ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ , )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Λαρισαίων Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ , )

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα, ΤΚ ΤΗΛ.: FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ταυτότητα Εγγράφου Υπεύθυνος σύνταξης: Motive Συµβουλευτική Υπεύθυνος έγκρισης: Ηµεροµηνία Σύνταξης: 2010 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ Η ΜΕΤΑ ΟΘΕΙ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΣΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Η ΟΤΙ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΕΛ 2 ΑΠΟ 24

3 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πίνακας Περιεχομένων 3 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 4 3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 6 4 Εισαγωγή 7 5 Δήμος Λαρισαίων Οργάνωση Δήμου 8 6 Στρατηγική Διαχείρισης Έργων Δήμου Λαρισαίων Γενικά Στόχοι 12 7 Δέσμευση της Διοίκησης 13 8 Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Σκοπός Προδιαγραφές ΣΔΕΠ 14 9 Δομή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Γενικά Διεργασιακό Μοντέλο ΣΔΕΠ Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας: Διαχείριση και λειτουργία Γενικά Οργάνωση Διαχείρισης Συστήματος Μέτρηση και αξιολόγηση Παρακολούθηση ΣΔΕΠ Βελτίωση ΣΔΕΠ Διαχείριση Εγγράφων Διαχείριση Αρχείων Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ) 24 ΣΕΛ 3 ΑΠΟ 24

4 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟ: Ολοκληρωµένο και λειτουργικά αυτοτελές αντικείµενο που µπορεί να προσδιορίζεται µε το χαρακτήρα της υλικής (υλικοτεχνικής υποδοµή εξοπλισµός) ή άυλης παρέµβασης (καταρτίσεις κάθε είδους, ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ ΚΠΣ (ΜΟ ) ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση Πηγή: ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο » ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το σύνολο των δραστηριοτήτων και εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου µέχρι την ολοκλήρωση του. Για παράδειγµα, εάν το Έργο αφορά υλική παρέµβαση, το ΦΑ µπορεί να συνίσταται σε µελέτες, απαλλοτριώσεις, εργασίες (εκσκαφές, σκυροδέµατα, τοιχοποιία κλπ.). Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ ΚΠΣ (ΜΟ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείµενο του Έργου. Πηγή: Ευρετήριο όρων του Γ ΚΠΣ (ΜΟ ) ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενέργεια η οποία έχει σαν στόχο την εξάλειψη της αιτίας διαπιστωµένης απόκλισης (µη-συµµόρφωσης) Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενέργεια η οποία έχει σαν στόχο την εξάλειψη της αιτίας ενδεχόµενης απόκλισης (µη-συµµόρφωσης) Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΣΕΛ 4 ΑΠΟ 24

5 ΙΟΡΘΩΣΗ: Ενέργεια για την εξάλειψη διαπιστωµένης µη-συµµόρφωσης Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΠΟΚΛΙΣΗ): Μη εκπλήρωση προδιαγραφών απαιτήσεων Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΑΡΧΕΙΟ: Έγγραφο το οποίο αποδεικνύει αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί ή παρέχει αποδείξεις από ενέργειες που έχουν γίνει. Πηγή: ISO 9000:2005 Quality management systems Fundamentals and vocabulary ΣΕΛ 5 ΑΠΟ 24

6 3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Α: ιαχειριστική Αρχή ΜΟ : Μονάδα Οργάνωσης της ιαχείρισης Σ ΕΠ: Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας ΥΣ Ε: Υπεύθυνος Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Π Ε: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Τ Ε: Τεχνικό ελτίο Έργου ΠΠΕ: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου ΓΛΣ: Γενικό Λογιστικό Σύστηµα Υ Ε: Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου ΣΕΛ 6 ΑΠΟ 24

7 4 Εισαγωγή Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί βασικό σκοπό του ήµου Λαρισαίων, αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού του σχεδιασµού και ειδικότερα όσον αφορά στο χειρισµό των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που διαχειρίζεται και υλοποιεί. Η υιοθέτηση και εφαρµογή Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση των εργαζοµένων και των συνεργατών, την οµαδική εργασία και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του ήµου, σήµερα και στο µέλλον. Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές ιοίκησης Έργων οι οποίες προκύπτουν από: Τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί για τη µεταβατική περίοδο από την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/ «Ρυθµίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου , µέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (µεταβατική περίοδος)» και την σχετική εγκύκλιο οδηγιών της Εθνικής αρχής Συντονισµού του ΥΠΟΙΟ, Τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για την Υλοποίηση Έργων ηµόσιου Χαρακτήρα: Απαιτήσεις Τα διεθνώς αναγνωρισµένα µοντέλα και πρότυπα ιοίκησης Έργων Τους κανόνες διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων όπως αυτοί έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και από τις υπηρεσίες διαχείρισης Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει αφενός την υλοποίηση και διαχείριση έργων καθώς και τη λειτουργία του ήµου. Κατά τον σχεδιασµό του συστήµατος, έµφαση δόθηκε στη συµβολή του στη διαρκή βελτίωση του ήµου µε βάση τις µεταβαλλόµενες ανάγκες που θα αναδεικνύονται λόγω των αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί οδηγό για την εφαρµογή του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου και περιλαµβάνει τη στρατηγική προσέγγιση του προς την διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, περιγράφει σε γενικές γραµµές το σύστηµα και τις µεθόδους διαχείρισής του. Σκοπός του είναι να καθοδηγήσει το προσωπικό του ήµου, ώστε να χειρίζεται κατάλληλα το σύστηµα και να το προσαρµόζει διαρκώς, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητά του. Το εγχειρίδιο τίθεται στη διάθεση εσωτερικών και εξωτερικών µερών µε στόχο την απόδειξη της ικανότητας του ήµου να πληροί τις απαιτήσεις των φορέων διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, του κοινωνικού συνόλου που εξυπηρετούν, της νοµοθεσίας, αλλά και αυτές που θέτει ο ίδιος ο οργανισµός για την επίτευξη των σκοπών του. ΣΕΛ 7 ΑΠΟ 24

8 5 ήµος Λαρισαίων 5.1 Οργάνωση ήµου Οργανισµός Λειτουργίας ήµου Λαρισαίων Η οργάνωση του ήµου ορίζεται από τον «Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Λαρισαίων», ο οποίος έχει διαµορφωθεί στην τελική του µορφή βάση των εξής διατάξεων: ΦΕΚ Α 2471/ ΦΕΚ Α 2072/ ΦΕΚ Α 515/ ΦΕΚ Β 628/ ΦΕΚ Β 203/ ΦΕΚ Β 803/ Την µε αριθµ. 0226/ απόφαση.σ. του ήµου Λαρισαίων περι «Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ήµου Λαρισαίων» ΦΕΚ Β 1927/ περί «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ήµου Λαρισαίων» ΦΕΚ Β 135/ ΦΕΚ Β 903/ ΦΕΚ Β 2004/ ΦΕΚ Β 1333/ ΦΕΚ Β 482/ περί «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ήµου Λαρισαίων» Βασικές Αρµοδιότητες διαχείρισης Έργων Κάθε εργαζόµενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας στα πλαίσια των καθορισµένων στόχων και αρµοδιοτήτων του. Οι αρµοδιότητες των επιµέρους οργανωτικών µονάδων του ήµου ( ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Γραφείων κλπ) περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ. (βλέπε 5.1.1) Αρµοδιότητες ιοίκησης Συστήµατος και Ανάθεσης Έργων Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2471/ , τη γενική ευθύνη για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου έχει ο ήµαρχος. Επιπλέον, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ηµάρχου, την ευθύνη της παρακολούθησης της απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας για τη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ήµου έχει ο Εκπρόσωπος της ιοίκησης (βλέπε 5.1.3). ΣΕΛ 8 ΑΠΟ 24

9 Αρµοδιότητες Προγραµµατισµού, Υλοποίησης και ιαχείρισης Έργων Σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ήµου, όπως έχει διαµορφωθεί και ισχύει σήµερα (βλέπε 5.1.1), οι αρµοδιότητες σχετικές µε τη διαχείριση του συνόλου του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων έχουν ως εξής: Α/Α Αρµοδιότητα Όργανο/ Οργανωτική Μονάδα ήµου 1. Προγραµµατισµός έργων & Παρακολούθηση Προγράµµατος Έργων 2. Ωρίµανση και Σχεδιασµός Έργου ηµοτικό Συµβούλιο ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Πρασίνου ιεύθυνση ηµοτικού Αµαξοστασίου ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ιεύθυνση Πρόνοιας 3. ιαχείριση Αναθέσεων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Παρακολούθηση και ιαχείριση Εκτέλεσης Έργου 5. Οικονοµική διαχείριση των έργων ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Πρασίνου ιεύθυνση ηµοτικού Αµαξοστασίου ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ιεύθυνση Πρόνοιας Για Προµήθειες υλικών: Τµήµα Προµηθειών ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Πρασίνου ιεύθυνση ηµοτικού Αµαξοστασίου ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Αθλητισµού Πολιτισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6. Νοµική υποστήριξη έργων Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Στην όποια περίπτωση που έργο ξεπερνά τα όρια της αρµοδιότητας ενός εκ των αρµόδιων Τµηµάτων / Γραφείων, συγκροτείται η κατάλληλη οµάδα έργου µε απόφαση ηµάρχου (βλέπε ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ) Αρµοδιότητες σχετικές µε την εφαρµογή του Σ ΕΠ Αρµοδιότητες ηµάρχου Σε σχέση µε τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας, ο ήµαρχος είναι αρµόδιος για: Την τήρηση της δέσµευσης της διοίκησης για διασφάλιση της ιαχειριστικής Επάρκειας στην υλοποίηση των έργων, ΣΕΛ 9 ΑΠΟ 24

10 τον ορισµό του κατάλληλου προσωπικού για την αποτελεσµατική εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος, την επίβλεψη εφαρµογής του Συστήµατος σε άµεση συνεργασία µε τον Εκπρόσωπο της ιοίκησης τον οποίο έχει ορίσει για το σκοπό αυτό, την ανασκόπηση του Συστήµατος σύµφωνα µε τη διαδικασία ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Σ ΕΠ Εκπρόσωπος της ιοίκησης του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Με την αριθµ. απόφαση 2778/ ο ήµαρχος Λαρισαίων όρισε την κ. Κολοβού Γεωργία ως εκπρόσωπό του σε θέµατα ιαχειριστικής Επάρκειας. Στα πλαίσια των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων της ανήκουν : η εφαρµογή και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 ο συστηµατικός έλεγχος της ορθότητας και της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων καθώς επίσης και ο συντονισµός της οµάδας επιθεώρησης η ενηµέρωση της ιοίκησης σχετικά µε την επίδοση του Συστήµατος και η πρόταση ενεργειών για βελτίωσή του η επικοινωνία µε εξωτερικούς φορείς για θέµατα που αφορούν το Σ ΕΠ την προώθηση της αναγνώρισης της σηµασίας της ποιότητας στις υπηρεσίες του ήµου και την ενηµέρωση του προσωπικού του ήµου σχετικά µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών. η σύνταξη αναφορών και ενεργειών βελτίωσης ΣΕΛ 10 ΑΠΟ 24

11 Σχήµα 1: Οργανόγραµµα ιαχείρισης Έργων ήµου Λαρισαίων ΣΕΛ 11 ΑΠΟ 24

12 6 Στρατηγική ιαχείρισης Έργων ήµου Λαρισαίων 6.1 Γενικά Για το ήµο Λαρισαίων, βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων η οποία βασίζεται στους παρακάτω άξονες: στην εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας σχετικής µε την ωρίµανση και σχεδιασµό, την ανάθεση, την παρακολούθηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, στην εφαρµογή των εξής εθνικών προτύπων: Εγκύκλιος «Οδηγίες προς τις ΕΥ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου για το διάστηµα µέχρι την έναρξη της εφαρµογής του Ελληνικού προτύπου διοίκησης & διαχείρισης έργων (µεταβατική περίοδος)» (Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2008, Αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551) και ΕΛΟΤ 1429 στην εφαρµογή των κανόνων διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που τίθενται από τις αρµόδιες αρχές. Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του οργανισµού σε σχέση µε την πολιτική στη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, στην οποία έχει βασιστεί και ο σχεδιασµός του εφαρµοζόµενου Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. 6.2 Στόχοι Ο ήµος δεσµεύεται για την αποτελεσµατική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων τα οποία εκτελεί µέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων: Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε έργα στα όρια της αρµοδιότητάς του, Αποτελεσµατική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαµβάνει, Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραµµάτων, κόστους, και τεχνικών προδιαγραφών, Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις ιαχειριστικές Αρχές, Ελαχιστοποίηση των προβληµάτων και των αποκλίσεων των έργων, Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων, Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων, Πλήρης εφαρµογή και συνεχής βελτίωσης του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1429 ΣΕΛ 12 ΑΠΟ 24

13 7 έσµευση της ιοίκησης Η ιοίκηση του ήµου Λαρισαίων ως ο αµεσότερος εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας λειτουργεί µε γνώµονα την αποτελεσµατική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους δηµότες και την προώθηση των ευρύτερων συµφερόντων της πόλης. εσµεύεται ως εξής: 1. Να διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και κλίµα µε την παροχή κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσµάτων. 2. Να εξασφαλίζει τους απαιτούµενους πόρους για την τήρηση του Σ ΕΠ. 3. Να φροντίζει για την επικοινωνία, εσωτερική και εξωτερική, των ενδιαφερόµενων µερών. 4. Να παρακολουθεί την τήρηση του επιχειρησιακού προγράµµατος, να το επικαιροποιεί και να αναλαµβάνει ενέργειες για την αντιµετώπιση αποκλίσεων. 5. Να ανασκοπεί το Σ ΕΠ µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητάς του, την επανεξέταση στόχων και τη βελτίωσή του. 6. Να παρακολουθεί και να εφαρµόζει τη νοµοθεσία, να εντοπίζει αλλαγές που τον αφορούν και να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Ο ήµαρχος ΣΕΛ 13 ΑΠΟ 24

14 8 Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας 8.1 Σκοπός Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου έχει αναπτυχθεί µε σκοπό: Την επίτευξη των στόχων του ήµου όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων διοίκησης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Την εναρµόνιση της διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του Οργανισµού µε τις απαιτήσεις των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων, του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και του θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων. Τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών µέσω της αποτελεσµατικής υλοποίησης έργων που θα καλύπτουν σηµερινές και µελλοντικές τους ανάγκες. Τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και τεχνικών διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 8.2 Προδιαγραφές Σ ΕΠ Το σύστηµα είναι πλήρως συµβατό µε: τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και ειδικότερα τους οδηγούς εφαρµογής ΕΛΟΤ , , τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας όπως αυτά έχουν τεθεί µέσω της επιστολής µε τίτλο «Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου » (4 Μαίου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469) και τις σχετικές Εγκυκλίους και Οδηγίες του ΥΠΟΙΟ σχετικά µε το θέµα της πιστοποίησης των ικαιούχων του ΕΣΠΑ. Η κάλυψη των απαιτήσεων του Συστήµατος καταγράφεται αναλυτικά στη Ε ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ. ΣΕΛ 14 ΑΠΟ 24

15 9 οµή Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας 9.1 Γενικά Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας, αφορά στο σύνολο του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και ορίζει τις τεχνικές, τους κανόνες και τις διαδικασίες διαχείρισης όσον αφορά κυρίως στις παρακάτω διεργασίες: 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 03 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 05 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 06 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 08 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 09 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 9.2 ιεργασιακό Μοντέλο Σ ΕΠ Ο ήµος, έχει αναγνωρίσει ως βασικές διεργασίες για την διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων τις 9 που έχουν αναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Οι διεργασίες του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας, οι τεκµηριωµένες διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, παρουσιάζονται στο ιεργασιακό Μοντέλο του σχήµατος της επόµενης σελίδας. ΣΕΛ 15 ΑΠΟ 24

16 ΙΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 02 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 03 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 05 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑ- ΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Σχέδιο Ωρίµανσης Εισηγήσεις Ευκαιρίες χρηµατοδότησης Ετήσιο Πρόγραµµα Έργων ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ Μελέτες Εισηγήσεις ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ανάγκες Ανάθεσης εργασιών ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάγκες Ανάθεσης εργασιών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ Σχέδιο Υλοποίησης Έργου Υποχρεώσεις Συγχρηµατοδοτούµενου έργου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΤΟ ΟΤΗΣΗ Θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης Ενστάσεις Θεσµικές απαιτήσεις έργου 06 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 07 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ EΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 08 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕ Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 09 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ ΕΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αποτελέσµατα Εσωτερικού Ελέγχου ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αποφάσεις για βελτίωση Συστήµατος ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σ Ε Απαραίτητες αλλαγές ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ Ε Σχήµα 2: ιεργασιακό Μοντέλο Συστήµατος ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ΣΕΛ 16 ΑΠΟ 24

17 9.2.1 Περιγραφή Τεκµηρίωσης Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Η έκταση της τεκµηρίωσης είναι πλήρως εξαρτώµενη από: α) το είδος και την πολυπλοκότητα διεργασιών, καθώς και των αλληλεξαρτήσεών τους, β) το µέγεθος και την κουλτούρα του ήµου γ) τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού δ) το εφαρµοζόµενο θεσµικό πλαίσιο και τους κανόνες για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τον βασικό οδηγό στη χρήση και λειτουργία του όλου Σ ΕΠ το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω δοµικά στοιχεία: Πίνακας 1: οµικά στοιχεία Σ ΕΠ Λίστα Εγγράφων Σ ΕΠ Αποτελεί λίστα του συνόλου των εγγράφων αναλυτικά, από τα οποία απαρτίζεται το σύστηµα, ταξινοµηµένων ανά διεργασία. Εγχειρίδιο Συστήµατος: Το παρόν εγχειρίδιο χρησιµοποιείται ως εισαγωγή στο Σ ΕΠ, δίνοντας τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σε σχέση µε τους λόγους που εξυπηρετεί, τη δοµή και τον τρόπο χρήσης του και αξιοποίησής του. Η διεργασιακή δοµή του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας είναι µία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δοµήθηκε και πρέπει να λειτουργεί ένα πετυχηµένο και αποδοτικό Σ ΕΠ. Το εγχειρίδιο αυτό, αποτελεί το 1 ο επίπεδο ανάλυσης της λειτουργίας του οργανισµού, και χρησιµοποιείται από το προσωπικό σαν αρχική κατεύθυνση για τις καθηµερινές εργασίες. Το εγχειρίδιο περιγράφει µεταξύ των άλλων και την απαραίτητη οργάνωση για το σύνολο της διαχείρισης του κύκλου ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που υλοποιεί ο ήµος. ΣΕΛ 17 ΑΠΟ 24

18 Εργαλεία Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας: ιαδικασίες Σ ΕΠ Αποτυπώνονται οι καθορισµένες (τυποποιηµένες) από τον οργανισµό βέλτιστες µέθοδοι πραγµατοποίησης εργασιών µε ταυτόχρονη αποτύπωση των υπευθύνων υλοποίησης κάθε επιµέρους ενέργειας. Έντυπα, πληροφοριακά συστήµατα, µέθοδοι Σ ΕΠ Είναι τα δοµικά εκείνα συστατικά τα οποία χρησιµοποιούνται για την άντληση, χειρισµό ή διακίνηση και τελική επεξεργασία δεδοµένων και πληροφοριών µε στόχο την καθηµερινή διεκπεραίωση και υποστήριξη εργασιών και διαδικασιών. Αρχεία ιαχείρισης Έργων Πηγάζουν από την αναγκαιότητα αποθήκευσης και εύκολης ανάκτησης και χρήσης ζωτικών για τον οργανισµό δεδοµένων και πληροφοριών, τα οποία πρωτογενώς καταχωρούνται στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά αρχεία αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων. ηµιουργούνται κατόπιν της συµπλήρωσης και κατάλληλης αρχειοθέτησης εντύπων και ηλεκτρονικών αρχείων. Ο τρόπος διαχείρισής του προδιαγράφεται στο σύστηµα. ΣΕΛ 18 ΑΠΟ 24

19 10 Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας: ιαχείριση και λειτουργία 10.1 Γενικά Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου αποτελεί εργαλείο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας, µε γνώµονα την ποιότητα, και ως τέτοιο πρέπει να χρησιµοποιείται. Με στόχο την άµεση και ευκολότερη χρήση του, έχει δηµιουργηθεί ειδική λίστα των επιµέρους εργαλείων του (βλέπε Ε ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ) η οποία αποτελεί ταυτόχρονα ένα εύχρηστο οδηγό αλλά και λίστα περιεχοµένων του συστήµατος ταυτόχρονα. Επιπλέον, στο Παράρτηµα I υπάρχει ένας χρήσιµος οδηγός χρήσης, ο οποίος απαντά πολλές συχνές ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση του Σ ΕΠ Οργάνωση ιαχείρισης Συστήµατος Εκπρόσωπος της ιαχείρισης Η ιοίκηση έχει ορίσει Εκπρόσωπο της ιοίκησης, ο οποίος έχει ευθύνες και δικαιώµατα που µεταξύ των άλλων περιλαµβάνουν: 1) εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας έχουν καθιερωθεί, εφαρµόζονται και τηρούνται, 2) αναφορά προς τη ιοίκηση σχετικά µε τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας και των αναγκών βελτίωσης αυτού, Εσωτερική Επικοινωνία Η επίσηµη επικοινωνία µεταξύ των οµάδων έργου και των λοιπών µονάδων του ήµου ακολουθεί: i. την ιεραρχία η οποία προβλέπεται από την οργάνωση των ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 5.1, ii. iii. το ισχύον θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης έργων (βλέπε Ε ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ) και τις προβλεπόµενες διαδικασίες του παρόντος συστήµατος. Ειδικότερα, όσον αφορά στην επικοινωνία για την αποτελεσµατική διαχείριση και υλοποίηση των έργων υλοποιείται σύµφωνα µε: την οργάνωση του εκάστοτε έργου και των διαδικασιών επικοινωνίας µέσω των οποίων σχεδιάζονται όλοι οι παράµετροι που αφορούν στην επικοινωνία στα πλαίσια των έργων. ΣΕΛ 19 ΑΠΟ 24

20 Ωστόσο, η επικοινωνία για τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία του Σ ΕΠ και για όσα προβλέπονται από αυτό, διενεργείται µέσω του Εκπροσώπου της ιοίκησης για τα θέµατα σχετικά µε το Σ ΕΠ του ήµου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά και το εσωτερικό σηµείο στο οποίο πρέπει να καταλήγουν όλες οι αδυναµίες του συστήµατος αλλά και οι ερωτήσεις και απορίες του προσωπικού, µε στόχο να διαχειριστούν κατάλληλα Μέτρηση και αξιολόγηση Η απόδοση του συστήµατος αξιολογείται στο τέλος κάθε έτους µέσω της διαδικασίας ιοικητικής Ανασκόπησης όπου παρουσιάζονται όλα τα δεδοµένα και οι δείκτες σχετικά µε την πρόοδο και απολογισµό των υλοποιούµενων και υλοποιηθέντων έργων. Ειδικότερα, η θέσπιση των στόχων σε σχέση µε τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, καθώς και η παρακολούθηση της επίτευξής τους γίνεται µέσω του σχεδιασµού και παρακολούθησης του ετήσιου προγράµµατος έργων του ήµου, σύµφωνα µε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ. Όσον αφορά την µέτρηση της λειτουργίας του Σ ΕΠ συνολικά, χρησιµοποιείται το Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΛΗΣΗΣ ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ Σ ΕΠ Παρακολούθηση Σ ΕΠ Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του Σ ΕΠ είναι ο εκπρόσωπος της ιοίκησης. Η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του Σ ΕΠ γίνεται µέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων. Ο ήµος διεξάγει εσωτερική επιθεώρηση τακτικά 1 φορά το χρόνο, και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι να εξετασθεί εάν το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας: συµµορφώνεται µε τις προσχεδιασµένες διευθετήσεις, µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 και των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ικαιούχων, και εφαρµόζεται και συντηρείται αποτελεσµατικά. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξάγονται βάσει προγράµµατος, το οποίο λαµβάνει υπόψη τη θέση και τη βαρύτητα των διαδικασιών και των οργανωτικών µονάδων που πρόκειται να επιθεωρηθούν, καθώς και τα αποτελέσµατα προηγούµενων επιθεωρήσεων. Η επιλογή των επιθεωρητών και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων εξασφαλίζει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία της διαδικασίας επιθεώρησης. Κατά την εσωτερική επιθεώρηση εντοπίζονται προβληµατικά σηµεία, ή περιοχές που χρήζουν βελτίωσης και λαµβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες, η αποτελεσµατικότητα των οποίων επαληθεύεται από τους επιθεωρητές. ΣΕΛ 20 ΑΠΟ 24

21 Για τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων, εφαρµόζονται οι αρχές του προτύπου ISO και η διαδικασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ανασκόπηση από τη ιοίκηση Η Ανώτατη ιοίκηση ανασκοπεί το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας του οργανισµού, τακτικά µία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, µε στόχο να εξασφαλίζει τη συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του. Κατά τη διάρκεια των ανασκοπήσεων εξετάζονται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, την ευθυγράµµιση του συστήµατος µε την δέσµευση της ιοίκησης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη ιοίκηση. Επίσης διερευνώνται: ευκαιρίες βελτίωσης του συστήµατος πιθανές ανάγκες αλλαγών σε αυτό ενέργειες βελτίωσης των υπηρεσιών ανάλογα µε τις απαιτήσεις των πολιτών ανάγκες σε πόρους. Ο Εκπρόσωπος της ιοίκησης παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων και όποιων διορθωτικών, προληπτικών ή βελτιωτικών ενεργειών οι οποίες θα προκύψουν από τη ιοικητική Ανασκόπηση. Τα παραπάνω προδιαγράφονται αναλυτικά στη διαδικασία ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Βελτίωση Σ ΕΠ Το Σ ΕΠ αποτελεί δυναµικό εργαλείο διοίκησης το οποίο και υποστηρίζει την εφαρµογή της έσµευσης της ιοίκησης και την επίτευξη των σκοπών του ήµου. Η συνεχής βελτίωσή του µέσω διορθωτικών, προληπτικών και βελτιωτικών ενεργειών, καθώς και η απόδειξη της βελτίωσης µέσω µετρήσεων δεικτών, αποτελεί βασική επιδίωξη. Για το λόγο αυτό, το σύνολο του προσωπικού, παρακινείται για τη συµµετοχή σε κάθε είδους ενέργειες που έχουν ως απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση. Κάθε φορά που διαπιστώνεται συστηµατική απόκλιση, η οποία αφορά σε αιτίες σχετικές µε το σύστηµα (ελλιπείς διαδικασίες, εκπαίδευση κ.λπ.) από κάποιο µέλος του προσωπικού του οργανισµού, θεωρείται αναγκαία η µεταφορά της εκτίµησης αυτής στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης ώστε εφόσον κριθεί άξια επεξεργασίας και διαχείρισης, να ληφθούν οι απαραίτητες για την εξάλειψή της ενέργειες. Το σύνολο του προσωπικού του ήµου ενθαρρύνεται να υποδεικνύει σηµεία που χρήζουν βελτίωσης. εντοπίζει και να Η βελτίωση του Σ ΕΠ περιγράφεται αναλυτικά στη διαδικασία ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σ ΕΠ. ΣΕΛ 21 ΑΠΟ 24

22 10.6 ιαχείριση Εγγράφων. Κάθε ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης, στηρίζει τη λειτουργία του σε ένα σύνολο από καταγεγραµµένες διαδικασίες, οδηγίες, εγχειρίδια και φόρµες (έντυπα), από την σωστή τήρηση των οποίων, εξαρτάται η πλήρης εφαρµογή του συστήµατος. Το σύστηµα ολοκληρώνεται από το εγχειρίδιο, το οποίο µας δίνει τη γενική του εικόνα. Για το λόγο αυτό, θεωρείται σηµαντική η σωστή διαχείριση τέτοιων εγγράφων, ώστε να είµαστε σίγουροι ότι η πληροφορία και η καθοδήγηση που µας παρέχουν είναι συνεχώς έγκαιρη και έγκυρη. Το σύνολο των εγγράφων που απαρτίζουν το Σ ΕΠ, αποτελούν ελεγχόµενα έγγραφα. Αυτό σηµαίνει ότι λαµβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε αυτά να: εγκρίνονται ως προς την επάρκεια πριν από την έκδοσή τους ανασκοπούνται και να ενηµερώνονται, όπως είναι απαραίτητο εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης τους εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα τους και ότι είναι διαθέσιµα στα σηµεία χρήσης τους εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραµένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιµα εξασφαλίζεται ότι η διανοµή τους ελέγχεται και Η διαδικασία µε την οποία προδιαγράφεται η διαχείριση των εγγράφων του Σ ΕΠ είναι η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Σ ΕΠ ιαχείριση νοµοθεσίας Η διαχείριση της νοµοθεσίας πραγµατοποιείται µε βάση τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ. Η αντιστοίχηση του εκάστοτε νόµου µε τις διαδικασίες γίνεται µέσω του εντύπου Ε ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ιαχείριση Αρχείων. Το σύνολο των απαραίτητων δεδοµένων και πληροφοριών, είτε αυτές περιέχονται σε ηλεκτρονική µορφή είτε σε έντυπη, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται κατάλληλα έτσι ώστε να παραµένουν ευανάγνωστα, εύκολα εντοπίσιµα και ανακτήσιµα όποτε χρειαστεί. Το βασικό αρχείο για τη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι ο φάκελος έργου, η διαχείριση του οποίου προβλέπεται στη διαδικασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ. Τέλος, το σύνολο των αρχείων του Σ ΕΠ διαχειρίζονται σύµφωνα µε την ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ Σ ΕΠ. ΣΕΛ 22 ΑΠΟ 24

23 11 Βιβλιογραφία Για την σύνταξη του παρόντος Εγχειριδίου και το σχεδιασµό του όλου Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας χρησιµοποιήθηκαν τα εξής βοηθήµατα: 1) «Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου » (4 Μαίου 2007, Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ 1469) 2) ΕΛΟΤ 1429: ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για την Υλοποίηση Έργων ηµόσιου Χαρακτήρα: Απαιτήσεις. 3) ISO 9000:2005: ιαχείριση της ποιότητας - Λεξιλόγιο 4) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011: Κατευθυντήριες Γραµµές για την Επιθεώρηση Συστηµάτων Ποιότητας 5) Project Management Institute 2004, A Guide Project Management Body of Knowledge 3 rd Edition. ΣΕΛ 23 ΑΠΟ 24

24 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σε ποιον θα απευθυνθώ για απορίες σχετικά µε το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας; 2. Που θα βρω τα έγγραφα / έντυπα που χρειάζοµαι να χρησιµοποιήσω για εφαρµόσω το σύστηµα; 3. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που διαπιστώσω λάθος, ελλείψεις ή αδυναµίες του συστήµατος; 4. Τι µπορώ να κάνω για να προτείνω βελτιώσεις στο σύστηµα και στις µεθόδους λειτουργίας µας γενικότερα; 5. Πως ελέγχεται εάν το σύστηµα εφαρµόζεται και αποδίδει; 6. Ποιος ελέγχει τον Εκπρόσωπο της ιοίκησης και ποιος τη ιοίκηση; 7. Πως µπορώ εύκολα να µελετήσω το Σύστηµα; 8. Που θα µπορούσα να βρω πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων; 9. Μπορώ να µεταφέρω εκτός εταιρείας µέρη ή και ολόκληρο το σύστηµα; Στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης Στο E ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ Εφαρµόζοντας τη διαδικασία ΒΕΛΤΙΩΣΗ Σ ΕΠ να συµπληρώσω το προβλεπόµενο έντυπο και να το αποστείλω στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης Να µεταφέρω την πρόταση (καλύτερα γραπτώς) στον Εκπρόσωπο της ιοίκησης µε τη σύµφωνη γνώµη του άµεσα προϊστάµενού µου. Μέσω της διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο µε συντονισµό του Εκπρόσωπο της ιοίκησης, από κατάλληλα εκπαιδευµένους επιθεωρητές. Ο Φορέας πιστοποίησης ο οποίος και εκδίδει το τελικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης του συστήµατος Μελετώντας τα έγγραφα του συστήµατος µε τη σειρά που παρουσιάζονται στο E ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σ ΕΠ. Εγκύκλιος «Οδηγίες προς τις ΕΥ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου για το διάσηµα µέχρι την έναρξη της εφαρµογής του Ελληνικού προτύπου διοίκησης & διαχείρισης έργων (µεταβατική περίοδος)» (Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2008, Αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551) Το Σ ΕΠ, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ήµου Λαρισαίων, και αυτό µπορεί να µεταφερθεί εκτός εταιρίας ή σε τρίτους ΜΟΝΟ κατόπιν έγκρισης της ιοίκησης. ΣΕΛ 24 ΑΠΟ 24

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων " ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ Ε Κ ΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩ Ν " Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΕΡΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23210 49101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: 14-01-2010 Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Enterprise Risk Management, ERM) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: 128) Επιβλέπων: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απαιτήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr

Καρολίδου 4 ΤΚ 14231 Ν. Ιωνία Τηλ.: 210 2725070, Fax: 210 2725075 e-mail: info@varouxakis.gr, url: www.varouxakis.gr Ημ/νία Εφαρμογής: 03-05-2007 Σελίδα: 1 από 25 Εγχειρίδιο Ποιότητας Πίνακας Διανομής (Ο Πίνακας Διανομής συμπληρώνεται μόνο στο πρωτότυπο του παρόντος που αρχειοθετεί ο Υ.Δ.Π.) Αποδέκτης Αντίγραφο Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Y & AΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά το Πρότυπο: EN OHSAS 18001:2007 Το παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία της OLYMPIA ELECTRONICS. Τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα