ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ , )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Λαρισαίων Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ , )

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα, ΤΚ ΤΗΛ.: FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ταυτότητα Εγγράφου Υπεύθυνος σύνταξης: Motive Συµβουλευτική Υπεύθυνος έγκρισης: Ηµεροµηνία Σύνταξης: 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ Η ΜΕΤΑ ΟΘΕΙ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΣΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Η ΟΤΙ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΕΛ 2 ΑΠΟ 24

3 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πίνακας Περιεχομένων 3 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 4 3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 6 4 Εισαγωγή 7 5 Δήμος Λαρισαίων Οργάνωση Δήμου 8 6 Στρατηγική Διαχείρισης Έργων Δήμου Λαρισαίων Γενικά Στόχοι 12 7 Δέσμευση της Διοίκησης 13 8 Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Σκοπός Προδιαγραφές ΣΔΕΠ 14 9 Δομή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Γενικά Διεργασιακό Μοντέλο ΣΔΕΠ Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας: Διαχείριση και λειτουργία Γενικά Οργάνωση Διαχείρισης Συστήματος Μέτρηση και αξιολόγηση Παρακολούθηση ΣΔΕΠ Βελτίωση ΣΔΕΠ Διαχείριση Εγγράφων Διαχείριση Αρχείων Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ) 24 ΣΕΛ 3 ΑΠΟ 24

4 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟ: Ολοκληρωµένο και λειτουργικά αυτοτελές αντικείµενο που µπορεί να προσδιορίζεται µε το χαρακτήρα της υλικής (υλικοτεχνικής υποδοµή εξοπλισµός) ή άυλης παρέµβασης (καταρτίσεις κάθε είδους, ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ ΚΠΣ (ΜΟ ) ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση Πηγή: ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το σύνολο των δραστηριοτήτων και εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου µέχρι την ολοκλήρωση του. Για παράδειγµα, εάν το Έργο αφορά υλική παρέµβαση, το ΦΑ µπορεί να συνίσταται σε µελέτες, απαλλοτριώσεις, εργασίες (εκσκαφές, σκυροδέµατα, τοιχοποιία κλπ.). Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ ΚΠΣ (ΜΟ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείµενο του Έργου. Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ ΚΠΣ (ΜΟ ) ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενέργεια η οποία έχει σαν στόχο την εξάλειψη της αιτίας διαπιστωµένης απόκλισης (µη-συµµόρφωσης) Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενέργεια η οποία έχει σαν στόχο την εξάλειψη της αιτίας ενδεχόµενης απόκλισης (µη-συµµόρφωσης) Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΣΕΛ 4 ΑΠΟ 24

5 ΙΟΡΘΩΣΗ: Ενέργεια για την εξάλειψη διαπιστωµένης µη-συµµόρφωσης Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ): Μη εκπλήρωση προδιαγραφών απαιτήσεων Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΑΡΧΕΙΟ: Έγγραφο το οποίο αποδεικνύει αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί ή παρέχει αποδείξεις από ενέργειες που έχουν γίνει. Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΣΕΛ 5 ΑΠΟ 24

6 3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Α: ιαχειριστική Αρχή ΜΟ : Μονάδα Οργάνωσης της ιαχείρισης Σ ΕΠ: Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας ΥΣ Ε: Υπεύθυνος Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Π Ε: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Τ Ε: Τεχνικό ελτίο Έργου ΠΠΕ: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου ΓΛΣ: Γενικό Λογιστικό Σύστηµα Υ Ε: Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου ΣΕΛ 6 ΑΠΟ 24

7 4 Εισαγωγή Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί βασικό σκοπό του ήµου Λαρισαίων, αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού του σχεδιασµού και ειδικότερα όσον αφορά στο χειρισµό των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που διαχειρίζεται και υλοποιεί. Η υιοθέτηση και εφαρµογή Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση των εργαζοµένων και των συνεργατών, την οµαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του ήµου, σήµερα και στο µέλλον. Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές ιοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από: Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί για τη µεταβατική περίοδο από την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/ «Ρυθµίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου , µέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (µεταβατική περίοδος)» και την σχετική εγκύκλιο οδηγιών της Εθνικής αρχής Συντονισµού του ΥΠΟΙΟ, Τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για την Υλοποίηση Έργων ηµόσιου Χαρακτήρα: Απαιτήσεις Τα διεθνώς αναγνωρισµένα µοντέλα και πρότυπα ιοίκησης Έργων Τους κανόνες διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων όπως αυτοί έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και από τις υπηρεσίες διαχείρισης Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει αφενός την υλοποίηση και διαχείριση έργων καθώς και τη λειτουργία του ήµου. Κατά τον σχεδιασµό του συστήµατος, έµφαση δόθηκε στη συµβολή του στη διαρκή βελτίωση του ήµου µε βάση τις µεταβαλλόµενες ανάγκες που θα αναδεικνύονται λόγω των αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί οδηγό για την εφαρµογή του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου και περιλαµβάνει τη στρατηγική προσέγγιση του προς την διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, περιγράφει σε γενικές γραµµές το σύστηµα και τις µεθόδους διαχείρισής του. Σκοπός του είναι να καθοδηγήσει το προσωπικό του ήµου, ώστε να χειρίζεται κατάλληλα το σύστηµα και να το προσαρµόζει διαρκώς, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητά του. Το εγχειρίδιο τίθεται στη διάθεση εσωτερικών και εξωτερικών µερών µε στόχο την απόδειξη της ικανότητας του ήµου να πληροί τις απαιτήσεις των φορέων διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, του κοινωνικού συνόλου που εξυπηρετούν, της νοµοθεσίας, αλλά και αυτές που θέτει ο ίδιος ο οργανισµός για την επίτευξη των σκοπών του. ΣΕΛ 7 ΑΠΟ 24

8 5 ήµος Λαρισαίων 5.1 Οργάνωση ήµου Οργανισµός Λειτουργίας ήµου Λαρισαίων Η οργάνωση του ήµου ορίζεται από τον «Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Λαρισαίων», ο οποίος έχει διαµορφωθεί στην τελική του µορφή βάση των εξής διατάξεων: ΦΕΚ Α 2471/ ΦΕΚ Α 2072/ ΦΕΚ Α 515/ ΦΕΚ Β 628/ ΦΕΚ Β 203/ ΦΕΚ Β 803/ Την µε αριθµ. 0226/ απόφαση.σ. του ήµου Λαρισαίων περι «Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ήµου Λαρισαίων» ΦΕΚ Β 1927/ περί «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ήµου Λαρισαίων» ΦΕΚ Β 135/ ΦΕΚ Β 903/ ΦΕΚ Β 2004/ ΦΕΚ Β 1333/ ΦΕΚ Β 482/ περί «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ήµου Λαρισαίων» Βασικές Αρµοδιότητες διαχείρισης Έργων Κάθε εργαζόµενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας στα πλαίσια των καθορισµένων στόχων και αρµοδιοτήτων του. Οι αρµοδιότητες των επιµέρους οργανωτικών µονάδων του ήµου ( ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Γραφείων κλπ) περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ. (βλέπε 5.1.1) Αρµοδιότητες ιοίκησης Συστήµατος και Ανάθεσης Έργων Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2471/ , τη γενική ευθύνη για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου έχει ο ήµαρχος. Επιπλέον, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ηµάρχου, την ευθύνη της παρακολούθησης της απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας για τη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ήµου έχει ο Εκπρόσωπος της ιοίκησης (βλέπε 5.1.3). ΣΕΛ 8 ΑΠΟ 24

9 Αρµοδιότητες Προγραµµατισµού, Υλοποίησης και ιαχείρισης Έργων Σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ήµου, όπως έχει διαµορφωθεί και ισχύει σήµερα (βλέπε 5.1.1), οι αρµοδιότητες σχετικές µε τη διαχείριση του συνόλου του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων έχουν ως εξής: Α/Α Αρµοδιότητα Όργανο/ Οργανωτική Μονάδα ήµου 1. Προγραµµατισµός έργων & Παρακολούθηση Προγράµµατος Έργων 2. Ωρίµανση και Σχεδιασµός Έργου ηµοτικό Συµβούλιο ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Πρασίνου ιεύθυνση ηµοτικού Αµαξοστασίου ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ιεύθυνση Πρόνοιας 3. ιαχείριση Αναθέσεων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Παρακολούθηση και ιαχείριση Εκτέλεσης Έργου 5. Οικονοµική διαχείριση των έργων ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Πρασίνου ιεύθυνση ηµοτικού Αµαξοστασίου ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ιεύθυνση Πρόνοιας Για Προµήθειες υλικών: Τµήµα Προµηθειών ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Πρασίνου ιεύθυνση ηµοτικού Αµαξοστασίου ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6. Νοµική υποστήριξη έργων Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Στην όποια περίπτωση που έργο ξεπερνά τα όρια της αρµοδιότητας ενός εκ των αρµόδιων Τµηµάτων / Γραφείων, συγκροτείται η κατάλληλη οµάδα έργου µε απόφαση ηµάρχου (βλέπε ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ) Αρµοδιότητες σχετικές µε την εφαρµογή του Σ ΕΠ Αρµοδιότητες ηµάρχου Σε σχέση µε τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας, ο ήµαρχος είναι αρµόδιος για: Την τήρηση της δέσµευσης της διοίκησης για διασφάλιση της ιαχειριστικής Επάρκειας στην υλοποίηση των έργων, ΣΕΛ 9 ΑΠΟ 24

10 τον ορισµό του κατάλληλου προσωπικού για την αποτελεσµατική εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος, την επίβλεψη εφαρµογής του Συστήµατος σε άµεση συνεργασία µε τον Εκπρόσωπο της ιοίκησης τον οποίο έχει ορίσει για το σκοπό αυτό, την ανασκόπηση του Συστήµατος σύµφωνα µε τη διαδικασία ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σ ΕΠ Εκπρόσωπος της ιοίκησης του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Με την αριθµ. απόφαση 2778/ ο ήµαρχος Λαρισαίων όρισε την κ. Κολοβού Γεωργία ως εκπρόσωπό του σε θέµατα ιαχειριστικής Επάρκειας. Στα πλαίσια των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων της ανήκουν : η εφαρµογή και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 ο συστηµατικός έλεγχος της ορθότητας και της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων καθώς επίσης και ο συντονισµός της οµάδας επιθεώρησης η ενηµέρωση της ιοίκησης σχετικά µε την επίδοση του Συστήµατος και η πρόταση ενεργειών για βελτίωσή του η επικοινωνία µε εξωτερικούς φορείς για θέµατα που αφορούν το Σ ΕΠ την προώθηση της αναγνώρισης της σηµασίας της ποιότητας στις υπηρεσίες του ήµου και την ενηµέρωση του προσωπικού του ήµου σχετικά µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών. η σύνταξη αναφορών και ενεργειών βελτίωσης ΣΕΛ 10 ΑΠΟ 24

11 Σχήµα 1: Οργανόγραµµα ιαχείρισης Έργων ήµου Λαρισαίων ΣΕΛ 11 ΑΠΟ 24

12 6 Στρατηγική ιαχείρισης Έργων ήµου Λαρισαίων 6.1 Γενικά Για το ήµο Λαρισαίων, βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων η οποία βασίζεται στους παρακάτω άξονες: στην εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας σχετικής µε την ωρίµανση και σχεδιασµό, την ανάθεση, την παρακολούθηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, στην εφαρµογή των εξής εθνικών προτύπων: Εγκύκλιος «Οδηγίες προς τις ΕΥ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου για το διάστηµα µέχρι την έναρξη της εφαρµογής του Ελληνικού προτύπου διοίκησης & διαχείρισης έργων (µεταβατική περίοδος)» (Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2008, Αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551) και ΕΛΟΤ 1429 στην εφαρµογή των κανόνων διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που τίθενται από τις αρµόδιες αρχές. Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του οργανισµού σε σχέση µε την πολιτική στη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, στην οποία έχει βασιστεί και ο σχεδιασµός του εφαρµοζόµενου Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. 6.2 Στόχοι Ο ήµος δεσµεύεται για την αποτελεσµατική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων τα οποία εκτελεί µέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων: Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε έργα στα όρια της αρµοδιότητάς του, Αποτελεσµατική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαµβάνει, Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραµµάτων, κόστους, και τεχνικών προδιαγραφών, Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις ιαχειριστικές Αρχές, Ελαχιστοποίηση των προβληµάτων και των αποκλίσεων των έργων, Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων, Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων, Πλήρης εφαρµογή και συνεχής βελτίωσης του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1429 ΣΕΛ 12 ΑΠΟ 24

13 7 έσµευση της ιοίκησης Η ιοίκηση του ήµου Λαρισαίων ως ο αµεσότερος εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας λειτουργεί µε γνώµονα την αποτελεσµατική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους δηµότες και την προώθηση των ευρύτερων συµφερόντων της πόλης. εσµεύεται ως εξής: 1. Να διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και κλίµα µε την παροχή κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσµάτων. 2. Να εξασφαλίζει τους απαιτούµενους πόρους για την τήρηση του Σ ΕΠ. 3. Να φροντίζει για την επικοινωνία, εσωτερική και εξωτερική, των ενδιαφερόµενων µερών. 4. Να παρακολουθεί την τήρηση του επιχειρησιακού προγράµµατος, να το επικαιροποιεί και να αναλαµβάνει ενέργειες για την αντιµετώπιση αποκλίσεων. 5. Να ανασκοπεί το Σ ΕΠ µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητάς του, την επανεξέταση στόχων και τη βελτίωσή του. 6. Να παρακολουθεί και να εφαρµόζει τη νοµοθεσία, να εντοπίζει αλλαγές που τον αφορούν και να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Ο ήµαρχος ΣΕΛ 13 ΑΠΟ 24

14 8 Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας 8.1 Σκοπός Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου έχει αναπτυχθεί µε σκοπό: Την επίτευξη των στόχων του ήµου όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων διοίκησης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Την εναρµόνιση της διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του Οργανισµού µε τις απαιτήσεις των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων, του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και του θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων. Τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών µέσω της αποτελεσµατικής υλοποίησης έργων που θα καλύπτουν σηµερινές και µελλοντικές τους ανάγκες. Τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και τεχνικών διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 8.2 Προδιαγραφές Σ ΕΠ Το σύστηµα είναι πλήρως συµβατό µε: τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και ειδικότερα τους οδηγούς εφαρµογής ΕΛΟΤ , , τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί µέσω της επιστολής µε τίτλο «Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου » (4 Μαίου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469) και τις σχετικές Εγκυκλίους και Οδηγίες του ΥΠΟΙΟ σχετικά µε το θέµα της πιστοποίησης των ικαιούχων του ΕΣΠΑ. Η κάλυψη των απαιτήσεων του Συστήµατος καταγράφεται αναλυτικά στη Ε ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ. ΣΕΛ 14 ΑΠΟ 24

15 9 οµή Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας 9.1 Γενικά Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας, αφορά στο σύνολο του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και ορίζει τις τεχνικές, τους κανόνες και τις διαδικασίες διαχείρισης όσον αφορά κυρίως στις παρακάτω διεργασίες: 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 03 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 05 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 06 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 08 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 09 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 9.2 ιεργασιακό Μοντέλο Σ ΕΠ Ο ήµος, έχει αναγνωρίσει ως βασικές διεργασίες για την διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων τις 9 που έχουν αναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Οι διεργασίες του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας, οι τεκµηριωµένες διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, παρουσιάζονται στο ιεργασιακό Μοντέλο του σχήµατος της επόµενης σελίδας. ΣΕΛ 15 ΑΠΟ 24

16 ΙΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 03 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 05 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑ- ΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Σχέδιο Ωρίµανσης Εισηγήσεις Ευκαιρίες χρηµατοδότησης Ετήσιο Πρόγραµµα Έργων ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ Μελέτες Εισηγήσεις ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ανάγκες Ανάθεσης εργασιών ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάγκες Ανάθεσης εργασιών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Σχέδιο Υλοποίησης Έργου Υποχρεώσεις Συγχρηµατοδοτούµενου έργου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΤΟ ΟΤΗΣΗ Θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης Ενστάσεις Θεσµικές απαιτήσεις έργου 06 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ EΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 08 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕ Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 09 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ ΕΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αποτελέσµατα Εσωτερικού Ελέγχου ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αποφάσεις για βελτίωση Συστήµατος ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σ Ε Απαραίτητες αλλαγές ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ Ε Σχήµα 2: ιεργασιακό Μοντέλο Συστήµατος ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ΣΕΛ 16 ΑΠΟ 24

17 9.2.1 Περιγραφή Τεκµηρίωσης Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Η έκταση της τεκµηρίωσης είναι πλήρως εξαρτώµενη από: α) το είδος και την πολυπλοκότητα διεργασιών, καθώς και των αλληλεξαρτήσεών τους, β) το µέγεθος και την κουλτούρα του ήµου γ) τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού δ) το εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο και τους κανόνες για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τον βασικό οδηγό στη χρήση και λειτουργία του όλου Σ ΕΠ το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω δοµικά στοιχεία: Πίνακας 1: οµικά στοιχεία Σ ΕΠ Λίστα Εγγράφων Σ ΕΠ Αποτελεί λίστα του συνόλου των εγγράφων αναλυτικά, από τα οποία απαρτίζεται το σύστηµα, ταξινοµηµένων ανά διεργασία. Εγχειρίδιο Συστήµατος: Το παρόν εγχειρίδιο χρησιµοποιείται ως εισαγωγή στο Σ ΕΠ, δίνοντας τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους που εξυπηρετεί, τη δοµή και τον τρόπο χρήσης του και αξιοποίησής του. Η διεργασιακή δοµή του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας είναι µία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δοµήθηκε και πρέπει να λειτουργεί ένα πετυχηµένο και αποδοτικό Σ ΕΠ. Το εγχειρίδιο αυτό, αποτελεί το 1 ο επίπεδο ανάλυσης της λειτουργίας του οργανισµού, και χρησιµοποιείται από το προσωπικό σαν αρχική κατεύθυνση για τις καθηµερινές εργασίες. Το εγχειρίδιο περιγράφει µεταξύ των άλλων και την απαραίτητη οργάνωση για το σύνολο της διαχείρισης του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που υλοποιεί ο ήµος. ΣΕΛ 17 ΑΠΟ 24

18 Εργαλεία Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας: ιαδικασίες Σ ΕΠ Αποτυπώνονται οι καθορισµένες (τυποποιηµένες) από τον οργανισµό βέλτιστες µέθοδοι πραγµατοποίησης εργασιών µε ταυτόχρονη αποτύπωση των υπευθύνων υλοποίησης κάθε επιµέρους ενέργειας. Έντυπα, πληροφοριακά συστήµατα, µέθοδοι Σ ΕΠ Είναι τα δοµικά εκείνα συστατικά τα οποία χρησιµοποιούνται για την άντληση, χειρισµό ή διακίνηση και τελική επεξεργασία δεδοµένων και πληροφοριών µε στόχο την καθηµερινή διεκπεραίωση και υποστήριξη εργασιών και διαδικασιών. Αρχεία ιαχείρισης Έργων Πηγάζουν από την αναγκαιότητα αποθήκευσης και εύκολης ανάκτησης και χρήσης ζωτικών για τον οργανισµό δεδοµένων και πληροφοριών, τα οποία πρωτογενώς καταχωρούνται στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά αρχεία αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων. ηµιουργούνται κατόπιν της συµπλήρωσης και κατάλληλης αρχειοθέτησης εντύπων και ηλεκτρονικών αρχείων. Ο τρόπος διαχείρισής του προδιαγράφεται στο σύστηµα. ΣΕΛ 18 ΑΠΟ 24

19 10 Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας: ιαχείριση και λειτουργία 10.1 Γενικά Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου αποτελεί εργαλείο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας, µε γνώµονα την ποιότητα, και ως τέτοιο πρέπει να χρησιµοποιείται. Με στόχο την άµεση και ευκολότερη χρήση του, έχει δηµιουργηθεί ειδική λίστα των επιµέρους εργαλείων του (βλέπε Ε ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ) η οποία αποτελεί ταυτόχρονα ένα εύχρηστο οδηγό αλλά και λίστα περιεχοµένων του συστήµατος ταυτόχρονα. Επιπλέον, στο Παράρτηµα I υπάρχει ένας χρήσιµος οδηγός χρήσης, ο οποίος απαντά πολλές συχνές ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση του Σ ΕΠ Οργάνωση ιαχείρισης Συστήµατος Εκπρόσωπος της ιαχείρισης Η ιοίκηση έχει ορίσει Εκπρόσωπο της ιοίκησης, ο οποίος έχει ευθύνες και δικαιώµατα που µεταξύ των άλλων περιλαµβάνουν: 1) εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας έχουν καθιερωθεί, εφαρµόζονται και τηρούνται, 2) αναφορά προς τη ιοίκηση σχετικά µε τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας και των αναγκών βελτίωσης αυτού, Εσωτερική Επικοινωνία Η επίσηµη επικοινωνία µεταξύ των οµάδων έργου και των λοιπών µονάδων του ήµου ακολουθεί: i. την ιεραρχία η οποία προβλέπεται από την οργάνωση των ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 5.1, ii. iii. το ισχύον θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης έργων (βλέπε Ε ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ) και τις προβλεπόµενες διαδικασίες του παρόντος συστήµατος. Ειδικότερα, όσον αφορά στην επικοινωνία για την αποτελεσµατική διαχείριση και υλοποίηση των έργων υλοποιείται σύµφωνα µε: την οργάνωση του εκάστοτε έργου και των διαδικασιών επικοινωνίας µέσω των οποίων σχεδιάζονται όλοι οι παράµετροι που αφορούν στην επικοινωνία στα πλαίσια των έργων. ΣΕΛ 19 ΑΠΟ 24

20 Ωστόσο, η επικοινωνία για τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία του Σ ΕΠ και για όσα προβλέπονται από αυτό, διενεργείται µέσω του Εκπροσώπου της ιοίκησης για τα θέµατα σχετικά µε το Σ ΕΠ του ήµου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά και το εσωτερικό σηµείο στο οποίο πρέπει να καταλήγουν όλες οι αδυναµίες του συστήµατος αλλά και οι ερωτήσεις και απορίες του προσωπικού, µε στόχο να διαχειριστούν κατάλληλα Μέτρηση και αξιολόγηση Η απόδοση του συστήµατος αξιολογείται στο τέλος κάθε έτους µέσω της διαδικασίας ιοικητικής Ανασκόπησης όπου παρουσιάζονται όλα τα δεδοµένα και οι δείκτες σχετικά µε την πρόοδο και απολογισµό των υλοποιούµενων και υλοποιηθέντων έργων. Ειδικότερα, η θέσπιση των στόχων σε σχέση µε τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, καθώς και η παρακολούθηση της επίτευξής τους γίνεται µέσω του σχεδιασµού και παρακολούθησης του ετήσιου προγράµµατος έργων του ήµου, σύµφωνα µε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ. Όσον αφορά την µέτρηση της λειτουργίας του Σ ΕΠ συνολικά, χρησιµοποιείται το Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΛΗΣΗΣ ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ Σ ΕΠ Παρακολούθηση Σ ΕΠ Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του Σ ΕΠ είναι ο εκπρόσωπος της ιοίκησης. Η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του Σ ΕΠ γίνεται µέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων. Ο ήµος διεξάγει εσωτερική επιθεώρηση τακτικά 1 φορά το χρόνο, και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι να εξετασθεί εάν το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας: συµµορφώνεται µε τις προσχεδιασµένες διευθετήσεις, µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ικαιούχων, και εφαρµόζεται και συντηρείται αποτελεσµατικά. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξάγονται βάσει προγράµµατος, το οποίο λαµβάνει υπόψη τη θέση και τη βαρύτητα των διαδικασιών και των οργανωτικών µονάδων που πρόκειται να επιθεωρηθούν, καθώς και τα αποτελέσµατα προηγούµενων επιθεωρήσεων. Η επιλογή των επιθεωρητών και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων εξασφαλίζει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία της διαδικασίας επιθεώρησης. Κατά την εσωτερική επιθεώρηση εντοπίζονται προβληµατικά σηµεία, ή περιοχές που χρήζουν βελτίωσης και λαµβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες, η αποτελεσµατικότητα των οποίων επαληθεύεται από τους επιθεωρητές. ΣΕΛ 20 ΑΠΟ 24

21 Για τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων, εφαρµόζονται οι αρχές του προτύπου ISO και η διαδικασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ανασκόπηση από τη ιοίκηση Η Ανώτατη ιοίκηση ανασκοπεί το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του οργανισµού, τακτικά µία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, µε στόχο να εξασφαλίζει τη συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του. Κατά τη διάρκεια των ανασκοπήσεων εξετάζονται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, την ευθυγράµµιση του συστήµατος µε την δέσµευση της ιοίκησης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη ιοίκηση. Επίσης διερευνώνται: ευκαιρίες βελτίωσης του συστήµατος πιθανές ανάγκες αλλαγών σε αυτό ενέργειες βελτίωσης των υπηρεσιών ανάλογα µε τις απαιτήσεις των πολιτών ανάγκες σε πόρους. Ο Εκπρόσωπος της ιοίκησης παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων και όποιων διορθωτικών, προληπτικών ή βελτιωτικών ενεργειών οι οποίες θα προκύψουν από τη ιοικητική Ανασκόπηση. Τα παραπάνω προδιαγράφονται αναλυτικά στη διαδικασία ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Βελτίωση Σ ΕΠ Το Σ ΕΠ αποτελεί δυναµικό εργαλείο διοίκησης το οποίο και υποστηρίζει την εφαρµογή της έσµευσης της ιοίκησης και την επίτευξη των σκοπών του ήµου. Η συνεχής βελτίωσή του µέσω διορθωτικών, προληπτικών και βελτιωτικών ενεργειών, καθώς και η απόδειξη της βελτίωσης µέσω µετρήσεων δεικτών, αποτελεί βασική επιδίωξη. Για το λόγο αυτό, το σύνολο του προσωπικού, παρακινείται για τη συµµετοχή σε κάθε είδους ενέργειες που έχουν ως απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση. Κάθε φορά που διαπιστώνεται συστηµατική απόκλιση, η οποία αφορά σε αιτίες σχετικές µε το σύστηµα (ελλιπείς διαδικασίες, εκπαίδευση κ.λπ.) από κάποιο µέλος του προσωπικού του οργανισµού, θεωρείται αναγκαία η µεταφορά της εκτίµησης αυτής στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης ώστε εφόσον κριθεί άξια επεξεργασίας και διαχείρισης, να ληφθούν οι απαραίτητες για την εξάλειψή της ενέργειες. Το σύνολο του προσωπικού του ήµου ενθαρρύνεται να υποδεικνύει σηµεία που χρήζουν βελτίωσης. εντοπίζει και να Η βελτίωση του Σ ΕΠ περιγράφεται αναλυτικά στη διαδικασία ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σ ΕΠ. ΣΕΛ 21 ΑΠΟ 24

22 10.6 ιαχείριση Εγγράφων. Κάθε ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης, στηρίζει τη λειτουργία του σε ένα σύνολο από καταγεγραµµένες διαδικασίες, οδηγίες, εγχειρίδια και φόρµες (έντυπα), από την σωστή τήρηση των οποίων, εξαρτάται η πλήρης εφαρµογή του συστήµατος. Το σύστηµα ολοκληρώνεται από το εγχειρίδιο, το οποίο µας δίνει τη γενική του εικόνα. Για το λόγο αυτό, θεωρείται σηµαντική η σωστή διαχείριση τέτοιων εγγράφων, ώστε να είµαστε σίγουροι ότι η πληροφορία και η καθοδήγηση που µας παρέχουν είναι συνεχώς έγκαιρη και έγκυρη. Το σύνολο των εγγράφων που απαρτίζουν το Σ ΕΠ, αποτελούν ελεγχόµενα έγγραφα. Αυτό σηµαίνει ότι λαµβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε αυτά να: εγκρίνονται ως προς την επάρκεια πριν από την έκδοσή τους ανασκοπούνται και να ενηµερώνονται, όπως είναι απαραίτητο εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης τους εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα τους και ότι είναι διαθέσιµα στα σηµεία χρήσης τους εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραµένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιµα εξασφαλίζεται ότι η διανοµή τους ελέγχεται και Η διαδικασία µε την οποία προδιαγράφεται η διαχείριση των εγγράφων του Σ ΕΠ είναι η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Σ ΕΠ ιαχείριση νοµοθεσίας Η διαχείριση της νοµοθεσίας πραγµατοποιείται µε βάση τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ. Η αντιστοίχηση του εκάστοτε νόµου µε τις διαδικασίες γίνεται µέσω του εντύπου Ε ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ιαχείριση Αρχείων. Το σύνολο των απαραίτητων δεδοµένων και πληροφοριών, είτε αυτές περιέχονται σε ηλεκτρονική µορφή είτε σε έντυπη, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται κατάλληλα έτσι ώστε να παραµένουν ευανάγνωστα, εύκολα εντοπίσιµα και ανακτήσιµα όποτε χρειαστεί. Το βασικό αρχείο για τη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι ο φάκελος έργου, η διαχείριση του οποίου προβλέπεται στη διαδικασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ. Τέλος, το σύνολο των αρχείων του Σ ΕΠ διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ Σ ΕΠ. ΣΕΛ 22 ΑΠΟ 24

23 11 Βιβλιογραφία Για την σύνταξη του παρόντος Εγχειριδίου και το σχεδιασµό του όλου Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας χρησιµοποιήθηκαν τα εξής βοηθήµατα: 1) «Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου » (4 Μαίου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469) 2) ΕΛΟΤ 1429: ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για την Υλοποίηση Έργων ηµόσιου Χαρακτήρα: Απαιτήσεις. 3) ISO 9000:2005: ιαχείριση της ποιότητας - Λεξιλόγιο 4) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011: Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επιθεώρηση Συστηµάτων Ποιότητας 5) Project Management Institute 2004, A Guide Project Management Body of Knowledge 3 rd Edition. ΣΕΛ 23 ΑΠΟ 24

24 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σε ποιον θα απευθυνθώ για απορίες σχετικά µε το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας; 2. Που θα βρω τα έγγραφα / έντυπα που χρειάζοµαι να χρησιµοποιήσω για εφαρµόσω το σύστηµα; 3. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που διαπιστώσω λάθος, ελλείψεις ή αδυναµίες του συστήµατος; 4. Τι µπορώ να κάνω για να προτείνω βελτιώσεις στο σύστηµα και στις µεθόδους λειτουργίας µας γενικότερα; 5. Πως ελέγχεται εάν το σύστηµα εφαρµόζεται και αποδίδει; 6. Ποιος ελέγχει τον Εκπρόσωπο της ιοίκησης και ποιος τη ιοίκηση; 7. Πως µπορώ εύκολα να µελετήσω το Σύστηµα; 8. Που θα µπορούσα να βρω πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων; 9. Μπορώ να µεταφέρω εκτός εταιρείας µέρη ή και ολόκληρο το σύστηµα; Στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης Στο E ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ Εφαρµόζοντας τη διαδικασία ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σ ΕΠ να συµπληρώσω το προβλεπόµενο έντυπο και να το αποστείλω στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης Να µεταφέρω την πρόταση (καλύτερα γραπτώς) στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης µε τη σύµφωνη γνώµη του άµεσα προϊστάµενού µου. Μέσω της διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο µε συντονισµό του Εκπρόσωπο της ιοίκησης, από κατάλληλα εκπαιδευµένους επιθεωρητές. Ο Φορέας πιστοποίησης ο οποίος και εκδίδει το τελικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης του συστήµατος Μελετώντας τα έγγραφα του συστήµατος µε τη σειρά που παρουσιάζονται στο E ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ. Εγκύκλιος «Οδηγίες προς τις ΕΥ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου για το διάσηµα µέχρι την έναρξη της εφαρµογής του Ελληνικού προτύπου διοίκησης & διαχείρισης έργων (µεταβατική περίοδος)» (Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2008, Αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551) Το Σ ΕΠ, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ήµου Λαρισαίων, και αυτό µπορεί να µεταφερθεί εκτός εταιρίας ή σε τρίτους ΜΟΝΟ κατόπιν έγκρισης της ιοίκησης. ΣΕΛ 24 ΑΠΟ 24

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων " ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ Ε Κ ΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩ Ν " Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΕΡΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23210 49101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» Ιούνιος 2011 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS VIOTROS INTEGRATED MANAGEMENT(MANUFACTURING) SYSTEM A CQI (Continuous Quality Improvement) activity ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΤΑ 6* ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ EΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ VIMAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 8 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ Μέλος.Ε. ΤΕΕ-ΤΚΜ Ιστορικό Το ΥΠΕΧΩ Ε ετοίµασε σχέδιο Π.. για τη θεσµοθέτηση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ. Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.79 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαvvελματιών «ΠΡΟΜΗθΕΑΣ)) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα