ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΧΘ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 64/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.ΓΕΝΙΚΑ: Η παρούσα αποτελεί την µελέτη εργοταξιακής Σήµανσης-Ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του τµήµατος της Εθνικής Οδού στη χθ , από τον Κόµβο στη θέση Γηπέδου του οικιστικού συγκροτήµατος Φιλιππιάδας, έως τη χθ πριν τον κόµβο της Γέφυρας Καλογήρου. Αφορά τη σήµανση του οδικού τµήµατος της Ε.Ο. για την εξυπηρέτηση των εργοταξιακών µηχανηµάτων για την κατασκευή του έργου «Επέκταση ικτύου αποχέτευσης στην πόλη της Φιλιππιάδας». Στην παρούσα µελέτη συµπεριλαµβάνονται οι απαραίτητες ρυθµίσεις κυκλοφορίας καθώς και η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση (ρυθµιστικές- πληροφοριακές πινακίδες) στο συγκεκριµένο τµήµα, όπως και τα απαραίτητα µέτρα ασφάλισης. \ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ A1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η Ε.Ο. εξυπηρετεί µέρος των µετακινήσεων προς Άρτα και το σύνολο προς Πρέβεζα από την κατεύθυνση των Ιωαννίνων καθώς και από και προς το εσωτερικό του οικισµού. Την χειµερινή περίοδο εξυπηρετεί καθηµερινά σχετικά µικρό όγκο κυκλοφορίας, σε αντίθεση µε τους θερινούς µήνες που καταγράφεται ισχυρός φόρτος προς την περιοχή της θάλασσας. Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών ξεκίνα από τη θέση του Γηπέδου και αναπτύσσεται σε µήκος περ. 700µµ. Με τις περιοχές συναρµογών η ζώνη επιρροής των εργασιών ξεπερνά τα 1000µ.

2 Η ταχύτητα που καταγράφεται στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών της οδού είναι αρκετά υψηλότερη του επιτρεποµένου ορίου των 50 χλµ/ώρα. Η προσέγγιση της ζώνης των εργασιών της οδού γίνεται µετά το καµπύλο τµήµα της Ε.Ο στον κόµβο του Γηπέδου µε ικανοποιητικές συνθήκες ορατότητας. Για την εκτέλεση των εργασιών γίνεται αποκλεισµός τµήµατος του οδοστρώµατος, ήτοι της δεξιάς λωρίδας για τη δηµιουργία ζώνης 3,00-4,00µ για την είσοδο και έξοδο των εργοταξιακών µηχανηµάτων και την εκτέλεση των εργασιών. Στην κεντρική οδό για το χρονικό διάστηµα διάρκειας των εργασιών στην Ε.Ο. εξασφαλίζονται δυο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25 µ. έκαστη ανά κατεύθυνση. Α.1.1. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη Φάση εργασιών: Α Γενική Ρύθµιση Κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου ρυθµίζεται η διερχόµενη κυκλοφορία στο εύρος των δυο διαµορφωµένων λωρίδων κυκλοφορίας στην περιοχή εργασιών. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην Ε.Ο, ενώ στις κάθετες ηµοτικές οδούς κατά τις εργάσιµες ήµερες και ώρες θα διεξάγεται, στις θέσεις εισόδου-εξόδου, κάθετα στην εργοταξιακή ζώνη, µε διέλευση από το χώρο του εργοταξίου που θα ελέγχεται από το προσωπικό του αναδόχου κατ ελάχιστο από δυο (2) άτοµα. Στην κατάντη περιοχή,στην κατεύθυνση προς Άρτα, απαγορεύονται οι αριστερόστροφες κινήσεις σ όλο το τµήµα της οδού που εκτελούνται εργασίες, λόγω της στένωσης του οδοστρώµατος και της αφαίρεσης της λωρίδας αναµονής των αριστερόστροφων κινήσεων. Οι κίνησης προς το εσωτερικό της κατάντη οικιστικής περιοχής θα διεξάγονται από εναλλακτικές διαδροµές,αξιοποιώντας το εσωτερικό δίκτυο και τους κόµβους πρόσβασης πριν και µετά την εργοταξιακή περιοχή. Κατά τη διάρκεια της φάσης των εργασιών στην αποκλεισµένη περιοχή, για την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων προτείνεται η παρακάτω λύση. Α ιασφάλιση όρων ασφάλειας εκτέλεσης εργασιών και διεξαγωγής της κυκλοφορίας. Στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει µείωση της ταχύτητας στα 30 χλµ/ώρα σε απόσταση περ. 200 µµ εκατέρωθεν της ζώνης επιρροής των εργασιών. Ελάχιστες απαιτήσεις - Γεωµετρικά στοιχεία. Υφιστάµενη κατάσταση: Το διαθέσιµο υφιστάµενο ασφαλτοστρωµένο οδόστρωµα στον κόµβο Πυροσβεστικής ανέρχεται σε µέσο πλάτος περ. 10,30 µµ. Για τη χρησιµοποίηση του εύρους των 6,50µµ για τις απαιτήσεις της κυκλοφορίας κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών απαιτούνται: Ελάχιστες Απαιτήσεις Κυκλοφορίας: Ελάχιστο πλάτος Λωρίδας κυκλοφορίας (Ε.Ο.) = 6,50 Ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας εργοταξιακών µηχ. = 3,25 Σύνολο απαιτούµενου πλάτους. = 9,75µµ Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις εφαρµόζονται για µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 30 χλµ/ώρα στη ζώνη εκτέλεσης των έργων. Με τη σταδιακή µείωση της ταχύτητας από το όριο των 50 χλµ/ώρα. και λόγω προστασίας των εργαζοµένων, θα τοποθετηθεί προστατευτικό πλαστικό πλέγµα χρώµατος πορτοκαλί και οι απαραίτητη κάθετη και οριζόντια σήµανση.

3 Στις ζώνες συναρµογής τοποθετούνται σε αποστάσεις των 10,00µµ κάθετες ρυθµιστικές πινακίδες σε στύλους και σε κατάλληλη βάση στήριξης του στύλου που να αποκλείει την ανατροπή του από ανεµοπίεση και πρέπει να πληρούν τους όρους παθητικής ασφάλειας κατά την πρόσκρουση οχήµατος επί αυτών. Στο υπόλοιπο µήκος της εργοταξιακής ζώνης τοποθετούνται ανά 20µµ. Σύνολο διατιθέµενου πλάτους : Λωρίδες κυκλοφορίας = 6,50µµ Ζώνη εργασιών >= 3,60-4,00µµ Α Ρύθµιση κυκλοφορίας στη φάση εργασιών. Τα προβλήµατα κυκλοφορίας που πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών είναι τα παρακάτω: Φάσεις εκτέλεσης των εργασιών. Οι εργασίες προβλέπεται να διεξαχθούν σε µια φάση στο σύνολο του µήκους του έργου.η διαχείριση της κυκλοφορίας ρυθµίζεται από την προτεινόµενη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση (συνηµµένα σχέδια). Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση των εργασιών σε επιµέρους φάσεις προτείνουµε να εκτελεστεί σε δυο φάσεις,ήτοι τέµνοντας το έργο σε δυο τµήµατα, όσο αφορά την Εθνική οδό. Η οριζόντια διαγράµµιση θα κατασκευαστεί εφ άπαξ και για τις δυο φάσεις. Οι ζώνες συναρµογής εισόδου και εξόδου θα παραµείνουν ίδιες. Ηµιφάσεις κατασκευής του έργου. Η κατακόρυφη σήµανση θα µεταφέρεται στο αντίστοιχο τµήµα εκτέλεσης των εργασιών Πρώτη ηµιφάση. Θα κατασκευαστούν εργασίες στο πρώτο ήµισυ του συνολικού τµήµατος. Η τοποθέτηση της κάθετης σήµανσης θα γίνει όπως προβλέπεται στο σχέδιο στη ζώνη συναρµογής εισόδου και στο πρώτο ήµισυ του έργου. Στο δεύτερο ήµισυ, που δεν εκτελούνται εργασίες, θα τοποθετηθούν πλαστικοί κώνοι η κολονάκια στην προέκταση της γραµµής τοποθέτησης του πορτοκαλί πλέγµατος έως ότου συναντήσουν τη σήµανση της ζώνης συναρµογής εξόδου. εύτερη ηµιφάση. Θα κατασκευαστούν εργασίες στο δεύτερο ήµισυ του συνολικού τµήµατος του έργου επί της Ε.Ο. Η τοποθέτηση της κάθετης σήµανσης θα γίνει όπως προβλέπεται στο σχέδιο πριν τη ζώνη συναρµογής εισόδου και στο δεύτερο ήµισυ του έργου. Στο πρώτο ήµισυ, που δεν εκτελούνται εργασίες, θα τοποθετηθούν πλαστικοί κώνοι η κολονάκια στην προέκταση της γραµµής τοποθέτησης του πορτοκαλί πλέγµατος, έως ότου συναντήσουν τη σήµανση της ζώνης συναρµογής εισόδου. Εκτέλεση εργασιών στις κάθετες οδούς προς το εσωτερικό του οικισµού. Στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στις κάθετες οδούς προς το εσωτερικό του οικισµού. Στα τµήµατα που διεξάγονται οι εργασίες γίνεται αποκλεισµός της οδού λόγω της έλλειψης του αναγκαίου πλάτους για την εξασφάλιση του απαραίτητου πλάτους για ταυτόχρονη κυκλοφορία. Ο αποκλεισµός στην κυκλοφορία της οδού πρόκειται να διαρκέσει, όσο εκτελούνται εργασίες επί των δηµοτικών οδών, βάσει του χρονοδιαγράµµατος του έργου. Η εξυπηρέτηση των µετακινήσεων στην περιοχή θα γίνεται κατά τη διάρκεια των εργασιών από εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

4 Β. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Β.1. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Γενικά. Κατά το στάδιο προγραµµατισµού των ενεργειών σύνταξη των διαδικασιών που αφορούν στο κλείσιµο λωρίδων κυκλοφορίας, θα πρέπει: Να προετοιµάζεται ένα σχέδιο κυκλοφοριακού ελέγχου που θα εξυπηρετεί τη κυκλοφορία µε ελάχιστη καθυστέρηση. Να καθορίζονται ασφαλείς περιοχές έργων. Να καθορίζονται σαφείς ζώνες ασφαλείας, παρακείµενες στις περιοχές έργων. Προκειµένου περί αστικών περιοχών να γίνεται ο σχεδιασµός ασφαλών διαδροµών κίνησης πεζών, µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά ( πλάτος διαδρόµου, εξασφάλιση συνέχειας, αντιστοίχιση µε διαβάσεις οδού) ικανά να εξυπηρετήσουν τους υπάρχοντες φόρτους πεζών. Να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση προς και από τους χώρους εργασιών, για τους εργαζόµενους και τα εργοταξιακά οχήµατα. Να υιοθετηθούν ασφαλείς διαδικασίες για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των σηµάνσεων, εν γένει. Οι διατάξεις ρυθµίσεων/ ελέγχου της κυκλοφορίας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε ένα από τα τυπικά σκαριφήµατα εργοταξιακής διαµόρφωσης που δίνονται στο Κεφ.10 Οι µόνιµες πινακίδες και η οριζόντια σήµανση, δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε αντίφαση µε την προσωρινή σήµανση, και θα πρέπει είτε να καλύπτονται µε αδιαφανές ανθεκτικό υλικό (π.χ µελανό φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 0,10mm), είτε να αφαιρούνται. Η εγκατάσταση της σήµανσης των εκτροπών κυκλοφορίας θα πρέπει να προηγείται του κλεισίµατος οποιασδήποτε λωρίδας ή καταστρώµατος. Το σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθµίσεων θα πρέπει να διασφαλίζει τον αποκλεισµό εµπλοκής των εργαζοµένων µε την διερχόµενη κυκλοφορία καθώς και την ασφαλή κίνηση πεζών, ε αστικές περιοχές. Η εγκατάσταση και η αφαίρεση της σήµανσης θα πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά, και να διενεργείται σε ώρες µειωµένου κυκλοφοριακού φόρτου. Ο ανάδοχος, θα πρέπει να ετοιµάσει ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα ενεργειών καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών, λαµβάνοντας πάντα υπ' όψη τη πολυπλοκότητα των έργων και του κλεισίµατος των λωρίδων. Προγραµµατισµός - Προέλεγχος Κατά τον προγραµµατισµό και την προετοιµασία των λεπτοµερών διαδικασιών για κάθε διάταξη, οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν είναι: Ορισµός ενός ατόµου υπεύθυνου για το κλείσιµο / άνοιγµα των λωρίδων / καταστρωµάτων. Το άτοµο αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό σε όλο το προσωπικό. Χρήση από τους εργαζόµενους ιµατισµού υψηλής αντανακλαστικότητας σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 471. Αυτό είναι ένα θέµα που αφορά την ασφάλεια όχι µόνο του εργαζόµενου, αλλά και των άλλων. Τα οχήµατα, να φέρουν την κατάλληλη σήµανση, συµπεριλαµβανοµένων και αναλαµπόντων κίτρινων φανών µε οδηγίες για τη χρήση τους.

5 Γνωστοποίηση σε όλο το προσωπικό του χρονικού προγραµµατισµού των εργασιών. Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή των ωρών υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου. Εκπαίδευση του προσωπικού, για την εξοικείωση του µε τη σειρά του κάθε εγχειρήµατος. ιασαφήνιση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του κάθε ατόµου Η φόρτωση και εκφόρτωση των πινακίδων θα πρέπει να γίνεται από την πλευρά του οχήµατος που δεν συνορεύει µε την κυκλοφορία. Προστασία του προσωπικού µε όχηµα αποκλεισµού λωρίδας. Κατά την εγκατάσταση και αποµάκρυνση των πινακίδων και των άλλων µέσων σήµανσης που έχουν τοποθετηθεί στη κεντρική νησίδα, καθώς και όπου αλλού αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας. Σαφής ορισµός και επισήµανση των εισόδων-εξόδων των εργοταξιακών οχηµάτων. Πρόβλεψη για τη διέλευση των οχηµάτων άµεσης ανάγκης, µε κατάλληλη σήµανση ώστε να διέρχονται ανενόχλητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Καθορισµός συγκεκριµένων διαδικασιών για την αποµάκρυνση ή κάλυψη των προσωρινών πινακίδων όταν δεν ισχύουν (π.χ εκτός ωρών εργασίας κατά την νύκτα). Η απόδοση στην κυκλοφορία (µετά το πέρας των εργασιών) των λωρίδων και καταστρωµάτων, για τη συνήθη χρήση, θα πρέπει να ακολουθεί παρόµοιες διαδικασίες. Με το πέρας των εργασιών, δεν θα πρέπει να παραµένουν πινακίδες κυκλοφορίας ή άλλα µέσα σήµανσης στην περιοχή έργων. Προετοιµασία Ο ανάδοχος πρέπει, πριν την έναρξη της εργασίας να έχει επιτελέσει τα επόµενα καθήκοντα: Έλεγχο και όπου είναι απαραίτητο, επισκευή, αντικατάσταση ή προµήθεια: Σηµάνσεων, στηριγµάτων σηµάνσεων, κώνων, πινακίδων οριοθέτησης έργων, φραγµάτων, προειδοποιητικών αναλαµπόντων φανών κ.λ.π. τα οποία είναι απαραίτητα για τον αποκλεισµό του τµήµατος του οδοστρώµατος. Οποιωνδήποτε αναγκαίων µη τυποποιηµένων σηµάτων έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Εξοπλισµού ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων και διακριτικών οριζοντίων σηµάνσεων και κίτρινων φανών κινδύνου. Υψηλής ευκρίνειας ιµατισµού για όλο το προσωπικό. Προµήθεια ειδικών οχηµάτων για κινητά φράγµατα / εµπόδια λωρίδων. ιευθέτηση µεταφοράς σηµάνσεων, στηρίγµατα σηµάνσεων κ.λ.π. επί των οχηµάτων στη σωστή σειρά και στις καλύτερες δυνατές θέσεις ώστε να διευκολύνεται η απόσυρση αυτών των σηµάνσεων µετά το τέλος της δραστηριότητας. Να δίνονται εντολές σε όλο το προσωπικό σχετικά µε τη συχνότητα των δραστηριοτήτων και τα προσωπικά τους καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, να ελέγχονται τα οχήµατα, ο εξοπλισµός και το προσωπικό ώστε όλα να βρίσκονται στη σωστή θέση. Μεθοδολογία για Τοποθέτηση και Απόσυρση Σηµάνσεων. Ο υπεύθυνος πρέπει να εκτιµά την καταλληλότητα της περιγραφόµενης µεθόδου λαµβάνοντας υπ' όψη τη χάραξη της οδού, τον φόρτο, τη σύνθεση και την ταχύτητα της κυκλοφορίας και άλλους συντελεστές που µπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των χρηστών και των εργαζοµένων στα εργοτάξια. Έχοντας εκτιµήσει πλήρως τους κινδύνους πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση τους.

6 Οι βασικές αρχές εγκατάστασης / τοποθέτησης σήµανσης περιλαµβάνουν τα εξής: Οι σηµάνσεις µπορεί να τοποθετούνται σε ένα ή δύο στάδια. Αν τοποθετούνται σε ένα ή δύο στάδια. Αν τοποθετούνται σε δύο, κατά το πρώτο στάδιο τοποθετούνται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σηµείο οριστικής τοποθέτησης τους, σαφώς εκτός οδοστρώµατος. Το εµπρόσθιο µέρος της σήµανσης δεν πρέπει να είναι ορατό από του οδηγούς και αν είναι απαραίτητο, πρέπει να είναι καλυµµένη. Κατά το δεύτερο στάδιο οι σηµάνσεις πρέπει να εγκαθίστανται στη σωστή θέση και τα καλύµµατα τους να αποµακρύνονται. Η τοποθέτηση των σηµάνσεων πρέπει να αρχίζει µε το προειδοποιητικό σήµα (Κ-20) όσο το δυνατόν µακρύτερα από το εργοτάξιο. Το όχηµα που φέρει τη σήµανση πρέπει να πλησιάσει το εργοτάξιο µέσω της κυκλοφορίας και να σταθµεύσει ασφαλώς έτσι ώστε να µειωθεί όσο το δυνατόν η εµπλοκή του µε την κανονική κυκλοφορία, έχοντας θέσει σε λειτουργία τους κίτρινους προειδοποιητικούς φανούς. Αφού σταθµεύσει το όχηµα, πρέπει να προστατεύεται τοποθετώντας, όσο πλησιέστερα γίνεται, τις σηµάνσεις Ρ-52 α ή Ρ52δ. Αν ο υπεύθυνος το θεωρεί απαραίτητο πρέπει να τοποθετείται ένα όχηµα αποκλεισµού λωρίδας ή ερείσµατος για να προστατεύει το όχηµα που φέρει την σήµανση και διατηρώντας µία απόσταση 25 µέτρων πίσω από αυτό. Όποτε είναι δυνατό πρέπει οι πινακίδες και τα λοιπά στοιχεία να εκφορτώνονται από την δεξιά πλευρά ή πίσω από το όχηµα. Το όχηµα που φέρει την σήµανση θα µετακινηθεί προς το επόµενο σηµείο σήµανσης ακολουθούµενο από ένα όχηµα αποκλεισµού λωρίδας (αν διατίθεται) και θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται µέχρι να τοποθετηθούν όλα τα σήµατα. Κώνοι ή πινακίδες οριοθέτησης έργων τοποθετούνται σε περίπτωση εργασίας εκτός των παρυφών του οδοστρώµατος, κατά τη ροή της κυκλοφορίας, µαζί µε ένα όχηµα που φέρει σήµανση και ένα όχηµα αποκλεισµού λωρίδας ( αν διατίθεται) προκειµένου να υπάρχει ασφάλεια. Κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της σήµανσης το όχηµα που φέρει σήµανση και το όχηµα αποκλεισµού λωρίδας πρέπει να σβήσουν τους προειδοποιητικούς φανούς τους, να εισέλθουν στην κανονική κυκλοφορία και να εγκαταλείψουν το εργοτάξιο. Οι βασικές αρχές για απόσυρση σηµάνσεων περιλαµβάνουν τα παρακάτω: Οι γενικές τεχνικές αφαίρεσης είναι παρεµφερείς µε αυτές της τοποθέτησης. Η κύρια διαφορά συνίσταται στη συχνότητα των σταδίων. Πριν αρχίσει η αφαίρεση, στο εργοτάξιο πρέπει να γίνεται επιστάµενος έλεγχος ώστε να εξακριβωθεί µε βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν εργαζόµενοι, εργοταξιακά οχήµατα ή / και µηχανήµατα, υλικά και µπάζα. Τα προειδοποιητικά σήµατα έργων (Κ-20) παραµένουν µέχρι να αφαιρεθούν όλες οι άλλες σηµάνσεις και στοιχεία εξοπλισµού. Ένα όχηµα αποκλεισµού λωρίδας πρέπει να χρησιµοποιείται προκειµένου να προστατεύει το όχηµα που φέρει τη σήµανση σε όλες τις περιπτώσεις, το οποίο διατηρεί µία κατάλληλη θέση, συνήθως 30 έως 45 µέτρα σε υπεραστικές οδούς και 15 µέτρα σε αστικές, από το όχηµα που φέρει την σήµανση, εµπρός ή πίσω από αυτό, σε σχέση µε την επερχόµενη κυκλοφορία. Οι κώνοι και οι πινακίδες οριοθέτησης έργων θα είναι τα πρώτα που θα αφαιρούνται ενώ το όχηµα που φέρει τη σήµανση θα λειτουργεί εντός των ορίων της αποκλεισµένης περιοχής όπου το πλάτος είναι αρκετό.

7 Μετά την ολοκλήρωση της αφαίρεσης των κώνων και των πινακίδων οριοθέτησης έργων και τα δύο οχήµατα θα πλησιάσουν την τελευταία τοποθετηµένη σήµανση, συνήθως την Ρ-36, και θα αφαιρούνται όλα τα σήµατα µε αντίθετη σειρά από αυτή της διαδικασίας τοποθέτησης. Αυτό συνήθως απαιτεί τη χρήση ενός οχήµατος αποκλεισµού λωρίδας µπροστά από το όχηµα που φέρει τη σήµανση έχοντας στο εµπρόσθιο µέρος τη σήµανση Ρ-52 α ή Ρ-52 δ. Οι τελευταίες σηµάνσεις που πρέπει να αφαιρεθούν είναι οι προειδοποιητικές σηµάνσεις έργου Κ-20. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαίρεσης των σηµάνσεων, το όχηµα που φέρει αυτές και το όχηµα αποκλεισµού των λωρίδων σβήνουν τους προειδοποιητικούς φανούς τους, εισέρχονται στην κυκλοφορία και εγκαταλείπουν το εργοτάξιο. Β.1.ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Β.1.1. ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ζώνη Προειδοποίησης Είναι η περιοχή στην οποία, χωρίς να αλλάζουν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού, φέρει την προειδοποιητική σήµανση που προετοιµάζει τους οδηγούς για την επερχόµενη αλλαγή διατοµής των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και των συνθηκών κυκλοφοριακής ροής που θα επέλθει λόγω του εργοταξίου. Ανάλογα µε τη σοβαρότητα της εκτροπής και των κυκλοφοριακών φόρτων της συγκεκριµένης οδού, προκειµένου περί υπεραστικής ή περιαστικής οδού πρέπει, να έχει µήκος µέτρα. Στη ζώνη αυτή γίνεται και η προσαρµογή του ορίου ταχύτητας στις συνθήκες που θα διαµορφωθούν. Η µείωση του ορίου ταχύτητας γίνεται µε βήµατα των 20 χλµ/ώρα στις υπεραστικές και περιαστικές οδούς και µε βήµατα των 10 χλµ/ώρα στις αστικές. Σε αστικές οδούς το µήκος της εν λόγω ζώνης θα καθορίζεται, αναλόγως των γενικών κυκλοφοριακών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής, από τον υπεύθυνο µηχανικό ασφαλείας του εργοταξίου. Πάντως σε καµία περίπτωση δεν θα είναι µικρότερη του µήκους της παρειάς ενός οικοδοµικού τετραγώνου προ του σηµείου έναρξης των εργασιών. Ζώνη Συναρµογής Εισόδου Σε αυτήν γίνεται η µείωση του αριθµού ή/ και του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας ή/ και η µετάβαση σε άλλον, εκτός της κύριας κατευθύνσεως κυκλοφορίας, διάδροµο (π.χ. παλαιά οδό, παράπλευρη οδό). Αναλόγως της δυσχέρειας της συναρµογής το µήκος αυτής θα κυµαίνεται από µέτρα η δε οριζοντιογραφική κλίση δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη του 1:25 µε ιδανική τιµή 1:50. Η ελάχιστη ακτίνα σε οριζοντιογραφία θα είναι 240 µέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 75 µέτρα στις αστικές. Το ελάχιστο µήκος ευθυγράµµου τµήµατος µεταξύ αντίρροπων καµπυλών, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας οριζοντιογραφικής λύσης (τύπου S), θα είναι 20 µέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς ενώ µπορεί και να µηδενίζεται, εφόσον δεν υπάρχει επάρκεια χώρου, στις αστικές. Οι ελάχιστες καµπύλες συναρµογής σε µηκοτοµή είναι για µεν τις κυρτές καµπύλες µέτρα για δε τις κοίλες µέτρα για δε τις κοίλες µέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και και µέτρα αντιστοίχως στις αστικές.

8 Μεταβατική Ζώνη Εισόδου Αυτή χρησιµοποιείται για την προστασία των εργαζοµένων στην εργοταξιακή ζώνη. Έχει τη θέση και τη διατοµή µε βάση τη ζώνη συναρµογής και είναι αυτή της κύριας εργοταξιακής ζώνης. Το µήκος της ορίζεται σε 100 µέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και σε 30 µέτρα στις αστικές. Ζώνη Έργων Σε αυτήν η κυκλοφορία κινείται παραπλεύρως των εκτελούµενων έργων. Το µήκος της ζώνης είναι ίσο µε αυτό των εκτελούµενων έργων. Η διατοµή αυτής είναι η µέγιστη δυνατή. Η απόσταση της περιοχής εκτελουµένων έργων από το διάδροµο κυκλοφορίας πρέπει να είναι τόση, ώστε να διασφαλίζεται η σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων από τη διερχόµενη, δίπλα από το εργοτάξιο, κυκλοφορία και πάντως, όχι µικρότερη των 1.20 µέτρων. Εφ όσον η απόσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να είναι επαρκής πρέπει να προβλέπονται πρόσθετα µέτρα προστασίας (προστατευτικά κιγκλιδώµατα, κ.λ.π.). Σε περιπτώσεις ζωνών έργων που σε κάποια από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή η παραχώρηση περισσοτέρων της µιας λωρίδων κυκλοφορίας, το µήκος της ζώνης αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα µέτρα. Στις αστικές περιοχές θα πρέπει, επί πλέον, να προβλέπεται προστατευόµενος διάδροµος κίνησης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1.20 µ και αν είναι δυνατόν αµφίπλευρος. Ζώνη Συναρµογής Εξόδου Σε αυτήν γίνεται η µετάβαση από την εργοταξιακή διατοµή στην κανονική. Τα γεωµετρικά της χαρακτηριστικά (µήκος, οριζοντιογραφική και µηκοτοµική κλίση) πρέπει να είναι τα ίδια µε αυτά της ζώνης συναρµογής εισόδου. Ζώνη Αποκατάστασης της Κυκλοφορίας Σε αυτήν έχει πλέον αποκατασταθεί η κανονική διατοµή και ο διάδροµος κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων. Τοποθετείται η κατάλληλη σήµανση, που ενηµερώνει τους οδηγούς για το πέρας της εργοταξιακής ζώνης. Το µήκος αυτής θα είναι 50 µέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 20 µέτρα στις αστικές. Ελάχιστες Απαιτήσεις Ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας: Σε όλες τις ζώνες µιας εργοταξιακής περιοχής το ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας θα είναι 3.25 µέτρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας λωρίδες ανά κατεύθυνση το πλάτος των 3,25 µέτρων είναι το ελάχιστο για την δεξιά κατά τη φορά της κυκλοφορίας λωρίδα και 2.75 µέτρα στις αστικές. Ελάχιστο ελεύθερο ύψος κυκλοφορίας: Σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικού στην περιοχή εκτροπής της κυκλοφορίας ή κατασκευής τεχνικού άνω διάβασης το ελάχιστο ελεύθερο ύψος 4.40 µέτρα, στις υπεραστικές οδούς και 3,80 µέτρα στις περιαστικές και αστικές.

9 Μέγιστη κατά µήκος κλίση: Σε περίπτωση κατασκευής νέων οδικών τµηµάτων ή στις περιοχές συναρµογών, η µέγιστη κατά µήκος κλίση είναι 6.0% (κατ' εξαίρεση και µέχρι 7.0%) στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 10.0% στις αστικές. Ελάχιστες πλευρικές αποστάσεις: Το ελάχιστο περιθώριο µεταξύ προστατευτικών στηθαίων και της όψης βάθρου ικριωµάτων 0.75 µέτρα. Β.1.2. ΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ Ζώνη Προειδοποίησης Χρησιµοποιούνται οι πινακίδες προειδοποίησης έργων επί της οδού (Κ-20), αυτές της σταδιακής µείωσης της ταχύτητας (Ρ-32) µε βήµατα των 20 χλµ./ώρα στις περιαστικές και υπεραστικές οδούς και των 10 χλµ./ώρα στις αστικές, οι πληροφοριακές πινακίδες αλλαγής της διατοµής και της ροής της κυκλοφορίας (Π- 69, 69α, 70 και 70α) και τυχόν άλλες ρυθµιστικές που απαιτούνται λόγω της µορφής της εργοταξιακής ζώνης (π.χ απαγόρευση προσπεράσµατος σε περίπτωση µείωσης του διαδρόµου κυκλοφορίας σε 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση),συνοδευόµενες από τις απαραίτητες πρόσθετες (Πρ-1) που καθορίζουν την απόσταση που αρχίζουν τα έργα ή / και έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις. Ζώνη Συναρµογής Εισόδου Σε αυτήν τοποθετούνται οι πινακίδες έργων επί της οδού (Κ-20) και ορίου ταχύτητας (Ρ-32) που ισχύει κατά µήκος της ζώνης εργοταξίου, καθώς και οι πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες κατευθύνσεως προς το εργοταξιακό διάδροµο κίνησης (Ρ-52 και Π-74, 75, 76, 77, 78 και 79). Στη ζώνη συναρµογής εισόδου οι πινακίδες οριοθέτησης της συναρµογής (µείωση του αριθµού ή του πλάτους ή του διαδρόµου των λωρίδων κυκλοφορίας) Π- 77 ή Π-78 µε τους αναλάµποντες φανούς τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ τους ίση µε 10 µέτρα. Σε ιδιαιτέρως δυσχερή συναρµογή είναι δυνατόν να τοποθετείται µικρότερο όριο ταχύτητας µόνο κατά µήκος της ζώνης συναρµογής. Μεταβατική Ζώνη Εισόδου Τοποθετούνται ίδιες πινακίδες µε της ζώνης συναρµογής εισόδου. Η πινακίδα ορίου ταχύτητας (Ρ-32) έχει ένδειξη ίση µε την ταχύτητα κίνησης της εργοταξιακής ζώνης. Ζώνη Έργων Τοποθετούνται επαναληπτικές πινακίδες ορίου ταχύτητος (Ρ-32) σε αποστάσεις 500 µέτρων µεταξύ τους (και, κατ' εξαίρεση, µέχρι το πολύ 1.000), εφόσον το µήκος της ζώνης έργων υπερβαίνει τα 500 µέτρα σε περιαστικές και υπεραστικές οδούς και ανά παρειά οικοδοµικού τετραγώνου σε αστικές, εφόσον το µήκος του εργοταξίου υπερβαίνει το ένα οικοδοµικό τετράγωνο. Για την οριοθέτηση των έργων χρησιµοποιούνται πινακίδες τύπου Π-77 ή Π- 78 οι οποίες τοποθετούνται ανά 20 µέτρα και η πρώτη πινακίδα καθώς και η τελευταία θα συνοδεύονται από αναλάµποντα φανό.

10 Ζώνη Συναρµογής Εξόδου Τοποθετούνται πινακίδες αντίστοιχες της ζώνης συναρµογής εισόδου οι οποίες κατευθύνουν τους οδηγούς προς τον κανονικό διάδροµο κίνησης. εν τοποθετούνται πινακίδες έργων επί της οδού (Κ-20) Και στην περίπτωση αυτή, όπως και κατά την είσοδο, είναι δυνατή, σε ιδιαιτέρως δυσµενείς συναρµογές, ο καθορισµός χαµηλότερου ορίου ταχύτητας από αυτό της ζώνης έργων. Ζώνη Αποκατάστασης της Κυκλοφορίας Τοποθετούνται οι πινακίδες τέλους ορίου ταχύτητας (Ρ-37) και άρσης των λοιπών ρυθµίσεων, που έχουν επιβληθεί για την περιοχή του εργοταξίου (Ρ-36). Β.1.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Μέγεθος Οι πινακίδες σήµανσης που θα χρησιµοποιούνται στην εργοταξιακή σήµανση θα είναι του ίδιου µεγέθους µε αυτές της µόνιµης σήµανσης του οδικού τµήµατος στο οποίο τοποθετούνται. Κατ' εξαίρεση και µόνο σε περίπτωση ζωνών ιδιαίτερα δυσχερών ή υψηλού βαθµού κινδύνου, µπορεί να χρησιµοποιούνται πινακίδες διαφορετικού µεγέθους από αυτές της µόνιµης σήµανσης, µε εφαρµογή της διαδικασίας που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας προδιαγραφής. Χρώµα. Βασικό στοιχείο της χρωµατικής διαφοροποίησης της εργοταξιακής από την µόνιµη σήµανση αποτελεί το εξωτερικό περίγραµµα - υπόβαθρο των πινακίδων, χρώµατος κίτρινου, ορθογώνιου σχήµατος, όπως στα συνηµµένα σε παράρτηµα σκαριφήµατα φαίνεται. Οι πληροφοριακές και οι ρυθµιστικές πινακίδες θα έχουν ακριβώς ίδια χρωµατικά χαρακτηριστικά µε αυτά της µόνιµης σήµανσης, µε εξαίρεση τις πινακίδες Π-69, Π-70 και Πρ-1,που θα έχουν κίτρινο υπόβαθρο αντί του λευκού της µόνιµης σήµανσης και δεν θα έχουν κίτρινο εξωτερικό υπόβαθρο όπως όλες οι άλλες πινακίδες. Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου θα έχουν το εσωτερικό υπόβαθρο λευκό (αντί του κίτρινου που ισχύει για την µόνιµη σήµανση) ώστε να έχουν καλή χρωµατική αντίθεση µε το κίτρινο εξωτερικό υπόβαθρο. Οι οριοδείκτες της κύριας ζώνης εργοταξίου καθώς και οι πινακίδες που ενσωµατώνουν την πινακίδα Ρ-52 και τους αναλάµποντες φανούς στη ζώνη συναρµογής εισόδου θα αποτελούνται από κόκκινες και λευκές αντανακλαστικές λωρίδες εναλλάξ, µε υλικό που θα διαθέτει χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας τουλάχιστον τύπου ιι. Υλικά Κατασκευής Το σώµα των πινακίδων θα κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό µε αυτό των πινακίδων µόνιµης σήµανσης του τµήµατος. Το οπισθαντανακλαστικό υλικό της πρόσθιας επιφάνειας των πινακίδων θα είναι µιας κατηγορίας ανώτερο από αυτό της µόνιµης σήµανσης του οδικού τµήµατος (δηλαδή τύπου ΙΙ

11 αν η οδός είναι σηµασµένη µε πινακίδες µόνιµης σήµανσης αντανακλαστικότητας τύπου I και τύπου III (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) αν η οδός είναι σηµασµένη µε πινακίδες µόνιµης σήµανσης αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ).Το υλικό του κίτρινου εξωτερικού υποβάθρου θα είναι φθορίζον αντανακλαστικό υλικό υψηλής ή υπερυψηλής αντανακλαστικότητας όπως επίσης και το κανονικό υπόβαθρο στις πινακίδες Π-69 και Π-70 που δεν έχουν εξωτερικό υπόβαθρο. Στήριξη Πινακίδων Προκειµένου περί εργοταξίων µακράς διάρκειας η στήριξη των πινακίδων θα γίνεται, εν γένει, µε τον ίδιο τρόπο µε τις πινακίδες µόνιµης σήµανσης (πάκτωση στο έδαφος). Στις θέσεις, όπου µε επαρκή αιτιολόγηση, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πινακίδων µε µόνιµη στήριξη, καθώς και σε περιπτώσεις εκτελουµένων έργων µικρής χρονικής διάρκειας που χρησιµοποιούνται κινητές πινακίδες, θα πρέπει οι χρησιµοποιούµενες βάσεις να είναι αρκούντως σταθερές, ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα σταθερότητας λόγω ανεµοπίεσης, να πληρούν τις απαιτήσεις για παθητική ασφάλεια κατά την πρόσκρουση οχήµατος επί αυτών και να τοποθετούνται εύκολα. Οι βάσεις στήριξης θα έχουν σχήµα ορθογωνικό ή κυκλικό και οι διαστάσεις τους θα επιλέγονται, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ευστάθειας χωρίς πρόσθετα φορτία ή µεταγενέστερη τοποθέτηση αντίβαρων. Το ύψος της βάσης στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120mm, οι δε γωνίες και ακµές πρέπει να εξοµαλύνονται ή να στρογγυλεύονται. Οι βάσεις στήριξης πρέπει να κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, χάλυβα, καουτσούκ ή άλλο σκληρό υλικό. Οι πινακίδες σήµανσης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε επαρκές ύψος, ώστε να γίνονται εγκαίρως αντιληπτές από τους οδηγούς. Το ελάχιστο ύψος κάτω άκρου πινακίδας ορίζεται σε 1,20 µέτρα σε περιαστικές και υπεραστικές οδούς και 2.30 µέτρα σε αστικές, εφόσον υπάρχει κίνηση πεζών στα πεζοδρόµια. Τοποθέτηση πινακίδων σε µικρότερο ύψος (π.χ σε τριγωνικές βάσεις) και πάντως όχι µικρότερο του 1,00 µέτρου, της αποστάσεως µετρούµενης από το κάτω άκρο της πινακίδας, επιτρέπεται µόνο σε εργοτάξια µικρής διάρκειας (κάτω των 48 ωρών), σε καµιά όµως περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση πρόσθετων στοιχείων (πρόσθετα φορτία ή µεταγενέστερη τοποθέτηση αντίβαρων) για την αύξηση της ευστάθειας και την αποφυγή ανατροπής λόγω ανεµοπίεσης. Η ελάχιστη πλευρική απόσταση από την οριογραµµή του οδοστρώµατος ή από το όριο του διαδρόµου κυκλοφορίας οχηµάτων είναι 0,50µ και το µέγιστο αντίστοιχο 1,50µ. Οι πινακίδες οριοθέτησης των έργων (Π-77, Π-78) τοποθετούνται απευθείας στη βάση στήριξης µε απόσταση της κάτω ακµής από την επιφάνεια κυκλοφορίας περίπου 20 εκατοστά (αποδεκτό µέχρι 60 εκατοστά διατηρούµενο σταθερό σε όλο το µήκος της ζώνης έργων). Επίσης είναι δυνατή η χρησιµοποίηση των νέας τεχνολογίας, αναδιπλούµενων πινακίδων (roll-up signs) Πρόσθετα Στοιχεία Οι πρόσθετες πινακίδες (π.χ. Πρ.1) που συνοδεύουν τις κύριες πινακίδες σήµανσης κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και µε µέγεθος ανάλογο µε αυτές. Β.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Β.2.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ

12 Κυκλοφοριακοί Κώνοι Οι κυκλοφοριακοί κώνοι κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, P.V.C., κ.λ.π., έχοντας ολόκληρη την επιφάνεια τους αντανακλαστική, µε αντανακλαστικές λευκές λωρίδες, όπως ορίζουν οι εθνικές προδιαγραφές που ισχύουν και έχουν ύψος τουλάχιστον 750 mm.h πλήρως αντανακλαστική επιφάνεια τους εξασφαλίζει υψηλή ευκρίνεια και ορατότητα από µεγάλη απόσταση και αντοχή σε βανδαλισµούς και ρύπους, στοιχεία συνήθη στα εργοτάξια. Μπορεί να χρησιµοποιούνται στη θέση φανών κινδύνου, (πινακίδων, επίπεδων διαγραµµίσεων και για να υποδεικνύουν τα όρια ενός βραχυπρόθεσµα προσπελάσιµου καταστρώµατος µέσα από περιοχές έργων και κινητών ζωνών εργασίας στοιχεία και θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων (pren13422) Πινακίδες Οριοθέτησης Έργων (Π-77 και Π-78) Τοποθετούνται µε µέγιστη απόσταση µεταξύ τους 20 µέτρα στη ζώνη έργων και 10 µέτρων στην ζώνη συναρµογής. Έχουν εγκάρσιες διαγώνιες ραβδώσεις κόκκινου και άσπρου χρώµατος από αντανακλαστικό υλικό τουλάχιστον τύπου II και καθοδηγούν την κυκλοφορία προς την κατεύθυνση των ραβδώσεων. Οι διαστάσεις των πινακίδων οριοθέτησης έργων πρέπει να είναι: πλάτος 200, 250, 300 και ύψος αντίστοιχα 800, 1000, σε mm. Εξοπλισµός Αποκλεισµού Λωρίδων Οι λωρίδες κυκλοφορίας ή τα ερείσµατα µπορεί να αποκλείονται µε χρήση οχήµατος αποκλεισµού λωρίδων ή ενός ρυµουλκούµενου φορείου (trailer) (κινητή µονάδα σήµανσης), κυρίως σε περιπτώσεις εργοταξίων µικρής χρονικής διάρκειας (σταθερών ή κινητών). Ο εξοπλισµός αποκλεισµού λωρίδων αποτελείται από µια τυποποιηµένη φωτεινή διάταξη, που ενσωµατώνει την πινακίδα Ρ-52 ή Ρ-52δ, ανάλογα µε την περίσταση και φωτεινό αναλάµπον σήµα ( βέλος) σε σχήµα τόξου, ώστε να καθοδηγεί την κυκλοφορία προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (όπως φαίνεται σε σκαρίφηµα). Η απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού αποκλεισµού λωρίδων 9οχήµατος ή ρυµουλκούµενου φορείου) και της ζώνης έργων, εξαρτάται από την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχηµάτων και είναι κατ' ελάχιστον 30µ (για ταχύτητα 90 χλµ/ώρα είναι 45µ.) Φανοί Κινδύνου Οι φανοί κινδύνου είναι φορητές συσκευές που αποτελούνται από αναλάµπουσες λυχνίες (λάµπες), χαµηλής εντάσεως κίτρινου χρώµατος και λειτουργούν µε συσσωρευτές ενέργειας. Οι αναλάµποντες φανοί χρησιµοποιούνται για την επισήµανση κινδύνου και την οπτική καθοδήγηση των οδηγών και τοποθετούνται πάνω από τις πινακίδες Π-77, Π-78 στην ζώνη συναρµογής, σε κάθε πινακίδα και στη ζώνη έργων στην πρώτη και στην τελευταία πινακίδα. Οι φανοί κινδύνου τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια κύλισης 0,90µ. Οι αναλάµποντες φανοί πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (pren12352).

13 Εξοπλισµός Κατευθύνσεως και Αποκλεισµού Ανακλαστήρες οδοστρώµατος και Πρόσθετα Αντανακλαστικά Στοιχεία Σήµανσης Προσωρινά αντανακλαστικά στοιχεία προσαρµόζονται µε επικόλληση αλλά χωρίς καρφιά και αφαιρούνται εύκολα χωρίς να καταστρέφουν την επιφάνεια του δρόµου. Πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την οριζόντια σήµανση και το σώµα και τα αντανακλαστικά στοιχεία τους, προκειµένου περί εργοταξιακής σήµανσης, να είναι κίτρινου χρώµατος. Ταινίες Ακουστικής Προειδοποίησης Αυτοκόλλητες ταινίες που τοποθετούνται στο οδόστρωµα κάθετα προς τον άξονα της οδού. Η διαµόρφωση της άνω επιφάνειας τους είναι τέτοια που κατά την διέλευση των οχηµάτων πάνω από αυτήν ακούγεται ένας αρκετά έντονος θόρυβος µέσα στο όχηµα που εντείνει την εγρήγορση των οδηγών που διέρχονται πάνω από αυτές. Συνιστάται η χρήση τους σε περιπτώσεις εργοταξίων που βρίσκονται σε τµήµατα οδού µε πολύ µεγάλες ευθυγραµµίες και τεταµένες καµπύλες που συντείνουν στην χαλάρωση της προσοχής των οδηγών. Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ : Γ.1.1. ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ. Γενικά. Η εργοταξιακή σήµανση προσαρµόζεται στην φάση των εργασιών, βάσει των προτύπων στην εργοταξιακή περιοχή και στις περιοχές συναρµογής των δυο λωρίδων κυκλοφορίας σε µια. Η διάταξη στις δυο εργοταξιακές περιοχές µε εναλλάξ χωροθέτηση ανάλογα µε τη φάση των εργασιών φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια. Η διάταξη για τις εκτός ωραρίου εργασιών συνθήκες κυκλοφορίας τροποποιείται µε την αφαίρεση των διατάξεων συναρµογής και την απελευθέρωση των δυο λωρίδων στην κυκλοφορία. Εργοταξιακή Κάθετη Σήµανση. Σε µήκος περίπου µµ φράσσεται η εργοταξιακή περιοχή µε πλαστικό πλέγµα χρώµατος πορτοκαλί και τοποθετούνται ανά 10 µµ πινακίδες Π-77 και Π-78 σε συνδυασµό εναλλάξ µε την πινακίδα Ρ-52α Ρ-52δ και φανούς. ηµιουργούνται εκατέρωθεν της εργοταξιακής ζώνης οι ζώνες συναρµογής των λωρίδων κυκλοφορίας, ώστε να προκύψει ο κυκλοφοριακός χώρος της µιας λωρίδας στην εργοταξιακή περιοχή. Οι ζώνες αυτές προσδιορίζονται µε το φράξιµο από πλέγµα χρώµατος πορτοκαλί και την τοποθέτηση των ανωτέρω πινακίδων. Οι ζώνες πρόσβασης στην εργοταξιακή περιοχή φράσσονται µε πορτοκαλί πλέγµα. Η είσοδος και έξοδος των εργοταξιακών οχηµάτων στην κυκλοφορία της κύριας οδού γίνεται µε επιτήρηση εξειδικευµένου προσωπικού του εργοταξίου.

14 Η πρόσβαση από το εργοτάξιο θα επιτρέπεται µόνο για βαριά οχήµατα τροφοδοσίας στην περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλακτική διαδροµή. Η µελέτη εκπονήθηκε βάσει των ΟΣΜΕΟ και ΟΜΟΕ-ΣΑΟ: Η εφαρµογή των νέων οδηγιών ΣΑΟ δεν συνεπάγεται κάποια ιδιαίτερα µέτρα -λόγω της περιορισµένης επιτρεπόµενης ταχύτητα <60 χλµ/ώρα. -λόγω του αποκλεισµού της ζώνης εργασιών από την ενδιάµεση νησίδα που έχει κατασκευαστεί στη µια πλευρά της. -στους κόµβους η ταχύτητα ροής µειώνεται στα χλµ /ώρα. -στις ενδιάµεσες κάθετες προσβάσεις, η έξοδος προς την αποκλεισµένη περιοχή γίνεται σε συνεννόηση µε το εργοτάξιο. Περιλαµβάνει τα παρακάτω: o Κατακόρυφη σήµανση. Πινακίδες Ρυθµιστικές και Αναγγελίας κινδύνου. Οριζόντια Σήµανση. Κάθετη Σήµανση. Ρυθµιστικές εργοταξιακές πινακίδες: Τοποθετούνται οι εργοταξιακές πινακίδες που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια βάσει των προτύπων του ΥΠΕΧΩ Ε. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά Πινακίδων: Οι πινακίδες κατασκευάζονται βάσει των προδιαγραφών ΥΠΕΧΩ Ε Σ Υ Ε απόφαση Α6/0/4/44/ και Σ απόφαση Α6/0/7/44/ (δευτερεύον δίκτυο). Μέγεθος πινακίδων D=60 cm. Αντανακλαστικότητα: Οι πληροφοριακές πινακίδες θα κατασκευαστούν µε αντανακλαστική γραφή υψηλής αντανακλαστικότητας. Τα µελανά σύµβολα είναι µη αντανακλαστικά. Ισχύει η προσωρινή προδιαγραφή αντακλαστικότητας πινακίδων σήµανσης οδών ΜΕΟ/ε/οικ/1102/ (φεκ 953Β'/ ) απόφαση υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Οι µεµβράνες είναι υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της προδιαγραφής ΥΠΕ ΩΧΕ Σ-311 Φεκ 954Β ). Τοποθέτηση πινακίδων. Η τοποθέτηση των πινακίδων κατά πλάτος της οδού θα γίνει βάσει ΟΣΜΕΟ παρ Α.1.3.α. Το σχήµα, οι διαστάσεις και ο χρωµατισµός των πινακίδων καθορίζονται από την ΚΥΑ Α6/0/1/118/ Γ.1.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙ ΩΝ. Ο εξοπλισµός αποκλεισµού λωρίδων αποτελείται από µια τυποποιηµένη φωτεινή διάταξη, που ενσωµατώνει την πινακίδα Ρ-52 ή Ρ-52δ, ανάλογα µε την περίσταση και φωτεινό αναλάµπον σήµα ( βέλος) σε σχήµα τόξου, ώστε να καθοδηγεί την κυκλοφορία προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (όπως φαίνεται σε σκαρίφηµα).

15 Η απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού αποκλεισµού και της ζώνης έργων, εξαρτάται από την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχηµάτων και είναι κατ' ελάχιστον 30µ,(για ταχύτητα 90 χλµ/ώρα είναι 45µ.) Φανοί Κινδύνου. Οι φανοί κινδύνου είναι φορητές συσκευές που αποτελούνται από αναλάµπουσες λυχνίες (λάµπες), χαµηλής εντάσεως κίτρινου χρώµατος και λειτουργούν µε συσσωρευτές ενέργειας. Οι αναλάµποντες φανοί χρησιµοποιούνται για την επισήµανση κινδύνου και την οπτική καθοδήγηση των οδηγών και τοποθετούνται πάνω από τις πινακίδες Π-77, Π-78 στην ζώνη συναρµογής, σε κάθε πινακίδα και στη ζώνη έργων στην πρώτη και στην τελευταία πινακίδα. Οι φανοί κινδύνου τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια κύλισης 0,90µ. Οι αναλάµποντες φανοί πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (pren12352). Κυκλοφοριακοί Κώνοι-Πλαστικά κολονάκια (βιδωτά). Οι κυκλοφοριακοί κώνοι κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, P.V.C., κ.λπ., έχοντας ολόκληρη την επιφάνεια τους αντανακλαστική, µε αντανακλαστικές λευκές λωρίδες, όπως ορίζουν οι εθνικές προδιαγραφές που ισχύουν, και έχουν ύψος τουλάχιστον 750 mm. Τα κολονάκια έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά,όσο αφορά τα χρώµατα και το υλικό κατασκευής. Όσο αφορά το ύψος τους είναι των 30 και 70 εκ. και θα τοποθετηθούν πριν και µετά τη ζώνη έργων σταθερά για όλη τη διάρκεια των εργασιών, µε στόχο να επιτευχτεί καλύτερη ορατότητα της εργοταξιακής περιοχής, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Η πλήρως αντανακλαστική επιφάνεια τους εξασφαλίζει υψηλή ευκρίνεια και ορατότητα από µεγάλη απόσταση και αντοχή σε βανδαλισµούς και ρύπους, στοιχεία συνήθη στα εργοτάξια. Μπορεί να χρησιµοποιούνται στη θέση φανών κινδύνου, (πινακίδων, επίπεδων διαγραµµίσεων και για να υποδεικνύουν τα όρια ενός βραχυπρόθεσµα προσπελάσιµου καταστρώµατος µέσα από περιοχές έργων και κινητών ζωνών εργασίας στοιχεία και θα πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων (p^n13422). Πινακίδες Οριοθέτησης Έργων (Π - 77 και Π - 78) Τοποθετούνται µε µέγιστη απόσταση µεταξύ τους 20 µέτρα στη ζώνη έργων και 10 µέτρων στις ζώνες συναρµογής και στους κόµβους. Έχουν εγκάρσιες διαγώνιες ραβδώσεις κόκκινου και άσπρου χρώµατος από αντανακλαστικό υλικό τουλάχιστον τύπου II και καθοδηγούν την κυκλοφορία προς στη κατεύθυνση των ραβδώσεων. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΗΡΛΗΣ

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τυπικά Σχέδια. ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τυπικά Σχέδια. ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τυπικά Σχέδια ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων Γ-1 Κενή Σελίδα Γ-2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΙ Εργοτάξια µακράς διάρκειας 1.1.1 Στένωση Λωρίδων 1.1.2 Αποκλεισµός Λωρίδας 1.1.3α Κλείσιµο λωρίδων µε

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες για τη σήµανση εργοταξίων αποτελούν τώρα ένα ανεξάρτητο τεύχος των Οδηγιών Μελετών

Οι οδηγίες για τη σήµανση εργοταξίων αποτελούν τώρα ένα ανεξάρτητο τεύχος των Οδηγιών Μελετών Πρόλογος Οι υπάρχουσες προδιαγραφές και οδηγίες για τη «Σήµανση Εργοταξίων» συντάχθηκαν το 1992 και αποτελούσαν το Μέρος 3 των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων», που εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 213-214 /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. Μελέτης: ΒΚ 36/6-9-213

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκρίνουµε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Εγκρίνουµε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ 5/30058/83 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 121/Β/23-3-83) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά Ο προς αναδιαμόρφωση κόμβος των οδών Χρ. Παλαιολόγου (τέως Αισχύλου), Χαιρωνείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βοηθητικοί Πίνακες και Σχέδια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βοηθητικοί Πίνακες και Σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ NAMA/SEEΟ/Αppendix-D.doc/ΧΑ - 1 Κενή σελίδα NAMA/SEEΟ/Αppendix-D.doc/ΧΑ - 2 Πίνακας -1: Οριακές τιµές στοιχείων µελέτης χαράξεων εκτροπών κυκλοφορίας (Πηγή: Πίνακας 3-2, ΟΜΟΕ-ΚΑΟ) Οριζοντιογρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ρ. Μηχ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

4ον Θέμα Επί της Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού Τσώκρη στην πόλη του Αργους.

4ον Θέμα Επί της Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδού Τσώκρη στην πόλη του Αργους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ Από το πρακτικό της 13-06-2017 EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ συνεδρίαση της Επ. Ποιοτ. Ζωής Συνεδρίαση 12 η Αριθ. Αποφ. 50/2017 4ον Θέμα Επί της Μελέτης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι: 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη µελέτη Κυκλοφοριακή µελέτη του έργου κατασκευής ισόπεδου κόµβου.ε.υ.α.λ. σύµφωνα µε την 1149/11-03-2013 υπογραφείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση χωρίζεται στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες σήμανσης των δρόμων και την οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις ζωγραφισμένες γραμμές (διαγραμμίσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 21/2013 13REQ001613048

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βιβλίο ραστηριοτήτων. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βιβλίο ραστηριοτήτων. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βιβλίο ραστηριοτήτων Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών abook_v1.1.indd 1 5/5/2016 3:03:30 PM Αυτό το Βιβλίο Δραστηριοτήτων ανήκει σ εμένα! Το όνομά

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ»

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000 ΧΡΗΣΗ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατή η διέλευση των Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης (ΕΛΑΣ, ΠΥ, ΕΚΑΒ) από το αποκλεισμένο τμήμα.

Δεν είναι δυνατή η διέλευση των Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης (ΕΛΑΣ, ΠΥ, ΕΚΑΒ) από το αποκλεισμένο τμήμα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 63R 07/02/2017 09/02/2017 ΦΥΛΑΞΗ - Μεταφορά πλαστικών στηθαίων στα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή

Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 10 & 11 Οκτωβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσίαση ιονυσίου Αντ. Καλαντζή "ΤΡΟΧΟΓΝΩΜΩΝ" 1 2 Στην ΕΕ στα 30% των Τροχαίων εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα ΠΕΖΟΙ Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Αριθμός Μελέτης: 44/2017 CPV : 34922100-7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Αριθμός Μελέτης: 44/2017 CPV : 34922100-7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχος Βεγλιρής Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Γενικά: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την Παρούσα Τεχνική έκθεση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άγγελος Βασιλάς, Σπουδαστής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Αποστολέρης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσεις Γραµµής Όρια Σφαλµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος τους που επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 11/2017

Αριθµός Απόφασης 11/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πύδνας-Κολινδρού Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-50 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 50 Οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν το νευραλγικό µέρος του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» Ο σχεδιασμός μιας οδού είναι μια σύνθετη και επαναληπτική διαδικασία. Με τα σημερινά μέσα (υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» Πτυχιακή Εργασία των φοιτητριών : Γιουλδούρη Σωτηρία Γερακούδη Μαρία Γρούιου Φανή Ιούνιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οικισµοί της νότιας περιοχής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μέλη Ομάδας Εργασίας Συγκοινωνιολόγοι: εληβόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου Τμήμα Α1. «Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης»

ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου Τμήμα Α1. «Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης» 2012-2013 2 0 ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου Τμήμα Α1 «Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης» 1 Ramstein «Kατηγοριοποίηση των πινακίδων σήμανσης». 2 Κατηγορίες σήμανσης Κατακόρυφη σήμανση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017)

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017) Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 14 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ 2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ 2017 Προϋπολογισµός : 3.546,40 µε Φ.Π.Α. ή 2.860,00 χωρίς Φ.Π.Α. CPV : 34922100-7 ( Υλικά σήµανσης Οδών ) Κέρκυρα 2017 _ ιεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

20 ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

20 ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 20 ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 20.1 Αρχές και Κανόνες Σχεδιασµού Σήµανσης Σηµατοδότησης Σηράγγων Ο σχεδιασµός της σήµανσης των οδικών σηράγγων περιλαµβάνει την κατακόρυφη σή- µανση, καθώς και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα