Οδός Ξενίας 1, Αθήνα, T ηλ.: Fax: Πίνακας 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr. Πίνακας 1."

Transcript

1 Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 1 Δεκέμβριος 2007 Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής Οδός Ξενίας 1, Αθήνα, T ηλ.: Fax: Έλεγχος Ποιότητας Εξετάσεων PAPP-A ΚΑΙ Fb-hCG Αγαπητοί συνεργάτες, Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-DIAMEDICA είναι Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία Εργαστηριακής Ιατρικής που καλύπτει όλο το φάσμα των βιοχημικών και αιματολογικών εξετάσεων. Η Diamedica συνεργάζεται στενά με το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής GENOMEDICA. Η Diamedica ειδικεύεται στις βιοχημικές εξετάσεις της κύησης και κυρίως στον προγεννητικό έλεγχο 1ου και 2ου τριμήνου (PAPP-A test, α-τεστ, Integrated test). Ειδικά για τις εξετάσεις PAPP-A και Fb-hCG, οι οποίες εκτελούνται στον αναλυτή Kryptor της Εταιρείας BRAHMS, η Diamedica : Έλεγχος ποιότητας Διαπιστευμένο εργαστήριο Καθημερινός εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Συμμετοχή στο πρόγραμμα NEQAS Διαχρονική παρακολούθηση των MoMs Συνεχής παρακολούθηση των Screen positive results 1. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Είναι διαπιστευμένο εργαστήριο από το Fetal Medicine Foundation (FMF) της Αγγλίας (Registered Charity, under Prof. Kypros Nikolaides), όπως μπορεί να διαπιστωθεί στην παρακάτω διεύθυνση: Registered Laboratories. 2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εφαρμόζει καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας με 3 επίπεδα ορών ελέγχου τόσο για το PAPP-A όσο και για την Fb-hCG. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Όπως παρατηρείται, ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV%) είναι για όλα τα επίπεδα μικρότερος από το αποδεκτό όριο 5%. 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEQAS Συμμετέχει στο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας NEQAS της Αγγλίας (http://www.ukneqas.org.uk/). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το NEQAS, η απόκλιση από την πραγματική τιμή (bias) είναι κατά μέσο όρο -1,1% για την Fb-hCG και -3,4% για το PAPP-A ενώ η αβεβαιότητα των μετρήσεων (VAR) είναι 2,8% για την Fb-hCG και 2,3% για το PAPP-A. (βλ. Σχήματα 1 και 2) 4. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ MoMs Παρακολουθεί διαχρονικά τη διακύμανση των διάμεσων τιμών (medians) των MoMs των PAPP-A και Fb-hCG και τα αποτελέσματα Πίνακας 1 Ορός ελέγχου Fb-hCG bias PAPP-A bias Fb-hCG Τιμή στόχος CV(%) (IU/L) PAPP-A Τιμή στόχος (IU/L) CV(%) GMC1 80,1 3, ,0 GMC2 20,2 2, ,5 GMC3 8,0 4, ,1 Σελ. 1 από 2

2 Τεύχος 1 Σελ. 2 παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. Τα Medians λαμβάνονται ανά 100 περίπου διαδοχικά δείγματα. Η διαχρονική διακύμανση των Medians πρέπει να κυμαίνεται περί το 1 (από 0,9 έως 1,1). Το συνολικό median μέχρι 30/11/2007 ήταν: PAPP-A = 1,014 Fb-hCG = 0, Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο για τον υπολογισμό του κινδύνου έχουν αναπτυχθεί από τον Επικ. Καθηγητή Κλινικής Χημείας του ΠΑ κο Δ. Ρίζο και βασίζονται σε δεδομένα του πληθυσμού της Ελλάδας. Το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων (screen positive results) μέχρι τώρα (για 2650 δείγματα) είναι 3,7%. Ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων <5% θεωρείται διεθνώς παραδεκτό. Fb-hCG VAR PAPP-A VAR Σχήμα 3. Διαχρονική διακύμανση MoMs FbhCG και PAPP-A 1,5 1,4 1,3 1,2 Fb-hCG PAPP-a Median MoMs 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 01/01/07 31/01/07 02/03/07 01/04/07 01/05/07 31/05/07 30/06/07 30/07/07 29/08/07 28/09/07 28/10/07 27/11/07 Ημερομηνία Ειδικότητα στις Εξετάσεις της Κύησης Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής Οδός Ξενίας 1, Αθήνα, T ηλ.: Fax: Σελ. 2 από 2

3 Θετικό αποτέλεσμα σημαίνει και παθολογικό έμβρυο; Όχι. Όταν το αποτέλεσμα του test είναι θετικό, δηλαδή ο υπολογιζόμενος κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από το όριο κινδύνου, σημαίνει ότι η εγκυμοσύνη πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλαστης. Μελέτες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα να έχει το έμβρυο κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία με δεδομένο θετικό Combined test (προγνωστική αξία θετικού αποτελέσματος) είναι 2-3% ενώ με δεδομένο θετικό τριπλό test είναι 1-2%, Τι σημαίνει το αρνητικό αποτέλεσμα; Η κύηση θεωρείται χαμηλού κινδύνου και δεν χρειάζεται να ελεγχθεί περαιτέρω για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται τελείως η πιθανότητα παθολογικού εμβρύου. Η πιθανότητα να είναι υγιές το έμβρυο με δεδομένο αρνητικό Combined test (προγνωστική αξία αρνητικού αποτελέσματος) είναι > 99,9% ενώ με δεδομένο αρνητικό τριπλό test είναι > 99%. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το αποτέλεσμα των παραπάνω test; Το αποτέλεσμα τόσο του Combined test όσο και του τριπλού test επηρεάζεται από παράγοντες που έχουν σχέση τόσο με τη γυναίκα όσο Ειδικότητα στις Εξετάσεις της Κύησης και με την κύηση. Ο σημαντι κότερος παράγοντας της γυναίκας που επηρεάζει τα αποτελέσματα είναι η ηλικία της. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της γυναίκας τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος. (π.χ. στα 30 χρόνια, κίνδυνος 1:910, στα 35 1:380 και στα 40 1:110). Άλλα χαρακτηριστικά της γυναίκας που επηρεάζουν το αποτέλεσμα είναι το σωματικό βάρος, ο διαβήτης και η φυλή. Από τα χαρακτηριστικά της κύησης σημαντικό ρόλο παίζει η πολλαπλότης της κύησης (μονήρης, δίδυμη κλπ) και ο ακριβής καθορισμός της ηλικίας κύησης (που γίνεται με τη βοήθεια των υπερήχων). Τελικά πρέπει να γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος; Η εφαρμογή των παραπάνω test επιλογής (screening tests) και η εξέλιξη της υπερηχογραφίας της κύησης βοήθησαν σημαντικά στην ελάττωση γεννήσεων παιδιών με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Γι αυτό πρέπει να γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος σε όλες τις έγκυες γυναίκες. Για περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο: Ξενίας 1, , Αθήνα Τηλ.: Fax: www. diamedica.gr Ξενίας 1, , Αθήνα Τηλ.: Fax: Αριθµός: 2 Προγεννητικός έλεγχος επιλογής (screening) για χρωµοσωµατικές ανωµαλίες του εµβρύου Ποιες είναι οι συνηθέστερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες των εμβρύων; Η συνηθέστερη χρωμοσωμική ανωμαλία που παρουσιάζεται στα έμβρυα είναι η τρισωμία 21 (σύνδρομο Down) με συχνότητα 1 στα 800 νεογέννητα. Άλλες χρωμο σωμικές ανωμαλίες με μικρότερη συχνότητα είναι η τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards) και το σύνδρομο Turner. Τα άτομα με σύνδρομο Down παρουσιάζουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό πνευματική καθυστέρηση, συγγενή καρδιακή ανεπάρκεια, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, αργή σωματική ανάπτυξη κ.α. Το προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων αυτών είναι σημαντικά μειωμένο. Υπολογίζεται ότι μόνο το 14% των ατόμων με Down επιβιώνουν μέχρι τα 68 χρόνια σε σχέση με το 78% του γενικού πληθυσμού. Πως γίνεται η προγεννητική διάγνωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου; Η προγεννητική διάγνωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών γίνεται με τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων εμβρυικών κυττάρων (καρυότυπος) τα οποία παίρνουμε με αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης του πλακούντα. Η μέθοδος ανιχνεύει >99% των παθολογικών εμβρύων (υψηλή ευαισθησία). Σήμερα χρησιμοποιούνται και ταχείες μέθοδοι μοριακής διαγνωστικής όπως η PCR και η FISH αλλά τα

4 αποτελέσματά τους πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον καρυότυπο. Το πρόβλημα των παραπάνω διαγνωστικών μεθόδων είναι ότι η αμνιοπαρακέντηση ή η λήψη τροφοβλάστης είναι επεμβατικές μέθοδοι και έχουν κίνδυνο αποβολής του εμβρύου (1% για την αμνιο παρακέντηση, 2% για τη λήψη τροφοβλάστης), με αποτέλεσμα να μην συνιστώναται σε κάθε έγκυο, παρά μόνο σε εκείνες που είναι υψηλού κινδύνου. Ποιές έγκυες θεωρούνται υψηλού κινδύνου; Από τα χαρακτηριστικά της εγκύου γυναίκας, μόνο η ηλικία της έχει βρεθεί να σχετίζεται με κίνδυνο γέννησης παιδιού με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος. Κατά τη διάρκεια της κύησης όμως μπορούν να προσδιοριστούν και κάποιοι δείκτες κινδύνου, με το υπερηχογράφημα ή στο αίμα (βιοχημικοί δείκτες) που μας βοηθούν να χαρακτηρίσουμε τη κύηση υψηλού κινδύνου (οπότε χρειάζεται να γίνει αμνιο παρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης) ή χαμηλού κινδύνου οπότε η γυναίκα δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε καρυότυπο. Ο προσδιορισμός αυτών των δεικτών κινδύνου κατα τη διάρκεια της κύησης σε συνδιασμό με την ηλικία της εγκύου αποτελούν αυτό που λέμε προγεννητικό έλεγχο επιλογής (screening). Ποιες γυναίκες πρέπει να κάνουν προγεννητικό έλεγχο; Ο προγεννητικός έλεγχος απευθύνεται σε όλες τις έγκυες γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας και έχει ως στόχο την επιλογή (screening) εκείνων των κυήσεων που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο να έχουν έμβρυο με κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία, με σκοπό να κάνουν αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης για τη διάγνωση αυτής της χρωμοσωμικής ανωμαλίας. Πότε γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος; Ο προγεννητικός έλεγχος γίνεται είτε στο 1 ο τρίμηνο της κύησης (11 η με 14 η εβδομάδα) είτε στο 2 ο τρίμηνο (15 η με 20 η εβδομάδα). Σήμερα έχει επικρατήσει να γίνεται ο έλεγχος στο 1 ο τρίμηνο. Όσες γυναίκες δεν προλάβουν, για διάφορους λόγους, να κάνουν το έλεγχο στο 1 ο τρίμηνο μπορούν να τον κάνουν στο 2 ο τρίμηνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο γιατρός μπορεί να προτείνει να γίνει έλεγχος και στο 1 ο και στο 2 ο τρίμηνο της κύησης. Πώς γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος στο 1 ο τρίμηνο; Μεταξύ της 11 ης και 14 ης εβδομάδας κύησης γίνεται υπερηχογράφημα στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται και μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας (ΝΤ) δηλαδή του πάχους του υγρού στον αυχένα του εμβρύου. Αυξημένη ΝΤ έχει βρεθεί οτι σχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου. Παράλληλα, στις ίδιες ακριβώς ημέρες γίνεται και αιμοληψία και προσδιορίζονται στο αίμα οι βιοχημικοί δείκτες: PAPP-A και ελεύθερη β-χοριακή γοναδοτροπίνη (Fb-hCG). Με τη βοήθεια των δεικτών αυτών την ΝΤ και την ηλικία της, υπολογίζεται η πιθανότητα (κίνδυνος) να γεννήσει η γυναίκα νεογνό με κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία (Combined test). Πώς γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος στο 2 ο τρίμηνο; Μεταξύ της 15 ης και 20 ης εβδομάδας κύησης γίνεται αιμοληψία και στο αίμα προσδιορίζονται οι βιοχημικοί δείκτες: hcg (χοριακή γοναδοτροπίνη), AFP (α- φετοπρωτεΐνη) και ue3 (ασύζευκτη οιστριόλη). Με τη βοήθεια των δεικτών αυτών, και την ηλικία της, υπολογίζεται η πιθανότητα (κίνδυνος) να γεννήσει η γυναίκα νεογνό με κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία (τριπλό test ή α-test). Αν η γυναίκα έχει κάνει έλεγχο και στο 1 ο τρίμηνο, υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί ο συνδυασμένος κίνδυνος με τους δείκτες του 1 ου και του 2 ου τριμήνου μαζί. (Integrated test) Πώς αξιολογείται ο κίνδυνος που υπολογίζεται στο 1 ο ή το 2 ο τρίμηνο; Συνήθως ο κίνδυνος που υπολογίζεται με τα παραπάνω test συγκρίνεται με έναν οριακό κίνδυνο (συνήθως 1:300) και αν είναι μικρότερος (πχ 1:1000), η εγκυμοσύνη θεωρείται χαμηλού κινδύνου και δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ενώ αν είναι μεγαλύτερος (πχ 1:100) συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση με αμνιο παρα κέντηση ή λήψη τροφοβλάστης. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση του κινδύνου και η περαιτέρω διερεύνηση της κύησης είναι υπόθεση της εγκύου (και του συζύγου!) μετά από συζήτηση με τον γιατρό τους. Πόσο αξιόπιστα είναι τα test αυτά; Η αξιοπιστία ενός test ελέγχεται με την ευαισθησία (το ποσοστό των παθολογικών περιπτώσεων που δίνουν θετικό test) και την ειδικότητα (το ποσοστό των υγιών περιπτώσεων που δίνουν αρνητικό test). Η ευαισθησία του Combined test στο 1 ο τρίμηνο προσεγγίζει το 85% για ειδικότητα 95% δηλαδή, με το Combined test ανιχνεύονται περίπου 4 στα 5 έμβρυα με σύνδρομο Down. Η ευαισθησία του τριπλού test στο 2 ο τρίμηνο είναι περίπου 67-68% για ειδικότητα 95%. Αυτό σημαίνει ότι με το τριπλό test ανιχνεύονται περίπου 2 στα 3 έμβρυα με σύνδρομο Down.

5

6

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία Xατζησεβαστού Λουκίδου Χαρίκλεια 3 κό αποτύπωμα και γνωρίζοντας την επίδραση του αποτυπώματος στη μονογονεϊκή δισωμία (uniparental disomy UPD) από αυτά τα χρωμοσώματα, οδηγηθήκαμε στην γνώση ότι μια Robertsonian

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου: 8 χρόνια εμπειρίας

Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου: 8 χρόνια εμπειρίας EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 159-164, 2004 Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου:

Διαβάστε περισσότερα

IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007)

IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007) IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ιαρεµέ Μαργαρίτα, Κλινικός Χηµικός ΜSc, Βιοχηµικό Εργαστήριο ΙΚΑ Ζακύνθου Θεοδωρόπουλος Γιώργος,

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Η νέα εποχή στον Προγεννητικό Έλεγχο: Μοριακός Καρυότυπος - array CGH - Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Greek Translation Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Η επιλογή εάν θα κάνετε τις εξετάσεις είναι µια σηµαντική απόφαση για εσάς και το µωρό σας Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει µερικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς.

Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σύνδρομο down, η διδασκαλία των παιδιών και συμβουλές στους γονείς. Πτυχιακή εργασία ΑΛΕΞΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 10159 Ιωάννινα 2011 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Περιεχόμενα Μιχάλης Φραγκουλίδης ΜSc, DFFP, BSCCP σύντομο βιογραφικό σημείωμα 11 λόγοι για να εμπιστευτείτε το γέννημα Ενότητα 1 Η θεραπεία εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

of Life Bottox Το ελιξίριο της νεότητας Συνέντευξη Πέγκυ Ζήνα Ταξίδι και Κύηση Διατροφή Άνοιξη - Καλοκαίρι Menu Εγκυμοσύνης

of Life Bottox Το ελιξίριο της νεότητας Συνέντευξη Πέγκυ Ζήνα Ταξίδι και Κύηση Διατροφή Άνοιξη - Καλοκαίρι Menu Εγκυμοσύνης Τεύχος 3 Περιοδική Έκδοση για το Μαιευτήριο Λητώ of Life Συνέντευξη Πέγκυ Ζήνα Ταξίδι και Κύηση Διατροφή Άνοιξη - Καλοκαίρι Menu Εγκυμοσύνης Bottox Το ελιξίριο της νεότητας ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εμβρυομητρική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει και να παρουσιάσει έξι γενετικά σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται απο νοητική καθυστέρηση. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται κατα σειρά το σύνδρομο Down, το σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ-ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 2007 Προγεννητική ιάγνωση Σηµαντικά βήµατα στην προγεννητική διάγνωση Ένδειξη προγεννητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 Ορισμοί Γενετική: μελέτη της κληρονομικότητας και των παραλλαγών της Ιατρική γενετική: η γενετική του ανθρώπινου είδους Κλινική γενετική:

Διαβάστε περισσότερα

YΠEPHXOΓPAΦIA. Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ 11, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014. Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αντσακλής

YΠEPHXOΓPAΦIA. Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ 11, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014. Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αντσακλής EXWFYLLO_Layout /7/4 :54 AM Page ΤΟΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 204 YΠEPHXOΓPAΦIA ΤΟΜΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 204 Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αντσακλής Αν. Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Biohe enika. προγεννητικός έλεγχος. Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ προγεννητικός έλεγχος Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Η γέννηση ενός υγιούς παιδιού αποτελεί όνειρο και επιδίωξη κάθε νέου ζευγαριού. Η ιατρική σήμερα διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα cell-free DNA στο μητρικό αίμα Εφαρμογή στην κλινική πράξη στην Ελλάδα Παπαϊωάννου Γεώργιος-Κων/νος, PhD Υπεύθυνος Ιατρικής Εμβρύου Maιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ Cell free DNA / Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος κατά την κύηση

Παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος κατά την κύηση Ανασκόπηση Παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος κατά την κύηση Ανδριανή Ν. Λουκοπούλου, 1 Μίλτος Π. Βασιλείου, 1 Παναγιώτης Κ. Μπεχράκης 1,2 1 «Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία» Κέντρο Έρευνας Καπνίσματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου TEYXOΣ

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου TEYXOΣ ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2011 TEYXOΣ 35 Αφιέρωμα Πρόσφατα Επιτεύγματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης Οι ανιχνευτικές εξετάσεις (screening test) έχουν ευρεία εφαρμογή και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα στον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôç ÃåíåôéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ (CGH)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ (CGH) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της ISUOG: εκτέλεση υπερηχογραφικής εξέτασης εμβρύου πρώτου τριμήνου

Κατευθυντήριες Οδηγίες της ISUOG: εκτέλεση υπερηχογραφικής εξέτασης εμβρύου πρώτου τριμήνου Κατευθυντήριες Οδηγίες της ISUOG: εκτέλεση υπερηχογραφικής εξέτασης εμβρύου πρώτου τριμήνου Μετάφραση χάρη στον Δρ Θεμιστοκλής Ι. Δαγκλής MD, PhD - Ειδικός στην Εμβρυομητρική Ιατρική (Ελλάδα) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητότητα των εμβρυϊκών παλμών, κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

Η μεταβλητότητα των εμβρυϊκών παλμών, κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην Η μεταβλητότητα των εμβρυϊκών παλμών, κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα