Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧 ΥΡΩΠ 㤗劇 ΪΚ 㥷劧 㥗刧 㧗匇 ΩΣ 㥷劧 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΤΡΟ: 8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 㥗刧 Ρ 㤷則 Ο: «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: / ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇 㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧 㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧 㥗刧 㤗劇 㧗匇 ΤΙΚ 㥗刧 Ι 㧇匧 㥗刧 㧗匇 Ο Τ 㥷劧 㧗匇 Υ 㦷升 ΟΠΟΙ 㥷劧 Σ 㥷劧 ΤΟΥ ΥΠΟ 㥗刧 Ρ 㤷則 ΟΥ 12: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 22 Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κερκίνη Σερρών έως και 21 Οκτωβρίου 2008 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14: ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) «ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2 㦷升 㦷升 㦷升» 1

2 Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧 㩷勧 Ο 㧇匧 㥗刧 㧗匇 㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇 㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧 㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧 㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά» 㤷則 Ι 㤗劇 Τ 㥷劧 㧗匇 㥗刧 ΠΙ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 㤗劇 㧗匇 㤗劇 㥇剧 Ο 㩷勧 ΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ 㥗刧 Ρ 㤷則 ΟΥ 12: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS» ΠΡΟ 㪷吧 ΠΟ 㦷升 Ο 㤷則 ΙΣ 㧇匧 ΟΣ: ΕΥΡΩ 㤗劇 ΡΘΡΟ 1 㪷吧 ΟΡΙΣ 㧇匧 ΟΙ 㤗劇 ΡΘΡΟ 2 㪷吧 ΤΟ 㥗刧 Ρ 㤷則 Ο «㥇剧 Ι 㤗劇 㩷勧 㥗刧 ΙΡΙΣ 㥷劧 Κ 㤗劇 Ι 㦷升 㥗刧 ΙΤΟΥΡ 㤷則 Ι 㤗劇 ΠΡΟΣΤ 㤗劇 Τ 㥗刧 ΥΟ 㧇匧 㥗刧 㧗匇 㥷劧 Σ Π 㥗刧 ΡΙΟ 㩷勧 㥷劧 Σ 㦷升 Ι 㧇匧 㧗匇 㥷劧 Σ Κ 㥗刧 ΡΚΙ 㧗匇 㥷劧 Σ» 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㤗劇 ΡΘΡΟ 㦷升 Θ 㥗刧 Σ 㧇匧 ΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΩ 㧇匧 㤗劇 ΣΥ 㧇匧 㧇匧 㥗刧 ΤΟ 㩷勧 㥷劧 Σ ΣΤΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 Ο 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΟ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 ΤΙΚ 㤗劇 ΣΥ 㧇匧 㧇匧 㥗刧 ΤΟ 㩷勧 㥷劧 Σ 3.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 㤗劇 ΡΘΡΟ 吧 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟ 㦷升 㥷劧 Σ 吧 Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧 㩷勧 Ο 㧇匧 㥗刧 㧗匇 Ο Κ 㤗劇 Ι 㩷勧 ΡΟ 㧗匇 ΟΣ ΙΣ 㩷勧 ΥΟΣ ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 㤗劇 ΡΘΡΟ 5 㪷吧 Τ 㥗刧 㩷勧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 Π 㥗刧 ΡΙ 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥷劧 Τ 㥗刧 㩷勧 㧗匇 ΙΚ 㥗刧 Σ ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥗刧 Σ Π 㤗劇 Ρ 㤗劇 㥇剧 ΟΤ 㥗刧 㤗劇 㤗劇 ΡΘΡΟ 6 ΠΡΟ 㪷吧 ΠΟ 㦷升 Ο 㤷則 ΙΣ 㧇匧 ΟΣ 㤗劇 ΡΘΡΟ 7 㪷吧 㩷勧 ΡΟ 㧗匇 Ο 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 㪷吧 Π 㤗劇 Ρ 㤗劇 㥇剧 ΟΣ 㥷劧 㤗劇 ΡΘΡΟ 㦷升 㪷吧 ΤΡΟΠΟΣ Π 㦷升 㥷劧 ΡΩ 㧇匧 㥷劧 Σ 㤗劇 ΡΘΡΟ 9 㪷吧 㥇剧 Ι 㤗劇 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΣΙ 㤗劇 㥇剧 Ι 㥗刧 㧗匇 㥗刧 Ρ 㤷則 㥗刧 Ι 㤗劇 Σ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 㤗劇 ΡΘΡΟ 1 㦷升 㪷吧 Κ 㤗劇 Τ 㤗劇 ΡΤΙΣ 㥷劧 Κ 㤗劇 Ι ΥΠΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥷劧 ΣΥ 㧇匧 Β 㤗劇 Σ 㥷劧 Σ 㪷吧 㥗刧 㩧咇 㤗劇 Ρ 㧇匧 ΟΣΤ 㥗刧 Ο 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΟ 㤗劇 ΡΘΡΟ 11 㪷吧 ΥΠ 㥗刧 Ρ 㤷則 Ο 㦷升 㤗劇 ΒΙ 㤗劇 2

3 㤗劇 ΡΘΡΟ 1 㪷吧 ΟΡΙΣ 㧇匧 ΟΙ ΠΡΟΣ 㩧咇 㥗刧 ΡΩ 㧗匇 Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 㤗劇 㧗匇 㤗劇 Θ 㥗刧 ΤΟΥΣ 㤗劇 㤗劇 Ρ 㩷勧 㥷劧 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΟ 㧇匧 㥷劧 Θ 㥗刧 Ι 㤗劇 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS» 㤗劇 㧗匇 㤗劇 㥇剧 Ο 㩷勧 ΟΣ Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Προµήθεια και θα υπογράψει την απαιτούµενη σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 㥗刧 ΠΙΤΡΟΠ 㥷劧 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη συναφής µε την καλή εκτέλεση του διαγωνισµού ενέργεια, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την 24/2007 απόφαση του.σ.. 㥗刧 ΠΙΤΡΟΠ 㥷劧 Π 㤗劇 Ρ 㤗劇 㦷升 㤗劇 Β 㥷劧 Σ Το αρµόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την 24/2007 απόφαση του.σ.. 㥗刧 ΠΙΤΡΟΠ 㥷劧 㤗劇 㧧勇 ΙΟ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 Σ 㥷劧 Σ 㥗刧 㧗匇 ΣΤ 㤗劇 Σ 㥗刧 Ω 㧗匇 Κ 㤗劇 Ι ΠΡΟΣ 㩧咇 Υ 㤷則 Ω 㧗匇 Το αρµόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του Π 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε βάση την 24/2007 απόφαση του.σ.. 㤗劇 ΡΘΡΟ 2 㪷吧 ΤΟ 㥗刧 Ρ 㤷則 Ο «㥇剧 Ι 㤗劇 㩷勧 㥗刧 ΙΡΙΣ 㥷劧 Κ 㤗劇 Ι 㦷升 㥗刧 ΙΤΟΥΡ 㤷則 Ι 㤗劇 ΠΡΟΣΤ 㤗劇 Τ 㥗刧 ΥΟ 㧇匧 㥗刧 㧗匇 㥷劧 Σ Π 㥗刧 ΡΙΟ 㩷勧 㥷劧 Σ 㦷升 Ι 㧇匧 㧗匇 㥷劧 Σ Κ 㥗刧 ΡΚΙ 㧗匇 㥷劧 Σ» Το έργο «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισµού ,59 ευρώ, έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 8.1 του ΕΠΠΕΡ. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηµατοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 80% το ανώτερο της συνολικής και τελικής επιλέξιµης δαπάνης του, ενώ το υπολειπόµενο ποσό της συνολικής και τελικής επιλέξιµης δαπάνης του έργου θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Συλλογική Απόφαση 075/3 µε κωδικό ΣΑΕ 2005ΣΕ Η αρµόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων του ΕΠΠΕΡ είναι η Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠΠΕΡ. Γενικός σκοπός του έργου «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» είναι η οργάνωση και λειτουργία του Φορέα ιαχείρισης και της προστατευόµενης περιοχής µε την παρακολούθηση, προστασία-διατήρηση και ανάδειξη των αξιών της ευρύτερης περιοχής του υγροτόπου, τη διάδοση των αξιών της προστατευόµενης περιοχής, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και την εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου. Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προµήθεια Λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) για 1 θέση εργασίας (Concurrent (floating) license), στο πλαίσιο του Υποέργου 12 µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS» της ενταγµένης στο Μέτρο πράξης «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 3

4 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» µε κωδικό εγγραφής 89630, σύµφωνα µε την 3 η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου (105224/ ). 㤗劇 ΡΘΡΟ 㦷升 Θ 㥗刧 Σ 㧇匧 ΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΩ 㧇匧 㤗劇 ΣΥ 㧇匧 㧇匧 㥗刧 ΤΟ 㩷勧 㥷劧 Σ ΣΤΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 Ο 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΟ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 ΤΙΚ 㤗劇 ΣΥ 㧇匧 㧇匧 㥗刧 ΤΟ 㩷勧 㥷劧 Σ 㦷升 㦷升 1 Θ 㥗刧 Σ 㧇匧 ΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ Ο π 㬗哧 ρ 㳧唇 ν 㭇唧 ι 㬗哧 㬷啇 ωνι 㰷啧 µ 㳇喇 ς 㮇喧 㬗哧 㭇唧 ιε 㯧嗇 㬗哧 χ 㮇喧 ε 㫷嗧 㰷啧 ύµ 㱧嘇 ων 㬗哧 µε τ 㯷号 ν 㯷号 µι 㮧嘧 㳇喇 πλ 㬗哧 㫷嗧 㰷啧 ι 㯷号 π 㯷号 㱗噇 㭇唧 ιέπει τ 㭷噧 ν 㤗劇 ν 㬗哧 㮇喧 έτ 㯷号 㱗噇 㰷啧 㬗哧 㤗劇 ρχή 㮧嘧 㬗哧 ι µε τις π 㬗哧 ρ 㬗哧 㮧嘧 㫇嚇 τω 㭇唧 ι 㬗哧 τ 㫇嚇 㯧嗇 εις περ 㫷嗧 㭇唧 㭷噧 µ 㯷号 㰷啧 㫷嗧 ων 㰷啧 㱗噇 µβ 㫇嚇 㰷啧 εων: - Το Π.. 394/95 όπως ισχύει - Νόµος 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως ισχύει, - Νόµος 2286/1995 "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει, - Προεδρικό ιάταγµα 118/2007 σχετικά µε τον "Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου", (ΦΕΚ 150/Α/ ). 㦷升 㦷升 2 㦷升 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΩ 㧇匧 㤗劇 ΣΥ 㧇匧 㧇匧 㥗刧 ΤΟ 㩷勧 㥷劧 Σ α. Στο ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική του έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. β. ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α της παρούσας παραγράφου. Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας παραγράφου, καλύπτονται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος της Προµήθειας που θα αναλάβει. 4

5 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. 㦷升 㦷升 㦷升 㦷升 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΟ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 ΤΙΚ 㤗劇 ΣΥ 㧇匧 㧇匧 㥗刧 ΤΟ 㩷勧 㥷劧 Σ Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: Ι. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. ΙI. Υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους α) δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου, β) δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και δ) (µόνο για φυσικά πρόσωπα) δεν υπάρχει εις βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. IΙΙ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή επαγγελµατικού µητρώου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό. ΙV. Επικυρωµένο καταστατικό του νοµικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νοµικά πρόσωπα). V. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή αναλυτικό προφίλ, για τα νοµικά πρόσωπα, που να αποδεικνύει την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου περί δικαιώµατος συµµετοχής. Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 5

6 βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η Επιτροπή ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών, και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί στην έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου ΙΙ εν τός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Σε περίπτωση που κατά την προσκόµιση αυτών προκύψει λόγος αποκλεισµού του η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον Προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη βαθµολογία. 㤗劇 ΡΘΡΟ 吧 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟ 㦷升 㥷劧 Σ 吧 Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧 㩷勧 Ο 㧇匧 㥗刧 㧗匇 Ο Κ 㤗劇 Ι 㩷勧 ΡΟ 㧗匇 ΟΣ ΙΣ 㩷勧 ΥΟΣ ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ. β. ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS δ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας). Ο σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) διαφορετικούς φακέλους : α. Φάκελο µε ένδειξη «㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΟ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 ΤΙΚ 㤗劇 ΣΥ 㧇匧 㧇匧 㥗刧 ΤΟ 㩷勧 㥷劧 Σ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 3, παράγραφος 3 της παρούσας ιακήρυξης. β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «Τ 㥗刧 㩷勧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㤗劇» που θα περιέχει : Αναλυτική περιγραφή, µε σαφήνεια, του τρόπου µε τον οποίο ο Προσφέρων θα πραγµατοποιήσει την προµήθεια του λογισµικού και να διευκρινισθεί ο χρόνος παράδοσης. Θα πρέπει ακόµη να περιγραφεί αναλυτικά η συµφωνία της προσφερόµενης λύσης σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση, από τον Προσφέροντα, των ιδιαίτερων απαιτήσεων της Προµήθειας. Θα πρέπει ακόµη να περιγραφεί το 6

7 τµήµα της Προµήθειας που ο Προσφέρων έχει την πρόθεση να υλοποιήσει µε υπεργολάβους, µε αναφορά των πιθανών υπεργολάβων. Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να συµπληρώσουν τον Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών (Άρθρο 5), ως εξής: α) Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σηµειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του Προσφέροντα που θα έχει: Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαµβάνεται η συγκεκριµένη υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση. Ένα αριθµητικό µέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. β) Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων µπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών. Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη. γ. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟ 㧗匇 Ο 㧇匧 ΙΚ 㥷劧 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㤗劇». Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα οικονοµικά στοιχεία. Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον παρακάτω Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς: Π Ι 㧗匇 㤗劇 Κ 㤗劇 Σ Ο Ι Κ Ο 㧗匇 Ο 㧇匧 Ι Κ 㥷劧 Σ Π Ρ Ο Σ 㩧咇 Ο Ρ 㤗劇 Σ 㤗劇 㫇嚇 㤗劇 Ο 㧗匇 Ο 㧇匧 㤗劇 ΣΙ 㤗劇 㥗刧 Ι 㥇剧 ΟΥΣ 㫇嚇 㫇嚇 ΠΟΣΟΤ 㥷劧 Τ 㤗劇 ΤΙ 㧇匧 㥷劧 㧇匧 Ο 㧗匇 㤗劇 㥇剧 㤗劇 Σ 㫇嚇 㩷勧 ωρ 㫷嗧 ς 㩧咇 Π 㤗劇 㫇嚇 ΣΥ 㧗匇 Ο 㦷升 Ο 㫇嚇 㩷勧 ωρ 㫷嗧 ς 㩧咇 Π 㤗劇 㫇嚇 ΣΥ 㧗匇 Ο 㦷升 Ο 㫇嚇 㧇匧 ε 㩧咇 Π 㤗劇 㫇嚇 ΣΥ 㧗匇 Ο 㦷升 㤗劇 ** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόµενα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 5. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 50 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας του διαγωνισµού. 7

8 㤗劇 ΡΘΡΟ 5 㪷吧 Τ 㥗刧 㩷勧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 Π 㥗刧 ΡΙ 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥷劧 Τ 㥗刧 㩷勧 㧗匇 ΙΚ 㥗刧 Σ ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥗刧 Σ Π 㤗劇 Ρ 㤗劇 㥇剧 ΟΤ 㥗刧 㤗劇 ΠΙ 㧗匇 㤗劇 Κ 㤗劇 Σ 㥗刧 Π 㤗劇 ΚΡΙΒΩ 㧗匇 ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 Ω 㧗匇 㤗劇 㫇嚇 㤗劇 ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥗刧 Σ ΣΤΟΙ 㩷勧 㥗刧 Ι 㤗劇 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㤗劇 Σ Περι 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ή 㤗劇 π 㬗哧 㫷嗧 τ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 㤗劇 π 㫇嚇 ντ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 Π 㬗哧 ρ 㬗哧 τ 㭷噧 ρή 㰷啧 εις 1 㤷則 ενι 㮧嘧 㫇嚇 Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) για 1 θέση εργασίας (Concurrent (floating) license) Επέκταση του Λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών µε λογισµικό Χωρικής Ανάλυσης για 1 θέση εργασίας (Concurrent (floating) license) Επέκταση του Λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών µε λογισµικό Τρισδιάστατης απεικόνισης για 1 θέση εργασίας (Concurrent (floating) license) 2 㥗刧 ι 㭇唧 ι 㮧嘧 㫇嚇 χ 㬗哧 ρ 㬗哧 㮧嘧 τ 㭷噧 ρι 㰷啧 τι 㮧嘧 㫇嚇 2 㦷升 㤷則 εω 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ι 㮧嘧 㳇喇 Σύ 㰷啧 τ 㭷噧 µ 㬗哧 Πλ 㭷噧 ρ 㯷号 㱧嘇 㯷号 ρι 㳧唇 ν 㫇嚇 㫇嚇 㫇嚇 㫇嚇 1 㮇喧 έ 㰷啧 㭷噧 ερ 㬷啇 㬗哧 㰷啧 㫷嗧 㬗哧 ς 㫇嚇 Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη (µεγέθυνση, σµίκρυνση, µετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, δηµιουργία υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδοµένων µε εξωτερικές εφαρµογές, URL και µακροεντολές) ηµιουργία ερωτηµάτων στα χωρικά και στα περιγραφικά δεδοµένα. ιαχείριση και έλεγχο του τρόπου εµφάνισης των δεδοµένων στο χάρτη Εργασίες µε πινακοειδή δεδοµένα Τεχνικές ταξινόµησης των χωρικών δεδοµένων βάση των ποσοτικών ή και των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών για τη δηµιουργία θεµατικών χαρτών. Τεχνικές απόδοσης συµβόλων σε διανυσµατικά δεδοµένα. Εργαλεία εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων (ένδειξη βορρά, αριθµητική και γραφική κλίµακα, υπόµνηµα, τίτλος κ.λ.π.) Εξαγωγή χαρτών σε τύπους δεδοµένων όπως jpg, tiff, bmp, gif, png, emf, eps Εκτύπωση µε windows και postscript drivers 8

9 㤗劇 㫇嚇 㤗劇 ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥗刧 Σ ΣΤΟΙ 㩷勧 㥗刧 Ι 㤗劇 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㤗劇 Σ Περι 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ή 㤗劇 π 㬗哧 㫷嗧 τ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 㤗劇 π 㫇嚇 ντ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 Π 㬗哧 ρ 㬗哧 τ 㭷噧 ρή 㰷啧 εις Ετικετοποίηση διανυσµατικών δεδοµένων χάρτη µε χρήση πληροφορίας από τη βάση δεδοµένων. Προσθήκη σχολίων στο χάρτη και επεξεργασία τους Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων υνατότητα ανάγνωσης δεδοµένων πλεγµατικού τύπου: ADRG, ArcSDE Rasters, BIL, BIP, BSQ, BMP, DIB, CADRG, CIB, DIGEST, ASRP, UTM, UPS, USRP, DTED (levels 0,1,2), ERMapper, IMG, LAN, RAW, GIF, JPEG, JFIF, MrSid, NITF, PNG, Intergraph Raster Files (CIT, COT). υνατότητα επεξεργασίας δεδοµένων πλεγµατικού τύπου: IMG, ESRI GRID, TIFF, GEOTIFF. Έλεγχος χαρτογραφικής παρουσίασης δεδοµένων πλεγµατικού τύπου. Παρουσίαση στατιστικών των δεδοµένων πλεγµατικού τύπου. υνατότητα µετατροπών µεταξύ διαφόρων τύπων πλεγµατικών δεδοµένων. Εργαλεία µετασχηµατισµού ή προβολής δεδοµένων πλεγµατικού τύπου και διανυσµατικού τύπου. Υποστήριξη προβολής δεδοµένων onthe-fly έτσι, ώστε δυο ή περισσότερα επίπεδα της ίδιας περιοχής διαφορετικής προβολής (raster και vector) να µπορούν να εµφανίζονται µαζί υνατότητα γεωαναφοράς εικόνων ηµιουργία επεξεργασία και διαχείριση αρχείων χαρτών, προτύπων χαρτών, αρχείων συµβόλων διανυσµατικών δεδοµένων. υνατότητα ανάγνωσης διανυσµατικών δεδοµένων, όπως Geodatabase, Shapefiles, ArcInfo Coverages, PC ArcInfo Coverages, SDC, VPF, Web Services, ArcIMS Image Service, ArcIMS Feature Service, Geography Network Feature Service, ArcIMS Map Service, ArcGIS Server Services, OGC Web Map Server (WMS), DXF, DWG, DGN. υνατότητα δηµιουργίας και επεξεργασίας διανυσµατικών δεδοµένων: Personal Geodatabase, 9

10 㤗劇 㫇嚇 㤗劇 ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥗刧 Σ ΣΤΟΙ 㩷勧 㥗刧 Ι 㤗劇 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㤗劇 Σ Περι 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ή 㤗劇 π 㬗哧 㫷嗧 τ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 㤗劇 π 㫇嚇 ντ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 Π 㬗哧 ρ 㬗哧 τ 㭷噧 ρή 㰷啧 εις Shapefiles. υνατότητα ανάγνωσης δεδοµένων: ESRI TIN, DBF, TXT, ESRI INFO Tables, OLE DB Connectios, ODBC Connections, MDB. Εργαλεία διανυσµατοποίησης χωρικών στοιχείων. υνατότητα snapping κατά την επεξεργασία των χωρικών στοιχείων ακόµη και σε πολλαπλά θεµατικά επίπεδα. υνατότητα ρύθµισης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος αγκίστρωσης (snapping). Εργαλεία δηµιουργίας συγκεκριµένων γεωµετρικών δοµών. Εργαλεία ειδικής επεξεργασίας κάθε χωρικού στοιχείου. Επεξεργασία τιµών πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών. Μετασχηµατισµός των διανυσµατικών δεδοµένων. Ρύθµιση περιβάλλοντος γεωγραφικής επεξεργασίας. Να παρέχει περιβάλλον οπτικοποίησης για τη µοντελοποίηση ροών εργασίας για την εισαγωγή, εξαγωγή, µετατροπή και γεωγραφική επεξεργασία χωρικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών Υποστήριξη GPS Υποστήριξη Tablet PC ηµιουργία µεταδεδοµένων και παρουσίασης τους µε τη χρήση διαφορετικών µορφών. Παραµετροποίηση περιβάλλοντος εργασίας και δηµιουργίας µακροεντολών µε χρήση της VBA. Υποστήριξη περιβαλλόντων script προγραµµατισµού σε JavaScript, VBScript, Visual Basic, VBA, C++, Visual Studio.NET, Python, Perl. Αποθήκευση των σχολίων χάρτη στο περιβάλλον γεωγραφικής βάσης δεδοµένων. υναµική ενηµέρωση γεωκωδικοποιηµένων διευθύνσεων για κάθε νέα διεύθυνση που εισάγεται σε πίνακα διευθύνσεων. 10

11 㤗劇 㫇嚇 㤗劇 ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥗刧 Σ ΣΤΟΙ 㩷勧 㥗刧 Ι 㤗劇 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㤗劇 Σ Περι 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ή 㤗劇 π 㬗哧 㫷嗧 τ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 㤗劇 π 㫇嚇 ντ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 Π 㬗哧 ρ 㬗哧 τ 㭷噧 ρή 㰷啧 εις υνατότητα επεξεργασίας διανυσµατικών δεδοµένων γεωγραφικής βάσης αποθηκευµένης σε RDBMS. Αντιγραφή γεωµετρίας διανυσµατικών δεδοµένων από ένα θεµατικό επίπεδο σε άλλο. Γενίκευση σχήµατος (οµαλοποίηση, απλοποίηση) γραµµικών οντοτήτων. Αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη διανυσµατοποίηση δεδοµένων πλεγµατικού τύπου 1bit ή 8bit. υνατότητα ρύθµισης των παραµέτρων αυτόµατης διανυσµατοποίησης. Προεπισκόπηση του αποτελέσµατος της αυτόµατης διανυσµατοποίησης πριν την εκτέλεση της. υνατότητα snapping σε δεδοµένα πλεγµατικού τύπου. υνατότητα ρύθµισης του περιβάλλοντος snapping για τα δεδοµένα πλεγµατικού τύπου. υνατότητα tracing κατά τη διανυσµατοποίηση πλεγµατικών δεδοµένων. Τεχνικές επιλογής κελιών σε δεδοµένα πλεγµατικού τύπου. Εργαλεία επεξεργασίας των δεδοµένων πλεγµατικού τύπου για την εισαγωγή τους στη διαδικασία αυτόµατης διανυσµατοποίησης ηµιουργία και διαχείριση τοπολογίας υνατότητα ορισµού τοπολογικών κανόνων τόσο µεταξύ των στοιχείων ενός θεµατικού επιπέδου όσο και µεταξύ διαφορετικών θεµατικών επιπέδων. Εργαλεία εντοπισµού και διόρθωσης της τοπολογίας βάσει επιλεγµένων τοπολογικών κανόνων. υνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας του ίδιου θεµατικού επιπέδου από πολλούς χρήστες. Επεξεργασία Versions σε γεωγραφική βάση δεδοµένων αποθηκευµένη σε RDBMS. Αποσυνδεδεµένη επεξεργασία διανυσµατικών δεδοµένων γεωγραφικής βάσης, αποθηκευµένης σε RDBMS Εργαλεία διαχείρισης αρχείων coverage. 11

12 㤗劇 㫇嚇 㤗劇 㦷升 2 ΠΡΟ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥗刧 Σ ΣΤΟΙ 㩷勧 㥗刧 Ι 㤗劇 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㤗劇 Σ Περι 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ή 㤗劇 π 㬗哧 㫷嗧 τ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 㤗劇 π 㫇嚇 ντ 㭷噧 㰷啧 㭷噧 Π 㬗哧 ρ 㬗哧 τ 㭷噧 ρή 㰷啧 εις ιαχείριση γεωγραφικής βάσης δεδοµένων αποθηκευµένης σε RDBMS. ηµιουργία σχέσεων µεταξύ των πινάκων βάσης γεωγραφικών δεδοµένων. ηµιουργία και διαχείριση τοπολογίας γεωµετρικού δικτύου. Κανόνες σύνδεσης µεταξύ των στοιχείων δικτύου Ειδικά εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων δικτύου 㥗刧 πέ 㮧嘧 τ 㬗哧 㰷啧 㭷噧 τ 㯷号 㱗噇 㦷升 㯷号 㬷啇 ι 㰷啧 µι 㮧嘧 㯷号 ύ 㤷則 εω 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ι 㮧嘧 㯷号 ύ Σ 㱗噇 㰷啧 τήµ 㬗哧 τ 㯷号 ς Πλ 㭷噧 ρ 㯷号 㱧嘇 㯷号 ρι 㳧唇 ν µε λ 㯷号 㬷啇 ι 㰷啧 µι 㮧嘧 㳇喇 㩷勧 ωρι 㮧嘧 ής 㤗劇 ν 㫇嚇 λ 㱗噇 㰷啧 㭷噧 ς Eργαλεία Ανάλυσης Επιφανειών Eργαλεία Παρεµβολής Επιφανειών 㦷升 㦷升 Eργαλεία Επεξεργασίας πλεγµατικών δεδοµένων Eργαλεία Υδρολογικής µοντελοποίησης και ανάλυσης Eργαλεία για τη µέτρηση ευθύγραµµων αποστάσεων και αποστάσεων κόστους υνατότητα διαχείρισης των πλεγµατικών (raster) αρχείων σαν µεταβλητές σε µαθηµατικές και λογικές εκφράσεις (Map Algebra) 㥗刧 πέ 㮧嘧 τ 㬗哧 㰷啧 㭷噧 τ 㯷号 㱗噇 㦷升 㯷号 㬷啇 ι 㰷啧 µι 㮧嘧 㯷号 ύ 㤷則 εω 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ι 㮧嘧 㯷号 ύ Σ 㱗噇 㰷啧 τήµ 㬗哧 τ 㯷号 ς Πλ 㭷噧 ρ 㯷号 㱧嘇 㯷号 ρι 㳧唇 ν µε λ 㯷号 㬷啇 ι 㰷啧 µι 㮧嘧 㳇喇 Τρι 㰷啧 㭇唧 ι 㫇嚇 㰷啧 τ 㬗哧 τ 㭷噧 ς 㬗哧 πει 㮧嘧 㳇喇 νι 㰷啧 㭷噧 ς υνατότητες για την τρισδιάστατη απεικόνιση και ανάλυση των δεδοµένων Εργαλεία για την εµφάνιση δισδιάστατων δεδοµένων σε τρισδιάστατα υνατότητα δηµιουργίας τρισδιάστατων µοντέλων συνεχών επιφανειών από πολλαπλά δεδοµένα εισαγωγής (Τριγωνικά Ακανόνιστα ίκτυα) Εργαλεία για τη δηµιουργία κινούµενης εικόνας (Αnimation) 㤗劇 ΡΘΡΟ 6 ΠΡΟ 㪷吧 ΠΟ 㦷升 Ο 㤷則 ΙΣ 㧇匧 ΟΣ Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 19%. 12

13 㤗劇 ΡΘΡΟ 7 㪷吧 㩷勧 ΡΟ 㧗匇 Ο 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 㪷吧 Π 㤗劇 Ρ 㤗劇 㥇剧 ΟΣ 㥷劧 Η διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης. Λεπτοµέρειες και ακριβές χρονοδιάγραµµα θα καθορίζονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο. 㤗劇 ΡΘΡΟ 㦷升 㪷吧 ΤΡΟΠΟΣ Π 㦷升 㥷劧 ΡΩ 㧇匧 㥷劧 Σ Οι πληρωµές στον Ανάδοχο θα καταβάλλονται ως εξής: Το 100% της αξίας καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή των προµηθευόµενων προϊόντων. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 㤗劇 ΡΘΡΟ 9 㪷吧 㥇剧 Ι 㤗劇 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΣΙ 㤗劇 㥇剧 Ι 㥗刧 㧗匇 㥗刧 Ρ 㤷則 㥗刧 Ι 㤗劇 Σ 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 9 㦷升 1 㦷升 㥷劧 㧇匧 㥗刧 ΡΟ 㧇匧 㥷劧 㧗匇 Ι 㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㪷吧 ΤΟΠΟΣ Κ 㤗劇 Τ 㤗劇 Θ 㥗刧 Σ 㥷劧 Σ ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/10/2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ενώ η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει την 22/10/2008 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή στη διεύθυνση: Φορέας ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης Κερκίνη ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία έχει οριστεί µε την 24/2007 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. 9 㦷升 2 㦷升 㥇剧 Ι 㥗刧 ΥΚΡΙ 㧗匇 ΙΣ 㥗刧 ΙΣ 㥗刧 ΠΙ Τ 㥷劧 Σ 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇 㥷劧 Σ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης, µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για το διαγωνισµό, από το Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. 13

14 Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ιακήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα. 9 㦷升 㦷升 㦷升 Π 㤗劇 Ρ 㤗劇 㦷升 㤗劇 Β 㥷劧 㪷吧 㤗劇 ΠΟΣ 㩧咇 Ρ 㤗劇 㤷則 ΙΣ 㥷劧 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 Η Επιτροπή ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας ιακήρυξης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή ιαγωνισµού βεβαίωση εκπροσώπησης. Η Επιτροπή ιαγωνισµού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται στους κατόχους τους ή στους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", των προσφορών εκείνων που θα έχουν κριθεί αποδεκτές από την Επιτροπή ιαγωνισµού κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Σηµειώνεται ότι στο στάδιο αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών λαµβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, µόνο οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, τότε η Επιτροπή ιαγωνισµού θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική ηµέρα και ώρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές. 9 㦷升 吧 㦷升 Π 㦷升 㥷劧 ΡΟ 㩧咇 ΟΡΙ 㥗刧 Σ 㥗刧 ΠΙ ΤΟΥ Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧 㩷勧 Ο 㧇匧 㥗刧 㧗匇 ΟΥ ΤΩ 㧗匇 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων τεχνικών προσφορών, θα µπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιµων 14

15 ηµερών από την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία του Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης, υπό την παρουσία της Επιτροπής ιαγωνισµού και ώρες 10:00-13:00 9 㦷升 5 㦷升 㥗刧 㧗匇 ΣΤ 㤗劇 Σ 㥗刧 ΙΣ Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π 118/2007. Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των τιθέµενων προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές. 9 㦷升 6 㦷升 㤗劇 ΠΟΡΡΙ 㪇圗 㥷劧 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της ιακήρυξης. Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, µετά από αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού. 9 㦷升 7 㦷升 㤗劇 㧗匇 ΤΙΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡ 㥗刧 Σ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9 㦷升 㦷升 㦷升 㥇剧 Ι 㤗劇 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΣΙ 㤗劇 㤗劇 㧧勇 ΙΟ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 Σ 㥷劧 Σ ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ως προς τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης που ακολουθεί. ΠΙ 㧗匇 㤗劇 Κ 㤗劇 Σ 㤗劇 㧧勇 ΙΟ 㦷升 Ο 㤷則 㥷劧 Σ 㥷劧 Σ 㤗劇 㫇嚇 㤗劇 1.1 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ Οµ 㫇嚇 㭇唧 㬗哧 㮧嘧 ριτ 㭷噧 ρ 㫷嗧 ων 1 㦷升 Τεχνι 㮧嘧 ές Πρ 㯷号 㭇唧 ι 㬗哧 㬷啇 ρ 㬗哧 㱧嘇 ές Π 㯷号 ι 㳇喇 τ 㭷噧 τ 㬗哧 㮧嘧 㬗哧 ι 㤗劇 π 㳇喇 㭇唧 㯷号 㰷啧 㭷噧 Συµφωνία του προσφεροµένου λογισµικού µε τις τεχνικές προδιαγραφές Οµ 㫇嚇 㭇唧 㬗哧 㮧嘧 ριτ 㭷噧 ρ 㫷嗧 ων 2 㦷升 Τεχνι 㮧嘧 ή Υπ 㯷号 㰷啧 τήρι 㯧嗇 㭷噧 㮧嘧 㬗哧 ι Κ 㫇嚇 λ 㱗噇 ψ 㭷噧 Σ 㱗噇 ντελε 㰷啧 τής β 㬗哧 ρύτ 㭷噧 τ 㬗哧 ς 7 㦷升 % 2.1 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 2.2 Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2 㦷升 % 15

16 2.3 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 5% ΣΥ 㧗匇 Ο 㦷升 Ο 1 㦷升 㦷升 % Κάθε επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία αυτή είναι 100 όταν η προσφορά καλύπτει ακριβώς τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται στο Άρθρο 5 (Πίνακας επακριβών προδιαγραφών). Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του 㫇嚇 Σβ 㫇嚇 Β 㫇嚇 㦷升 Η συνολική βαθµολογία (ΣΒ) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων, ήτοι: ΣΒ = Σ 㫇嚇 Σβ 㫇嚇 Β 㫇嚇 㦷升 Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα µε βάση τον τύπο: Π 㪇圗 ΣΚΠ 㫇嚇 ΣΒ, όπου: ΣΚΠ = Συνολικό Κόστος της Προσφοράς. ΣΒ = Συνολική Βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο αριθµό Π. Με βάση την Τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη. Προσφορές που τυχόν θα έχουν ισοβαθµήσει τελικά, θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού της τεχνικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθµήσουν προσφορές µε ίδιο βαθµό τεχνικής αξιολόγησης και ίδιο ύψος οικονοµικής προσφοράς, τότε η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν κληρώσεως, παρουσία όλων των ισοβαθµούντων Προσφερόντων. Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ελάχιστη συνέπεια θα είναι ο µηδενισµός της. 9 㦷升 9 㦷升 㤗劇 ΠΟΣΥΡΣ 㥷劧 ΠΡΟΣ 㩧咇 ΟΡΩ 㧗匇 Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά, ή µέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα : α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. β. Στις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις. 㤗劇 ΡΘΡΟ 1 㦷升 㪷吧 Κ 㤗劇 Τ 㤗劇 ΡΤΙΣ 㥷劧 Κ 㤗劇 Ι ΥΠΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㩧咇 㥷劧 ΣΥ 㧇匧 Β 㤗劇 Σ 㥷劧 Σ 㪷吧 㥗刧 㩧咇 㤗劇 Ρ 㧇匧 ΟΣΤ 㥗刧 Ο 㥇剧 ΙΚ 㤗劇 ΙΟ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί Προµηθειών του ηµοσίου) και του Π 118/2007 (κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου) όπως ισχύουν. 16

17 Η σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης. Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί την υπογραφή της σύµβασης, θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει τη σύµβαση ο Προσφέρων µε την αµέσως επόµενη βαθµολογία. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στις Σέρρες. 㤗劇 ΡΘΡΟ 11 㪷吧 ΥΠ 㥗刧 Ρ 㤷則 Ο 㦷升 㤗劇 ΒΙ 㤗劇 Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της Προµήθειας, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα της Προµήθειας. Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση της Προµήθειας δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της Προµήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει περιληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την Προµήθεια φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 㤗劇 ΡΘΡΟ 12 㥗刧 㤷則 㤷則 Υ 㥷劧 Σ 㥗刧 ΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα απαιτείται: 㥗刧 㤷則 㤷則 Υ 㥷劧 Σ 㥷劧 Κ 㤗劇 㦷升 㥷劧 Σ 㦷升 㥗刧 ΙΤΟΥΡ 㤷則 Ι 㤗劇 Σ Για την καλή λειτουργία του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την οριστική παραλαβή του Έργου, να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αξίας χιλίων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ (1.513,00 ) ευρώ, που καλύπτει το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Η εγγύηση καλής λειτουργίας έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3) µήνες από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή από την Περίοδο Εγγύησης και 17

18 επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Για το Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος 18

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00 Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 1 Ταχ. Κωδ. : 291 00 Ζάκυνθος Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 Πληροφορίες : Γεώργιος Χαρµπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS. GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002956676 2015-08-05

15PROC002956676 2015-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15PROC002956676 2015-08-05 VASILEIOS DOUGALI S Digitally signed by VASILEIOS DOUGALIS DN: o=hellenic Public Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα