YQ U PROFIL, U PROFIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YQ U PROFIL, U PROFIL"

Transcript

1 YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky P4-500 Tepelná izolácia EPS Obchodný názov Ytong U profil Ytong YQ U profil Použitie Stratené debnenie stužujúcich vencov, debnenie železobetónových prekladov, prievlakov a stĺpov Profilovanie Hladké Rozmerová tolerancia Dĺžka ± 1,5, šírka ± 1,5, výška ± 1,0 Stupeň horľavosti Podľa Rozhodnutia 96/603 Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti A bez skúšania a spĺňa kritéria triedy A1 podľa STN EN EPS: Eurotieda E Malta Ytong tenkovrstvová lepiaca malta Povrchové úpravy Vnútorné omietky: vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón Keramické obklady: priamo na murivo bez omietky Vonkajšie omietky: ľahké omietky určené pre pórobetón Odporúčané kritériá: pevnosť v tlaku R d = 2 až 5 MPa pevnosť v ťahu za ohybu R oh 0,5 MPa priľnavosť R hz 0,2 MPa koeficient nasiakavosti w 0,5 kg.m -2.h -0,5 ekvivalentná difúzna hrúbka sd 2,0 m súčin w. s d 0,2 kg.m -1.h -0,5 objemová hmotnosť ρ = 800 až kg.m -3 paropriepustné a vodoodpudivé dodržovať hrúbku vrstvy omietok doporučovanú výrobcom, technologický postup, príprava podkladu, doba zrenia, povrchová 28 YQ U PROFIL, U PROFIL

2 úprava musí byť špecifikovaná výrobcom omietky Doplnkové produkty Malty, náradie Balenie vo fóliach na paletách rozmeru: Technické vlastnosti YQ U profil, U profil P4-500 EPS jednotka Maximálna stredná hodnota objemovej hmotnosti kg/m 3 Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 10 dry 0,130 - W/(m.K) Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ U 0,137 0,035 W/(m.K) Faktor difúzneho odporu μ 5/ Merná tepelná kapacita c 1,00 - kj/(kg.k) Súčiniteľ tepelného pretvorenia α b 7, /K Konvenčná hodnota zmraštenia ε 0,20 - /m Základné údaje YQ U profil, U profil λ 10,dry = 0,130 W/(m.K), λ u = 0,137 W/(m.K), EPS: λ u = 0,035 W/(m.K), μ = 5/10, c = 1,00 kj/(kg.k) P4-500 rozmery š v d hrúbka steny t 1 hrúbka steny t 2 šírka výrezu d hrúbka dna h 1 výška výrezu h 2 expedičná hmotnosť kusov na 1 m typ kg/ks ks/m U ,5 1,67 YQ U ,5 3,34* U ,0 1,67 U ,5 1,67 U ,0 1,67 * pre 2 ks vedľa seba. YQ U profily t 1 d t 2 t 2 d t 1 U profily t 1 d t 1 Skladba 2 YQ U profilov U 225 pre murivo hrúbky 450 h 1 h 2 v h 1 h 2 v š š š Teplo technické vlastnosti prekladu (venca) so železobetónovým jadrom (betón C20/25) bez omietky Skladba 2 YQ U profilov U 225 pre murivo hrúbky 500 U profily šírka nosníka R dry R U * U* m 2 K/W m 2 K/W W/m 2 K U 375 s TI ,41 3,33 0,29 U ,32 1,24 0,71 U ,92 0,86 0,97 U ,88 0,82 1,01 U ,84 0,79 1,04 2 YQ U ,20 5,14 0,19 2 YQ U ,63 6,57 0,15 * Hodnoty bez omietok. YQ U PROFIL, U PROFIL 29

3 Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile Maximálne možné charakteristické zaťaženie prekladu q k,u (kn/m), v závislosti od vystuženia a rozpätia. dĺžka prekladu max. svetlost otvoru vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 10, horná výstuž: 2 Φ 10 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 U 375 s TI 75* kn/m 27,05 22,97 19,70 16,90 14,76 13,09 11,37 9,30 7,72 6,48 U 375 kn/m 28,32 24,05 20,64 17,70 15,47 13,72 11,55 9,45 7,84 6,58 U 300 kn/m 28,32 24,05 20,64 17,70 15,47 13,72 11,46 9,38 7,78 6,53 U 250 kn/m 27,05 22,97 19,70 16,90 14,76 13,09 11,37 9,30 7,72 6,48 U 200 kn/m 24,51 20,80 17,83 15,28 13,34 11,82 10,59 9,16 7,59 6,37 YQ U 225 kn/m 24,51 20,80 17,83 15,28 13,34 11,82 10,59 9,16 7,59 6,37 vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 12, horná výstuž: 2 Φ 12 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 U 375 s TI 75* kn/m 32,77 27,84 23,91 20,53 17,96 15,94 12,02 10,88 9,93 9,12 U 375 kn/m 33,53 28,49 24,47 21,02 18,39 16,32 12,25 11,09 10,12 9,30 U 300 kn/m 33,40 28,39 24,38 20,94 18,32 16,26 12,19 11,04 10,07 9,25 U 250 kn/m 32,77 27,84 23,91 20,53 17,96 15,94 12,02 10,88 9,93 9,12 U 200 kn/m 32,13 27,30 23,44 20,13 17,61 15,63 11,73 10,62 9,69 8,90 YQ U 225 kn/m 32,13 27,30 23,44 20,13 17,61 15,63 11,73 10,62 9,69 8,90 vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 16, pre U 200 a YQ U 225: 2 Φ 16, horná výstuž: 2 Φ 16 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/100 Φ 6/100 Φ 6/100 Φ 6/100 U 375 s TI 75* kn/m 32,13 27,30 23,44 20,13 17,61 15,63 18,33 16,63 15,21 14,01 U 375 kn/m 33,40 28,39 24,38 20,94 18,32 16,26 18,90 17,16 15,69 14,45 U 300 kn/m 32,77 27,84 23,91 20,53 17,96 15,94 18,62 16,90 15,45 14,23 U 250 kn/m 32,13 27,30 23,44 20,13 17,61 15,63 18,33 16,63 15,21 14,01 U 200 kn/m 30,86 26,22 22,51 19,32 16,90 14,99 18,04 15,50 12,96 10,96 YQ U 225 kn/m 30,86 26,22 22,51 19,32 16,90 14,99 18,04 15,50 12,96 10,96 * U 375 s vloženou tepelnou izoláciou 75. Hodnoty q k,u sú stanovené vzhľadom na ohybovú a šmykovú odolnosť a medzný priehyb (celková hodnota charakteristického zaťaženia, ktorým možno preklad zaťažiť). Výška betónového prierezu 174, krytie strmeňa 10. Minimálna trieda betónu C20/25. Na vystuženie sa predpokladá betonárska výstuž s minimálnou medzou klzu f yk = 500 MPa. Hodnoty sú orientačné, vždy je potrebné odborné statické posúdenie podľa STN EN Vzorové riešenia železobetónových nosníkov (prekladov) vybetónovaných do U profilov 30 YQ U PROFIL, U PROFIL

4 Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 200 Maximálne možné charakteristické zaťaženie prekladu q k,u (kn/m), v závislosti od vystuženia a rozpätia. dĺžka prekladu max. svetlost otvoru vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 10, horná výstuž: 2 Φ 10 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/ U 375 s TI 75* kn/m 64,20 54,54 46,83 40,19 35,15 31,19 27,48 22,53 18,74 15, U 375 kn/m 65,47 55,63 47,76 41,00 35,86 31,82 28,36 23,27 19,37 16, U 300 kn/m 64,84 55,08 47,30 40,60 35,51 31,51 27,92 22,90 19,05 16, U 250 kn/m 64,20 54,54 46,83 40,19 35,15 31,19 27,48 22,53 18,74 15, U 200 kn/m 62,93 53,46 45,89 39,38 34,44 30,55 26,59 21,79 18,12 15, YQ U 225 kn/m 62,93 53,46 45,89 39,38 34,44 30,55 26,59 21,79 18,12 15, vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 12, horná výstuž: 2 Φ 12 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 U 375 s TI 75* kn/m 64,20 54,54 46,83 40,19 35,15 31,19 27,99 25,36 23,16 21,28 19,67 17,53 15,23 13,32 U 375 kn/m 66,11 56,17 48,23 41,40 36,22 32,14 28,85 26,15 23,88 21,95 20,29 17,85 15,52 13,57 U 300 kn/m 65,47 55,63 47,76 41,00 35,86 31,82 28,57 25,88 23,64 21,73 20,08 17,85 15,52 13,57 U 250 kn/m 64,20 54,54 46,83 40,19 35,15 31,19 27,99 25,36 23,16 21,28 19,67 17,53 15,23 13,32 U 200 kn/m 62,93 53,46 45,89 39,38 34,44 30,55 27,42 24,84 22,68 20,84 19,26 17,13 14,88 13,00 YQ U 225 kn/m 62,93 53,46 45,89 39,38 34,44 30,55 27,42 24,84 22,68 20,84 19,26 17,13 14,88 13,00 vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 16, pre U 200 a YQ U 225: 2 Φ 16, horná výstuž: 2 Φ 16 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 U 375 s TI 75* kn/m 62,93 53,46 45,89 39,38 34,44 30,55 33,15 30,07 27,48 25,28 23,39 21,75 20,30 19,03 U 375 kn/m 65,09 55,30 47,48 40,76 35,65 31,63 33,84 30,70 28,06 25,82 23,89 22,21 20,74 19,44 U 300 kn/m 64,20 54,54 46,83 40,19 35,15 31,19 33,44 30,33 27,72 25,51 23,60 21,94 20,49 19,20 U 250 kn/m 62,93 53,46 45,89 39,38 34,44 30,55 33,15 30,07 27,48 25,28 23,39 21,75 20,30 19,03 U 200 kn/m 61,66 52,37 44,96 38,58 33,73 29,92 32,58 29,54 27,00 24,84 22,98 21,36 19,94 18,69 YQ U 225 kn/m 61,66 52,37 44,96 38,58 33,73 29,92 32,58 29,54 27,00 24,84 22,98 21,36 19,94 18,69 * U 375 s vloženou tepelnou izoláciou 75. Hodnoty q k,u sú stanovené vzhľadom na ohybovú a šmykovú odolnosť a medzný priehyb (celková hodnota charakteristického zaťaženia, ktorým možno preklad zaťažiť). Výška betónového prierezu 374, krytie strmeňa 10. Minimálna trieda betónu C20/25. Na vystuženie sa predpokladá betonárska výstuž s minimálnou medzou klzu f yk = 500 MPa. Hodnoty sú orientačné, vždy je potrebné odborné statické posúdenie podľa STN EN Vzorové riešenia železobetónových nosníkov (prekladov) vybetónovaných do U profilov a spriahnutých s vencom výšky 200 YQ U PROFIL, U PROFIL 31

5 Statické parametre nosníka vybetónovaného v Ytong U profile a spriahnutého s vencom výšky 250 Maximálne možné charakteristické zaťaženie prekladu q k,u (kn/m), v závislosti od vystuženia a rozpätia. dĺžka prekladu max. svetlost otvoru vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 10, horná výstuž: 2 Φ 10 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/ U 375 s TI 75* kn/m 72,86 61,89 53,14 45,61 39,89 35,40 31,77 26,28 21,87 18, U 375 kn/m 75,02 63,74 54,73 46,99 41,10 36,48 32,75 27,02 22,50 18, U 300 kn/m 74,13 62,98 54,08 46,42 40,60 36,03 32,34 26,73 22,25 18, U 250 kn/m 72,86 61,89 53,14 45,61 39,89 35,40 31,77 26,28 21,87 18, U 200 kn/m 71,59 60,81 52,21 44,80 39,18 34,76 31,20 25,99 21,62 18, YQ U 225 kn/m 71,59 60,81 52,21 44,80 39,18 34,76 31,20 25,99 21,62 18, vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 12, horná výstuž: 2 Φ 12 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 U 375 s TI 75* kn/m 72,86 61,89 53,14 45,61 39,89 35,40 31,77 28,79 26,28 24,16 23,23 20,04 17,41 15,23 U 375 kn/m 74,76 63,52 54,54 46,83 40,96 36,35 32,63 29,57 27,01 24,83 22,95 20,52 17,84 15,61 U 300 kn/m 74,13 62,98 54,08 46,42 40,60 36,03 32,34 29,31 26,77 24,60 22,74 20,32 17,66 15,45 U 250 kn/m 72,86 61,89 53,14 45,61 39,89 35,40 31,77 28,79 26,28 24,16 23,23 20,04 17,41 15,23 U 200 kn/m 71,59 60,81 52,21 44,80 39,18 34,76 31,20 28,26 25,80 23,71 21,92 19,71 17,13 14,98 YQ U 225 kn/m 71,59 60,81 52,21 44,80 39,18 34,76 31,20 28,26 25,80 23,71 21,92 19,71 17,13 14,98 vystuženie dolná výstuž: 3 Φ 16, pre U 200 a YQ U 225: 2 Φ 16, horná výstuž: 2 Φ 16 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/150 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 Φ 6/125 U 375 s TI 75* kn/m 71,82 61,05 52,44 45,04 39,42 35,00 38,20 34,67 31,71 29,19 27,03 25,15 23,50 22,04 U 375 kn/m 74,62 63,43 54,50 46,82 40,98 36,39 38,89 35,30 32,29 29,73 27,53 25,61 23,93 22,45 U 300 kn/m 72,84 61,91 53,19 45,69 39,99 35,51 38,60 35,04 32,05 29,51 27,32 25,42 23,75 22,27 U 250 kn/m 71,82 61,05 52,44 45,04 39,42 35,00 38,20 34,67 31,71 29,19 27,03 25,15 23,50 22,04 U 200 kn/m 70,55 59,96 51,51 44,23 38,71 34,36 37,74 34,25 31,33 28,84 26,70 24,84 21,45 18,84 YQ U 225 kn/m 70,55 59,96 51,51 44,23 38,71 34,36 37,74 34,25 31,33 28,84 26,70 24,84 21,45 18,84 * U 375 s vloženou tepelnou izoláciou 75. Hodnoty q k,u sú stanovené vzhľadom na ohybovú a šmykovú odolnosť a medzný priehyb (celková hodnota charakteristického zaťaženia, ktorým možno preklad zaťažiť). Výška betónového prierezu 424, krytie strmeňa 10. Minimálna trieda betónu C20/25. Na vystuženie sa predpokladá betonárska výstuž s minimálnou medzou klzu f yk = 500 MPa. Hodnoty sú orientačné, vždy je potrebné odborné statické posúdenie podľa STN EN Vzorové riešenia železobetónových nosníkov (prekladov) vybetónovaných do U profilov a spriahnutých s vencom výšky YQ U PROFIL, U PROFIL

6 Vzorové riešenia železobetónových nosníkov (prekladov) vybetónovaných do U profilov a spriahnutých s vencom výšky 250 Platný sortiment, profilovanie a expedičné údaje sú uvedené v aktuálnom cenníku. YQ U PROFIL, U PROFIL 33

Ytong produkty a ich vlastnosti PRODUKTOVÝ KATALÓG

Ytong produkty a ich vlastnosti PRODUKTOVÝ KATALÓG Ytong produkty a ich vlastnosti PRODUKTOVÝ KATALÓG OBSAH Tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ 06 Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny 08 Presné tvárnice pre nenosné steny 12 Pilierové tvárnice 16 Oblúkový

Διαβάστε περισσότερα

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov tvárnice priamo na

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad Heraklith C akustická doska Dekoratívny obklad Akustický obkladový systém Heraklith Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10 Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1 AKUSTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

kombinovaný roletový a žalúziový preklad 1/X

kombinovaný roletový a žalúziový preklad 1/X KP Vario Popis Preklady KP Vario sa skladajú z vnútorného nosného dielu, čo je železobetónový preklad s keramickým povrchom a z vonkajšieho tepelnoizolačného dielu, do ktorého sa osadzuje roletová alebo

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM. Cenník platný od 1.4.

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM.  Cenník platný od 1.4. Cenník produktov Cenník platný od 1.4.2015 V E R Í M E T R A D Í C I I, T V O R Í M E H O D N O T Y. SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM TEHLY STROPY PREKLADY DOPRAVA ZDARMA TEHLY STROPY PREKLADY NOVINKA SUPRA

Διαβάστε περισσότερα

TermoBRIK. Katalóg produktov. Chránime teplo Vášho domova TEHLY STROPY PREKLADY.

TermoBRIK. Katalóg produktov. Chránime teplo Vášho domova TEHLY STROPY PREKLADY. T e h l y i n š p i r o v a n é p r í r o d o u. Katalóg produktov TermoBRIK V E R Í M E T R A D Í C I I, T V O R Í M E H O D N O T Y. R až 7,7414 m².k/w U až 0,1264 W/m²K Chránime teplo Vášho domova ABSOLÚTNA

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29 Konopné izolácie Cenník izolačného materiálu platný od 1.1. 2015 Konopná izolácia PREMIUM PREMIUM /rolky hrúbka (mm) dĺžka (bm) cena za m² bez DPH cena za m² s DPH 30 10,0 3,87 4,64 40 8,0 5,16 6,19 50

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

platný od CENNÍK YTONG

platný od CENNÍK YTONG platný od 1. 4. 2016 CENNÍK YTONG DOKONALÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ DOM STAVAJTE S LAMBDOU YQ Nové tepelnoizolačné e Lambda YQ spoločne s ostatnými prvkami systému Ytong vytvárajú jedinečné a pritom jednoduché

Διαβάστε περισσότερα

Tehliarske murovacie tvarovky Leier Podklady pre návrh a zabudovanie

Tehliarske murovacie tvarovky Leier Podklady pre návrh a zabudovanie Tehliarske murovacie tvarovky Leier Podklady pre návrh a zabudovanie 1 VŠEOBECNÁ ČASŤ Úvod Tehla ako tradičný materiál má stále svoje nezastupiteľné miesto v stavebníctve. Jednoduchý spôsob použitia umožňuje

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Keramický polomontovaný strop

Keramický polomontovaný strop Keramický polomontovaný strop 3.1.1 Všeobecná charakteristika Keramický polomontovaný strop je zložený z keramických nosníkov s priestorovou ou KNPV a keramických stropných vložiek KSV TermoBRIK. Výhodou

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

MUROVACÍ SYSTÉM SENDWIX

MUROVACÍ SYSTÉM SENDWIX Technická príručka MUROVACÍ SYSTÉM SENDWIX Nový dom? Choďte na to s rozumom! w w w. k m b e t a. sk infolinka: 034 664 78 79 Murovacie prvky SENDWIX 1.7 1.1-1.3 2.1, 2.2 1.6 1.4, 1.5 2.3, 2.4 3.10-3.18

Διαβάστε περισσότερα

Návod k programu POROTHERM 2010

Návod k programu POROTHERM 2010 Návod k programu POROTHER 200 Overenie odolnosti murovaného prvku (stena, pilier) z murovacích prvkov POROTHER podľa STN EN 996-- Rez - N d d hd Stena Pilier t t b b=m m 2 w w h /2 h /2 h w m 2 N d N md

Διαβάστε περισσότερα

Tehly. Stvorené pre ľudí. Infolinka WIENERBERGER Vodorovné konštrukcie

Tehly. Stvorené pre ľudí. Infolinka WIENERBERGER Vodorovné konštrukcie Tehly. Stvorené pre ľudí. Infolinka WIENERBERGER 0850 111 283 Vodorovné konštrukcie Preklady POROTHERM Keramický predpätý preklad POROTHERM (KPP) Popis a použitie výrobku Keramické predpäté preklady POROTHERM

Διαβάστε περισσότερα

Konštrukčné detaily pre tehly plnené minerálnou vlnou. POROTHERM T Profi. Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov

Konštrukčné detaily pre tehly plnené minerálnou vlnou. POROTHERM T Profi. Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov Konštrukčné detaily pre tehly plnené minerálnou vlnou POROTHERM T Profi Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov Autor: Ing. Petr Veleba Odborný poradca: Ing. Jiří Šála,

Διαβάστε περισσότερα

Tehliarske tabu¾ky POROTHERM

Tehliarske tabu¾ky POROTHERM Tehliarske tabu¾ky POROTHERM 2. vydanie marec 2007 Infolinka WIENERBERGER 0850 111 283 Predslov k druhému vydaniu Vá ení u ívatelia, dostáva sa Vám do rúk druhé vydanie tehliarskych tabuliek POROTHERM.

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Kingspan Kooltherm 2016

Cenník Kingspan Kooltherm 2016 Izolácie Druhé vydanie Apríl 2016 Cenník Kingspan Kooltherm 2016 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Διαβάστε περισσότερα

Technické listy. infolinka:

Technické listy.  infolinka: Technické listy Rýchlo Ľahko Úsporne www.porfix.sk So stavebným materiálom PORFIX sa nemusíte v ničom obmedzovať. Dokonale sa prispôsobí všetkým vašim plánom a umožní realizovať každý nápad do posledného

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2013 NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV. ProRox Priemyselné izolácie. Produktový katalóg 2013

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2013 NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV. ProRox Priemyselné izolácie. Produktový katalóg 2013 VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2013 NÁZVY PRODUKTOV ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2013 Platnosť cenníka od 13.05.2013 Dokonalosť v riešeniach pre technické izolácie ROCKWOOL Technical

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, Bratislava 3 tel.: 02/ , fax: 02/ OPTIMAL 539

EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, Bratislava 3 tel.: 02/ , fax: 02/ OPTIMAL 539 Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, 832 07 Bratislava 3 tel.: 02/4445 85 49, fax: 02/4445 85 52 OPTIMAL 539 SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA / A R C H I T E K T Ú R A / MIESTO STAVBY : INVESTOR : HLAVNÝ PROJEKTANT

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany. SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,

Διαβάστε περισσότερα

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539 ZOZAM PRÍLOH OPTIMAL 539 Textová časť Súhrnná technická správa Arch. stavebné riešenie Aproximatívny rozpočet Protipožiarna bezpečnosť stavby Energetické posúdenie Technická správa - Statika Statický stavby

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie

URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie Cenník/produktový katalóg Február 2015 1 2 URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie Šikmé strechy Ploché strechy Stropy a Strana Medzi krokvy - izolované z interiéru Medzi krokvy - izolováné z exteriéru

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

A. Ploché strechy. A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev DUO. Strecha zelená

A. Ploché strechy. A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev DUO. Strecha zelená A. Ploché strechy A.1. Strechy jednoplášťové s klasickým poradím vrstiev A.2. Strechy dvojplášťové A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev Strecha obmedzene pochôdzna Strecha obmedzene pochôdzna DUO Strecha

Διαβάστε περισσότερα

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov Obklady konštrukcií Obklady oceľových konštrukcií Obklady oceľových stĺpov doskami Ridurit............... 6.0.0 Obklady oceľových nosníkov doskami Ridurit............ 6.0.20 Obklady oceľových stĺpov............................

Διαβάστε περισσότερα

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV OPIS VÝROBKU KÓD VÝROBKU CERTIFIKÁT OBLASŤ POUŽITIA TECHNICKÉ PARAMETRE 5 Doska z kamennej vlny s nalepenou

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK 2015 POSTAV SVOJ SEN! KOMPLEXNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM PRE STAVBU DOMU ALEBO JEHO REKONŠTRUKCIU Tvárnice.

CENNÍK 2015 POSTAV SVOJ SEN! KOMPLEXNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM PRE STAVBU DOMU ALEBO JEHO REKONŠTRUKCIU Tvárnice. CENNÍK 0 Platný od.8.0 Bezplatná infolinka: 0800 0 3 3 POSTAV SVOJ SEN! 7 6 Tvárnice 3 Priečkovky 3 U-profily Nosné preklady Samonosné preklady 6 Stropné vložky 7 Stropné nosníky KOMPLEXNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM

Διαβάστε περισσότερα

IZOLAČNÁ PRAX VLASTNOSTI VLASTNOSTI EPS. Expandovaný (penový) polystyrén pre tepelnú a zvukovú izoláciu

IZOLAČNÁ PRAX VLASTNOSTI VLASTNOSTI EPS. Expandovaný (penový) polystyrén pre tepelnú a zvukovú izoláciu IZOLAČNÁ PRAX 1. Súvisiace vybrané právne a technické predpisy. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

Διαβάστε περισσότερα

Správa o výsledku. Prof. Sohn - Berlin 2006.pdf - Správa o výsledku. S náterom TS. Bez náteru TS. Špecifická strata tepla pri transmisii v W/(m 2.

Správa o výsledku. Prof. Sohn - Berlin 2006.pdf - Správa o výsledku. S náterom TS. Bez náteru TS. Špecifická strata tepla pri transmisii v W/(m 2. O prevedenej rešerši určenia prepočítavacích faktorov pri určení koeficietov tepelnej priepustnosti strana: 1 S náterom TS Bez náteru TS Špecifická strata tepla pri transmisii v W/(m 2.K) Zákazník: Spracoval:

Διαβάστε περισσότερα

Ochranná známka spoločnosti Ravago S.A.

Ochranná známka spoločnosti Ravago S.A. RAVATHERM XPS Všeobecné informácie Tepelná izolácia RAVATHERM XPS je polystyrénová pena vyrábaná s uzavretou bunkovou štruktúrou, najmodernejšou technológiou XXI. storočia. Modrá pena, vyrábaná z kvalitných

Διαβάστε περισσότερα

FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Maloobchodný cenník platný od 01.04.2014 web: www.tepore.sk e-mail: info@tepore.sk mob.: +421 915987 019 +421 918470 643 Spoločnosť TEPORE je certifikovaným predajcom materiálov STEICO na slovenskom trhu

Διαβάστε περισσότερα

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti Protokol o skúškach č. 800/24/0145/06 Názov skúšok: Mechanicko - fyzikálne skúšky Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla EN 947: 1998 Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému

Διαβάστε περισσότερα

Ci series custom installation speakers

Ci series custom installation speakers Ci series custom installation speakers Maloobchodný cenník KEF Ci Január 2013 Art Audio s.r.o. Krížna 20, 811 07 Bratislava tel: +421 905 304 744 tel: +421 917 176 815 obchod@artaudio.sk www.artaudio.sk

Διαβάστε περισσότερα

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Rigips Modré akustické systémy Priečky, predsteny a stropy Protihluková ochrana budov: Pokoj pre Vás aj pre Vašich zákazníkov Efektívna ochrana proti hluku v stavbe je stále dôležitejšou

Διαβάστε περισσότερα

Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od

Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 1.5.2010 U objednávok strešných krytín v hodnote nad 1 000 bez DPH, (30 126,-

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie konzol pre balkóny

Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie konzol pre balkóny Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Polomontovaný keramický stropný systém IT je súčasťou kompletného tehlového systému BRITTERM. Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

strechy odkvapy trapézy TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNE SYSTÉMY

strechy odkvapy trapézy TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNE SYSTÉMY strechy odkvapy trapézy TRAPÉZOVÉ PROFILY A FASÁDNE SYSTÉMY Trapézové profily a fasádne systémy Trapézové profi ly SATJAM nachádzajú uplatnenie pri konštrukciách strešných plášťov ako strešná krytina aj

Διαβάστε περισσότερα

Katalóg produktov TermoBRIK

Katalóg produktov TermoBRIK Katalóg produktov Veríme tradícii, tvoríme hodnoty Úvod O spoločnosti istória tehliarskej výroby v Pezinku začala roku 1895. Pezinská tehla bola vždy známa svojou kvalitou a spoločnosť Pezinské tehelne

Διαβάστε περισσότερα

Akustické a kazetové podhľady

Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Rigips Podhľady akustické bezškárové Dosky Rigiton............................. 4.07.21 4.07.29 Dosky Gyptone BIG........................ 4.07.30

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Sadrové omietky a stierky RIGIPS. Sadrové omietky a stierky

Sadrové omietky a stierky RIGIPS. Sadrové omietky a stierky Sadrové omietky a stierky RIGIPS Sadrové omietky a stierky divízia Rigips 2. vydanie, február 2009 Všetky práva vyhradené, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips 2 Obsah Obsah 3 Výhody

Διαβάστε περισσότερα

Vedieť, ako na to STAVEBNÝ POSTUP YTONG

Vedieť, ako na to STAVEBNÝ POSTUP YTONG Vedieť, ako na to STAVEBNÝ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebného systému Ytong 4 Vykladanie 5 Zakladanie rohov 6 Nosné murivo 7 Napojenie nosných stien 9 Priečka 10 Nosný preklad 12 Prekladový trámec

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 1.3.

Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 1.3. www.ruukkistrechy.sk Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 1.3.2015 DPH 20% Obsah Strešné krytiny 2 Plechové príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV TEHLY STROPY PREKLADY KOMÍNY

Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV TEHLY STROPY PREKLADY KOMÍNY Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV TEHLY STROPY PREKLADY KOMÍNY 1 Tehly HELUZ pre obvodové murivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38)

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Super ce. Platný od Platný od Znížili sme ceny! infolinka:

Cenník Super ce. Platný od Platný od Znížili sme ceny!  infolinka: Cenník 09 Cenník 09 Platný od 19. 1. 09 Platný od 1. 9. 09 Znížili sme ceny! Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,12 Sk Super ce Doprava na zdarma na stavbu Malta P rofi zdarm a POROTH vaša

Διαβάστε περισσότερα

Vysoko pevný, veľmi zaťažiteľný polyuretánový podlahový poter

Vysoko pevný, veľmi zaťažiteľný polyuretánový podlahový poter Produktový list Vydanie: 25/04/2013 Identifikačné č.: 02 08 02 02 001 0 000012 Sikafloor -19 PurCem Vysoko pevný, veľmi zaťažiteľný polyuretánový podlahový poter Construction Popis výrobku Použitie Charakteristiky

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY cesta III/520006 a MK v obci Novoť. Akcia : Investor : Obecný úrad Novoť Miesto : k.ú. Novoť, okres Námestovo Obsah 1. Úvod 2. Použité podklady 3. Popis konštrukcie vozovky

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα Οκτώβριος 2013 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2 kg/s νερού από τους 20 ο C στους 60 ο C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό, με θερμοκρασία εισόδου 95

Διαβάστε περισσότερα

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Overovanie

Διαβάστε περισσότερα

Vonkajšie steny. Jún (Kontaktné fasády) SK. Vonkajšie steny. (Kontaktné fasády)

Vonkajšie steny. Jún (Kontaktné fasády) SK. Vonkajšie steny. (Kontaktné fasády) Vonkajšie steny (Kontaktné fasády) SK Jún 2012 Vonkajšie steny (Kontaktné fasády) Úvod Obsah vonkajšie steny (fasády) Úvod 2 Vlastnosti a vplyv kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) 4 Tepelnoizolačné

Διαβάστε περισσότερα

Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV tehly stropy preklady komíny

Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV tehly stropy preklady komíny Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV tehly stropy preklady komíny 1 Tehly HELUZ pre obvodové murivo FamILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FamILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38)

Διαβάστε περισσότερα

Vnútorné steny SK apríl 2010 Vnútorné steny

Vnútorné steny SK apríl 2010 Vnútorné steny Vnútorné steny Vnútorné steny SK apríl 2010 Úvod Obsah Vnútorné steny Úvod 2 Možnosti aplikácie izolácie Knauf Insulation 3 Zvukovoizolačné vlastnosti 4 Požiarna odolnosť 5 Tepelnoizolačné vlastnosti 5

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Technologický predpis a technické detaily pre Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS)

Technologický predpis a technické detaily pre Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS) a technické detaily pre Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS) Vydal: Baumit, spol. s r. o. Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava člen Združenia pre zatepľovanie budov (ZPZ) Platnosť: od 8. júna 2015 Publikovanie

Διαβάστε περισσότερα

Prirodzene lepšie stavať. Systém HASIT. produktmi.

Prirodzene lepšie stavať. Systém HASIT. produktmi. Systém s HASIT mi www.hasit.sk SYSTÉM VNÚTORNÝCH OMIETOK HASIT TEHLA PÓROBETÓN ŽELEZOBETÓN bez prípravy (vhlhčenie vodou) 1/ 2/ AUFBRENNSPERRE Neutralizačný náter (možnosť riedenia pomer 1:2) bez prípravy

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 1.4.

Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 1.4. www.ruukkistrechy.sk Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 1.4.2014 DPH 20% Obsah Strešné krytiny 2 Plechové príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS)

Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún 2016 Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) Úvod Obsah vonkajšie steny (fasády) Úvod 2 Vlastnosti a vplyv kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) 4 Tepelnoizolačné

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

platný od 1. 1. 2009 Konverzný kurz 1A = 30,1260 Sk CENNÍK 2009

platný od 1. 1. 2009 Konverzný kurz 1A = 30,1260 Sk CENNÍK 2009 platný od 1. 1. 2009 Konverzný kurz 1A = 30,1260 Sk CENNÍK 2009 Myslieť na budúcnosť Dobrý stavebný materiál zvyšuje kvalitu bývania, bezpečnosť a trvácnosť hodnoty vášho domu. Preto by ste sa mali rozhodnúť

Διαβάστε περισσότερα

Cenník SK apríl Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií

Cenník SK apríl Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií Cenník SK apríl 2016 Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií Platnosť od 11.04.2016 Obsah Obsah 2 Ponuka produktov pre rôzne spôsoby aplikácií a typy

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 20.5.

Cenník Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 20.5. Strešných krytín, strešných profilov, odkvapového systému a kompletného sortimentu príslušenstva Cenník je platný od 20.5.2013 U objednávok strešných krytín v hodnote nad 1 000 bez DPH zabezpečíme bezplatne

Διαβάστε περισσότερα

Betónové mosty 2 (BM2)

Betónové mosty 2 (BM2) Betónové mosty 2 (BM2) Mosty z predpätého betónu Ing. Patrik KOTULA, PhD. Tel.: + 421 41 513 5662 Fax.: + 421 41 513 5690 E-mail: patrik.kotula@fstav.uniza.sk http://svf.uniza.sk/kskm/ ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

ŠIKMÉ StRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie.

ŠIKMÉ StRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie. ŠIKMÉ StRECHY Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie www.rockwool.sk Prednosti kamennej vlny ROCKWOOL Udrží teplo Tlmí hluk Zateplite kamennou vlnou a užívajte si! Až do konca života máte postarané

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK. NG nová generácia stavebného systému. platnosť od R = 6,30 m 2 K/W. Tehly, ktoré už nemusíte zatepľovať

CENNÍK. NG nová generácia stavebného systému. platnosť od R = 6,30 m 2 K/W. Tehly, ktoré už nemusíte zatepľovať NG nová generácia stavebného systému CENNÍK platnosť od 1. 9. 2009 Tehly, ktoré už nemusíte zatepľovať R = 6,30 m 2 K/W DOTLAč MAREC 2010 tradícia preverená časom od roku 1876 LEPIDLO NG nová generácia

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SO01-2 STATICKÝ POSUDOK SAPORT KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SAPORT s.r.o. Chotárna 270/15 911 05 Trenčín tel. 0905 / 606 801 email: info@saport.sk web: www.saport.sk STAVBA : Kompostáreň Kysucké Nové

Διαβάστε περισσότερα

ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU

ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU PRÍSADY DO BETÓNU OD ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU OD ISOMAT ISOMAT ponúka celý rad vysoko kvalitných chemických prísad pre výrobu betónu. Rad produktov spoločnosti zahŕňa prísady pre

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 01/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo Platný od 14. 4. 2015 OBSAH ISOVER Svetová jednotka v izoláciách Výhody použitia

Διαβάστε περισσότερα

STX.THERM. Pokyny pre navrhovanie, montáž, údržbu a používanie ETICS. STOMIX Slovensko, s. r. o.

STX.THERM. Pokyny pre navrhovanie, montáž, údržbu a používanie ETICS. STOMIX Slovensko, s. r. o. STX.THERM STOMIX Slovensko, s. r. o. Pokyny pre navrhovanie, montáž, údržbu a používanie ETICS 1 / 54 OBSAH: Upozornenie: Všeobecná skladba ETICS Varianty skladieb pre vybrané podklady Príprava pred zahájením

Διαβάστε περισσότερα