ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΤΜ, ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Εκτίµηση µικροµετακινήσεων στον Ελλαδικό χώρο µέσω των µόνιµων δικτύων GNSS και επίδραση τους στα συστήµατα HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μ. Χατζηνίκος (3), Α. Φωτίου (1), Χ. Πικριδάς (2) ΑΠΘ - Τμήμα ΑΤΜ - Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας (1) καθηγητής, Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τµ. ΑΤΜ - ΑΠΘ (2) επίκουρος καθηγητής, Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τµ. ΑΤΜ - ΑΠΘ (3) υποψήφιος διδάκτορας, Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τµ. ΑΤΜ - ΑΠΘ Περίληψη Στην παρούσα εργασία µελετάται η επίδραση των µικροµετακινήσεων λόγω της γεωδυναµικής ιδιαιτερότητας που έχει ο Ελλαδικός χώρος. Η εγκατάσταση και λειτουργία αρκετών δικτύων µόνιµων σταθµών GNSS τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας κατέστησε προσιτό τον προσδιορισµό θέσης στη καθηµερινή πρακτική του τοπογράφου µηχανικού. Λόγω της συνεχούς παροχής δορυφορικών δεδοµένων από τους µόνιµους σταθµούς GNSS η παρακολούθηση της γεωδυναµικής συµπεριφοράς του Ελλαδικού χώρου είναι πλέον εφικτή. Στην παρούσα εργασία µέσω της επιλογής ενός δικτύου µόνιµων σταθµών GNSS, προσδιορίζονται εκτιµήσεις των µετακινήσεων και προτείνονται τρόποι αντιµετώπισης τους µε έµφαση στα συστήµατα HTRS07 και στο ισχύον Γεωδαιτικό σύστηµα ΕΓΣΑ Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια δεκάδες µόνιµοι σταθµοί και δίκτυα GNSS έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στη χώρα µας από Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Ιδρύµατα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εταιρείες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των µόνιµων σταθµών συµπεριλαµβάνονται και πέντε σταθµοί του Ευρωπαϊκού δικτύου EPN (Euref Permanent Network) που βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο µε τις ονοµασίες AUT1, DUTH, NOA1, TUC2 και PAT0 ( Fotiou et al. 2009): AUT1: Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τµ. ΑΤΜ ΑΠΘ, υπεύθυνοι λειτουργίας Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου. DUTH: Ξάνθη, Τµ. ΑΤΜ-ΑΠΘ, υπεύθυνοι λειτουργίας Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου. NOA1: Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), υπεύθυνοι λειτουργίας Α. Γκανάς, Γ. ρακάτος. TUC2: Χανιά, Τµ. Μηχ/κών Ορυκτών Πόρων, υπεύθυνοι λειτουργίας Σ. Μερτίκας, Ξ.Φραντζής. PAT0: Πάτρα, INSU, υπεύθυνοι λειτουργίας O.Charade, P.Briole. Ανάµεσα σε ερευνητικά κέντρα και εταιρείες που συντηρούν και διαχειρίζονται δίκτυα σηµειώνουµε την Κτηµατολόγιο Α.Ε µε 98 σταθµούς σε όλη την Ελλάδα του 1 από 13

2 δικτύου HEPOS ( ), τη Metrica A.E ( ) µε περίπου 35 σταθµούς, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και µε συνεχή αύξηση, το ΕΑΑ ( ) µε περίπου 12 σταθµούς και το ΤΑΤΜ-ΑΠΘ (Ερευνητική Οµάδα) µε 5 προς το παρόν σταθµούς του δικτύου ΕΡΜΗΣ ( ) εκ των οποίων οι δύο (ΑUT1, DUTH) συµµετέχουν και στο δίκτυο ΕPN. Μέσω της διάθεσης δεδοµένων από µεγάλο αριθµό σταθµών GNSS o προσδιορισµός θέσης, εκ των υστέρων ή και σε πραγµατικό χρόνο, για όλες σχεδόν τις πρακτικές εφαρµογές κατέστη προσιτός και αποτελεί πλέον µια πραγµατικότητα για την Ελλάδα. Επίσης αρκετά ερευνητικά πεδία απέκτησαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της παροχής µεγάλου όγκου δεδοµένων αλλά και της παρατήρησής τους σε πραγµατικό χρόνο (Φωτίου Α. και Χ. Πικριδάς 2006). Παράλληλα η έρευνα και οι µελέτες σε θέµατα µικροµετακινήσεων του γήινου φλοιού, ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα στον ελλαδικό χώρο µε την έντονη γεωδυνα- µική του δραστηριότητα, υποστηρίζονται σηµαντικά από τα υψηλής ποιότητας δορυφορικά δεδοµένα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό (Kahle H.-G. et al. 1995, Rossikopoulos et al. 1998, Hollenstein et al. 2006, Chatzinikos et. al. 2007). Η εκτίµηση µικροµετακινήσεων του γήινου φλοιού απαιτεί καταρχάς παρατηρήσεις υψηλής ακρίβειας και µεγάλης διάρκειας, της τάξης των αρκετών ετών. Επιπλέον εξίσου σηµαντική είναι η ανάλυση και επεξεργασία των παρατηρήσεων µέχρι την τελική λύση, πού συνήθως εκφράζεται από τις συντεταγµένες σηµείων της γήινης επιφάνειας και τις ταχύτητές τους ανά έτος. Τέτοια σηµεία αποτελούν οι µόνιµοι σταθµοί GNSS, οι οποίοι παρέχουν συνεχώς δορυφορικές παρατηρήσεις και αποτελούν ένα δίκτυο σταθµών σε επίπεδο µιας χώρας, µια ηπείρου ή και όλης της γης. Η περιοχή του Αιγαίου πελάγους χαρακτηρίζεται ως µία από τις πιο ενεργές σεισµικά περιοχές των ηπείρων µε ταχύτητες που µπορούν να κυµαίνονται από 20 έως 40 mm/έτος για µία έκταση της τάξης των Km (Floyd et.al., 2010). Ιδιαίτερα ο Ελλαδικός χώρος, λόγω των έντονων δυναµικών φαινοµένων και των µετακινήσεων που παρατηρούνται µε την πάροδο των χρόνων, έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές ότι αποτελείται από ένα σύνολο µικροπλακών που εν γένει µετακινούνται µε διαφορετικό τρόπο (Σχ. 1). 2 από 13

3 Σχήµα 1. Οι τεκτονικές πλάκες και τα επιµέρους ρήγµατα στην ευρύτερη περιοχή του Ελλαδικού χώρου (. Παραδείσης 2007). 2. Επεξεργασία δορυφορικών δεδοµένων και προσδιορισµός µετακινήσεων στον Ελλαδικό χώρο. Στο πλαίσιο των ερευνητικών της δραστηριοτήτων, τα τελευταία χρόνια η Eρευνητική Oµάδα του Τοµέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, αποτελούµενοι κυρίως από τους καθηγητές Α. Φωτίου,. Ρωσσικόπουλο και τον επίκουρο καθηγητή Χ. Πικριδά, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδοµένα από το Ευρωπαϊκό δίκτυο EPN (Euref Permanent Network), από το δίκτυο σταθµών (ΝΟΑ_ΝΕΤ) που έχει εγκαταστήσει το Αστεροσκοπείο Αθηνών (Γκανάς 2010) αλλά και πρόσφατα από το δίκτυο της εταιρείας Metrica (δίκτυο MetricaNet) για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Με στόχο τη µελέτη της γεωδυναµικής συµπεριφοράς των τελευταίων ετών στον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριµένα από το έτος 2007 και έπειτα, επιλέχθηκαν δεκαεπτά (17) µόνιµοι σταθµοί οι οποίοι βρίσκονταν σε συνεχή λειτουργία. Το πρώτο στάδιο της παρούσας µελέτης αφορά την επεξεργασία των δορυφορικών δεδοµένων ενός µεγάλου εύρους δικτύου και τον υπολογισµό των ταχυτήτων κάθε σταθµού µέσω της εκτίµησης των µικροµετακινήσεων. Το υπό µελέτη δίκτυο θα ονoµάζεται στο εξής δίκτυο GREN (GReek Experimental Network). Η µελέτη στην παρούσα εργασία ξεκινά από το έτος 2007, διότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Κτηµατολογίου της Ελλάδος ιδρύθηκε από την Κτηµατολόγιο Α.Ε ένα δίκτυο µόνιµων σταθµών GPS, γνωστό και ως δίκτυο HEPOS (Hellenic Positioning System). Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 98 σταθµούς GPS οι οποίοι είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε όλη την Ελλάδα. Κύριος σκοπός του HEPOS είναι η υλοποίηση ενός τρισδιάστατου γεωδαιτικού συστήµατος αναφοράς στην Ελλάδα για τις ανάγκες του Κτηµατολογίου και µέσω αυτού για τον µετασχηµατισµό συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87. Το νέο σύστηµα αναφοράς ονοµάστηκε HTRS07 και αποτελεί υλοποίηση του Ευρωπαϊ- 3 από 13

4 κού Συστήµατος Αναφοράς ETRS89. Συγκεκριµένα το HTRS07 αποτελεί µία πύκνωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς ETRF2005. Ως εποχή αναφοράς, όπου αναφέρονται οι συντεταγµένες του HTRS07, λήφθηκε η εποχή Πρέπει να τονιστεί ότι για το HTRS07 δεν παρέχονται ταχύτητες µετακίνησης των µόνιµων σταθµών GPS του δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των δεδοµένων του δικτύου HEPOS, καθώς επίσης και για τον τρόπο υλοποίησης του νέου συστήµατος δίνονται στις εργασίες (Gianniou 2010, Katsampalos et al., 2009). Η επεξεργασία επίλυσης των βάσεων και της συνόρθωσης του δικτύου GREN πραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό Bernese v5.0 αλλά και µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού που έχει αναπτύξει η ερευνητική οµάδα και το οποίο «συνεργάζεται» µε το λογισµικό Bernese (Χατζηνίκος 2006, Πικριδάς κ.ά. 2010). Για την επίλυση του δικτύου χρησιµοποιήθηκαν επτά ηµερών δορυφορικά δεδοµένα κάθε έτους (2007, 2008, 2009, 2010) από τους δεκαεπτά µόνιµους σταθµούς GPS. Οι δέκα ανήκουν στο δίκτυο ΕΡΝ µε τους τρεις να βρίσκονται στην Ελλάδα (AUT1,NOA1,TUC2) και οι υπόλοιποι επτά α- ποτελούν µέρος του δικτύου ΝΟΑ_ΝΕΤ. Για την επιλογή των κατάλληλων παραµέτρων επίλυσης του δικτύου ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες που παρέχει η υπηρεσία του ΕPN (Bruyninx et al., 2010) καθώς επίσης και το Αστρονοµικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου της Βέρνης (AIUB) (Dach et al., 2007). Οι παράµετροι επεξεργασίας που επιλέχθηκαν στο λογισµικό Bernese v5.0 είναι: I. εδοµένα εισόδου 30 sec ηµερήσια Rinex δεδοµένα από 17 σταθµούς GPS για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 (µία εβδοµάδα δεδοµένων για κάθε έτος). Αρχεία δορυφορικών τροχιών υψηλής ακρίβειας (IGS precise ephemeris) και αρχεία κίνησης του πόλου (IGS ERP files). Ιονοσφαιρικοί χάρτες από το κέντρο ανάλυσης CODE (Central Orbit Determination Europe) Το αρχείο πλανητικών εφηµερίδων DE200. II. Προεπεξεργασία δεδοµένων Βασικοί τύποι παρατηρήσεων: Χρησιµοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις φάσης και στις δύο συχνότητες (L 1, L 2 ). Οι παρατηρήσεις κώδικα (P 1, P 2 ) χρησιµοποιήθηκαν µόνο για τις διορθώσεις των σφαλµάτων των χρονοµέτρων του κάθε δέκτη GPS. Γωνία αποκοπής: 15 ο Στρατηγική καθορισµού των βάσεων: Οι βάσεις σχηµατίστηκαν µε τη µέθοδο observation max. Το δίκτυο αποτελείται από ανεξάρτητες βάσεις µήκους από 75 km µέχρι 1200 km. Μοντελοποίηση παρατηρήσεων: Για την µοντελοποίηση των παρατηρήσεων χρησιµοποιήθηκαν οι διπλές διαφορές και ο ελεύθερος ιονόσφαιρας γραµµικός συνδυασµός (L 3 ). Ολίσθηση κύκλων (Cycle Slips): Τα σφάλµατα ολίσθησης κύκλων διορθώθηκαν. Σε περίπτωση αδυναµίας διόρθωσής τους δηµιουργήθηκαν νέες ασάφειες φάσης. Βαθµονόµηση δορυφορικών και επίγειων κεραιών: Εφαρµόστηκαν οι απόλυτες διορθώσεις ως προς το κέντρο φάσης της κεραίας του δέκτη και του δορυφόρου (βλ. π.χ. Chatzinikos et al. 2009). 4 από 13

5 Ιονόσφαιρα: Χρησιµοποιήθηκαν παγκόσµιοι ιονοσφαιρικοί χάρτες από το ευρωπαϊκό κέντρο ανάλυσης δορυφορικών δεδοµένων. Τροπόσφαιρα: Χρησιµοποιήθηκε το προσεγγιστικό µοντέλο του Niell και υπολογίστηκαν τροποσφαιρικές παράµετροι για κάθε ένα σταθµό του δικτύου. III. Κυρίως Επεξεργασία Μοντέλο συνόρθωσης: Πραγµατοποιήθηκε συνόρθωση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Μέθοδος επίλυσης ασαφειών φάσης: Εφαρµόστηκε η τεχνική QIF (Quasi Ionosphere Free) µε τη βοήθεια παγκόσµιου ιονοσφαιρικού χάρτη. Το ποσοστό επίλυσης των ασαφειών είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερο από 92%. Σύστηµα αναφοράς (datum): Η υλοποίηση του συστήµατος αναφοράς ITRS στο Πλαίσιο Αναφοράς ITRF2005 (Altamimi et al., 2007)) στο δίκτυο GREN πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή µερικών εσωτερικών δεσµεύσεων (minimal constraint solution (Πικριδάς 1999, Dach et al. 2007)) στους παρακάτω δεκαεπτά σταθµούς GPS. 1. GLSV (Ουκρανία) 2. MATE (Ιταλία) 3. NICO (Κύπρος) 4. NOT1 (Ιταλία) 5. RAMO (Ισραήλ) 6. WTZR (Γερµανία) 7. AUT1 (Ελλάδα) 8. TUC2 (Ελλάδα) 9. NOA1 (Ελλάδα) 10. LEMN (Ελλάδα) 11. PRKV (Ελλάδα) 12. KASI (Ελλάδα) 13. SPAN (Ελλάδα) 14. PONT (Ελλάδα) 15. VLSM (Ελλάδα) 16. RLSO (Ελλάδα) 17. GRAZ (Αυστρία) Ένας αριθµός από τους παραπάνω 17 σταθµούς αναφοράς πήραν µέρος στην έ- νταξη του δικτύου HEPOS στα συστήµατα ITRS και ETRS89 και επίσης αποτελούν µέρος του βασικού δικτύου δηµιουργίας του παγκόσµιου και ευρωπαϊκού συστήµατος α- ναφοράς (ITRS, ETRS89). Οι εκτιµήσεις των ταχυτήτων από την συνόρθωση όλων των εποχών, ως προς το πλαίσιο ITRF2005 απεικονίζονται γραφικά στο Σχήµα 2. 5 από 13

6 Σχήµα 2. Ταχύτητες των σηµείων του δικτύου GREN στο ITRF2005. Εκφράζοντας ποσοτικά τις εκτιµήσεις των ταχυτήτων για τους όλους σταθµούς οι τιµές ανά έτος ως προς τις συνιστώσες (N, E, U) κυµαίνονται από 0.6 mm, 4 mm, 0.1 mm αντίστοιχα έως 20 mm, 21 mm, 3 mm. Αξίζει να σηµειωθεί ο διαφορετικός προσανατολισµός που εµφανίζουν οι σταθµοί του Ελλαδικού χώρου επιβεβαιώνοντας τον διαφορετικό τρόπο µετακίνησης. Ενώ η Βόρεια Ελλάδα ακολουθεί τη µετακίνηση της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, µέρος της Κεντρικής και κυρίως η Νότια Ελλάδα συµπεριφέρονται διαφορετικά, γεγονός σηµαντικό σε σχέση µε την επιλογή και διαχείριση ενός συστήµατος αναφοράς. Με στόχο τη συµµετοχή περισσοτέρων σηµείων που να καλύπτουν µεγαλύτερο εύρος στον Ελλαδικό χώρο όσο και την επαλήθευση των προαναφερθέντων αποτελεσµάτων στο δίκτυο GREN προστέθηκαν και οι σταθµοί του δικτύου της εταιρείας ME- TRICA (Σχήµα 3), τα περισσότερα των οποίων εγκαταστάθηκαν εντός του έτους Το διευρυµένο δίκτυο "MetricaNet" θα αποκαλείται στο εξής δίκτυο ΕΧΜΕΝ (EΧtended MEtrica Network). Για το δίκτυο αυτό τα ηµερήσια δεδοµένα GPS για το χρονικό διάστηµα 29/08/2010 µέχρι 07/09/2010 επεξεργάστηκαν µε το λογισµικό Bernese v5.0 και µε χρήση των ίδιων παραµέτρων επεξεργασίας. 6 από 13

7 Σχήµα 3. Το δίκτυο των µόνιµων σταθµών MetricaNet έως 1/11/2010. Η συνόρθωση του δικτύου ΕΧΜΕΝ σε όλα τα στάδια έγινε µε εφαρµογή µερικών εσωτερικών δεσµεύσεων στο πλαίσιο ITRF2005 (βλέπε π.χ., ερµάνης και Φωτίου 1992, Ρωσσικόπουλος 1999). Η εποχή αναφοράς της τελικής επίλυσης του δικτύου (multi session solution) είναι το µέσο του χρονικού διαστήµατος επεξεργασίας των δεδοµένων (02/09/2010). Στο Σχήµα 4 δίνεται, ως ένα µέτρο ακρίβειας, η επαναληπτικότητα (repeatability) των σταθµών του δικτύου ΕΧΜΕΝ για το χρονικό διάστηµα επεξεργασίας των δεδοµένων. Όπως φαίνεται τα δορυφορικά δεδοµένα είναι υψηλής ποιότητας, π.χ. για τις 2-d συνιστώσες (Ν, Ε) (οριζόντιο επίπεδο) η επαναληπτικότητα είναι κατά µέσο όρο 2 mm ενώ για το κατακόρυφο επίπεδο (U) (1-d) είναι της τάξης των 7 mm. 7 από 13

8 Σχήµα 4. Επαναληπτικότητα (repeatability) των σταθµών του δικτύου ΕΧΜΕΝ για το χρονικό διάστηµα 29/08/2010 7/09/2010. Μετά τη συνόρθωση του δικτύου EXMEN εφαρµόστηκε ο τρισδιάστατος µετασχηµατισµός οµοιότητας για την ένταξή του στο σύστηµα HTRS07 του HEPOS, µε τα 11 κοινά σηµεία του ΕΧΜΕΝ (ITRF2005, ) και του HEPOS (HTRS07, ): GLSV, MATE, NICO, NOT1, NOA1(GR), WTZR, AUT1(GR), TUC2(GR), GRAΖ, ANKR, ORID. Το µοντέλο του µετασχηµατισµού οµοιότητας (βλ. π.χ. Φωτίου Α. 2007) έχει την βασική ιδιότητα να διατηρεί το σχήµα του δικτύου αναλλοίωτο, είναι προτιµότερο εφόσον περιγράφει ικανοποιητικά τις διαφορές των συστηµάτων και αποτελεί την συνήθη επιλογή. Στον Πίνακα 1 δίνονται τα αποτελέσµατα του µετασχηµατισµού οµοιότητας. Helmert transformation FILE 1: HEPOS Epoch (ETRF2005 / HTRF07 (02/07/2007)) FILE 2: ΕΧΜΕΝ NETWORK (ITRF2005 (02/09/2010)) LOCAL GEODETIC DATUM: ETRF2005 (HTRF07) RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP) NUM NAME FLG RESIDUALS IN MILLIMETERS GLSV A W MATE A W NICO A W NOT1 A W WTZR A W ANKR A A GRAZ A A AUT1 W A από 13

9 401 NOA1 A A TUC2 A A ORID A A RMS / COMPONENT NUMBER OF PARAMETERS: 7 NUMBER OF COORDINATES: 33 RMS OF TRANSFORMATION: 25.9 MM PARAMETERS: TRANSLATION IN N : MM TRANSLATION IN E : MM TRANSLATION IN U : MM ROTATION AROUND N-AXIS: " ROTATION AROUND E-AXIS: " ROTATION AROUND U-AXIS: " SCALE FACTOR : MM/KM Πίνακας 1. Aποτελέσµατα µετασχηµατισµού οµοιότητας από το δίκτυο EXMEN (ITRF2005, ) στο δίκτυο HEPOS (HTRF07, ). Στο πρώτο τµήµα του Πίνακα 1 δίνονται οι εκτιµήσεις σφαλµάτων (residuals) κατά (N, E, U) για τα κοινά σηµεία, τα οποία εκφράζουν και το µέγεθος της προσαρµογής. Στην συνέχεια δίνεται το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (τυπική απόκλιση) ή συµβολικά το rms του µετασχηµατισµού οµοιότητας και οι µεταθέσεις, στροφές και κλίµακα. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 τα residuals των σταθµών κυµαίνονται από 0.2 mm µέχρι 69.3 mm, και «κατά µέσο όρο» 34.2 mm, 22.1 mm, 9.1 mm κατά (Ν, Ε, U) αντιστοίχως. Το rms του µετασχηµατισµού είναι 25.9 mm και οι µεταθέσεις από το ITRF2005 (εποχή ) στο HTRF07 (εποχή ) είναι mm, mm, 20.2 mm κατά (Ν, Ε, U) αντιστοίχως. Τα προηγούµενα µεγέθη δείχνουν ότι ο µετασχηµατισµός δεν είναι ικανοποιητικός. Βασική αιτία είναι οι διαφορετικές διευθύνσεις των διανυσµάτων µετατόπισης µεταξύ των σταθµών οι οποίες οφείλονται στις διαφορετικές µετακινήσεις των µικροπλακών στον ελλαδικό χώρο. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναζητηθεί µία µέθοδος που να αντιµετωπίσει το προηγούµενο πρόβληµα ικανοποιητικά. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε ένταξη του δικτύου EXMEN στο HTRS07 λαµβάνοντας υπόψη τις ταχύτητες µετακίνησης, σε όσους σταθµούς GPS ήταν δυνατό. Aπό την υπηρεσία του ευρωπαϊκού δικτύου µόνιµων σταθµών GPS (EPN) ελήφθησαν οι επίσηµες ταχύτητες µετακίνησης των σταθµών GLSV, MATE, NICO, NOT1, WTZR, ANKR, GRAZ, AUT1, TUC2 και ORID. Μετά τη συνόρθωση του δικτύου EXMEN, µε εφαρµογή των ταχυτήτων µετακίνησης µετατέθηκαν οι παραπάνω σταθµοί στην εποχή αναφοράς του δικτύου ΗΕPOS. Στη συνέχεια, για τα ίδια κοινά σηµεία, εφαρµόστηκε ο µετασχηµατισµός οµοιότητας στο σύστηµα HTRS07 (2007.5). Tα αποτελέσµατα του µετασχηµατισµού βελτιώθηκαν σηµαντικά, µε συνολικό "rms" 4.1 mm και "rms" 3.4 mm, 1.3 mm, 5.3 mm κατά (Ν, Ε, U) αντίστοιχα. Αξίζει να τονίσουµε ότι το µέγεθος των µεταθέσεων, των στροφών και της κλίµακας παρέµεινε στα ίδια επίπεδα όπως και προηγουµένως. Η βελτίωση στην ακρίβεια µετασχηµατισµού του δικτύου ήταν αναµενόµενη καθώς οι σταθµοί που πήραν µέρος στο µετασχηµατισµό αναφέρονται στην ίδια εποχή. 9 από 13

10 3. Επίδραση των µετακινήσεων στο ΕΓΣΑ87 Ο επόµενος στόχος της παρούσας εργασίας αφορά στην επίδραση της γεωδυνα- µικής συµπεριφοράς των τελευταίων ετών του Ελλαδικού χώρου στο σύστηµα ΕΓ- ΣΑ87. Για το σκοπό αυτό µετρήθηκαν µε τη χρήση της στατικής µεθόδου, οκτώ τριγωνοµετρικά σηµεία της ΓΥΣ σε τρία συνεχόµενα έτη (2008, 2009 και 2010). Τα σηµεία (βάθρα) βρίσκονται σε διαφορετικά φύλλα χάρτη 1:50000 της ΓΥΣ και συγκριµένα στα Φ.Χ.52(ΑΡΝΑΙΑ), 63(ΒΑΣΙΛΙΚΑ), 116(ΘΕΡΜΗ), 187(ΛΑΧΑΝΑΣ), 267(ΝΙΚΗΤΑΣ) και 352(ΣΤΑΥΡΟΣ). H έκταση που καλύπτουν τα παραπάνω φύλλα χάρτη είναι περίπου Km. Η επιλογή των τριγωνοµετρικών σηµείων έγινε µε γνώµονα την καλή τους κατάσταση και τον ορίζοντα προς τον δορυφορικό σχηµατισµό GPS. Όλες οι περίοδοι µετρήσεων διήρκησαν περισσότερο από τέσσερις ώρες ανά σηµείο και πραγµατοποιήθηκαν µε δέκτες δύο συχνοτήτων του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. Η πρώτη λύση (για κάθε χρονική περίοδο) πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ως σταθµό αναφοράς τον AUT1 και µε συντεταγµένες τις τιµές που δίνονται στο σύστηµα HTRS07, εποχή Όλες οι βάσεις επιλύθηκαν µε απόλυτη επιτυχία, δηλαδή µε ποσοστό επίλυσης των ασαφειών φάσης 100%. Οι συντεταγµένες που προέκυψαν µετασχηµατίστηκαν από το σύστηµα HTRS07 στο ΕΓΣΑ87 που διατίθεται µέσω της ιστοσελίδας του ΗEPOS. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν µέσω της σχέσης (2D_ds=sqrt(dE 2 +dn 2 )), για κάθε σηµείο οι διαφορές που προκύπτουν από τις µετασχηµατισµένες στο ΕΓΣΑ87 συντεταγµένες σε σχέση µε τις τιµές που δίνονται από τη ΓΥΣ. Στο Σχ. 5 φαίνονται οι διαφορές-σφάλµατα ανά σηµείο για κάθε έτος επίλυσης. Σφάλµα θέσης από τις τιµές ΓΥΣ µε σηµείο αναφοράς το µόνιµο σταθµό AUT Σφάλμα σε mm Έ τος Επίλυσης Σχήµα 5. Σφάλµα θέσης στο ΕΓΣΑ87 κάθε σηµείου ως προς τις τιµές της ΓΥΣ προσδιορισµένο από το µόνιµο σταθµό AUT1 για κάθε έτος. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5 οι διαφορές κατά τη διάρκεια των τριών ετών και για όλα τα τριγωνοµετρικά σηµεία κυµαίνονται από 10 mm έως περίπου 70 mm κάτι που για τις συνήθεις τοπογραφικές µελέτες είναι αποδεκτό. Το µέγεθος των διαφορών ανά έτος ήταν αναµενόµενο επειδή όλα τα προς έλεγχο σηµεία εµφανίζουν παρόµοια γεωδυναµική συµπεριφορά µεταξύ τους αλλά και στην ευρύτερη περιοχή που ανήκει ο AUT1 (Fotiou et.al, 2003). 10 από 13

11 Εάν επιχειρηθεί προσδιορισµός συντεταγµένων EΓΣΑ87 από ένα σταθµό αναφοράς που παρουσιάζει διαφορετική γεωδυναµική συµπεριφορά, ο προσδιορισµός αυτός δεν θα είναι επιτυχής. Μία τέτοια επιλογή παρουσιάζεται στη συνέχεια. Τα προηγούµενα 8 σηµεία της ΓΥΣ προσδιορίσθηκαν µε σταθµό αναφοράς τον ΝΟΑ1(αντί ΑUΤ1) εισάγοντας σε αυτή την περίπτωση τις τιµές του ΝΟΑ1 που υπολογίζονται στο σύστη- µα HTRS07 για την εποχή (Gianniou, 2010). Όλες οι βάσεις GPS επιλύθηκαν µε απόλυτη επιτυχία. Οι συντεταγµένες που προέκυψαν µετασχηµατίστηκαν στο 160 Σφάλµα θέσης από τις τιµές ΓΥΣ µε σηµείο αναφοράς το µόνιµο σταθµό ΝΟΑ Σφάλμα σε mm Έ τος επίλυσης Σχήµα 6. Σφάλµα θέσης στο ΕΓΣΑ87 κάθε τριγωνοµετρικού σηµείου από τις τιµές ΓΥΣ προσδιορισµένο από το µόνιµο σταθµό ΝΟΑ1 για κάθε έτος επίλυσης ΕΓΣΑ87 ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην προηγούµενη περίπτωση. Στο Σχήµα 6 δίνονται οι διαφορές-σφάλµατα θέσης των συντεταγµένων (2-d) κάθε τριγωνοµετρικού σηµείου ως προς τις τιµές της ΓΥΣ, για κάθε έτος επίλυσης. Φαίνεται καθαρά ότι οι διαφορές είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που προέκυψαν µε σταθµό αναφοράς τον ΑUT1 (Σχήµα 5), φτάνοντας µάλιστα στα 140 mm. Με βάση τις δύο προηγούµενες επιλογές για προσδιορισµό θέσης στο EΓΣΑ87, προκύπτει ότι νέα σηµεία προσδιορίζονται από εν γένει κοντινούς σταθµούς αναφοράς που κατά τεκµήριο θα έχουν παρόµοια γεωδυναµική συµπεριφορά. 4. Συµπεράσµατα Η έντονη και διαφορετική σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου γεωδυναµική συµπεριφορά επιβεβαιώθηκε χρησιµοποιώντας υψηλής ποιότητας δορυφορικά δεδο- µένα και αυστηρές µεθόδους επεξεργασίας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Η γεωδυναµική συµπεριφορά µπορεί να παρακολουθείται συνεχώς µέσω των δικτύων µόνιµων σταθµών GNSS µε τον προσδιορισµό ταχυτήτων µετακίνησης αλλά και µε προσοχή στο θέµα της επιλογής των µοντέλων µετακίνησης. Για το οποιοδήποτε δίκτυο GNSS, άρα και για τo δίκτυο HEPOS, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να δίνονται ταχύτητες µετακίνησης για τους σταθµούς του. Η σηµερινή ενιαία ένταξη των διαφόρων νέων δικτύων που έχουν εγκατασταθεί από διάφορους φορείς και εταιρείες στο σύστηµα αναφοράς του HEPOS απαιτεί τη γνώση ταχυτήτων των σταθµών τους. Η "τοπική" ανεξάρτητη ένταξη των σταθµών µπορεί να είναι ικανοποιητική µε βάση τους πλησιέστερους σταθµούς του HEPOS. 11 από 13

12 H σωστή ένταξη συνεπάγεται και σωστό προσδιορισµό θέσης στο EΓΣΑ87. Βιβλιογραφία Altamimi, Z., X. Collilieux, J. Legrand, B. Garayt, Boucher C (2007). ITRF2005: A new release of the International Terrestrial Reference Frame based on time series of station positions and Earth orientation parameters, J. Geophys. Res., 112, B09401, doi: /2007jb Bruyninx, C., Altamimi, Z., Caporali, A., Kenyeres, A., Lidberg, M., Stangl, G., Torres, G. A. (2009). Guidelines for EUREF Densifications, Version 1: Chatzinikos M, Fotiou A, Pikridas C. (2007). Estimation of site velocities in Greece and surrounding areas, using permanent GPS station data. Paper presented at 1 st International Workshop on Advances in understanding crustal deformation in Southern Europe using the Global Positioning System. Sofia, Bulgaria, 3-5 December Chatzinikos Μ, A. Fotiou, Pikridas C. (2009). The effects of the receiver and satellite antenna phase center models on local and regional GPS networks. Proceedings of the International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 5-6 November. Γκανάς Α. (2010). NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την µελέτη της Γεωδυνα- µικής Γεωφυσικής του Ελληνικού Χώρου. " ορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήµατα και Εφαρµογές". Επιστηµονική ηµερίδα τµήµατος Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας. 26 Μαΐου Αθήνα. Dach R, Hugentobler U, Fridez P, Meindl M. (2007). Bernese GPS software version 5.0 Astronomical Institute, University of Bern, Switzerland. ερµάνης A. και A. Φωτίου (1992). Mέθοδοι και εφαρµογές συνόρθωσης παρατηρήσεων, εκδόσεις Zήτη, Θεσσαλονίκη, σελ Fotiou A., V. Kagiadakis, C. Pikridas and D. Rossikopoulos (2003). Geodetically derived displacements and crustal deformation analysis: Application in the Volvi area. Proceedings of the 11 th International Symposium on Deformation Measurements, FIG commission 6, Santorini, Greece, May, pp Fotiou A., C. Pikridas, D. Rossikopoulos S. Spatalas, V. Tsioukas and S. Katsougiannopoulos (2009). The Hermes GNSS NtripCaster of AUTh. Proceedings of the EUREF 2009 Annual Symposium, Florence, Italy, May. Also in Bulletin of Geodesy and Geophysics (former Bollettino di Geodesia e Scienze Affini), vol. LXIX, No.1, (2010). Floyd M. A., H. Billiris, D. Paradissis, G. Veis, A. Avallone, P. Briole, S. McClusky, J.M. Nocquet, K. Palamartchouk, B. Parsons, England P. (2010). A new velocity field for Greece: Implications for the kinematics and dynamics of the Aegean. Journal of Geophysical Research, vol. 115, b10403, doi: /2009jb Gianniou M. (2010). Realization of ETRS89 in Greece by the HEPOS network. 53th EUREF TWG Meeting, Gävle, June 1, Sweden. Hollenstein C., Geiger A., Kahle H.-G., Veis G. (2006). CGPS time-series and trajectories of crustal motion along the West Hellenic Arc. Geophys. J. Int., 164: Kahle H.-G., Muller M.V., Geiger A., Danuser G., Mueller S., Veis G., Billiris H., Paradissis D. (1995). The strain field in northwestern Greece and the Ionian islands: results inferred from GPS measurements. Tectonophysics, 249: από 13

13 Katsampalos, K., C. Kotsakis, Gianniou M. (2009). Hellenic Terrestrial Reference System 2007 (HTRS07): a regional densification of ETRS89 over Greece in support of HEPOS. EUREF 2009 Symposium, May , Florence Italy. Παραδείσης. (2009). Αξιοποίηση του HEPOS στη Γεωδυναµική. Ηµερίδα ΠΣ ΑΤΜ, 24 Φεβρουαρίου, Αθήνα. Πικριδάς Χ. (1999). Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας GPS και ο ποιοτικός έ- λεγχος των γεωδαιτικών εργασιών. ιδακτορική διατριβή, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. Πικριδάς Χ., Φωτίου Α., Ρωσσικόπουλος. και Μ. Χατζηνίκος (2010). Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου µόνιµων σταθµών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. " ορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήµατα και Εφαρ- µογές". Επιστηµονική ηµερίδα τµήµατος Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας. 26 Μαΐου Αθήνα. Rossikopoulos, D., A. Fotiou, E. Livieratos, P. Baldi (1998). A rigorous analysis of GPS data to detect crustal deformations. Application in the area of the Ionian Sea. Tectonophysics 294, Ρωσσικόπουλος. (1999). Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισµοί. 2η έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Φωτίου Α.(2007). Γεωµετρική Γεωδαισία - Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Φωτίου Α., Πικριδάς Χ. (2006). GPS και Γεωδαιτικές Εφαρµογές. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Χατζηνίκος Μ. (2006). Επίλυση µεγάλων βάσεων και δικτύων GPS µε το λογισµικό Bernese. Μεταπτυχιακή εργασία, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. 13 από 13

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS

Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ A - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1 περιόδου (2016-2017) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS (Κωδικός Έργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 92545, έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η επίδραση των ταχυτήτων μετακίνησης του Eλλαδικού χώρου στα δίκτυα μόνιμων σταθμών GNSS και στην ίδρυση γεωδαιτικού datum. Εφαρμογή στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Διαχρονική επίλυση του δικτύου METRICANET GNSS και ποιοτικός έλεγχος

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Διαχρονική επίλυση του δικτύου METRICANET GNSS και ποιοτικός έλεγχος ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαχρονική επίλυση του δικτύου METRICANET GNSS και ποιοτικός έλεγχος (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ Κωδικός Έργου: 88507, έναρξη 1-7-

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός βελτιωμένου πεδίου ταχυτήτων με χρήση επτά ετών δεδομένων από μόνιμους σταθμούς GNSS του Ελλαδικού χώρου

Προσδιορισμός βελτιωμένου πεδίου ταχυτήτων με χρήση επτά ετών δεδομένων από μόνιμους σταθμούς GNSS του Ελλαδικού χώρου Προσδιορισμός βελτιωμένου πεδίου ταχυτήτων με χρήση επτά ετών δεδομένων από μόνιμους σταθμούς GNSS του Ελλαδικού χώρου Α. Φωτίου, Χ. Πικριδάς, Δ. Ρωσσικόπουλος, Σ. Μπίθαρης Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων

Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων «HEPOS καισύγχροναγεωδαιτικάσυστήματααναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές» Επιστημονικό διήμερο εργασίας Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 008 Χρονικές μεταβολές και μοντέλα ταχυτήτων Κ. Κατσάμπαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή - Ο ρόλος του HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι;

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο M. Χατζηνίκος & X. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων μετακίνησης επιλεγμένων σημείων του Ελληνικού Χώρου από μετρήσεις GNSS

Εκτίμηση των ταχυτήτων μετακίνησης επιλεγμένων σημείων του Ελληνικού Χώρου από μετρήσεις GNSS Εκτίμηση των ταχυτήτων μετακίνησης επιλεγμένων σημείων του Ελληνικού Χώρου από μετρήσεις GNSS Σ. Μπίθαρης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών Κρίτωνος 3, 18010, Αίγινα Σ. Κατσουγιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ Α - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS (Κωδικός Εργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 89926, έναρξη 01-07-2013, διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Παρουσίαση μίας νέας εναλλακτικής μεθοδολογίας

Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Παρουσίαση μίας νέας εναλλακτικής μεθοδολογίας Η χρήση της τεχνικής RTK για τον προσδιορισμό θέσης στο παλιό ελληνικό datum: Δημήτριος Αμπατζίδης Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΑΤΜ - ΑΠΘ. Περίληψη: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεισφορά και Προοπτική του Μόνιμου Σταθμού GPS AUT1 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euref

Συνεισφορά και Προοπτική του Μόνιμου Σταθμού GPS AUT1 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euref Συνεισφορά και Προοπτική του Μόνιμου Σταθμού GPS AUT1 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euref Α. Φωτίου, Χ. Πικριδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάµπαλος Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάµπαλος Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Καθηγητής ΤΑΤΜ- Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς συντεταγµένων του HEPOS Το έργο της Τεχνικής Βοήθειας για το HEPOS εντάσσεται στο µέτρο 5.3 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηµατοδοτείται σε

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ Β - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 ( ) Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS.

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ Β - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 ( ) Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS. TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ Β - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 (2016-2017) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνόρθωση και διαχρονικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS. (Κωδικός Έργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 92545, έναρξη 01-08-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα

Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Προβλήματα και επιλογές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση ενός διαχρονικού γεωδαιτικού ΠΑ υψηλής ακρίβειας για την Ελλάδα Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο

Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιολόγηση του ΕΓΣΑ87 μέσω ενός σύγχρονου γεωδαιτικού μοντέλου ταχυτήτων για τον Ελλαδικό χώρο Μ. Χατζηνίκος 1, Χ. Κωτσάκης 2 1 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές.

Πρόλογος. Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Πρόλογος Στις εργασίες του Επιστηµονικού ιήµερου HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Θεσσαλονίκη, 25-26 Σεπτεµβρίου 2008 Συνδιοργάνωση : TATM/ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS

Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Προσδιορισµός συντεταγµένων στο ΕΓΣΑ87 µέσω του HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δορυφορικές τεχνικές εντοπισµού µέσω GPS, ή GNSS γενικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών»

μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Σπουδαστέ : Πολυκρέτη Γεώργιο Σαραντίδη Αντώνιο «Διερεύνηση εφαρμογή αποτελεσμάτων συντελεστών μετασχηματισμού με την τεχνολογία των GPS. Μελέτη εφαρμογή σε δείγμα του Ν. Σερρών» Επιβλέπων Καθηγητή : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ Β - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS (Κωδικός Έργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 89926, έναρξη 01-07-2013, διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ HEPOS (HTRS07) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ87) Βασική µεθοδολογία και αριθµητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς

Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Μετασχηματισμός δικτύου GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς Α. Φωτίου και Χ. Πικριδάς Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ Περίληψη: Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS

Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Γεωδαιτικό Υπόβαθρο για τη χρήση του HEPOS Συστήματα & πλαίσια αναφοράς Μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΡΘΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ MetricaNet, ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ

ΤΝΟΡΘΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ MetricaNet, ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ ΤΝΟΡΘΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ MetricaNet, ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ Φωηίνπ Α., Υ. Πηθξηδάο, Γ. Ρωζζηθόπνπινο θαη Μ. Υαηδελίθνο Τκήκα Αγξνλόκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ Τνκέαο Γεσδαηζίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS

Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Επιµορφωτικά Σεµινάρια ΑΤΜ Μοντέλο μετασχηματισμού μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του συστήματος αναφοράς του HEPOS Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δ. ΔΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ GPS 4 ομάδες σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87

Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Αξιολόγηση ακρίβειας του μοντέλου μετασχηματισμού μεταξύ HTRS07 & ΕΓΣΑ87 Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών

Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ένταξη διανομών Υπ. Γεωργίας στο ΕΓΣΑ 87 μέσω μετρήσεων GNSS: η περίπτωση του Συνοικισμού Δασοχωρίου Σερρών Ν. Ασλανίδης, Χ. Κωτσάκης Τομέας Γεωδαισίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα.

Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα. Η ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου 3 δορυφορικού Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς στην Ελλάδα. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Τοπογράφος Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΛΟΣ, Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

[Global Navigation Satellite Systems]

[Global Navigation Satellite Systems] Οι σύγχρονες εξελίξεις στον προσδιορισμό θέσης με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS [Global Navigation Satellite Systems] Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς ΑΠΘ - Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου (Ιούλιος 2016) Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύων Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0.

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0. Συγκρίσεις αποτελεσµάτων του METRICA_ ET µε το δίκτυο HEPOS σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (RTK GPS) Στο πλαίσιο της συνεργασίας η ΕΟ/ΑΠΘ πραγµατοποιεί ελέγχους ποιότητας των προϊόντων του δικτύου METRICA_

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος : Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος Μιχάλης Γιαννίου Δημήτης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων Tel. +30-210-6505832,

Διαβάστε περισσότερα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα Ανάπτυξη και διάθεση μοντέλου μετασχηματισμού HTRS07 - ΕΓΣΑ87 και μοντέλου γεωειδούς Κώστας Αυγερινός, Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87

Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 HEPOS Workshop Τομοντέλο μετασχηματισμού συντεταγμένων μεταξύ του συστήματος αναφοράς του HEPOS και του ΕΓΣΑ87 Χ. Κωτσάκης & Κ. Κατσάμπαλος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS - Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS ηµήτριος Μάστορης Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι; (Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 3: Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού

Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού Σεμιναριακό Μάθημα Ασκήσεων Υπαίθρου Προ-επεξεργασία, συνόρθωση και στατιστική ανάλυση δικτύου Μεταλλικού Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Δίκτυο Μεταλλικού Τ1-Τ10

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικές μέθοδοι ελέγχου των μικρομετακινήσεων του γήινου φλοιού και εφαρμογές στο δίκτυο Βόλβης

Γεωδαιτικές μέθοδοι ελέγχου των μικρομετακινήσεων του γήινου φλοιού και εφαρμογές στο δίκτυο Βόλβης Γεωδαιτικές μέθοδοι ελέγχου των μικρομετακινήσεων του γήινου φλοιού και εφαρμογές στο δίκτυο Βόλβης Χ. Πικριδάς, Δ. Ρωσσικόπουλος, Κ. Τοκμακίδης, Α. Φωτίου Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ ρ Αθανάσιος Γκανάς ρ Γεώργιος ρακάτος Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης ευστάθειας κλιτύων στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ 1 Το πρόβληµα των κατολισθήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών School of Rural & Surveying Εngineering G GEEO OIIN NFFO OR RM MA ATTIIC CSS ΓΓΕΕΩ ΩΠ ΠΛΛΗ ΗΡΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους με Διάφορες Μεθόδους Παρεμβολής και Χρήση RTK GPS

Αξιολόγηση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους με Διάφορες Μεθόδους Παρεμβολής και Χρήση RTK GPS Αξιολόγηση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους με Διάφορες Μεθόδους Παρεμβολής Χ. Πικριδάς, Δ. Ρωσσικόπουλος, Σ. Σπαταλάς, Β. Τσιούκας, Α. Φωτίου Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΑΤΜ - ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Αναλυτικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το βασικό µοντέλο LSC Το κλασσικό µοντέλο των έµµεσων παρατηρήσεων στη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Το βασικό µοντέλο LSC Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Αναλυτικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το κλασσικό µοντέλο των έµµεσων παρατηρήσεων στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS στον προσδιορισμό υψομέτρων μέσω τεχνικών NRTK

Αξιολόγηση των δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS στον προσδιορισμό υψομέτρων μέσω τεχνικών NRTK 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΤΜ: Πραγματικότητα & Προοπτικές 14 & 15 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα Αξιολόγηση των δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS στον προσδιορισμό υψομέτρων μέσω τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών Ενημερωτικό σεμινάριο για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών (θεματικές ενότητες 4, 5, 6, 7) Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κρίση του έργου του υποψηφίου κ. Χρήστου Πικριδά για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κρίση του έργου του υποψηφίου κ. Χρήστου Πικριδά για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ των καθηγητών ηµητρίου Ρωσσικόπουλου, Αριστείδη Φωτίου του Τµήµατος Αγρονό- µων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και του Καθηγητή ηµοσθένη Σταθά της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας

Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης Τοµέας Γεωδαισίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* Ph.D., Μάστορης ηµήτρης M.Sc. Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mail: mgianniu@ktimatologio.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος Σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας της Γης και εφαρμογές στη γεωδαισία, την τοπογραφία και την ωκεανογραφία Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4.1. Μέθοδοι µετρήσεων. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιήσουµε για τον προσδιορισµό θέσης µε το GPS εξαρτάται κυρίως από την ακρίβεια που απαιτείται σε κάθε εφαρµογή και από τον

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες

Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Ειδικά Θέματα Συνορθώσεων & Εφαρμογές 8 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Ανάλυση πινάκων συμ-μεταβλητοτήτων σε επιμέρους συνιστώσες Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation

Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Μέθοδος Σηµειακής Προσαρµογής Least Squares Collocation Αναλυτικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το κλασσικό µοντέλο των έµµεσων παρατηρήσεων στη ΜΕΤ Με διαστάσεις -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Γρηγόριος Καλημέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Οδηγίες / Σημειώσεις για το μάθημα του 9 ου εξαμήνου του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Εφαρμογές GPS Κ. Κατσάμπαλος, Καθηγητής ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Τοπογραφικό Διάγραμμα: Είναι η απεικόνιση στοιχείων του (3Δ) τρισδιάστατου χώρου, επιλέγοντας:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας

Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ Ανάλυση χωροσταθμικών υψομέτρων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας Χ. Κωτσάκης, Μ. Ζουλίδα, Δ. Τερζόπουλος, Κ. Κατσάμπαλος Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Πιστοποίηση του Μόνιμου Δικτύου GNSS URANUS.

Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Πιστοποίηση του Μόνιμου Δικτύου GNSS URANUS. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η. Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου Αθήνα. Tηλ.: 210-772 2666, Fax: 210-772 2670 Παρακολούθηση, Επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 4: Μοντέλα Ανάλυσης και Εξισώσεις Παρατηρήσεων Δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του HEPOS ( HTRS07 )

Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του HEPOS ( HTRS07 ) Κ. Κατσάµπαλος & Χρ. Κωτσάκης ΤΑΤΜ- Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του HEPOS ( HTRS07 ) Το έργο της Τεχνικής Βοήθειας για το HEPOS εντάσσεται στο µέτρο 5.3 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα