Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : Π.Ε. Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (4 Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00. (µε Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π ΡΟ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

2 ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-01 ΣΩΛΗΝΕΣ-KOYTIA ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ ΗΛ. EΓΚ/ΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΤΥΠΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ Oλοι οι σωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι εγκεκριµένοι από το Υπουργείο Βιοµηχανίας και θα διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά εφ όσον ζητηθούν. 1.1 ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ (φλεξίµπλ) Οι εύκαµπτοι µονωτικοί σωλήνες θα είναι από µαλακό πλαστικό PVC, ενισχυµένοι εσωτερικά σπειροειδώς µε σκληρό PVC για αυξηµένη µηχανική αντοχή. Θα έχουν αντοχή σε θερµοκρασία από -10 ο έως +60 ο C, δεν θα επηρεάζονται από τον ήλιο και θα είναι ανθεκτικοί σε οξέα και διαλύτες. Θα είναι κατάλληλοι για εντοιχισµό σε µπετόν, για εξωτερική χρήση σε υγρούς και εξωτερικούς χώρους. Οι διαστάσεις τους δίνονται στον πίνακα: ον.διάµ εσ πάχος 2 2 2,3 2,3 2,6 2,6 3,0 3,0 3,3 3,5 4, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες δεν θα έχουν µονωτική επένδυση γι'αυτό και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Θα είναι µεσαίου τύπου (ISO MEDIUM κόκκινη εττικέττα) κατά DIN ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Πλαστικοί σωλήνες πιέσεως 6 atm από σκληρό PVC κατά DIN 8061/8062 και NHS3, λείοι κατάλληλοι για σύνδεση µε διπλή µούφα συγκολλήσεως από σκληρό PVC, χωρίς δακτύλιους στεγανότητας, τυποποιηµένων διαµέτρων από 50 mm έως 200 mm. 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Ο τρόπος εγκαταστάσεως και οι χώροι στους οποίους χρησιµοποείται κάθε τύπος σωλήνα περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι διάµετροι πάσης φύσεως σωλήνων (πλαστικοί µεταλλικοί, εύκαµπτοι, ευθείς κλπ.) για διέλευση καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ θα είναι τουλάχιστον 1.5 φορές της εξωτερικής διαµέτρου του αντίστοιχου καλωδίου και σε κάθε περίπτωση (ανάλογα µε το µήκος, τις καµπύλες κλπ,) επαρκής για την ασφαλή διέλκυνση του καλωδίου µέσα στο σωλήνα χωρίς φθορά της εξωτερικής µόνωσης ή του µανδύα. Ο αγωγός γειώσεως και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της αυτής µονώσεως µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους υπόλοιπους αγωγούς. Η διατοµή των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι η αυτή σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται η µεταβολή της διατοµής χωρίς την παρεµβολή στοιχείων ασφαλίσεως. Η ελάχιστη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού, κινήσεως, τηλεχειρισµού και ελέγχου είναι 1.5 mm2 και ρευµατοδοτών 2.5 mm2. Η ελάχιστη διάµετρος σωλήνων όλων των κυκλωµάτων και συστηµάτων θα είναι Φ 13.5 mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι Φ70 mm.

3 Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτηµάτων καθώς και των φωτιστικών σωµάτων, εφ όσον δεν ορίζονται στην αρχιτεκτονική µελέτη, καθορίζονται από την επίβλεψη, του εργολάβου υποχρεουµένου να την συµβουλεύεται τακτικώς και ανελλιπώς. Τονίζεται εδώ ότι δεν µπορούν να γίνουν χαράξεις µόνον από τις κατόψεις των Η/Μ σχεδίων. Κατά την απογύµνωση των άκρων των αγωγών θα δίδεται µεγάλη προσοχή να µη δηµιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της µηχανικής αντοχής τους. Η σύνδεση αγωγών διατοµής άνω των 10 mm2 µετά των αγωγών των πινάκων κλπ., θα πραγµατοποιείται µε ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκολλήσεως. Η χρήση των σωλήνων για αγωγούς ή καλώδια προβλέπεται στο Έδαφος φυσικό ή καλυµµένο µε γκρό-µπετόν: πλαστικοί σωλήνες πιέσεως ή εύκαµπτοι πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου εύκαµπτοι (φλεξίµπλ) Οι εύκαµπτοι σωλήνες (φλεξίµπλ) οδεύουν συνεχείς και απαγορεύεται να έχουν µούφες ή άλλου είδους ενώσεις. Μπορεί όµως να διακόπτονται από κουτιά διακλαδώσεως. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-02 ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΛΩ ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΚΑΛΩ ΙΑ ΤΥΠΟΥ ΗΟ5VV-U ή -R, AO5VV-U ή -R (πρώην "ΝΥΜ") Τα καλώδια τύπου "ΝΥΜ" θα έχουν θερµοπλαστική επένδυση και θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε ΕΛΟΤ , τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισµών και τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0250, 0233 και DIN ΚΑΛΩ ΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV ("ΝΥΥ") Τα καλώδια τύπου "J1YYΥ" θα έχουν µανδύα και επένδυση από θερµοπλαστικό σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 843/85 και τους Γερµαν. Κανον. VDE Επίσης ισχύει ο πιν. ΙΙΙ του αρθρ. 135 των Κ.Ε.Η.Ε. 3. ΚΑΛΩ ΙΑ ΤHΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ" Τα καλώδια τηλεχειρισµού τύπου ΝΥΥ θα είναι ον. τάσεως 0,6/1 KV µε µόνωση και εσωτερική επένδυση από θερµοπλαστική PVC σύµφωνα µε την προδιαγραφή VDE 0271/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 'Ολοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και µονόκλωνοι για διατοµές µέχρι 6µµ². Οι αγωγοί µε διατοµή 10µµ²και πάνω θα είναι πολύκλωνοι. Γενικά ισχύει ότι για γραµµές φωτισµού η µικρότερη παραδεκτή διατοµή είναι 1,5 mm2, ενώ για γραµµές ρευµατοδοτών και κίνησης 2,5 mm2. εν επιτρέπεται η χρήση καλωδίων και αγωγών εκτός σωληνώσεων (τύπου ΝΥΙFY κλπ.) ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-03 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ STAB ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 380/220V, 50HZ και θα αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη: Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια. Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα. Μεταλλική πλάκα. 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνη πάνω στο ερµάριο µε την βοήθεια κατάλληλου ικριώµατος συναρµολογήσεως.

4 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε µεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο µπροστινό µέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας θα στερεωθεί, µέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραµµα µε την λεπτοµερή συνδεσµολογία του πίνακα. 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει το µπροστινό µέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και αυτή από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο πλαίσιο της πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν να ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στην µεταλλική πλάκα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγεί η πόρτα του πίνακα. 5. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. H εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωµένες µπάρες που θα έχουν επιτρεποµένη ένταση τουλάχιστον ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα επιτρέπεται µόνο στους µικρούς πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή µικρότερη) και στα τµήµατα εκείνα των µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές ασφάλειες µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διατοµή των καλωδίων ή αγωγών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 10 ΜΜ2. Χρησιµοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατοµής µικρότερης από 10 mm2 επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 'Ολοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδετέρου µε πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως. Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στο τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνη οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί µιά τροποποίηση ή συµπλήρωση ή επέκταση της εσωτερικής συνδεσµολογίας των πινάκων, αυτοί θα επιστρέφουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά µε την οποία θα φθάνουν τα κυκλώµατα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάµεσα στις κλέµµες (βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων.για τον ίδιο λόγο δεν θα ανοιχθούν τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν (KNOCKOUTS) ώστε να µπορούν να ανοιχθούν αυτές µετά µε ένα απλό κτύπηµα. Σηµειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραµµές όσο και για την τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα. Μεσα στους πίνακες, στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµµες στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες και µάλιστα συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Υπενθυµίζεται ότι όλη η εσωτερική διανοµή των πινάκων µέχρις τις κλέµµες θα πρέπει να γίνη στο εργοστάσιο κατασκευής των πινάκων. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µιά σειρά κλέµµες η δεύτερη σειρά θα τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση µεγαλύτερη η το πολύ ίση µε το βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανοµή για την δεύτερη σειρά των κλέµµες θα γίνη στην κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των κυκλωµάτων. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα των πινάκων θα γίνει µε την βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών µε τρύπα στη µέση (παπουτσάκια) που θα προσαρµοσθούν στο δύο άκρα τους. Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. ή R αριστερά ή S

5 στη µέση και ή T δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς. Βαφή πινάκων Οι πίνακες θα βαφούν µε βαφή φούρνου µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό. 6. ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πρίν από την κατασκευή τους σχέδια που να δείχνουν τα παρακάτω: Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου. Την διάταξη των οργάνων του πίνακα. Τις αποστάσεις µεταξύ των διαφόρων οργάνων. 7. ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Οι πίνακες θα είναι απόλυτα όµοιοι µε τους παραπάνω µε την διαφορά ότι θα παρέχουν προστασία IP 54 σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN και IEC 144. Η προστασία αυτή θα επιτευχθεί µε την στεγανοποίηση του ερµαρίου, των εισόδων των κυκλωµάτων και της πόρτας του πίνακα µε την βοήθεια κατάλληλων παρεµβυσµάτων από πλαστικό. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-04 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Κατωτέρω προδιαγράφονται γενικά τα ηλεκτρολογικά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο στους πίνακες τάσεως 220/380 V, εκτός των αυτοµάτων διακοπτών και των οργάνων µετρήσεως που προδιαγράφονται στο κεφάλαιο υποσταθµού. Το ηλεκτρολογικό υλικό ράγας που θα χρησιµοποιηθεί στους πίνακες θα είναι απαραίτητα του ιδίου εργοστασίου. 1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ Θα χρησιµοποιηθούν για ονοµαστικές εντάσεις έως 80 Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται από την βάση, την µήτρα, τον δακτύλιο, το σώµα και το φυσίγγιο. Ολα τα µέρη θα είναι κατασκευασµένα από πορσελάνη. Η βάση θα είναι κατά DIN µέχρι και 49325, το πώµα κατά DIN και 49514, το συντηκτικό φυσίγγιο κατα DIN 49360, και VDE 0635, Η ονοµαστική τάση τους θα είναι 500V, µε ένταση διακοπής 70 ΚΑ. 2. MIKΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΡΑΓΑΣ 6Α ΕΩΣ 125Α Οι µικρο-αυτόµατοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC ή IEC και θα στηρίζονται σε ράγα συµµετρική πλάτους 35 mm, µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον µε την αναµενόµενη τιµή σφάλµατος στο σηµείο του συστήµατος διανοµής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν µεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading-ενισχυµένης προστασίας). Οι διακόπτες MCB θα µπορούν να τροφοδοτηθούν κι αντίστροφα χωρίς µείωση της ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους. Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος µηχανικά από τη λαβή χειρισµού, ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραµένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου αυτόµατου επανοπλισµού. Ο µηχανισµός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυ-πολικό µικρο-αυτόµατο διακόπτη (MCB), θα πρέπει να συνδέεται απευθείας µε τον εσωτερικό µηχανισµό του διακόπτη (MCB) και όχι µε τη λαβή χειρισµού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου γλώσσας (λαβής), µε δυνατότητα κλειδώµατος και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διµεταλλικό θερµικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης και ένα µαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώµατος. Για κάθε

6 ονοµαστική ένταση µικρο-αυτόµατου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες επιλεκτικότητας ρεύµατος. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης επαφής. 3. ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ Θα ειναι βαρέως τύπου, τάσεως 500 V, εντάσεως ονοµαστικής όπως καθορίζεται στα σχέδια, αριθµού χειρισµών το λιγότερο: των 100 Α : των 63 Α : των 40 Α : των 25 Α : των 16 Α : Οι διακόπτες θα χειρίζονται από εµπρός µε πλήκτρο Χρησιµοποιούνται στα κυκλώµατα που χειρίζονται από τον πίνακα καθώς και και σαν διακόπτες κυκλωµάτων για εντάσεις έως 25Α. 4. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Οι λυχνίες θα είναι τύπου λαµπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό) βάσεως Ε10 µε κρυστάλλινο κάλυµµα, διαφανές, κατάλληλου χρωµατισµού, µε επιχρωµιωµένο πλαίσιοδακτύλιο. Η αντικατάσταση των εφθαρµένων λαµπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρµολόγηση της µετωπικής πλάκας του πίνακα. Ειδικώς οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου ερµάριου µπορεί να είναι µορφής και διαστάσεων όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE 0632, πλάτους 18 mm και κατάλληλες για ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε ράγα 35 mm. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ασφαλίζονται µε ασφάλειες µινιόν ή ταµπακιέρας. 5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ θα είναι κατά VDE 0664 ρεύµατος βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον 1.5 ΚΑ µέχρις ονοµαστικής εντάσεως 40Α και 2.0 ΚΑ για µεγαλύτερες ονοµαστικές εντάσεις κατάλληλοι για χειρισµούς υπό το ονοµαστικό φορτίο µε επαφές από υλικό µη συγκολλήσιµο. Θα έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν ρεύµατα προς γη το πολύ 30mΑ και να διακόπτουν το κύκλωµα υπό τις συνθήκες αυτές το πολύ σε 30ms. Θα φέρουν επίσης κουµπί δοκιµής λειτουργίας και θα είναι κατάλληλοι για στερέωση σε µπάρα 35 mm (DIN 46277/3) αλλά και για στερέωση µε κοχλίες. 6. ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ Ο-1-2 Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσεως 220V, τριών θέσεων (Α.Ο.Χ.) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. 7. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΡΕΛΑΙ) 9Α ΕΩΣ 95Α (AC-3) Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (VDE 0660, BS 5424, NFC ). Προαιρετικά µπορεί να συµφωνούν µε τους κανονισµούς UL/JIS.Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι Hz. Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). H ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC ή DC. Όλοι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα (ΤΗ). Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής έντασης από 9 έως 95 Α (AC3) ή 25 έως 125 Α (AC1). Θα διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης.

7 Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55 ο C. Oι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε, να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση ± 30 σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται µπλόκ βοθητικών επαφών (µε Ith=10 A) µετωπικά ή πλευρικά, καθώς επίσης και µπλόκ χρονικών επαφών. 8. BΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΕΛΑΙ) Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών (VDE 0660, BS 4794, NFC ). Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι Hz. Ονοµαστική τάση µόνωσης: 690 V. H ονοµαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12 έως 660 V AC και V DC. Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα (ΤΗ). Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής έντασης Ith=10 A. Θα διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασµός Α και Κ). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι 0, 5 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης. Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων χειρισµών. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55 ο C. Oι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε να είναι δυνατή η στήριξη τους µε κλίση ± 30 ο σε σχέση µε τον κάθετο άξονα στήριξης, καθώς και µε οποιαδήποτε κλίση σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς µείωση της απόδοσης τους. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-05 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ Χ.Τ. 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα όργανα µετρήσεως θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακες και θα είναι κλάσεως 1.5 κατά DIN και επιπλέον θα πληρούν τις προδιαγραφές VDE 0-410/DIN 7410, DIN και DIN Θα είναι διαστάσεων 144X144 mm γενικώς πλην αµπεροµέτρων επί µέρους κυκλωµάτων τα οποία θα είναι 96X96 mm. Η τάση δοκιµής τους θα είναι τουλάχιστο 2KV 50HZ. 2. ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟΥ Θα έχουν δυνατότητα µόνιµης υπερφορτίσεως 20% και επιπλέον τα βολτόµετρα 100% επί 1 min και τα αµπερόµετρα 4900% 1s, 300% 2 min και 100% επί 10 min τουλάχιστο. Θα έχουν ιδιοκατανάλωση τα µεν βολτόµετρα 5VA το πολύ, τα δε αµπερόµετρα 1VA το πολύ. Τα αµπερόµετρα θα τροφοδοτούνται από µετασχηµατιστές εντάσεως, εξόδου (δευτερεύοντος) 5Α και κλάσης ακρίβειας ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (συνφ) Θα είναι µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα µετρήσεως περιοχής συχνοτήτων 45-65ΗΖ κατάλληλος για µετρήσεις συµµετρικού φορτίου τριφασικού δικτύου, µε ενσωµατωµένη αντίσταση. Το κύκλωµα εντάσεως θα τροφοδοτείται από µετασχηµατιστή εντάσεως εξόδου (δευτερεύον) 5Α µέσω του διακόπτη του αµπεροµέτρου εν σειρά. Η ιδιοκατανάλωσή του θα είναι mα για το κύκλωµα τάσεως και 3VA για το κύκλωµα εντάσεως. 4. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ Χ.Τ Θα είναι κατά VDE 0414 µε συντελεστή υπερφορτίσεως το πολύ 5, τάσεως 800V κλάσεως ακριβείας 0,5 ή 1 (σύµφωνα µε τα σχέδια), κλάσεως µονώσεως Ε (µέχρις 1200 ο C συνεχώς) κατά VDE 0110 και ικανότητας υπερφορτίσεως τουλάχιστο 20%. Η ένταση του δευτερεύοντος

8 θα είναι 5Α. Η ισχύς των µετασχηµατιστών θα είναι ανεξαρτήτως οργάνων που θα τροφοδοτούν 10VA κατ ελάχιστο. 5. ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΑΣΕΩΣ Η ΜΟΝΩΣΕΩΣ Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσεως θα είναι κατά VDE 0550 Τ.1 αερόψυκτοι, συνεχούς λειτουργίας υπό την ονοµαστική τάση εξόδου και ισχύ µέχρις υψοµέτρου 1000 m και συνολική θερµοκρασία τυλιγµάτων 1250 ο C, µέση σχετική υγρασία 60% και 85% κατ ανώτατο όριο (κατηγορίας χρήσεως HKG κατά DIN 40040) κατάλληλοι για τοποθέτηση σε πίνακες0 τύπου ερµαρίου ή πεδίων. Θα έχουν χωριστά τυλίγµατα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος συνδεσµολογίας οι µεν µονοφασικοί Ι Ο τάσεως πρωτεύοντος 220V οι δε τριφασικοί 3 Yyno τάσεως πρωτεύοντος 380V. Οι µετασχηµατιστές θα είναι σχήµατος και µορφής κατά DIN τάσεως βραχυκυκλώσεως 8% κατ ανώτατο όριο. Θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στο πρωτεύον και στο δευτερεύον. Εάν η απαιτούµενη ασφάλεια του πρωτεύοντος είναι κάτω των 2Α µπορεί να παραληφθεί. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-06 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ Το κράµα του αλουµινίου από το οποίο θα κατασκευασθούν τα διάφορα τµήµατα των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχει µικρή περιεκτικότητα σε χαλκό (κάτω από 0,05%) για να εξασφαλίζεται η υψηλή αντοχή αυτού σε διαβρώσεις. 'Όλα τα υπόλοιπα µεταλλικά τµήµατα και εξαρτήµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι βαµµένα µε δύο στρώσεις υποστρώµατος υψηλής πρόσφυσης και δύο στρώσεις ελαιοxρώµατος που θα ψηθεί σε υψηλή θερµοκρασία (βαφή φούρνου). Ειδικά δε για τα µεταλλικά µέρη που συµµετέχουν έµµεσα ή άµεσα στην ανάκλαση του φωτός των λαµπτήρων η βαφή θα πρέπει να είναι λευκού χρώµατος, στιλπνή και να µην αλλοιώνεται (κιτρινίζει) ούτε από την θερµότητα των λαµπτήρων ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού. 2. KΑΛΥΜΜΑΤΑ Τα υάλινα καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι µονοκόµµατα (χωρίς ραφές) και κατασκευασµένο από διαφανές γυαλί µε διαπερατότητα πάνω από 90%. Τα πλαστικά καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επίσης µονοκόµµατα και κατασκευασµένα από διαφανές ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό µε διαπερατότητα πάνω από 90%, χωρίς φυσαλίδες ή γραµµές ή άλλα ελαττώµατα. Τα πλαστικά καλύµµατα δεν πρέπει να υφίστανται παραµορφώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισµα) ούτε από την θερµότητα ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού. Η στερέωση των καλυµµάτων πάνω στο κέλυφος θα γίνεται µε την βοήθεια κατάλληλων µανδάλων µε ελατήριο ασφαλείας. 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ Τα παρεµβύσµατα στεγανότητας θα είναι από NEOPRENE, αιθυλοπροπυλένιο ή πυριτιούχο πλαστικό ανθεκτικό στην θερµότητα και στις καιρικές επιδράσεις. Τα φωτιστικά σώµατα τύπου βραχίονα στην υποδοχή στερέωσης πάνω στον ιστό θα φέρουν ειδικό αφρώδες πλαστικό στεγανοποιήσεως που θα επιτρέπει την διέλευση µόνο του τροφοδοτικού καλωδίου και θα αποκλείει την είσοδο σκόνης, εντόµων κλπ. µέσα στα φωτιστικά. Τα φωτιστικά σώµατα προστασίας Ρ43 (DIN 40050) και πάνω θα φέρουν και καταλλήλους στυπιοθλίπτες για την στεγανοποίηση της εισόδου του τροφοδοτικού καλωδίου. 4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά µέσα στα φωτιστικά σώµατα σε ιδιαίτερο χώρο που πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιµος και ειδικά µελετηµένος για την απαγωγή της εκλυόµενης θερµότητας. Οι λυχνιολαβές θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο αµιαντούχο υλικό. Οι λυχνιολαβές των λαµπτήρων που απαιτούν υψηλή τάση για το άναµµα τους θα πρέπει να έχουν ονοµαστική τάση ίση τουλάχιστον µε την τάση εναύσεως.

9 Για την διανοµή του ρεύµατος µέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης από πορσελάνη ή βακελίτη. Οι εσωτερικές συρµατώσεις των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερµική και µηχανική αντοχή γι'αυτό προβλέπονται µε αµιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE) µονωτικό µανδύα. Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γειώσεως από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι διπλής µονώσεως όσον αφορά τα όργανα αφής αυτών. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-07 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ Θα είναι από σκληρό γυαλί µε λυχνιολαβή Ε27, για λυχνίες µέχρι 125W και Ε40 για λυχνίες 125W και άνω, µε εσωτερική επάλειψη µε ειδικό φωσφορικό επίχρισµα, µε σωλήνα εκκινήσεως µέσω ατµών υδραργύρου από χαλαζία (quartz). Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για θερµοκρασίες µέχρι 2500 ο C και οι λυχνιολαβές Ε40 για θερµοκρασίες µέχρι 2500 ο C ή 2000 ο C για µικρότερες λυχνιολαβές. Οι λυχνίες µέχρι και 1000W θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 220V AC µέσω εκκινητών και στραγγαλιστικών πηνίων. Οι λυχνίες µέχρι 1000W θα είναι κατάλληλες για τάση εκκινήσεως το λιγώτερο 200V υπό θερµοκρασία -180 o C ή 180V για θερµοκρασία 50 o C. Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι µεγαλύτερος των 4 min. Η φωτεινή ροή των λυχνιών θα είναι ίση ή µεγαλύτερη των λυχνιών PHILIPS HPL-N. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-08 ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 1. ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ Τα στραγγαλιστικά πηνία θα αποτελούνται από µεταλλικό περίβληµα µέσα στο οποίο θα βρίσκεται ο πυρήνας τους εµποτισµένος σε πολυεστερική ρητίνη. Τα στραγγαλιστικά πηνία θα φέρουν απαραίτητα και ακροδέκτη γειώσεως και θα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θερµοκρασίες περιβλήµατος µέχρι 80 C. - ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 80W 125W 250W - Μέγιστη απώλεια ισχύος 10W 12.5W 19W - Μέγιστο ρεύµα εναύσεως 1,20Α 1,85Α 3,60Α - Μέγιστο ρεύµα κανονικής 0,80Α 1,15Α 2,15Α λειτουργίας - Ελάχιστος συντελεστής ισχύος 0,50 0,55 0,55 2. ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (COS Φ) Ολα τα φωτιστικά σώµατα θα φέρουν απαραίτητα πυκνωτή διορθώσεως του συντελεστού ισχύος (COS Φ) σε 0,9 ή παραπάνω, ενώ κάθε πυκνωτής θα φέρη παράλληλα πρός τους ακροδέκτες του κατάλληλη αντίσταση εκφορτίσεως. Μετά την τοποθέτηση των πυκνωτών η τιµή του ρεύµατος κατά την έναυση θα πρέπει να περιορίζεται σε 0,65Α για τους λαµπτήρες των 80W, 1,10A για τους λαµπτήρες των 125W και 2,20Α για τους λαµπτήρες των 250W. 3. ΕΝΑΥΣΤΗΡΕΣ (ΠΥΡΟ ΟΤΗΡΕΣ) Θα είναι κατάλληλοι για τον αντίστοιχο λαµπτήρα και προµήθεις του ίδιου οίκου µε τους λαµπτήρες για απόλυτη συµβατότητα. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-09 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ BRAXIONA Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο γιά στήριξη µέσω βραχίονα είτε σε τοίχο είτε σε ιστό, κατάλληλος για λαµπτήρες ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W. Θα αποτελείται από µεταλλική βάση, ανακλαστήρα, κάλυµµα και κιβώτιο οργάνων αφής.

10 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ - ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ Η µεταλλική βάση θα είναι ισχυρής κατασκευής από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου, βαµµένο εξωτερικά µε σφυρήλατη βαφή χρώµατος γκρί. Ο ανακλαστήρας (κάτοπτρο) θα είναι από καθαρώτατο αλουµίνιο, χηµικά ανοδειωµένο για πρόσθετη προστασία. 3. ΚΑΛΥΜΜΑ Το κάλυµµα θα είναι από διαφανές πλαστικό από πολυµετακρυλικό υλικό και θα στεγανώνει στο κέλυφος µε παρέµβυσµα από τσόχα. Η στερέωση του καλύµµατος στη µεταλλικ;η βάση θα γίνεται µε ένα σύνδεσµο και ένα µάνδαλο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οταν ελευθερώνεται το µάνδαλο το κάλυµµα θα παραµένει αναρτηµένο από τη βάση του φωτιστικού. 4. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λαµπτήρα ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 250 W. To φωτιστικό θα είναι εφοδιασµένο µε ηλεκτρική µονάδα που θα περιλαµβάνει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διόρθωσης συνηµιτόνου και ηλεκτρονικό εναυστήρα, τοποθετηµένη σε χώρο ανεξάρτητο από τον λαµπτήρα. 5. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η κατανοµή του φωτός θα είναι συµµετρική πρός κατακόρυφο άξονα και η προστασία του φωτισµού ΙΡ44 κατά IEC ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα διάφορα µέρη του φωτιστικού σώµατος θα πρέπει να πληρούν επίσης και την προδιαγραφή "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ". ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-10 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ιακοσµητικό φωτιστικό σώµα εξωτερικού φωτισµού σφαιρικού σχήµατος, λαµπτήρων υδραργύρου κατάλληλο για τοποθέτηση στην κορυφή µεταλλικού ιστού χαµηλού ύψους (3,0 m πάνω από το έδαφος) σε µονή διπλή τριπλή ή και πολλαπλή διάταξη. Το φωτιστικό θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη. - Μεταλλική βάση - Αδιαφανές κάλυµµα - 'Οργανα αφής 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ Η µεταλλική βάση θα είναι κατασκευασµένη από κράµµα αλουµινίου µε διπλή στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής. 'Ολα τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερεώσεως συσφίξεως κλπ. (π.χ. κοχλίες) θα είναι από ανοξείδωτο µέταλλο. 3. Α ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ Το σφαιρικό κάλυµµα θα είναι από αδιαφανές γαλακτόχρωµο ακρυλικό πλαστικό ανθεκτικό σε µηχανικές καταπονήσεις (VANDAL PROUF). 4. ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗΣ Τα όργανα αφής, σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή, θα είναι ενσωµατωµένα στο φωτιστικό και θα πρέπει να µπορούν να επιθεωρηθούν εύκολα. 5. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η κατανοµή του φωτός θα είναι συµµετρική πρός κατακόρυφο άξονα και η προστασία του φωτισµού ΙΡ44 κατά IEC ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα διάφορα µέρη του φωτιστικού σώµατος θα πρέπει να πληρούν επίσης και την προδιαγραφή "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ". ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 3,0 m - ΑΚΡΟΚΥΤΙΑ 1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ Οι µεταλλικοί ιστοί θα έχουν ύψος έως 3,0µ., διατοµή κυκλική και θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (τούµπο), κατά DΙΝ 2448 και DIN Η εξωτερική µορφή θα είναι τηλεσκοπική, δηλαδή η διατοµή της κορυφής θα είναι µικρότερη της βάσεως (4" µέχρι ύψος 1,30µ. και 2 1/2 από 1.30µ έως την κορυφή). Στην κορυφη θα φερουν κατάλληλη διάταξη για την προσαρµογή φωτιστικού κορυφής διαστασεων Φ40 εκατοστων. Ολες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνουν µε κάθε επιµέλεια ώστε να εξασφαλίζουν µια ικανοποιητική αισθητική εµφάνιση των ιστών.ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη

11 πλάκα 0.50χ0.50 m, πάχους 15 mm. Η πλάκα θα στερεωθεί µε ηλεκτροσυγκόλληση πάνω στον κορµό του στύλου και θα φέρει 4 ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως, πάχους 8 mm και σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου µε διαστάσεις των δύο κάθετων πλευρών 0.20 m και 0.20 m. Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κατάλληλη κεντρική οπή για τη διέλευση του καλωδίου και 4 οπές διαµέτρου 1" για τη διέλευση των κοχλιών αγκυρώσεως. Η βάση αγκυρώσεως του ιστού θα αποτελείται από 4 κοχλίες διαµέτρου 3/4" και µήκους 0,2m. Οι κοχλίες θα συνδεθούν µεταξύ τους χιαστί µε σιδηρογωνιές 30/30/3. Η βάση αγκυρώσεως του ιστού θα πακτωθεί µέσα σε σκυρόδεµα 250 Kg που θα τοποθετηθεί µέσα σε λάκκο διαστάσεων 0.5χ0.5χ0.4 m. Ο ιστός σε απόσταση 0.8 m από τη βάση του θα φέρει οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου. Η οπή θα κλίνει µε κατάλληλη θυρίδα. Ο ιστός θα έχει υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική απόξεση, καθαρισµό, βαφή µε δύο αντισκωριακές στρώσεις και δύο στρώσεις µε χρώµα "ντουκο", αποχρώσεως εκλογής της επίβλεψης 2. ΑΚΡΟΚΥΤΙΑ Τα ακροκυτία των στύλων προβλέπονται από χυτό αλουµίνιο ή από ειδικό πλαστικό µε κατάλληλους στυπιοθλίπτες στις εισόδους και εξόδους των καλωδίων. Τα ακροκυτία θα φέρουν τις κατάλληλες ασφάλειες και τους κατάλληλους διακλαδωτήρες, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-12 ΣΙ ΗΡΟΙΣΤΟΙ ΕΩΣ 12µ. - ΑΚΡΟΚΥΤΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι σιδηροϊστοί προβλέπονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΗ1/O/123/ (ΦΕΚ 177Β/3.3.88). Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής (ΤΑPER) µε σχήµα διατοµής πολυγωνικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο προς 6 χστ ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναµικού υπολογισµού του ιστού. Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. Για ιστούς συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής είναι δυνατή µία καθ' ύψος ένωση για ύψος µέχρι 12.0µ. Για ιστούς ύψους µεγαλύτερου των 12.0µ επιτρέπεται µια επιπλέον καθ' ύψος ένωση ανά 6.00µ πρόσθετου ύψους. Η διάµετρος περιγεγραµµένου κύκλου στο ανώτατο άκρο των ιστών συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των 90 χλστ. Οι τυχόν καθ' ύψος ενώσεις θα κατασκευάζονται µε συνεχή αφανή στεγανή ραφή "πρόσωπο µε πρόσωπο" που θα είναι ενισχυµένη µε την παρεµβολή εσωτερικού ελάσµα τος, πάχους 6 χλσ. εξασφάλισης της συνέχειας, το οποίο θα εισέρχεται τουλάχιστον 0.20µ µέσα σε κάθε ένα από τα δύο συνδεόµενα τµήµατα και θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου στύλου. Ο ιστός σε απόσταση 0.8µ από τη βάση του θα έχει µεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβώτιου του ιστού. Για την διασφάλιση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση µε έλασµα πάχους 6 χλστ ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου στύλου. Στην περίπτωση αυτή το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχεται κατ'ελάχιστων 0.20µ στον ιστό κανονικής διατοµής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψος 300 χλστ και πλάτος 85 χλστ. Η θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από λαµαρίνα ιδίου πάχους µε τον υπόλοιπο ιστό, που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. Το πορτάκι θα φέρει µεντεσέδες στην µία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει µε απλή κλειδαριά ασφάλισης (χωρίς κλειδί, µε αφαιρούµενη χειρολαβή. Οι κοχλίες της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. Οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν εσωτερικά µε ασφαλτικό αστάρι (PRIMER). Εξωτερικά οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν µε βαφή ως ακολούθως: Πριν την βαφή τους, θα υποστούν αµµοβολή σύµφωνα µε τα πρότυπα SVENSK STANDARD SIS του 1967 βαθµού SA-3. Σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 12 ωρών µετά την αµµοβολή θα περαστούν µε µία στρώση αντιδιαβρωτικού εποξειδικού ασταριού και δύο στρώσεις γυαλιστερού εποξειδικού χρώµατος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες (το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι µικρότερο από 0.4χλστ) απόχρωσης ανοιχτού γκρι χρώµατος ή ανάλογης προς το χρώµα του γαλβανίσµατος ανάλογα προς τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή προστασία του σιδηροϊστού µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα βάρους κατ'ελάχιστων ίσο προς

12 500 gr ανά m² καλυπτόµενης επιφάνειας (70µm) που θα έχει γίνει σε κατακόρυφο Γαλβανιστήριο (εκτός αν προδιαγράφεται ισχυρότερη προστασία στα τεύχη δ ηµοπράτησης). Ο σιδηροϊστός θα τοποθετείται πάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα που φέρει και τα µπουλόνια για τη στερέωση του. Μετά την τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική διαµόρφωση της επιφάνειας της βάσης δηλαδή κάλυψη των περικοχλίων µε γράσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση µε τσιµεντοκονία. 2. ΣΙ ΗΡΟΙΣΤΟΙ ΥΨΟΥΣ 9.0µ. Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400 Χ 400 χλστ και πάχους 20 χλστ καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σ' αυτή. Θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15 χλστ σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 200 χλστ και βά σης 90 χλστ. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαµέτρου 80 χλστ για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) οπές σχήµατος "οβάλ" 27 Χ 54 χλστ για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) διαµέτρου 24 χλ στ. Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα θα έχουν διάµετρο 24 χλστ και ελάχιστο µήκος µέσα στη βάση από σκυρόδεµα ίσο προς 500 χλστ, θα καταλήγουν δε σε σπείρωµα στο πάνω τους άκρο (έξω απ ό τη βάση) σε µήκος 150 χλστ καλά επεξεργασµένο. Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου µε πλευρό τετραγώνου (µεταξύ των κέντρων των κοχλιών) ίση προς 280 χλστ. Οι τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται µε σιδηρογωνίες 30 Χ 3 0 Χ 3 χλστ που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σ' αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος των κοχλιών και "χιαστί" λίγο πριν από το σπείρωµά τους. Το σύστηµα των κοχλιών αγκύρωσης στο εκτεθειµένο τους τµήµα και επιπλέον σε τµήµα 100 χλστ που βυθίζεται στο σκυρόδεµα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δύο σε κάθε κοχλία αγκύρωσης) και παρεµβλήµατα θα είναι προστατευµένα µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα (µε την προβλεπόµενη φυγοκέντρηση σύµφωνα µε το πρότυπο NF E ), µε µέσο πάχος επένδυσης (σύµφωνα µε το πρότυπο ISO (F) και την προδιαγραφή NF A ) ίσο προς 375 γραµ. ανά τετραγωνικό µέτρο προστατευόµενης επιφανείας (53µm ). 3.ΑΚΡΟΚΥΤΙΑ Τα ακροκυτία των στύλων προβλέπονται από χυτό αλουµίνιο ή από ειδικό πλαστικό µε κατάλληλους στυπιοθλίπτες στις εισόδους και εξόδους των καλωδίων. Τα ακροκυτία θα φέρουν τις κατάλληλες ασφάλειες και τους κατάλληλους διακλαδωτήρες, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή. 4.ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Οι βραχίονες φωτιστικών σωµάτων προβλέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΗ1/0/481/ (ΦΕΚ 573Β/9.9.86) που έχει ως ακολούθως: Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο κατά DIN 2440 στερεωµένος στην κορυφή του ιστού µε ειδικό µεταλλικό περιλαίµιο (χοάνη) συναρµολογούµενος µε µπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης ανοξείδωτα. Η διάµετρος (Φ) του σιδηροσωλήνα του βραχίονα των φωτιστικών σωµάτων για διάφορα µήκη οριζόντιας προβολής (d) µεταξύ κέντρου φωτιστικού και άξονα ιστού θα είναι ως ακολούθως: Για d <= 2,50 µ. : σωλήνας Φ2" µε παχος τοιχώµατος 3,65 χλστ. Για 2,50 < d <= 3,00 µ. : σωλήνας Φ3" µε πάχος τοιχώµατος 4,05 χλστ. Για d > 3,00 µ. : σωλήνας Φ3" µε πάχος τοιχώµατος 4,05 χλστ και θα κατασκευάζεται και ελκυστήρας από σιδηρά ράβδο Φ12 χλστ. Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένο σωλήνα τούµπο, τέτοιας διαµέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρµογή στο τελευταίο τµήµα του ιστού. Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική υποδοχή για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος. Το µήκος και η διάµετρος υποδοχής θα κατασκευαστεί ώστε να δέχεται το φωτιστικό σώµα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση. Ο βραχίονας µαζί µε τη χοάνη, προ της εγκατάστασης θα βαφτούν µε ειδικό χρώµα αλουµινίου για επίτευξη οµοιοµορφίας του χρώµατος. Τα σηµεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κατεργασθούν επιµελώς προ της βαφής. Κάθε σκέλος του βραχίονα θα αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευµένης της κατασκευής βραχίονα µε συγκόλληση περισσοτέρων τµηµάτων.

13 Ο βραχίονας θα είναι ευθυγράµµου σχήµατος οριζόντιας προβολής και κλίσεως αναλόγου προς τη κλίση που απαιτείται για το προτεινόµενο φωτιστικό σώµα και πάντως όχι µεγαλύτερη των 15 µοιρών. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-13 ΙΚΤΥΟ ΥΠΕ ΑΦΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού ή διανοµών θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου ΝΥΥ, που οδεύουν µέσα σε πλαστικούς σωλήνες ονοµαστικής διαµέτρου όπως στα σχέδια. Οι σωλήνες τοποθετούνται µέσα σε χανδάκια. Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της µονώσεως µε τα χείλη των σωλήνων. Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια µέσης τάσεως. Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια ασθενών ρεύµατων, σωλήνες νερού κλπ. θα τηρείται οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 30 εκ. Η πλήρωση του σκάµµατος θα γίνεται µε την εξής σειρά (από τον (πυθµένα): 10 εκατοστά άµµος σειρά καλωδίων εντός σωλήνων 10 εκατοστά άµµος επικάλυψη καλωδίων ενδεικτικός οπτόπλινθος (τούβλο) πλήρωση µε άµµο ή κοσκινισµένο χώµα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ ΓΕΝΙΚΑ Η θεµελιακή γείωση θα γίνει µε χάλκινο αγωγό επαρκούς µήκους, που θα ξεκινάει από τον γενικό πίνακα και θα καταλήγει σε τρίγωνο γείωσης. 2. ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ (Γυµνοί) Οι γυµνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γειώσεων µε αγωγιµότητα 98% σε σχέση µε τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. Οι συνδέσεις µεταξύ των αγωγών µε τα ηλεκτρόδια θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή µε θερµή συγκόλληση ή µε ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. H σύνδεση των αγωγών µε την αναµονή της αντικεραυνικής εγκατάστασης θα γίνεται µέσω χάλκινων επικασσιτερωµένων ακροδεκτών πρέσας (κως) και επιψευδαργυρωµένων κοχλιών. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Γενικά Η εγκατάσταση φωτισµού περιλαµβάνει: Τον φωτισµό ηµέρας. Τον φωτισµό νύκτας. Τον φωτισµό ασφαλείας. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΙΡ-15 Τον φωτισµό διαφυγής ή εκκένωσης (σε περίπτωση πυρκαϊάς). Τα φωτιστικά είναι Na Υ.Π. και δεν ανάβουν στιγµιαία και έτσι θα πρέπει τα απαραίτητα από αυτά να διατηρούνται αναµµένα µέσω UPS κατά την µεταγωγή της τροφοδοσίας τους από την κανονική παροχή στην παροχή µέσω του Η/Ζ. Ηλεκτροφωτισµός εγκαταστάθηκε σε όλο το µήκος των σηράγγων µε βαθµιαία κλιµάκωση φωτισµού, ώστε κατά την διάρκεια της ηµέρας να µην υπάρχουν προβλήµατα ορατότητας για τους οδηγούς από την ξαφνική µείωση, της φωτεινότητας κατά την είσοδό τους στη σήραγγα. Ο φωτισµός ηµέρας των σηράγγων είναι ιδιαίτερα ενισχυµένος στην είσοδο και στην έξοδό

14 τους και χαµηλότερος στο κέντρο, για την οµαλή προσαρµογή των µατιών των οδηγών. Ο χειρισµός της εγκατάστασης φωτισµού (άναµµα, σβήσιµο, καθορισµός βαθµίδας φωτισµού, φωτισµός νυκτερινός, κλπ) γίνεται αυτόµατα. Στο κέντρο ελέγχου υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας της εγκατάστασης φωτισµού. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των οχηµάτων µέσα στη σήραγγα, για τον σχεδιασµό της φωτοτεχνικής µελέτης, έχει οριστεί στα 80Km/h, λαµβάνοντας υπ' όψιν και το µήκος της στον καθορισµό των επιπέδων φωτισµού της ζώνης «κατωφλίου» και των µεταβατικών ζωνών φωτισµού. Ο συντελεστής συντήρησης για τον σχεδιασµό της σύνταξης της µελέτης είναι 0.7, λαµβάνοντας υπ' όψη και τον προσανατολισµό των µετώπων της σήραγγας για τον προσδιορισµό των σηµείων ενεργοποίησης του συστήµατος φωτισµού σε κάθε είσοδο. Ο φωτισµός νύκτας επιτυγχάνεται µε διάταξη συµµετρικών φωτιστικών ανεξάρτητα από τα φωτιστικά ηµέρας. Τα φωτιστικά σώµατα σήραγγας είναι εγκατεστηµένα στην οροφή της σήραγγας σε σχάρες. Η αφή των φώτων γίνεται ανά βαθµίδα η γραµµή από το σύστηµα SCADA είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σε περίπτωση που κάποιος λαµπτήρας καεί (η µέση διάρκεια ζωής του κάθε λαµπτήρα είναι ώρες) και πρέπει να αντικατασταθεί ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Ανάλογα µε την θέση που βρίσκεται το κάθε φωτιστικό θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν όλες οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και σηµάνσεις. Το σενάριο λειτουργίας της σήραγγας πρέπει να είναι αυτό για την συντήρηση και στην λωρίδα που θα γίνει η συντήρηση. Για την προσέγγιση του φωτιστικού είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση ανυψωτικού µηχανήµατος. Πριν από οποιαδήποτε εργασία φροντίζετε να αποµονώσετε την γραµµή θέτοντας την αντίστοιχη γραµµή εκτός. Οι γραµµές των φωτιστικών απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Τα σχέδια των πινάκων φωτισµού βρίσκονται στην πόρτα κάθε πίνακα. 1. Ανοίγοντας τα 4 περιµετρικά κλείστρα αριστερόστροφα ανοίγει το τζάµι του φωτιστικού. εν υπάρχει φόβος πτώση του τζαµιού, εσωτερικά υπάρχει µεταλλικό έλασµα που συγκρατεί το τζάµι. 2. Αφήστε το τζάµι να πέσει οµαλά προς τα κάτω και να έρθει στην ανοικτή θέση.

15 3. Ανοίξτε τις περιµετρικές βίδες του ανταυγαστήρα ξεβιδώνοντας αριστερόστροφα. Με την κίνηση αυτή ο ανταυγαστήρας είναι σε θέση να κατέβει. Πρίν γίνει αλλαγή στον λαµπτήρα πρέπει να γίνει έλεγχος της ασφάλειας (4am η 6 am) 4. Μόλις κατέβει ο ανταυγαστήρας, ξεβιδώνεται ο λαµπτήρας και βιδώνετε τον νέο λαµπτήρα. Πειραιάς O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πειραιάς Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο Ο ΜΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Πειραιάς Ο ΝΤΗΣ Τ.Ε. Ι. ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ Χ. ΜΟΤΣΟΒΟΛΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τα σημειωμένα με κίτρινο έχουν καταργηθεί. Page 1 of 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τα σημειωμένα με κίτρινο έχουν καταργηθεί. Page 1 of 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eγκύκλιος 1/2005 Δ13β/0/4318/8-3-2005 2. Y. A. Αριθ. Δ13/β/οικ. 16522 (ΦΕΚ Β 1792 3.12.2004) Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού ηλεκτροφωτισμού 3. Υ.Α. Αριθ. Δ13β/ο/5781/Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ.152 34 ΤΗΛ. 2132023975 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 7887/ΤΥ 529 (25.1.2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1 2 6 5 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 79401/TY 5449

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 00-10-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων

Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων Προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων προϊοντα για φωτοβολταϊκεσ εγκαταστασεισ / ΜΑΪΟΣ 2012 Προστασία και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις Για συνεχές και εναλασσόμενο ρεύμα ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ Αυτόματες ασφάλειες Aσφαλειοαποζεύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 3. Κατασκευή... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 02/2015 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 40.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Νέα σειρά χωνευτών πινάκων MISTRAL41F

System pro E comfort Νέα σειρά χωνευτών πινάκων MISTRAL41F System pro E comfort Νέα σειρά χωνευτών πινάκων MISTRAL41F System pro E comfort MISTRAL41F series Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 41 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL41F, της οικογένειας System pro E comfort,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 2 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 3. ΕΠΙ ΑΠΕ Α ΚΟΥΤΙΑ 4 4. 4 1 1. Ενδοδαπέδια κουτιά Τα ενδοδαπέδια κουτιά θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα NF EN 60-670-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.7 Τα χρησιμοποιηθέντα φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC σε ισχύ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην περιγραφή εργασιών ηλεκτροφωτισμού στη διαμόρφωση του ΟΤ 849 που περιβάλλεται απο τους οδούς Σουλίου Νάξου Γρίβα Δ. Γ. Κολοκοτρώνη. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα