Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής"

Transcript

1 Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Τρικάλων 36, Αθήνα

2 Περιλαμβάνει: To Σύστημα Πολεοδομικού Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Σχεδιασμού Το Γενικό Πολεοδομικό (Γ.Π.Σ.) (τουλάχιστον 1 οικισμός άνω το 2000 κατ.) και το Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Πολεοδομικές Μελέτες & Πράξεις Εφαρμογής Πολεοδομικές μελέτες αναπλάσεων, παραγωγικών πάρκων κ.ά.

3 Καθορίζουν: Τα ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ τις χρήσεις γης, στην έκταση του Δήμου. τους υποδοχείς για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στην έκταση του Δήμου.

4 Τα ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ Καθορίζουν τις χρήσεις γης, στην έκταση του Δήμου. Καθορίζουν τις περιοχές ειδικής προστασίας που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις κ.α.

5 Τα ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ Καθορίζουν τους υποδοχείς για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στην έκταση του Δήμου. Καθορίζουν τιςπροςπολεοδόμησηπεριοχές για κύρια, δεύτερη κατοικία ή την εγκατάσταση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (παραγωγικά πάρκα, τουριστικές ζώνες), τις Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), τα τμήματα των οικισμών που έχουν ανάγκη ανάπλασης ή αναμόρφωσης κ.ά.

6 Η συμβολή των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ στην αναπτυξιακή διαδικασία Επιχειρείται με ενιαίο τρόπο ο συνολικός σχεδιασμός τόσο του αστικού όσο και του εξω-αστικού χώρου. Από τη φύση του σκοπού και των προδιαγραφών τους, τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ εμπεριέχουν στοιχεία χωροταξικού σχεδιασμού, προαγγέλλουν ρυθμίσεις πολεοδομικού περιεχομένου και προσδιορίζουν επίσης χρήσεις γης. Ο σχεδιασμός συνδέεται με την αναπτυξιακή διαδικασία του κάθε Δήμου. Τα Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αποτελούν ουσιαστικά τα τοπικά χωροταξικά σχέδια που εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου επιπέδου χωροταξικού σχεδιασμού.

7 Θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως Σχέδια Τοπικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΓΙΑΤΙ: Χωροθετούν οριοθετούν τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης, σε όλη την έκταση του δήμου με βάση τις τοπικές ανάγκες και τις καταλληλότητες στο πλαίσιο τωναρχώντηςβιώσιμηςανάπτυξης. Καθορίζουν στο χώρο τα μεγέθη και την οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, προσδιορίζονται οι Ζώνες Τουρισμού Αναψυχής, Βιοτεχνικές - Βιομηχανικές Ζώνες.

8 Θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως Σχέδια Τοπικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΓΙΑΤΙ: Προσδιορίζουν τις χρήσεις γης για όλες τις ασκούμενες δραστηριότητες, Οριοθετούν τιςπεριοχέςπροστασίαςκαι το είδος και το βαθμό προστασίας τους, Θέτουν τους όρους και τους περιορισμούς της δόμησης για το σύνολο της έκτασης.

9 Έχει άμεση συνέπεια: Συνέπειες: Στην κοινωνική, οικονομική ζωή του Δήμου Στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, Στη δυνατότητα συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δημοτών στα ζητήματα που τους αφορούν και διαμορφώνουν το μέλλον τους.

10 Τα Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. τροφοδοτούνται με στοιχεία από δυο σημαντικές παράλληλα εκπονούμενες μελέτες: Τις Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας Τις μελέτες Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

11 Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας Συντάσσουν προτάσεις ως προς: Τη λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων. Τη διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και της γεωλογικής κληρονομιάς. Την προστασία και αξιοποίηση των γεωλογικών πόρων.

12 Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεωλογικοί παράγοντες που 1.Γεωμορφολογία 2.Λιθολογία εξετάζονται: 3.Σεισμικότητα Σεισμική Επικινδυνότητα 4.Υδρογεωλογία 5.Γεωλογικοί κίνδυνοι 6.Γεωλογικοί φυσικοί πόροι 7.Γεωπεριβάλλον

13 Παραδείγματα χρήσεων που μπορεί να εξετάζονται: 1. Οικιστική & Βιομηχανική χρήση 2. Χωροθέτηση Τουριστικών περιοχών και συνοδευτικών χρήσεων. 3. Χωροθέτηση ειδικών χρήσεων (νέων κοιμητηρίων αξιολόγηση θέσεων υπαρχόντων, θέσεων ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ κ.α.)

14

15

16 Οι κυριότερες γεωλογικές - γεωμορφολογικές προϋποθέσεις για την επιλογή θέσης κοιμητηρίου α) Το μορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής να είναι σχετικά ομαλό και η εδαφική επιφάνεια σχεδόν επίπεδη. β) Ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής να βρίσκεται σε αρκετό βάθος, ώστε να αποκλείεται η υπερχείλισή του και να μην συνδέεται με πηγάδια και άλλες πηγές ύδρευσης. γ) Να αποφεύγονται γεωλογικοί σχηματισμοί που δεν είναι κατάλληλοι όπως: ασβεστόλιθοι, άργιλοι, γύψοι, αμμώδεις σχηματισμοί κ.λ.π. δ) Οι κατάλληλοι σχηματισμοί πρέπει να αποσαθρώνονται σχετικά εύκολα, να είναι υδατοπερατοί και να αποστραγγίζονται εύκολα. ε) Να μην υπάρχει ενεργό ρήγμα, καθώς και πιθανότητα κατολισθήσεων, ερπυσμού ή άλλων εδαφικών ασταθειών. στ) Το έδαφος να έχει μικρή αντίσταση κατά την εκσκαφή και κατάλληλο ενεργό πορώδες, ώστε να διευκολύνεται η αποστράγγιση των νερών και των προϊόντων της αποσύνθεσης.

17 Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων & υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Χ.Υ.Τ.Υ.).) Κυριότερες γεωλογικές γεωμορφολογικές προϋποθέσεις: Μορφολογία (τοπογραφικό ανάγλυφο, κλίσεις, κλειστή ή ανοιχτή - έκταση λεκάνης, επιφανειακή απορροή, ευστάθεια πρανών κ.α.) Λιθολογία (σύσταση και πάχος εδάφους υπεδάφους, πάχος εξαλλοιωμένης κερματισμένης ζώνης, υδρολιθολογική συμπεριφορά - υδροπερατότητα υλικών). Υπόγεια νερά (υδροφόρος ορίζοντας σπουδαιότητα υδροληπτική ικανότητα, χρήση υπόγειου νερού, κίνηση νερού, αυτοκαθαρισμός υπόγειου νερού κατακράτηση - αραίωση) Τεκτονική Σεισμολογία (τεκτονική δομή, ρήγματα - ενεργά ρήγματα, σεισμικότητα, σεισμική επικινδυνότητα) Κατάλληλο υλικό πλήρωσης - επικάλυψης (απόσταση θέσης δάνειου υλικού, για την μείωση του πρόσθετου λειτουργικού περιβαλλοντικού κόστους μεταφοράς, οδικό δίκτυο πρόσβασης). Κόστος των εργασιών στεγανοποίησης αποστράγγισης του χώρου.

18 Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19 Για τη Δόμηση και γενικότερα τις κατασκευές και τα έργα υποδομής. 1)Στο «Χάρτη Κατ Αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας» διακρίνονται ζώνες σχετικής καταλληλότητας για δόμηση. Ευνοϊκότερες συνθήκες, μέτριες και δυσμενέστερες για δόμηση. 2) Οι γεωλογικοί σχηματισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση τη σεισμική επικινδυνότητά τους κατά ΕΑΚ ) Εντοπίζονται εκτιμώνται, οριοθετούνται οι πιθανοί γεωλογικοί κίνδυνοι που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια των κατασκευών & των έργων (οδικά δίκτυα κ.λ.π.).

20 Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι: Φαινόμενα παροδικής κατάκλυσης με νερό (σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων - έργων προστασίας). Εδάφη με αυξημένη πιθανότητα ρευστοποίησης από σεισμική δράση (διεξαγωγή γεωτεχνικής έρευνας, για τον έλεγχο του εδάφους - ειδική θεμελίωση). Θέσεις υψηλής στάθμης υ.ο. (διερεύνηση συνθηκών στάθμης, προσδιορισμός απαιτήσεων αποστράγγισης, υποβιβασμού στάθμης κ.λ.π.) (αστάθειες στα πρανή εκσκαφών θεμελίωσης). Κατολισθητικά φαινόμενα, κινητικότητα εδαφών, εδαφικές καθιζήσεις ή διογκώσεις, πλημμύρες, διαβρωτική δράση νερού κ.α.

21 Δόμηση σε Ρήγματα και Ρηξιγενείς ζώνες Τα ρήγματα της περιοχής ταξινομούνται σε σεισμικά ενεργά, πιθανά ενεργά και ανενεργά, με βάση τις προδιαγραφές του Ο.Α.Σ.Π. Προτείνεται λεπτομερής έρευνα με σκοπό να αποτυπωθεί με ακρίβεια το ίχνος καθώς και τα γεωμετρικά, δυναμικά και κινηματικά τους χαρακτηριστικά.

22 Για τα Ρέματα Εντοπίζονται τα σημαντικότερα ρέματα, (στοιχεία για περιοχές πλημμύρας, ύπαρξη οριογραμμών, έργων διευθέτησης, εκτροπής κ.λ.π.)

23 Επιπτώσεις από τη λειτουργία Κοιμητηρίων Εκτιμάται αν υφιστάμενα κοιμητήρια, βρίσκονται σε θέσεις που ικανοποιούν τα γεωλογικά κριτήρια, - προτάσεις για μεταφορά τους σε καταλληλότερες θέσεις που να ικανοποιούν τις μορφολογικές, εδαφολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες,

24 Για το Υδατικό Δυναμικό (- Υδροφόροι Ορίζοντες) Προτάσεις για μελέτες διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, για να προσδιοριστεί το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής - διατύπωση προτάσεων αξιοποίησης & προστασίας των επιφανειακών είτε υπογείων υδατικών πόρων. Ενδεικτικά, προτάσεις για νέες μεθόδους όπως εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα με χρήση επεξεργασμένων υδάτων, η κατασκευή αναρυθμιστικών φραγμάτων κοντά στη θάλασσα για την εξυγίανση του υφάλμυρου ορίζοντα, η κατασκευή μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρων, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων με πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία, (νερό των βιολογικών καθαρισμών - πλούσιο σε λίπασμα). Προτάσεις για την αξιοποίηση σημαντικών πηγών.

25 Θερμομεταλλικές Πηγές Θεσμοθέτηση Ζώνης Άμεσης Προστασίας των Πηγών. Ενδεικτικά μερικοί περιορισμοί : Έλεγχος του συστήματος αποχέτευσης - εξασφάλιση μη διαφυγής ρυπαντών στο υπέδαφος. Απαγόρευση εκσκαφών, ιδιαίτερα με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Παρεμβάσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των υδροθεραπευτηρίων, καθώς και μέριμνα ώστε πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις ή νέες κατασκευές να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές.

26 Λατομική Δραστηριότητα Εκτιμάται η λατομική δραστηριότητα (παλαιά ανενεργά λατομεία) -Εν ενεργεία λατομεία αδρανών. Προτείνεται αποκατάσταση όλων των παλαιών λατομείων ή κατά περίπτωση η αξιοποίησή τους με την αλλαγή χρήσης τους (χώροι αναψυχής, άθλησης κ.λπ.) Επιπτώσεις από νέες παραχωρήσεις (ενδεικτικά η αισθητική αλλοίωση - υποβάθμιση του τοπίου, αλλοίωση της μορφολογίας και η ερημοποίηση του εδάφους, η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, η ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω της παραγόμενης σκόνης κ.α.

27 Γεωλογικοί πόροι Εντοπισμός των γεωλογικών πόρων συγκέντρωση πληροφοριών διατύπωση προτάσεων (χωρική εξάπλωση, συνοπτική περιγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθεστώς εκμετάλλευσης κ.λ.π.) Συμβάλει δίνοντας εργαλεία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων του τόπου από τους ίδιους τους κατοίκους, για την ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας.

28 Παράδειγμα βιομηχανικών ορυκτών Στην Αίγινα, εντοπίζονται πετρώματα όπως διατομίτες, ποζουλανικοί τόφφοι, καθώς και σκληρές λάβες για την παραγωγή αντιολισθηρών αδρανών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οριοθέτησης ζωνών για εκμετάλλευση βιομηχανικών υλικών καθώς και αντίστοιχων λατομικών.

29 Για τη Γεωθερμία Εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Στην Αίγινα, λόγω της ηφαιστειότητας που παρατηρείται στο νησί, αναμένονται υψηλότερες τιμές γεωθερμικής βαθμίδας, γεγονός που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς μέχρι τώρα. Προτάθηκε να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί ένα αναγνωριστικό πρόγραμμα διερεύνησης για την ύπαρξη και τις δυνατότητες αξιοποίησης της γεωθερμίας.

30 Για το Γεωπεριβάλλον Εντοπίζονται οι θέσειςγεωπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος με βάση, το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και τουριστικό ενδιαφέρον, οι οποίες πρέπει να προστατευθούν, διατηρηθούν είτε να αναδειχθούν.

31 Το παράδειγμα του Λουτρακίου Η περιοχή Βουλιαγμένης Ηραίου. Το Ηραίο είναι αρχαιολογική περιοχή. Προτείνεται το σύνολο της περιοχής Βουλιαγμένης - Ηραίου να οριστεί ως περιοχή προστασίας, λόγω του γεωπεριβαλλοντικού και επιστημονικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Διώρυγα Ισθμού Ποσειδωνία Δίολκος, εκτός από τον αρχαιολογικό της χαρακτήρα, διαθέτει εξαιρετικό γεωαρχαιολογικό, τεχνικογεωλογικό και γενικότερο επιστημονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Κάτοπτρα Ενεργών Ρηγμάτων: Ρήγμα Πισίων, Σχίνου, Οσίου Παταπίου, αποτελούν εξαιρετικές εμφανίσεις ενεργών τεκτονικών δομών με παγκόσμια αναγνώριση. για επιστημονικούς και διδακτικούς σκοπούς. Ο όρμος της Μεγάλης Μυλοκοπής, ως συνδυασμός περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γεωλογικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι σε αυτόν έχουν αποτυπωθεί ανάγλυφα οι ενεργές τεκτονικές και κλιματικές διεργασίες διαμόρφωσης του γήινου αναγλύφου.

32 Το παράδειγμα του Λουτρακίου Πανοραμική άποψη της Λίμνης Βουλιαγμένης. Χαρακτηριστική εικόνα των πρανών της διώρυγας του Ισθμού. Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Λουτρακίου

33 Το παράδειγμα του Λουτρακίου Το εντυπωσιακό κάτοπτρο του δυτικού τμήματος της Ρηξιγενούς Ζώνης Σχίνου Χαρακτηριστική παράκτια γεωμορφή τύπου tombolo, στον όρμο της Μεγάλης Μυλοκοπής. Σε πρώτο πλάνο διακρίνονται οι επάλληλες στρώσεις beach rocks. Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Λουτρακίου

34 Το παράδειγμα της Αίγινας Το Αρχαίο λατομείο στο Λεόντι Η περιοχή «Σπασμένο Βουνό», ένα εξαιρετικής αισθητικής τοπίο με εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς και ρήγματα. Το ανενεργό λατομείο στην Παλαιοχώρα με τον εντυπωσιακό γεωλογικό σχηματισμό κεροστιλβικού δακίτη, σε ακτινωτή διάταξη. Τα σημαντικά απολιθώματα σε βράχους στην ευρύτερη περιοχή Γιαννάκηδων Ολόκληρη η νησίδα Μονή. Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και γεωλογικού τεκτονικού ενδιαφέροντος. Η εντυπωσιακή κατακόρυφη ανδεσιτική φλέβα (dyke), στην βορειοανατολική πλευρά της Αίγινας, απέναντι από το ακρωτήριο Τούρλος.

35 Η ηφαιστειακή βραχονησίδα Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Αίγινας

36 Δήμος Μεγάρων Αττικής Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Μεγάρων

37 Δήμος Βόλου Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Βόλου

38 Μεγανήσι Λευκάδας Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μεγανησίου Λευκάδας

39 Υποσκαφές και καταπτώσεις βράχων, στη παράκτια ζώνη, λόγω θαλάσσιας διάβρωσης (Αγκίστρι) Εκσκαφή θεμελίωσης με υγρασία, ενδεικτική της υψηλής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα (παράκτια ζώνη Νέων Παγασών) Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Αγκιστριού και Γ.Π.Σ. Δήμου Βόλου

40 Τελματώδης πεδινή έκταση (Λάκκα Καλογήρου), βορειοδυτικά του όρμου Βουρκαρίου, εποχικά κατακλυζόμενη με νερά. Στο βάθος διακρίνεται η πόλη των Μεγάρων Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Μεγάρων

41 Εκτεταμένες κατολισθήσεις στην επαρχιακή οδό Χανίων Πορταριάς & στην περιοχή Σταγιατών. Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Βόλου

42 Ενεργό ρήγμα στο Δήμο Βόλου Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Βόλου

43 Ρήγματα στην περιοχή Δήμου Λουτρακίου (πολλά από αυτά χαρακτηρίζονται ενεργά) Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Λουτρακίου

44 Ουγροβιότοπος«Μπουρμπουλήθρα», όπου αναβλύζει η ομώνυμη πηγή, περιοχή υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής σημασίας Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Βόλου

45 Λατομείο Ενεργό Λατομείο Ανενεργό ΧΥΤΑ Δήμος Βόλου Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Βόλου

46 Λειτουργία - Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Μεγάρων

47 Χ.Α.Δ.Α. στο Δήμο Βόλου στην άμεση γειτονία με το ρέμα «Ξηριάς» Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Βόλου

48 Ο υγροβιότοπος «Βουρκάρι», υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής σημασίας Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Μεγάρων

49 Μικροχείμαρος που οδηγείται σε καταβόθρα Η είσοδος του βαραθροσπηλαίου «του Δρόμου» Η είσοδος του βαραθροσπηλαίου «Τιτανοσπηλιά» Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Δήμου Αλμυρού

50 Από τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ Αγκιστριού Η δολίνη «Λίμνη» στο Αγκίστρι

51 Συμπέρασμα Τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είναι εργαλείο για την αναπτυξαική διαδικασία των Δήμων. Η σύνταξή τους αποτελεί το κλειδί για την οργάνωση του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο. Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας αποτελούν το απαραίτητο συστατικό, συμβάλλοντας με δεδομένα, ώστε ο σχεδιασμός τουχώρουπουμαςπεριβάλλειναείναιόσοτο δυνατόν πιο έγκυρος, ολοκληρωμένος και πλήρης.

52 Ευχαριστώ...

Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας

Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. 3 Πρόγραμμα Ημερίδας..5 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Γ.Ε...7 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 8 3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ... 10 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 10 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ>

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ> ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα