ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1-

2 Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ ) β) Έδρα της Φοιτητικής Ένωσης είναι η Λευκωσία. γ) Σφραγίδα : Εικονίζει το λογότυπο του κολεγίου σε κύκλο και στο περίγραµµα γράφει «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας» Άρθρο 2ο ΑΡΧΕΣ α) Αγώνας για µια Κύπρο κυρίαρχη, ανεξάρτητη, οµόσπονδη, αδέσµευτη, αποστρατικοποιηµένη και δηµοκρατική για όλους τους νόµιµους κατοίκους της. β) Πίστη στη δηµοκρατία, την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αυτοδιάθεση των λαών. γ) Αλληλεγγύη προς τους αγωνιζόµενους κατά του αποικισµού και των φυλετικών διακρίσεων λαούς, προάσπιση των ανθρωπίνων, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων στη βάση των αρχών του Ευρωπαϊκού και ιεθνούς δικαίου και προώθηση των αρχών των Ηνωµένων Εθνών. δ) Προσήλωση στις αρχές του Παγκόσµιου Φοιτητικού Κινήµατος και στις συνδικαλιστικές και ακαδηµαϊκές ελευθερίες. ε) Έντονη αντίθεση σε κάθε µορφή ανελευθερίας και κοινωνικής αδικίας. στ) Πίστη στις Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές ως αναπόσπαστο τµήµα των πανανθρώπινων αξιών και ιδανικών. Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙ ΙΩΞΗΣ ΑΥΤΩΝ α) Προώθηση και συµβολή στην επίλυση των φοιτητικών προβληµάτων της Φ.ΕΝ.Ι.Λ β) Υποστήριξη και συµµετοχή στον αγώνα του λαού µας για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη ανάµεσα σε όλους τους νόµιµους κατοίκους της Κύπρου και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, όπως αυτά διέπονται από τους νόµους και κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) ιαφώτιση των Φοιτητών άλλων κρατών τόσο για τα φοιτητικά θέµατα όσο για τους αγώνες του Κυπριακού λαού για απελευθέρωση της Κύπρου. Ανάπτυξη δεσµών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης µε φοιτητές και Οργανώσεις της Κύπρου. δ) Ανάπτυξη συνεργασίας µε το Παγκόσµιο Φοιτητικό Κίνηµα. ε) Συµβολή στην επιστηµονική κατάρτιση, στην έρευνα και µελέτη και ανύψωσή του πνευµατικού, µορφωτικού και κοινωνικού επίπεδου των µελών της. -2-

3 στ) Επιµόρφωση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των µελών της Φ.ΕΝ.Ι.Λ µε την δηµιουργία και λειτουργία οµίλων και µε την οργάνωση εκδηλώσεων. ζ) Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Φ.ΕΝ.Ι.Λ διατηρώντας την αυτοτέλεια της, ως πλήρες µέλος της ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΠΟΦΕΝ). η) Έκδοση και κυκλοφορία εφηµερίδας, περιοδικού, βιβλίων και άλλων εντύπων απο την Φοιτητική Κοινότητα. Άρθρο 4ο ΜΕΛΗ α) Μέλη της Φ.ΕΝ.Ι.Λ είναι όλοι οι εγγραφέντες φοιτητές στο Intercollege Λευκωσίας ανεξαρτήτως προγράµµατος σπουδών και ωρών φοίτησης.? Άρθρο 5ο ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ α) ικαιώµατα: 1. Κάθε φοιτητής µέλος έχει το δικαίωµα ψήφου και εκλογής σύµφωνα µε τις αρχές του καταστατικού. 2. Κάθε φοιτητής µέλος έχει το δικαίωµα της συµµετοχής και ελεύθερης έκφρασης στις Γενικές Συνελεύσεις. 3. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν ελεύθερα την γνώµη τους εγείροντας θέµατα που αφορούν το φοιτητικό κίνηµα, τους ιδίους συγκεκριµένα και γενικά οποιοδήποτε άλλο θέµα που αφορά το κολέγιο προτείνοντας συγκεκριµένες ιδέες και λύσεις. Αυτά µπορούν να γίνουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Φ.ΕΝ.Ι.Λ οι οποίες είναι ανοικτές σε όλα τα µέλη της. Ο κάθε φοιτητής δικαιούται να παρευρίσκεται σε συνεδρίαση του Συµβουλίου της Φ.ΕΝ.Ι.Λ όταν συζητείται θέµα που ο ίδιος έχει ζητήσει εγγράφως να συµπεριληφθεί στην ηµερήσια διάταξη. 4. Κάθε φοιτητής µέλος έχει το δικαίωµα να ελέγχει τις αποφάσεις πρακτικών των συνεδριάσεων του Συµβουλίου της Φ.ΕΝ.Ι.Λ, αιτιολογώντας το λόγο στο Συµβούλιο της Φ.ΕΝ.Ι.Λ. β) Καθήκοντα: 1. Υποδειγµατική εκπλήρωση των φοιτητικών υποχρεώσεων και επίδειξη άριστης συµπεριφοράς που αρµόζει στην ιδιότητα σαν µέλος της Φ.ΕΝ.Ι.Λ για τον σκοπό και επιδιώξεων της. 2. Τακτική παρουσία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της Φ.ΕΝ.Ι.Λ και ενεργητική συµµετοχή στη εφαρµογή των αποφάσεων της 3. Τακτική εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων έναντι της Φ.ΕΝ.Ι.Λ -3-

4 4. Αυστηρή τήρηση και σεβασµός στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Συµβουλίου της Φ.ΕΝ.Ι.Λ Άρθρο 6ο ΠΑΥΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Κάθε µέλος χάνει την ιδιότητα του σαν µέλος της Φ.ΕΝ.Ι.Λ όταν: α) Αποπερατώσει τις σπουδές του ή αποβληθεί. β) Τακτικά παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή δεν µπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όπως καθορίζονται από το καταστατικό. Για να παρθεί απόφασή σύµφωνα και µε το άρθρο 6(β) του καταστατικού, απαιτείτε πλειοψηφία 2/3 του Συµβουλίου της Φ.ΕΝ.Ι.Λ, και το οποίο υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση του µέσα σε 20 ηµέρες στον ενδιαφερόµενο. γ) Συµπεριφέρεται καθ οποιονδήποτε τρόπο που προσβάλλει ή µειώνει την Φ.ΕΝ.Ι.Λ Άρθρο 7ο ΠΟΡΟΙ Πόροι της Φ.ΕΝ.Ι.Λ είναι : α) Έκτακτές συνεισφορές, δωρεές και άλλα νόµιµα εισοδήµατα. β) Έσοδα από κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις γ) Επιχορηγήσεις από αρµόδιούς φορείς. δ) Κάθε άλλος νόµιµός τρόπος. Άρθρο 8ο ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια της Φ.ΕΝ.Ι.Λ µπορούν να διατεθούν για τους ακόλουθους σκοπούς : α) Για την έκδοση, δηµοσίευση και κυκλοφορία εφηµερίδας, περιοδικού, βιβλίων και άλλων εντύπων για την προώθηση των σκοπών της. Επιχορηγήσεις για έκδοση εντύπων σε φοιτητές του Κολεγίου, νοουµένου ότι συνάδουν µε τις γενικές αρχές του καταστατικού. β) Για την περίπτωση εξόδων διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένου και των εξόδων ελέγχου των λογαριασµών. γ) Για την πληρωµή οποιασδήποτε νοµικής διαδικασίας που αφορά την Ένωση ή µέλος της και όταν τούτο γίνεται για την εξασφάλιση των δικαιωµάτων της. δ) Γενικά για έξοδα που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση ή το Συµβούλιο. ε) Για την συνεισφορά σε οργανώσεις που η Φ.ΕΝ.Ι.Λ είναι µέλος. -4-

5 Άρθρο 9ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Οποιοδήποτε µέλος µπορεί ύστερα από αίτηση του στο Γραµµατέα του Συµβουλίου και έγκριση του Συµβουλίου της Φ.ΕΝ.Ι.Λ να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασµούς της Φ.ΕΝ.Ι.Λ σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από κοινού. Άρθρο 10ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις φοιτητές ως ελεγκτές. Οι Φοιτητές αυτοί δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και µέλη του Συµβουλίου. Οι ελεγκτές έχουν εξουσία να εξετάσουν ελεύθερα και χωρίς εµπόδια ή κωλύµατα όλα τα βιβλία και έγγραφα τα οποία χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευσή µπορεί να ορίσει ως γενικό ελεγκτή ιδιωτικό ελεγκτή ή πρόσωπο µε γνώσεις λογιστικών για έλεγχο των λογαριασµό της Φ.ΕΝ.Ι.Λ και την υποβολή εκθέσεων σε αυτήν. Άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ α) Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το ανώτερο καθοδηγητικό και κυρίαρχο όργανο της Φ.ΕΝ.Ι.Λ. Κάθε χρόνο γίνονται δυο (2) τακτικές συνελεύσεις. Η πρώτη Τ.Γ.Σ γίνεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Οκτώβρη και η δεύτερη κατά την διάρκεια εαρινού εξαµήνου. Θέµατα στις δύο Συνελεύσεις είναι: β) Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου (Συζήτηση-Απόψεις) γ) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής δ) Λήψη αποφάσεων για κάθε πρόταση ή εισήγηση που υποβλήθηκε από το Συµβούλιο ή από τα µέλη της Φ.ΕΝ.Ι.Λ, µέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού. ε) Κατά τη δεύτερη Τ.Γ.Σ. ορίζεται τριµελής επιτροπή (να κάνει τι?) στ) Κατά τη δεύτερη Τ.Γ.Σ. εκλέγεται τριµελής εφορευτική επιτροπή που έχει την ευθύνη για την διοργάνωση των εκλογών. Τα µέλη της επιτροπής δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα µέλη του Συµβουλίου και υποψήφιοι για το νέο.σ. -5-

6 Άρθρο 12ο ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από τον Πρόεδρο µε την έγκριση του ½ των µελών του Συµβουλίου όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα ή όταν το ζητήσουν τούτο τα 2/3 των µελών του Συµβουλίου ή το 1/3 των µελών της Φ.ΕΝ.Ι.Λ (να διαγραφεί) µε γραπτή αίτηση προς το πρόεδρο που θα περιέχει τα θέµατα που θα συζητηθούν καθώς και τις υπογραφές των µελών. Άρθρο 13ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Η Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων γνωστοποιείται προς τα µέλη εφτά µέρες πριν την καθορισµένη προς τούτο µέρα µε ειδικές ανακοινώσεις στις πινακίδες ανακοινώσεων και σε χώρους σύναξης των φοιτητών εντός του χώρου του κολεγίου. Όµως σε περίπτωση Ε.Γ.Σ που ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αµελήσει να συγκαλέσει εντός επτά ηµερών από την σχετική αίτηση, τότε θα συγκαλείται από τους αιτητές εντός δεκαπέντε ηµερών από την αίτηση µε γνωστοποίηση πέντε ηµερών από την σύγκλιση της. Η γνωστοποίηση θα προσκαλεί όλα τα µέλη και θα καθορίζει την ηµερησία διάταξη, το µέρος, τη µέρα και την ώρα της Γ.Σ. Άρθρο 14ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Στις Γενικές Συνελεύσεις υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά και ένα από τα εγγεγραµµένα µέλη µετά την παρέλευση µίας ώρας από την ώρα σύγκλησης της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για περίοδο δύο εβδοµάδων και τα παρόντα µέλη θεωρούνται απαρτία. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία από τα παρόντα µέλη εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Σε σοβαρά θέµατα, όπως εκλογές, το θέµα εµπιστοσύνης προς το Συµβούλιο οι αποφάσεις παίρνονται µε µυστική ψηφοφορία, όπως αυτό ήθελε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση. Αν σε µία Τ.Γ.Σ., δεν σχηµατιστεί η πιο πάνω απαρτία θα αναγγέλλεται αναβολή για µια ώρα και οι παρευρισκόµενοι θα αποτελούν απαρτία. (να διαγραφεί) Στις Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος, αν όµως απουσιάζει, ιεραρχικά άλλο µέλος του Συµβουλίου. -6-

7 Άρθρο 15ο ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μετά τη συµπλήρωση των θεµάτων της Β Τ.Γ.Σ προκηρύσσονται εκλογές σε διάστηµα 15 ηµερών µε το εκλογικό σύστηµα της Απλής Αναλογικής. Για το Συµβούλιο ψηφίζουν οι φοιτητές µέλη της Φ.ΕΝ.Ι.Λ. όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο... Πραγµατοποιούνται δύο ξεχωριστές εκλογικές διαδικασίες (Κυπρίων και Ξένων) σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών ηµερών. Κάθε παράταξη, συνδυασµός ή ανεξάρτητος υποψήφιός που συµµετέχει στις εκλογές κερδίζει τόσες έδρες στο Συµβούλιο όσες φορές έχει συµπληρώσει το εκλογικό µέτρο. Το εκλογικό µέτρο καθορίζεται διαιρώντας τον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων δια των αριθµό των εδρών του.σ. Σε περίπτωση ενός ανεξάρτητου υποψηφίου που παίρνει ψήφους περισσότερους από το εκλογικό µέτρο αυτός καταλαµβάνει µόνο µία έδρα στο Συµβούλιο. Όλες οι υπόλοιπες εναποµείναντες θέσεις µετά την πρώτη κατανοµή κατανέµονται µε βάση νέο εκλογικό µέτρο στους συνδυασµούς ή ανεξάρτητο υποψήφιο που δεν είχε συµπληρώσει το εκλογικό µέτρο στη πρώτη κατανοµή. Το νέο εκλογικό µέτρο καθορίζεται διαιρώντας τον αριθµός των υπόλοιπων ψήφων (χωρίς να λαµβάνονται υπ όψιν τα υπόλοιπα ανεξαρτήτων που κατέλαβαν ήδη θέση) δια τον αριθµό των υπολοίπων θέσεων. Εάν υπάρξει και υπόλοιπο εδρών µετά τη δεύτερη κατανοµή, κατανέµονταί σε συνδυασµούς ή ανεξάρτητους υποψηφίους µε τα µεγαλύτερα υπόλοιπα. Έγκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν µόνο ένα σταυρό κάτω από τα ονόµατα των υποψηφίων µίας παράταξης ή ανεξάρτητου συνδυασµού ή ανεξάρτητου υποψηφίου. Οι έδρες που κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει στο Συµβούλιο κατανέµονται στους υποψηφίους της κάθε παράταξης που συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο αριθµό σταυρών προτίµησης. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους εφτά στα ψηφοδέλτια των Κυπρίων φοιτητών. (0 µέχρι 7) Σε περίπτωση που ο αριθµός των σταυρών προτίµησης είναι µεγαλύτερος τότε δε θα λαµβάνονταί υπ όψιν αλλά τα ψηφοδέλτια θα θεωρούνται έγκυρα. Άκυρα όµως θα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια µε σταυρούς προτίµησης σε υποψηφίους άλλου συνδυασµού ή ανεξάρτητου υποψηφίου από εκείνο που ψηφίστηκε. Όταν δεν υπάρχουν σταυροί προτίµησης ή υπάρχει ίσος αριθµός σταυρών προτίµησης τότε οι έδρες κατανέµονται στους ψηφοφόρους µε σειρά προτεραιότητας όπως είναι γραµµένοι στο ψηφοδέλτιο. Άρθρο 16ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Συµβούλιο αποτελείται από εικοσιένα µέλη (21) 15 Κύπριους και 6 ξένους φοιτητές. Το συµβούλιο συνέρχεται το αργότερο σε µια εβδοµάδα από την ηµέρα της εκλογικής διαδικασίας και το οποίο είναι ο θεµατοφύλακας της ελεύθερης σκέψης των φοιτητών µετά -7-

8 τις εκλογές και καταρτίζεται σε σώµα. Οι ξένοι φοιτητές θα διαθέτουν τον Αντιπρόεδρο της Φ.ΕΝ.Ι.Λ τον οποίο και εκλέγουν οι ίδιοι δια αντιπροσώπων τους. Οι εκλελεγµένοι Κύπριοι φοιτητές εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα,Οργανωτικό Γραµµατέα, τον Ταµία, το Γραµµατέα Φοιτητικών Προβληµάτων, τον Γραµµατέα Εκδηλώσεων, τον Εκπρόσωπο Τύπου και τον Γραµµατέα ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων. Οι υπόλοιποι εκλελεγµένοι αντιπρόσωποι πλαισιώνουν τη Φ.ΕΝ.Ι.Λ ως µέλη. (Η εκλογική διαδικασία γίνεται ξεχωριστά για του Κύπριους και ξένους φοιτητές.) Το Συµβούλιο ασκεί τα καθήκοντα του µέχρι και την Β Τ.Γ.Σ. Μετά από τυχόν αποχώρηση µέλους του Συµβουλίου, τη θέση την καταλαµβάνει άτοµο του ιδίου συνδυασµού. Σε περίπτωση αποχώρησης ανεξάρτητου υποψήφιου καταλαµβάνει τη θέση ο συνδυασµός που εξασφάλισε το µεγαλύτερο υπόλοιπο ποσοστό. Άρθρο 17ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Υπάρχει απαρτία όταν µισά µέλη συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου είναι παρόντα. Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. Το Συµβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 µέρες και έκτακτα όταν θεωρήσει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν ζητηθεί µε εγγραφή αίτηση από το ½ των µελών του Συµβουλίου. β) ιευθύνει τις εργασίες και τις υποθέσεις της Φ.ΕΝ.Ι.Λ γ) Φροντίζει ώστε οι σκοποί του καταστατικού και οι πρόνοιές του να τηρούνται από τα µέλη και αποφασίζει για όσα σηµεία δεν αναφέρονται στο καταστατικό ή είναι αµφισβητήσιµα. δ) Συντάσσει τον προϋπολογισµό Φ.ΕΝ.Ι.Λ ε) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των Γ.Σ. στ) Καταρτίζει επιτροπές για µελέτη ή προώθηση οποιουδήποτε θέµατος που αφορά τους σκοπούς της Φ.ΕΝ.Ι.Λ ζ) ιαχειρίζεται την περιουσία την Φ.ΕΝ.Ι.Λ προς όφελος των σκοπών της. η) ιορίζει δικηγόρο µε σκοπό την εκπροσώπηση της Φ.ΕΝ.Ι.Λ σε δικαστική ή εξώδικο διαδικασία. θ) Μέλος του Συµβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από εφτά (7) συνολικές ή τέσσερις (4) συνεχείς φορές αποβάλλετε από το Συµβούλιο και αντικαθιστάται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασµού που αντιπροσωπεύει. Αν αυτός είναι µεµονωµένος υποψήφιος αποβάλλεται και η θέση του πληρείται από συνδυασµό µε το µεγαλύτερο υπόλοιπων ψήφων µετά την συµπλήρωση των εδρών κατά τις εκλογές. -8-

9 Άρθρο 18ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις συνελεύσεις και συνεδριάσεις του συµβουλίου. β) Υπογράφει όλα τα έγγραφα της Φ.ΕΝ.Ι.Λ γ) Υπογράφει όλες τις εντολές πληρωµών µε τον ταµεία. δ) Αντιπροσωπεύει την Φ.ΕΝ.Ι.Λ όπου είναι αναγκαίο. ε) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει την νικητήριο ψήφο. στ) Ετοιµάζει την ετησία έκθεση των ενεργειών του συµβουλίου στην Γενική Συνέλευση. Τον πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώµατα του και σε περίπτωση αδυναµίας τούτου προεδρεύει ο µεγαλύτερος σε ηλικία των µελών του Συµβουλίου. ζ) Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων της Φ.ΕΝ.Ι.Λ και των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Άρθρο 19ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ α) Ετοιµάζει την Ηµερήσια ιάταξη των Γ.Σ και των συνεδριάσεων του Συµβουλίου. β) Κρατά πρακτικά των Συνεδριάσεων του Συµβουλίου και των Γ.Σ γ) Υπογραφεί µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο της Φ.ΕΝ.Ι.Λ και φυλάει την εισερχόµενη και αντίγραφο της εξερχόµενης αλληλογραφίας. δ) Τηρεί γενικό µητρώο των µελών της Φ.ΕΝ.Ι.Λ και των µελών κάθε τµήµατος. ε) Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Φ.ΕΝ.Ι.Λ στ) Κρατά λεπτοµερή κατάσταση της περιουσίας της Φ.ΕΝ.Ι.Λ και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της Άρθρο 20ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ α) Ετοιµάζει εισήγηση για το καταρτισµό επιτροπών του Συµβουλίου. β) Καταστρώνει το οργανωτικό πρόγραµµα της Φ.ΕΝ.Ι.Λ το οποίο υποβάλλει προς έγκριση και έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του από την εποπτεία του προέδρου. -9-

10 γ) Υπογράφει µε το πρόεδρο τα έγγραφα που έχουν σχέση µε οργάνωση. δ) Συγκαλεί και προεδρεύει συνεδριάσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση της Φ.ΕΝ.Ι.Λ ε) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων που αποφασίζει το Συµβούλιο. Άρθρο 21ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ α) Υπογράφει τις εντολές πληρωµών µαζί µε το πρόεδρο. β) ιενεργεί την είσπραξη κάθε εσόδου και προς τούτο εκδίδει τυπωµένη και αριθµηµένη απόδειξη. γ) Κρατά σε τράπεζα για λογαριασµό της Φ.ΕΝ.Ι.Λ κάθε ποσό που ξεπερνά τις πενήντα λίρες (50). δ) Εκτελεί τις πληρωµές που εγκρίνει το Συµβούλιο και φυλάει τις σχετικές αποδείξεις. ε) Αποσύρει χρήµατα από τη τράπεζα ύστερα από εντολή του Συµβουλίου. στ) Παρουσιάζει ανά µήνα στο Συµβούλιο την εκάστοτε ταµειακή κατάσταση. ζ) Καταρτίζει και προτείνει σχέδια ενίσχυσης του ταµείου της Φ.ΕΝ.Ι.Λ Άρθρο 22ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ α) Συνάπτει σχέσεις µε άλλες φοιτητικές κοινότητες της Κύπρου και του εξωτερικού. β) Συνάπτει σχέσεις µε πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της Κύπρου. Άρθρο 23 ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ α) Ενηµερώνει ανά δεκαπενθήµερο τους φοιτητές του κολεγίου για τη δράση του συµβουλίου. β) ιατηρεί επαφές µε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για προαγωγή µέσω αυτού των απόψεων και θέσεων του συµβουλίου. γ) Οργανώνει δηµοσιογραφικές διασκέψεις και δηµόσιες συζητήσεις για την καλύτερη ενηµέρωση των φοιτητών και του ευρύτερου κοινού. δ) Έχει την ευθύνη έκδοσης όλων των διαφωτιστικών και άλλων εντύπων της Φ.ΕΝ.Ι.Λ -10-

11 Άρθρο 24ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. α) Αλλαγές στο Καταστατικό µπορούν να γίνουν µε εισηγήσεις στο Συµβούλιο που συζητά, αποφασίζει και προτείνει στη Γ.Σ. τις τροποποιήσεις για έγκριση. β) Συγκεκριµένες εισηγήσεις µπορούν να γίνουν στη Γ.Σ. Οι αποφάσεις για τροποποίηση παίρνονται µε πλειοψηφία ¾. Άρθρο 25ο ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. α) Συγκαλούνται και διευθύνονται όπως και οι Τακτικές. β) Έκτακτες εκλογές προκηρύσσονται αφού προταθούν στη Γ.Σ. (Έκτακτη ή τακτική, και εγκριθούν από τα 2/3 των µελών της. Άρθρο 26 ο ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η Φοιτητική Ένωση διαλύεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 24 του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου αρ. 57 του 1972 και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25 του ιδίου Νόµου. Αφού ξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της Φοιτητικής ένωσης, το υπόλοιπο της περιουσίας της περιέρχεται στην ΠΟΦΕΝ. -11-

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης» με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα