Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Ασφαλείς κωδικοποιητές Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες CMP CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Έκδοση 05/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας Βασικά πρότυπα Δομή των οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Περιγραφή των τύπων ηλεκτροκινητήρα Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Λειτουργική ασφάλεια (FS) Μεταφορά / αποθήκευση Τοποθέτηση / Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση Έναρξη χρήσης / Λειτουργία Επιθεώρηση / Συντήρηση Απόρριψη Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης και δομή συσκευής Λειτουργικά συστήματα ασφαλείας (FS) Πινακίδα τύπου Μηχανολογική εγκατάσταση Μετεξοπλισμός ασφαλούς κωδικοποιητή Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Έναρξη χρήσης Προϋποθέσεις έναρξης χρήσης Δυσλειτουργίες Βλάβες στο σερβοκινητήρα Βλάβες στον κωδικοποιητή Προβλήματα φρένου Επιθεώρηση / Συντήρηση Λειτουργική ασφάλεια Τεχνικά στοιχεία του συστήματος κωδικοποιητή ασφάλειας Κωδικοποιητής Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας Συσκευή αξιολόγησης κωδικοποιητή Δήλωση συμμόρφωσης Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

4 1 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Χρήση των οδηγιών λειτουργίας Το παρόν συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας "Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες" περιέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον κωδικοποιητή ασφαλείας του κινητήρα CMP. Στις οδηγίες λειτουργίας "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP" θα βρείτε όλες τις υποδείξεις που αφορούν τους κινητήρες CMP χωρίς εξαρτήματα σημαντικά για την ασφάλεια. Το εγχειρίδιο λειτουργίας για έναν κινητήρα με εξαρτήματα ασφαλείας αποτελείται από τις οδηγίες λειτουργίας "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP", το συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας, "Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες". Οι οδηγίες λειτουργίας και το συμπλήρωμά τους αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Οι οδηγίες λειτουργίας και το συμπλήρωμά τους απευθύνονται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης χρήσης και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας και το συμπλήρωμά τους θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας και το συμπλήρωμά τους. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την τρέχουσα έκδοση των εγχειριδίων και του λογισμικού. Στην ιστοσελίδα της SEW ( θα βρείτε μια μεγάλη επιλογή αρχείων για λήψη σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε κατευθείαν στη SEW-EURODRIVE. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε από τη SEW-EURODRIVE τα εγχειρίδια τυπωμένα. 1.2 Βασικά πρότυπα Η αξιολόγηση ασφαλείας του κωδικοποιητή βασίζεται στα παρακάτω πρότυπα και στις παρακάτω κατηγορίες ασφαλείας: Βασικά πρότυπα κωδικοποιητών ασφαλείας Κατηγορία ασφαλείας / Βασικά πρότυπα Safety Integrity Level (SIL) σύμφωνα με τα EN 62061:2005 / IEC 61508:2011 Βαθμίδα απόδοσης (PL) σύμφωνα με το EN ISO : Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

5 Γενικές οδηγίες Δομή των οδηγιών ασφαλείας Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για οδηγίες ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρόκληση υλικών ζημιών καθώς και για άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Ελαφριοί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει τη χρήση του συστήματος κίνησης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. 1.4 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Η τήρηση των προδιαγραφών που περιέχονται στο συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας "Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες" αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση των εγγυημένων ιδιοτήτων λειτουργικής ασφάλειας αυτού του ηλεκτροκινητήρα. Για χειρισμούς που δεν περιγράφονται στο συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών, την ευθύνη τόσο για την παρακολούθηση των εξαρτημάτων ασφαλείας, όσο και για τη λειτουργική ασφάλεια φέρει ο χρήστης. Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη ενδεχόμενης εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, καθώς και του συμπληρώματος των οδηγιών λειτουργίας. Γι' αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας, καθώς και το συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας! Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

6 1 Γενικές οδηγίες Αποκλεισμός ευθυνών 1.5 Αποκλεισμός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 1.6 Περιγραφή των τύπων ηλεκτροκινητήρα Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιγράφουν τους τύπους κινητήρων CMP και CMPZ. Εάν οι πληροφορίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο αφορούν τόσο στους κινητήρες CMP, όσο και στους κινητήρες CMPZ, τότε χρησιμοποιείται η διατύπωση "Κινητήρες CMP.". Εάν οι πληροφορίες ισχύουν μόνο για τους κινητήρες CMP ή τους κινητήρες CMPZ, τότε αναγράφεται ο πλήρης τύπος του κινητήρα. 1.7 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2013 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επεξεργασία, διάδοση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 1.8 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 6 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

7 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές υποδείξεις ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών υποδείξεων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας και το συμπλήρωμά τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι υποδείξεις ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν τη χρήση ηλεκτροκινητήρων. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες, παρακαλούμε ανατρέξτε και στις υποδείξεις ασφαλείας για μειωτήρες στροφών που περιέχονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. 2.2 Γενικά ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά τη λειτουργία ενδέχεται οι σερβοκινητήρες, οι ηλεκτρομειωτήρες και οι μειωτήρες να φέρουν ηλεκτροφόρα, γυμνά (σε περίπτωση ανοιχτού βύσματος / κουτιού συνδεσμολογίας) και σε ορισμένες περιπτώσεις κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και καυτές επιφάνειες. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Όλες οι εργασίες μεταφοράς, αποθήκευσης, τοποθέτησης / συναρμολόγησης, σύνδεσης, έναρξης λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς, που τηρούν: τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα τις εθνικές/τοπικές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων. Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων προστατευτικών καλυμμάτων ή του περιβλήματος, από την μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και από την λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας. Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να γίνονται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανολογική εγκατάσταση, την επιδιόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί). Γνώση του περιεχομένου των αναλυτικών οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να γίνονται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα των ηλεκτρονικών (π.χ. ηλεκτρονικοί). Γνώση του περιεχομένου των αναλυτικών οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες που αφορούν τη μεταφορά, την τοποθέτηση, τη λειτουργία και τη φροντίδα θα πρέπει να διενεργούνται από άτομα που είναι σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητά τους. Όλο το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να φορά προστατευτική ένδυση η οποία να αντιστοιχεί στην εκάστοτε εργασία που εκτελείται Λειτουργική ασφάλεια Κατά την αυτόνομη διεξαγωγή εργασιών στους ασφαλείς κωδικοποιητές οι οποίοι αναγνωρίζονται από το λογότυπο FS στην πινακίδα τύπου λάβετε υπόψη ότι οι εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και ότι την ευθύνη τόσο για την παρακολούθηση του κωδικοποιητή 04 ασφαλείας, όσο και για τη λειτουργική ασφάλεια φέρει ο χρήστης. Εκτός από τα προσόντα που παραθέσαμε παραπάνω, τα άτομα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν επίσης και τις παρακάτω γνώσεις: Γνώσεις σχετικά με θέματα λειτουργικής ασφάλειας. Γνώση των ισχυουσών διατάξεων ασφαλείας και των νομικών διατάξεων, και ειδικότερα γνώση των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO , καθώς και των υπόλοιπων προτύπων, οδηγιών και νομικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας. Γνώση του περιεχομένου του εγχειριδίου "Συμπλήρωμα στις οδηγίες λειτουργίας: Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες CMP". Γνώση του περιεχομένου των αναλυτικών οδηγιών λειτουργίας. 8 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

9 Υποδείξεις ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση Προβλεπόμενη χρήση Η προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνει την τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου λειτουργίας, καθώς και την τήρηση των οδηγιών του συμπληρώματός του. Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP και CMPZ είναι ηλεκτροκινητήρες που προορίζονται για τη χρήση σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Για χρήση με άλλα φορτία κινητήρων πέρα από τα επιτρεπόμενα καθώς και σε εφαρμογές πέρα από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει προηγουμένως να συνεννοηθείτε με την εταιρεία SEW-EURODRIVE. Η χρήση σε περιοχή με κίνδυνο εκρήξεων απαγορεύεται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά. Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP και CMPZ καλύπτουν τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΕ. Για την έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το τελικό προϊόν συμμορφώνεται με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) πρέπει να τηρείται π.χ. η Οδηγία 2006/42/EE (Οδηγία περί Μηχανών). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης αναφέρονται στην πινακίδα τύπου και στον τεχνικό φάκελο και πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. Κατά τη χρήση ενός κινητήρα CMP με φρένο χειρός BP και φρένο λειτουργίας BY πρέπει να λάβετε υπόψη πως η σωστή χρήση προβλέπει την ενεργοποίηση του φρένου σε ακίνητη κατάσταση (< 50 1/min). Η λειτουργία του κινητήρα πέρα από τα προβλεπόμενα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μόνιμα προβλήματα στη λειτουργία του κωδικοποιητή. Μεμονωμένα φρεναρίσματα κινδύνου, π.χ. σε περίπτωση πτώσης τάσης και διακοπής κινδύνου, είναι εφικτά χωρίς αρνητικές επιδράσεις στον κωδικοποιητή. Κατά τη χρήση του κωδικοποιητή AK0H δεν είναι εφικτή η χρήση του φρένου BY. 2.5 Λειτουργική ασφάλεια (FS) Λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και τα μέτρα που περιγράφονται παρακάτω Σήμανση Η ενσωμάτωση συστημάτων λειτουργικής ασφάλειας στον κινητήρα επισημαίνεται μέσω του συμβόλου FS, το οποίο αναγράφεται επάνω στην πινακίδα τύπου Δομή κωδικοποιητή Η σύνδεση του κωδικοποιητή με τον κινητήρα αποτελεί ασφαλή μετάδοση δύναμης. Το μηχανικό μέρος και οι συνδέσεις του μπορούν να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό ασφαλείας ως παράγοντας αποκλεισμού σφαλμάτων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα όρια στο κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά" Κωδικοποιητές γενικά Οι αναφερόμενοι κωδικοποιητές ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το συγκεκριμένο κινητήρα. Η προσαρμογή τους σε άλλους κινητήρες δεν είναι δυνατή. Η χρήση συστημάτων κωδικοποιητή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, απαιτείται για την εφαρμογή λειτουργιών ασφαλείας αναφορικά με τις στροφές, την ταχύτητα, τη φορά περιστροφής και την ακινητοποίηση από τον κωδικοποιητή που έχει συνδεθεί στον άξονα του κινητήρα. Επειδή ο κωδικοποιητής με το σύστημα διάγνωσης στο εσωτερικό του, δεν είναι σε θέση να λάβει πρωτοβουλίες όπως η μετάβαση σε μία ασφαλή κατάσταση, απαιτείται η χρήση μίας υπερκείμενης, ασφαλούς συσκευής αξιολόγησης. Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Μεταφορά / αποθήκευση Για την ηλεκτρολογική και τη μηχανολογική ζεύξη υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις, όπως π.χ. η χρήση θωρακισμένου καλωδίου σύνδεσης συνεστραμμένων ζευγών με σωστή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες ΗΜΣ. AK0H, AK1H Η διεπαφή RS485 (Hiperface ) για τη διαβίβαση των δεδομένων απόλυτης θέσης και των άλλων δεδομένων (πινακίδα τύπου, διάγνωση) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα συστήματα ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γενική διάγνωση από ανώτερα συστήματα. Τύπος Κωδικός αριθμός AK0H AK1H Κατηγορία ασφαλείας SIL2 σύμφωνα με το EN / IEC Έως PL d σύμφωνα με το EN ISO SIL2 σύμφωνα με το EN / IEC Έως PL d σύμφωνα με το EN ISO Λειτουργία ασφαλείας SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI Αξιολόγηση κωδικοποιητή Η επιτήρηση της θερμοκρασίας κωδικοποιητή είναι υποχρεωτική όταν η λειτουργία μέσα στα καθορισμένα όρια ( σελίδα 24) δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Με την κυκλική παρακολούθηση της κατάστασης του κωδικοποιητή μέσω του καναλιού παραμέτρων της διεπαφής του κωδικοποιητή μπορεί να γίνει ανάγνωση και παραπέρα επεξεργασία ενός αντίστοιχου μηνύματος Φρένο BY Κατά τη χρήση του φρένου BY το διάκενο λειτουργίας του φρένου πρέπει να μετριέται στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες", κεφάλαιο "Επιθεώρηση/Συντήρηση". Όταν το διάκενο λειτουργίας γίνει μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο μπορεί να προκληθούν σφάλματα κωδικοποιητή ή και καταστροφή του. 2.6 Μεταφορά / αποθήκευση Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την ενδεδειγμένη χρήση. Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Σε περίπτωση ζημιών μεταφοράς μη θέσετε τον ηλεκτροκινητήρα σε λειτουργία και συνεννοηθείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW-EURODRIVE. Πριν από την έναρξη χρήσης αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς που υπάρχουν. Σφίξτε γερά τους εγκατεστημένους κρίκους ανύψωσης. Οι κρίκοι είναι σχεδιασμένοι μόνο για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα μην προσθέτετε επιπλέον φορτίο. Οι τοποθετημένοι βιδωτοί κρίκοι ανύψωσης ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN 580. Τηρείτε τα αναφερόμενα φορτία και τις οδηγίες που αναγράφονται εκεί. Αν στον ηλεκτρομειωτήρα υπάρχουν 2 κρίκοι μεταφοράς ή αντίστοιχα 2 κρίκοι ανύψωσης, τότε για τη μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιείτε και τους δύο κρίκους. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580, τα συρματόσχοινα ανύψωσης δε θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία με την κατακόρυφο μεγαλύτερη από Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

11 Υποδείξεις ασφαλείας Τοποθέτηση / Συναρμολόγηση 2 ΥΠΟΔΕΙΞΗ Βιδώστε τους κρίκους μεταφοράς μέχρι το τέρμα. Λάβετε υπόψη ότι στους κρίκους μεταφοράς εφαρμόζεται μόνο μειωμένο φορτίο, καθώς η κατακόρυφος του φορτίου σχηματίζει γωνία μεγαλύτερη από 45. Λόγω της λοξής διαδρομής των μέσων ανάρτησης, οι διαστάσεις των κρίκων μεταφοράς είναι μεγαλύτερες. Λάβετε υπόψη ότι οι κρίκοι μεταφοράς δεν είναι κατάλληλοι για να δέχονται το πλήρες φορτίο του μειωτήρα. Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε το σερβοκινητήρα αμέσως, αποθηκεύστε τον σε ένα στεγνό και καθαρό από σκόνες χώρο. Ο σερβοκινητήρας μπορεί να αποθηκευτεί για ένα χρόνο χωρίς να απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων πριν από την έναρξη λειτουργίας. 2.7 Τοποθέτηση / Συναρμολόγηση Τηρείτε επίσης τις υποδείξεις που υπάρχουν στα κεφάλαια "Μηχανολογική εγκατάσταση" και "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση" των αναλυτικών οδηγιών λειτουργίας. Η τοποθέτηση και ψύξη των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων. Οι σύγχρονοι σερβοκινητήρες θα πρέπει να προστατεύονται από μια μη επιτρεπτή καταπόνηση. Ειδικότερα κατά τη μεταφορά ή τη μεταχείριση δεν επιτρέπεται να παραμορφωθεί κανένα εξάρτημα. 2.8 Ηλεκτρολογική σύνδεση Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. διατομές καλωδίων, ασφάλειες, σύνδεση αγωγού προστασίας). Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται στα εγχειρίδια. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία κυκλωμάτων, καθώς και τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου που διαφέρουν. Τηρείτε τις υποδείξεις που υπάρχουν στο κεφάλαιο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση" των αναλυτικών οδηγιών λειτουργίας. 2.9 Έναρξη χρήσης / Λειτουργία Αν προκύψουν αλλαγές σε σχέση με την κανονική λειτουργία π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες, θόρυβοι, κραδασμοί, εντοπίστε την αιτία και αν χρειάζεται επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Τηρείτε τις υποδείξεις που υπάρχουν στο κεφάλαιο "Έναρξη χρήσης" των αναλυτικών οδηγιών λειτουργίας Επιθεώρηση / Συντήρηση Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 8, "Επιθεώρηση / συντήρηση". Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

12 2 Υποδείξεις ασφαλείας Απόρριψη 2.11 Απόρριψη Αυτό το προϊόν αποτελείται από: Σίδηρο Αλουμίνιο Χαλκός Πλαστικό Ηλεκτρονικά εξαρτήματα Η αποκομιδή των άχρηστων εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 12 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

13 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης και δομή συσκευής Λειτουργικά συστήματα ασφαλείας (FS) 3 3 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης και δομή συσκευής 3.1 Λειτουργικά συστήματα ασφαλείας (FS) ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για το εγχειρίδιο λειτουργίας "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες", στην ιστοσελίδα διατίθενται τα συμπληρωματικά έγγραφα "Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες CMP". Οι κινητήρες της SEW-EURODRIVE μπορούν να παραδοθούν, προαιρετικά, με ασφαλή εξαρτήματα. Η SEW-EURODRIVE επισημαίνει αυτήν την ενσωμάτωση στην πινακίδα τύπου μέσω του χαρακτηριστικού σήματος FS και μέσω ενός αριθμού. Ο αριθμός υποδεικνύει τα εξαρτήματα που ενσωματώθηκαν στον κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, βλ. ακόλουθο απόσπασμα από τον πίνακα κωδικών που ισχύει για όλα τα προϊόντα: Λειτουργική ασφάλεια Μετατροπέας 01 x Σύστημα επιτήρησης κινητήρα (π.χ. προστασία κινητήρα) Κωδικοποιητής Φρένο 02 x 03 x 04 x 05 x x 06 x x 07 x x Σύστημα επιτήρησης φρένου (π.χ. λειτουργία) Χειροκίνητη αποσύμπλεξη φρένου 08 x x 09 x x 10 x x 11 x x Εάν στο λογότυπο FS της πινακίδας τύπου έχει καταχωρηθεί π. χ. ο κωδικός "FS 04", τότε στον κινητήρα έχει ενσωματωθεί ένας ασφαλής κωδικοποιητής. Για τον αυτόνομο προσδιορισμό της βαθμίδας ασφαλείας σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα, τις χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας θα τις βρείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τις χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας των εξαρτημάτων της SEW θα βρείτε επίσης στο διαδίκτυο στη σελίδα της SEW, καθώς και στη βιβλιοθήκη SEW για το λογισμικό Sistema του Ινστιτούτου Προστασίας κατά την Εργασία του Γερμανικού Δημόσιου Οργανισμού Πρόληψης Ατυχημάτων (IFA, πρώην BGIA). Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

14 3 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης και δομή συσκευής Πινακίδα τύπου 3.2 Πινακίδα τύπου Λογότυπο FS στην πινακίδα τύπου του σερβοκινητήρα Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει μία πινακίδα τύπου: [2] 04 [1] BMV [1] Σήμα FS μαζί με αριθμό [2] Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα Οι επισημάνσεις αναγράφονται στο επάνω περιθώριο της πινακίδας τύπου μόνο όταν ο κινητήρας έχει κατασκευαστεί με την αντίστοιχη ενσωμάτωση και περιέχει εξαρτήματα αξιολόγησης ασφαλείας. Το λογότυπο FS στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στον εκάστοτε συνδυασμό εξαρτημάτων ασφαλείας που έχει ενσωματωθεί. Βλέπε πίνακα κωδικοποίησης. 14 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

15 Μηχανολογική εγκατάσταση Μετεξοπλισμός ασφαλούς κωδικοποιητή 4 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Αυτό το κεφάλαιο δεν περιέχει ειδικά στοιχεία σχετικά με τη μηχανολογική εγκατάσταση εξαρτημάτων ασφαλείας. 4.1 Μετεξοπλισμός ασφαλούς κωδικοποιητή Ο μετεξοπλισμός ενός κωδικοποιητή ασφαλείας είναι εφικτός μόνο από την SEW- EURODRIVE. Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

16 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Μετεξοπλισμός ασφαλούς κωδικοποιητή 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός! Κατά την εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας του κεφαλαίου 2! Για την εκκίνηση / διακοπή του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου χρησιμοποιήστε διακόπτες με επαφές της κατηγορίας AC-3, κατά το EN Για την εκκίνηση/διακοπή του φρένου σε τάση DC 24 V, χρησιμοποιήστε διακόπτες με επαφές της κατηγορίας DC-3, κατά το EN Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνότητας (inverters), τηρείτε πιστά τις αντίστοιχες οδηγίες συνδεσμολογίας του κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας. Προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του σερβομετατροπέα. Το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας για τον κινητήρα και το φρένο παραδίδεται σε μία σακούλα, η οποία έχει στερεωθεί στον κινητήρα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στον κινητήρα έχει στερεωθεί μία σακούλα που περιέχει τα παρακάτω εγχειρίδια: Οδηγίες ασφαλείας Διάγραμμα συνδεσμολογίας Προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες. Τηρείτε τις υποδείξεις και τις επεξηγήσεις για τη σωστή σύνδεση του καλωδίου, που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. 16 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

17 Έναρξη χρήσης Προϋποθέσεις έναρξης χρήσης I Έναρξη χρήσης 6.1 Προϋποθέσεις έναρξης χρήσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός! Κατά την εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας του κεφαλαίου 2! Για την εκκίνηση / διακοπή του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου χρησιμοποιήστε διακόπτες με επαφές της κατηγορίας AC-3, κατά το EN Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνότητας (inverters), τηρείτε πιστά τις αντίστοιχες οδηγίες συνδεσμολογίας του κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας. Προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του σερβομετατροπέα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θέστε εκτός λειτουργίας τα λειτουργικά συστήματα ασφαλείας. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Όλες οι εργασίες στα εξαρτήματα λειτουργικής ασφάλειας επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Όλες οι εργασίες στα εξαρτήματα της λειτουργικής ασφάλειας θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών λειτουργίας και σύμφωνα με το αντίστοιχο συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση η αξίωση εγγύησης παύει να ισχύει. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι στροφές μέτρησης του κινητήρα μπορεί στον ηλεκτρομειωτήρα να είναι υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες στροφές εισόδου του μειωτήρα. Περιορίστε τις μέγιστες στροφές στο σερβομετατροπέα. Οδηγίες για τη διαδικασία θα βρείτε στην τεκμηρίωση του σερβομετατροπέα. Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

18 7 Δυσλειτουργίες Βλάβες στο σερβοκινητήρα 7 Δυσλειτουργίες Για όλες τις εργασίες στον κινητήρα, στις οποίες θα πρέπει να λύσετε τα σφραγισμένα ρακόρ του ασφαλούς κωδικοποιητή, προσέξτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο 2 ( σελίδα 8). 7.1 Βλάβες στο σερβοκινητήρα Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Ο ηλεκτροκινητήρας δεν ξεκινά Λανθασμένη φορά περιστροφής Ο ηλεκτροκινητήρας βουίζει και δείχνει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά (μετρήστε τη θερμοκρασία, αισθητά πάνω από 100 C) Θόρυβοι κατά τη λειτουργία του κινητήρα Διακοπή στα καλώδια σύνδεσης Καμμένη ασφάλεια Έχει διεγερθεί η προστασία του κινητήρα Χαλασμένος, υπερφορτωμένος, λάθος συνδεμένος ή λάθος ρυθμισμένος μετατροπέας Λανθασμένη πολικότητα ονομαστικών τιμών Ο κινητήρας είναι μπλοκαρισμένος Το φρένο δεν ανοίγει Βλάβη στον αγωγό του κωδικοποιητή Λάθος ρύθμιση μετατροπέα Υπερφόρτωση Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Ανεπαρκής ψύξη Ο εξωτερικός ανεμιστήρας δε λειτουργεί Σημειώθηκε υπέρβαση της ονομαστικής λειτουργίας (S1 έως S10, ΕΝ 60034), π.χ. λόγω υπερβολικά υψηλής ροπής Δεν έχει γίνει η καλύτερη δυνατή ρύθμιση στο μετατροπέα Φθορές στα έδρανα Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα δονούνται Για εξωτερικό ανεμιστήρα: Ξένα σώματα στις διόδους του αέρα ψύξης Ελέγξτε και επισκευάστε τις συνδέσεις εάν χρειάζεται Αντικαταστήστε την ασφάλεια Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η προστασία του κινητήρα, επιδιορθώστε το σφάλμα Ελέγξτε το μετατροπέα, ελέγξτε την καλωδίωση Ελέγξτε το μετατροπέα, ελέγξτε τις ονομαστικές τιμές Ελέγξτε τον κινητήρα Πιθανή αιτία: Καμία τάση πέδησης Ελέγξτε τον αγωγό του κωδικοποιητή Ελέγξτε το μετατροπέα Μετρήστε την ισχύ, και εάν χρειάζεται χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο κινητήρα ή μειώστε το φορτίο, ελέγξτε το προφίλ οδήγησης Τηρείτε την επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών Διορθώστε την παροχή του αέρα ψύξης ή καθαρίστε τις διόδους του αέρα ψύξης. Εξοπλίστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα, εάν χρειάζεται Ελέγξτε και, εάν χρειάζεται, διορθώστε τη σύνδεση Προσαρμόστε την ονομαστική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με τις απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας και αν χρειάζεται, καλέστε έναν ειδικό για να προσδιορίσει ποιος είναι ο σωστός ηλεκτρομειωτήρας Ελέγξτε το μετατροπέα Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της SEW-EURODRIVE Αντικατάσταση του κινητήρα Αποκαταστήστε την αιτία, πιθανώς ελλιπής ζυγοστάθμιση Καθαρισμός των διόδων του αέρα ψύξης 7.2 Βλάβες στον κωδικοποιητή Κατά τη χρήση του φρένου BY το διάκενο λειτουργίας του φρένου πρέπει να μετριέται στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες", κεφάλαιο "Επιθεώρηση/Συντήρηση". Όταν το διάκενο λειτουργίας γίνει μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο μπορεί να προκληθούν σφάλματα κωδικοποιητή ή και καταστροφή του. Τα προβλήματα στον κωδικοποιητή εμφανίζονται στον μετατροπέα με αντίστοιχα μηνύματα βλάβης. 18 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

19 Δυσλειτουργίες Προβλήματα φρένου Προβλήματα φρένου Για όλες τις εργασίες στον κινητήρα, στις οποίες θα πρέπει να λύσετε τα σφραγισμένα ρακόρ του κωδικοποιητή αξιολόγησης ασφαλείας, προσέξτε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο 2 ( σελίδα 8) Φρένο BP Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Το φρένο δεν ανοίγει Ο ηλεκτροκινητήρας δε φρενάρει Θόρυβοι / τρίξιμο στην περιοχή του φρένου Λάθος συνδεδεμένο φρένο Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου διακένου λειτουργίας λόγω φθοράς του θερμουίτ του φρένου Λανθασμένη τάση στη μονάδα ελέγχου του φρένου, π.χ. πτώση τάσης κατά μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας > 10 % Το πηνίο φρένου παρουσιάζει βραχυκύκλωμα περιέλιξης ή σε ακάλυπτο αγώγιμο τμήμα του Το θερμουίτ του φρένου έχει φθαρεί Η ροπή φρεναρίσματος δεν είναι σωστή Λάθος ρύθμιση παραμέτρων φρεναρίσματος στο μετατροπέα Ελέγξτε τη σύνδεση του φρένου Επικοινωνία με τη SEW-EURODRIVE Αντικατάσταση του κινητήρα Ελέγξτε την τάση στη σύνδεση κινητήρα:εξασφαλίστε τη σωστή τάση στα καλώδια σύνδεσης, ελέγξτε τη διατομή των καλωδίων Επικοινωνία με τη SEW-EURODRIVE Επικοινωνία με τη SEW-EURODRIVE Αντικατάσταση του κινητήρα Επικοινωνία με τη SEW-EURODRIVE Αντικατάσταση του κινητήρα Έλεγχος των χρόνων σύμπλεξης και αποσύμπλεξης φρένου Φρένο BY Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Το φρένο δεν ανοίγει Ο ηλεκτροκινητήρας δε φρενάρει Το φρένο εμπλέκεται καθυστερημένα Θόρυβοι / τρίξιμο στην περιοχή του φρένου Βλάβη της μονάδας ελέγχου του φρένου Λάθος συνδεδεμένο φρένο Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου διακένου λειτουργίας λόγω φθοράς του θερμουίτ του φρένου Το πηνίο φρένου παρουσιάζει βραχυκύκλωμα περιέλιξης ή σε ακάλυπτο αγώγιμο τμήμα του Το θερμουίτ του φρένου έχει φθαρεί Η ροπή φρεναρίσματος δεν είναι σωστή Η διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης του φρένου δεν είναι ρυθμισμένη σωστά Σύνδεση του φρένου στο κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) Λάθος ρύθμιση παραμέτρων φρεναρίσματος στο μετατροπέα Εγκαταστήστε καινούριο σύστημα ελέγχου φρένου, ελέγξτε την εσωτερική αντίσταση και τη μόνωση του πηνίου του φρένου, ελέγξτε το μηχανισμό εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας Ελέγξτε τη σύνδεση του φρένου Επικοινωνία με τη SEW-EURODRIVE Αντικατάσταση του δίσκου φρένου από εκπαιδευμένο προσωπικό της SEW Ελέγξτε τα ρελέ Αντικαταστήστε ολόκληρο το φρένο μαζί με τη μονάδα ελέγχου του φρένου (επικοινωνήστε με τη SEW-EURODRIVE) Επικοινωνία με τη SEW-EURODRIVE Αντικατάσταση του δίσκου φρένου από εκπαιδευμένο προσωπικό της SEW Επικοινωνία με τη SEW-EURODRIVE Αντικατάσταση των ελατηρίων φρένου από εκπαιδευμένο προσωπικό της SEW Ρυθμίστε σωστά τα ρυθμιστικά παξιμάδια Συνδέστε τα κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας Έλεγχος των χρόνων σύμπλεξης και αποσύμπλεξης φρένου Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

20 8 Επιθεώρηση / Συντήρηση Προβλήματα φρένου 8 Επιθεώρηση / Συντήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θέστε εκτός λειτουργίας τα λειτουργικά συστήματα ασφαλείας. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Όλες οι εργασίες στα εξαρτήματα λειτουργικής ασφάλειας επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Όλες οι εργασίες στα εξαρτήματα της λειτουργικής ασφάλειας θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών λειτουργίας και σύμφωνα με το αντίστοιχο συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση η αξίωση εγγύησης παύει να ισχύει. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σερβοκινητήρα και μετά, ορισμένα μέρη του φέρουν ηλεκτρική τάση. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός από ηλεκτροπληξία! Πριν αποσυνδέσετε το βύσμα ισχύος ή σήματος, θα πρέπει να διακοπεί η τάση από όλους τους αγωγούς ισχύος, φρένων και σημάτων. Ασφαλίστε τους κινητήρες από τυχόν ακούσια ενεργοποίηση. Κατά την περιστροφή του άξονα ο κινητήρας ενδέχεται να παράγει τάση. Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις ακίδες βύσματος. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ο κινητήρας μπορεί να υποστεί ζημιές αν δεν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο ανταλλακτικών. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κατά τη λειτουργία, ο σερβοκινητήρας μπορεί να έχει θερμοκρασία επιφάνειας πάνω από 100 C. Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τον σύγχρονο σερβοκινητήρα CMP κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά τη φάση ψύξης μετά την απενεργοποίηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πολύ μεγάλο διάκενο λειτουργίας στο φρένο BY. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Κατά τη χρήση του φρένου BY το διάκενο λειτουργίας του πρέπει να μετριέται στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες", κεφάλαιο "Επιθεώρηση/Συντήρηση". Όταν το διάκενο λειτουργίας γίνει μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο μπορεί να προκληθούν σφάλματα κωδικοποιητή ή και καταστροφή του. 20 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

21 Επιθεώρηση / Συντήρηση Λειτουργική ασφάλεια Λειτουργική ασφάλεια Για να μπορέσει ο κωδικοποιητής να αναλάβει εργασίες που σχετίζονται την ασφάλεια, θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη μηχανολογική σύνδεση του συστήματος κωδικοποιητή στον κινητήρα. Η SEW-EURODRIVE αναλαμβάνει την ευθύνη της τήρησης των προδιαγραφών λειτουργικής ασφάλειας για παραδιδόμενους κινητήρες με ασφαλή κωδικοποιητή. Για τη δυνατότητα πιστοποίησης της άψογης κατάστασης παράδοσης, τα στοιχεία σύνδεσης που σχετίζονται με την ασφάλεια σφραγίζονται, βλ. ακόλουθα σχήματα. CMP40 CMP50/63 [1] [1] AK0H CMP71/80/100 CMPZ71/80/100 CMP71/80/100 /BP CMP112 [1] [1] Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

22 8 Επιθεώρηση / Συντήρηση Λειτουργική ασφάλεια CMP71/80/100 CMPZ71/80/100 CMPZ71/80/100 /BP CMP112 AK1H CMPZ71/80/100 /BY CMP112 /BY [1] [1] [1] [1] Σφραγισμένες βιδωτές συνδέσεις στον κωδικοποιητή 22 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

23 Επιθεώρηση / Συντήρηση Λειτουργική ασφάλεια 8 Για εργασίες στον κωδικοποιητή ή στον κινητήρα, κατά τις οποίες θα πρέπει να ανοίξετε αυτές τις ασφαλισμένες συνδέσεις, υπάρχουν δύο δυνατότητες: Αναθέστε τη διεξαγωγή αυτών των εργασιών στο τμήμα σέρβις της SEW- EURODRIVE. Κατά την αυτόνομη διεξαγωγή εργασιών στους ασφαλείς κωδικοποιητές λάβετε υπόψη ότι οι εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Όλες οι εργασίες στον κωδικοποιητή ασφαλείας και στη μηχανολογική του ζεύξη γίνονται με δική σας ευθύνη και έχουν ως συνέπεια η ευθύνη της SEW-EURODRIVE για τις λειτουργίες ασφαλείας του συστήματος κωδικοποιητή να μεταβιβάζεται στο χρήστη. Το εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει εκτός από τα προσόντα που παραθέσαμε παραπάνω, να διαθέτει επίσης και τις παρακάτω γνώσεις: Γνώσεις σχετικά με τα θέματα: Λειτουργικής ασφάλειας. Γνώση των σχετικών ισχύοντων διατάξεων ασφαλείας και των νομικών διατάξεων, και ειδικότερα γνώση των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO , καθώς και των υπόλοιπων προτύπων, οδηγιών και νομικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας. Γνώση του περιεχομένου του εγχειριδίου "Συμπλήρωμα στις οδηγίες λειτουργίας: Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες CMP". Γνώση του περιεχομένου των αναλυτικών οδηγιών λειτουργίας Ικανότητα ανασύνθεσης Τα προϊόντα με λειτουργική ασφάλεια που αναγνωρίζονται από το λογότυπο FS στην πινακίδα του κινητήρα, υπόκεινται σε μια έντονη παρακολούθηση της αγοράς ή παρακολούθηση ανασύνθεσης από την SEW-EURODRIVE. Αυτό γίνεται ώστε σε περίπτωση ενός σφάλματος στο προϊόν να μπορούν να ενημερωθούν σύντομα οι αντίστοιχοι πελάτες. Όταν γίνονται αυτόνομες εργασίες στα συστήματα κωδικοποιητών ασφαλείας, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ή μετεξοπλισμός κωδικοποιητών, δεν διασφαλίζεται πλέον η συνεχής παρακολούθηση ανασύνθεσης από την SEW-EURODRIVE. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε οπωσδήποτε να δημιουργήσετε τη δική σας δυνατότητα ανασύνθεσης ή και να υποστηρίξετε τα μέτρα της SEW-EURODRIVE. Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

24 9 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία του συστήματος κωδικοποιητή ασφάλειας Κωδικοποιητής 9 Τεχνικά στοιχεία του συστήματος κωδικοποιητή ασφάλειας 9.1 Κωδικοποιητής Ονομασία Τιμή AK0H AK1H Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα -20 C έως +60 C Θερμοκρασία λειτουργίας κωδικ/τή -20 C έως +110 C -20 C έως +115 C Θερμοκρασία αποθήκευσης κωδικ/τή -40 C έως +125 C Μέγιστες στροφές /min /min Αντοχή σε ταλαντώσεις κατά το EN m/s 2 50 g (10 Hz έως 2 khz) 200 m/s 2 20 g (10 Hz έως 2 khz) Αντοχή σε κραδασμούς κατά το EN m/s g (6 ms) Μέγιστη γωνιακή επιτάχυνση rad/s rad/s 2 Βαθμός προστασίας κατά EN IP50 IP40 Τάση λειτουργίας DC +7 V έως +12 V Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο 60 ma 80 ma Ποσοστό αύξησης Απόλυτο ποσοστό Διεπαφή ημ/συν Περίοδοι / Περιστροφή Ακρίβεια ±0,0222 (±80 δευτερόλεπτα γωνίας) ±0,0125 (±45 δευτερόλεπτα γωνίας) Διεπαφή RS485 (Hiperface ) Βήματα / περιστροφή (Single-Turn) 12 Bit = Bit = Περιστροφή (Multi-Turn) 12 Bit = Bit = 4096 Ακρίβεια ±0,0888 (±320 δευτερόλεπτα γωνίας) ±0,025 (±90 δευτερόλεπτα γωνίας) 9.2 Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας για κωδικοποιητή AK0H Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας του κωδικοποιητή AK0H: Χαρακτηριστικές τιμές κατά EN / IEC EN ISO Ταξινόμηση / Βασικά πρότυπα SIL2 κατά EN PL d σύμφωνα με το EN ISO Δομή HFT = 1 2 καναλιών (αντιστοιχεί στην κατηγορία 3 κατά EN ISO ) Πιθανότητα επικίνδυνης διακοπής ανά ώρα (τιμή PFH d ) 1) 1, /h Μέσος χρόνος μέχρι την επικίνδυνη διακοπή (τιμή MTTF d ) 2) χρόνια Mission time / Διάρκεια χρήσης 20 χρόνια Χρονικό διάστημα ελέγχων Δεν χρειάζεται - Ασφαλής συνεισφορά σφάλματος - 95 % (SSF) Σύνδεση κινητήρα-κωδικοποιητή Στον κινητήρα με σήμανση FS, αποκλεισμός σφάλματος σύμφωνα με το EN ISO ) Η αναγραφόμενη τιμή αναφέρεται σε ένα βαθμό κάλυψης διάγνωσης 90 %, ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω μίας συσκευής αξιολόγησης κωδικοποιητή. Η διάγνωση πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο αντίδρασης της διεργασίας. 2) Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 C 24 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

25 Τεχνικά στοιχεία του συστήματος κωδικοποιητή ασφάλειας Συσκευή αξιολόγησης κωδικοποιητή kva i P f n Hz Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας για κωδικοποιητή AK1H Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας του κωδικοποιητή AK1H: Χαρακτηριστικές τιμές κατά EN / IEC EN ISO Ταξινόμηση / Βασικά πρότυπα SIL2 κατά EN PL d σύμφωνα με το EN ISO Δομή HFT = 1 2 καναλιών (αντιστοιχεί στην κατηγορία 3 κατά EN ISO ) Πιθανότητα επικίνδυνης διακοπής ανά ώρα (τιμή PFH d ) 1) 1, /h Μέσος χρόνος μέχρι την επικίνδυνη διακοπή (τιμή MTTF d ) 2) χρόνια Mission time / Διάρκεια χρήσης 20 χρόνια Χρονικό διάστημα ελέγχων Δεν χρειάζεται - Ασφαλής συνεισφορά σφάλματος - 95 % (SSF) Σύνδεση κινητήρα-κωδικοποιητή Στον κινητήρα με σήμανση FS, αποκλεισμός σφάλματος σύμφωνα με το EN ISO ) Η αναγραφόμενη τιμή αναφέρεται σε ένα βαθμό κάλυψης διάγνωσης 90 %, ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω μίας συσκευής αξιολόγησης κωδικοποιητή. Η διάγνωση πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο αντίδρασης της διεργασίας. 2) Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 C 9.3 Συσκευή αξιολόγησης κωδικοποιητή Ονομασία Τιμή Απαιτήσεις ασφαλείας SIL 2 σύμφωνα με το EN / IEC Ρυθμός αποκάλυψης σφαλμάτων 1) DC 90 % Αναμονές σφαλμάτων κατά το EN :2007, πίνακας D.16 Επιτήρηση πλάτους ταλάντωσης σήματος 2) DC 0,5 V SS έως 1,5 V SS (αιχμή-αιχμή) Υλοποιήσιμες λειτουργίες ασφαλείας SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI 1) Η διάγνωση πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο αντίδρασης της διεργασίας. 2) Τα σήματα A, A, B και B στη συσκευή αξιολόγησης κωδικοποιητή πρέπει να είναι υψηλής αντίστασης (> 1 kω) ως προς την τάση τροφοδοσίας 0 V. Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ

26 10 Δήλωση συμμόρφωσης Συσκευή αξιολόγησης κωδικοποιητή 10 Δήλωση συμμόρφωσης Δήλωση συμμόρφωσης EΕ SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal δηλώνει με δική της ευθύνη τη συμμόρφωση των παρακάτω προϊόντων för följande produkter Κινητήρες της σειράς CMP... σε συνδυασμό με κωδικοποιητές τύπου AK0H AK1H Κατά περίπτωση σε συνδυασμό με Μειωτήρες της σειράς R..; RES F.. K..; KES W.. S.. H.. BS.F.. PS.F.. PS.C.. Σύμφωνα με Οδηγία περί μηχανημάτων Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/42/EK 2006/95/EK 1) Εφαρμοσθέντα εναρμονισμέναπρότυπα: EN :2008 5) EN : ) EN :2010 EN : A1:2007 EN :2007 EN 12100:2010 1) Τα προϊόντα προορίζονται για την ενσωμάτωση σε μηχανήματα. Η έναρξη χρήσης απαγορεύεται μέχρι να διαπιστωθεί πως τα μηχανήματα, στο οποία θα ενσωματωθούν αυτά τα προϊόντα εκπληρώνουν τις διατάξεις της προαναφερόμενης Οδηγίας περί Μηχανημάτων. 5) Όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας του τεχνικού φακέλου του προϊόντος (οδηγίες λειτουργίας, εγχειρίδιο, κλπ.) θα πρέπει να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Bruchsal Τοποθεσία Ημερομηνία Johann Soder Τεχνικός διευθυντής a) b) a) Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη αυτής της δήλωσης στο όνομα του κατασκευαστή b) Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου 26 Λειτουργική ασφάλεια Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 112, CMPZ71 100

27

28 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Ασφαλείς κωδικοποιητές Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Ασφαλείς κωδικοποιητές Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα οδηγιών λειτουργίας

Συμπλήρωμα οδηγιών λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22491651_0316* Συμπλήρωμα οδηγιών λειτουργίας Ασφαλείς κωδικοποιητές AK0H(FS), AK1H(FS) Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIMOT και παρελκόμενα * _0119*

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIMOT και παρελκόμενα * _0119* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25937278_0119* Διόρθωση Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIMOT και παρελκόμενα Έκδοση 01/2019 25937278/EL

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR , EDRN ATEX * _0718*

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR , EDRN ATEX * _0718* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22128093_0718* Διόρθωση Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Έκδοση 07/2018 22128093/EL

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _0419*

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25989278_049* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP2, CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση 04/209 25989278/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIBLOC και παρελκόμενα * _0119*

Διόρθωση. Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIBLOC και παρελκόμενα * _0119* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25936069_0119* Διόρθωση Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία VARIBLOC και παρελκόμενα Έκδοση 01/2019 25936069/EL

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23583452_0817* Διόρθωση Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 08/2017 23583452/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22869832_0717* Διόρθωση MOVITRAC B Έκδοση 07/2017 22869832/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

* _1216* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112

* _1216* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23045906_1216* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Έκδοση 12/2016 23045906/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 05/2009 16811399 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717*

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23559047_0717* Διόρθωση Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Εγχειρίδιο MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση10/2013 20225946 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23069899_1116* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Έκδοση 11/2016 23069899/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

* _0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2

* _0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23059508_0916* Διόρθωση Σύγχρονοι γραμμικοί κινητήρες SL2 Έκδοση 09/2016 23059508/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

* _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112

* _0419* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25993674_0419* Διόρθωση Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CFM71 CFM112 Έκδοση 04/2019 25993674/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/6B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές FA6000 Έκδοση 0/005 69 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *905_5* Διόρθωση Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC Έκδοση /05 905/EL Διορθώσεις MOVIFIT -FC Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 07/2011 19300603 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας. Έκδοση 02/ / EL

Διόρθωση. MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας. Έκδοση 02/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα Αναγέννησης Τροφοδοσίας Έκδοση 02/2006 11693991 / EL Διόρθωση SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR * _0616*

Διόρθωση. Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR * _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22509240_0616* Διόρθωση Τριφασικοί κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία EDR..71 315 Έκδοση 06/2016 22509240/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223173_214* Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Οδηγίες συναρμολόγησης SRC20-MO-IEL121010 IMEL-SRC20 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2008 11663618 / EL Εγχειρίδιο λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *1353573_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P EL Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Σχετικά με το παρόν έγγραφο 1.1 Σκοπός του εγγράφου Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού αποτελούν μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223971_0314* Διόρθωση για το εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με απόσβεση ή αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Σειρές τύπου R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219*

Διόρθωση. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Σειρές τύπου R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *25952064_0219* Διόρθωση Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Σειρές τύπου R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7

Ασφάλεια. Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική. για VG , VR , VAS 6 8 και MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. D GB F NL I E DK S N P TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Οδηγίες χειρισμού Τροποποίηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χωρίς απόσβεση σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με απόσβεση ή αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV

Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22513256_0616* Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 06/2016 22513256/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2011 19396600 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες Σημαντικές οδηγίες και προφυλάξεις είναι πάνω στο εργαλείο σας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven-320 sven

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven-320 sven ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης MS-302 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2016. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0). Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων (Greek) DM-SW0002-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων SW-E6000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 Εγκατάσταση...6 Χρήση του SM-EWE1 για τοποθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις Για το Σύστημα ασφαλείας μηχανήματος MSS3s (A5:S3) ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και συντήρησης

Συμπληρωματικές οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και συντήρησης Συμπληρωματικές οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και συντήρησης τριφασικών κινητήρων με κλωβό για τη χρήση σε μηχανικές συσκευές απαγωγής καπνού και θερμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12101-3 (μετάφραση)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN Σύστημα επιθεώρησης

Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN Σύστημα επιθεώρησης Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN Σύστημα επιθεώρησης EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υπόδειξη ασφαλείας ELSCAN 1. Τεκμηρίωση Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63/71/80/100. Έκδοση 01/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63/71/80/100. Έκδοση 01/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63/71/80/100 Έκδοση 01/2009 11659599 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας BA 4600.2 el 04/20 FLENDER couplings 2 / 10 BA 4600.2 el 04/20 Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

USB Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SVEN

USB Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SVEN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SVEN 470 www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης SVEN MS-302 470 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα εμπορικού σήματος SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017. SVEN PTE.

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 448806 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου. Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase

BMW Motorrad. Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου. Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase BMW Motorrad Οδηγίες τοποθέτησης συνεργείου Μαξιλάρι πλάτης για αλουμινένια βαλίτσα Topcase Κωδ. παραγγελίας 77 01 8 537 533 BMW Motorrad 06/2013 Διαβάστε οπωσδήποτε προσεκτικά ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Προκατασκευή καλωδίων Καλώδια για σύγχρονους σερβοκινητήρες

Εγχειρίδιο. Προκατασκευή καλωδίων Καλώδια για σύγχρονους σερβοκινητήρες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο Προκατασκευή καλωδίων Καλώδια για σύγχρονους σερβοκινητήρες Έκδοση 12/2011 19301804 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Truma E-Kit. Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα. Σελίδα 02

Truma E-Kit. Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα. Σελίδα 02 Truma E-Kit EL Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα Σελίδα 02 Truma E-Kit Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Ενδεδειγμένη χρήση...2 Υποδείξεις ασφαλείας...2 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες παραγγελίας για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία * _0817*

Φόρμες παραγγελίας για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία * _0817* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23511443_0817* Φόρμες παραγγελίας για ηλεκτρομειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 08/2017 23511443/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ sven-312 www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης sven-312 MS-302 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2014. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα

Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Συστήματα προστασίας 3 4. Αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος 3 5. Ομάδες χρηστών 3 6. Εξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια βάση στήριξης

Επιτραπέζια βάση στήριξης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Επιτραπέζια βάση στήριξης DS-1 6720889388 (2018/10) el Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα