Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2"

Transcript

1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 10 1 και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,2 και 12,3 αντιστοίχως. - Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του Ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 49,9 δισ. - Το ύψος των επενδύσεών μας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε Ευρώ 3,1 δισ. 3 μετά από συνολική απομείωση ύψους 760 εκατ. προ φόρων. - Αύξηση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες κατά Ευρώ 1,3 δισ. το γ τρίμηνο σε Ευρώ 19,8 δισ., μετά από μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,4 δισ. - Δείκτης καθυστερήσεων στο 11,6, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,7 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 46, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 126. Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες λειτουργικές συνθήκες - Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.330,6 εκατ., μειωμένο κατά 3,1, ως συνέπεια του μειωμένου κατά 4,1 όγκου των χορηγήσεων. - Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 10 πόντους το γ τρίμηνο σε 2,9, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού. - Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 2,4 το γ τρίμηνο και 2,6 σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 240 πόντους σε 48,1. - Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,5 σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 898,5 εκατ. έναντι Ευρώ 836,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του. - Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ευρώ 827,4 εκατ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 218 πόντους. Πρώτοι κάνουμε το βήμα για τον εξορθολογισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με τη συγχώνευση των δύο μεγαλυτέρων ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών, της Alpha Bank με τη Eurobank, ώστε να δημιουργήσουμε έναν από τους 25 πιο ισχυρούς τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη. Η Τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση ενισχύει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, προσελκύει ξένες επενδύσεις και προσφέρει την απαραίτητη ώθηση στην οικονομία, με στόχο να επανέλθει η χώρα σε τροχιά αναπτύξεως. Είμαστε βέβαιοι, μετά την ευρεία αποδοχή της συγχωνεύσεως, ότι η επιλογή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Eurobank αποτελεί την πιο σωστή απόφαση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 1 Λαμβάνοντας υπ όψιν τις ζημιές απομειώσεως των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου τα Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε Μετόχους της Τραπέζης διαμορφώνονται σε Ευρώ -566,7 εκατ. 2 Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA). 3 Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ύψους Ευρώ 0,9 δισ., τα οποία έλαβε η Alpha Bank ως αντάλλαγμα για τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 1

2 Το γ τρίμηνο του διατηρήσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, επικεντρωθήκαμε στη διατήρηση της αποδοτικότητας του Δικτύου μας και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος περιστολής δαπανών. Προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Τραπέζης μας με την Eurobank, προς το συμφέρον των Μετόχων, των Πελατών και του Προσωπικού. Διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για να επιτύχουμε τον στόχο μας και να αντεπεξέλθουμε στη νέα πρόκληση. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ H Ελληνική Οικονομία κινείται σταθερά προς την κατεύθυνση πρωτογενούς πλεονάσματος με προοπτική ήπιας ανακάμψεως και σημαντική μείωση του εξαιρετικά υψηλού δημοσίου χρέους Η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελληνικής Οικονομίας ενισχύθηκε με τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, για απομείωση της ονομαστικής αξίας του δημοσίου χρέους επιπλέον του 21, με τις οποίες ουσιαστικά προσαρμόσθηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, και με τους παραγωγικούς πόρους και τα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων να καλύπτουν πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι το Οι προσδοκίες, ωστόσο, παραμένουν αβέβαιες, δεδομένης της υπό διαπραγμάτευση εθελοντικής συμφωνίας απομειώσεως των ελληνικών κρατικών ομολόγων, καθώς και της εξαπλώσεως της κρίσεως χρέους στη Ζώνη του Ευρώ. Εν τω μεταξύ, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας που αναμένεται να εφαρμοσθούν το 2012, έχουν ήδη συμφωνηθεί με την Τρόικα, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους τουλάχιστον 1 του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 2 του ΑΕΠ κατά την τρέχουσα χρήση. Επιπλέον, η δυναμική αύξηση των εξαγωγών και του τουρισμού εξακολουθούν να αντισταθμίζουν την ύφεση που προκαλούν τα μέτρα λιτότητας. Ωστόσο, η έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της χώρας συνεχίζει να επιδρά αρνητικά στην εδραίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επηρεάζοντας την κατανάλωση και τις δαπάνες επενδύσεων, με την προοπτική ήπιας ανακάμψεως της οικονομικής δραστηριότητας να αναμένεται μετά το β εξάμηνο του H Αlpha Bank και η Eurobank ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μία ηγετική τράπεζα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Alpha Bank και της Eurobank, την 15 Νοεμβρίου ενέκριναν τη συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών της χώρας, δι απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη. Με τη συγχώνευση των δύο τραπεζών θα δημιουργηθεί μία κορυφαία ελληνική Τράπεζα, ευρωπαϊκού μεγέθους, με ηγετική παρουσία στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ενιαίο σχήμα θα διαθέτει pro forma συνολικό ενεργητικό Ευρώ 146 δισ. 1 και κερδοφορία προ προβλέψεων σε ετήσια βάση άνω των Ευρώ 3 δισ. με την ενσωμάτωση των συνεργειών που αναμένεται να προκύψουν από τη συγχώνευση. Η νέα Τράπεζα θα φέρει τον διακριτικό τίτλο Alpha Eurobank. Οι συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν από τη συγχώνευση εκτιμώνται σε Ευρώ 650 εκατ. κατ έτος, εκ των οποίων Ευρώ 350 εκατ. αφορούν σε συνέργειες λειτουργικού κόστους, Ευρώ 210 εκατ. αφορούν στη μείωση του κόστους χρήματος και Ευρώ 90 εκατ. σε συνέργειες εσόδων. Η καθαρή παρούσα αξία που θα δημιουργηθεί υπέρ των Μετόχων εκτιμάται άνω των Ευρώ 3,4 δισ. Κατόπιν των εγκρίσεων που εδόθησαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη λήψη και των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές, η οποία προβλέπεται να δοθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Ισχυρή κεφαλαιακή θέση εν αναμονή της εφαρμογής του PSI+ Το τρίτο τρίμηνο του, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 2 ανήλθε σε 10, με τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,2 και 12,3 αντιστοίχως. Η μείωση των στοιχείων του ενεργητικού κατά Ευρώ 5 δισ. σε ετήσια βάση ή 7,4 οδήγησε αντίστοιχα σε μείωση των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού κατά Ευρώ 4,1 δισ. (-8,2), σε Ευρώ 46,3 δισ., το οποίο συνεπάγεται αύξηση των Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως κατά 82 πόντους. 1 Με βάση το πρώτο εξάμηνο του. 2 Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 2

3 Το δεύτερο τρίμηνο του, απομειώσαμε το χαρτοφυλάκιο των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά Ευρώ 673 εκατ. πριν από φόρους. Στο γ τρίμηνο του απομειώσαμε επιπλέον κατά Ευρώ 87 εκατ. το χαρτοφυλάκιο των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αυξάνοντας τις συνολικές μας προβλέψεις προ φόρων σε Ευρώ 760 εκατ. (περίπου 21). Ως εκ τούτου, στο τέλος Σεπτεμβρίου, η συνολική έκθεσή μας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ανήλθε σε Ευρώ 3,1 δισ. 1, ήτοι σε 4,9 του συνόλου του ενεργητικού μας. Η συρρίκνωση των καταθέσεων αντισταθμίσθηκε από τη μείωση των δανείων και τη χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες Στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι καταθέσεις μας ανήρχοντο σε Ευρώ 31,7 δισ., μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 20,5 ή κατά Ευρώ 1,8 δισ. το γ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσεως και της υφέσεως της Ελληνικής Οικονομίας. Δεδομένων των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην ελληνική αγορά καταθέσεων, έχουμε λάβει μία σειρά μέτρων ώστε να μετριασθεί τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της διαδικασίας προσελκύσεως καταθέσεων. Πρώτον, παραμείναμε εστιασμένοι στην ενεργό διαχείριση του Ισολογισμού μας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,6 δισ. το γ τρίμηνο και Ευρώ 2,2 δισ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, αυξήσαμε τη χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες, από το τέλος Ιουνίου, κατά Ευρώ 1,3 δισ. σε Ευρώ 19,8 δισ., ενώ το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω ρευστότητας από Κεντρικές Τράπεζες υπερβαίνει τα Ευρώ 2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Στο υπόλοιπο αυτό αναμένεται να προστεθεί και το μερίδιό μας από την επικείμενη διάθεση περαιτέρω εγγυήσεων ύψους Ευρώ 30 δισ., στο πλαίσιο διευρύνσεως του προγράμματος ενισχύσεως της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίστανται λήξεις ομολογιακών εκδόσεών μας για το υπόλοιπο του έτους. Διατήρηση οργανικής κερδοφορίας παρά το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. Μείωση του κόστους σύμφωνα με το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών Το τρίτο τρίμηνο του, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων αυξήθηκε κατά 20,3 σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 338,8 εκατ., ενισχυμένο από έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων. Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 451,3 εκατ., έναντι Ευρώ 450 εκατ., το β τρίμηνο. Η ανωτέρω επίδοση είναι αποτέλεσμα της ανατιμολογήσεως του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, ώστε να απορροφήσει την αύξηση του κόστους χρηματοδοτήσεως. Παράλληλα, συνεχίσαμε να εστιάζουμε στον περιορισμό του κόστους, μειώνοντας περαιτέρω τις λειτουργικές μας δαπάνες κατά 2,6 σε ετήσια βάση και κατά 4,1 στην Ελλάδα, ενισχύοντας την πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τον τεθέντα στόχο για 3 μείωση των λειτουργικών εξόδων μας το. Η παραπάνω επίδοση ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών κατά 240 πόντους σε ετήσια βάση, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 48,1. Συνεχιζόμενη επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου ως συνέπεια της ύφεσης Το τρίτο τρίμηνο του, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 11,6, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130 πόντους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 11,7, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 110 πόντους, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 11,1. Έναντι αυτής της σταθερής επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 295 εκατ. το τρίτο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,7 δισ., που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 46 (126 συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων). Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο δανειακού χαρτοφυλακίου, διαμορφώθηκε σε 5,3 αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεών μας. 1 Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ύψους Ευρώ 0,9 δισ., τα οποία έλαβε η Alpha Bank ως αντάλλαγμα για τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. Ευρώ ) μεταβολή Έσοδα 1.730, ,9 2,4 Ελλάδα 1.325, ,7 5,3 Νοτιοανατολική Ευρώπη 381,5 412,7 (7,6) Έξοδα 831,9 853,7 (2,6) Ελλάδα 596,6 621,9 (4,1) Νοτιοανατολική Ευρώπη 228,7 227,7 0,5 Ζημίες απομειώσεως 827,4 644,3 28,4 Ελλάδα 635,9 501,8 26,7 Νοτιοανατολική Ευρώπη 191,6 142,5 34,4 Κέρδη προ φόρων 71,1 191,9 (62,9) Ελλάδα 92,9 135,0 (31,2) Νοτιοανατολική Ευρώπη (38,8) 42,5 Καθαρά Κέρδη προ απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Ζημίες Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης 41,6 75,8 (45,1) 608,1 (566,7) 75,5 4

5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (σε εκατ. Ευρώ ) Μεταβολή Ενεργητικό (7,4) Ίδια Κεφάλαια (10,4) Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) (4,1) Ελλάδα (3,6) Νοτιοανατολική Ευρώπη (5,2) Κεφάλαια Πελατείας (20,8) Καταθέσεις (20,5) Ελλάδα (22,7) Νοτιοανατολική Ευρώπη (10,2) Πληροφορίες: Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης Chief Financial Officer Τηλ Μιχαήλ Μασουράκης Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τηλ Δημήτριος Κωστόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ Αθήναι, 28 Νοεμβρίου 5

6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 41,6 εκατ., μειωμένα κατά 45,1 σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν σε Μετόχους της Τραπέζης, μετά από τις ζημίες απομειώσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται σε Ευρώ -566,7 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.330,6 εκατ., καταγράφοντας μείωση 3,1 σε ετήσια βάση, ως συνέπεια της ετήσιας μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου μας κατά Ευρώ 2,2 δισ. Το τρίτο τρίμηνο, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 451,3 εκατ., παραμένοντας, σε μεγάλο βαθμό, αμετάβλητο από το δεύτερο τρίμηνο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως, το οποίο αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 216,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,2 σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων, αλλά και με τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών του Δικτύου μας. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 132 εκατ., ενώ τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 51,3 εκατ. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 2,6, σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 831,9 εκατ., σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 3, σε ετήσια βάση, για το. H αποτελεσματικότητά μας έχει βελτιωθεί σημαντικά με τον δείκτη κόστους προς έσοδα μειωμένο, κατά 240 πόντους, να διαμορφώνεται σε 48,1. Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,7 και ανήλθαν σε Ευρώ 403,8 εκατ., κυρίως εξαιτίας αποχωρήσεων του Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 3,1 και ανήλθαν σε Ευρώ 358,5 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών. Το λειτουργικό κόστος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4,1 και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 596,6 εκατ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και ανήλθε σε Ευρώ 228,7 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 34,2 δισ., ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 31,7 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 25,4 δισ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε Ευρώ 5,9 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 400 εκατ. έναντι του Ιουνίου. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,9 δισ., αμφότερα επηρεασμένα από τις δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 4,1 και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,9 δισ., έναντι Ευρώ 52 δισ., στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 3,6 και από τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 5,2. Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα υπόλοιπα των δανείων μας μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,6 δισ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 827,4 εκατ. που, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 218 πόντους για το εννεάμηνο του έτους, έναντι 162 πόντων για το εννεάμηνο του. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 130 πόντους και ανήλθε σε 11,6, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 11,7, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 11,1. Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε Ευρώ 2,7 δισ., και διαμορφώθηκαν στο 5,3 του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 4, τον Σεπτέμβριο του. Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 46, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 741,3 730,0 1,5 Λειτουργικά Έξοδα 414,4 433,5 (4,4) Ζημίες Απομειώσεως 340,4 225,6 50,9 Κέρδη προ Φόρων (13,5) 70,9 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (1,6) 8,1 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (2,4) Έξοδα / Έσοδα 55,9 59,4 Χρηματοδοτήσεις (3,8) Το εννεάμηνο του, τα προ φόρων αποτελέσματα της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 13,5 εκατ., έναντι Ευρώ 70,9 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του, επηρεασμένα αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις που διενεργήσαμε, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50,9 σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,4 εκατ. Στη στεγαστική πίστη, τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 11,2 δισ. (-1,2), ενώ τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ., μειωμένα κατά 8,1, και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών σημείωσαν μείωση 5,9 και ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 δισ. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) μειώθηκαν κατά 6,1, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 150 χιλ.) μειώθηκαν κατά 1,9. ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 415,5 390,3 6,4 Λειτουργικά Έξοδα 101,1 97,9 3,3 Ζημίες Απομειώσεως 295,5 276,2 7,0 Κέρδη προ Φόρων 18,9 16,2 16,5 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 1,8 1,5 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (3,8) Έξοδα / Έσοδα 24,3 25,1 Χρηματοδοτήσεις (3,4) Τα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 18,9 εκατ. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση των εσόδων προ απομειώσεων κατά 7,5 σε ετήσια βάση, διενεργήσαμε αυξημένες προβλέψεις (+7) προκειμένου να διασφαλισθούμε από την επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. 7

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 381,5 412,7 (7,6) Λειτουργικά Έξοδα 228,7 227,7 0,5 Ζημίες Απομειώσεως 191,6 142,5 34,4 Κέρδη προ Φόρων (38,8) 42,5 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (6,7) 6,8 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (7,7) Έξοδα / Έσοδα 60,0 55,2 Χρηματοδοτήσεις (5,2) Καταθέσεις πελατών (10,2) Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 38,8 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων (-5,9), λόγω της μειώσεως των υπολοίπων του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, καθώς και από τις αυξημένες προβλέψεις που διενεργήσαμε, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 34,4 σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 191,6 εκατ. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων αυξήθηκαν κατά 0,2 και ανήλθαν σε Ευρώ 4,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,1 δισ., σημειώνοντας μείωση κατά 12,6. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα δανείων μειώθηκαν κατά 9,2, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,3 δισ. (-16,7). Στη Βουλγαρία, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 21,6 και ανήλθαν σε Ευρώ 353 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 892 εκατ., μειωμένα κατά 9. Στη Σερβία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 29,5 και ανήλθαν σε Ευρώ 567 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά 3,7 ανερχόμενα σε Ευρώ 957 εκατ. Στην Αλβανία, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 454 εκατ. (+6,7) και τα δάνεια σε Ευρώ 406 εκατ. (-21,4), ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ., οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 57 εκατ. και τα δάνεια σε Ευρώ 78 εκατ. (-22,2). Στην Ουκρανία, οι καταθέσεις και τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 36 εκατ. και Ευρώ 86 εκατ. αντιστοίχως. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 37,3 41,1 (9,2) Λειτουργικά Έξοδα 23,9 27,5 (13,4) Κέρδη προ Φόρων 13,5 13,6 (0,6) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 25,8 25,4 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (2,1) Έξοδα / Έσοδα 63,9 67,0 Κεφάλαια Πελατείας (23,3) Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 13,5 εκατ. (-0,6). Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 3 δισ. (-23,3), καθώς επηρεάσθηκαν αρνητικά από την παρατεταμένη αστάθεια του επενδυτικού κλίματος. Στον τομέα του Private Banking, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 2 δισ. (-19,6). 8

9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 133,2 88,2 51,0 Λειτουργικά Έξοδα 21,0 25,6 (17,9) Κέρδη προ Φόρων 112,2 62,6 79,1 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 36,6 17,7 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (13,5) Έξοδα / Έσοδα 15,7 29,0 Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 112,2 εκατ., αυξημένα κατά 79,1 σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις. 9

10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ Σεπ. Ιουν. Μαρ. Δεκ. Σεπ. Σεπ. / Σεπ. Ενεργητικό (7,4) Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) (5,4) Χρεόγραφα ,1 Καταθέσεις (20,5) Private Banking (19,6) Αμοιβαία Κεφάλαια (30,4) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (34,5) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως (39,1) Υβριδικά Κεφάλαια (4,9) Ίδια Κεφάλαια (10,4) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ 9μηνο 9μηνο μεταβολή Γ' Τριμ. B' Τριμ. Α' Τριμ. Λειτουργικά Έσοδα 1.730, ,9 2,4 614,4 564,0 552,0 Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.330, ,6 (3,1) 451,3 450,0 429,4 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 216,5 255,3 (15,2) 72,2 74,4 69,9 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 132,0 17,2 666,3 76,0 20,1 35,9 Λοιπά Έσοδα 51,3 44,9 14,3 14,9 19,5 16,9 Λειτουργικά Έξοδα (831,9) (853,7) (2,6) (275,6) (282,4) (273,9) Δαπάνες Προσωπικού (403,8) (414,9) (2,7) (133,2) (137,0) (133,5) Γενικά Έξοδα (358,5) (369,9) (3,1) (118,9) (122,7) (116,9) Αποσβέσεις (69,7) (68,9) 1,1 (23,5) (22,7) (23,5) Ζημίες Απομειώσεως για κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου (827,4) (644,3) 28,4 (295,2) (271,9) (260,3) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 71,1 191,9 (62,9) 43,5 9,7 17,9 Φόροι (27,0) (54,2) (50,3) (15,1) (4,6) (7,3) Καθαρά Κέρδη προ έκτακτης εισφοράς 44,1 137,7 (67,9) 28,5 5,1 10,5 Έκτακτη Εισφορά (2,5) (61,9) (95,9) (0,8) (1,7) 0,0 Καθαρά Κέρδη προ Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 41,6 75,8 (45,1) 27,6 3,4 10,5 Ζημίες Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (608,1) 0,0 (69,4) (538,6) 0,0 Καθαρά Κέρδη (566,5) 75,8 (41,8) (535,2) 10,5 Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης (566,7) 75,5 (41,9) (535,3) 10,5 ΔΕΙΚΤΕΣ 9μηνο 9μηνο Γ' Τριμ. B' Τριμ. Α' Τριμ. Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,8 2,7 2,9 2,8 2,6 Έξοδα / Έσοδα 48,1 50,5 44,9 50,1 49,6 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 2,3 1,0 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) 12,3 13,1 12,3 12,3 13,3 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) 11,2 11,5 11,2 11,1 12,0 ΜΕΓΕΘΗ σε εκατ.ευρώ Σεπ. Ιουν. Μαρ. Δεκ. Σεπ. Σεπ. / Σεπ. Χρηματοδοτήσεις Πελατών (4,1) Ελλάδα (3,6) Στεγαστικά (1,2) Καταναλωτικά (8,1) Πιστωτικές Κάρτες (5,9) Μικρές Επιχειρήσεις (6,1) < πιστωτικό όριο (1,9) Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (3,4) Νοτιοανατολική Ευρώπη (5,2) Στεγαστικά ,1 Καταναλωτική Πίστη (5,5) Επιχειρηματικά Δάνεια (10,7) Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών (20,8) Καταθέσεις (20,5) Ελλάδα (22,7) Όψεως και Ταμιευτηρίου (17,6) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank (25,9) Νοτιοανατολική Ευρώπη (10,2) Αμοιβαία Κεφάλαια (30,4) Διαχείριση Κεφαλαίων (19,8) Private Banking (19,6)

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση καθαρών κερδών 18% σε Ευρώ 205 εκατ. 1 Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25%, μεσούσης της πιστωτικής κρίσεως Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα Αποτελέσματα Έτους 2007 Aύξηση Καθαρών Κερδών 54% σε Ευρώ 850 εκατ. Αύξηση Μερίσματος 20% σε Ευρώ 0,90 ανά μετοχή Σε πορεία επιτεύξεως των νέων στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου: Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ 14,8 δισ. Λογιστική απομείωση της αξίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της Eurobank: Δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ικανό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 1 ου εξαμήνου 2009 στα 708 εκατ. (-13%), σε προ-κρίσεως επίπεδα Αύξηση προ-προβλέψεων κερδών εξαμήνου σε 1.5 δισ., +21% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2015

Αποτελέσματα Έτους 2015 Αποτελέσματα Έτους 2015 Κύριες Εξελίξεις - Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα