ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ Η αντίσταση που δέχεται ένα σώµα όταν κινείται µέσα σ ένα ρευστό εξαρτάται απο το σχήµα του σώµατος. Παρατηρούµε οτι η µικρότερη αντίσταση εµφανίζεται στο ατρακτοειδές σχήµα (είναι το χαρακτηριστικό σχήµα των ψαριών). Το γράφηµα προέρχεται απο το βιβλίο των Θ. Κουγιουµζέλη, Σ. Περιστεράκη Στοιχεία Φυσικής Τόµος Ι.

2 8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η µέτρηση του συντελεστού ιξώδους παχύρευστου υγρού µε τη µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών µέσα σε αυτό. 8. ΜΕΘΟ ΟΣ Για δεδοµένο αριθµό γυάλινων σφαιρών, µετριέται η διάµετρος i και υπολογίζεται η µέση διάµετρος. Στη συνέχεια οι σφαίρες ζυγίζονται και m 6m υπολογίζεται η µέση µάζα τους m. Από τη σχέση: ρ σ = = υπολογίζεται η 3 V π. πυκνότητα του υλικού των σφαιρών. Μετράµε µε πυκνόµετρο την πυκνότητα ρ υ του υγρού σε βαθµούς Baumé και µε κατάλληλη σχέση την µετατρέπουµε σε gr/cm 3. Οι σφαίρες αφήνονται να πέσουν µέσα στο υγρό και µετριώνται οι χρόνοι t i και ο µέσος χρόνος t, ο οποίος απαιτείται για να διανύσουν µια συγκεκριµένη απόσταση µεταξύ δύο γραµµών που είναι σηµειωµένες πάνω σε κάθε σωλήνα. Χρησιµοποιούµε τη σχέση t = to + tok (D=διάµετρος σωλήνα, k=σταθερά, t o = ο χρόνος που D αντιστοιχεί στο ίδιο υγρό αλλά σε χώρο χωρίς περιορισµό ) και χαράσσοµε την ευθεία : t = f ( ) χρησιµοποιώντας διάφορα set σφαιρών και όλους τους σωλήνες D που διατίθενται. Με την Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων και την τιµή των A ( t o ) g ( ρ ) to B (k. t o ). Στη συνέχεια από τη σχέση: σ ρ η = υ υπολογίζουµε το 18s συντελεστή ιξώδους του υγρού. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για σωλήνες µε διαφορετική διάµετρο D. 8.3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1) Σωλήνες διαφορετικών διαµέτρων γεµάτοι µε παχύρευστο υγρό. ) Set γυάλινων σφαιρών µε διαφορετικές διαµέτρους. 3) Μικρόµετρο και διαστηµόµετρο. 4) Χρονόµετρο. 5) Ζυγός µε βερνιέρο. 6) Πυκνόµετρο σε βαθµούς Baumé. 8.4 ΘΕΩΡΙΑ Έστω ότι σφαίρα διαµέτρου και πυκνότητας ρ σ κινείται κάτω απο την επίδραση του βάρους της µέσα σε υγρό πυκνότητας ρ υ και συντελεστή ιξώδους η. Τότε ασκούνται επάνω της εκτός απο το βάρος της Β, η άνωση Α και η αντίσταση F απο το ρευστό που σύµφωνα µε τον νόµο του Stokes θα είναι: F = 3πηu (8.1) όπου u η ταχύτητα πτώσης της σφαίρας µέσα στο ρευστό. Η κίνηση αρχικά είναι επιταχυνόµενη µε επιτάχυνση που συνεχώς αυξάνεται. Αυτό, γιατί η συνισταµένη δύναµη είναι ίση µε : F ολ = Β-Α-F=B-A- 3 πηu. Όσο αυξάνει η ταχύτητα, µικραίνει η F ολ. Μετά απο ορισµένο χρόνο η σφαίρα αποκτά σταθερή ταχύτητα (που ονοµάζεται ορική ταχύτητα) u ο, οπότε σύµφωνα µε τη σχέση (8.1) η αντίσταση απο το ρευστό είναι: F = 3πηu o

3 Όταν η σφαίρα έχει αποκτήσει ορική ταχύτητα η συνολική δύναµη που ασκείται πάνω της είναι µηδέν, οπότε µπορούµε, από τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα, να υπολογίσουµε την τιµή της ταχύτητας αυτής: 1 ρσ ρυ uo = g (8.) 18 η όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας και η διάµετρος της σφαίρας. Αν s είναι η απόσταση που διανύει η σφαίρα και t ο ο χρόνος κίνησής της τότε ο συντελεστής ιξώδους είναι ίσος µε: g ( ρ σ ρ ) to η = υ (8.3) 18s Η ανάλυση αυτή ισχύει µόνο όταν η σφαίρα πέφτει σ ένα ρευστό που δεν περιορίζεται από τοιχώµατα. Αν η σφαίρα πέφτει µέσα σε σωλήνα, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας την επίδραση των τοιχωµάτων οπότε η ορική ταχύτητα γίνεται: u 1 + k = u o (8.4) D όπου u ο είναι η ορική ταχύτητα για πτώση σφαίρας σε ρευστό χωρίς όρια, u είναι η παρατηρούµενη ορική ταχύτητα, k είναι µια σταθερά και D η διάµετρος του σωλήνα µέσα στον οποίο γίνεται η κίνηση της σφαίρας. Με βάση τη σχέση (8.4) µπορούµε να καταλήξουµε στην εξίσωση: t = to + tok (8.5) D όπου t και t ο είναι αντίστοιχα οι χρόνοι πτώσης της σφαίρας µέσα σε ρευστό που περιορίζεται απο τα τοιχώµατα του σωλήνα και µέσα σε ρευστό που δεν περιορίζεται απο τοιχώµατα. 8.5 ΤΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ To πυκνόµετρο είναι ένας κυκλινδρικός πλωτήρας, στο κατώτερο τµήµα του οποίου έχει τοποθετηθεί έρµα, και απολήγει σε κυλινδρικό σωλήνα, που είναι βαθµολογηµένος σε gr/cm 3 ή σε αυθαίρετες µονάδες. 'Oταν το πυκνόµετρο ισορροπεί βυθισµένο σε υγρό, το βάρος του B ισούται µε την άνωση A, δηλ. µε το βάρος του υγρού που εκτοπίζει. 'Eστω ότι η µέγιστη πυκνότητα υγρού, την οποία µπορεί το όργανο να µετρήσει είναι ρ ο. Σ' ένα τέτοιο υγρό το όργανο θα βυθιστεί µέχρι το κατώτερο επιτρεπτό σηµείο α (Σχήµα 8.1). Aν V ο είναι ο όγκος του βυθισµένου τµήµατος του οργάνου τότε:

4 δύο σταθερές: και η σχέση αυτή παίρνει τη µορφή: Σχήµα 8.1 C 1 V = S o ρ o V C = o S C1 x = + C ρ B=V ο ρ ο g (8.6) Σε υγρό µε µικρότερη πυκνότητα ρ ο πλωτήρας θα βυθισθεί περισσότερο, ώστε να αυξηθεί ο όγκος του εκτοπιζόµενου υγρού. O όγκος του βυθισµένου τµήµατος αυξάνεται κατά Sx, όπου S το εµβαδό της διατοµής του κυλινδρικού σωλήνα και x το βυθισµένο τµήµα του, που βρίσκεται πάνω από το σηµείο α. Tότε: B=(V ο +Sx)ρg (8.7) Aπό τις δύο αυτές σχέσεις προκύπτει: V ο ρ ο g=(v ο +Sx)ρg ή Voρ o 1 Vo x= S ρ S Αν χρησιµοποιηθούν (8.8) Eποµένως το βυθισµένο τµήµα x του πλωτήρα στο υγρό δεν είναι ανάλογο της πυκνότητας του υγρού ρ και, όταν τα όργανα βαθµολογούνται κατ' ευθείαν σε gr/cm 3, η κλίµακα τους είναι ανισοδιάστατη. Γεγονός που, εκτός από κατασκευαστικές δυσκολίες, προκαλεί προβλήµατα κατά τη χρήση του οργάνου, γιατί είναι δύσκολη η ακριβής ανάγνωση. Γι' αυτό συχνά η βαθµολογία γίνεται µε ισοδιάστατη κλίµακα σε αυθαίρετες µονάδες, τους βαθµούς Baumé, που η αντιστοιχία τους σε gr/cm 3 βρίσκεται από πίνακες ή από εµπειρική σχέση.. Συνήθως χρησιµοποιούνται οι όροι πυκνόµετρα και αραιόµετρα για όργανα που µετρούν αντίστοιχα πυκνότητες µεγαλύτερες και µικρότερες από 1gr/cm

5 Tο πυκνόµετρο Baumé ερµατίζεται έτσι, ώστε να βυθίζεται µέχρι το ανώτερο επιτρεπτό σηµείο του κυλινδρικού σωλήνα µέσα σε αποσταγµένο νερό, όπου και σηµειώνεται το 0 της κλίµακας Baumé. Mετά, βυθίζεται σε διάλυµα NaCl περιεκτικότητας 15% κατά βάρος. Στο επίπεδο που ορίζει η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού σηµειώνεται η ένδειξη 15. Tο διάστηµα 0-15 χωρίζεται σε 15 ίσα µέρη. H κλίµακα αυτή επεκτείνεται ισοδιάστατα προς τα κάτω. Tο αραιόµετρο Baumé ερµατίζεται έτσι, ώστε µέσα σε διάλυµα NaCl 10% w/w, να βυθίζεται µέχρι το κάτω άκρο του κυλινδρικού σωλήνα όπου σηµειώνεται το 0 της κλίµακας αραιών βαθµών Baumé. Mετά βυθίζεται σε αποσταγµένο νερό και στο αντίστοιχο επίπεδο σηµειώνεται η ένδειξη 10 της κλίµακας, που φυσικά βρίσκεται πάνω από την έδειξη 0. Tο διάστηµα 0-10 χωρίζεται πάλι σε 10 ίσα µέρη και η βαθµολογία επεκτείνεται ισοδιάστατα προς τα πάνω. Στο σχήµα 8. φαίνονται το πυκνόµετρο και το αραιόµετρο, τα οποία είναι ταυτόχρονα βυθισµένα µέσα σε νερό. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αραιοµέτρου και πυκνοµέτρου είναι το οινοπνευµατόµετρο και το γαλακτόµετρο. Με το οινοπνευµατόµετρο µπορούµε να µετρήσουµε την επι τοις % κατ όγκον περιεκτικότητα σε οινόπνευµα των αλκοολούχων ποτών. Το οινοπνευµατόµετρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε υγρά τα οποία αποτελούνται απο νερό και οινόπνευµα. Για να µετρήσουµε λοιπόν την κατ όγκον περιεκτικότητα, ενός κρασιού για παράδειγµα αποστάζουµε το κρασί και στο οινόπνευµα προσθέτουµε απεσταγµένο νερό µέχρι να πάρουµε συνολικό όγκο ίσο µε τον αρχικό όγκο του κρασιού που αποστάξαµε. Εαν στο µείγµα αυτό βυθίσουµε το οινοπνευµατόµετρο και πάρουµε µια ένδειξη π.χ 0 αυτό σηµαίνει ότι 0 % του όγκου του όλου µείγµατος είναι οινόπνευµα. Αν το οινοπνευµατόµετρο χρησιµοποιηθεί απευθείας στο κρασί δεν θα έχουµε ακριβή ένδειξη γιατί το κρασί δεν περιέχει µόνο οινόπνευµα και νερό αλλά και κάποια άλλα συστατικά. Το γαλακτόµετρο χρησιµοποιείται για να µετράµε την πυκνότητα του γάλακτος και µάλιστα µας δίνει µεγάλη ακρίβεια. 8.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 1) Nα µετρηθεί η διάµετρος πέντε σφαιρών µε το µικρόµετρο και να υπολογισθούν: -η µέση τιµή -οι διαφορές δ i = - i -τα τετράγωνα των διαφορών (δ i ) Tα αποτελέσµατα να γραφούν σε Πίνακα παρόµοιο µε τον Πίνακα

6 Πίνακας 8.1 α/α i (mm) δ i (mm) (δ i ) (mm ) 1 ) Με βάση τον παραπάνω πίνακα να υπολογιστεί το σφάλµα δ της µέσης τιµής της διαµέτρου των σφαιρών. Το αποτέλεσµα να γραφεί µε τη µορφή: ± δ. 3) Nα ζυγιστούν και οι πέντε σφαίρες µαζί. Θεωρήστε ότι το σφάλµα δm ολ είναι αντίστοιχο µε τη σταθερά του βερνιέρου του ζυγού. 4) Θεωρήστε ότι η µάζα της κάθε σφαίρας είναι ίση µε την µέση µάζα. Βρείτε το δm, το οποίο να θεωρηθεί ως σφάλµα για την µάζα της κάθε σφαίρας. 5) Aπό τη σχέση ρ σ = 6 m π 3 να βρεθεί η µέση πυκνότητα του υλικού της σφαίρας: 6) Να βρεθεί το σφάλµα της µέσης τιµής της πυκνότητας της σφαίρας από τη σχέση: δm δ δρσ = ρσ + 3 m 7) Να µετρηθεί η εσωτερική διάµετρος D του στενότερου σωλήνα µια φορά µε την βοήθεια του διαστηµόµετρου. Υποθέστε ότι στη µέτρησή σας δεν υπάρχει σφάλµα. 8) Mε το πυκνόµετρο να βρεθεί, σε βαθµούς Baumé, η πυκνότητα του υγρού και στην συνέχεια µε τη βοήθεια της σχέσης: 145 ρυ = 145 βαϑµοι Baume υπολογίστε την πυκνότητα σε gr/cm 3. Παίρνοντας σφάλµα διακριτικής ικανότητας ίσο µε: δβ= ± 0,5 βαθµοί, να υπολογίσετε το σφάλµα δρ υ. Το αποτέλεσµα να γραφεί µε τη µορφή: ρ υ ± δρ υ. 9) Nα αφεθούν οι σφαίρες να πέσουν µία-µία στο σωλήνα µε το υγρό. Nα σηµειωθούν οι χρόνοι, που χρειάζονται οι σφαίρες να διανύσουν το διάστηµα s µεταξύ των δύο γραµµών. Nα υπολογισθεί -η µέση τιµή t -οι διαφορές δt i = t - t i -τα τετράγωνα (δt i ) των δt i Tα αποτελέσµατα να γραφούν σε κατάλληλο πίνακα. 10) Να υπολογιστεί το σφάλµα της µέσης τιµής του χρόνου. Γράψτε το αποτέλεσµα : t ± δ t. 11) Να γίνει η διαδικασία που περιγράφεται στα βήµατα 1-10 για όλους τους διαφορετικούς συνδιασµούς σφαιρών και σωλήνων που έχετε στην διάθεσή σας. 1) Χαράξτε µε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων την γραφική παράσταση του χρόνου µε το πηλίκο /D ( t = f ( / D) ). 13) Υπολογίστε την τετµηµένη επι την αρχή της προηγούµενης γραφικής παράστασης που είναι ο χρόνος t

7 14) Χρησιµοποιώντας τη σχέση (8.3) υπολογίστε το συντελεστή ιξώδους της γλυκερίνης αν s =... cm και g = 9.81 m/sec.( το t o να αντικατασταθεί από την εργ.13) 15) Να υπολογίσετε το σφάλµα του ιξώδους. δη η δ δρ σ δρυ δt 0 = ρσ ρυ ρσ ρυ t 0 16) Θεωρήστε σαν t ο το χρόνο πτώσης για τη σφαίρα µε το µεγαλύτερο λόγο /R και υπολογίστε την τιµή του συντελεστού ιξώδους απο τη σχέση (8.3). 17) Να συκρίνετε τη τιµή που βρήκατε στα βήµατα 14 και 16 µε την τιµή της βιβλιογραφίας. Βοηθά η διόρθωση που εισαγάγει η σχέση (8.4). ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1) Εξηγείστε γιατί η σφαίρα αποκτά ορική ταχύτητα κατά την πτώση της µέσα στο ρευστό; ) Γιατί δεν µετράµε το χρόνο από τη στιγµή που η σφαίρα εισέρχεται στη γλυκερίνη αλλά απο κάποιο σηµείο και µετά; 3) Πώς µπορούµε να ξεχωρίσουµε ενα πυκνόµετρο από ένα αραιόµετρο; 4) Τι περιµένετε να συµβεί µε το συντελεστή ιξώδους, αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία της γλυκερίνης; 5) Ποιό απο τα όργανα του σχήµατος 8. θα χρησιµοποιήσουµε ως πυκνόµετρο και ποιό ώς αραιόµετρο και γιατί; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) F. Tyler, A Laboratory Manual of Physics. Ewar Arrnol (Publishers) ). Μεντζαφός, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής για Φοιτητές των Γεωπονικών Επιστηµών. Εκδόσεις Α. Σταµούλης ). Μεντζαφός, Α. Χούντας, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής. Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ιξώδες (εσωτερική τριβή) διαφόρων ρευστών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πτώσης σφαιριδίων. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ. ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήµιο Πατρών 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης Άσκηση 8 Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης 1.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης. Βασικές Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ. Επιμέλεια άσκησης : Μισοπολινού-Τάταλα Δουκαίνη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ. Επιμέλεια άσκησης : Μισοπολινού-Τάταλα Δουκαίνη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Επιμέλεια άσκησης : Μισοπολινού-Τάταλα Δουκαίνη Σκοπός : Θα μετρηθεί ο συντελεστής ιξώδους του νερού με τη μέθοδο ιξωδομέτρου του Όστβαλντ (Ostwald)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Κάθε πειραµατική µέτρηση υπόκειται σε πειραµατικά σφάλµατα. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε λάθη τα οποία γίνονται κατά την εκτέλεση του πειράµατος ή τη λήψη των µετρήσεων, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.1 Mεταφορά θερµότητας H θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από σηµείο του χώρου υψηλότερης θερµοκρασίας T 1 σε άλλο χαµηλότερης T µε αντίστοιχη µεταφορά µάζας. Η µεταφορά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ... 2. ΤΥΠΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ... 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ρ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν με

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ Τα φυτά µπορούν να προσλάβουν ραδιενεργά στοιχεία είτε απευθείας απο τον αέρα (άµεση ρύπανση), είτε να τα απορροφήσουν απο το έδαφος (έµµεση ρύπανση).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα