0.2 Η φύση της σύγχρονης οικονοµικής επιστήµης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0.2 Η φύση της σύγχρονης οικονοµικής επιστήµης"

Transcript

1 0.2 Η φύση της σύγχρονης οικονοµικής επιστήµης Ένας από τους πλέον γνωστούς ορισµούς για την οικονοµική επιστήµη δόθηκε από τον Thomas Carlyle, ο οποίος στις αρχές του 19 ου αιώνα χαρακτήρισε την οικονοµική σαν «θλιβερή επιστήµη». Αυτό που είχε κατά νού ο Carlyle ήταν οι αντι-ουτοπικές συνέπειες των οικονοµικών. Πράγµατι, οι ουτοπιστές πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να υπάρξει µια κοινωνία της αφθονίας δίχως συγκρούσεις, όπου το καλό αποτέλεσµα έρχεται σαν συνέπεια των καλών (ιδανικών) σκοπών (και αντίστροφα). Ένας άλλος ορισµός δόθηκε από τον Άγγλο οικονοµολόγο W. Stanley Jevons στα τέλη του 19 ου αιώνα, σύµφωνα µε τον οποίο οικονοµία είναι «οι µηχανισµοί της χρησιµότητας και του ατοµικού συµφέροντος». Μπορούµε δηλαδή να σκεφτούµε τα οικονοµικά σαν κοινωνική επιστήµη η οποία διερευνά τα αποτελέσµατα και τη συµπεριφορά των ανθρώπων που λειτουργούν µε σκοπό τη µεγιστοποίηση τους ατοµικού τους συµφέροντος. Η τελευταία αυτή έκφραση είναι σηµαντική στην οικονοµική επιστήµη. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Alfred Marshall στο βιβλίο του «Principles of Economics»- το βιβλίο που επηρέασε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την οικονοµκή επιστήµη- όρισε την οικονοµική σαν «τη µελέτη της ανθρωπότητας στην οικονοµική της καθηµερινότητα. Μελετά εκείνο το µέρος της ατοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς και δράσης, που είναι περισσότερο συνδεδεµένο µε την ικανοποίηση και µε τη χρήση των υλικών απαιτήσεων που οδηγούν στην ευηµερία. Έτσι, είναι από τη µιά η µελέτη του πλούτου και από την άλλη, πιο σηµαντικά, η µελέτη του ανθρώπου.». Πολλοί άλλοι συγγραφείς, στη συνέχεια, έδωσαν ορισµούς της οικονοµικής επιστήµης, οι οποίοι συµπεριελάµβαναν τη «µελέτη των συναλλαγών και της παραγωγής». Οι ορισµοί αυτοί δίνουν έµφαση στη διαδικασία της συναλλαγής των ανθρώπων, ωστόσο, δεν χρησιµοποιούνται τέτοιοι ορισµοί µετά τον Marshall. Ο βραβευµένος µε Nobel Οικονοµίας, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου, Milton Friedman, συντηριτικός κοινωνικός φιλόσοφος και θεωρητικός οικονοµολόγος και στατιστικός, στο βιβλίο του µε τίτλο «Εssays in Positive Economics» (1953) θεωρεί την οικονοµική µια θετική επιστήµη (positive economics). Η οικονοµική σαν θετική επιστήµη είναι η πειραµατική αποδοχή των γενικεύσεων

2 των οικονοµικών φαινοµένων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη των συνεπειών ενδεχόµενων µεταβολών1. Πιο σύγχρονοι ορισµοί περιέχουν τις έννοιες της σπανιότητας (scarcity) και της επιλογής (choice). Ο Lionell Robbins στο βιβλίο του «An Essay on the Nature and Significance of Economics Science» to 1932 γράφει: «Τα οικονοµικά είναι η επιστήµη η οποία µελετά την ανθρώπινη συµπεριφορά από τη σχέση µεταξύ του σκοπού και των σπάνιων µέσων που έχουν εναλλακτικές χρήσεις». Πράγµατι, όλα τα βιβλία οικονοµικών στηρίζονται στον ορισµό αυτό. Αν και η γραµµατική ή η σύνταξη διαφέρουν, ο αναγνώστης θα διαβάσει ορισµούς όπως: - «οικονοµική είναι η κοινωνική επιστήµη που µελετά πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν να χρησιµοποιήσουν τις περιορισµένες ή σπάνιες πηγές (πόρους) µε σκοπό την ικανοποίηση των απεριόριστων αναγκών τους» ή, ακόµα, - «η οικονοµική επιστήµη µελετά πώς τα οικονοµούντα άτοµα (καταναλωτές, επιχειρήσεις, δηµόσιο) και οι κοινωνίες επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν τους σπάνιους πόρους, που η φύση και οι προηγούµενες γενεές άφησαν» (K.E.Case, and R.C.Fair «Principles of Economics», 2001) ή - «οικονοµική είναι η µελέτη του πώς οι άνθρωποι και η κοινωνία επιλέγουν- µε ή χωρίς χρήµατα- να χρησιµοποιήσουν τους περιορισµένους παραγωγικούς πόρους, που µπορούν να έχουν και εναλλακτικές χρήσεις, µε σκοπό την παραγωγή διαφόρων προϊόντων διαχρονικά και τη διανοµή τπυς στοςυ καταναλωτές, τώρα και στο µέλλον» (P.A.Samuelson Economics: An Introductory Analysis, 1995). Η σύγχρονη οικονοµική επιστήµη είναι ταυτόχρονα εµπειρική στη σύλληψή της και αυστηρή στην έκφρασή της. Με τον όρο εµπειρική εννοούνται δυο, κυρίως, χαρακτηριστικές της οικονοµικής επιστήµης: (α). Η οικονοµική πραγµατικότητα δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο και µοναδικό σχήµα, το οποίο να είναι ικανό να απαντά σε κάθε οικονοµικό ερώτηµα. Αντίθετα, στηρίζεται σε ένα σύνολο αφηρηµένων απεικονίσεων (αναπαραστάσεων) των πραγµατικών οικονοµικών φαινοµένων, το οποίο ονοµάζουµε «οικονοµικά υποδείγµατα» (models). Βέβαια, κανένα οκονοµικό υπόδειγµα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως το «ιδεατό» (δηλαδή το απολύτως αληθές) οικονοµικό σχήµα. Ανάλογα 1 Δες και παρακάτω στην ίδια ενότητα, καθώς και ενότητα 0.3, όπου συζητείται η διαφορά µεταξύ positive και normative οικονοµικής.

3 µε τη φύση των φαινοµένων που θέλουµε να αναλύσουµε, τις χαρακτηριστικές τους και το µέγεθος της µελέτης, ο αναλυτής επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγµα, έναντι άλλων εναλλακτικών υποδειγµάτων. (β). Έτσι, οι έννοιες (γενικά), στις οποίες στηρίζονται τα οικονοµικά υποδείγµατα δεν αποτελούν καθαρές προεξοφλήσεις της σκέψης και των υποθέσεων του οικονοµολόγου, έξω από κάθε πργµατικότητα, ούτε συνιστούν «ιδέες», µε την πλατωνική έννοια του όρου, έχοντας την ύπαρξη του «ουσιαστικού» που είναι ανώτερο από κάθε παρατηρούµενη πραγµατικότητα. Αντίθετα, οι έννοιες αυτές έχουν την αξία των «ορισµών». Ένα αυστηρός ορισµός, λοιπόν, µε συγκεκριµένο όνοµα, αποτελεί µια τέτοια έννοια. Με αυτή την έννοια, η σύγχρονη οικονοµική επιστήµη δεν είναι µόνον εµπειρική, αλλά εµπνέεται και από το «νοµιναλισµό» (συµβολισµό, nominalism2). Δυο παρατηρήσεις αξίζει να κάνουµε εδώ: 1. Η οικονοµική επιστήµη, εάν αγνοεί το «γιατί» των πραγµάτων, προσπαθεί, ωστόσο, αν εξηγήσει το «πώς» µε αυστηρότητα και σαφή τρόπο. Δηλαδή, στο καθηµερινό λεξιλόγιο αντικαθιστά τις λέξεις µε σήµατα ή σύµβολα µιας άλλης, εξελιγµένης γλώσσας. Με άλλα λόγια, η οικονοµική επιστήµη, όπως κάθε άλλη επιστήµη- η νοµική, η ψυχολογία, η θεολογία, η µαθηµατική κ.ά.- έχει το δικό τη δική της γλώσσα και, συνεπώς, το δικό της τρόπο σκέψης. Για παράδειγµα, όπως ο µαθηµατικός µιλάει για θεωρήµατα, αξιώµατα, διανυσµατικούς χώρους, ολοκληρώµατα, εξισώσεις διαφορών, κλπ. ή ο νοµικός µιλάει για αδικοπραξία, τόπο εκδίκασης, έγγραφη υπόσχεση πληρωµή, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής κλπ, έτσι και ο οικονοµολόγος χρησιµοποεί τους δικούς του όρους, τη δική του γλώσσα: ζήτηση, προσφορά, ελαστικότητα, χάρτης καµπυλών ίσου προϊόντος, πλεόνασµα καταναλωτή κλπ. 2 Φιλοσοφικό ρεύµα του 14 ου και 15 ου αιώνα πατέρας του οποίου θεωρείται ο Φραγκισκανός άγγλος Guillaume d Ockham (γεννήθηκε στο Surrey της Αγγλίας µεταξύ και πέθανε στο Μόναχο το 1347). Ο νοµιναλισµός αντιτίθεται στον πραγµατισµό, µέσω της διαµάχης γνωστής σαν la querelle des universaux (~ διαµάχη των γενικών ιδεών). Διδάσκει ότι οι γενικές ιδέες (les universaux ή έννοιες) δεν είναι παρά λέξεις ή σήµατα (σύµβολα), που αντιπροσωπεύουν πράγµατα, τα οποία είναι µοναδικά. [Στο βιβλίο του Ουµπέρτο Έκο «Το όνοµα του ρόδου», ο µοναχός Guillaume de Baskerville, είναι πολύ κοντά στον Guillaume d Ockham].

4 Μπορεί πολλές από αυτές τις λέξεις να µοιάζουν παράξενες, ωστόσο, αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους και µοναδικούς ορισµούς, των οποίων η αξία έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουν την ικανότητα να ερµηνεύσουµε και να σκεφτούµε για τον κόσµο στον οποίο ζούµε και συναλλασσόµαστε: δηλαδή να σκεφτόµαστε σαν οικονοµολόγοι. 2. Η οικονοµική είναι επιστήµη ακριβώς επειδή οδηγείται στην κατασκευή θεωριών µέσα από την παρατήρηση (της συµπεριφοράς των οικονοµούντων ατόµων, οργανισµών, της κοινωνίας). Για παράδειγµα, ο οικονοµολόγος που παρατηρεί γρήγορες αυξήσεις τιµών σε µια οικονοµία, µπορεί να οδηγηθεί στη διατύπωση και ανάπτυξη της θεωρίας του πληθωρισµού. Στη συνέχεια, για να ελέγξει τη θεωρία συλλέγει και αναλύει δεδοµένα τιµών και κυκλοφορίας χρήµατος για πολλές χώρες. Συνήθως, τέτοιες αναλύσεις γίνονται µέσω υποδειγµάτων: θεωρητικών σχηµάτων και των διαγραµµατικών απεικονίσεων των οικονοµικών µεγεθών και, µέσω εξισώσεων. Εάν προκύψει θετική σχέση µεταξύ των δυο µεγεθών, τότε η θεωρία του επιβεβαιώνεται. Συνεπώς: Παραδοχή του εµπειρισµού, έτσι ώστε να µην διατηρήσουµε και αποδεχτούµε την καθολικότητα (παγκοσµιότητα) των φαινοµένων που µελετάµε και, έρευνα της αυστηρής λογικής στην έκφραση µε σκοπό την επικοινωνία: αυτά είναι τα θεµέλια της σύγχρονης µεθοδολογίας των οικονοµικών υποδειγµάτων. 0.3 Οικονοµικά Υποδείγµατα και Συστήµατα Στη γενική ανάλυση συστηµάτων, ορίζουµε ένα σύστηµα σαν «ένα σύνολο στοιχείων και σχέσεων µεταξύ των στοιχείων». Ένα στοιχείο του συνόλου που δεν έχει σχέση µε κανένα άλλο στοιχείο δεν αποτελεί µέρος του συστήµατος. Ένα οικονοµικό υπόδειγµα, γραµµένο στη µαθηµατική γλώσσα, µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα αφηρηµένο σύστηµα µεταφράζοντας σε µαθηµατικές σχέσεις (για παράδειγµα, συναρτησιακές σχέσεις), τις παρατηρούµενες σχέσεις µεταξύ των διαφόροων (συγκεκριµένων) στοιχείων, που αναπαρίστανται από τις µεταβλητές τους υποδείγµατος. Ένα οικονοµικό υπόδειγµα είναι ένα σύστηµα διότι τα στοιχεία που το αποτελούν: κατανάλωση, παραγωγή, τεχνολογία, φυσικοί πόροι, χρηµατοοικον-οµικό σύστηµα (που είναι υποσύστηµα του οικονοµικού συστήµατος) κλπ., έχουν σχέσεις µεταξύ

5 τους. Για παράδειγµα, αύξηση του διαθεσίµου εισοδήµατος οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης γιατί υπάρχει «σχέση» µεταξύ εισοδήµατος και κατανάλωσης. Εάν αφαιρέσουµε τις σχέσεις από τα οικονοµικά στοιχεία, τότε δεν υπάρχει σύστηµα, αλλά απλά, µια συλλογή από παραγωγές, καταναλώσεις κλπ. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει οικονοµική δοµή. Η οικονοµική δοµή δεν είναι παρά το σύνολο των σχέσεων µεταξύ των στοιχείων του θεωρούµενου οκονοµικού συστήµατος. Παράδειγµα. Άς υποθέσουµε ένα στατικό σύστηµα (δηλαδή ένα σύστηµα, του οποίου οι χαρακτηριστικές των στοιχείων του µπορούν να προσδιοριστούν ανεξάρτητα του χρόνου): όπου είναι η τιµή της σοκολάτας, είναι η αγορασµένη ποσότητα της σοκολάτας και είναι το εισόδηµα του καταναλωτή που ξόδεψε µέρος ίσο µε του εισοδήµατός του για να αγοράσει σοκολάτα. Έχουµε, λοιπόν, ένα σύστηµα του οποίου τα στοιχεία είναι τα και, τα οποία συνδέονται µε την ισότητα µε τις παραµέτρους και. Το σύστηµα αυτό είναι στατικό γιατί οι χαρακτηριστικές του και (δηλαδή οι αριθµητικές τους τιµές) µπορούν α προσδιοριστούν ανεξάρτητα του χρόνου. Εάν, τώρα, θεωρήσουµε: όπου οι χαρακτηρισκές του συστήµατος και είναι συναρτήσεις του χρόνου, τότε θα µιλάµε για ένα δυναµικό σύστηµα. Και στις δυο περιπτώσεις µελετάµε ένα απλό3 υπόδειγµα που αναπαριστά ένα, επίσης απλό, οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο αναφέρεται σ ένα συγκεκριµένο σύστηµα τα στοιχεία του οποίου είναι το εισόδηµα και η αγορασµένη ποσότητα σοκολάτας, που συνδέονται µε τη σχέση: της ροπής για αγορά σοκολάτας,. Αυτό το απλό (συγκεκριµένο) οικονοµικό σύστηµα το παρουσιάσαµε µέσω ενός αφηρηµένου συστήµατος τα στοιχεία του οποίου είναι 3 Η λέξη «απλό» είναι σηµαντική, εδώ. Έχει την έννοια ότι το υπόδειγµα αποτελεί αναπαράσταση της πολύπλοκης οικονοµικής πραγµατικότητας, δεν είναι, όµως, η ίδια η πραγµατικότητα. Πράγµατι, σκεφτείτε πόσο άχρηστος θα ήταν ένας χάρτης σε κλίµακα 1:1. Με άλλα λόγια, ένα καλό υπόδειγµα απορρίπτει τις περιττές λεπτοµέρειες και εστιάζει στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της οικονοµικής πραγµατικότητας. Αυτή η αρχή είναι γνωστή σαν Ockham s razor.

6 , και η σχέση που τα συνδέει είναι η. Θα λέµε ότι κατασκευάσαµε ένα υπόδειγµα (model) του οικονοµικού φαινοµένου που µελετάµε. Συνεπώς: Ένα υπόδειγµα είναι ένα αφηρηµένο σύστηµα, το οποίο βοηθάει στη µελέτη, αναλογικά, ενός συγκεκριµένου οικονοµικού συστήµατος µε τρόπο, ώστε να εστιάζεται η προσοχή του ερευνητή στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της πραγµατικότητας Βασικές έννοιες και ορισµοί των συστηµάτων Είναι, επίσης, φανερό ότι, το συγκεκριµένο οικονοµικό σύστηµα που µελετάµε δεν είναι αποµονωµένο, αφού πολλά πράγµατα µπορούν να το επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από αυτό. Για παράδειγµα, µια αλλαγή της πολιτικής µισθών στην εταιρία που εργάζεται ο καταναλωτής θα επηρεάσει το επίπεδο του µισθού του και, συνεπώς, του διαθέσιµου εισοδήµατός του, ή ακόµα, η αλλαγή του καταναλωτικού του προτύπου (διότι άλλαξε η µόδα, για παράδειγµα), θα επιφέρει µεταβολή στην παράµετρο. Ορίζουµε το εξωτερικό περιβάλλον (ή απλά περιβάλλον) ενός συστήµατος, το σύνολο των στοιχείων που δεν ανήκουν στο σύστηµα, αλλά τα οποία το επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτό. Από τον ορισµό του υστήµατος και τον ορισµό του περιβάλλοντος ενός συστήµατος, εύκολα δεχόµαστε ότι, γενικά, ένα σύστηµα αποτελείται από υποσυστήµατα. Ένα υποσύστηµα ενός συστήµατος ανήκει, γενικά, στο περιβάλλον ενός ή περισσότερων υποσυτηµάτων, προσδιοριζόµενα µε τον ίδιο τρόπο. Παράδειγµα: Εθνική Οικονοµία Επιχείρηση Συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης.

7 Ένα σύστηµα θα λέγεται αλληλεξαρτηµένο (δηλαδή όχι ανεξάρτητο) εάν κάθε σχετική µεταβολή σε ένα στοιχείο του επιφέρει σχετική αλλαγή σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος. Στην οικονοµική πραγµατικότητα είναι πολύ σπάνιο να συναντήσουµε «καθαρά» αλληλεξαρτηµένα συστήµατα ή «καθαρά» ανεξάρτητα συστήµατα. Ένα σύστηµα ονοµάζεται συγκεντρωτικό εάν ένα στοιχείο του ή ένα υποσύστηµά του ασκεί προσδιοριστική επιρροή στα άλλα στοιχεία ή υποσυστήµατά του δίχως να είναι συµµετρικές οι σχέσεις του συστήµατος. Ένα σύστηµα θα λέγεται κλειστό εάν δεν έχει ανταλλαγή µε το εξωτερικό του. Για παράδειµα, µια αυταρχική οικονοµία. Το σύνολο των χαρακτηριστικών των στοιχείων του συστήµατος σε δεδοµένη χρονική στιγµή αποτελεί την κατάσταση του συστήµατος εκέινη τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Για ένα αφηρηµένο σύστηµα µε αριθµητικές µαθηµατικές µεταβλητές, η «κατάστασή» του σε δεδοµένη χρονική στιγµή είναι το σύνολο των αριθµητικών τιµών των µεταβλητών του εκείνη τη δεδοµένη χρονική στοιγµή. Η κατάσταση ενός συστήµατος µπορεί να είναι συµβατή (ή ασύµβατη) µε την κατάσταση του περιβάλλοντός του για την ίδια δεδοµένη χρονική στιγµή. Συνεπώς: Μια κατάσταση ενός συστήµατος είναι άριστη (optimum) εάν: 1. Είναι συµβατή µε το εξωτερικό περιβάλλον του συστήµατος 2. Είναι η καλύτερη δυνατή δεδοµένου του αναζητούµενου σκοπού. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Κ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ (Καθηγητής στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήµιο Πατρών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 Φιλοσοφικές αφετηρίες και θεωρητικό πεδίο της «οικονομικής επιστήμης» (Η μαρξιστική Κριτική της -κλασικής και νεοκλασικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα και Οικονοµική Θεωρία

Επιχειρηµατικότητα και Οικονοµική Θεωρία Επιχειρηµατικότητα και Οικονοµική Θεωρία Σκοπός του κεφαλαίου Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1.2 Από τους κλασικούς στον Marx: Ο επιχειρηµατίας ως καπιταλιστής 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ MARKETING Εντοπισµός των φιλοσοφικών και ηθικών προσεγγίσεων, ανάλυση επιχειρηµατικής ηθικής των συστατικών του µείγµατος marketing και παρουσίαση ευρηµάτων έρευνας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα.

1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Δώστε παραδείγματα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι*

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Workig Paper) No. 651 Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Του Jesus Feipe και Utsav Kumar Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα