ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : 1) ΣΩΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 2) ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 3) ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι πρότινος, υπήρχε η αντίληψη ότι χρησιμοποιώντας ένα «μείγμα» θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης, μπορούσαμε να διαμορφώσουμε αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια. Με τις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα, η αβεβαιότητα που υπάρχει απειλεί την τελειότητα των υποδειγμάτων αξιολόγησης επενδύσεων. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της σύνθεσης ενός άριστου χαρτοφυλακίου σε συνθήκες μελλοντικής αβεβαιότητας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Η χρηματική απόδοση της επένδυσης είναι το αποτέλεσμα δύο πηγών:1)της απόδοσης των μερισμάτων 2)της απόδοσης της αξίας του αξιόγραφου. Μέρισμα ονομάζεται η χρηματική απολαβή της κάθε μετοχής που προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης. Η απόδοση της τιμής του αξιόγραφου στο τέλος μίας περιόδου t αφορά την δεύτερη πηγή της απόδοσης. Στατιστικά μέτρα της απόδοσης 1)Προσδοκώμενη απόδοση αποτελούν οι ατομικές προβλέψεις των μεμονωμένων επενδυτών για την πορεία και την εξέλιξη μιας επένδυσης. Βασίζεται σε διάφορους παράγοντες πληροφόρησης όπως η πορεία της μετοχής τον τελευταίο καιρό, η πορεία βασικών μακροοικονομικών δεικτών,στην πιθανή ύπαρξη εσωτερικής πληροφόρησης κ.τ.λ. Στόχος μιας σωστής αξιολόγησης είναι η ταύτιση της προσδοκώμενης με την πραγματική απόδοση. 2)Διακύμανση και τυπική απόκλιση Ένα σημαντικό τμήμα της ανάλυσης της απόδοσης ενός αξιόγραφου αποτελεί η μεταβλητότητα της απόδοσης του. Αυτή μετράται με την διακύμανση η οποία ισούται με τον λόγο του αθροίσματος των τετραγώνων των αποδόσεων προς το πλήθος των φάσεων. Η τυπική απόκλιση είναι η μαθηματική ρίζα της διακύμανσης.

3 3)Συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης Αφού μελετήσαμε την μεταβλητότητα της απόδοσης της κάθε μετοχής πρέπει τώρα να προσδιορίσουμε την σχέση των διακυμάνσεων των αποδόσεων των μετοχών μεταξύ τους. Ως συνδιακύμανση ορίζουμε το λόγο του αθροίσματος των γινομένων των αποκλίσεων προς το πλήθος των γινομένων. Όταν η συνδιακύμανση δύο μετοχών είναι θετική,έχουμε θετική εξάρτηση των αποδόσεων των δύο μετοχών, όταν είναι αρνητική έχουμε αρνητική εξάρτηση και στην περίπτωση που η συνδιακύμανση είναι μηδενική δεν μπορούμε να βρούμε τον συσχετισμό της απόδοσης μίας μετοχής με μία άλλη. Ως συντελεστή συσχέτισης δύο μετοχών ορίζουμε το λόγο συνδιακύμανσης τους προς το γινόμενο των τυπικών αποκλίσεων των μετοχών.ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει τιμές μεταξύ του -1 και +1. Η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου απαιτεί ένα συνδυασμό προσδοκώμενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου η οποία εξαρτάται από την προσδοκώμενη απόδοση των μεμονωμένων μετοχών, με την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου η οποία εξαρτάται από την σχέση τυπικής απόκλισης των μετοχών καθώς και του βαθμού συσχέτισης τους. Το <<καλύτερο>> χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο που συνδυάζει υψηλή προσδοκώμενη απόδοση και χαμηλή τυπική απόκλιση. Προσδοκώμενη απόδοση χαρτοφυλακίου Εξαρτάται από το πλήθος των μετοχών, την αντίστοιχη απόδοση τους, καθώς και από τους συντελεστές στάθμισης του χαρτοφυλακίου. Διακύμανση και τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου Εξαρτάται από το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί στις μετοχές που το απαρτίζουν, από τη διακύμανση των μεμονωμένων μετοχών και από την μεταξύ τους σχέση (συνδιακύμανση). Η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου ισούται με την ρίζα της διακύμανσης του. Συνέπεια της διαφοροποίησης(diversification effect) Υπολογίζουμε τον σταθμικό μέσο των τυπικών αποκλίσεων και τον συγκρίνουμε με την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου. Η διαφορά τους οφείλεται στον συντελεστή συσχέτισης. Άρα όσο κινούμαστε από την αρνητική συσχέτιση των μετοχών στην θετική, τα δύο αυτά μέτρα τείνουν να είναι ίσα.(-1 ρ 1)

4 Χαρτοφυλάκια δύο αξιόγραφων αντίστοιχο ισχύει και για το σημείο Β. Ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να εμπεριέχει άπειρους συνδυασμούς. Τα σημεία της κυρτής καμπύλης μας δείχνουν τους εφικτούς συνδυασμούς που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο. Όσο πιο κοντά στο σημείο Α τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της μετοχής Α στο χαρτοφυλάκιο. Το ΠΡΟΣΟΧΗ :Όσο ο βαθμός συσχέτισης μειώνεται, αρχίζει να εμφανίζεται το φαινόμενο της αντιστάθμισης το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη ενός χαρτοφυλακίου με μικρότερη τυπική απόκλιση (μηδενική στην σπάνια περίπτωση όπου ρ=-1)το οποίο αποτελείται και από τις δύο μετοχές. Στην περίπτωση μάλιστα της <<τέλειας>> αντιστάθμισης έχουμε μηδενική τυπική απόκλιση αλλά προσδοκώμενη απόδοση 0. Παρατηρήσεις: 1)Αυτός που αποστρέφεται τον κίνδυνο(risk averter) επιλέγει κοντά στο Δ(MV=minimal variance,σημείο ελάχιστης διακύμανσης) 2)Αυτός που αγαπά τον κίνδυνο(risk lover) επιλέγει κοντά στο Β. Η καμπύλη ΑΒ αποτελεί το σύνολο των εφικτών συνδυασμών και το τμήμα της ΔΒ το αποτελεσματικό σύνολο. Το ΑΔ δεν μας συμφέρει γιατί κινούμενοι από το Α στο Δ(MV) τα σημεία έχουν υψηλότερη τυπική απόκλιση και χαμηλότερη προσδοκώμενη απόδοση από το σημείο Δ(MV).

5 Χαρτοφυλάκιοο περισσότερων αξιόγραφων ένα συνδυασμό μεταξύ των MV-Ψ. Όταν το χαρτοφυλάκιο αποτελείται περισσότερες των από δύο μετοχών,τότε το σύνολο των εφικτών συνδυασμών απεικονίζεται με το περίγραμμα ενός χώρου. Για τους ίδιους λόγους με το παράδειγμα προηγούμενο επιλέγουμε Άριστο χαρτοφυλάκιο Γνωρίζουμε ότι η αγορά διαθέτει τόσο ακίνδυνα αξιόγραφα (π.χ. έντοκα γραμμάτια δημοσίου) όπως και κινδυνοφόρα (π.χ. μετοχές). Η γραμμή I μας δείχνει χαρτοφυλάκια τα οποία αποτελούνται από ακίνδυνα αξιόγραφα (σημείο R f ) και χαρτοφυλάκια με συνδυασμό ακίνδυνων και κινδυνοφόρων αξιόγραφων. Μετά το σημείο Ω οι επενδυτές δανείζονται με το ακίνδυνο επιτόκιο προκειμένου να αυξήσουν την επένδυση τους στο Ω (π.χ. σημείο 3).Η γραμμή βέβαια η οποία απεικονίζει το σύνολο των αποτελεσματικών συνδυασμών είναι η γραμμή II και ονομάζεται γραμμή της κεφαλαιαγοράς. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι τα σημεία που βρίσκονται πάνω από την γραμμή I έχουν μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση. Το αν θα επιλέξει μόνο το ακίνδυνο αξιόγραφο ή συνδυασμό αξιόγραφων ή ακόμα και τον δανεισμό για επένδυση σε αξιόγραφα

6 (σημεία δεξιά του Α) εξαρτάται από το βαθμό αποστροφής που έχει στον κίνδυνο ο κάθε επενδυτής. Συντελεστής β Είναι ένα μέτρο υπολογισμού του κινδύνου της απόδοσης ενός χρεογράφου. η απόδοση της αγοράς. όπου R i η απόδοση της μετοχής και R M Ο συντελεστής β μας δείχνει την αντίδραση της μετοχής στις μεταβολές του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Στόχος είναι η πρόσθεση σε ένα χαρτοφυλάκιο μιας μετοχής με αρνητικό συντελεστή β αποτέλεσμα της οποίας είναι η αντιστάθμιση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Έτσι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου συντελεί στην μείωση του κινδύνου. β i = Cov(r i,r M )/σ 2 (r M ) όπου: Cov(r i,r M ) είναι η συνδιακύμανση των εξεταζόμενων κεφαλαιακών στοιχείων και του χαρτοφυλακίου της αγοράς και σ 2 (r M ) είναι η διακύμανση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Κίνδυνος Στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου ο συνολικός κίνδυνος διαχωρίζεται σε δύο είδη κινδύνων με διαφορετικά χαρακτηριστικά: τον συστηματικό κίνδυνο και τον μη συστηματικό κίνδυνο. Συνολικός κίνδυνος = Συστηματικός κίνδυνος + μη Συστηματικός κίνδυνος Συστηματικός καλείται ο κίνδυνος ο οποίος προκαλείται από γενικότερους παράγοντες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος (π.χ. αβεβαιότητα για την πορεία του Α.Ε.Π, ισοτιμίες συναλλάγματος, πληθωρισμός κ.ά.) οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν το σύνολο των επιχειρήσεων.

7 Αντίθετα οι πληροφορίες οι οποίες επηρεάζουν μόνο την πορεία μιας συγκεκριμένης εταιρείας (π.χ. έναρξη απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων, αστοχίες της επιχειρηματικής πολιτικής κ.ά.) συστήνουν τον μη συστηματικό κίνδυνο. Χρήση συντελεστή β Ο συντελεστής β είναι ιδιαίτερα χρήσιμος γιατί μας δείχνει το μέγεθος της αντίδρασης της απόδοσης μιας μετοχής στο συστηματικό κίνδυνο, δηλαδή πως αντιδρά μία μετοχή όταν μεταβληθεί το Α.Ε.Π. ο πληθωρισμός, τα επιτόκια κ.ά. Γνωρίζουμε ότι ένα χαρτοφυλάκιο αποτελείται από συστηματικό και μη συστηματικό κίνδυνο. Ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να εξαλείψει τον μη συστηματικό κίνδυνο. Επομένως ο συστηματικός κίνδυνος μιας μετοχής μπορεί να σχετίζεται με την προσδοκώμενη απόδοση. Θεωρία Markowitz Η διαδικασία της επιλογής ενός χαρτοφυλακίου μπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια.το πρώτο στάδιο ξεκινά με την παρατήρηση και την εμπειρία και τελειώνει με τις πεποιθήσεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις-αποδόσεις των διαθέσιμων τίτλων.το δεύτερο στάδιο αρχίζει με τις σχετικές πεποιθήσεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις και τελειώνει με την επιλογή του χαρτοφυλακίου.. Η βασική υπόθεση είναι ότι ο επενδυτής τοποθετεί όλα του τα κεφάλαια στην ασφάλεια με την μεγαλύτερη προεξοφλημένη αξία.θεωρούμε ότι αν δύο τίτλοι έχουν την ίδια αξία τότε ή ο ένας ή ο άλλος ή ένας συνδυασμός αυτών είναι τόσο καλές επιλογές όσο οποιεσδήποτε άλλες.. Υπάρχει ένας κανόνας που αναφέρει ότι ο επενδυτής θα πρέπει να διαφοροποιηθεί αλλά και να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη απόδοση.ο κανόνας αναφέρει ότι ο επενδυτής θα πρέπει να διαφοροποιήσει όλα τα κεφάλαια του μεταξύ όλων αυτών των τίτλων οι οποίοι δίνουν την μέγιστη αναμενόμενη απόδοση.ο νόμος των μεγάλων αριθμών διασφαλίζει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου θα είναι σχεδόν η ίδια με την αναμενόμενη απόδοση.υπόθεση του συγκεκριμένου κανόνα είναι η ύπαρξη ενός χαρτοφυλακίου το οποίο μας δίνει τη μέγιστη αναμενόμενη απόδοση και τη μικρότερη διακύμανση και αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.οι αποδόσεις από κινητές αξίες είναι πολύ συσχετισμένες.η διαφοροποίηση δεν μπορεί

8 να εξαλείψει όλη τη διακύμανση.επομένως υπάρχει ένας ρυθμός με τον οποίο ο επενδυτής μπορεί να αποκτήσει αναμενόμενη απόδοση από την ανάληψη διακύμανσης ή ακόμα να μειώσει τη διακύμανση θυσιάζοντας αναμενόμενη απόδοση. Υπόδειγμα CAPM Σύμφωνα με το CAPM ο επενδυτής αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο μόνο όταν αποζημειώνεται από υψηλότερη απόδοση. Χαρτοφυλάκιο αγοράς E(r M )=r F +ασφάλιστρο κινδύνου Η παραπάνω σχέση μας δείχνει ότι η προσδοκώμενη απόδοση της αγοράς ισούται με την προσδοκώμενη απόδοση του ακίνδυνου χρεογράφου συν την επιπλέον απόδοση για την ανάληψη του κινδύνου που ονομάζεται ασφάλιστρο κινδύνου(risk premium). Αξιόγραφο E(r)=r F +β(e(r M )-r F ) Το υπόδειγμα μας δείχνει ότι η προσδοκώμενη απόδοση μιας μετοχής ισούται με την προσδοκώμενη απόδοση του ακίνδυνου επιτοκίου συν το γινόμενο του συντελεστή β επί της διαφοράς της προσδοκώμενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς και του ακίνδυνου επιτοκίου. Σύμφωνα με το CAPM το χαρτοφυλάκιο της αγοράς(β=1) ανήκει στα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια. Αν υπάρχει η ίδια πληροφόρηση, ο ίδιος τρόπος επεξεργασίας των υπαρχουσών πληροφοριών και ευκαιριών το αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο είναι το ίδιο για όλους και δεν είναι άλλο από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς.

9 Κριτική σε CAPM Παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο ότι το μοντέλο αξιολόγησης επενδύσεων CAPM έχει καταρρεύσει. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια βέβαια ομόλογα καθώς και ότι δεν υπάρχουν πια σταθερά επιτόκια. ΟΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Από το 1950 κι έπειτα, η ποσότητα χρήματος παγκοσμίως αυξανόταν αισθητά, ενώ η απόδοση του κεφαλαίου μειωνόταν από την ευρεία άσκηση νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιτοκίων, το οποίο οδηγεί με τη σειρά του σε χαμηλά κίνητρα για επενδύσεις. Το χαμηλό επίπεδο αποδόσεων παγκοσμίως οδηγεί σε χρηματοπιστωτικές «φούσκες», ενώ τα χαμηλά επιτόκια δημιουργούν διλλήματα στους επενδυτές για το αν θα αναλάβουν ή όχι μεγαλύτερο κίνδυνο για μεγαλύτερες αποδόσεις. Τα χαμηλά επιτόκια και οι χαμηλές αποδόσεις αλλά και τα αυξημένα επίπεδα αβεβαιότητας τροφοδοτούνται από συνθήκες «Secular Stagnation». Ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τον Hansen το 1938, όπου η χαμηλή γεννητικότητα και το τέλος της αγροτικής ανάπτυξης θα ωθούσαν τη χώρα σε χαμηλές επενδύσεις, χαμηλή ζήτηση και χαμηλή ανάπτυξη. Τα αρνητικά επιτόκια εξισορροπούν αποταμιεύσεις κι επενδύσεις για πλήρη απασχόληση, ενώ ο χαμηλός πληθωρισμός και τα επιτόκια κοντά στο 0 καθιστούν ανέφικτη την πλήρη απασχόληση. Ακόμα κι αν είναι νωρίς ώστε να καταλάβουμε αν οι συνθήκες «Secular Stagnation» θα φανούν τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει από τώρα οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί να σκεφτούν πως θα τις αντιμετωπίσουν, ειδικά όταν υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδυναμώνεται ο φόβος για ύπαρξη πραγματικών συνθηκών «Secular Stagnation», όπως είναι 1) τα μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια, 2) η πτωτική τάση των πραγματικών επιτοκίων και 3) η εξασθένηση μελλοντικής ζήτησης λόγω απομόχλευσης και δημογραφικών τάσεων. Ενδεικτικό υψηλής αβεβαιότητας είναι ότι έξι χρόνια μετά την κατάρρευση της

10 Lehmann Brothers και την απαρχή της παγκόσμιας κρίσης, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS 2014) προειδοποιεί ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί κι ενώ στις χρηματαγορές επικρατεί ευφορία, στην πραγματική οικονομία οι επενδύσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Σε περιόδους «Secular Stagnation», ο αποπληθωρισμός καθώς και τα αρνητικά επιτόκια δημιουργούν αντικίνητρα για νέες επενδύσεις. Έτσι με την απουσία νέων επενδύσεων οδηγούμαστε σε μείωση εισοδήματος κι εκροή αποταμιεύσεων δημιουργώντας μακροχρόνια στασιμότητα. Τέλος, η μείωση των αποδόσεων οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων αβεβαιότητας. Η Επιχειρηματικότητα υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας Ο κυριότερος λόγος που η επιτυχής έκβαση των στόχων της επιχείρησης δεν αποτελεί εχέγγυο για την αποτελεσματική κι αποδοτική πορεία αυτής, σχετίζεται με την ύπαρξη της αβεβαιότητας. Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις, αποτελούν η σημασία, το είδος κι ο ρόλος των πληροφοριών, αφού με ορθή αξιολόγηση αυτών, το επίπεδο αβεβαιότητας μπορεί να μειωθεί. Η διαφοροποίηση αβεβαιότητας και κινδύνου έχει αποσαφηνιστεί μέσα από την ερευνητική εργασία του Knight «Risk Uncertainty & Profit». Συγκεκριμένα ο κίνδυνος αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενα γεγονότα, που έχουν πολλές πιθανότητες να προβλεφθούν με κάποια σχετική ακρίβεια. Από την άλλη, η αβεβαιότητα συνδέεται με μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Τέλος ο βασικός τρόπος σύνδεσης επιχειρηματικότητας κι αβεβαιότητας είναι η πληροφόρηση. Φύση και Διαστάσεις της Αβεβαιότητας Η αβεβαιότητα οφείλεται στην ύπαρξη ατελούς γνώσης ή στην ύπαρξη συνεχών κι ευμετάβλητων γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα προέρχεται από: την εγγενή φυσική τυχαιότητα την πολυμορφία των αξιών την ανθρώπινη συμπεριφορά την κοινωνική μεταβλητότητα τις τεχνολογικές εκπλήξεις

11 Η ύπαρξη περιορισμένης γνώσης ως κατηγορία αβεβαιότητας πηγάζει από: την ανεπάρκεια την έλλειψη δεδομένων την αδυναμία υπολογισμού τα αντικρουόμενα στοιχεία το άγνωστο επίπεδο άγνοιας την απροσδιοριστία το αμείωτο επίπεδο άγνοιας Προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι αβεβαιότητες στον επιχειρηματικό κόσμο θα πρέπει να εντοπιστούν οι διαφορετικές διαστάσεις τους. Οι διαστάσεις της αβεβαιότητας είναι οι εξής: Εφήμερη αβεβαιότητα Εσωτερική αβεβαιότητα Δομική αβεβαιότητα Μετρική αβεβαιότητα Επεξεργασμένη αβεβαιότητα Εκτός από τα προηγούμενα, εντοπίζονται και τρεις τύποι αβεβαιότητας που επηρεάζουν την δραστηριότητα των επιχειρήσεων: Εφικτή πρόβλεψη αβεβαιότητας Δύσκολα προβλέψιμη αβεβαιότητα Απόλυτη αβεβαιότητα Επίπεδα αβεβαιότητας: Επίπεδο 1. Μια αρκετά σαφής προσέγγιση του μέλλοντος Επίπεδο 2. Εναλλακτικά μελλοντικά αποτελέσματα Επίπεδο 3. Πλήθος εναλλακτικών μελλοντικών αποτελεσμάτων Επίπεδο 4. Απόλυτη ασάφεια Επίπεδο 5. Απόλυτη αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον Τέλος η θεωρία της σηματοδότησης (signaling theory) είναι μια από τις σημαντικότερες θεωρίες της οικονομικής επιστήμης και σχετίζεται με τον περιορισμό

12 της ασυμμετρίας των πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (αποστολέαλήπτη), που προκύπτει από τη διαφορά γνώσεων που έχουν. Αποτυχία των Παραδοσιακών Μεθόδων Αξιολόγησης & Μελλοντική Επιχειρηματικότητα Η δημιουργία σύγχρονων τρόπων μέτρησης της αβεβαιότητας με μεγαλύτερη αξιοπιστία, αλλά και η ανεπάρκεια του να λαμβάνονται υπόψη πολλαπλές παράμετροι, παράγοντες και μεταβλητές έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη των παραδοσιακών μεθόδων μέτρησης της αβεβαιότητας. Η χρήση των μεθόδων αυτών, στην προσπάθεια κατεύθυνσης μελλοντικής επιχειρηματικότητας οδηγεί σε οριακή συνεισφορά στην επιτυχή λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή ανάληψη τεράστιου κινδύνου. Βασικός λόγος αποτυχίας των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης των αβέβαιων καταστάσεων, είναι ότι υποθέτουν, είτε ότι ο κόσμος είναι γνωστός με βεβαιότητα, είτε πως το μέλλον είναι άγνωστο άρα κι απρόβλεπτο. Με την υποεκτίμηση του παράγοντα της αβεβαιότητας, οι επιχειρηματίες οδηγούνται σε στρατηγικές για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες δεν μπορούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από τις απειλές. Έτσι οι επιχειρήσεις γίνονται έρμαια του αβέβαιου μέλλοντος και υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αλλά να μην μπορεί να διασφαλιστεί ακόμα και η ύπαρξη τους. Έτσι λοιπόν, η εισαγωγή και η χρήση πιο σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης είναι μονόδρομος, μέσα στο πλαίσιο έντονης αβεβαιότητας κι αδυναμίας των παραδοσιακών μεθόδων να αξιολογήσουν επαρκώς την αβεβαιότητα, αφού στηρίζονται σε πλήθος δεικτών και σεναρίων που μπορούν να αναγνωρίσουν ευκαιρίες κι απειλές, να κάνουν διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων και να βοηθήσουν στην ικανοποιητική διαχείριση αυτών.

13 ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ Το πολύπλοκο εσωτερικό και το πολυτάραχο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων καθιστούν μη ρεαλιστική την άποψη ότι το μέλλον θα εξελιχθεί όπως το παρόν. Οι ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές και η επικράτηση της παγκοσμιοποίησης δημιουργούν συνεχώς νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Τα φαινόμενα αυτά, κάνουν την εκτίμηση των μελλοντικών καταστάσεων εξαιρετικά δύσκολη. Κατά συνέπεια, με στόχο την μακροχρόνια βιωσιμότητά τους, οι επιχειρήσεις καλούνται να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές πρόβλεψης και στρατηγικού σχεδιασμού, μία εκ των οποίων είναι η διαμόρφωση σεναρίων. Η τεχνική αυτή, κερδίζει συνεχώς την εκτίμηση των ειδικών και χρησιμοποιείται ολοένα και από περισσότερες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Παραδοσιακές Μέθοδοι Αξιολόγησης Αβέβαιων Καταστάσεων Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης αβέβαιων καταστάσεων έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Αντιμετωπίζουν με έναν «δυαδικό» τρόπο την επικρατούσα κατάσταση. Θεωρούν πως είτε υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα, είτε ότι το μέλλον είναι εντελώς άγνωστο. Ως αποτέλεσμα, στις μεθόδους αυτές είναι αδύνατη η ένταξη της νέας πληροφόρησης στην ανάλυση και άρα υπάρχει αδυναμία ευελιξίας της ανάλυσης. Κατά συνέπεια, ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας, ο οποίος είναι αυτός που εμπεριέχει την αβεβαιότητα, αλλά και αυτός που οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, δεν εξετάζεται ορθά. Συνεπώς με τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης υπάρχει κίνδυνος για την ίδια την ύπαρξη της επιχείρησης. Τεχνική Διαμόρφωσης Σεναρίων Η τεχνική διαμόρφωσης σεναρίων αποτελείται από δύο κύριες κατηγορίες. Τα σενάρια προβλέψεων (vision-driven scenarios) και τα σενάρια αποφάσεων (decisiondriven scenarios).

14 Α) Σενάρια Προβλέψεων Τα σενάρια προβλέψεων είναι χρονοβόρα ( έτη) και αφορούν μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Δίνουν έμφαση στη σκέψη και στο διάλογο, διευκολύνοντας την εκπαίδευση των ατόμων και προωθώντας την αλλαγή, την καινοτομία και νέες στρατηγικές ιδέες. Μελετούν το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και κατά συνέπεια εξαρτώνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ειδικούς και διαμεσολαβητές. Β) Σενάρια Αποφάσεων Σε αντίθεση με τα σενάρια προβλέψεων, τα σενάρια αποφάσεων είναι βραχυπρόθεσμα και στοχεύουν σε άμεσες αποφάσεις. Αφορούν στρατηγικές αποφάσεις που σχετίζονται με την απόδοση και τα κέρδη, όπως αποφάσεις για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος, ή για την επέκταση της εταιρείας και τον ανταγωνισμό. Αναζητούν τη βέλτιστη επιλογή, η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί λόγω της αβεβαιότητας, και για αυτόν τον λόγο είναι και τα σενάρια που θέλουν οι managers. Εστιάζουν σε συγκεκριμένες αβεβαιότητες και κατά συνέπεια εξαρτώνται από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες και ειδικούς της επιχείρησης. Στόχος της τεχνικής διαμόρφωσης σεναρίων είναι η βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων, μέσω της ανάλυσης του μεγέθους αβεβαιότητας στο περιβάλλον της επιχείρησης, της ανάλυσης των μορφών αβεβαιότητας και της μελέτης των επιπέδων αβεβαιότητας και της επίδρασής τους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η επιλογή σεναρίου (προβλέψεων ή αποφάσεων) γίνεται με βάση τον σκοπό, τις προσδοκίες και τα προϊόντα κάθε επιχείρησης, αλλά κυρίως γίνεται ανάλογα με το επίπεδο της αβεβαιότητας που υπάρχει. Φύση της Αβεβαιότητας 1) Αβεβαιότητα Ζήτησης 2) Αβεβαιότητα Προσφοράς (ενδογενής ή εξωγενής) 3) Αβεβαιότητα από εξωτερικούς παράγοντες 4) Αβεβαιότητα Ανταγωνισμού

15 Επίπεδα της Αβεβαιότητας 1) Σχετικά μικρή αβεβαιότητα 2) Μικρός αριθμός πιθανών μελλοντικών συνθηκών 3) Μεγαλύτερος αριθμός μελλοντικών συνθηκών 4) Πλήρης ασάφεια (πλήρως αβέβαιες καταστάσεις, αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις και έχουν πιθανότητα εμφάνισης σε αγορές με οικονομικές και τεχνολογικές ασυνέχειες, ή σε πρωτοεμφανιζόμενες αγορές) Η αβεβαιότητα υπάρχει τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Συνεπώς, είναι αναγκαία η μελέτη τους πριν την λήψη αποφάσεων. Γενικευμένο Εξωτερικό Περιβάλλον (Social Environment) Περιλαμβάνει τις δυνάμεις εκείνες που επιδρούν στις μακροχρόνιες αποφάσεις της επιχείρησης (δυνάμεις οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτικές-νομικές, κοινωνικοπολιτικές). Για τη διερεύνηση του γενικευμένου εξωτερικού περιβάλλοντος πιο διαδεδομένη είναι η ανάλυση PESTEL, που αφορά την εξέταση (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) παραγόντων. Άμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον (Task Environment) Περιλαμβάνει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση και επηρεάζονται από αυτή (κυβερνήσεις, τοπικές κοινότητες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, πελάτες, πιστωτές, υπάλληλοι, σωματεία, εμπορικές οργανώσεις). Είναι ουσιαστικά ο χώρος μέσα στον οποίο η επιχείρηση λειτουργεί. Η πιο γνωστή μέθοδος διερεύνησης του άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η Ανάλυση Κλάδου (Industry Analysis). Η ανάλυση κλάδου στηρίζεται στο υπόδειγμα του Porter και μετρά το επίπεδο του ανταγωνισμού σε έναν κλάδο. Ο Porter υποστηρίζει ότι υπάρχουν πέντε δυνάμεις που καθορίζουν τη δυνατότητα κέρδους σε κλάδο : 1) απειλή από νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις 2) ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων 3) απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 4) διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 5) διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

16 Εσωτερικό Περιβάλλον Η διερεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι γνωστή ως Ανάλυση Οργανισμού (Organizational Analysis) και αφορά την αναγνώριση και την ανάπτυξη των πόρων της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης γίνεται ανάλυση της δομής της επιχείρησης, εξετάζεται η κουλτούρα της επιχείρησης (αντιλήψεις, προσδοκίες, αξίες) και γίνεται διερεύνηση των πόρων της επιχείρησης (ποιοι πόροι μπορούν να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα). Ένα βασικό ερώτημα, στο οποίο ακόμη και σήμερα οι απόψεις των ειδικών διίστανται, είναι εάν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν ή να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα. Επίσης, εκτός από την αβεβαιότητα, στο περιβάλλον της επιχείρησης υπάρχει και μία ακόμη σημαντική έννοια που χρίζει ανάλυσης. Η έννοια αυτή είναι η πολυπλοκότητα, η οποία εξηγείται από τάσεις όπως η τεχνολογία, ο ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή, η ταχύτητα, το παράδοξο. Ο κόσμος δηλαδή χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας Σε ένα περιβάλλον χωρίς αβεβαιότητα, καταλληλότερη μέθοδος θεωρείται η στρατηγική εστίασης (focus strategy), η οποία οδηγεί σε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει η αβεβαιότητα, καταλληλότερη μέθοδος θεωρείται η εναλλακτική προσέγγιση αναμονής της επιχείρησης και αντίδραση όταν έχει εξαλειφθεί η αβεβαιότητα. Όταν τόσο η αβεβαιότητα (uncertainty), όσο και η πολυπλοκότητα (complexity) είναι χαμηλές, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εικασίες ή εκτιμήσεις σημείων. Όμως η τεχνική της πρόβλεψης μοναδιαίου σημείου (single point forecasting) δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όταν τόσο η αβεβαιότητα, όσο και η πολυπλοκότητα είναι υψηλές, πιο ακριβή είναι τα μέτρα διασποράς, δηλαδή εύρεση εύρους εντός του οποίου θα βρίσκεται το αποτέλεσμα.

17 Στην περίπτωση ύπαρξης χαμηλού επιπέδου αβεβαιότητας, επικρατέστερη είναι η διαμόρφωση ντετερμινιστικών μοντέλων, τα οποία ωστόσο είναι ανεπαρκή σε μακροχρόνιο επίπεδο. Αντίθετα, στην περίπτωση ύπαρξης υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας, επικρατέστερη είναι η χρησιμοποίηση στοχαστικών μοντέλων, τα οποία έχουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, δεν έχουν αποδώσει όμως τα αναμενόμενα στην πράξη. Μεθοδολογίες Διαμόρφωσης Σεναρίων 1) Μεθοδολογία της Διαισθητικής Λογικής (Intuitive Logics) 2) Ανάλυση της Επίπτωσης Τάσεων (Trend Impact Analysis) 3) Ανάλυση Σταυροειδών Επιπτώσεων (Cross-Impact Analysis) 4) Μεθοδολογία La Prospective 5) Field Anomaly Relaxation 6) Προσέγγιση του 100Ν Group Κλειδιά για την επιτυχημένη επιλογή σεναρίου 1) Διασφάλιση κορυφαίας χορηγίας (για διαχείριση και συμμετοχή) 2) Συλλογή διαφορετικών εσόδων (εσωτερικά, εξωτερικά) 3) Ύπαρξη στενής σύνδεσης με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες κατανομής των κεφαλαίων 4) Διαμόρφωση εσωτερικά, σεναρίων βασισμένων σε επιχειρήματα 5) Στήριξη σε αναλύσεις που βασίζονται σε γεγονότα και στη λογική 6) Αποφυγή πλήρους εμπιστοσύνης σε κάποιον για την μελλοντική πρόβλεψη 7) Έμφαση στην προσαρμογή και τη διαμόρφωση των μελλοντικών σεναρίων 8) Παρακολούθηση των εξελίξεων και συνεχής ενημέρωση Στην περίπτωση που η επιλογή μοντέλου είναι αδύνατη, μπορεί να προσφέρει γνώση η Διερευνητική Μοντελοποίηση και Ανάλυση (Exploratory Modeling and Analysis). Η μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση ενός πολύπλοκου συστήματος με συγκεκριμένους στόχους και ερωτήματα, όπως κάτω από ποιες συνθήκες θα υπάρξει επιτυχία, κάτω από ποιες συνθήκες αποτυχία και ποιό είναι το εύρος από πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις και εξελίξεις. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας με τη συστηματική διερεύνηση των αβεβαιοτήτων, με αποτελεσματική ανάλυση, οπτικοποίηση και

18 επικοινωνία των ιδεών. Αποκτά έτσι καθοριστική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. Ένα βασικό πιθανό μειονέκτημα που παρουσιάζει είναι ο κίνδυνος πιθανής υπερφόρτωσης πληροφοριών. Διαδικασία διαμόρφωσης Σεναρίων κατά Godet :

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α) ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ : 1) Άρθρα : «Η Αποτυχία των Παραδοσιακών Μεθόδων Αξιολόγησης και η Μελλοντική Επιχειρηματικότητα» «Επιχειρηματικότητα υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας» «Χαμηλές Αποδόσεις και Αβεβαιότητα» 2) Βιβλία Σταύρος Β. Θωμαδάκης, Μανώλης Δ. Ξανθάκης, (2011), Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ Π. Ε. Πετράκης (2010), Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εκδόσεις Quaestor Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Π. Ε. Πετράκης (2010), Τραπεζική και η κρίση του 2008, Εκδόσεις Εκδόσεις Quaestor Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 3) Σημειώσεις Νικόλαος Μυλωνάς, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι Παναγιώτης Πετράκης, Αξιολόγηση Επενδύσεων Παναγιώτης Πετράκης, Τραπεζική I Β) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 1) Άρθρα : Harry Markowitz, Portfolio Selection Hauke Riesh, Levels of Uncertainty

20 Hugh Courtney, Decesion-driven scenarios for assessing four levels of uncertainty Jan H. Kwakkel, Erik Pruyt, Exploratory Modeling and Analysis, an approach for model-based foresight under deep uncertainty Spyros Makridakis, Robin M. Hogarth, Anil Gaba, Forecasting and uncertainty in the economic and business world Warren E. Walker, Robert J. Lempert, Jan H. Kwakkel, Deep Uncertainty Γ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ %CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%C E%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF %81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E %CE%BD_%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF% CF%89%CE%BD_%28CAPM%29

www.oleclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κατανομές των αποδόσεων δύο μετοχών. Πιθανότητα (π ) 0,5 0,5 0,5 0,5 r Α 10% 6% 13% 3% r Β 0% 5% -1% 16% Α. Να υπολογιστεί η εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Λήψη των Αποφάσεων Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις Η λήψη αποφάσεων είναι η επιλογή μίας λύσης μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων που έχουμε στην διάθεση μας. Η άποψη αυτή παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων 1 Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...9 1.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...11

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 06: Επενδύσεις Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Το Νέο Κεϋνσιανό Στοχαστικό Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Μάθημα Επιλογής Γενικό ΜΒΑ (Γ Εξάμηνο) Ανάλυση Επενδύσεων και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Εισηγητές: Αθανάσιος Γ. Νούλας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Σύνοψη Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και είναι μια απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 2 Εξωτερικό περιβάλλον Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» Επιχειρηματικό Όραμα / Καθορισμός Αποστολής / Καθορισμός αντικειμενικών στόχων / Καθορισμός προϊόντων & υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 7: Ζήτηση Χρήματος Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα