Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδυνάμωση του Ισολογισμού"

Transcript

1 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 13,5 και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχονται σε 11,8 και 9 αντιστοίχως. - Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 1,5 δισ. σε Ευρώ 51,5 δισ. Οι επενδύσεις μας σε Ελληνικά Ομόλογα ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ. 2 - Ισορροπημένη ρευστότητα, με τη χρηματοδότησή μας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να ανέρχεται σε Ευρώ 14,2 δισ., σχεδόν αμετάβλητη από τον Ιούνιο του Μειωμένος ρυθμός αυξήσεως του δείκτη καθυστερήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου ανήλθε στο 8,5 και οι σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,2 δισ., αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51, χωρίς τις εξασφαλίσεις. Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες επιχειρηματικές συνθήκες - Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 3,2 σε Ευρώ εκατ., παρά τη μείωση των δανείων. - Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 10 πόντους σε 2,7. - Τα βασικά λειτουργικά έσοδα (εκτός των χρηματοοικονομικών) παρέμειναν σταθερά σε Ευρώ εκατ. - Η συνεχής πρόοδος στον περιορισμό των δαπανών μείωσε το λειτουργικό μας κόστος κατά 4,4, σε Ευρώ 1,1 δισ. Ο σημαντικός περιορισμός κατά 10,7 των γενικών εξόδων στην Ελλάδα συνεισφέρει σε 9,2 μείωση των γενικών εξόδων σε επίπεδο Ομίλου. - Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα (προσαρμοσμένος ως προς τα έξοδα αναδιαρθρώσεως) ανήλθε σε 50,5. - Η Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεισφέρει κατά 21 στο δανειακό μας χαρτοφυλάκιο και κατά 18 στις καταθέσεις μας, ενώ η διαφορά μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων μειώθηκε κατά Ευρώ 1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. - Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 147,8 εκατ., με το αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων να ανέρχεται σε Ευρώ 1,1 δισ. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως που αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής προσπάθειας, η Alpha Bank στηρίζεται σε γερές βάσεις: στην εμπιστοσύνη των Μετόχων και των Πελατών της καθώς και στην αφοσίωση του Προσωπικού της. Πιστοί στις αξίες μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι βασιζόμενοι στις ισχυρές επιχειρησιακές μας δυνατότητες, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις όποιες δυσμενείς συνθήκες, αλλά και προκλήσεις. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος 1 Εξαιρουμένης της εκτάκτου εισφοράς ύψους Ευρώ 61,8 εκατ. επί των κερδών της χρήσεως 2009 (Ν. 3845/2010). 2 Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ύψους Ευρώ 0,9 δισ., τα οποία έλαβε η Alpha Bank ως αντάλλαγμα για τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 1

2 Σε μία δύσκολη χρονιά, η οργανική μας κερδοφορία αποτελεί μία θετική εξέλιξη, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Δώσαμε έμφαση στην ενεργό διαχείριση του ισολογισμού μας, με σκοπό να ενισχύσουμε τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή θέση μας. Παράλληλα, προσαρμόσαμε το λειτουργικό κόστος μας στις νέες συνθήκες και διατηρήσαμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας. Συνεχίζουμε επικεντρώνοντας στις βασικές αυτές προτεραιότητες, δίδοντας βαρύτητα στον εξορθολογισμό των επιχειρησιακών μας λειτουργιών καθώς και στη στοχευμένη ανάπτυξη των εργασιών μας. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Κλιμάκωση δημοσιονομικής προσαρμογής Το 2010 επιτεύχθηκε ετήσια μείωση του ελλείμματος του δημοσίου κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε η ισορροπία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για το 2011 έχει προγραμματισθεί περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 2 του ΑΕΠ, ενώ ο κίνδυνος μη υλοποιήσεως του προϋπολογισμού θεωρείται μικρός καθώς η κυβέρνηση έχει λάβει πρόσθετα μέτρα ύψους 0,75 του ΑΕΠ προκειμένου να διασφαλισθεί το αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα Σταθερότητας και Αναπτύξεως για την περίοδο αναμένεται να ενισχυθεί από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, όπως και από τη διαχείριση της κρατικής ακίνητης περιουσίας που έχει εξαγγελθεί, και επιδιώκει την εξεύρεση πόρων ύψους Ευρώ 50 δισ. έως το Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφάσισαν την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου της Ελλάδας, ύψους Ευρώ 110 δισ., όπως και τη μείωση του επιτοκίου του δανείου κατά 100 πόντους. Επιπλέον, η αρμοδιότητα που δόθηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρεμβαίνει στην πρωτογενή αγορά ομολόγων, αγοράζοντας κρατικά ομόλογα, αύξησε σημαντικά την πιθανότητα να μπορέσει η Ελλάδα να απευθυνθεί στις αγορές για χρηματοδότηση του χρέους της εντός του Ο ρυθμός οικονομικής επιβραδύνσεως της ελληνικής οικονομίας για το 2011 αναμένεται να είναι ήμισυς εκείνου του 2010, ενώ προσδοκάται, από το 2012, η επιστροφή σε θετικό ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως, λόγω της αυξήσεως των εξαγωγών, της ενισχύσεως του τουρισμού και των νέων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και διαχειρίσεως της κρατικής ακίνητης περιουσίας. - Εντατικοποίηση του προγράμματος περιορισμού των δαπανών με ετήσια μείωση των εξόδων κατά 4,4 Το 2010, τα έσοδα από κύριες τραπεζικές εργασίες 1 ανήλθαν σε Ευρώ 2.214,4 εκατ., ουσιαστικά αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2009 και το Η εν λόγω επίτευξη αποδεικνύει τις ισχυρές επιχειρηματικές μας δυνατότητες και την ικανότητα προσαρμογής μας στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από την αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 10 πόντους σε σχέση με το 2009, συνεπεία της ανατιμολογήσεως που διενεργήσαμε, καθώς και της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος περικοπής δαπανών. Το αποτέλεσμα του προγράμματος εξορθολογισμού του κόστους οδήγησε σε μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 4,4 σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για βελτίωση της αποδοτικότητάς μας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 9,2, ενώ τα έξοδα Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3 σε ετήσια βάση λόγω της αποχωρήσεως (συνταξιοδοτήσεως) Προσωπικού στην Ελλάδα. Η ταχεία επίτευξη των στόχων του προγράμματος περιορισμού των αμοιβών τρίτων επιτρέπει την πρόβλεψη για επιτυχή ολοκλήρωση περικοπής κόστους ύψους Ευρώ 65 εκατ. έως το τέλος του Επιπλέον, το δεύτερο εξάμηνο του 2010, ξεκίνησαν ενέργειες εξορθολογισμού του δικτύου των Καταστημάτων της Τραπέζης, δίδοντας έμφαση σε περιοχές με μεγαλύτερες δυνατότητες προσελκύσεως κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται περιορισμός του Δικτύου κατά 100 περίπου Καταστήματα, κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε δύο νέα προγράμματα, με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση των αναμενόμενων αποχωρήσεων Προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεως και την παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητάς του. - Ενίσχυση κεφαλαιακών δεικτών μέσω μειώσεως της μοχλεύσεως του ισολογισμού Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010, η συνεχιζόμενη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού οδήγησε στον περιορισμό των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού, ενισχύοντας περαιτέρω τους κεφαλαιακούς μας δείκτες. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ανήλθε στο 9, με τους Δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,8 και 13,5 αντιστοίχως. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,1 δισ. στο 1 Λειτουργικά έσοδα εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών. 2

3 τέλος Δεκεμβρίου 2010, παραμένοντας σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι συνόλου ενεργητικού Ευρώ 66,8 δισ., με τον δείκτη μοχλεύσεως της Τραπέζης να ανέρχεται στο 16πλάσιο των Ενσωμάτων Ιδίων Κεφαλαίων της. Επιπλέον, η Alpha Bank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση προκειμένου να εναρμονισθεί με τις απαιτήσεις της επερχόμενης εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ με ενδεχόμενη κεφαλαιακή επιβάρυνση του δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά μόλις 34 πόντους 1. Αυτή η σχετικά μικρή επιβάρυνση οφείλεται στην απουσία ασφαλιστικών κινδύνων από το επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο, όπως και στη μικρή βαρύτητα που έχουν για την κεφαλαιακή μας βάση τα δικαιώματα μειοψηφίας, η υπεραξία και τα άυλα πάγια ύψους Ευρώ 10 εκατ. και Ευρώ 154 εκατ. αντιστοίχως. - Ενεργή διαχείριση του ισολογισμού Το 2010, η Alpha Bank προέβη σε ενεργή διαχείριση του ισολογισμού της εστιάζοντας στη μείωση των χορηγήσεων. Κατά συνέπεια, το 2010 μειώσαμε το ενεργητικό κατά Ευρώ 2,8 δισ., κυρίως μέσω της μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου από Ευρώ 53 δισ. στο τέλος του Δεκεμβρίου 2009, σε Ευρώ 51,5 δισ. στο τέλος του Στο τέλος του έτους, οι καταθέσεις μας ανήλθαν σε Ευρώ 38,3 δισ. Λαμβάνοντας υπ όψιν τον μέσο όρο των υπολοίπων, οι καταθέσεις μας σημείωσαν μείωση κατά Ευρώ 645 εκατ. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η μείωση της διαφοράς μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά Ευρώ 1 δισ. το 2010, καθώς οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ., ενώ ταυτόχρονα το υπόλοιπο των χορηγήσεων μειώθηκε κατά Ευρώ 0,5 δισ. Σημειώνεται ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από την ΕΚΤ παρέμεινε αμετάβλητο από τον Ιούνιο του 2010 παρά το δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον και ανήλθε, στο τέλος του έτους, σε Ευρώ 14,2 δισ. Δεδομένης της περιορισμένης ανάγκης αναχρηματοδοτήσεως των ομολογιακών εκδόσεών μας κατά μόλις Ευρώ 0,9 δισ. για το 2011, της ισορροπημένης διαρθρώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου μας, καθώς και του σημαντικού περιθωρίου αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων από την ΕΚΤ, η επάρκεια της ρευστότητας της Alpha Bank θεωρείται διασφαλισμένη για το εγγύς μέλλον. - Συντηρητική πολιτική διενέργειας προβλέψεων έναντι σταθερής επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου Το τέταρτο τρίμηνο του 2010, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 8,5 παρουσιάζοντας σταθερό ρυθμό αυξήσεως κατά 80 πόντους, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο. Προσαρμόζοντας τον δείκτη καθυστερήσεων ως προς τη μείωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου ύψους Ευρώ 1,5 δισ., ο δείκτης διαμορφώνεται σε 8,2. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 8,7, αυξημένος κατά 90 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι νέες καθυστερήσεις παρουσίασαν πτωτική πορεία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης καθυστερήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 7,6, έναντι 7,3 το τρίτο τρίμηνο. Επιπλέον, το τέταρτο τρίμηνο ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 240 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,2 δισ., που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51 (129 συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων), σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 1 Εξαιρουμένης της επιπτώσεως από το χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση, του οποίου η μεταβολή δεν μπορεί να εκτιμηθεί για την περίοδο εφαρμογής των νέων κανόνων ( ). 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. Ευρώ ) μεταβολή Έσοδα 2.249, ,1 (5,5) Ελλάδα 1.681, ,8 (8,1) Νοτιοανατολική Ευρώπη 541,0 524,8 3,1 Έξοδα 1.148, ,9 (4,4) Ελλάδα 822, ,4 (6,6) Νοτιοανατολική Ευρώπη 303,4 311,2 (2,5) Ζημίες απομειώσεως 884,8 676,3 30,8 Ελλάδα 691,1 513,6 34,6 Νοτιοανατολική Ευρώπη 193,6 162,7 19,0 Κέρδη προ φόρων 216,4 501,8 (56,9) Ελλάδα 156,2 436,8 (64,2) Νοτιοανατολική Ευρώπη 44,0 50,9 (13,6) Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένης της εκτάκτου εισφοράς 85,6 349,8 (75,5) 147,8 391,5 (62,2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (σε εκατ. Ευρώ ) μεταβολή Ενεργητικό (4,0) Ίδια Κεφάλαια (3,0) Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) (2,9) Ελλάδα (1,1) Νοτιοανατολική Ευρώπη (4,7) Κεφάλαια Πελατείας (12,0) Καταθέσεις (10,8) Ελλάδα (14,0) Νοτιοανατολική Ευρώπη ,8 1 Εξαιρουμένου του κόστους αναδιοργανώσεως ύψους Ευρώ 11,7 εκατ. 4

5 Πληροφορίες: Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης Chief Financial Officer Τηλ Μιχαήλ Μασουράκης Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τηλ Δημήτριος Κωστόπουλος Υποδιευθυντής Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ Αθήναι, 22 Μαρτίου

6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 147,8 εκατ., μειωμένα κατά 62,2 σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας. Συμπεριλαμβανομένης της εκτάκτου εισφοράς ύψους Ευρώ 61,8 εκατ. που επέβαλαν οι αρχές στα κέρδη του 2009 (και λογιστικοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2010), τα αποτελέσματα του 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 85,6 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.818,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 3,2 σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόοδο που σημειώθηκε στην ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, η οποία αντιστάθμισε πλήρως το υψηλότερο κόστος προσελκύσεως νέων καταθέσεων, λόγω της περιορισμένης ρευστότητας καθώς και της μειώσεως των δανειακών και ομολογιακών μας χαρτοφυλακίων. Συνεπεία των ανωτέρω, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε το 2010 κατά 10 πόντους σε 2,7, έναντι 2,6 το Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 332,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,2 σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων στις χορηγήσεις, αλλά και του περιορισμένου όγκου συναλλαγών του Δικτύου μας. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 35,1 εκατ., ενώ τα συνολικά λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,7 σε Ευρώ 63,3 εκατ., συνεπεία της οικονομικής υφέσεως η οποία επηρέασε δυσμενώς και τις μη χρηματοοικονομικές Εταιρίες του Ομίλου. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 4,4 σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.148,5 εκατ., υπερβαίνοντας τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 2 σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειές μας για εξορθολογισμό των δαπανών απέδωσαν. Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3 και ανήλθαν σε Ευρώ 548,8 εκατ., ενώ τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 9,2 και ανήλθαν σε Ευρώ 494,7 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών και εξορθολογισμού των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή στην Ελλάδα. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 6,6 στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 822,7 εκατ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 2,5 και ανήλθε σε Ευρώ 303,4 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 38,3 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 31,1 δισ. με τα υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου να ανέρχονται σε Ευρώ 12,5 δισ., ενώ τα υπόλοιπα σε καταθέσεις προθεσμίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,6 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 6,8 δισ., αυξημένες κατά Ευρώ 0,5 δισ. (+7,8) το Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,3 δισ. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 2,9 και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 51,5 δισ. έναντι Ευρώ 53 δισ. στο τέλος του Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 1,1 και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 4,7. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα υπόλοιπα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ., κυρίως στον τομέα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 884,8 εκατ. που ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 169 πόντους για το έτος και σε 186 πόντους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 80 πόντους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 και ανήλθε σε 8,5 στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 8,7, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 8,2, σημειώνοντας αύξηση κατά 90 πόντους και κατά 10 πόντους αντιστοίχως. Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε Ευρώ 2,2 δισ. και διαμορφώθηκαν στο 4,3 του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 3,1 το Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 51, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 129, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ όψιν η συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου. 6

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 968,2 988,2 (2,0) Λειτουργικά Έξοδα 576,5 618,9 (6,8) Ζημίες Απομειώσεως 304,0 256,4 18,6 Κέρδη προ Φόρων 87,7 112,9 (22,3) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 7,5 9,9 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,6 Έξοδα / Έσοδα 59,5 62,6 Χρηματοδοτήσεις (1,2) Το 2010, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 87,7 εκατ., έναντι Ευρώ 112,9 εκατ. το Στη στεγαστική πίστη, ο ρυθμός αυξήσεως αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 0,9, με τη ζήτηση να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 11,3 δισ. Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,6 δισ., μειωμένα κατά 4,8 σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών παρέμειναν σταθερά σε Ευρώ 1,5 δισ. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) μειώθηκαν κατά 3,3, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 150 χιλ.) μειώθηκαν κατά 1,3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 541,0 524,8 3,1 Λειτουργικά Έξοδα 303,4 311,2 (2,5) Ζημίες Απομειώσεως 193,6 162,7 19,0 Κέρδη προ Φόρων 44,0 50,9 (13,6) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 5,3 6,2 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,9 Έξοδα / Έσοδα 56,1 59,3 Χρηματοδοτήσεις (4,7) Καταθέσεις πελατών ,8 Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 44 εκατ. (-13,6). Παρά την ενίσχυση των λειτουργικών εσόδων (+3,1), η μείωση των κερδών προ φόρων προήλθε λόγω των προβλέψεων που διενεργήσαμε, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19 σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 193,6 εκατ. Αξίζει να επισημανθεί η μείωση της διαφοράς μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων κατά Ευρώ 1 δισ., η οποία αντανακλά τις εστιασμένες ενέργειες μειώσεως της μοχλεύσεως σε συνδυασμό με την προσέλκυση νέων καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της σταδιακής ωριμάνσεως του Δικτύου μας. Απόδειξη των ανωτέρω αποτελεί η εξέλιξη των αποταμιεύσεων των ιδιωτών τα τελευταία δύο έτη, καθώς τα υπόλοιπα των καταθέσεων σημείωσαν ετήσια αύξηση περίπου κατά Ευρώ 0,5 δισ. Αυτό μάς επιτρέπει μία ισορροπημένη και αυτοχρηματοδοτούμενη ανάπτυξη στην περιοχή. Στην Κύπρο, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8,1 και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,6 δισ., ενώ τα δάνεια ενισχύθηκαν κατά 4,2 και ανήλθαν σε Ευρώ 4,6 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,7 δισ. (-2,6 ), ενώ τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά 14,3 και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,7 δισ., μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων κατά Ευρώ 0,6 δισ. 7

8 Στη Βουλγαρία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 11,9, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδόσεως του δικτύου Καταστημάτων, και ανήλθαν σε Ευρώ 475 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 952 εκατ., μειωμένα κατά 7,6. Στη Σερβία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 40,6 και ανήλθαν σε Ευρώ 560 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων υπερέβησαν τα Ευρώ 1 δισ. (+ 9,2). Στην Αλβανία, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 417 εκατ. (+11,1) και τα δάνεια σε Ευρώ 436 εκατ. (-16,9), ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ., οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 65 εκατ. και τα δάνεια σε Ευρώ 91 εκατ. Στην Ουκρανία, οι καταθέσεις και τα δάνεια αυξήθηκαν σε Ευρώ 39 εκατ. και Ευρώ 65 εκατ. αντιστοίχως. ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 522,4 483,7 8,0 Λειτουργικά Έξοδα 130,3 133,6 (2,5) Ζημίες Απομειώσεως 387,1 257,2 50,5 Κέρδη προ Φόρων 5,0 92,9 (94,7) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 0,3 6,4 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,6 Έξοδα / Έσοδα 24,9 27,6 Χρηματοδοτήσεις (0,9) Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 5 εκατ. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση των εσόδων προ απομειώσεων κατά 12 σε ετήσια βάση, διενεργήσαμε αυξημένες προβλέψεις προκειμένου να διασφαλισθούμε από την επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 55,1 60,8 (9,4) Λειτουργικά Έξοδα 36,9 40,5 (8,9) Κέρδη προ Φόρων 18,2 20,3 (10,2) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 25,7 29,2 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού ,8 Έξοδα / Έσοδα 66,9 66,6 Κεφάλαια Πελατείας (23,7) Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,2 εκατ. (-10,2), καθώς επηρεάσθηκαν αρνητικά από την παρατεταμένη αστάθεια του επενδυτικού κλίματος. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 3,8 δισ. (-23,7). Στον τομέα του Private Banking, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 δισ. (μειωμένα κατά 24,2). 8

9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων (σε εκατ. Ευρώ) μεταβολή Λειτουργικά Έσοδα 122,4 270,6 (54,8) Λειτουργικά Έξοδα 33,7 38,8 (13,0) Κέρδη προ Φόρων 88,6 231,9 (61,8) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 19,0 49,1 Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού (1,2) Έξοδα / Έσοδα 27,5 14,3 Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 88,6 εκατ., μειωμένα κατά 61,8 σε ετήσια βάση, καθώς το χαρτοφυλάκιο ομολόγων μας είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 9

10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε εκατ.ευρώ Δεκ Σεπ Ιουν Μαρ Δεκ.2009 Δεκ / Δεκ Ενεργητικό (4,0) Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) (4,1) Χρεόγραφα ,1 Καταθέσεις (10,8) Private Banking (24,1) Αμοιβαία Κεφάλαια (22,9) Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (36,5) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως ,1 Υβριδικά Κεφάλαια (4,1) Ίδια Κεφάλαια (3,0) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε εκατ.ευρώ μεταβολή Δ' Τριμ.2010 Γ' Τριμ.2010 B' Τριμ.2010 Α' Τριμ.2010 Λειτουργικά Έσοδα 2.249, ,1 (5,5) 559,6 556,9 580,4 552,7 Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.818, ,6 3,2 446,1 455,2 461,6 455,8 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 332,5 378,8 (12,2) 77,2 83,3 89,0 83,0 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 35,1 171,5 (79,5) 17,9 2,6 13,8 0,8 Λοιπά Έσοδα 63,3 67,1 (5,7) 18,4 15,8 16,0 13,0 Λειτουργικά Έξοδα (1.148,5) (1.201,9) (4,4) (294,7) (282,6) (284,2) (286,9) Δαπάνες Προσωπικού (548,8) (565,5) (3,0) (133,8) (135,2) (136,4) (143,3) Γενικά Έξοδα (494,7) (544,7) (9,2) (124,8) (123,2) (125,5) (121,2) Αποσβέσεις (93,3) (91,8) 1,7 (24,4) (24,2) (22,2) (22,5) Έξοδα Αναδιoργανώσεως (11,7) 0,0 (11,7) 0,0 0,0 0,0 Ζημίες Απομειώσεως (884,8) (676,3) 30,8 (240,4) (223,1) (221,3) (200,0) Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 216,4 501,8 (56,9) 24,5 51,2 74,9 65,8 Φόροι (68,5) (110,3) (37,9) (14,3) (13,8) (26,2) (14,2) Καθαρά Κέρδη προ έκτακτης εισφοράς 147,8 391,5 (62,2) 10,2 37,4 48,7 51,6 Έκτακτη Εισφορά (61,8) (42,4) 45,7 0,1 0,0 0,0 (61,9) Καθαρά Κέρδη μετά την έκτακτη εισφοορά 86,0 349,1 (75,4) 10,3 37,4 48,7 (10,3) Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης 85,6 349,8 (75,5) 10,1 37,3 48,7 (10,4) ΔΕΙΚΤΕΣ Δ' Τριμ.2010 Γ' Τριμ.2010 B' Τριμ.2010 Α' Τριμ.2010 Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 Έξοδα / Έσοδα (εξαιρουμένων των εξόδων αναδιαρθρώσεως) 50,5 50,5 50,6 50,7 49,0 51,9 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ 2,0 10,1 1,0 3,5 4,5 (0,9) Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α Διαβαθμίσεως) 13,5 13,2 13,5 13,1 13,0 13,0 11,8 11,6 11,8 11,5 11,4 11,4 ΜΕΓΕΘΗ σε εκατ.ευρώ Δεκ Σεπ Ιουν Μαρ Δεκ.2009 Δεκ / Δεκ Χρηματοδοτήσεις Πελατών (2,9) Ελλάδα (1,1) Στεγαστικά ,9 Καταναλωτικά (4,8) Πιστωτικές Κάρτες ,1 Μικρές Επιχειρήσεις (3,3) < πιστωτικό όριο (1,3) Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (0,9) Νοτιοανατολική Ευρώπη (4,7) Στεγαστικά ,6 Καταναλωτική Πίστη (8,8) Επιχειρηματικά Δάνεια (11,0) Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών (12,0) Καταθέσεις (10,8) Ελλάδα (14,0) Όψεως και Ταμιευτηρίου (17,4) Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank (11,5) Νοτιοανατολική Ευρώπη ,8 Αμοιβαία Κεφάλαια (22,9) Διαχείριση Κεφαλαίων (24,4) Private Banking (24,1)

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 1 μετά από απομείωση περίπου 21 στο χαρτοφυλάκιο Oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 14 εκατ. 2 Περαιτέρω Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9%

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9% Αποτελέσματα Ετους Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού - Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tangible equity)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση Αποτελέσματα A Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 214,7 εκατ. ενισχύουν τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Ευρώ 1,4 δισ. σωρευτικές προβλέψεις και Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ.

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2012 Ζημίες Ευρώ -747,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,7 δισ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ. 2 Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 568 εκατ. λόγω προληπτικής εφαρμογής υψηλοτέρων προβλέψεων Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτοβουλία εντάξεως στο Πρόγραμμα Ενισχύσεως της Ρευστότητας της Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ.

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση καθαρών κερδών 18% σε Ευρώ 205 εκατ. 1 Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25%, μεσούσης της πιστωτικής κρίσεως Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Τα κέρδη ανά μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4) «Τα αποτελέσµατά µας είναι για άλλη µία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα επιχειρηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Ενίσχυση κερδοφορίας: Καθαρά κέρδη στα 157 εκατ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,7% Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 1% έναντι του α τριμήνου του 2010 και 9% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Χρήσης 2008 Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της Εταιριών,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα

Σημαντικά Ενισχυμένη Συμβολή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα Αποτελέσματα Αποτελέσματα Έτους 2007 Aύξηση Καθαρών Κερδών 54% σε Ευρώ 850 εκατ. Αύξηση Μερίσματος 20% σε Ευρώ 0,90 ανά μετοχή Σε πορεία επιτεύξεως των νέων στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2010 στα 259 εκατ. Eπιτοκιακό αποτέλεσμα 3.108 εκατ., +7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σταθερά στα επίπεδα του 4% Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου Αποτελέσματα έτους 205 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 205 αυξήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα