ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Παναγιώτης Κοκκόρης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Η ανάλυση µάζας σώµατος βοηθάει στην κατανόηση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται µε µεταβολές των επιµέρους συστατικών του σώµατος όπως για παράδειγµα στην παχυσαρκία. Η ανάλυση µάζας σώµατος µπορεί να γίνει σε ατοµικό, µοριακό, κυτταρικό, ιστικό επίπεδο ή και σε επίπεδο ολόκληρου του σώµατος. Σε ατοµικό επίπεδο πέντε στοιχεία (οξυγόνο, υδρογόνο, άνθρακας, άζωτο και ασβέστιο) αποτελούν το 98% της συνολικής µάζας του σώµατος. Σε µοριακό επίπεδο υπολογίζονται τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες, το νερό κλπ. Σε κυτταρικό επίπεδο το σώµα αναλύεται σε ενδοκυττάρια µάζα, εξωκυττάρια υγρά και εξωκυττάρια στερεά. Σε επίπεδο ιστών διακρίνουµε κατά βάση το µυϊκό, το συνδετικό, τον επιθηλιακό και το νευρικό ιστό. Μέθοδοι Ανθρωποµετρικές µέθοδοι είκτης µάζας σώµατος Το βάρος και το ύψος καθώς και ο εξ αυτών υπολογιζόµενος δείκτης µάζας σώµατος (Body Mass Index, BMI), είναι οι απλούστερες και πιο εύκολες µετρήσεις για την εκτίµηση της παχυσαρκίας. Ο δείκτης µάζας σώµατος υπολογίζεται ως το πηλίκο του βάρους (σε kg) δια του ύψους στο τετράγωνο (σε m²). Φυσιολογικό ΒΜΙ θεωρείται από 18,5 ως 24,9 kg/m². Αν κάποιος έχει ΒΜΙ 25-29,9 θεωρείται υπέρβαρος, 30-34,4 θεωρείται ότι έχει µικρού βαθµού παχυσαρκία, 35-39,9 µέτριου βαθµού παχυσαρκία, και άνω του 40 µεγάλου βαθµού παχυσαρκία. Το

2 πλεονέκτηµα του ΒΜΙ είναι ότι είναι απλό στη χρήση και ιδανικό για επιδηµιολογικές µελέτες, το µειονέκτηµα όµως ότι δεν έχει καλή συσχέτιση µε το ποσοστό λίπους του σώµατος όπως για παράδειγµα σε αθλητές µε αυξηµένο βάρος λόγω αυξηµένης µυϊκής µάζας αλλά µε φυσιολογικό λίπος. Περίµετρος µέσης Η περίµετρος µέσης είναι ένας αξιόπιστος δείκτης του ενδοκοιλιακού λίπους και ένας προγνωστικός παράγων για καρδιαγγειακό κίνδυνο. Περίµετρος µέσης άνω των 94 cm θεωρείται παθολογική για τους άνδρες και αντίστοιχα άνω των 80 cm για τις γυναίκες Λόγος περιµέτρου µέσης/ισχίων Λόγος περιµέτρου µέσης/ισχίων (waist-to-hip ratio, WHR) άνω του 1 σε άνδρες ή 0,85 σε γυναίκες θεωρείται παθολογικός. Μέτρηση δερµατικών πτυχών Οι µετρήσεις των δερµατικών πτυχών γίνονται µε ειδικά όργανα, τα πτυχόµετρα. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µέσω ειδικών εξισώσεων αντιστοιχούν στο σωµατικό λίπος. Η συνηθέστερη εξίσωση είναι η εξίσωση Durnin-Womersley. Η εξίσωση αυτή χρησιµοποιεί αποτελέσµατα από τις µετρήσεις των δερµατικών πτυχών στην κοιλιά, το µηρό, τον τρικέφαλο και την ωµοπλάτη. Όµως επειδή είναι υποκειµενική µέθοδος και υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στις µετρήσεις των πτυχών δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής µέθοδος στον υπολογισµό του συνολικού λίπους του σώµατος. Υδροπυκνοµετρία Η µέθοδος της υδροπυκνοµετρίας βασίζεται στη γνωστή αρχή του Αρχιµήδη και θεωρεί ότι το σώµα αποτελείται από δύο διαµερίσµατα, το λιπώδη και το µη λιπώδη ιστό, που ο καθένας έχει διαφορετική πυκνότητα (0,9 g/ml για το λιπώδη και 1,1 g/ml για το µη λιπώδη ιστό). Το βάρος του εξεταζόµενου υπολογίζεται τόσο στον αέρα, όσο και σε µια δεξαµενή που περιέχει νερό και η διαφορά των δυο µετρήσεων αντιστοιχεί µέσω µιας εξίσωσης στο συνολικό λίπος του σώµατος. Η µέθοδος είναι ακριβής αλλά απαιτεί την προµήθεια ειδικής δεξαµενής και ειδικής ζυγαριάς για το υποβρύχιο ζύγισµα. Επίσης απαιτεί πολύ καλή συνεργασία από τον εξεταζόµενο καθώς χρειάζεται πολύ καλή εκπνοή πριν από τη βύθιση στο νερό για τον υπολογισµό του υπολειπόµενου όγκου αέρα.. Για το λόγο αυτό είναι δύσκολη η χρησιµοποίησή της σε ηλικιωµένους και εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς.

3 Αεροπυκνοµετρία Είναι παραλλαγή της υδροπυκνοµετρίας και βασίζεται όχι στην παρέκτοπιση νερού αλλά στην παρεκτόπιση αέρα. Αποτελείται από έναν ειδικό κλωβό όπου µπαίνει ο εξεταζόµενος και το πλεονέκτηµα της σε σχέση µε την υδροπυκνοµετρία είναι ότι δεν χρειάζεται εµβύθιση σε νερό. Βιοηλεκτρική αντίσταση (body impedance analyzer-bia) Είναι η περισσότερο χρησιµοποιούµενη µέθοδος ανάλυσης µάζας σώµατος. ιοχετεύεται ένα µικρής έντασης ηλεκτρικό ρεύµα συνήθως µε τη χρήση δυο ηλεκτροδίων, ένα στο χέρι και ένα στο πόδι. Η µέθοδος βασίζεται στην αντίσταση που συναντάει το ηλεκτρικό ρεύµα καθώς περνάει από το σώµα. Ανάλογα µε το ποσοστό του λιπώδους ιστού είναι και διαφορετική η αντίσταση, και µε βάση την αντίσταση χρησιµοποιώντας ειδικές εξισώσεις υπολογίζεται ο συνολικός λιπώδης και µη λιπώδης ιστός. Σηµειώνεται ότι ο λιπώδης ιστός υπολογίζεται έµµεσα, µετά την αφαίρεση του µη λιπώδους ιστού από το συνολικό σωµατικό βάρος. Η µέθοδος είναι φθηνή και εύκολη στη εφαρµογή, όµως δεν είναι απόλυτα ακριβής σε ακραίες περιπτώσεις όπως για παράδειγµα σε µεγάλου βαθµού παχυσαρκία όπου αυξάνεται ψευδώς ο µη λιπώδης ιστός µε συνέπεια την ελάττωση του λιπώδους ιστού. ιπλή απορρόφηση της ενέργειας (dual energy X-ray absorpiometry- DEXA) H µέθοδος DEXA χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την ανάλυση της σύστασης του σώµατος. Στη µέθοδο αυτή µια πηγή φωτονίων σαρώνει το σώµα. Η δέσµη φωτονίων απορροφάται διαφορετικά από τον οστίτη, το λιπώδη και το µη λιπώδη ιστό. Ο λιπώδης ιστός αποτελείται κυρίως από στοιχεία µε χαµηλό ατοµικό αριθµό που απορροφούν σε µικρό βαθµό τα φωτόνια, ενώ αντίθετα ο µη λιπώδης αποτελείται από στοιχεία µε υψηλό ατοµικό βάρος που απορροφούν σε µεγαλύτερο βαθµό τη δέσµη φωτονίων. Η µέθοδος είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, όχι ιδιαίτερα ακριβή και η ακτινοβολία που παίρνει κάποιος που υποβάλλεται στην εξέταση είναι αµελητέα. Αξονική τοµογραφία Με την αξονική τοµογραφία υπολογίζεται η απορρόφηση των ακτίνων Χ σε µια τοµή του σώµατος και στη συνέχεια γίνεται από τον υπολογιστή ανασύνθεση της εικόνας, που επιτρέπει τη διάκριση σε οστίτη, λιπώδη και µη λιπώδη ιστό. Ανάλογα µε τη σύνθεση κάθε ιστού υπάρχει και διαφορετική απορρόφηση των ακτίνων Χ. Το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας µετριέται µε τις µονάδες Hounsfield

4 (HU). Η απορρόφηση της ακτινοβολίας κυµαίνεται από HU για τον αέρα ως HU για τα οστά. Το λίπος έχει ποσοστό απορρόφησης ακτινοβολίας µεταξύ HU και -30 HU. Η αξονική τοµογραφία έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι ακριβής µέθοδος για την εκτίµηση του λίπους και µπορεί να διαχωρίσει το υποδόριο από το σπλαχνικό λίπος. Έχει όµως το µειονέκτηµα της µεγάλης δόσης ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο εξεταζόµενος. Μαγνητική τοµογραφία Η µαγνητική τοµογραφία είναι καλύτερη µέθοδος για τον υπολογισµό υποδόριου και σπλαχνικού λίπους. Επίσης µπορεί να διακρίνει τοπικές µεταβολές του λιπώδους ιστού. Η µαγνητική τοµογραφία µπορεί ακόµη να υπολογίσει µέχρι και το ενδοµυικό λίπος. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της µαγνητικής τοµογραφίας σε σχέση µε την αξονική τοµογραφία είναι η απουσία ακτινοβολίας, από την άλλη όµως είναι πολύ πιο δαπανηρή µέθοδος. Το κόστος όµως µπορεί να ελαττωθεί αν υπολογιστεί το λίπος στο επίπεδο Ο4-Ο5, καθώς έχει βρεθεί πολύ καλή συσχέτιση του λιπώδους ιστού σε αυτή την περιοχή µε το συνολικό λίπος του σώµατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Wang ZM, Pierson RN Jr, Heymsfield SB. The five level model: a new approach to reorganizing body composition research. Am J Clin Nutr 1992, 56: Garrow JS, Webster J. Quetelet s index as a measure of body fatness. Int J Obes 1985, 9: Johnston FE, Wadden TA, Stunkard AJ et al. Body fat deposition in adult obese women. Am J Clin Nutr 1988, 47: Durnin J, Womersley J. Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness. Br J Nutr 1974, 32: Siri WE. The gross composition of the body. In: Advances in biological and medical physics. New York Academic Press, 1956: Garrow JS, Stally S, Diethielm R et al. A new method for measuring the body density of obese adults. Br J Nutr 1979, 42: Kushner FR, Kunigk A, Alspaugh M et al. Validation of BIA as a measure of change in body composition in obesity. Am J Clin Nutr 1990, 52: Heymsfield SB, Lichtman S, Baumgartner RN et al. Body composition in humans: comparison of two improved four-compartment models that

5 differ in expense, technical complexity and radiation exposure. Am J Clin Nutr 1990, 52: Kvist H, Chowdhury B, Grangard U et al. Total and visceral adipose tissue volumes derived from measurements with computed tomography in adult men and women. Am J Clin Nutr 1988, 48: Ross R, Shaw KD, Martel Y et al. Adipose tissue distribution measured by MRI in obese women. Am J Clin Nutr 1993, 57:

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΙΣΤΟΙ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Πωλ Φαρατζιάν Διαιτολόγος διατροφολόγος Επιστημονικός συνεργάτης ΓΠΑ 1 Διατροφική Αξιολόγηση Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης 2 ο (ΧΕΙΜΕρινο) Κλινικο Φροντιστηριο Ε.Μ.ΠΑ.Κ.Α.Ν. ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης Τομος Πρακτικων 2 o (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D.

2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D. 2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Αντώνης Γ. Καφάτος Μ.D. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη θρέψη του παιδιού και του ενήλικα είναι πολύ πιο συχνά απ' αυτά που αναγνωρίζονται στην καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Νούς υγιής εν σώµατι υγιή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ιατροφή και Υγεία Η υγεία αλλά και η νόσος είναι καταστάσεις που δεν οφείλονται ποτέ σε ένα µόνο παράγοντα. Οι κύριες οµάδες παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το φαινόμενο της παχυσαρκίας στους φοιτητές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας Ιωάννης Δημητρίου Κυριακός ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης. Τομος Πρακτικων

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης. Τομος Πρακτικων Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης Τομος Πρακτικων 1 o (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές Οδηγίες Τόμος Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΒΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΒΗΤΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΒΗΤΗ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Χάρης ηµοσθενόπουλος MMedSci.SRD Κλινικός ιαιτολόγος- ιατροφολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ως Παχυσαρκία χαρακτηρίζεται η µη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩN Πτυχιακή εργασία µε θέµα Ιατρικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία & Αισθητικοί Τρόποι Αντιμετώπισης

Θέμα: Παχυσαρκία & Αισθητικοί Τρόποι Αντιμετώπισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Παχυσαρκία & Αισθητικοί Τρόποι Αντιμετώπισης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κίνδυνοι υγείας από την απώλεια βάρους µέσω προϊόντων αδυνατίσµατος

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κίνδυνοι υγείας από την απώλεια βάρους µέσω προϊόντων αδυνατίσµατος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Κίνδυνοι υγείας από την απώλεια βάρους µέσω προϊόντων αδυνατίσµατος ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η παχυσαρκία στην ηλικία 18 25και η σχέση της με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Παναγιώτης Κόκκορης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία είναι µια πολύ συνηθισµένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος Σαρίδη Μαρία 1, Ντόκου Μαριάννα 2 1. Νοσηλεύτρια Π.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Κορίνθου 2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Καλαμάτας Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΡΧΕΣ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ηµήτρης Ν. Λαµπαδάριος Μ.D.

9. ΑΡΧΕΣ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ηµήτρης Ν. Λαµπαδάριος Μ.D. 9. ΑΡΧΕΣ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ηµήτρης Ν. Λαµπαδάριος Μ.D. Έχει επανειληµµένα αποδειχτεί ότι ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών που νοσηλεύονται για χειρουργικούς και παθολογικούς λόγους (1,2) υποφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΜΣ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων 5 KEΦΑΛΑΙΟ A ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων Μ. ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Η αξιολόγηση απόδοσης στον αγώνα, αλλά και στην προπόνηση, κωπηλασίας απαιτεί υπερβολικές ποσότητες ενέργειας. Έχει υπολογισθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: ιατροφικές Συνήθειες Νέων Στην Περιοχή Του Πειραιά. Σύγκριση Τους Με Το Μεσογειακό ιατροφικό Πρότυπο.

Πτυχιακή εργασία: ιατροφικές Συνήθειες Νέων Στην Περιοχή Του Πειραιά. Σύγκριση Τους Με Το Μεσογειακό ιατροφικό Πρότυπο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡHTHΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας Πτυχιακή εργασία: Θέµα: ιατροφικές Συνήθειες Νέων Στην Περιοχή Του Πειραιά. Σύγκριση Τους Με Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Λιπομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Καλφαρέντζος

Διαβάστε περισσότερα

Αυξηµένη Περίµετρος Μέσης και Ανίχνευση Παιδιών µε Παθολογικές Τιµές Λιπιδίων Αίµατος και Αρτηριακής Πίεσης

Αυξηµένη Περίµετρος Μέσης και Ανίχνευση Παιδιών µε Παθολογικές Τιµές Λιπιδίων Αίµατος και Αρτηριακής Πίεσης Παιδιατρική Ενηµέρωση 2004; 8: 34-40 34 Ερευνητική Εργασία Αυξηµένη Περίµετρος Μέσης και Ανίχνευση Παιδιών µε Παθολογικές Τιµές Λιπιδίων Αίµατος και Αρτηριακής Πίεσης Σάββας Χρ Σάββα, Χαράλαµπος Χατζηγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα