Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα TELEFAX: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 30 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/04/170/ΦΝ380 Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών. Σας πληροφορούµε ότι ψηφίστηκε ήδη στη Βουλή και πρόκειται να δηµοσιευθεί εντός των προσεχών ηµερών σχέδιο νόµου µε τίτλο «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος -Τσακώνα και άλλες διατάξεις». Στο σχέδιο αυτό περιέχεται άρθρο µε το οποίο επιφέρονται αλλαγές και τροποποιήσεις σε κάποιες διατάξεις του δικαίου των δηµοσίων έργων και των µελετών. Για την ορθή εφαρµογή αυτών των διατάξεων παρέχουµε τις εξής οδηγίες: Α. Με την παράγραφο 1 συµπληρώνεται η ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/84, περί του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών. Προβλέπεται συγκεκριµένα [(πλέον των όσων ήδη αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α ), όπως ισχύει], ότι το κονδύλιο των απροβλέπτων (το οποίο εξακολουθεί να ανέρχεται στο ύψος που ορίζεται µε τις παλιότερες υπουργικές αποφάσεις 17α/07/45/ΦΝ 380/96 και 17α/08/78/ΦΝ

2 357/ ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για εργασίες που δεν προβλέπονται µεν από τη σύµβαση αλλά προκύπτουν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των µελετών του έργου εφαρµόστηκαν οι σχετικές προδιαγραφές. Με την ισχύουσα µέχρι σήµερα διάταξη δεν ήταν δυνατή η χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων για τις πιο πάνω εργασίες, αλλά έπρεπε να συναφθεί Συµπληρωµατική Σύµβαση, που υπόκειται ως γνωστόν σε προϋποθέσεις που θέτει το κοινοτικό αλλά και το εθνικό δίκαιο δηµοσίων έργων. Με τη νέα ρύθµιση είναι δυνατή η χρήση των απροβλέπτων για τις εργασίες αυτές, αρκεί να τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των µελετών και επιπλέον να µην τροποποιείται µε τις χρηµατοδοτούµενες από τα απρόβλεπτα εργασίες το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως ορίζεται από την κοινοτική νοµοθεσία, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία ανάλωσης των απροβλέπτων εξακολουθούν να ισχύουν οι κείµενες διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 (σύνταξη ΑΠΕ) του Π.. 609/85, χωρίς όµως να ισχύει πλέον ο περιορισµός που τίθεται στη διάταξη αυτή (να µην συµπεριλαµβάνει δηλαδή αυτός ο ΑΠΕ συµπληρωµατικές εργασίες), αφού µε τη νέα ρύθµιση επιτρέπεται ρητώς να συµπεριλαµβάνει και τέτοιες εργασίες. Τέλος, µε τη ρύθµιση προβλέπεται ότι η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται (εφόσον βεβαίως υφίσταται άθικτο ή έστω υπόλοιπο του κονδυλίου των απροβλέπτων) και στις υπό ανάθεση αλλά και στις ήδη εκτελούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων. Β. Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος, όπως και η αναγκαία αναθεώρηση / επικαιροποίηση / συµπλήρωση µελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν υπό το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο (του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγµάτων) και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση έργων που θα ενταχθούν και θα χρηµατοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου Η ανάγκη επανελέγχου των µελετών για τη διαπίστωση της πληρότητας, ορθότητας και εφαρµοσιµότητάς τους για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του νέου ( ) χρηµατοδοτικού πλαισίου προέκυψε µετά τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στις προηγούµενες χρηµατοδοτικές περιόδους λόγω ελλιπών µελετών.

3 Έτσι, ενόψει της νέας χρηµατοδοτικής περιόδου, η χώρα µας ανέλαβε την υποχρέωση προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει επανέλεγχος αυτών των µελετών, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήµατα που οδηγούν σε αδυναµία ορθής διαχείρισης των έργων. Ο επανέλεγχος είναι ως εκ τούτου απαραίτητος προκειµένου περί µελετών τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να υλοποιήσουν µε συγχρηµατοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο. ιευκρινίζεται ότι ο επανέλεγχος αυτός δεν είναι υποχρεωτικός για µελέτες οι οποίες θα υλοποιηθούν µε εθνικούς πόρους. Για την υλοποίηση της ρύθµισης της παραγράφου αυτής, πρέπει κατ αρχήν οι µελέτες αυτές να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί η επάρκεια, η πληρότητα και το επίκαιρο των παραδοχών τους. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών (άρθρου 9 ν. 3316/05) ή και µε συµφωνίες - πλαίσια υπηρεσιών (άρθρο 8 του ίδιου νόµου) και ο ανάδοχος των σχετικών συµβάσεων πρέπει να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις για τα ευρήµατα του ελέγχου. Εφόσον από τον επανέλεγχο εντοπιστούν προβλήµατα στις µελέτες που απαιτούν συµπληρώσεις ή και επικαιροποίησή τους, πρέπει να ανατεθεί η σχετική σύµβαση µε µία από τις δυνατότητες του ν. 3316/2005. Γ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 τροποποιούνται τα όρια προϋπολογισµού έργων στα οποία µπορούν να λαµβάνουν µέρος οι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) επιχειρήσεις ανάλογα µε την τάξη και κατηγορία εγγραφής τους, τα οποία καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 39, 41 και 42 του ν. 1418/84, όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού µε το άρθρο 4 του ν. 2940/2001. Η τροποποίηση αυτή επαναφέρει τα όρια στο ύψος που καθορίστηκαν µε την απόφαση 17α/08/35/ΦΝ430/ (Φ.Ε.Κ.469Β/ ) του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε µε την οποία είχαν αναπροσαρµοσθεί (κατά 15-20% περίπου) τα όρια που τέθηκαν αρχικά στο νόµο. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε ύστερα από την πρόσφατη απόφαση υπ αριθ. 1443/2007 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας. Η διάταξη για τα νέα όρια ισχύει αναδροµικά (από , ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του Σ.Τ.Ε.) ώστε να µην κινδυνεύσουν µε ακύρωση διαγωνισµοί που προκηρύχτηκαν στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας αυτής και της ισχύος του νόµου. Σε κάθε περίπτωση θεωρούνται νόµιµες και οι προκηρύξεις που έλαβαν

4 υπόψη την απόφαση του ΣτΕ και εφάρµοσαν τα αρχικά (µικρότερα) όρια του άρθρου 16 του ν. 1418/84.. Με τις διατάξεις της παρ. 4 επέρχονται µικρές αλλαγές (τροποποιήσεις και συµπληρώσεις) στο ν. 3316/05, περί ανάθεσης συµβάσεων µελετών και συναφών υπηρεσιών. Συγκεκριµένα: 1. Με την παρ. 4 περ. α τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3316/05 κατά την οποία οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ή µεταβολή στη στελέχωση εταιρείας που επέρχεται µετά την περαίωση του σταδίου επιλογής διαγωνισµού (δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται τα τυπικά δικαιολογητικά του διαγωνιζόµενου και η τυχόν ζητούµενη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά το άρθρο 17) επιφέρει τον αποκλεισµό του υποψηφίου. Με τη νέα ρύθµιση, αφενός επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση σύµπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισµό µέχρι το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, για τους σηµαντικούς λόγους που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου (θάνατος προσώπου, πτώχευση, απώλεια ιδιότητας µελετητή κ.ο.κ.) και αφετέρου επιτρέπονται αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζοµένου (είτε αυτός συµµετέχει στο διαγωνισµό αυτοτελώς είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας) µέχρι και τη σύναψη της σύµβασης, αρκεί το στέλεχος που αποχωρεί να µην µετέχει στην δηλωθείσα µε το φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζοµένου οµάδα µελέτης. Στην περίπτωση που το στέλεχος αυτό συµµετέχει στην δηλωθείσα οµάδα µελέτης ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αποκλείεται, εκτός της εξαιρετικής περίπτωσης που η ανάγκη αποχώρησης υπαγορεύεται από λόγους ανώτερης βίας, οπότε στην περίπτωση αυτή τηρείται αναλογικά η παρ. 3 του άρθρου 31 του νόµου (αντικατάσταση του στελέχους µε άλλο, ισοδύναµης εµπειρίας µετά από γνωµοδότηση του οικείου τεχνικού συµβουλίου, που εξετάζει τους λόγους της αντικατάστασης). Υπενθυµίζεται ότι ως λόγος ανώτερης βίας θεωρείται γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν θα µπορούσε να αποτραπεί ακόµα και µε µέτρα άκρας επιµέλειας (π.χ. αιφνίδιος θάνατος). εν θεωρείται ανώτερη βία η (προγραµµατισµένη) συνταξιοδότηση ή αποχώρηση από το επάγγελµα, η απροειδοποίητη αποχώρηση στελέχους από τη δύναµη γραφείου κ.λ.π. διότι πρέπει οι διαγωνιζόµενοι να διασφαλίζουν ότι τα στελέχη που δηλώνονται στην οµάδα µελέτης θα είναι διαθέσιµα καθόλη τη διαδικασία ανάθεσης.

5 Επισηµαίνεται πάντως ότι δεν τίθεται θέµα αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου στην περίπτωση κατά την οποία το στέλεχος που δηλώθηκε στην οµάδα µελέτης αποχωρεί µεν από τη στελέχωση της εταιρείας (γραφείου) µελετών, παραµένει όµως στη σύνθεση της οµάδας µελέτης (καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τούτο) και δεν εντάσσει το ατοµικό του πτυχίο σε άλλη εταιρεία (γραφείο) µελετών. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 4 β και γ καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3316/05 που προβλέπουν τη διαθεσιµότητα των µελών της οµάδας µελέτης κατά τον προεκτιµώµενο χρόνο εκτέλεσης της προς ανάθεση σύµβασης, µεταξύ των λοιπών υποκριτηρίων ανάθεσης. Σχετικώς διορθώθηκε η Πρότυπη Προκήρυξη τύπου Α η οποία πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓ Ε τις επόµενες ηµέρες. Σχετικά µε τον χρόνο εφαρµογής της κατάργησης του συγκεκριµένου υποκριτηρίου αναφέρουµε τα ακόλουθα: ο νόµος στον οποίο περιέχεται η κατάργηση θα τεθεί σε ισχύ 10 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του (εκτός των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται ειδικά η έναρξη εφαρµογής και στις οποίες δεν ανήκει η ως άνω). Συνεπώς η κατάργηση του υποκριτηρίου θα εφαρµοσθεί µετά 10 ηµέρες από τον χρόνο δηµοσίευσης του νόµου και οι προκηρύξεις που θα εγκριθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή δεν πρέπει να περιέχουν το σχετικό υποκριτήριο. 3. Με τη διάταξη της παρ. 4 δ τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13 του νόµου 3316/05, στην οποία προστίθεται η δυνατότητα που παρέχεται από την κοινοτική Οδηγία 2004/18 (αλλά και το π.δ. 60/2007 που την ενσωµάτωσε στο εθνικό δίκαιο - άρθρο 32 παρ. 5 και 6) στις αναθέτουσες αρχές να συντέµνουν το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της αποστολής της περίληψης για δηµοσίευση της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ. και στην υποβολή των προσφορών (52 ηµέρες τουλάχιστον) κατά 7 ηµέρες αν η περίληψη αποσταλεί µε ηλεκτρονικό µέσο στην Ε.Ε.Ε.Κ. και 5 επιπλέον ηµέρες αν τα τεύχη του διαγωνισµού αναρτηθούν από την ηµέρα αποστολής στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Άρα µπορεί µια αναθέτουσα αρχή που έχει τα µέσα να τηρήσει αυτές τις προϋποθέσεις να επωφεληθεί, ώστε να ορίσει µικρότερο (κατά 7 ή και 12 ηµέρες συνολικά) χρόνο παραλαβής των προσφορών. Αν συµβεί αυτό συντέµνονται αναλόγως και οι υπόλοιπες προθεσµίες (επίσης 52 ηµερών) αποστολής στο Ενηµερωτικό ελτίο του ΤΕΕ, την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και τις εφηµερίδες. 4. Με την περ. ε της παρ. 4 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3316/05, που όριζε ότι µε την προκήρυξη σύµβασης µελέτης µπορεί να ζητούνται

6 τάξεις µελετητικών πτυχίων ανώτερες από τις αντιστοιχούσες στην προεκτιµώµενη αµοιβή της κατηγορίας, µετά από γνώµη του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου, που θα αιτιολογεί τις δυσκολίες της υπό ανάθεση µελέτης και προστίθεται ότι η δυνατότητα αυτή (κλήσης πτυχίων µεγαλύτερης τάξης) υφίσταται και για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων ( Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ Ε. Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ Ε. 5. Γραφείο κ.κ Γεν. /ντών της ΓΓ Ε. 6. /νση 17 ( 10 ). Γ. ΠΑΡΑ ΑΚΗ 7. /νση Πληροφορικής (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) Συν.: 1. Αρθρα από 1 έως 9 του Σχεδίου Νόµου, όπως ψηφίσθηκαν στη Βουλή. 2. Αιτιλογική Εκθεση.

7 µ À ø ø ª ÚˆÙ. applefi Ù Âapple ÛËÌ Ú ÎÙÈÎ ÙË ª ã, 29 ÔÂÌ Ú Ô 2007, ÚÈı. ÓÂ Ú ÛË ÙË ÏÔÌ ÏÂÈ ÙË µô Ï, ÛÙËÓ ÔappleÔ ÈÂÎapple. ËÊ ÛÙËΠÙÔ apple Ú Î Ùˆ Û ÈÔ ÓfiÌÔ : ÚˆÛË Ì ÛË Ú ÒÚËÛË ÙÔ ŒÚÁÔ ÙË ªÂÏ ÙË, Ù ÛÎÂ, ÃÚËÌ ÙÔ fiùëûë, ÂÈÙÔ ÚÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ ÙÔÎÈÓËÙfi ÚÔÌÔ ÏÂ Û Ó - fiúèóıô - ÙÚ - ÚÁÔ - Û ÎÒÓ Î È ÏÏÂ È Ù ÍÂÈ ÕÚıÚÔ appleúòùô ÚˆÛË Ì ÛË Ú ÒÚËÛË ÚÒÓÂÙ È Î È appleôîù ÈÛ ÓfiÌÔ Ë applefi 24Ë πô Ï Ô 2007 Ì ÛË Ú ÒÚËÛË ÙÔ ŒÚÁÔ ÙË ªÂÏ ÙË, Ù ÛÎÂ, ÃÚËÌ ÙÔ fiùëûë, ÂÈÙÔ ÚÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ ÙÔÎÈÓËÙfi ÚÔÌÔ ÏÂ Û Ó - fi- ÚÈÓıÔ - ÙÚ - ÚÁÔ - Û ÎÒÓ, appleô appleôáú ÊËΠÌÂ- Ù Í Ê ÂÓfi ÙÔ ÏÏËÓÈÎÔ ËÌÔÛ Ô Î È Ê ÂÙ ÚÔ : ) ÙË ÓÒÓ ÌË Ù ÈÚ Ì ÙËÓ ÂappleˆÓ Ì «π ø Àª πƒ π ƒ Ãøƒ π À π- ƒ ª À π - ƒπ - ƒ - Àƒ - ø» Î È ÙÔ È ÎÚÈÙÈÎfi Ù ÙÏÔ «π À- π ƒ ª..», appleô  Ú ÂÈ ÛÙÔ ÌÔ ıëó - ˆÓ, Î È ) ( ) ÙË ÓÒÓ ÌË Ù ÈÚ Ì ÙËÓ ÂappleˆÓ Ì «VINCI S.A.», appleô  Ú ÂÈ ÛÙË ÏÏ, (µ) ÙË Ù ÈÚ ÂÚÈÔÚÈÛÌ ÓË ı ÓË Ì ÙËÓ ÂappleˆÓ Ì HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH, appleô  Ú ÂÈ ÛÙÔ Essen ÂÚÌ Ó, ( ) ÙË ÓÒÓ ÌË Ù ÈÚ Ì ÙËÓ ÂappleˆÓ Ì «π à ªπ à π, À π, µπ ª à π ø Àª πƒ π», appleô  Ú ÂÈ ÛÙËÓ ı Ó, ( ) ÙË ÓÒÓ ÌË Ù ÈÚ Ì ÙËÓ ÂappleˆÓ Ì «J & P µ ø- Àª πƒ π ƒ π - Àƒπ π - ª ƒπ - µπ ª à π - π ªπ ø À π ø π ª - à ª ø», appleô  Ú ÂÈ ÛÙÔ ÌÔ Ì ÚÔ Û Ô, Î È ( ) ÙË ÓÒÓ ÌË Ù ÈÚ Ì ÙËÓ ÂappleˆÓ Ì «...», appleô  Ú ÂÈ ÛÙÔ Ã Ï Ó ÚÈ ÙÙÈÎ, ÙÔ Î ÌÂÓÔ ÙË ÔappleÔ ÎÔÏÔ ıâ :

8 229 ÕÚıÚÔ Â ÙÂÚÔ 1. ) applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÈÛ Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÓfiÌÔ appleâ- ÚÈ Ú ÔÓÙ È Ó ÓÙ ÏÏ ÁÌ ÙÔ ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ Î Ù appleï - ÚË Î ÚÈfiÙËÙ ÔÈ apple Úfi È ÂÎÙ ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ ÙÔ Ô ÈÎÔ ÍÔÓ ÙÔ È ڈapple ÎÔ ÈÎÙ Ô ÏÂ Û Ó - fi- ÚÈÓıÔ - ÙÚ applefi ÙÔÓ ÓÈÛfiappleÂ Ô fiì Ô Ë ÒÓ ˆ ÙÔÓ ÓÈÛfiappleÂ Ô fiì Ô 1 ( ÛÔ Ô ÙÚÒÓ) ÙÔ ÈÔ Ô ÈÎÔ ÍÔÓ, appleô ÌÂÙ È ÛıËÎ Ó applefi ÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÛÙËÓ ÓÒÓ ÌË Ù ÈÚ ÎÌÂÙ ÏÏ ÛË Î È È Â ÚÈÛË ÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÔÎÈÓËÙÔ ÚfïÓ.. Ì ÙÔ È ÎÚÈÙÈÎfi Ù Ù- ÏÔ....., Ó ÌÂÈ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ ÚıÚÔ 5 ÙÔ Ó. 2938/2001 (º 178 ã), ÛÙÈ ÔappleÔ Â appleâúèï Ì - ÓÔÓÙ È Î È Ù ÛÙÔÈ Â appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ Â ÙÂÚÔ Â ÊÈÔ ÙË ÓˆÙ Úˆ apple Ú ÁÚ ÊÔ. ) ÓˆÙ Úˆ ÌÂÙ ÛË Û ÓÙÂÏÂ Ù È applefi ÙË ÌÂÙ - ÁÚ Ê ÙÔ appleôûapple ÛÌ ÙÔ ÙË appleôáú Ê appleô ÈÂÓÂÚ- Á ıëîâ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 5 ÙÔ ÚıÚÔ 5 ÙÔ ÓˆÙ Úˆ ÓfiÌÔ, Î Ù ÙÔ ÙÌ Ì ÙË appleô appleâúè ÂÈ appleâúè- ÁÚ Ê ÙˆÓ È ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÌÂÙ È fiìâóˆó ÎÈÓ - ÙˆÓ Î È ÂÌappleÚ ÁÌ ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ. ÌÂÙ ÁÚ Ê appleú Á- Ì ÙÔappleÔÈÂ Ù È ÙÂÏÒ ÙÔ ÚÁfiÙÂÚÔ ÂÓÙfi ÌËÓfi applefi ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË Ú ÒÚËÛË, fiappleˆ Ù ÔÚ Â- Ù È Ì ÙÔ ÚıÚÔ ÙË Î ÚÔ ÌÂÓË Ì ÛË Ú - ÒÚËÛË. Á) applefi ÙË ÌÂÙ ÁÚ Ê Ù Î È Ì ÙËÓ ÂappleÈÊ Ï ÍË ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 2 ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÚıÚÔ, ÙÔ ËÌfiÛÈÔ appleâèû Ú ÂÙ È ÙÔ ÈÎ ˆ Î È Û fiï Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù Î È appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙË..... applefi ÂÓÔ ÈÎ Û Ì ÛÂÈ ÙË Ì ÙÚ ÙÔ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÊÔÚÔ Ó ÛÙ ÓˆÙ Úˆ ÌÂÙ È- fiìâó appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â. ) È ÌÂÙ È ÛÂÈ Î È ÌÂÙ ÔÏ ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÚıÚÔ apple ÏÏ ÛÛÔÓÙ È applefi Î ıâ ÊfiÚÔ, Ù ÏÔ, ÂÈÛÊÔÚ, Î ıò Î È ÈÎ ÈÒÌ Ù apple Ú ÙÔ ËÌÔÛ Ô ÔappleÔÈÔ appleô- Ù ÙÚ ÙÔ. Â) ø Í ÁÈ ÙËÓ Ó È ÌfiÚʈÛË ÙÔ ÌÂÙÔ ÈÎÔ ÎÂ- Ê Ï Ô ÙË....., ÌÂÙ ÙËÓ ÓˆÙ Úˆ ÌÂÙ ÛË, Ï Ì ÓÂÙ È Ë Í ÛÙËÓ ÔappleÔ Ù ÌÂÙ È fiìâó Ì ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÚıÚÔ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ-  appleôùèì ıëî Ó, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 4 ÙÔ ÚıÚÔ 5 ÙÔ Ó. 2938/ applefi ÙËÓ ÓˆÙ Úˆ ÌÂÙ ÁÚ Ê Î È Ì ÚÈ Î È ÙËÓ ËÌÂ- ÚÔÌËÓ appleôáú Ê ÙÔ appleúˆùôîfiïïô ÙË ÂapplefiÌÂÓË apple - Ú ÁÚ ÊÔ, Ë ÂÙ ÈÚÂ..... ÛΠÓÙ ÙÔ ËÌÔÛ - Ô, ÏÏ ÁÈ ÈÎfi ÙË ÏÔÁ ÚÈ ÛÌfi, Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù appleô appleôúú Ô Ó applefi ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 1. ÙÔ ÚıÚÔ 3 ÙÔ Ó. 2938/2001 Î È ÂÈ ÙÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â appleô ÚÂÒÛÂÈ Âapple ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ appleô ÔÚ ÂÙ È ÛÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÚıÚÔ. 3. ) ÓÙfi apple ÓÙ (5) ËÌÂÚÒÓ applefi ÙËÓ ÁÁÚ ÊË appleúfi- ÛÎÏËÛË ÙË ÚÌfi È appleëúâû ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂÚÈ- ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ Í Î È ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ appleúô ÙËÓ ÂÙ ÈÚÂ..... Î È ÙËÓ Ú ˆÚËÛÈÔ Ô Ù ÈÚ Ì ÙÔ È ÎÚÈÙÈÎfi Ù ÙÏÔ «π À π - ƒ ª..», appleôáú ÊÂÙ È ÌÂÙ Í ÙË ÓˆÙ Úˆ appleë- ÚÂÛ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ Í Î È ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ, ÙË..... Î È ÙÔ Ú ˆÚËÛÈÔ - Ô, appleúˆùfiîôïïô apple Ú ÔÛË Î È apple Ú Ï Û ÌÊˆÓ Ì ÙË È Ù ÍË ÙÔ ÚıÚÔ ÙË Î ÚÔ ÌÂÓË Ì - ÛË Ú ÒÚËÛË, Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô apple Ú ÔÓÙ È ÔÈ Ó ÊÂ- ÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë ã ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ apple - ÚfiÓÙÔ ÚıÚÔ ÒÚÔÈ Î È ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ú ˆ- ÚËÛÈÔ Ô. ) applefi ÙË appleôáú Ê ÙÔ Û ÂÙÈÎÔ appleúˆùôîfiïïô, Ô Ú ˆÚËÛÈÔ Ô appleâèû Ú ÂÙ È ˆ ÂÎÌÈÛıˆÙ, appleô- ÎÏÂÈÛÙÈÎ ÁÈ ÙÔ ÚfiÓÔ ÙË ÂÚÈfi Ô Ú ÒÚËÛË, ÛÙÈ ÌÈÛıˆÙÈÎ Û Ì ÛÂÈ appleô appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È ÛÙÈ Ó ÊÂÚfiÌÂÓÂ, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë Áã ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÚıÚÔ, ÂÓÔ ÈÎ Û Ì ÛÂÈ ÂÊfiÛÔÓ - Ù ÊÔÚÔ Ó Ù Ì Ì Ù appleô ı apple Ú ÔıÔ Ó ÛÙÔÓ Ú ˆÚËÛÈÔ Ô Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ appleúôëáô ÌÂÓË apple Ú - ÁÚ ÊÔ ã. Á) ÎÎÚÂ̠ΠÙË..... Î Ù ÙËÓ ËÌÂÚÔÌË- Ó appleôáú Ê ÙÔ ÓˆÙ Úˆ appleúˆùôîfiïïô, Î ıò Î È ÂΠӠappleô ÂÁ ÚÔÓÙ È ÂÊÂÍ Î È ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ appleúôë- ÁÔ ÌÂÓÔ È ÛÙËÌ, Û Ó ÔÓÙ È ÛÎÔ ÓÙ È Âapple ÔÓfiÌ - ÙÈ ÙÔ ËÌÔÛ Ô appleâ ı ÓÔÓÙ È Î Ù ÙÔ. ÕÚıÚÔ ÙÚ ÙÔ 1. È ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ ÙÔ ÚıÚÔ (1) Î È (2) ÙË Î ÚÔ ÌÂÓË, Ì ÙÔ ÚıÚÔ appleúòùô ÙÔ apple Úfi- ÓÙÔ, Ì ÛË Ú ÒÚËÛË ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È Ó ÏfiÁˆ ÔÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ ÙÚ ÙÔ ÙÔ Ó. 3535/2007 (º 41 ã). 2. appleúô ÏÂapplefiÌÂÓÔ applefi ÙÔ ÚıÚÔ 15.7 ÙË Î ÚÔ ÌÂ- ÓË Ì ÙÔÓ apple ÚfiÓÙ ÓfiÌÔ Ì ÛË Ú ÒÚËÛË appleâèı Ú ÈÎfi ÏÂÁ Ô Âapple ÙˆÓ ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÙÔ Ù ÛΠÛÙ, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ Î È ÙˆÓ Ù fió appleâú- ÁÔÏ ˆÓ ÙÔ, fiappleˆ Î È ÙˆÓ Ù fió appleâúáôï ˆÓ ÙÔ - Ú ˆÚËÛÈÔ Ô, ÛÎÂ Ù È ÌÂ Ó ÏÔÁË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ ÙÔ ÚıÚÔ Ù Ù ÚÙÔ ÙÔ Ó. 3535/ ıâ ÏÏË ÁÂÓÈÎ ÂÈ ÈÎ È Ù ÍË appleô ÓÙ ÎÂÈÙ È ÛÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÓfiÌÔ ÊÔÚ Û ı Ì Ù appleô Ú ıì ÔÓÙ È applefi ÙfiÓ ÂÓ ÈÛ ÂÈ, fiûôó ÊÔÚ ÛÙÔ ÓÙÈΠÌÂÓÔ ÙË Ì ÛË Ú ÒÚËÛË appleô Î ÚÒÓÂÙ È Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÙfiÓ. ÕÚıÚÔ Ù Ù ÚÙÔ 1. Ùo appleúòùô  ÊÈÔ ÙË apple Ú. 2 ÙÔ ÚıÚÔ 8 ÙÔ Ó. 1418/1984 (º 23 ã), fiappleˆ ÈÛ ÂÈ ÌÂÙ ÙËÓ ÓÙÈÎ Ù - ÛÙ Û ÙÔ Ì ÙÔ Ó. 2372/1996 (º 29 ã), Ë ÊÚ ÛË «Î È fi È applefi ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Û Â ˆÓ Î È ÙË ÌÔÚÊ ÙÔ ÚÁÔ» ÓÙÈÎ ı ÛÙ Ù È Ì ÙË ÊÚ ÛË «applefi apple ÈÙ ÛÂÈ ÙË Î Ù ÛΠÔÈ ÔappleÔ Â Î ı ÛÙ ÓÙ È apple Ú ÙËÙ ÁÈ ÙËÓ ÚÙÈfiÙËÙ Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÙÔ ÚÁÔ, apple Ú ÙËÓ appleï ÚË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Û ÂÙÈÎÒÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ Î Ù ÙËÓ Î Ù ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ ÚÁÔ Î È applefi ÙËÓ appleúô applefiıâûë Ó ÌËÓ ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È ÙÔ «ÛÈÎfi Û ÈÔ» ÙÔ Ú- ÁÔ, ËÏ Ë fiïë Î Ù ÛΠΠıò Î È Ù ÛÈÎ È - ÎÚÈÙ ÛÙÔÈ Â ÙË, fiappleˆ appleúô Ï appleôóù È applefi ÙËÓ Ú ÈÎ Û Ì ÛË». apple ÚÔ Û ÂÊ ÚÌfi ÂÙ È Î È ÛÙÈ ÂÎÎÚÂÌÂ, Î Ù ÙËÓ Ó ÚÍË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ ÓfiÌÔ, È ÈÎ Û Â Ó ıâûë Î È ÂÎÙ ÏÂÛË ÚÁˆÓ. 2. ªÂÏ Ù ΠÙËÁÔÚ Â ÛÙ È ÙÒÓ ÁÈ ÚÁ appleô appleúfiîâèù È Ó ÂÓÙ ıô Ó ÛÙ ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î appleúôáú ÌÌ - Ù ÙË appleúôáú ÌÌ ÙÈÎ appleâúèfi Ô , ÔÈ ÔappleÔ Â Î Ù ÚÙ ÛıËÎ Ó ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô appleô Û Â appleúèó applefi ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ Ó. 3316/2005 (º 42 ã), ÂÏ Á ÔÓÙ È appleô ÚˆÙÈÎ appleúôîâèì ÓÔ Ó È appleèûùˆıâ Ë

9 230 appleïëúfiùëù, ÚÙÈfiÙËÙ Î È ÂÓ Á ÓÂÈ ÂÊ ÚÌÔÛÈÌfiÙËÙ ÙÔ Î È Ó ıâˆúô ÓÙ È, ÂappleÈÎ ÈÚÔappleÔÈÔ ÓÙ È Û ÌappleÏËÚÒÓÔ- ÓÙ È, appleúèó ÙË È ÈÎ Û ËÌÔappleÚ ÙËÛË ÙˆÓ ÚÁˆÓ. ÏÂÁ Ô Î È Ë Ó ıâòúëûë /Î È ÂappleÈÎ ÈÚÔappleÔ ËÛË /Î È Û ÌappleÏ ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Á ÓÂÙ È Ó ÌÂÈ Û Ì Ûˆ ÌÂÏ ÙË appleëúâûèòó Î Ù ÙÔ Ó. 3316/ ) apple Ú. 39 ÙÔ ÚıÚÔ 16 ÙÔ Ó. 1418/1984 (º 23 ã), fiappleˆ ÈÛ ÂÈ ÌÂÙ ÙËÓ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ Û ÙÔ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 4 ÙÔ Ó. 2940/2001 (º 180 ã) Î È ÙËÓ ÙÚÔappleÔappleÔ ËÛ ÙÔ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 15 apple Ú. 6 ÙÔ Ó. 3212/2003 (º 308 ã), ÓÙÈÎ ı ÛÙ Ù È ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : «39. fiúè appleúô appleôïôáèûìô Ó Î ÙËÁÔÚ ÚÁˆÓ, ÛÙ ÔappleÔ Ô Ó ÈÎ ˆÌ Û ÌÌÂÙÔ ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ - Ó ÛÙÔ ª... ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Ù ÍË ÂÁÁÚ Ê ÙÔ Â Ó È Ù ÎfiÏÔ ı :. ÁÈ ÙËÓ 1 Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô ÂÓÂÓ ÓÙ ÈÏÈ Â (90.000)  ÚÒ,. ÁÈ ÙËÓ 2 Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô ÙÚÈ ÎfiÛÈ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ, Á. ÁÈ ÙËÓ appleúòùë Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô ÂappleÙ ÎfiÛÈ appleâó - ÓÙ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ,. ÁÈ ÙË Â ÙÂÚË Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô Ó ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈÔ appleâóù ÎfiÛÈ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ Î È Î ÙÒÙ ÙÔ ÂÎ ÙfiÓ Â ÔÌ ÓÙ apple ÓÙ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ, Â. ÁÈ ÙËÓ ÙÚ ÙË Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô ÙÚ ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ ÂappleÙ ÎfiÛÈ appleâó ÓÙ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ Î È Î ÙÒ- Ù ÙÔ appleâóù ÎfiÛÈ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ, ÛÙ. ÁÈ ÙËÓ Ù Ù ÚÙË Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô ÂappleÙ ÂÎ ÙÔÌÌ - ÚÈ appleâóù ÎfiÛÈ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ Î È Î ÙÒÙ ÙÔ Ó ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈÔ ÙÂÙÚ ÎfiÛÈ ÈÏÈ Â ( )  - ÚÒ,. ÁÈ ÙËÓ apple ÌappleÙË Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô  ÎÔÛÈ Ô ÂÎ - ÙÔÌÌ ÚÈ ( )  ÚÒ Î È Î ÙÒÙ ÙÔ ÙÚ ÂÎ ÙÔÌ- Ì ÚÈ appleâóù ÎfiÛÈ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ, Ë. ÁÈ ÙËÓ ÎÙË Ù ÍË ÓÒÙ ÙÔ fiúèô Û Ú ÓÙ Ù ÛÛÂÚ ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ ( )  ÚÒ Î È Î ÙÒÙ ÙÔ Î ÂÎ - ÙÔÌÌ ÚÈ appleâóù ÎfiÛÈ ÈÏÈ Â ( )  ÚÒ, ı. ÁÈ ÙËÓ ÔÌË Ù ÍË ÂÓ Ù ıâù È ÓÒÙ ÙÔ fiúèô, ÂÓÒ ÙÔ Î ÙÒÙ ÙÔ fiúèô Â Ó È ÙÚÈ ÓÙ apple ÓÙ ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ ( )  ÚÒ.  ËÌÔappleÚ Û ËÌfiÛÈÔ ÚÁÔ, appleô appleâúèï Ì ÓÂÈ appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚ applefi Ì Î ÙËÁÔÚ Â Î È Ë ÂÚÁÔÏËappleÙÈÎ ÂappleÈ-  ÚËÛË Î Ï appleùâè ÙËÓ Î ÏÔ ÌÂÓË Ù ÍË ÙË Î ÚÈ Î ÙË- ÁÔÚ, ÂÓ ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙÒÙ Ù fiúè ÁÈ ÙÈ ÏÏ Π- ÙËÁÔÚ Â ÙÔ ÚÁÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË Â Ó È ÂÁÁÂ- ÁÚ ÌÌ ÓË Û ٠ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÛÙËÓ È ÓÒÙÂÚË Ù ÍË applefi ÙËÓ Î ÏÔ ÌÂÓË ÛÙË ËÌÔappleÚ Û. ø Î ÚÈ ıâˆ- ÚÂ Ù È Ë ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Û appleúô appleôïôáèûìfi Î ÙËÁÔÚ..  ÊÈ 2, 3 Î È 4 ÙË apple Ú. 41 ÙÔ ÚıÚÔ 16 ÙÔ Ó. 1418/1984, fiappleˆ ÈÛ ÂÈ, ÓÙÈÎ ı ÛÙ ÓÙ È ˆ ÎÔÏÔ - ıˆ : «ŸÙ Ó ÎÔÈÓÔappleÚ ÎÙÔ Ó ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ Ó ÛÙËÓ ÎÙË Ù ÍË ÙÔ ª... ÁÈ ÙËÓ È Î ÙËÁÔÚ ÂÚ- Á ÛÈÒÓ, ÙÔ ÓÒÙ ÙÔ fiúèô appleúô appleôïôáèûìô È ÌÔÚÊÒÓÂ- Ù È ÛÙ ÂÍ ÓÙ ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ ( )  ÚÒ, applefi ÙËÓ appleúô applefiıâûë fiùè ÙÔ appleôûôûùfi Û ÌÌÂÙÔ ÙË Î ıâìè ÛÙ Î Ú Ë Î È ÙÈ ËÌ Â ÙË ÎÔÈÓÔappleÚ Í Ó Ú ÂÙ È ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Û 25%. Á. apple Ú. 42 ÙÔ ÚıÚÔ 16 ÙÔ Ó. 1418/1984, fiappleˆ ÈÛ ÂÈ, ÓÙÈÎ ı ÛÙ Ù È ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : «42. fiúè ÙˆÓ apple Ú ÁÚ ÊˆÓ 39 Î È 41 ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÌappleÔÚÂ Ó Âapple Ó Î ıôú ÔÓÙ È Ì applefiê ÛË ÙÔ ÀappleÔ Ú- ÁÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ Í Î È ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ, Ï Ì ÓÔÌ ÓÔ applefi Ë ÙÔ Â ÎÙË Ó ıâòúëûë ÙˆÓ ÙÈ- ÌÒÓ ÙˆÓ ËÌÔÛ ˆÓ ÚÁˆÓ, fiappleˆ Î ıôú ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Î ÌÂÓÂ È Ù ÍÂÈ.». fiúè appleô Î ıôú ÔÓÙ È ÛÙÈ apple Ú ÁÚ ÊÔ 39 Î È 41 ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È Î È ÛÙÈ ËÌÔappleÚ Û Â ÚÁˆÓ ÁÈ Ù ÔappleÔ Ë È Î Ú ÍË ÂÁÎÚ ıëîâ ÌÂÙ ÙÈ , ıâˆúô ÓÙ È fiìˆ ÓfiÌÈÌÂ Î È ÔÈ È ÎËÚ ÍÂÈ appleô ÂÊ ÚÌÔÛ Ó ÌÂÙ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ù Ù fiúè ÙÔ ÚıÚÔ 16 apple Ú ÁÚ ÊÔÈ 39 Î È 41 ÙÔ Ó. 1418/1984, fiappleˆ ÈÛ ÂÈ Î Ù ÙË ËÌÔÛ Â ÛË ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ. 4. ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ Ó. 3316/2005 (º 42 ã) Âapple Ú- ÔÓÙ È ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ ÙÚÔappleÔappleÔÈ ÛÂÈ : ) apple Ú. 3 ÙÔ ÚıÚÔ 18 ÓÙÈÎ ı ÛÙ Ù È ˆ ÎÔÏÔ - ıˆ : «3. ÏÏ Á ÛÙË Û ÓıÂÛË Û ÌappleÚ ÍË ÎÔÈÓÔappleÚ Í appleô apple Ï appleúôûêôú ÛÂ È ÁˆÓÈÛÌfi ÏfiÁˆ ÂÍfi Ô ÂÈÛfi Ô ÌÂÏÒÓ ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleôóù È ÌÂÙ ÙÔ ÓÔÈÁÌ ÙˆÓ Ù ÓÈÎÒÓ appleúôûêôúòó ÙˆÓ È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓˆÓ. ÏÏ Á ÛÙË ÛÙÂÏ ˆÛË È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓÔ ÙÔÙÂÏÒ ˆ Ì ÏÔ Û ÌappleÚ ÍË ÎÔÈÓÔappleÚ Í ÂappleÈÙÚ appleôóù È Ì ÚÈ ÙË Û Ó - Ë ÙË Û Ì ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÛÙ ÏÂ Ô appleô appleô ˆÚ ÂÓ ÌÂÙ ÂÈ ÛÙË ËψıÂ Û Ì ÙÔ Ê ÎÂÏÔ Ù ÓÈÎ appleúô- ÛÊÔÚ ÙÔ È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓÔ ÔÌ ÌÂÏ ÙË. Ó È appleè- ÛÙˆı ÌÂÙ ÔÏ ÛÙË ÛÙÂÏ ˆÛË È ÁˆÓÈ ÔÌ ÓÔ, Ë ÔappleÔ ÂappleËÚ ÂÈ ÙËÓ ÔÌ ÌÂÏ ÙË, Ô È ÁˆÓÈ fiìâóô appleôîïâ ÂÙ È, ÂÎÙfi Ó Ë ÌÂÙ ÔÏ Ù ÔÊ ÏÂÙ È Û Ïfi- ÁÔ ÓÒÙÂÚË. ÙËÓ appleâú appleùˆûë Ù ÙËÚÂ Ù È Ë È È- Î Û ÙË ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ ÛÙÂÏ Ô, ÂÊ ÚÌÔ ÔÌ - ÓË Ó ÏÔÁÈÎ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 3 ÙÔ ÚıÚÔ 31.» ) È appleâúèappleùòûâè ã ÙË apple Ú. 3 ÙÔ ÚıÚÔ 6 Î È ã ÙË apple Ú. 4 ÙÔ ÚıÚÔ 7 Î Ù ÚÁÔ ÓÙ È. Á) ÙÈ appleâúèappleùòûâè ã ÙË apple Ú. 4 ÙÔ ÚıÚÔ 6 Î È ã ÙË apple Ú. 6 ÙÔ ÚıÚÔ 7 È ÁÚ ÊÔÓÙ È ÔÈ Ï ÍÂÈ «Î È ÙËÓ apple Û fiïëûë ÙÔ appleô ËÊ Ô Î È ÙË ÔÌ ÙÔ applefi ÂÎappleÔÓÔ ÌÂÓ ÌÂÏ ÙÂ Î È apple Ú fiìâóâ appleëúâû ». ) ÙÔ Â ÙÂÚÔ Â ÊÈÔ ÙË apple Ú. 1 ÙÔ ÚıÚÔ 13 appleúô- ÛÙ ıâù È Ë ÊÚ ÛË «ÂÓÒ ÌappleÔÚÂ Ó Ù Ô Ó ÂÊ ÚÌÔÁ, applefi ÙÈ ÂΠappleúô ÏÂapplefiÌÂÓ appleúô appleôı ÛÂÈ, ÔÈ È Ù ÍÂÈ ÙˆÓ apple Ú ÁÚ ÊˆÓ 5 Î È 6 ÙÔ ÚıÚÔ 32 ÙÔ apple.. 60/2007 (º 64 ã), ÔapplefiÙÂ Ë ÌÂÈˆÌ ÓË appleúôıâûì ÂÊ ÚÌfi ÂÙ È Î È ÛÙÈ ÏÔÈapple ËÌÔÛÈ ÛÂÈ». Â) ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 3 ÙÔ ÚıÚÔ 15, ÌÂÙ ÙË ÊÚ ÛË «Ó ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË ÙË ÌÂÏ ÙË» appleúôûù ıâóù È ÔÈ Ï - ÍÂÈ «ÙËÓ apple ÚÔ ÙË appleëúâû». ÕÚıÚÔ apple ÌappleÙÔ Ô appleúòù  ÊÈ ÙË apple Ú. 14 ÙÔ ÚıÚÔ 20 ÙÔ Ó. 2556/1997 (º 270 ã), fiappleˆ Ù ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıëîâ Ì ÙËÓ apple Ú. 12 ÙÔ ÚıÚÔ 21 ÙÔ Ó. 3144/2003 (º 111 ã) Î È ÈÛ ÂÈ, Ô Ó ÂÊ ÚÌÔÁ Î È ÁÈ ÙÈ ÂÓÙÚÈÎ ÀappleËÚÂÛ Â ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ Í Î È ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ (appleâúèï Ì ÓÔÌ ÓË ÙË ÂÓÈÎ Ú ÌÌ Ù ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ Î È ÙË ÂÓÈÎ Ú ÌÌ - Ù Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÔ ÌÂÓˆÓ ŒÚÁˆÓ), Ù ÂappleÔappleÙ fiìâ- Ó ÓÔÌÈÎ appleúfiûˆapple ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô, Î ıò Î È ÙÈ È È- Î ÀappleËÚÂÛ Â appleô Ô Ó Û ÛÙ ıâ ı Û ÛÙ ıô Ó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÓˆÙ Úˆ ÀappleÔ ÚÁ Ô. ÕÚıÚÔ ÎÙÔ ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÚıÚÔ 114 ÙÔ Ó. 1892/1990 (º 101 ã), fiappleˆ ÈÛ ÂÈ, «È ÙÔÓ ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi Î È ÙËÓ Ó -

10 231 appleù ÍË Î È ÏÏÂ È Ù ÍÂÈ» appleúôûù ıâóù È apple ÓÙ (5) apple Ú - ÁÚ ÊÔÈ Ì ÚÈıÌfi ÂÓÓ (9), Î (10), Ó ÂÎ (11), Ò- ÂÎ (12) Î È ÂÎ ÙÚ (13), ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó ˆ ÂÍ : «9. apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Ó ÁÂÚÛË ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÎÙ ÛÌ - ÙÔ Û appleâúèô appleô ÎËÚ ÛÛÔÓÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ Î ÌÂ- ÓÂ È Ù ÍÂÈ Ó ÛˆÙ Â Û appleâú appleùˆûë apple ÚÎ ÁÈ.  appleâú appleùˆûë apple Ú ÛË ÙË ˆ Óˆ apple ÁfiÚ ÛË Û - ÓÙ ÛÛÔÓÙ È «appleúˆùfiîôïï Î Ù ÊÈÛË», applefi ÙÚÈÌÂÏ appleèùúôapple appleô Û ÓÈÛÙÒÓÙ È Î È Û ÁÎÚÔÙÔ ÓÙ È applefi ÙÔÓ ÂÓÈÎfi Ú ÌÌ Ù ÙË ÔÈΠÂÚÈÊ ÚÂÈ. 10. appleúˆùfiîôïï ÙË appleúôëáô ÌÂÓË apple Ú ÁÚ ÊÔ ÂÎÙÂÏÔ ÓÙ È apple Ú Ú Ì, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙÔ ÛÙ ÈÔ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ÛÎÂÙ È ÙÔ ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓÔ ÎÙ ÛÌ, ÌÂ Ì ÚÈÌÓ ÙË ÔÈΠÙÚÈÌÂÏÔ ÂappleÈÙÚÔapple, ÌË ÂappleÈÙÚÂappleÔÌ ÓË ÔappleÔÈ Û- appleôùâ ÈÔÈÎËÙÈÎ ÈÎ ÛÙÈÎ ÙËÛË appleúôûê Á, Ë ÔappleÔ ÛÎÔapple ÛÙËÓ Ó ÛÙÔÏ ÙË Î Ù ÊÈÛË. È ÛÙ - ÓÔÌÈÎ Ú ÔÊ ÏÔ Ó Ó apple Ú Û Ô Ó ÙË Û Ó ÚÔÌ ÙÔ ÛÙËÓ ÂappleÈÙÚÔapple ÁÈ ÙËÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÙË Î ÙÂ- ÊÈÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ËÙËıÂ. Ó ÏÔÁË appleô Ú ˆÛË Ô Ó Î È ÔÈ ÏÔÈapple Ú ÙÈÎ Ú, fiappleˆ Î È ÔÈ ÚÁ ÓÈ- ÛÌÔ ÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË (...) appleúòùô  ÙÂÚÔ ıìô, Î Ú ˆ Ì ÙË È ıâûë ÌË ÓÈÎÒÓ Ì ÛˆÓ Î È appleúô- ÛˆappleÈÎÔ. ËÓ ÂappleÈÙÚÔapple ÌappleÔÚÂ Ó Û Ó Ú ÌÔ Ó ÛÙÔ ÚÁÔ ÙË Î È ÔappleÔÈ appleôùâ ÏÏ ÓÔÌÈÎ Ê ÛÈÎ appleúfiûˆapple, Ì ÙË È ıâûë ÙˆÓ Î Ù ÏÏËÏˆÓ ÌË ÓÈÎÒÓ Ì ÛˆÓ Î È ÙÔ appleúôûˆappleèîô, ÂÊfiÛÔÓ appleúôûê ÚÔÓÙ È appleúô ÙÔ ÙÔ Î È Ë Û Ó ÚÔÌ ÙÔ ıâïâ ÎÚÈıÂ Ó ÁÎ Ú ÛÈÌË applefi ÙËÓ ÂappleÈÙÚÔapple. appleúfiûˆapple ÙÔ appleúôëáô ÌÂÓÔ Â Ê Ô ÙÂ- ÏÔ Ó applefi ÙËÓ ÂappleÔappleÙ ÙË ÂappleÈÙÚÔapple Î È ÂÓÂÚÁÔ Ó Û Ì- ÊˆÓ Ì ÙÈ ÂÓÙÔÏ ÙË. 11. ÙÔ appleúˆùfiîôïïô appleâúèáú ÊÔÓÙ È Û ÓÔappleÙÈÎ Ù - Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Î È ÔÈ È ÛÙ ÛÂÈ ÙÔ ÎÙ ÛÌ ÙÔ, ÙÔ ÛÙ ÈÔ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ÛÎÂÙ È Î È Ù ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ ÂÌappleÏÂÎoÌ ÓˆÓ Ì ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ ÛÙËÓ Ó ÁÂÚÛ ÙÔ, Ó Â Ó È ÁÓˆÛÙ, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Î È ÂappleÈ ÂÙ È, Ó Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙÔ ÒÚÔ Ó ÁÂÚÛË ÙÔ ÎÙ ÛÌ ÙÔ ÛÙËÓ Î ÙÔÈÎ ÙÔ, Ó Ë È ı ÓÛ ÙÔ Â Ó È ÁÓˆÛÙ, Ïψ ÙÔÈ ÔÎÔÏÏ Ù È ÛÙÔ ÎÙ ÚÈÔ ÙÔ ÔÈÎÂ Ô ËÌÔÙÈÎÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ Î Ù ÛÙ - Ì ÙÔ.  Πıâ appleâú appleùˆûë, Û ÓÙ ÛÛÂÙ È ÎıÂÛË Âapple Ô- ÛË, Ë ÔappleÔ appleôáú ÊÂÙ È applefi ÈÎ ÛÙÈÎfi ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙÔ ËÌfiÛÈÔ fiúá ÓÔ appleô ÙÔ ÂappleÈ ÂÈ Î È ÙfiÓ ÛÙÔÓ ÔappleÔ Ô ÊÔÚ ÙÔÓ Ú ÌÌ Ù ÙÔ ÔÈÎÂ Ô ÌÔ ÎÔÈÓfiÙËÙ ÓÙ ÛÙÔÈ. Ù Ù ÏÔÈapple ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È Ó ÏfiÁˆ ÔÈ È Ù ÍÂÈ ÙˆÓ ÚıÚˆÓ 44 ÂapplefiÌÂÓ ÙÔ Î Úˆı ÓÙÔ Ì ÙÔ ÚıÚÔ appleúòùô ÙÔ Ó. 2717/1999 (º 97 ã) Ò ÈÎ ÈÔÈ- ÎËÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ. 12. È È Ù ÍÂÈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ appleúôëáô ÌÂÓˆÓ apple Ú ÁÚ - ÊˆÓ ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È ÛÙÈ ÛÈÎ ÂÎÙ ÛÂÈ appleô appleï ÙÙÔ- ÓÙ È applefi apple ÚÎ ÁÈ Î È ÎËÚ ÛÛÔÓÙ È Ó ÛˆÙ Â. È È Ù ÍÂÈ Ù ÈÛ Ô Ó ÁÈ Ù ı ÚÂÙ ÎÙ ÛÌ Ù appleô ÓÂÁ ÚÔÓÙ È ÌÂÙ ÙËÓ Î Ú ÍË ÙˆÓ ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ ÛÂˆÓ ˆ Ó ÛˆÙ ˆÓ Î È ÊÔÚÔ Ó Û apple ÚÎ ÁÈ appleô ı Ï - Ô Ó ÒÚ ÛÙÔ Ì ÏÏÔÓ, Î ıò Î È Û ٠appleô ÁÈÓ Ó ÙÔ È ÙËÓ applefi ÂÈÍË ÙÔ ÚfiÓÔ Ó ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ ÙˆÓ Á ÓÂÙ È Ú ÛË ÙˆÓ ÂÚÔʈÙÔÁÚ ÊÈÒÓ ÛÂÈ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÎËÚ ÛÛÔÓÙ È Ó ÛˆÙ Â ÔÈ ÛÈÎ ÂÎÙ - ÛÂÈ. È ÙÈ ÏÔÈapple appleâúèappleùòûâè ı ÚÂÙˆÓ Î Ù ÛΠ- ÒÓ ÂÍ ÎÔÏÔ ıô Ó Ó ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È ÔÈ Ì ÚÈ Û ÌÂÚ ÈÛ Ô ÛÂ È Ù ÍÂÈ. 13. È ÙËÚÔ ÓÙ È Û ÈÛ ÔÈ appleúô ÏÂapplefiÌÂÓÂ, applefi Ù ÚıÚ 71 ÙÔ Ó. 998/1979 (º 289 ã), 114 ÙÔ Ó. 1892/1990 (º 101 ã), 21 ÙÔ Ó. 3208/2003 (º 303 ã) Î È ÏÔÈapple Û Ó ÊÂ È Ù ÍÂÈ, Î ıâ Â Ô Î - ÚÒÛÂÈ Î È Ë Û ÂÙÈÎ È ÈÎ Û, ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈ ÔÏ ÙÔ, appleïëó ÙˆÓ ıâì ÙˆÓ appleô Ú ıì ÔÓÙ È applefi ÙÈ apple Ú ÁÚ - ÊÔ 9,10 Î È 11 ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÚıÚÔ.» ÕÚıÚÔ ÔÌÔ 1. ÙÔ Ù ÏÔ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 2 ÙÔ ÚıÚÔ 19 ÙÔ Ó. 1418/1984 (º 23 ã), fiappleˆ ÈÛ ÂÈ ÌÂÙ ÙËÓ ÓÙÈÎ - Ù ÛÙ Û ÙÔ Ì ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 5 ÙÔ ÚıÚÔ 4 ÙÔ Ó. 3481/2006 (º 162 ã ), appleúôûù ıâù È Â ÊÈÔ ˆ ÎÔ- ÏÔ ıˆ : «ªÂ applefiê ÛË ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ - Í Î È ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ, appleô ËÌÔÛÈ ÂÙ È ÛÙËÓ ÊË- ÌÂÚ ÙË ÂÚÓ Ûˆ, ÌappleÔÚÂ Ó Ó Ù ıâù È Ë È È- Î Û Ó ıâûë Î È ÂÎÙ ÏÂÛË ÚÁÔ Û ÔappleÔÈ appleôùâ ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ ÌÔÓ, È ı ÓÛË È ÈÎ ÀappleËÚÂÛ Ë- ÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ (.À...), ÙË ÂÓÈÎ Ú ÌÌ Ù Ë- ÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔ- Ù Í Î È ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ.» 2. ÙÔ Ù ÏÔ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 10 ÙË ÂÓfiÙËÙ ÙÔ ÚıÚÔ 9 ÙÔ Ó. 2947/2001 (º 228 ã) appleúôûù ıâù È Â ÊÈÔ ã ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : «. È appleô Ô ÙÔ ÂÓÈÎÔ appleèıâˆúëù ÂÚÈ ÏÏÔ- ÓÙÔ Î ıôú ÔÓÙ È ÛÙÔ Ô ÙˆÓ appleô Ô ÒÓ appleô appleúô- Ï appleôóù È Î ıâ ÊÔÚ ÁÈ ÂÓÈÎfi È ı ÓÙ ÀappleÔ ÚÁ - Ô, ÂappleÈappleÏ ÔÓ Â Î Ù ÏÏÂÙ È Î È Ë ÂÈ ÈÎ appleúfiûıâùë ÌÔÈ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 12 ÙÔ ÚıÚÔ 22 ÙÔ Ó. 1418/ 1984, appleô appleúôûù ıëîâ Ì ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 7 ÙÔ ÚıÚÔ 2 ÙÔ Ó. 3554/2007 (º 80 ã).» ÕÚıÚÔ fiá ÔÔ 1. Ô apple ÌappleÙÔ Â ÊÈÔ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ ÚıÚÔ 3 ÙÔ Ó. 3199/2003 (º 280 ã) ÓÙÈÎ ı ÛÙ Ù È ˆ ÎÔ- ÏÔ ıˆ : «Ì ÏË ÙË appleèùúôapple Ó appleïëúòóôóù È applefi ÂÓÈ- ÎÔ È ÈÎÔ Ú ÌÌ ÙÂ ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔ ÚÁ - ˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÔÚ ÔÓÙ È Ì applefiê ÛË ÙÔ ÔÈÎÂ Ô ÀappleÔ Ú- ÁÔ.» 2. ÙÔ Ù ÏÔ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 2 ÙÔ ÚıÚÔ 4 ÙÔ Ó. 3199/2003, appleúôûù ıâù È Â ÊÈÔ ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : «È ÙËÓ appleúôûˆúèó Î Ï Ë ÙˆÓ Ó ÁÎÒÓ appleúôûˆappleèîô ÙË ÂÓÙÚÈÎ ÀappleËÚÂÛ À ÙˆÓ ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È Ó ÏÔ- ÁÈÎ ÔÈ È Ù ÍÂÈ : ) ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 4 ÙÔ ÚıÚÔ 5 ÙÔ Ó. 679/1977 (º 245 ã), Ë ÔappleÔ appleúôûù ıëîâ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 23 ÙÔ Ó. 1418/1984 (º 23 ã) Î È ) ÙÔ appleúòùô, ÙÚ ÙÔ Î È Ù Ù ÚÙÔ Â Ê Ô ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 4 ÙÔ ÚıÚÔ 8 ÙÔ Ó. 679/1977, appleô appleúôûù ıëîâ Ì ÙËÓ apple Ú - ÁÚ ÊÔ 3 ÙÔ ÚıÚÔ 5 ÙÔ Ó. 2229/1994 (º 138 ã), Î Ù ÂÍ ÚÂÛË ÙË Ú ÍË ÀappleÔ ÚÁÈÎÔ Ì Ô Ï Ô 33/ (º 280 ã) ÂappleÈÊ Ï ÛÛÔÌ ÓË ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ È Ù ÍÂˆÓ ÙÔ ÚıÚÔ 6 ÙÔ apple.. 164/2004.» 3. ÙÔ ÚıÚÔ 4 ÙÔ Ó. 3199/2003 appleúôûù ıâù È apple Ú ÁÚ - ÊÔ 5 ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : «5. È ÙË ÛÙ Á ÛË ÙË ÂÓÙÚÈÎ ÀappleËÚÂÛ À ÙˆÓ ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È Ó ÏÔÁ ÔÈ È Ù ÍÂÈ ÙˆÓ Â ÙÂÚÔ Î È ÙÚ ÙÔ Â Ê ˆÓ ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ ÚıÚÔ 8 ÙÔ Ó. 679/1977, appleô appleúôûù ıëî Ó Ì ÙÔ ÚıÚÔ Ù Ù ÚÙÔ ÙÔ Ó. 2445/1996 (º 274 ã). ŸappleÔ ÛÙÔ ÙÚ ÙÔ Â ÊÈÔ Ó - Ê ÚÂÙ È Ô ÚÔ ÛÙ ÌÂÓÔ ÙË.À... ÓÔÂ Ù È Ô È ÈÎfi

11 232 Ú ÌÌ Ù À ÙˆÓ. È Ù ÍË ÙË apple Ú ÁÚ ÊÔ Ù ÌappleÔÚÂ Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı ÁÈ Ì ÌfiÓÔ ÊÔÚ.» 4. Ì ÛÂÈ Ó ıâûë Î ıëîfióùˆó Û Ì Ô ÏÔ Î Ù ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 8 ÙÔ ÚıÚÔ 6 ÙÔ Ó. 1418/1984, Ë ÔappleÔ appleúôûù ıëîâ Ú ÈÎ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 49 ÙÔ Ó. 1914/1990 Î È ÛÙË Û Ó ÂÈ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıëîâ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 47 ÙÔ Ó. 1959/1991 (º 123 ã), ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó Û Ó ÊıÂ Ì ÚÈ ÙË ËÌÔÛ Â ÛË ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ˆ- Ú Ó appleúôî appleùâè applefi ÙËÓ applefiê ÛË Ó ıâûë ÙË Û Ì- ÛË fiùè ÊÔÚÔ Ó ÛÙË Û Â ÛË, ÌÂÏ ÙË ÂÎÙ ÏÂÛË Ú- ÁÔ Ì appleúô appleôïôáè fiìâóë apple ÓË Óˆ ÙÔ Ó ÊÂÚfiÌÂ- ÓÔ ÛÙËÓ ˆ Óˆ È Ù ÍË ÔÚ Ô, ıâˆúô ÓÙ È ÁÎ ÚÂ Î È ÂÎÙÂÏÔ ÓÙ È, ÛÙÂÚ applefi  ˆÛË ÙÔ ÂÓÈÎÔ Ú ÌÌ - Ù ÙÔ ÚÌfi ÈÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô fiùè ÊÔÚÔ Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ - ÓÔ ÚÁÔ Ì appleúôâîùèìòìâóë apple ÓË Óˆ ÙÔ ÔÚ Ô. ÌÔÈ- appleô Ù fió Î Ù Ï ıëî Ó ÛÙ appleï ÛÈ Ù ÙÔÈˆÓ Û Ì- ÛÂˆÓ ıâˆúâ Ù È fiùè Î ÏÒ Î Ù Ï ıëî Ó Î È ÂÓ Ó - ËÙÔ ÓÙ È. 5. ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 2 ÙÔ ÚıÚÔ 8 ÙÔ Ó. 2430/1996 (º 156 ã), fiappleˆ Û ÌappleÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ apple Ú ÁÚ ÊÔ 25 ÙÔ ÚıÚÔ 18 ÙÔ Ó. 2503/1997 (º 107 ã) Î È ÙÚÔappleÔappleÔÈ ıëîâ Ì ÙÈ apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 Î È 2 ÙÔ ÚıÚÔ 2 ÙÔ Ó. 3554/2007 (º 80 ã), appleúôûù ıâù È appleâú appleùˆûë ã ˆ ÎÔÏÔ ıˆ : «Ô ÂÈ ÈÎfi Âapple ÔÌ ÙÔ appleúòùô Â Ê Ô ÙË apple Ú ÁÚ - ÊÔ 2, fiappleˆ ÈÛ ÂÈ Î ıâ ÊÔÚ, Î Ù ÏÏÂÙ È Ì ÙÔ ÈÔ fiúô Î È appleúô appleôı ÛÂÈ Î È ÁÈ ÙÔÓ ÈÔ ÛÎÔapplefi ÛÙÔ appleù ÈÔ Ô..π. ÁˆÏfiÁÔ Î È ÛÙÈ ÏÔÈapple ÂÈ- ÈÎfiÙËÙ appleù ÈÔ ˆÓ..π. ÁˆÙ ÓÈÎÒÓ apple ÏÏ ÏˆÓ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, ÈÚÔÙ Í Î È ËÌfi- ÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ.» 6. apple Ú ÁÚ ÊÔ 1 ÙÔ ÚıÚÔ 30 ÙÔ Ó. 1650/1986, fiappleˆ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıëîâ Ì ÙÔ ÚıÚÔ 4 ÙÔ Ó. 3010/2002 (º 91 ã) Î È ÈÛ ÂÈ, ÙÚÔappleÔappleÔÈÂ Ù È ˆ appleúô ÙÔ ÓÒÙ - ÙÔ fiúèô ÙÔ ÂappleÈ ÏÏfiÌÂÓÔ appleúôûù ÌÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔ appleôûfi ÙˆÓ Ô ÂÎ ÙÔÌÌ Ú ˆÓ ( )  ÚÒ.

12 233 ÕÚıÚÔ Ó ÙÔ ÈÛ ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÓfiÌÔ Ú ÂÈ Î (10) ËÌ Ú applefi ÙË ËÌÔÛ Â Û ÙÔ ÛÙËÓ ÊËÌÂÚ ÙË ÂÚÓ Ûˆ. Ú ÁÁ ÏÏÔÌ ÙË ËÌÔÛ Â ÛË ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÛÙËÓ ÊËÌÂÚ ÙË ÂÚÓ Ûˆ Î È ÙËÓ ÂÎÙ ÏÂÛ ÙÔ ˆ ÓfiÌÔ ÙÔ Ú ÙÔ. ı Ó, 2007 ƒ ƒ ª ƒ π ƒ À π π À Àƒ π ø ƒπ ø π ªπ π ƒπµ, Ãøƒ π π ªπ ø π ª πø ƒ ø ƒ π À π ƒ ºπªø π π À ÂˆÚ ıëîâ Î È Ù ıëîâ Ë ªÂÁ ÏË ÊÚ Á ÙÔ Ú ÙÔ ı Ó, 2007 π π π À À Àƒ

13

14

15

16

17

18

19

20

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓÂ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª

ª π.. ƒ ø π º ƒ. È ËÙÔ ÌÂÓ ÂÈ ÈÎfiÙËÙÂ, Ù apple Ú ÙËÙ appleúôûfióù Î È ÙÔ Â Ô ÙË Û Ì ÛË appleâúèáú ÊÔÓÙ È Î ÙˆÙ Úˆ. π π À & ƒ π ƒ π & π ƒπ ª ª π.. ƒ ø π º ƒ «ª π.» appleâ ı ÓË ÁÈ ÙË Û ÓÙ ÍË ÙÔ ıóèîô ÙËÌ ÙÔÏÔÁ Ô appleúôûî Ï ÙÔ ÂÓ È ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ ÙËÓ appleô ÔÏ ÈÙ ÛÂˆÓ ÂΠψÛË ÂÓ È Ê ÚÔÓÙÔ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÛÙÂÏ ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÓÙÚÈÎ ÙË ÀappleËÚÂÛ Â.

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ

Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈıÒ Ò Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÙÂ ÙËÓ appleâèıò Ÿσοι διαθέτουν το χάρισμα της πειθούς έχουν τη δύναμη να αιχμαλωτίζουν το κοινό, να μεταβάλλουν τις απόψεις των άλλων και να μεταπείθουν τους αντιπάλους τους προς όφελός τους.

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô

Γεια σου, ήταν να ήξερες κάποιους γενικούς κανόνες συγγραφής (Â Ó È Î appleôèôè applefi ÙÔ appleô Γεια σου, Είμαι ο Δαμιανός. Το πρώτο μου βιβλίο Ο αδελφός της Ασπασίας έγινε best seller ή ευπώλητο όπως λένε άλλοι, μα αυτό δε χρειάζεται να σου το πω, μιας και το ξέρεις κι εσύ πολύ καλά. Κι εγώ ο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 15 Αθήνα, 31/7/2008 Αριθ. Πρωτ. 17γ/06/97/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 15 Αθήνα, 31/7/2008 Αριθ. Πρωτ. 17γ/06/97/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô ÂÚÈ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô È ÚÈıÌÔ Ì ÚÈ ÙÔ ÃÒÚÔ Î È Û Ì Ù ÂÊ Ï ÈÔ : ÚÔÛ Ó ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ÒÚÔ... ÂÊ Ï ÈÔ : ˆÌÂÙÚÈÎ Û Ì Ù... ÂÊ Ï ÈÔ : ÁÎÚÈÛË Î È ÂÎÙ ÌËÛË appleôûôù ÙˆÓ... ÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi

Έκπτωση -30% Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης. ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi Συγκρότημα Σακόφιλτρων με Φυγοκεντρικό Απορροφητήρα Υψηλής Πίεσης ÁÎÚfiÙËÌ ÎfiÊÈÏÙÚˆÓ ÌÂ º ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi appleôúúôêëù Ú À ËÏ ÂÛË Ù ÏÏËÏÔ ÁÈ appleôúúfiêëûë Î È ÊÈÏÙÚ ÚÈÛÌ ÚÔ ÌÂ ÛÎfiÓË, appleúèôó È, ÓÔ È,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ ,

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 0, ,79 ÓÂÈ Î È apple ÈÙ ÛÂÈ , ,00 ÓÔÏÔ , EÌappleÔÚÈÎ BÈÔÙÂ ÓÈÎ ÂÓÔ Ô ÂÈ Î TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ. OY H A.E. AP. M.A.E. 24169/80/B/91/15 - AP..E.MH 71727120000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72

'A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,72 TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ EappleÈappleÏˆÌ ÓˆÓ È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ TAM. TZøPTZH E..E. AP..E.MH 71601820000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 8.782, ,41 ÓÔÏÔ 8.782, ,41 ECO PRIME SOLUTIONS E..E. AP..E.MH 72730920000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 1 ƒπ Ã ª 1. ÙÔÈ Â Î Ù ÛÙ ÛË appleôùâïâûì ÙˆÓ 2. ÙÔÈ Â ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ 3. ÙÔÈ Â Î Ù ÛÙ ÛË ÌÂÙ ÔÏÒÓ Î ı Ú ı ÛË 4. ÙÔÈ Â Î Ù ÛÙ ÛË Ù ÌÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29.

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,14 0,14 ÓÔÏÔ 0,14 0,14. ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ 0, ,65 ÓÔÏÔ 0,00 29. NYMºH E IXEIPH EI E..T.. & EMºIA ø H A.E. AP. MAE 26878/80/B/92/23 - AP..E.MH 71708520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 1.260, ,94 ÓÔÏÔ 1.260, ,94 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleâúèô ÛÈ Î ÛÙÔÈ Â ÔÈapple 1.260, ,94 ÓÔÏÔ 1.260, ,94 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A KYøN E Y HPETH EI AEPO KAºøN A.E. AP. M.A.E. 35208/80/B/96/11 - AP..E.MH 71946920000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ÁÔ ÛÙÔ 2004

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ÁÔ ÛÙÔ 2004 MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ÁÔ ÛÙÔ 2004 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Ακρωνύµια και Συντοµογραφίες.........................4 II. Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Εταιρείας τον Αύγουστο του

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ

TO ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Ομιλητές Αναστάσιος Ωρολογάς Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για τη ΣΚΠ. Βασιλική Γαροπούλου Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής M.Sc-Ph.D Αστέριος Συλλόπουλος Φυσικοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Φίλε μαθητή, φίλη μαθήτρια

Φίλε μαθητή, φίλη μαθήτρια Φίλε μαθητή, φίλη μαθήτρια Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για το μάθημα της Τεχνολογίας της Β Γυμνασίου και φιλοδοξεί να σε βοηθήσει να γνωρίσεις τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. πô ÓÈÔ 2004

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. πô ÓÈÔ 2004 MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. πô ÓÈÔ 2004 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Ακρωνύµια και Συντοµογραφίες.........................4 II. Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Εταιρείας τον Ιούνιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κείµενα των αναφερόµενων προτύπων τευχών διακηρύξεων, Σ.Υ. κλπ., θα τα βρείτε στην ιστοδιεύθυνση της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε (www.ggde.gr/ggde/).

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κείµενα των αναφερόµενων προτύπων τευχών διακηρύξεων, Σ.Υ. κλπ., θα τα βρείτε στην ιστοδιεύθυνση της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε (www.ggde.gr/ggde/). ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Ε. 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : γ Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Aρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Aρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Aρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Σημείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια έκδοσης και την ανάπτυξη των κειμένων σύμφωνα με τη Μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιστημονική αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 3/9/2009 Αρ.Πρωτ. 17γ/06/125/ΦΝ437

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 3/9/2009 Αρ.Πρωτ. 17γ/06/125/ΦΝ437 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95 K. AM H ANøNYMH ETAIPEIA AP. M.A.E. 50473/80/B/01/43 - AP..E.MH 72352520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË )

Διαβάστε περισσότερα

I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ

I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ZETA E..E. AP..E.MH72127620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2016 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2016) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

E PA: A HNAI AP.M.A.E.: 19420/06/µ/89/01 π π ª 31Ës ªµƒπ À Ë πƒπ à (1 π À ƒπ À - 31 ªµƒπ À 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ)

E PA: A HNAI AP.M.A.E.: 19420/06/µ/89/01 π π ª 31Ës ªµƒπ À Ë πƒπ à (1 π À ƒπ À - 31 ªµƒπ À 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ) º FINANCE ø Àª à ª π ƒπ πƒπ ƒ à À π ø À ƒ πø E PA: A HNAI AP.M.A.E.: 19420/06/µ/89/01 ENEP HTIKO π π ª 31Ës ªµƒπ À 2004 15Ë πƒπ à (1 π À ƒπ À - 31 ªµƒπ À 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ) O A K EIOMENH XPH Eø 2004 O

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου

INTERACTIVE PHYSICS. Εισαγωγή κειµένου INTERACTIVE PHYSICS Εισαγωγή εικόνας Μπορούµε να εισάγουµε εικόνα στην προσοµοίωση µας και να την συνδέσουµε µε κάποιο σώµα που έχουµε δηµιουργήσει. 1.Αντιγράφουµε την εικόνα στο πρόχειρο µε αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë πƒπ Ã (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ)

I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë πƒπ à (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ) ALPHA À π À ƒ π ø Àª πƒπ ƒ à À π ø À ƒ πø E PA: A HNAI ENEP HTIKO I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY 2004 3Ë πƒπ à (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ) O A K EIOMENH XPH Eø 2004 O A POH OYMENH XPH

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισµών ανάθεσης συµβάσεων έργων και µελετών.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισµών ανάθεσης συµβάσεων έργων και µελετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Α ΡΤ ΠΑ ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ρ Α ΡΤ ΠΑ ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Π Μ 1 ΣΜ ΣΣΣ ΝΕ 1. Κουνήστε το σώμα σας Ζητήστε από τα παιδιά να σταθούν δίπλα στην καρέκλα τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες σας: 1. κουνήστε τα δάχτυλά σας 2. έπειτα, τα δάχτυλα και τους καρπούς σας

Διαβάστε περισσότερα

να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην Εικόνα 1.

να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην Εικόνα 1. ΜΑΓΝΗτΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 9 να ραβδόμορφο μαγνήτη σε διάφορες θέσεις κοντά στη οθόνη και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μετατοπίζεται το φωτεινό ίχνος πάνω στην οθόνη. ~ (ΞΥ ' IJ= Ο Εικόνα 1.3 Τα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 η Σεπτεμβρίου 2009.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 η Σεπτεμβρίου 2009. Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2009 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Ανδρέα Ανδρέου Βραβεία Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις Κυρία/ε, Ο θεσμός των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχει ως κύριο σκοπό του την επιβράβευση

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ ÛÂ E ÚÒ)

I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ ÛÂ E ÚÒ) A ºA ANøNYMH ETAIPIA E EN YTIKøN YMMETOXøN E PA: A HNAI ENEP HTIKO I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY 2004 14Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ ÛÂ E ÚÒ) A.M. 22231/01/B/90/334 A HTIKO A

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής

Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής Σημείωμα της Διοικούσας Επιτροπής H Διοικούσα Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ρόλος της είναι θεσμικός και υπεράνω παραταξιακών και προσωπικών αντιθέσεων, ότι έχει όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ ÛÂ ÚÒ)

I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ) A ºA ETAIPIA IAXEIPI Eø AMOIBAIøN KEºA AIøN A.E. E PA: A HNAI ENEP HTIKO I O O I MO TH 31Ë EKEMBPIOY 2004 15Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2004) ( ÔÛ Û ÚÒ) π ª Ãƒ ø 2004 ƒ Àª à ø 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου Θέματα της ενότητας Α Είδη δευτερευουσών προτάσεων Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις Οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι προτάσεις δηλαδή που εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ª ÚÙÈÔ 2004

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ª ÚÙÈÔ 2004 KtP MARTIOY 30-04-04 :04 Σελίδα MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ª ÚÙÈÔ 2004 KtP MARTIOY 30-04-04 :04 Σελίδα4 KtP MARTIOY 30-04-04 :04 Σελίδα5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Ακρωνύµια και Συντοµογραφίες.........................4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάιος 2007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2006

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô ÍÂ ˆÚ ÂÈ

ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô Í ˆÚ ÂÈ PLEXO IP 55 ÙÂÁ ÓfiÙËÙ appleô Í ˆÚ ÂÈ apple ÙÔÈ Ë ÙÔappleÔı ÙËÛË > ÎÙ ÏÈÔ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË >>>  ÎÙË appleúôûù Û πƒ 1Ô ÚÈıÌfi appleúôûù Û applefi ÛÙÂÚÂ ÛˆÌ Ù È IP tests ÎÙ ÏÈÔ ÛÙÂÁ ÓÔappleÔ ËÛË ÎÙ ÏÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , KøN TANTINO ANøNYMO ETAIPEIA AP. M.A.E.48472/80/B/01/12 - AP..E.MH 73315220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015-15Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ)

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) ÔÛÔÙÈÎfi Î È appleôèôùèîfi ÏÂÁ Ô Το ΕΤΙ, ανταποκρινόµενο στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες των τραπεζών και µε

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ÂÎ Ì ÚÈÔ 2004

MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ÂÎ Ì ÚÈÔ 2004 MHNIAIA ƒ ª ø ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. ÂÎ Ì ÚÈÔ 2004 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Ακρωνύµια και Συντοµογραφίες.........................4 II. Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Εταιρείας το εκέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ Áã ÙÂ Ô

M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ Áã ÙÂ Ô M ıëì ÙÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ ª ıëì ÙÈÎ ÙË º ÛË Î È ÙË ˆ TÂÙÚ ÈÔ EÚÁ ÛÈÒÓ Áã ÙÂ Ô Y PAºEI Ã Ú Ï ÌappleÔ ÂÌÔÓ Ë, ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÙÈÎ ª ÎÂ ÔÓ Ù ÚappleË ÂÔ ÒÚÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ ÈÎÔÏ ÓÙˆÓ ÎË, ÎÙÔÚ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

IA ƒ ª ø 2004 ÙË «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ..»

IA ƒ ª ø 2004 ÙË «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ..» «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ..» IA ƒ ª ø 2004 ÙË «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ..» πa ƒ ª ø Ô ŸÚ Ì ÙË ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ.. Ó ÂÈ ıâ ˆ Ô appleï ÔÓ ÍÈfiappleÈÛÙÔ Î È appleôùâïâûì ÙÈÎfi Û ÓÂÚÁ ÙË ÙˆÓ ºÔÚ ˆÓ ÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÔÌ, appleô ı

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα