Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις"

Transcript

1 2011 / 5 Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις Του Stuart Holland 1. Επισκόπηση Ένας από τους λόγους για την αποτυχία του Ecofin και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να δώσουν λύση στην κρίση της ευρωζώνης είναι η αντίσταση σε εξαγορές χρέους, κρατικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση και δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις µεταξύ κρατών- µελών. Το κείµενο αυτό υποστηρίζει ότι κανένα από αυτά τα µέτρα δεν είναι απαραίτητο είτε για να µετατρέψουµε ένα µέρος των εθνικών οµολόγων σε ευρωοµόλογα είτε για καθαρή έκδοση ευρωοµολόγων. Το επιχείρηµα για αυτή τη θέση βασίζεται σε µια παλαιότερη έκθεση, η οποία πρότεινε την ιδέα των ευρωοµολόγων στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ και, ο οποίος, στη συνέχεια, την συµπεριέλαβε στη Λευκή Βίβλο (Δεκέµβρης 1993).[1] 1. Για τη χρηµατοδότηση του New Deal, η κυβέρνηση του Ρούσβελτ δεν εξαγόρασε το χρέος των «κρατών-µελών» της αµερικανικής ένωσης, δεν τους ζήτησε να παρέχουν εγγύηση στα αµερικανικά κρατικά οµόλογα και δεν απαίτησε δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις εκ µέρους τους. Ο Stuart Holland είναι επισκέπτης καθηγητής οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο της Κοϊµπρα στην Πορτογαλία και πρώην µέλος του βρετανικού κοινοβουλίου. Copyright 2012 Levy Economics Institute

2 2 2. Οι Ηνωµένες Πολιτείες χρηµατοδοτούν τα κρατικά οµόλογα µε οµοσπονδιακούς φόρους, ενώ η Ευρώπη δεν διαθέτει κοινή δηµοσιονοµική πολιτική. Αλλά τα κράτη-µέλη µπορούν να χρηµατοδοτήσουν το µερίδιο των εθνικών οµολόγων τους που µετατρέπονται σε οµόλογα της Ένωσης χωρίς δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις. 3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκδίδει τα δικά της οµόλογα για 50 χρόνια χωρίς κρατικές εγγυήσεις ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις και είναι ήδη δύο φορές µεγαλύτερη από την Παγκόσµια Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι ο ονοµαστικός θεµατοφύλακας της σταθερότητας, αλλά η ΕΤΕ µπορεί να διασφαλίσει την ανάπτυξη. 4. Η µετατροπή ενός ποσοστού του εθνικού χρέους σε οµόλογα της Ένωσης θα µπορούσε να γίνει επί τη βάσει µιας συµφωνίας περί ενισχυµένης συνεργασίας όπου ορισµένα κράτη-µέλη θα µπορούσαν να διατηρήσουν τα δικά τους οµόλογα.[2] 5. Ο Ζαν Κλώντ Γιούνγκερ και ο Τζούλιο Τρεµόντι έχουν δίκιο να υποστηρίζουν ότι τα ευρωοµόλογα θα πρέπει να κυκλοφορούν στην παγκόσµια αγορά, ότι θα προσελκύσουν παγκόσµια πλεονάσµατα, και ότι θα επέτρεπαν στο ευρώ να γίνει ένα παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα.[3] 6. Αλλά ένα µέρος των µετατρέψιµων εθνικών οµολόγων θα µπορούσαν, αντί να εµπορεύονται, να διατηρούνται από την Ένωση σε δικό της λογαριασµό. Αυτό θα προστάτευε τα µετατρεπόµενα οµόλογα από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις να κυβερνούν και όχι στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ενώ ορισµένα κράτη-µέλη είναι υπερχρεωµένα, η ίδια η ΕΕ δεν κουβαλάει σχεδόν καθόλου χρέος. Μάλιστα, δεν είχε καθόλου χρέη έως και τον Μάιο του 2010, όταν δηλαδή και ξεκίνησε η εξαγορά του εθνικού χρέους. Αλλά ακόµη και µε τις εξαγορές χρέους και τις τραπεζικές διασώσεις, το χρέος της ΕΕ εξακολουθεί να είναι λιγότερο από το 2% του ΑΕΠ. Αυτό είναι λιγότερο από το ένα πέµπτο της αναλογίας χρέους/-αεπ των ΗΠΑ για την δεκαετία του 30, όταν η κυβέρνηση Ρούσβελτ άρχισε να µετατοπίζει τις αποταµιεύσεις σε επενδύσεις µέσω της επέκτασης των κρατικών οµολόγων.[4] 2. Σταθεροποίηση µε µη εµπορεύσιµα ευρωοµόλογα Οι ευρωπαίοι υπουργοί οικονοµικών έχουν εξετάσει µια παραλλαγή για ευρωοµόλογα από πρόταση που έχει προωθήσει το Ινστιτούτο Bruegel, αλλά η πρόταση έχει σηµαντικές ελλείψεις που έχουν προκαλέσει αντίδραση, ιδίως από τη Γερµανία: 1. Η πρόταση προϋποθέτει ότι το χρέος θα είναι εµπορεύσιµο. 2. Προϋποθέτει επίσης ότι τα οµόλογα θα χρειάζονται ένα νέο θεσµό. 3. Προτείνει τα κράτη-µέλη να είναι από κοινού υπεύθυνα για τα οµόλογα.

3 3 4. Απευθύνει επίσης έκκληση για µια τυποποιηµένη ρήτρα συλλογικής δράσης που θα περιλαµβάνει δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις. 5. Η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αντί κοινής δράσης από τα κράτη-µέλη µέσω του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Ωστόσο, όπως έχουν προτείνει πρώην επικεφαλής κυβερνήσεων όπως ο Giuliano Amato, ο Guy Verhofstadt, ο Michel Rocard, και ο Mario Soares,[5] τέτοιοι όροι για τη σταθεροποίηση του χρέους δεν χρειάζονται. Οι λόγοι είναι οι εξής: 1. Το εθνικό χρέος που µετατρέπεται σε οµόλογα της Ένωσης δεν χρειάζεται να είναι εµπορεύσιµο. Εάν το κατέχει και το διαχειρίζεται η ΕΕ σε έναν χρεωστικό λογαριασµό, αυτά τα οµόλογα θα είναι πλήρως αποκοµµένα από την υποβάθµιση των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. 2. Όταν τα οµόλογα διαφορετικής ωρίµανσης έφταναν σε ηµεροµηνία λήξης, δεν θα χρειαζόταν να αποπληρωθούν, ενώ ένα βιώσιµο επιτόκιο για την ανανέωσή τους θα µπορούσε να καθορίζεται από την Ευρωοµάδα των υπουργών Οικονοµικών της ευρωζώνης, αντί από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. 3. Το µερίδιο του µετατρέψιµου χρέους των κρατών-µελών θα εξυπηρετείται από τα εθνικά τους φορολογικά έσοδα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για µια κοινή δηµοσιονοµική πολιτική ή για κρατικές εγγυήσεις, και χωρίς δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις από άλλα κράτη-µέλη. 4. Συνεπώς δεν θα απαιτείται ούτε µια στάση κοινής ευθύνης για τα οµόλογα ούτε και µια τυποποιηµένη ρήτρα συλλογικής δράσης. 5. Η µεταφορά του χρέους δεν θα απαιτεί ένα νέο θεσµό, αλλά θα µπορούσε να διατηρείται από την ΕΚΤ ή από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό χρηµατο- οικονοµικής σταθερότητας. 6. Η µετατροπή του εθνικού χρέους στο όριο που ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ (στο 60% του ΑΕΠ) θα µπορούσε να γίνει στη βάση µιας ενισχυµένης συνεργασίας--όπως ήταν η δηµιουργία του ευρώ--χωρίς να υποχρεώνει σε υιοθέτηση όλα τα κράτη-µέλη. Η Γερµανία, η Αυστρία, οι Κάτω Χώρες, και η Φινλανδία θα µπορούσαν να διατηρήσουν τα δικά τους οµόλογα χωρίς ευθύνη για το µετατρέψιµο χρέος. 3. Ανάκαµψη από εµπορεύσιµα ευρωοµόλογα Καθαρές εκδόσεις ευρωοµολόγων θα µπορούσαν να εµπορεύονται και θα προσέλκυαν πλεονάσµατα από τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόµενων οικονοµιών και τα επενδυτικά ταµεία κυρίαρχων χωρών.

4 4 Ο αρχικός ρόλος του σχεδιασµού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) σχεδιάστηκε για να εκδίδει τα οµόλογα της Ένωσης στο πλαίσιο της πρότασης της Λευκής Βίβλου του Ντελόρ. Ο ρόλος του ήταν να χρησιµοποιήσει τα οµόλογα για τη χρηµατοδότηση ενός ευρωπαϊκού ταµείου επιχειρηµατικού κεφαλαίου.[6] Η Γερµανία και η Γαλλία εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε οµόλογα της Ένωσης και, ως αποτέλεσµα, ο αρχικά προοριζόµενος ρόλος του ΕΤΕ υποβαθµίστηκε στο να παρέχει αναποτελεσµατικές εγγυήσεις δανείων για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Η ανάκτηση του ρόλου του ΕΤΕ ως µέρος του Οµίλου της ΕΤΕπ Το ΕΤΕ έχει ενταχθεί στον όµιλο της ΕΤΕπ, µια κίνηση που θα ενισχύσει το ρόλο του ως καθαρό εκδότη οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. Η ΕΤΕπ θα µπορούσε να συµβουλευτεί το ΕΤΕ για τα ζητήµατα του ευρωοµολόγου, στηριζόµενη στη µακροχρόνια αξιοπιστία που έχει στις αγορές µε την έκδοση οµολόγων χωρίς εξαγορές χρέους, εγγυήσεις, ασφαλίσεις, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις. Η απόφαση σχετικά µε τις καθαρές εκδόσεις ευρωοµολόγων θα µπορούσε να παρθεί από το Ecofin, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Οµίλου της ΕΤΕπ. Συγχρηµατοδότηση των έργων της ΕΤΕπ Τα εµπορεύσιµα ευρωοµόλογα θα µπορούσαν να συγχρηµατοδοτούν έργα της ΕΤΕπ και να εξυπηρετούνται από τα έσοδα έργων της ΕΤΕπ αντί από δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις µεταξύ των κρατών-µελών. Ο έλεγχος των έργων θα πρέπει να παραµείνει µε την ΕΤΕπ. Θα µπορούσαν επίσης να χρηµατοδοτήσουν ένα ευρωπαϊκό ταµείο επιχειρηµατικού κεφαλαίου για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την χρηµατοδότηση του ΕΤΕ για τη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα µικρότερων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης για την έναρξη επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Συνοχή και σύγκλιση Από την έναρξη του ειδικού προγράµµατος δράσης του Άµστερνταµ, η ΕΤΕπ έχει λάβει χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για να επενδύσει στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της αστικής ανάπλασης και της πράσινης τεχνολογίας, καθώς και σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και σε νέες επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της απόφασης του Συµβουλίου το 1994 ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να χρηµατοδοτεί διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και επικοινωνιών. Σε µόλις 14 χρόνια, η ΕΤΕπ έχει τετραπλασιάσει τις ετήσιες χρηµατοδοτήσεις επενδύσεων που ισοδυναµούν µε τα δύο τρίτα των πόρων της Επιτροπής. Με τον τετραπλασιασµό των επενδύσεων της για άλλη φορά έως το 2020, βοηθούµενη µε συγχρηµατοδότηση από τα ευρωοµόλογα, η χρηµατοδότηση των επενδύσεων της ΕΤΕπ από οµόλογα θα ισοδυναµεί µε τη βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ και θα µπορούσε να κάνει πραγµατικότητα το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Οικονοµικής Ανάκαµψης.

5 5 4. Παγκόσµιες Επιπτώσεις Σε περίπτωση που κάποια µέλη της ευρωζώνης χρεοκοπήσουν, και το ενιαίο νόµισµα διαλυθεί, θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες όχι µόνο για την Ευρώπη, αλλά και για τις Ηνωµένες Πολιτείες και το παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα. Αντισταθµίζοντας τον κίνδυνο χρεοκοπίας Αντιθέτως, οι καθαρές εκδόσεις ευρωοµολόγων θα: 1. Διασφαλίσουν το ευρώ ως αποθεµατικό νόµισµα και θα συµβάλουν σε ένα περισσότερο πλουραλιστικό παγκόσµιο αποθεµατικό σύστηµα, που είναι ένας από τους κύριους στόχους της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής. 2. Συµβάλλουν στην ισορροπηµένη παγκόσµια ανάπτυξη, η οποία αποτελεί κεντρική στόχο των χωρών της G20, µέσω της ανακύκλωσης των παγκόσµιων πλεονασµάτων. Επιπτώσεις για τις Ηνωµένες Πολιτείες Οι επιπτώσεις για τις Ηνωµένες Πολιτείες µε την καθιέρωση του ευρώ ως παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα έχουν δύο όψεις: 1. Το δολάριο δεν θα έχει πλέον το πλεονέκτηµα να είναι το µοναδικό αποθεµατικό νόµισµα. 2. Από την άλλη µεριά, δεν θα υπόκειται στον κίνδυνο ότι δεν θα µπορούσε να διατηρήσει αυτό το ρόλο. Τα καθαρά κέρδη για τις Ηνωµένες Πολιτείες θα εξαρτηθούν από την έκδοση ευρωοµολόγων για τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Οικονοµικής Ανάκαµψης παρά απλά και µόνο για τη σταθεροποίηση του χρέους. Με µια τέτοια ανάκαµψη, και µε την Ευρώπη να αποτελεί το ένα τρίτο της παγκόσµιας οικονοµίας, οι εξαγωγές των ΗΠΑ θα αυξηθούν. Επίσης, και πάλι προς το δικό τους συµφέρον, αλλά παράλληλα µε αµοιβαίο όφελος, η Κίνα θα µπορούσε να συµφωνήσει σε µια οµαλή µείωση της κατοχής της σε δολάρια, ή στη διατήρησή τους ενώ οι καθαρές πλεονασµατικές ροές της πηγαίνουν σε ευρωοµόλογα.

6 6 Σηµειώσεις 1. Δείτε Stuart Holland, The European Imperative: Economic and Social Cohesion in the 1990s (Nottingham: Spokesman Press, 1993). Πρόλογος από τον Ζακ Ντελόρ. 2. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η ενισχυµένη συνεργασία λαµβάνει χώρα από µια µειοψηφία των κρατών-µελών. Ωστόσο, η εισαγωγή του ιδίου του ευρώ ήταν µια de facto περίπτωση ενισχυµένης συνεργασίας µε βάση την πλειοψηφία. 3. Claude Juncker και Giulio Tremonti, E-bonds Would End the Crisis, Financial Times, 5 Δεκεµβρίου Οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν κατέληξαν στη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος µέχρι τη δεύτερη θητεία του Ρούζβελτ. Αλλά οι βασικές κινητήριες δυνάµεις της ανάκαµψης από τη Μεγάλη Ύφεση, τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης όσο και της δεύτερης θητείας, προήλθαν από χρηµατοδοτούµενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις µέσω οµολόγων, µια πρακτική που η Ευρώπη θα µπορούσε να υιοθετήσει τώρα. 5. Giuliano Amato και Guy Verhofstadt, A Plan to Save the Euro and Curb Speculators, Financial Times, Διεθνής Έκδοση, 3 Ιουλίου Δείτε Holland, The European Imperative.

Το σχέδιο για ένα ευρω-υπουργείο Οικονοµικών

Το σχέδιο για ένα ευρω-υπουργείο Οικονοµικών Νο. 135, 2014 Το σχέδιο για ένα ευρω-υπουργείο Οικονοµικών Του Jörg Bibow Σε αντίθεση µε τoν πρόσφατο ισχυρισµό της γερµανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, η ευρω-κρίση δεν έχει σχεδόν τελειώσει, αλλά παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 702

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 702 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 702 Οι ανισορροπίες του ευρώ και η χρηµατοπιστωτική απορρύθµιση: Μια µετακεϋνσιανή ανάλυση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους Των Esteban Pérez-Caldentey

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού Levy Economics Institute of Bard College Νο. 137, 2014 Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού Του Mario Tonveronachi

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Δ. B. Παπαδημητρίου, Μ. Νικηφόρος και Gennaro Zezza

Levy Economics Institute of Bard College. Δ. B. Παπαδημητρίου, Μ. Νικηφόρος και Gennaro Zezza Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Στρατηγική Ανάλυση Φεβρουάριος 2014 Προοπτικές και εναλλακτικές πολιτικές για την ελληνική οικονομία Δ. B. Παπαδημητρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1

Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1 Τόμος VI Τεύχος 2 Φεβρουάριος 2011 Συγγραφέας: Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης: Chrief Economist ghardouvelis@eurobank.gr Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης 1 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση

Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση 2012 / 10 Έξι µαθήµατα από την ευρω-κρίση Του Jan Kregel 1. Οι νοµισµατικές ζώνες δεν λύνουν το πρόβληµα των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωµών Τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει η ευρωζώνη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J.

Διαβάστε περισσότερα

Η κλιµάκωση των διαιρέσεων στην Ευρώπη και η ανάγκη για ριζοσπαστικές εναλλακτικές προτάσεις

Η κλιµάκωση των διαιρέσεων στην Ευρώπη και η ανάγκη για ριζοσπαστικές εναλλακτικές προτάσεις Ευρωπαίοι Οικονοµολόγοι για την Εναλλακτική Οικονοµική Πολιτική στην Ευρώπη - EuroMemo Group Η κλιµάκωση των διαιρέσεων στην Ευρώπη και η ανάγκη για ριζοσπαστικές εναλλακτικές προτάσεις Υπόµνηµα 2014 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ

Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ 1 2013 / 4 Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ Του Jan Kregel Ποιο είναι το κακό µε τη φορολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων; Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Για σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά κείµενα Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ταυτότητα και πολιτικές της ΕΕ. Το ενιαίο νόµισµα: θετικές και αρνητικές εκδοχές. Παγκόσµια οικονοµική κρίση, κρίση του Ευρώ και το ζήτηµα

Οικονοµική ταυτότητα και πολιτικές της ΕΕ. Το ενιαίο νόµισµα: θετικές και αρνητικές εκδοχές. Παγκόσµια οικονοµική κρίση, κρίση του Ευρώ και το ζήτηµα Οικονοµική ταυτότητα και πολιτικές της ΕΕ. Το ενιαίο νόµισµα: θετικές και αρνητικές εκδοχές. Παγκόσµια οικονοµική κρίση, κρίση του Ευρώ και το ζήτηµα της Ελλάδας ρ. Φωτεινή Ασδεράκη Λέκτορας, Τµήµα ΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

4+1 ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΧΡΈΟΥΣ

4+1 ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΧΡΈΟΥΣ 4+1 ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΧΡΈΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στην Ελλάδα και την Ευρώπη www.todiktio.eu 4+1 ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΧΡΈΟΥΣ Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος

Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος Κεφάλαιο 2 Η Εξέλιξη του Διεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε µια σύντοµη επισκόπηση της εξέλιξης του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, από το διµεταλλισµό έως σήµερα. Το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 721. Η κρίση ευρω-χρέους και το ευρωτρίλληµα της Γερµανίας. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 721. Η κρίση ευρω-χρέους και το ευρωτρίλληµα της Γερµανίας. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 721 Η κρίση ευρω-χρέους και το ευρωτρίλληµα της Γερµανίας Του Jörg Bibow Levy Economics Institute of Bard College Μάιος 2012 The Levy Economics Institute

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα 2013. www.euromemo.eu 2

Υπόμνημα 2013. www.euromemo.eu 2 Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για την Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη - EuroMemo Group Η επιδείνωση της κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάγκη για θεμελιώδεις αλλαγές Υπόμνημα 2013 Στη μνήμη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Πιστώσεων σε περιόδους Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης

Στρατηγική Πιστώσεων σε περιόδους Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΗΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγική Πιστώσεων σε περιόδους Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8037 Επιβλέπων: κ. ηµήτρης Παπαδοµανωλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη 2014 / 6 Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη Του Jan Kregel Υπάρχουν δύο ειδών επικρίσεις στην «αντισυµβατική» απάντηση της νοµισµατικής πολιτικής του Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Levy Economics Institute of Bard College ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 Εισηγητική Έκθεση Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κρίση και η Κρίση του Συστήματος Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης

Η Ελληνική Κρίση και η Κρίση του Συστήματος Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 18(1): 1-26 Η Ελληνική Κρίση και η Κρίση του Συστήματος Διακυβέρνησης της Ευρωζώνης Άγγελος Κότιος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για την Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη Euro Memo Group Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2 012 Έ κ θ ε σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 98-100, boulevard Konrad Adenauer

Διαβάστε περισσότερα