ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:"

Transcript

1 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧

2 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧 㯇勧 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㰧匇 㬧吧 㥧呧 㳗咇 㭗咧 㭗咧 㳧哇 㬗哧 㭗咧 㰗唇 㰧唧 㭗咧 㬗哧 㭗咧 㫷啇 㭗咧 㰧唧 㭷啧 㭗咧 㰇喇 㫧喧 㬗哧 㰧唧 㰇喇 㬗哧 㳇嗇 㬗哧 㰧唧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㰗唇 㳇嗇 㭗咧 㭷啧 㰧唧 㭷啧 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㬗哧 㭗咧 㲗嗧 㭗咧 㰗唇 㳇嗇 㭗咧 㮇嘇 㭗咧 㬗哧 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㮇嘇 㰗唇 㳧哇 㰇喇 㭷啧 㰧唧 㭷啧 㱗嘧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㬗哧 㰧唧 㭗咧 㱗嘧 㰗唇 㭗咧 㭗咧 㫷啇 㭗咧 㰧唧 㭷啧 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㭗咧 㱗嘧 㬗哧 㫧喧 㭷啧 㱗嘧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㬗哧 㭗咧 㰇喇 㰗唇 㫧喧 㬗哧 㬗哧 㱗嘧 㥷噗 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㭷啧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫧喧 㲗嗧 㬗哧 㮇嘇 㰗唇 㳧哇 㰇喇 㲗嗧 㬗哧 㱗嘧 㳧哇 㭷啧 㱗嘧 㰗唇 㭷啧 㲗嗧 㬗哧 㰇喇 㫷啇 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㭗咧 㳗咇 㬗哧 㰗唇 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㱗嘧 㬗哧 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㬗哧 㰧唧 㭗咧 㰇喇 㭗咧 㫷啇 㰗唇 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㰇喇 㭗咧 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㰇喇 㬗哧 㳇嗇 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㱗嘧 㬗哧 㫷啇 㭗咧 㳇嗇 㱗嘧 㰧唧 㱗嘧 㰧唧 㭗咧 㫷啇 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㫧喧 㰧唧 㰗唇 㬗哧 㭷啧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㬗哧 㰧唧 㱗嘧 㧷噷 㰧唧 㬗哧 㬗哧 㲗嗧 㳇嗇 㰧唧 㬗哧 㭗咧 㫷啇 㭗咧 㰧唧 㭗咧 㭗咧 㫷啇 㭗咧 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㬗哧 㭷啧 㲗嗧 㫧喧 㬗哧 㭷啧 㬗哧 㬗哧 㭷啧 㫧喧 㫧喧 㲗嗧 㰇喇 㰗唇 㲧嚗 㳇嗇 㲗嗧 㬗哧 㮇嘇 㳗咇 㭷啧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㭷啧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫧喧 㭗咧 㳇嗇 㰧唧 㬗哧 㳇嗇 㱗嘧 㰇喇 㰗唇 㲧嚗 㳇嗇 㰧唧 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㳇嗇 㭗咧 㰗唇 㭗咧 㱗嘧 㫧喧 㬗哧 㭗咧 㳗咇 㭷啧 㱗嘧 㰇喇 㫷啇 㭗咧 㬗哧 㳇嗇 㫧喧 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㭷啧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㭷啧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫧喧 㬗哧 㰇喇 㰗唇 㲗嗧 㰇喇 㭗咧 㳗咇 㭗咧 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㳇嗇 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㰇喇 㳇嗇 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 㰇喇 㬗哧 㳇嗇 㱗嘧 㭗咧 㰇喇 㰗唇 㫷啇 㱗嘧 㰇喇 㫷啇 㭗咧 㬗哧 㰗唇 㭗咧 㬗哧 㭗咧 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 嚗 㲧嚗 㲧嚗 㭗咧 㬗哧 㳗咇 㰗唇 㬗哧 㭗咧 㱗嘧 㰗唇 㳧哇 㬗哧 㮇嘇 㱗嘧 㰗唇 㱗嘧 㰧唧 㬗哧 㱗嘧 㭗咧 㳗咇 㭗咧 㬗哧 㱗嘧 㬗哧 㰇喇 㳇嗇 㭗咧 㬗哧 㮇嘇 㫷啇 㲗嗧 㭷啧 㲗嗧 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㲗嗧 㱗嘧 㬗哧 㭷啧 㫷啇 㲗嗧 㱗嘧 㰗唇 㫷啇 㱗嘧 㳇嗇 㱗嘧 㰇喇 㰗唇 㰧唧 㳇嗇 㭗咧 㰧唧 㲗嗧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㲗嗧 㱗嘧 㲗嗧 㲗嗧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㲗嗧 㫧喧 㰧唧 㬗哧 㭗咧 㰇喇 㰗唇 㫷啇 㱗嘧 㱗嘧 㩇圧 㬗哧 㱗嘧 㳇嗇 㰗唇 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㬗哧 㳇嗇 㳗咇 㭷啧 㬗哧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㲗嗧 㭷啧 㱗嘧 㰗唇 㭷啧 㲗嗧 㬗哧 㮇嘇 㰗唇 㳧哇 㰇喇 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㰧唧 㰗唇 㫷啇 㭗咧 㬗哧 㭗咧 㬗哧 㬗哧 㳧哇 㭷啧 㬗哧 㰇喇 㱗嘧 㭷啧 㬗哧 㬗哧 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㭗咧 㬗哧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㰧唧 㱗嘧 㥷噗 㱗嘧 㰗唇 㲗嗧 㰇喇 㬗哧 㲧嚗 㫧喧 㢇均 㲗嗧 㭷啧 㬗哧 㰧唧 㲗嗧 㰧唧 㳇嗇 㭷啧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㭗咧 㰇喇 㳇嗇 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㭗咧 㰇喇 㰗唇 㫧喧 㰧唧 㰗唇 㬗哧 㭷啧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㬗哧 㰧唧 㰇喇 㱗嘧 㭗咧 㫷啇 㭗咧 㬗哧 㭗咧 㭷啧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫧喧 㭗咧 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㭗咧 㫷啇 㭗咧 㬗哧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㲗嗧 㰇喇 㳧哇 㱗嘧 㰗唇 㳧哇 㭗咧 㲗嗧 㬗哧 㰧唧 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㰇喇 㳧哇 㭗咧 㰧唧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㭷啧 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㮇嘇 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㭷啧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㱗嘧 㥷噗 㬗哧 㭗咧 㭗咧 㬗哧 㭷啧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㱗嘧 㫧喧 㭷啧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㬗哧 㳇嗇 㭷啧 㬗哧 㬗哧 㱗嘧 㭗咧 㭗咧 㭷啧 㭗咧 㱗嘧 㫷啇 㬗哧 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㰗唇 㰧唧 㱗嘧 㥷噗 㭷啧 㭗咧 㰗唇 㫧喧 㭗咧 㫧喧 㲗嗧 㭷啧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㰇喇 㬗哧 㫷啇 㱗嘧 㰗唇 㰗唇 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㱗嘧 㰗唇 㲗嗧 㰇喇 㬗哧 㲧嚗 㫧喧 㰧唧 㢇均 㲗嗧 㭷啧 㰧唧 㢇均 㢇均 㰇喇 㫷啇 㭗咧 㳗咇 㭗咧 㬗哧 㭗咧 㭷啧 㭗咧 㰗唇 㳧哇 㭗咧 㰧唧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㲗嗧 㰧唧 㭗咧 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㫧喧 㭗咧 㰧唧 㬗哧 㭷啧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㱗嘧 㰧唧 㬗哧 㰇喇 㳇嗇 㭷啧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫧喧 㱗嘧 㰇喇 㰇喇 㭗咧 㭗咧 㭗咧 㱗嘧 㬗哧 㬗哧 㫷啇 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㰗唇 㫧喧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㭷啧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㲗嗧 㥇垗 㬗哧 㲗嗧 㲗嗧 㥇垗 㬗哧 㭷啧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㬗哧 㬗哧 㭗咧 㲗嗧 㭗咧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㱗嘧 㰗唇 㫧喧 㮇嘇 㭷啧 㬗哧 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㬗哧 㫷啇 㭗咧 㰧唧 㰇喇 㱗嘧 㱗嘧 㱗嘧 㰇喇 㭗咧 㫷啇 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㳇嗇 㭗咧 㰗唇 㰧唧 㱗嘧 㰇喇 㭗咧 㭗咧 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㳗咇 㬗哧 㬗哧 㱗嘧 㭷啧 㱗嘧 㰇喇 㳇嗇 㭷啧 㭷啧 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㭗咧 㫷啇 㭷啧 㬗哧 㰇喇 㰇喇 㱗嘧 㫷啇 㬗哧 㭗咧 㬗哧 㫷啇 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㬗哧 㰗唇 㳗咇 㭗咧 㰇喇 㱗嘧 㬗哧 㰧唧 㱗嘧 㰧唧 㰇喇 㬗哧 㰗唇 㱗嘧 㱗嘧 㭗咧 㬗哧 㬗哧 㰧唧 㱗嘧 㰧唧 㰇喇 㰗唇 㰗唇 㱗嘧 㭗咧 㫧喧 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㲗嗧 㰧唧 㰗唇 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㰇喇 㰗唇 㰇喇 㮇嘇 㭗咧 㰧唧 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㭗咧 㱗嘧 㫷啇 㬗哧 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㰗唇 㰧唧 㬗哧 㭷啧 㬗哧 㰇喇 㫷啇 㭷啧 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㬗哧 㱗嘧 㥇劧 㬧吧 㨷呗 㭗劇 㱧叇 㭗劇 㯇勧 㨷呗 㱇剧 㰧匇 㭗劇 㮧勇 㰧匇 㥇劧 㭗劇 㮇呷 㱇剧 㫧匧 㰧匇 㯇勧 㰧匇 㯷則 㯇勧 㱷叧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㮇呷 㮇呷

3 㨇刧 㯇勧 㯇勧 㲧嚗 㥇垗 㱗嘧 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㥇垗 㱗嘧 㥇垗 㲧嚗 㲧嚗 㥇垗 㱗嘧 㥇垗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 㲧嚗 㲧嚗 㰗唇 㬗哧 㰧唧 㦧埗 㬗哧 㲗嗧 㳇嗇 㰗唇 㬗哧 㱗嘧 㬗哧 㳇嗇 㰧唧 㤷執 㭗咧 㳇嗇 㰧唧 㥇垗 㭗咧 㱗嘧 㮇嘇 㱗嘧 㫧喧 㰧唧 㧷噷 㤗堗 㱗嘧 㦧埗 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㱗嘧 㦧埗 㩇圧 㰇喇 㭗咧 㳗咇 㮇嘇 㱗嘧 㭷啧 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㥷噗 㥇垗 㬗哧 㭷啧 㫧喧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㥇垗 㰧唧 㰗唇 㭗咧 㬗哧 㫷啇 㭗咧 㰧唧 㰇喇 㭗咧 㰗唇 㫧喧 㭗咧 㰧唧 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㳇嗇 㰇喇 㰗唇 㳇嗇 㰗唇 㬗哧 㬗哧 㬗哧 㰗唇 㱗嘧 㫷啇 㬗哧 㭷啧 㲗嗧 㭷啧 㳧哇 㬗哧 㬗哧 㥇垗 㬗哧 㳧哇 㬗哧 㬗哧 㥇垗 㱗嘧 㤷執 㬗哧 㬗哧 㱗嘧 㰗唇 㲧嚗 㬗哧 㭷啧 㥇垗 㤗堗 㭷啧 㩇圧 㭗咧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㰗唇 㳇嗇 㰗唇 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㤗堗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 嚗 㲧嚗 㰗唇 㬗哧 㭷啧 㫧喧 㬗哧 㭷啧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㭷啧 㰧唧 㭷啧 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㲗嗧 㦧埗 㱗嘧 㤗堗 㰇喇 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㥇垗 㭗咧 㱗嘧 㮇嘇 㱗嘧 㫧喧 㰧唧 㦧埗 㬗哧 㬗哧 㮇嘇 㭗咧 㲗嗧 㤗堗 㩷墧 㰗唇 㭷啧 㫧喧 㭗咧 㲗嗧 㧷噷 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 㲧嚗 㲧嚗 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㬗哧 㭗咧 㬗哧 㰗唇 㫧喧 㮇嘇 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㲗嗧 㭗咧 㰇喇 㰗唇 㳧哇 㭷啧 㲗嗧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㬗哧 㱗嘧 㤷執 㭗咧 㲗嗧 㰗唇 㰇喇 㳗咇 㱗嘧 㥇垗 㭷啧 㳇嗇 㰗唇 㰧唧 㥇垗 㭗咧 㳗咇 㮇嘇 㱗嘧 㭷啧 㰇喇 㰗唇 㫧喧 㰧唧 㬗哧 㭷啧 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㰇喇 㰗唇 㫧喧 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㱗嘧 㰗唇 㭗咧 㫷啇 㧷噷 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㤗堗 㬗哧 㲗嗧 㳇嗇 㭷啧 㬗哧 㰧唧 㬗哧 㬗哧 㱗嘧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 㲧嚗 㲧嚗 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㬗哧 㭗咧 㬗哧 㰗唇 㫧喧 㮇嘇 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㰧唧 㭗咧 㱗嘧 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㬗哧 㥇垗 㱗嘧 㬗哧 㰇喇 㬗哧 㰇喇 㳗咇 㱗嘧 㥇垗 㭷啧 㳇嗇 㰗唇 㰧唧 㧷噷 㰗唇 㬗哧 㳇嗇 㰧唧 㭗咧 㱗嘧 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㱗嘧 㲧嚗 㲧嚗 㥇垗 㭗咧 㬗哧 㬗哧 㬗哧 㥇垗 㬗哧 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㰗唇 㭗咧 㱗嘧 㬗哧 㰧唧 㭗咧 㱗嘧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㬗哧 㬗哧 㰗唇 㫧喧 㰧唧 㭗咧 㦧埗 㳧哇 㦧埗 㬗哧 㳧哇 㲗嗧 㬗哧 㰇喇 㭷啧 㳧哇 㰇喇 㰗唇 㲧嚗 㳇嗇 㲗嗧 㥷噗 㱗嘧 㥧呧 㱗嘧 㰗唇 㭷啧 㰧唧 㥇垗 㭗咧 㱗嘧 㮇嘇 㱗嘧 㫧喧 㰧唧 㩇圧 㭗咧 㲗嗧 㭗咧 㫷啇 㱗嘧 㭗咧 㰗唇 㬗哧 㰇喇 㱗嘧 㰗唇 㭗咧 㫷啇 㧷噷 㳧哇 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㫷啇 㭗咧 㬗哧 㰇喇 㰗唇 㬗哧 㫷啇 㬗哧 㥇垗 㬗哧 㲗嗧 㲗嗧 㭷啧 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㭷啧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㭗咧 㲗嗧 㭗咧 㰗唇 㳇嗇 㭷啧 㰧唧 㩷墧 㳧哇 㰗唇 㬗哧 㰧唧 㤗堗 㱗嘧 㥧呧 㳇嗇 㰇喇 㬗哧 㰧唧 㰗唇 㲧嚗 㭗咧 㰧唧 㩇圧 㫧喧 㬗哧 㰧唧 㳧哇 㰇喇 㮇嘇 㭗咧 㲗嗧 㰇喇 㭷啧 㰗唇 㭗咧 㫷啇 㬗哧 㳧哇 㲗嗧 㰇喇 㱗嘧 㰗唇 㭗咧 㫷啇 㧷噷 㳧哇 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 㥇垗 㲧嚗 㳇嗇 㰇喇 㬗哧 㫷啇 㰇喇 㱗嘧 㳗咇 㭗咧 㭷啧 㳧哇 㰗唇 㬗哧 㬗哧 㭷啧 㰗唇 㭷啧 㭷啧 㰧唧 㭷啧 㫧喧 㰧唧 㤗堗 㱗嘧 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㬗哧 㭷啧 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㭷啧 㭷啧 㱗嘧 㬗哧 㱗嘧 㭷啧 㰧唧 㬗哧 㰗唇 㬗哧 㫧喧 㰧唧 㤗堗 㱗嘧 㩧壇 㳗咇 㬗哧 㩇圧 㭷啧 㬗哧 㰗唇 㭷啧 㰧唧 㩇圧 㫧喧 㬗哧 㲧嚗 㧷噷 㳧哇 㭷啧 㲗嗧 㥇垗 㤗堗 㭷啧 㥇垗 㭷啧 㳇嗇 㬗哧 㰧唧 㤗堗 㭗咧 㬗哧 㰧唧 㭷啧 㫧喧 㤗堗 㱗嘧 㫷啇 㬗哧 㲧嚗 㲧嚗 㥇垗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 嚗 㲧嚗 㭗咧 㰗唇 㰇喇 㳧哇 㭗咧 㰧唧 㬗哧 㰇喇 㳇嗇 㭷啧 㰧唧 㲗嗧 㬗哧 㱗嘧 㰗唇 㫷啇 㬗哧 㰧唧 㬗哧 㱗嘧 㭷啧 㰧唧 㱗嘧 㦧埗 㬗哧 㰧唧 㩇圧 㤗堗 㦧埗 㲧嚗 㲧嚗 嚗 㲧嚗 㲧嚗 㥇垗 㲧嚗 㲧嚗 㬗哧 㰗唇 㭗咧 㬗哧 㬗哧 㰇喇 㳇嗇 㰇喇 㭗咧 㫷啇 㰗唇 㭷啧 㭷啧 㤗堗 壇 壇 㤗堗 壇 壇 㩷墧 㰗唇 㫧喧 㰧唧 㩇圧 㰗唇 㬗哧 㬗哧 㳗咇 㭷啧 㰧唧 㲧嚗 㥇垗 㲧嚗 㲧嚗 㲧嚗 嚗 㥇垗 㲧嚗 㰗唇 㲗嗧 㫧喧 㭗咧 㰧唧 㤗堗 㱗嘧 㫧喧 㭷啧 㭷啧

4 㩷咷 㱇剧 㰧匇 㰇厇 㬧吧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㱷叧 㯷則 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㰧匇 C 9 㥗哗 㤗吇 㩧哷 㥗哗 㨷呗 㨇刧 㥷卧 㩧哷 㥗哗 㨷呗 㩧哷 C 9

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: Στοιχεία για την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας: s: Fax: Εγγραφές: έως Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 The IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs project (IPeuropAware) is financed by the CIP Programme, DG Enterprise and Industry of the European Commission

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού

Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ Κεφάλαιο 3: Προσφερόμενες Υπηρεσίες στο Κοινό 10/ Κατοχύρωση Εφευρέσεων 14/ Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων και

Διαβάστε περισσότερα

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.merit-net.org] - [www.e-mporium.net] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr]

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.merit-net.org] - [www.e-mporium.net] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 ο 15θήµερο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - ΤΕΥΧΟΣ 103 1) Επιτυχίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04... 2 2) Φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Βρεφικού γάλακτος κρέμες».

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Βρεφικού γάλακτος κρέμες». Ιατρική Παρέμβαση Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Ματσούκα Πηνελόπη Τηλ: 210 7778770 Fax: 210 7778770 Email: mail@medin.gr Αθήνα, 24/3/2015 Αριθ. Πρωτ.2003/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020-1η Εθνική Συνάντηση Εργασίας, Βασικών Συντελεστών για τις Ασφαλείς Κοινωνίες

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020-1η Εθνική Συνάντηση Εργασίας, Βασικών Συντελεστών για τις Ασφαλείς Κοινωνίες ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020-1η Εθνική Συνάντηση Εργασίας, Βασικών Συντελεστών για τις Ασφαλείς Κοινωνίες ΣΜΧΟΣ(Ι) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ) ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2). : 1).. 2). &. 3).. /

2). : 1).. 2). &. 3).. / 1, 14-05-2012.. N.Y: 119/2012 :.. / :..: 70014,..: 2813-404639 FAX: 2813-404608 e-mail: i.pachiadakis@hersonisos.gr : 1). 2).. : 1).. 2). &. 3).. / - 16 (7 15-05-2012):. ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1486 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

CLOUD COMPUTING. conference. Business of the future, the Cloud way. www.cloudforum.gr

CLOUD COMPUTING. conference. Business of the future, the Cloud way. www.cloudforum.gr Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, Αμφιθέατρο Maroussi Plaza CLOUD COMPUTING Το πιο έγκυρο και αναγνωρισμένο ανεξάρτητο συνέδριο της ελληνικής αγοράς για το Cloud Computing, διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά,

Διαβάστε περισσότερα

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship FIDIBE Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship Κατερίνα Παπαδοπούλου Υπεύθυνη υλοποίησης έργου Μονάδα Ανάπτυξης και Καινοτομίας/ Υπηρεσία υλοποίησης οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα