Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα."

Transcript

1 Κεφάλαιο 9: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 9.1 Βασικές αρχές βάσεων δεδομένων 9.2 Το σχεσιακό μοντέλο 9.3 Αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων 9.4 Διατήρηση της ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων 9.5 Παραδοσιακές δομές αρχείων 9.6 Εξόρυξη δεδομένων Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα. 1

2 Βάση Δεδομένων Βάση δεδομένων (database): Μια συλλογή δεδομένων που είναι πολυδιάστατη, με την έννοια ότι οι εσωτερικοί σύνδεσμοι μεταξύ των καταχωρήσεών της κάνουν τις πληροφορίες προσπελάσιμες από πληθώρα οπτικών γωνιών Π.χ. Όλες οι δουλειές ενός συνθέτη, όλοι οι συνθέτες για ένα είδος μουσικής, οι συνθέτες που γράφουν παραλλαγές κομματιών άλλων συνθετών Εν αντιθέσει με το αρχείο (file) που είναι ένα μονοδιάστατο σύστημα αποθήκευσης (παριστάνει την πληροφορία από μια οπτική γωνία) Π.χ. Λίστα από συνθέτες και τα κομμάτια τους 2

3 Οργάνωση αρχείου σε σχέση με οργάνωση βάσης δεδομένων Η βάση δεδομένων παρέχει ενοποιημένη πληροφορία 3

4 Σχήματα και Υπο-σχήματα Για να παρέχεται πρόσβαση σε διαφορετικούς χρήστες για διαφορετική πληροφορία στη βάση δεδομένων, δημιουργούνται τα σχήματα (schemas) Σχήμα: περιγραφή της δομής της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από το λογισμικό για τη συντήρηση της βάσης Υπο-σχήμα (sub-schema): Περιγραφή μόνο αυτού του τμήματος της βάσης δεδομένων που σχετίζεται με τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου χρήστη Αναφέρει διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της βάσης Καθορίζει το που επιτρέπεται πρόσβαση συγκεκριμένων τμημάτων της βάσης και σε ποιους χρησιμοποιείται για αποτροπή της προσπέλασης ευαίσθητων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 4

5 Τα νοητικά επίπεδα της υλοποίησης μιας βάσης δεδομένων Database Management Systems (DBMS) 5

6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): Ένα επίπεδο λογισμικού που χειρίζεται μια βάση δεδομένων σε απάντηση των αιτήσεων των εφαρμογών Όταν το λογισμικό εφαρμογής καθορίσει τι ζητά ο χρήστης, χρησιμοποιεί το ΣΔΒΔ για να πάρει τα αποτελέσματα Κρατά τις λεπτομέρειες αποθήκευσης και οργάνωσης της βάσης μακρυά από το χρήστη (π.χ. Αν η βάση είναι αποθηκευμένη σε έναν ή πολλούς υπολογιστές, πως είναι δομημένη εσωτερικά, κλπ) Έλέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα Κατανεμημένη (distributed) βάση δεδομένων: Μια βάση δεδομένων που είναι αποθηκευμένη σε πολλά μηχανήματα Το ΣΔΒΔ θα αποκρύψει από τους χρήστες αυτή την οργανωτική λεπτομέρεια Ανεξαρτησία δεδομένων (data independence): Η ικανότητα αλλαγής της οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων χωρίς να αλλάζει το λογισμικό εφαρμογών που τη χρησιμοποιεί 6

7 Μοντέλα Βάσεων Δεδομένων Μοντέλο βάσης δεδομένων: Μια νοητική, αφαιρετική εικόνα μιας βάσης δεδομένων Αποκρύπτει τις πολυπλοκότητες της εσωτερικής δομής της βάσης Επιτρέπει στον χρήστη να φαντάζεται την πληροφορία ως αποθηκευμένη στην βάση με έναν συγκεκριμένο (και απλό) τρόπο Π.χ. Η πληροφορία για έναν υπάλληλο μπορεί να είναι ένας πίνακας, κάθε γραμμή αποτελείται από στοιχεία ενός υπαλλήλου (όνομα, επώνυμο, ΑΔΤ, κλπ) Σχεσιακό (relational) μοντέλο βάσης δεδομένων Αντικειμενοστρεφές (object-oriented) μοντέλο βάσης δεδομένων 7

8 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων Σχέση (relation): Ένας ορθογώνιος πίνακας (κάτι σαν στο excel) Ιδιότητα (attribute): Μια στήλη του πίνακα, ορίζει ένα χαρακτηριστικό Πλειάδα (tuple): Μια γραμμή του πίνακα, εδώ περιέχει πληροφορία για έναν υπάλληλο 8

9 Σχεσιακός Σχεδιασμός Κομβικό σημείο σχεδιασμού είναι ο καθορισμός των σχέσεων Αποφυγή πολλαπλών εννοιών μέσα σε μια σχέση Μπορεί να οδηγήσει σε πλεονάζοντα δεδομένα Η διαγραφή μιας πλειάδας μπορεί επίσης να διαγράψει απαραίτητες αλλά μη σχετιζόμενες πληροφορίες Παράδειγμα: Αν στην προηγούμενη σχέση θέλουμα να συμπεριλάβουμε πληροφορία για την προϋπηρεσία ενός υπαλλήλου (με ιδιότητες όπως τίτλος εργασίας, διευθυντής, κλπ) Αναγνωριστικό εργασίας Ικανότητες, κλπ 9

10 Μια σχέση με πλεονάζουσες πληροφορίες Πλεονάζουσες πληροφορίες στην βάση (επαναλαμβάνονται όποτε κάποιος υπάλληλος έχει προϋπηρεσία ή όταν σε μια θέση έχουν εργαστεί πάνω από 1 υπάλληλοι) Κίνδυνος διαγραφής χρήσιμων δεδομένων όταν θέλουμε να διαγράψουμε κάτι άλλο (π.χ. στην 2 η γραμμή) 10 Η διαγραφή μέρους μιας γραμμής χαλάει την οργάνωση της βάσης

11 Βελτίωση Σχεσιακού Σχεδιασμού Διαίρεση (decomposition): Διαίρεση των στηλών μιας σχέσης σε δύο ή περισσότερες σχέσεις, με επανάληψη των στηλών που απαιτούνται για τη διατήρηση των συσχετίσεων μεταξύ των σχέσεων Μη απωλεστική (non-loss ή lossless) διαίρεση: Μια σωστή διαίρεση που δεν οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο του σχεδιασμού για τον καθορισμό των σωστών σχέσεων 11

12 Παράδειγμα Βάσης δεδομένων που αποτελείται από τρεις σχέσεις 12

13 Παράδειγμα: Εντοπισμός των τμημάτων στα οποία έχει εργαστεί ο υπάλληλος 23Y34 13

14 Μια σχέση και μια προτεινόμενη διαίρεσή της Αναζήτηση του τμήματος που δουλεύει ένας υπάλληλος: αναζήτηση στην 1 η και 2 η στήλη Τι συμβαίνει όταν διαφορετικά τμήματα έχουν επαγγέλματα με τον ίδιο τίτλο; 14

15 Σχεσιακές Λειτουργίες (Relational Operations) Select (Επιλογή): Επιλογή γραμμών Project (Προβολή): Επιλογή στηλών Join (Σύνδεση): Συγκέντρωση πληροφοριών από δύο ή περισσότερες σχέσεις 15

16 Η λειτουργία SELECT (Επιλογή) 16

17 Η λειτουργία PROJECT (Προβολή) 17

18 Η λειτουργία JOIN (Σύνδεση) 18

19 Άλλο ένα παράδειγμα της λειτουργίας JOIN 19

20 Μια εφαρμογή της λειτουργίας JOIN Σκοπός: να βρεθούν όλα τα Id υπαλλήλων με το τμήμα όπου ΤΩΡΑ εργάζεται κάθε υπάλληλος 20

21 Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων (SQL) SQL: Structured Query Language Γλώσσα στην οποία υλοποιούνται ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων με το σχεσιακό μοντέλο MySQL: σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, πολύ διαδεδομένο Η Oracle χρησιμοποιεί SQL Λειτουργίες για το χειρισμό πλειάδων insert update delete select 21

22 Παραδείγματα SQL Μορφή επερωτήματος (query) σε ΒΔ με την SQL select EmplId, Dept #attributes from ASSIGNMENT, JOB #relations where ASSIGNMENT.JobId = JOB.JobId and ASSIGNMENT.TermData = * #(condition) Ισοδύναμο με: JOIN (from) + SELECT (where) + PROJECT (select) insert into EMPLOYEE values ( 43212, Sue A. Burt, 33 Fair St., ) 22

23 Παραδείγματα SQL (2) (είναι ουσιαστικά PROJECT) (είναι ουσιαστικά SELECT) (είναι ουσιαστικά SELECT + PROJECT) (είναι ουσιαστικά JOIN+ SELECT + PROJECT) 23

24 Παραδείγματα SQL (3) delete from EMPLOYEE where Name = G. Jerry Smith update EMPLOYEE set Address = 1812 Napoleon Ave. where Name = Joe E. Baker 24

25 Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων Αντικειμενοστρεφής βάση δεδομένων: βάση δεδομένων που κατασκευάζεται με εφαρμογή του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου Κάθε οντότητα αποθηκεύεται ως διατηρούμενο αντικείμενο (object) Οι συσχετίσεις υποδηλώνονται από συνδέσμους μεταξύ των αντικειμένων Το ΣΔΒΔ συντηρεί τους συνδέσμους μεταξύ των αντικειμένων Πλεονεκτήματα: Ταιριάζουν με το σχεδιαστικό μοντέλο των αντικειμενοστρεφών εφαρμογών Σε αντίθεση με το προστακτικό (παραδοσιακό) μοντέλο Στα χειριστήρια των χαρακτηριστικών μπορούν να ενσωματωθούν ευφυείς λειτουργίες Μπορούν να χειρίζονται προχωρημένους τύπους δεδομένων Παράδειγμα: πολυμέσα 25

26 Οι συσχετίσεις μεταξύ των αντικειμένων σε μια αντικειμενοστρεφή βάση δεδομένων 26

27 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων Ακεραιότητα (integrity): η ιδιότητα του να μην αλλάζει η ΒΔ είτε κατά λάθος είτε με κακόβουλους σκοπούς Συναλλαγή (transaction): Μια ακολουθία λειτουργιών που πρέπει να συμβούν όλες μαζί Παράδειγμα: μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών Ή, η αναζήτηση από την ΒΔ στοιχείων ενός υπαλλήλου Ημερολόγιο συναλλαγών (transaction log): Μια μη πτητική καταγραφή των δραστηριοτήτων κάθε συναλλαγής, που κατασκευάζεται πριν επιτραπεί στη συναλλαγή να εκτελεστεί Σημείο δέσμευσης (commit point): Το σημείο στο οποίο έχει καταγραφεί η συναλλαγή στο ημερολόγιο Στο σημείο δέσμευσης, η ΒΔ δεσμεύεται ότι μπορεί να εκτελέσει σωστά την συναλλαγή ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει λειτουργική βλάβη 27

28 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων (2) Αναίρεση (roll back): Η διαδικασία ακύρωσης μιας μερικώς εκτελεσμένης, αποτυχημένης συναλλαγής Αναίρεση: αν υπάρξει βλάβη πριν φτάσουμε στο σημείο δέσμευσης Αναίρεση των ενεργειών που έγιναν στο μεταξύ Συνεχόμενη αναίρεση (cascading rollback): το φαινόμενο της διαδοχικής αναίρεσης λειτουργιών αν η τελευταία είχε χρησιμοποιηθεί από μια άλλη, η οποία με τη σειρά της είχε χρησιμοποιηθεί από άλλη, κοκ Προβλήματα ταυτόχρονης πρόσβασης Πρόβλημα της λανθασμένης σύνοψης (incorrect summary problem): Παράδειγμα, όταν μια συναλλαγή είναι στην διαδικασία μεταφοράς ενός ποσού από έναν λογαριασμό σε άλλον, και μια άλλη συναλλαγή προσπαθεί να υπολογίσει το σύνολο των καταθέσεων Πρόβλημα της χαμένης ενημέρωσης (lost update problem): Παράδειγμα, όταν 2 συναλλαγές προσπαθούν ταυτόχρονα να αφαιρέσουν ένα ποσό από έναν λογαριασμό. Θα δώσουν λανθασμένα αποτελέσματα 28

29 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων (3) Για να αποτρέψουμε καταστάσεις σαν τις προηγούμενες, ένα ΣΔΒΔ πρέπει να αναγκάζει τις συναλλαγές να εκτελούνται μια κάθε φορά Χρησιμοποιούνται τεχνικές χρονοπρογρογραμματισμού όμοιες με αυτές που είδαμε στο Κεφ.3 για τις διεργασίες Σε μια ΒΔ πρέπει να επιτρέπονται να εκτελούνται ταυτόχρονα συναλλαγές που δεν επηρεάζουν η μια το αποτέλεσμα της άλλης Κλείδωμα (lock): αποτροπή των άλλων συναλλαγών από το να προσπελάσουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από μια συναλλαγή Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από μια συναλλαγή «μαρκάρονται» Κοινόχρηστο (shared) κλείδωμα: χρησιμοποιείται κατά την ανάγνωση δεδομένων (δεν τροποποιούνται τα δεδομένα) Αποκλειστικό (exclusive) κλείδωμα: χρησιμοποιείται κατά την τροποποίηση δεδομένων Επιτρέπεται ταυτόχρονη πρόσβαση σε συναλλαγές που ζητούν κοινόχρηστη πρόσβαση 29

30 Διατήρηση της Ακεραιότητας μιας Βάσης Δεδομένων (4) Αδιέξοδο αν 2 συναλλαγές που απαιτούν η καθεμία αποκλειστική πρόσβαση σε 2 ίδια δεδομένα (μπορούν να μπλοκάρουν η μια την άλλη) Αν η καθεμιά παίρνει αποκλειστική πρόσβαση σε ένα (διαφορετικό) τμήμα δεδομένων και επιμένει να περιμένει την άλλη Αποφυγή τέτοιων φαινομένων με ανάθεση προτεραιότήτων σε συναλλαγές Προτεραιότητα σε παλαιότερες συναλλαγές Αν μια παλαιότερη συναλλαγή απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα που είναι κλειδωμένα από μια νεώτερη συναλλαγή, η τελευταία αναγκάζεται να απελευθερώσει τα δεδομένα από το κλείδωμα, και η παλαιότερη αποκτά πρόσβαση Οι συναλλαγές καθώς «παλιώνουν» παίρνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα 30

31 Σειριακά Αρχεία Σειριακό αρχείο (sequential file): Ένα αρχείο του οποίου τα περιεχόμενα μπορούν να διαβαστούν μόνο με τη σειρά Π.χ. Αρχεία μουσικής, βίντεο, αρχεία κειμένου Πρέπει να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο με τρόπο που να διατηρεί την σειριακή φύση του αρχείου Π.χ όπως σε ένα CD ή σε διαδοχικούς τομείς του σκληρού δίσκου Ο αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύσει το τέλος αρχείου (end of file, EOF) Τα δεδομένα μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε λογικές εγγραφές, ταξινομημένες με βάση ένα πεδίο-κλειδί Π.χ. Αρχείο υπαλλήλων με διάφορα πεδία (όνομα, ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας κλπ) Μακρυά αλυσίδα χαρακτήρων που δίνουν διαδοχικά τα διάφορα πεδία 31

32 Παράδειγμα Σειριακού Αρχείου Η Η δομή ενός απλού αρχείου υπαλλήλων που έχει υλοποιηθεί ως αρχείο κειμένου 32

33 Μια διαδικασία για τη συγχώνευση δύο σειριακών αρχείων 33

34 Συγχώνευση δύο σειριακών αρχείων Εφαρμογή του αλγορίθμου συγχώνευσης (Χρησιμοποιούνται γράμματα για την αναπαράσταση ολόκληρων εγγραφών. Το συγκεκριμένο γράμμα δείχνει την τιμή του πεδίου-κλειδιού της εγγραφής.) Οι εγγραφές στα 2 αρχεία εισόδου υποτίθεται ότι είναι διευθετημένες σε αύξουσα σειρά με βάση κάποιο κοινό πεδίο-κλειδί Το αρχείο εξόδου έχει τις τιμές των πεδίων-κλειδιών επίσης σε αύξουσα σειρά 34

35 Ευρετηριασμένα (indexed) Αρχεία Ευρετήριο (index): Μια λίστα με τιμές-κλειδιά του αρχείου και θέσεις των συσχετισμένων εγγραφών τους δείχνουν που είναι αποθηκευμένη η εγγραφή που περιέχει κάθε κλειδί Λειτουργεί ακριβώς όπως το ευρετήριο σε ένα βιβλίο για να βρεθούν τμήματα του βιβλίου ή λέξεις-κλειδιά Για να βρεθεί μια πληροφορία: ανατρέχουμε στο ευρετήριο, βρίσκουμε το αντίστοιχο κλειδί και μετά βρίσκουμε την πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στη θέση (μέσα στο αρχείο) που συσχετίζεται με το κλειδί Π.χ. Στο αρχείο υπαλλήλων οι τιμές-κλειδιά μπορεί να είναι οι ΑΔΤ των υπαλλήλων 35

36 Άνοιγμα ευρετηριασμένου αρχείου Σημ: Χρειάζεται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για την διατήρηση του ευρετηρίου 36

37 Κατακερματισμένα Αρχεία (Hash files) Κατακερματισμός (hashing) Κάθε εγγραφή έχει ένα πεδίο-κλειδί Δεν απαιτείται ευρετήριο, με τον κατακερματισμό βρίσκεται η θέση της εγγραφής απευθείας από το κλειδί Ο χώρος αποθήκευσης χωρίζεται σε κάδους (buckets) Κάθε κάδος μπορεί να αποθηκεύει αρκετές εγγραφές Μια συνάρτηση κατακερματισμού (hash function) υπολογίζει έναν αριθμό κάδου για κάθε τιμή κλειδιού Κάθε εγγραφή αποθηκεύεται στον κάδο που αντιστοιχεί στον κατακερματισμό του κλειδιού της Για να εντοπιστεί μια εγγραφή: εφαρμόζεται η συνάρτηση κατακερματισμού στο πεδίο-κλειδί προκύπτει ο αριθμός κάδου οδηγούμαστε σε αυτόν τον κάδο βρίσκουμε την εγγραφή ανάμεσα στις εγγραφές αυτού του κάδου 37

38 Παράδειγμα κατακερματισμού Κατακερματισμός της τιμής πεδίου κλειδιού 25Χ3Ζ σε έναν από 41 κάδους Αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού 38

39 Παράδειγμα κατακερματισμού (2) 39

40 Κατακερματισμός (2) Όταν ο κατακερματισμός εφαρμόζεται στον σκληρό δίσκο, μιλάμε για αρχείο κατακερματισμού (hash file) Όταν ο κατακερματισμός εφαρμόζεται στην κύρια μνήμη, μιλάμε για πίνακα κατακερματισμού (hash table) Κατακερματισμός χρησιμοποιείται και για αυθεντικοποίηση (authentication) στο ίντερνετ Αυθεντικοποίηση: η επιβεβαίωση ότι ο αποστολέας ενός μηνύματος είναι πράγματι αυτός που διατείνεται ότι είναι Σύστημα αυθεντικοποίησης MD5 40

41 Σχεδίαση συνάρτησης κατακερματισμού Γιατί στην συνάρτηση κατακερματισμού διαιρούμε με το 41; Για να έχουμε αποδοτική αποθήκευση πρέπει οι εγγραφές να κατανεμηθούν έτσι ώστε παρόμοιος αριθμός εγγραφών να ανήκουν σε κάθε κάδο Διαφορετικά, υπάρχει το φαινόμενο της συσταδοποίησης (clustering) Πολλές εγγραφές συγκεντρώνονται σε λίγους κάδους (ή και σε έναν κάδο) Η αναζήτηση μιας εγγραφής σε έναν κάδο καθίσταται επίπονη Αν διαιρούσαμε με το 40 Αν οι τιμές-κλειδιά στο αρχείο μας ήταν πολλαπλάσια του 5 θα προέκυπτε ότι αυτοί θα αποθηκεύονταν μόνο στους κάδους 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Επιλέγουμε να διαιρούμε με πρώτους (prime) αριθμούς για να μειώσουμε το ενδεχόμενο συσταδοποίησης 41

42 Συγκρούσεις στον Κατακερματισμό Σύγκρουση (collision): Η περίπτωση να κατακερματίζονται δύο κλειδιά στον ίδιο κάδο Παράδειγμα: Εισαγωγή εγγραφών σε 41 κάδους με τυχαίο τρόπο (όχι με το υπόλοιπο που είδαμε πριν) Αρχικά όλοι οι κάδοι είναι αδειοι Η 1 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο Η 2 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο με πιθανότητα 40/41 Η 3 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο με πιθανότητα 39/41... Η 8 η εγγραφή μπαίνει σε άδειο κάδο με πιθανότητα 34/41 Πιθανότητα και οι 8 εγγραφές να μπουν σε άδειο κάδο = 1 x (40/41) x (39/41) x (38/41) x x (34/41) = Στις 8 πρώτες εισαγωγές θα έχει συμβεί μια τουλάχιστον σύγκρουση με πιθανότητα 52% Πρόβλημα όταν ο παράγοντας φορτίου (load factor) δηλαδή ο λόγος (# εγγραφών )/ (συνολική χωρητικότητα) είναι πάνω από 75% Λύση: αύξηση του αριθμού των κάδων και εκ νέου κατακερματισμός 42

43 Εξόρυξη Δεδομένων Εξόρυξη δεδομένων (data mining): Ο τομέας της επιστήμης υπολογιστών που ασχολείται με την ανακάλυψη προτύπων (patterns), τάσεων (trends) και κρυμμένων ή άγνωστων συμπερασμάτων (inference) σε συλλογές δεδομένων Εφαρμογές: Κοινωνικά δίκτυα, συστήματα συστάσεων, παγκόσμιος ιστός, οικονομία, βιοπληροφορική, ασφάλεια υπολογιστών Στις μέρες μας είναι ένας από τους πιο εξελισσόμενους τομείς της επιστήμης λόγω των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) Διαφέρει από τον τομέα των ΒΔ Αποθήκη δεδομένων (data warehouse): Μια στατική συλλογή δεδομένων απ όπου θα γίνει η εξόρυξη 43

44 Η διαδικασίας της ανακάλυψης γνώσης Εξόρυξη δεδομένων- πυρήνας της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης Εξόρυξη Δεδομένων Επιλογή δεδομένων με βάση την επιθυμητή εργασία Αποτίμηση προτύπων Αποθήκες Δεδομένων Επιλογή Data Cleaning Εκκαθάριση δεδομένων Ενοποίηση δεδομένων ΒΔ 44

45 Γιατί όχι παραδοσιακή ανάλυση δεδομένων ; Εξαιρετικά μεγάλος όγκος δεδομένων Οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι υψηλής κλιμάκωσης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται tera-bytes από δεδομένα Υψηλών διαστάσεων δεδομένα Υψηλής πολυπλοκότητας δεδομένα Ροές δεδομένων (Data streams) και δεδομένα αισθητήρων Χρονολογικές σειρές (Time-series data), χρονικά δεδομένα, ακολουθιακά δεδομένα (sequential data) Δομημένα δεδομένα, γραφήματα, κοινωνικά δίκτυα (social networks) Ετερογενείς βάσεις δεδομένων Χωρικά, χωροχρονικά, πολυμέσα, κείμενο 45

46 Στρατηγικές Εξόρυξης Δεδομένων Περιγραφή κλάσεων (class description): αναγνώριση ιδιοτήτων που χαρακτηρίζει μια ομάδα δεδομένων Π.χ. Αναγνώριση χαρακτηριστικών των ανθρώπων που αγοράζουν Smart Διάκριση κλάσεων (class discrimination): αναγνώριση ιδιοτήτων που ξεχωρίζουν δυο ή περισσότερες ομάδες δεδομένων Π.χ. Αναγνώριση χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν αυτούς που αγοράζουν καινούρια από αυτούς που αγοράζουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Ανάλυση συστάδων (cluster analysis): ανακάλυψη κλάσεων δηλ. ανακάλυψη ιδιοτήτων δεδομένων που οδηγούν σε ομαδοποίηση Π.χ. Άτομα 4-10 ετών και ετών είδαν μια φωτογραφική μηχανή Ανάλυση συσχετισμών (association analysis): εύρεση συσχετισμών ανάμεσα σε ομάδες δεδομένων Π.χ. Πελάτες που αγοράζουν πατατάκια, αγοράζουν και κοκα-κόλα 46

47 Στρατηγικές Εξόρυξης Δεδομένων (2) Ανάλυση αποκλίσεων (outlier analysis): Αναγνωρίζει δεδομένα που δεν εμπίπτουν στην κανονικότητα των υπολοίπων Π.χ. Για αναγνώριση λαθών σε συλλογές δεδομένων, για ανίχνευση υποκλοπής πιστωτικής κάρτας, για τρομοκρατία Σειριακή ανάλυση προτύπων (sequential pattern analysis): Αναγνώριση τάσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου Π.χ. Συστήματα μετοχών, αναγνώρισή τάσεων (trend detection) σε κοινωνικά δίκτυα 47

48 Κατασκευή Μοντέλου Αλγόριθμος Κατηγοριοποίησης Εκπαιδευτικά Δεδομένα (training data) NAME RANK YEARS TENURED Mike Assistant Prof 3 no Mary Assistant Prof 7 yes Bill Professor 2 yes Jim Associate Prof 7 yes Dave Assistant Prof 6 no Anne Associate Prof 3 no Κατηγοριοποιητής (classifier) (Μοντέλο) IF rank = professor OR years > 6 THEN tenured = yes 48

49 Κατασκευή Μοντέλου (2) Κατηγοριοποιητής (classifier) Δεδομένα για έλεγχο (test data) NAME RANK YEARS TENURED Tom Assistant Prof 2 no Merlisa Associate Prof 7 no George Professor 5 yes Joseph Assistant Prof 7 yes Άγνωστα δεδομένα (Jeff, Professor, 4) Tenured? 49

50 Κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων Προβλήματα: Συλλογή προσωπικών δεδομένων σε μαζική κλίμακα Συνήθως χωρίς τη γνώση και την οικειοθελή συναίνεση των εμπλεκόμενων ατόμων Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους που ο χρήστης που τα δίνει ούτε καν τους γνωρίζει Π.χ. Δεδομένα που συλλέγονται από Google, Yahoo!, Amazon, κλπ Μπορούν να πουληθούν σε τρίτους με σκοπό κυρίως την στοχευμένη διαφήμιση (targeted advertising) Η συγχώνευση δεδομένων παράγει νέες, πιο διεισδυτικές πληροφορίες Ζητήματα Ιδιωτικότητας (privacy) Κυρώσεις: Οι υπάρχουσες ποινικές κυρώσεις είναι αρκετά αναποτελεσματικές. Η «αρνητική δημοσιότητα» (negative publicity) μπορεί ναι είναι πιο αποτελεσματική αποτρεπτική τακτική 50

51 Περίπτωση Προφίλ χρήστη Εμπλεκόμενοι Σκοπός Πλοήγηση στο web Θέση (κινητού) Έξυπνοι μετρητές ηλ. Ενέργειας Συστήματα Συστάσεων Παραδείγματα Κινδύνων Ιδιωτικότητας Δεδομένων Συμπεριφορά πλοήγησης (επισκεψιμότητα ιστοσελίδων, συχνότητα, κκλ) Θέσεις που πέρασε το κινητό, διάρκεια διαμονής, τροχιά Προφίλ κατανάλωσης ενέργειας, συσκευές ανοιχτές, κλπ Βαθμολόγηση αντικειμένων (ταινίες, βιβλία, ξενοδοχεία) Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, Amazon, Πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστές εξοπλισμού για κινητά (π.χ. Apple, Samsung ) Πάροχοι ηλ. Ενέργειας Online αγορές (Amazon), πάροχοι περιεχομέμου (Spotify, Netflix), Στοχευμένη διαφήμιση Υπηρεσίες με βάση τη θέση (Location-based services), διαφημίσεις (location-based ads, εντοπισμός στο χάρτη, ειδοποιήσεις, κλπ Υπηρεσίες όπως demand response, εκπτώσεις, διαφημίσεις Συστάσεις αντικειμένων στο χρήστη 51

52 Βασικές Ερωτήσεις Μοντελοποίηση ενός προφίλ χρήστη (μπορεί να είναι και χρονικά μεταβαλλόμενο) Ποσοτικοποίηση της ιδιωτικότητας Σημασία της διατήρησης της ιδιωτικότητας και ποσοτικοποίησή της Μέτρηση ποιότητας προσωποποιημένης υπηρεσίας (π.χ. Web αναζήτηση, ιατρική κλπ) Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης εκτός από να μην δηλώσει καθόλου το προφίλ του; 52

53 Παραδείγματα προφίλ χρήστη Πλοήγηση στο διαδίκτυο P = (w 1, w t ) : κατηγορίες ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης Έξυπνοι μετρητές P=(a 1, a n ) : Κατανάλωση ηλ. συσκευών Υπηρεσίες με βάση την κινητή θέση P = (L(1),L(2), L(t),..): Τοποθεσίες που Πέρασε το κινητό Συστήματα συστάσεων P=(a 1, a n ) : Βαθμολόγηση 53

54 Αγορές Μεγάλων δεδομένων Κοινωνικά μέσα (Social media), Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) ως πηγές μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) Η ιδιωτικότητα και η πληροφορία μπορούν να θεωρηθούν εμπόρευμα και να διακινηθούν σαν σε αγορές Οι χρήστες θυσιάζουν την ιδιωτικότητά τους και φανερώνουν προσωπική πληροφορία Θέλουν να πληρωθούν για αυτό Αγορά για προσωπικά δεδομένα: Οι εταιρείες και οι ενδιάμεσοι που συλλέγουν και μεταπωλούν δεδομένα 54

Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύουν το προτεινόμενο σύγγραμμα.

Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύουν το προτεινόμενο σύγγραμμα. Κεφάλαιο 9: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Βασικές αρχές βάσεων δεδομένων Το σχεσιακό μοντέλο βάσης δεδομένων και σχεσιακές λειτουργίες Αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων Διατήρηση ακεραιότητας βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) (Databases - DB) και των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Κατακερματισμός 1 Αποθήκευση εδομένων (σύνοψη) Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Παραδοσιακά, μία σχέση (πίνακας/στιγμιότυπο) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Αρχείο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο

Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο Κατακερµατισµός 1 Οργάνωση Αρχείων (σύνοψη) Οργάνωση αρχείων: πως είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές ενός αρχείου όταν αποθηκεύονται στο δίσκο 1. Αρχεία Σωρού 2. Ταξινοµηµένα Αρχεία Φυσική διάταξη των εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ Αρχιτεκτονική ANSI/SPARC Γλώσσες ερωτημάτων Μοντέλα δεδομένων Λειτουργίες ΣΔΒΔ Χρήστες ΣΔΒΔ Απλοί Χρήστες: συγκεκριμένες λειτουργίες σε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος cman@unipi.gr Δοσοληψίες Concurrent Data Access (Ταυτόχρονη Πρόσβαση σε Δεδομένα) Συνήθως πολλοί χρήστες έχουν ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Database Management Systems (DBMS) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Βάσεις Δεδομένων. Database Management Systems (DBMS) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Database Management Systems (DBMS) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Περιεχόμενα 1. Παραδοσιακές και νέες εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός Σ Β

Το εσωτερικό ενός Σ Β Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ηµιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων Σ Β Βάση εδομένων Η ομή ενός ΣΒ Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 (Χρήση Σ Β ) Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές αναζήτησης και ρ δείκτες ως εξής P 1 K 1 P

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 7: Transactions (Συναλλαγές) Ο λόγος που αναπτύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εισαγωγή στις Βάσεων εδομένων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες, οι συνιστώσες και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές αναζήτησης και ρ δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήματος 1. Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) 2. Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ημιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 11: Τεχνικές Κατακερματισμού. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 11: Τεχνικές Κατακερματισμού. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ενότητα 11: Τεχνικές Κατακερματισμού Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΣΔΒΔ Σύνολο από προγράµµατα για τη διαχείριση της ΒΔ Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδοµένων συστήµατος Σύστηµα Βάσεων Δεδοµένων (ΣΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δεντρικά Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δεντρικά Ευρετήρια Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δέντρα Αναζήτησης Ένα δέντρο αναζήτησης (search tree) τάξεως p είναι ένα δέντρο τέτοιο ώστε κάθε κόμβος του περιέχει το πολύ p - 1 τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Περιορισμοί πεδίου τιμών Περιορισμοί ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams Αλέκα Σεληνιωτάκη Ηράκλειο, 26/06/12 aseliniotaki@csd.uoc.gr ΑΜ: 703 1. Περίληψη Συνεισφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων

Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων Τροποποίηση Βάσης Δεδομένων: Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓXΔ) Τροποποιήσεις 1. Διαγραφή 2. Εισαγωγή 3. Ενημέρωση Οι εντολές αυτές ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ το στιγμιότυπο της βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Επεξεργασία Ερωτήσεων Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL)

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Εισαγωγή 1 Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Μετασχηματισμός Εισαγωγή Δεδομένων στην Αποθήκη Πληροφοριών (ETL) ETL) Αριστομένης Μακρής

Εξαγωγή Μετασχηματισμός Εισαγωγή Δεδομένων στην Αποθήκη Πληροφοριών (ETL) ETL) Αριστομένης Μακρής Εξαγωγή Μετασχηματισμός Εισαγωγή Δεδομένων στην Αποθήκη Πληροφοριών (ETL) ETL) Τεχνολογίες Υποστήριξης Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων OLTP (On Line Transaction Processing) Επιχειρηματικές Εφαρμογές (Σχεσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 8 Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 8-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Παραδοσιακή οργάνωση αρχείων και προβλήματα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων

Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα ( MIS ) Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων για την βελτίωση της απόδοσης σε Κατανεμημένα Συστήματα Ζάχος Δημήτριος Επιβλέποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική ANSI-SPARC, Επίπεδα Αρχιτεκτονικής (Εξωτερικό, Εννοιολογικό, Εσωτερικό), Παραδοσιακή Προσέγγιση (Μειονεκτήματα, Παράδειγμα), Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Λογικός σχεδιασμός Αρχείων Το μοντέλο οντοτήτων Οντότητες (Entities) Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Τι είναι Οντότητες Είναι συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Σ Β Σύνολο από προγράμματα για τη διαχείριση της Β Επεξεργασία Ερωτήσεων Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήματος Αρχεία δεδομένων ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σύστημα Βάσεων εδομένων (ΣΒ ) Βάσεις Δεδομένων 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΤΔ Λεξικό. Σύνολο στοιχείων με βασικές πράξεις: Δημιουργία Εισαγωγή Διαγραφή Μέλος. Υλοποιήσεις

Ο ΑΤΔ Λεξικό. Σύνολο στοιχείων με βασικές πράξεις: Δημιουργία Εισαγωγή Διαγραφή Μέλος. Υλοποιήσεις Ο ΑΤΔ Λεξικό Σύνολο στοιχείων με βασικές πράξεις: Δημιουργία Εισαγωγή Διαγραφή Μέλος Υλοποιήσεις Πίνακας με στοιχεία bit (0 ή 1) (bit vector) Λίστα ακολουθιακή (πίνακας) ή συνδεδεμένη Είναι γνωστό το μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ομές εδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2. Πίνακες 45 23 28 95 71 19 30 2 ομές εδομένων 4 5 Χρήστος ουλκερίδης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη Ευρετήρια 1 Αρχεία Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη µνήµη. Η µεταφορά δεδοµένων από το δίσκο στη µνήµη και από τη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language)

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Η Γλώσσα SQL - Μέρος Πρώτο 1 SQL - Structured Query Language (1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο ΙΙ Παράλληλες ΙΙ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροϕορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Table of contents ΙΙ 1 Παράλληλες Table of contents ΙΙ Παράλληλες 1 2 Table of contents

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αναζήτηση. Ιεραρχία Μνήμης Υπολογιστή. Εξωτερική Μνήμη. Εσωτερική Μνήμη. Κρυφή Μνήμη (Cache) Καταχωρητές (Registers) μεγαλύτερη ταχύτητα

Εξωτερική Αναζήτηση. Ιεραρχία Μνήμης Υπολογιστή. Εξωτερική Μνήμη. Εσωτερική Μνήμη. Κρυφή Μνήμη (Cache) Καταχωρητές (Registers) μεγαλύτερη ταχύτητα Ιεραρχία Μνήμης Υπολογιστή Εξωτερική Μνήμη Εσωτερική Μνήμη Κρυφή Μνήμη (Cache) μεγαλύτερη χωρητικότητα Καταχωρητές (Registers) Κεντρική Μονάδα (CPU) μεγαλύτερη ταχύτητα Πολλές σημαντικές εφαρμογές διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1)

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1) Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης SQL - Structured Query Language 1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης των Σχεσιακών ΒΔ Εξασφαλίζει μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης 1.6.1 Συσκευές αποθήκευσης Μνήμη τυχαίας προσπέλασης - RAM Η μνήμη RAM (Random Access Memory Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης), κρατεί όλη την πληροφορία (δεδομένα και εντολές)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL Εθνικό Μετσόβιο ολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL Η γλώσσα SQL

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI Β. Μεγαλοοικονόμου Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Σύστημα Αρχείων Τα προγράμματα που εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 6: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός 1 Κατακερματισμός Τι αποθηκεύουμε στους κάδους; Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού Την ίδια την εγγραφή (ως τρόπος οργάνωσης αρχείου) μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3. Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και πληροφοριών

Μάθημα 3. Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και πληροφοριών Μάθημα 3. Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και πληροφοριών Περιεχόμενα μαθήματος Πώς οργανώνει τα δεδομένα μια σχεσιακή βάση δεδομένων και σε τι διαφέρει από μια αντικειμενοστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης 2006 Ρ.Κορακίτης, Β.Βεσκούκης, Θ.Καραλόπουλος, Γ.Πανόπουλος

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης 2006 Ρ.Κορακίτης, Β.Βεσκούκης, Θ.Καραλόπουλος, Γ.Πανόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Περιεχόμενο του μαθήματος, εισαγωγή, διαδικασία Σχετικά με το μάθημα Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών Βάσεις Δεδομένων Ι - 06 Ευρετήρια/Indexes (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών ΤΕΙ Λάρισας Τι είναι τα ευρετήρια; Ευρετήριο/Index:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Βάσεις δεδομένων

1.1. Βάσεις δεδομένων 1.1 Βάσεις δεδομένων Οι στόχοι μας σε αυτό το κεφάλαιο: Να διατυπώσουμε τον ορισμό για τη βάση δεδομένων και για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ), καθώς και να περιγράψουμε τα συστατικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Κεφάλαιο 20 Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Ρύθμιση Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 6 : Δομές αρχείων. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 6 : Δομές αρχείων. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική II Ενότητα 6 : Δομές αρχείων Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 22: Τεχνικές Κατακερματισμού I (Hashing)

Διάλεξη 22: Τεχνικές Κατακερματισμού I (Hashing) Διάλεξη 22: Τεχνικές Κατακερματισμού I (Hashing) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ανασκόπηση Προβλήματος και Προκαταρκτικών Λύσεων Bit Διανύσματα Τεχνικές Κατακερματισμού & Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 1 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κύκλος ζωής ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων 3. Oracle SQL Developer Data

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Σκοποί ενότητας Εκμάθηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημιουργία E-R διαγραμμάτων 2 Περιεχόμενα ενότητας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διάγραμμα οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια και Κατακερματισμός

Ευρετήρια και Κατακερματισμός Ευρετήρια και Κατακερματισμός B μέρος Ευρετήρια και Κατακερματισμός Σελίδα 1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συναρτήσεις κατακερματισμού Κατακερματισμός στις βάσεις δεδομένων Στατικός vs. Δυναμικός Κατακερματισμός Bitmaps

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Η ιστορία των Βάσεων Δεδομένων History of the Database 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους ακόλουθους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αρχείων και Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Αρχείων και Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 8 Σχεδιασμός Αρχείων και Βάσεων Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 8-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός αρχείων Δομή, οργάνωση και προσπέλαση

Διαβάστε περισσότερα