Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ηµοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 Παρεµβάσεις ανάπλασης οικισµών.ε. Νικηφόρου Φωκά Οικισµοί: Αγ. Κων/νος, Μούντρος, Ζουρίδι, Άνω Βαλσα- µόνερο, Καλονύχτης

3 Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ...7

4 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα µελέτη εφαρµογής αναφέρεται στις Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις του έργου «Παρεµβάσεις ανάπλασης οικισµών ηµοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά» και εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις Γενικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και το Π.. 696/74 (Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών), Τµήµα Γ! (Τεχνικαί Προδιαγραφαί Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων), Κεφάλαιο Γ! (Τεχνικαί Προδιαγραφαί Κυκλοφοριακών Μελετών), άρθρο 153 (Προµελέτη), άρθρο 154 (Οριστική Μελέτη) και 155 (Μελέτη Εφαρµογής), όπως αυτό ισχύει σήµερα. ΓΕΝΙΚΑ Η/Μ Γιά την εκπόνηση της µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: - Λειτουργικές ανάγκες Ο γενικός σχεδιασµός των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα ικανοποιεί πλήρως τις υποδείξεις του Κυρίου του Έργου σχετικά µε τις λειτουργικές ανάγκες της Περιοχής Μελέτης. - Αρχιτεκτονική ένταξη Οι τυχόν Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους θα συγκεντρωθούν σε οµάδες ώστε να αποτελούν ενταγµένους στην αρχιτεκτονική της Περιοχής Μελέτης όγκους. - Ευελιξία σχεδιασµού Ο γενικός σχεδιασµός των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα αντιµετωπισθεί µε τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη αντιµετώπιση των ποικίλων αναγκών προσαρµογής που απαιτούνται σε χώρους και εξοπλισµούς καθώς αυτά αναπτύσσονται και εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου. - Κόστος εγκατάστασης Οικονοµοτεχνική διαστασιολόγηση και επιλογή υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών. - Ποιότητα εγκατάστασης Επιλογή άριστης ποιότητας υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών. - Κόστος λειτουργίας Εξοικονόµηση ενέργειας θα επιχειρηθεί να γίνει µε κάθε δυνατό τρόπο σε κάθε είδους εγκατάσταση. Οι τρόποι εξοικονόµησης ενέργειας ανά εγκατάσταση αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. - Συντήρηση Ευκολία προσπέλασης στα µηχανήµατα και τα δίκτυα προς ευχερή συντήρηση. Γιά την εξυπηρέτηση της Περιοχής Μελέτης προβλέπεται να κατασκευασθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις: - Εγκατάσταση ύδρευσης - άρδευσης - Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων

5 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ύ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΟΥΝΤΡΟΣ, ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ, ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ) 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2411/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: ιανοµή κρύου - ζεστού νερού) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) Κτιριοδοµικός Κανονισµός 2 ΤΟΠΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ - Ε ΟΜΈΝΑ Υπάρχει ηµοτικό ίκτυο Ύδρευσης που διέρχεται από την Περιοχή Μελέτης. εν υπάρχει ηµοτικό ίκτυο Άρδευσης. Το ηµοτικό ίκτυο Ύδρευσης έχει επαρκή παροχή και πίεση για τη υδροδότηση της Περιοχής Μελέτης. 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ..3.1 Αντικείµενο Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση Ύδρευσης - Άρδευσης στην Περιοχής Μελέτης που θα την τροφοδοτεί µε νερό στην κατάλληλη παροχή και πίεση. Η εγκατάσταση θα αρχίζει από τα Φρεάτια των Μετρητών Νερού και θα καταλήγει στους Κρουνούς Πόσιµου Νερού, στους Κρουνούς Ύδρευσης - Άρδευσης και στους Σταλάκτες Άρδευσης Υδροδότηση Η υδροδότηση της Περιοχής Μελέτης θα γίνει από το ηµοτικό ίκτυο Ύδρευσης µε δύο (2) ανεξάρτητες συνδέσεις που κάθε µία θα καταλήγει σε φρεάτιο µε γενική δικλείδα, µετρητή νερού, βαλβίδα αντεπιστροφής και δικλείδα. Τα τοιχώµατα του φρεατίου κάθε Μετρητή Νερού θα κατασκευασθούν από ελαφρώς oπλισµένο σκυρόδεµα C12/16, πάχους 15cm, µε πλέγµα Τ131. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε άοπλο σκυρόδεµα C12/16, επάνω σε στρώση στράγγισης από χαλίκι συνολικού πάχους 10cm, µε κατάλληλη κλίση προς οπή διαµέτρου Ø50mm. Ο πυθµένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία των 600kg τσιµέντου. Κατά την κατασκευή των τοιχωµάτων θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στοµίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύµµατος. Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250.

6 ..3.3 ίκτυο ύδρευσης ευτερεύον δίκτυο άρδευσης Το δίκτυο τροφοδότησης των Κρουνών Πόσιµου Νερού, των Κρουνών Ύδρευσης - Άρδευσης και των Κεφαλών Ελέγχου Άρδευσης θα κατασκευασθεί µε υπόγειους πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο HDPE τρίτης γενιάς διαµέτρου Ø32mm, πίεσης λειτουργίας 10bar, τοποθετηµένους µέσα σε υπόγειες σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE διαµέτρου Ø50mm. Οι υπόγειες σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης και του δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης θα οδεύουν µέσα σε τάφρους πλάτους 0,40m, βάθους 0,70m, εγκιβωτισµένες σε άµµο πάχους 0,30m. Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής και το τελείωµα του εδάφους θα γίνεται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Στο τέλος του δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης θα τοποθετηθεί φίλτρο νερού 120 mesh. Το φίλτρο θα είναι πλαστικό, κατασκευασµένο από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυµένο µε ίνες υάλου. Η πίεση λειτουργίας δεν θα υπερβαίνει τα 10bar. Θα φέρει δικλείδες και υποδοχές γιά µανόµετρο στην είσοδο και την έξοδο, καθώς και δικλείδα καθαρισµού. Οι διακόπτες και τα λοιπά όργανα θα είναι ορειχάλκινα. Γιά την λήψη πόσιµου νερού στην Περιοχή Μελέτης θα τοποθετηθούν Κρουνοί Πόσιµου Νερού σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Γιά την λήψη νερού καθαριότητος και άρδευσης στην Περιοχή Μελέτης θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτια Κρουνοί Ύδρευσης - Άρδευσης διαµέτρου ؾ, µε ρακόρ γιά την σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα. Όλα τα φρεάτια θα κατασκευασθούν όπως και τα φρεάτια των Μετρητών Νερού Τριτεύον δίκτυο άρδευσης Η άρδευση των Χώρων Φύτευσης της Περιοχής Μελέτης θα γίνει µε σταγόνες µε τη χρήση συστήµατος επιφανειακής εγκατάστασης σταλακτών στις ρίζες των φυτών και των δέντρων. Το δευτερεύον δίκτυο, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, θα κατασκευασθεί µε υπόγειους πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο HDPE τρίτης γενιάς διαµέτρου Ø25mm, πίεσης λειτουργίας 10bar, τοποθετηµένους µέσα σε υπόγειες σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE διαµέτρου Ø50mm. Στην αρχή του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης θα κατασκευασθεί Κεφαλή Ελέγχου Άρδευσης που θα τοποθετηθεί υπόγεια µέσα σε φρεάτιο, και θα περιλαµβάνει το φίλτρο νερού που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο και έναν προγραµµατιστή µπαταρίας µιάς στάσης µε ηλεκτροβαλβίδα. Ο προγραµµατιστής µπαταρίας µιάς στάσης θα είναι στεγανός, µιάς ή περισσότερων µπαταριών, µε ηλεκτροβαλβίδα διαφραγµατικού τύπου διαµέτρου ؾ έως Ø1 και µε κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον.

7 Το τριτεύον δίκτυο άρδευσης των δέντρων θα κατασκευασθεί µε επιφανειακούς πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE διαµέτρου Ø25mm, πίεσης λειτουργίας 6bar. Τα υπόγεια τµήµατα των τριτευόντων δικτύων, κάτω από την πλακόστρωση της Περιοχής Μελέτης και µεταξύ των χώρων φύτευσης των δέντρων, θα τοποθετηθούν µέσα σε υπόγειες σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE διαµέτρου Ø50mm. Κάθε σταλάκτης θα είναι επικαθήµενου τύπου, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος (µε αντιστάθµιση πίεσης). θα είναι κατασκευασµένος από ρητίνη πολυαιθυλενίου ή αντίστοιχα υλικά ανθεκτικά σε χαµηλές τιµές ph, όπως και σε χηµικά, λιπάσµατα και χλώριο. Η ρύθµιση της παροχής θα γίνεται µε διάφραγµα από σιλικόνη ή άλλο κατάλληλο υλικό, επικαθήµενο πάνω σε µαιανδρική διαδροµή. Θα υπάρχει δυνατότηµα αυτοκαθαρισµού στο στάδιο της συµπίεσης, µε επιπρόσθετη δυνατότητα ανοίγµατος και καθαρισµού του σταλάκτη χωρίς να επηρεάζονται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του. Η δυνατότητα παροχής θα είναι 4L/h. Η παροχή δεν θα επηρεάζεται από διακυµάνσεις στη θερµοκρασία του νερού. Επιτρεπτές πιέσεις λειτουργίας θα κυµαίνονται από 0,6 µέχρι και 4,0bar, µε ανώτερη απόκλιση ±10% από την ονοµαστική παροχή. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας µεταξύ των σταλακτών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 5%. Ο ποδίσκος εισόδου θα είναι διατοµής Ø4 ή 6mm στους επισκέψιµους σταλάκτες και Ø6mm στους µη επισκέψιµους. Οι υπόγειες σωληνώσεις του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης θα οδεύουν µέσα σε τάφρους πλάτους 0,40m, βάθους 0,70m, εγκιβωτισµένες σε άµµο πάχους 0,30m. Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής και το τελείωµα του εδάφους θα γίνεται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Όλα τα φρεάτια θα κατασκευασθούν όπως και τα φρεάτια των Μετρητών Νερού.

8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ Απαιτήσεις γιά Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384:2004) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΕΗ1/0/481/ (ΦΕΚ 573Β/ ) κατά το τµήµα της που διατηρείται σε ισχύ, σύµφωνα µε την 1.6 Απόφαση Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΕΗ1/0/123/ (ΦΕΚ 177Β/ ) κατά το τµήµα της που διατηρείται σε ισχύ, σύµφωνα µε την 1.6 Απόφαση Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε 13/β/0/5781/ (ΦΕΚ 967Β/ ) Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L ECLAIRAGE (CIE) σχετικές µε τα θέµατα ηλεκτροφωτισµού οδών Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε 13/β/ΟΙΚ/16522/ Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισµού» «Φωτοµετρικά Στοιχεία και Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ Ε 1/2005 µε αριθ. πρωτ. 13/β/04318/ Οδηγίες ΕΗ. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ). Κτιριοδοµικός Κανονισµός. 2 ΤΟΠΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ - Ε ΟΜΈΝΑ Υπάρχει εναέριο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλής τάσης 230/400V 50Hz της ΕΗ. Το εναέριο δίκτυο της ΕΗ προτείνεται να υπογειωθεί πριν την έναρξη των εργασιών της παρούσας µελέτης και η ηλεκτροδότηση των καταναλωτών της Περιοχής Μελέτης να γίνεται µε επίτοιχα κουτιά παροχών. Το Ηλεκτρικό ίκτυο Χαµηλής Τάσης 230/400V 50Hz της ΕΗ έχει επαρκή ισχύ για την ηλεκτροδότηση της Περιοχής Μελέτης. 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ..3.1 Αντικείµενο Θα κατασκευασθεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων που θα τροφοδοτεί µε χαµηλή τάση 230/400V 50Hz τα κυκλώµατα της Περιοχής Μελέτης. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από το

9 ίκτυο Χαµηλής Τάσης της ΕΗ. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων θα αρχίζει από το Μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ και θα καταλήγει στις διάφορες καταναλώσεις Ηλεκτροδότηση Η ηλεκτροδότηση της Περιοχής Μελέτης θα γίνει µε ένα (1) Μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο χαµηλής τάσης 230/400V-50Hz της ΕΗ. Ο µετρητής θα τοποθετηθεί µέσα στο Πίλλαρ του Ηλεκτρικού Πίνακα, στις θέση που φαίνεται στα Σχέδια Ηλεκτρικός Πίνακας Σε κατάλληλη θέση µέσα στην Περιοχή Μελέτης τοποθετείται, µέσα σε Πίλλαρ, o Ηλεκτρικός Πίνακας της εγκατάστασης, ο οποίος θα τροφοδοτεί τα µονοφασικά και τα τριφασικά κυκλώµατα φωτισµού, το κύκλωµα του µονοφασικού ρευµατοδότη του Πίλλαρ, το κύκλωµα του τριφασικού ρευµατοδότη του Πίλλαρ και το κύκλωµα αυτοµατισµού της εγκατάστασης φωτισµού. Κάθε πίνακας θα έχει χωριστές µπάρες ουδέτερου και γείωσης. Ο πίνακας θα διαθέτει δυνατότητα για εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 25% του αριθµού των αναχωρήσεών του και 25% της ισχύος του. Ο εξοπλισµός κάθε πίνακα φαίνεται αναλυτικά στο αντίστοιχο µονογραµµικό διάγραµµα Εξοπλισµός ηλεκτρικώ ν γραµµώ ν Η γραµµή τροφοδότησης κάθε Ηλεκτρικού Πίνακα θα εφοδιασθεί µε αυτόµατο διακόπτη ισχύος, αυτόµατο διακόπτη διαρροής και ενδεικτικές λυχνίες.. Κάθε γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότηση µονοφασικού κυκλώµατος φωτισµού θα εφοδιασθεί µε µονοπολικό µικροαυτόµατο(προστασία φάσης-διακοπή ουδετέρου), τριπολικό αυτόµατο διακόπτη 0-AUTO-I (ρελέ) πάνω στον οποίο θα επενεργεί το κύκλωµα αυτοµατισµού και διπολικό συτόµατο διακόπτη διαρροής. Κάθε γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότηση τριφασικού κυκλώµατος φωτισµού θα εφοδιασθεί µε τριπολικό µικροαυτόµατο(προστασία φάσεων-διακοπή ουδετέρου), τριπολικό αυτόµατο διακόπτη 0-AUTO-I (ρελέ) πάνω στον οποίο θα επενεργεί το κύκλωµα αυτοµατισµού και τετραπολικό συτόµατο διακόπτη διαρροής. Η γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότηση του µονοφασικού κυκλώµατος ρευµατοδότη εργασίας του Πίλλαρ θα εφοδιασθεί µε διπολικό ραγοδιακόπτη, µονοπολικό µικροαυτόµατο και διπολικό συτόµατο διακόπτη διαρροής. Η γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότηση του τριφασικού κυκλώµατος ρευµατοδότη εργασίας του Πίλλαρ θα εφοδιασθεί µε τετραπολικό ραγοδιακόπτη, τριπολικό µικροαυτόµατο και

10 τετραπολικό συτόµατο διακόπτη διαρροής. Η γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότηση του κυκλώµατος αυτοµατισµού του Ηλεκτρικού Πίνακα θα εφοδιασθεί µε µονοπολικό µικροαυτόµατο. Όλα τα υλικά των Ηλεκτρικών Πινάκων θα είναι κατάλληλα για το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης Ηλεκτρικά δίκτυα Όλο το δίκτυο χαµηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη. Οι υπόγειες ηλεκτρικές γραµµές θα τοποθετούνται µέσα σε δίκτυο σωληνώσεων όδευσης υπόγειων καλωδίων ισχυρών ρευµάτων από HDPE διαµέτρου Ø50mm. Σε κάθε σωλήνωση θα τοποθετείται ένα µόνο καλώδιο ή περισσότερα καλώδια που όµως προστατεύονται από την ίδια ασφάλεια. Σε όλο το µήκος των υπόγειων ηλεκτρικών γραµµών θα τοποθετηθεί µία επί πλέον σωλήνωση από σωλήνες PE διαµέτρου Ø50mm για µελλοντική χρήση. Οι σωληνώσεις θα οδεύουν µέσα σε τάφρους ελάχιστου πλάτους 0,40m, εγκιβωτισµένες σε άµµο. Η επίχωση των τάφρων θα γίνεται µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής και το τελείωµα του εδάφους θα γίνεται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Κατά µήκος του δικτύου σωληνώσεων όδευσης υπόγειων καλωδίων ισχυρών ρευµάτων θα κατασκευασθούν φρεάτια επίσκεψης. Τα τοιχώµατα των φρεατίων θα κατασκευασθούν από ελαφρώς oπλισµένο σκυρόδεµα C12/16, πάχους 10cm, µε πλέγµα Τ131. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε άοπλο σκυρόδεµα C12/16, επάνω σε στρώση στράγγισης από χαλίκι συνολικού πάχους 10cm, µε κατάλληλη κλίση προς οπή διαµέτρου Ø50mm. Ο πυθµένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία των 600kg τσιµέντου. Κατά την κατασκευή των τοιχωµάτων θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στοµίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύµµατος. Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250. Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων που βρίσκονται τοποθετηµένα σε ιστούς θα γίνει µε καλώδιο J1VV-U [ΝΥΥ], σύµφωνα µε τα σχέδια, και γυµνό χάλκινο αγωγό γείωσης 25mm 2. Το καλώδιο θα οδεύει µέσα σε υπόγειες εύκαµπτες πλαστικές σωληνώσεις από PE διαµέτρου Ø50mmκαι ο αγωγός γείωσης απ ευθείας στο έδαφος. Τοκαλώδιο θα εισέρχεται στονιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιό του και θα εξέρχεται γιά να τροφοδοτήσει τον επόµενο ιστό. Από το ακροκιβώτιοθααναχωρείένακαλώδιο H07RN-F 3x1,5mm 2 γιατηντροφοδότησητουφωτιστικού σώµατος. Αγωγός γείωσης 6mm 2 από τον ιστό θα εξέρχεται προς το φρεάτιο σύνδεσης και θα συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης µέσα σε αυτό µε κατάλληλο σφιγκτήρα. Επίσης για τα φωτιστικά σώµατα επίτοιχης τοποθέτησης θα χρησιµοποιηθεί γαλβανισµένος σωλήνας Ø50mm για την προστασία των καλωδίων τροφοδοσίας των φωτιστικων σωµάτων ο οποίος και θα συνδέεται στο δίκτυο της γείωσης. Στο τελείωµα του σωλήνα θα τοποθετείται στεγανό εξωτερικό κουτί διακλάδωσης ικανών διαστάσεων(προτείνεται κουτί διαστάσεων 10x15 για τις προβλεπόµενες συνδέσεις καθώς και για τον εγκιβωτισµό ασφάλειας προστασίας του καλωδίου τροφοδοσίας του φωτιστικού σώµατος. Κάθε φωτιστικό σώµα θα τροφοδοτείται από τη µία φάση και τον ουδέτερο και οι άλλες δύο φάσεις θα συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τα επόµενα φωτιστικά. Το ακροκιβώτιο θα είναι στεγανό και θα είναι επισκέψιµο για τους ιστούς από θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων που θα βρίσκεται σε ύψος 1m από το έδαφος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα βρίσκεται η ασφάλεια προστασίας του καλωδίου τροφοδοσίας του φωτιστικού σώµατος. Στο τέλος κάθε γραµµής και στο τέλος κάθε κλάδου αυτής θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης. Στους υπόγειούς σωλήνες διέλευσης τοποθετείται ένα γυµνό γαλβανισµένο σύρµα Φ5mm(οδηγός),µεταάκρατουναεξέχουνκαθαράµέσασταφρεάτιαελέγχου,ώστεναµπορείνα

11 χρησιµοποιηθεί για παρούσα και µελλοντική τοποθέτηση νέων καλωδίων (µε έλξη) Εγκατάσταση φωτισµού Επίστηλα φωτιστικά Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ιστό, υπαίθριου φωτισµού, τύπου κώνου, τυποποιηµένη βιοµηχανική κατασκευή, δηµοσιευµένο σε επίσηµο κατάλογο του κατασκευαστή, δεν θα αποτελεί ιδιοκατασκευή και θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, χωρίς καµία αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων και χωρίς δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώµατος, µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Τεχνικά χαρακτηριστικά ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (εικ.1). ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑ ΙΑ: 1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ: ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2. ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ ΙΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV. 3. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ ΙΟ: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΩΜΑ (ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΤΟ TEST 1000 ΩΡΩΝ, UNI ISO 9227). ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ («ΚΑΠΕΛΟ») ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙ ΟΕΙ ΟΥΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟ ΕΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,85%. ΙΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΙ ΑΥΤΟΣΒΕΣΤΟ V2 POLYCARBONATE, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ (ΟΧΙ ΠΕΡΣΙ Α). Η ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ (ΒΑΣΗ) ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩ ΙΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 1mm 2, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (ΘΩΡΑΚΙΣΗ) FIBREGLASS. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΙΠΟΛΙΚΗ ΚΛΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΑΤΟΜΗ 4,0mm 2. ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ 1/2 ΑΠΟ FIBRGLASS ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΜΕ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6,3Α. ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ενσωµατωµένο θερµικό). ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK07. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: EN60598-CEI & EN60529 ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

12 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΕΠΙ ΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ: - SAP-T 70W (Ατµών Νατρίου Υ.Π.), - EL 30W (Λαµπτήρας φθορισµού οικονοµίας) * ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008. Εικ. 1 Φωτιστικό σώµα

13

14

15

16 Εικ. 6 Φωτιστικό σώµα Τεχνικά χαρακτηριστικά ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (εικ.6). ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑ ΙΑ: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΙΟ: ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ ΙΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ ΙΟ: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΒΑΦΗ ΣΤΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΩΜΑ (ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΤΟ TEST 1000 ΩΡΩΝ, UNI ISO 9227). ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. ΙΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΙ ΑΥΤΟΣΒΕΣΤΟ V2 POLYCARBONATE, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΤΡΙΝΙΖΕΙ. ΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ (ΒΑΣΗ) ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩ ΙΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 1mm 2, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (ΘΩΡΑΚΙΣΗ) FIBREGLASS. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΙΠΟΛΙΚΗ ΚΛΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΑΤΟΜΗ 4mm 2. ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ 1/2 ΑΠΟ FIBRGLASS ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΜΕ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6,3Α. ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ενσωµατωµένο θερµικό). ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: EN60598-CEI & EN ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ENEC. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ: - SAP-E 70W (Ατµών νατρίου υψηλής πίεσης) - EL 30W (Φθορισµού οικονοµίας) * ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008. Τεχνική προδιαγραφή βραχιονα

17

18

19 κυτίο εγκιβωτισµού για την τροφοδοσία του φωτιστικού, κλάσης µόνωσης Ι, ΙΚ09, ΙΡ67, συµµετρικής στενής δέσµης 6, λαµπτήρων µεταλλικών αλογονιδίων 1x70W Γειώσεις Γιά την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα εφαρµοσθεί η µέθοδος της ουδετέρωσης. Η σύνδεση του αγωγού προστασίας µε τον ουδέτερο γίνεται στον κύριο ζυγό γείωσης της παροχής στον µετρητή της ΕΗ. Ο κύριος ζυγός γείωσης της παροχής συνδέεται στην ΚΙΣ και µέσω αυτής σε πλάκα γείωσης δίπλα στον µετρητή της ΕΗ. Κάθε µεταλλικό τµήµα των συσκευών και των µηχανηµάτων και γενικά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που κανονικά δεν πρέπει να βρίσκεται υπό τάση (εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη), συνδέεται µε αγωγό προστασίας [ΡΕ] ο οποίος οδεύει µαζί µε τους τροφοδοτικούς αγωγούς στο ίδιο καλώδιο µε αυτούς και καταλήγει στον ζυγό γείωσης προστασίας του Ηλεκτρικού Πίνακα. Ο ζυγός γείωσης προστασίας του Ηλεκτρικού Πίνακα συνδέεται µε τον αγωγό προστασίας στην Κύρια Ισοδυναµική Σύνδεση [ΚΙΣ] της εγκατάστασης (κύριος ακροδέκτης γείωσης ή κύριος ζυγός γείωσης). Η ΚΙΣ συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης στην πλάκα γείωσης. Στην ΚΙΣ συνδέονται µε αγωγούς ισοδυναµικής σύνδεσης τα ξένα αγώγιµα στοιχεία και οι ακροδέκτες γείωσης των ρευµατοδοτών. Η γείωση των ιστών θα γίνει µε αγωγό γείωσης 25mm 2 που θα οδεύει παράλληλα µε τα καλώδια µέσα στα χαντάκια σε επαφή µε το έδαφος και πλάκες γείωσης στα άκρα κάθε γραµµής και κάθε κλάδου που τροφοδοτεί ιστούς. Οι αγωγοί γείωσης από τους ιστούς συνδέονται απ ευθείας στον αγωγό γείωσης µέσα στα χαντάκια µε κατάλληλους σφιγκτήρες. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συνολική αντίσταση γείωσης µικρότερη από 1Ω θα τοποθετηθούν πρόσθετα ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν σε ειδικά φρεάτια έτσι ώστε το σηµείο σύνδεσης του αγωγού γείωσης µε την κεφαλή του ηλεκτροδίου να είναι επισκέψιµο και άµεσα ελεγχόµενο. Η έµπηξη των ηλεκτροδίων θα γίνει είτε µε την βοήθεια σφύρας είτε µε κατάλληλο διατρητικό µηχάνηµα. Στην περίπτωση που το έδαφος είναι χαµηλής αγωγιµότητας, βραχώδες, επιβάλλεται η πλήρωση των οπών που θα ανοιχτούν, µε βελτιωτικό. Όλα τα εξαρτήµατα του ηλεκτροδίου, όπως ο σφικτήρας σύνδεσης µε τον αγωγό καθόδου και επιµήκυνσης των θα ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ Τα ηλεκτρόδια θα είναι κατακόρυφα, ραβδοειδή, διαστάσεων Φ14x1500mm, κατασκευασµένα από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά, µε πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250µm. Η σύνδεση µεταξύ τους και µε την θεµελιακή γείωση θα γίνει µε αγωγό 25mm 2 χάλκινο και κατάλληλους σφικτήρες. ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΠΑΡΙΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ..Ρ. Η /ΝΤΡΙΑ Τ.Υ..Ρ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΚΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ: Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Τεχνική Έκθεση ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : Π.Ε. Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η / Μ ΕΓΚ/ ΣΕΩΝ [ 2/152 ] ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΩ. ΣΑ: Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\Α50300\cons\tefxi\ 5030/4988/B10 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Αρ. Μελ. 23/2011 ΚΩ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015 ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα