Ο ρόλος της εκτίμησης του φλεβώδους πόρου στις εβδομάδες κύησης: ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της εκτίμησης του φλεβώδους πόρου στις εβδομάδες κύησης: ανασκόπηση βιβλιογραφίας"

Transcript

1 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.8, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ , 2011 Κανελλοπούλου Ζ, Αντσακλής Π, Νάτσης Σ, Ντόμαλη Α, Παπαντωνίου Ν, Αντσακλής Α. Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημείου Αθηνών, Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερήχων, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» Ο ρόλος της εκτίμησης του φλεβώδους πόρου στις εβδομάδες κύησης: ανασκόπηση βιβλιογραφίας Αλληλογραφία: Πάνος Αντσακλής Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου, Αθηνών Λαμψάκου 6 (4ος όροφος), 11528, Αθήνα Τηλ: Περίληψη Η ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο στις εβδομάδες κύησης παράγει χαρακτηριστική κυματομορφή, η μελέτη της οποίας είναι συνήθως ποιοτική. Ανεστραμμένο α-κύμα στην κυματομορφή της ροής του φλεβώδους πόρου παρατηρείται σε 4% των εμβρύων. Η επίπτωση του ανεστραμμένου α-κύματος αυξάνεται με την αύξηση της αυχενικής διαφάνειας και είναι πιο συχνή σε γυναίκες της μαύρης φυλής ενώ συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με το κεφαλουραίο μήκος του εμβρύου και τον μητρικο δείκτη ΡΑΡΡ-Α. Η προσθήκη της μελέτης της ροής του αίματος στο φλεβώδη πόρο στις εβδομάδες κύησης βελτιώνει την απόδοση του πληθυσμιακού ελέγχου πρώτου τριμήνου για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών από 90 σε 96% για την τρισωμία 21 με ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε ποσοστό 2,6% και για τις τρισωμίες 18 και 13 σε 92% και 100% αντίστοιχα. Η μελέτη της ροής του αίματος στο φλεβώδη πόρο βελτιώνει επίσης την ανίχνευση καρδιακών ανωμαλιών σε συνδυασμό με τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας. Η ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο κατακτά σημαντική θέση και στις δίδυμες κυήσεις. Η επίπτωση του ανεστραμμένου α-κύματος είναι αυξημένη στις μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις και συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη του συνδρόμου εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης. Τέλος όπως προκύπτει από μελέτες, η αναστροφή του α-κύματος μπορεί να σχετίζεται και με αυξημένο κίνδυνο για ενδομήτριο θάνατο. Λέξεις - κλειδιά: φλέβωδης πόρος, αυχενική διαφάνειαˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ Κατατέθηκε 20/12/2011 Έγινε δεκτή 21/12/

2 Σημασία της εξέτασης του φλεβώδους πόρου Κανελλοπούλου και συν. Εισαγωγήˆˆˆ Η εκτίμηση της ροής του αίματος στο φλεβώδη πόρο έχει καταστεί ένα σημαντικό κομμάτι του υπερηχογραφήματος των εβδομάδων (αυχενική διαφάνεια). Eκτεταμένες μελέτες καταδεικνύουν ότι η ανώμαλη ροή σε αυτό το αγγείο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές και καρδιαγγειακές ανωμαλίες, καθώς επίσης με αποβολές και ενδομητρίους θανάτους, τόσο σε μονήρεις όσο και σε δίδυμες κυήσεις 2. Ανατομικά, πρόκειται για ένα μικρό αγγείο που συνδέει την ομφαλική φλέβα με την κάτω κοίλη φλέβα και παίζει σημαντικό ρόλο στην εκλεκτική μεταφορά οξυγονωμένου αίματος στον εγκέφαλο και την καρδιά του εμβρύου (βλ. Εικόνα-1). Περίπου το 20% του οξυγονωμένου αίματος που προέρχεται από τον πλακούντα παρακάμπτει το ήπαρ και κατευθύνεται στην καρδιά. Το ποσό του αίματος που παρακάμπτεται διαμέσω του φλεβώδους πόρου εξαρτάται από τη διάμετρο του αγγείου, την ενδαγγειακή πίεση και τη γλοιότητα του αίματος. Εν συνεχεία το αίμα κατευθύνεται στον δεξιό κόλπο και μετά στον αριστερό δια μέσω του ωοειδούς τρήματος. Από τον αριστερό κόλπο το αίμα διέρχεται στην αριστερή κοιλία και στην αορτή. Καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν το προφορτίο και το μεταφορτίο της καρδιάς μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην ενδαγγειακή πίεση και να επηρεάσουν την κυματομορφή της ροής του φλεβώδους πόρου. Ο φλεβώδης πόρος συνήθως κλείνει μέσα σε λίγα λεπτά μετά τη γέννηση, με μικρή καθυστέρηση σε πρόωρα νεογνά 1-2. Εκτίμηση της ροής στο φλεβώδη πόρο Για την εκτίμηση της ροής στο φλεβώδη πόρο η κύηση πρέπει να είναι μεταξύ 11+0 και 13+6 εβδομάδων και το κεφαλουραίο μήκος του εμβρύου μεταξύ 45 και 84 mm. Επίσης πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια: (1) Το έμβρυο πρέπει να είναι ακίνητο, (2) η μεγέθυνση πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο θώρακας και η κοιλιά του εμβρύου να καταλαμβάνουν όλη την οθόνη, (3) θα πρέπει να λαμβάνεται δεξιά μεσοβελιαία τομή του εμβρυικού θώρακα και να χρησιμοποιείται χρώμα Εικόνα-1: σχηματική απεικόνιση της εμβρϋικής κυκλοφορίας 134

3 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.8, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ , 2011 ώστε να διαγράφεται η ομφαλική φλέβα, ο φλεβώδης πόρος και η εμβρυική καρδιά, (4) η θύρα του παλμικού Doppler πρέπει να είναι μικρή (0,5-1 mm) για να αποφευχθεί επινέμεση από τις γειτονικές φλέβες και να τοποθετείται στην κιτρινωπή στροβιλώδη περιοχή, (5) η γωνία πρόσπτωσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30, (6) το φίλτρο πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε χαμηλή συχνότητα ώστε να είναι εμφανές το α-κύμα, (7) η ταχύτητα σάρωσης πρέπει να είναι υψηλή (2-3cm/s) ώστε η κυματομορφή να είναι διευρυμένη και να εκτιμάται καλύτερα το α-κύμα 1-2. Η ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο παράγει χαρακτηριστική κυματομορφή στην οποία αναγνωρίζονται τρεις φάσεις : η υψηλότερη κορυφή με τη μεγαλύτερη ταχύτητα αντιστοιχεί στη συστολή των κοιλιών (κύμα S), η επόμενη κορυφή αντιστοιχεί στη διαστολή των κοιλιών (κύμα D) και η τρίτη φάση με τη χαμηλότερη ταχύτητα στη συστολή των κόλπων (α-κύμα) (βλ. Εικόνα-2) 1-2. Η εκτίμηση της κυματομορφής είναι είτε ποσοτική, με συχνότερα χρησιμοποιούμενη παράμετρο τον δείκτης παλμικότητας (PI) για τις φλέβες, είτε ποιοτική 2. Στην τελευταία περίπτωση θεωρείται φυσιολογικό το θετικό ή απόν α-κύμα και παθολογικό το ανεστραμμένο α-κύμα. Η κυματομορφή επηρεάζεται από τις παρακείμενες φλέβες αν το παλμικό Doppler είναι ευρύ (>1mm) ή αν δεν είναι ακριβώς τοποθετημένο επάνω στον φλεβώδη πόρο. Επινέμεση από την κάτω κοίλη ή τις ηπατικές φλέβες μπορεί να δώσει την εντύπωση ανεστραμμένου α-κύματος ενώ επινέμεση από την ομφαλική φλέβα μπορεί να κρύψει ένα απόν α-κύμα (βλ. Εικόνα 3) 2. Ροή στο φλεβώδη πόρο σε φυσιολογική εγκυμοσύνη Στις εβδομάδες κύησης η ροή του αίματος κατά τη συστολή των κόλπων είναι συνήθως πρόσθια 2. Παρ όλα αυτά, μπορεί να παρουσιαστεί απούσα ή ανάστροφη ροή σε φυσιολογικά έμβρυα. Ανεστραμμένο α-κύμα παρουσιάζεται σε περίπου 4% των εμβρύων. Σε 80% των εμβρύων Εικόνα 2: Έγχρωμο Doppler του φλεβώδους πόρου (αριστερά) και κυματομορφή του φλεβώδους πόρου (δεξιά) με το συστολικό κύμα S, το διαστολικό κύμα D και το κύμα a της συστολής των κόλπων. με ανεστραμμένο α- κύμα η έκβαση της εγκυμοσύνης είναι φυσιολογική 1-2. Η επίπτωση του ανεστραμμένου α-κύματος συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με το κεφαλουραίο μήκος (CRL) του εμβρύου και τον βιοχημικό δείκτη του μητρικού ορού PAPP-A και αυξάνεται με την αύξηση της αυχενικής διαφάνειας. Είναι πιο συχνή σε γυναίκες της μαύρης φυλής ενώ δεν φαίνεται να σχετίζεται με την ηλικία και το βάρος της μητέρας, ούτε με το κάπνισμα ή με την free β-hcg 2. Υπάρχουν τρεις παράγοντες που πιθανώς εξηγούν τη συσχετιζόμενη με το κεφαλουραίο μήκος (CRL) ελάττωση στην επίπτωση του ανεστραμμένου α-κύματος: (1) βελτίωση της πλήρωσης των κοιλιών και αύξηση της μυοκαρδιακής ευενδοτότητας με την πρόοδο της εγκυμοσύνης, (2) ελάττωση των πλακουντιακών αγγειακών αντιστάσεων και κατά συνέπεια του καρδιακού μεταφορτίου και (3) βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας και ελαττωμένη κατακράτηση υγρών. Η συσχέτιση της επίπτωσης του ανεστραμμένου α-κύματος με το χαμηλό PAPP-A του ορού και τη μαύρη φυλή μπορεί να εξηγηθεί από το αυξημένο μεταφορτίο της καρδιάς, λόγω αυξημένων πλακουντιακών αγγειακών αντιστάσεων σε ανώμαλη πλακουντοποίηση. Σημειώνεται ότι το χαμηλό PAPP-A και η μαύρη φυλή συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, προεκλαμψία και 135

4 Σημασία της εξέτασης του φλεβώδους πόρου Κανελλοπούλου και συν. Εικόνα 3: Κυματομορφές ροής στο φλεβώδη πόρο : (α) φυσιολογική κυματομορφή (β) ανεστραμμένο α-κύμα (γ) επινέμεση από την ομφαλική φλέβα (δ) επινέμεση από την ηπατική φλέβα ενδομήτριο θάνατο 2-3. Η σχέση μεταξύ ανεστραμμένου α-κύματος και αυξημένης αυχενικής διαφάνειας μπορεί να εξηγηθεί από τη συνύπαρξη ανωμαλιών της καρδιάς ή παροδικής καρδιακής δυσλειτουργίας 3. Ροή στο φλεβώδη πόρο και εκτίμηση του κινδύνου χρωμοσωμικών ανωμαλιών Ένα μεγάλο ποσοστό εμβρύων με τρισωμία 21 και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες έχουν αυξημένη αντίσταση στη ροή του φλεβώδους πόρου στις εβδομάδες κύησης 2-3. Σε συνδυασμό δεδομένων από οκτώ μελέτες, ανεστραμμένο α-κύμα στην κυματομορφή της ροής του φλεβώδους πόρου ανευρίσκεται σε περίπου 3% των ευπλοειδικών εμβρύων, 65% των εμβρύων με τρισωμία 21, 55% των εμβρύων με τρισωμία 18, 55% των εμβρύων με τρισωμία 13 και 75% των εμβρύων με σύνδρομο Turner 1-3. Πληθυσμιακός έλεγχος για τρισωμία 21 με συνδυασμό της μητρικής ηλικίας, του πάχους της αυχενικής διαφάνειας (ΝΤ) και των βιοχημικών δεικτών του μητρικού ορού free β- hcg και ΡΑΡΡ-Α στις εβδομάδες ανιχνεύει περίπου το 90% των περιπτώσεων με 5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα 1-3. Έχουν μελετηθεί δύο στρατηγικές για τον έλεγχο του φλεβώδους πόρου στις εβδομάδες: Στην πρώτη προσέγγιση ο φλεβώδης πόρος εξετάζεται σε όλες τις κυήσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι η βελτίωση της απόδοσης του ελέγχου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες αλλά και η ανίχνευση των κυήσεων που έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμβρυικές καρδιαγγειακές ανωμαλίες και ενδομήτριο θάνατο. Επειδή η μελέτη του φλεβώδους πόρου είναι χρονοβόρος και απαιτεί κατάλληλα εκπαιδευμένους υπερηχογραφιστές, η εναλλακτική προσέγγιση εξετάζει το φλεβώδη πόρο μόνο στις κυήσεις με ενδιάμεσο κίνδυνο (μεταξύ ενός στα 51 και ενός στα 1000) μετά το συνδυασμό αυχενικής διαφάνειας, ελεύθερης β-hcg και ΡΑΡΡ-Α. Οι κυήσεις αυτές αποτελούν περίπου το 1/6 του συνολικού πληθυσμού. Η μελέτη του φλεβώδους πόρου σε όλες τις κυήσεις θα αύξανε την πιθανότητα ανίχνευσης της τρισωμίας 21, 18 και 13 και του συνδρόμου Turner σε 96%, 92%,100% και 100% αντίστοιχα, με 3% ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 2-3. Η μελέτη του φλεβώδους πόρου μόνο στις κυήσεις με ενδιάμεσο κίνδυνο θα αύξανε την πιθανότητα ανίχνευσης της τρισωμίας 21 σε 96% με ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 2,6% και των τρισωμιών 18, 13 και του συνδρόμου Turner σε 92%, 100% και 100% αντίστοιχα 2-3. Ροή στο φλεβώδη πόρο και ανίχνευση συγγενών καρδιακών ανωμαλιών Παρά το γεγονός ότι οι εμβρυικές καρδιακές ανωμαλίες είναι ανάμεσα στις πιο συχνές 136

5 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.8, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ , 2011 συγγενείς ανωμαλίες και ευθύνονται για περίπου 20% όλων των ενδομητρίων θανάτων και 30% των νεογνικών θανάτων, τα ποσοστά της προγεννητικής τους διάγνωσης είναι ακόμη χαμηλά και κυμαίνονται από 27 έως 60% 4-5. Η εμπειρία και ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι βασικά εργαλεία του υπερηχογραφιστή για να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανίχνευσης και έγκυρη διάγνωση των καρδιακών ανωμαλιών 5. Μελετάται στρατηγική δύο βημάτων για την ανίχνευση και διάγνωση των εμβρυικών καρδιακών ανωμαλιών, κατά την οποία οι ασθενείς με παράγοντες κινδύνου παραπέμπονται σε εξειδικευμένα κέντρα όπου οι καρδιακές ανωμαλίες μπορούν να διαγνωστούν ή να αποκλειστούν με ειδική υπερηχοκαρδιογραφία 2,5. Τέτοιοι παράγοντες κινδύνου θεωρούνταν παραδοσιακά το οικογενειακό ιστορικό συγγενών καρδιαγγειακών ανωμαλιών, ο σακχαρώδης διαβήτης της μητέρας και η έκθεση σε τερατογόνα. Η παραπομπή μόνο των ασθενών αυτών για εξειδικευμένο υπερηχοκαρδιογράφημα ανίχνευε μόνο το 10% των συγγενών καρδιακών ανωμαλιών 8. Βελτίωση της στρατηγικής αυτής επιτεύχθηκε με τη διαπίστωση ότι πολλά προσβεβλημένα έμβρυα έχουν αυξημένη αυχενική διαφάνεια στις εβδομάδες κύησης. Υπάρχει πλέον γενική ομοφωνία ότι έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια θα πρέπει να παραπέμπονται για εξειδικευμένο υπερηχοκαρδιογράφημα. Αν το κριτήριο επιλογής είναι η 95η εκατοστιαία θέση, τότε 5% των εμβρύων θα παραπέμπονται για ειδικό υπερηχοκαρδιογράφημα 5-6. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ελαττωθεί αν προστεθούν κι άλλα κριτήρια στην αυξημένη αυχενική διαφάνεια 5-8. Ένα τέτοιο κριτήριο έχει βρεθεί ότι αποτελεί η ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο. Συνδυασμός στοιχείων από οκτώ μελέτες που εξέτασαν την κυματομορφή του φλεβώδους πόρου σε 791 ευπλοειδικά έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια κατέδειξε ανώμαλη κυματομορφή σε 87% των εμβρύων με καρδιακές ανωμαλίες και σε 19% των εμβρύων χωρίς καρδιακές ανωμαλίες 2,4. Σε μία πιο πρόσφατη μελέτη ευπλοειδικών εμβρύων διαγνώστηκαν στις εβδομάδες 28 από τις 85 περιπτώσεις μειζόνων καρδιακών ανωμαλιών. Η αυχενική διαφάνεια ήταν πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση και πάνω από την 99η εκατοστιαία θέση σε 35.3% και σε 21.2% αντίστοιχα των 85 εμβρύων με μείζονες καρδιακές ανωμαλίες. Αναστροφή στη ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο παρατηρήθηκε σε 28.2% των εμβρύων με μείζονες καρδιακές ανωμαλίες και σε 2.1% αυτών χωρίς ανωμαλίες 4. Ανεστραμμένο α-κύμα παρατηρήθηκε στο 46.7% των εμβρύων με καρδιακές ανωμαλίες και με αυχενική διαφάνεια >95η εκατοστιαία θέση και στο 18% των εμβρύων με καρδιακές ανωμαλίες και αυχενική διαφάνεια 95η εκατοστιαία θέση 4. Αναστροφή του κύματος-α παρατηρήθηκε ακόμη στο 4% των εμβρύων που δεν είχαν καρδιακές ανωμαλίες αλλά είχαν αυχενική διαφάνεια >95η εκατοστιαία θέση και σε 2% που δεν είχαν καρδιακές ανωμαλίες αλλά είχαν αυχενική διαφάνεια 95η εκατοστιαία θέση 4. Η επίπτωση του ανεστραμμένου α-κύματος δεν διέφερε σημαντικά για τους διάφορους τύπους καρδιαγγειακών ανωμαλιών είτε στην υποομάδα με αυξημένη είτε σε εκείνη με φυσιολογική αυχενική διαφάνεια 4,7. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν ότι σε έμβρυα με μείζονες καρδιακές ανωμαλίες, ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο παρατηρείται όχι μόνο σε αυτά με αυξημένη αλλά και σε αυτά με φυσιολογική αυχενική διαφάνεια 4. Συνεπώς η μελέτη της ροής του αίματος στο φλεβώδη πόρο βελτιώνει την απόδοση του ελέγχου με τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας στις εβδομάδες για την εντόπιση καρδιακών ανωμαλιών 4-8. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός με τον οποίο σχετίζεται η ροή στο φλεβώδη πόρο με καρδιακές ανωμαλίες είναι αβέβαιος. Κάποιες από τις καρδιακές ανωμαλίες οι οποίες συνδέονται με καρδιακή ανεπάρκεια μετά τη γέννηση αλλά όχι στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης έχουν ανεστραμμένο 137

6 Σημασία της εξέτασης του φλεβώδους πόρου Κανελλοπούλου και συν. α-κύμα στην κυματομορφή του φλεβώδους πόρου στο πρώτο τρίμηνο. Η εμβρυική καρδιά παρουσιάζει χαμηλότερη ευενδοτότητα από την ενήλικη και αυτό είναι πιο εμφανές στο πρώτο τρίμηνο όπου το κύμα της συστολής των κόλπων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα τρίμηνα της εγκυμοσύνης. Επίσης στο πρώτο τρίμηνο είναι αυξημένο το μεταφορτίο της καρδιάς λόγω των υψηλών πλακουντιακών αντιστάσεων. Θα μπορούσε επομένως να υποτεθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο μικρές βλάβες στην διαστολική λειτουργία της καρδιάς μπορεί να είναι αρκετές για να φανεί η καρδιακή δυσλειτουργία ως αναστροφή του α- κύματος στην κυματομορφή του φλεβώδους πόρου 2,4. Ροή στο φλεβώδη πόρο στις δίδυμες κυήσεις Πολύ λίγες μελέτες έχουν γίνει για την εκτίμηση της ροής στο φλεβώδη πόρο σε δίδυμες κυήσεις στις εβδομάδες 2. Μία μελέτη συνέκρινε την συχνότητα εμφάνισης ανεστραμμένου α-κύματος στην κυματομορφή της ροής του φλεβώδους πόρου μεταξύ 516 διχοριακών και 179 μονοχοριακών διδύμων κυήσεων, καθώς και μεταξύ αυτών με ή χωρίς επιπλοκές 2,9. Η επίπτωση του ανεστραμμένου α-κύματος σε τουλάχιστον ένα από τα έμβρυα ήταν μεγαλύτερη σε μονοχοριακές από διχοριακές κυήσεις με ποσοστά εμφάνισης 18.4% και 8.3% αντίστοιχα καθώς και σε εγκυμοσύνες που επιπλάκησαν από ανευπλοειδία (70%), αποβολή (28%) και εμβρυο-εμβρυική μετάγγιση (38%). Σε περίπου 75% των διχοριακών και 40% των μονοχοριακών διδύμων με ανεστραμμένο α-κύμα η έκβαση της εγκυμοσύνης ήταν φυσιολογική. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης του ανεστραμμένου α-κύματος είναι η χοριονικότητα. Σε μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις καθώς και σε αυτές που θα αναπτύξουν σύνδρομο εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης η επίπτωση του ανεστραμμένου α-κύματος είναι μεγαλύτερη 2,9. Εκτεταμένες μελέτες σε μονήρεις κυήσεις έχουν αναδείξει την αξία της εκτίμησης της ροής του φλεβώδους πόρου στη βελτίωση της απόδοσης του πληθυσμιακού ελέγχου στις εβδομάδες της κύησης για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, σε συνδυασμό πάντα με τη μητρική ηλικία, το πάχος της αυχενικής διαφάνειας και τους βιοχημικούς δείκτες free β-hcg και ΡΑΡΡ-Α. Όσον αφορά στις δίδυμες κυήσεις η εκτίμηση της ροής στο φλεβώδη πόρο σε συνδυασμό με την αυχενική διαφάνεια φαίνεται ότι βελτιώνει την πιθανότητα ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών 2,9. Η συχνότητα εμφάνισης ανεστραμμένου α- κύματος είναι περίπου ίδια σε μονήρεις και διχοριακές δίδυμες κυήσεις αλλά αυξάνει σημαντικά σε μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις. Στο ένα τρίτο των μονοχοριακών διδύμων που μελετήθηκαν με ανεστραμμένο α-κύμα, αναπτύχθηκε σύνδρομο εμρυο-εμβρυικής μετάγγισης 2,9. Στο σύνολο των μονοχοριακών διδύμων η πιθανότητα ανάπτυξης συνδρόμου εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης αγγίζει το 15%. Το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 30% αν συνυπάρχει αναστροφή του α-κύματος στην κυματομορφή της ροής του φλεβώδους πόρου σε τουλάχιστον ένα από τα έμβρυα και μειώνεται στο 10% αν το α-κύμα είναι φυσιολογικό και στα δύο έμβρυα. Συνεπώς, η εκτίμηση της ροής στο φλεβώδη πόρο στις εβδομάδες συμβάλλει στην τροποποίηση της πιθανότητας επερχόμενης εμφάνισης του συνδρόμου εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης και συνακόλουθα στην εντατικότερη παρακολούθηση αυτών των κυήσεων 2,9. Ροή στο φλεβώδη πόρο και έκβαση της εγκυμοσύνης Ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο στις εβδομάδες σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για τρισωμία 21 καθώς και με άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Σε ευπλοειδικά έμβρυα, ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιακές ανωμαλίες. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για ενδομήτριο θάνατο Μία μελέτη πληθυσμιακού ελέγχου πρώτου 138

7 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.8, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ , 2011 τριμήνου αναφέρει ότι η επίπτωση ανώμαλης ροής στο φλεβώδη πόρο σε περιπτώσεις που κατέληξαν σε ενδομήτριο θάνατο ήταν 22% σε σχέση με 6% εκείνων που είχαν καλή έκβαση 10. Σε μία άλλη μελέτη κυήσεων ανεστραμμένο α-κύμα παρατηρήθηκε σε 4,4% των εμβρύων, με μεγαλύτερη επίπτωση στις περιπτώσεις που επιπλάκησαν από αποβολή ή ενδομήτριο θάνατο (11%), χρωμοσωμική ανωμαλία (62%) και καρδιακή ανωμαλία (25%). Σημαντική συμβολή στην κακή έκβαση (ενδομήτριος θάνατος, χρωμοσωμικές και καρδιακές ανωμαλίες) έχουν το ανεστραμμένο α-κύμα, το αυξημένο πάχος αυχενικής διαφάνειας, το χαμηλό ΡΑΡΡ-Α του μητρικού ορού, η μαύρη φυλή και ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος, ενώ δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο το κάπνισμα, η ηλικία της μητέρας και το κεφαλουραίο μήκος του εμβρύου 10. Το χαμηλό ΡΑΡΡ-Α του μητρικού ορού πιθανώς οφείλεται σε ανώμαλη πλακουντοποίηση. Φαίνεται ότι ο ατομικός σχετιζόμενος με το ΡΑΡΡ-Α κίνδυνος για πρώιμο και όψιμο ενδομήτριο θάνατο μπορεί να τροποποιηθεί από τα αποτελέσματα της εκτίμησης της ροής στο φλεβώδη πόρο. Στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ανώμαλη ροή στο φλεβώδη πόρο σχετίζεται με εμβρυική δυσχέρεια. Αυτό φαίνεται να ισχύει και στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης Συμπεράσματα Η εκτίμηση της ροής στο φλεβώδη πόρο κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο εβδομάδων έχει σημαντική θέση στον έλεγχο για χρωμοσωμικές και καρδιακές ανωμαλίες τόσο σε μονήρεις όσο και σε δίδυμες κυήσεις. Έχει επίσης προγνωστική αξία στην πρόβλεψη κακής έκβασης της εγκυμοσύνης. Η εκτίμηση της ροής του αίματος στο φλεβώδη πόρο βελτιώνει την απόδοση του πληθυσμιακού ελέγχου πρώτου τριμήνου για χρωμοσωμικές και καρδιακές ανωμαλίες σε συνδυασμό με τη μέτρηση του πάχους της αυχενικής διαφάνειας και τους βιοχημικούς δείκτες του μητρικού ορού, free β-hcg και ΡΑΡΡ-Α. Έχουν προταθεί δύο στρατηγικές για τον έλεγχο του φλεβώδους πόρου. Στην πρώτη ο φλεβώδης πόρος ελέγχεται σε όλες τις κυήσεις. Στη δεύτερη ελέγχεται μόνο στις κυήσεις με ενδιάμεσο κίνδυνο μεταξύ 1 στα 51 και 1 στα 1000 μετά τον έλεγχο πρώτου σταδίου και στα έμβρυα με αυχενική διαφάνεια πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση. Με αυτή τη μέθοδο ελαττώνεται ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται εξειδικευμένο υπερηχογραφιστή. Σημειώνεται ότι η απόδοση των δύο στρατηγικών είναι η ίδια. Τέλος όσον αφορά στις δίδυμες κυήσεις, η εφαρμογή της μελέτης του φλεβώδους πόρου είναι ίδια με αυτή των μονήρων κυήσεων ενώ στις μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις τροποποιεί την πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου εμβρυο-εμβρυικής μετάγγισης και κάνει την παρακολούθησή τους πιο εντατική. Assessment of ductus venosus at weeks of pregnancy: review of the literature Kanneloulou Z., Αntsaklis P., Νatsis S., Ntomali Α., Papantoniou Ν., Αntsaklis Α. 1st Dept. of Obstetrics & Gynaecology, University of Athens, Alexandra Hospital Correspondence: Antsaklis P., 1st Dept. of Obstetrics & Gynaecology, University of Athens, 6 Lampsakou str., Αthens Τel.: Summary Assessment of ductus venosus at scan is very important. Revered a-wave is noticed in about 4% of fetuses. The incidence of reversed a-wave increases with nuchal translucency (NT) and is more common in women of African-american origin, while it is inversely related to the crown rump length (CRL) and to PAPP-A. The assessment of DV during the 139

8 Σημασία της εξέτασης του φλεβώδους πόρου Κανελλοπούλου και συν scan, improves the sensitivity of detecting chromosomal abnormalities from 90% to 96% for trisomy 21 with a false positive rate of 2.6%, and the sensitivity for detecting trisomy 18 and trisomy 13 is improved to 92% and 100% respectively. Combination of ductus venosus and nuchal translucency improves also the detection rate of fetal heart abnormalities. Assessment of ductus venosus is also important in twin pregnancies. The incidence of reversed a-wave is increased in monochorionic pregnancies and has been related with early diagnosis of twin to twin transfusion syndrome. Reversed a wave has also been related to intrauterine death. Key words: ductus venosus, nuchal translucency Βιβλιογραφίαˆˆ 1. Fetal medicine foundation s course available at: (accesed : 10/10/2011). 2. Μaiz N, Nicolaides K. Ductus Venosus in the first trimester: Contribution to Screening of Chromosomal, Cardiac Defects and Monochorionic Twin Complications. Fetal Diagn Ther 2010;28: Maiz N, Valencia C., Kagan K.O, Wright D, Nikolaides K. Ductus venosus Doppler in screening for trisomies 21,18 and 13 and Turner syndrome at weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 2009;33; Chelemen T, Syngelaki A, Maiz N, Allan L, Nicolaides K. Contribution of Ductus Venosus Doppler in First- Trimester Screening for Major Cardiac Defects. Fetal Diagn and Ther 2011;29: Timmerman E, Clur S.A, Pajkrt E, Bilardo C.M. Firsttrimester measurement of the ductus venosus pulsatility index and the prediction of congenital heart defects. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;36: Maiz N, Plasencia W, Dagklis T, Faros E, Nicolaides K. Ductus Venosus Doppler in fetuses with cardiac defects and increased nuchal translucency thickness. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31: Mooij Y.M, Haak M, Bartelings M, Twisk J, Gittenberger-de Groot A, Vugt J.M.G, Bekker M. Abnormal Ductus Venosus Flow in First-Trimester Fetuses With Increased Nuchal Translucency. Relationship With The Type of Cardiac Defect? J Ultrasound Med 2010;29: Martinez J.M, Comas M, Borrell A, Bennasar M, Gomez O, Puerto B, Gratacos E. Abnormal firsttrimester ductus venosus blood flow: a marker of cardiac defects in fetuses with normal karyotype and nuchal translucency. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;35: Maiz N, Staboulidou I, Leal A, Minekawa R, Nicolaides K. Ductus Venosus Doppler at 11 to 13 Weeks of Gestation in the Prediction of Outcome in Twin Pregnancies. Obstet Gynecol 2009; 113: Maiz N, Valencia C, Emmanuel E, Staboulidou I, Nicolaides K. Screening for Adverse Pregnancy Outcome by Ductus Venosus Doppler at Weeks of Gestation. Obstet Gynecol 2008;112: Oh C, Harman C, Baschat A. Abnormal firsttrimester ductus venosus blood flow: a risk factor for adverse outcome in fetuses with normal nuchal translucency. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;30:

Προγεννητικός Έλεγχος - Μαιευτικό Υπερηχογράφημα

Προγεννητικός Έλεγχος - Μαιευτικό Υπερηχογράφημα Προγεννητικός Έλεγχος - Μαιευτικό Υπερηχογράφημα upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400','320','7. 0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf',

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr. Πίνακας 1.

Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr. Πίνακας 1. Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 1 Δεκέμβριος 2007 Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Προεκλαμψία Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Ο έλεγχος για προεκλαμψία μεταξύ των εβδομάδων 11 έως 13+6 μπορεί να εντοπίσει κυήσεις υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας τη θεραπεία με α σπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Universitäts-Frauenklinik Essen. Προγεννετικος Ελεγχος και Περιγεννητικη Ιατρικη Επιπεδο 1

Universitäts-Frauenklinik Essen. Προγεννετικος Ελεγχος και Περιγεννητικη Ιατρικη Επιπεδο 1 Universitäts-Frauenklinik Essen Προγεννετικος Ελεγχος και Περιγεννητικη Ιατρικη Επιπεδο 1 Αξιοτιμοι συναδελφοι, αγαπητοι γονεις, Τα πανεπιστημιακα μας εξωτερικα Ιατρεια Περιγεννητικης ιατρικης σας προσφερουν

Διαβάστε περισσότερα

1ο Τρίμηνο : Αυχενική Διαφάνεια (NT) & άλλοι δείκτες Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών, Ανατομία Εμβρύου

1ο Τρίμηνο : Αυχενική Διαφάνεια (NT) & άλλοι δείκτες Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών, Ανατομία Εμβρύου 1ο Τρίμηνο : Αυχενική Διαφάνεια (NT) & άλλοι δείκτες Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών, Ανατομία Εμβρύου Υπό Αντωνίου Στ. Κονδυλιού Διευθυντού Μαιευτ-Γυν/γου Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής Μαιευτηρίου Αθηνών ΕΛΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα cell-free DNA στο μητρικό αίμα Εφαρμογή στην κλινική πράξη στην Ελλάδα Παπαϊωάννου Γεώργιος-Κων/νος, PhD Υπεύθυνος Ιατρικής Εμβρύου Maιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ Cell free DNA / Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ανίχνευσης εμβρυϊκής υποξίας. Νικόλαος Βιτωράτος, MD Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέθοδοι ανίχνευσης εμβρυϊκής υποξίας. Νικόλαος Βιτωράτος, MD Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μέθοδοι ανίχνευσης εμβρυϊκής υποξίας Νικόλαος Βιτωράτος, MD Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Η εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου περιλαμβάνει 2 φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά το α μισό της εγκυμοσύνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης Οι ανιχνευτικές εξετάσεις (screening test) έχουν ευρεία εφαρμογή και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα στον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

screening πρωτου τριμηνου

screening πρωτου τριμηνου Universitäts-Frauenklinik Essen screening πρωτου τριμηνου Τι ονομαζεται screening πρωτου τριμηνου Εδω αξιολογειται ο κινδυνος υπαρξης ανωμαλιας χρωματοσωματων στο εμβρυο οπως( π.χ. (συνδρομο Down, συνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 1ο & 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΥΗΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 1ο & 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 1ο & 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΥΗΣΗΣ 8-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σε συνεργασία µε την Α Μαιευτική & Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία Xατζησεβαστού Λουκίδου Χαρίκλεια 3 κό αποτύπωμα και γνωρίζοντας την επίδραση του αποτυπώματος στη μονογονεϊκή δισωμία (uniparental disomy UPD) από αυτά τα χρωμοσώματα, οδηγηθήκαμε στην γνώση ότι μια Robertsonian

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με Αναπλ. Καθηγητή Ν. Παπαντωνίου, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Δ. Βραχνής. και Εμβρυομητρικής. Αρεταίειο Νοσοκομείο

Νικόλαος Δ. Βραχνής. και Εμβρυομητρικής. Αρεταίειο Νοσοκομείο Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενος επεμβατικός έλεγχος στη Μαιευτική Νικόλαος Δ. Βραχνής Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία τροφοβλάστης στις πολύδυμες κυήσεις. Σειρά περιστατικών και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Βιοψία τροφοβλάστης στις πολύδυμες κυήσεις. Σειρά περιστατικών και ανασκόπηση βιβλιογραφίας Α.Π. Αθανασιάδης 1, 2, Κ.Πανταζής 1, Α. Αποστολίδης 1, 2, Λ. Φλωρεντίν 3, Θ. Μίκος 1, Ε. Καναβάκης 4, E. Ασημακόπουλος 1, Ι.Ν. Μπόντης 1 1 Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εµβρύου. Υπερηχογραφική Αξιολόγηση 1 0 & 3 0 ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΑΤΤΙΚΟΝ. Πρόγραμμα

Εµβρύου. Υπερηχογραφική Αξιολόγηση 1 0 & 3 0 ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΑΤΤΙΚΟΝ. Πρόγραμμα σε συνεργασία µε την Γ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο "ΑΤΤΙΚΟΝ" Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παθολογία της Κύησης" (Master

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β Τετράμηνο. Θέμα: Προγεννητικός Έλεγχος (Κεφάλαιο 12) Ονοματεπώνυμο: Κ. Κυριακή Τμήμα: Α2 Καθηγητής: κ.

Εργασία Βιολογίας. Β Τετράμηνο. Θέμα: Προγεννητικός Έλεγχος (Κεφάλαιο 12) Ονοματεπώνυμο: Κ. Κυριακή Τμήμα: Α2 Καθηγητής: κ. Εργασία Βιολογίας Β Τετράμηνο Θέμα: Προγεννητικός Έλεγχος (Κεφάλαιο 12) Ονοματεπώνυμο: Κ. Κυριακή Τμήμα: Α2 Καθηγητής: κ.πιτσιλαδής Βασίλης Τι είναι ο προγεννητικός έλεγχος; Ο προγεννητικός έλεγχος αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΟΣ Θ.

ΣΤΕΦΟΣ Θ. Επηρεάζει την αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης Επηρεάζει τη μακροχρόνια διατήρηση των προσληφθέντων κιλών κατά τη διάρκεια της κύησης (5-9μήνες) Επηρεάζει την εμφάνιση παχυσαρκίας σε γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ 12/11/2012 127.000 θάνατοι κατά την κύηση και τον τοκετό λόγω αιμορραγίας παγκοσμίως Η αιμορραγία αποτελεί μία από τις κυριότερε ς αιτίες άμεσου θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου: 8 χρόνια εμπειρίας

Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου: 8 χρόνια εμπειρίας EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 159-164, 2004 Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Παρακάτω θα αναφερθούμε χωριστά στις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση (α) του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής της ISUOG: ο ρόλος του υπερήχου στη δίδυμη κύηση

Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής της ISUOG: ο ρόλος του υπερήχου στη δίδυμη κύηση 1 Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής της ISUOG: ο ρόλος του υπερήχου στη δίδυμη κύηση Translation by Alexandros Sotiriadis, Diploma in Fetal Medicine Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Αρεταίειο Νοσοκομείο ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Ελεύθερο Εμβρυικό DNA: η χρήση στη Μαιευτική Νίκος Δ. Βραχνής Αρεταίειο Νοσοκομείο Επίπτωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών Πρόσφατα δεδομένα για χρωμοσωμικές ανωμαλίες 8

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London

Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London Γράφει: Χάρης Χηνιάδης, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London Στη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης (IVF) μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφική παρακολούθηση στην κύηση χαμηλού κινδύνου

Υπερηχογραφική παρακολούθηση στην κύηση χαμηλού κινδύνου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 149-154, 2012 Υπερηχογραφική παρακολούθηση στην κύηση χαμηλού κινδύνου Πιλάλης Α., Σούκα Α., Κασσάνος Δ. Γ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ 1 ΙΑΤΡΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ (MED. EDUC.) 1996: 4 (1) 74-79 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΗΣ - ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΡΑΠΑΣ Ν., ΠΡ ΑΠΑΣ Ι., ΒΛΑΣΣΗΣ Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ Σ. Λαγουδάκου, Π. Δερµάτης, Μ. Μαριόλης, Γ. Αρµατάς,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ελευθεριάδης Μ. 1, Γρηγοριάδης Χ. 1, Χασιάκος Δ. 1, Σωτηριάδης Α. 2, Κωνσταντινίδου Α. 3, Μπότσης Δ. 1

Περίληψη. Ελευθεριάδης Μ. 1, Γρηγοριάδης Χ. 1, Χασιάκος Δ. 1, Σωτηριάδης Α. 2, Κωνσταντινίδου Α. 3, Μπότσης Δ. 1 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 05-10, 2012 Ελευθεριάδης Μ. 1, Γρηγοριάδης Χ. 1, Χασιάκος Δ. 1, Σωτηριάδης Α. 2, Κωνσταντινίδου Α. 3, Μπότσης Δ. 1 1 Β Μαιευτική-ΓυναικολογικήΚλινική ΠανεπιστημίουΑθηνών,ΑρεταίειοΝοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική κλινική Γ.Ν Παπανικολάου. Μιχαήλ Σιάρκος Ειδικός καρδιολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Καρδιολογική κλινική Γ.Ν Παπανικολάου. Μιχαήλ Σιάρκος Ειδικός καρδιολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Καρδιολογική κλινική Γ.Ν Παπανικολάου Μιχαήλ Σιάρκος Ειδικός καρδιολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των αιμοδυναμικών, υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΛ. ΦΡΥΣΙΡΑ Επ. Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ ΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.ε. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ Επίπεδα MiR-21 και mir-133 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική.

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική. Η χρησιμότητα του TDI TEI INDEX στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την αιμοκάθαρση. Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Η προγεννητική διάγνωση Ενδείξεις: -Προχωρημένη ηλικία μητέρας (πιο συχνό: σύνδρομο Down) -Προγενέστερο παιδί με de novo χρωμοσωμική ανωμαλία -Ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφική διάγνωση δεξιού αορτικού τόξου κατά το υπερηχογράφημα Β επιπέδου -

Υπερηχογραφική διάγνωση δεξιού αορτικού τόξου κατά το υπερηχογράφημα Β επιπέδου - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ. 101-108, 2012 Κεραμίδας Ο., Αντσακλής Π., Οικονόμου Θ., Θεοδωρά Μ., Δασκαλάκης Γ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α. Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Αμνιοπαρακέντηση στο 2ο τρίμηνο της κύησης. Επανεξέταση των δεδομένων μετά από επεμβάσεις

Αμνιοπαρακέντηση στο 2ο τρίμηνο της κύησης. Επανεξέταση των δεδομένων μετά από επεμβάσεις ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 11-20, 2012 Μαριάννα Θεοδωρά, Νικόλαος Παπαντωνίου, Αριστείδης Αντσακλής Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερήχων, Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητική διάγνωση

Προγεννητική διάγνωση ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.1, ΤΕΥΧ.3, ΣΕΛ. 147-158, 2004 Αριστείδης Ι. Αντσακλής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Προγεννητική διάγνωση Μέθοδοι προγεννητικού ελέγχου Η προγεννητική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Δρ. Μαρία Τζητηρίδου- Χατζοπούλου Παιδίατρος Νεογνολόγος-Αναπτυξιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

3. Με ποιο άλλο σύστημα είναι συνδεδεμένο το κυκλοφορικό σύστημα;

3. Με ποιο άλλο σύστημα είναι συνδεδεμένο το κυκλοφορικό σύστημα; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Ποιος είναι ο ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος;...... 2. Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από: i 3.

Διαβάστε περισσότερα

Doppler μητριαίων αρτηριών στο πρώτο τρίμηνο και έκβαση της κύησης

Doppler μητριαίων αρτηριών στο πρώτο τρίμηνο και έκβαση της κύησης Α. Ψαρρά, A. Σωτηριάδης, E. Σεβαστοπούλου, A. Μαμόπουλος, B. Καραγιάννης Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Doppler μητριαίων αρτηριών στο πρώτο τρίμηνο και έκβαση της κύησης Αλληλογραφία: Α. Ψαρρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 1) ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: ΚΑΘΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ν (ΑΠΛΟΕΙΔΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ) 3Ν ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4Ν τριπλοειδία Α) Γονιμοποίηση ωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ph.D. Λέκτορας Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Διάγνωση &Θεραπεία

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Διάγνωση &Θεραπεία ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Διάγνωση &Θεραπεία Ενότητα 1: Προγεννητικός Έλεγχος Βασίλειος Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική Σχολή Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός έλεγχος στο 2 ο τρίμηνο της κύησης

Προγεννητικός έλεγχος στο 2 ο τρίμηνο της κύησης Διημερίδα Ιατρικής Εμβρύου Προγεννητικός έλεγχος στο 2 ο τρίμηνο της κύησης Διάγνωση και αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου και screening επιπλοκών κύησης 18 & 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 08:30 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ

Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή. ΑκτινογραφίαΘώρακα. ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης. Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ Βασικές ιαγνωστικές Εξετάσεις στον Καρδιολογικό Ασθενή ΑκτινογραφίαΘώρακα ρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ ερώτηση ποιαείναιηαξίατης απλής α/αςθώρακα, στον καρδιολογικό ασθενή; (σήµερα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007)

IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007) IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ιαρεµέ Μαργαρίτα, Κλινικός Χηµικός ΜSc, Βιοχηµικό Εργαστήριο ΙΚΑ Ζακύνθου Θεοδωρόπουλος Γιώργος,

Διαβάστε περισσότερα

γιατί είναι σημαντική η πρόβλεψη της προεκλαμψίας

γιατί είναι σημαντική η πρόβλεψη της προεκλαμψίας Για προεκλαμψία ια πρόωρο το ετό Για τοκετό Παν. Δ. Αναστασόπουλος γιατί είναι σημαντική η πρόβλεψη της προεκλαμψίας Σοβαρή επιπλοκή: στη διάρκεια της κύησης, περιγεννητικά καθώς και στη νεογνική & βρεφική

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος

Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος Α. Κολιαλέξη, Βιοπαθολόγος PhD Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών Μη επεμβατικός ΠΕ από cffdna στο πλάσμα εγκύου Ελεύθερο Εμβρυϊκό DNA στη μητρική κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Kαθορισμός στρατηγικής του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Kαθορισμός στρατηγικής του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες Kαθορισμός στρατηγικής του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες Παναγιώτης Ν. Ξηρομερίτης¹, Βασίλειος Σ. Τσάπανος² 1 Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Καθολικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ηλίας I. Χιντιπάς, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης ΓΑΙΑ

Γράφει: Ηλίας I. Χιντιπάς, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης ΓΑΙΑ Γράφει: Ηλίας I. Χιντιπάς, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης ΓΑΙΑ Η προεκλαμψία είναι μια σοβαρή διαταραχή που εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΜΗΤΕΡΑ Η εξέλιξη στην υπερηχογραφική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M. 96 ΤΥΕΘ - Κλινική Χιος, 2401 ΓΣΝΑ, 3Κλινίκη Χίος, 4ΓΝΝ ΧΙΟΥ 1 Εισαγωγή Το περιστατικό που περιγράφεται αποτελεί σπάνια εμφάνιση του συνδρόμου της ωχρινοτρόπου διέγερσης των ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΉΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ & ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΊΑ

ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΉΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ & ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΊΑ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΉΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ & ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΊΑΣ Διοργάνωση 11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 201 ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Αιγίδα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Ελληνική Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης

Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας. εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Η συμβολή της εμβρυικής Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου στην πρώιμη διάγνωση της Οζώδους Σκλήρυνσης Ζήκου Αναστασία, Aνδριανοπούλου Άρτεμης, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Βραχέας Πλευράς - Πολυδακτυλίας και αυξημένη αυχενική διαφάνεια: περιγραφή περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Σύνδρομο Βραχέας Πλευράς - Πολυδακτυλίας και αυξημένη αυχενική διαφάνεια: περιγραφή περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας Αθ. Π. Σούκα, A. Πιλάλης, Π. Αντσακλής, Αρ. Αντσακλής Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημείου Αθηνών, Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερήχων, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Σύνδρομο Βραχέας Πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της

Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της Σ. Λαγουδάκου, Φ. Φιλίππου, Κ. Βιντζηλαίος, Ε. Κοματάνου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ Ανδριανάκη Αικατερίνη Ιατρός Ακτινολόγος Ηράκλειο Κρήτης Υπερηχοτομογραφικη απεικονιση του πεουσ αρθρο ανασκοπησησ MEΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπερηχοτομογραφία συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του έγχρωμου Doppler,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση

Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Κοιλιοαρτηριακή σύζευξη στην πνευμονική υπέρταση Αικατερίνη Αυγεροπούλου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Διπλωματική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΟΣΥΝΗ. Χαράλαμπος Χρίστου

Ατομική Διπλωματική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΟΣΥΝΗ. Χαράλαμπος Χρίστου Ατομική Διπλωματική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΓΥΜΟΣΥΝΗ Χαράλαμπος Χρίστου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάιος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Ανίχνευση υποκλινικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας με την Speckle Tracking υπερηχοκαρδιογραφία σε ασθενείς με οξεία μυοκαρδίτιδα χωρίς εμφανείς διαταραχές τοιχωματικής κινητικότητας Π. Κωστάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες Χρωμοσωματικές ανωμαλίες ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ: 50% ΤΩΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 60 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ~0.7% ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2 % ΤΩΝ ΚΥΗΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

prenatal Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

prenatal Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος prenatal Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος 1 Είστε έγκυος. Συγχαρητήρια! 2 Αγαπητοί μελλοντικοί γονείς, Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική περίοδος για εσάς και είναι πολύ φυσικό να ανησυχείτε για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής Κεφάλαιο 6: ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ -ΘΕΩΡΙΑ- Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπεδο (χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος Κλειώ Μαυραγάνη Σύνοψη I. Γενικές αρχές καρδιαγγειακού συστήματος- Δομή και ρόλος II. III. IV. Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της ηλεκτρικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μέτρησης του εμβρυϊκού ρινικού οστού, στο υπερηχογράφημα του δεύτερου. της κύησης, για την ανίχνευση του συνδρόμου Down.

Ο ρόλος της μέτρησης του εμβρυϊκού ρινικού οστού, στο υπερηχογράφημα του δεύτερου. της κύησης, για την ανίχνευση του συνδρόμου Down. Παπασωζομένου Π. 1, Αθανασιάδης Α. 1, Ζαφράκας Μ. 2, Ασημακόπουλος Ε. 1, Ταρλατζής Κ. Β. 1 1 Α Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 2 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙΘ Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι ονομάζονται μεταλλάξεις και ποια τα κυριότερα είδη τους; 2. Ποιες οι διαφορές μεταξύ γονιδιακών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων; 3. Οι μεταλλάξεις στα σωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.) ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η καρδιά προωθεί το αίμα στον οργανισμό μέσω των αρτηριών, με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να βρίσκονται υπό πίεση. Η πίεση αυξάνει όταν είμαστε αναστατωμένοι, όταν τρομάζουμε, όταν καταβάλουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Περιγράψτε τη μικρή (πνευμονική) κυκλοφορία και τη μεγάλη (συστηματική) κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ÔÏÌÏÓ Ê, ô-4, 2006

ÈÅÌÁÔÁ ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ÔÏÌÏÓ Ê, ô-4, 2006 ΜΕΤΑΒΟΛEΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜEΤΡΟΥΣ ΡΟHΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΩ ΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΕ ΚΥΗΣΕΙΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Προκαταρτικά αποτελέσματα Συριστατίδου Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Λεβισιανού Δ 1, Κουκούλη Μ.Π. 1, Φουφοπούλου Ε 1, Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Universitäts-Frauenklinik Essen (ΛΗΨΗ) ΒΙΟΨΙΑ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ KAI ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

Universitäts-Frauenklinik Essen (ΛΗΨΗ) ΒΙΟΨΙΑ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ KAI ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Universitäts-Frauenklinik Essen (ΛΗΨΗ) ΒΙΟΨΙΑ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ KAI ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ (Ληψη) Βιοψια Χοριακων Λαχνων (Εξεταση ιστου πλακουντα) Αμνιοπαρακεντηση (Εξεταση αμνιακου υγρου) Απαντησεις στις ερωτησεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Έκβαση κυήσεων μετά από αμνιοπαρακέντηση με σκουρόχρωμο αμνιακό υγρό

Έκβαση κυήσεων μετά από αμνιοπαρακέντηση με σκουρόχρωμο αμνιακό υγρό ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.2, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 29-34, 2005 Α. Αθανασιάδης 1,2, Α. Αποστολίδης 1, Κ. Πανταζής 1, Ζ. Φωκά 3, Ε. Γκατζούλη 3, Ι.Ν. Μπόντης 1. 1 Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα