ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Χριστίνα Αναγνωστάκη Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το νέο κλειστό γυµναστήριο που κατασκευάζεται στην Καρδίτσα, είναι µία ορθογωνικά κατασκευή, µε διαστάσεις 60.0 x m, και κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα µε µεταλλική οροφή. Η µεταλλική οροφή αποτελείται από παράλληλα επίπεδα πλαίσια, µε καµπύλα πέλµατα, σε σχήµα ψαριού, που αναρτώνται στην µία τους πλευρά από σύστηµα ιστών δοκών και ελκυστήρων. Το σύστηµα ανάρτησης αγκυρώνεται στις βάσεις των κυρίων πλαισίων. Το ολικό στατικό άνοιγµα των κυριών φορέων είναι m. και των καµπύλων δικτυωµάτων 51.7 m. Οι αποστάσεις,µεταξύ των ζευκτών είναι 5.4 m., χωρίς την παρεµβολή τεγίδων. 94

2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το γυµναστήριο αποτελεί µέρος συνολικής ανάπλασης η οποία περιλαµβάνει ακόµη βοηθητικές εγκαταστάσεις, και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δηµιουργία πρασίνου µε νέες φυτεύσεις και διαµόρφωση χώρων στάθµευσης για την εξυπηρέτηση του. Εικ.1 Το νέο γυµναστήριο στην Καρδίτσα. Πρόκειται για ένα ορθογωνικό κτίριο διαστάσεων 60.0 * m από οπλισµένο σκυρόδεµα µε αναρτηµένη µεταλλική οροφή. Ο φορέας από σκυρόδεµα αποτελείται από παράλληλα επίπεδα, πολύστυλαπολυώροφα πλαίσια από σκυρόδεµα, που το άνω κεκλιµένο τους ζύγωµα µορφώνει τον βαθµιδοφόρο που φέρει τις προκατασκευασµένες κερκίδες. Τα πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε δοκούς και πλάκες που σχηµατίζουν τα βοηθητικά επίπεδα, µορφώνοντας έτσι έναν λειτουργικό χωρικό πλαισιακό φορέα, µε ικανή ακαµψία και αντοχή. Εικ.2 Φορέας από οπλισµένο σκυρόδεµα 95

3 Η θεµελίωση των πλαισίων γίνεται µε διασταυρούµενες πεδιλοδοκούς. Τα οριζόντια φορτία σεισµού παραλαµβάνονται από τους χωρικούς πλαισιακούς φορείς του συστήµατος, και από τα τοιχώµατα που βρίσκονται στις θέσεις των κλιµακοστασίων και των ανελκυστήρων. Τα κεκλιµένα πλαίσια από σκυρόδεµα, δηµιουργούν έναν ιδιαίτερα ισχυρό φορέα στην µία διεύθυνση, ενώ ο δίσκος των κερκίδων µαζί µε τους συµµετρικά διατεταγµένους πυρήνες των ανελκυστήρων εξασφαλίζουν την άλλη διεύθυνση. Ο φορέας της οροφής αποτελείται από παράλληλα δικτυώµατα ατρακτοειδούς σχήµατος (fish belly), που στο ένα τους άκρο εδράζονται σε σύστηµα αναρτηµένων µεταλλικών προβόλων. Η µορφή του φορέα είναι ένας συνδυασµός βέλτιστης προσαρµογής, τόσο στις ανάγκες λειτουργικότητας, και στην µείωση του κόστους, µε µείωση του όγκου του κτιρίου, της συνολικής επιφάνειας και του βάρους του φορέα.. Ο φορέας προσαρµόζεται στις ανάγκες του χώρου, µε ιδιαίτερα µεγάλη απόδοση βάρους προς επιφάνεια. Εικ 3: Τα φερόµενα από αναρτηµένους προβόλους, τοξωτά δικτυώµατα Με το δικτύωµα έχουµε τον συνδυασµό µεγάλης φέρουσας ικανότητας µε αποφυγή όµως µεγάλων ολόσωµων δοκών οι οποίες δηµιουργούν αίσθηµα συµπίεσης στους θεατές Οι αναρτήσεις επιτρέπουν την σχεδίαση ενός ελαφρύτερου στην όψη φορέα µε διατηρηµένη στο ακέραιο την στατική του φέρουσα ικανότητα. Το αναρτηµένο µέρος της οροφής αναιρεί την αναµενόµενη δυσφορία που θα προκαλούσαν µεγάλες ολόσωµες δοκοί οι οποίες θα ήταν πολύ κοντά κύρια στους θεατές στις άνω θέσεις. 96

4 Εικ.4 Μεταλλική δικτυωτή αναρτηµένη οροφή Εικ.5 ιάγραµµα αξονικών δυνάµεων Εικ.6 ιάγραµµα καµπτικών ροπών για κατακόρυφα φορτία Το σχεδιασµένο δικτύωµα αποτελείται από διατοµές διπλού ταύ για άνω πέλµα και δύο διατοµές [ για κάτω πέλµα. 97

5 Τα οριζόντια φορτία σεισµού παραλαµβάνονται από τους χωρικούς πλαισιακούς φορείς του συστήµατος, και από τα τοιχώµατα που βρίσκονται στις θέσεις των κλιµακοστασίων και των ανελκυστήρων. Το κτίριο όπως σχεδιάστηκε αποτελείται από δύο πρακτικά ανεξάρτητα τµήµατα που συνδέονται µεταξύ τους µε τον φορέα της στέγης. Ο φορέας αυτός, στην διεύθυνση σύνδεσης των δύο κτιρίων εδράζεται µε κύλιση στο ένα τµήµα και άρθρωση στο άλλο, ώστε να µην λειτουργεί σαν οριζόντιο δεσµικό στοιχείο, και να µην ασκεί δυνάµεις καταναγκασµού στους υποκείµενους φορείς. Η λειτουργία της στέγης στα µικρά σχετικά ανεστραµµένα φορτία της ανεµοαναρρόφησης, µε την αφαίρεση της λειτουργίας των καλωδίων, λόγω θλιπτικής καταπόνησης και χαλάρωσης, θα µπορούσε να ξεπεραστεί µε την θεώρηση της λειτουργίας ενός τριαρθρωτού τόξου, όµως για να αποφευχθεί η συνλειτουργία των ανεξάρτητων τµηµάτων του υποκείµενου φορέα, επιλέχθηκε η κατασκευή ενός stopper στην άρθρωση, που παγιώνει τον αρθρωτό µεταλλικό πρόβολο, σε περίπτωση αντίστροφης φόρτισης, µε ελάχιστες επιπτώσεις στην κεφαλή των στύλων έδρασης σε εκείνη την πλευρά. Εικ.7 Λεπτοµέρεια σύνδεσης στην κεφαλή των στύλων Οι µετωπικοί στύλοι κλείνουν το κτίριο περιµετρικά και εδράζονται σε αυτές τα εφαπτόµενα φατνώµατα και φέρονται τα πλευρικά pannels. Αποτελούν εκτός σύνηθους πρακτικής στηρίξεις για την περίµετρο για κατακόρυφα φορτία και µόνο. 98

6 Εικ.8 Πλαίσιο στην περίµετρο µε µετωπικούς στύλους Για την ανέγερση, κάθε δύο δικτυώµατα συνδέονται µε οριζόντια και εκτός επίπεδου των δικτύωση ώστε να αποτελούν έναν στέρεο σχηµατισµό στον χώρο ικανό να αναρτηθεί µε την χρήση αναρτήσεων σε κάθε άκρη του. Εικ.9 Τµήµα στέγης, αυτοφερόµενο για την ανέγερση. Με αυτό τον τρόπο είναι εξασφαλισµένη η στρεµπτοκαµπτική ευστάθεια του συστήµατος και στην ανέγερση και στην χρήση. Τα δικτυώµατα και οι ιστοί συνδέονται µεταξύ τους µε συνδέσµους ακαµψίας, ώστε να αποτελούν σταθερό σχηµατισµό στον χώρο, και να φέρουν µε αυξηµένη ασφάλεια και λειτουργικότητα τα προβλεπόµενα φορτία (χιόνι, άνεµος, σεισµός, ευστάθεια κλπ.) Η επικάλυψη της µεταλλικής στέγης, γίνεται µε διάτρητο τραπεζοειδές χαλυβδοέλασµα που εδράζεται στα δικτυώµατα, χωρίς την παρεµβολή τεγίδων, και καλύπτεται µε πλάκες πετροβάµβακα, και στεγανωτική µεµβράνη. Η κλίση της οροφής προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του γυµναστηρίου και ελαχιστοποιεί τον όγκο, χωρίς να δηµιουργεί λειτουργικά ή αισθητικά προβλήµατα. 99

7 Η ανάρτηση βελτιστοποιεί οικονοµικά και λειτουργικά την στατική λύση, δηµιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσµα, που δικαιολογείται απόλυτα από την στατική λειτουργία του φορέα. Εικ.10 Όψη του γυµναστήριου στην τελική του µορφή. ιακρίνονται οι τένοντες και το σύστηµα ανάρτησης. Ο δοµικός χάλυβας για την κατασκευή της στέγης είναι kgr που αντιστοιχεί σε 78 kgr/m2, για στατικό άνοιγµα 70.5 µ. Εικ.11 Όψη του γυµναστήριου στην τελική του µορφή- λεπτοµέρεια. 100

8 Phaedon Karydakis Civil Engineer NTUA, MSc, DIC «Ph. Karydakis and associates ltd» Athens, Greece Κostas Tsokanis Civil Engineer «Ph. Karydakis and associates ltd» Athens, Greece Christina Anagnostaki Civil Engineer NTUA «Ph. Karydakis and associates ltd» Athens, Greece SUMMARY The new Covered Arena under construction in Karditsa, is an orthogonal structure of 60.0 m x70.45 m, of reinforced concrete with a steel roof. The whole area is covered with a metal roof. The structural system of the roof is formed by parallel plane fish-belly trusses, supported on one end on cantilevers, suspended with cables from metal columns, pin jointed on the top of the main concrete frames of the substructure. The suspension system is anchored at the basis of the frames with nearly vertical cables. The eight fish-belly trusses span 51.7 m. and together with the suspended cantilever reach an overall span of 70.45m. The distance between the trusses is 5.4 m. 101

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A. Κωτσιόπουλος Αρχιτέκτων, Καθηγητής Α.Π.Θ. Τοµέας Αρχιτεκτονικού & Αστικού Σχεδιασµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 54624 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ρ. Παναγιώτης Παπανικόλας Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία Οδός Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς Email : ppapa@egnatia.gr ρ. Ιωάννης Ρεντζεπέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :ΠΙΣΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΓΕΝ. ΓΡ. ΝΕΑΣΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα e-mail: chgantes@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η στατική σύλληψη ως συνθετική ιδέα

η στατική σύλληψη ως συνθετική ιδέα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας Ι Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Φοιτήτρια Κοκκάλα Ναταλία Επιβλέπων Καθηγητής Ησαΐας Δημήτρης η στατική σύλληψη ως συνθετική ιδέα Διάλεξη Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GRADUATE ΣΥΜΦΩΝΑ ASSIGNMENT ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 SUBJECT: APPLICATIONS OF REINFORCED CONCRETE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ10 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ Χαρίσης Κέκης Δ/ντής Μελετών Εγνατία Οδός Α.Ε. Θεσσαλονίνη, Ελλάς Email : hkekis@egnatia.gr Ο. Κουρουμλή-Arend Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

IV. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "01 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010

Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1 Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα