H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα"

Transcript

1 H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα Mπατής Γιώργος Χηµικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ Γρηγοριάδης Γρηγόρης Χηµικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ Λέξεις Κλειδιά: ιάβρωση, οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα, αναστολείς διάβρωσης, αµιναλκοόλες, πρόσµικτα, ΦΗΦ, ανθεκτικότητα σκυροδέµατος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εξετάστηκε η επίδραση της χρήσης οργανικού αναστολέα διάβρωσης (αµιναλκοόλης) στη διάβρωση δοκιµίων από οπλισµένο, ελαφροβαρές σκυρόδεµα, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη επίδραση της χρήσης της φαρίνας ηλεκτροφίλτρων (Cement Kiln Dust, ΦΗΦ), η οποία είναι παραπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής τσιµέντου χαµηλής περιεκτικότητας σε αλκάλια. Αποδείχτηκε ότι, τόσο ο οργανικός αναστολέας (είτε µε τη µορφή προσµίκτου, είτε µε αυτήν του επιφανειακού εµποτισµού), όσο και η ΦΗΦ, παρείχαν ικανοποιητική προστασία. Η θετική αξιολόγηση της επίδρασης της ΦΗΦ, είναι πιθανόν να έχει σηµαντικές θετικές συνέπειες, οικονοµικές και περιβαλλοντικές. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το ελαφροβαρές σκυρόδεµα είναι ένας ευρύτατα διαδεδοµένος τύπος σκυροδέµατος ο οποίος βρίσκει πλήθος εφαρµογών στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών. Η χρήση του συγκεκριµένου τύπου σκυροδέµατος συµπιέζει το συνολικό κόστος της κατασκευής χωρίς να επηρεάζει σηµαντικά τις µηχανικές της αντοχές, καθιστώντας το έτσι ιδιαίτερα κατάλληλο για περιπτώσεις προκατασκευασµένων στοιχείων, grouts κλπ. Το κύριο µειονέκτηµά του είναι η µειωµένη ανθεκτικότητά του στη διάβρωση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο κατά κανόνα υψηλό πορώδες του, που µε τη σειρά του σχετίζεται άµεσα µε το είδος των αδρανών (όπως π.χ. η κίσσηρη) τα οποία χρησιµοποιούνται στη σκυροδέτηση. Κατά συνέπεια ενισχύονται οι ρυθµοί διάχυσης του ατµοσφαιρικού Ο 2 και CO 2 διαµέσου των πόρων, καθώς και η απορρόφηση λόγω τριχοειδών φαινοµένων, άλλων διαβρωτικών παραγόντων, κυρίως χλωριόντων. Έτσι, οι κατασκευές από οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα, παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθµούς διάβρωσης και ενανθράκωσης σε σχέση µε εκείνες από συνηθισµένο σκυρόδεµα [Batis et al. (1993, 1996b)]. Η πιο δηµοφιλής µέθοδος προστασίας του οπλισµού από τη διάβρωση είναι η χρήση των αναστολέων διάβρωσης (corrosion inhibitors). Από το 1978, οπότε και χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά, η χρήση τους ενισχύεται µε αλµατώδεις ρυθµούς [Graefen et al. (1981)]. Σήµερα, πλέον, θεωρούνται ως µια από τις περισσότερο προτιµητέες µεθόδους αντιδιαβρωτικής προστασίας λόγω της ευκολίας χρήσης τους, του χαµηλότερου κόστους τους, έναντι των άλλων µεθόδων, του γεγονότος ότι η χρήση τους δεν απαιτεί περαιτέρω συντήρηση της κατασκευής, την ίδια στιγµή που η επιµήκυνση του ωφέλιµου χρόνου ζωής της φτάνει έως και το 100%. Επιπλέον, η χρήση των αναστολέων διάβρωσης δεν επηρεάζει κατά κανόνα τις µηχανικές αντοχές του σκυροδέµατος ενώ, ταυτόχρονα, αποφεύγεται το πρόβληµα της απώλειας της επαφής του οπλισµού µε το περιβάλλον σκυρόδεµα, η οποία παρουσιάζεται όταν χρησιµοποιούνται ως

2 αντιδιαβρωτικά µέσα, διάφορες βαφές και επικαλύψεις (εποξειδικές, Zn ή PVC) [Batis et al. (1993), Nuerberger (1992)]. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εξετάσθηκε η αποτελεσµατικότητα της χρήσης των αναστολέων διάβρωσης σε δοκίµια από οπλισµένο, ελαφροβαρές σκυροδέµα µε κίσσηρη ως αδρανές. Μελετήθηκε, ειδικότερα, η προστατευτική επίδραση οργανικών αζωτούχων διαλυµάτων αµιναλκοολικής βάσεως, τόσο στη µορφή του πρόσµικτου στο σκυρόδεµα, όσο και σε αυτήν του επιφανειακού εµποτισµού. Επιλέχθηκε υψηλός λόγος νερού/τσιµέντο, ακριβώς για να ευνοηθεί η διάβρωση των οπλισµών, λόγω της περαιτέρω αύξησης του ήδη υψηλού πορώδους του σκυροδέµατος. Οι µετρήσεις έλαβαν χώρα σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, παρουσία χλωριόντων σε συγκέντρωση παραπλήσια µε εκείνη του θαλάσσιου ύδατος. Εξετάστηκε επίσης η επίδραση στην ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος της σκόνης ηλεκτροφίλτρων (Cement Kiln Dust, ΦΗΦ). Πρόκειται για παραπροϊόν της διεργασίας παραγωγής τσιµέντου µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια και περιέχει ανθρακικό ασβέστιο σε υψηλές συγκεντρώσεις, άνω του 30%. Εκτεταµένες έρευνες [Batis et al. (1996a), Τάσιος (1993)] έχουν αποδείξει ήδη ότι η ΦΗΦ, λόγω της υψηλής της αλκαλικότητας, είναι δυνατό να αυξήσει την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος, σταθεροποιώντας το ph σε υψηλές τιµές (>11.9) και, εποµένως, παρεµποδίζοντας τη διαλυτοποίηση του παθητικού στρώµατος προστασίας του οπλισµού. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: Κατασκευάστηκαν οι παρακάτω σειρές δοκιµίων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των δοκιµίων Κωδικός Σειράς Λόγος Ν/Τ/Kίσσηρη Είδος Τσιµέντου Αναστολέας διάβρωσης Τρόπος Χρήσης RF00 1:1:3 ΙΙ RF01 1:1:3 *» AM10 1:1:3» δ/µα αµιναλκοόλης, Πρόσµικτο 0.1 kg/m 2 AM30 1:1:3» δ/µα αµιναλκοόλης,» 0.3 kg/m 2 ΑΜ50 1:1:3» δ/µα αµιναλκοόλης,» 0.5 kg/m 2 AM31 1:1:3 *» δ/µα αµιναλκοόλης,» 0.3 kg/m 2 ΕΜ00 1:1:3» δ/µα αµιναλκοόλης, Εµποτισµός 30 ml/kg τσιµέντου ΕΜ10 1:1:3» δ/µα αµιναλκοόλης,»** 30 ml/kg τσιµέντου KD60 1:1:3» CKD, 6% κ.β. τσιµ. Πρόσµικτο * Αντί νερού, χρησιµοποιήθηκε δ/µα NaCl, 3.5% w/w. ** Εµποτισµός ύστερα από 1 µήνα έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον. Όλα τα δοκίµια κατασκευάστηκαν µε κίσσηρι από τη νήσο Γυαλί (στο ΝΑ Αιγαίο), ενώ η ΦΗΦ προήλθε από το εργοστάσιο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στην Πάτρα. Οι συστάσεις του τσιµέντου, του αδρανούς και της ΦΗΦ, φαίνονται στον Πίνακα 2. Η υψηλή περιεκτικότητα (άνω του 30%) αδιευκρίνιστων συστατικών στη ΦΗΦ περιλαµβάνει, κυρίως, το ανθρακικό ασβέστιο, ενώ ανιχνεύτηκαν και ίχνη χλωριόντων (0.17 %). Η κάθε σειρά αποτελείται από τρία δοκίµια πρισµατικού σχήµατος, µε διαστάσεις 80 mm 80 mm 100 mm. Σε κάθε δοκίµιο τοποθετούνται σε συµµετρικές θέσεις, οι τέσσερις οπλισµοί από

3 κοινό χάλυβα τύπου Stahl No IV, καθένας εκ των οποίων έχει ύψος 100 mm και διάµετρο 12 mm, όπως δείχνει το Σχήµα 1. Στον κάθε οπλισµό προσαρµόζεται κατάλληλα, λεπτό χάλκινο καλώδιο για την περιοδική µέτρηση του δυναµικού διάβρωσης και το τµήµα του που προεξέχει από το σκυρόδεµα καλύπτεται, όπως και όλη η πάνω όψη του δοκιµίου µε στρώµα εποξικής κόλλας, ώστε να αποµονωθεί η διαβρωτική επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα. Όλα τα δοκίµια εµβαπτίζονται σε διάλυµα χλωριούχου νατρίου, 3% κ.β. Το ύψος µέχρι το οποίο το δοκίµιο παραµένει βυθισµένο στο διάλυµα, είναι 25 mm. Επίσης, οι ποσότητες των προσµίκτων προστίθενται στο σκυρόδεµα τη στιγµή που αυτό παρασκευάζεται, ενώ η κατεργασία µε το εµποτιστικό γίνεται σε τέσσερις επάλληλες στρώσεις, µε διάστηµα µιας ηµέρας µεταξύ των δύο πρώτων και των δύο εποµένων. 25 mm 25 mm 80 mm 100 mm 80 mm 20 mm Σχήµα 1: Σχήµα και διαστάσεις των δοκιµίων Πίνακας 2: Χηµική σύσταση υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των δοκιµίων (%) Συστατικό Τσιµέντο CKD Κίσσηρη SiO Al 2 O Fe 2 O CaO MgO K 2 O Na 2 O SO Λοιπά Τα δοκίµια, αφού εµβαπτιστούν στο διαβρωτικό διάλυµα, υφίστανται τις εξής µετρήσεις: Περιοδική µέτρηση του δυναµικού διάβρωσης (half-cell potential) ως προς το SCE (Saturated Calomel Electrode) Μέτρηση απώλειας βάρους των οπλισµών στους 9, 12 και 15 µήνες, σύµφωνα µε τη µέθοδο ISO/DIS Μέσο βάθος ενανθράκωσης στις ίδιες χρονικές στιγµές, µε τη χρήση δείκτη φαινολοφθαλεϊνης, σύµφωνα µε τη µέθοδο RILEM CPC-18. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα Σχήµατα 2-5 παρουσιάζονται οι καµπύλες δυναµικού διάβρωσης συναρτήσει του χρόνου έκθεσης, για όλες τις σειρές των δοκιµίων. Από τις καµπύλες αυτές, προκύπτουν τα παρακάτω:

4 Η χρήση του αζωτούχου αναστολέα αµιναλκοόλης ως πρόσµικτου, εµφανίζει µια τάση µετατόπισης του δυναµικού διάβρωσης σε ηλεκτροθετικότερες τιµές (από τα 630 στα 550 mv, περίπου) µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου από την έκθεση, για να επιστρέψει αργότερα στα επίπεδα αναφοράς (Σχ. 2). Η τάση αυτή ποικίλλει ως προς τη στιγµή έναρξης και τη διάρκεια, ανάλογα µε την αναλογία χρήσης, αλλά φαίνεται ότι σε αναλογίες έως 0.3 kg/m 2 η διάρκεια της επίδρασης ήταν σχεδόν όση κι αυτή του πειράµατος, ενώ σε µεγαλύτερη αναλογία, η µετατόπιση ήταν ελάχιστα µεγαλύτερη, διήρκεσε όµως αισθητά λιγώτερο (γύρω στις 250 ηµέρες, το δυναµικό είχε επανέλθει) Το συµπέρασµα δεν αλλάζει ποιοτικά, ούτε και στην περίπτωση χρησιµοποίησης για τη σκυροδέτηση, προσοµοίωσης θαλάσσιου ύδατος, δηλ. µε παρουσία χλωριόντων εξαρχής. Εδώ βέβαια, η µετατόπιση είναι, συγκριτικά, µικρότερη, αλλά διαρκής (Σχ. 3) Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η επίδραση στο δυναµικό διάβρωσης της χρήσης αναστολέα αµιναλκοόλης ως επιφανειακού εµποτισµού (της τάξεως του +100 mv περίπου) και, ιδίως, στην περίπτωση της εφαρµογής του εµποτισµού µετά από ένα µήνα έκθεσης, οπότε παρουσιάζεται αντιστροφή της τάσης και ραγδαία µετατόπιση του δυναµικού προς τα θετικά (από 650 σε 350 mv στις πρώτες 30 ηµέρες µετά τη χρήση), ενώ η επάνοδος είναι αρκετά αργή και δεν φτάνει, σε καµία περίπτωση τα επίπεδα αναφοράς (Σχ. 4) Τέλος, στις συνθήκες των δοκιµών, η χρήση της ΦΗΦ δεν έδειξε να έχει κάποια αξιοσηµείωτη επίδραση στο δυναµικό διάβρωσης (Σχ. 5). Τα αποτελέσµατα όλων των µετρήσεων απώλειας βάρους, εκφρασµένης ως % του αρχικού βάρους του οπλισµού, παρουσιάζονται στα Σχ. 6 και 7. Είναι εµφανής η µείωση της απώλειας βάρους σε όλα τα δοκίµια µε αναστολείς διάβρωσης (ακόµα και στην περίπτωση εµποτισµού µετά 30 ηµέρες από την έκθεση, όπου η µείωση αυξάνει µε την πάροδο του χρόνου), ενώ πολύ καλή είναι και η συµπεριφορά της ΦΗΦ, η οποία επίσης φαίνεται να διατηρείται καθ όλη τη χρονική περίοδο των δοκιµών. Σε ό,τι αφορά την ενανθράκωση των δοκιµίων, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται στα Σχ. 8 και 9. Και εδώ διατηρείται η ίδια εικόνα, ενώ εντυπωσιακή είναι η επίδραση της ΦΗΦ, η χρήση της οποίας µείωσε την ενανθράκωση σε ποσοστό πολύ πάνω από 50% σε σχέση µε τα δοκίµια αναφοράς. Τέλος, διενεργήθηκε µέτρηση του πορώδους σε όλα τα δοκίµια, µε τη µέθοδο πορωσιµετρίας υδραργύρου (Hg-intrusion method) και το πορώδες όλων των δοκιµίων βρέθηκε µεταξύ του 34.0 και του Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι, στις συνθήκες των πειραµάτων, η χρήση των αναστολέων αµιναλκοόλης και της ΦΗΦ δε φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά το πορώδες του σκυροδέµατος. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Οι πειραµατικές µετρήσεις έδειξαν ότι, τόσο οι αναστολείς αµιναλκοόλης, όσο και η ΦΗΦ παρείχαν, στις συνθήκες των δοκιµών, προστασία από διάβρωση στους οπλισµούς. Η χρήση του οργανικού αναστολέα σε αναλογία 3% (κ.β. επί του τσιµέντου) προσδίδει στο ελαφροβαρές σκυρόδεµα την ανθεκτικότητα του συµβατικού, καθώς στους 15 µήνες η διάβρωση είναι ίδια µε εκείνη των δοκιµίων συµβατικού σκυροδέµατος (χωρίς προστασία), όπως έδειξε η σύγκριση µε παλαιότερες έρευνες [Batis et al. (1996a)]. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη συµπεριφορά της ΦΗΦ, καθώς αυτή είναι πιθανό να έχει εκτός από προφανείς θετικές οικονοµικές συνέπειες και σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στο µέτρο που λύνεται ένα πρόβληµα διάθεσης ενός επικίνδυνου περιβαλλοντικά βιοµηχανικού παραπροϊόντος. Η δράση του έχει επισηµανθεί ήδη σε παλαιότερες εργασίες [Batis et al. (1996a), Τάσιος (1993)] και συνδέεται µε το λεπτό του διαµερισµό και τη συνακόλουθη µείωση του πορώδους που επιφέρει, αλλά και την υψηλή του αλκαλικότητα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε CaCO 3. ιάφορες οργανικές, αζωτούχες βάσεις, όπως οι αµίνες, οι αµινοαλκοόλες και οι αλκανολαµίνες, καθώς και άλατά τους µε οργανικά και ανόργανα οξέα έχει βρεθεί ότι εµφανίζουν

5 αντιδιαβρωτική δράση και βρίσκουν εφαρµογή σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, όπως µήτρες από οπλισµένο σκυρόδεµα κλπ. [Maeder (1994, 1996), Welle et al. (1997)]. Σε αρκετές εργασίες έχει µελετηθεί η αποτελεσµατικότητα της κατηγορίας αυτής προσµίκτων, ενώ η τεχνολογία της χρήσης τους ως επιφανειακός εµποτισµός είναι σχετικά πιο πρόσφατη [Maeder (1996), Berke et al. (1992)]. Ήδη από παλαιότερες εργασίες [Prowell et al. (1993), Welle et al. (1997), Μπατής και λοιποί (1996α, 1996β)] έχει προταθεί ως ερµηνεία της αντιδιαβρωτικής δράσης των αζωτούχων αυτών ενώσεων, η ευχέρεια µε την οποία χηµορροφούνται από υδατικά τους διαλύµατα σε επιφάνειες από χάλυβα, ακόµα και στην περίπτωση που έχουν αυτές οξειδωθεί και παρά την παρουσία, ακόµα και χλωριόντων στην γύρω περιοχή. Το πάχος και η σύσταση του ροφούµενης φάσης εξαρτάται από το είδος και τη συγκέντρωση του διαλύµατος του αναστολέα, ενώ η προστασία επιτυγχάνεται χάρη στη δυνατότητα των µορίων της αµιναλκοόλης να σχηµατίζουν ισχυρούς δεσµούς µε τα µόρια της επιφάνειας του οπλισµού ούτως ώστε να υποκαθίστανται εκλεκτικά οι, εν γένει ιοντικής φύσεως, διαβρωτικοί παράγοντες (π.χ. Cl - ) και να σχηµατίζεται ένα ανθεκτικό προστατευτικό παθητικοποιηµένο στρώµα [Welle et al. (1997), Maeder (1996)]. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα πειράµατα που έγιναν, µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα: Η χρήση των οργανικών αζωτούχων αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα, παρείχε στο τελευταίο σηµαντική προστασία και µείωσε την έκταση της διάβρωσης και της ενανθράκωσής του Η προστασία αυτή επιτεύχθηκε, τόσο µε τη χρήση του αναστολέα ως απευθείας πρόσµικτου στο σκυρόδεµα, όσο και µε τη χρήση του ως εµποτισµού κατά ή/και µετά την έκθεση στο διαβρωτικό περιβάλλον Η χρήση της ΦΗΦ ως πρόσθετου στο σκυρόδεµα βελτίωσε την ανθεκτικότητά του στη διάβρωση σε βαθµό συγκρίσιµο µε αυτόν των οργανικών αναστολέων Το ενδεχόµενο της χρήσης της ΦΗΦ για την προστασία από τη διάβρωση των κατασκευών από οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα φαίνεται να έχει αρκετά σηµαντικές θετικές οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 1. Batis, G., Aidini, A., Louvaris, G., Nicolaidis, A Reinforcement Corrosion in Pumice Lightweight Concrete. Dhir, R.K. (ed.), Concrete Dundee: Batis, G., Katsiamboulas, A., Meletiou, C.A., Chaniotakis, E. 1996a. Durability of Reinforced Concrete Made with Composite Cement Containing Kiln Dust. Dhir, R.K. & Dyer, T.D. (ed.), Concrete in the Service of Mankind,1996. Vol. 1: Batis, G., Kouloumbi, N., Katsiaboulas, A. 1996b. Durability of Reinforced Lightweight Mortars with Corrosion Inhibitors. Cement, Concrete and Aggregates, CCAGPT, Vol. 18 (2): Berke, N. S. et al Impregnation of Concrete with Corrosion Inhibitors. Corrosion Forms and Control for Infrastructure, ASTM STP 1137, Philadelphia. Voctor Chaker Editions. 5. Graefen, Η. et al Die Praxis des Korrossionschutzes. Böebligen. Expert Verlag: Maeder, U A New Class of Corrosion Inhibitors. Swamy, R.N. (ed.). Corrosion and Corrosion Protection of Steel in Concrete Vol. 2: Maeder, U A New Class of Corrosion Inhibitors for Reinforced Concrete. 3 rd CAMNET/ACI Int. Conference St. Andrews. Malhotra Editions: Nuerberger, U Korrosionsschutz im Massivebau. Böebligen, Expert Verlag:

6 9. Prowell, B.D., Weyers, R.E., Al-Quadi, I.L Evaluation of Corrosion Inhibitors for the Rehabilitation of RC Sructures. Dhir, R.K. (ed.), Concrete Dundee: Welle, A., Liao, J.D., Kaizer, K., Grunze, M., Maeder, U., Blank, N Interactions of N,N -dimethylaminoethanol with Steel Surfaces in Alkaline and Chloride-Containing Solutions. Applied Surface Science (119): Μπατής, Γ., Κουλουµπή, Ν., Κατσιαµπούλας, Α., Λούβαρης, Ι. 1996α. Ανθεκτικότητα Κισσηροκονιαµάτων Οπλισµένης Τοιχοποιίας. 12 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος Λεµεσός. Τόµος Ι: Μπατής, Γ., Ψίλλα, Ν., Χρονόπουλος, Μ. 1996β. Ανθεκτικότητα Κονιαµάτων Οπλισµένης Τοιχοποιίας. 12 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέµατος, Λεµεσός. Τόµος Ι: Τάσιος, Θ., Αληγιζάκη, Κ Ανθεκτικότητα Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Αθήνα Σχήµα 2: υναµικό διάβρωσης δοκιµίων µε πρόσµικτο αµιναλκοόλης Χρόνος έκθεσης, ηµέρες υναµικό, mv vs. SCE RF00 AM10 AM30 AM Σχήµα 3: υναµικό διάβρωσης δοκιµίων µε προσοµοίωση θαλάσσιου ύδατος Χρόνος έκθεσης, ηµέρες υναµικό, mv vs. SCE RF01 AM31-600

7 υναµικό, mv vs. SCE Σχήµα 4: υναµικό διάβρωσης δοκιµίων µε αναστολέα εµποτισµού Χρόνος έκθεσης, ηµέρες RF00 EM00 EM10 Σχήµα 5: υναµικό διάβρωσης δοκιµίων µε ΦΗΦ υναµικό, mv vs. SCE Χρόνος έκθεσης, ηµέρες RF00 KD60 Σχήµα 6: Απώλεια βάρους οπλισµών (%) 2,50 Απώλεια βάρους, % 2,00 1,50 1,00 0,50 9 µήνες 12 µήνες 15 µήνες 0,00 RF00 KD60 AM10 AM30 AM50 EM00 EM10 ΣΕΙΡΕΣ ΟΚΙΜΙΩΝ

8 Σχήµα 7: Απώλεια βάρους οπλισµών δοκιµίων µε προσοµοίωση θαλάσσιου ύδατος 2,50 ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ (%) 2,00 1,50 1,00 0,50 9 µήνες 12 µήνες 15 µήνες 0,00 RF01 AM31 ΣΕΙΡΑ ΟΚΙΜΙΩΝ Σχήµα 8: Βάθος ενανθράκωσης δοκιµίων ελαφροβαρούς σκυροδέµατος Μέσο βάθος ενανθράκωσης, mm 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 9 µήνες 12 µήνες 15 µήνες 0,0 RF00 KD60 AM10 AM30 AM50 EM00 EM10 ΣΕΙΡΕΣ ΟΚΙΜΙΩΝ Σχήµα 9: Βάθος ενανθράκωσης δοκιµίων µε προσοµοίωση θαλάσσιου ύδατος ΜΕΣΟ ΒΑΘΟΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ, mm 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 RF01 AM31 ΣΕΙΡΑ ΟΚΙΜΙΩΝ 9 µήνες 12 µήνες 15 µήνες

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής. Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α.Τ. ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΛ. 210 5381169, Ε-MAIL: arout@teipir.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Μελέτη της επίδρασης της χρήσης οργανικών επικαλύψεων στην επιφάνεια σκυροδέματος έναντι της διάβρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου, Α. Μαρουσάκη Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου, Α. Μαρουσάκη Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ STRAIN GAUGES Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΪΑΦΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΩΝ, Βόλος, 16.4.2005 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Γ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ Α ΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δέσποινα Ιωάννου Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δομή και η χρήση των υπερρευστοποιητών καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΓΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3»

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

PENETRON SYSTEM-PENETRON ADMIX ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PENETRON - PENETRON ADMIX

PENETRON SYSTEM-PENETRON ADMIX ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PENETRON - PENETRON ADMIX Πλεονεκτήματα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Στεγανοποίησης PENETRON με επίκεντρο το PENETRON ADMIX Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή.. 4 2. Προβλήματα που σχετίζονται με την στεγανοποίηση του σκυροδέματος.. 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 4.1 Εισαγωγή 4.2 ιαδικασία παραγωγής 5. ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 4.1 Εισαγωγή 4.2 ιαδικασία παραγωγής 5. ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.2 Νωπό σκυρόδεµα 1.2.1 Αναλογία ανάµιξης των υλικών 1.2.2 Προσθετά του σκυροδέµατος 1.2.2.1 Επιταχυντικά πρόσθετα 1.2.2.2 Επιβραδυντικά πρόσθετα 1.2.2.3 Αερακτικά πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Συµπεριφορά σκυροδέµατος µε ασβεστολιθικά τσιµέντα Portland σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Behaviour of limestone cement concrete in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές

Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές Σ.Κ. Αντίοχος 1, Δ. Φίλη 1, Ε. Παπαδάκης 2, Α. Κυρίτση 3, Μ. Τσίμας 1, Χ.-Τ. Γκαλμπένης 1 και Σ. Τσίμας 1 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα