1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση:"

Transcript

1 1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση: Χαρακτηρίζουν τη γενική τάση της µεταβολής της σύστασης των στερεών δ/των από τον πυρήνα προς την περιφέρεια. Κανονική ζώνωση σηµαίνει: σύσταση υψηλής Θ σύσταση χαµηλής Θ π.χ. πλούσιο σε An πλαγιόκλαστο. Ανάστροφη χαµηλή Θ σε υψηλή Θ. β) Ασυνεχείς συνεχείς ζώνωση: Αυτοί οι όροι σηµαίνουν βαθµιαία η απότοµη αλλαγή της σύστασης γ) Απλή πολλαπλή ζώνωση: Απλή είναι οι ποικιλία της ασυνεχούς ζώνωσης στην οποία οι κρυστάλλου αποτελούνται µόνο από πυρήνα χωρίς ενδιάµεσες ζώνες, πολλαπλή ζ. χρησιµοποιείται για κρυστάλλους που έχουν επαναλαµβ. ασυνεχείς ζώνες, ποικιλία της ασυν είναι η συνεστραµµενη ζ. µε ακανόνιστο σχήµα ζ. ή µεταβλητό πάχος. δ) ζώνωση της κλεψύδρας: εµφανίζεται στην ιδανική περίπτωση µε τη µορφή 4 τριγωνικών τοµέων µε κοινή κορυφή. Συνήθως εµφανίζεται στους πυρόξενους. Παρατηρείται και σε πλαγιόκλαστα βασαλτών. 2. Ποια είναι τα προϊόντα της εκχυτικής δράσης των ηφαιστείων κ ποιες µορφές σχηµατίζουν ανάλογα µε τη σύσταση του µάγµατος αν οι άλλοι παράγοντες δεν διαφέρουν; Οι µορφές αποψύξεως της λάβας εξαρτώνται από τη θερµοκρασία, το ιξώδες, το περιεχόµενο του τήγµατος σε αέρια κ από τη µορφολογία κ την κλίση του υποβάθρου. Όταν εξασθενίσει η ροή της λάβας το τήγµα συνεχίζει από τη να κινείται κάτω από τη στερεοποιηµένη λάβα και αφήνει πίσω του σηραγµοειδής κενούς χώρους πάνω από τους οποίου διαρρηγνύεται εν µέρει ο επίπαγος Η εγκάρσια τοµή των ρευµάτων της ροής είναι κυρτή. Παχύρρευστη λάβα (υψηλό ιξώδες): στοιβάζεται θολοειδώς πάνω από τον αγωγό ή σχηµατίζει µικρά ρεύµατα µε απότοµες πλαγιές. Λεπτόρρευστη λάβα (χαµηλό ιξώδες): σε κλιτής µε µεγάλη κλίση ρέει σε µακρά ρεύµατα ενώ µε µικρή κλ. απλώνεται σε καλύµµατα. Σε λεπτόρρευστο τήγµα που έχει χάσει τα αέρια του το περίβληµα που δεν έχει στερεοποιηθεί πλήρως πτυχώνεται και σχηµατίζει ΣΧΟΙΝΟΕΙ Η λάβα. Παράλληλα στερεοποιηµένοι φλοιοί θραύονται σε πινακοειδή τεµάχια που παρασύρονται από τη λάβα κ όταν εξασθενήσει η ροή συσσωρεύονται και σχηµατίζει ΤΕΜΑΧΟΕΙ Η λάβα. Οι 2 προηγούµενες µορφές όταν εµφανίζονται µαζί δηµιουργούν τη λάβα Pahoehoe. Κατακερµατισµός της σχεδόν αποψυγµένης επιφάνειας λάβας µε υψηλό ιξώδες δηµιουργεί τη λάβα αα ή ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΕΙ Η λάβα. Η ΟΓΚΟΛΙΘΙΚΗ λάβα σχηµατίζεται όταν ο αποψυγµένος φλοιός πολύ παχύρρευστης λάβας κοµµατιάζεται σε γωνιώδεις ογκόλιθους. HORNITOS σχηµατίζεται όταν από ισχυρή εξαέρωση των ρευµάτων λάβας συµπαρασύρονται µικρά ρακοειδή κοµµάτια λάβας τα οποία συγκολλούνται και σχηµατίζουν βαθµιαία κώνους σταγονιδίων ή καµινάδες λάβας. Pillow lavas είναι λεπτόρρευστη λάβα που εκχύνεται κάτω από το νερό ψύχεται εξωτερικά και επικαλύπτεται µε ένα φλοιό που αυξάνει προς τα µέσα ενώ προς τα έξω ραγίζει από την πίεση κ κοµµατιάζεται. Αν αυξηθεί η ποσότητα της λάβας οι ρωγµές βαθαίνουν και χύνεται λάβα. Τα εξογκώµατα που δηµιουργούνται καλύπτονται από υελώδη φλοιό που αποτελείται από πολλές συγκεντρικές στοιβάδες κ αποψύχεται γρήγορα σε προσκεφαλοειδή λάβα. ΠΑΛΑΓΟΝΙΤΙΚΟΣ τοφφος είναι υαλοκλαστίτης δηλαδή συσσωρεύµατα θραυσµάτων υελώδους λάβας µεγάλου πάχους που αποψύχθηκε στο νερό. ΠΥΡΟΚΛΑΣΤΙΤΕΣ είναι προϊόντα της εκρηκτική ηφαιστειακής δράσης που αποτελούνται από ρακοειδή κοµµάτια λάβας ενδογήινους κρυστάλλους κ συσσωµατώµατα αυτού

2 του ίδιου του µάγµατος, θραύσµατα συµαγµατικών προϊόντων αποψύξεως από τον αγωγό, τεµάχια του γειτονικού πετρώµατος, καθώς και µαγµατίτες, ιζήµατα και µεταµορφίτες αλλογενούς προέλευσης κροκαλοπαγές κ λατυποπαγές λιθαριοτόφφους, σωριοτόφοι αδροί τόφφοι, τόφφοι σποδίτες. 3. Τι συµβαίνει όταν το αλκαλικό µάγµα ρυπαίνεται µε ανθρακικά πετρώµατα; Τα C πετρώµατα είναι δύστηκτα κ γι αυτό η επίδρασή τους στο αλκ. βασαλτικό µάγµα περιορίζεται σε ελάττωση του SiO 2 του µάγµατος λόγω αντίδρασης του µε τα ανθρακικά ορυκτά κ µετατροπή των τελευταίων σε ασβεστοπυριτικά ορ. όπως οι πτωχοί κλινοπυρόξενοι. Η αποµάκρυνση κάποιας ποσότητας SiO 2 κάποιας ποσότητας SiO 2 καθιστά το τήγµα πιο αλκαλικό. 4. Είναι δυνατό από µερική τήξη χαρζβουργίτη να παραχθεί βασαλτικό µάγµα; Ο χαζ. αποτελείται από ολιβίνη κ ορθοπυρόξενο (en ή hyp) είναι περιδοτιτικό πετρ. Οι περισσότεροι πετρολόγοι δέχονται ότι το βασαλτικό µάγµα προέρχεται από µερική τήξη περιδοτιτών κ µόνο σε ζώνες κατείσδυσης µπορεί να σχηµατιστεί από τήξη εκλογιτών. Άρα µπορεί. 5. Σε τι διαφέρει η κρυστάλλωση τηγµάτων σε δυαδικά συστήµατα, στα οποία ως στερεές φάσεις εµφανίζονται εκτός από τα αµιγή συστατικά κ ενώσεις µε ασύµπτωτα σηµεία τήξης; Από τη κρ. δυαδικών συστ. στα οποία εκτός από τα αµιγή συστ. εµφανίζονται κ ενώσεις τους µε σύµπτωτο σηµείο τήξης; Παραδείγµατα Στην α περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε καµπύλες διαγράµµατος στις οποίες υπάρχει υποθετικό µέγιστο στην µετασταθή καµπύλη που δηµιουργείται στο διάγραµµα ισορροπίας το οποίο αντιστοιχεί στο ασύµπτωτο σ. τήξης της ένωσης. Το µέγιστο αυτό χαρακτηρίζεται «καλυµµένο µέγιστο» παριστάνει τη Τ στην οποία η στερεή ένωση θα τηκόταν σύµπτωτα αν δε είχε ήδη αρχίσει να διασπάται κ να τήκεται σε χαµηλότερη Τ. Πριν λοιπόν η ένωση φτάσει στην Τ. του κ. µεγίστου παύει να είναι ευσταθείς κ διασπάτε σε κάποια άλλη στερεή φάση κ σε τήγµα (Λευκίτης SiO 2, το οποίο παρουσιάζει Κ-άστριο ως ενδιάµεση ένωση). Στη δεύτερη περίπτωση επειδή η ένωση έχει ορισµένο σύµπτωτο σηµείο τήξης το οποίο ταπεινώνεται µε διάλυση στο τήγµα καθενός από τα αµιγή συστατικά, το σηµείο τήξης της ένωσης πάνω στην καµπύλη ισορροπίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα µέγιστο (δύστηκτο σηµείο) (Νεφελίνης SiO 2 µε ενδιάµεση ένωση το alb). 6. Ποια χηµικά στοιχεία παρουσιάζουν αυξηµένη κ ποια µειωµένη συµµετοχή σε πετρ. πλούσια σε SiO 2 ; Παραδείγµατα εξαιρέσεις. Πετρ. πλούσια σε SiO 2 είναι πτωχά Mg, Fe, Ca κ πλούσια σε αλκάλια. Εξαίρεση τα αστριοειδούχα. Ποια πετρ. περιέχουν περισσότερο Al ο γρανίτης ή ο λευκόγαββρος; Τα όξινα µάγµατα περιέχουν λιγότερο Al από τα βασικά άρα ο γρανίτης λιγότερο από λ. που έρχεται από βασικό µάγµα. 7. Σε τι διαφέρουν ως προς την προέλευση τα συντηκτικά µάγµ. από τα ανατηκτικά; Ποιες δοµές ισότροπες, Παρ. Συντηκτικά µάγµ. προέρχονται από τη ρύπανση κάποιων αρχικών µαγµ. δηλαδή ενσωµατώνει υλικό από γειτονικά πετρ. µε αποτέλεσµα το σχ. µάγµ. διαφορετικής σύστασης από το αρχικό. Τα ανατηκτικά από την τήξη αρχικών µαγµ. των οποίων τη σύσταση διατηρούν κ µετά τη κρ. τους. Ισότροπη δ. τα στοιχεία της οποίας δεν παρουσιάζουν ούτε κατά την εξωτερική διεύθυνση ούτε κατά την εσωτερική κατασκευή παράλληλη διάταξη ως προς ορισµένες

3 διευθύνσεις ή επιφάνειες αλλά τοποθετούνται τυχαία στο χώρο, π.χ. πλουτωνίτες που αποψύχθηκαν σε πλήρη ηρεµία. 8. Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν ένα υπερβασικό πετρ. να έχει µικρότερο δείκτη κρ. από ένα ενδίαµεσο; Πως συµπεριφέρονται οι µεικτοί κρ. κατά την αργή κ πως κατά την γοργή απόψυξη; Ο δ. κρ. είναι µέτρο της βασικότητας του πετρ. µέτρο του κορεσµού του σε SiO 2 Έτσι είναι δυνατό να είναι µικρότερος σε ένα υπερβασικό πετρ. από ότι σε ένα ενδίαµεσο αφού το πρώτο έχει λιγότερο SiO 2 απ ότι το δεύτερο. Οι µικτοί κρ. κατά την πορεία της κρυστάλλωσης κ καθώς κατέρχεται η Θ αντιδρούν µε το τήγµα κ αλλάζουν τη σύστασή τους. Γενικά αν η απόψυξη είναι αργή λαµβάνουν χώρα αντιδράσεις µεταξύ του αλλοιωµένου τήγµατος κ των κρυστάλλων όπως προκύπτει από φαινόµενα διάβρωσης κ κελύφη µετασχηµατισµού σε παλαιότερα αποβλήµατα. Το αντίθετο συµβαίνει κατά τη γοργή απόψυξη αφού δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν λόγω κ υψηλού ιξώδους κ έτσι δεν αποκαθίσταται ισορροπία µεταξύ στερεού κ υγρού. 9. Πως ονοµάζεται το πετρ. που προκύπτει από υποαβυσσική διείσδυση βασαλτικού µαγµ.; Σε τι διαφέρει ορυκτολογικώς κ δοµικώς από το πετρ. που προκύπτει από υποθαλάσσια έκχυση βασαλτικού µάγµατος; Το π. από υποαβυσσική διείσδυση βασαλτικού µάγµ. είναι ο µικρογάββρος ενώ το π. που προκύπτει από υποθαλάσσια έκχυση βασαλτικού µαγµ. είναι pillow lavas. Ο µικρογάββρος έχει δοµή οφειτική υποφειτική κ αποτελείται από πλαγιόκ., κερ., κλινοπυροξ. και ολιβ. Αντίθετα οι p-l έχει πορφυρική δοµή κ αποτελείται από πλαγιοκ. κ κλινοπυροξενο (+ol+sp). 10. Τι δοµές προκύπτουν κατά τη ευτικτική κρυστάλλωση 2 ορυκτών; Σχηµατίζουν ενδοκοκκώδες εµπλεκτική δ.: γραφική, περθιτική, αντιπερθ. 11. Από τι εξαρτάται η ταχ. βύθισης ή ανοδικής κίνησης των κρ. σε ένα µάγµα; Από την πυκνότητα η όποία έχει τον καθοριστικό ρόλο, το µέγεθος των κρ., το ιξώδες, το όριο ελαστικότητας του µαγµ., το β. κρυστ., το β. απόψυξης και την παρουσία ή όχι ανακυκλωτικών ρευµάτων. Η τ. αυτή είναι γενικώς πολύ µικρή µε αποτέλεσµα η καθίζηση να καταστρέφεται από τα ρεύµατα. 12.Πως διακρίνονται τα ηφαίστεια αερίων από τα χαλαρά; Τα χ. έχουν τη µορφή κανονικού χωρίς ρεύµατα λάβας αλλά χαρακτηρίζονται από πυροµβρυτικά καλύµµατα γεγονός που αποδεικνύει ροή για µεγάλα διαστήµατα. το ύψος είναι µικρότερο από των στρωµατοηφαιστείων. Τα ηφ. αερίων χαρακτηρίζονται από µααρ µικρές βαθιές λίµνες που σχηµατίζονται στο σηµείο που άδειασε το γειτονικό πετρ. (χοανοειδώς) στην επιφάνεια από επανεληµένες εκρήξεις κ οι οποίες γέµισαν από ατµοσφαιρικό νερό. αµιγή ηφαίστεια αερίων σπανίζουν. Συνήθως εξαντλούνται από µία κ µόνο έκρηξη όποτε δηµιουργούνται διατρήµµατα = αγωγοί εξόδου που έχουν γεµίσει µε κοµµάτια του σπασµένου π. µαζί µε προϊόντα απόψυξης σε πολύ µεγάλες ποσότητες. 13. Πότε λέµε ότι ένα πλαγιόκλαστο παρουσιάζει ρυθµική ζωνώδη κατασκευή; Ερµηνεία. α) γρήγορη απόψυξη: λόγω του ιξώδους του τήγµατος δεν αποκαθίσταται πλήρης ισορροπία µεταξύ στερεού υγρού κ έτσι οι αναπτυσσόµενοι κρ. ποικίλουν στη σύσταση, οπτικές και φυσικές ιδιότητες από το κέντρο προς τα έξω. Η κάθε ζώνη γύρω απ τον πυρήνα διατηρεί την αρχική της σύσταση γιατί δεν είχε αρκετό χρόνο να αντιδράσει µε την υγρή φάση του συστήµατος σχ. ζωνώδων κρ. β) µε µικρή περιεκτικότητα σε H 2 O στο τήγµα: πέφτουν οι Θ πήξεως τήξεως. Έτσι αν η Ρ ατµών παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις θα

4 κυµαίνεται κ η σύσταση των κρ. που αποχωρίζονται από την υγρή φάση σε δεδοµένη Θ. 14. Σε τι µοιάζουν κ σε τι διαφέρουν οι σωροί από τις φλέβες; Κ οι 2 είναι ασύµφωνες διεισδύσεις, δηλ. οι επαφές του µε τα γειτονικά π. τέµνουν τα δοµικά στοιχεία των τελευταίων. ιαφορές: οι σωροί αποτελούνται από ισοµετρικώς επιµυκυσµένο σώµα µε απότοµες οριακές επιφάνειες ενώ οι φλέβες από ελασµατοειδή έως πλακοειδή σώµατα κ προκύπτουν από διεισδύσεις σε αρχικά κατακόρυφα ή µεγάλης κλίσης ρωγµές. Οι σωροί έχουν έκταση <100 km 2 συνήθως 1 km 2 Οι φλέβες έχουν µήκος 200 km 1mm και πάχος 250m 20µ. 15. Πως αναγνωρίζεται η µαγµατική προέλευση στα π.; α)χηµική σύσταση β)το περιεχόµενο σε ορ. υψηλών Θ γ) τη δοµή του δ) το διασχιστικό σύνδεσµο µε το γειτονικό π. ε)από σχηµατισµούς επαφής 16. α) σε τι διαφέρει η δοµή ενός συντεκτονικού από τη δοµή µετατεκτονικού γρανοδιορίτη; β)από τι εξαρτάται η ελ. Θ που χρειάζεται για να προκύψει ποσότητα τήγµατος ίση προς το ¼ της µάζας ενός στερεού πετρ. που υποβάλλεται σε ανάτηξη; Η δοµή του συν είναι ανισότροπη ενώ του άλλου ισότροπη. β) Από τη µερική πίεση του νερού κ την ορυκτολογική σύσταση του ανατηκόµενου π. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 25% πολύ ευτικτηκά υλικά. 17.Είναι δυνατόν στους αλκαλικούς ολιβινικούς βασάλτες να συνυπάρχουν ως σταθερή παραγένεση ne και en; ικαιολογήστε. Τη δηµιουργία των 2 βασικών κατηγοριών βασαλτικών π. σε χαµηλή µπορούµε να µελετήσουµε την απλοποιηµένη παράσταση του 4εδρικού συστήµατος Di-Fo-Ne-Qz παρόλο που απουσιάζει ένα από τα σηµαντικότερα χηµικά σ. των Fe. Σ αυτό το σύστηµα παρουσιάζονται µεταξύ άλλων κ οι φάσεις Ab κ En. Έτσι οι αντιδράσεις Fo+Qz=En κ Qz+Ne=Ab. Η επιφάνεια Fo-Ab-Di αποτελεί το όριο µεταξύ αλκαλικών βασαλτών κ υποαλκαλικών βασαλτών, διότι ο Ne κ En δεν µπορούν να συνυπάρχουν ως σταθερή παραγένεση στους αλκαλικούς ολιβινικούς βασάλτες παρά µόνο ως µετασταθής παραγένεση κατά την πορεία κρ. 18. Πως δηµιουργούνται οι πυροµβρίτες; Είναι π. ρυολιθικής, ανδεσιτικής σύστασης τα οποία κατέπεσαν από ηφαιστειακά πυρακτωµένα νέφη κ τα οποία στην πλειονότητα τους έχουν συγκολληθεί γερά µεταξύ τους χάρη στην υψηλή τους Θ. Τα πυρακτωµένα νέφη που εξέρχονται από ρωγµές, σχηµατίζουν ευκίνητα αιωρήµατα από αέρια, τεµάχη τήγµατος κ στερεά συστατικά τα οποία σκεπάζουν γοργά µεγάλες εκτάσεις. 19. Σε τι διαφέρουν κ σε τι µοιάζουν οι κοίτες µε τους φακόλιθους; Οµοιότητες: τόσο οι κοίτες, όσο κ οι φακόλιθοι είναι σύµφωνες διεισδύσεις. ιαφορές: οι κοίτες σχηµατίζονται όταν το ανερχόµενο µάγµα διεισδύει σε ακολουθίες στρωµατοπετρωµάτων κοντά στην επιφάνεια της γης οριζόντια που µπορούν να αποκτήσουν κλίση ή να πτυχωθούν έπειτα από τεκτονικές κινήσεις. Αντίθετα, οι φακόλιθοι σχηµατίζονται όταν το µάγµα διεισδύει από παράλληλους προς τη στρώση διαύλους κατά τη διάρκεια της κύριας φάσης πτύχωσης (αντίκλινα) Οι κοίτες είναι πάντα νεώτερες τόσο από τα υπό όσο κ από τα υπερκείµενα π. ενώ οι φακόλιθοι είναι νεώτεροι των υποκειµένων σχηµατισµών όταν είναι σε αντίκλινα. Οι κοίτες διεισδύουν σε απτύχωτους σχηµατισµούς κ πτυχώνονται αργότερα ενώ οι φακόλιθοι σε ήδη πτυχωµένους.

5 20. Σε τι διαφέρουν τα ρεύµατα λάβας από τις µανδυακές φλέβες; Τα ρ. λάβας δηµιουργούνται όταν πυκνόρρευστη λάβα ρέει σε απότοµες κλιτείς κ ανάλογα µε τα περιεχόµενα αέρια κ την ταχύτητα ροής δηµιουργούν διάφορους σχηµατισµούς λάβας κ είναι παλαιότερες από τα υποκείµενα π. Οι µανδυακές φ. είναι ελασµατοειδή, πλακοειδή σώµατα που προκύπτουν από µ. που διεισδύει σε αρχικά κατακόρυφες ή µεγάλης κλίσης ρωγµές του φλοιού της γης κ είναι νεώτερες τόσο από τα υπό όσο και από τα υπερκείµενα. 21. Γιατί οι βασάλτες κατάκλισης παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό ολοκρυσταλική δοµή κ µόνο σπάνια υελώδη; Είναι Θολεϊτικής σύστασης ενδοπλακώδεις β. µε τεράστιο όγκο εµφάνισης κ συνδέονται µε χαλαζιακούς µικρογάββρους. Η ολοκρυσταλική τους δοµή οφείλεται στο γεγονός ότι η διέλευση του βασαλτικού τήγµατος έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο τα περιβάλλοντα π. είχαν χαµηλή Θ µε αποτέλεσµα να πέφτει γρήγορα η Θ κ στο τήγµα κ να επιταχύνεται η κρυστάλλωση τους. 22. Τι είναι οι παραυτόχθονοι γρ.; Γιατί το γρ. µάγµα σε άλλες περιπτώσεις σχηµατίζει πλουτώνια σε µικρό βάθος; Παρ. γρανίτες είναι αυτοί που έχουν κινηθεί λίγο από τον τόπο σχηµατισµού τους κ παρουσιάζουν ασαφή όριο µε τα γειτονικά π. Η στάθµη στην οποία είναι ικανό να ανέλθει το γρ. τήγµα εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της Θ του κ τη Θ πλήρης κρυστάλλωσης η οποία ανέρχεται όσο ελαττώνεται η Ρµερ. του νερού. Έτσι γρ. τήγµα που έχει σηµαντικά υψηλότερη Θ από την Θ κρυστ. του για δεδοµένη πίεση νερού µπορεί να διεισδύσει σε αρκετά υψηλότερες στάθµες στο φλοιό κ να δώσει πλουτώνια σε µικρό βάθος. 23. Πώς δηµιουργούνται τα ασκόµορφα ηφαίστεια λάβας; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους κ σε τι διαφέρουν από τα µονογενή µικτά ηφ.; Είναι κεντρικά ηφ. λάβας που δηµιουργήθηκαν από επαναλαµβανόµενες εκχύσεις από τον αγωγό ή από ρωγµές που ξεκινούν απ αυτόν κ λόγω της συνεχούς εκροής λάβας προς όλες τις πλευρές σχηµατίζεται ένας συµµετρικός ηφαιστειακός κώνος µε κλίση µικρότερη από 10 ο Χαρακτηριστικό είναι οι βαραθροκρατήρες= κυκλικές διαρρήξεις µε απότοµα τοιχώµατα, ενίοτε οροφοειδής που απαντούν µεµονωµένα κατά µήκος ζωνών ρωγµών Η διαφορά τους από τα µονογ. µικτά ηφ. είναι στο σχήµα του κώνου όπου στα τελευταία έχει σχήµα πετάλου. 24. Σε ορισµένα συστήµατα όπως λευκίτης SiO 2 εµφανίζεται κατά την κρ. του τήγµατος ή την τήξη του στερεού µίγµατος το περιτηκτικό σηµείο. Περιγράψτε την τήξη ορ. όπως Κ άστριος Στο σύστ. Λ πυρ. σχηµατίζεται ένωση η οποία ήδη σε Θ κατώτερη από του υποθετικό σύµπτωτο σηµείο τήξης διασπάται µε ταυτόχρονη κρυστάλλωση άλλής στερεής φάσης. Το σηµείο στο οποίο η αρχική στερεά ένωση διασπάται σε κάποια άλλη ένωση κ τήγµα ονοµάζεται περιτηκτικό σ. κ παριστάνει το όριο ύπαρξης του µετασταθούς ενδιάµεσης κάτω από σταθερή Ρ Ο Κ άστριος αν θερµανθεί στους 1130 µετατρέπεται σε µίγµα κρυστάλλων λευκίτη κ τήγµατος του οποίου η σύσταση είναι ενδιάµεση µεταξύ KalSi 3 O 8 κ SiO 2 αν θερµανθεί περισσότερο ένα όλο κ µεγαλύτερο ποσό λευκίτη διαλύεται στο τήγµα µέχρι που το τελευταίο ίχνος λ. εξαφανίζεται όταν Θ=1500 Τότε το τήγµα έχει την ίδια σύσταση µε την αρχική. 25. Ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι αποµάκρυνσης του διακενικού υγρού από µερικώς κρ. µάγµα; Τι χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τα π. που δηµιουργούνται από τέτοια υπολειµµατικά υγρά κ τι είδους σώµατα σχηµατίζουν;

6 Κατά τη διηθητική έκθλιψη διακενικό υγρό αποµακρύνεται από κρ. συσσωµατώµατα κ συγκεντρώνεται σε µικρούς χώρους ή σχηµατίζει µικρού πάχους φλεβοειδή ή κοιτοειδή σώµατα σε λίµνες ή ρεύµατα λάβας ή σε µεγάλες κοίτες. Η πιθανότερη αιτία διαχωρισµού του υπόλοιπου τήγµατος από την κρ. µάζα φαίνεται ότι είναι η Ρ της αέριας φάσης που προέρχεται από το νερό η οποία αποµίχθηκε από το µάγµα κατά τα τελευταία στάδια κρ. Τα π. που προέρχονται από υπολ. υγρό είναι πιο αδρόκοκκα κ πιο φελσικά από το περιβάλλον π. Η σύσταση τους αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο υγρό που παραµένει µετά την κρ. του 50% του µάγµατος. 26. Πότε λέµε ότι είναι ετερογενής η δοµή µιας υπό µελέτη περιοχής ενός π.; οµές και παρ. Ε. δοµή είναι ως προς το είδος ή ορισµένες άλλες ιδιότητες των δοµικών της στοιχείων αν η µικρότερη ανταλλάξιµη επιµέρους περιοχή είναι > από τη µισή του συνόλου της υπό εξέτασης περιοχή. π.χ. ετερ. δοµή πορφυρικού γρανίτη. Την ετερογενή δοµή προκαλεί η ακανόνιστη κατανοµή εγκλεισµάτων ξένων π. των ξενολίθων διαστάσεων έως κ λίγα m. 27. Ποιες οι σπουδαιότερες ασύµφωνες διεισδύσεις κ σε τι διαφέρουν; Οι σωροί κ οι φλέβες, επίσης οι κλαστικοί φλ. σχηµατισµοί χοανοειδή κ δακτυλιοειδή συστήµατα φλεβών, φλ. λεβητοειδούς κατάπτωσης, διεισδύσεις (βυσµόλιθοι) κωνοειδή φύλλα. ΣΩΡΟΙ: σε κάτοψη ισοµετρικό ή επιµυκυσµένο µε απότοµες οριακές επιφάνειες έκταση από 100 Km 2 συνήθως 1 Km. ΦΛΕΒΕΣ ελασµατοειδή έως πλακοειδή σώµατα από διείσδυση σε αρχικά κατακόρυφες µεγάλης κλίσης ρωγµές µέσο πάχος 5 10 cm υπάρχουν απλές πολλαπλές σύνθετες ανάλογα µε το πόσες και πως δηµιουργούνται. 28. Σε τι διαφέρει η κρ. τηγµάτων 2 πλήρους αναµίξιµων συστατικών στην υγρή κατάσταση από την κρ. 2 µη πλήρως αναµίξιµων συστ. στην υγρή κ. Παρ. Στην α και τα 2 συστ. είναι πλήρως αναµίξιµα στην υγρή κατ. το τήγµα έχει οµογενής σύσταση. Στη β έχουµε συνύπαρξη 2 υγρών φάσεων που µπορεί να θεωρηθεί ως δ/µα του Ι συστατικού στο ΙΙ και αντίστροφα. Σε συστήµατα χωρίς στερεές φάσεις αν αποµακρυνθεί η φάση ατµών το σύστηµα θα είναι µονοµεταβλητό κ σε κάθε Θ θα αντιστοιχεί µια ορισµένη συγκ. των συστ. στις 2 υγρές φάσεις. 29. Τι προκαλεί την απόµιξη του νερού από το µάγµα; Σε τι διαφέρει µ. που περιέχει αποµιγµένο νερό από µάγµα που έχει µη απ. νερό; Το νερό που είναι δεσµευµένο σε ένυδρο ορ. όπως ο βιοτίτης κ η κερ. πού ανήκει; Το ν. παρουσιάζει περιορισµένη δ/τα στα πυριτικά µάγµατα. Αν για κάποια αιτία είναι παρόν σε µεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που µπορεί να διαλυθεί σχηµατίζει µια ξεχωριστεί άµικτη φάση η οποία είναι ένα υδ. δ/µα µε λίγα πυριτικά. Το αποµεµιγµένο νερό ελαττώνει το ιξώδες του µ. κ συντελεί στη γρήγορη κρ. του, δρα ως καταλύτης, επιφέρει δοµικές τροποποιήσεις, µειώνει δραστικά το σηµείο τήξης συντελεί στην πτητική µεταφορά κ υδροθερµική µετασωµάτωση. Αντίθετα το µη αποµιγµένο νερό είναι εκείνο που καταναλώνεται κατά την κρ. ένυδρων ορυκτών όπως βιο. και κερ. κ δεν αποτελεί τµήµα της υγρής φ. και δεν επηρεάζει την κρ. του µάγµατος 30. Που οφείλεται η οµοιοµορφία των βασαλτών; Γρανάτης ή κλινοπυροξ. περιέχουν Ca κ Al τα κύρια συστ. του βασαλτικού µ. Η τήξη περιδοτίτη µπορεί να µελετηθεί στο σύστηµα Di-for-pyrοπο Τήξη σ αυτό το σύστηµα είναι «ευτικτοειδής» γιατί παρά την αφθονία σε ολιβίνη του άτηκτου περιδοτίτη το αρχικό υγρό πρέπει να έχει πτωχή σε ολιβίνη σύσταση.

7 Η σύσταση του υγρού παραµένει σχεδόν αµετάβλητη µέχρι όταν λιώσει το 25% του εστιακού µανδυακού π. µέχρι να εξαντληθεί µια απ τις φάσεις κλινοπυρ. ή γρανάτης Αυτή είναι η αιτία οµοιοµορφίας. 31. Σε τι διαφέρει η ογκολιθική από τη σχοινοειδής λάβα; Ογκ. σχηµατίζεται όταν ο αποψυγµένος φλοιός πολύ πυκνόρρευστης λάβας κοµµατιάζεται σε γωνιώδης ογκόλιθους. Σχοινοειδής σχηµατίζεται από λεπτόρρευστο τήγµα που έχει χάσει σε µεγάλο βαθµο τα αέρια του πτυχώνεται το περίβληµα το οποίο δεν έχει στερεοποιηθεί. Οι διαφορές οφείλονται στο ιξώδες, Θ, το % σε αέρια και µορφολογία κλίσης και υποβάθρου. 32. Κατά την εξέταση ενός νορίτη διαπιστώνεται ότι έχει διαβρωµένους κόκκους ολ. µε πλαίσιο από ορθοπυρόξενους και 2 ο φλοιό από αµφίβολο. Περιγράψτε τη δοµή, και ερµηνεύστε το σχηµατισµό του. Πρόκειται για τις δοµές στέµµατος που εµφανίζονται σε γάββρους και νορίτες ιδιαίτερα γύρω από ολ. εκεί όπου βρίσκεται σε επαφή µε πλαγιόκλαστα. Ο κεντρικός αποστρογγυλωµένος ολ. περιβάλλεται από ένα φλοιό ινώδους ενσταντίτη ή υπερσθ. των οποίων οι ίνες είναι γενικά τοποθετηµένες κάθετα προς τις επαφές. Είναι προϊόν αντίδρασης µεταξύ στερεών φάσεων που βρίσκονται σε επαφή η µεταξύ 1 ος κρ. που αποχωρίστηκε από το µάγµα κ ενός υπολοίπου µαγµ τήγµατος. 33. Τι είδους π. κ κάτω από ποιες συνθήκες υπόκεινται σε ανάτηξη για τα δώσουν γρ. µάγµα; Οι ορυκτές είναι αυθιγενείς ή αλλογενείς; Τα γρ. µάγµατα είναι προϊόντα µερικής τήξης ή ανάτηξης κατάλληλων π. η διαφοροποίησης άλλων µαγµάτων; α) από µ. τήξη ιζηµατογενών ή µεταµορφωµένων ισοδύναµων β) από µερική τήξη πυριγενών ενδιάµεσης ή βασικής σύστασης γ) από διαφοροποίηση βασαλτικού ή ανδεσιτικού µ.. Οι ορυκτές φάσεις των π. προκύπτουν από τη στερεοποίηση τέτοιου µαγµ είναι αλλογενείς διότι από πειραµατικά δεδ. έχει βρεθεί ότι ακόµα κ στις max Θ που µπορούν να επικρατούν κατά την µεταµόρφωση δεν επιτυγχάνεται πλήρης τήξη. 34. Σε επιφάνεια 20 ο ρέουν τήγµατα α) λευκοµονζονίτη β) βασάλτη γ) λευκιτίτη δ) λευκογρανίτη που είχαν αρχικά την ίδια Θ. Με ποια σειρά θα σταµατήσει η ροή των τηγµάτων; Βασικά µάγµατα υψηλής Θ που περιέχουν µόνο λίγους κρ. είναι πολύ λεπτόρρευστα κ ευκίνητα ενώ αντίθετα µάγµατα πλούσια σε SiO 2 και Al 2 O 3 είναι πυκνόρρευστα και βραδυκίνητα έτσι θα σταµατήσουν τα πιο όξινα πρώτα: µε σειρά αυξανόµενης βασικότητας: λευκογρανίτη λευκοµονζονίτη λευκιτίτη βασάλτη 35. Τι είναι κλασµατική κρ. Σε τι διαφέρει από την κρ. ισορροπία; Στην κλ. κρ. η σύσταση του υγρού αλλάζει συνεχώς καθώς προχωρά η απόψυξη η οποία επιτελείται γοργά κ λόγω του υψηλού ιξώδους δεν αποκαθίσταται πλήρης ισορροπία µεταξύ στερεού κ υγρού κατά την κρ. Η κρ. ισορροπίας η απόψυξη γίνεται βραδύτατα κ σε κάθε στάδιο αποκαθίσταται η ισορροπία. 36. Τι χρησιµοποιούµε για τη γρ. παράσταση όλων των δυνατών σχέσεων ισορροπίας µεταξύ των φάσεων ενός 2δικού συστήµατος; Οι σχέσεις επηρεάζονται από την Ρ, Θ και C των συστατικών. Ορίζεται µε 3 ανεξάρτητες µεταβλητές και απαιτείται 3αξονικό σύστηµα συντεταγµένων συνήθως 3ορθογώνιο. 37. Πως αναγνωρίζεται η κρυπτοκρυσταλλική δοµή;

8 ιαπιστώνεται από τη συµπεριφορά στο πολωµένο φως ή µε ακτίνες R 38. Ποιες δοµές ευνοούν τη µηχανική στερεότητα ενός π. κ την αντοχή του σε αποσάθρωση κ διάβρωση; Όταν µειώνεται το µέγεθος των κόκκων αυξάνει η συνολική επιφάνεια κ ταυτόχρονα η συνοχή του π. Τα λεπτόκοκκα εµφανίζουν µεγαλύτερη µηχανική στερεότητα κ αντοχή στην αποσ. και διάβρωση από τα µέσο χονδρό κοκκα. (εµπλεκτική, πλεγµατική (όχι ψηφιδωτή)). 39. Ταξινόµηση ονοµασία πρωτοκλαστικών Σε τι διαφέρουν από τις κατακλαστικές; Είναι τύπος κατακλαστικής καταπόνησης ενός µ. π. που οφείλεται σε όψιµες διεισδυτικές κινήσεις του µ. κατά την πλήρη στερεοποίηση του Αποτέλεσµα είναι ο θραυσµός, κατακερµατισµός, παραµόρφωση ή κοκκίωση των ορυκτολογικών συστατικών κ γενικά ο σχηµατισµός πρωτοκλ. ή αυτοκλαστ. δοµών που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις κατακλαστικές εκτός ότι βρίσκονται αποκλειστικά σε µ. π. Οι πρωτοκλαστικές είναι: µυλονιτική, υπερµυλονιτική, φυλλονιτική. 40. Πότε οι κρ ενός πλαγιόκλαστου παρουσιάζουν ενδοκοκκώδης εµπλεκτική δοµή; Περιπτώσεις δηµιουργία; Είναι η εµπλεκτική δοµή στην οποία οι δοµικοί κόκκοι παρουσιάζουν σαφή όρια, περιέχουν εγκλείσµατα ξένων συστατικών είναι δηλ. ανοµοιογενείς α)κοσκινοειδής ή ποικιλιτική: οι ξενοκρ. δεν παρουσιάζουν ενιαίο προσανατολισµό κ εµφανίζονται ξεχωριστά σε ιδιαίτερα άτοµα µε σαφή όρια. β) Νεφελοειδές κηλιδοειδές σταγονοειδής φλογοειδής φλεβοειδής αρχιπελαγοειδής µεµβανοειδής φυλλοειδής δικτυοειδής ανάλογα µε τον προσανατολισµό κ τη µορφή ξενολίθων. γ)γραφική στην οποία τα εγκλείσµατα έχουν ακανόνιστη συχνά σκωληκοειδή µορφή που µοιάζει µε σύµβολα γραφής δ) Περθιτική στην οποία ο ξενιστής κρύσταλλος περιέχει κρυσταλλογραφικά ενιαία προσανατολισµένες αρτηρίες, πλάκες, µεµβράνες, ίνες ή κηλίδες άλλου ορ. ε) Αντιπερθιτική στην οποία παρατηρούνται προσανατολισµένες συµφύσεις του ξενιστή (πλαγιόκλαστου) κ ανώµαλα σχηµατισµένες κηλίδες ή µπαλώµατα της φιλοξενούµενης φάσης (Κ άστριος) 41. Σε τι διαφέρει η απόψυξη τηγµάτων 2 συστατικών τα οποία σχηµατίζουν συνεχή σειρά στερεών δ/των από την απόψυξη τηγµάτων 2 συστ. τα οποία δεν σχηµατίζουν συνεχή σειρά; Αν τα συστ. είναι πλήρως αναµίξιµα στην στερεή τότε κ στην υγρή κατάσταση οπότε υπάρχει µόνο µια υγρή φάση οι 2 κλάδοι της καµπύλης είναι συνεχείς. Στη β τα συστατικά παρουσιάζουν στην στερεή µόνο µερική µεικτότητα ενώ µε σταθερή Ρ και αύξηση Θ στην κρίσιµη Θ διαλύσεως τα 2 δ/τα θα γίνουν 1. Έτσι από την απόψυξη τήγµατος 2 συστατικών στην αρχή σχηµατίζεται οµογενές στερεό σώµα µέχρι η Θ να φτάσει στο πεδίο αµικτότητας οπότε η αρχικά οµογενείς φάση διασπάται σε 2 κρ. µορφές. 42. Σε τι είδους π. απαντούν υπερµαφικοί ξενόλιθοι κ γιατί; Σε ποια π. αντιστοιχούν οι ξενόλιθοι; Συχνότητα σε αλκαλικούς βασάλτες σπάνια σε ολ. θολεϊτες κ ποτέ σε υπέρκορους σε SiO 2 θολεϊτες λόγω του ότι σχηµατίζονται στο µανδύα. Οι ξενόλιθοι αυτοί αντιστοιχούν µε αυξανόµενη συχνότητα στους ακόλουθους τύπους π.: εκλογίτη γρανατικό πυρόξενο γρανατικό περιδοτίτη σπινελλικό περιδοτίτη

9 43. Από τα ορυκτολογικά συστατικά που κρ. στο βασαλτικό µ. ο ολ. έχει το υψηλότερο σ.τ. Σε ποια περίπτωση κατά την απόψυξη ενός βασαλτικού µ. δεν κρ. πρώτα ολ. αλλά πλαγιόκλαστο; Νήσος Rhum: σε µια σειρά π. που αποτελούνται από ολ. κ An παρατηρείται ότι δεν έχει κρ. ο ολ. πρώτα αλλά το πλαγιόκλαστο γιατί βρίσκεται σε περίσσεια σε σχέση µε την ευτικτική σύσταση. Σε σύστηµα 2 συστατικών η σειρά αποχωρισµού των ορ. είναι ανεξάρτητη από τα σ.τ. των ορυκτών και εξαρτάται µόνο από το ποιο είναι σε περίσσεια σε σχέση µε την ευτικτική σύσταση. 44. Γρανοδιοριτικό µίγµα κατά την άνοδό του στο φλοιό εισδύει κατά µήκος της τοµής διασταυρούµενων ρηγµάτων σε µάζα µεταµορφωµένων π. όπου κ συσσωρεύεται. Τι είδους µαγµατικό σώµα κ σε τι διαφέρει απ τα άλλα; Θα σχηµατιστούν φλέβες που είναι ασύµφωνες διεισδύσεις σχήµατος ελασµατοειδούς έως πλακοειδούς κ µε κυµαινόµενες διαστάσεις. ιαφέρει από τους σωρούς ως προς το σχήµα (σωροί ισοµετρικά επιµηκυσµένοι) 45. Αν σ ένα π υπάρχει πολύ λίγη ως πάρα πολύ ύελος πως ονοµάζονται οι διάφορες δοµές κ τα χαρακτηριστικά τους; α) µεροκρυσταλλική: εκτός των κρ. υπάρχει κ ύελος που το νεώτερο προϊόν της στερεοποίησης γεµίζει τους χώρους µεταξύ των κρυστάλλων π.χ. δοµή ηφ. που στερεοποιείται πολύ γρήγορα. β) Υελώδης: Αποτελούνται αποκλειστικά από ύελο, Πλούσια σε SiO 2 ηφ. όπως οψιδιανός, πισσόλιθοι. Τα χαρακτηριστικά δοµικά γνωρίσµατα είναι ο β. κρ. δηλαδή η ποσοτική σχέση κρυσταλλικών κ υελώδων µερών 46. Συηνιτικό π. υφίσταται έντονη κατακλαστική καταπόνηση µε αποτέλεσµα να µετατραπεί σε αφανιτική µάζα α γενών ασύνδετων θραυσµάτων. Πως ονοµάζεται η δοµή του χαλαρού π. που σχηµατίστηκε; Αν τα θραύσµατα έχουν συνδεθεί α γενώς ποιες δοµές προκύπτουν; Στην α πρόκειται για κατακλαστική δοµή χωρίς α γενής σύνδεση κ µάλιστα για ρηγµατο αλευροειδή δοµή αφού έχουµε αφανιτική. Στη β πρόκειται για κατακλαστική µε α γενή σύνδεση των επιµέρους θ. κ λόγω του µεγέθους η δοµή θα είναι υπερµυλονιτική ή φυλλονιτική. 47. Σύµφωνα διεισδυτικά σώµατα: κοίτες, κ. λάβας, λακκόλιθοι, φακόλιθοι, χοανοειδής διεισδύσεις. ΚΟΙΤΕΣ πάντα νεώτερες από τα υποκείµενα και υπερκείµενα, τα ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΑΒΑΣ λίγο παλαιότερα από τα υπερκείµενα. Στις κοίτες έχουµε αλλοιώσεις στις επαφές στα καλύµµατα όχι. Στις κοίτες οι πλευρικές διαστάσεις είναι µεγάλες σε σχέση µε το πάχος τους ενώ στους ΛΑΚΚΟΛΙΘΟΥΣ το πάχος είναι 1/3 ¼ της διαµέτρου (σχήµα καρβελιού). Στους ΛΟΠΟΛΙΘΟΥΣ η διάµετρος είναι περίπου ίση µε µερικές δεκάδες Km ενώ το πάχος µερικές χιλιάδες m. το σχήµα τους είναι γαβάθας = κοιλόκυρτο µε την κυρτή επιφάνεια στραµµένη προς τα κάτω. Οι ΧΟΑΝΟΕΙ ΗΣ. µοιάζουν µε τους λοπόλιθους αλλά είναι µικρότερες σε διαστάσεις κ το σχήµα στην επιφάνεια είναι κυκλικό µε διάµετρο µερικά km. Τέλος οι ΦΑΚΟΛΙΘΟΙ σε αντίθεση µε τις κοίτες κ τους λακκόλιθους δεν επηρεάζουν ενεργά τη διάταξη των γειτονικών π. αλλά προσαρµόζονται στις ήδη πτυχωµένες δοµές. 48. Ρύπανση τι είναι πως γίνεται; Τα µαγµ. συχνά τήκουν, αντιδρούν ή ενσωµατώνουν µηχανικά υλικά από τα περιβάλλοντα π. κ τους ξενόλιθους. Οι διεργασίες συχνά γίνονται ταυτόχρονα έτσι ρυπαίνεται το µάγµα ενώ το γειτονικό π. αφοµοιώνεται ή συντήκεται. 2 µηχανισµοί:

10 α) Μερική τήξη του ρυπαντή κ µίξη του παραγόµενου τηγµατικού κλάσµατος µε το κύριο σώµα του µάγµατος. β) Χηµική αντίδραση ή µηχανική ενσωµάτωση του ρυπαντή στο µάγµα χωρίς να περιλαµβάνει τήξη κ είναι ο σηµαντικότερος µηχανισµός. Ρύπανση χωρίς τήξη γίνεται µε 2 τρόπους: τα συστατικά των ξενολίθων του γειτονικού π. που υφίσταται αφοµοίωση φέρονται σε χ. ισορροπία µε το τήγµα ή οι ξενόλιθοι που βρίσκονται σε ισορροπία µε το τήγµα διασκορπίζονται µηχανικά κ ενσωµατώνονται στο µάγµα. Η διεργασία της αφοµοίωσης προχωρά συνήθως παράλληλα µε την κρ. του µάγµατος κ γι αυτό τις περισσότερες φορές τόσο η ισορρόπηση όσο κ ο διασκορπισµός των κρ. είναι ατελής. 49. Τι είδους π. παθαίνουν µ. τήξη για να δώσουν βασαλτικό µ.; Ορυκτολογική και χηµ. σύσταση; Τα βασαλτικά µ. δηµιουργούνται στον ανώτερο µανδύα από µερική τήξη. Η σύσταση τους εξαρτάται κυρίως από την χηµ. σύσταση των π. του µανδύα κ από το βάθος στο οποίο γίνεται η τήξη ακόµα κ όταν η χηµ. σύσταση παραµένει σταθερή. Το πέτρωµα που τήκεται για να δώσει β. µ. πρέπει να έχει βασαλτική σύσταση ή να περιέχει τα συστατικά του βασάλτη µαζί µε πρόσθετα συστατικά τα οποία παραµένουν αφού σχηµατιστεί το β. µάγµα. Μια σειρά β. και υπερβ. π. όπως περιδοτίτες, πυροξενίτες, κεροστιλβίτες κ τα µεταµορφωµένα ισοδύναµά τους (αµφιβ,εκλογ) πληρούν την παραπάνω απαίτηση. Από τις ταχ. των σεισµικών κυµάτων συµπεραίνουµε ότι βασαλτικά και γαββρικά π. δεν υπάρχουν στο µανδύα ενώ αµφιβολίτες κ κερ. είναι απίθανα (ως ένυδρα αφού τα βασαλτικά µ είναι ξηρά) Έτσι αποµένουν περιδοτίτες, πυροξενίτες κ εκλογίτες. Η ορ. σύσταση είναι :ΕΚΛΓ. οµφακίτης (κλινοπυρ) + γρανάτης πλούσιος σε πυρωπό κ αλµανδίνη (ορ. µεγάλης πυκνότητας) ΠΕΡΙ : (0-9 Κβ) ολιβίνης + ορθοπ +κλινοπυρο + πλαγιοκλ (5-25 Κβ) ολιβίνης + ορθοπ +κλινοπυρο+σπινέλιος (>17Κβ) ολιβίνης + ορθοπ +κλινοπυρο+γρανάτης. ΠΥΡΟΞ: ορθοπυρόξενος ή κλινοπυρόξενος +-ολιβίνης +-κεροστίλβη. 50. Υπάρχει επικάλυψη στα χρονικά διαστήµατα κρυστάλλωσης των ορ. φάσεων ενός πλουτώνιου π. ή η κρ. κάποιας ορυκτής φάσης αρχίζει όταν τελειώνει η κρ. του προηγούµενου; Βάσει της σειράς κρ. του Bowen διακρίνονται 2 γραµµές κρ. η συνεχής κ η ασυνεχής Επειδή όλα σχεδόν τα πετρογενετικά ορ. είναι µέλη ισόµορφων οµάδων ακόµα κ στην πιο απλή πορεία κρ. σ ένα τήγµα υπάρχουν 2 συντρέχουσες σειρές µετατροπών οι οποίες λίγο ή πολύ αλληλοκαλύπτονται και αλληλοεπηρεάζονται. Αυτό γιατί π.χ. η µεταβολή ανορθίτη αλβίτη ελευθερώνει Ca Al ενώ η µετατροπή ολιβίνη πυρόξενος προσλαµβάνει Ca Al Έτσι σε κάθε τήγµα πραγµατοποιείται µέρος της σειράς Bowen ενώ συχνά η σειρά δεν τηρείται π.χ. αποχωρίζονται µαζί ολιβίνης κ ορθο κ κλινοπυρόξενος. 51. Σε µια στερεοποιηµένη λάβα είναι δυνατόν να µελετήσουµε τις τελευταίες κινήσεις του τήγµατος πριν στερεοποιηθεί τελείως; Τα ίχνη των τελευταίων κινήσεων διατηρούνται συχνά από τον προσανατολισµό στυλοειδών κ πινακοειδών κρ. ή από επιµυκυσµένο φυσαλίδες κ σειρές φυσαλίδων ως ρευστικές δοµές (= // διάταξη κ κυµατοειδώς ταινιωτή εναλλαγή µικρόλιθων, κρ., φυσαλίδων αερίων, εγκλεισµάτων κ κενών χώρων που αντανακλά τη ρευστική κίνηση του µάγµατος κατά τη στιγµή στερεοποίησής του). 52. ιαφορές ηπειρωτικού ωκεάνιου φλοιού

11 Ο ηπ. αποτελείται από Si ορυκτά των Mg, Fe, Ca, Al, K, Na και ελεύθερο SiO 2 το περίπου 90% του όγκου του φλοιού αποτελείται από άστριους (58%) πυρόξενους και αµφίβολους (13%), χαλαζία (11%) κ µαρµαρυγίες χλωρίτες αργιλικά (10%). Ο ωκεάνιος φλοιός αποτελείται συγκριτικά µε τον ηπειρωτικό φλοιό από περισσότερο Al, Mg, Ca κ λιγότερο K, Na, Si. 53. Γρανιτικό µάγµα 1000 ο αποψύχεταί βραδέως εντός του φλοιού. Σε ποιες περιπτώσεις θα κρ. τελείως στους 800 σε ποιες στους 650; Η Θ πλήρης κρ. ενός γρ. µάγµατος µεταβάλλεται από τη Ρµερ. νερού κ συγκεκριµένα ανέρχεται όσο ελαττώνεται η πίεση. Έτσι στους 800 θα κρ. πλήρως ξηρό γρανιτικό µάγµα ενώ στους 650 ένυδρο κάτω από υψηλή Ρ νερού. 54. Είναι δυνατό τα µεγάλα γρ. σώµατα που σχηµατίστηκαν κατά τους ορογενετικούς κύκλους να προέρχονται από τη διαφοροποίηση πρωτογενών βασαλτικών µαγµ.; εν είναι δυνατόν γιατί η ποσότητα των πρώιµων βασαλτών δεν βρίσκεται σε τέτοια σχέση προς την ποσότητα των συνορογενετικών γρανιτών ώστε να είναι δυνατή η γενετική σχέση των 2 µαγµάτων. Αλλά κ η σειρά παραγωγής των ετεροειδών υλικών αντίκειται σε µία τέτοια θεώρηση: σε µια διαφοροποιηµένη µαγµατική στήλη τα ειδικώς ελαφρύτερα κ πλούσια σε πτητικά συστατικά µερικά τήγµατα πρέπει να προωθηθούν προς τα πάνω πριν από τα ειδικώς βαρύτερα βασικά τήγµατα. 55. Τι είδους π. συγκροτούν τα συστατικά των δακτυλιοειδών φλεβών; Από ποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα υπολογίζουµε το βάθος σχηµατισµού; Επικρατούν γρανιτικά π. έναντι των άλλων τύπων µαγµ. π. συνδέονται όµως µε επιφανειακή δραστηριότητα κατά το χρόνο σχ. ιδιαίτερα µε καλδέρες. Ο χαρακτήρας µικρού βάθους των π. µερικών από τα δ. συστήµατα φαίνεται από διάφορα γνωρίσµατα όπως λεπτοκοκκώδης δοµή, ρευστική ταινίωση, ύπαρξη εκρηξιγενών λατυπών. 56. Στις ενδοκοκκώδες εµπλεκτικές δοµές υπάρχουν ξενιστές µε εγκλείσµατα που έχουν ξένες φάσεις. Τι είδους εγκλείσµατα κ ποια η σχέση του ηλικιακά ως προς τον ξενιστή; Τα εγκ. είναι α) Παλαιότεροι κρ. κατασκευές που ενσωµατώθηκαν στον ξενιστή κρ. και ανήκουν σ ένα απ τα πρώτα στάδια της ίδιας διεργασίας κρυστάλλωσης ή είναι υπολείµµατα προηγούµενης δοµής (γνήσια εγκλείσµατα) β) ανακρυσταλλωµένα παλαιότερα εγκ. γ) ταυτόχρονες κατασκευές µε τον ξενιστή δ) προϊόντα απόµιξης, εξαλλοίωσης ή αποσύνθεσης του ξενιστή κρ. που έχει τώρα διαφορετική σύνθεση. ε) Υπολείµµατα κρ. µε ανώµαλα σχήµατα µιας α γενούς φάσης που έχει εκτοπισθεί µε µετασωµάτωση από ένα ορυκτό είδος (υπολειµµατική δοµή) παλαιότερα στ) προϊόντα µετασωµατικής διεργασίας µε µορφή σωλήνων φλογών ή αρτηριών που εκτοπίζουν τον αρχικό κρ. ιδιαίτερα όταν επικοινωνούν κατά θέσεις µε το εξωτερικό µέσο, νεώτερα. 56.Ψυξη γρανιτικού κ βασαλτικού µάγµατος της ίδιας Θ και Ρ και Ρ νερού Ποιο θα κρυσταλλωθεί πλήρως τελευταίο; Στο διάγραµµα φαίνονται οι solidus του γρανίτη, βασάλτη σε ξηρή κ ένυδρη κατάσταση. Κ στις 2 καταστάσεις ο γρανίτης τήκεται πριν το βασάλτη. Επειδή

12 η διαδικασία τήξης είναι αντίστροφη ως ένα βαθµό από την κρυστάλλωση πρέπει να κρυσταλλωθεί πλήρως πρώτα το βασαλτικό κ στις 2 περιπτώσεις. 57.Τήγµα φαυαλίτη 1300 και τήγµα ορθόκλαστου. Ποιο απ τα 2 έχει το µεγαλύτερο ιξώδες κ για ποιο λόγο; Το ιξώδες των πλουτώνιων κ ηφ. µαγµάτων εξαρτάται από τη σύσταση κ τη Θ. Αν η Θ σταθερή το ιξώδες αυξάνεται µε ανερχόµενη περιεκτικότητα σε SiO 2 ή Al 2 O 3 Σε απλά πυριτικά τήγµατα αυξάνει κατά ακολουθία Fe Mg Ca Sr Li Na K Στην περίπτωσή µας η διαφορά του ιξώδους εξαρτάται απ τη σύσταση. Ο φ. έχει µοριακό τύπο Fe 2 SiO 4 και σε οξείδια είναι 2 FeO*SiO 2 Το ορθόκλαστο έχει KalSi 3 O 8 και K 2 O*Al 2 O 3 *6SiO 2 Βλέπουµε ότι το ορ. έχει αναλογία στο µόριο του Κ:Al:Si 1:1:6 ενώ ο φ. Fe:Si σε 2:1. Αφού το ιξώδες αυξάνει µε ανερχόµενη περιεκτικότητα σε Si και Al ή σε απλά πυριτικά τήγµατα µε ανερχόµενο περιεχόµενο σε Κ είναι προφανές ότι το ορθόκλαστο έχει υψηλότερο ιξώδες σε από το φαυαλίτη. 58. Σε βάθος 70 Km λαµβάνει χώρα µερική τήξη του µανδύα οπότε σχηµατίζεται τήγµα ίσο προ το 20 % της µάζας του αρχ. π. Πιθανή ορ. σύσταση; Αφού λαµβάνει χώρα µερική τήξη η σύσταση του αρχ. π. θα είναι είτε εκλογιτική ή περιδοτιτική, ο εκλογίτης περιέχει γρανάτη κ κλινοπυροξ (οµφακίτη), Η σύσταση του υγρού παραµένει σταθερή µέχρι να λιώσει περίπου το 25% του µανδυακού π. µέχρι δηλ να εξαντληθεί µια απ τις 2 φάσεις. έτσι το τήγµα που θα σχηµατιστεί θα είναι ίσο προς το 20 % της µάζας του αρχικού π. θα έχει την παραπάνω σύσταση. Το στερεό υπόλοιπο θα πρέπει να αποτελείται από ολιβίνη κ ορθοπ. και αντιστοιχεί σε χαζ και δουνίτη. Αν το αρχικό π. ήταν περιδοτίτης δεδοµένου του µεγάλου βάθους κ της περιορισµένης µερικής τήξης θα σχηµατιστεί τήγµα µε σύσταση αλκαλικού ολιβίνη βασάλτη ενώ το στερεό υπόλοιπο θα περιέχει σηµαντικές ποσότητες Al πυροξένων κ ολιβίνη. 59. Πότε οι φλέβες ενός συστήµατος φλεβών έχουν ακτινοειδή διάταξη κ πότε παράλληλη; Γύρω από κέντρα ηφαιστειακών εκχύσεων κ υποηφαιστειακών διεισδύσεων εµφανίζονται ακτινοειδή συστήµατα ρωγµών που έχουν πληρωθεί µε φλέβες. Οι ακτινοειδής ρωγµές δεν οφείλονται σε τεκτονικές κινήσεις αλλά σχηµατίζονται από την πίεση που ασκεί το µάγµα στα περιβάλλοντα π. καθώς προωθείται στην επιφάνεια της γης. Αντίθετα συστήµατα φλεβών µε παράλληλη διάταξη οφείλονται σε πλήρωση διακλαδώσεων λόγω εφελκυστικών κινήσεων στο φλοιό. 60. Σε ποια περίπτωση κατά την απόψυξη ενός σχετικά πλούσιου σε Να βασαλτικού µάγµατος αντί για πλαγιόκλαστα σχηµατίζεται κλινοπυρόξενος; Κατά την απόψυξη ενός σχετικά πλούσιου σε Να µ. σε βάθη > 35 Km η δοµή χαµηλής πίεσης του πλαγιόκλαστου δεν είναι σταθερή κ γι αυτό δεν σταθερή κ σχηµατίζεται πλαγιόκλαστο κ όλο το περιεχόµενο σε Να διοχετεύεται στο σχηµατισµό Να-ούχου κλινοπυρόξενου. 61. Αν σκεπαστεί ένα κάλυµµα λάβας µε ιζήµατα κ πτυχωθεί έντονα µαζί µε τα γειτονικά π. µε τι θα µοιάζουν τα µαγµατικά σώµατα που θα προκύψουν; Από τι θα συµπεράνουµε ότι το αρχικό µάγµα είχε αποτεθεί ως κάλυµµα πάνω στο φλοιό; Τα µ. σώµατα θα µοιάζουν µε κοίτες, Λόγω της έντονης πτύχωσης είναι πολύ πιθανό να εµφανίζονται ψευδοαλλοιώσεις επαφής, λόγω νεώτερης κρ. ορ. σε ρωγµές που δηµιουργήθηκαν κατά την πτύχωση οπότε είναι πολύ δύσκολο

13 να αναγνωρίσουµε το κάλυµµα λάβας. Αν δεν έχουν δηµιουργηθεί οι ψευδοαλλοιώσεις τότε είναι σχετικά εύκολο. 62. Μια σειρά δειγµάτων γρ. π. έχει την ίδια ορ. σύσταση αλλά άλλη δοµή ως προς τα δοµικά γνωρίσµατα. Σε ποιες δοµές η επιφάνεια του συνόλου των κρ. θα είναι µεγαλύτερη κ σε ποιες µικρότερη; Οι γρανίτες είναι συνήθως µικρο έως αδροκοκκώδεις. Όσο µικρότερο το µέγεθος τόσο µεγαλύτερη η επιφάνεια. Ένας γρ. µε ιδιόµορφους κρ. έχει µεγαλύτερη συν. επιφάνεια από έναν µε υπιδιόµορφους κ ακόµη περισσότερη από ένα µε παναλλοτριόµορφους. Όσο πιο ακανόνιστη είναι η µορφή των κόκκων τόσο πιο µεγάλη είναι η επιφάνειά τους. Αυξανόµενης επιφάνειας έχουν οι 3 δοµές ψηφιδωτή πλεγµατική εµπλεκτική. 63.Σε τι µοιάζουν κ σε τι διαφέρουν οι δοµές α) υαλοπιλιτική πιλοταξιτική β) βαριολιθική σφαιρολιθική; α) στην υαλοπ. βελονόµορφοι ή σανιδόµορφοι µικρόλιθοι αστρίων βρίσκονται µε τυχαίο προσανατολισµό σε µια υελώδη κύρια µάζα, Στην πιλ. η µικροκρυσταλλική κύρια µάζα ενός πορφυρικού ηφαιστειακού σώµατος αποτελείται από πεπιεσµένους µικρόλιθους βελονόµορφων κυρίως αστρίων που είναι διατεταγµένοι παράλληλα. β) Σφαιρολιθική: στη θεµελιώδη µάζα ηφαιστειακών, κυρίως ρυολίθων, εµφανίζονται σφαιρικά ή περίπου σφαιρικά κατασκευάσµατα µε ακτινωτή διάταξη των συστατικών τους. Τα κατασκευάσµατα λέγονται ραδιόλιθοι κ προκύπτουν από ακτινωτή ανάπτυξη βελονοειδών κρ. γύρω από ένα κοινό κέντρο που µπορεί να κατέχεται από κάποιο έγκλεισµα. Στη βαριολ. δοµή στο π. εµφανίζονται βαριόλες, δηλαδή ραπιδόµορφα διατεταγµένες βελόνες αστρίων η πυροξένων συχνά µεγέθους µπιζελιού. 64. Σε κλειστούς µαγµατικούς θαλάµους τα µαγµατικά υπόλοιπα αποκτούν βαθµιαία χαµηλότερο ή υψηλότερο ιξώδες από το αρχικό µάγµα; Κατά την κρ. αυξάνεται η περιεκτικότητα σε SiO 2 κ Al 2 O 3 του υπολοίπου τήγµατος οπότε αυξάνεται το ιξώδες. Ωστόσο σε κλειστούς µαγµ. θαλάµους είναι δυνατό τα υπόλοιπα τήγµατα να αποκτήσουν χαµηλότερο ιξώδες λόγω εµπλουτισµού τους σε πτητικά συστατικά, ιδιαίτερα σε νερό. 65, Ποιες δοµές είναι λιγότερο ανθεκτικές στην έλξη; Όταν µειώνεται το µέγεθος των κόκκων αυξάνεται η επιφάνειά τους κ ταυτόχρονα η συνοχή τους. Επίσης όσο πιο ακανόνιστη µορφή τόσο πιο µεγάλη επιφάνεια και τόσο µεγαλύτερη οδόντωση οπότε αυξάνεται κ η αντοχή σε έλξη. Συνεπώς δοµές µε λιγότερο ανθεκτικότητα σε έλξη είναι οι µέγα γιγιαντοκοκκώδες δοµές κ η ψηφιδωτή 66.Είναι δυνατόν µε κλ. κρυστάλλωση κ διαφοροποίηση ενός α γενούς θολειτικού βασαλτικού µάγµατος να προκύψουν π. µε αστριοειδή; Κατά την κλ. κρυστάλλωση κ διαφοροποίηση του άνω µάγµατος σε χαµηλές Ρ δεν µπορεί να προκύψει π. µε αστριοειδή διότι όπως φαίνεται από τη µελέτη του συστήµατος Di-Fo-Ne-Qz υπάρχει ένα θερµικό φράγµα που διαχωρίζει δυνητικώς νεφελινικά από δυνητικώς υπερθενικά ή χαλαζιακά (θολειτικά) µάγµατα κ εµποδίζει θολειτικά βασαλτικά µάγµ. να διαφοροποιηθούν σε αλκαλικά. Σε υψηλές Ρ όµως τα πράγµατα είναι διαφορετικά: στα 30 Kb το θερµικό φράγµα κατά µήκος του επιπέδου Di-Fo-Ab (σελ.175) δεν υπάρχει πια και γι αυτό ένα δυνητικό υπερσθενικό µάγµα µπορεί να εξελιχθεί µε κλ. κρυστάλλωση σε δυνητικό νεφελινικό. 67.Πως σχηµατίζονται οι ρεο-πυροµβρίτες

14 Πυροµβρίτες ονοµάζονται π. ρυολιθικής, δακιτικής ή ανδεσιτικής σύστασης που σχηµατίστηκαν από τεµάχια µάγµατος που κατέπεσαν από ηφ. πυρακτωµένα νέφη κ τα οποία στην πλειονότητά τους έχουν συγκολληθεί γερά µεταξύ τους χάρη στην υψηλή τους Θ. Πάνω σε ισχυρώς κεκλιµένο υπόβαθρο είναι δυνατόν από το ακόµα ρευστό κάλυµµα να αναπτυχθούν τοπικά ρεύµατα πυροµβριτών που ονοµάζονται ρεο πυροµβρίτες κ ρέουν όπως τα ρεύµατα λάβας. 68. Τι χηµ. µεταβολές κ αλλοιώσεις υφίσταται ο ολιβίνης κατά την πορεία κρ. µαγµ.; Με µείωση της Θ µειώνεται η περιεκτικότητα του ολ. σε Mg ενώ αντίθετα αυξάνει η περιεκτικότητα σε Fe. Επίσης αν η απόψυξη δεν είναι πολύ γοργή µπορεί να αλλοιωθεί σε πυρόξενο, κεροστίλβη ή µαρµαρυγία. 69.Μεγαλύτερη διείσδυση; Ο λοπόλιθος του Bushveld στη Ν. Αφρική Αποτελείται κυρίως από βασικά κ υπερβασικά π. Το βασικό µάγµα διείσδυσε µεταξύ των γρανιτών του υπερκειµένου κ των π. του υποκείµενου κ σχηµάτισε ένα τυπικό λοπόλιθο. Εκτείνεται Α- σε µήκος 480 Km και καταλαµβάνει έκταση Km 2 ενώ το πάχος του φτάνει τα 9,7Km. 70. Οµογένεια ετερογένεια παραδείγµατα ετερογενών ΟΜΟΓΕΝΗΣ: λέγεται η δοµή µιας περιοχής ενός π. ως προς το είδος, το µέγεθος, το σχήµα, το χρώµα, τον προσανατολισµό ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό των δοµικών στοιχείων αν το υπό εξέταση γνώρισµα είναι ισοµερώς κατανεµηµένο. ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ: είναι η δοµή µιας περιοχής ενός π. ως προς το είδος ή κάποιες άλλες ιδιότητες των κόκκων της, αν η µικρότερη επιµέρους ανταλλάξιµη περιοχή είναι µεγαλύτερη από το µισό του συνόλου της υπό εξέτασης περιοχή. Ετερογενώς κατασκευασµένοι κόκκοι δηµιουργούνται από ακανόνιστη κατανοµή εγκλεισµάτων σε ξενιστές κρ. όπως επίσης από την ύπαρξη µεγάλων φαινοκρυστάλλων ιδιαίτερα Κ αστρίων. 71. Αλκαλιαστριούχο γρανιτικό µάγµα αποψύχεται βραδέως σε 15 Km. Τι µετατροπές θα υποστούν κατά την πτώση της Θ οι άστριοι που κρυσταλλώθηκαν αρχικά; Πως ονοµάζονται οι δοµές; Οι κρ. που αποψύχθηκαν θα αποτελέσουν ένα οµογενές στερεό δ/µα Ab x Or y Όταν η Θ τµήσει τη solvus του συστήµατος (σελ 68) το αρχικά οµογενές στερεό δ/µα αποµυγνύεται κάτω από συνθήκες ισορροπίας σε 2 χωριστές φάσεις µέσα στους κρυστάλλους κατά το πλείστον ως λεπτά υποπαράλληλα ελάσµατα σχηµατίζοντας τη γνωστή ως περθιτική σύµφυση. Επειδή το µ. αποψύχεται βραδέως πιθανότατα θα επιτευχθεί πλήρης διαχωρισµός των 2 φάσεων κ αποκατάσταση της ισορροπίας 72. Σανιδόµορφοι εν µέρει διαβρωµένοι κρύσταλλοι λαβραδορίτη µήκους 1-3 mm είναι µε τον επιµήκη άξονα τους κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένοι ώστε να σχηµατίζεται ένα ικρίωµα ή βρίσκονται µαζί µε ισοδιαµετρικούς εν µέρει διαβρωµένους κόκκους ολιβίνη κ µαγνητίτη εγκλωβισµένοι σε ξενόµορφους κόκκους κλινοπυρόξενου µεγέθους 1-3 cm. Πως ονοµάζεται η ολική ή µερική δοµή του π. ως προς α) β. κρυστάλλωσης β) µέγεθος γ) µορφή δ) τρόπος σύνδεσης ε) προσανατολισµό των δοµικών στοιχείων; Με ποια σειρά έχουν κρ. τα δοµικά στοιχεία κ γιατί; α) οµή ολοκρυσταλική, αφού το π. αποτελείται µόνο από κρυστάλλους β) Ποικιλοκοκκώδης αφού η διαφορά µεγέθους των κρ. του λαβραδορίτη ολιβίνη, µαγνητίτη δεν υπερβαίνει το 1:10 από το µέγεθος των κρ του

15 κλινοπυρόξενου. Ως προς το απόλυτο µέγεθος το π είναι µεσοκοκκώδες έως χονδροκοκκώδες. γ) Η µορφή των κρ είναι υπιδιόµορφη πλην του κλινοπ. που είναι υπιδιόµορφη. δ) Η δοµή ως προς τον τρόπο σύνδεσης χαρακτηρίζεται άµεση αφού δεν παρεµβαίνει κάποιο συνδετικό υλικό, ενώ έως προς το βαθµό αλληλοδιείσδυσης των ορίων των κόκκων η δοµή είναι ποικιλοφειτική διότι οι επιµέρους ξενοκρύσταλλοι (λαβραδόριο) είναι πλήρως εγκλωβισµένοι σε ξενιστές κρ. (κλινοπυρόξενος) αλλά υπάρχουν κ ισοδιαµετρικοί ξενοκρύσταλλοι άλλου είδους (ολιβίνης, µαγνητίτης). Η ποικιλοφειτική δοµή είναι ποικιλία της πλεγµατικής. Τα εγκλείσµατα είναι παλαιότερα από τον ξενιστή αφού τόσο οι κρ. λαβραδορίτη όσο κ οι κρ. ολιβίνη κ µαγνητίτη είναι εν µέρει διαβρωµένοι ενώ οι κόκκοι του κλινοπυρόξενου όχι. 73.Από τι είδους ιόντα αποτελείται βασαλτικό µάγµα σε Ποια είναι η ποσοτική τους σχέση; τεφριτικό µάγµα της ίδιας Θ έχει υψηλότερο ή χαµηλότερο ιξώδες; Στην Θ των 1300 δεν έχει αρχίσει η κρυστάλλωση του µάγµατος έτσι το µάγµα περιέχει όλα τα ιόντα που εµφανίζονται σε βασαλτικό µάγµα: Si, Al 3+, Fe 3+,Fe 2+, Mg, Ca, Na, K, O 2-. Αφού όλα τα ιόντα βρίσκονται στο µάγµα υπό µορφή οξειδίων είναι προφανές ότι το Ο είναι το ιόν που απαρτίζει το µεγαλύτερο µέρος των µαγµάτων. Με σειρά µειωµένη περιεκτικότητας είναι: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. Το τεφριτικό µάγµα είναι λιγότερο εµπλουτισµένο σε Si από το βασαλτικό αφού είναι ακόρεστο σε SiO 2 κ περισσότερο εµπλουτισµένο σε Al αφού το κύριο ορυκτό που προκύπτει από κρ. τεφριτικού µ. είναι το πλαγιόκλαστο (λαβραδόριο). Όσο πιο πλούσιο είναι ένα µάγµα σε SiO 2 τόσο πιο υψηλό ιξώδες έχει. Έτσι το τεφριτικό µάγµα έχει χαµηλότερο ιξώδες από το µαγµατικό. 74. Σε ποια περίπτωση η ανάτηξη ενός π. είναι διεργασία αντίστροφη της διεργασίας κρυστάλλωσης του από το µάγµα κ σε ποια περίπτωση διαφέρει σηµαντικά απ αυτή; Παραδείγµατα. Η α περίπτωση ισχύει όταν το υγρό που σχηµατίζεται µε θέρµανση βρίσκεται συνεχώς σε ισορροπία µε το κρ. υπόλοιπο, δηλαδή όταν η διεργασία είναι τήξη ισορροπίας. Όταν το υγρό κλάσµα διαχωρίζεται από το κρ. υπόλοιπο κ γι αυτό δεν µπορεί να αντιδράσει µ αυτό κ συνεπώς δεν βρίσκεται σε ισορροπία, διεργασία ανάτηξης διαφέρει σηµαντικά από τη διεργασία κρυστάλλωσης του µάγµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί στην κλ. κρ. η σύσταση του υγρού αλλάζει συνεχώς καθώς προχωρά η απόψυξη ενώ κατά την πορεία της κλ. τήξης τα διαδοχικά υγρά παρουσιάζουν κενά στη σύστασή τους. Αυτά αντιστοιχούν σε διαστήµατα θερµότητας στα οποία πρόσθεση Θ δεν προκαλεί καµία επιπλέον τήξη. Παράδειγµα το σύστηµα Di-Fo-Py (σελ 105). Η τήξη θα ξεκινήσει στους 1670 κ θα δώσει υγρό σύστασης Ε, ενώ η σύσταση του στερεού υπολοίπου θα µεταβάλλεται επί της ευθείας Εχ µέχρι να αποκτήσει σύσταση Β (πλήρης απουσία διοψίδιου) µε σταθερή Θ. Η τήξη διακόπτεται και δεν µπορεί να ξαναρχίσει µέχρι Τ=1770 οπότε το υγρό που σχηµατίζεται έχει σύσταση Β (ευτικτική σύσταση του συστήµατος Fo-Py σε Ρ=40Kb) Όταν λειώσει κ το τελευταίο ίχνος πυρωπού, διακόπτεται πάλι η τήξη διότι το στερεό υπόλοιπο είναι αµιγής Fo (σηµείο τήξης 2075) Αντίθετα κατά την κλασµατική κρ. ενός υγρού µε σύσταση χ, η µεταβολή της σύστασης της υγρής φάσης είναι συνεχής κατά µηκος του δρόµου χ Α Ε.

16 75. Μανδυακά π. σε βάθος 150 Km υφίστανται µερική τήξη α) ποια είναι η πιθανή ορυκτολογική σύσταση του µανδύα στο βάθος αυτό; β) Τι είδους µάγµα θα προκύψει αν η ρευστή φάση αποτελεί το 20% κ αν το 70% της µάζας της µανδυακής εστίας; γ) ποια θα είναι η ορυκτολογική σύσταση του στερεού υπολοίπου της µερικής τήξης. α) Σε βάθος >100km οι ορυκτές φάσεις του πυρόλιθου είναι γρανάτης, λίγος Al πυρόξενος κ ολιβίνης (πρέπει να είναι πολύ βασικά, πλούσια σε MgO κ να περιέχουν σχεδόν το σύνολο των αλκαλίων που είναι παρόντα στο αρχικό µανδυακό πέτρωµα) β) Σε υψηλές Ρ τα πρώτα κλάσµατα του τήγµατος έχουν αλκαλική βασαλτική σύσταση. Αν η έκταση της µερικής τήξης είναι µέχρι 20% του αρχικού π. Επίσης ο γρανάτης τήκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο της τήξης κ δίνει υγρά σε ισορροπία µε πυρόξενους κ ολιβίνη. Με αύξηση της τήξης µετατοπίζεται βαθµιαία η σύσταση του υγρού σε πλούσια σε ολ. θολειτική, ενώ σε συνδυασµό µε το µεγάλο βάθος (υψηλή Ρ) το µάγµα εµπλουτίζεται σε Mg έτσι ώστε το µάγµα που θα προκύψει αν η ρευστή φάση αποτελεί το 70% της µάζας της µανδυακής εστίας να πλησιάζει πικριτική σύσταση δηλ. SiO 2 <53% (Na 2 O+K 2 O)<2% MgO>18% γ) Η ορυκτολογική σύσταση του στερεού υπολοίπου αν το τήγµα αποτελεί το 20% του αρχικού πετρώµατος θα είναι Al πυρόξενος κ ολιβίνης, ενώ στη β περίπτωση θα είναι ολιβίνης κ λίγος πλέον Al πυρόξενος. 76. Το γρανιτικό µάγµα δηµιουργείται κυρίως από τη µερική τήξη π. παραπλήσιας χηµ. σύστασης Ποιες συνθήκες ευνοούν την µερική τήξη αυτών των π.; Τήξη του φλοιού κάτω από συνθήκες κορεσµού σε νερό είναι απίθανο να συµβεί. Γι αυτό για να λιώσουν τα εύτηκτα συστατικά αυτών των π. είναι απαραίτητες αρκετά υψηλές Θ. ( ) Ηπειρωτικός φλοιός µέσου πάχους 30 Km σε περιοχή µέσης γεωθερµικής βαθµίδας (30 C/Km) έχει στη βάση του 900Θ. Από σεισµικά δεδοµένα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές ποσότητες τήγµατος στον κατώτερο φλοιό προφανώς λόγω ανεπάρκειας νερού. Για να αρχίσει η τήξη πρέπει να υπάρξουν ιδιαίτερες συνθήκες όπως µια πρόσθετη πηγή Θ. Οι κυριότερες είναι: προσαγωγή Θ από µεγάλη µάζα βασαλτικού µ. που εισχωρεί στο φλοιό από το µανδύα, τεκτονικός µηχανισµός που συµπιέζει τα π. του φλοιού σε περιοχή υψ Θ ή ανυψώνει τις Θ στο φλοιό (κατά την ορογένεση µε αλλαγές στο πάχος του φλοιού κ την γ. βαθµίδα), είσοδος νερού στον κατώτερο φλοιό οπότε ταπεινώνεται η Θ τήξης των π. στο οποίο κάτω από άνυδρες συνθήκες δεν είναι αρκετά θερµά για να λιώσουν, θέρµανση σε ζώνες τριβής λόγω ρηγµάτων. 78. Από τι συµπεραίνουµε ότι το Al µπορεί να αντικαταστήσει το Si στα ανιόντα του µάγµατος; Σε τι µοιάζει κ σε τι διαφέρει η δοµή του µάγµατος από τη δοµή των πυριτικών ορυκτών; Αν η Θ είναι σταθερή του ιξώδες του µάγµατος αυξάνει µε ανερχόµενο ποσοστό σε SiO 2 και Al Αφού το ιξώδες αυξάνει µε προσθήκη Al σηµαίνει ότι αυτό µπορεί να αντικαθιστά το Si στο πολυµερισµένο ανιόν όπως ακριβώς γίνεται κ σε αρκετά κρ. πυριτικά ορ. Κατά την τήξη των πυρ. ορ. δεν λαµβάνουν χώρα ουσιώδες µεταβολές στη δοµή τους λόγω της χαµηλής εντροπίας της τήξης. Γι αυτό η ρευστή δοµή µοιάζει γενικώς µε τη στερεή δηλαδή στο µάγµα υπάρχουν ακόµα κ σε τελείως υγρή κατάσταση οµάδες ατόµων Λιωµένα πυριτικά ορ. έχουν ιοντική υφή όπως κ τα αντίστοιχα στερεά

17 πυρ. ορ. Η έκταση της ιοντικής διάστασης συγκρίνεται µε εκείνη των υδατικών δ/των ισχυρών ηλεκτρολυτών. Τυπικά κατιόντα είναι τα Na, K, Ca, Mg, Fe τα οποία δεν καταλαµβάνουν καµία σταθερή θέση στο τήγµα αλλά παρουσιάζουν υψηλό βαθµό κινητικότητας. Ανιόντα είναι προπάντων τετράεδρα Si-O που συνδέονται µε γέφυρες Ο κ σχηµατίζουν µονό δι ή τρισδιάστατα πλέγµατα. Το πλέγµα µοιάζει µ αυτό που απαντά σε κρυσταλλικά πυριτικά ορυκτά αλλά είναι πιο ακανόνιστα. 79. Σε ποια περίπτωση ένα ανερχόµενο µάγµα είναι δυνατό να κρυσταλλωθεί σε µεγάλο βάθος εντός του φλοιού χωρίς να µεταβληθεί η Θ του κ σε ποια το ίδιο µάγµα κάτω απ την ίδια Θ να φτάσει µέχρι την επιφάνεια της γης; Τα γρανιτικά π. υπόκεινται σε υδροστατική άνωση ακόµα κ όταν δεν έχει ελαττωθεί η πίεση φόρτισης, επειδή έχουν µικρότερη πυκνότητα από τη µέση πυκνότητα του σιαλικού φλοιού. Όπως φαίνεται σε φυσικές τοµές της γης το βασαλτικό µάγµα διεισδύει προς τα πάνω µέσω ρωγµών. Στα βάθη από τα οποία προέρχεται το βασαλτικό µάγµα δεν είναι δυνατόν να σχηµατιστούν χαίνουσες ρωγµές. Γι αυτό κ δεν µεσολαβεί κανένα χρονικό διάστηµα µεταξύ του ανοίγµατος των ρωγµών κ της διείσδυσης του µάγµατος. Κ τα 2 φαινόµενα συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους. Όταν το µάγµα εισχωρεί σε µια ρωγµή κ την ανοίγει προς τα πάνω η άνοδός του στην αρχή συντελεί αργά διότι το ακόρεστο σε αέρια τήγµα έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από το SiAl. όταν η εξωτερική πίεση έχει ελαττωθεί αρκετά κορένεται το µάγµα σε αέρια κ γι αυτό λαµβάνει χώρα διαχωρισµός της αέριας φάσης µε αποτέλεσµα να µειώνεται η πυκνότητά του. ιάρρηξη µέχρι την επιφάνεια της γης είναι δυνατή όταν η πίεση της αέριας φάσης του τήγµατος υπερβαίνει την πίεση φόρτισης του υπερκείµενου τεµάχους του φλοιού Σε διαφορετική περίπτωση το µάγµα κρυσταλλώνεται βραδέως µέσα στην εστία ως κοκκώδες πέτρωµα. 80. Μανδυακό π. υφίσταται στην περιοχή µανδυακής εστίας µερική τήξη. Ποιοι παράγοντες ευνοούν το σχηµατισµό αλκαλικού κ ποιοι ανδεσιτικού; Τι µάγµατα θα παραχθούν µεταξύ των ακραίων; Πειραµατικών βρέθηκε από µερική τήξη περιδοτιτών κάτω από περίσσεια νερού σε ολική Ρ=7,5-22 kb παράγεται υγρό µε ανδεσιτική σύσταση ενώ όταν αυξάνεται η Ρολ κ µειώνεται η σχέση Ρνερού/Ρολ το µαγµατικό προϊόν της τήξης είναι ακόρεστο σε SiO 2 (Αλκαλικός βασάλτης) Σηµαντικό ρόλο παίζει και το CO 2 ιδιαίτερα σε βάθη >3,5Km ιδίως συγκριτικά µε το νερό. Έτσι ανάλογα µε το µέγεθος της σχέσης νερού/co 2 συµβαίνουν τα εξής: λόγος υψηλός τότε παράγεται ανδεσιτικό µάγµα, λόγος χαµηλός αλκαλικός βασάλτης. ενδιάµεσες συστάσεις δίνουν σύσταση πλούσια σε ολιβινικό θολείτη. 81. Τα µαγµατικά π. της Σαντορίνης παρουσιάζουν µια συνεχή σειρά από βασαλτική έως ανδεσιτική δακιτική σύσταση µέχρι ρυοδακιτική. Που µπορεί να οφείλεται οι ποικιλία µε τι τρόπους πραγµατοποιείται η διεργασία αυτή; Πιθανά οφείλεται σε διαφοροποίηση ενός α γενούς πλούσιου σε Al βασαλτικού µάγµατος αφού µάλιστα υπάρχει οµοιότητα στη σύσταση των δακιτών κ της υελώδους κύριας µάζας των βασικών π. των ηφαιστείων. 82. Γιατί η διαφοροποίηση κρυστάλλωσης λόγω επίδρασης της βαρύτητας είναι πιο έντονη στα βασαλτικά απ ότι στα γρανιτικά; Οι παράγοντες που ρυθµίζουν το ρυθµό καθίζησης λόγω βαρύτητας είναι η πυκνότητα, το ιξώδες, το όριο ελαστικότητας του µάγµατος, ο β. κρυστάλλωσης, ο β. υπέρψυξεως κ η παρουσία ή απουσία ανακυκλυκών ρευµάτων. Το βασαλτικό µ. έχει πολύ χαµηλότερο ιξώδες από το γρανιτικό µε αποτέλεσµα να µειώνεται αισθητά η ταχύτητα βυθίσεως διαφόρων πυριτικών

18 ορ. στο γρανιτικό µάγµα π.χ. βασαλτικό µε π=2,0 και ιξώδες 3*10 3 poise η ταχύτητα βύθισης κόκκων ακτίνας 1µµ κυµαίνεται µεταξύ m/y ενώ σε γρανιτικό µε π=2,3 και ιξώδες 10 6 p η ταχύτητα είναι 0,1m/y. 83.Γιατί ο χαλαζίας σχηµατίζεται στα γρανιτικά µ. στο τέλος της κρ. κάτω από χαµηλές Θ; Η κρ. του γρανιτικού µ ακολουθεί τον κανόνα Rosenbusch, πρώτα σχηµατίζονται σε µικρή ποσότητα επουσιώδη ορ. µετά τα δευτερεύοντα κ τα κύρια, που ανάλογα µε τη σύσταση του µάγµ. µπορεί να είναι: αυγίτης, κερ, µαρµαρυγίας, πλαγιόκλαστο, αλκαλικοί άστριο κ χαλαζίας. Επίσης η ολική σύσταση των π. είναι τέτοια ώστε επιβάλλεται στην αρχή ή κρυστάλλωση των SiO και χαλαζίας σχηµατίζεται όταν το υπόλοιπο τήγµα έχει εµπλουτιστεί αρκούντως σε SiO Τι συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθουν από τη ζωνώδη κατασκευή ενός κόκκου πλαγιόκλαστου; Όταν η απόψυξη είναι πολύ γοργή δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί πλήρης ισορροπία µεταξύ υγρού κ στερεού. Γι αυτό οι αναπτυσσόµενοι κρύσταλλοι ποικίλουν σε σύσταση από το κέντρο προς τα έξω. Κάθε διαδοχική ζώνη που έχει αποτεθεί γύρω απ τον πυρήνα διατηρεί την αρχική της σύσταση γιατί δεν έχει χρόνο να αντιδράσει µε την υγρή φάση. Έτσι ο πυρήνα ενός κρ. πλαγιόκλαστου µε συνολική σύσταση Ab 50 An 50 µπορεί να είναι βυτοβνίτης (Ab 20 An 80 ) ενώ η τελευταία σταγόνα που προστίθεται στον αυξανόµενο κρ. αµιγής αλβίτης (Ab 100 An 0 ) Μπορούµε δηλαδή να παρακολουθήσουµε όλη την πορεία της κλ. κρ. στη διάρκεια της οποίας σχηµατίζονται τα πλαγιόκλαστα. 85.Ποιες δοµές απαντούν προπάντων ή αποκλειστικά στα ηφαιστειακά π.; Η µεροκρυσταλλική κ η υελώδεις δοµές απαντούν αποκλειστικά στα ηφ. π. ανάλογα µε το % ύελου που περιέχουν. Επίσης η πορφυρική δοµή η οποία αναπτύσσεται κυρίως όταν οι συνθήκες απόψυξης του µάγµατος µεταβάλλονται απότοµα κατά την έξοδο στην επιφάνεια της γης. Ποµφολυγώδης δοµή απαντάται σε π. που αποψύχθηκαν στην επιφάνεια της γης ή πολύ κοντά της ενώ σκωριώδης κ αφρώδης αποκλειστικά σε ηφ. 86. Τι είναι η µυαρολιθική δοµή πως δηµιουργείται κ που απαντά; Εµφανίζονται µικροί σφαιρικοί ή τελείως ακανόνιστοι χώροι από τα τοιχώµατα των οποίων αναπτύσσονται ελεύθερα προς τα µέσα µε ιδιόµορφους κρ. διάφορα γειτονικά ορυκτολογικά συστατικά. Οι κενοί χώροι σχηµατίζονται από τη συγκέντρωση πτητικών συστατικών του µάγµατος ή λόγω ελάττωσης του όγκου του στερεοποιηµένου τήγµατος. Απαντά σε πηγµατίτες, καθώς κ σε στην περιφέρεια µερικών αδρόκοκκων γρανιτικών π.

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Καλιούχος Άστριος ή Πλαγιόκλαστο Χαλαζίας Βιοτίτης ή Κεροστίλβη + Μοσχοβίτης (όχι με Κεροστλίβη) + Μαγνητίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι. Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος)

Τι είναι. Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος) Πυριγενή πετρώματα Τι είναι Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος) Είδη πυριγενών πετρωμάτων Ηφαιστειακά ή εκρηξιγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η Εφαρμογή Βασικών Αρχών Θερμοδυναμικής - Διαγράμματα Φάσεων Δύο Συστατικών

ΑΣΚΗΣΗ 2 η Εφαρμογή Βασικών Αρχών Θερμοδυναμικής - Διαγράμματα Φάσεων Δύο Συστατικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πετρολογία Μαγματικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Εξάμηνο 6 ο / Ακαδ. Έτος 2016-2017 Ονοματεπώνυμο: Αρ. Μητρώου: Oμάδα: Αριθμός Θέσης: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Πολλοί κρύσταλλοι ασβεστίτη Γρανίτης Κρύσταλλοι χαλαζία, πλαγιοκλάστου,

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΟΥ

3 ΜΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΟΥ 3 ΜΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΟΥ 3.1 ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ 3.1.1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΜΑΤΟΣ Μάγµα είναι ένα φυσικό διάπυρο πυριτικό τήγµα, το οποίο περιέχει διαλυµένα αέρια ή και στερεά υλικά (π.χ. κρυστάλλους).

Διαβάστε περισσότερα

9 ΛΑΜΠΡΟΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ

9 ΛΑΜΠΡΟΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 9 ΛΑΜΠΡΟΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Εκτός από τα πετρώµατα τα οποία αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, υπάρχουν και άλλα, τα οποία, αν και γενικά δεν είναι πολύ διαδεδοµένα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο

Διαβάστε περισσότερα

C L = συγκέντρωση ιχνοστοιχείου στο υγρό C O = συγκέντρωση ιχνοστοιχείου στο αρχικό πέτρωμα πριν την έναρξη της τήξης F = κλάσμα του τήγματος που

C L = συγκέντρωση ιχνοστοιχείου στο υγρό C O = συγκέντρωση ιχνοστοιχείου στο αρχικό πέτρωμα πριν την έναρξη της τήξης F = κλάσμα του τήγματος που Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Ιωάννης Ηλιόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Μάρτιος 2016 ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γένεση μάγματος στον ηπειρωτικό φλοιό. 1. Γενικά 2. Τήξη αφυδάτωσης 3. Υπολειμματικό υλικό στην πηγή 4. Μετανάστευση των υγρών

Γένεση μάγματος στον ηπειρωτικό φλοιό. 1. Γενικά 2. Τήξη αφυδάτωσης 3. Υπολειμματικό υλικό στην πηγή 4. Μετανάστευση των υγρών M1 Γένεση μάγματος στον ηπειρωτικό φλοιό 1. Γενικά 2. Τήξη αφυδάτωσης 3. Υπολειμματικό υλικό στην πηγή 4. Μετανάστευση των υγρών 5. Διαχωρισμός του μερικούτήγματος από την πηγή 1 1. Γενικά Η γένεση μάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή και η σύσταση της γης. Χριστίνα Στουραϊτη Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Η δομή και η σύσταση της γης. Χριστίνα Στουραϊτη Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Η δομή και η σύσταση της γης Χριστίνα Στουραϊτη Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 10-3-2015 Γιατί μελετάμε τα πυριγενή πετρώματα? Τι θέλουμε να μάθουμε από την Γεωχημεία-Πετρολογία των πυριγενών πετρωμάτων?

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλή διάθλαση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο το φως διερχόμενο μέσα από έναν ανισότροπο κρύσταλλο

Διπλή διάθλαση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο το φως διερχόμενο μέσα από έναν ανισότροπο κρύσταλλο ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 1. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω ερωτήσεις με τους σωστούς όρους. (30 μονάδες) Οι κρύσταλλοι, στους οποίους το φως διαδίδεται με ίδια ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 3.4 ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Το σύνολο των πετρωµάτων µιας περιοχής, τα οποία παρουσιάζουν κοινά πετρογραφικά και χηµικά γνωρίσµατα και είναι συγγενή µεταξύ τους, δηλαδή, προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος Αποσάθρωση - τρεις φάσεις

Έδαφος Αποσάθρωση - τρεις φάσεις Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Έδαφος Αποσάθρωση - τρεις φάσεις Στερεά (ανόργανα συστατικά οργανική ουσία) Υγρή (εδαφικό διάλυμα) Αέρια ( εδαφικός αέρας) Στερεά αποσάθρωση πετρωμάτων αποσύνθεση φυτικών και ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα Δασική Εδαφολογία Ορυκτά και Πετρώματα Ορισμοί Πετρώματα: Στερεά σώματα που αποτελούνται από συσσωματώσεις ενός ή περισσοτέρων ορυκτών και σχηματίζουν το στερεό φλοιό της γης Ορυκτά Τα ομογενή φυσικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα

Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Ιωάννης Ηλιόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Μάρτιος 2017 http://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-physics-tells-us-aboutmaking-perfect-chocolate-180954252/?no-ist

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Τσικνοπέμπτη!!! Καλή Τσικνοπέμπτη!!! 2

Καλή Τσικνοπέμπτη!!! Καλή Τσικνοπέμπτη!!! 2 Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Ιωάννης Ηλιόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Μάρτιος 2016 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ (Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ 92% των ορυκτών του φλοιού της γης είναι πυριτικά 39% 12% 12% 11% 5% 5% 5% 3% 8% Πλαγιόκλαστα Αλκαλικοί άστριοι Χαλαζίας Πυρόξενοι Αμφίβολοι Μαρμαρυγίες

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή των ταχυτήτων των σεισµικών κυµάτων µε το βάθος

Μεταβολή των ταχυτήτων των σεισµικών κυµάτων µε το βάθος Μεταβολή των ταχυτήτων των σεισµικών κυµάτων µε το βάθος Image: METEOSAT 1/3/2005 Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας" Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 2 Αναστασία Κυρατζή 02/2005 1 1/3/2005 Κυρατζή Α. "Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δ. ΠΑΠΟΥΛΗΣ Ακαδ. Έτος 2010-2011 7 η ΔΙΑΛΕΞΗ 16/11/10 ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (CHAIN SILICATES) INOΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Ινοπυριτικά με ΑΠΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Θέμα 1: Επιλέξτε και απαντήστε σε 6 από τις ακόλουθες 10 ερωτήσεις (30 μονάδες) 1. Τι ονομάζουμε δείκτη διάθλασης ενός μέσου; Τι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων & Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων & Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων & Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων ιαγράμματα φάσεων Βασικές αρχές Τα διαγράμματα φάσεων απεικονίζουν πεδία σταθερότητας των φάσεων που συμμετέχουν σε ένα σύστημα. Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Μ ΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Π ΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 7

Π ΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Μ ΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Π ΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 7 Π ΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Μ ΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Π ΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 7 3 4 5 Κύριες συστασιακές κατηγορίες πετρωμάτων Συστασιακή κατηγορία Κυρίαρχα χημικά στοιχεία Πρωτόλιθος Σημαντικότερα ορυκτά Χαλαζιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Θέμα 1: Επιλέξτε και απαντήστε σε 6 από τις ακόλουθες 10 ερωτήσεις (30 μονάδες) 1. Τι ονομάζουμε ευθύγραμμα ή γραμμικά πολωμένο φως; Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εκρηξιγενή - Μεταµορφωµένα - Ιζηµατογενή πετρώµατα Πετρολογικός κύκλος ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Πετρώµατα Πετρώµατα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συµπαγή ή χαλαρή µορφή, που π αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 4. Πετρολογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Σχήμα 1. Γεωλογικός Χάρτης της Σαντορίνης (Zellmer 1998) Μάρτιος 2015 Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Σχήμα 1. Γεωλογικός Χάρτης της Σαντορίνης (Zellmer 1998) Μάρτιος 2015 Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 2 η Σχήμα 1. Γεωλογικός Χάρτης της Σαντορίνης (Zellmer 1998) Μάρτιος 2015 Χ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ Ηφαιστειακό Τόξο του Αιγαίου - Ηφαιστιακά περώματα της Σαντορίνης Η Σαντορίνη βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα

Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Ιωάννης Ηλιόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Μάρτιος 2017 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερμοδυναμικής. Ι. Βασικές αρχές. Χριστίνα Στουραϊτη

Στοιχεία Θερμοδυναμικής. Ι. Βασικές αρχές. Χριστίνα Στουραϊτη Στοιχεία Θερμοδυναμικής Ι. Βασικές αρχές Χριστίνα Στουραϊτη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Ορισμοί Σύστημα, Φάση, Συστατικό, Θερμοδυναμικές ιδιότητες 3. Χημική Ισορροπία 2 Εισαγωγή Ποιο είναι το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 E I Σ Α Γ Ω Γ Η 1.1 ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1 E I Σ Α Γ Ω Γ Η 1.1 ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 E I Σ Α Γ Ω Γ Η 1.1 ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η Πετρολογία είναι ο κλάδος των γεωλογικών επιστηµών που ασχολείται µε τη µελέτη των πετρωµάτων. Ερευνά την προέλευσή τους, τον τύπο εµφάνισής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

4.11 Ορυκτά& Πετρώµατα

4.11 Ορυκτά& Πετρώµατα 4.11 Ορυκτά& Πετρώµατα απλά εντυπωσιακά Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401 Οπάλιο Αµέθυστος Χαλαζίας Αζουρίτης Ορυκτό Ορυκτά είναι φυσικά, στερεά και οµογενή σώµατα της λιθόσφαιρας που κάτω από ορισµένες συνθήκες πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗΣ 2. ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3. ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 4. ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΗΛΟΥ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ / ΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

I. Προέλευση μαγμάτων ΙΙ.Μαγματικές σειρές. Χριστίνα Στουραϊτη Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

I. Προέλευση μαγμάτων ΙΙ.Μαγματικές σειρές. Χριστίνα Στουραϊτη Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος I. Προέλευση μαγμάτων ΙΙ.Μαγματικές σειρές Χριστίνα Στουραϊτη Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Μερική τήξη του μανδύα & τεκτονικό περιβάλλον 2 Βασάλτες Ωκεάνιων Νησιών (OIB) Οι Θερμές κηλίδες (Hotspots)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ρήγµατα. Ειδικότερα θέµατα: Ο σεισµός ως φυσικό φαινόµενο. Ενεργά ρήγµατα στον Ελλαδικό χώρο και παρακολούθηση σεισµικής δραστηριότητας.

Ενεργά ρήγµατα. Ειδικότερα θέµατα: Ο σεισµός ως φυσικό φαινόµενο. Ενεργά ρήγµατα στον Ελλαδικό χώρο και παρακολούθηση σεισµικής δραστηριότητας. Ενεργά ρήγµατα. Ειδικότερα θέµατα: Ο σεισµός ως φυσικό φαινόµενο. Ενεργά ρήγµατα στον Ελλαδικό χώρο και παρακολούθηση σεισµικής δραστηριότητας. Σκοποί του προγράµµατος είναι η εξοικείωση µε το φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνή παρουσία ολιβίνη λβί με διαβρωμένου, με σχηματισμούς ζώνωση, απουσία ορθοπυρόξενου, παρουσία πλαγιόκλαστου (πρώιμη

Συχνή παρουσία ολιβίνη λβί με διαβρωμένου, με σχηματισμούς ζώνωση, απουσία ορθοπυρόξενου, παρουσία πλαγιόκλαστου (πρώιμη Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Ιωάννης Ηλιόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Μάρτιος 2016 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας

Μάθημα 2 ο ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας Μάθημα 2 ο ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας Περιεχόμενα Σύγχρονες θεωρίες για το σχηματισμό της γης Κατανομή ιχνοστοιχείων Ιοντικές υποκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δύο προσεγγίσεις Ποιοτική εκτίμηση: για τη μελέτη ενός γεωλογικού συστήματος ή την πρόβλεψη της επίδρασης φυσικοχημικών μεταβολών (P/T/ P/T/Χ) σε ένα

Δύο προσεγγίσεις Ποιοτική εκτίμηση: για τη μελέτη ενός γεωλογικού συστήματος ή την πρόβλεψη της επίδρασης φυσικοχημικών μεταβολών (P/T/ P/T/Χ) σε ένα Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων μ Πετρωμάτων Μέρος 1 ο : Μαγματικά Πετρώματα Ιωάννης Ηλιόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών Φεβρουάριος 2016 ΣΙΚΕΣ ΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Διαδικασίες της μεταμόρφωσης Γεωλογικός κύκλος πετρωμάτων Ιστοί (υφή) των μεταμορφωμένων πετρωμάτων Τύποι μεταμορφωμένων πετρωμάτων Βαθμός Μεταμόρφωσης Αναγνώριση των μεταμορφωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σκιερές ζώνες Ανισοτροπία Στρώµα D

Σκιερές ζώνες Ανισοτροπία Στρώµα D Σκιερές ζώνες Ανισοτροπία Στρώµα D Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 2 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Α. Κυρατζή "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Α. Κυρατζή "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 2 ιάδοση κυµάτων σε επιφάνειες ασυνέχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ Κεροστίλβη (πράσινη ή κοινή) (βασαλτική ή καστανή κεροστίλβη) μικρή κατασβεστική γωνία 0 ο 34 ο Ca 2 (Mg,Fe) 5 Si 8 O 22 (OH) 2 Αχρωμο (τρεμολίτης) έως ανοικτοπράσινο (ακτινόλιθος) Καθόλου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. Μαρία Γεραγά Γεώργιος Ηλιόπουλος

Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. Μαρία Γεραγά Γεώργιος Ηλιόπουλος Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Μαρία Γεραγά Γεώργιος Ηλιόπουλος Ατμόσφαιρα Μοναδική μεταξύ των πλανητών Λόγω βαρύτητας Απορροφά ανεπιθύμητα φάσματα ακτινοβολίας Επιδρά στους ωκεανούς και χέρσο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος χρονολόγησης Rb-Sr

Μέθοδος χρονολόγησης Rb-Sr Μέθοδος χρονολόγησης Rb-Sr Γεωχημεία του Rb και του Sr To Rb ανήκει στα αλκάλια, όπως και το Κ. To Sr ανήκει στις αλκαλικές γαίες, όπως και το μαγνήσιο και το ασβέστιο. Τα ουδέτερα άτομα των αλκαλίων έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κύρια είδη ιζηµατογενών πετρωµάτων Tα ιζηµατογενή πετρώµατα σχηµατίζονται από τα υλικά αποσάθρωσης όλων των πετρωµάτων, που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΠΥΡΟΞΕΝΟΙ ΠΥΡΟΞΕΝΟΙ

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΠΥΡΟΞΕΝΟΙ ΠΥΡΟΞΕΝΟΙ ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ Αιγιρίνης - Αιγιρινικός αυγίτης Χρώμα Πλεοχροϊσμός Ανάγλυφο Ορθοπυρόξενοι Κλινοπυρόξενοι Άχρωμο έως ελαφρά χρωματισμένο. Καθόλου έως ασθενής. Μέτριο έως ψηλό θετικό. Σχήμα-Μορφή Πρισματική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Σύστημα υπόγειου νερού Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών Ρύθμιση ph 2 Σύστημα υπόγειου νερού εξέλιξη σύστασης 1. Είσοδος - χημική σύσταση κατακρημνισμάτων 2. Ζώνη αερισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμορφωμένα Πετρώματα

Μεταμορφωμένα Πετρώματα Μεταμορφωμένα Πετρώματα Προέρχονται από προϋπάρχοντα πετρώματα όταν βρεθούν σε συνθήκες P - T διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν κατά τη δημιουργία τους. Μεταμόρφωση Ορυκτολογική, ιστολογική ή/και

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δ. ΠΑΠΟΥΛΗΣ Ακαδ. Έτος 2010-2011 5 η ΔΙΑΛΕΞΗ 02/11/10 ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (FRAMEWORK SILICATES) Συνέχεια.. ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΜΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Ν. ΡΑΜΑΣ)

ΥΝΑΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΜΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Ν. ΡΑΜΑΣ) ΥΝΑΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΜΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Ν. ΡΑΜΑΣ) Κ. Τσακαλάκης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Α. Ορφανουδάκη, Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Θ. Περράκη, Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φάση ονοµάζεται ένα τµήµα της ύλης, οµοιογενές σε όλη την έκτασή του τόσο από άποψη χηµικής σύστασης όσο και φυσικής κατάστασης.

Φάση ονοµάζεται ένα τµήµα της ύλης, οµοιογενές σε όλη την έκτασή του τόσο από άποψη χηµικής σύστασης όσο και φυσικής κατάστασης. Φάση ονοµάζεται ένα τµήµα της ύλης, οµοιογενές σε όλη την έκτασή του τόσο από άποψη χηµικής σύστασης όσο και φυσικής κατάστασης. Ανεξάρτητα συστατικά ή συνιστώσες ενός ετερογενούς συστήµατος σε ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Το πλεονέκτημα του κράματος ως προς το καθαρό μέταλλο είναι ότι το πρώτο έχει βελτιωμένες ιδιότητες, σε κάθε επιθυμητή κατεύθυνση.

Το πλεονέκτημα του κράματος ως προς το καθαρό μέταλλο είναι ότι το πρώτο έχει βελτιωμένες ιδιότητες, σε κάθε επιθυμητή κατεύθυνση. ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ε εξαμήνου ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Κράμα λέγεται κάε μεταλλικό σώμα που αποτελείται από περισσότερο από ένα μέταλλα ή γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Αφορά ετερογενείς ισορροπίες µεταξύ δυσδιάλυτων ηλεκτρολυτών και των ιόντων τους σε κορεσµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ Ακτινόλιθος Κεροστίλβη (πράσινη ή κοινή) Οξυκεροστίλβη (βασαλτική ή καστανή κεροστίλβη) Γλαυκοφανής ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ μικρή κατασβεστική γωνία 0 ο 34 ο Ακτινόλιθος Ca

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΙ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ. Εργαστήριο 2 o ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΙ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ. Εργαστήριο 2 o ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΙ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Εργαστήριο 2 o ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ Τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που δείχνει την μικροκρυασταλλική δομή ανθρακούχου χάλυβα με περιεκτικότητα 0,44%C Περλίτης Φερρίτης (φερρίτης+σεμεντίτης) Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

V. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Tiling Rocks)

V. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Tiling Rocks) V. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Tiling Rocks) Α. Γενικά για τους γρανίτες Ο γρανίτης είναι ένα ανοικτόχρωµο συνήθως, πλουτώνιο πέτρωµα που απαντάται στον ηπειρωτικό γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar)

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar) Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος Σεπτεµβρίου -3 (7//4). Σηµειώστε µέσα στην παρένθεση δίπλα σε κάθε µέγεθος αν είναι εντατικό (Ν) ή εκτατικό (Κ): όγκος (Κ), θερµοκρασία (Ν), πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών

ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙI : Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των Ορυκτών ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δ. ΠΑΠΟΥΛΗΣ Ακαδ. Έτος 2010-2011 8 η ΔΙΑΛΕΞΗ 23/11/10 ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (CHAIN SILICATES) ΔΙΠΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ (DOUBLE CHAIN) INOΠΥΡΙΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 2 Γεωλογικός (Γεωχημικός) κύκλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2. ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ 3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 Θέμα 1 Επιλέγοντας το κατάλληλο διάγραμμα φάσεων για ένα πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Νισύρου.

Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Νισύρου. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Νισύρου. Δρ. Παρασκευή Νομικού Λέκτωρ Ωκεανογραφίας Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η ηφαιστειακή εξέλιξη της Νισύρου άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ & ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΕΝΕΣΕΩΝ 13/4/2016 1 ιαγραμματική απεικόνιση Μια ομάδα πετρωμάτων θα παρουσιάσει διαφορές στην ορυκτολογικη σύσταση που θα αντιστοιχούν στις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Για να σχηματιστεί το έδαφος Επιδρούν μακροχρόνιες διεργασίες εδαφογένεσης Διαδικασία μετατροπής μητρικού πετρώματος σε έδαφος

Για να σχηματιστεί το έδαφος Επιδρούν μακροχρόνιες διεργασίες εδαφογένεσης Διαδικασία μετατροπής μητρικού πετρώματος σε έδαφος Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Για να σχηματιστεί το έδαφος Επιδρούν μακροχρόνιες διεργασίες εδαφογένεσης Διαδικασία μετατροπής μητρικού πετρώματος σε έδαφος Κύριες διαδικασίες: 1) Αποσάθρωση 1) Μετακίνηση Έκπλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

4.11. Ορυκτά - Πετρώματα

4.11. Ορυκτά - Πετρώματα γκρατήσουν τον προστιθέμενο φώσφορο και συνεπώς ο φώσφορος μεταφέρεται στα υπόγεια νερά με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 4.11. Ορυκτά - Πετρώματα 4.11.1 Ορυκτά Ορυκτά είναι φυσικά, στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη !1 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ!2 1. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 2. ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ 3. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Προέλευση των αερίων συστατικών του θαλασσινού νερού, της ατμόσφαιρας και των ιζηματογενών πετρωμάτων. Ορισμένα από τα κύρια συστατικά του θαλασσινού

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 166 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 1. Να αναφέρεται παραδείγματα φαινομένων που μπορούν να ερμηνευτούν με την μελέτη των ρευστών σε ισορροπία. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ρευστά;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αυλακογένεση. Ιδανικές συνθήκες: ένα μανδυακό μανιτάρι κινείται κατακόρυφα σε όλους τους βραχίονες (ράχες).

Αυλακογένεση. Ιδανικές συνθήκες: ένα μανδυακό μανιτάρι κινείται κατακόρυφα σε όλους τους βραχίονες (ράχες). Αυλακογένεση Αυλακογένεση Γένεση αύλακας Δημιουργία τάφρου, οριοθετημένης από ρήγματα μεγάλου μήκους και μεγάλης κλίσης Θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης ενός τριπλού σημείου Τ-Τ-Τ ή Τ-Τ-F

Διαβάστε περισσότερα

Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή.

Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) οργανική ουσία (χούμος) Η άργιλος (< 2μ) των εδαφών, διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 5.

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 5. 1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 5. ΒΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 1 Σχηματισμός μέσα σε λεκάνες απόθεσης κυρίως στη θάλασσα Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 1.1 των µετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ 1. ΙΜΕΡΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΕΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ (Σχ. 1) Σχήµα1: ιµερές διάγραµµα µε πλήρη στερεά διαλυτότητα Μελετάται η απόψυξη διµερούς κράµατος Α-Β, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστροφή προϋπαρχόντων πετρωμάτων (αποσάθρωση και διάβρωση) Πυριγενών Μεταμορφωμένων Ιζηματογενών. Μεταφορά Απόθεση Συγκόλληση, Διαγένεση

Καταστροφή προϋπαρχόντων πετρωμάτων (αποσάθρωση και διάβρωση) Πυριγενών Μεταμορφωμένων Ιζηματογενών. Μεταφορά Απόθεση Συγκόλληση, Διαγένεση Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Καταστροφή προϋπαρχόντων πετρωμάτων (αποσάθρωση και διάβρωση) Πυριγενών Μεταμορφωμένων Ιζηματογενών Μεταφορά Απόθεση Συγκόλληση, Διαγένεση Αποσάθρωση (weathering) προϋπαρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου είναι η παρατήρηση, η υπόθεση, το πείραμα, η γενίκευση και η πρόβλεψη νέων φαινομένων. Για να μελετήσουμε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Το έδαφος είναι ένα μίγμα από διάφορα υλικά όπως:

KΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Το έδαφος είναι ένα μίγμα από διάφορα υλικά όπως: KΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Το έδαφος είναι ένα μίγμα από διάφορα υλικά όπως: ανόργανα συστατικά, οργανική ουσία, νερό και αέρα Τα ανόργανα συστατικά του εδάφους είναι τεμαχίδια πετρωμάτων, πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα