ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση...1 Β. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. ιαµόρφωση σελίδας. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων...3 Γ. Εισαγωγή και διαχείριση αντικειµένων...4. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση...6 Ε. Προχωρηµένες Τεχνικές...8 A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση a. Αν επιλέξετε την εντολή Έξοδος, χωρίς να έχετε αποθηκεύσει το έγγραφό σας, το Word σας προειδοποιεί και σας δίνει την ευκαιρία να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει. b. Από το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα νέο φάκελο για να αποθηκεύσουµε το αρχείο µας. c. Η εµφάνιση των ορίων Κειµένου γίνεται από το Μενού Εργαλεία και πρέπει να είστε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης, για να τα δείτε. d. Η µετακίνηση µε το πληκτρολόγιο είναι πιο γρήγορη από ό,τι µε το ποντίκι. e. Όταν πατήσουµε το πλήκτρο ENTER δηµιουργούµε µια νέα παράγραφο. f. Μπορούµε να έχουµε οποιοδήποτε µέγεθος χαρακτήρων θέλουµε. g. Πατώντας <Ctrl>+<End>, πάτε στην αρχή του εγγράφου. h. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε το αρχείο µας µε όνοµα test,doc i. Τα περιθώρια της Σελίδας και ο προσανατολισµός της ρυθµίζονται από το Μενού Αρχείο ιαµόρφωση Σελίδας. j. Μπορούµε να προσθέσουµε και άλλα εικονίδια σε µια γραµµή εργαλείων από το Μενού Εργαλεία Προσαρµογή Εντολές. k. Όταν επιλέξετε «Τρέχουσα σελίδα», εκτυπώνεται µόνο το κείµενο της σελίδας της 1 ης σελίδας του εγγράφου. l. Η κατακόρυφη γραµµή που αναβοσβήνει στην περιοχή του κειµένου λέγεται: σηµείο παρεµβολής. a. Η εντολή για το κλείσιµο ενός εγγράφου βρίσκεται στο µενού: [α. Αρχείο, β. Επεξεργασία, γ. Προβολή, δ. Εργαλεία]. b. Ένα νέο έγγραφο µπορούµε να το δηµιουργήσουµε από τα κουµπιά της γραµµής εργαλείων: [α. µορφοποίησης, β. εικόνας, γ. βασικής, δ. σχεδίασης]. c. Καθώς πληκτρολογώ κείµενο µια λέξη υπογραµµίζεται µε κόκκινη γραµµή γιατί: [α. είναι υπερσύνδεση, β. είναι γραµµατικά λανθασµένη, γ. είναι συντακτικά λανθασµένη]. d. Μπορώ να αποθηκεύσω ένα αρχείο: [α. Στην επιφάνεια εργασίας (Desktop), β. Σε µια δισκέτα, γ. Στον σκληρό δίσκο, δ. Σε όλα τα παραπάνω] e. Ποιο από τα παρακάτω είναι παραδεκτό όνοµα αρχείου; [α. test\doc, β. οκιµή,doc γ. οκιµή.doc, δ. test/doc] f. Ο συνολικός αριθµός σελίδων που περιέχει το έγγραφό σας εµφανίζεται: [α. στο Μενού Προβολή Στατιστικά, β. Στην γραµµή κατάστασης, γ. Μόνο στο Μενού Αρχείο Ιδιότητες Στατιστικά στοιχεία, δ. Στην γραµµή τίτλου]

2 g. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο µε διαφορετικό όνοµα πρέπει: [α. Να ξαναγράψετε το κείµενο και να δώσετε διαφορετικό όνοµα στο έγγραφο, β. Επιλογή της εντολής Αποθήκευση ως, γ. Αντιγραφή και Επικόλληση του κειµένου σε Νέο έγγραφο] h. Αν από το περιβάλλον εργασίας του Word λείπουν οι γραµµές εργαλείων: [α. Η έκδοση του Word που έχετε δεν υποστηρίζει γραµµές εργαλείων. β. Κάποιος ιός έχει προσβάλλει το πρόγραµµά σας. γ. εν έχετε επιλέξει τις γραµµές εργαλείων στο µενού Προβολή] i. Ποια στοιχεία του Word είναι δυνατόν να είναι έγχρωµα; [α. Κείµενο µόνο, β. Τα γραφικά, γ. Όλα αρκεί να έχω έγχρωµο εκτυπωτή, δ. Οποιοδήποτε στοιχείο] j. Η λίστα µε τα έγγραφα που είναι ανοικτά στο Word βρίσκεται. [α. Στο µενού Αρχείο (File) στο κάτω µέρος, β. Στο µενού Παράθυρο (Window) κάτω µέρος] k. Για να αντιγράψετε την Μορφοποίηση µια επιλεγµένης παραγράφου σε µια άλλη κάνετε χρήση [α. το πλήκτρο Πινέλο Μορφοποίησης, β. το πλήκτρο Αντιγραφή γ. την Εντολή Μορφή Αντιγραφή, δ. την εντολή Επεξεργασία Αντιγραφή Μορφοποίησης] a. Όταν µια λέξη δε χωράει στην ίδια γραµµή και µεταφέρεται στην επόµενη, αυτό ονοµάζεται. b. Στο τέλος του εγγράφου µεταβαίνουµε πατώντας το συνδυασµό πλήκτρων c. Για να εκτυπώσουµε µόνο το επιλεγµένο κείµενο στο παράθυρο Εκτύπωσης τσεκάρουµε το πεδίο d. Ο βασικός φάκελος αποθήκευσης των αρχείων µου είναι e. Αν θέλω το τρέχων αρχείο να το αποθηκεύσω µε διαφορετικό όνοµα από το µενού Αρχείο επιλέγω f. Η εντολή Επεξεργασία επαναφέρει τη λέξη που διαγράψατε. g. ιαγράφουµε χαρακτήρες µε το πλήκτρο και το πλήκτρο h. Αν επιλέξουµε οριζόντιο προσανατολισµό, το έγγραφο θα τυπωθεί κατά της σελίδας. i. Στο µενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα για να ρυθµίσετε τα περιθώρια της σελίδας. j. Για να γράψω το αρχικό γράµµα µιας λέξης κεφαλαίο πατάω το πλήκτρο. k. Κάντε κλικ στο κουµπί για να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το έγγραφό σας. a. Πώς δηµιουργούµε ένα νέο έγγραφο; b. Πώς αποθηκεύουµε ένα έγγραφο στη δισκέτα µας; c. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word; d. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουµ; e. Πως γίνεται η επιλογή µεγέθους χαρτιού. f. Αλλαγή του διαστήµατος αποθήκευσης για την αυτόµατη ανάκτηση αρχείων.

3 Β. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. ιαµόρφωση σελίδας. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων a. Όταν επιλέξετε δύο διαδοχικές λέξεις, θα υπογραµµιστούν µόνο οι λέξεις και όχι το κενό µεταξύ τους; b. Όταν πατήσετε δύο φορές το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, επιλέγετε τη λέξη. c. Με <Alt>+<Enter> εισάγουµε µια νέα σελίδα. d. Για να αντιγράψουµε τη µορφοποίηση µιας λέξης σε άλλες χρησιµοποιούµε το εργαλείο πινέλο µορφοποίησης. e. Τα κουµπιά έντονης γραφής και υπογράµµισης βρίσκονται στη γραµµή εργαλείων Βασική. f. Με την διαδικασία Αποκοπή Επικόλληση µιας παραγράφου θα έχω την παράγραφο αυτήν γραµµένη 2 φορές στην Σελίδα µου. g. Μπορούµε να εµφανίσουµε τις Γραµµές Εργαλείων από το Μενού Προβολή. h. Η κεφαλίδα τυπώνεται στο πάνω περιθώριο. i. Μπορούµε να εκτυπώνουµε τους αριθµούς των σελίδων στο πάνω δεξιό µέρος του εγγράφου µας. j. Το διάστιχο ρυθµίζει την απόσταση µεταξύ δύο παραγράφων. k. Ότι γράψουµε στο Υποσέλιδο εµφανίζεται αυτόµατα σε όλες τις Σελίδες. l. Το ιάστηµα ρυθµίζει την απόσταση µεταξύ δύο παραγράφων. m. Μπορούµε να απαγορεύσουµε την αυτόµατη αντικατάσταση µιας λέξης. n. Αντί για απλές κουκίδες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο σύµβολο. o. Όταν φθάσετε στο τελευταίο στοιχείο µιας αριθµηµένης λίστας, πατάµε δύο φορές <Enter>, για να απενεργοποιήσουµε την αρίθµηση. p. Μπορούµε να έχουµε διαφορετική Κεφαλίδα και Υποσέλιδο στις Μονές και στις Ζυγές σελίδες του εγγράφου. q. Οι στηλοθέτες µας δίνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης κειµένου σε συγκεκριµένες στήλες. r. Για να ακυρώσετε µια αναζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το πλήκτρο ESC. s. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτόµατα κείµενο για παράδειγµα, µπορείτε να αντικαταστήσετε τη λέξη " /νσης" µε τη λέξη " ιεύθυνσης". t. εν µπορούµε να έχουµε ταυτόχρονα ορθογραφικό έλεγχο σε περισσότερες από µια γλώσσες. u. Η συντόµευση για εφαρµογή έντονης γραφής σε επιλεγµένο κείµενο είναι. a. Την απόσταση των χαρακτήρων την ρυθµίζουµε από το Μενού Μορφή [α. Παράγραφος, β. Γραµµατοσειρά, γ. Στυλ και Μορφοποίηση] b. Η εντολή Επεξεργασία Αποκοπή επαναφέρει τη λέξη που διαγράψατε. [α. Αντιγραφή, β. Ακύρωση, γ. Απαλοιφή, δ. Αναίρεση] c. Η καταµέτρηση των λέξεων του εγγράφου γίνεται από το µενού [α. Προβολή, β. Εργαλεία, γ. Μορφή] d. Μπορούµε να εισάγουµε εσοχή πρώτης γραµµής, σε µια παράγραφο από το Μενού [α. Επεξεργασία, β. Μορφή, γ. Εργαλεία] e. Για να επιλέξετε µια λέξη κειµένου στο έγγραφό σας απλά κάνετε: [α. κλικ πάνω της, β. δεξί κλικ πάνω της γ. ιπλό κλικ πάνω της] f. Όταν θέλετε να µετακινήσετε κείµενο από ένα έγγραφο σε ένα άλλο η καλύτερη µέθοδος είναι: [α. Σύρε και Άσε, β. Αποκοπή Επικόλληση, γ. Εύρεση και Αντικατάσταση]

4 g. Η εντολή Αναζήτηση στο Μενού Επεξεργασία είναι χρήσιµη για να βρίσκουµε: [α. Ειδικούς χαρακτήρες, β. λέξεις µε ειδική µορφοποίηση, γ. κενά διαστήµατα, δ. Όλα τα παραπάνω] h. Πως µπορείτε να επιλέξετε κείµενο χωρίς το ποντίκι: [α. είναι αδύνατο, β. µε το πλήκτρο SHIFT, γ. µε το πλήκτρο CTRL] i. Στην πτυσσόµενη Λίστα µε τις γραµµατοσειρές στο Word πρώτα εµφανίζονται οι γραµµατοσειρές [α. που θεωρούνται βασικές στο Word, β. οι τελευταία χρησιµοποιήσιµες, γ. αυτές που περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες]. j. Για να χρησιµοποιήσετε κείµενο από ένα αρχείο σε ένα άλλο αρχείο πρέπει να. [α. κάνετε Εισαγωγή το αρχείο, β. Ξαναγράψετε το κείµενο, γ. Αντιγραφή και Επικόλληση]. a. Με το κουµπί της γραµµής εργαλείων Κεφαλίδες και Υποσέλιδα πηγαίνουµε από την κεφαλίδα στο υποσέλιδο. b. Κάντε κλικ στο κουµπί για να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το έγγραφό σας. c. Μπορώ να εισάγω Αυτόµατη αρίθµηση σε µια παράγραφο από το Μενού d. Όταν πατήσουµε γίνεται έλεγχος ορθογραφίας. e. Για να χωρίσουµε ένα έγγραφο σε ενότητες, εισάγουµε µια. f. Για να δηµιουργήσετε εσοχή σε ολόκληρη παράγραφο, κάντε κλικ µπροστά από οποιαδήποτε γραµµή εκτός από την πρώτη γραµµή. Πατήστε το πλήκτρο g. Κάντε κλικ στην παράγραφο που θέλετε να αρχίζει µε ένα "αρχίγραµµα", δηλαδή ένα µεγάλο, αρχικό κεφαλαίο γράµµα. Η παράγραφος πρέπει να περιέχει κείµενο. Από το µενού, κάντε κλικ στην εντολή Αρχίγραµµα. h. Αν εµφανίζετε µόνο ένα τµήµα της Κεφαλίδας στην Εκτύπωση µια πιθανή αιτία είναι. a. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουµε για να αντιγράψουµε ένα τµήµα κειµένου από ένα έγγραφο σε ένα άλλο; b. Πώς µπορώ να δηµιουργήσω µια λίστα µε ρόµβους; c. Πώς αντικαθιστούµε µια λέξη σε όλες τις εµφανίσεις της µέσα στο κείµενο µε µια άλλη; d. Πώς µεταφέρουµε µια λέξη σε κοντινή απόσταση µε το ποντίκι; e. Πώς µπορεί µια παράγραφος να µπαίνει «πιο µέσα» από τα περιθώρια; f. Πώς σταµατά η αυτόµατη αρίθµηση µιας λίστας; g. Πως µπορούµε να κάνουµε αντιστοίχιση συµβόλου ή ειδικού χαρακτήρα σε πλήκτρο συντόµευσης. h. ιαγραφή κεφαλίδας ή υποσέλιδου. i. Εισαγωγή τρέχουσας ηµεροµηνίας και ώρας στο έγγραφο. Γ. Εισαγωγή και διαχείριση αντικειµένων a. Μία εικόνα ClipArt εισάγεται από το µενού Μορφή.

5 b. Από το µενού που εµφανίζεται µε δεξί κλικ πάνω σε µια εικόνα, µπορούµε να εµφανίσουµε τη γραµµή εργαλείων Εικόνα. c. Το χρώµα ενός πλαισίου κειµένου είναι πάντα λευκό. d. Ένα τρίγωνο εισάγεται από την επιλογή Βασικά σχήµατα της εντολής "Αυτόµατα Σχήµατα". e. Όταν είστε σε Κανονική Προβολή δεν εµφανίζονται οι εικόνες που περιέχει το κείµενο. f. Υδατογράφηµα είναι µια εικόνα που βρίσκεται πίσω από το κείµενο. g. Η επιλογή «Στοίχιση ή κατανοµή» σας δίνει τη δυνατότητα να στοιχίσετε τα αντικείµενα µεταξύ τους. h. Για να περιορίσετε ένα αντικείµενο, έτσι ώστε να µετακινείται µόνο οριζόντια ή κατακόρυφα, πιέστε το πλήκτρο SHIFT, καθώς σύρετε το αντικείµενο. i. Μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισµό του κειµένου σε ένα πλαίσιο κειµένου, ώστε το κείµενο να εµφανίζεται κατακόρυφα. j. Τα πλαίσια κειµένου αντιµετωπίζονται ως σχήµατα. Μορφοποιούνται µε προσθήκη χρωµάτων, γεµισµάτων και περιγραµµάτων. k. Για να διαγράψω ένα επιλεγµένο πλαίσιο κειµένου πατώ το πλήκτρο Delete. l. Ο Equation Editor είναι ένα εργαλείο που µα δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε αριθµητικούς τύπους και εξισώσεις. a. Ποιο πλήκτρο πρέπει να κρατάτε πατηµένο όταν σχεδιάζετε µε το εργαλείο ορθογωνίου ή έλλειψης και θέλετε να δηµιουργήσετε αντίστοιχα τετράγωνο ή κύκλο; [α. SHIFT, β. CTRL, γ. ALT, δ. ENTER] b. Όταν µια εικόνα έχει µορφοποιηθεί µε στυλ αναδίπλωσης τότε µπορεί να µετακινηθεί. [α. Τετράγωνη, β. Ερµητική, γ. Πίσω από το κείµενο, δ. Σε ευθυγράµµιση µε το κείµενο] c. Η εντολή Εισαγωγή µας δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε σύµβολα που δεν µπορούµε να εισαγάγουµε από το πληκτρολόγιο. [α. Σύµβολο, β. Αντικείµενο, γ. Εικόνα] d. Τι σύµβολο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε σε µια Λίστα µε Κουκίδες; [α. Οποιοδήποτε χαρακτήρα από οποιαδήποτε γραµµατοσειρά, β. Οποιοδήποτε χαρακτήρα από την γραµµατοσειρά symbol, γ. Οποιοδήποτε χαρακτήρα από την γραµµατοσειρά Wingdings]. a. ιαγραφή αντικειµένου σχεδίασης, Επιλέξτε το αντικείµενο που θέλετε να διαγράψετε. Πιέστε το πλήκτρο b. Για να εισαγάγω το σύµβολο του Ευρώ ως χαρακτήρα πρέπει να c. Με την εντολή ελέγχουµε εάν το κείµενο θα εµφανιστεί γύρω από την εικόνα. d. Η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να περιστρέψετε τα αντικείµενα ή να δηµιουργήσετε κατοπτρικά αντίγραφά τους. e. Για να επιλέξετε µερικά αντικείµενα µαζί, κάντε κλικ στο πρώτο, για να το επιλέξετε και στη συνέχεια κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο και κάνετε διαδοχικά κλικ στα άλλα αντικείµενα.

6 f. Με την επιλογή (Μενού Σχεδίαση Στοίχιση ή Κατανοµή) εφαρµόζουµε ίση κατακόρυφη απόσταση µεταξύ τριών επιλεγµένων αντικειµένων. g. Κάντε κλικ στην επιλογή για να οµαδοποιήσετε τρία επιλεγµένα αντικείµενα. h. Στο µενού, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εικόνα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή, για να εισάγετε µια εικόνα που είναι αποθηκευµένη στο δίσκο. i. Κάνατε εισαγωγή µια εικόνα αλλά είναι πολύ µεγάλη. Για να την µικρύνετε κάνετε ιπλό κλικ πάνω στην εικόνα και από το πλαίσιο Μορφοποίηση εικόνας καρτέλα, αλλάζετε τις διαστάσεις της. a. Πώς περιστρέφουµε ένα αντικείµενο; b. Τι είναι το κείµενο WordArt και που χρησιµοποιείται; c. Τι δυνατότητες έχουµε από το παράθυρο διαλόγου Εφέ Γεµίσµατος. d. Τι είναι το πλέγµα; e. Τι κάνει η εντολή οριζόντια αναστροφή; f. Πως µπορεί να φαίνεται η εικόνα πίσω από το κείµενο;. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση a. Τα κελιά ενός πίνακα στο Word µπορούν να περιέχουν κείµενο, αριθµούς και εικόνες. b. Μπορούµε να βάλουµε κόκκινο περίγραµµα σε πίνακα. c. Μπορούµε να πατήσουµε <Tab>, σε ένα Πίνακα για να πάµε στο προηγούµενο κελί. d. Η τοµή µιας στήλης και µιας γραµµής σε ένα Πίνακα λέγεται κελί. e. Σύροντας τη δεξιά πλευρά µιας στήλης προς τα αριστερά µπορούµε να αυξήσουµε το πλάτος της. f. Μπορούµε να πατήσουµε <Shift>+<Tab>, για να πάµε στο προηγούµενο κελί. g. Οι πληροφορίες που εισάγονται στα κελιά ενός πίνακα µπορούν να µορφοποιηθούν, όπως και το κανονικό κείµενο. h. Η προσθήκη περιγραµµάτων και σκίασης κάνει τους πίνακες πιο ευανάγνωστους και πιο ελκυστικούς. i. Ο αριθµός γραµµών και στηλών σε ένα πίνακα πρέπει να συµφωνούν. j. Σε µια γραµµή εγγράφου µπορώ να τοποθετήσω περίγραµµα. k. Μπορώ να κάνω Αυτόµατη Αρίθµηση κελιών πίνακα. l. Η µετατροπή δύο ή περισσότερων κελιών σε ένα απλό κελί ονοµάζεται Συγχώνευση κελιών. m. Κατά την ταξινόµηση κειµένου σε πίνακες, µπορείτε να επιλέξετε ταξινόµηση µιας µόνο στήλης πίνακα ή ολόκληρου του πίνακα.

7 a. Όταν είµαστε στο τελευταίο κελί ενός πίνακα και πατήσουµε το πλήκτρο <Tab> [α. πηγαίνουµε στο προηγούµενο κελί, β. δηµιουργούµε µια νέα γραµµή, γ. επιστρέφουµε στο πρώτο δ. δηµιουργούµε µια νέα στήλη]. b. Για να προσθέσετε γρήγορα µια γραµµή στο τέλος του πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραµµής και µετά πιέστε το πλήκτρο [α. SHIFT, β. CTRL, γ. ALT, δ. ENTER, ε. ΤΑΒ] c. Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία µιας στήλης οδηγείται το ποντίκι στην κορυφή της στήλης και κάντε κλικ όταν ο δείκτης γίνει: [α. β. γ. δ. ] d. Ποιά από τα παρακάτω εικονίδια ανοίγουν τις γραµµές εργαλείων Σχεδίαση και Πίνακες και Περιγράµµατα; [α. β. γ. δ. ] e. Αν ένα κελί Πίνακα εµφανίζει µια τιµή η οποία βασίζεται σε αριθµούς που περιέχονται σε άλλα κελιά, τότε περιέχει [α. Εξίσωση, β. Συνάρτηση, γ. Φύλλο Εργασίας] f. Ένα πλαίσιο Κειµένου περιέχει περισσότερο κείµενο από αυτό που χωρά. Το επιπλέον κείµενο [α. ιαγράφεται, β. Μετακινείται σε άλλο πλαίσιο, γ. Είναι κρυφό] g. Για να δηµιουργήσετε εδοµένα σε Στήλες στο Word πρέπει [α. Να πατήσετε το πλήκτρο Tab µέχρι την επιθυµητή θέση β. Χρησιµοποιήσετε το Excel γ. Πατήσετε το πλήκτρο space bar µέχρι την επιθυµητή θέση δ. Ορίσετε Στηλοθέτες ή να εισάγετε Πίνακα] a. Αν έχουµε επιλέξει µια στήλη και πατήσουµε το πλήκτρο <Delete> στο πληκτρολόγιο, θα. b. Μπορούµε να διαγράφουµε γραµµές σε ένα πίνακα, χρησιµοποιώντας το µενού a. Πώς µπορώ συγχωνεύσω τρία συνεχόµενα κελιά; b. Τι µας προσφέρει η χρήση πινάκων σε ένα έγγραφο; c. Πως επιλέγουµε µια γραµµή ή µια στήλη ενός πίνακα;

8 Ε. Προχωρηµένες Τεχνικές a Ένα αρχείο το οποίο χρησιµοποιείται σαν υπόδειγµα για την δηµιουργία άλλων εγγράφων ονοµάζεται Αρχείο Οδηγός. b Όταν τροποποιείτε ένα πρότυπο, θα επηρεαστούν τα νέα έγγραφα που δηµιουργείτε µε βάση το πρότυπο. c Οι κωδικοί πρόσβασης έχουν διάφορες χρήσεις. Για παράδειγµα, µπορείτε να απαιτήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το άνοιγµα ενός αρχείου, ώστε να εµποδίσετε το άνοιγµα του εγγράφου από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. d Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια καταχώρηση ευρετηρίου για: Επιµέρους λέξη, φράση ή σύµβολο, Θέµα που καλύπτει µια περιοχή σελίδων, Αναφορές σε άλλη καταχώρηση. e Ο Χάρτης εγγράφου είναι ένα επιµέρους τµήµα παραθύρου, το οποίο εµφανίζει µια λίστα από επικεφαλίδες του εγγράφου. f Για να δηµιουργήσουµε επικεφαλίδα επιλέγουµε το κείµενο και από το Μενού Μορφή, Στυλ και µορφοποίηση επιλέγουµε το είδος της επικεφαλίδας. g Ένας πίνακας περιεχοµένων είναι µια λίστα µε τις επικεφαλίδες ενός εγγράφου. a Το χρώµα µια κενής Σελίδας του Word: [α. είναι πάντα λευκό, β. µπορεί να είναι οποιοδήποτε, γ. είναι αυτό που έχετε επιλέξει στο µενού Εργαλεία Επιλογές] b Για να βλέπετε τα σηµάδια παραγράφου πατήστε: [α., β. γ. δ. ] c Για να µορφοποιούµε επιλεγµένο κείµενο ενεργοποιούµε το πλαίσιο Στυλ και Μορφοποίηση από το Μενού [α. Εισαγωγή, β. Εργαλεία, γ. Μορφή] a Το αρχείο που περιέχει διαµορφώσεις για το στυλ Παραγράφου, Γραµµατοσειράς και όλες τις αλλαγές π.χ στα Μενού ή στις γραµµές εργαλείων ονοµάζεται b Όταν έχετε πολλά έγγραφα του Word ανοικτά µεταβαίνετε από το ένα στο άλλο από το Μενού ή χρησιµοποιώντας τον συνδυασµό πλήκτρων CTRL+F6. c Για να εµφανίσετε τον Χάρτη εγγράφου στο µενού, κάντε κλικ στην αντίστοιχη εντολή. d Στο µενού, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή και µετά κάντε κλικ στην εντολή Ευρετήρια και πίνακες για να δηµιουργήσετε Πίνακα Περιεχοµένων. a Περιγράψτε την διαδικασία µε την οποία θα δηµιουργήσετε Επιστολή για πολλούς Παραλήπτες. b Πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα µεγάλο έγγραφο στο οποίο η περιήγηση θα γίνεται µε τον Χάρτη εγγράφου. c Πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα Πίνακα Περιεχοµένων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε;

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Πρακτική Άσκηση 2 ΑΣΠΑΙΤΕ Α Ημερομηνία :. Τμήμα : Ονοματεπώνυμο :. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word 1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word Το MS-Word, που είναι και αντικείμενο αυτών των σημειώσεων είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, που στις σελίδες του μπορεί να περιέχει εκτός από κείμενο, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD 1. Προσθήκη στηλών σε τμήμα εγγράφου 2. Εσοχή παραγράφου 3. Εισαγωγή Κεφαλίδας, Υποσέλιδου και Αριθμού Σελίδας 4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το EXCEL

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το EXCEL Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το EXCEL A. Περιβάλλον εργασίας ενός υπολογιστικού φύλλου. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση 1. Χαρακτηρίστε σαν Σωστό Λάθος τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου ηµιουργία εγγράφου...3 ηµιουργία νέου, κενού εγγράφου...3 Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου...3 ηµιουργία επιστολής...3 ηµιουργία προτύπου εγγράφου...4 Μετατροπή εγγράφων...5 Μετατροπή ενός µόνο αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2007...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 15 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 18 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 20 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου

Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Το κείµενο που πληκτρολογούµε, εµφανίζεται στην οθόνη και παραµένει στη µνήµη RAM µέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office System Word 2007

Microsoft Office System Word 2007 Microsoft Office System Word 2007 Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΝΗ & ΤΙΤΙΚΑ-ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΡΟΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word... ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Word 2007... 9 92 Δημιουργία νέου εγγράφου... 20 93 Το σύστημα Βοήθειας του Word... 38 94 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Υπολογιστικά Φύλλα Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma in IT Skills Proficiency Level

International Diploma in IT Skills Proficiency Level International Diploma in IT Skills Proficiency Level Εξεταστέα Ύλη ιεθνές Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Επίπεδο Proficiency 3.2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3.2.1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Word. Το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου. 1. Εισαγωγή. 2. Εκκίνηση του Word για Windows.

Word. Το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου. 1. Εισαγωγή. 2. Εκκίνηση του Word για Windows. Το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου Word 1. Εισαγωγή Η επεξεργασία γενικά είναι ο χειρισμός των δεδομένων μέσα σε ένα σύστημα Η/Υ. Αποτελεί το ζωτικό βήμα ανάμεσα στην λήψη των δεδομένων (είσοδος) και στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου Μάθημα 5ο Επεξεργαστής Κειμένου Σελίδα 60 από 106 Ένα πολύ χρήσιμο και αρκετά βασικό πρόγραμμα εγκατεστημένο στον υπολογιστή είναι ο επεξεργαστής κειμένου (LibreOffice Writer). Περιέχει όλα τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Excel) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT EXCEL (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Το κείμενο που πληκτρολογούμε, εμφανίζεται στην οθόνη και παραμένει στη μνήμη RAM μέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Στο περιβάλλον εργασίας του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word εκτελούμε τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Δημιουργία Νέου Εγγράφου: Η Δημιουργία ενός Νέου Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 15 Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint 2007;... 15 Μια τελευταία λέξη...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Επεξεργασία κειμένου

Ενότητα 3. Επεξεργασία κειμένου Ενότητα 3 Επεξεργασία κειμένου Ενότητα 3: Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 2010 124 125 Επεξεργασία κειμένου Microsoft Word 2010 126 Κεφάλαιο 3.1: Εισαγωγή στο Word 2010 3.1.1 Εκκίνηση του Word 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το Microsoft Excel

Γνωριµία µε το Microsoft Excel Γνωριµία µε το Microsoft Excel Καθηµερινά σχεδόν στη ζωή µας, χρειάζεται να κάνουµε αριθµητικές πράξεις. Από τα πανάρχαια χρόνια, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να κάνει υπολογισµούς. Αρχικά χρησιµοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Επεξεργασία κειμένου. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Επεξεργασία κειμένου. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Επεξεργασία κειμένου 28. Microsoft Word 2007 Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή Microsoft Word, μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί έναρξη έπειτα στην

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. Δυνατότητες του Word. Εισαγωγή και επεξεργασία Κειμένου

Microsoft Word. Δυνατότητες του Word. Εισαγωγή και επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Δυνατότητες του Word Εισαγωγή και επεξεργασία Κειμένου Μας προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον για την πληκτρολόγηση κειμένου, καθώς και πολλές δυνατότητες διόρθωσης, την επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Παρουσιάσεις. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Παρουσιάσεις. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 82. PowerPoint 2007 Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Η εφαρμογή Microsoft PowerPoint είναι ειδικά κατασκευασμένη για την αποτελεσματική παρουσίαση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I 1. Εισαγωγή 1.1. Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του προγράμματος 1.2. Τρόποι ενεργοποίησης του προγράμματος 1.3. Περιγραφή του βασικού παραθύρου Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Εργαστηριακή Ενότητα 2 η : Το βιβλίο εργασίας του MS Excel Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 1 ο Εργαστήριο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάνθος Κωνσταντίνος Γραφείο 214 κτίριο Θ Τηλέφωνο 2310891570 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο manthosk@uom.gr Ώρες Γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» Σημειώσεις για το Microsoft Word ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παρουσίαση του WORD Τρόπος γραφής στο WORD 1. Ξενάγηση στο Microsoft Word 1.1 Άνοιγμα Ο ευκολότερος τρόπος εκκίνησης του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα Microsoft Office 2003 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Επεξεργασία κειμένου

1 Επεξεργασία κειμένου Επεξεργασία Κειμένου 1 Επεξεργασία κειμένου 1.1 Γενικά Ο επεξεργαστής κειμένου είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε όλους έχει παρουσιαστεί η ανάγκη να γράψουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες...

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες... Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Μερικές συμβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και περισσότερες)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στο

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Άσκηση 1: Επιλέξτε ένα πρότυπο σχεδίασης Τώρα μπορείτε να προσθέσετε χρώματα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Σχεδίαση διαφάνειας και επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 1 ο Εργαστήριο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάνθος Κωνσταντίνος, Πέτκος Γεώργιος Γραφείο 214 κτίριο Θ Τηλέφωνα 2310891570, 2310891652 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Γραφήµατα Πληροφορίες για τα γραφήµατα T α γραφήµατα προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων, τάσεων σε δεδοµένα. Για παράδειγµα, αντί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT To Power Point είναι ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα παρουσίασης γραφικών. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους χρήστες των υπολογιστών να δημιουργούν εντυπωσιακά έγγραφα, επιστολές και

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010

Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010 Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010 2014 Περιεχόμενα Δημήτρης Χατζηιωαννίδης ECDL CTP & CISCO INSTRUCTOR Εισαγωγή στο Excel.... 3 Ανοίξτε το Excel με το κουμπί "Έναρξη" των Windows..... 3 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Κ. Ξαρχάκος -. Καρολίδης Microsoft Office Word 2003 Θεωρία & Πράξη Copyright 2005 Βλαχοθανάση 30 117 44 Αθήνα Τηλ./Φαξ: 210 9024407 Μεσολογγίου 7 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3303297 Φαξ: 210 3303298 ISBN: 960

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεωργαλής Αλέξανδρος Μυτιλήνη 2004-2005 1/41 Σημειώσεις 1ου Έτους Μυτιλήνη 2003-2004...1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικές Ρυθμίσεις Αρίθμηση Σελίδων Διαστάσεις Σελίδας και Περιθώρια Αρχείο Διαμόρφωση Σελίδας καρτέλα Χαρτί Μέγεθος Χαρτιού καρτέλα Περιθώρια

Αρχικές Ρυθμίσεις Αρίθμηση Σελίδων Διαστάσεις Σελίδας και Περιθώρια Αρχείο Διαμόρφωση Σελίδας καρτέλα Χαρτί Μέγεθος Χαρτιού καρτέλα Περιθώρια Αρχικές Ρυθμίσεις Αρίθμηση Σελίδων Ξεκινώντας την εργασία μας με ένα έγγραφο του Microsoft Word το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε τα βασικά του στοιχεία που θα ικανοποιούν τις ανάγκες μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Πληροφορίες για την εφαρµογή της µορφοποίησης Μπορείτε εύκολα να εφαρµόσετε µορφοποίηση για να δώσετε στα έγγραφά σας µια συνεπή εµφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα