ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ"

Transcript

1 4 ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 4.1 Γενικά Με τον όρο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης (στίγματος) εννοείται ένα σύστημα προσδιορισμού των απόλυτων και σχετικών συντεταγμένων σημείων (επί της Γης, στην ξηρά, στη θάλασσα ή επάνω από τη Γη) με την επεξεργασία μετρήσεων προς και / ή από τεχνητούς δορυφόρους. Οι πρώτες σχετικές εφαρμογές εμφανίστηκαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με προβλήματα λόγω του εξαιρετικά μεγάλου χρόνου παρατηρήσεων και της χαμηλής ακρίβειας. Παρόλα τα προβλήματα, οι εφαρμογές αυτές σε γεωδαιτικές εργασίες μεγάλης κλίμακας, κατόρθωσαν να δώσουν λύσεις σε θέματα σχετικά με τη σύνθεση εθνικών τριγωνομετρικών δικτύων και με τον προσδιορισμό της θέσης, της κλίμακας και του προσανατολισμού εθνικών συστημάτων αναφοράς. Η χρήση των δορυφόρων για τον προσδιορισμό/εντοπισμό θέσης ενός σημείου (σε σχέση με τις παραδοσιακές επίγειες μεθόδους) προσφέρει δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα: i. Οι προσδιορισμοί θέσης είναι αυθεντικά τρισδιάστατοι. ii. Δεν υπάρχει καμιά απαίτηση αμοιβαίας ορατότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων σε μετρήσεις σταθμών. Σήμερα υπάρχουν σε χρήση δύο δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης: το παλαιότερο, που δεν προσφέρεται για γεωδαιτικές εφαρμογές, σύστημα TRANSIT (ή NAVSAT ή NNSS, Navy Navigation Satellite System) και το νεότερο 1B_XARTOGRAFIA.indd 79

2 80 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GPS που καλείται συνήθως Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης και Εντοπισμού Θέσης (Global Positioning System ή NAVSTAR/NAVigation System with Time And Ranging), που χρησιμοποιείται πλέον για καθημερινές χαρτογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες (Μπαντέλας κ.α., 1995). Το Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης και Εντοπισμού Θέσης, GPS (NAVSTAR- GPS) αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. (Department of Defense/DoD). Eίναι ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, ταχύτητας και διανoμής χρόνου και αποτελείται από τα εξής τμήματα: Α) Από το δορυφορικό τμήμα: Aυτό είναι ένα σύνολο (constellation) 27 δορυφόρων τύπου NAVSTAR, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από την Γη σε ύψος μιλίων (περίπου Km). Συγκεκριμένα μέχρι το 1990 είχαν τεθεί σε τροχιά 6 δορυφόροι GPS (Block 1 constellation), μέχρι το 1995 είχαν τεθεί 24 δορυφόροι (block II) (Σχήμα 4.1) και μέχρι το δορυφόροι (Kramer, 2002, Claudio-Vita-Finz, 2002). Σχήμα 4.1: Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης (GPS) (Kramer, 2002). 1B_XARTOGRAFIA.indd 80

3 4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 81 Β) Από το τμήμα ελέγχου: Αυτό αποτελείται από επίγειους σταθμούς παρακολούθησης των δορυφόρων και των σταθμών εκπομπής πληροφορίας προς τους δορυφόρους (monitoring stations). Ο κύριος σταθμός ελέγχου βρίσκεται στην αεροπορική βάση του Schriever, στο Colorado Springs των Η.Π.Α. (πρώην Falcon Base/AFB) (Σχήμα 4.2). Σχήμα 4.2: Κατανομή των σταθμών ελέγχου GPS σε ολόκληρο τον κόσμο (Πηγή: NASA). Γ) Aπό το τμήμα των χρηστών: Αυτό αποτελείται από διάφορους στρατιωτικούς και ιδιωτικούς (εμπορικούς) τύπους δεκτών GPS. Ένας δέκτης GPS στη Γη, λαμβάνοντας το ραδιοσήμα από τρεις τουλάχιστον δορυφόρους συγχρόνως (διεργασία γνωστή ως trilateration), μπορεί ακριβώς να εντοπίσει την θέση του στην επιφάνεια της Γης. Αυτή η θέση εκφράζεται σε γεωγραφικό μήκος (Γ.Μ.) και πλάτος (Γ.Π.). Ευτυχώς, για τους χρήστες GPS, δεν χρειάζεται να γνωρίζουν πολλά για τους δορυφόρους και τους σταθμούς παρακολούθησης. Όπως ακριβώς τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα, τα λαμβανόμενα σήματα GPS, σήμερα, είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε διαθέτει μία συσκευή GPS και τις κατάλληλες γνώσεις χρήσης του. Οι 24 ενεργοί δορυφόροι (οι άλλοι 3 είναι εφεδρικοί), είναι «αναπτυγμένοι» σε 6 τροχιακά επίπεδα (ομαλά κατανεμημένες τροχιές) με τέτοια ταχύτητα ώστε ο κάθε δορυφόρος να περνά πάνω από κάθε επίγειο σταθμό παρακολούθησης κάθε 12 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάντοτε περισσότεροι από 4 δορυφόροι ορατοί στον ουρανό από κάθε σημείο του πλανήτη (url 9). 1B_XARTOGRAFIA.indd 81

4 82 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι δορυφόροι συνεχώς μεταδίδουν σήματα σε δύο συχνότητες της φασματικής ζώνης L (L-band frequencies/ mhz) και συγκεκριμένα στις συχνότητες L 1 = 1575,42 MHz (19cm) και L 2 =1227,6 (24cm) MHz. Οι επίγειοι σταθμοί παρακολούθησης στέλνουν διορθωμένα δεδομένα για να κρατούν τους δορυφόρους σε ετοιμότητα και ακριβώς στην θέση που προγραμματίστηκαν να βρίσκονται (Steede-Terry, 2000). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το GPS σχεδιάστηκε σαν ένα στρατιωτικό σύστημα. Για τον περιορισμό της χρήσης του από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει στη διάθεσή του δύο διαφορετικές τεχνικές: α) την κρυπτογράφηση του P κώδικα και β) την επιλεκτική διαθεσιμότητα (Selective Availability). Κάθε δορυφόρος χαρακτηρίζεται με δύο αριθμούς (ταυτότητες). Ο πρώτος είναι ο αύξων αριθμός εκτόξευσης και ο δεύτερος είναι ο αριθμός ασφαλείας (security) PRN (Pseudo Random Noise), που είναι ένας ειδικός κωδικός αριθμός ο οποίος σχετίζεται με τον κώδικα ακρίβειας Ρ (Precision Code/Κώδικας Ακρίβειας). Ο στρατιωτικός Κώδικας Ακρίβειας P (Precision Code/10,23 ΜΗz) χρησιμοποιεί τα σήματα L 1 και L 2 για τον ακριβή προσδιορισμό της απόστασης του δορυφόρου από το δέκτη GPS. Το σήμα L 1 περιέχει, εκτός από τον κώδικα ακριβείας P (στα 10,23 ΜΗz), και τον πολιτικό (εμπορικό) κώδικα C/A (Coarse/Acquisition-Code/10,23 ΜΗz), ο οποίος περιέχει δεδομένα για τα χαρακτηριστικά του κώδικα Ρ. Το σήμα L 2 φέρει μόνο τον κώδικα P στα 10,23 ΜΗz για την διόρθωση της καθυστέρησης των σημάτων, που οφείλεται στην ιονόσφαιρα. Στον κωδικό C/A μπορούν να γίνουν ταχύτατες τηλεχειριζόμενες επεμβάσεις, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ακρίβειας εντοπισμού του στίγματος (κάτι που έγινε στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α.). Εκτός από τους δύο προηγούμενους κώδικες, υπάρχει και ο κώδικας δεδομένων ή μήνυμα πλοήγησης (D-κώδικας/Data-Code) που υπερτίθεται στα σήματα L 1 και L 2 και περιέχει διάφορες πληροφορίες όπως, π.χ., για την πρόβλεψη της θέσης του δορυφόρου σε κάθε χρονική στιγμή, χρονικές καθυστερήσεις των δορυφορικών χρονομέτρων κ.λπ. (Μπαντέλας κ.α., 1995). Η ακρίβεια των δύο κωδικών (C/A και P) είναι διαφορετική και αυτό γιατί ο πολιτικός δέκτης GPS δε μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τον στρατιωτικό κωδικό P, όταν το καθεστώς ασφάλειας (security status) μέσω της επιλεκτικής διαθεσιμότητας (Selective Availability) είναι απαγορευτικό (βλ. επόμενες σελίδες: Λειτουργία ενός GPS). 1B_XARTOGRAFIA.indd 82

5 4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 83 Στην απαγορευτική αυτή περίπτωση ο στρατιωτικός δέκτης GPS δίδει τη θέση του στίγματος με οριζόντια ακρίβεια 17,8 μ. και κατακόρυφη ακρίβεια 27,7 μ. ενώ οι πολιτικοί δέκτες GPS δίδουν τη θέση του στίγματος με οριζόντια ακρίβεια 100 μ. και κατακόρυφη ακρίβεια 156 μ. 4.2 Είδη δεκτών GPS Υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες δεκτών: Α) Αυτοί που μπορούν να λαμβάνουν σήματα από τέσσερις ή περισσότερους δορυφόρους την ίδια στιγμή (αφιερώνοντας ένα κανάλι για κάθε συχνότητα L 1 ή L 2 του δορυφόρου) και λέγονται πολυκάναλοι. Β) Αυτοί που διαθέτουν ένα ή δύο κανάλια τα οποία συνεχώς αλλάζουν και παρακολουθούν μια τον ένα δορυφόρο και μια τον επόμενο για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις μετρήσεις και λέγονται ακολουθιακοί. Είναι προφανή τα πλεονεκτήματα των πολυκάναλων δεκτών που αντί να παρακολουθούν μόνο τους τέσσερις δορυφόρους, παρακολουθούν όλους τους ορατούς κάθε στιγμή (all-in-view) δορυφόρους σε 9, 10 μέχρι και 12 κανάλια για κάθε συχνότητα για να υπολογίσουν θέση και ταχύτητα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Βέβαια τέτοιοι δέκτες έχουν το μειονέκτημα του μεγέθους, του υψηλότερου κόστους και της μάλλον υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. (Μπαντέλας κ.α., 1995). 4.3 Εξέλιξη των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού θέσης Ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά εργαλεία ναυσιπλοΐας στηριζόμενο σε ραδιοσήματα, ήταν το LORAN (LOng Range Aid to Navigation)(προπομπός του GPS), το οποίο βρίσκεται σε χρήση ακόμη και σήμερα (LORAN-C), παράλληλα με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό σύστημα DECCA. Αυτό οδηγεί τα πλοία, σε παράκτια και υπερπόντια ύδατα με τη βοήθεια του τριγωνισμού μέσω επίγειων σταθμών/ πομπών που εκπέμπουν συνεχώς ραδιοσήματα. Eπιπλέον τοποθετήσεις επίγειων σταθμών/πομπών, έδωσαν τη δυνατότητα στο σύστημα LORAN να εξυπηρετεί επίσης και τις επίγειες πλοηγήσεις. Αυτή η αύξηση των πομπών, παρότι είχε υψηλό κόστος, δεν αποθάρρυνε το Κογκρέσο των ΗΠΑ από το να εγκρίνει ένα κονδύλιο για την βελτίωση του LORAN και ανάπτυξη της GPS τεχνολογίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ (1976). Αργότερα, μετά την κατάρριψη του αεροπλάνου των Kορεάτικων αερογραμ- 1B_XARTOGRAFIA.indd 83

6 84 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ μών (1983) από τους Ρώσους, που ισχυρίστηκαν ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στο δικό τους εναέριο χώρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, επειδή διεπίστωσε ότι η τεχνολογία αυτή ήταν χρήσιμη και για μή στρατιωτικούς σκοπούς, μετέβαλε τον τρόπο διάθεσης των δεδομένων GPS, ώστε αυτά να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς-εμπορικούς σκοπούς. Από το 1989, όταν ο πρώτος εμπορικός φορητός δέκτης GPS κυκλοφόρησε στην αγορά, οι πωλήσεις αυξήθηκαν ραγδαία. Η χρήση δεκτών GPS διαδόθηκε σε πολλούς τομείς όπως GPS για την πλοήγηση πλοίων, αυτοκινήτων, αεροπλάνων, σε όργανα τηλεπικοινωνιών, χαρτογραφίας, τοπογραφίας κ.α. (βλέπε εφαρμογές GPS). Ο πόλεμος του Κόλπου (1991) έδωσε την ευκαιρία στον στρατό των ΗΠΑ να ελέγξει την αξιοπιστία του συστήματος GPS. Πράγματι, τα GPS οργάνωσαν τις επιχειρήσεις του στρατού των ΗΠΑ με τον καλύτερο τρόπο. Από τότε και μετά, το GPS χρησιμοποιείται ως ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα. Το αντίστοιχο Ρωσσικό (USSR) σύστημα ονομάζεται GLONASS (Global Orbiting and Navigation System) και χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. To δορυφορικό σύστημα GLONASS (Global naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) είναι ένα σύστημα προσδιορισμού θέσης σε πειραματικό στάδιο. Ο πρώτος δορυφόρος GLONASS εκτοξεύτηκε το 1982 από τη Σοβιετική Ένωση (σήμερα, Ρωσία). Στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν και άλλοι δορυφόροι (το Νοέμβριο του 1995 υπήρχαν σε τροχιά 16 δορυφόροι). Από το Σεπτέμβριο του 1993, το πρόγραμμα (σύστημα) λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη της Ρωσσικής Διαστημικής Στρατιωτικής Δύναμης VKS (Volnno Kosmicheski Sily). Toν Αύγουστο του 2001, η Ρωσσική Κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει αρκετά χρήματα για τη βελτίωση του προγράμματος GLONASS, για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 24 δορυφόρων, συν τους 3 εφεδρικούς δορυφόρους (σύνολο 27), οι οποίοι θα βρίσκονται σε 3 τροχιακά επίπεδα, των 8 δορυφόρων το καθένα. Τα συστήματα GLONASS και NAVSTAR-GPS έχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους, όπως ομοιότητες στις τροχιές τους, στις συχνότητες και τον τύπο (format) των σημάτων τους. Οι κυριότερες διαφορές είναι οι εξής: α) Στο προβολικό σύστημά τους: Το GLONASS βασίζεται στο SGS 85 (Soviet Geodetic System) προβολικό σύστημα και το GPS βασίζεται στο WGS 84 (World Geodetic System 84) προβολικό σύστημα. Στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια τα GPS βασιζόταν μόνο στο Datum WGS84. Σήμερα δέχονται όλα τα 1B_XARTOGRAFIA.indd 84

7 4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 85 Datum (προβολικά συστήματα) με επικρατέστερο το ΕΓΣΑ 87 (βλ. κεφάλαιο: προβολικά συστήματα). β) Οι δορυφόροι GPS λειτουργούν όλοι με μια κοινή συχνότητα L 1, ενώ οι δορυφόροι GLONASS όχι. Λειτουργεί ο καθένας με τη δική του συγκεκριμένη συχνότητα. γ) Η Ρωσική Κυβέρνηση δεν έχει το μηχανισμό εξασθένησης (degradation) της συχνότητας του σήματος, όπως αυτό συμβαίνει με το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. Έτσι, ο δέκτης GLONASS δίδει ακριβέστερες πληροφορίες για τον εντοπισμό θέσης, απ ότι ο δέκτης GPS που έχει τον κωδικό C/A. H ακρίβεια του δέκτη GLONASS είναι περίπου 16μ., ενώ του εμπορικού δέκτη GPS είναι 100μ., φυσικά με άρση του μηχανισμού εξασθένησης του σήματος, που επιτυγχάνεται μέσω της επιλεκτικής διαθεσιμότητας (Selective Availability/ on). Εκτός από τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης GPS και GLONASS υπάρχουν και τα εξής συστήματα, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον: Το Ευρωπαϊκό σύστημα GALILEO, το Κινέζικο Beidu, το Ινδικό GAGAN και το Ιαπωνικό QZSS, τα οποία προγραμματίζεται να συνδεθούν με τα συστήματα των ΗΠΑ και Ρωσίας. Στη συνέχεια περιγράφεται το σύστημα GALILEO της Ε.Ε. 4.4 Σύστημα GALILEO Από το 1994, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) έθεσε ως στρατηγικό της στόχο να καταστήσει ικανή την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξει ένα Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης (Global Navigation Satellite System/GNSS). Συγκεκριμένα, το 1999, οι Υπουργοί μεταφορών της Ε.Ε αποφάσισαν να θέσουν σε τροχιά, σε απόσταση km ένα σύνολο 30 δορυφόρων εντοπισμού θέσης, το οποίο ονόμασαν GALILEO, προς τιμήν του Galileo Galileii ( ), Ιταλού αστρονόμου και φυσικού. Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν την ΕΕ να αναπτύξει το δικό της σύστημα είναι οι εξής: 1. H σημερινή εξάρτηση των Ευρωπαίων από τα συστήματα πλοήγησης GPS και GLONASS, τα οποία ελέγχονται από στρατιωτικές υπηρεσίες. 2. Η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της, μη στρατιωτικό, σύστημα πλοήγησης για λόγους πολιτικούς και λόγους ασφαλείας. 3. Η ανάγκη για ένα σύστημα ελεγχόμενο από την Ευρώπη, που να εξυπηρετεί όλα τα συστήματα επικοινωνίας (ξηράς, θαλάσσης, αέρος) 1B_XARTOGRAFIA.indd 85

8 86 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Ε.Ε ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA/European Space Agency) την ευθύνη κατασκευής των δορυφόρων και των επίγειων σταθμών. Το πρόγραμμα της ESA, προϋπολογισμού 10 δις. ευρώ, αναφέρεται ως GalileoSat, θα αποτελείται από 30 δορυφόρους (Σχήμα 4.3) και θα είναι ανεξάρτητο από τα άλλα δύο συστήματα πλοήγησης, το GPS των Η.Π.Α και το GLONASS της Ρωσίας. Σχήμα 4.3: Το σύστημα Galileo (www.esa.int). Η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης θα είναι ανάλογη με τη συχνότητα εκπομπής των ραδιοσημάτων και τις απαιτήσεις των χρηστών. Συγκεκριμένα, η παραπάνω ακρίβεια θα κυμαίνεται από 4,2μ. μέχρι 16,2μ. σε οριζόντιο επίπεδο και από 7,2μ. μέχρι 28,5μ. σε κατακόρυφο επίπεδο. Η ακρίβεια στα δεδομένα του GALILEO, στην οποία θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι χρήστες, θα είναι 16,2μ. σε οριζόντιο επίπεδο και 28,5μ. σε κατακόρυφο. Η πρόσβαση στα μεγαλύτερης ακρίβειας δεδομένα θα γίνεται κατόπιν ειδικής άδειας και πληρωμής κάποιας συνδρομής. (Kramer, 2002). Με το σύστημα GALILEO η Ευρώπη θα είναι αυτάρκης και αυτοδύναμη στο πολύ σημαντικό πεδίο της δορυφορικής πλοήγησης και εντοπισμού στίγματος (για εμπορικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς σκοπούς). Στις 28/12/05 εκτοξεύτηκε ο 1 ος δορυφόρος (Giove-A) GALILEO από το 1B_XARTOGRAFIA.indd 86

9 4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 87 κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ. Η εκτόξευση του 2 ου δορυφόρου (Giove-B) καθυστερεί, εξαιτίας προβλημάτων του ρωσικού πυραυλοφορέα Soyuz. Επίσης, η ιδιωτική κοινοπραξία που έχει αναλάβει το σύστημα GALILEO αδράνησε λόγω εσωτερικής διαμάχης για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσει το σύστημα με επιπλέον 2,4 δις. ευρώ, από αδιάθετα κοινοτικά κονδύλια. Σύμφωνα με το νεώτερο χρονοδιάγραμμα (Σεπτέμβριος 2007) το δορυφορικό σύστημα GALILEO θα αρχίσει να λειτουργεί το Λειτουργία ενός GPS Ένας δέκτης GPS λειτουργεί με βάση την εξής απλή αρχή: χρησιμοποιείται ο χρόνος που χρειάζεται το σήμα για να διανύσει την απόσταση από τον δορυφόρο μέχρι τον επίγειο δέκτη, προκειμένου να υπολογιστεί έτσι, η απόσταση μεταξύ δορυφόρου και δέκτη. Οι δορυφόροι του συστήματος GPS μεταδίδουν συνεχώς ραδιοσήματα τα οποία έτσι δείχνουν την θέση τους στο διάστημα και τον ακριβή χρόνο που έχουν σταλεί τα σήματα. Θεωρητικώς, με ένα ρολόϊ ακριβείας, τα σήματα αυτά που προέρχονται από 3 δορυφόρους θα ήταν αρκετή πληροφορία για τον χρήστη του δέκτη GPS, προκειμένου να υπολογίσει την ακριβή θέση του σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Επειδή όμως ρολόϊ ακριβείας δεν βρέθηκε ακόμη, και μια διαφορά στο χρόνο της τάξης του 1/100 του δευτερολέπτου μπορεί να επιφέρει λάθος της τάξεως των 1860 μιλίων, χρειάζεται και ένας τέταρτος δορυφόρος. Mε τη βοήθεια του τετάρτου σήματος, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει και το ακριβές υψόμετρο (βλ. επόμενες σελίδες του παρόντος υποκεφαλαίου). Aπό τη γνωστή εξίσωση της φυσικής: απόσταση = χρόνος x ταχύτητα φωτός, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση δορυφόρου δέκτη, αν γνωρίζουμε το χρόνο που κάνει το σήμα να έλθει από το δορυφόρο στο δέκτη (χρόνος άφιξης του σήματος). Eδώ πρέπει να τονίσουμε, ότι ο υπολογιζόμενος χρόνος δεν είναι ακριβής, διορθώνεται όμως με τη βοήθεια του διαφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Differential GPS/DGPS) (βλέπε υποκεφάλαιο 4.6). Επειδή ο μετρούμενος χρόνος είναι τόσο μικρός (nanoseconds), πρέπει αυτός να μετρηθεί με ακρίβεια, για να υπολογιστεί έτσι με ακρίβεια και η απόσταση. Για να επιτευχθεί αυτό, σε κάθε δέκτη είναι τοποθετημένο ένα ρολόι (χρονόμετρο) χαλαζία (quarz clock) και σε κάθε δορυφόρο GPS είναι τοποθετη- 1B_XARTOGRAFIA.indd 87 5/5/2011 9:50:36 πμ

10 88 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ μένο ένα ατομικό ρολόι (atomic clock). Το ρολόι (χρονόμετρο) αυτό δε λειτουργεί με ατομική ενέργεια, αλλά ονομάζεται έτσι διότι ο χρόνος μετράται με τόση ακρίβεια, όσες είναι οι ταλαντώσεις που κάνει το άτομο (atom), το οποίο βρίσκεται μέσα στο ατομικό ρολόι του δορυφόρου. Οι ταλαντώσεις (oscilations) γίνονται 9,2 δισεκατομμύρια φορές ανά δευτερόλεπτο. Κατά τη μέτρηση του χρόνου, εάν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της ώρας (time) του δορυφόρου και του δέκτη, αυτή τροποποιείται αυτόματα από τους δορυφόρους. Όταν, το ραδιοσήμα ληφθεί από το δορυφόρο, οι δέκτες GPS το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να καταγράψουν τη διαφορά μεταξύ του χρόνου εκπομπής και του χρόνου άφιξης του σήματος. Χωρίς να περιγράψουμε τεχνητές λεπτομέρειες, η καταγραφή της διαφοράς του χρόνου έχει ως εξής: Το σήμα που στέλνουν οι δορυφόροι προς τους δέκτες είναι μια πολύπλοκη εναλλαγή των δυαδικών ψηφίων (bits) ένα (1) και μηδέν (0) (Binary Code), με ένα πρότυπο (pattern) που επαναλαμβάνεται κάθε 1023 bits. Είναι τόσο πολύπλοκο το πρότυπο αυτό των bits που σχεδόν μοιάζει να είναι τυχαίο (random) και έτσι καλείται «ψευδοτυχαίος κώδικας» (pseudorandom code). Ο ψευδοτυχαίος αυτός κωδικός επιτελεί και άλλες λειτουργίες: επειδή οι πολύπλοκες αποστολές των bit που αναφέραμε μπορούν εύκολα να εντοπιστούν από διάφορους τυχαίους δέκτες ραδιοσημάτων (εκτός του συστήματος GPS), ο κάθε δορυφόρος GPS εκπέμπει το δικό του μοναδικό (κρυφό) κωδικό του. Ο κωδικός αυτός επίσεις προστατεύει το σύστημα GPS από παρεμβολές άλλων σημάτων. Έτσι ο ψευδοτυχαίος κώδικας που μεταφέρεται με το GPS σήμα, ανάγνωρίζεται μόνο από το δέκτη GPS. Επίσης ο κωδικός αυτός επιτρέπει στους δορυφόρους να εκπέμπουν μόνο στις δυο συχνότητες L1 και L2, που προαναφέρθηκαν, χωρίς σύγχυση. Έτσι, όταν ο χρήστης του δέκτη GPS ανοίξει τη συσκευή του, αυτή αρχίζει να λαμβάνει σήματα από τους δορυφόρους GPS, τα οποία θα μας δώσουν στη συνέχεια τις γεωγραφικές συντεταγμένες (Γ.Π. και Γ.Μ.) του δέκτη. Αρχικά ο δέκτης λαμβάνει σήματα από τον πρώτο δορυφόρο. Συγχρόνως, ο δέκτης σαρώνει τον ουράνιο θόλο (skies) για να εντοπίσει δεύτερο δορυφόρο. Η πρώτη μέτρηση μας δίνει πληροφορίες ότι βρισκόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση Α από το δορυφόρο (π.χ km). Έτσι μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια φανταστική σφαίρα, ακτίνας km που στο κέντρο της βρίσκεται ο δορυφόρος Α (Σχήμα 4.4). 1B_XARTOGRAFIA.indd 88 5/5/2011 9:50:36 πμ

11 4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 89 Σχήμα 4.4: Mε την πρώτη μέτρηση ο δέκτης περιορίζει την πιθανή θέση του στην επιφάνεια μιας φανταστικής σφαίρας, στην προκειμένη περίπτωση ακτίνας km. (J. Hurn, 1993). Η δεύτερη μέτρηση από το δεύτερο δορυφόρο μας πληροφορεί ότι βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη απόσταση Β από αυτόν (π.χ km). Η μόνη θέση στο διάστημα όπου η θέση μας απέχει km από τον πρώτο δορυφόρο και km από το δεύτερο δορυφόρο, είναι ο κύκλος (έλλειψη) όπου οι δυο αυτές φανταστικές σφαίρες τέμνονται (Σχήμα 4.5). Σχήμα 4.5: Mε τη δεύτερη μέτρηση (από δεύτερο δορυφόρο-β) η θέση περιορίζεται ακόμη περισσότερο, στην περιφέρεια του κύκλου που προκύπτει από την τομή των δύο σφαιρών. (J. Hurn, 1993). Στη συνέχεια, ο τρίτος δορυφόρος δίνει στο δέκτη αρκετές πληροφορίες που τον τοποθετούν μέσα σε μια από τις δυο θέσεις του κύκλου (έλλειψης) που σχηματίστηκε από την τομή των δυο προαναφερόμενων φανταστικών σφαιρών (Σχήμα 4.6 & 4.7). 1B_XARTOGRAFIA.indd 89 5/5/2011 9:50:36 πμ

12 90 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σχήμα 4.6: Με την τρίτη μέτρηση (δορυφόρος Γ) περιορίζεται η θέση του δέκτη σε δύο πιθανά σημεία (J. Hurn, 1993). Σχήμα 4.7: Η θέση του εκάστοτε δέκτη προσδιορίζεται από την τομή των σχηματιζόμενων ελλείψεων (Bernhardsen, 1999). 1B_XARTOGRAFIA.indd 90 5/5/2011 9:50:36 πμ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Βασικές Αρχές Κουνιάκης Χριστόφορος Η προσπάθεια του ανθρώπου να υπολογίσει τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται πάνω στη γη και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται, ξεκινάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος: Μπογάς Χρήστος,

Σύμβουλος: Μπογάς Χρήστος, ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ματθαίου Χριστίνα (Α.Μ.5230) Καρανάτσιου Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή.

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. GPS «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στη περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» ΟΜΑΔΑ 1 η : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Δ1) ΓΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM

Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM Κωδικός:09119YΣ Ονοματεπώνυμο: 1-ΣΥΜΕΟΥ ΣΙΜΟΣ (503702) 2-ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(504206) Υπεύθυνος Καθηγητής: ΒΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημ ανάληψης:20/02/2009 Ημ. Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1. Electronic Navaids Evolution, current trends and future prospects

Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1. Electronic Navaids Evolution, current trends and future prospects Περίληψη Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1 Α. Η. Παλληκάρης και Γ. Θ. Κατσούλης Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος 2/2008 Ναυσίβιος Χώρα Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς 18539 Nafsivios Chora Hellenic Naval Academy Hadjikyriakou

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ασφάλειας οχήματος με χρήση τεχνολογιών RFID, GPS, 3G/GSM»

«Σύστημα ασφάλειας οχήματος με χρήση τεχνολογιών RFID, GPS, 3G/GSM» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36825 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Παπουτσιδάκης Μιχαήλ Πειραιάς, Ιούνιος 2013 Ευχαριστίες Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, πήρε αρκετό χρόνο. Ωστόσο, η ηθική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΤΑΞΗ Α3 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Toυ μαθητή: Χασάπη Νικόλαου ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Τεχνητοί Δορυφόροι Καθηγητής : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ IS-95 ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ Κουτούλα Μαρία (ΑΜ: Τ-2870) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΔΕ ΕΤΥ Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βαρσάμης Θωμάς 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σελίδα 1 από 113 Εκττονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS & MANAGEMENT ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισµός και Παρακολούθηση Θέσης µέσω Ασύρµατων ικτύων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα