ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3"

Transcript

1 Νοέµβριος 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝ ΕΣΕΩΣ 400KV, 30MVAR Ή 50MVAR Ή 60MVAR I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τα χαρακτηριστικά σχεδίασης και δοκιµών αυτεπαγωγών ελαίου παραλλήλου συνδέσεως 400kV, εξωτερικού χώρου. II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Αυτεπαγωγές παραλλήλου συνδέσεως, αντιστάθµιση χωρητικού ρεύµατος, έλεγχος τάσεως. III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Όλα τα χαρακτηριστικά των αυτεπαγωγών καθώς και οι δοκιµές, θα πρέπει να συµφωνούν µε την τελευταία αναθεώρηση των Κανονισµών IEC , , IV. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Εγκατάσταση : Υπαίθρια 2. Θερµοκρασία περιβάλλοντος : Ελάχιστη (-25 ο C) Μέγιστη (+45 ο C) 3. Υψόµετρο : Μέχρι 1000m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 4. Άλλες συνθήκες : Χιόνι και πάγος. 5. Στάθµη περιβαλλοντικής ρύπανσης : Μέτρια. 1

2 V. ΧΡΗΣΗ Οι αυτεπαγωγές χρησιµοποιούνται για την αντιστάθµιση των χωρητικών ρευµάτων του συστήµατος και την αντιστάθµιση της αέργου ισχύος. VI. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Oνοµαστική τάση του Συστήµατος : 400 kv 2. Μέγιστη τάση Συστήµατος : 420 kv 3. Ελάχιστη επιτρεπτή τάση λειτουργίας : 380 kv 4. Ονοµαστική συχνότητα : 50 Hz 5. Αριθµός φάσεων, αγωγών : 3 6. Στάθµη βραχυκυκλώσεως : 40 ka 7. ιάρκεια σφάλµατος : 1 sec 8. Βασική στάθµη µονώσεως : 1550V (µέγ.) 9. Αντοχή σε κρουστική τάση εκ χειρισµών : 1175kV (µέγ.) 10. Μεταβολές συχνότητας : ± 0.2 Hz 11. ιαθέσιµη βοηθητική τάση τροφοδοσίας Σ.Ρ. : 220 V ΣΡ (από µπαταρίες του ΚΥΤ) 12. ιαθέσιµη βοηθητική τάση τροφοδοσίας Ε.Ρ. : 3 φασική (4 αγωγών 230/400V Ε.Ρ) 13. Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (1 min) : 680 kv (ενδ. τιµή) 14. Μέθοδος συστήµατος γείωσης : Στερεά γειωµένο VII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ 1. Χαρακτηριστικά σχεδιασµού α. Τύπος : Τριφασική αυτεπαγωγή συνδεδεµένη κατά αστέρα µε άµεσα γειωµένο ουδέτερο µε τυλίγµατα εµβαπτισµένα στο λάδι. β. Ονοµαστική τάση (Ur) : 400kV γ. Μέγιστη τάση λειτουργίας (Um): 420kV 2

3 δ. Μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας (Umax) : 420 kv (105% της ονοµαστικής) ε. Ονοµαστική ισχύς : 30Mvar ή 50Mvar ή 60Mvar στ. Ονοµαστική συχνότητα : 50Hz ζ. Ονοµαστικό ρεύµα : 43,3A ή 72,2A ή 86,6A η. Ονοµαστική επαγωγική αντίδραση : 5333Ohm ή 3200Ohm ή 2667Ohm Στάθµη µονώσεως για τα τυλίγµατα και τους µονωτήρες διελεύσεως : Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση µορφής κύµατος 1,2 / 50µs Γραµµής Ουδετέρου Ακροδέκτης 1425kV αιχµή 325kV αιχµή Μονωτήρας ιελεύσεως 1550kV αιχµή 325kV αιχµή Αντοχή σε κρουστική τάση από χειρισµούς Γραµµής Ουδετέρου Ακροδέκτης 1050kV αιχµή -- Μονωτήρας ιελεύσεως 1175kV αιχµή -- 3

4 Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz, 1min) Γραµµής Ουδετέρου Ακροδέκτης 630kV rms 140kV rms Μονωτήρας ιελεύσεως 680kV rms 140kV rms θ. Ο λέβητας της αυτεπαγωγής θα είναι τύπου βιδωτού καλύµµατος και θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος, έτσι ώστε να αντέχει πλήρες κενό. ι. Μέθοδος ψύξης: Ψύξη µε φυσική κυκλοφορία λαδιού και αέρα, µε ψυγεία (ΟΝΑΝ) ια. Τύπος πυρήνα: πυρήνας διακένων από σίδηρο µε 5 σκέλη, συµπεριλαµβάνοντας και πλευρικά σκέλη. Γενικά ο σχεδιασµός του πυρήνα θα πρέπει να είναι τέτοιος έτσι ώστε να µην προκύπτει πρόβληµα σιδηροσυντονισµού και υποαρµονικών ταλαντώσεων από χειρισµούς, υπερθέρµανσης των µεταλλικών µερών και φυσικού συντονισµού κάθε µέρους της κατασκευής, πλησίον ή στην συχνότητα λειτουργίας. 2. Μαγνητικά χαρακτηριστικά Οι αυτεπαγωγές πρέπει να έχουν γραµµικά χαρακτηριστικά τάσεως / εντάσεως µέχρι 120% της ονοµαστικής τους τάσεως. 3. Επαγωγική αντίδραση µηδενικής ακολουθίας Η σχέση της επαγωγικής αντίδρασης µηδενικής ακολουθίας προς την επαγωγική αντίδραση θετικής ακολουθίας (Χ 0 /Χ 1 ) της αυτεπαγωγής θα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ 0.95 & Όρια ανύψωσης θερµοκρασίας Τα ακόλουθα όρια ανύψωσης θερµοκρασίας για συνεχή λειτουργία θα ισχύουν : - Μέση υπερύψωση θερµοκρασίας τυλίγµατος όπως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο 4

5 µέτρησης της αντίστασης : 65 o C - Λαδιού (στην κορυφή) όπως προσδιορίζεται από θερµόµετρο : 60 o C - Θερµοκρασία αναφοράς περιβάλλοντος : 40 o C 5. Αρµονικές Οι αυτεπαγωγές θα πρέπει να σχεδιασθούν µε ιδιαίτερη έµφαση στην συµπίεση των αρµονικών ιδίως της δεύτερης, τρίτης και πέµπτης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της τρίτης αρµονικής του επαγωγικού ρεύµατος θα είναι < 3% της τιµής κορυφής της θεµελιώδους στην ονοµαστική ηµιτονοειδή τάση. 6. Μεταβολή τάσεως Οι αυτεπαγωγές θα πρέπει να σχεδιασθούν ώστε να λειτουργούν στο 105% της ονοµαστικής τους τάσης συνεχώς, χωρίς να υπερβαίνουν τα προδιαγραφόµενα όρια ανύψωσης θερµοκρασίας. 7. Στάθµη ακουστικού θορύβου Η στάθµη ακουστικού θορύβου των αυτεπαγωγών δεν θα είναι µεγαλύτερη από 80dB (Α) µετρούµενη σε απόσταση 2m από τον λέβητα της αυτεπαγωγής. 8. Στάθµη µηχανικών κραδασµών Το µέγιστο εύρος κραδασµών (από κορυφή σε κορυφή) σε όλες τις πλευρές των τοιχωµάτων του λέβητα θα είναι 200µm. 9. Λάδι Αυτεπαγωγής Το λάδι θα είναι ορυκτέλαιο σύµφωνα µε τον Κανονισµό IEC κλάση ΙΙ και δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες όπως PCBs ή PCTs κτλ και θα είναι αυτοδιασπώµενο. 10. Χρώµα Αυτεπαγωγής Το χρώµα της αυτεπαγωγής συµπεριλαµβανοµένων των ψυγείων θα πρέπει να είναι γκρι RAL 7040 µε πάχος βαφής 120µm ± 20µm. 5

6 VIII. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 1. Μονωτήρες διελεύσεως Η σχεδίαση των µονωτήρων διελεύσεως θα είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό IEC Οι µονωτήρες διελεύσεως της Αυτεπαγωγής για κάθε τύλιγµα θα είναι τύπου υπαίθριου χωρητικού εµποτισµένου, µονώσεως λαδιού, µε το ένα άκρο εκτεθειµένο στον αέρα και το άλλο εµβαπτισµένο στο λάδι της αυτεπαγωγής. 1.2 Το ενεργό µέρος του µονωτήρα διελεύσεως θα αποτελείται από πυρήνα τύπου πυκνωτή από εµποτισµένο χαρτί στο λάδι της αυτεπαγωγής. 1.3 Το περίβληµα µόνωσης των µονωτήρων διελεύσεως Υ.Τ και ουδετέρου θα είναι από υψηλής ποιότητας πορσελάνη χρώµατος γκρι. Το περίβληµα από πορσελάνη, θα πρέπει να συµφωνεί πλήρως µε τον Κανονισµό IEC «οκιµές σε κοίλους µονωτήρες ηλεκτρολογικού εξοπλισµού». Μεταξύ του ενεργού µέρους και περιβλήµατος µόνωσης θα υπάρχει λάδι (µονωτήρες διελεύσεως µε µόνωση λαδιού). 1.4 Οι µονωτήρες διελεύσεως θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 1. Μέγιστη ονοµαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (KV- Ενδ. τιµή ) 2. Ονοµαστική φασική τάση λειτουργίας (ΚV) Υ.Τ Ουδετέρου , Ονοµαστικό ρεύµα (Ιr*) (Α) Ονοµαστικό θερµικό βραχυχρόνιο ρεύµα 1 sec (Ιth) 5. Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα ( Id ) 25Ir 25Ir 2.5 Ith 2.5 Ith 6

7 6. Ελάχιστη αντοχή σε κάµψη κατά τη λειτουργία (Ν) Μήκος ερπυσµού (mm) Γωνία έδρασης 30 ο από 30 ο από κατακόρυφο κατακόρυφο 9. Θερµικό όριο κλάση 105 ο C 105 ο C µονωτικού υλικού σε επαφή class A class A µε τα µεταλλικά µέρη 10. ιηλεκτρικός συντελεστής απωλειών ( tan δ ) για τάση ,05 Um/ Όριο µερικών εκκενώσεων για µέγιστη ονοµαστική 10pC 10pC τάση λειτουργίας ( Um ) 12. Βασική στάθµη µόνωσης σε ατµοσφαιρικές υπερτάσεις ( ΚV ) 13. Στάθµη µόνωσης σε υπερτάσεις χειρισµών (ΚV) Στάθµη µόνωσης σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας (ΚV) Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των µονωτήρων διελεύσεως α. Αντοχή σε σεισµική καταπόνηση. Όλοι οι µονωτήρες διελεύσεως θα πρέπει να αντέχουν τις ακόλουθες σεισµικές καταπονήσεις σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC και IEC Οριζοντίως (άξονες x & y ): 0,5g (5m/s2) 2. Καθέτως (άξονας Ζ) : 0,25g (2,5m/s2) 3. Η περιοχή συχνότητας θα είναι από 1-35Hz 4. Αποδεκτές µέθοδοι σεισµικής πιστοποίησης: - Με δοκιµή δόνησης ή - Με στατικό υπολογισµό ή - Με δυναµική ανάλυση Οι προσφέροντες στην προσφορά τους είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν πιστοποιητικά δοκιµών ή υπολογισµό µε δυναµική ανάλυση, ή στατικό υπολογισµό. 7

8 Αποδοχή ή όχι των παραπάνω εναπόκειται στην κρίση της Α ΜΗΕ. β. Οι µονωτήρες διελεύσεως θα είναι σχεδιασµένοι για να λειτουργούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από -25 ο C µέχρι +45 ο C και για υψόµετρο µέχρι 1000 µέτρα. γ. Η µέγιστη θερµοκρασία λαδιού σε συνθήκες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης θα είναι 115 ο C. δ. (*)Εάν τα προαναφερόµενα µεγέθη ονοµαστικών ρευµάτων των µονωτήρων διελεύσεως αποδειχθούν ανεπαρκή µε βάση τα παραπάνω απαιτούµενα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τότε οι προσφέροντες θα πρέπει να προσφέρουν µονωτήρες διελεύσεως µε τα κατάλληλα ονοµαστικά µεγέθη. 1.6 Παρελκόµενα Οι µονωτήρες διελεύσεως θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τα ακόλουθα εξαρτήµατα : α. είκτης στάθµης λαδιού. β. Ακροδέκτης δοκιµών (υποδοχή εφδ) για µέτρηση χωρητικοτήτων, του συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών και µερικών εκκενώσεων του µονωτήρα Η υποδοχή δοκιµών θα είναι µονωµένη από το στεγανοποιητικό παρέµβυσµα έδρασης, και θα είναι συνεχώς γειωµένη όταν δεν χρησιµοποιείται. γ. Βαλβίδα εξαέρωσης. δ. Αντισταθµιστής των διαστολών του λαδιού. ε. Υποδοχές για λήψη δείγµατος λαδιού και για πλήρωση του µονωτήρα µε λάδι. στ. Λαβές ανυψώσεως εάν απαιτούνται από τον κατασκευαστή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ανύψωσης. 1.7 Σηµείωση Μονωτήρες διελεύσεως µε περίβληµα αποτελούµενο από σωλήνα ινών εµποτισµένων σε ρητίνη και µε επικάλυψη από πυριτιούχο λάστιχο µπορεί να γίνουν αποδεκτοί εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII-1. 8

9 1.8 Ονοµαστικές Πινακίδες- Σηµάνσεις Οι µονωτήρες διελεύσεως Υ.Τ και ουδετέρου θα φέρουν πινακίδα µε τις ακόλουθες σηµάνσεις: Όνοµα Κατασκευαστή ή Προµηθευτή Έτος κατασκευής και αριθµός σειράς Μέγιστη πολική τάση λειτουργίας ( Um ) ή ονοµαστική φασική τάση λειτουργίας και συχνότητα λειτουργίας Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας ( Ιr ) Στάθµες µόνωσης BIL, SIL, PF Χωρητικότητα µονωτήρα, συντελεστής διηλεκτρικών απωλειών. Μάζα Γωνία έδρασης 1.9 οκιµές Ο κατασκευαστής της αυτεπαγωγής είναι υποχρεωµένος να επιδείξει στον επιθεωρητή της Α ΜΗΕ πιστοποιητικά δοκιµών των µονωτήρων διελεύσεως όταν ο επιθεωρητής ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για επιθεώρηση και δοκιµές της αυτεπαγωγής. Τα πιστοποιητικά δοκιµών τα οποία πρέπει να επιδειχθούν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τις ακόλουθες δοκιµές τύπου σειράς και ειδικές δοκιµές: Οι δοκιµές θα είναι σύµφωνα µε το κανονισµό IEC Α. οκιµές Τύπου 1. οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας. 2. οκιµή αντοχής σε ατµοσφαιρικές υπερτάσεις. 3. οκιµή αντοχής σε υπερτάσεις από χειρισµούς (για τους µονωτήρες διελεύσεως Υ.Τ). 4. οκιµή θερµικής σταθερότητας. 5. οκιµή ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών 6. οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας. 7. Επιβεβαίωση αντοχής σε θερµικό βραχυχρόνιο ρεύµα. 8. οκιµή αντοχής κάµψης. 9. οκιµή στεγανότητας. 10. Επιβεβαίωση διαστάσεων. 9

10 Β. οκιµές σειράς 1. Μέτρηση συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών και χωρητικότητας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 2. Αντοχή σε κρουστική τάση. 3. Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας. 4. Μέτρηση µερικών εκκενώσεων. 5. οκιµή αντοχής µόνωσης µετρητικών λήψεων. 6. οκιµή στεγανότητας. 7. Οπτικός έλεγχος και επιβεβαίωση διαστάσεων. Γ. Ειδικές δοκιµές 1. Σεισµικές δοκιµές (ΙEC 61463). 2. οκιµή τεχνητής µόλυνσης (ΙEC 60507). Σηµείωση Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και ειδικών δοκιµών µπορεί να µην επιδειχθούν εάν έχουν υποβληθεί στη τεχνική προσφορά και έχουν τύχει αποδοχής 1.10 Οι µονωτήρες διελεύσεως θα πρέπει να είναι του Οίκου MICAFIL Ελβετίας ή F+G ή ΑΒΒ ή Haefely ή Passoni-Villa. 2. Μετασχηµατιστές εντάσεως µονωτήρων διελεύσεως Κάθε µονωτήρας διελεύσεως γραµµής θα είναι εφοδιασµένος µε δύο (2) µετασχηµατιστές εντάσεως. Επιπρόσθετα ο µονωτήρας διελεύσεως ουδετέρου θα είναι εφοδιασµένος µε ένα (1) µετασχηµατιστή εντάσεως. Οι πιο πάνω αναφερόµενοι µετασχηµατιστές εντάσεως πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Μονωτήρες διελεύσεως Γραµµής Σχέση Συνολικός αριθµός πυρήνων Μ/Ε Επιφόρτιση Κλάση ακριβείας 100 / 1-1Α 6 30VA 5P / 1Α 3 30VA 0.5 Ουδετέρου 100 / 1A 1 30VA 5P20 10

11 - Οι Μ/Ε θα πρέπει να έχουν δυνατότητα υπερφόρτισης 1,2 φορές του ονοµαστικού ρεύµατος συνεχώς. - Οι τρεις (3) πυρήνες Μ/Ε των µονωτήρων διέλευσης γραµµής θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του σχήµατος προστασίας υπερέντασης φάσεων γης. - Οι άλλοι τρεις (3) πυρήνες Μ/Ε των µονωτήρων διέλευσης γραµµής και ο πυρήνας Μ/Ε στο µονωτήρα διέλευσης στον ουδέτερο θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του σχήµατος προστασίας περιορισµένων σφαλµάτων γης για λειτουργία υψηλής εµπέδησης. Για το σχήµα αυτό χρησιµοποιούνται επίσης µία (1) γραµµική αντίσταση σταθεροποίησης και µία (1) µη γραµµική αντίσταση περιορισµού υπερτάσεων. Οι Μ/Ε αυτοί θα έχουν ίσους λόγους µετασχηµατισµού και ίδια µαγνητικά χαρακτηριστικά καθώς και ίδια αντίσταση δευτερεύοντος τυλίγµατος. Το ρεύµα µαγνήτισης θα πρέπει να είναι σχετικά µικρό για την µεγιστοποίηση της ευαισθησίας του ηλεκτρονόµου. Η τάση κορεσµού (σηµείο γονάτου) θα πρέπει να είναι ίδια για όλα τα CTs και τουλάχιστον διπλάσια της τάσης ρύθµισης λειτουργίας του Η/Ν που αντιστοιχεί στο µέγιστο ρεύµα σφάλµατος. Πλήρη πιστοποιητικά δοκιµών συµπεριλαµβανοµένων δοκιµών δυναµικού και θερµικού ρεύµατος ως δοκιµές τύπου και µέτρηση ωµικής αντίστασης, µέτρηση λόγου µετασχηµατισµού, φασικής γωνίας και δοκιµές καµπύλης διεγέρσεως θα πρέπει να υποβληθούν ως δοκιµές σειράς. Πλήρη πρωτόκολλα δοκιµών των πιο πάνω µετασχηµατιστών εντάσεως µονωτήρων διελεύσεως πρέπει να είναι διαθέσιµα κατά το χρόνο επιθεωρήσεως των αυτεπαγωγών. Επίσης τα δευτερεύοντα τυλίγµατα των Μ.Ε. των µονωτήρων διελεύσεως θα δοκιµαστούν µε τάση συχνότητας δικτύου 3kVως προς τη γη. 3. Ακροδέκτες Οι ακροδέκτες γραµµής θα πρέπει να είναι κυλινδρικής µορφής διαµέτρου 30mm και κατάλληλοι για σύνδεση µε σφιγκτήρες αλουµινίου. 4. Συσκευές ελέγχου και προστασίας Οι αυτεπαγωγές θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τα ακόλουθα : α. Αντισεισµικό ηλεκτρονόµο Buchholz παρόµοιο µε τον τύπο 10 της VEM (Γερµανίας) µε ηλεκτρικά χωριστές επαφές για σήµανση και πτώση. 11

12 β. είκτη στάθµης λαδιού µε επαφές σήµανσης χαµηλής στάθµης. γ. Θερµόµετρο ελαίου µε δείκτη, µε επαφές για σήµανση και απόζευξη και εφοδιασµένο µε όργανο τηλεµετάδοσης για ένδειξη της θερµοκρασίας λαδιού σε απόσταση. Τα απαραίτητα όργανα του πίνακα για ένδειξη σε απόσταση θα πρέπει να δοθούν επίσης από τον προµηθευτή. δ. Θερµόµετρο τυλιγµάτων µε δείκτη, µε επαφές για σήµανση και απόζευξη και εφοδιασµένο µε όργανο τηλεµετάδοσης για ένδειξη της θερµοκρασίας λαδιού σε απόσταση. Τα απαραίτητα όργανα του πίνακα για ένδειξη σε απόσταση θα πρέπει να δοθούν επίσης από τον προµηθευτή. ε. Συσκευή εκτόνωσης πιέσεως λέβητα µε επαφές σήµανσης. στ. Αφυγραντήρας πλήρης µε silica gel. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι δείκτες στάθµης ελαίου και τα θερµόµετρα ελαίου και τυλιγµάτων µε δείκτη θα πρέπει να είναι κατασκευής ΑΚΜ ή ΜΕSSKO και η συσκευή εκτόνωσης πίεσης θα είναι κατασκευής QUALITROL. 5. Επιπρόσθετα παρελκόµενα Οι αυτεπαγωγές θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τα ακόλουθα εξαρτήµατα : α. Τα ψυκτικά σώµατα θα στηρίζονται στον λέβητα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη στήριξη ή θεµελίωση και θα αποσπώνται από αυτόν µέσω διακοπτικών βαλβίδων τύπου «πεταλούδας» β. Όλα τα χαλύβδινα µέρη θα είναι γαλβανισµένα «εν θερµώ» σύµφωνα µε τους τελευταίους κανονισµούς ASTM. γ. Βαλβίδα για την εκκένωση του λέβητα από το λάδι και άλλες βαλβίδες για τη σύνδεση των εξαρτηµάτων φιλτραρίσµατος και δειγµατοληψίας. δ. οχείο λέβητας διαστολής θα αποτελείται από ένα ενιαίο τεµάχιο έτοιµο για τοποθέτηση και θα διαθέτει αφυγραντήρα µε υγροσκοπική ουσία, στρώµα ξηρού αέρος στην επιφάνεια του λαδιού και επίσης κατάλληλη βαλβίδα εκκένωσης. ε. Πώµα πληρώσεως στο ψηλότερο σηµείο του ψυκτικού σώµατος. στ. Οι φλαντζωτές συνδέσεις για µονωτήρες διελεύσεως ανθρωποθυρίδες και ψυκτικά σώµατα πρέπει να είναι 12

13 σχεδιασµένες έτσι ώστε η φλάντζα να µην εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και να είναι εφοδιασµένες µε µηχανικά πέρατα για προφύλαξη της φλάντζας από θραύση. ζ. Υποδοχές ανύψωσης (άγκιστρα) για τον λέβητα, υποδοχές έλξεως για την µετακίνηση της αυτεπαγωγής προς κάθε κατεύθυνση, ανυψωτικές λαβές για την ανύψωση του συγκροτήµατος πυρήνα - πηνίου και υποδοχές γρύλου για ανύψωση της αυτεπαγωγής. η. ιπλής κατευθύνσεως τροχούς για κίνηση σε σιδηρές ράγες. θ. Το κέλυφος θα γειώνεται σε δύο τουλάχιστον σηµεία διαγωνίως στο κάτω µέρος του. ι. Πινακίδα από µη διαβρούµενο υλικό µε το ηλεκτρικό διάγραµµα της αυτεπαγωγής. ια. Πινακίδα από µη διαβρούµενο υλικό µε τα ονοµαστικά µεγέθη και άλλα ουσιώδη δεδοµένα της αυτεπαγωγής. ιβ. Αδιάβροχο κιβώτιο κλεµµοσειρών για σύνδεση χρωµατισµένων ή µαρκαρισµένων για αναγνώριση καλωδίων ελέγχου και σήµανσης 600V. IX. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙ ΑΣ Κάθε αυτεπαγωγή θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε µόνιµη πινακίδα η οποία θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες : 1. Τύπος της αυτεπαγωγής. 2. Εξωτερικής / Εσωτερικής τοποθέτησης. 3. Όνοµα του κατασκευαστή. 4. Αριθµός σειράς. 5. Έτος κατασκευής. 6. Αριθµός φάσεων. 7. Ονοµαστική ισχύς. 8. Ονοµαστική συχνότητα. 9. Ονοµαστική τάση. 10. Ονοµαστικό ρεύµα. 11. Μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας. 12. Στάθµη µονώσεως (BIL). 13. Συνδεσµολογία τυλιγµάτων. 14. Επαγωγική αντίδραση στην ονοµαστική τάση (µετρηθείσα τιµή). 15. Τρόπος ψύξεως. 16. Ολικό βάρος. 13

14 17. Βάρος µονωτικού ελαίου. 18. Βάρος µεταφοράς. 19. Βάρος χωρίς λέβητα. 20. Επαγωγική αντίδραση µηδενικής ακολουθίας. 21. Αµοιβαία επαγωγική αντίδραση. X. ΟΚΙΜΕΣ Οποιοιδήποτε περιορισµοί όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης δοκιµών (π.χ. λόγω περιορισµών του εργαστηρίου δοκιµών), θα πρέπει να δηλωθούν στην προσφορά του Οίκου. Οι ακόλουθες δοκιµές θα εκτελεσθούν για τις αυτεπαγωγές: Α. οκιµές Σειράς 1. Μέτρηση της αντίστασης του τυλίγµατος. 2. Μέτρηση της επαγωγικής αντίδρασης 3. Μέτρηση απωλειών στην ονοµαστική τάση και συχνότητα (50Hz). 4. οκιµή κεραυνικής κρουστικής τάσης στα τυλίγµατα γραµµής. Η διαδικασία δοκιµής κρουστικής τάσεως εφαρµόζεται σε κάθε τύλιγµα γραµµής. Τα άλλα τυλίγµατα γραµµής καθώς και ο ουδέτερος θα πρέπει να είναι γειωµένα άµεσα ή µέσω µικρής σύνθετης αντίστασης. Η δοκιµή κρουστικής τάσεως θα προηγηθεί της δοκιµής χαµηλής συχνότητας. Η κρουστική τάση θα είναι κύµα 1,2/50µs αρνητικής πολικότητας. Η διαδικασία δοκιµής των διαφόρων κρούσεων θα είναι η ακόλουθη: - Ένα µειωµένο πλήρες κύµα Για αυτή τη δοκιµή το εφαρµοζόµενο κύµα τάσεως θα έχει τιµή κορυφής µεταξύ 50% και 75% των 1425kV. 14

15 - Τρία 100% πλήρη κύµατα Για αυτή τη δοκιµή το εφαρµοζόµενο κύµα τάσεως θα έχει τιµή κορυφής 1425kV. οκιµή κεραυνικής κρουστικής τάσης στον ουδέτερο Για αυτή τη δοκιµή όλα τα τυλίγµατα γραµµής είναι γειωµένα και µε τιµή πλήρους κύµατος 325kV (µεγ.), ένα πλήρες κύµα θα εφαρµοσθεί άµεσα στον ουδέτερου µε χρόνο µετώπου µέχρι 13µs. 5. οκιµή κρουστικής τάσης από χειρισµούς Μια δοκιµή κρουστικής τάσης από χειρισµούς θα εφαρµοσθεί σε όλα τα τυλίγµατα γραµµής χρησιµοποιώντας µια τάση 1050kV. Η δοκιµή θα διεξαχθεί εφαρµόζοντας σε κάθε φάση µε τη σειρά από το τύλιγµα γραµµής στον ουδέτερο, µε τον ουδέτερο γειωµένο, ένα µειωµένο κύµα τάσεως και τρία πλήρη κύµατα. Το µειωµένο κύµα τάσεως θα έχει τιµή κορυφής µεταξύ 50% και 75% των 1050kV. Η δοκιµή θα εκτελεσθεί µε την κυµατοµορφή 100µsec/1000µsec. (κύµα αρνητικής πολικότητας) 6. οκιµή αντοχής σε τάση ανεξάρτητης πηγής συχνότητας δικτύου - Μια τάση δοκιµής 140kV rms, 50Hz, θα εφαρµοσθεί για 60 δευτερόλεπτα ανάµεσα στο υπό δοκιµή τύλιγµα γραµµής και µε όλα τα υπόλοιπα τυλίγµατα γραµµής, πυρήνα, µεταλλικό σκελετό και λέβητα της αυτεπαγωγής συνδεδεµένα µαζί στη γη. Η δοκιµή θα διεξαχθεί για όλα τα τυλίγµατα γραµµής. - Μια τάση δοκιµής 140kv rms, 50Hz θα εφαρµοσθεί για 60 δευτερόλεπτα µεταξύ του ουδετέρου και όλων των τυλιγµάτων, πυρήνα, µεταλλικού σκελετού και λέβητα της αυτεπαγωγής συνδεµένα µαζί στη γη. 7. οκιµή αντοχής επαγωµένης υπερτάσεως µακράς διάρκειας (ACLD) και µέτρηση µερικών εκκενώσεων. Αυτή η δοκιµή και η µέτρηση των µερικών εκκενώσεων θα πρέπει να εκτελεσθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό 15

16 IEC και η αυτεπαγωγή να δοκιµασθεί για κάθε φάση χωριστά σε κύκλωµα µονοφασικής συνδεσµολογίας. Β. Ειδικές οκιµές Οι ειδικές δοκιµές θα εκτελεσθούν σε ένα (1) τεµάχιο της παραγγελίας. 1. Μέτρηση της επαγωγικής αντίδρασης µηδενικής ακολουθίας. 2. Μέτρηση αµοιβαίας επαγωγικής αντίδρασης 3. Μέτρηση στάθµης ακουστικού θορύβου. 4. Μέτρηση κραδασµών. 5. Μέτρηση αρµονικών του ρεύµατος. 6. Μέτρηση µαγνητικών χαρακτηριστικών 7. Μέτρηση της γραµµικότητας της επαγωγικής αντίδρασης στο 70%, 90% και 105% της ονοµαστικής τάσης. 8. οκιµή αντοχής σε αποκοµµένο κύµα (µόνο σε ακροδέκτες γραµµής) Η δοκιµή θα εκτελεσθεί µε την χρήση της ίδιας διάταξης όπως στη δοκιµή κρουστικού κύµατος και µε την προσθήκη µόνο του διακένου των σφαιρών αποκοπής. Κατά τη δοκιµή αντοχής σε πλήρες κρουστικό κύµα και για κάθε τύλιγµα της αυτεπαγωγής µπορεί να παρεµβληθεί η εφαρµογή αποκοµµένου κύµατος µε πλάτος 10% µεγαλύτερο του αντίστοιχου κρουστικού κύµατος και η σειρά της διηλεκτρικής δοκιµής διαµορφώνεται ως εξής : i. Εφαρµογή ενός µειωµένου ύψους, πλήρους κρουστικού κύµατος 1.2/50 µs (50% 75% του πλήρους κύµατος). ii. Εφαρµογή ενός πλήρους ύψους, πλήρους κρουστικού κύµατος 1.2/50 µs. 16

17 iii. Εφαρµογή ενός η περισσοτέρων µειωµένου ύψους, αποκοµµένων κυµάτων 1.2/50 µs. iv. Εφαρµογή δύο (2) πλήρους ύψους, αποκοµµένων κυµάτων 1.2/50 µs. v. Εφαρµογή δύο πλήρους ύψους, πλήρων κρουστικών κυµάτων 1.2/50 µs. Ο χρόνος αποκοπής του αποκοµµένου κύµατος θα είναι από 2 µs έως 6 µs. 9. οκιµή αντοχής επαγόµενης τάσης µικρής διάρκειας (ACSD) και µέτρηση µερικών εκκενώσεων. Αυτή η δοκιµή και η µέτρηση των µερικών εκκενώσεων θα πρέπει να εκτελεσθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC και η αυτεπαγωγή να δοκιµασθεί για κάθε φάση χωριστά σε κύκλωµα µονοφασικής συνδεσµολογίας. Γ. οκιµές Τύπου οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας Η δοκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας θα εκτελεσθεί πριν από τις διηλεκτρικές δοκιµές σειράς. Η δοκιµή θα γίνει σε τάση 105% της ονοµαστικής µε συχνότητας 50Ηz. XI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 1. Οι προσφέροντες πρέπει να δώσουν όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στον συνηµµένο Πίνακα Α της τεχνικής περιγραφής. Η µη συµπλήρωση του Πίνακα Α θα ληφθεί ως επαρκής λόγος για την απόρριψη της προσφοράς. 2. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους σχέδια τα οποία να δείχνουν τις διαστάσεις της αυτεπαγωγής για εγκατάσταση, καθώς και κάθε πληροφορία, σκαρίφηµα και δεδοµένα που περιγράφουν πλήρως την αυτεπαγωγή καθώς και τα σχετικά εξαρτήµατά της. 17

18 3. Υπό την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί σύµβαση, ο προµηθευτής θα πρέπει να προµηθεύσει τρεις (3) σειρές των ακολούθων σχεδίων για έγκριση πριν την κατασκευή των αυτεπαγωγών : α. Σχέδιο διαστάσεων της αυτεπαγωγής και συναρµολόγησης. β. Σχέδιο διαστάσεων των µονωτήρων διελεύσεως. γ. Σχέδιο πινακίδας. δ. ιαγράµµατα καλωδιώσεων ελέγχου µετασχηµατιστών εντάσεως µονωτήρων διελεύσεως. ε. Χαρακτηριστικές καµπύλες µετασχηµατιστών εντάσεως των µονωτήρων διελεύσεως που να δεικνύεται η σχέση κορεσµού του δευτερεύοντος τυλίγµατος µε ανοικτό κύκλωµα και η διόρθωση της φασικής απόκλισης. στ. ιάγραµµα καλωδιώσεων της αυτεπαγωγής. Επιπρόσθετα ο πωλητής θα πρέπει να προµηθεύσει τα ακόλουθα : Πέντε (5) αντίγραφα των τελικών σχεδίων και πέντε (5) πλήρεις σειρές οδηγιών για ανέγερση και συντήρηση των αυτεπαγωγών. XII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονοµική σύγκριση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα ζητούµενα στοιχεία του Πίνακα Β της τεχνικής περιγραφής. XIII. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Οι προσφέροντες θα πρέπει να δώσουν τις ακόλουθες τιµές µονάδος για ανταλλακτικά : Αριθµός Είδους Π ε ρ ι γ ρ α φ ή 1. Ένας πλήρης µονωτήρας διελεύσεως γραµµής. 2. Ένας πλήρης µονωτήρας διελεύσεως ουδετέρου. Πλήρες σετ µε φλάντζες για όλους τους µονωτήρες 3. διελεύσεως, καλύµµατα, φλάντζες ψυγείων, 18

19 4. ανθρωποθυρίδες και θυρίδες προσέγγισης µε το χέρι για µια αυτεπαγωγή. Σετ ανταλλακτικών για κάθε τύπο υλικού που πρόκειται να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όπως ηλεκτρονόµους, όργανα, στοιχεία ασφάλειας κ.τ.λ. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα κατά την υπογραφή της σύµβασης να καθορίσει τα ανταλλακτικά τα οποία ο πωλητής θα προµηθεύσει βάσει των τιµών που έχουν δοθεί στην προσφορά του. XIV. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα παρελκόµενα των αυτεπαγωγών θα συσκευασθούν εντός στοιβαρών, εντελώς κλειστών ξύλινων κιβωτίων, πάχους τουλάχιστον 20mm, µε µέγιστο βάρος 5 τόνους. Τα κιβώτια θα είναι τύπου παλέτας και θα προστατεύονται εσωτερικά µε ανθεκτικό µονωτικό υλικό π.χ. νάυλον. Το µονωτικό λάδι θα αποστέλλεται σε βαρέλια. Τα όργανα, καθώς και ο εξοπλισµός ελέγχου και προστασίας θα αποστέλλεται σε ξεχωριστά κιβώτια, όπως παραπάνω. 19

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝ ΕΣΕΩΣ 400kV, 30MVar ή 50MVar ή 60MVar ΠΙΝΑΚΑΣ Α Πληροφορίες που απαιτούνται από τον Προµηθευτή. 1. Κανονισµοί σε ισχύ :. 2. Τύπος της αυτεπαγωγής :. 3. Ονοµαστική τάση αυτεπαγωγής : : kv rms 4. Μέγιστη τάση λειτουργίας της αυτεπαγωγής : kv rms 5. Ονοµαστική ισχύς στα 400kV (συνεχής λειτουργία) :.Mvar 6. Ονοµαστική συχνότητα :.. Hz 7. Ονοµαστικό ρεύµα στα 400kV :. A 8. Ονοµαστική επαγωγική αντίδραση :. Ω 9. Μέθοδος ψύξεως :. 10. ιάταξη τυλιγµάτων :. 11. Τύπος πυρήνα (αριθµός και είδος σκελών) :. 12. Τύπος χρησιµοποιούµενου λαδιού :. 13. Χαρακτηρισµός αυτεπαγωγής όσον αφορά τα µαγνητικά χαρακτηριστικά (γραµµική, µη γραµµική, κ.τ.λ.) :. 14. Σχέση επαγωγικής αντίδρασης µηδενικής ακολουθίας προς την επαγωγική αντίδραση θετικής ακολουθίας (Χ 0 /Χ 1 ) :. 20

21 15. Επίπεδο ακουστικού θορύβου :.. db 16. Επίπεδο µηχανικών κραδασµών :.. µm 17. Ικανότητα µεταβολής τάσεως :. 18. Αρµονικές ρεύµατος σαν ποσοστό των θεµελιωδών 2ης τάξεως :. 3ης τάξεως :. 5ης τάξεως :. 19. Όρια ανυψώσεως θερµοκρασίας τυλιγµάτων για θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 o C (εγγυηµένες τιµές) - Μέση τιµή τυλίγµατος : ο C 20. Θερµοκρασία λαδιού (στην κορυφή) για θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 ο C : ο C 21. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση - τυλίγµατος γραµµής/ µονωτήρα διελεύσεως γραµµής :.../... kv κορυφή - ουδετέρου/ µονωτήρα διελεύσεως ουδετέρου :../. kv κορυφή 22. Αντοχή σε εκ χειρισµών κρουστική τάση - τυλίγµατος γραµµής/ µονωτήρα διελεύσεως γραµµής :../. kv κορυφή 23. Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας (1min, 50Hz) - τυλίγµατος γραµµής/ µονωτήρα διελεύσεως γραµµής :../. kv rms - ουδετέρου/ µονωτήρα διελεύσεως ουδετέρου :../. kv rms 24. Συνολικές απώλειες - Στην ονοµαστική τάση (400kV) (εγγυηµένη τιµή) :.. kw - Στο 105% της ονοµαστικής τάσης :.. kw 21

22 25. Μονωτήρες διελεύσεως α. Μονωτήρες διελεύσεως γραµµής - Τύπος :. - Κατασκευαστής :. - Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση :. kv κορυφή - Αντοχή σε εκ χειρισµών κρουστική τάση :. kv κορυφή - Μήκος ερπυσµού :. mm - Αντοχή σε τάση 50Hz (1min) : kv rms - Ονοµαστικό ρεύµα :...(Α) - Χρώµα πορσελάνης :... β. Μονωτήρας διελεύσεως ουδετέρου - Τύπος :. - Κατασκευαστής :. - Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση :. kv κορυφή - Αντοχή σε τάση 50Hz (1min) : kv rms - Μήκος ερπυσµού :. mm - Ονοµαστικό ρεύµα :...(Α) - Χρώµα πορσελάνης : Μετασχηµατιστές εντάσεως µονωτήρων διελεύσεως ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΥ ΕΤΕΡΟΥ Σχέση µετασχηµατισµού Επιφόρτιση Κλάση ακριβείας Κατασκευαστής Είδος προστασίας Αντίσταση δευτερεύοντος Ρεύµα µαγνήτισης Τάση σηµείου γονάτου κορεσµού Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 22

23 27. Συσκευές ελέγχου και προστασίας α. Ηλεκτρονόµος Buchholz - Τύπος :. - Κατασκευαστής :. β. είκτης στάθµης λαδιού - Τύπος :. - Κατασκευαστής :. γ. Θερµόµετρο λαδιού - Τύπος :. - Κατασκευαστής :. δ. Θερµόµετρο τυλίγµατος - Τύπος :. - Κατασκευαστής :. ε. Συσκευή εκτόνωσης πιέσεως λέβητα - Τύπος :. - Κατασκευαστής :. - επαφές σήµανσης :. 28. Είναι τα παρελκόµενα της αυτεπαγωγής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII-5; :. 29. Είναι ο λέβητας της αυτεπαγωγής τύπου βιδωτού καλύµµατος; :. 30. Μηχανολογικά δεδοµένα - Χρώµα αυτεπαγωγής :. - Βάρος πυρήνα και τυλιγµάτων : kg - Βάρος λαδιού : kg - Συνολικό βάρος αυτεπαγωγής : kg - Τύπος λέβητα (κέλυφος) και τρόπος συνδέσεώς του µε τη βάση :. - Βάρος χωρίς λέβητα : kg - Συνολικό ύψος :. m - Συνολικό βάρος µεταφοράς : kg - Βάρος λαδιού µέσα στον λέβητα 23

24 κατά την µεταφορά : g - Να περιγραφεί µε τι θα είναι γεµάτη η αυτεπαγωγή κατά την µεταφορά : 31. Υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισµός όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης δοκιµών (π.χ λόγω περιορισµών του εργαστηρίου δοκιµών: :. 32. Αποδοχή των προδιαγραφόµενων δοκιµών (ΝΑΙ - ΟΧΙ) :. 33. Η συσκευασία είναι σύµφωνη µε την παράγραφο XIV της Προδιαγραφής; :. 34. Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα τεχνική περιγραφή καθώς και οι λόγοι των αποκλίσεων :

25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝ ΕΣΕΩΣ 400kV Αξιολόγηση των απωλειών. 1. Αρχικό κόστος αυτεπαγωγής και απώλειες Το αρχικό κόστος της αυτεπαγωγής. (Το αρχικό κόστος της αυτεπαγωγής θα υπολογισθεί από τον Αγοραστή ο οποίος θα λάβει υπόψη του την τιµή C + F του Πωλητή όπως θα τροποποιηθεί µετά την αξιολόγηση των προτεινόµενων όρων πληρωµής). : K = Συνολικές απώλειες σε ονοµαστική τάση 400kV (εγγυηµένη τιµή) : C =... kw 2. Ετήσιο κόστος αυτεπαγωγής. 1. Ετήσια δαπάνη εξυπηρετήσεως κεφαλαίου : 9,37K = Απώλειες ισχύος (116,7 ανά kw-έτος) :. C = Απώλειες ενέργειας (0,0438. ανά kwh) :.. C h =.. 4. Συνολικό ετήσιο κόστος : (1+2+3) (To σύνολο) = Ποινές για υπέρβαση απωλειών. Αναφερόµενοι στις συνολικές απώλειες, µια αυτεπαγωγή θεωρείται ότι έχει επιθεωρηθεί µε επιτυχία εάν οι απώλειες που προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης δεν θα υπερβαίνουν την µέγιστη ανοχή που προδιαγράφεται στους κανονισµούς IEC συγκρινόµενες µε εκείνες που εγγυάται ο Προµηθευτής. ιαφορετικά η αυτεπαγωγή θα απορρίπτεται. Σε κάθε αυτεπαγωγή επιθεωρούµενη µε επιτυχία, οποιαδήποτε διαφορά στις απώλειες µε τις εγγυηµένες (χωρίς ανοχή) θα είναι αρνητική ή µηδενική. Εάν µια τέτοια διαφορά είναι θετική, δηλ. οι απώλειες που διαπιστώθηκαν κατά την επιθεώρηση υπερβαίνουν τις εγγυηµένες 25

26 (χωρίς ανοχή) θα επιβάλλεται ποινή στον προµηθευτή η οποία θα αποτελείται από : ανά kw υπέρβασης των συνολικών απωλειών. 26

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. 1 Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-112/3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150kV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-112/3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Φεβρουάριος 2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150kV I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Φεβρουάριος 2015 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ TRANSMISSION NEW PROJECTS DEPARTMENT ATHENS - GREECE Μάρτιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο SS-57/17 TΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 280 MVA, 400 / 157,5 / 30 kv

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο SS-57/17 TΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 280 MVA, 400 / 157,5 / 30 kv 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο SS-57/17 TΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 280 MVA, 400 / 157,5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-105 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 220 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 KV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-105 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 220 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 KV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικοί μετασχηματιστές. Τύπου πυρήνα. (core type) Τύπου κελύφους. (shell type) Κυλινδρικά τυλίγματα. Δισκοειδή τυλίγματα. Δομή μετασχηματιστών.

Μονοφασικοί μετασχηματιστές. Τύπου πυρήνα. (core type) Τύπου κελύφους. (shell type) Κυλινδρικά τυλίγματα. Δισκοειδή τυλίγματα. Δομή μετασχηματιστών. Δομή μετασχηματιστών. Μονοφασικοί μετασχηματιστές. Τύπου πυρήνα. (core type) Τύπου κελύφους. (shell type) (η διατομή του μεσαίου σκέλους είναι περίπου διπλάσια της διατομής των δύο άλλων σκελών και ζυγών)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Νο 37A. Τεχνική περιγραφή για ψηφιακούς ηλεκτρονόµους διαφορικής προστασίας Α/Μ/Σ 400/150/30 KV ικτύου Μεταφοράς.

Τεχνική Περιγραφή Νο 37A. Τεχνική περιγραφή για ψηφιακούς ηλεκτρονόµους διαφορικής προστασίας Α/Μ/Σ 400/150/30 KV ικτύου Μεταφοράς. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 70 ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τεχνική Περιγραφή Νο 37A Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-97/11

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-97/11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-97/11 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 170KV SF 6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ιανουάριος 2016 I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 58/3 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 170KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

(mm) 1 2 3 0,4 ± 0,02 276,4 ± 19,6 (296 256,8) 0,6 ± 0,02 122,6 ± 7,4 (130 115,2)

(mm) 1 2 3 0,4 ± 0,02 276,4 ± 19,6 (296 256,8) 0,6 ± 0,02 122,6 ± 7,4 (130 115,2) 1. Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο: Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά ΤοΒ 1.1. Εισαγωγικά Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα τυπικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Τοπικού Βρόχου. Πιο συγκεκριµένα περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Οργάνων Μέτρησης

Τεχνική Προδιαγραφή Οργάνων Μέτρησης Περιεχόμενα 1. Αναλογικά αμπερόμετρα ράγας.... 2 2. Ψηφιακά αμπερόμετρα... 3 3. Aναλογικά Βολτόμετρα... 4 4. Ψηφιακά βολτόμετρα... 5 5. Ψηφιακά Πολυόργανα... 6 6. Μετασχηματιστές (Μ/Σ) έντασης... 8 7.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ σε σχέση µε τα

Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ σε σχέση µε τα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-65/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής της ΡΑΕΚ μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης Το Ερωτηματολόγιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποζεύκτες θα χρησιµοποιηθούν στις διατάξεις ζυγών καθώς και στην διασύνδεση

Οι αποζεύκτες θα χρησιµοποιηθούν στις διατάξεις ζυγών καθώς και στην διασύνδεση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 63/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000905/16.12.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ Θεσσαλονίκη, 24 Mαρτίου 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Γρ. Λαμπράκη 100, 54 351 Αριθ. Πρωτ. : 3016 Πληροφορίες : Γαλατιανός Στυλιανός Τηλέφωνο: 2310 981825 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Περιεχόμενα 1. Αναλυτές δικτύου M2M...2 2. Βασική έκδοση 1Φ & 3Φ μετρητών ενέργειας έως 40Α C11 & C13...5 3. Μετρητές ενέργειας (άμεση/έμμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 107 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι απαραίτητο, τα δίκτυα που µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια να λειτουργούν µε υψηλή τάση, πολύ µεγαλύτερη από την παραγόµενη τάση από τις γεννήτριες. Ο βασικός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Τριφασικοί Μετασχηματιστές Τριφασικοί Μετασχηματιστές Από την στιγμή που το τριφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στα συστήματα διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος, προκύπτει εύλογα η ανάγκη για τριφασικούς μετασχηματιστές. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις Τι είναι; Οι στιγμιαίες μεταβατικές (κρουστικές) υπερτάσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 00 ΘΕΜΑ Δύο συζευγμένα πραγματικά πηνία συνδέονται εν παραλλήλω, όπως στο Σχ.. Να βρεθούν () οι ενδείξεις των τριών βατομέτρων, () η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 3. Κατασκευή... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα