ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας"

Transcript

1 Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας ΠΕΡΊΛΗΨΗ : Η παρούσα εργασία εξετάζει την δυνατότητα χρησιμοποίησης του λευκού τσιμέντου Portland (βελιτικό τσιμέντο) τόσο με πρόσθετο μετακαολίνη, όσο και αναστολέα διάβρωσης ως κονίαμα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και κατασκευών όταν καλύπτει μεταλλικά αντικείμενα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιείται μελέτη της ανθεκτικότητας των τσιμεντοκονιαμάτων (με λευκό τσιμέντο) στη διάβρωση του χάλυβα οπλισμού στο φυσικό περιβάλλον και σε περιβάλλον χλωριόντων. Από τα αποτελέσματα της παρούσας διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη του μετακαολίνη στο τσιμέντο, βελτίωσε την ανθεκτικότητά του στα παραπάνω περιβάλλοντα σε βαθμό μεγαλύτερο από ότι η προσθήκη αναστολέα διάβρωσης. Η μείωση του λόγου νερού / τσιμέντο οδήγησε σε μείωση της διάβρωσης των οπλισμών των δοκιμίων. ABSTRACT : The present work examines the possibility of using white Portland cement with metakaolin additive and corrosion inhibitor as restoration mortars for historic buildings and structures, with the aim to study the durability of cement mortars against corrosion of B500C structural steel rebars in natural and chloride-ion environments. The results of the present work reveal that the addition of pozzolana, such as metakaolin, in the cement, has improved the durability in the above environments more compared to the addition of the corrosion inhibitor. Also, the decrease of the water/cement ratio leads to a decrease of the corrosion of the specimen s rebars. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όσον αφορά στα κτίρια και στις κατασκευές γενικότερα, η φθορά τους προέρχεται από διάφορους παράγοντες φυσικούς, χημικούς, μηχανικούς κ.α, με μεγάλες οικονομικές συνέπειες, αλλά και προβλήματα στην επιζητούμενη αειφορία κυρίως των ιστορικών κτιρίων και κατασκευών, τα οποία εξαιτίας της μνημειακής αξίας που φέρουν, η προστασία τους καθίσταται επιβεβλημένη. Η χρήση τσιμεντοκονιαμάτων λόγω ασυμβατότητάς τους με τα παραδοσιακά δομικά υλικά δεν ενδείκνυται για την αποκατάσταση ιστορικών ή και παραδοσιακών κτισμάτων. Ο κύριος παράγοντας αυτής της ασυμβατότητας οφείλεται στην διαφορετική μικροδομή, που οδηγεί σε διαφορετικά φυσικό-μηχανικά και φυσικόχημικά χαρακτηριστικά μεταξύ των τσιμεντιτικών κονιαμάτων και των παραδοσιακών δομικών υλικών που είναι συνήθως πλίνθοι και λίθοι (Moropoulou A, 2000). Έρευνες έχουν δείξει ότι η προσθήκη ποζολάνων στο τσιμέντο, καθιστά τα 1 Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 Y. Δ. Χημικός Μηχανικός, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1

2 τσιμεντοκονιάματα περισσότερο συμβατά με τα παραδοσιακά δομικά υλικά (Bakolas A, 2006). Για αυτό και στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμμετοχή του μετακαολίνη ως πρόσμικτο στο λευκό τσιμέντο, δεδομένου ότι το τελευταίο προτιμάται στην αποκατάσταση. Η χρήση του λευκού τσιμέντου παρέχει πολλές αρχιτεκτονικές δυνατότητες, για αυτό τα κονιάματα που παρασκευάζονται λέγονται συχνά αρχιτεκτονικά ή διακοσμητικά. Όμως, λόγω του αυξημένου κόστους του, σπάνια χρησιμοποιείται για την σκυροδέτηση ολόκληρης κατασκευής. Επίσης, είναι γνωστό ότι κονιάματα λευκού τσιμέντου τύπου Portland χρησιμοποιούνται με την μορφή τσιμεντοενέσεων για την πλήρωση αρμών και κενών σε μνημεία μεγάλης ιστορικής αξίας, όπως είναι η Ακρόπολη. Συγκεκριμένα στις εργασίες αποκαταστάσεως της Ακρόπολης, χρησιμοποιείται λευκό τσιμέντο με λιγότερο γύψο και πρόσμικτο μετακαολίνη, για την επίτευξη του ίδιου πορώδους και μηχανικής αντοχής των κονιαμάτων αποκατάστασης με το Πεντελικό μάρμαρο, δεδομένου ότι το τελευταίο εμφανίζει μικρό πορώδες (Σκουλικίδης Θ, 2002). Τα κονιάματα λευκού τσιμέντου αποτελούν τον συνδετικό κρίκο της χρήσης τσιμέντου ως υλικού αποκατάστασης. Το λευκό τσιμέντο έχει τις ίδιες ιδιότητες με το τυπικό γκρι τσιμέντο Portland, διαφέρει όμως στα παρακάτω σημεία: Έχει λευκό χρώμα, γιατί έχει λιγότερα ή δεν περιέχει καθόλου μεταλλικά οξείδια του σιδήρου λόγω των διαφορετικών πρώτων υλών, δεδομένου ότι παρασκευάζεται από λευκά ασβεστολιθικά υλικά χωρίς μεταλλικές προσμίξεις οξειδίων μαγγανίου και χρωμίου, λευκή άργιλο γνωστή ως καολίνη ή από καθαρά μίγματα οξειδίων αλουμινίου και πυριτίου. Έχει διαφορετική παραγωγική διαδικασία για να εξασφαλίζεται η λευκότητα του προϊόντος, αποτέλεσμα της οποίας είναι να καθίσταται ακριβότερο. Έχει μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια (Girao A. V, 2007), (Batis G, 2005a). Διάβρωση οπλισμένου σκυροδέματος Στην χώρα μας το μείζον πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι η προσβολή του σκυροδέματος από CO 2 και Cl - και η αποπαθητικοποίηση του οπλισμού (γενικευμένη ή περιορισμένη), ενώ σπάνια προσβάλλονται από αλκαλοπυριτική ή αλκαλο-ασβεστική αντίδραση ή διαμέσου των κύκλων τήξηςπήξης του νερού των πόρων σκυροδέματος. Η διάβρωση του σκυροδέματος αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα στην ανθεκτικότητα των κτιρίων. Αν και το σκυρόδεμα αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο στην επαφή του οπλισμού με τα διαβρωτικά στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, χλωριόντα, με την πάροδο του χρόνου το σκυρόδεμα μπορεί να χάσει την προστατευτική του ικανότητα π.χ λόγω ενανθράκωσης ή παρουσία χλωριόντων και να παρατηρηθεί το ηλεκτροχημικό φαινόμενο της διάβρωσης, το οποίο απαιτεί την ύπαρξη τριών προϋποθέσεων: Ανοδική διάλυση του σιδήρου του οπλισμού. Παρουσία οξυγόνου. Ηλεκτρική αγωγιμότητα του σκυροδέματος μέσω του υγρού των πόρων. Ιδιαίτερα έντονο παρουσιάζεται το πρόβλημα σε έργα μεγάλης διάρκειας ζωής, όπως μνημεία, ιστορικά κτίρια, καμπαναριά, ειδικά δημόσια κτίρια, δεδομένου ότι η επίδραση του επιθετικού περιβάλλοντος είναι συσσωρευτική με την πάροδο του χρόνου. Η διάβρωση του σιδηροπλισμού προκαλεί αύξηση του όγκου του, με αποτέλεσμα την δημιουργία εσωτερικών τάσεων και ρηγματώσεων. Η ζημιά που 2

3 προκαλείται είναι διπλή. Αφενός με την οξείδωση του σιδήρου μειώνεται η ενεργός διατομή του, επομένως μειώνεται και η στατική επάρκεια της κατασκευής, αφετέρου οι δημιουργούμενες ρηγματώσεις αυξάνουν την διαπερατότητα του σκυροδέματος, επιτρέποντας εύκολα στο διαβρωτικό περιβάλλον να διεισδύσει και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για νέες ρηγματώσεις και γρήγορη διάβρωση του οπλισμού (Batis G, 2005b). Υπολογίζεται ότι το 5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος μιας χώρας διατίθεται για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών. Η φθορά των κατασκευών μπορεί να είναι ένα φαινόμενο αναπόφευκτο, αλλά δεν είναι και άμοιρο λύσεων. Οι επεμβάσεις προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης όχι μόνο στα ιστορικά κτίρια και κατασκευές αλλά και στα νεότερα, επεκτείνουν την ζωή τους και δημιουργούν νέες βάσεις και δεδομένα για την έρευνα νέων μεθόδων και υλικών. Στα πλαίσια λοιπόν της έρευνας για την προστασία και αποκατάσταση των κατασκευών πραγματοποιήθηκε και η εν λόγω εργασία. Σκοπός της παρούσας, είναι η μελέτη της ανθεκτικότητας κονιαμάτων λευκών τσιμέντων τύπου Portland στη διάβρωση, τόσο παρουσία χλωριόντων, όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε τόσο θεωρητική όσο και πειραματική μελέτη διάγνωσης της διάβρωσης, με την ανάπτυξη κονιαμάτων χαμηλής διαπερατότητας. Η εκτίμηση μελέτη της ανθεκτικότητας στη διάβρωση επιτεύχθηκε κυρίως με την βοήθεια εργαστηριακών δοκιμών διάβρωσης (περιορισμένου χρόνου - επιταχυνόμενες δοκιμές διάβρωσης). ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Για την κατασκευή των τσιμεντοκονιαμάτων χρησιμοποιήθηκε λευκό τσιμέντο τύπου Portland, η χημική σύσταση και οι ορυκτολογικές φάσεις του οποίου δίνονται στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα. Πίνακας 1. Χημική σύσταση λευκού τσιμέντου Portland. CaO SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 SO 3 MgO K 2 O Na 2 O TiO 2 L.O.I CO Πίνακας 2. Ορυκτολογικές φάσεις λευκού τσιμέντου Portland. C 3 S C 2 S C 3 A C 4 AF Για την διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος τύπου B500C, διαμέτρου Φ12 (διαμέτρου 12 mm) και ύψους 10 cm, η χημική σύσταση των οποίων παρουσιάζεται στον πίνακα 3 που ακολουθεί. Πίνακας 3. Χημική σύσταση χαλύβδινων οπλισμών τύπου B500C. C Μn P S Si Ni Cr Cu V Mo Ως αδρανή χρησιμοποιήθηκε πρότυπη άμμος AFNOR. Για την αύξηση της ανθεκτικότητας των τσιμεντοκονιαμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη προσμίκτων, αυτό του αναστολέα διάβρωσης Ν,Ν-διμεθυλοναμίνη (DMEA) ((CH 3 ) 2 N-CH 2 -CH 2 -OH) και αυτό του μετακαολίνη, η χημική σύσταση του οποίου παρουσιάζεται στον πίνακα 4. 3

4 Πίνακας 4. Χημική σύσταση μετακαολίνη. CaO SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 SO 3 MgO K 2 O Na 2 O L.O.I Προκειμένου να εξεταστεί η συμπεριφορά των διαφόρων τύπων τσιμεντοκονίας λευκού τσιμέντου έναντι της διάβρωσης σε περιβάλλον χλωριόντων και φυσικό, κατασκευάστηκαν δοκίμια οπλισμένης και άοπλης τσιμεντοκονίας τόσο με πρόσμικτο αναστολέα διάβρωσης σε ποσοστό 2% και 4% κ.ο στην συνολική ποσότητα νερού, όσο και πρόσμικτο μετακαολίνη σε ποσοστό 10% και 20% κ.β στην συνολική ποσότητα τσιμέντου. Οι λόγοι τσιμέντου / νερού / αδρανών ήταν 1/0.55/3 και 1/0.65/3. Για συγκριτικά αποτελέσματα, κατασκευάσθηκαν δοκίμια οπλισμένης τσιμεντοκονίας (δοκίμια αναφοράς) με τσιμέντο Portland (OPC) χωρίς πρόσμικτα στις προαναφερθείσες αναλογίες. Το μίγμα της τσιμεντοκονίας αφού αναμείχθηκε καλά, τοποθετήθηκε σε κυλινδρικά καλούπια, σχήμα 1. Η ωρίμανση των τσιμεντοκονιαμάτων πραγματοποιήθηκε σε θάλαμο για 24 ώρες, υπό σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας Τ= 25 0 C και σχετικής υγρασίας RH > 98%. Στην συνέχεια τα δοκίμια εκτέθηκαν σε διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης 3.5% κ.β NaCl και στο φυσικό περιβάλλον της πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Σχήμα 1. Απεικόνιση του κυλινδρικού δοκιμίου οπλισμένης τσιμεντοκονίας. Συνολικά τα δοκίμια χωρίστηκαν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: αναφοράς με τσιμέντο Portland με αναλογίες νερού / τσιμέντου 0.55 (RF55) και 0.65 (RF65), δοκίμια με λευκό τσιμέντο αναλογίες νερού / τσιμέντου 0.55 (WC55) και 0.65 (WC65), δοκίμια με λευκό τσιμέντο και αναστολέα διάβρωσης σε ποσοστό 2% κ.ο (WC2) και 4% κ.ο (WC4), με λευκό τσιμέντο και μετακαολίνη σε ποσοστό 10% κ.β (WC10) και 20% κ.β (WC20). Συνοπτικά οι κατηγορίες των πειραματικών δοκιμίων περιγράφονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί. 4

5 Κατηγορίες Δοκιμίων 1 η Κατηγορία 2 η Κατηγορία 3 η Κατηγορία 4 η Κατηγορία Κωδικές Ονομασίες Πίνακας 5. Κατηγορίες πειραματικών δοκιμίων. Τσιμέντο OPC WC Μετακαολίνης Νερό Αναστολέας Διάβρωσης Αδρανή RF RF WC WC WC WC WC WC Η εκτίμηση της ανθεκτικότητας των δοκιμίων έναντι της διάβρωσης πραγματοποιήθηκε τόσο με μη καταστρεπτικές όσο και με καταστρεπτικές μεθόδους. Οι ηλεκτροχημικές, μη καταστρεπτικές μέθοδοι εκτίμησης της διάβρωσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης ως προς ηλεκτρόδιο αναφοράς καλομέλανα SCE σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C Standard Method Test for Half- Cell Potentials of Reinforcing Steal in Concrete, προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάσταση των οπλισμών των δοκιμίων, συναρτήσει του χρόνου έκθεσης τους στο διαβρωτικό περιβάλλον, μέσα στην τσιμεντοκονία. Μετρήσεις Γραμμικής Πόλωσης (LPR - Linear Polarization Resistance), για την εκτίμηση της πυκνότητας του ρεύματος διάβρωσης των οπλισμών (Icorr) των υπό εξέταση δοκιμίων σε περιβάλλον χλωριόντων, συναρτήσει του χρόνου έκθεσής τους. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι καταστρεπτικές μετρήσεις: Σταθμικός προσδιορισμός της απώλειας μάζας του δομικού χάλυβα μετά από συγκεκριμένο χρόνο έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον (3.5% κ.β NaCl ), για τον προσδιορισμό του ρυθμού διάβρωσης του στο τσιμεντοκονίαμα και κατά συνέπεια της εκτίμησης της ανθεκτικότητας των τσιμεντοκονιαμάτων στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Ελλάδας, (ISO/DIS ) Procedures for removal of corrosion products from corrosion test specimen. Μετρήσεις βάθους ενανθράκωσης σύμφωνα με την μέθοδο RILEM CPC-18, για τον προσδιορισμό της ανθεκτικότητας των υπό εξέταση δοκιμίων στο διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Μετρήσεις πορώδους της τσιμεντοκονίας, με ποροσιμετρία υδραργύρου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στα σχήματα 2, 3, που ακολουθούν παρουσιάζεται η % απώλεια μάζας του οπλισμού των τσιμεντοκονιαμάτων σε περιβάλλον χλωριόντων. 5

6 Σχήμα 2. Σύγκριση απώλειας μάζας των πειραματικών δοκιμίων (με λόγο νερό/τσιμέντο 0.65) με πρόσμικτο μετακαολίνη σε ποσοστό 10% και 20% κ.β στο λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Γενικά, η διάβρωση των μετάλλων είναι ένα ηλεκτροχημικό φαινόμενο το οποίο συνοδεύεται με μεταφορά φορτίου (ηλεκτρονίων) μεταξύ των παθητικών και ενεργών περιοχών του χάλυβα. Απουσία χλωριόντων, η ανοδική αντίδραση στην επιφάνεια του χάλυβα (οξείδωση διάλυση) καθορίζεται και ρυθμίζεται από την αναγωγή του οξυγόνου. Παρουσία χλωριόντων, αυτά αρχικά διαλύονται στο λεπτό στρώμα υγρασίας το οποίο δημιουργείται στην επιφάνεια του χάλυβα, ενώ παράλληλα αυξάνουν την αγωγιμότητα του ηλεκτρολύτη καταστρέφοντας έτσι το υπάρχων παθητικό στρώμα στην επιφάνεια του μετάλλου. Τα χλωριόντα ταυτόχρονα δρουν και ως καταλύτες στην απελευθέρωση των ιόντων σιδήρου (Fe 2+ ) μέσω σχηματισμού FeCl 2 προσροφόμενα ή διαχεόμενα μέσα στο στρώμα των οξειδίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι ποσοστά χλωριόντων πάνω από 1Kg/m 2 σκυροδέματος με OPC μπορούν να προξενήσουν διάβρωση του οπλισμού. Σχήμα 3. Σύγκριση απώλειας μάζας των δοκιμίων (με λόγο νερό/τσιμέντο =0.55) με πρόσμικτο αναστολέα διάβρωσης σε ποσοστό 2% και 4% κ.ο στο νερό στα πειραματικά δοκίμια με λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. 6

7 Από το σχήμα 3 προκύπτει ότι η προσθήκη 2% και 4% κ.ο αναστολέα διάβρωσης μειώνει την διάβρωση των οπλισμών. Ακόμη είναι φανερό ότι η διάβρωση των οπλισμών στο τσιμέντο Portland είναι μεγαλύτερη από αυτή των οπλισμών στο λευκό τσιμέντο. Το παραπάνω ισχύει και για τους δύο λόγους νερού / τσιμέντου 0.55 και Στα σχήματα 4 και 5, που ακολουθούν παρουσιάζεται η πυκνότητα ρεύματος του οπλισμού των τσιμεντοκονιαμάτων σε περιβάλλον χλωριόντων. Σχήμα 4. Σύγκριση πυκνότητας ρεύματος των πειραματικών δοκιμίων (με λόγο νερό/τσιμέντο 0.65) με πρόσμικτο μετακαολίνη σε ποσοστό 10% και 20% κ.β στο λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Σχήμα 5. Σύγκριση πυκνότητας ρεύματος των πειραματικών δοκιμίων (με λόγο νερό/τσιμέντο =0.55) με πρόσμικτο αναστολέα διάβρωσης σε ποσοστό 2% και 4% κ.ο στο νερό στα πειραματικά δοκίμια με λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. 7

8 Από τα σχήματα 4 και 5 προκύπτει ότι η πυκνότητα του ρεύματος διάβρωσης σε γενικές γραμμές ακολουθεί την πορεία της απώλειας μάζας. Στα σχήματα 6 και 7, που ακολουθούν παρουσιάζεται το δυναμικό διάβρωσης του οπλισμού των τσιμεντοκονιαμάτων σε περιβάλλον χλωριόντων. Σχήμα 6. Σύγκριση δυναμικού διάβρωσης των πειραματικών δοκιμίων με πρόσμικτο μετακαολίνη σε ποσοστό 10% και 20% κ.β στο λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Σχήμα 7. Σύγκριση δυναμικού διάβρωσης των δοκιμίων με πρόσμικτο αναστολέα διάβρωσης σε ποσοστό 2% και 4% κ.ο στο νερό στα πειραματικά δοκίμια με λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Από τα σχήματα του δυναμικού διάβρωσης προκύπτει: Τα δοκίμια που περιέχουν μετακαολίνη ξεκινούν από ηλεκτροθετικότερες τιμές σε σύγκριση με τα δοκίμια του λευκού τσιμέντου, οι οποίες μειώνονται και στις 180 ημέρες και κυμαίνονται μεταξύ -620 mv και -680 mv. Τα δοκίμια που έχουν αναστολέα διάβρωσης ξεκινούν αρχικά από χαμηλά ηλεκτραρνητικά δυναμικά. Στις 8

9 180 ημέρες τα δυναμικά έχουν αυξηθεί και κυμαίνονται μεταξύ -520 mv και 580 mv. Οι οπλισμοί των δοκιμίων καθόλη την διάρκεια της έκθεσής τους στο διαβρωτικό περιβάλλον, βρίσκονταν σε παθητική κατάσταση. Όσον αφορά στα δοκίμια που ήταν εκτεθειμένα στο φυσικό περιβάλλον της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, στα σχήματα 8 και 9 παρουσιάζεται η απώλεια μάζας των οπλισμών τους. Σχήμα 8. Σύγκριση απώλειας μάζας των πειραματικών δοκιμίων με πρόσμικτο μετακαολίνη σε ποσοστό 10% και 20% κ.β στο λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Σχήμα 9. Σύγκριση απώλειας μάζας των δοκιμίων με πρόσμικτο αναστολέα διάβρωσης σε ποσοστό 2% και 4% κ.ο στο νερό στα πειραματικά δοκίμια με λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Η προσθήκη τόσο του μετακαολίνη όσο και του αναστολέα διάβρωσης μειώνει την απώλεια μάζας των οπλισμών των δοκιμίων σε έκθεση στο φυσικό περιβάλλον. Η προσθήκη του μετακαολίνη δίνει μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας από την προσθήκη αναστολέα διάβρωσης. 9

10 Στα σχήματα 10 και 11 που ακολουθούν παρουσιάζεται τα βάθος ενανθράκωσης της τσιμεντοκονίας συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Σχήμα 10. Σύγκριση βάθους ενανθράκωσης των πειραματικών δοκιμίων με πρόσμικτο μετακαολίνη σε ποσοστό 10% και 20% κ.β στο λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Σχήμα 11. Σύγκριση βάθους ενανθράκωσης των δοκιμίων με πρόσμικτο αναστολέα διάβρωσης σε ποσοστό 2% και 4% κ.ο στο νερό στα πειραματικά δοκίμια με λευκό τσιμέντο συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Από τα διαγράμματα του βάθους ενανθράκωσης προκύπτει: Το ποσοστό του βάθους ενανθράκωσης των δοκιμίων εμφανίζεται μειωμένο για τα δοκίμια που έχουν μικρότερο λόγο ν/τ όπως άλλωστε αναμένεται. Η προσθήκη του μετακαολίνη μείωσε επίσης το βάθος ενανθράκωσης. Ακόμη και η προσθήκη του αναστολέα διάβρωσης μείωσε το βάθος ενανθράκωσης λιγότερο όμως από τον μετακαολίνη. Γενικότερα, από τα σχήματα απώλειας μάζας 2, 3, 8 και 9 προκύπτει: Η απώλεια μάζας του οπλισμού των δοκιμίων εμφανίζεται μειωμένη όταν αντί τσιμέντου OPC χρησιμοποιηθεί λευκό τσιμέντο και για τους δύο λόγους νερού τσιμέντου 0.55 και 0.65 (ποσοστά μείωσης 40% και 29% αντίστοιχα). Στην 10

11 περίπτωση που μέρος τσιμέντου αντικαθίσταται με μετακαολίνη, το ποσοστό μείωσης αυξάνεται σε ποσοστό 64% για τα δοκίμια WC20 σε σχέση με τα WC65 σε περιβάλλον χλωριόντων για χρόνο έκθεσης 180 ημέρες. Στην περίπτωση που μέρος νερού αντικαθίσταται με αναστολέα διάβρωσης, τα δοκίμια με αναστολέα διάβρωσης 4% εμφανίζουν μείωση της απώλειας μάζας των οπλισμών σε ποσοστό 12% σε σχέση με τα WC55, στο προαναφερθέν διαβρωτικό περιβάλλον. Από τα σχήματα φαίνεται ότι παρόμοια προστατευτική δράση εμφανίζεται και για τα δοκίμια που εκτίθενται στο φυσικό περιβάλλον για το ίδιο χρονικό διάστημα με τα παραπάνω πρόσμικτα. Η απώλεια μάζας όμως των οπλισμών των δοκιμίων με μετακαολίνη σε ποσοστό 20% κ.β στις 180 ημέρες είναι μεγαλύτερη (ποσοστό μείωσης 47%) από τα αυτά με ποσοστό μετακαολίνη 10% κ.β (ποσοστό μείωσης 63%) σε σχέση με τα WC65. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός, ότι δεν έχει προλάβει να αντιδράσει όλη η ποσότητα μετακαολίνη με το Ca(OH) 2 του τσιμέντου, δεδομένου ότι η ποζολανική αντίδραση είναι αργή και η ποσότητα του μετακαολίνη μεγάλη (Σιόβα Ε, 2008). Προκειμένου να εξηγηθεί η προστατευτική δράση του μετακαολίνη μετρήθηκαν τα πορώδη των δοκιμίων με πορωσιμετρία υδραργύρου. Στον πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζεται το ολικό πορώδες και η μέση τιμή της τσιμεντοκονίας των δοκιμίων μετά από χρόνο έκθεσης 180 ημέρες στο φυσικό περιβάλλον. Πίνακας 6. Ολικό πορώδες και μέση τιμή διαμέτρου πόρων των πειραματικών δοκιμίων. Κατηγορίες πειραματικών δοκιμίων Ολικό πορώδες % Μέση τιμή διαμέτρου πόρων (μm) WC WC WC WC WC WC Από το ολικό πορώδες και την μέση τιμή της διαμέτρου των πόρων παρατηρείται ότι τα δοκίμια με λευκό τσιμέντο και λόγο ν/τ = 0.55 παρουσιάζουν μικρότερο πορώδες σε σχέση με αυτά με λόγο ν/τ= Τα δοκίμια με πρόσμικτο μετακαολίνη εμφανίζουν μικρότερο πορώδες σε σχέση με αυτά που είχαν αναστολέα διάβρωσης αλλά και η μέση διάμετρος των πόρων ελαττώνεται. Επομένως, εξηγείται η μείωση του βάθους ενανθράκωσης από την μείωση και του πορώδους και της μείωσης της διαμέτρου των πόρων. Επίσης, εξηγείται η μείωση της απώλειας μάζας τόσο στη διάβρωση με χλωριόντα όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Το μικρότερο πορώδες και η μείωση της μέσης διαμέτρου των πόρων δυσχεραίνει των διαβρωτικών συστατικών του περιβάλλοντος προς τον οπλισμό. Η συμβατότητα των κονιαμάτων με λευκό τσιμέντο και μετακαολίνη αναφέρεται στις εργασίες άλλων ερευνητών (Moropoulou A, 2000), (Bakolas A, 2006). Η προσθήκη αναστολέα διάβρωσης δεν μείωσε το πορώδες όπως ο μετακαολίνης, ούτε άλλωστε την μέση διάμετρο των πόρων. Όμως, η κύρια δράση του αναστολέα διάβρωσης οφείλεται σε άλλους λόγους. Η μείωση αυτή οφείλεται στην ικανότητα του αναστολέα να ροφάται στην επιφάνεια του χάλυβα και να εμποδίζει την προσέγγιση των χλωριόντων και του οξυγόνου στην επιφάνεια του (Batis G, 2003), (Gaidis J, 2004) με αποτέλεσμα την μείωση της απώλειας μάζας. Η προσθήκη όμως του αναστολέα, μείωσε και την ενανθράκωση έστω και σε μικρότερο ποσοστό από 11

12 τον μετακαολίνη. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μικρή αύξηση της υδροφοβικότητας των πόρων του κονιάματος από τον αναστολέα διάβρωσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μείωση του λόγου ν/τ οδήγησε στην μείωση της διάβρωσης των οπλισμών των δοκιμίων, λόγω μείωσης του πορώδους της τσιμεντοκονίας, π.χ το ποσοστό μείωσης, για λόγο ν/τ = 0.55, είναι 10% όσον αφορά στα δοκίμια που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον χλωριόντων και 6,67% στα δοκίμια που ήταν εκτεθειμένα στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον σε σύγκριση με αυτά που είχαν λόγο ν/τ = 0.65 για τον ίδιο χρόνο έκθεσης (180 ημέρες). Η προσθήκη αναστολέα διάβρωσης προστάτεψε τον οπλισμό των κονιαμάτων, π.χ το ποσοστό προστασίας είναι 12,59% όσον αφορά στα δοκίμια που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον χλωριόντων για ποσότητα αναστολέα διάβρωσης 4% κ.ο και χρόνο έκθεσης 180 ημέρες. Το ποσοστό προστασίας για τα δοκίμια που εκτέθηκαν στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον για 180 ημέρες, με 4% κ.ο αναστολέα διάβρωσης, ανέρχεται στο 47,37%. Η χρήση του μετακαολίνη στο λευκό τσιμέντο τύπου Portland οδήγησε σε μείωση της διάβρωσης των οπλισμών των δοκιμίων, π.χ το ποσοστό μείωσης είναι 69,56% για τα δοκίμια με 20%κ.β μετακαολίνη που εκτέθηκαν σε περιβάλλον χλωριόντων 180 ημέρες, και 47,37% για αυτά που εκτέθηκαν στο φυσικό περιβάλλον. Οι μειώσεις αυτές οφείλονται στην αντίδραση του μετακαολίνη με το Ca(OH) 2 του τσιμέντου, η οποία οδηγεί σε μείωση του πορώδους των τσιμεντοκονιαμάτων. Συγκεκριμένα όμως, για τα δοκίμια που ήταν εκτεθειμένα στο φυσικό περιβάλλον, αυτά που είχαν μεγαλύτερο ποσοστό μετακαολίνη (20% κ.β στο τσιμέντο) εμφανίζουν μεγαλύτερη διάβρωση των οπλισμών τους και ενανθράκωσης της τσιμεντοκονίας τους από ότι τα δοκίμια με ποσοστό μετακαολίνη 10% κ.β. Αυτό οφείλεται στον μικρό χρόνο έκθεσης (180 ημέρες) των δοκιμίων στο διαβρωτικό περιβάλλον, δεδομένου ότι η ποζολανική αντίδραση είναι αργή και ίσως ένα μέρος του μετακαολίνη λόγω της μεγάλης του ποσότητας, δεν αντέδρασε με το Ca(OH) 2 του τσιμέντου. ΑΝΑΦΟΡΕΣ A. Moropoulou, A. Bakolas, P. Moundoulas, P. Michailidis, Evaluation of compatibility between repair mortars and building materials in historic structures by the control of the microstructure of cement-based systems Concrete science and engineering, Vol.2, (2000) A. Bakolas, E. Aggelakopoulou, A. Moropoulou, S. Anagnostopoulou, Evaluation of pozzolanic activity and physic-mechanical characteristics in metakaolin-lime pastes Journal of thermal analysis and calorimetry, Vol. 84 (2006) Σκουλικίδης Θ, Μέθοδοι συντήρησης του Πεντελικού μαρμάρου, Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, Αθήνα (2002) 6-13 G. Batis, P. Pantazopoulou, S. Tsivilis, E. Badogiannis, The effect of metakaolin on the corrosion behavior of cement mortars Cement and Concrete Compsites (2005)

13 G. Batis, E.Rakanta, Corrosion of steel reinforcement due to atmospheric pollution Cement and Concrete Composites (2005) G. Batis, P. Pantazopoulou, A. Rotoulas, Corrosion protection investigation of reinforcement by inorganic coating in the presence of alkanolamine-based inhibitors Cement and Concrete Compsite (2003) Σιόβα, Ε., «Ανθεκτικότητα κονιαμάτων αποκατάστασης με λευκό τσιμέντο - Δυνατοτητες προστασίας», Μεταπτυχιακή εργασία (υπό την επίβλεψη του Καθ. Γ. Μπατή), Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα (2008) James M. Gaidis, Chemistry of corrosion inhibitors Cement and Concrete Compsites (2004) A.V. Girao, I.G. Richardson, G.B. Porteneuve, R.M.D. Brydson, Composition, morphology and nanostructure of C-S-H in white Portland cement pastes hydrated at 55 0 C Cement and Concrete Research (2007)

Χ Ρ Η Σ Η Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Ε Ω Ν Ι Α Β Ρ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Χ Α Λ Υ Β Α Σ Ε Κ Ο Ν Ι Α Μ Α Τ Α

Χ Ρ Η Σ Η Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Ε Ω Ν Ι Α Β Ρ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Χ Α Λ Υ Β Α Σ Ε Κ Ο Ν Ι Α Μ Α Τ Α ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Η τεχνική των SG είναι µία εργαστηριακή µέθοδος επιταχυνόµενης δοκιµής, χρήσιµη για γρήγορη εκτίµηση της διάβρωσης των σιδηροπλισµών

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των υνατοτήτων Προστασίας του Χ.Ο.Σ. από την ιάβρωση µε MCI

ιερεύνηση των υνατοτήτων Προστασίας του Χ.Ο.Σ. από την ιάβρωση µε MCI ιερεύνηση των υνατοτήτων Προστασίας του Χ.Ο.Σ. από την ιάβρωση µε MCI Ε. Ρακαντά, Χηµικός Μηχανικός, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση δυνατότητας χρησιµοποίησης Πορφυρίτη κοιτάσµατος «Σκουριές» Χαλκιδικής στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων

ιερεύνηση δυνατότητας χρησιµοποίησης Πορφυρίτη κοιτάσµατος «Σκουριές» Χαλκιδικής στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων ιερεύνηση δυνατότητας χρησιµοποίησης Πορφυρίτη κοιτάσµατος «Σκουριές» Χαλκιδικής στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων Π. Πανταζοπούλου Χηµικός Μηχανικός. Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Γεώργιος Μπατής Καθηγητής. Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρασκευή Πανταζοπούλου Χημικός Μηχανικός. Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜnO 2

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜnO 2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜnO 2 Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα Τσιµέντα Άσβεστος παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος «Αειφόρα» τσιµέντα Φυσικά τσιµέντα Τσιµέντα Portland Non-Portland τσιµέντα Blended Portland (σύνθετα) τσιµέντα Χρονολογική σειρά Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Αθανάσιος ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: ιπτάµενη τέφρα, πορφυρίτης, αντοχές, χλωριόντα, Strain Gauges

Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Αθανάσιος ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: ιπτάµενη τέφρα, πορφυρίτης, αντοχές, χλωριόντα, Strain Gauges 1 Βελτιστοποίηση συνδυασµού ιπτάµενης τέφρας και παραπροϊόντος κοιτάσµατος πορφυρίτη στην ανθεκτικότητα σκυροδέµατος Optimization of fly ash and porfiritis waste combination in concrete durability Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλωριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην ανθεκτικότητα τσιµεντοκονιαµάτων

Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλωριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην ανθεκτικότητα τσιµεντοκονιαµάτων Μελέτη της συνεργιστικής επίδρασης χλωριόντων, θειικών και νιτρωδών ιόντων στην ανθεκτικότητα τσιµεντοκονιαµάτων Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής. Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

Κοσµάς ΣΙ ΕΡΗΣ- 1, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3

Κοσµάς ΣΙ ΕΡΗΣ- 1, Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 2, Παρασκευή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 3 1 Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης νιτρώδους ασβεστίου σε τσιµεντοκονιάµατα εκτεθειµένα σε περιβάλλον χλωριόντων θειικών Study of the influence of calcium nitrite addition in mortars exposed in chloride-sulphate

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΚΑΟΛΙΝΗ ΥΠΟ ΑΕΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΚΑΟΛΙΝΗ ΥΠΟ ΑΕΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΚΑΟΛΙΝΗ ΥΠΟ ΑΕΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α. Μαρίνος, Γ. Μπατής, Μ. Κατσιώτη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 8 Αθήνα Μ. Σ. Κατσιώτης Chemical Engineering

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα Mπατής Γιώργος Χηµικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ Γρηγοριάδης Γρηγόρης Χηµικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ Λέξεις Κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του νιτρώδους ασβεστίου στην αντίσταση των τσιµεντοκονιαµάτων έναντι διαλυµάτων θειικών αλάτων

Επίδραση του νιτρώδους ασβεστίου στην αντίσταση των τσιµεντοκονιαµάτων έναντι διαλυµάτων θειικών αλάτων Επίδραση του νιτρώδους ασβεστίου στην αντίσταση των τσιµεντοκονιαµάτων έναντι διαλυµάτων θειικών αλάτων Γ. Μπατής & Π. Πανταζοπούλου Χηµικοί Μηχανικοί. Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οργανικές Επικαλύψεις

Προστασία του Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οργανικές Επικαλύψεις Προστασία του Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οργανικές Επικαλύψεις Γ. Μπατής, Καθηγητής, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ Ε. Ρακαντά, Χ. Σπερέζη, Μ. Κουµαντάκης, Χηµικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Θ. Ζαφειροπούλου a, Ε. Ρακαντά a, Γ. Μπατής a a Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη KONIAMATA Μίγμα μιάς ή περισσότερων κονιών με άμμο διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με βάση τη χρήση (α) Κονιάματα φερόντων δομικών στοιχείων π.χ. λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές (β) Κονιάματα μη φερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ Στυλιανός Κ Αντίοχος Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας, ΕΜΠ. Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιορθώσεις Οπλισµένου Σκυροδέµατος από Κονιάµατα µε Αναστολείς ιάβρωσης

Επιδιορθώσεις Οπλισµένου Σκυροδέµατος από Κονιάµατα µε Αναστολείς ιάβρωσης Επιδιορθώσεις Οπλισµένου Σκυροδέµατος από Κονιάµατα µε Αναστολείς ιάβρωσης Γ. Μπατής, Ε. Ρακαντά Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π, Τοµέας Επιστήµη και Τεχνική των Υλικών Α. Ρούτουλας, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Τµήµα Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες.

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΚΟΝΙΕΣ Υλικά που όταν αναμιχθούν και υποστούν κατεργασία με ρευστό (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΔΙΑΚΡΙΣΗ (α) Αερικές -Πήξη και σκλήρυνση σε ατμοσφαιρικό αέρα - Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Εξαρτάται από Εργάσιμο νωπού Γενικές οδηγίες Κόστος μηχανική αντοχή αντοχή σε γήρανση σκληρυμένου σκυροδέματος Απαιτούμενη κάθιση εντός ορίων Καθορίζεται από το τσιμέντο. Μέση συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης και ταυτόχρονης παρουσίας χλωριόντων.

σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης και ταυτόχρονης παρουσίας χλωριόντων. Επίδραση του αναστολέα διάβρωσης µε βάση την N,Nδιµεθυλαµινοαιθανόλη στην προστασία του οπλισµού του σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης και ταυτόχρονης παρουσίας χλωριόντων. Γ. Μπατής, Ε. Ρακαντά, Β. Θεοδωρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές αξιοποίησης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων παραγωγής σιδηρονικελίου της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ στην παραγωγή τσιμέντων

Προοπτικές αξιοποίησης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων παραγωγής σιδηρονικελίου της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ στην παραγωγή τσιμέντων Προοπτικές αξιοποίησης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων παραγωγής σιδηρονικελίου της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ στην παραγωγή τσιμέντων Μ. Μπεάζη-Κατσιώτη 1, Δ. Βελισσαρίου 1, Ν. Κατσιώτης 1, Χ. Ρισκάκης 2 1 Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Corrosion behaviour of limestone cement mortars in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβρωτικές µέθοδοι προστασίας του εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα δοµικού χάλυβα µε τη χρήση επιστρωµάτων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης.

Αντιδιαβρωτικές µέθοδοι προστασίας του εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα δοµικού χάλυβα µε τη χρήση επιστρωµάτων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης. Αντιδιαβρωτικές µέθοδοι προστασίας του εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα δοµικού χάλυβα µε τη χρήση επιστρωµάτων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης. Ε.Ντάφλου, Ε.Ρακαντά Χηµικός Μηχανικός. Σχολή Χηµικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου, Α. Μαρουσάκη Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου, Α. Μαρουσάκη Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ STRAIN GAUGES Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Γ. Παπαδάκης, Μ.Π. Ευσταθίου Ε.Γ. Παπαδάκης & Συνεργ., Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., Οδός Σταδίου, Πλατάνι,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διαµόρφωσης της πορώδους µικροδοµής τσιµεντοκονιαµάτων από τετραµερή σύνθετα τσιµέντα και της επίδρασής της στην ανθεκτικότητα

Αξιολόγηση της διαµόρφωσης της πορώδους µικροδοµής τσιµεντοκονιαµάτων από τετραµερή σύνθετα τσιµέντα και της επίδρασής της στην ανθεκτικότητα Αξιολόγηση της διαµόρφωσης της πορώδους µικροδοµής τσιµεντοκονιαµάτων από τετραµερή σύνθετα τσιµέντα και της επίδρασής της στην ανθεκτικότητα Assessment of the evolution of porous microstructure of quaternary

Διαβάστε περισσότερα

Eπίδραση µετακαολίνη στις ιδιότητες του σκυροδέµατος

Eπίδραση µετακαολίνη στις ιδιότητες του σκυροδέµατος Eπίδραση µετακαολίνη στις ιδιότητες του σκυροδέµατος Ε. Μπαδογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Αθήνα Ε. Χανιωτάκης A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ιεύθ. Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Η ανθεκτικότητα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σκυροδεµάτων από σύνθετα τσιµέντα Comparative assessment of durability of blended cements concrete

Συγκριτική αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σκυροδεµάτων από σύνθετα τσιµέντα Comparative assessment of durability of blended cements concrete Συγκριτική αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σκυροδεµάτων από σύνθετα τσιµέντα Comparative assessment of durability of blended cements concrete Παναγιώτα ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗ 1, Μανώλης ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 2, Μαργαρίτα ΚΑΤΣΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006 Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006 Η χημική κατακρήμνιση βασίζεται στη λειτουργία της συσσωμάτωσης και κροκίδωσης των κολλοειδών σωματιδίων που υπάρχουν αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Καθυστερεί την έναρξη της διάβρωσης Μειώνει το ρυθμό διάβρωσης Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής Μειώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Διδάσκων: Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ενότητα 7 η Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνημείων» ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καθ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου ΕΔΙΠ Π. Μούνδουλας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ Σ. Ροκίδη, Π. Γ. Κουτσούκος Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα Σκυροδέματος

Ανθεκτικότητα Σκυροδέματος Ανθεκτικότητα Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Ανθεκτικό Σκυρόδεμα Ανθεκτικό Σκυρόδεμα [1] Εξωτερικοί Παράγοντες Προσβολής Χημικοί Παράγοντες Θαλάσσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας ο C

Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας ο C Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας 20-80 ο C Σ. Τσιβιλής, Μ. Φλίσκα, Ο. Μανούκα, Β. Μπενέκης & Α. Σκαροπούλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Ανόργανης

Διαβάστε περισσότερα

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης)

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Χ.Δ. Θεοδωρίδης Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός, Τεχνική Υποστήριξη BASF C.C. Ελλάς Α.Ε. Λέξεις Κλειδιά: συμβατά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika FerroGard -903 Plus ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika FerroGard -903 Plus ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΠΙΘΕΤΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή των πουζολανικών υλικών στην αντίσταση των τσιµέντων έναντι θειϊκών

Συµβολή των πουζολανικών υλικών στην αντίσταση των τσιµέντων έναντι θειϊκών Συµβολή των πουζολανικών υλικών στην αντίσταση των τσιµέντων έναντι θειϊκών Κ.Κ. Σίδερης, Α.Ε. Σάββα, Ι. Παπαγιάννη. Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι ανθεκτικότητα µιας κατασκευής ονοµάζουµε την ικανότητά της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

Αιερεύνηση Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος με Χρήση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας Τσιμέντον Σκωρίας και Αναστολέων Διάβρωσης

Αιερεύνηση Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος με Χρήση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας Τσιμέντον Σκωρίας και Αναστολέων Διάβρωσης Μ γη σ η ανθεκτικότητας σκυροδέματος με χρήση παραπροϊόντων... 275 Αιερεύνηση Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος με Χρήση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας Τσιμέντον Σκωρίας και Αναστολέων Διάβρωσης Α. ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ, Τμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χημικής - ορυκτολογικής σύστασης της ιπτάμενης τέφρας στις μηχανικές ιδιότητες και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος

Επίδραση της χημικής - ορυκτολογικής σύστασης της ιπτάμενης τέφρας στις μηχανικές ιδιότητες και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος Επίδραση της χημικής - ορυκτολογικής σύστασης της ιπτάμενης τέφρας στις μηχανικές ιδιότητες και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος Δρ. Νικόλαος Χουσίδης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του χάλυβα αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ενανθράκωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασία Νο. 6 ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν)

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Μεταθετικές Αντιδράσεις (είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) l Αντιδράσεις εξουδετέρωσης Χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση του ποσοστού θειϊκών σε τσιµέντα που παράγονται

Βελτιστοποίηση του ποσοστού θειϊκών σε τσιµέντα που παράγονται Βελτιστοποίηση του ποσοστού θειϊκών σε τσιµέντα που παράγονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1..Χ. Τσαµατσούλης ρ. Χηµικός Μηχανικός, Συντονιστής Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε Ν. Νικολακάκος Χηµικός

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εισήγηση στην ηµερίδα του ΤΕΕ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ» 6 Νοεµβρίου 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γ. Μπατής, Καθηγητής ΕΜΠ Ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση ορίων εφαρµογής τεχνικής Strain Gauges για µετρήσεις διάβρωσης οπλισµών σκυροδέµατος

ιερεύνηση ορίων εφαρµογής τεχνικής Strain Gauges για µετρήσεις διάβρωσης οπλισµών σκυροδέµατος ιερεύνηση ορίων εφαρµογής τεχνικής Strain Gauges για µετρήσεις διάβρωσης οπλισµών σκυροδέµατος Γ. Μπατής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Α. Ρούτουλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ: Μηχανικές ιδιότητες και συµπεριφορά απέναντι στην διάβρωση

ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ: Μηχανικές ιδιότητες και συµπεριφορά απέναντι στην διάβρωση ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ: Μηχανικές ιδιότητες και συµπεριφορά απέναντι στην διάβρωση Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Τεχνολογία υλικών Eλένη Ρακαντά, Χηµικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου.

Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου. Εργαστήριο Φυσικής Χηµείας Π. Δ. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου. 1. κατηγορίες ημιστοιχείων Ένα ημιστοιχείο αποτελείται πάντα από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δ.Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομικά Συστήματα Επιλογή κατάλληλου υλικού καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα