ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)"

Transcript

1 Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος. Το «τετρασυστατικό µοντέλο» σύστασης σώµατος χωρίζει τον ανθρώπινο οργανισµό σε τέσσερα συστατικά: το νερό, το λίπος, τις πρωτεΐνες και τα ανόργανα συστατικά. Το «δισυστατικό µοντέλο», χωρίζει τον οργανισµό σε δύο συστατικά: το σωµατικό λίπος και την άλιπη µάζα. Σωµατικό λίπος (Body Fat, BF) θεωρείται το σύνολο των λιπιδίων που βρίσκονται στο ανθρώπινο σώµα και υπάρχουν είτε στον λιπώδη ιστό είτε σε άλλους ιστούς του σώµατος. Τα λιπίδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα ζωτικά και στα µη ζωτικά λιπίδια. Τα πρώτα σχηµατίζουν το ζωτικό λίπος του οργανισµού και είναι απολύτως αναγκαία για τη σωστή λειτουργία του. Τα µη ζωτικά λιπίδια σχηµατίζουν το αποθηκευτικό λίπος και παρέχουν θερµική µόνωση και µηχανική προστασία στον οργανισµό. Όταν αναφερόµαστε στο ποσοστό σωµατικού λίπους, αυτό συµπεριλαµβάνει και το ζωτικό και το αποθηκευτικό λίπος του οργανισµού. Στους άνδρες το ζωτικό λίπος είναι περίπου 3% του συνολικού βάρους και στις γυναίκες 8-12%. Το σωµατικό λίπος έχει ουσιαστικό νόηµα όταν εκφράζεται επί τοις εκατό (%) και σχεδόν πάντα εκφράζεται µε αυτόν τον τρόπο. Άλιπη µάζα (Fat Free Mass, FFM) θεωρείται το σύνολο όλων των άλλων στοιχείων, εκτός του σωµατικού λίπους, που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώµα και περιλαµβάνει

2 τρία επιµέρους τµήµατα: το νερό, τις πρωτεΐνες και τα ανόργανα συστατικά. Στο δισυστατικό µοντέλο η πυκνότητα των τριών τµηµάτων της άλιπης µάζας θεωρείται ότι είναι ίδια σε όλα τα άτοµα και η αναλογία τους ως συστατικά της άλιπης µάζας παραµένει σταθερή. Η αναλογία αυτή θεωρείται ότι είναι: νερό 73.8%, πρωτεΐνες 19.4% και µέταλλα 6.8%. Η διαφορά του τετρασυστατικού από το δισυστατικό µοντέλο είναι ότι το πρώτο δεν θεωρεί δεδοµένες τις παραπάνω αναλογίες αλλά τις µετράει. Οι εκτιµήσεις του σωµατικού λίπους που χρησιµοποιούν το δισυστατικό µοντέλο είναι ακριβείς όταν ισχύουν οι παραπάνω αναλογίες. Όπως έχει αποδειχθεί από έρευνες, οι αναλογίες αυτές ισχύουν σε νεαρούς λευκούς ενήλικες άνδρες, ηλικίας ετών και µπορούν να εφαρµοστούν σε τέτοιο πληθυσµό µε ακρίβεια. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ Η γνώση του σωµατικού λίπους είναι πολύ χρήσιµη καθώς αυτό έχει άµεση επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και η σωστή εκτίµησή του µπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τοµείς. Ο κύριος τοµέας στον οποίο είναι απαραίτητη η εκτίµηση του σωµατικού λίπους είναι η διάγνωση του βαθµού παχυσαρκίας ενός ατόµου. Η εκτίµηση του λίπους είναι το εργαλείο που βοηθάει στον προσδιορισµό ενός υγιούς επιπέδου βάρους και στο σχεδιασµό σωστού διαιτολογίου και προγράµµατος άσκησης, τα οποία µπορούν να παρακολουθηθούν για την αποτελεσµατικότητά τους µέσω της σωστής εκτίµησης του επιπέδου λίπους και άλιπης µάζας. Επίσης το ποσοστό του λίπους µπορεί να βοηθήσει στη σωστή εκτίµηση της σωµατικής ανάπτυξης και της ωρίµανσης των παιδιών, καθώς και στη σωστή εκτίµηση των µελλοντικών κινδύνων υγείας των παιδιών λόγω εσφαλµένης διατροφής. Ο αθλητισµός είναι ένας άλλος τοµέας όπου είναι απαραίτητη αυτή η εκτίµηση, καθώς η απόδοση των αθλητών εξαρτάται σε κάποιο βαθµό και από το ποσοστό σωµατικού λίπους. ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ Το µεγάλο πρόβληµα στις έρευνες που αφορούν το λίπος είναι ότι δεν υπάρχει κάποια άµεση µέθοδος που να µπορεί εύκολα και αξιόπιστα να το µετρήσει. Έτσι. για τον χαρακτηρισµό ή όχι ενός ατόµου ως παχύσαρκου έχει επικρατήσει να χρησιµοποιείται ο είκτης Μάζας Σώµατος (Body Mass Index, ΒΜΙ). Ο δείκτης αυτός

3 υπολογίζεται αν διαιρέσουµε το βάρος ενός ατόµου (σε kg) µε το τετράγωνο του ύψους του (σε m). ΒΜΙ = Βάρος (kg) / Ύψος (m) 2 Με βάση το BMI σχηµατίστηκαν πίνακες, από τους οποίους υπολογίζεται ο βαθµός παχυσαρκίας ενός ατόµου. Ταξινόµηση της παχυσαρκίας ανάλογα µε το είκτη Μάζας Σώµατος Ταξινόµηση Άνδρες Γυναίκες Φυσιολογικοί Ελαφρώς παχύσαρκοι Πολύ παχύσαρκοι >31 >32 Από: The Surgeon General s Report on Nutrition and Health (U.S. Department of Health and Human Services, 1988, σελ. 284). Το αποτέλεσµα όµως µπορεί να είναι παραπλανητικό, γιατί δε µετράει το ποσοστό του λίπους. Ένα άτοµο που από τους πίνακες φαίνεται υπέρβαρο ή παχύσαρκο µπορεί στην πραγµατικότητα να έχει χαµηλό ποσοστό λίπους. Το µεγάλο βάρος του µπορεί να προέρχεται από αυξηµένο µυϊκό ή οστικό ιστό. Για την ακριβή εκτίµηση της παχυσαρκίας ενός ατόµου και εν γένει του συνολικού λίπους του χρειάζεται να µετρήσουµε το ακριβές ποσοστό λίπους. Αυτό το ποσοστό θα µας καθορίσει µε ακρίβεια σε ποια κατηγορία υπάγεται ένας άνθρωπος ως προς το βαθµό παχυσαρκίας, ανεξάρτητα µε τη µέθοδο µέτρησης. Ποιο είναι όµως το ιδανικό ποσοστό λίπους για έναν άνθρωπο; Αν και για πολλά χρόνια γινόταν λόγος για «ιδανικό» ποσοστό λίπους, η τάση που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια δεν είναι ένας άνθρωπος να πετύχει ένα ιδανικό ποσοστό αλλά ένα «υγιές» ποσοστό λίπους που θα παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές του. Για τους ενήλικες άνδρες η µέση τιµή του ποσοστού λίπους είναι 15%, ενώ άτοµα µε τιµές κάτω από 5% ή πάνω από 25% διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία τους λόγω υποσιτισµού ή παχυσαρκίας αντίστοιχα. Στις ενήλικες γυναίκες η µέση τιµή είναι 23%, ενώ το κατώτερο και το ανώτερο όριο που θεωρείται φυσιολογικό είναι 8% και 32% αντίστοιχα. Ταξινόµηση ανδρών και γυναικών ανάλογα µε το ποσοστό λίπους τους Ταξινόµηση Άνδρες Γυναίκες Ισχνοί < 5 % < 12 % Φυσιολογικοί (κάτω της 5-15 % %

4 µέσης τιµής) Φυσιολογικοί (άνω της % % µέσης τιµής) Παχύσαρκοι > 25 % > 32 % Προσαρµογή από: Lohman T.G. (1992). Advances in body composition assessment (Current issues in exercise science series, Monograph No 3). Champaign, IL: Human Kinetics. Για τη µέτρηση του ποσοστού λίπους εµφανίστηκαν πολλές έµµεσοι µέθοδοι. Στις αρχές του 20ού αιώνα εµφανίστηκε η µέθοδος που µετράει τις πτυχές του δέρµατος σε διάφορα σηµεία του σώµατος και µε βάση αυτές τις µετρήσεις υπολογίζει το λίπος. Στα µέσα του αιώνα εµφανίστηκε η µέθοδος που ονοµάστηκε «χρυσή σταθερά» γιατί πάνω σε αυτή βασίστηκε η αξιοπιστία όλων των άλλων µεθόδων, είναι η µέθοδος της υποβρύχιας ζύγισης του ατόµου και βασίζεται στην αρχή του Αρχιµήδη. Στη συνέχεια εµφανίστηκαν και άλλες µέθοδοι αλλά αυτή εξακολουθεί να θεωρείται η πιο έγκυρη εργαστηριακή µέθοδος. Θεωρούµε καλύτερο να αναφερθούµε στις δύο αυτές µεθόθους, οι οποίες καλύπτουν και την εργαστηριακή έρευνα αλλά και την πρακτική εφαρµογή στους χώρους εργασίας. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΖΥΓΙΣΗ Η µέθοδος της υποβρύχιας ζύγισης συµπεριλαµβάνεται στις µεθόδους που βασίζουν την εκτίµηση του λίπους στην πυκνοµέτρηση και χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο µετριέται το βάρος ενός ατόµου µέσα στο νερό και µε βάση αυτό προσδιορίζεται η πυκνότητα ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώµατος. Στο δεύτερο στάδιο, υπολογίζεται το ποσοστό του σωµατικού λίπους από την πυκνότητα που έχει µετρηθεί και στη βάση της παραδοχής ότι η πυκνότητα του λίπους είναι 0,90 g/ml και της άλιπης µάζας 1,10 g/ml. Μέτρηση της πυκνότητας του σώµατος Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην αρχή του Αρχιµήδη και η τελική εξίσωση µε την οποία υπολογίζεται η πυκνότητα του σώµατος είναι: Wa d = ( Wa Ww) ( RV + 100) dw όπου d = η πυκνότητα ολόκληρου του ανθρωπίνου σώµατος (σε g/ml) Wα = το βάρος του ατόµου στον αέρα (σε g) Ww = το βάρος του ατόµου στο νερό (σε g) dw = η πυκνότητα του νερού στη θερµοκρασία µέτρησης (σε g/ml)

5 RV = ο υπολειπόµενος όγκος των πνευµόνων (σε ml) Για να βρεθεί εποµένως η πυκνότητα του σώµατος χρειάζεται να βρούµε τις τέσσερις µεταβλητές στο δεύτερο µέλος της εξίσωσης. Το Wα µπορεί να βρεθεί ζυγίζοντας το άτοµο. Η dw βρίσκεται µετρώντας τη θερµοκρασία του νερού και διαβάζοντας την από σχετικούς πίνακες. Οι άλλες δύο µεταβλητές Ww και RV βρίσκονται µε ειδικές διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Υποβρύχια ζύγιση Για την εφαρµογή της µεθόδου χρειάζεται µία πισίνα ή µία δεξαµενή µε νερό. Μέσα στο νερό υπάρχει ένα κάθισµα που κρέµεται από µια ζυγαριά. Ο αθλητής καθισµένος στο κάθισµα, εισέρχεται όλος κάτω από το νερό και καταγράφεται το βάρος που δείχνει η ζυγαριά. Η µέτρηση αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε άτοµο από πέντε έως δέκα φορές. Σαν τελική τιµή υπολογίζεται η µέση τιµή των τριών µεγαλυτέρων τιµών που δεν έχουν διαφορά µεταξύ τους πάνω από 100 g. Υπολειπόµενος όγκος Για τη µέτρηση αυτή χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι οι οποίοι µπορούν να εφαρµοστούν έξω από το νερό ή ταυτόχρονα µε την υποβρύχια ζύγιση, αλλά είναι δύσκολο να εφαρµοστούν. Για τον υπολογισµό του υπολειπόµενου όγκου υπάρχουν κάποιες ανθρωποµετρικές εξισώσεις που είναι οι παρακάτω: RV (σε ml) = 0,017 x (ηλικία σε έτη) + 0,06858 x (ύψος σε ίντσες) - 3,477 (άνδρες) RV (σε ml) = 0,009 x (ηλικία σε έτη) + 0,08128 x (ύψος σε ίντσες) - 3,9 (γυναίκες) Υπολογισµός ποσοστού σωµατικού λίπους Αφού έχουµε υπολογίσει την πυκνότητα ολοκλήρου του σώµατός µετατρέπουµε αυτήν την πυκνότητα σε ποσοστό σωµατικού λίπους. Χρησιµοποιώντας το δισυστατικό µοντέλο, που θεωρεί ότι το σώµα έχει σταθερές αναλογίες σε πρωτεΐνες, νερό και µέταλλα, καταλήγουµε στην εξίσωση του Siri, που χρησιµοποιείται περισσότερο και συνίσταται για τη µέτρηση σε ενήλικες λευκούς άρρενες και η οποία είναι η παρακάτω: 4,95 BF% = ( 4,50) x100 d όπου BF% = ποσοστό σωµατικού λίπους d = πυκνότητα σώµατος Για τις ενήλικες γυναίκες συνίσταται η παρακάτω εξίσωση:

6 5,01 BF% = ( 4,57) x100 d όπου BF% = ποσοστό σωµατικού λίπους d = πυκνότητα σώµατος Πλεονεκτήµατα της υποβρύχιας ζύγισης Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι τα αποτελέσµατά της θεωρούνται από τα πλέον έγκυρα και ότι το κοστολόγιό της, αν και είναι υψηλό, είναι χαµηλότερο από τις πιο καινούργιες εξίσου αξιόπιστες µεθόδους. Το λάθος της µέτρησης θεωρείται ότι είναι της τάξης του 2%. Μειονεκτήµατα της υποβρύχιας ζύγισης Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό, ο οποίος έχει σχετικά υψηλό κόστος και µπορεί να υπάρξει µόνο σε εξειδικευµένο εργαστήριο. Επίσης, για να έχει µεγαλύτερη αξιοπιστία, χρειάζεται να µετρηθεί ο υπολειπόµενος όγκος, ο οποίος απαιτεί πρόσθετο εξοπλισµό. Όταν ο RV δεν µετρηθεί αλλά υπολογιστεί από διαφόρους τύπους το επιπλέον σφάλµα στην τελική τιµή του ποσοστού του σωµατικού λίπους µπορεί να φθάσει έως και 3%. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ H µέτρηση του πάχους των πτυχών του δέρµατος είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος για την εκτίµηση του λίπους σε έρευνες µεγάλων πληθυσµών, γιατί µπορεί να εφαρµοστεί οπουδήποτε, εύκολα και γρήγορα. Βασίζεται στην αρχή ότι το υποδόριο λίπος αντικατοπτρίζει την συνολική ποσότητα του λίπους στον οργανισµό. Με τη χρήση ειδικού οργάνου, του δερµατοπτυχόµετρου, µετράµε το εύρος των πτυχών του δέρµατος σε διάφορα σηµεία του σώµατος και θέτοντας τις τιµές αυτές σε ειδικές εξισώσεις υπολογίζουµε το ποσοστό σωµατικού λίπους. Υπάρχουν πολλές εξισώσεις µε µεγάλη αξιοπιστία που εφαρµόζονται για διάφορους πληθυσµούς (π.χ. παιδιά, µαύροι, αθλητές κτλ.) καθώς και «γενικές» εξισώσεις που εφαρµόζονται στο σύνολο των ανθρώπων. Ένα λάθος που γίνεται αρκετές φορές είναι να αναφερόµαστε στις εξισώσεις των δερµατοπτυχών µε τον αριθµό των σηµείων που µετράνε (π.χ. εξίσωση 3 σηµείων) ενώ ο σωστός τρόπος είναι να αναφέρουµε τους ερευνητές που τις πρότειναν και το έτος δηµοσίευσης (π.χ. Jackson, Pollock 1978).

7 Τα δερµατοπτυχόµετρα που χρησιµοποιούνται είναι πλαστικά και µεταλλικά. Από τα τελευταία, που είναι και πιο αξιόπιστα, συνιστώνται το Lange και το Harpenden. Τα σηµεία, στα οποία πιάνονται οι πτυχές του δέρµατος εξαρτώνται από την εξίσωση που θα χρησιµοποιήσουµε και διαφέρουν ελαφρά από ερευνητή σε ερευνητή (πίν. 1). Για τη µέτρηση συνίσταται να επιλέγεται η δεξιά πλευρά του σώµατος. Ο τρόπος εφαρµογής της µεθόδου είναι όµοιος για όλα τα σηµεία του σώµατος στα οποία µετριούνται οι πτυχές (εικ. 1). Στην αρχή ο ερευνητής πρέπει να σηµαδέψει µε ακρίβεια το σηµείο στο οποίο θα γίνει η µέτρηση. Κατόπιν πιάνει µε το δείκτη και τον αντίχειρα µια πτυχή του δέρµατος ένα πόντο πάνω από το σηµείο µέτρησης και τραβάει προς τα έξω το δέρµα προσέχοντας να µην πιάσει µαζί και µυ. Κρατώντας την πτυχή εφαρµόζει τα σκέλη του δερµατοπτυχόµετρου στο ακριβές σηµείο µέτρησης. Χωρίς να αφήσει το κράτηµα της πτυχής µε το χέρι του, περιµένει 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια καταγράφει την ένδειξη του δερµατοπτυχόµετρου. Όλα τα σηµεία µετριούνται δύο φορές σε κυκλική σειρά και ως τελικό αποτέλεσµα υπολογίζεται η µέση τιµή τους. Σε περίπτωση µεγάλης διαφοράς µετριέται το σηµείο και τρίτη φορά. Εικόνα 1: Για τη µέτρηση των πτυχών του δέρµατος πιάνουµε µε το δείκτη και τον αντίχειρα την πτυχή του δέρµατος σε απόσταση ενός εκατοστού πάνω από το σηµείο εφαρµογής του δερµατοπτυχοµέτρου Πίνακας 1: Τα σηµεία, στα οποία συνήθως µετριέται το πάχος των πτυχών του δέρµατος Πτυχή δέρµατος Περιγραφή Υποπλάτια Ένα εκατοστό κάτω από την κάτω γωνία της ωµοπλάτης µε διαγώνια κατεύθυνση Μασχαλιαία (οριζόντια) Μασχαλιαία (κατακόρυφη) Στήθος Στη µεσοµασχαλιαία γραµµή στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης µε οριζόντια κατεύθυνση Στη µεσοµασχαλιαία γραµµή στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης µε κατακόρυφη κατεύθυνση Στο µέσο της απόστασης µεταξύ µασχάλης και θηλής µε διαγώνια κατεύθυνση

8 Κοιλιά (οριζόντια) Τρία εκατοστά πλάγια και ένα εκατοστό κάτω από τον οµφαλό µε οριζόντια κατεύθυνση Κοιλιά (κατακόρυφη) ύο εκατοστά πλάγια από τον οµφαλό µε κατακόρυφη κατεύθυνση Υπερλαγόνια (πλάγια) Υπερλαγόνια (διαγώνια) Πίσω από τη µεσοµασχαλιαία γραµµή και πάνω από το λαγόνιο οστό µε πλάγια κατεύθυνση Πάνω από το λαγόνιο οστό, κατά µήκος της πρόσθιας µασχαλιαίας γραµµής µε διαγώνια κατεύθυνση Τρικέφαλος Στο µέσο του πίσω µέρους του βραχίονα µε κατακόρυφη κατεύθυνση ικέφαλος Στο µέσο του πρόσθιου µέρους του βραχίονα µε κατακόρυφη κατεύθυνση Μηρός Στο µέσο του πρόσθιου µέρους του µηρού µε κατακόρυφη κατεύθυνση Κνήµη Στο έσω µέρος του µηρού, στο ύψος της µέγιστης περιφέρειας της γάµπας µε κατακόρυφη κατεύθυνση Πλεονεκτήµατα της µέτρησης των πτυχών του δέρµατος Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι εφαρµόζεται πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά ένα δερµατοπτυχόµετρο, το οποίο είναι προσιτό στον καθένα. Μπορεί έτσι να εφαρµοστεί σε µεγάλο αριθµό ατόµων και σε χώρους όπως γυµναστήρια, γήπεδα, ακόµα και στα σπίτια, γεγονός που δεν αναγκάζει τους εξεταζοµένους να µεταφερθούν σε εξειδικευµένο εργαστήριο. Επίσης ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η µέτρηση είναι λίγα λεπτά. Το συνολικό λάθος της µεθόδου υπολογίζεται στο 3,5%. Μειονεκτήµατα της µέτρησης των πτυχών του δέρµατος Ένα από τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό για την εφαρµογή της, καθώς η µέτρηση από µη ειδικούς µπορεί να περιέχει µεγάλο σφάλµα. Η µέτρηση δε θα πρέπει να γίνεται αµέσως µετά από άσκηση, γιατί αυτό µπορεί να οδηγήσει σε λάθος της µέτρησης. Όλες οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται από τον ίδιο εξεταστή έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαφορές που υπάρχουν στην µέτρηση από άτοµο σε άτοµο. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι επίσης ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε υπερβολικά παχύσαρκα άτοµα. Τέλος, ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα αυτής της µεθόδου είναι ότι ο έλεγχος της

9 εγκυρότητάς της βασίζεται τις περισσότερες φορές στη σύγκρισή της µε την υποβρύχια ζύγιση, η οποία χρησιµοποιεί το «δισυστατικό µοντέλο» µε όλα τα µειονεκτήµατά του που προαναφέρθηκαν. Επιλογή σωστής εξίσωσης Το πιο σηµαντικό και συχνό λάθος που γίνεται στη µέθοδο αυτή είναι η χρησιµοποίηση ακατάλληλης εξίσωσης. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή στη σωστή επιλογή της εξίσωσης που θα χρησιµοποιηθεί καθώς για πληθυσµιακή οµάδα υπάρχει ειδική εξίσωση. Για να µπορέσουµε να επιλέξουµε τη σωστή εξίσωση για τα άτοµα τα οποία πρόκειται να µετρήσουµε, χρειάζεται να γνωρίζουµε τα εξής: 1. Ποια είναι η µέθοδος αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για να προκύψει η εξίσωση. υστυχώς οι περισσότερες εξισώσεις χρησιµοποιούν την υποβρύχια ζύγιση, η οποία χρησιµοποιεί το δισυστατικό µοντέλο, µε όλα τα προβλήµατα που έχει. Πρέπει επίσης να προσέξουµε αν η εξίσωση µας δίνει ποσοστό λίπους ή πυκνότητα σώµατος. Στη δεύτερη περίπτωση να προσέξουµε έτσι ώστε η µετατροπή της πυκνότητας σε λίπος να ακολουθήσει τον τρόπο που αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα. 2. Από τι είδους άτοµα αποτελείται το δείγµα, από το οποίο προήλθε η εξίσωση. Τα χαρακτηριστικά των ατόµων που θέλουµε να µετρήσουµε (ηλικία, φύλο, φυλή) πρέπει να είναι ίδια µε αυτά του δείγµατος. 3. Ποια σηµεία µετριούνται και µε ποια κατεύθυνση. Αυτό εξαρτάται από την εξίσωση που επιλέγουµε και πρέπει να είναι σύµφωνα µε αυτά που αναφέρει ο ερευνητής που δηµοσίευσε την εξίσωση. Αν και σε γενικές γραµµές δεν υπάρχουν πολλές διαφορές από ερευνητή σε ερευνητή πρέπει να είµαστε προσεκτικοί γιατί πολλές φορές το ακριβές σηµείο µέτρησης είναι διαφορετικό. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η σωστή εκτίµηση του σωµατικού λίπους ενός ανθρώπου είναι µία πολύ δύσκολη διαδικασία, η οποία χρειάζεται εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία. Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι για να µπορέσουµε να υπολογίσουµε αυτό το λίπος. Από τις µεθόδους που υπάρχουν θα συνιστούσαµε την υποβρύχια ζύγιση, σαν καλύτερη εργαστηριακή µέθοδο και τις µετρήσεις των δερµατοπτυχών σαν την πιο έγκυρη πρακτική µέθοδο. Θα ήταν καλύτερο πριν χρησιµοποιηθούν οι παραπάνω µέθοδοι να µελετηθούν σε βάθος για να µπορεί κάποιος που τις χρησιµοποιεί να ανταπεξέλθει στις διαφορετικές κατηγορίες ατόµων που µετριούνται.

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 1. Clarkson P., Katch F., Sinning W., Wilmore J. (1990). Body composition for athletes. Sports Science Exchange (Roundtable), 2, Friedl K.E., DeLuca J.P., Marchitelli L.J., Vogel J.A. (1992). Reliability of body-fat estimations from a four-compartment model by using density, body water, and bone mineral measurements. American Journal of Clinical Nutrition, 55, Gordon C.C., Chumlea W.C., Roche A.F. (1991). Stature, Recumbent Length, and Weight. In T.G. Lohman, A.F. Roche, R. Martorell (Eds), Anthropometric standarization reference manual (abbridged ed.) (pp. 3-8). Champaign, IL: Human Kinetics. 4. Heyward V.H., Stolarczyk L.M. (1996). Applied body composition assessment. Champaign, IL: Human Kinetics. 5. Hortobagyi T., Israel R.G., Houmard J.A., O Brien K.F., Johns R.A., Wells J.M. (1992). Comparison of four methods to assess body composition in black and white athletes. International Journal of Sport Nutrition, 2, Houtkooper L.B., Going S.B. (1994). Body composition: how should it be measured? Does it affect sport performance?. Sports Science Exchange, 52, Jackson A.S., Pollock M.L. (1978). Generalized equations for predicted body density of men. British Journal of Nutrition, 40, Jackson A.S., Pollock M.L., Ward A. (1980). Generalized equations for predicted body density of women. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12, Lohman T.G. (1981). Skinfold and body density and their relation to body fatness: A review. Human Biology, 53, Lohman T.G. (1992). Advances in body composition assessment. Current issues in exercise science series, Monograph No 3. Champaign, IL: Human Kinetics. 11. Siri W.E. (1961). Body composition from fluid spaces and density: Analysis of methods. In J. Brozek, A. Henschel (Eds.), Techniques for measuring body composition (pp ). Washington, DC: National Academy of Sciences, National Research Counsil. 12. Slaughter M.H., Lohman T.G., Boileau R.A., Horswill C.A., Stillman R.J., Van Loan M.D., Bemben D.A. (1988). Skinfold equations for estimating of body fatness in children and youth. Human Biology, 60,

11 13. U.S. Department of Health and Human Services (1988). Surgeon General s Report on Nutrition and Health. 14. Wilmore J.H. (1983). Body composition in sport and exercise: directions for future research. Medicine and Science in Sports and Exercise, 15,

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 1 ο Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Εισαγωγή Ένας από τους στόχους πολλών προγραµµάτων είναι ο έλεγχος και η διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου σωµατικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας PROJECT Α3. Θέμα: «Η Μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα» Υπεύθυνος Καθηγητής: Παυλάκης Ιωάννης

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας PROJECT Α3. Θέμα: «Η Μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα» Υπεύθυνος Καθηγητής: Παυλάκης Ιωάννης Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας PROJECT Α3 Θέμα: «Η Μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα» Υπεύθυνος Καθηγητής: Παυλάκης Ιωάννης Ομάδα Δ : Κατίκα Νίκη Κοντσέ Ευφημία Πατρώνη Μαρία Σταθοπούλου Βασιλική Τομπουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Διάλεξη 11 η. Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Διάλεξη 11 η. Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Διάλεξη 11 η Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σωματομετρία 2 Η σωματική διάσταση, η σωματικές αναλογίες και η σωματική σύσταση, καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Παναγιώτης Κοκκόρης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Η ανάλυση µάζας σώµατος βοηθάει στην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Φροντιστήριο 2 Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Αποτελέσματα σωματομετρικών μετρήσεων Ελένη Πέππα, Διατροφολόγος Επιστημονική Συνεργάτις Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Λιπομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3)

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική. Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3) ΠΑΝΕΚΦΕ Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική 17-01-2009 Σχολείο: Ονόµατα των µαθητών της οµάδας: 1) 2) 3) Επισηµάνσεις από τη θεωρία Πάνω στον πάγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Νούς υγιής εν σώµατι υγιή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ιατροφή και Υγεία Η υγεία αλλά και η νόσος είναι καταστάσεις που δεν οφείλονται ποτέ σε ένα µόνο παράγοντα. Οι κύριες οµάδες παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

InBody520 ένας µοναδικός αναλυτής σύστασης σώµατος στον χώρο της υγείας.

InBody520 ένας µοναδικός αναλυτής σύστασης σώµατος στον χώρο της υγείας. InBody520 ένας µοναδικός αναλυτής σύστασης σώµατος στον χώρο της υγείας. Υψηλό επίπεδο τεχνολογίας στην σελίδα αποτελεσµάτων Πληθώρα πληροφοριών σε κάθε εκτύπωση Κορυφαία τεχνολογία αιχµής Ο InBody 520

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ. Σκοπός του εργαστηρίου. Θερµιδικό Ισοζύγιο. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο1. Εργαστήριο Νο1. Ενεργειακό ισοζύγιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ. Σκοπός του εργαστηρίου. Θερµιδικό Ισοζύγιο. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο1. Εργαστήριο Νο1. Ενεργειακό ισοζύγιο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο1 Εργαστήριο Νο1 ΜΑΘΗΜΑ N148 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα»

Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα» Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα» Πως υπολογίζουµε εάν ένα παιδί έχει φυσιολογικό βάρος ; ΒΜΙ = Βάρος/Ύψος² (σε kg/m²) Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Βαλσαμάκης1,2, Ε.Λ.Κυριαζή2, Ε.Καπάνταης3, Γ.Μαστοράκος2

Γ.Βαλσαμάκης1,2, Ε.Λ.Κυριαζή2, Ε.Καπάνταης3, Γ.Μαστοράκος2 Γ.Βαλσαμάκης1,2, Ε.Λ.Κυριαζή2, Ε.Καπάνταης3, Γ.Μαστοράκος2 1Ιδιωτικό ιατρείο Παχυσαρκίας, Βριλήσσια 2Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β Πανεπιστημιακή,Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εξέταση και αξιολόγηση των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης 1 1. Κατακόρυφος άξονας 2 3 2. Λοβίο του αυτιού 3. Ακρώμιο 4 5 6 7 8 4. Ομφαλός 5. Πρόσθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html

ΑΝΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html ΑΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html Παίρνω στο ένα µου χέρι τα 2 kg σίδερο και στο άλλο τα 2 kg ξύλο. Αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού Οδηγίες χρήσης Οι λειτουργίες οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, υπόκεινται σε μελλοντικές αλλαγές. 1 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παχυσαρκία και νεφρική νόσος ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Κριτήρια* Η διαπίστωση για 3 μήνες: Νεφρικής βλάβης GFR < 60 ml/min/1.73m2 με ή χωρίς νεφρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ :2003-2004 ΤΡΙΚΑΛΑ 27/05/04 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ενεργειακού μεταβολισμού. Αντωνία Ματάλα Σεπτέμβριος 2016

Στοιχεία ενεργειακού μεταβολισμού. Αντωνία Ματάλα Σεπτέμβριος 2016 Στοιχεία ενεργειακού μεταβολισμού Αντωνία Ματάλα Σεπτέμβριος 2016 Ισοζυγίο ενέργειας (ΙΕ) = Ενεργειακή πρόσληψη - Ενεργειακή δαπάνη Προκειμένου για τον ενεργειακό μεταβολισμό των ζωντανών οργανισμών, ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Πτυχιακή Εργασία: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ Δήμητρα Μπαλάσκα Επιτηρητές:

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτής Σωµατικής Σύνθεσης για Κλινήρεις Ασθενείς Ο InBody S20 έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για τον ακριβή έλεγχο των σωµατικών υγρών!

Αναλυτής Σωµατικής Σύνθεσης για Κλινήρεις Ασθενείς Ο InBody S20 έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για τον ακριβή έλεγχο των σωµατικών υγρών! Αναλυτής Σωµατικής Σύνθεσης για Κλινήρεις Ασθενείς Ο InBody S20 έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για τον ακριβή έλεγχο των σωµατικών υγρών! Η µέθοδος DSM-BΙΑ πολλαπλών συχνοτήτων (1kHz 1000kHz) του InBody

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Προπόνησης Άρσης Βαρών στη Σωµατοδοµή Εφήβων Αθλητών

Η Επίδραση της Προπόνησης Άρσης Βαρών στη Σωµατοδοµή Εφήβων Αθλητών Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 2 (1), 87 92 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 87 92 Released: July 15, 2004 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί µε τα παιδιά. Σχεδιασµένος και Κατασκευασµένος Ειδικά για Παιδιά. Θεµελιώδης προσέγγιση της παιδικής παχυσαρκίας

Μαζί µε τα παιδιά. Σχεδιασµένος και Κατασκευασµένος Ειδικά για Παιδιά. Θεµελιώδης προσέγγιση της παιδικής παχυσαρκίας www.inbody.gr Μαζί µε τα παιδιά Ο Παιδικός Ρυθµός Ανάπτυξης δεν πρέπει να υπολογίζεται από εξοπλισµό για ενήλικες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της InBody. Θεµελιώδης προσέγγιση της παιδικής παχυσαρκίας Αυξανόµενος

Διαβάστε περισσότερα

5. Αλληλεπίδραση στο Εγγύς Υπέρυθρο (NIR)

5. Αλληλεπίδραση στο Εγγύς Υπέρυθρο (NIR) 5. Αλληλεπίδραση στο Εγγύς Υπέρυθρο (NIR) Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη απ αυτές δίνονται κάποια βασικά εισαγωγικά στοιχεία για τη μέτρηση της φασματικής απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Δειγματοληψία & Μετρήσεις Μέρη της Έρευνας Ποιο είναι το πρόβλημα? Εισαγωγή Πώς ερευνήθηκε το πρόβλημα? Μέθοδος Τι βρέθηκε? Αποτελέσματα Τι σημαίνει αυτό που βρέθηκε? -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα - &. ΠΕΙΡΑΜΑ 0 Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

The Lifestyle Concept Εκτίμηση Σωματικού Λίπους

The Lifestyle Concept Εκτίμηση Σωματικού Λίπους The Lifestyle Concept Εκτίμηση Σωματικού Λίπους Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE Περιγραφή Σελίδα = - Πρόγραμμα εκτίμησης σωματικού λίπους 1.0 Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

14 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

14 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 14 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 14.1 Υπολογισµός εµβαδών µε την µέθοδο των παράλληλων διατοµών Θεωρούµε µια ϕραγµένη επίπεδη επιφάνεια A µε οµαλό σύνορο, δηλαδή που περιγράφεται από µια συνεχή συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ Κείµενο στο 2ο µόνο γράφηµα ο αριθµός µηδέν στα σηµεία µε συντεταγµένες (0.5,0), (1.5,0), (2.5,0), (3.5,0), (4.5,0), (5.5,0).

ΑΣΚΗΣΗ Κείµενο στο 2ο µόνο γράφηµα ο αριθµός µηδέν στα σηµεία µε συντεταγµένες (0.5,0), (1.5,0), (2.5,0), (3.5,0), (4.5,0), (5.5,0). ΑΣΚΗΣΗ 7 Θεωρούµε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις, χωρίς τριβές, µε ίδιο πλάτος Α, των οποίων οι αποµακρύνσεις σε συνάρτηση µε το χρόνο t δίνονται από τις σχέσεις: x 1 = A ηµ(2πf 1 t) x 2 = A ηµ(2πf 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΙΣΤΟΙ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Πωλ Φαρατζιάν Διαιτολόγος διατροφολόγος Επιστημονικός συνεργάτης ΓΠΑ 1 Διατροφική Αξιολόγηση Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

2. Πυκνομετρία Σώματος

2. Πυκνομετρία Σώματος 2. Πυκνομετρία Σώματος Σύνοψη Από το κεφάλαιο αυτό ξεκινά η παρουσίαση των μεθόδων μέτρησης της σύστασης σώματος. Η Πυκνομετρία είναι η πρώτη μέθοδος που παρουσιάζεται καθότι θεωρείται η κατεξοχήν πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

Πόσες Θερμίδες πρέπει να προσλαμβάνεις καθημερινά...

Πόσες Θερμίδες πρέπει να προσλαμβάνεις καθημερινά... Πόσες Θερμίδες πρέπει να προσλαμβάνεις καθημερινά... 1 ος τρόπος υπολογισμού Οι στατιστικές λένε ότι τα άτομα μεγάλης ηλικίας και χαμηλής ενεργητικότητας, σπάνια χρειάζονται πάνω από 20 έως 25 θερμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική Διατροφή. Διαχείριση βάρους & Άσκηση. Βασίλειος Σπ. Τράνακας ΜSc

Αθλητική Διατροφή. Διαχείριση βάρους & Άσκηση. Βασίλειος Σπ. Τράνακας ΜSc Αθλητική Διατροφή Διαχείριση βάρους & Άσκηση Βασίλειος Σπ. Τράνακας ΜSc Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστ. συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης Αθλητές - Στόχος Ιδανικό σωματικό βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο µάζας. + m 2. x 2 x cm. = m 1x 1. m 1

Κέντρο µάζας. + m 2. x 2 x cm. = m 1x 1. m 1 ΦΥΣ 3 - Διαλ. Κέντρο µάζας Μέχρι τώρα είδαµε την κίνηση υλικών σηµείων µεµονωµένα. Όταν αρχίσουµε να θεωρούµε συστήµατα σωµάτων ή στερεά σώµατα κάποιων διαστάσεων είναι πιο χρήσιµο και ευκολότερο να ορίσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διατηρεί ιδιωτικό διαιτολογικό γραφείο στο Παλαιό Φάληρο

Διατηρεί ιδιωτικό διαιτολογικό γραφείο στο Παλαιό Φάληρο Πτυχιούχος του τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Master of Science : Sports

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική Έρευνα. προπειραµατικοί σχεδιασµοί ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Τρία βήµατα για τον καθορισµό αιτίας-αποτελέσµατος

Πειραµατική Έρευνα. προπειραµατικοί σχεδιασµοί ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Τρία βήµατα για τον καθορισµό αιτίας-αποτελέσµατος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 9. Εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να µετατρέψουµε διάφορες περιεκτικότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών

Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών Ιωάννης Διαμαντόπουλος, MD, DAvMed Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Senior Aeromedical Examiner FAA - JAA Γιατί χρειάζονται κάποια Υγειονομικά κριτήρια για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός και στόχοι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωµατικής ανάπτυξης είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής και αρµονικής ανάπτυξης των µαθητών.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Δημήτριος Π. Χιώτης, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος και Κέντρου Παιδικής Παχυσαρκίας Ευρωκλινικής Παίδων

Γράφει: Δημήτριος Π. Χιώτης, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος και Κέντρου Παιδικής Παχυσαρκίας Ευρωκλινικής Παίδων Γράφει: Δημήτριος Π. Χιώτης, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος και Κέντρου Παιδικής Παχυσαρκίας Ευρωκλινικής Παίδων Η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας έχει παγκοσμίως αυξηθεί και καθίσταται ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 2 o Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 2 o Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 2 o Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η συλλογή των στατιστικών δεδοµένων αποτελεί σηµαντικό στάδιο κάθε Στατιστικής έρευνας. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανθρωπομετρία. 9.1 Γενικές αρχές

9. Ανθρωπομετρία. 9.1 Γενικές αρχές 9. Ανθρωπομετρία Σύνοψη Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πιο προσιτή και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος της Ανθρωπομετρίας, η οποία βασίζεται στη μέτρηση του μήκους, του πλάτους και της περιμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΜΑ ο (.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 8 5:-8: Σχεδιάστε έναν αισθητήρα (perceptron)

Διαβάστε περισσότερα

2. Missing Data mechanisms

2. Missing Data mechanisms Κεφάλαιο 2 ο 2. Missing Data mechanisms 2.1 Εισαγωγή Στην προηγούµενη ενότητα περιγράψαµε κάποια από τα βασικά µοτίβα εµφάνισης των χαµένων τιµών σε σύνολα δεδοµένων. Ένα άλλο ζήτηµα που µας απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ. Τεστ 1 ο Κατανοµή Συχνοτήτων (50 βαθµοί)

ΤΕΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ. Τεστ 1 ο Κατανοµή Συχνοτήτων (50 βαθµοί) ΤΕΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεστ 1 ο Κατανοµή Συχνοτήτων (50 βαθµοί) Α. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.(11 βαθµοί) (1:3 βαθµοί, 2-9:8 βαθµοί) 1. ίνεται ο πίνακας: Χ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικοί ορισμοί και επίπεδα μελέτης της σύστασης σώματος

1. Γενικοί ορισμοί και επίπεδα μελέτης της σύστασης σώματος 1. Γενικοί ορισμοί και επίπεδα μελέτης της σύστασης σώματος Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η μέτρηση της σύστασης του ανθρώπινου σώματος, καθώς και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα Ανθρώπινος Σκελετός ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα ñ Σκελετική ανατοµία: γονίδια + περιβάλλον ñ Ποικιλοµορφία: οντογένεση, φύλο, πληθυσµός,

Διαβάστε περισσότερα

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της αλλοίωσης (έσω ή έξω) επιλέγεται η έξω έσω ή η έσω έξω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής. Πρακτική Άσκηση στην Κοινότητα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής. Πρακτική Άσκηση στην Κοινότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής Πρακτική Άσκηση στην Κοινότητα 2016 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Διαιτολογικό Γραφείο κυρίου Κανελλάκη Σπυρίδωνα Αιμιλία Κουτρουλάκη (ds213036)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Αδραμερινά Άλκηστις Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝ Δράμας

Αδραμερινά Άλκηστις Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝ Δράμας Αδραμερινά Άλκηστις Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝ Δράμας Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) από το 1997 αναγνώρισε την παχυσαρκία ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας Παγκόσμιο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο από τα δύο τµήµατα είχε καλύτερη επίδοση; επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Ποιο από τα δύο τµήµατα είχε καλύτερη επίδοση; επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε µε τη χρήση µιας εικοσαβάθµιας κλίµακας) παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική µε στοιχεία στατιστικής ανάλυσης

Πρακτική µε στοιχεία στατιστικής ανάλυσης Πρακτική µε στοιχεία στατιστικής ανάλυσης 1. Για να υπολογίσουµε µια ποσότητα q = x 2 y xy 2, µετρήσαµε τα µεγέθη x και y και βρήκαµε x = 3.0 ± 0.1και y = 2.0 ± 0.1. Να βρεθεί η ποσότητα q και η αβεβαιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βιολόγος

Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βιολόγος Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βιολόγος Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος ΒΜΙ Ιδανικού Βάρους Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ, Body Mass Index (BMI), ή Quetelet index) είναι μια μέτρηση που θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση. Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση. Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Σύσταση σώµατος και αθλητική απόδοση Μακρυλλός.Γ.Μιχάλης, Msc Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Διατροφή στον Πρωταθλητισµό Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Γενικά Συχνά ερωτήµατα των αθλητών : 1. ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM.

Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM. Μάθηµα : Αλγοριθµικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική ιδάσκων : Συµεών Κατσουγιαννόπουλος Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM.. Μέθοδοι παρεµβολής. Η παρεµβολή σε ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DTM) είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Α Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) x είναι f (x) Β Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ Η αντίσταση που δέχεται ένα σώµα όταν κινείται µέσα σ ένα ρευστό εξαρτάται απο το σχήµα του σώµατος. Παρατηρούµε οτι η µικρότερη αντίσταση εµφανίζεται στο ατρακτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΑΝΩ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Πρόβληµα µεταφοράς Η ανάπτυξη και διαµόρφωση του προβλήµατος µεταφοράς αναπτύσσεται στις σελίδες 40-45 του βιβλίου των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τι είναι ο καρκίνος; Ο καρκίνος περιλαμβάνει μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό μη υγιών κυττάρων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης στο Μαζικό & Αγωνιστικό Αθλητισµό Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc,, PhD Γιατί κάνουµε τεστ? Τι τεστ κάνουµε? Πότε κάνουµε τεστ? Τι είναι Ταλέντο?.ας

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Yποχρεωτική άσκηση επιλογής Διατροφική επιδημιολογία Σχετικά θεωρητικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτεΐνες και Αθλητική Δραστηριότητα - Νεότερα Δεδομένα

Πρωτεΐνες και Αθλητική Δραστηριότητα - Νεότερα Δεδομένα Η διαιτητική πρωτεΐνη αλληλεπιδρώντας με την άσκηση, παρέχει στον οργανισμό ταυτόχρονα, το «σήμα» αλλά και το υπόστρωμα για τη σύνθεση νέου μυϊκού ιστού. Παράλληλα προωθεί δομικές αλλαγές σε ιστούς όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΗΣ. Κριτήρια επιλογής ασκήσεων ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Ρύθµιση και καθοδήγηση

ΥΝΑΜΗΣ. Κριτήρια επιλογής ασκήσεων ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Ρύθµιση και καθοδήγηση ΕΠΕΑΕΚ: : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ρύθµιση και καθοδήγηση της φυσικής ικανότητας της ΥΝΑΜΗΣ Μεθοδολογία Προπόνησης ύναµης Μορφές οργάνωσης Ρύθµιση και καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα