Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2"

Transcript

1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 10 1 και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,2 και 12,3 αντιστοίχως. - Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του Ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 49,9 δισ. - Το ύψος των επενδύσεών μας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε Ευρώ 3,1 δισ. 3 μετά από συνολική απομείωση ύψους 760 εκατ. προ φόρων. - Αύξηση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες κατά Ευρώ 1,3 δισ. το γ τρίμηνο σε Ευρώ 19,8 δισ., μετά από μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,4 δισ. - Δείκτης καθυστερήσεων στο 11,6, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,7 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 46, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 126. Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες λειτουργικές συνθήκες - Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.330,6 εκατ., μειωμένο κατά 3,1, ως συνέπεια του μειωμένου κατά 4,1 όγκου των χορηγήσεων. - Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 10 πόντους το γ τρίμηνο σε 2,9, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού. - Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 2,4 το γ τρίμηνο και 2,6 σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 240 πόντους σε 48,1. - Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,5 σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 898,5 εκατ. έναντι Ευρώ 836,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του. - Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ευρώ 827,4 εκατ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 218 πόντους. Πρώτοι κάνουμε το βήμα για τον εξορθολογισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με τη συγχώνευση των δύο μεγαλυτέρων ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών, της Alpha Bank με τη Eurobank, ώστε να δημιουργήσουμε έναν από τους 25 πιο ισχυρούς τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη. Η Τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση ενισχύει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, προσελκύει ξένες επενδύσεις και προσφέρει την απαραίτητη ώθηση στην οικονομία, με στόχο να επανέλθει η χώρα σε τροχιά αναπτύξεως. Είμαστε βέβαιοι, μετά την ευρεία αποδοχή της συγχωνεύσεως, ότι η επιλογή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Eurobank αποτελεί την πιο σωστή απόφαση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 1 Λαμβάνοντας υπ όψιν τις ζημιές απομειώσεως των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου τα Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε Μετόχους της Τραπέζης διαμορφώνονται σε Ευρώ -566,7 εκατ. 2 Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA). 3 Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ύψους Ευρώ 0,9 δισ., τα οποία έλαβε η Alpha Bank ως αντάλλαγμα για τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 1

2 Το γ τρίμηνο του διατηρήσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, επικεντρωθήκαμε στη διατήρηση της αποδοτικότητας του Δικτύου μας και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος περιστολής δαπανών. Προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Τραπέζης μας με την Eurobank, προς το συμφέρον των Μετόχων, των Πελατών και του Προσωπικού. Διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για να επιτύχουμε τον στόχο μας και να αντεπεξέλθουμε στη νέα πρόκληση. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ H Ελληνική Οικονομία κινείται σταθερά προς την κατεύθυνση πρωτογενούς πλεονάσματος με προοπτική ήπιας ανακάμψεως και σημαντική μείωση του εξαιρετικά υψηλού δημοσίου χρέους Η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελληνικής Οικονομίας ενισχύθηκε με τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, για απομείωση της ονομαστικής αξίας του δημοσίου χρέους επιπλέον του 21, με τις οποίες ουσιαστικά προσαρμόσθηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, και με τους παραγωγικούς πόρους και τα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων να καλύπτουν πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι το Οι προσδοκίες, ωστόσο, παραμένουν αβέβαιες, δεδομένης της υπό διαπραγμάτευση εθελοντικής συμφωνίας απομειώσεως των ελληνικών κρατικών ομολόγων, καθώς και της εξαπλώσεως της κρίσεως χρέους στη Ζώνη του Ευρώ. Εν τω μεταξύ, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας που αναμένεται να εφαρμοσθούν το 2012, έχουν ήδη συμφωνηθεί με την Τρόικα, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους τουλάχιστον 1 του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 2 του ΑΕΠ κατά την τρέχουσα χρήση. Επιπλέον, η δυναμική αύξηση των εξαγωγών και του τουρισμού εξακολουθούν να αντισταθμίζουν την ύφεση που προκαλούν τα μέτρα λιτότητας. Ωστόσο, η έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της χώρας συνεχίζει να επιδρά αρνητικά στην εδραίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επηρεάζοντας την κατανάλωση και τις δαπάνες επενδύσεων, με την προοπτική ήπιας ανακάμψεως της οικονομικής δραστηριότητας να αναμένεται μετά το β εξάμηνο του H Αlpha Bank και η Eurobank ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μία ηγετική τράπεζα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Alpha Bank και της Eurobank, την 15 Νοεμβρίου ενέκριναν τη συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών της χώρας, δι απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη. Με τη συγχώνευση των δύο τραπεζών θα δημιουργηθεί μία κορυφαία ελληνική Τράπεζα, ευρωπαϊκού μεγέθους, με ηγετική παρουσία στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ενιαίο σχήμα θα διαθέτει pro forma συνολικό ενεργητικό Ευρώ 146 δισ. 1 και κερδοφορία προ προβλέψεων σε ετήσια βάση άνω των Ευρώ 3 δισ. με την ενσωμάτωση των συνεργειών που αναμένεται να προκύψουν από τη συγχώνευση. Η νέα Τράπεζα θα φέρει τον διακριτικό τίτλο Alpha Eurobank. Οι συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν από τη συγχώνευση εκτιμώνται σε Ευρώ 650 εκατ. κατ έτος, εκ των οποίων Ευρώ 350 εκατ. αφορούν σε συνέργειες λειτουργικού κόστους, Ευρώ 210 εκατ. αφορούν στη μείωση του κόστους χρήματος και Ευρώ 90 εκατ. σε συνέργειες εσόδων. Η καθαρή παρούσα αξία που θα δημιουργηθεί υπέρ των Μετόχων εκτιμάται άνω των Ευρώ 3,4 δισ. Κατόπιν των εγκρίσεων που εδόθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη λήψη και των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, η οποία προβλέπεται να δοθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Ισχυρή κεφαλαιακή θέση εν αναμονή της εφαρμογής του PSI+ Το τρίτο τρίμηνο του, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 2 ανήλθε σε 10, με τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,2 και 12,3 αντιστοίχως. Η μείωση των στοιχείων του ενεργητικού κατά Ευρώ 5 δισ. σε ετήσια βάση ή 7,4 οδήγησε αντίστοιχα σε μείωση των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού κατά Ευρώ 4,1 δισ. (-8,2), σε Ευρώ 46,3 δισ., το οποίο συνεπάγεται αύξηση των Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως κατά 82 πόντους. 1 Με βάση το πρώτο εξάμηνο του. 2 Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 2

3 Το δεύτερο τρίμηνο του, απομειώσαμε το χαρτοφυλάκιο των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά Ευρώ 673 εκατ. πριν από φόρους. Στο γ τρίμηνο του απομειώσαμε επιπλέον κατά Ευρώ 87 εκατ. το χαρτοφυλάκιο των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αυξάνοντας τις συνολικές μας προβλέψεις προ φόρων σε Ευρώ 760 εκατ. (περίπου 21). Ως εκ τούτου, στο τέλος Σεπτεμβρίου, η συνολική έκθεσή μας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ανήλθε σε Ευρώ 3,1 δισ. 1, ήτοι σε 4,9 του συνόλου του ενεργητικού μας. Η συρρίκνωση των καταθέσεων αντισταθμίσθηκε από τη μείωση των δανείων και τη χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες Στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι καταθέσεις μας ανήρχοντο σε Ευρώ 31,7 δισ., μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 20,5 ή κατά Ευρώ 1,8 δισ. το γ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσεως και της υφέσεως της Ελληνικής Οικονομίας. Δεδομένων των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην ελληνική αγορά καταθέσεων, έχουμε λάβει μία σειρά μέτρων ώστε να μετριασθεί τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της διαδικασίας προσελκύσεως καταθέσεων. Πρώτον, παραμείναμε εστιασμένοι στην ενεργό διαχείριση του Ισολογισμού μας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,6 δισ. το γ τρίμηνο και Ευρώ 2,2 δισ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, αυξήσαμε τη χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες, από το τέλος Ιουνίου, κατά Ευρώ 1,3 δισ. σε Ευρώ 19,8 δισ., ενώ το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω ρευστότητας από Κεντρικές Τράπεζες υπερβαίνει τα Ευρώ 2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Στο υπόλοιπο αυτό αναμένεται να προστεθεί και το μερίδιό μας από την επικείμενη διάθεση περαιτέρω εγγυήσεων ύψους Ευρώ 30 δισ., στο πλαίσιο διευρύνσεως του προγράμματος ενισχύσεως της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίστανται λήξεις ομολογιακών εκδόσεών μας για το υπόλοιπο του έτους. Διατήρηση οργανικής κερδοφορίας παρά το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. Μείωση του κόστους σύμφωνα με το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών Το τρίτο τρίμηνο του, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων αυξήθηκε κατά 20,3 σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 338,8 εκατ., ενισχυμένο από έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων. Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 451,3 εκατ., έναντι Ευρώ 450 εκατ., το β τρίμηνο. Η ανωτέρω επίδοση είναι αποτέλεσμα της ανατιμολογήσεως του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, ώστε να απορροφήσει την αύξηση του κόστους χρηματοδοτήσεως. Παράλληλα, συνεχίσαμε να εστιάζουμε στον περιορισμό του κόστους, μειώνοντας περαιτέρω τις λειτουργικές μας δαπάνες κατά 2,6 σε ετήσια βάση και κατά 4,1 στην Ελλάδα, ενισχύοντας την πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τον τεθέντα στόχο για 3 μείωση των λειτουργικών εξόδων μας το. Η παραπάνω επίδοση ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών κατά 240 πόντους σε ετήσια βάση, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 48,1. Συνεχιζόμενη επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου ως συνέπεια της ύφεσης Το τρίτο τρίμηνο του, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 11,6, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130 πόντους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 11,7, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 110 πόντους, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 11,1. Έναντι αυτής της σταθερής επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 295 εκατ. το τρίτο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,7 δισ., που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 46 (126 συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων). Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο δανειακού χαρτοφυλακίου, διαμορφώθηκε σε 5,3 αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεών μας. 1 Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ύψους Ευρώ 0,9 δισ., τα οποία έλαβε η Alpha Bank ως αντάλλαγμα για τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. Ευρώ ) μεταβολή Έσοδα 1.730, ,9 2,4 Ελλάδα 1.325, ,7 5,3 Νοτιοανατολική Ευρώπη 381,5 412,7 (7,6) Έξοδα 831,9 853,7 (2,6) Ελλάδα 596,6 621,9 (4,1) Νοτιοανατολική Ευρώπη 228,7 227,7 0,5 Ζημίες απομειώσεως 827,4 644,3 28,4 Ελλάδα 635,9 501,8 26,7 Νοτιοανατολική Ευρώπη 191,6 142,5 34,4 Κέρδη προ φόρων 71,1 191,9 (62,9) Ελλάδα 92,9 135,0 (31,2) Νοτιοανατολική Ευρώπη (38,8) 42,5 Καθαρά Κέρδη προ απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Ζημίες Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης 41,6 75,8 (45,1) 608,1 (566,7) 75,5 4

5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (σε εκατ. Ευρώ ) Μεταβολή Ενεργητικό (7,4) Ίδια Κεφάλαια (10,4) Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) (4,1) Ελλάδα (3,6) Νοτιοανατολική Ευρώπη (5,2) Κεφάλαια Πελατείας (20,8) Καταθέσεις (20,5) Ελλάδα (22,7) Νοτιοανατολική Ευρώπη (10,2) Πληροφορίες: Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης Chief Financial Officer Τηλ Μιχαήλ Μασουράκης Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τηλ Δημήτριος Κωστόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ Αθήναι, 28 Νοεμβρίου 5

6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 41,6 εκατ., μειωμένα κατά 45,1 σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν σε Μετόχους της Τραπέζης, μετά από τις ζημίες απομειώσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται σε Ευρώ -566,7 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.330,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση 3,1 σε ετήσια βάση, ως συνέπεια της ετήσιας μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου μας κατά Ευρώ 2,2 δισ. Το τρίτο τρίμηνο, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 451,3 εκατ., παραμένοντας, σε μεγάλο βαθμό, αμετάβλητο από το δεύτερο τρίμηνο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως, το οποίο αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 216,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,2 σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων, αλλά και με τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών του Δικτύου μας. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 132 εκατ., ενώ τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 51,3 εκατ. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 2,6, σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 831,9 εκατ., σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 3, σε ετήσια βάση, για το. H αποτελεσματικότητά μας έχει βελτιωθεί σημαντικά με τον δείκτη κόστους προς έσοδα μειωμένο, κατά 240 πόντους, να διαμορφώνεται σε 48,1. Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,7 και ανήλθαν σε Ευρώ 403,8 εκατ., κυρίως εξαιτίας αποχωρήσεων του Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 3,1 και ανήλθαν σε Ευρώ 358,5 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών. Το λειτουργικό κόστος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4,1 και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 596,6 εκατ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και ανήλθε σε Ευρώ 228,7 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 34,2 δισ., ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 31,7 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 25,4 δισ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε Ευρώ 5,9 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 400 εκατ. έναντι του Ιουνίου. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,9 δισ., αμφότερα επηρεασμένα από τις δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 4,1 και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,9 δισ., έναντι Ευρώ 52 δισ., στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 3,6 και από τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 5,2. Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα υπόλοιπα των δανείων μας μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,6 δισ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 827,4 εκατ. που, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 218 πόντους για το εννεάμηνο του έτους, έναντι 162 πόντων για το εννεάμηνο του. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 130 πόντους και ανήλθε σε 11,6, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 11,7, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 11,1. Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε Ευρώ 2,7 δισ., και διαμορφώθηκαν στο 5,3 του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 4, τον Σεπτέμβριο του. Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 46, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 741,3 730,0 1,5 Λειτουργικά Έξοδα 414,4 433,5 (4,4) Ζημίες Απομειώσεως 340,4 225,6 50,9 Κέρδη προ Φόρων (13,5) 70,9 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (1,6) 8,1 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (2,4) Έξοδα / Έσοδα 55,9 59,4 Χρηματοδοτήσεις (3,8) Το εννεάμηνο του, τα προ φόρων αποτελέσματα της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 13,5 εκατ., έναντι Ευρώ 70,9 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του, επηρεασμένα αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις που διενεργήσαμε, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50,9 σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,4 εκατ. Στη στεγαστική πίστη, τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 11,2 δισ. (-1,2), ενώ τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ., μειωμένα κατά 8,1, και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών σημείωσαν μείωση 5,9 και ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 δισ. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) μειώθηκαν κατά 6,1, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 150 χιλ.) μειώθηκαν κατά 1,9. ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 415,5 390,3 6,4 Λειτουργικά Έξοδα 101,1 97,9 3,3 Ζημίες Απομειώσεως 295,5 276,2 7,0 Κέρδη προ Φόρων 18,9 16,2 16,5 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 1,8 1,5 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (3,8) Έξοδα / Έσοδα 24,3 25,1 Χρηματοδοτήσεις (3,4) Τα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 18,9 εκατ. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση των εσόδων προ απομειώσεων κατά 7,5 σε ετήσια βάση, διενεργήσαμε αυξημένες προβλέψεις (+7) προκειμένου να διασφαλισθούμε από την επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. 7

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 381,5 412,7 (7,6) Λειτουργικά Έξοδα 228,7 227,7 0,5 Ζημίες Απομειώσεως 191,6 142,5 34,4 Κέρδη προ Φόρων (38,8) 42,5 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (6,7) 6,8 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (7,7) Έξοδα / Έσοδα 60,0 55,2 Χρηματοδοτήσεις (5,2) Καταθέσεις πελατών (10,2) Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 38,8 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων (-5,9), λόγω της μειώσεως των υπολοίπων του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, καθώς και από τις αυξημένες προβλέψεις που διενεργήσαμε, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 34,4 σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 191,6 εκατ. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά 0,2 και ανήλθαν σε Ευρώ 4,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,1 δισ., σημειώνοντας μείωση κατά 12,6. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα δανείων μειώθηκαν κατά 9,2, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,3 δισ. (-16,7). Στη Βουλγαρία, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 21,6 και ανήλθαν σε Ευρώ 353 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 892 εκατ., μειωμένα κατά 9. Στη Σερβία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 29,5 και ανήλθαν σε Ευρώ 567 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά 3,7 ανερχόμενα σε Ευρώ 957 εκατ. Στην Αλβανία, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 454 εκατ. (+6,7) και τα δάνεια σε Ευρώ 406 εκατ. (-21,4), ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ., οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 57 εκατ. και τα δάνεια σε Ευρώ 78 εκατ. (-22,2). Στην Ουκρανία, οι καταθέσεις και τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 36 εκατ. και Ευρώ 86 εκατ. αντιστοίχως. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 37,3 41,1 (9,2) Λειτουργικά Έξοδα 23,9 27,5 (13,4) Κέρδη προ Φόρων 13,5 13,6 (0,6) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 25,8 25,4 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (2,1) Έξοδα / Έσοδα 63,9 67,0 Κεφάλαια Πελατείας (23,3) Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 13,5 εκατ. (-0,6). Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 3 δισ. (-23,3), καθώς επηρεάσθηκαν αρνητικά από την παρατεταμένη αστάθεια του επενδυτικού κλίματος. Στον τομέα του Private Banking, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 2 δισ. (-19,6). 8

9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 133,2 88,2 51,0 Λειτουργικά Έξοδα 21,0 25,6 (17,9) Κέρδη προ Φόρων 112,2 62,6 79,1 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 36,6 17,7 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (13,5) Έξοδα / Έσοδα 15,7 29,0 Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 112,2 εκατ., αυξημένα κατά 79,1 σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις. 9

10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ Σεπ. Ιουν. Μαρ. Δεκ. Σεπ. Σεπ. / Σεπ. Ενεργητικό (7,4) Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) (5,4) Χρεόγραφα ,1 Καταθέσεις (20,5) Private Banking (19,6) Αμοιβαία Κεφάλαια (30,4) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (34,5) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως (39,1) Υβριδικά Κεφάλαια (4,9) Ίδια Κεφάλαια (10,4) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ 9μηνο 9μηνο μεταβολή Γ' Τριμ. B' Τριμ. Α' Τριμ. Λειτουργικά Έσοδα 1.730, ,9 2,4 614,4 564,0 552,0 Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.330, ,6 (3,1) 451,3 450,0 429,4 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 216,5 255,3 (15,2) 72,2 74,4 69,9 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 132,0 17,2 666,3 76,0 20,1 35,9 Λοιπά Έσοδα 51,3 44,9 14,3 14,9 19,5 16,9 Λειτουργικά Έξοδα (831,9) (853,7) (2,6) (275,6) (282,4) (273,9) Δαπάνες Προσωπικού (403,8) (414,9) (2,7) (133,2) (137,0) (133,5) Γενικά Έξοδα (358,5) (369,9) (3,1) (118,9) (122,7) (116,9) Αποσβέσεις (69,7) (68,9) 1,1 (23,5) (22,7) (23,5) Ζημίες Απομειώσεως για κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου (827,4) (644,3) 28,4 (295,2) (271,9) (260,3) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 71,1 191,9 (62,9) 43,5 9,7 17,9 Φόροι (27,0) (54,2) (50,3) (15,1) (4,6) (7,3) Καθαρά Κέρδη προ έκτακτης εισφοράς 44,1 137,7 (67,9) 28,5 5,1 10,5 Έκτακτη Εισφορά (2,5) (61,9) (95,9) (0,8) (1,7) 0,0 Καθαρά Κέρδη προ Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 41,6 75,8 (45,1) 27,6 3,4 10,5 Ζημίες Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (608,1) 0,0 (69,4) (538,6) 0,0 Καθαρά Κέρδη (566,5) 75,8 (41,8) (535,2) 10,5 Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης (566,7) 75,5 (41,9) (535,3) 10,5 ΔΕΙΚΤΕΣ 9μηνο 9μηνο Γ' Τριμ. B' Τριμ. Α' Τριμ. Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,8 2,7 2,9 2,8 2,6 Έξοδα / Έσοδα 48,1 50,5 44,9 50,1 49,6 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 2,3 1,0 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) 12,3 13,1 12,3 12,3 13,3 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) 11,2 11,5 11,2 11,1 12,0 ΜΕΓΕΘΗ σε εκατ.ευρώ Σεπ. Ιουν. Μαρ. Δεκ. Σεπ. Σεπ. / Σεπ. Χρηματοδοτήσεις Πελατών (4,1) Ελλάδα (3,6) Στεγαστικά (1,2) Καταναλωτικά (8,1) Πιστωτικές Κάρτες (5,9) Μικρές Επιχειρήσεις (6,1) < πιστωτικό όριο (1,9) Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (3,4) Νοτιοανατολική Ευρώπη (5,2) Στεγαστικά ,1 Καταναλωτική Πίστη (5,5) Επιχειρηματικά Δάνεια (10,7) Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών (20,8) Καταθέσεις (20,5) Ελλάδα (22,7) Όψεως και Ταμιευτηρίου (17,6) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank (25,9) Νοτιοανατολική Ευρώπη (10,2) Αμοιβαία Κεφάλαια (30,4) Διαχείριση Κεφαλαίων (19,8) Private Banking (19,6)

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Αlpha Bank και η Eurbank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, μίλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ου 3ΜΗΝΟΥ 205 BΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 205 - Καθαρά κέρδη 3μήνου για την Τράπεζα 23 εκατ. Δηλώσεις Διοίκησης «Η επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμικούς

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican Ετήσια Γενική Συνέλευση 29 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Καλημέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στους μετόχους της Τράπεζας ως

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 May 2006 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Η ταχεία οργανική ανάπτυξη απαιτεί πιο ενεργή ιαχείριση Κεφαλαίων Χρησιµοποιήσαµε

Διαβάστε περισσότερα