γράφοντας µε τον υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γράφοντας µε τον υπολογιστή"

Transcript

1 Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να γίνει αυτό πρέπει ο υ- πολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα, το οποίο στα Windows98 ονοµάζεται WordPad. Tο παιδί Όταν γράφουµε συνήθως χρησιµοποιούµε χαρτί και µολύβι. Γράφουµε πρώτα το κείµενο και στη συνέχεια ελέγχουµε και διορθώνουµε τα ορθογραφικά και συντακτικά του λάθη. Στο τέλος το καθαρογράφουµε προσέχοντας να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη εµφάνιση. ηλαδή, να έχει ευανάγνωστα γράµ- µατα, να µην έχει µουντζούρες, να διακρίνονται οι γραµµές του. Επίσης προσέχουµε να χωρίζεται σε παραγράφους και να τονίζονται τα κύρια σηµεία του, µε ειδικά γράµµατα ή µε υπογραµµίσεις. Στον υπολογιστή ένα πρόγραµµα για έγγραφα µας προσφέρει αντίστοιχες δυνατότητες. ηλαδή µπορούµε: να πληκτρολογούµε το κείµενο, το οποίο εµφανίζεται συγχρόνως στην οθόνη να το µορφοποιούµε, δηλαδή: να χρησιµοποιούµε διάφορα µεγέθη και τύπους γραµµάτων να ορίζουµε και να µεταβάλλουµε την απόσταση των γραµµάτων, των γραµµών, των παραγράφων του κειµένου να ορίζουµε το µέγεθος της σελίδας και να µεταβάλλου- µε τα περιθώριά της 53

2 ιδακτικό υλικό µαθητή να εισάγουµε εικόνες και σχέδια που έχουµε δηµιουργήσει µε άλλες εφαρµογές να τυπώνουµε το ηλεκτρονικό µας έγγραφο να το αποθηκεύουµε να προσθέτουµε ή να αφαιρούµε κείµενο και εικόνες να διορθώνουµε το κείµενο να αλλάζουµε την µορφοποίηση το WordPad Για να ξεκινήσουµε το WordPad, διπλοπατάµε στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας µας. Τότε µέσα σε ένα παράθυρο εµφανίζεται το περιβάλλον του προγράµµατος, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: Λωρίδα τίτλου Λωρίδα καταλόγων επιλογών Λωρίδα βασικών εργαλείων Λωρίδα εργαλείων µορφοποίησης είκτης ποντικιού Χάρακας Σηµείο εισαγωγής Περιοχή εργασίας Λωρίδα κατάστασης 54

3 Γνωριµία µε τους υπολογιστές Το παράθυρο αυτό περιέχει: τη λωρίδα τίτλου τη λωρίδα βασικών εργαλείων, που περιέχει εικονίδια για βασικές εργασίες τη λωρίδα εργαλείων µορφοποίησης κειµένου. Τον χάρακα στον οποίο φαίνεται το πλάτος του κειµένου (λευκή περιοχή). Στα άκρα υπάρχουν δείκτες µε τους οποίους ορίζουµε τις εσοχές των παραγράφων του κειµένου. Τη λωρίδα κατάστασης, στο κάτω µέρος του παραθύρου στην οποία εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας µας ε- πεξηγηµατικά µηνύµατα που αφορούν στην λειτουργία της συγκεκριµένης στιγµής. Την περιοχή εργασίας που είναι η λευκή περιοχή. Καταλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα του παράθυρου και εκεί εµφανίζεται το έγγραφό µας. Είναι το ηλεκτρονικό χαρτί µας. Το σηµείο εισαγωγής, δηλαδή η κατακόρυφη γραµµή που αναβοσβήνει και δείχνει πού εµφανίζονται οι χαρακτήρες που πληκτρολογούµε. Για να εργαστούµε µε το WordPad, θα χρησιµοποιήσουµε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. το ποντίκι στο WordPad Στο WordPad, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ποντίκι για διάφορες λειτουργίες, όπως µετακίνηση του δείκτη, απλό ή 55

4 ιδακτικό υλικό µαθητή διπλό πάτηµα κ.ά. Ο δείκτης του µπορεί να εµφανιστεί κυρίως µε ακόλουθες µορφές: Με τη µορφή βέλους για να µπορούµε να εκτελέσουµε διάφορες εργασίες. Για παράδειγµα, στο εικονίδιο φαίνεται πως ενεργοποιούµε τη διαδικασία της εκτύπωσης από το αντίστοιχο εικονίδιο της λωρίδας εργαλείων. Με τη µορφή «γιώτα κεφαλαίου», θέση για το σηµείο εισαγωγής., για να ορίσουµε µια νέα Σηµείο εισαγωγής είκτης ποντικιού Στην προηγούµενη εικόνα φαίνεται το σηµείο εισαγωγής που είναι µετά το γράµµα «ω», ενώ ο δείκτης του ποντικιού είναι ανάµεσα στα γράµµατα «ο» και «π». Αν πατήσουµε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το σηµείο εισαγωγής µεταφέρεται ανάµεσα στα γράµµατα «ο» και «π», όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί: Σηµείο εισαγωγής το πληκτρολόγιο στο WordPad Mε το πληκτρολόγιο µπορούµε να δώσουµε εντολές, να κάνουµε επιλογές και να εισάγουµε κείµενο. 56

5 Γνωριµία µε τους υπολογιστές Στην επεξεργασία κειµένου, ότι πληκτρολογούµε εµφανίζεται στο σηµείο εισαγωγής της περιοχής εργασίας. Εισαγωγή χαρακτήρων Για να γράψουµε κείµενο στον υπολογιστή, πρέπει να πατήσουµε τα πλήκτρα µε τους αντίστοιχους χαρακτήρες. Τέτοια πλήκτρα µε γράµµατα, αριθµούς, σηµεία στίξεως(«!», «.» κ.ά.) και διάφορα σύµβολα κ.ά.), βρίσκονται στον κορ- µό του πληκτρολογίου. Γράµµατα Όταν ξεκινάµε τον υπολογιστή, το πληκτρολόγιο είναι ρυθµισµένο, ώστε να εµφανίζει τα πεζά γράµµατα του αγγλικού αλφαβήτου, µε το πάτηµα των αλφαβητικών πλήκτρων. Έτσι, όταν πατάµε το πλήκτρο εµφανίζεται στην οθόνη το γράµµα «c», ενώ όταν πατάµε το «i» εµφανίζεται το Κεφαλαία γράµµατα πλήκτρο Caps Lock Για να πληκτρολογήσουµε ένα κεφαλαίο γράµµα αρκεί να πατήσουµε το αντίστοιχο πλήκτρο, κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο. Για παράδειγµα αν πατήσουµε το πλήκτρο κρατώντας πατηµένο το Shift εµφανίζεται στην οθόνη το γράµµα «C». Όταν όµως θέλουµε να γράφουµε συνέχεια κεφαλαία γράµµατα είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσουµε τη διαδικασία κλείδωµα κεφαλαίων, που ενεργοποιείται µε το πλήκτρο. 57

6 ιδακτικό υλικό µαθητή Το πλήκτρο αυτό (Capitals Lock Κλείδωµα κεφαλαίων), χρησιµοποιείται για να κλειδώνει το πληκτρολόγιο, ώστε µε το πάτηµα των αλφαβητικών πλήκτρων να εµφανίζονται στην οθόνη µόνο κεφαλαία ή µόνο πεζά γράµµατα. Κάθε φορά που το πατάµε ανάβει ή σβήνει το α- ντίστοιχο φωτάκι στο άνω δεξί µέρος του πληκτρολογίου. Όταν το λαµπάκι είναι αναµµένο το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο στην κατάσταση κεφαλαία, ενώ όταν είναι σβηστό στην κατάσταση πεζά. Η ενεργοποίηση του πλήκτρου επιδρά µόνο στα πλήκτρα των γραµµάτων, ενώ δεν επηρεάζει τα πλήκτρα των αριθµών και των συµβόλων. Για παράδειγµα όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο στην κατάσταση κεφαλαία και πατήσουµε το πλήκτρο εµφανίζεται στην οθόνη το κεφαλαίο αγγλικό γράµµα «L», ενώ αν πατήσουµε το πλήκτρο εµφανίζεται τότε το «Q». Αριθµοί Για να εµφανίσουµε αριθµούς στη οθόνη, αρκεί να πατήσουµε τα αντίστοιχα πλήκτρα των αριθµητικών ψηφίων που βρίσκονται στο πάνω µέρος του πληκτρολογίου. Για παράδειγµα το πάτηµα του εµφανίζει το «3». Σηµεία στίξης σύµβολα Για να εµφανίσουµε σηµεία στίξης και σύµβολα αρκεί να πατήσουµε τα αντίστοιχα πλήκτρα. Σε όσα πλήκτρα υπάρχουν δύο σύµβολα, το πάτηµα του πλήκτρου εµφανίζει στην οθόνη το σύµβολο που βρίσκεται στο κάτω µέρος του. 58

7 Γνωριµία µε τους υπολογιστές Για παράδειγµα αν πατήσουµε το πλήκτρο εµφανίζεται το κόµµα «,». Αν θέλουµε να εµφανίσουµε τα σύµβολα που βρίσκονται στο πάνω µέρος των πλήκτρων, αρκεί να πατήσουµε το αντίστοιχο πλήκτρο, έχοντας πατηµένο το Shift. Για παράδειγµα, αν κρατήσουµε πατηµένο το Shift και πατήσουµε το πλήκτρο, τότε στη οθόνη θα εµφανιστεί το εµφανί- σύµβολο «<» (µικρότερο), ενώ αν πατήσουµε το ζεται το σήµα του δολαρίου «$». Το κενό Όταν γράφουµε στο χαρτί για να διακρίνουµε δύο λέξεις αφήνουµε ένα κενό ανάµεσά τους. Το ρόλο αυτό στον υπολογιστή έχει το µεγάλο λευκό πλήκτρο που βρίσκεται στο κάτω µέρος του πληκτρολογίου και ονοµάζεται πλήκτρο διαστήµατος (SPACE BAR). Όταν πατήσουµε το πλήκτρο αυτό, το σηµείο εισαγωγής µεταφέρεται µία θέση προς τα δεξιά και έτσι εµφανίζεται στην οθόνη ένα κενό. ηλαδή το κενό είναι για τον υπολογιστή ένας χαρακτήρας. ιαγραφή χαρακτήρων Για να διαγράψουµε χαρακτήρες χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα Backspace ή Delete. Με τον πρώτο διαγράφου- µε τον χαρακτήρα που βρίσκεται αριστερά από το σηµείο ει- 59

8 ιδακτικό υλικό µαθητή σαγωγής, ενώ µε τον δεύτερο το χαρακτήρα που βρίσκεται δεξιά του. Άλλα χρήσιµα πλήκτρα Το πλήκτρο Enter Είναι το πιο σηµαντικό πλήκτρο. Βρίσκεται στο δεξί µέρος της κεντρικής οµάδας πλήκτρων και χρησιµοποιείται, κυρίως, για να δίνουµε εντολές. Στην επεξεργασία κειµένου, το χρησιµοποιούµε κυρίως για να αλλάζουµε γραµµή στο κείµενο, όταν αρχίζουµε νέα παράγραφο (αλλαγή παραγράφου). Τα πλήκτρα µε τα βέλη Τα τέσσερα αυτά πλήκτρα αποτελούν µια ξεχωριστή οµάδα και βρίσκονται στο δεξί µέρος του πληκτρολογίου και τα χρησιµοποιούµε για να µετακινούµε το σηµείο εισαγωγής ανάµεσα στους χαρακτήρες, κατά µία θέση κάθε φορά προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος τους. Έτσι µπορούµε να µεταφέρουµε το σηµείο εισαγωγής σε οποιοδήποτε σηµείο του κειµένου, για να κάνουµε διορθώσεις. Περιοχή αριθµητικού πληκτρολογίου Είναι η περιοχή στο δεξί µέρος του πληκτρολογίου, της ο- ποίας τα πλήκτρα έχουν διπλή χρησιµότητα. Άλλοτε µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε για εισαγωγή αριθµητικών ψηφίων και άλλοτε για µετακίνηση του σηµείου εισαγωγής. Η εναλλαγή από τη µία κατάσταση στην άλλη γίνεται µε το πλήκτρο που βρίσκεται στη δεξιά περιοχή του. Για να εισάγουµε αριθµούς πρέπει το 60

9 Γνωριµία µε τους υπολογιστές αντίστοιχο λαµπάκι να είναι αναµµένο, αλλιώς το πάτηµα των πλήκτρων µετακινεί το σηµείο εισαγωγής. Ελληνικό ή αγγλικό πληκτρολόγιο Όπως είδαµε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή είναι ρυθµισµένο ώστε να εµφανίζει µε το πάτηµα των αλφαβητικών πλήκτρων τα γράµµατα του αγγλικού αλφαβήτου. Με κατάλληλη ε- πιλογή, µπορούν να εµφανίζονται και τα γράµµατα του ελληνικού Alt αλφαβήτου, πατώντας το πλήκτρο Αριστερό Shift, ενώ κρατάµε πατηµένο το Αριστερό Με κάθε πάτηµα του παραπάνω συνδυασµού, η γλώσσα αλλάζει, από ελληνική σε αγγλική και αντίστροφα, ενώ εµφανίζεται το εικονίδιο της επιλεγµένης γλώσσας κάτω δεξιά στη λωρίδα εργασίας. Τονισµός, διαλυτικά, ελληνικό ερωτηµατικό και εισαγωγικά α) Για να γράψουµε ένα τονούµενο ελληνικό φωνήεν πατάµε και αφήνουµε το πλήκτρο µε τον τόνο, που βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πληκτρολογίου, δεξιά του πλήκτρου, ενώ στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο µε το αντίστοιχο φωνήεν. Για παράδειγµα, για το «έ» πατάµε πρώτα το και στη συνέχεια το. 61

10 ιδακτικό υλικό µαθητή β) Για να γράψουµε ένα από τα ϊ, ϋ, πατάµε το συνδυασµό πλήκτρων shift και, και στη συνέχεια το αντίστοιχο φωνήεν. γ) Για να εµφανίσουµε το ερωτηµατικό πατάµε το πλήκτρο, ενώ για να εµφανιστεί η άνω και κάτω τελεία, πατάµε το συνδυασµό των πλήκτρων shift και Για να εµφανίσουµε τα εισαγωγικά πατάµε τον συνδυασµό Shift και συγχρόνως το πλήκτρο ας γράψουµε χαρακτήρες και λέξεις Για να γράψουµε κείµενα πρέπει να αποκτήσουµε άνεση στο χειρισµό του πληκτρολογίου, αλλά και του Wordpad. Ας προσπαθήσουµε να γράψουµε τα ακόλουθα: Την ελληνική αλφαβήτα, µε κεφαλαία γράµµατα. Ενεργοποιούµε το ελληνικό πληκτρολόγιο και τα κεφαλαία γράµµατα και αρχίζουµε την πληκτρολόγηση. Παρατηρούµε ότι οι χαρακτήρες εµφανίζονται στην οθόνη σε µία γραµµή. Για να αλλάξουµε γραµµή πατάµε το πλήκτρο Enter. Πατώντας το για άλλη µια φορά αφήνουµε µια κενή γραµµή. Την ελληνική αλφαβήτα, µε πεζά γράµµατα. Επιλέγουµε τα πεζά γράµµατα στο πληκτρολόγιο και αρχίζου- µε την πληκτρολόγηση. Μόλις τελειώσουµε, πατάµε το πλήκτρο Enter για να αλλάξουµε γραµµή. 62

11 Γνωριµία µε τους υπολογιστές Τα ψηφία 0,..9. Για να γράψουµε τα ψηφία αυτά χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα που βρίσκονται στο πάνω µέρος του πληκτρολογίου ή ενεργοποιούµε το αριθµητικό πληκτρολόγιο προσέχοντας να είναι αναµµένο το αντίστοιχο λαµπάκι. Tους χαρακτήρες ώ, έ, ϊ «Καλή µέρα», «Αϊδόνι». πώς αποθηκεύουµε ένα έγγραφο Για να αποθηκεύσουµε την εργασία µας, εργαζόµαστε όπως στην Ζωγραφική. Από τον κατάλογο Αρχείο, επιλέγουµε την Αποθήκευση και στο πλαίσιο που εµφανίζεται δίνουµε το ό- νοµα «ΟΚΙΜΗ». Το ίδιο µπορούµε να επιτύχουµε πιο εύκολα επιλέγοντας το εικονίδιο ΟΚΙΜΗ 63

12 ιδακτικό υλικό µαθητή πώς γράφουµε κείµενα Αν θέλουµε να γράψουµε κείµενο, µε την ακόλουθη µορφή: Το παιδί µε το γρατσουνισµένο γόνατο τότε ένας τρόπος είναι να γράψουµε το κείµενο χωρίς µορφοποίηση στους χαρακτήρες. ηλαδή να γράψουµε: Το παιδί µε το γρατσουνισµένο γόνατο Στη συνέχεια ας δούµε πώς µπορούµε να µορφοποιήσουµε το κείµενο αυτό, ώστε τα γράµµατα της λέξης «παιδί» να είναι έντονα, της λέξης «γρατσουνισµένο» πλάγια και υπογραµ- µισµένα και το χρώµα της λέξης «γόνατο» γαλάζιο. Γράµµατα έντονα, πλάγια, υπογραµµισµένα, χρωµατιστά Για να αλλάξουµε τη µορφή των γραµµάτων µιας λέξης πρέπει πρώτα να την σηµειώσουµε(επιλέξουµε), διπλοπατώντας µε το ποντίκι πάνω σε αυτή, οπότε η λέξη εµφανίζεται ποντίκι στην οθόνη σε σκούρο φόντο, όπως φαίνεται στο επόµενο: Για να αλλάξουµε τη µορφή των γραµµάτων µιας τέτοιας λέξης, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα εικονίδια που εµφανίζονται στη λωρίδα εργαλείων µορφοποίησης. Όταν επιλέξουµε µε το ποντίκι ένα από αυτά, τότε εµφανίζεται βυθισµένο (όπως φαίνεται στην εικόνα ) και 64

13 Γνωριµία µε τους υπολογιστές προκαλεί αλλαγή στη µορφή των γραµµάτων της επιλεγµένης λέξης. Αν επιλέξουµε ένα βυθισµένο πλήκτρο, τότε αυτό επανέρχεται στην αρχική του θέση και παύει να ισχύει η αλλαγή που προκάλεσε στην επιλεγµένη λέξη. Έτσι, για να κάνουµε τα γράµµατα της λέξης «παιδί» έντονα, επιλέγουµε την λέξη και πατάµε το πλήκτρο. Για να κάνουµε τα γράµµατα της λέξης «γρατζουνισµένο» πλάγια και υπογραµµισµένα, πρώτα την επιλέγουµε, πατάµε το πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο. Για να αλλάξουµε το χρώµα των γραµµάτων της λέξης «γόνατο», πατάµε το πλήκτρο και από τον κατάλογο χρωµάτων που εµφανίζεται επιλέγουµε το γαλάζιο. Ορισµός στυλ και µεγέθους των χαρακτήρων Σε ένα κείµενο µπορούµε να γράψουµε χαρακτήρες µε διαφορετικό στυλ (γραµµατοσειρά) και µέγεθος. Το µέγεθος των χαρακτήρων, µπορούµε να το αλλάξουµε επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθµό από τον κατάλογο που εµφανίζεται, όταν πατήσουµε το εικονίδιο επιλογής µεγεθών. Όσο µεγαλύτερο αριθµό επιλέγουµε, τόσο µεγαλύτεροι είναι οι χαρακτήρες που εµφανίζονται. Με παρόµοιο τρόπο επιλέγουµε και τη γραµµατοσειρά. 65

14 ιδακτικό υλικό µαθητή Παράδειγµα των παραπάνω αποτελεί το επόµενο κείµενο: Η γραφή αυτή είναι Times New Roman (ελληνική) µε µέγεθος 10 Η γραφή αυτή είναι Times New Roman (ελληνική) µε µέγεθος 12 Η γραφή αυτή είναι Arial (Ελληνική) µε µέγεθος 12 Επιλογή κειµένου Σε ένα κείµενο µπορούµε να επιλέξουµε όποιο τµήµα του θέλουµε και να εφαρµόσουµε όσα µάθαµε έως εδώ. Μια τέτοια επιλογή, γίνεται τοποθετώντας το σηµείο εισαγωγής στην αρχή του τµήµατος που θέλουµε να επιλέξουµε και µε τη µέθοδο «σύρε και άφησε» να οδηγήσουµε το σηµείο εισαγωγής στο τέλος του τµήµατος αυτού. Ορισµός εσοχών παραγράφου Όταν γράφουµε ένα κείµενο, πρέπει να πατάµε το πλήκτρο Enter, µόνον όταν θέλουµε να αλλάξουµε παράγραφο. Σε κάθε παράγραφο, οι γραµµές που την αποτελούν εκτείνονται όσο το επιτρέπουν οι δείκτες που ορίζουν τις εσοχές της από το αριστερό και το δεξί περιθώριο της σελίδας. Οι δείκτες αυτοί βρίσκονται συνήθως στα άκρα της λευκής περιοχής του χάρακα. Στο χάρακα του WordPad εµφανίζονται τρεις τέτοιοι δείκτες. Ένας για τη δεξιά εσοχή, ένας για την αριστερή και ένας για την αριστερή εσοχή µόνον της πρώτης γραµµής. Το δείκτη αυτό τον χρησιµοποιούµε όταν θέλουµε να ξεκινάει η πρώτη είκτης εσοχής πρώτης γραµµής είκτης είκτης αριστερής εσοχής δεξιάς εσοχής γραµµή µιας παραγράφου «πιο µέσα» από τις άλλες. 66

15 Γνωριµία µε τους υπολογιστές Οι παράγραφοι ενός κειµένου µπορούν να έχουν διαφορετικές εσοχές η κάθε µια. Τις εσοχές µιας παραγράφου µπορούµε να τις αυξοµειώσουµε µετακινώντας τους αντίστοιχους δείκτες, µε τη µέθοδο «σύρε και άφησε». Για να κατανοήσουµε καλύτερα τις εσοχές των παραγράφων ας δοκιµάσουµε τα παραδείγµατα: Να γράψουµε κείµενο µε εσοχές 0 9 Τοποθετούµε την αριστερή εσοχή στο 0 και την δεξιά στο 9. Στη συνέχεια γράφουµε το κείµενο. Παρατηρούµε ότι όταν γε- µίζει η γραµµή, το πρόγραµµα αναδιπλώνει το κείµενο µε βάσει τις εσοχές που έχουµε ορίσει. Πατάµε το Enter, όταν θέλουµε να αλλάξουµε παράγραφο. Έτσι, θα έχουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα: Να γράψουµε προτάσεις µε περιθώρια 0..6 Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω άσκηση, µε εσοχές στο 0 και 6 και έχουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα: 67

16 ιδακτικό υλικό µαθητή στοίχιση κειµένου Το κείµενο που γράφουµε περιορίζεται από τις εσοχές που έχουµε ορίσει. Στα περιθώρια αυτά οι παράγραφοί του µπορεί να είναι στοιχισµένες στο κέντρο, αριστερά ή δεξιά. Το είδος της στοίχισης µιας παραγράφου επιλέγεται αντίστοιχα από τα εικονίδια της λωρίδας εργαλείων δια- µόρφωσης, αφού πρώτα το σηµείο εισαγωγής βρίσκεται µέσα στην παράγραφο αυτή. Η στοίχιση στο κέντρο είναι χρήσιµη στις επικεφαλίδες και γίνεται επιλέγοντας το µεσαίο εικονίδιο. Η προς τα αριστερά στοίχιση, επιτυγχάνεται µε την επιλογή του πρώτου εικονιδίου και είναι χρήσιµη για τη γραφή του κυρίως κειµένου. Η προς τα δεξιά στοίχιση επιτυγχάνεται µε την επιλογή του τελευταίου εικονιδίου και είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις ό- πως αυτή του ονόµατος ποιητή στο τέλος ενός ποιήµατος. Με όλα όσα µάθαµε έως εδώ µπορούµε να γράψουµε µορφοποιη- µένα κείµενα. Για παράδειγµα: 1. Μια στροφή από ποίηµα του Ελύτη. ΠΑΙ Ι ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΣΜΕΝΟ ΓΟΝΑΤΟ Παιδί µε το γρατσουνισµένο γόνατο Κουρεµένο κεφάλι όνειρο ακούρευτο Ποδιά µε σταυρωµένες άγκυρες Στο κείµενο αυτό παρατηρούµε ότι κάθε γραµµή του απoτελεί χωριστή παράγραφο. Άρα µόλις τελειώνει πρέπει να πατήσουµε 68

17 Γνωριµία µε τους υπολογιστές το πλήκτρο Enter για να πάµε στην επόµενη γραµµή (παράγραφο). Αφού τελειώσουµε διορθώνουµε το κείµενο τα τυχόν λάθη και το αποθηκεύουµε µε ένα όνοµα, στην περίπτωσή µας το όνοµα «ΤΟ ΠΑΙ Ι». Στη συνέχεια το εκτυπώνουµε, πατώντας το εικονίδιο. 2. Ένα απόσπασµα από τον µύθο του Αισώπου, «Τα ποντίκια και το κουδούνισµα της γάτας». ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥ ΟΥΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΑ- ΤΑΣ Τα ποντίκια είχαν βρει τον µπελά τους από τη γάτα του σπιτιού και κάλεσαν συµβούλιο για να δουν τι µπορεί να γίνει, για να σταµατήσει αυτό το κακό. Η πρόταση έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό. Αλλά ένας γέρος ποντικός, που καθόταν αµίλητος όλη την ώρα, σηκώθηκε και είπε: Κατά τη γραφή του κειµένου, πρέπει να προσέξουµε και να ρυθµίσουµε: τα περιθώρια, δηλαδή τις εσοχές (µεταφέροντας τους δείκτες τους κατάλληλα) τη στοίχιση για την επικεφαλίδα, «κεντράρισµα», για το κύριο µέρος του κειµένου το «αριστερή στοίχιση», ενώ για τον ποιητή την «δεξιά» το µέγεθος των χαρακτήρων (µέγεθος 11) το στυλ των χαρακτήρων (Arial) τη µορφοποίηση των χαρακτήρων. 69

18 ιδακτικό υλικό µαθητή Αφού γράψουµε αυτό το κείµενο, διορθώνουµε τα λάθη, το α- ποθηκεύουµε µε όνοµα «ΠΟΝΤΙΚΙ» και στη συνέχεια το εκτυπώνουµε. 70

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 2.6. Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Ενότητα 2.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν: Να δηµιουργούν πίνακες. Να εισάγουν στοιχεία σε αυτούς. Να εισάγουν και να διαγράφουν γραµµές, στήλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής Μάθηµα 1.2 Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει: Να µπορούν να περιγράφουν τα κύρια µέρη ενός υπολογιστή. Να γνωρίζουν το ρόλο των µερών αυτών στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα