ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)"

Transcript

1 Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος. Το «τετρασυστατικό µοντέλο» σύστασης σώµατος χωρίζει τον ανθρώπινο οργανισµό σε τέσσερα συστατικά: το νερό, το λίπος, τις πρωτεΐνες και τα ανόργανα συστατικά. Το «δισυστατικό µοντέλο», χωρίζει τον οργανισµό σε δύο συστατικά: το σωµατικό λίπος και την άλιπη µάζα. Σωµατικό λίπος (Body Fat, BF) θεωρείται το σύνολο των λιπιδίων που βρίσκονται στο ανθρώπινο σώµα και υπάρχουν είτε στον λιπώδη ιστό είτε σε άλλους ιστούς του σώµατος. Τα λιπίδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα ζωτικά και στα µη ζωτικά λιπίδια. Τα πρώτα σχηµατίζουν το ζωτικό λίπος του οργανισµού και είναι απολύτως αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του. Τα µη ζωτικά λιπίδια σχηµατίζουν το αποθηκευτικό λίπος και παρέχουν θερµική µόνωση και µηχανική προστασία στον οργανισµό. Όταν αναφερόµαστε στο ποσοστό σωµατικού λίπους, αυτό συµπεριλαµβάνει και το ζωτικό και το αποθηκευτικό λίπος του οργανισµού. Στους άνδρες το ζωτικό λίπος είναι περίπου 3% του συνολικού βάρους και στις γυναίκες 8-12%. Το σωµατικό λίπος έχει ουσιαστικό νόηµα όταν εκφράζεται επί τοις εκατό (%) και σχεδόν πάντα εκφράζεται µε αυτόν τον τρόπο. Άλιπη µάζα (Fat Free Mass, FFM) θεωρείται το σύνολο όλων των άλλων στοιχείων, εκτός του σωµατικού λίπους, που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώµα και περιλαµβάνει

2 τρία επιµέρους τµήµατα: το νερό, τις πρωτεΐνες και τα ανόργανα συστατικά. Στο δισυστατικό µοντέλο η πυκνότητα των τριών τµηµάτων της άλιπης µάζας θεωρείται ότι είναι ίδια σε όλα τα άτοµα και η αναλογία τους ως συστατικά της άλιπης µάζας παραµένει σταθερή. Η αναλογία αυτή θεωρείται ότι είναι: νερό 73.8%, πρωτεΐνες 19.4% και µέταλλα 6.8%. Η διαφορά του τετρασυστατικού από το δισυστατικό µοντέλο είναι ότι το πρώτο δεν θεωρεί δεδοµένες τις παραπάνω αναλογίες αλλά τις µετράει. Οι εκτιµήσεις του σωµατικού λίπους που χρησιµοποιούν το δισυστατικό µοντέλο είναι ακριβείς όταν ισχύουν οι παραπάνω αναλογίες. Όπως έχει αποδειχθεί από έρευνες, οι αναλογίες αυτές ισχύουν σε νεαρούς λευκούς ενήλικες άνδρες, ηλικίας ετών και µπορούν να εφαρµοστούν σε τέτοιο πληθυσµό µε ακρίβεια. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ Η γνώση του σωµατικού λίπους είναι πολύ χρήσιµη καθώς αυτό έχει άµεση επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και η σωστή εκτίµησή του µπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τοµείς. Ο κύριος τοµέας στον οποίο είναι απαραίτητη η εκτίµηση του σωµατικού λίπους είναι η διάγνωση του βαθµού παχυσαρκίας ενός ατόµου. Η εκτίµηση του λίπους είναι το εργαλείο που βοηθάει στον προσδιορισµό ενός υγιούς επιπέδου βάρους και στο σχεδιασµό σωστού διαιτολογίου και προγράµµατος άσκησης, τα οποία µπορούν να παρακολουθηθούν για την αποτελεσµατικότητά τους µέσω της σωστής εκτίµησης του επιπέδου λίπους και άλιπης µάζας. Επίσης το ποσοστό του λίπους µπορεί να βοηθήσει στη σωστή εκτίµηση της σωµατικής ανάπτυξης και της ωρίµανσης των παιδιών, καθώς και στη σωστή εκτίµηση των µελλοντικών κινδύνων υγείας των παιδιών λόγω εσφαλµένης διατροφής. Ο αθλητισµός είναι ένας άλλος τοµέας όπου είναι απαραίτητη αυτή η εκτίµηση, καθώς η απόδοση των αθλητών εξαρτάται σε κάποιο βαθµό και από το ποσοστό σωµατικού λίπους. ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ Το µεγάλο πρόβληµα στις έρευνες που αφορούν το λίπος είναι ότι δεν υπάρχει κάποια άµεση µέθοδος που να µπορεί εύκολα και αξιόπιστα να το µετρήσει. Έτσι. για τον χαρακτηρισµό ή όχι ενός ατόµου ως παχύσαρκου έχει επικρατήσει να χρησιµοποιείται ο είκτης Μάζας Σώµατος (Body Mass Index, ΒΜΙ). Ο δείκτης αυτός

3 υπολογίζεται αν διαιρέσουµε το βάρος ενός ατόµου (σε kg) µε το τετράγωνο του ύψους του (σε m). ΒΜΙ = Βάρος (kg) / Ύψος (m) 2 Με βάση το BMI σχηµατίστηκαν πίνακες, από τους οποίους υπολογίζεται ο βαθµός παχυσαρκίας ενός ατόµου. Ταξινόµηση της παχυσαρκίας ανάλογα µε το είκτη Μάζας Σώµατος Ταξινόµηση Άνδρες Γυναίκες Φυσιολογικοί Ελαφρώς παχύσαρκοι Πολύ παχύσαρκοι >31 >32 Από: The Surgeon General s Report on Nutrition and Health (U.S. Department of Health and Human Services, 1988, σελ. 284). Το αποτέλεσµα όµως µπορεί να είναι παραπλανητικό, γιατί δε µετράει το ποσοστό του λίπους. Ένα άτοµο που από τους πίνακες φαίνεται υπέρβαρο ή παχύσαρκο µπορεί στην πραγµατικότητα να έχει χαµηλό ποσοστό λίπους. Το µεγάλο βάρος του µπορεί να προέρχεται από αυξηµένο µυϊκό ή οστικό ιστό. Για την ακριβή εκτίµηση της παχυσαρκίας ενός ατόµου και εν γένει του συνολικού λίπους του χρειάζεται να µετρήσουµε το ακριβές ποσοστό λίπους. Αυτό το ποσοστό θα µας καθορίσει µε ακρίβεια σε ποια κατηγορία υπάγεται ένας άνθρωπος ως προς το βαθµό παχυσαρκίας, ανεξάρτητα µε τη µέθοδο µέτρησης. Ποιο είναι όµως το ιδανικό ποσοστό λίπους για έναν άνθρωπο; Αν και για πολλά χρόνια γινόταν λόγος για «ιδανικό» ποσοστό λίπους, η τάση που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια δεν είναι ένας άνθρωπος να πετύχει ένα ιδανικό ποσοστό αλλά ένα «υγιές» ποσοστό λίπους που θα παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές του. Για τους ενήλικες άνδρες η µέση τιµή του ποσοστού λίπους είναι 15%, ενώ άτοµα µε τιµές κάτω από 5% ή πάνω από 25% διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία τους λόγω υποσιτισµού ή παχυσαρκίας αντίστοιχα. Στις ενήλικες γυναίκες η µέση τιµή είναι 23%, ενώ το κατώτερο και το ανώτερο όριο που θεωρείται φυσιολογικό είναι 8% και 32% αντίστοιχα. Ταξινόµηση ανδρών και γυναικών ανάλογα µε το ποσοστό λίπους τους Ταξινόµηση Άνδρες Γυναίκες Ισχνοί < 5 % < 12 % Φυσιολογικοί (κάτω της 5-15 % %

4 µέσης τιµής) Φυσιολογικοί (άνω της % % µέσης τιµής) Παχύσαρκοι > 25 % > 32 % Προσαρµογή από: Lohman T.G. (1992). Advances in body composition assessment (Current issues in exercise science series, Monograph No 3). Champaign, IL: Human Kinetics. Για τη µέτρηση του ποσοστού λίπους εµφανίστηκαν πολλές έµµεσοι µέθοδοι. Στις αρχές του 20ού αιώνα εµφανίστηκε η µέθοδος που µετράει τις πτυχές του δέρµατος σε διάφορα σηµεία του σώµατος και µε βάση αυτές τις µετρήσεις υπολογίζει το λίπος. Στα µέσα του αιώνα εµφανίστηκε η µέθοδος που ονοµάστηκε «χρυσή σταθερά» γιατί πάνω σε αυτή βασίστηκε η αξιοπιστία όλων των άλλων µεθόδων, είναι η µέθοδος της υποβρύχιας ζύγισης του ατόµου και βασίζεται στην αρχή του Αρχιµήδη. Στη συνέχεια εµφανίστηκαν και άλλες µέθοδοι αλλά αυτή εξακολουθεί να θεωρείται η πιο έγκυρη εργαστηριακή µέθοδος. Θεωρούµε καλύτερο να αναφερθούµε στις δύο αυτές µεθόθους, οι οποίες καλύπτουν και την εργαστηριακή έρευνα αλλά και την πρακτική εφαρµογή στους χώρους εργασίας. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΖΥΓΙΣΗ Η µέθοδος της υποβρύχιας ζύγισης συµπεριλαµβάνεται στις µεθόδους που βασίζουν την εκτίµηση του λίπους στην πυκνοµέτρηση και χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο µετριέται το βάρος ενός ατόµου µέσα στο νερό και µε βάση αυτό προσδιορίζεται η πυκνότητα ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώµατος. Στο δεύτερο στάδιο, υπολογίζεται το ποσοστό του σωµατικού λίπους από την πυκνότητα που έχει µετρηθεί και στη βάση της παραδοχής ότι η πυκνότητα του λίπους είναι 0,90 g/ml και της άλιπης µάζας 1,10 g/ml. Μέτρηση της πυκνότητας του σώµατος Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην αρχή του Αρχιµήδη και η τελική εξίσωση µε την οποία υπολογίζεται η πυκνότητα του σώµατος είναι: Wa d = ( Wa Ww) ( RV + 100) dw όπου d = η πυκνότητα ολόκληρου του ανθρωπίνου σώµατος (σε g/ml) Wα = το βάρος του ατόµου στον αέρα (σε g) Ww = το βάρος του ατόµου στο νερό (σε g) dw = η πυκνότητα του νερού στη θερµοκρασία µέτρησης (σε g/ml)

5 RV = ο υπολειπόµενος όγκος των πνευµόνων (σε ml) Για να βρεθεί εποµένως η πυκνότητα του σώµατος χρειάζεται να βρούµε τις τέσσερις µεταβλητές στο δεύτερο µέλος της εξίσωσης. Το Wα µπορεί να βρεθεί ζυγίζοντας το άτοµο. Η dw βρίσκεται µετρώντας τη θερµοκρασία του νερού και διαβάζοντας την από σχετικούς πίνακες. Οι άλλες δύο µεταβλητές Ww και RV βρίσκονται µε ειδικές διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Υποβρύχια ζύγιση Για την εφαρµογή της µεθόδου χρειάζεται µία πισίνα ή µία δεξαµενή µε νερό. Μέσα στο νερό υπάρχει ένα κάθισµα που κρέµεται από µια ζυγαριά. Ο αθλητής καθισµένος στο κάθισµα, εισέρχεται όλος κάτω από το νερό και καταγράφεται το βάρος που δείχνει η ζυγαριά. Η µέτρηση αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε άτοµο από πέντε έως δέκα φορές. Σαν τελική τιµή υπολογίζεται η µέση τιµή των τριών µεγαλυτέρων τιµών που δεν έχουν διαφορά µεταξύ τους πάνω από 100 g. Υπολειπόµενος όγκος Για τη µέτρηση αυτή χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι οι οποίοι µπορούν να εφαρµοστούν έξω από το νερό ή ταυτόχρονα µε την υποβρύχια ζύγιση, αλλά είναι δύσκολο να εφαρµοστούν. Για τον υπολογισµό του υπολειπόµενου όγκου υπάρχουν κάποιες ανθρωποµετρικές εξισώσεις που είναι οι παρακάτω: RV (σε ml) = 0,017 x (ηλικία σε έτη) + 0,06858 x (ύψος σε ίντσες) - 3,477 (άνδρες) RV (σε ml) = 0,009 x (ηλικία σε έτη) + 0,08128 x (ύψος σε ίντσες) - 3,9 (γυναίκες) Υπολογισµός ποσοστού σωµατικού λίπους Αφού έχουµε υπολογίσει την πυκνότητα ολοκλήρου του σώµατός µετατρέπουµε αυτήν την πυκνότητα σε ποσοστό σωµατικού λίπους. Χρησιµοποιώντας το δισυστατικό µοντέλο, που θεωρεί ότι το σώµα έχει σταθερές αναλογίες σε πρωτεΐνες, νερό και µέταλλα, καταλήγουµε στην εξίσωση του Siri, που χρησιµοποιείται περισσότερο και συνίσταται για τη µέτρηση σε ενήλικες λευκούς άρρενες και η οποία είναι η παρακάτω: 4,95 BF% = ( 4,50) x100 d όπου BF% = ποσοστό σωµατικού λίπους d = πυκνότητα σώµατος Για τις ενήλικες γυναίκες συνίσταται η παρακάτω εξίσωση:

6 5,01 BF% = ( 4,57) x100 d όπου BF% = ποσοστό σωµατικού λίπους d = πυκνότητα σώµατος Πλεονεκτήµατα της υποβρύχιας ζύγισης Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι τα αποτελέσµατά της θεωρούνται από τα πλέον έγκυρα και ότι το κοστολόγιό της, αν και είναι υψηλό, είναι χαµηλότερο από τις πιο καινούργιες εξίσου αξιόπιστες µεθόδους. Το λάθος της µέτρησης θεωρείται ότι είναι της τάξης του 2%. Μειονεκτήµατα της υποβρύχιας ζύγισης Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό, ο οποίος έχει σχετικά υψηλό κόστος και µπορεί να υπάρξει µόνο σε εξειδικευµένο εργαστήριο. Επίσης, για να έχει µεγαλύτερη αξιοπιστία, χρειάζεται να µετρηθεί ο υπολειπόµενος όγκος, ο οποίος απαιτεί πρόσθετο εξοπλισµό. Όταν ο RV δεν µετρηθεί αλλά υπολογιστεί από διαφόρους τύπους το επιπλέον σφάλµα στην τελική τιµή του ποσοστού του σωµατικού λίπους µπορεί να φθάσει έως και 3%. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ H µέτρηση του πάχους των πτυχών του δέρµατος είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος για την εκτίµηση του λίπους σε έρευνες µεγάλων πληθυσµών, γιατί µπορεί να εφαρµοστεί οπουδήποτε, εύκολα και γρήγορα. Βασίζεται στην αρχή ότι το υποδόριο λίπος αντικατοπτρίζει την συνολική ποσότητα του λίπους στον οργανισµό. Με τη χρήση ειδικού οργάνου, του δερµατοπτυχόµετρου, µετράµε το εύρος των πτυχών του δέρµατος σε διάφορα σηµεία του σώµατος και θέτοντας τις τιµές αυτές σε ειδικές εξισώσεις υπολογίζουµε το ποσοστό σωµατικού λίπους. Υπάρχουν πολλές εξισώσεις µε µεγάλη αξιοπιστία που εφαρµόζονται για διάφορους πληθυσµούς (π.χ. παιδιά, µαύροι, αθλητές κτλ.) καθώς και «γενικές» εξισώσεις που εφαρµόζονται στο σύνολο των ανθρώπων. Ένα λάθος που γίνεται αρκετές φορές είναι να αναφερόµαστε στις εξισώσεις των δερµατοπτυχών µε τον αριθµό των σηµείων που µετράνε (π.χ. εξίσωση 3 σηµείων) ενώ ο σωστός τρόπος είναι να αναφέρουµε τους ερευνητές που τις πρότειναν και το έτος δηµοσίευσης (π.χ. Jackson, Pollock 1978).

7 Τα δερµατοπτυχόµετρα που χρησιµοποιούνται είναι πλαστικά και µεταλλικά. Από τα τελευταία, που είναι και πιο αξιόπιστα, συνιστώνται το Lange και το Harpenden. Τα σηµεία, στα οποία πιάνονται οι πτυχές του δέρµατος εξαρτώνται από την εξίσωση που θα χρησιµοποιήσουµε και διαφέρουν ελαφρά από ερευνητή σε ερευνητή (πίν. 1). Για τη µέτρηση συνίσταται να επιλέγεται η δεξιά πλευρά του σώµατος. Ο τρόπος εφαρµογής της µεθόδου είναι όµοιος για όλα τα σηµεία του σώµατος στα οποία µετριούνται οι πτυχές (εικ. 1). Στην αρχή ο ερευνητής πρέπει να σηµαδέψει µε ακρίβεια το σηµείο στο οποίο θα γίνει η µέτρηση. Κατόπιν πιάνει µε το δείκτη και τον αντίχειρα µια πτυχή του δέρµατος ένα πόντο πάνω από το σηµείο µέτρησης και τραβάει προς τα έξω το δέρµα προσέχοντας να µην πιάσει µαζί και µυ. Κρατώντας την πτυχή εφαρµόζει τα σκέλη του δερµατοπτυχόµετρου στο ακριβές σηµείο µέτρησης. Χωρίς να αφήσει το κράτηµα της πτυχής µε το χέρι του, περιµένει 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια καταγράφει την ένδειξη του δερµατοπτυχόµετρου. Όλα τα σηµεία µετριούνται δύο φορές σε κυκλική σειρά και ως τελικό αποτέλεσµα υπολογίζεται η µέση τιµή τους. Σε περίπτωση µεγάλης διαφοράς µετριέται το σηµείο και τρίτη φορά. Εικόνα 1: Για τη µέτρηση των πτυχών του δέρµατος πιάνουµε µε το δείκτη και τον αντίχειρα την πτυχή του δέρµατος σε απόσταση ενός εκατοστού πάνω από το σηµείο εφαρµογής του δερµατοπτυχοµέτρου Πίνακας 1: Τα σηµεία, στα οποία συνήθως µετριέται το πάχος των πτυχών του δέρµατος Πτυχή δέρµατος Περιγραφή Υποπλάτια Ένα εκατοστό κάτω από την κάτω γωνία της ωµοπλάτης µε διαγώνια κατεύθυνση Μασχαλιαία (οριζόντια) Μασχαλιαία (κατακόρυφη) Στήθος Στη µεσοµασχαλιαία γραµµή στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης µε οριζόντια κατεύθυνση Στη µεσοµασχαλιαία γραµµή στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης µε κατακόρυφη κατεύθυνση Στο µέσο της απόστασης µεταξύ µασχάλης και θηλής µε διαγώνια κατεύθυνση

8 Κοιλιά (οριζόντια) Τρία εκατοστά πλάγια και ένα εκατοστό κάτω από τον οµφαλό µε οριζόντια κατεύθυνση Κοιλιά (κατακόρυφη) ύο εκατοστά πλάγια από τον οµφαλό µε κατακόρυφη κατεύθυνση Υπερλαγόνια (πλάγια) Υπερλαγόνια (διαγώνια) Πίσω από τη µεσοµασχαλιαία γραµµή και πάνω από το λαγόνιο οστό µε πλάγια κατεύθυνση Πάνω από το λαγόνιο οστό, κατά µήκος της πρόσθιας µασχαλιαίας γραµµής µε διαγώνια κατεύθυνση Τρικέφαλος Στο µέσο του πίσω µέρους του βραχίονα µε κατακόρυφη κατεύθυνση ικέφαλος Στο µέσο του πρόσθιου µέρους του βραχίονα µε κατακόρυφη κατεύθυνση Μηρός Στο µέσο του πρόσθιου µέρους του µηρού µε κατακόρυφη κατεύθυνση Κνήµη Στο έσω µέρος του µηρού, στο ύψος της µέγιστης περιφέρειας της γάµπας µε κατακόρυφη κατεύθυνση Πλεονεκτήµατα της µέτρησης των πτυχών του δέρµατος Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι εφαρµόζεται πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά ένα δερµατοπτυχόµετρο, το οποίο είναι προσιτό στον καθένα. Μπορεί έτσι να εφαρµοστεί σε µεγάλο αριθµό ατόµων και σε χώρους όπως γυµναστήρια, γήπεδα, ακόµα και στα σπίτια, γεγονός που δεν αναγκάζει τους εξεταζοµένους να µεταφερθούν σε εξειδικευµένο εργαστήριο. Επίσης ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η µέτρηση είναι λίγα λεπτά. Το συνολικό λάθος της µεθόδου υπολογίζεται στο 3,5%. Μειονεκτήµατα της µέτρησης των πτυχών του δέρµατος Ένα από τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό για την εφαρµογή της, καθώς η µέτρηση από µη ειδικούς µπορεί να περιέχει µεγάλο σφάλµα. Η µέτρηση δε θα πρέπει να γίνεται αµέσως µετά από άσκηση, γιατί αυτό µπορεί να οδηγήσει σε λάθος της µέτρησης. Όλες οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται από τον ίδιο εξεταστή έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαφορές που υπάρχουν στην µέτρηση από άτοµο σε άτοµο. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι επίσης ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε υπερβολικά παχύσαρκα άτοµα. Τέλος, ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα αυτής της µεθόδου είναι ότι ο έλεγχος της

9 εγκυρότητάς της βασίζεται τις περισσότερες φορές στη σύγκρισή της µε την υποβρύχια ζύγιση, η οποία χρησιµοποιεί το «δισυστατικό µοντέλο» µε όλα τα µειονεκτήµατά του που προαναφέρθηκαν. Επιλογή σωστής εξίσωσης Το πιο σηµαντικό και συχνό λάθος που γίνεται στη µέθοδο αυτή είναι η χρησιµοποίηση ακατάλληλης εξίσωσης. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή στη σωστή επιλογή της εξίσωσης που θα χρησιµοποιηθεί καθώς για πληθυσµιακή οµάδα υπάρχει ειδική εξίσωση. Για να µπορέσουµε να επιλέξουµε τη σωστή εξίσωση για τα άτοµα τα οποία πρόκειται να µετρήσουµε, χρειάζεται να γνωρίζουµε τα εξής: 1. Ποια είναι η µέθοδος αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για να προκύψει η εξίσωση. υστυχώς οι περισσότερες εξισώσεις χρησιµοποιούν την υποβρύχια ζύγιση, η οποία χρησιµοποιεί το δισυστατικό µοντέλο, µε όλα τα προβλήµατα που έχει. Πρέπει επίσης να προσέξουµε αν η εξίσωση µας δίνει ποσοστό λίπους ή πυκνότητα σώµατος. Στη δεύτερη περίπτωση να προσέξουµε έτσι ώστε η µετατροπή της πυκνότητας σε λίπος να ακολουθήσει τον τρόπο που αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα. 2. Από τι είδους άτοµα αποτελείται το δείγµα, από το οποίο προήλθε η εξίσωση. Τα χαρακτηριστικά των ατόµων που θέλουµε να µετρήσουµε (ηλικία, φύλο, φυλή) πρέπει να είναι ίδια µε αυτά του δείγµατος. 3. Ποια σηµεία µετριούνται και µε ποια κατεύθυνση. Αυτό εξαρτάται από την εξίσωση που επιλέγουµε και πρέπει να είναι σύµφωνα µε αυτά που αναφέρει ο ερευνητής που δηµοσίευσε την εξίσωση. Αν και σε γενικές γραµµές δεν υπάρχουν πολλές διαφορές από ερευνητή σε ερευνητή πρέπει να είµαστε προσεκτικοί γιατί πολλές φορές το ακριβές σηµείο µέτρησης είναι διαφορετικό. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η σωστή εκτίµηση του σωµατικού λίπους ενός ανθρώπου είναι µία πολύ δύσκολη διαδικασία, η οποία χρειάζεται εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία. Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι για να µπορέσουµε να υπολογίσουµε αυτό το λίπος. Από τις µεθόδους που υπάρχουν θα συνιστούσαµε την υποβρύχια ζύγιση, σαν καλύτερη εργαστηριακή µέθοδο και τις µετρήσεις των δερµατοπτυχών σαν την πιο έγκυρη πρακτική µέθοδο. Θα ήταν καλύτερο πριν χρησιµοποιηθούν οι παραπάνω µέθοδοι να µελετηθούν σε βάθος για να µπορεί κάποιος που τις χρησιµοποιεί να ανταπεξέλθει στις διαφορετικές κατηγορίες ατόµων που µετριούνται.

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 1. Clarkson P., Katch F., Sinning W., Wilmore J. (1990). Body composition for athletes. Sports Science Exchange (Roundtable), 2, Friedl K.E., DeLuca J.P., Marchitelli L.J., Vogel J.A. (1992). Reliability of body-fat estimations from a four-compartment model by using density, body water, and bone mineral measurements. American Journal of Clinical Nutrition, 55, Gordon C.C., Chumlea W.C., Roche A.F. (1991). Stature, Recumbent Length, and Weight. In T.G. Lohman, A.F. Roche, R. Martorell (Eds), Anthropometric standarization reference manual (abbridged ed.) (pp. 3-8). Champaign, IL: Human Kinetics. 4. Heyward V.H., Stolarczyk L.M. (1996). Applied body composition assessment. Champaign, IL: Human Kinetics. 5. Hortobagyi T., Israel R.G., Houmard J.A., O Brien K.F., Johns R.A., Wells J.M. (1992). Comparison of four methods to assess body composition in black and white athletes. International Journal of Sport Nutrition, 2, Houtkooper L.B., Going S.B. (1994). Body composition: how should it be measured? Does it affect sport performance?. Sports Science Exchange, 52, Jackson A.S., Pollock M.L. (1978). Generalized equations for predicted body density of men. British Journal of Nutrition, 40, Jackson A.S., Pollock M.L., Ward A. (1980). Generalized equations for predicted body density of women. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12, Lohman T.G. (1981). Skinfold and body density and their relation to body fatness: A review. Human Biology, 53, Lohman T.G. (1992). Advances in body composition assessment. Current issues in exercise science series, Monograph No 3. Champaign, IL: Human Kinetics. 11. Siri W.E. (1961). Body composition from fluid spaces and density: Analysis of methods. In J. Brozek, A. Henschel (Eds.), Techniques for measuring body composition (pp ). Washington, DC: National Academy of Sciences, National Research Counsil. 12. Slaughter M.H., Lohman T.G., Boileau R.A., Horswill C.A., Stillman R.J., Van Loan M.D., Bemben D.A. (1988). Skinfold equations for estimating of body fatness in children and youth. Human Biology, 60,

11 13. U.S. Department of Health and Human Services (1988). Surgeon General s Report on Nutrition and Health. 14. Wilmore J.H. (1983). Body composition in sport and exercise: directions for future research. Medicine and Science in Sports and Exercise, 15,

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Λιπομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Φυσικής - Σύσταση Σώµατος Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εφαρµογές Φυσικής - Σύσταση Σώµατος Εργαστηριακές Ασκήσεις ... Τηις ις µψ ηεαδερ... Εφαρµογές Φυσικής - Σύσταση Σώµατος Εργαστηριακές Ασκήσεις Ζαχαρίας Γ. Φθενάκης και Βασίλης Ζαφειρόπουλος Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. c ςοπψριγητ ϐψ τηε αυτηορ(ς)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE ΕΡΕΥΝΑ Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE Γεώργιος Τσατσάκος1, Μαρία Μιχαλοπούλου2, Νικόλαος Αγγελούσης2,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων 5 KEΦΑΛΑΙΟ A ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων Μ. ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Η αξιολόγηση απόδοσης στον αγώνα, αλλά και στην προπόνηση, κωπηλασίας απαιτεί υπερβολικές ποσότητες ενέργειας. Έχει υπολογισθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΙΣΤΟΙ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Πωλ Φαρατζιάν Διαιτολόγος διατροφολόγος Επιστημονικός συνεργάτης ΓΠΑ 1 Διατροφική Αξιολόγηση Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D.

2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D. 2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη θρέψη του παιδιού και του ενήλικα είναι πολύ πιο συχνά απ' αυτά που αναγνωρίζονται στην καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE Περιγραφή Σελίδα = - Πρόγραμμα ελέγχου σωματικού βάρους 1.0 Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΑΡΜΟΝΙΑ 1.1 Γενική περιγραφή προγράμματος 1.2 = - Βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης. για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT)

Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης. για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT) Δέσμη Μέτρησης Φυσικής Κατάστασης για παιδιά και εφήβους (6-12 ετών) «Δημόκριτος» DEMOCRITOS-FIT (DEMOFIT) Εγχειρίδιο Οδηγιών 2014 1. ΤΑ ΤΕΣΤ 1.1. Ωρίμανση (Στάδια Tanner) Πίνακας 1. Στάδια κατά Tanner

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η παχυσαρκία στην ηλικία 18 25και η σχέση της με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Νούς υγιής εν σώµατι υγιή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ιατροφή και Υγεία Η υγεία αλλά και η νόσος είναι καταστάσεις που δεν οφείλονται ποτέ σε ένα µόνο παράγοντα. Οι κύριες οµάδες παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το φαινόμενο της παχυσαρκίας στους φοιτητές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας Ιωάννης Δημητρίου Κυριακός ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή. Τι είναι Στατιστική 1.2 Μεθοδολογία Ερευνας 1.3 Τι είναι το SPSS 1.4 οµή του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. MSc in Health Management ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφηβική Ηλικία και Παχυσαρκία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. MSc in Health Management ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφηβική Ηλικία και Παχυσαρκία Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» MSc in Health Management ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφηβική Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των σπυδαστριών: ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κακαβελάκης Κυριάκος Ηράκλειο, Σεπτέµβριος 2003 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των υγρών στην πρόσληψη ενέργειας σε γενικό πληθυσμό. και σε εγκύους στην Ελλάδα

Συμβολή των υγρών στην πρόσληψη ενέργειας σε γενικό πληθυσμό. και σε εγκύους στην Ελλάδα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Συμβολή των υγρών στην πρόσληψη ενέργειας σε γενικό πληθυσμό και σε εγκύους στην Ελλάδα Μεταπτυχιακή Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΗ : ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ- ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ- ΒΟΥΛΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Οφθαλµο-βιοµετρικός έλεγχος σε παιδιά-µέλη αθλητικών οµάδων ποδοσφαίρου» Γεώργιος Ι. Τσερεβελάκης Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα