Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό μας στο τέλος του έτους θα υπερκαλύψει αριθμητικά το ελληνικό. Η ανάπτυξη των εργασιών μας επιταχύνεται και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα Agenda Είμαστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση όλου του Προσωπικού στο όραμά μας που αφορά στην εξέλιξη της Alpha Bank σε ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με γεωγραφική εμβέλεια σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που δημιουργεί πραγματική αξία για τους Μετόχους του. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Στο δεύτερο τρίμηνο του 2007, η επίδοσή μας επιβεβαιώνει την προοπτική μας για περαιτέρω άνοδο της κερδοφορίας μας. Στην Ελλάδα, η αύξηση των εργασιών στην καταναλωτική πίστη, τη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων και την προσέλκυση κεφαλαίων υπήρξε σημαντική, ενώ η επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αντανακλάται ήδη στην αύξηση των μεριδίων αγοράς μας. Επίσης, οι δραστηριότητές μας θα ενισχυθούν με την επικείμενη συνεργασία με την Abank στην Τουρκία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών, εξασφαλίζουν ρυθμό αναπτύξεως κερδών 20% ήδη από το ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος - Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 23% σε Ευρώ 374,1 εκατ. - Τα καθαρά κέρδη συμπεριλαμβανομένων μη επαναλαμβανομένων δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 48,4% σε Ευρώ 454 εκατ. - Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 30,7% έναντι 28,4% πέρυσι. - Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 21,3% σε Ευρώ 37,5 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 70,5% και αντιστοιχούν πλέον σε 15% του συνόλου των χορηγήσεων. - Τα κεφάλαια πελατείας αυξήθηκαν κατά 14,9% σε Ευρώ 44 δισ. - Το καθαρό έσοδο τόκων μετά από ζημίες απομειώσεως αυξήθηκε σημαντικά κατά 15,1%. - Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,8%. - Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 45,9%, αντανακλώντας υψηλή αποτελεσματικότητα. - Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως στο 10,1%.

2 ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Δυναμική ανάπτυξη εργασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πολυπληθέστερο δίκτυο Καταστημάτων από ό,τι στην Ελλάδα προς το τέλος του έτους. Η ταχεία γεωγραφική επέκτασή μας στην περιοχή έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικό μέγεθος παρουσίας για την αποτελεσματική και κερδοφόρο λειτουργία μας και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τον στόχο των 447 Καταστημάτων έως το τέλος του Στο πρώτο εξάμηνο του 2007, ο ρυθμός αυξήσεως των χορηγήσεων στα Βαλκάνια και την Κύπρο ανήλθε σε 112% και 36% αντίστοιχα, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του ονόματός μας στην περιοχή. Η αύξηση των μεριδίων μας σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουμε παρουσία αποτελεί συνέπεια της αξιοσημείωτης βελτιώσεως των μεγεθών μας. Τα σημαντικά περιθώρια αναπτύξεως των εργασιών μας επιβεβαιώνονται επίσης από το γεγονός ότι τα δύο τρίτα σχεδόν των Καταστημάτων μας στην περιοχή έχουν λιγότερο από 18 μήνες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την πεποίθησή μας για περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού αναπτύξεως των εργασιών μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι το τέλος του Ισχυρή επέκταση στη λιανική τραπεζική στην Ελλάδα. Η αύξηση των καταναλωτικών δανείων κατά 33,8%, υψηλότερη από το ρυθμό αυξήσεως της αγοράς, των στεγαστικών κατά 21,1% και των δανείων προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 17,4% ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση στη λιανική τραπεζική. Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται σε νοικοκυριά συνέβαλε ουσιαστικά στη σημαντική βελτίωση των νέων εκταμιεύσεων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων τον Ιούνιο του 2007 κατά 50,5% και 25% αντιστοίχως, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες πωλήσεων του Δικτύου μας. - Αξιοσημείωτη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών. Οι προβλέψεις απομειώσεως μειώθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα αφενός της συνεχιζόμενης βελτιώσεως του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Κύπρο και αφετέρου της αναδιαρθρώσεως των διαδικασιών αξιολογήσεως κινδύνου και των μηχανισμών εισπράξεως οφειλών. - Η διαδικασία της συμμετοχής στον κρατικό φορέα επικουρικής ασφαλίσεως τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) βαίνει προς ολοκλήρωση. Η αίτηση για υπαγωγή του Προσωπικού της Τραπέζης βρίσκεται σε τελικό στάδιο κρίσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 3371/2005. Η ειδική ανεξάρτητη οικονομική μελέτη που ορίζει ο ανωτέρω νόμος, ολοκληρώθηκε και το κόστος υπαγωγής είναι εντός των ορίων της ήδη σχηματισθείσας προβλέψεως από την Τράπεζα. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Εφαρμόζουμε με συνέπεια την αναπτυξιακή μας στρατηγική βάσει του επιχειρησιακού μας σχεδίου Agenda 2010, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα και την ταχεία επέκταση των εργασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρά την επιβάρυνση της κερδοφορίας των αρχικών ετών εφαρμογής του σχεδίου από τις σημαντικές επενδύσεις επεκτάσεως του Δικτύου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο στόχος μας για ρυθμό αυξήσεως κερδών ανά μετοχή κατά 20% με βάση τα κέρδη του 2006 ύψους Ευρώ 626 εκατ. και εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών Ευρώ 80 εκατ. από διακοπτόμενες δραστηριότητες το πρώτο τρίμηνο του 2007, επιτυγχάνεται ήδη από το Η επιτάχυνση της κερδοφορίας μας θα ενισχυθεί από τις κάτωθι εξελίξεις: Οι προβλέψεις απομειώσεως βελτιώνονται νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη του επιχειρησιακού μας σχεδίου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Abank εντός του 2007 θα διευρύνει τη γεωγραφική μας επέκταση και τις εργασίες μας στην Τουρκία.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε Ευρώ εκατ. ) Α εξάμ Α εξάμ Έσοδα * 954,0 819,8 16,4% Ελλάδα 806,2 700,5 15,1% Νοτιοανατολική Ευρώπη 138,9 107,7 29,0% Έξοδα 485,2 431,7 12,4% Ελλάδα 390,0 351,6 10,9% Νοτιοανατολική Ευρώπη 89,1 70,1 27,1% Κέρδη προ φόρων 468,7 388,1 20,8% Ελλάδα 416,3 348,9 19,3% Νοτιοανατολική Ευρώπη 49,8 37,5 32,7% Καθαρά Κέρδη 454,0 305,9 48,4% * Συμπεριλαμβανομένων ζημιών απομειώσεως ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ενεργητικό ,2% Ίδια Κεφάλαια ,3% Χορηγήσεις ,3% Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,5% 70,5% Κεφάλαια πελατείας ,9% Καταθέσεις ,2% εκ των οποίων Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη ,2% 34,9% Private Banking ,0% Αμοιβαία Κεφάλαια ,4% Πληροφορίες: Μαρίνος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O. Τηλ.: Μιχάλης Μασουράκης, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Ομίλου Τηλ.: Βασίλης Ψάλτης, Διευθυντής Διευθύνσεων Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές και Εταιρικής Αναπτύξεως Τηλ.: Αθήναι, 1 Αυγούστου 2007

4 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Στo πρώτο εξάμηνο του 2007, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 48,4% σε Ευρώ 454 εκατ. συνεπεία της σταθερά υψηλής αποδόσεως των τραπεζικών εργασιών μας στην Ελλάδα και της αυξανόμενης συμμετοχής του ταχέως επεκτεινόμενου Δικτύου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. To καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 8,3% σε Ευρώ 752,5 εκατ., το οποίο μετά από ζημίες απομειώσεως ανέρχεται σε 2,6% ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού, βελτιωμένο έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη αποτελούν τόσο η συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων και η βελτίωση του πιστωτικού κινδύνου, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις των περιθωρίων χορηγήσεων, όσο και η περαιτέρω διεύρυνση της μεγάλης καταθετικής μας βάσεως στην Ελλάδα. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,8% ενισχυμένα από τη συνεχιζόμενη επέκταση των εργασιών λιανικής τραπεζικής, και ειδικότερα από την αύξηση των εσόδων χορηγήσεων (+33,2%) και των εσόδων από πιστωτικές κάρτες (+39,7%). Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 40,6 εκατ., ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 41,8 εκατ. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 12,4% και ανήλθε σε Ευρώ 485,2 εκατ. ως αποτέλεσμα αφενός της αυξήσεως των αμοιβών προσωπικού κατά 10,7% ετησίως και αφετέρου των γενικών εξόδων κατά 14,4% στο ίδιο διάστημα. Η αύξηση του κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 27,1% αντανακλά την εξάπλωση του Δικτύου κατά 96 νέα Καταστήματα και τη σχετική αύξηση του Προσωπικού κατά 812 άτομα. Η αύξηση του κόστους στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 10,9%, επηρεαζόμενη κυρίως από τις σχετιζόμενες με την παραγωγή δαπάνες. Παρά τις σημαντικές μας επενδύσεις, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώνεται σε 45,9%, αντανακλώντας την υψηλή αποτελεσματικότητά μας, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώθηκε σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα (43%). Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων ανήλθαν σε Ευρώ 37,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2007 (+21,3%), με τις χορηγήσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να αυξάνονται κατά 16,5% και 70,5% αντιστοίχως και τη συμμετοχή των δανείων λιανικής τραπεζικής στο σύνολο του χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται σε 53%. Οι απομειώσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 897 εκατ., ήτοι ποσοστό 2,4% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2007 έγιναν διαγραφές ύψους Ευρώ 227 εκατ., μέρος των οποίων αφορά διαγραφή των καθυστερημένων άνω του έτους καταναλωτικών δανείων. Οι προβλέψεις απομειώσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, βελτιώθηκαν περαιτέρω σε 44 μονάδες βάσεως το δεύτερο τρίμηνο του 2007 έναντι 73 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της ενισχύσεως των προοπτικών των εταιρικών πελατών μας στην Ελλάδα και την Κύπρο και την επιτυχή αναδιάρθρωση των διαδικασιών ελέγχου πίστεως. Τα κεφάλαια πελατείας αυξήθηκαν κατά 14,9% και ανήλθαν σε Ευρώ 44 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων εκδόσεως Alpha Bank που διατίθενται στην πελατεία, ανήλθαν σε Ευρώ 26,9 δισ., αυξημένες κατά 10,2%, κυρίως λόγω της κατά 24,5% ενισχύσεως των λογαριασμών πελατείας ρευστών διαθεσίμων. Το υπό διαχείριση ενεργητικό σε private banking και αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκε κατά 25%, αντανακλώντας την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών διαχειρίσεως κεφαλαίων. Τέλος, οι καταθέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά σε Ευρώ 4,3 δισ. (+34,9%), καθώς διευρύνουμε την παρουσία μας στην περιοχή με ταχύ ρυθμό.

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις Α εξάμ. Α εξάμ Λειτουργικά Έσοδα 561,2 507,1 10,7% Λειτουργικά Έξοδα 269,2 244,7 10,0% Ζημίες Απομειώσεως 48,9 77,3 (36,7%) Κέρδη προ Φόρων 243,0 185,0 31,4% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 47,1% 43,4% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,1% Έξοδα / Έσοδα 48,0% 48,3% Χρηματοδοτήσεις ,7% Τα κέρδη προ φόρων από τη λιανική τραπεζική, στο πρώτο εξάμηνο του 2007, ανήλθαν σε Ευρώ 243 εκατ. αυξημένα κατά 31,4%. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά διατήρησαν τη δυναμική τους παρά τη σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού. Τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 21,1% και ανήλθαν σε Ευρώ 9,1 δισ. Τα υπόλοιπα καταναλωτικής πίστεως ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ., αuξημένα κατά 25,7%, με τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών να αυξάνονται κατά 33,8% και 9,7% αντιστοίχως. Τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των Ευρώ 2,5 εκατ., ή πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ., αυξήθηκαν κατά 12,1%, καθώς προσελκύσαμε περισσότερους από νέους πελάτες τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 90 χιλ.) αυξήθηκαν κατά 17,4%. Στην τραπεζική ιδιωτών εντείναμε περαιτέρω τις προωθητικές μας ενέργειες. Ειδικότερα, στον τομέα των καταναλωτικών δανείων η εισαγωγή στην αγορά του Alpha Eπιλογή, ενός νέου δανείου με χαρακτηριστικά ανακυκλούμενης πιστώσεως και ευελιξίας στην επιλογή σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου, ήταν απόλυτα επιτυχής. Το προϊόν αυτό, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο Alpha Όλα σε 1, συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση των εκταμιεύσεων κατά 50,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Επίσης, ενισχύσαμε την ηγετική μας θέση στην αγορά των πιστωτικών καρτών, όπου παραμένουμε η μοναδική Τράπεζα που προσφέρει και τις τρεις διεθνείς κάρτες (American Express, Mastercard και Visa). Στο πλαίσιο αυτό, το καινοτόμο πρόγραμμα επιβραβεύσεως Bonus, σύμφωνα με το οποίο ο κάτοχος της κάρτας συλλέγει πόντους που ανταλλάσσονται με προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζομένων επιχειρήσεων, ενίσχυσε την έκδοση νέων πιστωτικών καρτών σε πλέον των στο πρώτο εξάμηνο του Τέλος, στην αγορά των στεγαστικών δανείων δημιουργήσαμε τον Ιούνιο του 2007 ένα νέο προϊόν με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο χαμηλής εκκινήσεως 3% σταθερό για το πρώτο έτος, το οποίο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και παρέχει ευελιξία στην αποπληρωμή του. Κατά συνέπεια, αναμένουμε οι νέες εκταμιεύσεις που ανήλθαν σε Ευρώ εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007 (+25,0% σε ετήσια βάση), να συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Α εξάμ Α εξάμ Λειτουργικά Έσοδα 151,2 119,5 26,6% Λειτουργικά Έξοδα 89,1 70,1 27,1% Ζημίες Απομειώσεως 12,4 11,8 4,7% Κέρδη προ Φόρων 49,8 37,5 32,7% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 30,1% 30,0% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,1% Έξοδα / Έσοδα 58,9% 58,7%. Χρηματοδοτήσεις ,5%

6 Τα κέρδη προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο 2007 αυξήθηκαν εντυπωσιακά σε Ευρώ 49,8 εκατ. ταυτόχρονα με τη διεύρυνση του Δικτύου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 35 νέα Καταστήματα. Με δίκτυο 305 Καταστημάτων, εκ των οποίων 84 στη Ρουμανία, 58 στη Βουλγαρία, 108 στη Σερβία, 16 στην Αλβανία, 10 στην ΠΓΔΜ και 29 στην Κύπρο, έχουμε πλέον αφενός επαρκή παρουσία για αποτελεσματική και κερδοφόρο λειτουργία και αφετέρου αναγνωρισιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έτσι ώστε να επιταχύνουμε την επέκταση των μεγεθών μας στην περιοχή. Επιπλέον, 97 ακόμη Καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και 45 Καταστήματα στην Τουρκία μέχρι το τέλος του Η μέχρι σήμερα ταχεία ανάπτυξη του δικτύου Καταστημάτων, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των μεριδίων μας, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη του στόχου των 870 Καταστημάτων και των Ευρώ 400 εκατ. κερδών προ φόρων έως το τέλος της δεκαετίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ήδη επιτύχαμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας από την περιοχή κατά 32,7% σε Ευρώ 49,8 εκατ. παρά τις αυξημένες δαπάνες επενδύσεων και του χαμηλού βαθμού ωριμάνσεως των Καταστημάτων μας. Στη Ρουμανία, όπου η Αlpha Bank έχει παρουσία από το 1994, το μερίδιό μας στις χορηγήσεις ανήλθε σε 5,8% τον Ιούνιο του 2007, αυξημένο κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο του 2006, διεκδικώντας υψηλή θέση στην κατάταξη μεταξύ των τοπικών τραπεζών. Η Alpha Bank Romania είναι η πρώτη Τράπεζα που έλαβε τον Μάιο του 2007 πιστοποίηση από την Κεντρική Τραπέζα της χώρας για την ακολουθούμενη μεθοδολογία αξιολογήσεως πιστωτικού κινδύνου των νοικοκυριών, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στον υπερτριπλασιασμό των εκταμιεύσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Στη Βουλγαρία, το εντατικό πρόγραμμα αναπτύξεως του Δικτύου έχει αρχίσει να αποδίδει καθώς επιτύχαμε τον υπερδιπλασιασμό του μεριδίου αγοράς σε 3% στο τέλος Ιουνίου Ταυτοχρόνως, ο υψηλός ρυθμός επεκτάσεως των Καταστημάτων μας ενισχύει την πεποίθησή μας ότι ο στόχος των 80 Καταστημάτων στο τέλος του έτους είναι απόλυτα εφικτός. Στη Σερβία, το επιταχυνόμενο πρόγραμμα επεκτάσεως του Δικτύου κατά 27 Καταστήματα εντός του 2007 με στόχο τα 130 Καταστήματα στο τέλος του έτους και η παράλληλη αύξηση των χορηγήσεων κατά 62,4%, απέδωσε ένα μερίδιο αγοράς 6%. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεως που υλοποιείται αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να μας οδηγήσει σε κερδοφορία. Στην Αλβανία, το ποιοτικό Δίκτυο που διαθέτουμε επεκτείνεται περαιτέρω στη λιανική τραπεζική και ενισχύεται με 5 Καταστήματα, ώστε να αριθμεί 19 στο τέλος του έτους. Οι προοπτικές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εμφανίζονται ευνοϊκές, ενώ παρακολουθούμε στενά τις αναλαμβανόμενες πρωτοβουλίες σχετικά με την ανάπτυξη έργων υποδομής με χρηματοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και οργανωμένης αγοράς διαχειρίσεως του δημοσίου χρέους. Στην ΠΓΔΜ, η Alpha Bank είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα και αξιόπιστα τραπεζικά ιδρύματα στην αγορά, ενώ καλλιεργούμε σε σταθερή βάση τη συνεργασία μας με τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί αλλά και με τις τοπικές επιχειρήσεις. Επιδιώκουμε επίσης την επέκταση της παρουσίας μας στη λιανική τραπεζική ανοίγοντας 5 επιπλέον Καταστήματα με στόχο τα 15 Καταστήματα έως το τέλος του έτους. Τέλος, οι εργασίες μας στην Κύπρο συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς μας και τον υπερδιπλασιασμό των προ φόρων κερδών μας στο πρώτο εξάμηνο του 2007 σε Ευρώ 38,2 εκατ. Το επιτυχημένο προωθητικό πρόγραμμά μας επηρέασε σημαντικά την αύξηση των στεγαστικών δανείων κατά 97%, με αποτέλεσμα την επέκταση του συνόλου του χαρτοφυλακίου κατά 36,4%. Το μερίδιό μας στην αγορά ανήλθε σε 11%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Ιουνίου Τα υπόλοιπα των καταθέσεων υπερέβησαν τα Ευρώ 2,5 δισ., αυξημένα κατά 33,5%.

7 ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Α εξάμ. Α εξάμ Λειτουργικά Έσοδα 193,1 178,0 8,5% Λειτουργικά Έξοδα 55,6 49,6 12,2% Ζημίες Απομειώσεως 41,2 40,8 1,0% Κέρδη προ Φόρων 96,3 87,6 9,9% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 19,5% 19,2% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,4% Έξοδα / Έσοδα 28,8% 27,9% Χρηματοδοτήσεις ,0% Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 96,3 εκατ. καθώς τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,5% και οι ζημίες απομειώσεως παρέμειναν πρακτικά σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 (+1%). Ορόσημο στην εξέλιξη των εργασιών μας στον χώρο των μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί η εφαρμογή του σχήματος των Επιχειρηματικών Κέντρων, σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση της σχέσεως με τους μεσαίου μεγέθους εταιρικούς πελάτες μεταφέρεται από τα Καταστήματα σε Ειδικούς Υπευθύνους Εξυπηρετήσεως Πελατείας, σε 10 Επιχειρηματικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. Η νέα δομή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνει η συγκεκριμένη πελατεία και να αυξήσει το μερίδιο των εργασιών της που διακινεί μέσω της Alpha Bank. Μετά την επιτυχή πιλοτική παρουσία του πρώτου Επιχειρηματικού Κέντρου, 5 ακόμη Κέντρα τίθενται σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 4 θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους έως το τέλος του έτους. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Α εξάμ. Α εξάμ Λειτουργικά Έσοδα 57,1 50,7 12,8% Λειτουργικά Έξοδα 28,4 25,3 12,3% Κέρδη προ Φόρων 28,8 25,4 13,2% Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 119,7% 127,8%. Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,5% Έξοδα / Έσοδα 49,6% 49,8%.. Κεφάλαια Πελατείας ,5% Στο πρώτο εξάμηνο, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 28,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 13,2%. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση στα αμοιβαία κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2007, αυξημένα κατά 25,4%, με το μερίδιό μας στην αγορά να ανέρχεται σε 21,1%. Τα κεφάλαια private banking συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 δισ. τον Ιούνιο 2007, αυξημένα κατά 25%. Η δημιουργία νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων επενδυτικών προϊόντων, όπως ( ΓΑΙΑ Real Estate Balanced Fund, Defensive Strategy Balanced Funds, Romania International Balanced Fund) είχε ως αποτέλεσμα να προσελκύσει κεφάλαια ύψους Ευρώ 1,2 δισ. από την εισαγωγή τους έως σήμερα, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο τα νέα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν ανήλθαν σε Ευρώ 134 εκατ., αντανακλώντας την επιτυχία της Τραπέζης στην παραγωγή και διάθεση αυτών των προϊόντων. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με την εισαγωγή νέων προϊόντων που προκύπτουν από τη συνεργασία μας με την AXA, τον στρατηγικό συνεργάτη μας στον τομέα του bancassurance. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ήδη από τον Ιούνιο του 2007 ποσοστό πλέον του 50% των νέων στεγαστικών δανείων πωλούνται με ασφαλιστική κάλυψη ζωής σε σύγκριση με μόλις 10% πέρυσι.

8 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Α εξάμ Α εξάμ Λειτουργικά Έσοδα 55,6 62,3 (10,9%) Λειτουργικά Έξοδα 17,7 16,2 9,3% Κέρδη προ Φόρων 37,8 46,1 (17,9%) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 22,8% 34,1% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,6% Έξοδα / Έσοδα 31,9% 26,0%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2007 σε Ευρώ 37,8 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 11,5 εκατ. αφορούν τον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής και κυρίως τις χρηματιστηριακές εργασίες.

9 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ 30/6/ /3/ /12/ /9/ /6/2006 % Ιουν / Ιουν Ενεργητικό ,2% Χορηγήσεις ,0% Χρεόγραφα (59,2%) Καταθέσεις ,2% Private Banking ,0% Αμοιβαία Κεφάλαια ,4% Μακροπρόθεσμος Δανεισμός ,0% Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως ,4% Υβριδικά Κεφάλαια ,6% Ίδια Κεφάλαια ,3% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ Α' Εξαμ Α' Εξαμ Β' Τριμ.2007 Α' Τριμ.2007 Λειτουργικά Έσοδα 1.056,6 949,7 11,2% 536,9 519,7 Καθαρό Έσοδο Τόκων 752,5 694,6 8,3% 390,3 362,1 Ζημίες Απομειώσεως (102,6) (129,9) (21,0%) (40,2) (62,4) Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) 649,9 564,7 15,1% 350,1 299,8 Προμήθειες 221,7 193,2 14,8% 114,2 107,5 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 40,6 29,5 37,4% 10,7 29,9 Λοιπά Έσοδα 41,8 32,4 28,8% 21,7 20,1 Λειτουργικά Έξοδα (485,2) (431,7) 12,4% (251,7) (233,5) Δαπάνες Προσωπικού (258,7) (233,7) 10,7% (131,4) (127,3) Γενικά Έξοδα (191,4) (167,3) 14,4% (102,1) (89,3) Αποσβέσεις (35,1) (30,7) 14,5% (18,2) (16,9) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 468,7 388,1 20,8% 244,9 223,8 Φόροι (94,6) (84,0) 12,6% (45,4) (49,2) Καθαρά Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 374,1 304,1 23,0% 199,5 174,6 Κέρδη από διακοπτόμενες δραστηριότητες 80,4 2,9 (1,4) 81,8 Καθαρά Κέρδη 454,0 305,9 48,4% 197,8 256,1 ΔΕΙΚΤΕΣ Α' Εξαμ Α' Εξαμ Β' Τριμ.2007 Α' Τριμ.2007 Καθαρό Έσοδο Τόκων (μετά από ζημίες απομειώσεως) / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,6% 2,5% 2,7% 2,4% Έξοδα / Έσοδα 45,9% 45,5% 46,9% 44,9% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 30,7% 28,4% 26,7% 35,6% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) 13,2% 12,5% 13,2% 13,7% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) 10,1% 9,6% 10,1% 10,5% ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ.ευρώ Ιουν Ιουν Δεκ Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,3% Ελλάδα ,5% Στεγαστικά ,1% Καταναλωτικά ,8% Πιστωτικές Κάρτες ,7% Μικρές Επιχειρήσεις ,1% < πιστωτικό όριο ,4% 963 Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,0% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,5% Στεγαστικά ,2% 733 Καταναλωτική Πϊστη ,0% 392 Επιχειρηματικά Δάνεια ,1% Κεφάλαια Πελατών ,9% Καταθέσεις ,0% Ελλάδα ,2% Όψεως και Ταμιευτηρίου ,4% Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,5% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,9% Πωλήσεις Ομολόγων (5,2%) Αμοιβαία Κεφάλαια ,4% Διαχείριση Κεφαλαίων ,9% Private Banking ,0% 4.916

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα Αποτελέσματα Έτους 2007 Aύξηση Καθαρών Κερδών 54% σε Ευρώ 850 εκατ. Αύξηση Μερίσματος 20% σε Ευρώ 0,90 ανά μετοχή Σε πορεία επιτεύξεως των νέων στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση καθαρών κερδών 18% σε Ευρώ 205 εκατ. 1 Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25%, μεσούσης της πιστωτικής κρίσεως Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 26.8.2016 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας I (CET I) 16,8%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ.

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ. Αποτελέσματα ου 6μήνου & 9μήνου 205 3.0.205 Άνοδος 7% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 205 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2, δισ. το 9μηνο 205 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα