Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου Προς: τα µέλη του Σ ΟΛΠ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013. Προς: τα µέλη του Σ ΟΛΠ ΑΕ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 Προς: τα µέλη του Σ ΟΛΠ ΑΕ Θέµα: Σχέδιο Συµφωνητικού Β Τροποποίησης της από Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Όπως είναι γνωστό ο ΟΛΠ Α.Ε. µε Σύµβαση Παραχώρησης µετά από διεθνή διαγωνισµό παραχώρησε το 2008 για διαχείριση τον Προβλήτα ΙΙ Εµπορευµατοκιβωτίων και τον υπό κατασκευή Ανατολικό Προβλήτα ΙΙΙ. Ήδη επί της αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης έχουν επέλθει µε Φιλικό ιακανονισµό ορισµένες τροποποιήσεις το Η διαδικασία αναθεώρησης όρων των µακροχρόνιων Συµβάσεων Παραχωρήσεων είναι συνήθης στη διεθνή πρακτική, η οποία τις περισσότερες φορές γίνεται µε διαδικασίες Φιλικών ιακανονισµών, προκειµένου να αποφευχθούν πολύµηνες διαιτησίες ή δικαστικές εµπλοκές. Ο ΟΛΠ Α.Ε. από την αρχή των διαβουλεύσεων ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπ όψη το Κοινοτικό ίκαιο, τόσο για τις λιµενικές πολιτικές, όσο και για τις Συµβάσεις Παραχώρησης. Όπως είναι γνωστό, ακόµα και ο υπό ψήφιση νέος Κανονισµός για την αγορά λιµενικών υπηρεσιών απαιτεί σε κάθε λιµάνι να λειτουργούν περισσότεροι του ενός διαχειριστές και πολλοί χρήστες. Κρατικό ή ιδιωτικό µονοπώλιο δεν είναι αποδεκτό, ιδιαίτερα µάλιστα για λιµάνια, όπου δραστηριοποιούνται πολλοί χρήστες και ναυτιλιακές εταιρίες. Ο ΟΛΠ Α.Ε. όπως άλλωστε και η ΣΕΠ Α.Ε. συµµετείχαν στις διαπραγµατεύσεις µε επιτελικά τους στελέχη, νοµικούς και οικονοµικούς συµβούλους από ελληνικές και διεθνείς εταιρίες, έτσι ώστε το αποτέλεσµα των Συµφωνιών κα καθίσταται αποδεδειγµένα ισόρροπo προς το συµφέρον των δύο πλευρών. Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: website:

2 Ο ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε σοβαρότατα υπ όψη του: (α) την κατάσταση στη διακίνηση φορτίων στο διεθνές θαλάσσιο εµπόριο, (β) τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας, (γ) τις συνενώσεις µεγάλων µεταφορέων (Maersk-CMA-MSC), (δ) τον ενδοµεσογειακό ανταγωνισµό, (ε) τις δυνατότητες του Πειραιά για τα δίκτυα Άπω Ανατολής-Ευρώπης, (στ) τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή λιµενική πολιτική και (ζ) τις δυνατότητες στον χώρο των παραχωρήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. στα πλαίσια της ελληνικής νοµοθεσίας και των ιδιωτικοποιήσεων, χωρίς µεταβολή του µετοχικού status. Για το παρόν Σχέδιο Συµφωνητικού Β Τροποποίησης, θα ήθελα να παραθέσω συνοπτικά τα ακόλουθα σχόλια: 1. Με το από έγγραφό της η ΣΕΠ Α.Ε. ζητούσε από τον ΟΛΠ Α.Ε. την κατάργηση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Ανταλλάγµατος λόγω της οικονοµικής κρίσης. 2. Στις η ΣΕΠ Α.Ε. απέστειλε αναδιατυπωµένο το ανωτέρω έγγραφο µε το ίδιο αίτηµα. 3. Στις ο ΟΛΠ Α.Ε. απάντησε ότι παρά το γεγονός ότι οι προβληµατισµοί της επιστολής σας δεν αποτελούν διαφορά κατά τους όρους του άρθρου 33 της Σύµβασης Παραχώρησης (Ν.3755/2008), σας γνωρίζουµε ότι στο πλαίσιο των µεταξύ µας καλών σχέσεων δεν έχουµε αντίρρηση να πραγµατοποιηθεί διερευνητική συνάντηση 4. Από τις συναντήσεις που ακολούθησαν, ετέθησαν ως πρόσθετα θέµατα (α) ο Προβλήτας Πετρελαιοειδών ως διαφορά κατά το άρθρο 33 και (β) νέες επενδύσεις, της κατασκευής του υτικού Προβλήτα ΙΙΙ, µέσα από ενιαίο οικονοµικό πακέτο το οποίο θα µπορούσε να περιλάβει και τυχόν αναστολή του Ελάχιστου Εγγυηµένου Ανταλλάγµατος. 5. Μετά από οριστικοποίηση πρότασης εκ µέρους της ΣΕΠ και θετική προσέγγιση της πολιτικής ηγεσίας, ακολούθησαν διαπραγµατεύσεις επί των ειδικότερων θεµάτων για τα οποία ο ΟΛΠ Α.Ε. ενηµέρωνε τη ιοίκηση του ΤΑΙΠΕ (από τον Φεβρουάριο 2013 µέχρι σήµερα), καθώς και το εποπτεύον Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 6. Οι δύο πλευρές κατέληξαν στη διατύπωση ενός Μνηµονίου Συνεργασίας (MOU), το οποίο συνυπογράφηκε στις παρουσία του Υπουργού ΥΝΑ κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, του Προέδρου της Cosco cpt Wei Jafou και της ηγεσίας του ΤΑΙΠΕ, κ.κ. Στ. Σταυρίδη και Ι. Εµίρη. 7. Οι δύο πλευρές συνυπέγραψαν στις Πρακτικό ιαδικασίας Φιλικής ιευθέτησης άρθρο 33 2 και 3 της από Σύµβασης Παραχώρησης (Ν. 3755/2009) το οποίο και παρουσιάστηκε στο.σ. καταγράφοντας τις εκατέρωθεν θέσεις και τα βασικά σηµεία της συµφωνίας. 8. Οι δύο πλευρές µετά από νέες δίµηνες διαπραγµατεύσεις συνδιαµόρφωσαν το συνηµµένο Σχέδιο Συµφωνίας µε τα σχεδιαγράµµατα που απαιτούνται και το οποίο τίθεται υπό όψη του.σ. µε µοναδικό θέµα την αποστολή του για προσυµβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

3 9. Τα κύρια σηµεία του Σχεδίου Συµφωνίας είναι: 9.1: Τα δύο µέρη επιλύουν τις διαφορές που έχουν καταγραφεί χωρίς προσφυγή στη ιαιτησία και τα ικαστήρια. 9.2: Η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαµβάνει να πραγµατοποιήσει νέες επενδύσεις στο ΣΕΜΠΟ ύψους 230 εκ. ευρώ. 9.3: Η ΣΕΠ Α.Ε. αναλαµβάνει: i. Να κατασκευάσει το υτικό Τµήµα του Προβλήτα ΙΙΙ. ii. Να αυξήσει τη δυναµικότητα του Ανατολικού Προβλήτα III. iii. Να αναβαθµίσει τον Προβλήτα II µε 12 Ε-RTGS. iv. Να κατασκευάσει τον Προβλήτα Πετρελαιοειδών για λογαριασµό του ΟΛΠ Α.Ε. v. Να προµηθευθεί και εγκαταστήσει 7 Γ/Γ super super post Panamax σε µήκος 750m και 16 Γ/Γ RMGs για στοιβασία (6+1) containers καθ ύψος, ώστε το λιµάνι του Πειραιά να µπορεί να εξυπηρετεί νέας γενιάς πλοία (άνω των TEUs). 9.4: Η ΣΕΠ Α.Ε. δήλωσε ότι θα αυξήσει τη συνολική ετήσια δυναµικότητα στις δικές της εγκαταστάσεις από TEU S σε TEU S. Αποδέχθηκε να αυξήσει την ετήσια εγγυηµένη δυναµικότητα σε TEU S και να διατηρηθούν οι ίδιες µε την αρχική σύµβαση ρήτρες µη επίτευξης. 9.5: Η ΣΕΠ Α.Ε. θα υποβάλλει νέες ή θα επεκτείνει υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση και λειτουργία. 9.6: Η ΣΕΠ Α.Ε. στον Προβλήτα III αναλαµβάνει να εγκιβωτίσει βυθοκορήµατα από έργα εκβάθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε. Το κόστος µόνωσης αναλαµβάνει η ΣΕΠ Α.Ε. 9.7: Για την κατασκευή των κυψελωτών κιβωτίων του έργου Προβλήτα III ο ΟΛΠ Α.Ε. αποδέχεται να παραχωρήσει ανενεργούς χώρους µε οικονοµικό αντάλλαγµα, βάσει ισχύοντος τιµοκαταλόγου. 9.8: Ο Προβλήτας Πετρελαιοειδών θα κατασκευασθεί στο νότιο άκρο του Προβλήτα ΙΙΙ, χώρος ο οποίος παραµένει στον ΟΛΠ Α.Ε. (αφαιρούνται από τον Προβλήτα ΙΙΙ τ.µ. στο κεφάλι του Προβλήτα) και σε µήκος 340m. 9.9.: Για την κατασκευή του Προβλήτα Πετρελαιοειδών, το συνολικό έργο (Προβλήτας και ίκτυα) θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΕΠ Α.Ε. Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα το αποπληρώσει σε 22 χρόνια, µε 2 χρόνια περίοδο χάριτος και επιτόκιο euribor + 4% : Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Αντάλλαγµα αναστέλλεται µέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και πάντως µέχρι το ΑΕΠ να ανέλθει σε + 2% του έτους 2008 (τιµές 2005) : Η λειτουργία του Προβλήτα Πετρελαιοειδών δεν διακόπτεται και παραµένει ως δραστηριότητα αποκλειστικά στον ΟΛΠ Α.Ε., µέχρι τη λειτουργία του καινούργιου, ο οποίος επίσης παραµένει ως δραστηριότητα στον ΟΛΠ.

4 9.12.: Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν δικαστικής ή διοικητικής διένεξης µε οποιονδήποτε τρίτο που έλαβε µέρος στον διαγωνισµό της αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης, η δαπάνη και τυχόν αποζηµίωση θα βαρύνει τη ΣΕΠ Α.Ε. 10. Από τα υπάρχοντα οικονοµικά στοιχεία προκύπτει ότι: 10.1.: Η ΣΕΠ Α.Ε. έχει από το Νοέµβριο 2009 µέχρι σήµερα καταβάλλει στον ΟΛΠ Α.Ε. το ποσό των ήτοι, αρχική καταβολή και για το µεταβλητό και σταθερό αντάλλαγµα των ετών Νοέµβριος 2009 Οκτώβριος : η ΣΕΠ Α.Ε. έχει σχεδόν εκτελέσει το αναληφθέν επενδυτικό της πρόγραµµα ύψους 340 ευρώ, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το Η αύξηση της εγγυηµένης δυναµικότητας από TEU σε µε σταθερό το Μεταβλητό Οικονοµικό Αντάλλαγµα (21% µέχρι το 2016 και 24,5% από το 2017 και µετά, ποσοστά που παραµένουν σταθερά) θα λειτουργήσουν οικονοµικά υπέρ των εσόδων του ΟΛΠ Α.Ε. 12. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΛΠ Α.Ε. το Ελάχιστο Εγγυηµένο Αντάλλαγµα (70% του συµβατικού) από το 2013 και µετά θα υπολείπεται του µεταβλητού αν δεν υπάρξουν σηµαντικές ανατροπές ή θα βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο. 13. Για την πλήρη διερεύνηση της νοµιµότητας και διαφάνειας, το Σχέδιο Συµφωνίας θα τεθεί υπ όψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της DG Comp, της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θα κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων. 14. Από τη διαπραγµατευτική διαδικασία προέκυψαν και εκτιµήθηκαν δύο νοµικά θέµατα: (α) το θέµα του Ελάχιστου Εγγυηµένου Ανταλλάγµατος και (β) η έννοια του άρθρου 9.2 της Αρχικής Σύµβασης βάσει του οποίου η κατασκευή του υτικού Προβλήτα III µπορούσε να γίνει για ΣΕΜΠΟ µόνο µε σύµφωνη γνώµη της ΣΕΠ Α.Ε. 15. Σηµειώνεται ότι στη θέση του υτικού Προβλήτα ΙΙΙ δεν υπάρχει Προβλήτας του ΟΛΠ Α.Ε., πλην ενός µικρού πλαγίου για τις ανάγκες της διακίνησης πετρελαιοειδών, ο δε χώρος δεν είναι χερσαίος, αλλά θαλάσσιος. 16. Η Συµφωνία θα ισχύσει από την ηµέρα επικύρωσης από τη Βουλή και όχι από την , όπως πρότεινε η ΣΕΠ Α.Ε. Ό,τι στο µεταξύ έχει καταγραφεί ή συµφωνηθεί δεν θα µπορεί να αποτελέσει θέµα ή επιχείρηµα για µελλοντική προσφυγή. 17. Η ΣΕΠ Α.Ε. θα υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία για την οικονοµική της λειτουργία βάσει του άρθρου 5.5 της Αρχικής Σύµβασης για όλους τους Προβλήτες συµπεριλαµβανοµένου και του υτικού Προβλήτα ΙΙΙ. 18. ιατηρήθηκαν τα δικαιώµατα καταγγελίας και στο Β Συµφωνητικό Τροποποίησης από τον ΟΛΠ Α.Ε.

5 19. Με ξεχωριστό Συµφωνητικό η ΣΕΠ Α.Ε. θα αναλάβει την κατασκευή του λιµένος Αρµού Περάµατος και ο ΟΛΠ Α.Ε. του Ε Προβλήτα (µαρίνα) λιµένος Περάµατος στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. 20. Η οικονοµική συµφωνία µέσα από αισιόδοξα και απαισιόδοξα σενάρια κατέδειξε ότι η Καθαρά Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) της Σύµβασης Παραχώρησης µετά τη Β Αναθεώρηση κινείται αυξητικά και πάντως σηµαντικά άνω του ορίου των 498 εκ. ευρώ της Κ.Π.Α. του εγγυηµένου ανταλλάγµατος. Μετά τα παραπάνω το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης είναι σύµφωνο µε τους αναγκαίους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους και εκτιµάται συνολικά επωφελές για τον Οργανισµό και το ηµόσιο. Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαι την αποστολή του συνηµµένου Σχεδίου Β Τροποποίησης της Σύµβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Συνηµµένα: ένα (1) 1. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝHTIKOΥ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ II ΚΑΙ III ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 NTUA-LMT-2007-101 24 Φεβ. 2007 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το υποµνηµα που ακολουθει το εγραψα το Νοεµβριο του 1996, µε την τοτε ιδιοτητα µου του Προισταµενου Υπηρεσιων του ΟΛΠ, για τον τότε Υπουργο Εµπορικης Ναυτιλιας Σ. Σουµακη- Κυβερνηση Κ. Σηµιτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα