Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές ενότητες, Λογιστική, Αποθήκη και Χρηµατοοικονοµικά η φιλοσοφία είναι ίδια. Ξεκινάµε µε τις κινήσεις, τους κύριους πίνακες, τις εργασίες της κάθε ενότητας, τις εκτυπώσεις και τις παραµέτρους. Αυτή η κοινή λογική καθιστά την εφαρµογή εύκολη στην εκµάθησή και την χρήση της. Χειρισµός πληκτρολογίου. Η οµάδα παραγωγής της εφαρµογής xline, σκεπτόµενοι το γεγονός ότι το προϊόν απευθύνεται σε χειριστές, οι οποίοι νιώθουν µεγαλύτερη ευελιξία µε την χρήση του πληκτρολογίου και όχι του mouse. Καθώς επίσης και του γεγονότος ότι πάρα πολλές εργασίες, όπως η ταχυκαταχώρηση συναλλαγών και παραστατικών δεν εξυπηρετούνται µε το mouse, έδωσε πλήρες χειρισµό µε το πληκτρολόγιο, παρέχοντας στον χρήστη και την δυνατότητα ορισµού δικών του πλήκτρων συντόµευσης. Αναφέρουµε παρακάτω αναλυτικά τους χειρισµούς µε το πληκτρολόγιο. Η ενεργοποίηση του κεντρικού menu γίνεται µε ctrl και spacebar και η µετακίνηση στις διάφορες ενότητες γίνεται µε ctrl και άνω κάτω βελάκι και στα ειπωµένου µε αριστερό δεξί βελάκι.

2 Εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε κεντρική φόρµα καταχώρησης συναλλαγών, άρθρων, παραστατικών ή νέων εγγραφών σε κάποιο βασικό πίνακα όπως πελάτες, προµηθευτές, λογαριασµούς κλπ, Μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειες της οριζόντιας µπάρα της φόρµας µε τους παρακάτω συνδυασµού, τους οποίους µπορείτε να τους δείτε πατώντας το δεξί κλικ από το mouse. Χειρισµοί πινάκων Όλοι οι πίνακες της εφαρµογής µπορούν να ανοίξουµε µε ALT και κάτω βελάκι. Μάλιστα µπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε εγγραφή µέσα στον πίνακα, γράφοντας απλά το πεδίο ή µέρος του πεδίου που θέλετε ανάµεσα σε *πεδίο*. Μπορείτε να κάνετε και έµµεση αναφορά σε κάποιον πίνακα, πατώντας πάνω στα δύο βελάκια που έχουν φορά προς τα κάτω, δεξί κλικ. Τότε τα βελάκια γίνονται Z και µε ένα αριστερό κλικ µπορείτε να µπείτε µέσα στον πίνακα και να κάνετε εισαγωγή ή µεταβολή. Η αναζήτηση εγγραφών στον πίνακα µπορεί να γίνει και µε όλα τα πεδία του πίνακα, πληκτρολογώντας και στις δύο στήλες. Επίσης µπορείτε να ταξινοµήσετε τις εγγραφές ενός πίνακα µε βάση την πρώτη ή την δεύτερη στήλη, πατώντας απλά το πλήκτρο ctrl, παρατηρείται µάλιστα ότι αλλάζει και το χρώµα των στηλών.

3 Υπάρχουν φυσικά και οι πίνακες πολλαπλής επιλογής, στους οποίους µπορείτε να επιλέξετε όλες τις εγγραφές µε home, να τις αποφωτίσετε όλες µε end και να φωτίσετε ή αποφωτίσετε µεµονωµένες µε το Insret και το del. Μπάρα συντόµευσης εργασιών. Για τους χειριστές της εφαρµογής, οι οποίοι θέλουν να χρησιµοποιούν την εφaρµογή περισσότερο µε το Mouse, τους δίνουµε την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ενοτήτων της εφαρµογής από την µπάρα συντόµευσης. Η µπάρα εµφανίζεται µε δεξί κλικ στο κεντρικό menu µε απλές κινήσεις drug and drop, παρέχοντας και την δυνατότητα αλλαγής των εικονιδίων, απλά πατώντας πάνω στο εικονίδιο δεξί κλικ. Μηχανισµοί καταχώρησης εγγραφών. Η νέα εισαγωγή, µεταβολή, διαγραφή, εκτύπωση µιας εγγραφής σε έναν πίνακα όπως είναι ο πελάτης ή το παραστατικού ή ο λογαριασµός κλπ. Γίνεται από την οριζόντια µπάρα που εµφανίζεται στην κορυφή από το τρέχων παράθυρο. Φυσικά θα µπορούσατε εκτός από το mouse να ενεργοποιήσετε τις

4 επιλογές και µε το πληκτρολόγιο πατώντας δεξί κλικ. Η επιλογή µε τις εργασίες είναι ουσιαστικά οι έµµεσες εργασίες που µπορείτε να εκτελέσετε από το σηµείο που βρίσκεστε εκείνη την στιγµή. Όταν βρίσκεστε µέσα σε έναν πίνακα και θέλετε να βγείτε στο σηµείο που περιέχονται όλες οι εγγραφές του πίνακα τότε πατάτε την λίστα. Επίσης εάν θέλετε να ακυρώσετε τις µεταβολές ή την νέα έγγραφή πατάτε ακύρωση. Μηχανισµοί επιλογής εγγραφών και browsers Browser είναι η οθόνη προβολής διαθέσιµων εγγραφών µιας οντότητας, π.χ. (πελατών, παραστατικών, άρθρων κλπ) µε δυνατότητα επιλογής αυτών µέσω διαθέσιµων φίλτρων. Η ταξινόµηση µπορεί να γίνει πατώντας απλά ένα κλικ πάνω στην στήλη του πεδίου ή µέσα από τα φίλτρα όπως θα δούµε παρακάτω. Τα περιεχόµενα ενός browser (µηχανισµού αναζήτησης) µπορούµε να τα διαγράψουµε µαζικά πατώντας τα πλήκτρα ctrl-alt-shift και το κουµπί διαγραφή από το πρόγραµµα. Επίσης ας υποθέσουµε ότι έχουµε επιλέξει τα παραστατικά πωλήσεων και θέλουµε να κάνουµε µαζική εκτύπωση αυτών. Μπορούµε να τα πλήκτρα ctrl-alt-shift και το κουµπί εκτύπωση από το πρόγραµµα, να τα εκτυπώσουµε µαζικά.

5 Η επιλογή των φίλτρων αναζήτησης µπορεί να γίνει µε το mouse πατώντας στο κουµπί φίλτρα ή µε το πάτηµα των πλήκτρων ctrl- spacebar. Όπως βλέπετε στην εικόνα τα φίλτρα µπορούν να είναι πολλά και µάλιστα συνδέονται µεταξύ µε συµπλεκτικό και. Η εφαρµογή µέχρι να κλείσουµε το παράθυρο του browser διατηρεί τα επιλεγµένα φίλτρα για διευκόλυνση του χρήστη. Τέλος εάν θέλουµε µπορούµε µε καθαρισµό να τα ακυρώσουµε όλα. Παραµετροποίηση browser. Εάν θέλουµε µπορούµε µε δεξί κλικ πάνω στον browser να επιλέξουµε την παραµετροποίηση του, να αποθηκεύσουµε τις αναζητήσεις, φίλτρα και τις στήλες ενός browser, για να µην αναγκαζόµαστε κάθε φορά να επαναλαµβάνουµε τυχών τα ίδια πράγµατα. Μηχανισµοί επιλογής µεµονωµένης εγγραφής ή selectors Ο Selector είναι πεδίο επιλογής συγκεκριµένης εγγραφής µιας οντότητας π.χ. (πελάτης, λογαριασµός, είδος κλπ) µε την χρήση διαθέσιµων φίλτρων. Ο selector µπορεί εκτός από το mouse να ανοίξει και µε το ALT και κάτω βελάκι. Στα πεδία αναζήτησης µπαλαντέρ είναι το * (πχ.*µέρος από το κείµενο*).μπορεί να γίνει και απ ευθείας αναζήτηση πάνω στον selector, µε το ΑΦΜ και \ πριν ανοίξουν τα φίλτρα.

6 Μπορείτε ακόµη αν θέλετε να κάνετε έµµεση εισαγωγή ή µεταβολή ή απλή αναφορά στον κύριο πίνακα πατώντας απλά το δεξί κλικ στο δεξιό άκρο του selector. To ίδιο µπορείτε να το επιτύχετε και µε τα πλήκτρα ctrl-altl-z. Λειτουργία Οικονοµικών στοιχείων. Οι οικονοµικές εικόνες, σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής περιέχουν πάρα πολλές πληροφορίες που αφορούν οικονοµικά, στατιστικά στοιχεία και εκτυπώσεις όλων των χρήσεων. Πλέον δεν υπάρχει η έννοια της χρήσης και διαφορετικής εταιρείας. Όλες οι χρήσης είναι µέσα στην εταιρεία και µε µια πολύ απλή κίνηση αλλαγής χρήσης, από τον πίνακα των χρήσεων µπορούµε να δούµε τα οικονοµικά στοιχεία, τις καρτέλες και τα παραστατικά από οποιαδήποτε χρήση, τρέχουσα ή προηγούµενες. Πατώντας δεξί κλικ µέσα στα οικονοµικά στοιχεία µπορούµε να πάρουµε τα στοιχεία τους εκτύπωση στο excel, ενώ µε ένα κλασικό κλικ βλέπουµε την πλήρης καρτέλα του συναλλασσόµενου ή του λογαριασµού. Την οποία µπορούµε να την µεγενθύνουµε, να την πάρουµε εκτύπωση σε word, excel, ascii, pdf κλπ ή να στείλουµε σε κάποιον.

7 Μπορούµε επίσης εάν θέλουµε να κάνουµε zoom και σε συγκεκριµένο παραστατικό η συναλλαγή της καρτέλας που µας ενδιαφέρει. Και όλα αυτά από ένα σηµείο µε τρία διαδοχικά κλίκ, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουµε και να κλείσουµε δεκαπέντε παράθυρα. Φανταστείτε την στιγµή που έχουµε τον συναλλασσόµενο µπροστά µας, η µιλάµε τηλεφωνικώς µαζί του, να χρειαστεί από την παραγγελιοληψία και την τιµολόγηση, να δούµε αµέσως κάποια οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για µας εκείνη την στιγµή. Τέλος έχουµε δώσει την δυνατότητα, µέσα από τις οικονοµικές εικόνες να µπορεί ο χρήστης να πάρει και οποιαδήποτε από τις έτοιµες εκτυπώσεις χωρίς να χρειαστεί για µια µεµονοµένη αναζήτηση ενός συναλλασσόµενου ή λογαριασµού να ανατρέξει στο κύκλωµα των εκτυπώσεων της εφαρµογής.

8 ιαχείριση εκτυπώσεων. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της παραµετροποίησης, αποθήκευσης, προεπισπόπισης, αναζήτησης από προηγούµενες αποθηκεύσεις όλων των έτοιµων εκτυπώσεων µέσα από τα παρακάτων πλήκτρα. Με την ενεργοποίηση των παραµέτρων εκτύπωσης µπορούµε να διαµορφώσουµε την εκτύπωσή µας.υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες µέσα στα e- services του site της Altec. ίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των εκτυπώσεων για όλες τις εταιρείες ή για µία µεµονοµένη και για όλους, για οµάδα ή για έναν χρήστη. Σκεφτείτε να ορίζεται µια φορά τα φίλτρα και τις παραµέτρους µιας εκτύπωσης χωρίς να χρειάζεστε να τα πληκτρολογείτε κάθε φορά. Πόσοι από εσάς δεν είδατε ξανά και ξανά την ίδια εκτύπωση γιατί απαντήσατε στις ερωτήσεις της µε διαφορετικό τρόπο, πχ στην ερώτηση για το εάν θέλετε να συµπεριληφθούν και οι προσωρινές κινήσεις ή όχι.

9 Όλες οι εκτυπώσεις τις εφαρµογής µπορούν να εκτυπωθούν στη Οθόνη, σε εκτυπωτές draft για την αξιοποίηση των κρουστικών εκτυπωτών, σε laser, ascii file, excel, word, html, pdf παρέχωντας και την δυνατότητα αποστολής των εκτυπώσεων µε . Eπίσης µπορείτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε µε δεξί κλικ τις παραµέτρους εκτύπωσης για να µην χρειαστεί να τα επιλέγεται κάθε φορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγι ες Παραγ για. ατες. (v.1.0.7)

Οδηγι ες Παραγ για. ατες. (v.1.0.7) Οδηγιες Παραγ γγελιοληψιας μεσω CRM για συνεργα ατες (v.1.0.7) 1 Περιεχόμενα 2 Πρόσβαση στους Πελάτες σας... 3 2.1 Καταχώρηση Νέου Πελάτη... 3 3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ... 5 3.1 Καταχώρηση Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα