Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα."

Transcript

1 Κεφάλαιο 9: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 9.1 Βασικές αρχές βάσεων δεδομένων 9.2 Το σχεσιακό μοντέλο 9.3 Αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων 9.4 Διατήρηση της ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων 9.5 Παραδοσιακές δομές αρχείων 9.6 Εξόρυξη δεδομένων Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα. 1

2 Βάση Δεδομένων Βάση δεδομένων (database): Μια συλλογή δεδομένων που είναι πολυδιάστατη, με την έννοια ότι οι εσωτερικοί σύνδεσμοι μεταξύ των καταχωρήσεών της κάνουν τις πληροφορίες προσπελάσιμες από πληθώρα οπτικών γωνιών Π.χ. Όλες οι δουλειές ενός συνθέτη, όλοι οι συνθέτες για ένα είδος μουσικής, οι συνθέτες που γράφουν παραλλαγές κομματιών άλλων συνθετών Εν αντιθέσει με το αρχείο (file) που είναι ένα μονοδιάστατο σύστημα αποθήκευσης (παριστάνει την πληροφορία από μια οπτική γωνία) Π.χ. Λίστα από συνθέτες και τα κομμάτια τους 2

3 Οργάνωση αρχείου σε σχέση με οργάνωση βάσης δεδομένων Η βάση δεδομένων παρέχει ενοποιημένη πληροφορία 3

4 Σχήματα και Υπο-σχήματα Για να παρέχεται πρόσβαση σε διαφορετικούς χρήστες για διαφορετική πληροφορία στη βάση δεδομένων, δημιουργούνται τα σχήματα (schemas) Σχήμα: περιγραφή της δομής της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από το λογισμικό για τη συντήρηση της βάσης Υπο-σχήμα (sub-schema): Περιγραφή μόνο αυτού του τμήματος της βάσης δεδομένων που σχετίζεται με τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου χρήστη Αναφέρει διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της βάσης Καθορίζει το που επιτρέπεται πρόσβαση συγκεκριμένων τμημάτων της βάσης και σε ποιους χρησιμοποιείται για αποτροπή της προσπέλασης ευαίσθητων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 4

5 Τα νοητικά επίπεδα της υλοποίησης μιας βάσης δεδομένων Database Management Systems (DBMS) 5

6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): Ένα επίπεδο λογισμικού που χειρίζεται μια βάση δεδομένων σε απάντηση των αιτήσεων των εφαρμογών Όταν το λογισμικό εφαρμογής καθορίσει τι ζητά ο χρήστης, χρησιμοποιεί το ΣΔΒΔ για να πάρει τα αποτελέσματα Κρατά τις λεπτομέρειες αποθήκευσης και οργάνωσης της βάσης μακρυά από το χρήστη (π.χ. Αν η βάση είναι αποθηκευμένη σε έναν ή πολλούς υπολογιστές, πως είναι δομημένη εσωτερικά, κλπ) Έλέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα Κατανεμημένη (distributed) βάση δεδομένων: Μια βάση δεδομένων που είναι αποθηκευμένη σε πολλά μηχανήματα Το ΣΔΒΔ θα αποκρύψει από τους χρήστες αυτή την οργανωτική λεπτομέρεια Ανεξαρτησία δεδομένων (data independence): Η ικανότητα αλλαγής της οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων χωρίς να αλλάζει το λογισμικό εφαρμογών που τη χρησιμοποιεί 6

7 Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων Μοντέλο βάσης δεδομένων: Μια νοητική, αφαιρετική εικόνα μιας βάσης δεδομένων Αποκρύπτει τις πολυπλοκότητες της εσωτερικής δομής της βάσης Επιτρέπει στον χρήστη να φαντάζεται την πληροφορία ως αποθηκευμένη στην βάση με έναν συγκεκριμένο (και απλό) τρόπο Π.χ. Η πληροφορία για έναν υπάλληλο μπορεί να είναι ένας πίνακας, κάθε γραμμή αποτελείται από στοιχεία ενός υπαλλήλου (όνομα, επώνυμο, ΑΔΤ, κλπ) Σχεσιακό (relational) μοντέλο βάσης δεδομένων Αντικειμενοστρεφές (object-oriented) μοντέλο βάσης δεδομένων 7

8 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων Σχέση (relation): Ένας ορθογώνιος πίνακας (κάτι σαν στο excel) Ιδιότητα (attribute): Μια στήλη του πίνακα, ορίζει ένα χαρακτηριστικό Πλειάδα (tuple): Μια γραμμή του πίνακα, εδώ περιέχει πληροφορία για έναν υπάλληλο 8

9 Σχεσιακός Σχεδιασμός Κομβικό σημείο σχεδιασμού είναι ο καθορισμός των σχέσεων Αποφυγή πολλαπλών εννοιών μέσα σε μια σχέση Μπορεί να οδηγήσει σε πλεονάζοντα δεδομένα Η διαγραφή μιας πλειάδας μπορεί επίσης να διαγράψει απαραίτητες αλλά μη σχετιζόμενες πληροφορίες Παράδειγμα: Αν στην προηγούμενη σχέση θέλουμα να συμπεριλάβουμε πληροφορία για την προϋπηρεσία ενός υπαλλήλου (με ιδιότητες όπως τίτλος εργασίας, διευθυντής, κλπ) Αναγνωριστικό εργασίας Ικανότητες, κλπ 9

10 Μια σχέση με πλεονάζουσες πληροφορίες Πλεονάζουσες πληροφορίες στην βάση (επαναλαμβάνονται όποτε κάποιος υπάλληλος έχει προϋπηρεσία ή όταν σε μια θέση έχουν εργαστεί πάνω από 1 υπάλληλοι) Κίνδυνος διαγραφής χρήσιμων δεδομένων όταν θέλουμε να διαγράψουμε κάτι άλλο (π.χ. στην 2 η γραμμή) 10 Η διαγραφή μέρους μιας γραμμής χαλάει την οργάνωση της βάσης

11 Βελτίωση Σχεσιακού Σχεδιασμού Διαίρεση (decomposition): Διαίρεση των στηλών μιας σχέσης σε δύο ή περισσότερες σχέσεις, με επανάληψη των στηλών που απαιτούνται για τη διατήρηση των συσχετίσεων μεταξύ των σχέσεων Μη απωλεστική (non-loss ή lossless) διαίρεση: Μια σωστή διαίρεση που δεν οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο του σχεδιασμού για τον καθορισμό των σωστών σχέσεων 11

12 Παράδειγμα Βάσης δεδομένων που αποτελείται από τρεις σχέσεις 12

13 Παράδειγμα: Εντοπισμός των τμημάτων στα οποία έχει εργαστεί ο υπάλληλος 23Y34 13

14 Μια σχέση και μια προτεινόμενη διαίρεσή της Αναζήτηση του τμήματος που δουλεύει ένας υπάλληλος: αναζήτηση στην 1 η και 2 η στήλη Τι συμβαίνει όταν διαφορετικά τμήματα έχουν επαγγέλματα με τον ίδιο τίτλο; 14

15 Σχεσιακές Λειτουργίες (Relational Operations) Select (Επιλογή): Επιλογή γραμμών Project (Προβολή): Επιλογή στηλών Join (Σύνδεση): Συγκέντρωση πληροφοριών από δύο ή περισσότερες σχέσεις 15

16 Η λειτουργία SELECT (Επιλογή) 16

17 Η λειτουργία PROJECT (Προβολή) 17

18 Η λειτουργία JOIN (Σύνδεση) 18

19 Άλλο ένα παράδειγμα της λειτουργίας JOIN 19

20 Μια εφαρμογή της λειτουργίας JOIN Σκοπός: να βρεθούν όλα τα Id υπαλλήλων με το τμήμα όπου ΤΩΡΑ εργάζεται κάθε υπάλληλος 20

21 Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL) SQL: Structured Query Language Γλώσσα στην οποία υλοποιούνται ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων με το σχεσιακό μοντέλο MySQL: σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, πολύ διαδεδομένο Η Oracle χρησιμοποιεί SQL Λειτουργίες για το χειρισμό πλειάδων insert update delete select 21

22 Παραδείγματα SQL Μορφή επερωτήματος (query) σε ΒΔ με την SQL select EmplId, Dept #attributes from ASSIGNMENT, JOB #relations where ASSIGNMENT.JobId = JOB.JobId and ASSIGNMENT.TermData = * #(condition) Ισοδύναμο με: JOIN (from) + SELECT (where) + PROJECT (select) insert into EMPLOYEE values ( 43212, Sue A. Burt, 33 Fair St., ) 22

23 Παραδείγματα SQL (2) (είναι ουσιαστικά PROJECT) (είναι ουσιαστικά SELECT) (είναι ουσιαστικά SELECT + PROJECT) (είναι ουσιαστικά JOIN+ SELECT + PROJECT) 23

24 Παραδείγματα SQL (3) delete from EMPLOYEE where Name = G. Jerry Smith update EMPLOYEE set Address = 1812 Napoleon Ave. where Name = Joe E. Baker 24

25 Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων Αντικειμενοστρεφής βάση δεδομένων: βάση δεδομένων που κατασκευάζεται με εφαρμογή του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου Κάθε οντότητα αποθηκεύεται ως διατηρούμενο αντικείμενο (object) Οι συσχετίσεις υποδηλώνονται από συνδέσμους μεταξύ των αντικειμένων Το ΣΔΒΔ συντηρεί τους συνδέσμους μεταξύ των αντικειμένων Πλεονεκτήματα: Ταιριάζουν με το σχεδιαστικό μοντέλο των αντικειμενοστρεφών εφαρμογών Σε αντίθεση με το προστακτικό (παραδοσιακό) μοντέλο Στα χειριστήρια των χαρακτηριστικών μπορούν να ενσωματωθούν ευφυείς λειτουργίες Μπορούν να χειρίζονται προχωρημένους τύπους δεδομένων Παράδειγμα: πολυμέσα 25

26 Οι συσχετίσεις μεταξύ των αντικειμένων σε μια αντικειμενοστρεφή βάση δεδομένων 26

27 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων Ακεραιότητα (integrity): η ιδιότητα του να μην αλλάζει η ΒΔ είτε κατά λάθος είτε με κακόβουλους σκοπούς Συναλλαγή (transaction): Μια ακολουθία λειτουργιών που πρέπει να συμβούν όλες μαζί Παράδειγμα: μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών Ή, η αναζήτηση από την ΒΔ στοιχείων ενός υπαλλήλου Ημερολόγιο συναλλαγών (transaction log): Μια μη πτητική καταγραφή των δραστηριοτήτων κάθε συναλλαγής, που κατασκευάζεται πριν επιτραπεί στη συναλλαγή να εκτελεστεί Σημείο δέσμευσης (commit point): Το σημείο στο οποίο έχει καταγραφεί η συναλλαγή στο ημερολόγιο Στο σημείο δέσμευσης, η ΒΔ δεσμεύεται ότι μπορεί να εκτελέσει σωστά την συναλλαγή ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει λειτουργική βλάβη 27

28 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων (2) Αναίρεση (roll back): Η διαδικασία ακύρωσης μιας μερικώς εκτελεσμένης, αποτυχημένης συναλλαγής Αναίρεση: αν υπάρξει βλάβη πριν φτάσουμε στο σημείο δέσμευσης Αναίρεση των ενεργειών που έγιναν στο μεταξύ Συνεχόμενη αναίρεση (cascading rollback): το φαινόμενο της διαδοχικής αναίρεσης λειτουργιών αν η τελευταία είχε χρησιμοποιηθεί από μια άλλη, η οποία με τη σειρά της είχε χρησιμοποιηθεί από άλλη, κοκ Προβλήματα ταυτόχρονης πρόσβασης Πρόβλημα της λανθασμένης σύνοψης (incorrect summary problem): Παράδειγμα, όταν μια συναλλαγή είναι στην διαδικασία μεταφοράς ενός ποσού από έναν λογαριασμό σε άλλον, και μια άλλη συναλλαγή προσπαθεί να υπολογίσει το σύνολο των καταθέσεων Πρόβλημα της χαμένης ενημέρωσης (lost update problem): Παράδειγμα, όταν 2 συναλλαγές προσπαθούν ταυτόχρονα να αφαιρέσουν ένα ποσό από έναν λογαριασμό. Θα δώσουν λανθασμένα αποτελέσματα 28

29 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων (3) Για να αποτρέψουμε καταστάσεις σαν τις προηγούμενες, ένα ΣΔΒΔ πρέπει να αναγκάζει τις συναλλαγές να εκτελούνται μια κάθε φορά Χρησιμοποιούνται τεχνικές χρονοπρογρογραμματισμού όμοιες με αυτές που είδαμε στο Κεφ.3 για τις διεργασίες Σε μια ΒΔ πρέπει να επιτρέπονται να εκτελούνται ταυτόχρονα συναλλαγές που δεν επηρεάζουν η μια το αποτέλεσμα της άλλης Κλείδωμα (lock): αποτροπή των άλλων συναλλαγών από το να προσπελάσουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από μια συναλλαγή Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από μια συναλλαγή «μαρκάρονται» Κοινόχρηστο (shared) κλείδωμα: χρησιμοποιείται κατά την ανάγνωση δεδομένων (δεν τροποποιούνται τα δεδομένα) Αποκλειστικό (exclusive) κλείδωμα: χρησιμοποιείται κατά την τροποποίηση δεδομένων Επιτρέπεται ταυτόχρονη πρόσβαση σε συναλλαγές που ζητούν κοινόχρηστη πρόσβαση 29

30 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων (4) Αδιέξοδο αν 2 συναλλαγές που απαιτούν η καθεμία αποκλειστική πρόσβαση σε 2 ίδια δεδομένα (μπορούν να μπλοκάρουν η μια την άλλη) Αν η καθεμιά παίρνει αποκλειστική πρόσβαση σε ένα (διαφορετικό) τμήμα δεδομένων και επιμένει να περιμένει την άλλη Αποφυγή τέτοιων φαινομένων με ανάθεση προτεραιότήτων σε συναλλαγές Προτεραιότητα σε παλαιότερες συναλλαγές Αν μια παλαιότερη συναλλαγή απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα που είναι κλειδωμένα από μια νεώτερη συναλλαγή, η τελευταία αναγκάζεται να απελευθερώσει τα δεδομένα από το κλείδωμα, και η παλαιότερη αποκτά πρόσβαση Οι συναλλαγές καθώς «παλιώνουν» παίρνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα 30

31 Σειριακά Αρχεία Σειριακό αρχείο (sequential file): Ένα αρχείο του οποίου τα περιεχόμενα μπορούν να διαβαστούν μόνο με τη σειρά Π.χ. Αρχεία μουσικής, βίντεο, αρχεία κειμένου Πρέπει να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο με τρόπο που να διατηρεί την σειριακή φύση του αρχείου Π.χ όπως σε ένα CD ή σε διαδοχικούς τομείς του σκληρού δίσκου Ο αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύσει το τέλος αρχείου (end of file, EOF) Τα δεδομένα μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε λογικές εγγραφές, ταξινομημένες με βάση ένα πεδίο-κλειδί Π.χ. Αρχείο υπαλλήλων με διάφορα πεδία (όνομα, ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας κλπ) Μακρυά αλυσίδα χαρακτήρων που δίνουν διαδοχικά τα διάφορα πεδία 31

32 Παράδειγμα Σειριακού Αρχείου Η Η δομή ενός απλού αρχείου υπαλλήλων που έχει υλοποιηθεί ως αρχείο κειμένου 32

33 Μια διαδικασία για τη συγχώνευση δύο σειριακών αρχείων 33

34 Συγχώνευση δύο σειριακών αρχείων Εφαρμογή του αλγορίθμου συγχώνευσης (Χρησιμοποιούνται γράμματα για την αναπαράσταση ολόκληρων εγγραφών. Το συγκεκριμένο γράμμα δείχνει την τιμή του πεδίου-κλειδιού της εγγραφής.) Οι εγγραφές στα 2 αρχεία εισόδου υποτίθεται ότι είναι διευθετημένες σε αύξουσα σειρά με βάση κάποιο κοινό πεδίο-κλειδί Το αρχείο εξόδου έχει τις τιμές των πεδίων-κλειδιών επίσης σε αύξουσα σειρά 34

35 Ευρετηριασμένα (indexed) Αρχεία Ευρετήριο (index): Μια λίστα με τιμές-κλειδιά του αρχείου και θέσεις των συσχετισμένων εγγραφών τους δείχνουν που είναι αποθηκευμένη η εγγραφή που περιέχει κάθε κλειδί Λειτουργεί ακριβώς όπως το ευρετήριο σε ένα βιβλίο για να βρεθούν τμήματα του βιβλίου ή λέξεις-κλειδιά Για να βρεθεί μια πληροφορία: ανατρέχουμε στο ευρετήριο, βρίσκουμε το αντίστοιχο κλειδί και μετά βρίσκουμε την πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στη θέση (μέσα στο αρχείο) που συσχετίζεται με το κλειδί Π.χ. Στο αρχείο υπαλλήλων οι τιμές-κλειδιά μπορεί να είναι οι ΑΔΤ των υπαλλήλων 35

36 Άνοιγμα ευρετηριασμένου αρχείου Σημ: Χρειάζεται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για την διατήρηση του ευρετηρίου 36

37 Κατακερματισμένα Αρχεία (Hash files) Κατακερματισμός (hashing) Κάθε εγγραφή έχει ένα πεδίο-κλειδί Δεν απαιτείται ευρετήριο, με τον κατακερματισμό βρίσκεται η θέση της εγγραφής απευθείας από το κλειδί Ο χώρος αποθήκευσης χωρίζεται σε κάδους (buckets) Κάθε κάδος μπορεί να αποθηκεύει αρκετές εγγραφές Μια συνάρτηση κατακερματισμού (hash function) υπολογίζει έναν αριθμό κάδου για κάθε τιμή κλειδιού Κάθε εγγραφή αποθηκεύεται στον κάδο που αντιστοιχεί στον κατακερματισμό του κλειδιού της Για να εντοπιστεί μια εγγραφή: εφαρμόζεται η συνάρτηση κατακερματισμού στο πεδίο-κλειδί προκύπτει ο αριθμός κάδου οδηγούμαστε σε αυτόν τον κάδο βρίσκουμε την εγγραφή ανάμεσα στις εγγραφές αυτού του κάδου 37

38 Παράδειγμα κατακερματισμού Κατακερματισμός της τιμής πεδίου κλειδιού 25Χ3Ζ σε έναν από 41 κάδους Αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού 38

39 Παράδειγμα κατακερματισμού (2) 39

40 Κατακερματισμός (2) Όταν ο κατακερματισμός εφαρμόζεται στον σκληρό δίσκο, μιλάμε για αρχείο κατακερματισμού (hash file) Όταν ο κατακερματισμός εφαρμόζεται στην κύρια μνήμη, μιλάμε για πίνακα κατακερματισμού (hash table) Κατακερματισμός χρησιμοποιείται και για αυθεντικοποίηση (authentication) στο ίντερνετ Αυθεντικοποίηση: η επιβεβαίωση ότι ο αποστολέας ενός μηνύματος είναι πράγματι αυτός που διατείνεται ότι είναι Σύστημα αυθεντικοποίησης MD5 40

41 Σχεδίαση συνάρτησης κατακερματισμού Γιατί στην συνάρτηση κατακερματισμού διαιρούμε με το 41; Για να έχουμε αποδοτική αποθήκευση πρέπει οι εγγραφές να κατανεμηθούν έτσι ώστε παρόμοιος αριθμός εγγραφών να ανήκουν σε κάθε κάδο Διαφορετικά, υπάρχει το φαινόμενο της συσταδοποίησης (clustering) Πολλές εγγραφές συγκεντρώνονται σε λίγους κάδους (ή και σε έναν κάδο) Η αναζήτηση μιας εγγραφής σε έναν κάδο καθίσταται επίπονη Αν διαιρούσαμε με το 40 Αν οι τιμές-κλειδιά στο αρχείο μας ήταν πολλαπλάσια του 5 θα προέκυπτε ότι αυτοί θα αποθηκεύονταν μόνο στους κάδους 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Επιλέγουμε να διαιρούμε με πρώτους (prime) αριθμούς για να μειώσουμε το ενδεχόμενο συσταδοποίησης 41

42 Συγκρούσεις στον Κατακερματισμό Σύγκρουση (collision): Η περίπτωση να κατακερματίζονται δύο κλειδιά στον ίδιο κάδο Παράδειγμα: Εισαγωγή εγγραφών σε 41 κάδους με τυχαίο τρόπο (όχι με το υπόλοιπο που είδαμε πριν) Αρχικά όλοι οι κάδοι είναι αδειοι Η 1 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο Η 2 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο με πιθανότητα 40/41 Η 3 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο με πιθανότητα 39/41... Η 8 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο με πιθανότητα 34/41 Πιθανότητα και οι 8 εγγραφές να μπουν σε άδειο κάδο = 1 x (40/41) x (39/41) x (38/41) x x (34/41) = Στις 8 πρώτες εισαγωγές θα έχει συμβεί μια τουλάχιστον σύγκρουση με πιθανότητα 52% Πρόβλημα όταν ο παράγοντας φορτίου (load factor) δηλαδή ο λόγος (# εγγραφών )/ (συνολική χωρητικότητα) είναι πάνω από 75% Λύση: αύξηση του αριθμού των κάδων και εκ νέου κατακερματισμός 42

43 Εξόρυξη Δεδομένων Εξόρυξη δεδομένων (data mining): Ο τομέας της επιστήμης υπολογιστών που ασχολείται με την ανακάλυψη προτύπων (patterns), τάσεων (trends) και κρυμμένων ή άγνωστων συμπερασμάτων (inference) σε συλλογές δεδομένων Εφαρμογές: Κοινωνικά δίκτυα, συστήματα συστάσεων, παγκόσμιος ιστός, οικονομία, βιοπληροφορική, ασφάλεια υπολογιστών Στις μέρες μας είναι ένας από τους πιο εξελισσόμενους τομείς της επιστήμης λόγω των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) Διαφέρει από τον τομέα των ΒΔ Αποθήκη δεδομένων (data warehouse): Μια στατική συλλογή δεδομένων απ όπου θα γίνει η εξόρυξη 43

44 Η διαδικασίας της ανακάλυψης γνώσης Εξόρυξη δεδομένων- πυρήνας της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης Εξόρυξη Δεδομένων Επιλογή δεδομένων με βάση την επιθυμητή εργασία Αποτίμηση προτύπων Αποθήκες Δεδομένων Επιλογή Data Cleaning Εκκαθάριση δεδομένων Ενοποίηση δεδομένων ΒΔ 44

45 Γιατί όχι παραδοσιακή ανάλυση δεδομένων ; Εξαιρετικά μεγάλος όγκος δεδομένων Οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι υψηλής κλιμάκωσης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται tera-bytes από δεδομένα Υψηλών διαστάσεων δεδομένα Υψηλής πολυπλοκότητας δεδομένα Ροές δεδομένων (Data streams) και δεδομένα αισθητήρων Χρονολογικές σειρές (Time-series data), χρονικά δεδομένα, ακολουθιακά δεδομένα (sequential data) Δομημένα δεδομένα, γραφήματα, κοινωνικά δίκτυα (social networks) Ετερογενείς βάσεις δεδομένων Χωρικά, χωροχρονικά, πολυμέσα, κείμενο 45

46 Στρατηγικές Εξόρυξης Δεδομένων Περιγραφή κλάσεων (class description): αναγνώριση ιδιοτήτων που χαρακτηρίζει μια ομάδα δεδομένων Π.χ. Αναγνώριση χαρακτηριστικών των ανθρώπων που αγοράζουν Smart Διάκριση κλάσεων (class discrimination): αναγνώριση ιδιοτήτων που ξεχωρίζουν δυο ή περισσότερες ομάδες δεδομένων Π.χ. Αναγνώριση χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν αυτούς που αγοράζουν καινούρια από αυτούς που αγοράζουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Ανάλυση συστάδων (cluster analysis): ανακάλυψη κλάσεων δηλ. ανακάλυψη ιδιοτήτων δεδομένων που οδηγούν σε ομαδοποίηση Π.χ. Άτομα 4-10 ετών και ετών είδαν μια φωτογραφική μηχανή Ανάλυση συσχετισμών (association analysis): εύρεση συσχετισμών ανάμεσα σε ομάδες δεδομένων Π.χ. Πελάτες που αγοράζουν πατατάκια, αγοράζουν και κοκα-κόλα 46

47 Στρατηγικές Εξόρυξης Δεδομένων (2) Ανάλυση αποκλίσεων (outlier analysis): Αναγνωρίζει δεδομένα που δεν εμπίπτουν στην κανονικότητα των υπολοίπων Π.χ. Για αναγνώριση λαθών σε συλλογές δεδομένων, για ανίχνευση υποκλοπής πιστωτικής κάρτας, για τρομοκρατία Σειριακή ανάλυση προτύπων (sequential pattern analysis): Αναγνώριση τάσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου Π.χ. Συστήματα μετοχών, αναγνώρισή τάσεων (trend detection) σε κοινωνικά δίκτυα 47

48 Κατασκευή Μοντέλου Αλγόριθμος Κατηγοριοποίησης Εκπαιδευτικά Δεδομένα (training data) NAME RANK YEARS TENURED Mike Assistant Prof 3 no Mary Assistant Prof 7 yes Bill Professor 2 yes Jim Associate Prof 7 yes Dave Assistant Prof 6 no Anne Associate Prof 3 no Κατηγοριοποιητής (classifier) (Μοντέλο) IF rank = professor OR years > 6 THEN tenured = yes 48

49 Κατασκευή Μοντέλου (2) Κατηγοριοποιητής (classifier) Δεδομένα για έλεγχο (test data) NAME RANK YEARS TENURED Tom Assistant Prof 2 no Merlisa Associate Prof 7 no George Professor 5 yes Joseph Assistant Prof 7 yes Άγνωστα δεδομένα (Jeff, Professor, 4) Tenured? 49

50 Κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων Προβλήματα: Συλλογή προσωπικών δεδομένων σε μαζική κλίμακα Συνήθως χωρίς τη γνώση και την οικειοθελή συναίνεση των εμπλεκόμενων ατόμων Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους που ο χρήστης που τα δίνει ούτε καν τους γνωρίζει Π.χ. Δεδομένα που συλλέγονται από Google, Yahoo!, Amazon, κλπ Μπορούν να πουληθούν σε τρίτους με σκοπό κυρίως την στοχευμένη διαφήμιση (targeted advertising) Η συγχώνευση δεδομένων παράγει νέες, πιο διεισδυτικές πληροφορίες Ζητήματα Ιδιωτικότητας (privacy) Κυρώσεις: Οι υπάρχουσες ποινικές κυρώσεις είναι αρκετά αναποτελεσματικές. Η «αρνητική δημοσιότητα» (negative publicity) μπορεί ναι είναι πιο αποτελεσματική αποτρεπτική τακτική 50

51 Περίπτωση Προφίλ χρήστη Εμπλεκόμενοι Σκοπός Πλοήγηση στο web Θέση (κινητού) Έξυπνοι μετρητές ηλ. Ενέργειας Συστήματα Συστάσεων Παραδείγματα Κινδύνων Ιδιωτικότητας Δεδομένων Συμπεριφορά πλοήγησης (επισκεψιμότητα ιστοσελίδων, συχνότητα, κκλ) Θέσεις που πέρασε το κινητό, διάρκεια διαμονής, τροχιά Προφίλ κατανάλωσης ενέργειας, συσκευές ανοιχτές, κλπ Βαθμολόγηση αντικειμένων (ταινίες, βιβλία, ξενοδοχεία) Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, Amazon, Πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστές εξοπλισμού για κινητά (π.χ. Apple, Samsung ) Πάροχοι ηλ. Ενέργειας Online αγορές (Amazon), πάροχοι περιεχομέμου (Spotify, Netflix), Στοχευμένη διαφήμιση Υπηρεσίες με βάση τη θέση (Location-based services), διαφημίσεις (location-based ads, εντοπισμός στο χάρτη, ειδοποιήσεις, κλπ Υπηρεσίες όπως demand response, εκπτώσεις, διαφημίσεις Συστάσεις αντικειμένων στο χρήστη 51

52 Βασικές Ερωτήσεις Μοντελοποίηση ενός προφίλ χρήστη (μπορεί να είναι και χρονικά μεταβαλλόμενο) Ποσοτικοποίηση της ιδιωτικότητας Σημασία της διατήρησης της ιδιωτικότητας και ποσοτικοποίησή της Μέτρηση ποιότητας προσωποποιημένης υπηρεσίας (π.χ. Web αναζήτηση, ιατρική κλπ) Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης εκτός από να μην δηλώσει καθόλου το προφίλ του; 52

53 Παραδείγματα προφίλ χρήστη Πλοήγηση στο διαδίκτυο P = (w 1, w t ) : κατηγορίες ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης Έξυπνοι μετρητές P=(a 1, a n ) : Κατανάλωση ηλ. συσκευών Υπηρεσίες με βάση την κινητή θέση P = (L(1),L(2), L(t),..): Τοποθεσίες που Πέρασε το κινητό Συστήματα συστάσεων P=(a 1, a n ) : Βαθμολόγηση 53

54 Αγορές Μεγάλων δεδομένων Κοινωνικά μέσα (Social media), Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) ως πηγές μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) Η ιδιωτικότητα και η πληροφορία μπορούν να θεωρηθούν εμπόρευμα και να διακινηθούν σαν σε αγορές Οι χρήστες θυσιάζουν την ιδιωτικότητά τους και φανερώνουν προσωπική πληροφορία Θέλουν να πληρωθούν για αυτό Αγορά για προσωπικά δεδομένα: Οι εταιρείες και οι ενδιάμεσοι που συλλέγουν και μεταπωλούν δεδομένα 54

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Database Management Systems (DBMS) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Βάσεις Δεδομένων. Database Management Systems (DBMS) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Database Management Systems (DBMS) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Περιεχόμενα 1. Παραδοσιακές και νέες εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών Βάσεις Δεδομένων Ι - 06 Ευρετήρια/Indexes (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών ΤΕΙ Λάρισας Τι είναι τα ευρετήρια; Ευρετήριο/Index:

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός)

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός) ΗΥ460 Τελική Εξέηαζη 29 Ιανουαπίου 2013 Σελίδα 1 από 8 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού Έλεγχος Ταυτοχρονισμού Κεφάλαιο 17 Database Management Systems 3ed, R. Ramakrishnan and J. Gehrke Ελληνική Μετάφραση: Γεώργιος Ευαγγελίδης 1 Συγκρουσιακώς Σειριοποιήσιμα Χρονοπρογράμματα Δυο χρονοπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων;

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Εισαγωγή Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο

Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Οργάνωση Αρχείων 1 Αρχεία Τα δεδομένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Η μεταφορά δεδομένων από το δίσκο στη μνήμη και από τη μνήμη στο δίσκο γίνεται σε μονάδες blocks Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα:

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα: ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Σε μία βάση δεδομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών υπάρχουν οι παρακάτω πίνακες που αποτελούνται από τα εξής πεδία : : ΚΣ, ΗΜΝΙΑ, ΩΡΑ, ΚΜ, ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗ : ΚΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης : Επιχειρηματική Ευφυΐα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριών Επ. Καθ. Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Στόχος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Τι είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων και σε τι διαφέρει από μια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός

Η συνολική εικόνα. Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων. Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE. Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Η συνολική εικόνα Τοπικές Βάσεις Βάσεις Κεντρικών Συστημάτων Βάσεις Τρίτων Ποιοτική Αναβάθμιση δεδομένων Λογισμικό Επικοινωνιών DATA WAREHOUSE Σχεδιασμός Ενοποίηση Επιλογή Συγχρονισμός Συντονισμός Warehouse

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΣΥΓΦΡΟΝΑ ΘΔΜΑΤΑ ΒΑΣΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 1 η ΔΡΓΑΣΙΑ ΔΞΑΜΗΝΟΥ ομάδες των 2-3 ατόμων Εισαγωγή Έστω η βάση δεδομένων μιας επιχείρησης (θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures): 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Detecting Duplicates over Distributed Data Sources. Δημήτρης Σουραβλιάς

Detecting Duplicates over Distributed Data Sources. Δημήτρης Σουραβλιάς Detecting Duplicates over Distributed Data Sources Δημήτρης Σουραβλιάς Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Ορισμός του προβλήματος Παράδειγμα Αρχιτεκτονικές ανίχνευσης διπλότυπων Γενικές παρατηρήσεις Αναφορές DMOD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Αθανασίου, 210 772 1436, spathan@dblab.ece.ntua.gr Ντίνος Αρκουμάνης, +30972300110, dinosar@dblab.ece.ntua.gr Με τον όρο Location Based

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στους Οργανισμούς Οι

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα