Η ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη (calcifying odontogenic cyst) ή κύστη του Gorlin είναι µία ασυνήθιστη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη (calcifying odontogenic cyst) ή κύστη του Gorlin είναι µία ασυνήθιστη"

Transcript

1 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(3): ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΣΒΕΣΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ. ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 27 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ*, Κ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ**, Κ.Ι. ΤΟΣΙΟΣ***, Ι.Γ. ΚΟΥΤΛΑΣ****, Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ***** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη (calcifying odontogenic cyst) ή κύστη του Gorlin είναι µία ασυνήθιστη οδοντογενής βλάβη που αντιπροσωπεύει το 2% όλων των οδοντογενών βλαβών των γνάθων και παρουσιάζει ποικιλοµορφία στην κλινική συµπεριφορά και την ιστοπαθολογική εικόνα. Στην πλέον πρόσφατη ταξινόµηση των οδοντογενών βλαβών από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, θεωρείται ως καλόηθες κυστικό νεόπλασµα οδοντογενούς προέλευσης και περιγράφεται ως ενασβεστιούµενος κυστικός οδοντογενής όγκος. Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη των κύριων κλινικών και ακτινογραφικών χαρακτηριστικών 27 περιπτώσεων ενασβεστιούµενων κυστικών οδοντογενών όγκων και η σύγκρισή τους µε τα ευρήµατα προηγούµενων µελετών. Το υλικό της παρούσας αναδροµικής µελέτης αποτέλεσαν 27 περιπτώσεις ενασβεστιούµενων κυστικών οδοντογενών όγκων. Οι κλινικές πληροφορίες αντλήθηκαν από τα παραπεµπτικά ιστολογικής εξέτασης και αφορούσαν στην ηλικία, το φύλο, την ανατοµική εντόπιση, την ακτινογραφική εικόνα και τη µέγιστη ακτινογραφική διάσταση της βλάβης. ιαπιστώθηκε πως ο ενασβεστιούµενος κυστικός οδοντογενής όγκος εµφανιζόταν συχνότερα στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία, µε µέση ηλικία εµφάνισης τα 40,24 έτη. Υπήρχε ελαφρά υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών, και της άνω γνάθου έναντι της κάτω. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η βλάβη απεικονιζόταν ακτινογραφικά ως απλή διαύγαση και οι διαστάσεις της κυµαίνονταν συχνότερα από 2 έως 4 εκατοστά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη (calcifying odontogenic cyst) ή κύστη του Gorlin είναι µία ασυνήθιστη οδοντογενής βλάβη που περιγράφηκε χωριστά από τους Gorlin και συν. 1 το Από το Εργαστήριο Στοµατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Division of Oral Pathology, Dental School, University of Minnesota, Minneapolis, USA. * Οδοντίατρος, MSc Παθοβιολογίας Στόµατος, εξειδικευθείς στη Στοµατολογία. ** Οδοντίατρος, Ιατρός, MSc Παθοβιολογίας Στόµατος. *** Επίκουρος Καθηγητής. **** Associate Professor. ***** Καθηγήτρια και ιευθύντρια. ΟΡΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Όγκοι γνάθων, Οδοντογενείς όγκοι, Ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη, Κύτταρα φαντάσµατα και τον Gold 2 το Αντιπροσωπεύει το 2% όλων των οδοντογενών βλαβών των γνάθων 3 και παρουσιάζει ποικιλοµορφία στην κλινική συ- µπεριφορά και την ιστοπαθολογική εικόνα 4, που έχει οδηγήσει στη διατύπωση αντικρουόµενων απόψεων αναφορικά µε την ονοµασία και την ταξινόµησή της 5. Στην πλέον πρόσφατη ταξινόµηση των οδοντογενών βλαβών (2005) από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) 6, η βλάβη περιγράφεται ως ενασβεστιούµενος κυστικός οδοντογενής όγκος (ΕΚΟΟ) και ορίζεται ως «καλόηθες κυστικό νεόπλασµα οδοντογενούς προέλευσης που χαρακτηρίζεται από προσοµοιάζον µε αδα- µαντινοβλάστωµα επιθήλιο και κύτταρα φαντάσµατα που µπορεί να ενασβεστιωθούν». Ο ΕΚΟΟ αντιστοιχεί στο 0,37% έως 2,1% του συνόλου των οδοντογενών όγκων Συνήθως αναπτύσσεται στα οστά των γνάθων (κεντρικός ΕΚΟΟ),

2 92 Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, Κ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ, Κ.Ι. ΤΟΣΙΟΣ, Ι.Γ. ΚΟΥΤΛΑΣ, Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68 ενώ η εξωοστική εντόπιση στα ούλα (περιφερικός ΕΚΟΟ) είναι πιο σπάνια, µε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 12% έως 20% 4,5, Οι κεντρικοί ΕΚΟΟ εκδηλώνονται ως ανώδυνες διογκώσεις των γνάθων που αναπτύσσονται αργά και αποτελούν συχνά τυχαίο ακτινογραφικό εύρηµα 7,12,15. Οι περιφερικοί ΕΚΟΟ έχουν τη µορφή µισχωτών ή άµισχων ογκιδίων των ούλων, χωρίς ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά 4, εν υπάρχει προτίµηση φύλου, µε τους κεντρικούς ΕΚΟΟ να είναι συχνότεροι σε ασθενείς στη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους, και τους περιφερικούς στην έκτη δεκαετία 7, Τόσο οι ενδοοστικές όσο και οι εξωοστικές βλάβες, εµφανίζονται µε την ίδια περίπου συχνότητα και στις δύο γνάθους, µε προτίµηση για την περιοχή τοµέων και κυνοδόντων 4,5,7,11,20,23. Ιστολογικά 4,11,15, o ΕΚΟΟ εµφανίζει κοιλότητα, η οποία περιβάλλεται από πυκνό ινώδη συνδετικό ιστό και επενδύεται από µη κερατινοποιηµένο οδοντογενές επιθήλιο (εικ. 1). Τα περιφερικά κύτταρα του επιθηλίου προσοµοιάζουν µε αδαµαντινοβλάστες, ενώ τα κεντρικά µε το αστεροειδές δίκτυο του οργάνου της αδαµαντίνης. ιαγνωστικό εύρηµα είναι η παρουσία κυττάρων φαντασµάτων (εικ. 2). Πρόκειται για σφαιροειδή και ελαφρώς ηωσινόφιλα κύτταρα που διατηρούν τα κυτταροπλασµατικά τους όρια, έχουν κενό χώρο στη θέση του πυρήνα, και βρίσκονται µέσα στο επενδυτικό επιθήλιο, επεκτείνονται ή ακόµα και πληρούν την κυστική κοιλότητα, ή διεισδύουν στο συνδετικό ιστό του τοιχώµατος, εγείροντας αντίδραση ξένου σώµατος 24. Συχνά τα κύτταρα φαντάσµατα εµφανίζουν ενασβεστίωση, αρχικά µε µορφή λεπτών βασεόφιλων κοκκίων ή εκτεταµένων µαζών. Κύτταρα φαντάσµατα ανευρίσκονται και σε άλλες οδοντογενείς βλάβες, όπως το αδα- µαντινοβλάστωµα, το οδόντωµα και το αδαµαντινοβλαστικό ινοοδόντωµα 11,24,25, αλλά και στο ενασβεστιούµενο επιθηλίωµα του Malherbe στο δέρµα και στο κρανιοφαρυγγίωµα της υπόφυσης 11,25. Η φύση των κυττάρων φαντασµάτων είναι αµφιλεγόµενη, όπως ασαφής παραµένει και η διαδικασία ενασβεστίωσής τους 4,11, Τέλος, στο τοίχωµα του ΕΚΟΟ µπορεί να παρατηρηθούν δυσπλαστική οδοντίνη ή άλλοι οδοντογενείς όγκοι, όπως σύνθετο ή σύµπλεκτο οδόντωµα, αδαµαντινοβλάστωµα, αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα, αδα- µαντινοβλαστικό ινοοδόντωµα, αδενωµατοειδής οδοντογενής όγκος και οδοντοαδαµαντινοβλάστωµα 4,11,15. Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη των κύριων κλινικών και ακτινογραφικών χαρακτηριστικών 27 περιπτώσεων ΕΚΟΟ και η σύγκρισή τους µε τα ευρήµατα προηγούµενων µελετών. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Το υλικό της παρούσας αναδροµικής µελέτης προέρχεται από τα ιστοπαθολογικά αρχεία του Εργαστηρίου της Στοµατολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) µεταξύ των ετών 1972 και 2009 και του Division of Oral Pathology, School of Dentistry, University of Minnesota (UM) µεταξύ των ετών 1982 και Όλα τα παρασκευάσµα- Εικ. 1. Η κυστική κοιλότητα επενδύεται από µη κερατινοποιηµένο οδοντογενές επιθήλιο. ιακρίνονται οµάδες από κύτταρα φαντάσµατα (βέλη). (Χρώση αιµατοξυλίνης - ηωσίνης, αρχική µεγέθυνση x200). Εικ. 2. Αθροίσεις κυττάρων φαντασµάτων (βέλη) µε το χαρακτηριστικό περίγραµµα του πυρήνα. (Χρώση αιµατοξυλίνης - ηωσίνης, αρχική µεγέθυνση x400).

3 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68 ΕΝΑΣΒΕΣΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ 93 τα που έφεραν διάγνωση κύστη/όγκος του Gorlin ή ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν µικροσκοπικά. Οι κλινικές πληροφορίες αντλήθηκαν από τα παραπεµπτικά ιστολογικής εξέτασης και αφορούσαν στην ηλικία, το φύλο, την ανατοµική ε- ντόπιση, και επιπλέον για τις περιπτώσεις του ΕΚΠΑ στην ακτινογραφική εικόνα και τη µέγιστη ακτινογραφική διάσταση της βλάβης. Η κλινικοστατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάβης έγινε για τα στοιχεία του κάθε εργαστηρίου ξεχωριστά και στη συνέχεια συνολικά. Οι διαφορές µεταξύ των δύο εργαστηρίων για το φύλο και την ηλικία ελέγχθηκαν για την ύπαρξη στατιστικής ση- µαντικότητας µε τη δοκιµασία x 2 (p<0,05). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο ιστοπαθολογικό αρχείο του Εργαστηρίου Στοµατολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ εντοπίστηκαν 14 περιπτώσεις κεντρικών ΕΚΟΟ και του UM 13 περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις η επαναξιολόγηση επιβεβαίωσε την αρχική διάγνωση. εν βρέθηκε περίπτωση περιφερικού ΕΚΟΟ ή ΕΚΟΟ σχετιζόµενου µε άλλο οδοντογενή όγκο. Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των 27 περιπτώσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1. Αναφορικά µε την ηλικία των ασθενών (εικ. 3), στα περιστατικά του ΕΚΠΑ παρατηρήθηκε υψηλότερη επίπτωση στην τέταρτη δεκαετία µε ποσοστό 28,6%, µε αµέσως επόµενη την τρίτη δεκαετία α ρ ι θ µ ό ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν Εικ. 3. Κατανοµή ανά ηλικία 25 περιπτώσεων ενασβεστιούµενων κυστικών οδοντογενών όγκων από τα αρχεία ΕΚΠΑ και UM. 66 Πίνακας 1. Κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των 27 περιπτώσεων ενασβεστιούµενων κυστικών οδοντογενών όγκων (Ν=27) από το ιστολογικό αρχείο των ΕΚΠΑ (1-14) και UM (15-27) α/α ηλικία φύλο εντόπιση 1 29 θήλυ κάτω γνάθος 2 14 θήλυ άνω γνάθος 3 22 θήλυ κάτω γνάθος 4 35 άρρεν άνω γνάθος 5 82 θήλυ κάτω γνάθος 6 60 θήλυ κάτω γνάθος 7 32 άρρεν άνω γνάθος 8 25 θήλυ άνω γνάθος 9 92 άρρεν κάτω γνάθος θήλυ άνω γνάθος θήλυ κάτω γνάθος άρρεν άνω γνάθος άρρεν άνω γνάθος άρρεν κάτω γνάθος άρρεν κάτω γνάθος θήλυ κάτω γνάθος άρρεν άνω γνάθος θήλυ άνω γνάθος άρρεν άνω γνάθος θήλυ άνω γνάθος 22 - άρρεν άνω γνάθος άρρεν κάτω γνάθος άρρεν κάτω γνάθος άρρεν άνω γνάθος άρρεν άνω γνάθος θήλυ κάτω γνάθος (21,4%). Μέση ηλικία ήταν τα 48±25,47έτη, µε εύρος διακύµανσης από 14 έως 92 έτη. Στις περιπτώσεις του UM υψηλότερη επίπτωση καταγράφηκε την τρίτη δεκαετία µε ποσοστό 23%. Η µέση ηλικία προσβολής υπολογίστηκε στα 30±15,41 έτη και το εύρος διακύµανσης ήταν από 8 έως 56 έτη. Η διαφορά µεταξύ των δύο εργαστηρίων δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (p=0,07).

4 94 Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, Κ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ, Κ.Ι. ΤΟΣΙΟΣ, Ι.Γ. ΚΟΥΤΛΑΣ, Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68 Το 57,1% των ασθενών του ΕΚΠΑ ήταν γυναίκες και το 42,9% άνδρες, ενώ στο UM οι άνδρες συνιστούσαν το 66,6% και οι γυναίκες το 33,3% (αναλογία ανδρών:γυναικών 2:1). Η διαφορά µεταξύ των δύο εργαστηρίων δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (p=0,225). Σχετικά µε την ανατοµική εντόπιση της βλάβης, στο ΕΚΠΑ καταγράφηκε ισοκατανοµή µεταξύ άνω και κάτω γνάθου, ενώ στο UM το 53,9% των ΕΚΟΟ εντοπιζόταν στην άνω γνάθο και το 38,4% στην κάτω. Η εντόπιση δεν ήταν γνωστή σε µία βλάβη. Επιπλέον, δεν υπήρχαν στοιχεία για την ακριβή θέση των βλαβών στο οδοντικό τόξο. Η διαφορά µεταξύ των δύο εργαστηρίων δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (p=0,671). Ακτινογραφικά, σε 13 περιπτώσεις του ΕΚΠΑ, το 78,5% είχε µορφή διαύγασης, ενώ το 14,3% συνδυασµού διαύγασης - σκίασης. Στο 50% των 13 περιπτώσεων, το µέγεθος της βλάβης ήταν 2 έως 4 εκατοστά, ενώ στο 21,4% η µέγιστη διάσταση ήταν µέχρι και 2 εκατοστά. Συνολικά, στις 27 περιπτώσεις που µελετήθηκαν, παρατηρήθηκε υπεροχή των ανδρών (51,9%), υψηλότερη επίπτωση στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία (22,25% κάθε µία), µέση ηλικία 40,24±23,02 έτη (εύρος από 8 έως 92 έτη), ενώ η άνω γνάθος εµφάνιζε ελαφρά προτίµηση έναντι της κάτω (51,9% έναντι 44,4%). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο ΕΚΟΟ έχει ανευρεθεί σε όλο το φάσµα των ηλικιών, από ενός ως 82 ετών 4,11. Σε ανασκόπηση 141 περιπτώσεων κεντρικών και περιφερικών ΕΚΟΟ οι Shear και Speight 9 βρήκαν υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης στη δεύτερη δεκαετία, ενώ σε µελέτη 215 περιπτώσεων, ο Buchner 7 παρατήρησε δίκορφη ηλικιακή κατανοµή, µε υψηλότερες κορυφές στη δεύτερη δεκαετία και έκτη έως έβδοµη δεκαετία. Το τελευταίο εύρηµα θεωρήθηκε ενδεικτικό της παρουσίας στο υλικό δύο διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ΕΚΟΟ που σχετίζονται µε οδοντώµατα τείνουν να προσβάλλουν νεότερους ασθενείς, µε µέσο όρο ηλικίας τα 17 έτη 4,5,7,11,28. Στην παρούσα µελέτη, στο σύνολο των 27 περιπτώσεων κεντρικών ΕΚΟΟ, η υψηλότερη επίπτωση της βλάβης ήταν στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία, και η µέση ηλικία ήταν 40,24 έτη. Σηµειώνεται η παρουσία στο υλικό αυτής της µελέτης, περίπτωσης ΕΚΟΟ σε ασθενή 92 ετών. Αναφορικά µε το φύλο, η διαφορά που παρατηρείται στη βιβλιογραφία θεωρείται αµελητέα 9,13, Ισόποση κατανοµή εµφανίστηκε και στη µελέτη των περιφερικών ΕΚΟΟ από τους Kaugars και συν. 33. Στην παρούσα µελέτη, στο υλικό του ΕΚΠΑ οι γυναίκες υπερτερούσαν ελαφρώς των ανδρών (57,1% και 42,9%, αντίστοιχα), και στο υλικό του UM οι άνδρες ισχυρώς έναντι των γυναικών (66,6% έναντι 33,3%). Έτσι, συνολικώς στο δείγµα καταγράφηκε σχεδόν ισόποση κατανοµή ανδρών/γυναικών. Οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων που µελετήθηκαν δεν µπορούν να ερµηνευθούν, καθώς σε προηγούµενες µελέτες δεν φαίνεται να υπάρχουν επιδηµιολογικές διαφορές σε σχέση µε τη χώρα προέλευσης των ασθενών. Στις περιπτώσεις που µελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, συνολικά η ΕΚΟΟ εµφάνιζε ελαφρά προτίµηση για την άνω γνάθο, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η σχέση µε συγκεκρι- µένη ανατοµική περιοχή. Η προτίµηση αυτή προκύπτει κυρίως από του δείγµα του UM και έχει αναφερθεί και σε προηγούµενες µελέτες 34. Σαφής προτίµηση για την άνω γνάθο έχει περιγραφεί στις µελέτες των Nagao και συν. 22 από την Ιαπωνία, και Li και Yu 30 από την Κίνα. Οι Freedman και συν. 20 παρατήρησαν πως η βλάβη εντοπιζόταν στην άνω γνάθο στο 70% των ασθενών που ήταν νεώτεροι των 40 ετών, και στην κάτω γνάθο στο 80% των ασθενών που ήταν µεγαλύτεροι των 40 ετών. Ανάλογη διαφορά δεν προέκυψε από τις περιπτώσεις της παρούσας µελέτης. Ακτινογραφικά, ο κεντρικός ΕΚΟΟ απεικονίζεται συνήθως ως µονόχωρη ακτινοδιαύγαση µε σαφή όρια 11,28,32. Σπάνια µπορεί να έχει τη µορφή πολύχωρης βλάβης ή να εµφανίζει ανώµαλα και ασαφή όρια 32,35,36. Στο εσωτερικό της βλάβης, στο 1/3 έως 1/2 των περιπτώσεων, παρατηρούνται ακτινοσκιεροί σχηµατισµοί που παριστούν ενασβεστιώσεις και αποτελούν σηµαντικό διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό του ΕΚΟΟ 1,2. Στις 16 περιπτώσεις των Yoshida και συν. 37 ακτινοσκιερό υλικό παρατηρήθηκε στο σύνολο των περιπτώσεων. Στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων, η βλάβη σχετίζεται µε δόντι το οποίο δεν έχει ανατείλει, συχνότερα κυνόδοντα 4, ενώ µπορεί να παρατηρηθεί και απορρόφηση ριζών ή µετακίνηση παρακεί- µενων δοντιών 3,4,11,32,35,38,39. Σηµειώνεται, πως καθώς ο ΕΚΟΟ µπορεί να συνυπάρχει µε άλλους οδοντογενείς όγκους 32, η ακτινογραφική εικόνα είναι δυνατόν να περιπλέκεται και να προσοµοιάζει µε οδόντωµα, αδαµαντινοβλάστωµα, υπολειµµατική κύστη και άλλο οδοντογενή όγκο ή κύστη.

5 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68 ΕΝΑΣΒΕΣΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ 95 Στους 13 ΕΚΟΟ από το Πανεπιστήµιο Αθηνών που αξιολογήθηκαν ακτινογραφικά στην παρούσα µελέτη, η ακτινογραφική εικόνα αναφερόταν ως διαύγαση (78,5%) και µόνο σε δύο περιγράφονταν ακτινοσκιεροί σχηµατισµοί στο εσωτερικό της διαύγασης. Αν και δεν αναφερόταν σχέση µε έ- γκλειστο δόντι, απορρόφηση ή µετακίνηση παρακειµένων δοντιών, πρέπει να σηµειωθεί πως τα στοιχεία προέρχονταν από την περιγραφή της ακτινογραφικής εικόνα σε παραπεµπτικά ιστολογικής εξέτασης, η οποία δεν είναι κατά κανόνα λεπτοµερής και αναλυτική. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της επικρατούσας άποψης για τη δυσκολία διαφορικής διάγνωσης του ΕΚΟΟ από άλλες οδοντογενείς βλάβες. Στην ακτινογραφική διαφορική διάγνωση περιλαµβάνονται κυρίως ο ενασβεστιούµενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (όγκος του Pindborg), ο αδενωµατοειδής οδοντογενής όγκος, το αδαµαντινοβλαστικό ινοοδόντωµα, και το οδόντωµα 40. Οι ακτινογραφικές διαστάσεις του ΕΚΟΟ στους περισσότερους κυµαίνονται από 2 µέχρι 4 εκατοστά στη µεγαλύτερη διάσταση, όπως παρατηρήθηκε και στην παρούσα µελέτη, ενώ έχουν περιγραφεί και όγκοι µε µέγιστη διάσταση έως και 15 εκατοστά 4,15. Οι διαστάσεις αυτές είναι κατά κανόνα ικανές να προκαλέσουν έκπτυξη των οστικών πετάλων και διόγκωση της γνάθου 35. Θεραπεία εκλογής του ΕΚΟΟ είναι η χειρουργική εκπυρήνιση και η απόξεση της οστικής κοιλότητας, όταν πρόκειται για ενδοοστική βλάβη 4,11,41,42. Οι υποτροπές είναι σπάνιες και έως το 2004 είχαν τεκµηριωθεί 8 περιπτώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία 1, Έχει, επίσης, αναφερθεί και η επιτυχής χρήση της µαρσιποποίησης, ακολουθούµενης από εκπυρήνιση σε δεύτερο χρόνο, σε µεγάλης έκτασης ενδοοστικούς ΕΚΟΟ 42. Όταν η βλάβη σχετίζεται µε άλλους οδοντογενείς όγκους, η θεραπεία και η πρόγνωση είναι η ίδια µε αυτή του σχετιζό- µενου οδοντογενούς όγκου 4,7. Συµπερασµατικά, στο υλικό της παρούσας µελέτης ο ΕΚΟΟ εµφανιζόταν συχνότερα στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία, µε µέση ηλικία εµφάνισης τα 40,24 έτη. Υπήρχε ελαφρά υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών, και της άνω γνάθου έναντι της κάτω. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η βλάβη απεικονιζόταν ακτινογραφικά ως απλή διαύγαση και οι διαστάσεις της κυµαίνονταν συχνότερα από 2 έως 4 εκατοστά. Η διαφορά των 10 ετών στη µέση ηλικία, που προέκυψε µεταξύ των δύο δειγµάτων, δεν αξιολογήθηκε, καθώς δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική. Σηµειώνεται η παρουσία στο υλικό αυτής της µελέτης περίπτωσης ΕΚΟΟ σε ασθενή 92 ετών. SUMMARY N. PROUNTZOS, K. KATOUMAS, K.I. TOSIOS, I.G. KOUTLAS, A. SKLAVOUNOU-ANDRIKOPOULOU CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR. A RETROSPECTIVE CLINICAL STUDY OF 27 CASES. STOMATOLOGIA 2011,68(3): The calcifying odontogenic cyst (COC) or Gorlin cyst is an unusual odontogenic lesion, representing 2% of all odontogenic lesions of the jaws, with variable clinical behavior and microscopic features. In the World Health Organization s most recent classification of odontogenic lesions COC is considered as a benign cystic neoplasm and is being renamed as calcifying cystic odontogenic tumor (CCOT). The aim of the present retrospective study was to describe the main clinical and radiographic features of a case series of 27 CCOTs and compare them with those of previous studies. Data regarding age, gender, anatomic location, radiographic appearance and maximum radiographic size of the lesions were recorded from the biopsy report forms. It was shown that the peak incidence of CCOT was between the 3rd and 4th decade of life, with a mean age years. A slight male predilection was found, as well as a slight preference for the maxilla. The majority of the cases presented as radiolucencies, ranging from 2cm to 4cm in their maximum diameter. KEY WORDS: Jaw tumors, Odontogenic tumors, Calcifying epithelial odontogenic cyst, Host cells.

6 96 Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, Κ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ, Κ.Ι. ΤΟΣΙΟΣ, Ι.Γ. ΚΟΥΤΛΑΣ, Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. GORLIN RJ, PINDBORG JJ, CLAUSEN FP et al. The calcifying odontogenic cyst. A possible analogue of the cutaneous calcifying epithelioma of Malherbe. An analysis of fifteen cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1962,15: GOLD L. The keratinizing and calcifying odontogenic cyst. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1963,16: ALTINI M, FARMAN AG. The calcifying odontogenic cyst. Eight new cases and a review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1975,40: NEVILLE B, DAMM D, ALLEN C, BOUQOT J. Oral and Maxillofacial Pathology. 2nd ed. Saunders, 2002: HONG SP, ELLIS GL, HARTMAN KS. Calcifying odontogenic cyst. A review of ninety-two cases with reevaluation of their nature as cysts or neoplasms, the nature of ghost cells, and subclassification. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1991,72: PRAETORIUS F, LEDESMA-MONTES C. Calcifying Cystic Odontogenic Tumour. In: BARNES L, EVESON JW, REICHART P, SIDRANSKY D (eds). World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. IARC Press, Lyon, 2005: BUCHNER A. The central (intraosseous) calcifying odontogenic cyst: an analysis of 215 cases. J Oral Maxillofac Surg 1991,49: ERASMUS JH, THOMPSON IO, Van RENSBURG LJ, Van Der WESTHUIJZEN AJ. Central calcifying odontogenic cyst. A review of the literature and the role of advanced imaging techniques. Dentomaxillofac Radiol 1998,27: SHEAR M, SPEIGHT P. Cysts of the Oral and Maxillofacial Regions. 4th ed. Blackwell Munksaard, VERBIN R, BARNES L. Cysts and Cyst-like Lesions of the Oral Cavity, Jaws, and Neck. In: BARNES L (ed). Surgical Pathology of the Head and Neck. Vol 3. 2nd ed. Marcel Dekker, New York, 2001: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Σύγχρονη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Παθολογία. Λίτσας, Αθήνα, 2000: BUCHNER A, MERRELL PW, HANSEN LS et al. Peripheral (extraosseous) calcifying odontogenic cyst: a review of forty-five cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991,72: JOHNSON A, FLETCHER M, GOLD L, CHEN S-Y. Calcifying odontogenic cyst: a clinicopathologic study of 57 cases with immunohistochemical evaluation for cytokeratin. J Oral Maxillofac Surg 1997,55: SOM PM, BRANDWEIN MS. Tumors and Tumor-like Conditions. In: SOM PM, CURTIN HD (ed). Head and Neck Imaging. Vol 1. 4th ed. Mosby, St. Louis, 2003: LEDESMA-MONTES C, GORLIN RJ, SHEAR M, PRAETORIUS F, MOSQUEDA-TAYLOR A, ALTINI M et al. International collaborative study on ghost cell odontogenic tumours: calcifying cystic odontogenic tumour, dentinogenic ghost cell tumour and ghost cell odontogenic carcinoma. J Oral Pathol Med 2008,37: ORSINI G, FIORONI M, RUBINI C, PIATTELLI A. Peripheral calcifying odontogenic cyst. J Clin Periodontol 2002,29: CAWSON R, BINNIE W, SPEIGHT P, BARRETT AW, WRIGHT J. Luca s Pathology of Tumors of the Oral Tissues. Churchill-Livingstone, London, ODELL EW, MORGAN PR. Biopsy Pathology of the Oral Tissues. Chapman and Hall Medical, London, SEYEDMAJIDI M, FEIZABADI M. Peripheral calcifying odontogenic cyst. Arch Iran Med 2009,12: FREEDMAN PD, LUMERMAN H, GEE JK. Calcifying odontogenic cyst. A review and analysis of seventy cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1975,40: LELLO GE, MAKEK M. Calcifying odontogenic cyst. Int J Oral Maxillofac Surg 1986,15 : NAGAO T, NAKAJIMA T, FUKUSHIMA M, ISHIKI T. Calcifying odontogenic cyst: a survey of 23 cases in the Japanese literature. J Maxillofac Surg 1983,11: PRAETORIUS F, HJORTING HANSEN E, GORLIN RJ, VICKERS RA. Calcifying odontogenic cyst. Range, variations and neoplastic potential. Acta Odontol Scand 1981;39: RAJKUMAR K, KAMAL K, SATHISH MR, LEENA S. Calcifying odontogenic cyst. J Oral Maxillofac Pathol 2004,8: LUCCHESE A, SCIVETTI M, PILOLLI GP, FAVIA G. Analysis of ghost cells in calcifying cystic odontogenic tumors by confocal laser scanning microscopy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007,104: MIMURA M, TANAKA N, KIMIJIMA Y, ICHINOSE S, SASAKI K, AMAGASA T. An ultrastructural study of calcifying odontogenic cyst, especially calcified material. Med Electron Microsc 2002,35: SATOMURA K, NAKANISHI H, FUJISAWA K, HAYASHI E, NAGAYAMA M. Initiation of ectopic epithelial calcification in a calcifying odontogenic cyst. J Oral Pathol Med 1999,28:

7 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68 ΕΝΑΣΒΕΣΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ NEVILLE BW, DAMM DD, ALLEN CM. Oral and Maxillofacial Pathology. Saunders, Philadelphia, 1995: FREGNANI ER, PIRES FR, QUEZADA RD, SHIH LEM, VARGAS PA, De ALMEIDA OP. Calcifying odontogenic cyst: clinicopathological features and immunohistochemical profile of 10 cases. J Oral Pathol Med 2003,32: LI TJ, YU SF. Clinicopathologic spectrum of the socalled calcifying odontogenic cysts: a study of 21 intraosseous cases with reconsideration of the terminology and classification. Am J Surg Pathol 2003,27: MOLERI AB, MOREIRA LC, CARVALHO JJ. Comparative morphology of 7 new cases of calcifying odontogenic cysts. J Oral Maxillofac Surg 2002,60: Review 32. IIDA S, FUKUDA Y, UEDA T, AIKAWA T, ARIZPE JE, OKURA M. Calcifying odontogenic cyst: radiologic findings in 11 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006,101: KAUGARS CC, KAUGARS GE, DEBIASI GF. Extraosseous calcifying odontogenic cyst: report of case and review of literature. J Am Dent Assoc 1989,119: FEJERSKOV O, KROGH J. The calcifying ghost cell odontogenic tumor - or the calcifying odontogenic cyst. J Oral Pathol 1972,1: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ Κ. Σύγχρονη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Παθολογία. Λίτσας, Αθήνα, 2001: , McCOY BP, O CAROLL MK, HALL JM. Carcinoma arising in a dentinogenic ghost cell tumor. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992,74: YOSHIDA M, KUMAMOTO H, OOYA K, MAYANAGI H. Histopathological and immunohistochemical analysis of calcifying odontogenic cysts. J Oral Pathol Med 2001,30: DEVILIN H, HORNER K. The radiographic features of calcifying odontogenic cyst. Br J Radiol 1993,66: TANIMOTO K, TOMITA S, AOYAMA M, FURUKI Y, FUJITA M, WADA T. Radiographic characteristics of the calcifying odontogenic cyst. Int J Oral Maxillofac Surg 1988,17: PINDBORG JJ, KRAMER IRH, TORLONI H. Calcifying odontogenic cyst. Histological typing of odontogenic tumors, jaw cysts and allied lesions. WHO International Histological Classification of Tumors. World Health Organization, Geneva, 1971: SHAMASKIN RG, SVIRSKY JA, KAUGARS GE. Intraosseous and extraosseous calcifying odontogenic cyst (Gorlin cyst). J Oral Maxillofac Surg 1989,47: SOUZA LN, SOUZA AC, GOMES CC, LOYOLA AM, DURIGHETTO AF Jr, GOMEZ RS et al. Conservative treatment of calcifying odontogenic cyst: report of 3 cases. J Oral Maxillofac Surg 2007,65: SLOOTWEG PJ, KOOLE R. Recurrent calcifying odontogenic cyst (case report). J Maxillofac Surg 1980,8: STOELINGA PJ, BRONKHORST FB. The incidence, multiple presentation and recurrence of aggressive cysts of the jaws. J Craniomaxillofac Surg 1988,16: SWINSON TW. A clinico-pathological comparison of the ameloblastoma with the calcifying odontogenic cyst. Br J Oral Surg 1976,13: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Νίκος Προύντζος Καρνεάδου Κολωνάκι ΑΘΗΝΑ

Το αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα στη παιδική ηλικία: Αναφορά περίπτωσης

Το αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα στη παιδική ηλικία: Αναφορά περίπτωσης ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2012 26(3): 101-105 101 Το αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα στη παιδική ηλικία: Αναφορά περίπτωσης * Κολόμβος Ν. 1, ** Χρυσομάλη Ε. 2, * Φραγκίσκος Φ. 3, * Αγγελόπουλος Α. 4, * Αλεξανδρίδης Κ. 5 Το

Διαβάστε περισσότερα

Η οδοντογενής κερατινοκύστη αποτελεί τύπο οδοντογενούς κύστης µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα

Η οδοντογενής κερατινοκύστη αποτελεί τύπο οδοντογενούς κύστης µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 187-192 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΣΤΗ Ή ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Α. ΚΟΚΚΟΡΕ*, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ**, Ε. ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ***,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο περιφερικό οδοντογενές ίνωµα είναι το αντίστοιχο στους µαλακούς ιστούς των ούλων του κεντρικού

Τ ο περιφερικό οδοντογενές ίνωµα είναι το αντίστοιχο στους µαλακούς ιστούς των ούλων του κεντρικού ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(1): 17-22 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΕΣ ΙΝΩΜΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Γ. ΜΠΟΝΑΤΑΚΗ*, Σ. ΚΡΙΘΙΝΑΚΗΣ*, Κ. ΤΟΣΙΟΣ**, Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ** Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντώματα σε παιδιά-εφήβους και ενήλικες: Συγκριτική κλινικοστατιστική μελέτη 105 περιπτώσεων

Οδοντώματα σε παιδιά-εφήβους και ενήλικες: Συγκριτική κλινικοστατιστική μελέτη 105 περιπτώσεων ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2012 26(2): 53-57 53 Οδοντώματα σε παιδιά-εφήβους και ενήλικες: Συγκριτική κλινικοστατιστική μελέτη 105 περιπτώσεων Μπουραζάνη Μ. 1, Σφακιανού Α. 2, Καραθανάση Β. 3, Χρυσομάλη Ε. 4, Τόσιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντοφόρος κύστη τοπικά επιθετικής συμπεριφοράς σε κορίτσι 6 ετών: Αναφορά περίπτωσης

Οδοντοφόρος κύστη τοπικά επιθετικής συμπεριφοράς σε κορίτσι 6 ετών: Αναφορά περίπτωσης ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2013 27(4): 115-120 115 Οδοντοφόρος κύστη τοπικά επιθετικής συμπεριφοράς σε κορίτσι 6 ετών: Αναφορά περίπτωσης Ν. Νικητάκης 1, Σ. Μερκουρέα 2, Κ. Αλεξανδρίδης 3, Ε. Παπαγιαννούλη 4 Η οδοντοφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 75-79 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟ ΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. ΑΝ ΡΕΣΑΚΗΣ*, Φ. ΖΕΡΒΟΥ-ΒΑΛΒΗ**, Α. ΖΗΖΗ-ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ***, Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**** Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ασθενής, 68 ετών, με πλευριτική συλλογή ΔΕ αγνώστου αιτιολογίας, προσήλθε για διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα άνω γνάθου σε αγόρι 6 ετών. Παρουσίαση περίπτωσης

Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα άνω γνάθου σε αγόρι 6 ετών. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 1, 11-18 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2014) 1, 11-18 11 Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα άνω γνάθου σε αγόρι 6 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδροµική µελέτη 377 βιοψιών µε πιθανή διάγνωση υπολειµµατική κύστη

Αναδροµική µελέτη 377 βιοψιών µε πιθανή διάγνωση υπολειµµατική κύστη Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (0), 5-58 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (0), 5-58 5 Αναδροµική µελέτη 77 βιοψιών µε πιθανή διάγνωση υπολειµµατική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος.

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Κ.,ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ.,ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ Ι.,ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ Γ.,ΠΙΚΟΥΛΑΣ Κ.,ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Λ.,ΜΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Κ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΥ. ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ. Σαλεμής Στ. Νικόλαος. Σαλεμής Στ.

ΟΓΚΟΥ. ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ. Σαλεμής Στ. Νικόλαος. Σαλεμής Στ. Μονάδα Μαστού, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση ασυνήθους περίπτωσης ψευδοαγγειωματώδους στρωματικής υπερπλασίας σε έφηβη ασθενή με ευμεγέθη όγκο μαστού με γρήγορη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων Η συχνότητα εμφάνισης υπεράριθμων προγομφίων στη μόνιμη οδοντοφυία αναφέρεται από 0.075-0.26%. Οι υπεράριθμοι προγόμφιοι συνιστούν το 8-9.1% του συνόλου της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ.

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ. CEJ x 1 * CEJ : X. 3 : CEJ... CCD E-Speed. Dental Eye x CEJ t-paired (α=/5). CEJ :. (r=/9) (r=/9 ). X :. CEJ.CEJ : * ( ). mehdizadeh@dnt.mui.ac.ir :1.. 9//5 9//. 9//3 7 3 :() :139 3 E-speed(kodak). (mps,progeny,usa)

Διαβάστε περισσότερα

αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής Σχολής στην ενότητα Αρχείο Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής.

αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής Σχολής στην ενότητα Αρχείο Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόεδρος: Α. Κακάμπουρα, Καθηγήτρια Ε. Κιτράκη, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Ελένη Σπανίδου-Καρβούνη Καρβούνη, FRCPC Παθολογοανατόμος Αρεταίειο Νοσοκομείο Προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις του παγκρέατος Παγκρεατική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Αμελοβλάστωμα - παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Αμελοβλάστωμα - παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 29, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2007, σελίδες 6-14 Αμελοβλάστωμα - παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χ. ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θεοδοσίου Αικατερίνη¹, Βαρσάμης Νικόλαος¹, Σαλβερίδης Νικόλαος¹, Ταβλαρίδης Θεόδωρος¹, Σουφτάς Βασίλειος², Χρισ 1. Α Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 2. Μονάδα Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Α Χειρουργική Κλινική, Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα Εισαγωγή Οι οξείες τραυματικές κήλες του κοιλιακού τοιχώματος είναι πολύ σπάνιες, και συνήθως αφορούν διατιτρένουσες

Διαβάστε περισσότερα

Πυελική μάζα. Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου

Πυελική μάζα. Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου Πυελική μάζα Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική Σχολή Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση Πυελικής Μάζας Πρόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur;

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; Εισηγητής: Γ.Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθύντρια: Καθηγήτρια Α. Σκλαβούνου)

Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθύντρια: Καθηγήτρια Α. Σκλαβούνου) Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 91-104 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 91-104 91 Kλινικοί και ιστολογικοί τύποι αδαμαντινοβλαστώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόπουλος Σπ. Αθανάσιος

Ζακόπουλος Σπ. Αθανάσιος CURRICULUM VITAE ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ζακόπουλος Σπ. Αθανάσιος Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ζακόπουλος Σπ. Αθανάσιος Ημερομηνία γεννήσεως: 18.06.1970 Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Διεύθυνση ιατρείου: Μιχαλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας στην διάγνωση άτυπων μηνιγγιωμάτων Ζήκου Αναστασία, Μούκα Βασιλική, Γκόγκος Βασίλειος, Αστρακάς Λουκάς, Αργυροπούλου Ι. Μαρία. Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Τι είναι η περιοδοντίτιδα; Πρόκειται για μια φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν και στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΡΧΙ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΡΧΙ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΡΧΙ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ντόρκου Αλεξάνδρα 1, Τσίλη Χ. Αθηνά 1, Γιαννάκης Δημήτριος 2, Μπατιστάτου Άννα 3, Σταύρου Σωτήριος 2, Σοφικίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326-331, 2000. 2000 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Καρκίνος στόµατος ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Καθηγήτρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Στοµατολογίας Οδοντιατρικής Σχολής Παν/µiου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ. Μαρία Παπαευθυμίου Διευθύντρια Κυτταρ/κού Τμήματος Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα"

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ. Μαρία Παπαευθυμίου Διευθύντρια Κυτταρ/κού Τμήματος Νοσοκομείο Αλεξάνδρα ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Μαρία Παπαευθυμίου Διευθύντρια Κυτταρ/κού Τμήματος Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (Σύστημα Bethesda 2001) 1) Άτυπα αδενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Σοφία Τούσα, Ειδικευόµενη Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας, MSc, υποψήφια διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Ο xερουβισµός: Προσβάλλει ενήλικες ασθενείς κάτω των 20 ετών Κατά την κλινική εξέταση ασθενούς εντοπίζεται µια βλάβη στην µεσότητα της σκληρής υπερώας. Ο ακτινογραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max )

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max ) Κανονικές Τιµές Κανονικές Τιµές Δύναµης Ανύψωσης Γλώσσας Κανονικές Τιµές Γλωσσικής Αντοχής Κανονικές Τιµές Δύναµης Χειλιών Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία της Στεφανιαίας Nόσου στην Ελλάδα.

Επιδηµιολογία της Στεφανιαίας Nόσου στην Ελλάδα. Επιδηµιολογία της Στεφανιαίας Nόσου στην Ελλάδα. Γεωργία Κουρλαµπά, MSc, βιοστατιστικός Επιπολασµός της νόσου Στη δεκαετία του 1970 η Καρδιολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκοµείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητού

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Χολαγγειοκαρκίνωμα Ιστολογικά τα χολαγγειοκαρκινώματα αποτελούνται απο: Κύτταρα βλεννοεκκριτικού αδενοκαρκινώματος Ινώδη συνδετικό ιστό σε άλλοτε άλλη αναλογία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΝΤΙΝΗΣ (OPN) ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Η ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΝΤΙΝΗΣ (OPN) ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Η ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΝΤΙΝΗΣ (OPN) ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Αικατερίνη Καζάκου 1, Θεοδώρα Κερενίδη 1, Μάρθα Λαδά 1, Ειρήνη Τσιλιώνη 1, Γεωργία Λαµπροδήµου 2, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου »

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου » Αθήνα, 18.03.2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 94 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015.» Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS DFSP 1924: «προοδευτικό και υποτροπιάζον

Διαβάστε περισσότερα

Περινεφρικό PEComa: CT ευρήματα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περινεφρικό PEComa: CT ευρήματα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Περινεφρικό PEComa: CT ευρήματα και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Γκιζάς Β. Χρήστος, Τσίλη Χ. Αθηνά, Αργυροπούλου Ι. Μαρία Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Κεφάλαιο 1 Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Η μορφολογία των νεογιλών δοντιών. Οι βασικές διαφορές ως προς τη μύλη, τη ρίζα και τον πολφό στα νεογιλά και τα μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητικό (aggressive) οστεοβλάστωμα περόνης. Αναφορά περιστατικού.

Αυξητικό (aggressive) οστεοβλάστωμα περόνης. Αναφορά περιστατικού. Αυξητικό (aggressive) οστεοβλάστωμα περόνης. Αναφορά περιστατικού. 1 Σαββίδης Ματθαίος, Γκούβας Γεώργιος. A Ορθοπαιδική κλινική 424 ΓΣΝΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφεται περιστατικό αυξητικού οστεοβλαστώματος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1. Η έµµεση απεικόνιση του διαρθρίου δίσκου της ΚΓ επιτυγχάνεται µε Α. Με την συµβατική τοµογραφία Β. Με τη µαγνητική τοµογραφία Γ. Με την αρθρογραφία σε συνδυασµό µε τοµογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 1ο 25 18,66% 3ο 26 20,31% 5ο 29 23,97% 7ο 41 31,54% 9ο 30 24,19%

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 1ο 25 18,66% 3ο 26 20,31% 5ο 29 23,97% 7ο 41 31,54% 9ο 30 24,19% ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014.» Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου Αθήνα, 23.03.2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 139 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. ετών, χωρίς σαφή προτίµηση φύλου 3,5-7. Κλινικά, εµφανίζεται

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. ετών, χωρίς σαφή προτίµηση φύλου 3,5-7. Κλινικά, εµφανίζεται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 42-46 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΥΡΜΗΚΙΩ ΕΣ ΞΑΝΘΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΕΑ*, Σ. ΚΡΙΘΙΝΑΚΗΣ**, Κ. ΤΟΣΙΟΣ***, Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ***,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Επίπτωση παγκοσμίως 89/100.000 γυναίκες, 800.000 νέα περιστατικά ετησίως. U.S.A. 250.000 νέα περιστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Σημαντικό παιδιατρικό πρόβλημα Συχνότητα Έως τα 2 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ Π Φλεβάρη Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα Φυσιολογική βάση DIAGNOSTIC YIELD OF VARIOUS TESTS IN 308 PATIENTS WITH A FINAL DIAGNOSIS ACCORDING TO ESC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Θνησιμότητα: Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθη νεοπλασία στους άνδρες, δεν αποτελεί και την κύριααιτίαθανάτου,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο αιµαγγειωµατοειδές κοκκίωµα αποτελεί αντιδραστική υπερπλασία του βλεννογόνου και του υποκεί-

Τ ο αιµαγγειωµατοειδές κοκκίωµα αποτελεί αντιδραστική υπερπλασία του βλεννογόνου και του υποκεί- ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 181-186 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΕΙ ΕΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Λ.Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*, Α. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ ο αιµαγγειωµατοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου »

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου » ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόεδρος: Γ. Βουγιουκλάκης,Kαθηγητής Ι. Βρότσος, Καθηγητής Α. Κακάμπουρα, Καθηγήτρια Ε. Κιτράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Δ. Χαλαζωνίτης, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή της μορφολογίας της μύλης και της ρίζας του πρώτου και δεύτερου προγομφίου της άνω γνάθου,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα

Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα Επιμ. Α Ακτινολόγος Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Κυστικές βλάβες παγκρέατος Εύκολος εντοπισμός Τυχαίο εύρημα 3% εξετάσεων CT 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στόμα Η Στοματολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της Παθολογίας

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στόμα Η Στοματολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της Παθολογίας ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αν και το στόμα αποτελεί μικρό τμήμα του σώματος είναι στόχος πολυάριθμων νόσων, τοπικών και συστηματικών Νοσήματα βλεννογόνου στόματος Νοσήματα χειλέων Νοσήματα σιαλογόνων αδένων Νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Σημαντικά Σημεία ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση της ελονοσίας στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση. Για την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα(adrenocortical

Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα(adrenocortical Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα(adrenocortical Carcinoma (ACC) ΑΔΑΜΙΔΟΥ Φ. Ενδοκρινολόγος Γενικά Επίπτωση 0.7-2 περιστατικά/εκατομύριο κατοίκων/έτος ή 300 νέα περιστατικά/ έτος στις ΗΠΑ Peak 40-50 ετών Αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Georgios Chatzilaou, MD2 Anastasios John Kanellopoulos, MD1,2 Costas H. Karabatsas, MD, Dmed, FEBO, MRCOphth, FRCS Ed2 1: New

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση των αντι-tnf παραγόντων στην αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας. Κυριακή Μποκή Λευκάδα

Η θέση των αντι-tnf παραγόντων στην αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας. Κυριακή Μποκή Λευκάδα Η θέση των αντι-tnf παραγόντων στην αντιμετώπιση της Ψωριασικής Αρθρίτιδας Κυριακή Μποκή Λευκάδα 23-6-2012 Κύριες κλινικές εκδηλώσεις της Ψωριασικής Αρθρίτιδας, σύμφωνα με την ομάδα GRAPPA 94% % 53% 46%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών Ρόλος Ανοσοποιητικού Συστήματος Προστασία του οργανισμού έναντι εξωτερικών εισβολέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια

Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Κουμανίδου Χρυσούλα Συντονίστρια Διευθύντρια Καλοήθη Κακοήθη Συγγενές Φλεγμονώδες Αγγειακό Νεοπλαστικό Διόγκωση Ιστορικό Κλινική εικόνα Ηλικία Εντόπιση Ατελής σύγκλειση τμήματος του θυρεογλωσσικού πόρου

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευστάθιος Α. Ράλλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ

Γράφει: Ευστάθιος Α. Ράλλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ Γράφει: Ευστάθιος Α. Ράλλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ Τι είναι η δερματοσκόπηση; Η δερματοσκόπηση αποτελεί μια μη-επεμβατική, διαγνωστική τεχνική μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερικό αδαµαντινοβλάστωµα. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περιφερικό αδαµαντινοβλάστωµα. Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 3, 159-168 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2013) 3, 159-168 159 Περιφερικό αδαµαντινοβλάστωµα. Παρουσίαση περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα