Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48"

Transcript

1 Ιάκωβος Κλεώπας Ιστορία και βασικά γνωρίσµατα της ψυχοσωµατικής σκέψης Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48 Δελτίο : Κύριε Κλεώπα, σας ευχαριστούµε που δεχθήκατε να έχετε µαζί µας αυτή τη συνοµιλία. Είστε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας. Μπορείτε να µας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία, τους στόχους και τις δραστηριότητες της Εταιρείας; Ι. Κλεώπας : Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας για την δυνατότητα αυτής της συζήτησης. Η Ελληνική Ψυχοσωµατική Εταιρεία - IPSO P. Marty (ΕΨΣΕ) ιδρύθηκε ως εταιρεία το 2001 και είναι µέλος της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής - Pierre Marty. Η δηµιουργία της, ξεκίνησε το 1995 µε την πρωτοβουλία της Άννας Ποταµιάνου, η οποία ήταν ήδη µέλος και διδάσκουσα στον αρχικό πυρήνα της σηµερινής Διεθνούς Ένωσης. Δηλαδή στο Institut de Psychosomatique στο Παρίσι, το οποίο δηµιουργήθηκε το 1975 από τους Pierre Marty και Michel Fain. Συγκροτήθηκε έτσι στην Αθήνα µία πρώτη οµάδα από συναδέλφους ψυχαναλυτές µε ένα ιδιαίτερο κλινικό και θεωρητικό ενδιαφέρον για την ψυχοσωµατική. Τα επόµενα χρόνια, τα µέλη της αρχικής οµάδας πραγµατοποίησαν την εκπαίδευση στην ψυχοσωµατική, κυρίως στο Παρίσι, στην IPSO και ένα µέρος της στην Αθήνα. Το 2005 η Ελληνική Ψυχοσωµατική Εταιρεία αναγνωρίστηκε από την Διεθνή Ψυχοσωµατική Ένωση (Α.Ι.) ως µία από τις εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση στο πλαίσιο των κανονισµών της Διεθνούς Ένωσης. Έχει δηλαδή το δικαίωµα να παρέχει αυτόνοµα ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική στην Ελλάδα. Στόχος της ΕΨΣΕ, είναι η ανάπτυξη της ψυχοσωµατικής σκέψης και πράξης στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής µε ειδική επικέντρωση στην εκπαίδευση και την έρευνα. Σύµφωνα µε τον κανονισµό της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής η πλήρης εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική προϋποθέτει να είναι ο εκπαιδευόµενος ψυχαναλυτής ή εκπαιδευόµενος σε µία από τις εταιρείες - µέλη της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Εξ άλλου, σηµαντικός στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της κλινικής και θεωρητικής έρευνας και εφαρµογής της ψυχοσωµατικής µέσα από διεπιστηµονικές συνεργασίες. Αυτές συχνά ξεκινούν από αιτήµατα που απευθύνονται προς την ΕΨΣΕ και τα µέλη της, εκ µέρους φορέων υγείας και εκπαίδευσης και ιδίως από συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας. Υπάρχουν επίσης αιτήµατα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σηµασία της ψυχικής λειτουργίας στην εκδήλωση και την πορεία των οργανικών νοσηµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώνονται από την ΕΨΣΕ θεωρητικά και κλινικά σεµινάρια ευαισθητοποίησης στην ψυχοσωµατική. Δ : Θα θέλαµε να µας µιλούσατε για τους βαθύτερους λόγους που κατά την γνώµη σας έκαναν τους ψυχαναλυτές να αναπτύξουν την Ψυχοσωµατική ως ειδικό κλάδο. Να µας παρουσιάσετε δηλαδή, όσο αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο µιας συνοµιλίας, τα σηµεία της ψυχαναλυτικής µεταψυχολογίας και νοσογραφίας όπου η διαφοροποίηση αυτή ήταν απαραίτητη. 1

2 ΙΚ : Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε ότι οι αναφορές στην ψυχοσωµατική σκέψη των διαφόρων ψυχαναλυτικών σχολών και ιδίως της γαλλικής, πληθαίνουν. Ένα ερώτηµα λοιπόν είναι, όπως το θέτετε, γιατί η ψυχοσωµατική; Πρώτα απ όλα θα έλεγα, επειδή διατυπώνεται ένα ίσως όλο και αυξανόµενο αίτηµα για θεραπεία. Αυτό είναι αναµενόµενο σε περιόδους κρίσεων, προσωπικών ή συλλογικών όπως αυτή που διανύουµε τα τελευταία χρόνια, όπου η σωµατοψυχική οντότητα αναµετράται µε τα όριά της. Η ψυχοσωµατική σκέψη διαµορφώθηκε στην Γαλλία από τους Pierre Marty, Michel Fain, Michel de M Uzan και Christian David, ωθούµενη από κλινικά αιτήµατα και από την κλινική παρατήρηση ασθενών µε σωµατικά νοσήµατα. Η κλινική αυτή εργασία, η προσπάθεια κατανόησης των µηχανισµών αποδιοργάνωσης και αναδιοργάνωσης της σωµατοψυχικής λειτουργίας, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζονται οι µηχανισµοί αυτοί εντός της θεραπευτικής σχέσης, έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν µία σειρά ερωτηµάτων στην ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική. Υπ αυτή την έννοια η ψυχοσωµατική είναι η ανταπόκριση της ψυχαναλυτικής σκέψης στο αίτηµα κλινικής εργασίας µε σωµατικούς ασθενείς και θεωρητικής κατανόησης της λειτουργίας της σωµατοψυχικής οντότητας. Αναφερθήκατε στην ψυχοσωµατική ως ειδικό κλάδο της ψυχανάλυσης. Θα έλεγα ότι αποτελεί έναν ειδικό κλάδο µε την έννοια ότι προϋποθέτει εξειδίκευση και εκπαίδευση. Θα µπορούσε ίσως να θεωρηθεί ειδικός κλάδος και επειδή ασχολείται µε µία ειδική κλινική οντότητα, την κλινική της χρηστικής σκέψης, της θεµελιώδους κατάθλιψης, της ανεπάρκειας ή κάµψης των ψυχικών και συναισθηµατικών διεργασιών που συναντάµε στην ψυχική λειτουργία ασθενών που παρουσιάζουν χρόνια ή οξέα νοσήµατα. Ωστόσο ένας τέτοιος διαχωρισµός θα δηµιουργούσε την εντύπωση ότι υπάρχουν ανάλογοι διαχωρισµοί εντός της ψυχικής λειτουργίας. Η κλινική εµπειρία δείχνει ότι η χρηστική σκέψη, οι κινήσεις αποεπένδυσης ή µορφολογικής παλινδρόµησης, το τραυµατικό δυναµικό για το οποίο µίλησε ο Fain, η ανάπτυξη τέλος τάσεων εκφόρτισης προς το σώµα, αποτελούν εν δυνάµει στοιχεία κάθε ψυχικής οργάνωσης. Αυτές οι ψυχικές κινήσεις ή µεταβάσεις, οι περιοχές κάµψης της ψυχικής οργάνωσης, συχνά καλυµµένες από µία λιγότερο ή περισσότερο νευρωτική, συµβολοποιηµένη λειτουργία, µπορούν να εµφανισθούν στο πλαίσιο γενικότερα της ψυχαναλυτικής εργασίας και µεταβιβαστικής σχέσης. Η ψυχοσωµατική σκέψη, όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, απαντά σε αιτήµατα εµβάθυνσης και επέκτασης της ψυχαναλυτικής θεωρίας και θεραπευτικής του ναρκισσισµού, των διαταραχών του Εγώ, των µεταιχµιακών και τραυµατικών διαταραχών. Η ψυχοσωµατική σκέψη προσπαθεί εν τέλει να κατανοήσει γενικότερα τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της σωµατοψυχικής οντότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτάθηκαν, από τους Marty, Fain, De M Uzan και στην συνέχεια κυρίως από τον Claude Smadja, ορισµένες διαφοροποιήσεις στο θεωρητικό επίπεδο της µεταψυχολογίας. Στην φροϋδική µεταψυχολογία, η εµφάνιση πρωτογενών τρόπων λειτουργίας, µαζικής παλινδρόµησης και των αντίστοιχων ψυχικών, νοητικών ή και σωµατικών συµπτωµάτων, εξηγείται και ερµηνεύεται ως προϊόν της δράσης ασυνείδητων φαντασιώσεων, δηλαδή ενός υποκειµενικού µορφώµατος το οποίο ενέχει ψυχική αξία και εντός του οποίου διατυπώνεται η συγκρουσιακότητα της ασυνείδητης επιθυµίας. Η ψυχοσωµατική µεταψυχολογία, η οποία κινείται στην γραµµή σκέψης του Freud σχετικά µε την ενεστώσα νεύρωση, θεωρεί ότι ορισµένες καταστάσεις αποδιοργάνωσης, οι τραυµατικές καταστάσεις και η εκδήλωση σωµατικών νοσηµάτων, δηλώνουν την διακοπή της ψυχικής λειτουργίας. Πρόκειται για µία σιγή του ψυχικού οργάνου, µια παύση των δυναµικών διεργασιών, των επενδύσεων, των διεργασιών υποκειµενοποίησης και αντικειµενοποίησης, σύµφωνα µε τους όρους του Α.Green. Παράγεται έτσι συρρίκνωση 2

3 και πάγωµα των διεργασιών µέσα από τις οποίες κατά την εξέλιξη στην πορεία της ζωής, αναδύεται η ψυχική ζωή και οργανώνεται η ψυχική τοπική. Μπορούµε να πούµε ότι οι διαφοροποιήσεις της ψυχοσωµατικής µεταψυχολογίας προτείνουν επέκταση της φροϋδικής µεταψυχολογίας και όχι τροποποίηση της. Ένα παράδειγµα είναι η έννοια του ασυνειδήτου. Στον Freud το ασυνείδητο ή το εκείνο, οργανώνονται και λειτουργούν σε επαφή και σχέση µε το σώµα, έχοντας ως υπόβαθρο εκπροσώπους του σώµατος, µέσω δηλαδή της ενορµητικής διεργασίας. Στην θεωρία του Marty, το ασυνείδητο περιλαµβάνει αυτό καθαυτό το σώµα και τις λειτουργίες του. Εξάλλου, o Marty θεωρεί το ένστικτο της ζωής πέραν αλλά και ένθεν των ενορµήσεων, ως µία πρωταρχική τάση της σωµατοψυχικής οντότητας, γύρω από την οποία και µέσω των πρώιµων σχέσεων και βιωµάτων, αναπτύσσεται µία διεργασία ψυχικοποίησης, µε τελικό αποτέλεσµα τη συγκρότηση των ψυχικών συστηµάτων όπως περιγράφονται από την ψυχανάλυση. Υπό αυτή την έννοια, από κλινική και θεωρητική άποψη, η ψυχοσωµατική δεν είναι ένας ειδικός κλάδος αλλά µία ψυχαναλυτική οπτική. Μάλιστα το επόµενο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής στην Ισπανία, έχει ως θέµα αυτή ακριβώς την διάσταση, ότι δηλαδή η ψυχοσωµατική είναι µία ψυχαναλυτική άποψη, µια οπτική γωνία. Νοµίζω ότι εκτός του πεδίου της κλινικής εργασίας και θεραπευτικής τεχνικής µε σωµατικά πάσχοντες, οι διαφοροποιήσεις που εισάγει η ψυχοσωµατική απορρέουν από την ίδια την ψυχαναλυτική σκέψη και πράξη και εντάσσονται σε αυτήν. Δ : Η ψυχοσωµατική σκέψη έδωσε ώθηση στην ψυχαναλυτική σκέψη γενικότερα; Σκέπτοµαι ότι στη γαλλική ψυχανάλυση ένα βασικό κείµενο, εκείνο για την δηµιουργία της φαντασίωσης, το «Πρελούδιο στη φαντασιωτική ζωή» γράφτηκε από τον Michel Fain, έναν «ψυχοσωµατιστή». ΙΚ : Θα έλεγα ότι η ίδια η ψυχοσωµατική κλινική, η προσπάθεια κατανόησης και θεραπευτικής προσέγγισης των µηχανισµών ή των ελλειµµάτων που συνδέονται µε την χρηστική σκέψη, την θεµελιώδη κατάθλιψη, τις κινήσεις αποδιοργάνωσης και εκφόρτισης των διεγέρσεων προς την συµπεριφορά ή το σώµα, αναλογεί στην διερεύνηση και την κατανόηση των µηχανισµών της ψυχικής οικονοµίας, των ενορµητικών κινήσεων, της λειτουργίας του προσυνειδητού ή του Εγώ της δεύτερης τοπικής, της νοηµατοδότησης καθώς και της σύνδεσης µεταξύ αναπαραστάσεων και συναισθήµατος. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο έχει συνεισφέρει η ψυχοσωµατική σκέψη στην ψυχανάλυση, είναι η κατανόηση της λειτουργίας της µεταβίβασης και της αντιµεταβίβασης σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν σηµαντικά ελλείµµατα ψυχικής οργάνωσης, όπως στην περίπτωση της οριακής διαταραχής. Eπίσης η ψυχοσωµατική προσέγγιση επιτρέπει, βοηθά όπως λέγαµε νωρίτερα, την κατανόηση και τη δυνατότητα επεξεργασίας εντός της θεραπευτικής σχέσης, στοιχείων ή στιγµών ασυνέχειας, κάµψης και ανεπάρκειας της ψυχικής λειτουργίας, τα οποία εµφανίζονται ακόµη και στο κλινικό υλικό αναλυόµενων µε νευρωτική κατά τα άλλα οργάνωση. Αναφερθήκατε στο έργο του M.Fain. Θα θυµηθούµε ότι την δηµοσίευση του αναφερθέντος άρθρου και ορισµένων άλλων σχετικών κειµένων, θα ακολουθήσει, τρία χρόνια αργότερα, το 1974, η έκδοση ενός έργου αναφοράς στην ψυχοπαθολογία του βρέφους: «Το παιδί και το σώµα του» των Fain, Kreisler και Soulé. Ο Michel Fain, µέσα από την εξέταση ψυχοσωµατικών διαταραχών της πρώιµης ηλικίας, του µηρυκασµού και της αϋπνίας του βρέφους, ανέλυσε τη συµβολή της µητρικής λειτουργίας στην ανάπτυξη της φαντασιωτικής ζωής και των αναπαραστάσεων. Το Πρελούδιο του Fain, η εισαγωγή σε αυτές τις θεµελιώδεις ενδοψυχικές λειτουργίες, συνδέεται µε τις εναλλαγές, τους 3

4 ρυθµούς ή την µουσικότητα των διαφόρων µορφών που λαµβάνει η λειτουργία της µητέρας, που φροντίζει, που αισθάνεται και γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων και του συναισθήµατος, περιβάλλει, κινητοποιεί, ικανοποιεί αλλά και ηρεµεί, το παιδί της, την σχέση µαζί του καθώς και τον ίδιο της τον ψυχισµό. Ο Fain µαζί µε την Braunsweik, ανέλυσαν την σύνδεση µεταξύ της ανάδυσης της ψυχικής ζωής και της δυνατότητας της µητέρας να υπάρξει ως «µητέρα της ηµέρας», αφοσιωµένη στο παιδί της και ως «µητέρα της νύχτας», όπου ξαναβρίσκει την ικανοποίηση της ερωτικής επιθυµίας στην σχέση µε τον σύντροφό της. Εισάγονται έτσι η λειτουργία του τρίτου και η διεργασία των πρωτογενών ταυτίσεων. Από θεωρητική άποψη οι προτάσεις του Fain είναι ένα πρελούδιο στην φροϋδική µεταψυχολογία, οι δε διεργασίες που περιγράφει αποτελούν προοίµιο, εισαγωγή στην δηµιουργία του ψυχικού οργάνου. Παράδειγµα διαλόγου µεταξύ ψυχοσωµατικής και ψυχανάλυσης είναι το έργο ορισµένων ψυχαναλυτών οι οποίοι µάλιστα δεν είναι ψυχοσωµατιστές. Παράδειγµα, το έργο του Cesar και της Sara Botella γύρω από την εικονοπλασία και την µορφολογική παλινδρόµηση, του René Rousillon γύρω από το αντικείµενο, ή του André Green, γύρω από την έννοια και την κλινική του αρνητικού, της νεκρής µητέρας, της λευκής ψύχωσης, των οριακών καταστάσεων. Όλα αυτά έδωσαν δυνατότητες διεύρυνσης και συνδέσεων µεταξύ της ψυχαναλυτικής και της ψυχοσωµατικής σκέψης. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά µία παρατήρηση που προέρχεται από την εµπειρία των επιστηµονικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ψυχοσωµατικής Εταιρείας. Στο πλαίσιο των συνεργασιών και των σεµιναρίων που οργανώνονται, βλέπουµε ότι η ψυχοσωµατική προσέγγιση, η συζήτηση γύρω από τα κλινικά και θεωρητικά ζητήµατα της ψυχοσωµατικής, ανακινεί στους συναδέλφους που συµµετέχουν, την σκέψη και την επιθυµία διερεύνησης της ψυχανάλυσης αλλά και εκπαίδευσης σε αυτήν. Δ : Μπορείτε να µας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία της γαλλικής ψυχοσωµατικής σχολής; ΙΚ : Η ιστορία της ψυχοσωµατικής σχολής του Παρισιού ξεκινά την δεκαετία του πενήντα µέσα από την κλινική εργασία και την κλινική παρατήρηση σωµατικών ασθενών. Οι πρωτεργάτες της γαλλικής ψυχοσωµατικής, ο Marty, ο Fain, ο De M Uzan και ο David, ασχολήθηκαν στο πλαίσιο της νοσοκοµειακής εργασίας τους αρχικά µε ασθενείς µε κεφαλαλγίες και ραχιαλγίες καθώς και µε αλλεργικούς ασθενείς. Οι νόσοι αυτές απετέλεσαν τις πρώτες κλινικές οντότητες που περιγράφηκαν στην ψυχοσωµατική βιβλιογραφία. Ακολουθούν παρουσιάσεις και δηµοσιεύσεις βασισµένες σε αυτές τις κλινικές παρατηρήσεις. Το 1963 εκδίδεται το έργο «Η ψυχοσωµατική διερεύνηση» των Marty, De M Uzan και David. Τον Δεκέµβριο του 1972 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ψυχοσωµατικής, η IPSO, από τον Marty και τον Fain, και, το 1978 άρχισε η λειτουργία του Νοσοκοµείου του Ινστιτούτου, το Hôpital Poterne des Peupliers. Παράλληλα ξεκίνησε το πρόγραµµα εκπαίδευσης στην ψυχοσωµατική. Στενός συνεργάτης του Marty ήταν ο Léon Kreisler ο οποίος ανέλαβε το τµήµα της ψυχοσωµατικής του παιδιού και βέβαια, οι Catherine Parat, Denise Braunschweig, Rosine Debray, Marilia Aisenstein, Άννα Ποταµιάνου και οι Robert Asséo, Νίκος Νικολαΐδης, Claude Smadja, Gérard Szwec και Jacques Press που απετέλεσαν τον πυρήνα των βασικών συνεχιστών του έργου του Marty. Τέλος το 1991 ξεκίνησε η έκδοση της Revue Française de Psychosomatique. Τώρα, το κλινικό µέρος των δραστηριοτήτων της IPSO έχει ενταχθεί στην τοµεοποιηµένη υπηρεσία Association de Santé Mentale του 13 ου διαµερίσµατος του Παρισιού. Παρατηρείται δηλαδή στο Παρίσι όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, µία πλαισίωση 4

5 και στήριξη της ψυχοσωµατικής, από υπηρεσίες υγείας του Δηµοσίου. Σήµερα, δέκα χρόνια µετά την δηµιουργία της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής, υπάρχουν έξι εκπαιδευτικές οµάδες (groupes formateurs), στο Παρίσι, στην Τουλούζη, στην Γενεύη, στην Βαρκελώνη και στην Μαδρίτη, στην Αθήνα και πρόσφατα στο Buenos Aires της Αργεντινής. Ίσως ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ενδιαφέροντος προς την ψυχοσωµατική είναι το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η οργάνωση και η εκπαίδευση αντίστοιχων οµάδων στην Μόσχα, την Κωνσταντινούπολη και την Λυών. Δ: Η ψυχοσωµατική υπάρχει και σε άλλες ψυχαναλυτικές σχολές πλην της γαλλικής. Μπορείτε να µας δώσετε πληροφορίες; ΙΚ : Βεβαίως υπάρχει σε άλλες ψυχαναλυτικές σχολές όπως επίσης υπάρχουν ορισµένες ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις στη διασυνδετική ψυχιατρική και την ψυχοσωµατική ιατρική. Στον ψυχαναλυτικό χώρο, αναπτύχθηκε από την δεκαετία ήδη του τριάντα, η ψυχοσωµατική σκέψη και στην Αµερική. Βασικός εκπρόσωπος της είναι η σχολή του Σικάγο. Οι θεωρητικές της βάσεις ετέθησαν στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα από τον Franz Alexander και την Helen Dunbar, οι οποίοι πρότειναν την σύνδεση συγκεκριµένων µορφών συναισθηµατικής λειτουργίας και συγκεκριµένων τύπων προσωπικότητας µε συγκεκριµένες µορφές σωµατικής παθολογίας. Έτσι, προτάθηκε η έννοια της «νεύρωσης οργάνου», έννοια βεβαίως που διατυπώθηκε αρχικά από τον Ferenzci. Οι Alexander και Dunbar, όπως επίσης ο Felix Deutch αναγνωρίζουν στην βάση αυτών των µορφών συναισθηµατικής λειτουργίας και προσωπικότητας, την ύπαρξη πρώιµων τραυµατικών βιωµάτων και σηµαντικών ναρκισσιστικών ελλειµµάτων, που προκαλούν ανεπάρκεια των ψυχικών λειτουργιών. Η προσέγγισή τους ωστόσο διαφοροποιείται από την γαλλική ψυχοσωµατική σχολή, καθώς θεωρούν ότι η εκδήλωση των οργανικών νοσηµάτων συνδέεται µε ενδοψυχικές συγκρούσεις. Με άλλα λόγια η οπτική αυτή διαφοροποιείται από την σχολή του Marty όπου κεντρικό ρόλο διαδραµατίζει η ιδέα του «παγώµατος» της ψυχικής δυναµικής που παρατηρείται στην χρηστική σκέψη. Μεγαλύτερη συνάφεια παρουσιάζει η προσέγγιση του Σιφναίου και του Nemiah το 1973, µε την έννοια της «αλεξιθυµίας». Όµως το ερώτηµα της ψυχοσωµατικής λειτουργίας υπάρχει και έχει εξετασθεί, από αρκετούς άλλους ψυχαναλυτές, όπως τον George Groddeck, που υποστήριξε ότι το σωµατικό σύµπτωµα έχει συµβολική σηµασία, τον Winnicott µέσα από τις έννοιες της κατάρρευσης και της αναδίπλωσης που επιφέρει το πάγωµα των ψυχικών διεργασιών, στον αντίποδα της λειτουργίας της παλινδρόµησης µέσα από την οποία µπορούν να κρατηθούν οι σχέσεις µε το αντικείµενο, τον Bion µε την λειτουργία Α και την αδυναµία διαχείρισης των ενδογενών και εξωγενών διεγέρσεων, έως πιο πρόσφατα από την Joyce McDougall, η οποία αναφέρθηκε στην αρχαϊκή υστερία και την εκφόρτιση προς το σώµα συναισθηµατικών καταστάσεων οι οποίες έχουν αποκλειστεί από την ψυχική διεργασία. Υπάρχει επίσης ένα ρεύµα της σηµερινής ψυχοσωµατικής ιατρικής και της διασυνδετικής ιατρικής που ακολουθεί µία ψυχοδυναµική προσέγγιση, εστιάζοντας για παράδειγµα στους ψυχικούς µηχανισµούς άµυνας ή σε συγκεκριµένους τύπους προσωπικότητας, οι οποίοι θεωρείται ότι συνδέονται µε την εµφάνιση µίας νόσου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναφέρουµε την ανάπτυξη της ψυχοσωµατικής στην Γερµανία, όπου λειτουργούν πολλά νοσοκοµειακά τµήµατα ψυχοδυναµικής ψυχοσωµατικής ιατρικής. Τέλος ας αναφέρουµε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των δηµοσιεύσεων κειµένων γύρω από την ψυχοσωµατική στο International Journal of Psychoanalysis. 5

6 Δ : Το Συνέδριο που οργανώσατε είχε ως θέµα την Ψυχαναλυτική Θεραπευτική Τεχνική σε σωµατικά πάσχοντες ασθενείς. Η ψυχοσωµατική προσέγγιση διαφοροποιεί την θεραπευτική τεχνική της από την κλασική ψυχανάλυση. Μπορείτε να µας δώσετε κάποια βασικά στοιχεία γύρω από αυτό; ΙΚ : Η επιλογή του θέµατος του συνεδρίου, προήλθε από το αντίστοιχο ερώτηµα, θέµα συζήτησης και αίτηµα των συναδέλφων ψυχαναλυτών και συναδέλφων που εργάζονται κλινικά µε ασθενείς µε σωµατικές νόσους. Πρόκειται για µία θεραπευτική τεχνική η οποία διαφοροποιείται και συγχρόνως έχει ως έρεισµα, θα λέγαµε, την κλασική ψυχανάλυση. Αν και σκέπτοµαι ότι ο ίδιος ο χαρακτηρισµός «κλασική ψυχανάλυση» δηµιουργεί κάποια ερωτήµατα. Ποιά είναι η κλασσική ψυχανάλυση, ποιά είναι τα όρια της και, συνεπώς, πότε παύει να είναι µια τεχνική κλασσική ψυχαναλυτική. Όπως ακούσαµε από τις εισηγήσεις του συνεδρίου, οι διαφορές είναι απότοκες της ψυχοσωµατικής κλινικής και της παρατηρούµενης ευθραυστότητας της σωµατοψυχικής οργάνωσης. Στην ψυχοσωµατική κλινική, αντί της ισοµερώς κυµαινόµενης προσοχής, της συνειρµικής λειτουργίας του ζωντανού λόγου, της πολυσηµίας του υλικού της συνεδρίας που χαρακτηρίζουν την ψυχαναλυτική διεργασία, υπάρχει συχνά στον αναλυτή εστίαση της προσοχής και αναπτύσσεται µια διεργασία ενεργού αντίληψης των καταστάσεων της µεταβιβαστικής σχέσης. Στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική, όπως στην ψυχανάλυση, η ανάπτυξη παλινδροµικών κινήσεων, εντός της θεραπευτικής σχέσης και ενδοψυχικά, είναι µέρος της θεραπευτικής τεχνικής. Ωστόσο στην ψυχοσωµατική, σύµφωνα µε την ψυχική οικονοµία και την δυνατότητα ανακίνησης ή διατήρησης των επενδύσεων του ασθενούς, καλούµεθα να σκεπτόµαστε, να συναισθανόµαστε και να δηµιουργούµε συνθήκες επαρκούς στήριξης αυτών των παλινδροµικών κινήσεων, έτσι ώστε να µην µεταβληθούν σε κινήσεις αποδιοργάνωσης. Στην εισήγησή του ο Claude Smadja, µας µίλησε για εναν τύπο ερµηνείας την δραµατική ερµηνεία. Αυτή αποβλέπει στην ανακίνηση της ψυχικής ζωής και στην άρση της κατάστασης υπερκορεσµού του συστήµατος του προσυνειδητού από ψυχικά µη µεταβολίσιµα στοιχεία και από αντιληπτικά δεδοµένα που προκύπτουν από την αµυντική αγκίστρωση στην αντιληπτική λειτουργία. Με ανάλογο τρόπο ακούσαµε τον Gérard Szwec να αναφέρεται στην τεχνική του ψυχοδράµατος στην ψυχοσωµατική. Το υλικό γύρω από το οποίο εργαζόµαστε, πολύ συχνά αφορά στο πραγµατικό, στο σωµατικό βίωµα και το αντιληπτικό δεδοµένο. Αντίστοιχα οι συνδέσεις και η εργασία νοηµατοδότησης περιστρέφονται γύρω από αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να πρόκειται περισσότερο για επεξεργασία αντιληπτικών και λιγότερο αναπαραστατικών συνειρµών. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται η δυνατότητα µίας σταδιακής υποκειµενικοποίησης των βιωµάτων και των προσλαµβανόµενων ερεθισµάτων. Στην πορεία της θεραπευτικής σχέσης, η ψυχοσωµατική θεραπευτική τεχνική αποβλέπει στη µετάβαση σε µία ψυχαναλυτική τεχνική. [Δηλαδή, εάν τοποθετούσαµε την τεχνική της ψυχοσωµατικής ως προς την ψυχαναλυτική µεταψυχολογία, θα µπορούσαµε να πούµε ότι προοδευτικά συντίθεται, κατασκευάζεται η διαθεσιµότητα ενός τόπου εντός του οποίου θα µπορέσει να διαµορφωθεί ο χώρος µίας µεταβατικής τοπικής και σταδιακά ο χώρος της τοπικής του ψυχικού οργάνου. Δ : Αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα στους κόλπους της ψυχαναλυτικής ψυχοσωµατικής; Υπάρχουν αν όχι αποδείξεις, τουλάχιστον ενδείξεις, για την αποτελεσµατικότητα των ψυχοσωµατικών θεραπειών; Καταλαβαίνουµε όλοι ότι αυτό είναι 6

7 ένα πολύ φλέγον ζήτηµα, καθώς εµπλέκει θέµατα πολιτικών γύρω από την υγεία γενικότερα. ΙΚ : Η έρευνα στην ψυχοσωµατική και ιδίως την έρευνα των θεραπευτικών αποτελεσµάτων, αποτελεί µεγάλο θέµα για µελέτη σε πολλά επίπεδα, εννοιολογικά, µεθοδολογικά, κλινικής και βεβαίως της ακολουθούµενης θεραπευτικής τεχνικής και του πλαισίου. Πριν να υπάρξει η ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική πρακτική, τα ίδια ερωτήµατα έχουν τεθεί και για την ψυχανάλυση. Όπως λέτε, για την ψυχοσωµατική τίθεται επίσης το ζήτηµα της αξιολόγησης και της συµµετοχής της στην παροχή υπηρεσιών υγείας στα σωµατικά νοσήµατα. Στο παρελθόν και από τον καιρό του Marty, υπήρξαν ορισµένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της ψυχικής οργάνωσης, της ψυχοσωµατικής τάξης θα λέγαµε, σε οµάδες ασθενών. Παράδειγµα, η έρευνα του Jasmin για τον καρκίνο του µαστού, το 1990, ή στο Bilbao η χρήση της κλίµακας ψυχοσωµατικής ταξινόµησης του Marty σε σωµατικούς ασθενείς µε διάφορες αρχικές διαγνώσεις. Τα ευρήµατα δείχνουν να επιβεβαιώνουν την ψυχοσωµατική σκέψη. Επίσης υπάρχουν παγκοσµίως, όπως και στην Ελλάδα, πολλές έρευνες ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης που χρησιµοποιούν δοκιµασίες, για παράδειγµα το τεστ του Rorschach, που επιτρέπουν την ψυχοδυναµική διερεύνηση της λειτουργίας της προσωπικότητας, σε διάφορες οµάδες οργανικών ασθενών. Ως προς την διερεύνηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος στην ψυχοσωµατική, ήδη στο ευρύτερο πεδίο της ψυχοσωµατικής, τα συµπεράσµατα και οι σχετικές προτάσεις στην βιβλιογραφία, είναι φειδωλά. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε την συνεχή και αυξανόµενη προσπάθεια τεκµηρίωσης της σηµασίας της ψυχικής λειτουργίας για την διατήρηση της σωµατικής υγείας ή την εκδήλωση σωµατικών νοσηµάτων. Σαν δηλαδή να αποδεικνύεται ευκολότερα ή να γίνεται ευκολότερα αποδεκτό, ότι µπορεί να νοσεί κανείς και εξ αιτίας της ψυχικής του δυσλειτουργίας, παρά ότι η µεταβολή της ψυχικής λειτουργίας µπορεί να επηρεάσει ένα σωµατικό νόσηµα. Στην ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική, το βασικό πεδίο έρευνας προέρχεται κατά κύριο λόγο από την κλινική εργασία και την επεξεργασία των δεδοµένων της. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοσωµατικής καθώς και σε κάθε µία από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οργανώνονται οµάδες εργασίας όπου συµµετέχουν συνάδελφοι από διάφορες χώρες και όπου παρουσιάζονται και συζητώνται αναλυτικά, παραδείγµατα κλινικής εργασίας. Αυτή η µορφή εργασίας δεν έχει βεβαίως δοµή ερευνητικού πρωτοκόλλου. Το βασικό όφελος που αποκοµίζουν οι συµµετέχοντες στις οµάδες αυτές εργασίας είναι η επεξεργασία της κλινικής τους πρακτικής, η κατανόηση της θεραπευτικής λειτουργίας, της πορείας και των αποτελεσµάτων των θεραπειών και η απότοκη θεωρητική επεξεργασία. Η εµπειρία µας από τις οµάδες αυτές είναι ιδιαίτερα εµπλουτιστική. Σε ένα περισσότερο δοµηµένο ερευνητικά επίπεδο, µπορούµε να σκεφθούµε την µετα-ανάλυση των δεδοµένων και ενδεχοµένως την παραγοντοποίησή τους, όπως γίνεται σε ερευνητικές προσεγγίσεις της IPA. Αυτό κατά την γνώµη µου είναι θεµιτό, υπό τον όρο ότι η µεθοδολογία της µεταανάλυσης, να ακολουθεί και να µην προκαθορίζει το βασικό κλινικό έργο. Δηλαδή, το σκεπτικό του πρωτοκόλλου της µετα-ανάλυσης δεν πρέπει να αντικαθιστά την κλινική, ψυχαναλυτική και ψυχοσωµατική σκέψη. Αλλά, αν υποτεθεί ότι έχουµε συγκεντρώσει και παραγοντοποιήσει τα δεδοµένα της µετα-ανάλυσης, το επόµενο ερώτηµα που θα τεθεί είναι τι, πώς και ιδίως µε ποιο σκεπτικό, θα επιχειρηθεί να συνδεθεί µία θεραπευτική τεχνική ή ένα µέρος του κλινικού υλικού µε την βελτίωση ή την επιδείνωση ενός νοσήµατος. Συχνά, προσπαθώντας ίσως να εξασφαλισθούν κριτήρια δηµοσιευσιµότητας, ακαδηµαϊκής αποδοχής ή και αποδοχής στο επίπεδο των πολιτικών της υγείας, δίδεται περισσότερη έµφαση στους βιολογικούς µηχανισµούς - απορρύθµισης του ανοσοποιητικού ή του καρδιαγγειακού συστήµατος εξ αιτίας του στρες για παράδειγµα - 7

8 αφήνοντας την αξιολόγηση των ψυχικών διεργασιών σε µία γενικότητα κρυµµένη πίσω από την σταθµισµένη µέτρηση. Η δηµοσίευση των ερευνών αυτών είναι σε κάθε περίπτωση θετική, καθώς υποδεικνύει την επίδραση της ψυχικής λειτουργίας στη βιολογική δυσλειτουργία. Πολλές από τις έρευνες αυτές, δεν είναι ψυχαναλυτικές, καθώς στηρίζονται µόνον στην χρήση ψυχοδυναµικών εργαλείων αξιολόγησης και δεν αναλύουν ή δεν χρησιµοποιούν κλινικό ψυχαναλυτικό υλικό. Όµως, νοµίζω ότι είναι ευθύνη των ψυχαναλυτών και προς όφελος του έργου τους, να είναι παρόντες και να συµµετέχουν στις αναζητήσεις που πραγµατοποιούν συνάδελφοι και ερευνητές άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι εµπνέονται και προσπαθούν να εντάξουν στον δικό τους τρόπο σκέψης, στοιχεία από την ψυχαναλυτική ψυχοσωµατική σκέψη. Έτσι, εδώ ξεκινά ένα άλλο τµήµα ενός ερευνητικού έργου που επιχειρεί να µελετήσει τέτοιες συνδέσεις. Ένα αµφίδροµο έργο µεταφοράς, µετάφρασης θα έλεγα, των δεδοµένων και του νοήµατός τους, µεταξύ των δύο πεδίων. Ανακαλύπτοντας και δηµιουργώντας τα ενδιάµεσα πεδία και τους εν δυνάµει τρόπους σύνδεσής τους. Ένα θεµελιώδες και απαραίτητο αντικείµενο έρευνας είναι η σχέση ψυχανάλυσης και ψυχοσωµατικής. Και αυτό διότι, ας το επαναλάβουµε, η κλινική της ψυχοσωµατικής έχει ως βάση, ως θεραπευτικό εργαλείο, ως θεωρία αναφοράς των παραλλαγών τεχνικής που προτείνει, την ψυχαναλυτική κλινική. Εξάλλου, τίθεται και το αντίστροφο ερώτηµα και συγκεκριµένα σε ποιο επίπεδο µπορεί η ψυχοσωµατική σκέψη να εµπνεύσει την ψυχανάλυση. Στον διάλογο αυτ ο εντάσσεται και το θέµα του εποµένου συνεδρίου της ΕΨΣΕ, στις 17 και 18 Μαΐου 2013, που είναι η «Σχέση ενοχής και σωµατοποίησης», δηλαδή ενός βασικού εννοιολογικού και κλινικού ψυχαναλυτικού στοιχείου και της ψυχοσωµατικής κλινικής. Θα συµµετάσχουν οι Cesar Botella, Claude Smadja, Άννα Ποταµιάνου, Μαρίνα Παπαγεωργίου και Μαρίλια Aisenstein, καθώς επίσης τα µέλη της Εταιρείας. Δ : Προαναγγέλλεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούµε για αυτή την συζήτηση και ελπίζουµε να επανέλθουµε µε την ευκαιρία του νέου συνεδρίου της ΕΨΣΕ. ΙΚ : Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που µας δώσατε να θίξουµε κάποια από τα ζητήµατα της ψυχαναλυτικής ψυχοσωµατικής θεωρίας και τεχνικής. 8

Σημειώσεις Ψυχοσωματικής Η προσέγγιση της Γαλλικής Ψυχοσωματικής Σχολής. Ιάκωβος Κλεώπας, PhD. Εισαγωγή

Σημειώσεις Ψυχοσωματικής Η προσέγγιση της Γαλλικής Ψυχοσωματικής Σχολής. Ιάκωβος Κλεώπας, PhD. Εισαγωγή Σημειώσεις Ψυχοσωματικής Η προσέγγιση της Γαλλικής Ψυχοσωματικής Σχολής. Ιάκωβος Κλεώπας, PhD Εισαγωγή Η κλινική και θεωρητική προσέγγιση της γαλλικής ψυχοσωματικής σχολής αναπτύχθηκε στην βάση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία δελτίο περιεχόµενα Συνέδριο της Γερµανικής Ψυχαναλυτικής Ενώσεως, Bad Homburg, Νοέµβριος 2011 Νίκος Τζαβάρας Διαπολιτισµική ψυχανάλυση στη Γερµανική Ψυχαναλυτική Ένωση Πολυτίµη Ζέη Αναπαραγωγή και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας περιεχόµενα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας περιεχόµενα δελτίο περιεχόµενα περιεχόµενα 6ο Συνέδριο ΕΨΕ Η ερμηνεία στην Ψυχανάλυση Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ντένυ Πάνιτς Η ερµηνεία στις πρώτες ψυχαναλυτικές συνεντεύξεις Σπύρος Μητροσύλης Ψυχαναλυτικός διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3o ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MARILIA AISENSTEIN, CLAUDE SMADJA 1ο μέρος, Marilia Aisenstein Το κείμενο του Claude Smadja, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Τι είναι η Ψυχανάλυση; Σε ποιους απευθύνεται η Ψυχαναλυτική Θεραπεία; Οι πιο σηµαντικές ανακαλύψεις και καινοτοµίες του Freud Το Ασυνείδητο Τα Πρώιµα Παιδικά Βιώµατα Η Ψυχοσεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταβίβαση, ένα µεταβατικό πεδίο στην διατοµή της ψυχανάλυσης και των νευροεπιστηµών 1. Ιάκωβος Κλεώπας

Η µεταβίβαση, ένα µεταβατικό πεδίο στην διατοµή της ψυχανάλυσης και των νευροεπιστηµών 1. Ιάκωβος Κλεώπας Η µεταβίβαση, ένα µεταβατικό πεδίο στην διατοµή της ψυχανάλυσης και των νευροεπιστηµών 1 Ιάκωβος Κλεώπας Στο σύγχρονο βιβλιογραφικό ρεύµα γύρω από το θέµα της νευροψυχανάλυσης, µπορούµε να παρατηρήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας δελτίο περιεχόμενα Σημείωμα της σύνταξης Επιστημονικό συμπόσιο της ΕΨΕ και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ) Αθήνα, 18-19/02/2011 Ruggero Levy «Εφηβεία, ναρκισσισμός και πολιτισμική πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Για τους ευνόητους λόγους της διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, η κλινική περίπτωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Αριστέα ΣΚΟΥΛΙΚΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία των επεξεργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1 δελτίο περιεχόµενα Εκδήλωση της ΕΨΕ Μνεία André Green 23 Μαρτίου 2012 Άννα Ποταµιάνου Αναφορές στο έργο και την πορεία του André Green Σάββας Σαββόπουλος Green André: Για το Αρνητικό. Εις µνήµην Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

( Der psychologische Versuch in der Psychiatrie ).

( Der psychologische Versuch in der Psychiatrie ). 1 Φιλοσοφική Σχολή Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Eιδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784 Τηλ: 210-7277640 Fax: 210-7277640 Ιστοσελίδα clin.psych@uoa.gr Ενηµερωτικό έντυπο Εκδότης: Ilse

Διαβάστε περισσότερα

Εµφάνιση ασθένειας στην αρχή µιας ψυχοθεραπείας. Gerard Szwec

Εµφάνιση ασθένειας στην αρχή µιας ψυχοθεραπείας. Gerard Szwec Εµφάνιση ασθένειας στην αρχή µιας ψυχοθεραπείας. Gerard Szwec Εκτεταµένη περίληψη της εισήγησης στο 3 ο Συµπόσιο της ΕΨΣΕ «Εκδήλωση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία» Πριν µερικά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου.

Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου. Ο ενορµητικός άξονας της επιθετικότητας: περί της ενορµήσεως του θανάτου. Νοέµβριος 2013 Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-ψυχαναλυτής 1 Π ΕΡΙ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Γενικά 2. Οι ψυχικές εντάσεις (διεγέρσεις) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Υγεία: Πολιτισµική δόµηση και ερµηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών

Φύλο και Υγεία: Πολιτισµική δόµηση και ερµηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών Ειρήνη Καµπριάνη- ηµοσθένης Αγραφιώτης Φύλο και Υγεία: Πολιτισµική δόµηση και ερµηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών Στην παρούσα εισήγηση µε θέµα την προσέγγιση του φύλου στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Τίτλος Εργασίας: Διαστάσεις συνεργασίας εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της ομάδας μας αλλά και των εταιρειών Balint των άλλων χωρών.

Τέλος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της ομάδας μας αλλά και των εταιρειών Balint των άλλων χωρών. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BALINT ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σημείωμα της σύνταξης Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο δεύτερο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ομάδας Balint. Η ομάδα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Διάλογοι για την Ψυχανάλυση Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Περίοδος Α τεύχος 6. Οκτώβριος 2014 ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Σημείωμα της Σύνταξης Η ομάδα ως σύνολο ψυχικών λειτουργιών:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία" 16 & 17 Μαΐου 2014

Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία 16 & 17 Μαΐου 2014 3o Συµπόσιο της εψσε - ipso p. marty "Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία" 16 & 17 Μαΐου 2014 Ασθένεια κατά κρίσεις και ασθένεια στο πλαίσιο προϊούσας αποδιοργάνωσης Σάββας Σαββόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης».

Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης». Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης». Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος ψυχαναλυτής O Winnicott σε ένα δικό του ποίημα, δείχνει να αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο ήµο Ηρακλείου».

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο ήµο Ηρακλείου». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική. Ηλικία. Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική. Ηλικία. Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία της Άννας Βήχα Θέμα: Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) Θέμα Εργασίας ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ TΟ ΒΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡ. ΑΡΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΚΡΗΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα