ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 404/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 404/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 404/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα Στράτου, Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ιωάννη Σαμέλη, Χρήστος Κωνσταντάτος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Δημητρίου Γιαννέλη, και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ελίζας Αλεξανδρίδου Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τμήμα Α, αν και προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Κορίνα Κασαλιά, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας-Ανίτας Ραφτοπούλου. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» από τις εταιρείες «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.». Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, Προϊστάμενος της Β Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. οικ. 4016/ γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και με βάση όσα αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, πρότεινε τη μη απαγόρευση της από γνωστοποιηθείσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός ). 1

2 Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. Με το με ημ. αρ. πρωτ. 3204/ έγγραφο, οι εταιρείες «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής «ΤΤ») και «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΔΕΜΚΟ») γνωστοποίησαν την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «Bestline»). Η Bestline ελέγχεται σήμερα αποκλειστικά από τη ΔΕΜΚΟ, η οποία κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη συμφωνία Μετόχων που υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2008 μεταξύ της ΔΕΜΚΟ και του ΤΤ, το ΤΤ θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Bestline σε ποσοστό 50%, μέσω της συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με αντίστοιχη παραίτηση της ΔΕΜΚΟ από το δικαίωμα προτίμησης επί των εκδοθησόμενων (συνεπεία της αύξησης) μετοχών. Συγκεκριμένα, το ΤΤ θα αναλάβει την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Bestline, ποσού ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία ευρώ και τιμή διάθεσης ευρώ έκαστη. Κατά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, το ΤΤ θα καταβάλει συνολικά το ποσό των ευρώ για τη συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Bestline και την απόκτηση με τον τρόπο αυτό του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Bestline θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκάστη και η η Bestline θα ελέγχεται από κοινού από τη ΔΕΜΚΟ και το ΤΤ. Μετά την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της από το ΤΤ, οι μέτοχοι της Bestline θα αποφασίσουν τη μετατροπή της σε Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων (ΕΠΠ) σύμφωνα με το ΠΔ/ΤΕ 2485/2002 (με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανωνύμων εταιρειών με κύρια δραστηριότητα την παροχή πιστώσεων. Με την έκδοση της Πράξης Διοικητή 2485/2002 διευρύνεται η κατηγορία των εταιρειών που επιτρέπεται να χορηγούν κατ επάγγελμα πιστώσεις και ενισχύεται περαιτέρω ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό), προβαίνοντας σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού της σκοπού, ο οποίος θα συνίσταται στην παροχή προϊόντων καταναλωτικής πίστης στην ελληνική αγορά, και θα υποβληθεί σχετική αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά τη μετατροπή της Bestline σε ΕΠΠ, το ΤΤ θα αναλάβει έναντι εύλογου ανταλλάγματος την προώθηση, μέσω του δικτύου των καταστημάτων του καθώς και των σημείων πώλησης των συνεργαζόμενων με το ΤΤ δικτύων, των πιστωτικών καρτών που θα εκδίδει η Bestline, βάσει σχετικής σύμβασης χρήσεως δικτύου που υπεγράφη μεταξύ του ΤΤ και της Bestline (άρθρο 6.1 Συμφωνίας). Παράλληλα,. Επιπλέον,. 2

3 Μέχρι τη μετατροπή της Bestline σε ΕΠΠ, καθώς επίσης και σε περίπτωση που δε χορηγηθεί τελικά από την Τράπεζα της Ελλάδος η σχετική άδεια, η Bestline θα αναλάβει, έναντι εύλογου ανταλλάγματος, υπηρεσίες προώθησης και διαχείρισης πιστωτικών καρτών που εκδίδει το ΤΤ βάσει σχετικής σύμβασης. Μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας ως ΕΠΠ, η Bestline θα εκτελεί όλες τις συνήθεις δραστηριότητες των ΕΠΠ. Συγκεκριμένα, η Bestline θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στην αγορά της καταναλωτικής πίστης, παρέχοντας χρηματοδοτήσεις σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών τους είτε μέσω της χορήγησης καταναλωτικών δανείων και πιστώσεων είτε μέσω της έκδοσης και χορήγησης πιστωτικών καρτών. Μετά την μετατροπή της Bestline σε ΕΠΠ θα μεταβιβασθούν σε αυτή οι έννομες σχέσεις (ι) των co-branded πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από την τράπεζα MILLENIUM σε συνεργασία με τη Bestline (περίπου πιστωτικές κάρτες με υπόλοιπο περί τα εκ. ευρώ) και (ιι) των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από το ΤΤ (περίπου πιστωτικές κάρτες με υπόλοιπο περί τα εκ. ευρώ). Η ανωτέρω συγκέντρωση συνίσταται στη μεταβολή του ελέγχου της Bestline από αποκλειστικό σε κοινό. Ο κοινός αυτός έλεγχος θα αντικατοπτρίζεται και στη διοίκηση της Bestline, δεδομένου ότι στη Σύμβαση αφενός μεν καθορίζεται η υποχρεωτική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Bestline, αφετέρου δε περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που καθιστούν υποχρεωτική τη σύμπραξη των μετόχων της και των υποδεικνυόμενων από αυτούς μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΜΚΟ και το ΤΤ συμφώνησαν: α) Τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Bestline (άρθρο 2.3 Συμφωνίας). β) Τον αριθμό και τον τρόπο υπόδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Bestline (άρθρο 4.1 Συμφωνίας). γ) Τα απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ της Bestline (άρθρα 4.4 και 4.5 Συμφωνίας). δ) Τον τρόπο άσκησης ελέγχου επί της Bestline και τη στελέχωσή της, ιδίως μετά τη μετατροπή της σε ΕΠΠ (άρθρο 4.2 συμφωνίας). Με τη συμφωνία της 24 Απριλίου 2008, ΔΕΜΚΟ και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποφάσισαν επίσης την εισαγωγή των μετοχών της Bestline στο ΧΑΑ, χωρίς αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (άρθρο 3.1 γ Συμφωνίας). Εφόσον επιτευχθεί τελικά η εισαγωγή των μετοχών της Bestline στο ΧΑΑ, η μετοχική σύνθεσή της θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: TT : 43% ΔΕΜΚΟ : 37% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ: 20% Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται ρητά στη γνωστοποίηση, τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη 3

4 λήψη αποφάσεων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την εισαγωγή των μετοχών της Bestline στο ΧΑΑ και ο έλεγχος θα εξακολουθεί να ασκείται από κοινού από τους πλειοψηφούντες μετόχους (ΔΕΜΚΟ και ΤΤ). Η ολοκλήρωση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης εξαρτάται από της επέλευση μιας σειράς γεγονότων: Η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 703/1977 (άρθρο Συμφωνίας). Κατά τη Γενική Συνέλευση της Bestline, που είχε προσκληθεί για την 2/5/2008, θα λαμβάνονταν κατά σειρά οι ακόλουθες αποφάσεις: (ι) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (άρθρο 1.1 Συμφωνίας), (ιι) μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ σε ευρώ η κάθε μία (άρθρο 1.1 Συμφωνίας), (ιιι) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά ποσό ευρώ, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ η κάθε μία, με τιμή διάθεσης ευρώ, με αντίστοιχη παραίτηση της ΔΕΜΚΟ από το δικαίωμα προτίμησης για συμμετοχή στην εν λόγω αύξηση (άρθρο Συμφωνίας). Εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την έγκριση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού το Διοικητικό Συμβούλιο της Bestline θα αποφασίσει τη διάθεση του συνόλου των εκδοθησόμενων συνεπεία της αύξησης μετοχών στο ΤΤ (άρθρο Συμφωνίας), καθορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας το ΤΤ θα πρέπει να προβεί στην ολοσχερή καταβολή του αντιτίμου των μετοχών αυτών με βάση την τιμή διάθεσης τους, ώστε να αποκτήσει με τον τρόπο αυτό το 50%, του μετοχικού κεφαλαίου της Bestline (άρθρο Συμφωνίας). Εντός τριάντα (30) ημερών από την πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Bestline για την τροποποίηση του καταστατικού της σκοπού και τη μετατροπή της σε ΕΠΠ, ενώ με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής θα υποβληθεί σχετική αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας στην Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 3.1 Συμφωνίας) Μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και πάντως εντός δεκαοκτώ (18) συνολικά μηνών από την εκ μέρους του ΤΤ καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των μετοχών της Bestline στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (άρθρο 3.1 Συμφωνίας). ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ Α. «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ως πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 Ν.3601/2007. Ο καταστατικός σκοπός του ΤΤ συνίσταται στη, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία, 4

5 διενέργεια άνευ περιορισμού ή άλλης διακρίσεως, του συνόλου των εργασιών και δραστηριοτήτων που εκάστοτε επιτρέπονται σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, ο καταστατικός σκοπός του ΤΤ περιλαμβάνει: 1) Αποδοχή, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα. 2) Χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή τη μεταξύ αυτών συνεργασία, καθώς και η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμών. 3) Λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων. 4) Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου. 5) Φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και γενικά περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών, διενέργεια συναλλαγών επί αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών. 6) Ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήματος, κεφαλαιαγοράς και γενικότερα στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα. 7) Παροχή υπηρεσιών αναδόχου, συμμετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, παροχή εμπορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκμίσθωσης θυρίδων και η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών του Ν.2396/1996 (ήδη Ν.3606/2007). Η δραστηριότητά του ΤΤ εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, ωστόσο η παραγωγή του ΤΤ σε πιστωτικές κάρτες και στη χορήγηση καταναλωτικών δανείων δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Το ΤΤ προωθεί τα προϊόντα του αφενός μεν μέσω του δικτύου των καταστημάτων του, αφετέρου δε μέσω του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με τα οποία το ΤΤ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας για την προώθηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων του μέσω του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα, η προώθηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών του ΤΤ πραγματοποιείται μέσω: 140 καταστημάτων που τηρεί σε 64 πόλεις της Ελλάδος 840 συνεργαζόμενων καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα Η διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έως την 30 η Ιουνίου 2009 έχει ως ακολούθως: Φιλιππίδης Άγγελος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος, 5

6 Καμινάρης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος Α, Εκτελεστικό μέλος, Μήτρεντσες Χρήστος, Αντιπρόεδρος Β, Εκτελεστικό μέλος, Ταπραντζής Ανδρέας, Μέλος, Μη εκτελεστικό, Χαλκιάς Ιωάννης, Μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος, Μη εκτελεστικό, Χατζημιχάλης Δημητριος Μέλος, Μη εκτελεστικό, Μιχαλοπούλου Αδαμαντία, Μέλος, Μη εκτελεστικό, Σπηλιόπουλος Βασίλειος, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Κοτσίρης Κωνσταντίνος, Μέλος, Μη εκτελεστικό, και Τσαγδής Ιωάννης, Μέλος, Μη εκτελεστικό. Το ΤΤ αποτελεί εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ήδη από 5/6/2006, βασικός δε μέτοχός του είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κατέχει το 34,04% του μετοχικού του κεφαλαίου. Δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος είναι η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε» (ΕΛΤΑ), που κατέχει το 9,90% του μετοχικού του κεφαλαίου (έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου). Το υπόλοιπο 56,06% του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΤ κατέχεται από επενδυτικό κοινό. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατέχει. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συμμετέχει με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε» (ΕΛΤΑ). Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συμμετέχει. Ο κύκλος εργασιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για το οικονομικό έτος 2007 ανήλθε σε ευρώ ,11 σε ατομική βάση και σε ευρώ ,26 σε ενοποιημένη, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Β.1. «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» Η ΔΕΜΚΟ είναι εταιρεία συμμετοχών. Δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη διενέργεια επενδύσεων δια της συμμετοχής της στο κεφάλαιο ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς επίσης και στην παροχή κάθε είδους υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου. Ο ακριβής καταστατικός σκοπός της έχει ως ακολούθως: 1) Επενδύσεις εν γένει δια της συμμετοχής στο κεφάλαιο ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό. 2) Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου, όπως η προς επίτευξη κέρδους εκπόνηση οποιασδήποτε φύσης οικονομικών και τεχνικών μελετών για λογαριασμό τρίτων, παροχή σ αυτούς συμβουλών και υπηρεσιών, οργάνωση επιχειρήσεων, οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων και κάθε άλλη συναφής εργασία. 3) Παροχή εγγυήσεων σχετικών προς τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 4) Οποιασδήποτε φύσης τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις. 5) Διαμεσολάβηση για τη μίσθωση χώρων διαμονής για διακοπές, είτε κατά το χρονομεριστικό σύστημα (time sharing) είτε κατά το σύνηθες τοιούτο. 6) Διαμεσολάβηση για την πώληση χώρων διαμονής για διακοπές 7) Ανέγερση χώρων για τουριστική εκμετάλλευση εν γένει. 6

7 8) Αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. 9) Κάθε εργασία συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς. Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΜΚΟ, η θητεία του οποίου λήγει στις , έχει την ακόλουθη σύνθεση, σύμφωνα με το αρ / φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ): Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, Πρόεδρος, Μαρία Κοντομηνά του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Σουβατζής του Χαραλάμπους, Διευθύνων Σύμβουλος, και Ματθαίος Ντούλος του Λυκούργου, Μέλος. Η ΔΕΜΚΟ ελέγχεται από τον κ. Δημήτριο Κοντομηνά, ο οποίος κατέχει. (α) Οι εταιρείες που ελέγχονται, : ( ) ( ) Η ΔΕΜΚΟ έχει κύκλο εργασιών μόνο στην Ελλάδα, καθώς δε δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος. Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΜΚΟ για το οικονομικό έτος 2006 ήταν μηδενικός, ενώ για το οικονομικό έτος 2007 ανέρχεται, κατ εκτίμηση, στο ποσό των ,99 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2006 καθώς και ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2007, των εταιρειών που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τη ΔΕΜΚΟ και οι οποίες δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα (): 7

8 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2006 (Ποσά σε Ευρώ) Εκτίμηση για 2007 (Ποσά σε ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ , ,88 (β) Oι εταιρείες. Οι εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον κ. Δημήτριο Κοντομηνά έχουν κύκλο εργασιών μόνο στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών κατά το οικονομικό έτος 2006, καθώς και ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών τους για το οικονομικό έτος 2007, αντίστοιχα, έχει ως εξής: 0 και 4.304,99, ,00 και ,39, ,70 και ,67, 9.280,346,18 και ,53, ,27 και ,78, ,55 και ,90, 6.742,786,42 και ,48, 0 και 0, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 0 και ,00, ,16 και ,11, ,58 και ,38. Β.2. ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «BESTLINE CARDS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Η BESTLINE συστάθηκε το έτος 1990 με διάρκεια 99 ετών. Δραστηριοποιείται κυρίως στη διαμεσολάβηση για τη διάθεση με κάθε τρόπο και μέσο και τη διαχείριση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και καρτών πληρωμής, για την προώθηση γενικά τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς επίσης για την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει αναπτυχθεί τμήμα Telemarketing, που ειδικεύεται στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (inbound και outbound), καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως τραπεζικά, ασφαλιστικά, εκδοτικά και τεχνολογικά, καθώς επίσης και η δραστηριότητα της διεξαγωγής διαγωνισμών και ερευνών αγοράς. Συγκεκριμένα, ο καταστατικός σκοπός της Bestline περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1) Διαμεσολάβηση για τη διάθεση με κάθε τρόπο και μέσο Πιστωτικών και Χρεωστικών καρτών (credit and debit cards) καθώς και διεξαγωγή της διαχείρισης αυτών. 2) Έκδοση, διάθεση και διαχείριση Καρτών Πληρωμής. 3) Διαμεσολάβηση στη προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα. 8

9 4) Διαμεσολάβηση και παροχή υπηρεσιών γενικά στο τομέα των πωλήσεων κάθε είδους προϊόντων καθώς επίσης αγορά για μεταπώληση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, ιδιαίτερα δε με αλληλογραφία, τηλέφωνο τέλεξ τηλεόραση. 5) Διαμεσολάβηση για είσπραξη απαιτήσεων τρίτων. 6) Αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που είχαν αντικείμενο την παραγωγή ή εμπορία κάθε είδους προϊόντων. 7) Διαχείριση ακινήτων, εκτίμηση αξίας ακινήτων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ακίνητα. 8) Διαμεσολάβηση στην προώθηση προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 9) Παροχή υπηρεσιών στον τομέα ταξιδίων και τουρισμού, στον τομέα οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και κάθε άλλο παρεμφερή τομέα. 10) Αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό από τους παραπάνω ή παρεμφερή. 11) Συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε σκοπό από τους παραπάνω ή παρεμφερή. 1. Διαμεσολάβηση στην προώθηση και διαχείριση πιστωτικών καρτών και λοιπών τραπεζικών προϊόντων 1.1. Περιγραφή σημερινού αντικειμένου εργασιών της Bestline: Σύμφωνα με τον καταστατικό της σκοπό, η Bestline δραστηριοποιείται σήμερα στον τομέα της διαμεσολάβησης στην προώθηση και διαχείριση πιστωτικών καρτών και λοιπών τραπεζικών προϊόντων. Οι διαμεσολαβητικές αυτές υπηρεσίες και εργασίες παρέχονται σήμερα από τη Bestline αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση και διαχείριση των ακόλουθων πιστωτικών καρτών συνεργασίας (οι «Co-branded Κάρτες»), που εκδίδονται από τη Millennium Bank σε συνεργασία με τη Bestline, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαμεσολάβηση στην προώθηση και διαχείρισή τους: Interamerican Visa & Mastercard Interamerican Auto Club Bestline Visa & Mastercard Atlantik Club Bonus International Service Oil Visa Στα πλαίσια αυτά, στο σημερινό αντικείμενο εργασιών της Bestline περιλαμβάνονται, κατά κύριο λόγο, οι ακόλουθες δραστηριότητες και υπηρεσίες αναφορικά με την προώθηση και διαχείριση Co-branded Καρτών: (α) Προώθηση Προώθηση με κάθε, εύλογο κατά την κρίση της, τρόπο και μέσο της πώλησης των Cobranded Καρτών. Προώθηση στους πελάτες της, που κρίνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας, των εντύπων αιτήσεων/συμβάσεων έκδοσης και 9

10 χορήγησης των Co-branded Καρτών, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από κοινού από την Bestline και τη MILLENNIUM BANK. Παραγωγή του τυχόν σχεδιαζόμενου διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τις Co-branded Κάρτες και αποστολή τους στους παραλήπτες. Συμπλήρωση και λήψη από τους υποψήφιους κατόχους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Σχεδιασμός, επιμέλεια, εκτέλεση και υποστήριξη προγραμμάτων δραστηριοποίησης και διατήρησης των κατόχων των Co-branded Καρτών. (β) Διαχείριση Διεκπεραίωση της έκδοσης των Co-branded Καρτών, καθώς και της επανέκδοσής τους σε περίπτωση ανανέωσης, σύμφωνα με την εκάστοτε συμβατικά προβλεπόμενη διαδικασία, Μέριμνα για την ορθή συμπλήρωση και λήψη από τους υποψήφιους κατόχους των Cobranded Καρτών των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών Έλεγχος για το κατά πόσο οι υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της Co-branded Κάρτας και εν συνεχεία αξιολόγηση αυτών με βάση τα πιστωτικά κριτήρια που έχουν θέσει από κοινού η Bestline και η MILLENNIUM BANK για τη χορήγηση της Co-branded Κάρτας. Διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των Co-branded Καρτών στο όνομα όσων εκ των πελατών πληρούν τις προϋποθέσεις και εγκριθούν πιστωτικά οι αιτήσεις τους. Στα πλαίσια αυτά η Bestline προβαίνει είτε σε αποστολή ταχυδρομικά των Co-branded Καρτών στους πελάτες, είτε σε παράδοσή τους στα γραφεία της. Παραγγελία και προμήθεια των εντύπων (αιτήσεων / συμβάσεων, μηνιαίων καταστάσεων λογαριασμών κλπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση, χρήση και παρακολούθηση των Co-branded Καρτών. Παραγγελία, προμήθεια και φύλαξη των πλαστικών δελτίων των Co-branded Καρτών. Παραγωγή των προσωπικών κωδικών αριθμών (Personal Identification Numbers-PIN) των Co-branded Καρτών, ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας της VISA INTERNATIONAL και των λοιπών διεθνών οργανισμών, και γνωστοποίηση αυτών στους κατόχους. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης (customer service) των κατόχων. Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τις Co-branded Κάρτες λογαριασμών, εισπράξεων και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων της αποστολής των μηνιαίων καταστάσεων λογαριασμών προς τους κατόχους (statements), της είσπραξης των μηνιαίων δόσεων από τους κατόχους προς εξόφληση της εκάστοτε οφειλής τους, τις πληρωμές δικαιωμάτων (royalties) προς τη VISA INTERNATIONAL κλπ., καθώς και της είσπραξης των ετησίων συνδρομών από τους κατόχους. Παρακολούθηση και εξώδικη επιδίωξη της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των κατόχων, σε όλα τα επίπεδα καθυστέρησης, πριν από την προσφυγή της MILLENNIUM BANK σε δικαστική διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους σε περίπτωση υπερημερίας. Η MILLENNIUM BANK, κατόπιν υπόδειξης της Bestline, μπορεί να 10

11 συμβληθεί με τρίτους για πρόσθετη προσπάθεια εξώδικης είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών. Με την ολοκλήρωση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης και τη μετατροπή της Bestline σε ΕΠΠ, ο καταστατικός της σκοπός θα συνίσταται στην παροχή δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών τους αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, διάθεσης και διαχείρισης πιστωτικών δελτίων και καρτών διευκόλυνσης πληρωμών. Η Bestline δεν διαθέτει καταστήματα. Η προώθηση των χρηματοδοτικών προϊόντων της, μετά τη μετατροπή της σε ΕΠΠ, θα πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικών δικτύων διανομής, τα οποία έχει ήδη αναπτύξει στα πλαίσια της υφιστάμενης επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Ειδικά αναφορικά με την προώθηση των πιστωτικών καρτών έκδοσής της, αυτή θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων του ΤΤ και των συνεργαζόμενων με αυτό δικτύων (ιδίως των συνεργαζόμενων καταστημάτων των ΕΛΤΑ) δυνάμει της Σύμβασης Δικτύου. Η Bestline ελέγχεται από τη ΔΕΜΚΟ, η οποία κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Bestline κατέχει το 99,995% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΠΕΣΤΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ο καταστατικός σκοπός της οποίας συνίσταται στη διαμεσολάβηση στην προώθηση των πωλήσεων ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ωστόσο, η εταιρεία αυτή ουδέποτε ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Bestline, η θητεία του οποίου λήγει στις , έχει την ακόλουθη σύνθεση, σύμφωνα με το αρ. 1637/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ): Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος, Γεώργιος Σουβατζής του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Μαρία Κοντομηνά του Δημητρίου, Μέλος, Ματθαίος Ντούλος του Λυκούργου, Μέλος, Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Μέλος, και Δημήτριος Κάλτσας, Μέλος. Ο κύκλος εργασιών της Bestline και των εταιρειών που ελέγχει έχουν υπολογισθεί στον όμιλο της ΔΕΜΚΟ. Για συστηματικούς λόγους όμως αναφέρουμε ότι η Bestline έχει κύκλο εργασιών μόνο στην Ελλάδα, καθώς δε δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος και για το οικονομικό έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των ,98 ευρώ, ενώ για το οικονομικό έτος 2007 ανέρχεται κατ εκτίμηση στο ποσό των ,98 ευρώ. ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1. O ευρύτερος χρηματοπιστωτικός τομέας διακρίνεται σε πολλές επιμέρους ξεχωριστές, μη αλληλοκαλυπτόμενες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η λιανική τραπεζική (retail banking), η παροχή καινοτομικού κεφαλαίου (venture capital), η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (corporate banking), η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (investment banking) κλπ. 11

12 Ειδικότερα στην αγορά της λιανικής τραπεζικής (retail banking) περιλαμβάνεται η παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε νοικοκυριά και ιδίως (ι) στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά δάνεια (ιι) πιστωτικές κάρτες (ιιι) καταθέσεις και λοιπά καταθετικά προϊόντα, καθώς και άλλες μορφές διαχείρισης κεφαλαίων. Η αγορά της καταναλωτικής πίστης περιλαμβάνει τα καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Η καταναλωτική πίστη μαζί με τη στεγαστική πίστη συνθέτουν συνολικά το δανεισμό των νοικοκυριών από τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Τα επιμέρους μερίδια του δανεισμού των νοικοκυριών κατά το 2007 διαμορφώθηκαν ως εξής: Στεγαστικά δάνεια: 66% Καταναλωτικά Δάνεια: 22% Πιστωτικές Κάρτες: 9% Λοιπά Δάνεια (Προσωπικά Δάνεια και Δάνεια έναντι Δικαιολογητικών): 3% Μετά την άρση των περιορισμών για την παροχή πίστωσης σε καταναλωτές το 2003, ακολούθησε ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς της καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα. Οι Έλληνες καταναλωτές παρουσιάστηκαν, μάλιστα, ιδιαίτερα πρόθυμοι για τη χρηματοδότησή τους προς κάλυψη καταναλωτικών αναγκών η οποία διατηρείται επί σειρά ετών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι έντονες αυξητικές τάσεις του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς τους καταναλωτές διατηρήθηκαν μέχρι και το Τα υπόλοιπα καταναλωτικής πίστης, ως ποσοστού της λιανικής τραπεζικής, κατά το χρονικό διάστημα κυμάνθηκαν μεταξύ 31,5%-34%. Το 2006 ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά εμφάνισε πτωτικές τάσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν και το Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κατά βάση στους ακόλουθους παράγοντες: Την υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των καταναλωτικών και επενδυτικών δαπανών των νοικοκυριών, Την περιορισμένη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού από τα ιστορικώς χαμηλά επίπεδά τους και Τη σταδιακή ωρίμανση της αγοράς δανείων προς τα νοικοκυριά, καθώς αυξάνεται η δανειακή τους επιβάρυνση. Σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (2007) της Τράπεζας της Ελλάδος, τα υπόλοιπα της καταναλωτικής πίστης κατά την 31/12/2007 ανήλθαν συνολικά σε ποσό ,2 εκ. ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως; εκατ. ευρώ σε πιστωτικές κάρτες ,3 εκατ. ευρώ σε λοιπά καταναλωτικά δάνεια (περιλαμβάνονται τα καταναλωτικά δάνεια με δικαιολογητικά και τα προσωπικά δάνεια). 2. Στο πλαίσιο των συνθηκών έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν στην ελληνική αγορά της καταναλωτικής πίστης, έχουν διαμορφωθεί και προωθούνται από τα πιστωτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα πληθώρα προϊόντων μεταφοράς υπολοίπων, τα οποία 12

13 συνήθως προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, προκειμένου να επιτυγχάνεται κάθε φορά ο στόχος της προσέλκυσης πελατών από ανταγωνιστές. Τα διάφορα προϊόντα καταναλωτικής πίστης που προσφέρονται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα εμφανίζουν υψηλό βαθμό εναλλαξιμότητας, μπορούν δε εύκολα να αντιγραφούν από άλλους ανταγωνιστές. Στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις προώθησης ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος, οι ανταγωνιστές στη σχετική αγορά προβαίνουν άμεσα στη δημιουργία και προώθηση παρόμοιων προϊόντων. Τα χαρακτηριστικά, ως προς τα οποία μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ τους τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης, είναι ιδίως η διάρκεια της χρηματοδότησης, η μορφή (σταθερό ή κυμαινόμενο) και το ύψος του επιτοκίου, η επιβολή τυχόν εξόδων ή η απαλλαγή από αυτά, η παροχή περιόδου χάριτος κλπ. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση παρουσιάζουν ιδίως τα χρηματοδοτικά προϊόντα που προωθούνται από εμπορικές επιχειρήσεις προς τους πελάτες τους, στα πλαίσια συνεργασιών μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων και πιστωτικών/χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν και τα διάφορα προγράμματα ανταμοιβής και αφοσίωσης (loyalty programs). Οι σημαντικές περιπτώσεις εισόδου επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά καταναλωτικής πίστης κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Μορφή Εισόδου Νέα Είσοδος Συγχώνευση/ Εξαγορά «Εμπορική Credicom Τράπεζα Α.Ε» Εξαγορά Γενικής Τράπεζας από τη Societe Generale VW Bank BMW Financial Services «SFS Hellasfinance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» Απόκτηση του 71,97% του μετοχ. κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole «Καρφούρ Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» Συγχώνευση Marfin Εγνατίας Λαϊκής Τράπεζας 3. Η παρούσα συγκέντρωση αφορά πρωτίστως τον κλάδο της καταναλωτικής πίστης, ήτοι της παροχής δανείων κάθε μορφής και γενικά πιστωτικών διευκολύνσεων προς φυσικά πρόσωπα, για την κάλυψη καταναλωτικών και εν γένει προσωπικών αναγκών τους, συμπεριλαμβανόμενης της έκδοσης και χορήγησης πιστωτικών καρτών. Δεδομένου ότι η Bestline θα λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ΕΠΠ, σχετική αγορά της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης αποτελεί η καταναλωτική πίστη, η οποία αποτελεί μια σαφώς διακριτή επιμέρους αγορά του ευρύτερου τραπεζικού τομέα. Επίσης, στον κλάδο αυτό δραστηριοποιείται και το ΤΤ, στο πλαίσιο της άσκησης των τραπεζικών εργασιών του. 4. Τα μερίδια των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών στη συνολική αγορά της καταναλωτικής πίστης, σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 13

14 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΕΜΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 2006 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ % 6% Δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά παρά μόνο μέσω της Bestline Δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά παρά μόνο μέσω της Bestline BESTLINE 0,25% 0,23% Ειδικά για την περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί τελικά η μετατροπή της Bestline σε ΕΠΠ, σχετική αγορά της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης αποτελεί ο (στενότερος) τομέας της διαμεσολάβησης στην προώθηση και διαχείριση τραπεζικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων και υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η Bestline.Αναφορικά με τη σχετική αυτή αγορά (της διαμεσολάβησης), θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι ευρύτατη, ανοικτή και ιδιαίτερα κατακερματισμένη καθώς υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται είτε συνολικά στον τομέα της διαμεσολάβησης στην προώθηση και διαχείριση χρηματοπιστωτικών προϊόντων είτε σε επιμέρους τμήματα του τομέα αυτού (π.χ direct marketing, call center, collections, statements, υποστήριξη και συντήρηση συσκευών POS κλπ.). Όπως αναφέρεται στη με ημ. αρ. πρωτ 3545/ επιστολή των γνωστοποιουσών επιχειρήσεων, ο εν λόγω τομέας δεν μπορεί να νοηθεί στην πράξη ως μια διακριτή, αυτοτελής αγορά, ανεξάρτητη από τη σχετική αγορά των πιστωτικών καρτών, καθώς σε αυτόν δραστηριοποιούνται όλες οι τράπεζες και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες, είτε άμεσα (μέσω εξειδικευμένων τμημάτων τους) είτε μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων. Όπως σημειώνουν οι γνωστοποιούσες, οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο αντικείμενο εργασιών την προώθηση και διαχείριση πιστωτικών καρτών, είναι, κατά κανόνα, θυγατρικές τραπεζών. Κατά συνέπεια, σε αυτή την περίπτωση, ως σχετική αγορά είναι ορθότερο να θεωρηθεί η αγορά των πιστωτικών καρτών. 5. Μερίδια στη σχετική αγορά των πιστωτικών καρτών. Τα υπόλοιπα των δανείων μέσω πιστωτικών καρτών ανήλθαν σε ποσό 7.718,6 εκ. ευρώ το έτος 2006 και σε ποσό εκ. ευρώ το έτος (Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική και , αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών. Τα μερίδια των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών στην αγορά των πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 2006 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 1,66% 2,24% ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΕΜΚΟ Δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά παρά μόνο μέσω της Bestline Δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά παρά μόνο μέσω της Bestline BESTLINE 0,83% 0,81% 14

15 6. Στην υπό εξέταση συγκέντρωση, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές, δεδομένου ότι τα συμμετέχοντα μέρη δεν κατέχουν στις σχετικές αγορές συνολικό μερίδιο τουλάχιστον 15%, ούτε συνδέονται με κάθετες σχέσεις με ατομικό ή συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 25%, με αποτέλεσμα η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση να μην επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. 7. Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση συγκέντρωση θεωρείται η ελληνική Επικράτεια, δεδομένου ότι, εντός αυτής, οι όροι της παροχής υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης (από κάθε πιστωτικό ίδρυμα) είναι ενιαίοι. 8. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η Bestline θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στη σχετική αγορά της καταναλωτικής πίστης, και η επιχειρηματική της δραστηριότητα δε θα περιορίζεται απλώς στην παροχή υποστηρικτικών λειτουργιών και υπηρεσιών προς τις μητρικές της επιχειρήσεις (ΔΕΜΚΟ και ΤΤ), αλλά τα προϊόντα της θα προσφέρονται στους τελικούς καταναλωτές. Δυνάμει της Σύμβασης χρήσης δικτύου που θα υπογραφεί μεταξύ της Bestline και του ΤΤ, το τελευταίο θα αναλάβει την προώθηση των πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Bestline μέσω του δικτύου των καταστημάτων του, καθώς και των σημείων πώλησης των συνεργαζόμενων με το ΤΤ δικτύων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες, η προώθηση αυτή δεν αναιρεί από τη Bestline το χαρακτήρα λειτουργικά αυτόνομης επιχείρησης για τους ακόλουθους λόγους: H χρήση του δικτύου του ΤΤ από τη Bestline θα πραγματοποιηθεί έναντι ευλόγου ανταλλάγματος. Οι όροι της σύμβασης Χρήσης Δικτύου δεν αποκλίνουν από τις συνήθεις συμφωνίες συνεργασίας για την προώθηση χρηματοδοτικών προϊόντων μεταξύ ανεξάρτητων συμβαλλομένων μερών. Η Σύμβαση Χρήσης Δικτύου αφορά μόνο τις πιστωτικές κάρτες εκδόσεως της Bestline, όχι όμως και τα καταναλωτικά δάνεια, ως προς τα οποία το ΤΤ και η Bestline θα παρέχουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους προϊόντα (άρθρο 5,6 Σύμβασης Χρήσης Δικτύου). Η εκ μέρους του ΤΤ προώθηση των πιστωτικών καρτών της Bestline, βάσει της Σύμβασης Χρήσης Δικτύου, θα γίνεται γενικά προς τους καταναλωτές και δεν θα περιορίζεται στους πελάτες του ΤΤ. Σε κάθε περίπτωση, η Bestline θα προβαίνει στην παροχή και άλλων χρηματοδοτικών προϊόντων, πέραν των πιστωτικών καρτών και θα προωθούνται βάσει της σύμβασης Χρήσης Δικτύου, καθώς και στη σύναψη άλλων συνεργασιών για τη μεγιστοποίηση των εργασιών της (άρθρο 5.5 Σύμβασης Χρήσης Δικτύου). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελικά η λήψη άδειας λειτουργίας ως ΕΠΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Bestline θα συνεχίσει να εκπληρώνει σε μόνιμη βάση τις υφιστάμενες λειτουργίες της ως επιχείρηση διαμεσολάβησης στην προώθηση και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού τομέα. Η Ενδιάμεση Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Bestline και του ΤΤ, δε θα έχει αποκλειστικό χαρακτήρα για τη Bestline, η οποία θα δικαιούται να προσφέρει υπηρεσίες 15

16 έκδοσης και διαχείρισης πιστωτικής κάρτας και σε άλλους οργανισμούς (άρθρο 5.2 Ενδιάμεσης Σύμβασης). Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να οδηγήσει στην εμφάνιση προβλημάτων ανταγωνισμού. IV.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 2 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Ο έλεγχος που αποκτάται μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης με βάση δικαιώματα, συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Η απόκτηση κοινού ελέγχου περιλαμβάνει και τη μετατροπή αποκλειστικού ελέγχου σε κοινό. Στην υπό κρίση πράξη, σύμφωνα με την από συμφωνία μετόχων μεταξύ της ΔΕΜΚΟ και του ΤΤ, το ΤΤ θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Bestline σε ποσοστό 50%, μέσω συμμετοχής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Bestline, με αντίστοιχη παραίτηση της ΔΕΜΚΟ από το δικαίωμα προτίμησης επί των εκδοθησόμενων (συνεπεία της αύξησης) μετοχών. Η εν λόγω πράξη παρέχει τη δυνατότητα κοινού ελέγχου των γνωστοποιουσών εταιρειών επί της Bestline, η οποία προηγουμένως ελεγχόταν αποκλειστικά από τη ΔΕΜΚΟ, δηλαδή μεταβάλλεται η μορφή του ελέγχου, από αποκλειστικό σε κοινό. Κατά συνέπεια, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει. 2. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, κατ άρθρο 4β του ν. 703/77, δεδομένου ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων το έτος 2007, ανήλθε στην παγκόσμια αγορά σε ,33 ευρώ και ο Όμιλος ΤΤ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ,26 ευρώ και ο Όμιλος Κοντομηνά ,07 ευρώ στην ελληνική αγορά. H συμφωνία Μετόχων υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2008 και η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 13 Μαΐου Κατετέθη το προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο των ευρώ (διπλότυπο είσπραξης υπ αριθμ. 4339/ , Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών), κατά το άρθρο 31 παρ.1 ν.703/77, ως ισχύει, και η υπό εξέταση συγκέντρωση δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ / φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4β παρ.6 ν.703/77 και στην με αριθ. 305/V/2006 Απόφαση της Ε.Α. (ΦΕΚ 805/Β / ). 3. Η Υπηρεσία, με την υποβολή της γνωστοποίησης ( ), εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και στη συνέχεια ζητήθηκε η παροχή πρόσθετων και διευκρινιστικών στοιχείων για τη συμπλήρωση του φακέλου. Τα τελευταία ως άνω στοιχεία προσκομίστηκαν από τη γνωστοποιούσα στις Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγματοποίηση της συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση μιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στις 16

17 παραγράφους 2,3 και 6 του άρθρου 4δ του νόμου, ενώ κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 του ιδίου νόμου, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σ ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 5. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών, την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. πρωτ. οικ. 4016/ εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α ) άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α ) επιτρέπει την κατ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την (αριθ. ημ. πρωτ. 3204) συγκέντρωση, που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» από τις εταιρείες: 1) «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», και 2) «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» καθ όσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 23 η Ιουνίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος Ο Συντάκτης της Απόφασης Δημήτριος Γιαννέλης Η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αριστομένης Κομισόπουλος Κορίνα Κασαλιά 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010)

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μορφές Οργάνωσης Διεθνούς Τράπεζας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/8.10.96 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διαδικασία και δικαιολογητικά παροχής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έκδοση Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) από τις Τράπεζες ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 20.6.2014, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών

Διαβάστε περισσότερα