ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης

2 χειρουργική ανατομία παχέος εντέρου εμβρυολογική ανάπτυξη παχέος εντέρου άρτια τεχνική ριζικότητα επέμβασης αρτηριακή αιμάτωση ριζικότητα επέμβασης θέση αναστόμωσης λεμφαγγειακή αποχέτευση ριζικότητα επέμβασης

3 εμβρυολογικά στοιχεία εντέρου εξαφάνιση κοιλιακού μεσεντερίου μέσου & οπισθίου εντέρου μέσο έντερο: μόνο ραχιαίο μεσεντέριο 2 πέταλα διαχωρίζονται στην αορτή τοιχωμ περιστόναιο οπισθίου κοιλ τοιχ μέσο έντερο: 12/λο-νηστιδική καμπή ως μέσον εγκαρσίου κόλου (άνω μεσεντέριος αρτ-λεκιθική αρτ) άνω μεσεντέριος αρτ: άξονας περιστροφής

4 εμβρυολογικά στοιχεία εντέρου περιστροφή εντέρου 3 στάδια κήλης: εμφάνιση, ανάταξη, σταθεροποίηση στάδιο φυσιολογικής κήλης επιμήκυνση εντέρου πρόπτωση δια του ομφαλικού ανοίγματος άνω μεσεντέρια αρτ: κεντρικό στοιχείο κήλης ΑΡ περιστροφή 90 ο κεφαλική έλικα: ΔΕ, ουραία έλικα: ΑΡ κεφαλική έλικα ουραία έλικα

5 περιστροφή εντέρου εμβρυολογικά στοιχεία εντέρου στάδιο ανατάξεως παραπέρα ΑΡ στροφή 180 ο εγγύς τμήμα κεφαλικής έλικας: ανάταξη & πέρασμα κάτω από μεσεντέρια αρτ ουραία έλικα: ανατάσσεται τελευταία μετά από περιστροφή 180 ο συνολική περιστροφή 2 σταδίων: 270 ο κεφαλική έλικα ουραία έλικα

6 εμβρυολογικά στοιχεία εντέρου περιστροφή εντέρου στάδιο σταθεροποίησης κάθοδος τυφλού καθήλωση ραχιαίου μεσεντ τυφλού & ανιόντος στο τοιχ περιτ καθήλωση: τριγωνικό σχήμα (βάση - κορυφή) άνω όριο τριγώνου: πρόσφυση εγκαρσίου μεσοκόλου κάτω όριο τριγώνου πρόσφυση μεσεντερίου λ.ε.

7 περιστροφή εντέρου στάδιο σταθεροποίησης εμβρυολογικά στοιχεία εντέρου συγχώνευση μεσοκόλου κατιόντος με οπ τοιχωμ περιτόναιο παραλληλόγραμμο άνω όριο κάτω όριο συγχώνευση με οπ τοιχ περιτόν στη μέση γραμμή ως ΑΡ κολοπαρ. αύλακα περιτονία του Toldt: σπλαχνικά & τοιχωματικά περιτόναια χειρουργική κινητοποίηση: αποκατάσταση ραχιαίου μεσεντερίου

8 αρτηριακή αιμάτωση παχέος εντέρου άνω μεσεντέρια αρτηρία έκφυση μέσης κολικής προ της εισόδου στο μεσεντέριο πορεία προς το ΔΕ κάτω τεταρτημόριο ήπια στροφή αριστερά τυφλό: αναστόμωση με ειλεοκολική σχηματισμός άνω μεσεντέριου βρόχου 4-6 νηστιδικές αρτηρίες προ της ειλεοκολικής αρτηρίας 9-13 ειλεικές μετά την ειλεοκολική ειλεοκολική αρτηρία: ο πιο σταθερός κλάδος της άνω μεσεντερίου οδηγό σημείο στις αγγειογραφίες

9 αρτηριακή αιμάτωση παχέος εντέρου δεξιά κολική αρτηρία κλάδος του στελέχους της μέσης κολικής (52%) κλάδος άνω μεσεντέριας (38%) κλάδος ειλεοκολικής (8%) (επικουρική δεξιά κολική αρτηρ.) απούσα (2%) πορεία πίσω από τοιχ. περιτόναιο ως το ανιόν κόλο

10 αρτηριακή αιμάτωση παχέος εντέρου μέση κολική αρτηρία έκφυση κάτω από αγκιστροειδή απόφυση είσοδος σε εγκάρσιο μεσόκολο ποικιλία κατανομής κοινό στέλεχος με δεξιά (53%) ξεχωριστή έκφυση (44%) σπανίως από: κοιλιακή, γ/12δακτυλική, ραχιαία & κάτω παγκρεατική, ηπατική, σπληνική

11 αρτηριακή αιμάτωση παχέος εντέρου κάτω μεσεντέρια αστηρία -αριστερή κολική - σιγμοειδικές αριστερή κολική διχασμός στη σπληνική καμπή δεξιός κλάδος με αρ. κλάδο μέσης κολικής αρ. κλάδος με επιχείλια αρτηρία κλάδοι: συνέχεια ως επιχείλια, χωρίς αναστόμωση σιγμοειδικές άνω ορθική αρτηρία αναστομώσεις μεταξύ μεσεντέριων αρτηρ. επιχείλιος αρτηρία μέση - αριστερή κολική: κεντρική αναστομωτική αρτηρία τόξο Riolan

12 αρτηριακή αιμάτωση παχέος εντέρου Dwight & Drummond επιχείλιος αρτηρία η πιο κοντινή & παράλληλη με το τοίχωμα του εντέρου αρτηρία που χορηγεί τα ευθέα αγγεία συνεχές κανάλι δυνητικής παράπλευρης κυκλοφορίας σχηματισμός από 3 ης 4 ης τάξης αρτηρ. τόξα τμήμα μέσης κολικής αρτηρίας: επιχείλιος αρτηρία

13 αρτηριακή αιμάτωση παχέος εντέρου ευθέα αγγεία κάθετοι κλάδοι επιχείλιας αρτηρίας στο εντερικό τοίχωμα παχύ έντερο: μακρύτερα, αραιότερα, ευθύτερα σχηματισμός στο εντερικό τοίχωμα 4 πλεγμάτων υπορογόνιο μυϊκό υποβλεννογόνιο βλεννογόνιο

14 αρτηριακή αιμάτωση παχέος εντέρου επιχείλιος αρτηρία ασθενή σημεία ασθενή σημεία: απουσία αναστομωτικών τόξων πλησίον εντερικού τοιχώματος απουσία παλίνδρομης ειλεϊκής αρτηρίας ( 61%) απουσία τυφλοκολικής αρτηρίας (10%) σπληνική καμπή: απουσία (7%) ή ανεπαρκής (32%) αναστόμωση αρ. κλάδου μέσης κολικής ανιόντ. κλάδου αρ. κολ. αρτηρίας (σημείο Griffith) τόξο Riolan: ασταθές

15 λεμφαγγειακή αποχέτευση subserosal plexus muscular plexus mucosal plexus tumo r Λεμφαδένες Παχέος Εντέρου ανόμοια κατανομή σε όλο το μήκος ηλικία φύλο προεγχειρητική Α/Θ (μέγεθος, αριθμός) according to Földi & Kubik drainage segment ca. 5-8 cm valves unidirectional bi-directional spread!

16 λεμφαγγειακή αποχέτευση παρακολικοί λ/α

17 λεμφαγγειακή αποχέτευση μεσοκολικοί λ/α

18 λεμφαγγειακή αποχέτευση κεντρικοί λ/α "high tigh" μέσοι κολικοί λ/α ΑΡ κολικοί λ/α ειλεοκολικοί λ/α σιγμοειδ λ/α

19 λεμφαγγειακή αποχέτευση Skip λεμφαδενικές μεταστάσεις: σπάνιες... άνω μεσεντέριοι λ/α κάτω μεσεντέριοι λ/α

20 λεμφαγγειακή αποχέτευση εγκάρσιο κόλο επέκταση σε δύο κατευθύνσεις! άνω μεσεντέριοι λ/α κάτω μεσεντέριοι λ/α

21 λεμφαγγειακή αποχέτευση εγκάρσιο κόλο λ/α κεφαλής παγκρέατος κάτω παγκρεατικοί λ/α ρίζα μεσοκόλου άνω μεσεντέριοι λ/α

22 λεμφαγγειακή αποχέτευση εγκάρσιο κόλο ΑΡ γαστροεπιπλοϊκοί λ/α λ/α κεφαλής παγκρέατος ΔΕ γαστροεπιπλοϊκοί λ/α

23 καρκίνος εγκαρσίου κόλου οδοί λεμφαδενικής διασποράς ηπατική καμπή κεφαλή παγκρέατος (~5%) ΔΕ γαστρεπιπλοϊκή αρτηρία εγκάρσιο κόλο κάτω χείλος παγκρέατος σπληνική καμπή ρίζα μεσεντερίου κάτω μεσεντέριος αρτηρία

24 διάνοιξη γαστροκολικού συνδέσμου right gastro-epiploic art. stomach gastrocolic lig. branch to hepatic flexure transverse mesocolon transverse colon

25 left gastro-epiploic art. branch to splenic flexure mesocolic radix transverse mesocolon

26 εγκάρσιο μεσόκολο pancreas sup. mesenteric vein sup. mesenteric art. middle colic art. transverse mesocolon splenic flexure

27 κινητοποίηση ηπατικής καμπής duodenum anterior renal fascia (Gerota fascia) ascending mesocolon

28 κινητοποίηση δωδεκαδακτύλου & παγκρέατος duodenum pancreatic head anterior renal fascia (Gerota fascia)

29 κινητοποίηση δωδεκαδακτύλου & παγκρέατος duodenum anterior renal fascia (Gerota fascia)

30 κινητοποίηση δωδεκαδακτύλου & παγκρέατος duodenum retropancreatic space pancreatic head inf. cava vein aorta anterior renal fascia (Gerota fascia)

31 αρτηριακή αιμάτωση εγκαρσίου κόλου Ρίζα μεσοκόλο υ δωδεκαδάκτυλο άνω μεσεντέρια φλέβα άνω μεσεντέρια αρτ άνω μεσεντέριο πλέγμα κεφαλή παγκρέατος εγκάρσιο μεσόκολο εγκάρσιο κόλο

32 αρτηριακή αιμάτωση εγκαρσίου κόλου sup. mesenteric vein sup. mesenteric art. middle colic art.

33 αρτηριακή αιμάτωση εγκαρσίου κόλου left gastro-epiploic art. mesocolic radix splenic art. short gastric art. branch to splenic flexure middle colic art.

34 εγκάρσιο μεσόκολο mesocolic radix pancreas transverse mesocolon splenic flexure

35 εγκάρσιο μεσόκολο pancreas middle colic art. transverse mesocolon splenic flexure

36 οπισθοπαγκρεατικός & οπισθοδωδεκαδακτυλικός χώρος duodenum pancreati c head pancreas inf. cava vein aorta anterior renal fascia (Gerota fascia) anterior renal fascia (Gerota fascia)

37 ολική εκτομή μεσοκόλου transverse mesocolon serosal covering (upper layer) middle colic art. serosal covering (lower layer)

38 έκταση εκτομής εντέρου εξαρτάται από: α) θέση όγκου ποιότητα κόλου β) επέκταση λεμφαδενικής διασποράς κατά μήκος των επιχειλίων αγγείων

39 καρκίνος ΔΕ κόλου έκταση εκτομής καρκίνος τυφλού ανιόντος απολίνωση ειλεοκολικών αγγείων απολίνωση ΔΕ κλάδου μέσων κολικών αγγείων καρκίνος ηπατικής καμπής απολίνωση ειλεοκολικών αγγείων απολίνωση μέσων κολικών αγγείων

40 αριστερή κολεκτομή αφαίρεση όλου του σιγμοειδούς αδιακρίτως εντοπίσεως όγκου υψηλή απολίνωση κάτω μεσεντερίων αγγείων αποφυγή τάσεως διατομή ρίζας μεσεντερίου επί τα ΑΡ της κάτω μεσεντερίου φλέβας

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας Παράρτηµα Σητείας 1 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Mακρή Αναστασία: Φοιτήτρια Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΣΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΚΥΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Αφιερώνεται Σε όλους τους ογκολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμική κολίτιδα. Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2

Ισχαιμική κολίτιδα. Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2 Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση Ισχαιμική κολίτιδα Θεοδώρα Σαμοΐλη 1, Νικόλαος Τσιγαρίδας 1, Ευστράτιος Τρογκάνης 1, Ελευθέριος Πέλεχας

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ε. Παπαγιαννοπούλου Σπουδάστρια: Ειρήνη Μπάρη Ιωάννινα 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΕΣ Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται απο τις μήνιγγες που είναι από έξω προς τα μέσα η σκληρά,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ. Λυγδάς Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ )

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε τα μέρη του φάρυγγα και ποια απ' αυτά συμμετέχουν στην λειτουργία της αναπνοής; ΑΠ. Τα μέρη του φάρυγγα είναι το ρινικό, το στοματικό και το λαρυγγικό. Απ' αυτά στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ένζυµα µεταβολισµού του υαλουρονικού οξέος στον καρκίνο του παχέος εντέρου

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ένζυµα µεταβολισµού του υαλουρονικού οξέος στον καρκίνο του παχέος εντέρου Τµήµα Χηµείας Σχολή Θετικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Πατρών Τοµέας Οργανικής Χηµείας, Βιοχηµείας και Φυσικών Προϊόντων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2003 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας Από λειτουργικής άποψης, ο ανθρώπινος οργανισμός διαχωρίζεται στα κάτωθι «συστήματα»: Μυοσκελετικό Κυκλοφορικό Αναπνευστικό Πεπτικό Ουροποιογεννητικό Αίμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ <<ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ>>

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ <<ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η. Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένη ηπατεκτομή με εκτομή της κάτω κοίλης φλέβας σε ηπατικές κακοήθειες

Συνδυασμένη ηπατεκτομή με εκτομή της κάτω κοίλης φλέβας σε ηπατικές κακοήθειες 248 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 3-4, Ιούλιος - Δεκέμβριος 2008 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Συνδυασμένη ηπατεκτομή με εκτομή της κάτω κοίλης φλέβας σε ηπατικές κακοήθειες Σ. Δελής 1, Δ. Κελγιώργη 1, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ [αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Από τη Λαπαροσκοπική στη Ρομποτική Χειρουργική - Η νέα εποχή Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μιας Μικροτομής (SingleSite) Παθήσεις Οισοφάγου Ρομποτική Γαστρεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'fΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 53 Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών Β. ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Μ.Α. ΓΚΙΑΛΑ Η ανατομία εί ν αι για τη φυσιο λ ογ ί α ό τι και η γεωγραφ ί α για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το όριο σπλαγχνικού και εγκεφαλικού κρανίου είναι η γραµµή που περνάει από: Ριζορρίνιο - υπερκόγχιο χείλος - ζυγωµατικό τόξο - έξω ακουστικό πόρο Ποιο είναι το σωστό:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου

Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 2, July 2014 Ανασκόπηση Review Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου Controversies in Colorectal Cancer Surgical Treatment ABSTRACT

Διαβάστε περισσότερα