ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Κων/νος νος Καλλαράς Ιατρός Παθολόγος Καθηγητής Φυσιολογίας

2 Ορισμός Της Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) είναι το σύνδρομο στο οποίο η καρδιά αδυνατεί να αποστείλει την κατάλληλη ποσότητα αίματος (ΚΛΟΑ) σε αναλογία προς τη φλεβική επαναφορά και τις μεταβολικές ανάγκες των ιστών ή κατορθώνει να επαρκέσει μόνο με την παρέμβαση αντισταθμιστικών μηχανισμών Εκδηλώνεται είτε με ελαττωμένο ΚΛΟΑ είτε με φλεβική συμφόρηση αλλά με ΚΛΟΑ φυσιολογικό ή και αυξημένο

3 Μορφές Της Καρδιακής Ανεπάρκειας Ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης, την πρωτοπαθή νόσο εγκατάστασης, την κοιλία που πάσχει περισσότερο, την κλινική εικόνα, τις υποκείμενες αιμοδυναμικές διαταραχές: Οξεία - χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Ανεπάρκεια αριστερής-δεξιάς καρδιάς Ανεπάρκεια προσφοράς-ανεπάρκεια επαναφοράς (forward-backward failure) Συστολική-διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια Καρδιακή ανεπάρκεια χαμηλού-υψηλού ΚΛΟΑ

4 Συχνότητα της Καρδιακής Ανεπάρκειας Ο επιπολασμός της ΚΑ στο γενικό πληθυσμό: 3-20 ασθενείς /1.000 άτομα ( ασθενείς /1.000 άτομα στους άνω των 65 ετών) Η επίπτωση: : 1-51 νέες περιπτώσεις/1.000 άτομα ετησίως (32-44 νέες περιπτώσεις /1.000 άτομα ετησίως στους άνω των 75 ετών Στην Ελλάδα: : περίπου άτομα πάσχουν από ΚΑ και νέες περιπτώσεις εμφανίζονται ετησίως

5 Αιτιολογία της Καρδιακής Ανεπάρκειας α) Μηχανικές ανωμαλίες: i. - αυξημένο έργο πίεσης ii.- αυξημένο έργο όγκου iii.- ελαττωμένη πλήρωση κοιλιών β) Μυοκαρδιακές ανωμαλίες: i.- πρωτοπαθείς: μυοκαρδιοπάθειες ii.- δευτεροπαθείς γ) Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού: σημαντικού βαθμού ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία

6 Καταστάσεις Που Επισπεύδουν Ή Επιδεινώνουν Υπάρχουσα ΚΑ α) πρόωρη ελάττωση ή διακοπή θεραπείας ή λήψη φαρμάκων που προκαλούν αρνητική ινότροπη ή τοξική δράση ή κατακράτηση Να και ύδατος β) πνευμονική εμβολή γ) λοιμώξεις δ) εμφάνιση μη καρδιακής νόσου ε) εμφάνιση δεύτερης, πλην της πρωτοπαθούς καρδιακής νόσου στ) υπερκινητικά σύνδρομα ζ) ψυχοσωματικό stress η) δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες θ) διαιτητικές παρεκτροπές

7 Ειδικές Έννοιες Φυσιολογίας Ρύθμισης Του ΚΛΟΑ, Του Καρδιακού Έργου Και Της Φλεβικής Επαναφοράς (1) Προφόρτιση: βαθμός διάτασης των καρδιακών τοιχωμάτων κατά το τέλος της διαστολής (δηλ. αναπτυσσόμενη παθητική τάση) Μεταφόρτιση: περιφερικές αντιστάσεις που πρέπει να υπερνικηθούν για να προωθηθεί το αίμα, δηλ. ουσιαστικά η αναπτυσσόμενη στην αορτή ή στην πνευμονική αρτηρία μέγιστη πίεση ή τοιχωματική τάση (wall tension) κατά τη διάρκεια της φάσης εξώθησης :T = P. r / 2d 2 (νόμος του Laplace) ή σύνθετη αντίσταση (impedance) της εισόδου της αορτής

8 Νόμος του Laplace Schmidt et al. Memorix Physiology, Chapman & Hall Medical 1997

9 Ειδικές Έννοιες Φυσιολογίας Ρύθμισης Του ΚΛΟΑ, Του Καρδιακού Έργου Και Της Φλεβικής Επαναφοράς (2) Συσταλτικότητα: σχετίζεται με τη μεταβολή της μέγιστης ισομετρικής δύναμης (ισοογκομετρικής πίεσης) σε δεδομένο αρχικό μήκος ινών (τελοδιαστολικό όγκο) και εξαρτάται από τον βαθμό της δημιουργίας εγκάρσιων δεσμών μεταξύ των νηματίων ακτίνης και μυοσίνης Θετική ινότροπη δράση: αύξηση της συσταλτικότητας, Αρνητική ινότροπη: ελάττωση συσταλτικότητας

10 Οι Παράγοντες Που Επιδρούν Στο Βαθμό Διαστολικής Διάτασης Ganong W. Review of Medical Physiology, 8th Edition, 1977

11 Παράγοντες Που Επηρεάζουν Τη Συσταλτικότητα Του Μυοκαρδίου (Ganong W. Review of Medical Physiology, 21st Edition, 2001)

12 Η Ρύθμιση Του ΚΛΟΑ Αποστολάκης Μ. Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Τόμος Β 1995

13 Παράγοντες Που Επηρεάζουν Το Καρδιακό Έργο Το καρδιακό έργο/συστολή σχετίζεται στενά με την μυοκαρδιακή κατανάλωση Ο 2, η οποία βασικά εξαρτάται από: - την ενδομυοκαρδιακή τάση/μονάδα εγκάρσιας διατομής του τοιχώματος (wall stress: : T = p. r / 2d), - το βαθμό βράχυνσης των μυοκαρδιακών ινών - τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου - την καρδιακή συχνότητα (ν)) (κατανάλωση( Ο 2 ν )

14 Μυοκαρδιακή Κατανάλωση Ο 2 Σχεδόν με τον καλούμενο δείκτη τάσης - χρόνου = γινόμενο της μέσης καρδιακής τάσης x χρονική διάρκεια της συστολής. Εξαρτάται από τον καθαρό χρόνο εργασίας (net working time) = γινόμενο της χρονικής διάρκειας της συστολής x την καρδιακή συχνότητα

15 Καμπύλες Καρδιακής Λειτουργίας Και Φλεβικής Επαναφοράς Bray J.J. et al. Human Physiology,1 st ed. Blackwell, 1986 Καμπύλη Starling ή καμπύλη κοιλιακής λειτουργίας (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφόρτιση διατηρείται σταθερά)

16 Καμπύλη Starling Στην τετμημένη (άξονας Χ) - τιμές της τελοδιαστολικής κοιλιακής πίεσης ή - της πίεσης στον αριστερό κόλπο ή - της πίεσης στον δεξιό κόλπο, [υπό την προϋπόθεση ότι η κοιλιακή ευενδοτότητα (compliance) παραμένει σταθερή] Στην τεταγμένη (άξονας Υ) - οι τιμές του «έργου παλμού» (= όγκος παλμού x μέση αορτική πίεση) - της μέγιστης συστολικής κοιλιακής πίεσης - του όγκου παλμού - του ΚΛΟΑ [υπό την προϋπόθεση ότι η καρδιακή συχνότητα και η μεταφόρτιση παραμένουν σταθερές]

17 Ευενδοτότητα & Ανελαστικότητα Ευενδοτότητα ή διατασιμότητα (compliance or distensibility) είναι η παθητική μεταβολή του κοιλιακού όγκου ανά μονάδα μεταβολής της πίεσης (ΔV/ΔΡ). Το αντίστροφο της σχέσης αυτής αναφέρεται ως ανελαστικότητα (stiffness) και προσδιορίζεται από τα δομικά συστατικά των μυοκαρδιακών κυττάρων που αντιστοιχούν στο «εν παραλλήλω» συνδεδεμένο ελαστικό στοιχείο του μηχανικού προτύπου του καρδιακού μυός.

18 Καμπύλη Καρδιακής Λειτουργίας (Cardiac Function Curve) ή Καμπύλη Καρδιακής Παροχής

19 Αποστολάκης Μ. Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Τόμος Β 1995

20 Αποστολάκης Μ. Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Τόμος Β 1995

21 Επίδραση Ρ θ Στην Καμπύλη Καρδιακής Λειτουργίας

22 Επίδραση Της Συσταλτικότητας Και Της Ρ θ Στην Καμπύλη Καρδιακής Λειτουργίας

23 Αποστολάκης Μ. Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Τόμος Β 1995 ΦΕ = (ΜΜΠ - ΚΦΠ) / ΑΦΕ ΑΦΕ = 2/3φλεβική αντίσταση, 1/3 αντίσταση από αρτηρίδια και μικρές αρτηρίες ΜΠΠ= 7 mmhg, ΚΦΠ= 0 mmhg, ΑΦΕ= 1.4 mmhg/l

24

25 Αποστολάκης Μ. Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Τόμος Β 1995

26

27 Καρδιακή εφεδρεία Ως καρδιακή εφεδρεία θεωρείται το μέγιστο ποσοστό κατά το οποίο η καρδιά μπορεί να αυξήσει τον ΚΛΟΑ πάνω από το φυσιολογικό. Σε νέους φυσιολογικούς ενήλικες: % ( lt ΚΛΟΑ) Στους αθλητές: % ( lt ΚΛΟΑ) Στην ΚΑ δεν υφίσταται καρδιακή εφεδρεία.

28 Παράγοντες που ελαττώνουν την καρδιακή εφεδρεία

29 Αντισταθμιστικοί Μηχανισμοί Επί Καρδιακής Ανεπάρκειας (1) Ο μηχανισμός Frank-Starling

30 Αντισταθμιστικοί Μηχανισμοί Επί Καρδιακής Ανεπάρκειας (2) Η υπερτροφία (συγκεντρική και έκκεντρη) West J. Best & Taylor s Physiological Basis of Medical Practice, 11 th ed. Williams & Wilkins, 1985

31 Αντισταθμιστικοί Μηχανισμοί Επί Καρδιακής Ανεπάρκειας (3) Η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος Η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης- αγγειοτενσίνης (κατακράτηση Νa + και H 2 O) H της ADH, η του ANP, η της ενδοθηλίνης και η του ΝΟ Σε τελικά στάδια ΚΑ παρατηρείται και κυτταρο ταροκινών, οξειδωτικό stress, επανέκφραση πρωτοογκογονιδίων και εμβρυϊκού τύπου γονιδίων προάγουν την απόπτωση των μυοκαρδιακών κυττάρων.

32 Παθοφυσιολογία Καρδιακής Ανεπάρκειας Φόρτιση πίεσης Φόρτιση όγκου Ελαττωμένη συσταλτικότητα Περιορισμένη κοιλιακή πλήρωση

33 Παθοφυσιολογικές Συσχετίσεις σε Διάφορες Μορφές Κ Α Kaufman CH. E., McKee P. A. Essentials of Pathophysiology, Little-Brown, 1996

34 Δυναμική Της Κυκλοφορίας Σε Καρδιακή Ανεπάρκεια Από Έμφραγμα Μυοκαρδίου 1. Αντιρροπούμενη Καρδιακή Ανεπάρκεια

35 Δυναμική Της Κυκλοφορίας Σε Καρδιακή Ανεπάρκεια Από Έμφραγμα Μυοκαρδίου 1. Αντιρροπούμενη Καρδιακή Ανεπάρκεια

36 Αντιρροπούμενη Καρδιακή Ανεπάρκεια α) ελάττωση του ΚΛΟΑ και β) στάση του αίματος στις φλέβες με αποτέλεσμα αύξηση της συστηματικής φλεβικής πίεσης Μέσα σε 30 sec παρατηρείται έντονη διέγερση των συμπαθητικών αντανακλαστικών Κατά τη διάρκεια της επακολουθούσας εβδομάδας παρατηρούνται: α) κατακράτηση υγρών διά των νεφρών και β) προοδευτική ανάνηψη της καρδιάς Η αποκατάσταση του μυοκαρδίου στις επόμενες 5-7 εβδομάδες ή στους επόμενους μήνες με κοιλιακή αναδιαμόρφωση (remodeling)

37 Νεφρική Κατακράτηση Υγρών Ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης Ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης- αγγειοτενσίνης Αύξηση της έκκρισης αλδοστερόνης Αύξηση της έκκρισης της ADH, υπερέκκρισης ΑΝΡ, υπερπαραγωγή νεφρικών προσταγλανδινών, ντοπαμίνης, ενδοθηλίνης

38 2. Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια

39 2. Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια

40 Aναστολή της επιδείνωσης της μη αντιρροπούμενης KA

41 Καρδιογενής Καταπληξία Ο θάνατος επέρχεται σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ άλλοτε μετά από διάστημα μερικών ημερών Σε φυσιολογικό μυοκάρδιο, θα πρέπει η ΜΑΠ < 45 mm Hg για να αρχίσει η έκπτωση της καρδιακής λειτουργίας Σε εμφραγματικό όμως μυοκάρδιο εμφανίζεται εξάντληση της καρδιάς όταν η ΜΑΠ < mm Hg. Εάν ΜΑΠ < 20 mm Hg κάτω από τη φυσιολογική για περίοδο έως μίας ώρας παρατηρείται 85% θνητότητα.

42 Οίδημα σε ασθενείς με καρδιακή Ενώ η οξεία ΚΑ της αριστερής κοιλίας προκαλεί μεγάλη συμφόρηση των πνευμόνων και ανάπτυξη οξέος πνευμονικού οιδήματος με θάνατο μέσα σε λεπτά έως ώρες, η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια οιουδήποτε τύπου δεν δημιουργεί άμεσα περιφερικό οίδημα ανεπάρκεια

43 Ο Μηχανισμός Δημιουργίας Του Πνευμονικού Οιδήματος Η του προφορτίου της ΑΚ της πίεσης των πνευμονικών τριχοειδών διίδρωση υγρού στις κυψελίδες της οξυγόνωσης του αίματος μυοκαρδιακή καταστολή & αγγειοδιαστολή της φλεβικής επαναφοράς και συνεπώς του προφορτίου

44 Κλινική Εικόνα της ΑΚΑ Από χαμηλό ΚΛΟΑ Γενικευμένη αδυναμία, ολιγουρία, νυκτουρία, τάση για λιποθυμία, σύγχυση, υπνηλία, ταχυκαρδία, νηματοειδής σφυγμός, ψυχρό δέρμα, εφίδρωση Από πνευμονική συμφόρηση Δύσπνοια με την κόπωση, ορθόπνοια, παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια, αναπνοή Cheyne-Stokes Stokes-Βήχα, καρδιακό άσθμα (δύσπνοια με βρογχόσπασμο), πνευμονικό οίδημα Από συστηματική συμφόρηση Οιδήματα, ασκίτη, ηπατομεγαλία, άλγος δεξιού υποχονδρίου, ανορεξία, ναυτία, εμέτους

45 Κλινική Εικόνα της ΑΚΑ Guyton A. Textbook of Physiology, Saunders 1981 Netter F.H. The CIBA collection of Medical Illustrations, Vol. 5. Heart, 1981

46 Κλινική Εικόνα της ΔΚΑ Guyton A. Textbook of Physiology, Saunders 1981 Netter F.H. The CIBA collection of Medical Illustrations, Vol. 5. Heart, 1981

47 Παθοφυσιολγία Και Κλινική Εικόνα Της ΚΑ

48 Βασικές Αρχές Θεραπείας Της Καρδιακής Ανεπάρκειας Αύξηση του ΚΛΟΑ Η αρτηριοδιασταλτική υδραλαζίνη (παλαιότερα) Τα ινότροπα (δακτυλίτιδα) Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-μεα) Ελάττωση του προφορτίου Τα διουρητικά (ελαττώνοντας τον ενδαγγειακό όγκο) και τα νιτρώδη (ελαττώνοντας τη φλεβική επαναφορά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθ/τής: Καθηγητής Δ.Ι. Χατσέρας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Σύγχρονα δεδομένα Αλεξανδρούπολη 1998 Επιμέλεια κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις Κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις έχουν περισσότερες από μία ορθές απαντήσεις. Επομένως ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις ως έχουν (διότι εκεί χρησιμοποιούμε ερωτήσεις με μία μόνο ορθή απάντηση).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επείγοντα προβλήματα υπέρτασης (σελ.89 96). 6.Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης (σελ.97 118). Επίλογος (σελ.119 124).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επείγοντα προβλήματα υπέρτασης (σελ.89 96). 6.Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης (σελ.97 118). Επίλογος (σελ.119 124). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: λίγα λόγια για την αρτηριακή πίεση (σελ.2-4). 1.Γενικά περί της αρτηριακής πίεσης (σελ.5 16). 2.Παθοφυσιολογία της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης (σελ.17 38). 3.Δευτεροπαθής αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Κλινικές, Ηλεκτροφυσιολογικές, και Νευροορμονικές Παράμετροι, και Νεώτεροι Ηχοκαρδιογραφικοί Δείκτες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Επιµέλεια έκδοσης Καθηγητής Μάριος Μαρσέλος Ιωάννινα 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ. Κωνσταντή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 Κ. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ ÔÏÌÅÁÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÓ - ÊËÉÍÉÊÏÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÖÕÓÉÏËÏÃÉÁÓ ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 (Σεπτέμβριος 2004)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 (Σεπτέμβριος 2004) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 (Σεπτέμβριος 2004) 1. Το κυριότερο προνεφρικό αίτιο οξείας νεφρικής ανεπάρκειας είναι: Α. Η οξεία αμφοτερόπλευρη απόφραξη των νεφρικών αρτηριών Β. Η οξεία αμφοτερόπλευρη απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Μάριος Παναγιώτου 1, Εμμανουήλ Καστανάκης 1, Ιωάννης Βογιατζής 2 1 Γ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Σπουδαστές: Κουγιουµουτζάκη Αναστασία ΑΜ:4126 Κασκούρα Βασιλική ΑΜ:4254 Υπεύθυνη καθηγήτρια: αφέρµου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο κυκλοφορικό σύστημα και έχουν περισσότερες από μία ορθές απαντήσεις. Επομένως ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις ως έχουν (διότι εκεί χρησιμοποιούμε ερωτήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Για ποιο λόγο η από του στόµατος χορήγηση διαλύµατος πλούσιου σε NaCl και γλυκόζη είναι πιο αποτελεσµατική κατά της αφυδάτωσης λόγω διάρροιας, από ότι η χορήγηση διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Triatec 2,5 περιέχει 2,5 mg ραμιπρίλη. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 137 2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ. Παπακωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΣΧΟΛΗ ΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπέρταση Και Παχυσαρκία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΙΖΑΝΗ ΒΑΙΑ (A.M279)

Διαβάστε περισσότερα