ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."

Transcript

1 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㪗哗 - 㪗哗 a 㪗哗 㪗哗 : 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 a 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 a 㪗哗 㪗哗 㪗哗. 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗. 㪗哗 㪗哗 a 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 a 㪗哗 㪗哗 㪗哗. 㪗哗 㪗哗

2 㨇唷 㥗刧 㨗剧 Ι 㥗刧 ΧΟ 㧇匇 㥗刧 Ν 㤗則 㨇唷 㤗則 㨗剧 㤗則 㨗剧 Τ 㥷劇 㧇匇 㤗則 㤗則 : Γ 㭗剷 ν 㮗嘧 κ 㫗噇 ς 㰇噧 㮷厷 η 㰗劗 οφο 㰗劗 㫷劷 㭗剷 ς γ 㮗嘧 α 㱇嚇 ην 㭗剷 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 α : 1. Σ 㱗勗 νο 㰇噧 㱇嚇 㮗嘧 κ 㫇嚧 ο 㮗嘧 κονοµ 㮗嘧 κ 㫇嚧 㰷則 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α 㱇嚇 ης 㭗剷 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 ας. 1.1 Σ 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α 㮗嘧 㰷則 ο 㮷厷 ογ 㮗嘧 㰷則 µού 1.2 Σ 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α κα 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㱇嚇 α 㰷則 ης α 㰇噧 ο 㱇嚇 㭗剷 㮷厷 㭗剷 㰷則 µ 㫇嚧 㱇嚇 ων 㰇噧 㭗剷 㰗劗 㮗嘧 㳇囧 δο 㱗勗 1.3 Σ 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α κα 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㱇嚇 α 㰷則 ης µ 㭗剷 㱇嚇 α 㬧圇 ο 㮷厷 ών καθα 㰗劗 㫧卷 ς θ 㫗噇 㰷則 ης 1.4 Σ 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α κα 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㱇嚇 α 㰷則 ης 㱇嚇 αµ 㭗剷 㮗嘧 ακών 㰗劗 οών 㬧圇 㫗噇 µµ 㭗剷 㰷則 η µ 㫗噇 θοδος 㬧圇 2. 㨇均 㰗劗 㳇囧 㰷則 θ 㭗剷 㱇嚇 α 㰷則 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α κα 㮗嘧 㰇噧 㮷厷 η 㰗劗 οφο 㰗劗 㫷劷 㭗剷 ς 㰷則 㱷囇 㭗剷 㱇嚇 㮗嘧 κ 㫇嚧 µ 㭗剷 㱇嚇 㮗嘧 ς ο 㮗嘧 κονοµ 㮗嘧 κ 㫗噇 ς κα 㱇嚇 α 㰷則 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς 㱇嚇 ης 31 ης 㧇呇 α 㰗劗 㱇嚇 㫷劷 ο 㱗勗 2006.

3 㨇唷 㤗則 㨗剧 㤗則 㨗剧 Τ 㥷劇 㧇匇 㤗則 㤗則 㤷啧 ε 㯗喇 ι 㮧喧 έ 㰧嗇 π 㮷嗧 η 㰗嘇 ο 㱧嘧 ο 㰗嘇 ίε 㰧嗇 㬷噇 ια 㱇噧 η 㯗喇 ε 㱇噧 αι 㰗嘇 εία 㩇厗 α 㰇噧 α 㰗劗 ακ 㫇嚧 㱇嚇 ω 㰷則 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α κα 㮗嘧 㰇噧 㮷厷 η 㰗劗 οφο 㰗劗 㫷劷 㭗剷 ς 㰷則 㱗勗 ν 㱇嚇 㫇嚧 㱷囇 θηκαν 㰷則 ύµφωνα µ 㭗剷 㱇嚇 α 㮗嘧 㭗剷 θν 㫧卷 㨇均 㰗劗 㳇囧 㱇嚇 㱗勗 㰇噧 α Χ 㰗劗 ηµα 㱇嚇 οο 㮗嘧 κονοµ 㫧卷 ς 㨇均 㮷厷 η 㰗劗 οφ 㳇囧 㰗劗 η 㰷則 ης κα 㮗嘧 㰷則 㱇嚇 ο 㱷囇 㭗剷 ύο 㱗勗 ν 㰷則 㭗剷 µ 㫷劷 α γ 㭗剷 ν 㮗嘧 κ 㫧卷 㭗剷 νηµ 㫗噇 㰗劗 ω 㰷則 η γ 㮗嘧 α 㱇嚇 ην ο 㮗嘧 κονοµ 㮗嘧 κ 㫧卷 κα 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㱇嚇 α 㰷則 η κα 㮗嘧 㱇嚇 α α 㰇噧 ο 㱇嚇 㭗剷 㮷厷 㫗噇 㰷則 µα 㱇嚇 α 㱇嚇 ο 㱗勗 㧷呷 µ 㫷劷 㮷厷 ο 㱗勗 κα 㮗嘧 㱇嚇 ης 㥗咗 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 ας 㨇均 㥗咗 㩇厗 Α 㦗坷 Ρ 㥗咗 㦗坷 Α 㥗咗 ΛΛ 㥷咷 Ν 㦗坷 㦧垗 㪗哗 Ν Ξ 㥗咗 Ν 㧷呷 㧷呷 Χ 㥗咗 㦗坷 㪗哗 Ν ΛΑ 㧇呇 㪇垷 Α Α. 㥗咗.» 㨷叧 㱇噧 οιχεία 㥗刧 πιχεί 㰗嘇 η 㰷嚇 η 㰧嗇 㨇均 㮷厷 㫧卷 㰗劗 㭗剷 ς Όνοµα 㥗咗 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 α 㥗咗 㮷厷 㮷厷 ην 㮗嘧 κών Ξ 㭗剷 νοδο 㱷囇 㭗剷 㫷劷 ων Λ 㫇嚧 µ 㲇埧 α Α. 㥗咗. Έδ 㰗劗 α 㦧垗 ύ 㰗劗 㮗嘧 α δ 㰗劗 α 㰷則 㱇嚇 η 㰗劗 㮗嘧 㳇囧 㱇嚇 η 㱇嚇 α Ξ 㭗剷 νοδο 㱷囇 㭗剷 㫷劷 ο 㧇呇 㭗剷 γ 㫇嚧 㮷厷 η 㤧刧 㰗劗 㭗剷 㱇嚇 ανν 㫷劷 α ΑΦ 㧇呇 Ένα 㰗劗 㯧堇 η 㱇嚇 㰗劗 㫗噇 㱷囇 ο 㱗勗 㰷則 ας 㱷囇 㰗劗 㫧卷 㰷則 ης 1 η 㦗坷 ανο 㱗勗 α 㰗劗 㫷劷 ο 㱗勗 2006 Λ 㫧卷 㯧堇 η 㱇嚇 㰗劗 㫗噇 㱷囇 ο 㱗勗 㰷則 ας 㱷囇 㰗劗 㫧卷 㰷則 ης 31 η 㭗剷 κ 㭗剷 µ 㬧圇 㰗劗 㫷劷 ο 㱗勗 2006 㩇厗 ύ 㰇噧 ος ο 㮗嘧 κονοµ 㮗嘧 κών κα 㱇嚇 α 㰷則 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㭗剷 ων 㥗咗 νδ 㮗嘧 㫇嚧 µ 㭗剷 㰷則 㭗剷 ς Α 㡇勷 㱇嚇 㰗劗 㮗嘧 µ 㫧卷 νο 㱗勗 㥗咗 㮷厷 㭗剷 γκ 㱇嚇 㮗嘧 κ 㫧卷 㭗剷 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 α GR 㪗哗 NT THORNTON 㪗哗 㪗哗 㧷呷 㰗劗 κω 㱇嚇 㳇囧 ς 㭗剷 㮷厷 㭗剷 γκ 㱇嚇 㫧卷 ς- 㮷厷 ογ 㮗嘧 㰷則 㱇嚇 㫧卷 ς Γ 㭗剷 ώ 㰗劗 γ 㮗嘧 ος 㭗剷 㮷厷 ηγ 㮗嘧 㫇嚧 ννης 㨇均 㮗嘧 㰷則 㱇嚇 ο 㰇噧 ο 㮗嘧 η 㱇嚇 㮗嘧 κ 㳇囧 ο 㰗劗 κω 㱇嚇 ού 㭗剷 㮷厷 㭗剷 γκ 㱇嚇 㫧卷 㭗剷 ν α 㰇噧 α 㮗嘧 㱇嚇 㭗剷 㫷劷 㱇嚇 α 㮗嘧

4 1 㧇匇 1 㧇匇 㨷叧 㱇噧 οιχεία ι 㰷嚇 ο 㮷嗧 ο 㬷噇 ι 㰷嚇 µο 㳗嚷 ( 㨇唷 ο 㰷嚇 ά 㰷嚇 ε ε 㱗囧 㰗嘇 ώ 㱗囧 㨷叧 ΤΟΙΧ 㥗刧 Ι 㤗則 Ι 㨷叧 ΟΛΟ 㤷啧 Ι 㨷叧 㧇匇 Ο 㩗圗 31/ 㨷叧 3/ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 31/1 㨷叧 / 㨷叧 㨷叧 㨷叧 5 㥗刧 Ν 㥗刧 㨗剧 㤷啧 㥷劇 ΤΙ 㦧劧 Ο 㥗咗 ν 㰷則 ώµα 㱇嚇 㭗剷 ς Ακ 㮗嘧 νη 㱇嚇 ο 㰇噧 ο 㮗嘧 㫧卷 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς , ,00 Σ 㱗勗 µµ 㭗剷 㱇嚇 ο 㱷囇 㫗噇 ς 㰷則 㭗剷 㭗剷 㰇噧 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㮗嘧 㰗劗 㫧卷 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς , ,00 Α 㰇噧 οθ 㫗噇 µα 㱇嚇 α , ,61 Α 㰇噧 α 㮗嘧 㱇嚇 㫧卷 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς , ,39 Λο 㮗嘧 㰇噧 㫇嚧 㰷則 㱇嚇 ο 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㫷劷 α 㭗剷 ν 㭗剷 㰗劗 γη 㱇嚇 㮗嘧 κού , ,95 㨷叧 㩗圗 ΝΟΛΟ 㥗刧 Ν 㥗刧 㨗剧 㤷啧 㥷劇 ΤΙ 㦧劧 Ο 㩗圗 1 㨷叧 3 㧇匇 㨷叧 㨷叧 3 㧇匇 9 㨷叧 3,94 1 㨷叧 3 㧇匇 384 㧇匇 54 㨷叧,95 㨇唷 㤗則 Θ 㥷劇 ΤΙ 㦧劧 Ο 㧇呇 ακ 㰗劗 ο 㰇噧 㰗劗 㳇囧 θ 㭗剷 㰷則 µ 㭗剷 ς 㱗勗 㰇噧 ο 㱷囇 㰗劗 㭗剷 ώ 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς , ,33 㤧刧 㰗劗 α 㱷囇 㱗勗 㰇噧 㰗劗 㳇囧 θ 㭗剷 㰷則 µ 㭗剷 ς 㱇嚇 㰗劗 α 㰇噧 㭗剷 ζ 㮗嘧 κ 㫗噇 ς 㱗勗 㰇噧 ο 㱷囇 㰗劗 㭗剷 ώ 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς ,00 0,00 Λο 㮗嘧 㰇噧 㫗噇 ς 㬧圇 㰗劗 α 㱷囇 㱗勗 㰇噧 㰗劗 㳇囧 θ 㭗剷 㰷則 µ 㭗剷 ς 㱗勗 㰇噧 ο 㱷囇 㰗劗 㭗剷 ώ 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς , ,62 㨷叧 㳗嚷 㯗喇 ο 㮷嗧 ο 㱗囧 ποχ 㰗嘇 εώ 㰷嚇 ε 㲗垧 㯗喇 (α 㱗囧 3 㨷叧 㧇匇 7 㨷叧 9 㧇匇 953,78 3 㨷叧 㧇匇 9 㨷叧 㨷叧 㧇匇 943,95 㦧劧 αθα 㰗嘇 㫧埗 Θέ 㰷嚇 η 㥗刧 㱇噧 αι 㰗嘇 ία 㰧嗇 (β 㱗囧 , ,00 㨷叧 㩗圗 ΝΟΛΟ 㨇唷 㤗則 Θ 㥷劇 ΤΙ 㦧劧 Ο 㩗圗 (α 㫧埗 β 㱗囧 1 㨷叧 3 㧇匇 㨷叧 㨷叧 3 㧇匇 9 㨷叧 3,94 1 㨷叧 3 㧇匇 384 㧇匇 54 㨷叧,95

5 1 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㱇噧 οιχεία 㮧喧 α 㱇噧 ά 㰷嚇 㱇噧 α 㰷嚇 η 㰧嗇 απο 㱇噧 ε 㮷嗧 ε 㰷嚇 µά 㱇噧 㲗垧 㯗喇 㨷叧 ΤΟΙΧ 㥗刧 Ι 㤗則 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥷劇 㨷叧 㤗則 㨇唷 ΟΤ 㥗刧 Λ 㥗刧 㨷叧 㧇匇 㤗則 ΤΩΝ 㨇唷 㥗刧 㨗剧 ΙΟ 㥇勧 Ο 㩗圗 㨷叧 1/ 㨷叧 1/ 㨷叧 㨷叧 㫧埗 31/ 㨷叧 3/ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 1/ 㨷叧 1/ 㨷叧 5 㫧埗 31/ 㨷叧 3/ 㨷叧 5 㦧垗 ύκ 㮷厷 ος 㭗剷 㰗劗 γα 㰷則 㮗嘧 ών , ,64 㧇呇 㮗嘧 κ 㱇嚇 㫇嚧 κ 㫗噇 㰗劗 δη , ,44 㦧垗 㫗噇 㰗劗 δη 㰇噧 㰗劗 ο φ 㳇囧 㰗劗 ων, 㱷囇 㰗劗 ηµα 㱇嚇 οδο 㱇嚇 㮗嘧 κών κα 㮗嘧 㭗剷 㰇噧 㭗剷 νδ 㱗勗 㱇嚇 㮗嘧 κών α 㰇噧 ο 㱇嚇 㭗剷 㮷厷 㭗剷 㰷則 µ 㫇嚧 㱇嚇 ων , ,67 㦧垗 㫗噇 㰗劗 δη 㰇噧 㰗劗 ο φ 㳇囧 㰗劗 ων, 㱷囇 㰗劗 ηµα 㱇嚇 οδο 㱇嚇 㮗嘧 κών κα 㮗嘧 㭗剷 㰇噧 㭗剷 νδ 㱗勗 㱇嚇 㮗嘧 κών α 㰇噧 ο 㱇嚇 㭗剷 㮷厷 㭗剷 㰷則 µ 㫇嚧 㱇嚇 ων κα 㮗嘧 α 㰇噧 ο 㰷則 㬧圇 㫗噇 㰷則 㭗剷 ων , ,87 㦧劧 έ 㰗嘇 㭇堗 η (ζηµίε 㰧嗇 㱗囧 π 㰗嘇 ο 㱧嘧 㳇堷 㰗嘇 㲗垧 㯗喇 11 㨷叧 㧇匇 7 㨷叧 㨷叧,4 㨷叧 㫧埗 㨷叧 9 㧇匇 㨷叧 59, 㨷叧 4 Φ 㳇囧 㰗劗 ος 㥗咗 㮗嘧 㰷則 οδ 㫧卷 µα 㱇嚇 ος κα 㮗嘧 Ανα 㬧圇 α 㮷厷 㮷厷 㳇囧 µ 㭗剷 νη φο 㰗劗 ο 㮷厷 ογ 㫷劷 α 3.664, ,24 㦧劧 έ 㰗嘇 㭇堗 η (ζηµίε 㰧嗇 㱗囧 µε 㱇噧 ά απ 㳇堷 㱧嘧 㳇堷 㰗嘇 ο 㱗囧 㰧嗇 11 㨷叧 㧇匇 371,1 㨷叧 㫧埗 1 㨷叧 㨷叧 㧇匇 474, 㨷叧 8 㦧劧 έ 㰗嘇 㭇堗 η (ζηµίε 㰧嗇 㱗囧 µε 㱇噧 ά απ 㳇堷 㱧嘧 㳇堷 㰗嘇 ο 㱗囧 㰧嗇 α 㯗喇 ά µε 㱇噧 οχ 㫧埗 㨷叧, 㨷叧 1 㫧埗 㨷叧, 㨷叧 1

6 1 㧇匇 3 㨷叧 㱇噧 οιχεία 㮧喧 α 㱇噧 ά 㰷嚇 㱇噧 α 㰷嚇 η 㰧嗇 µε 㱇噧 αβο 㮷嗧 ώ 㯗喇 㮧喧 αθα 㰗嘇 㫧埗 㰧嗇 θέ 㰷嚇 η 㰧嗇 㨷叧 ΤΟΙΧ 㥗刧 Ι 㤗則 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥷劇 㨷叧 㧇匇 㥗刧 Τ 㤗則 ΒΟΛΩΝ 㦧劧 㤗則 Θ 㤗則 㨗剧 㥷劇 㨷叧 Θ 㥗刧 㨷叧 㥷劇 㨷叧 31/ 㨷叧 3/ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 31/ 㨷叧 3/ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 5 㦧劧 αθα 㰗嘇 㫧埗 Θέ 㰷嚇 η έ 㯗喇 α 㰗嘇 ξη 㰧嗇 πε 㰗嘇 ι 㳇堷 㭇堗 ο 㱗囧 ( 㨷叧 1 㧇匇 㨷叧 1 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㮧喧 αι 㨷叧 1 㧇匇 㨷叧 1 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 5 α 㯗喇 㱇噧 ί 㰷嚇 㱇噧 ιχα 㱗囧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 417 㧇匇 599, 㨷叧 㨷叧 㨷叧 5 㧇匇 477 㧇匇 319, 㨷叧 8 㦧垗 㫗噇 㰗劗 δη 㪗哗 㬧圇 ζηµ 㮗嘧 㫗噇 ς 㬧圇 㱇嚇 ης 㰇噧 㭗剷 㰗劗 㮗嘧 㳇囧 δο 㱗勗, µ 㭗剷 㱇嚇 㫇嚧 α 㰇噧 㳇囧 φ 㳇囧 㰗劗 ο 㱗勗 ς , ,28 㦧劧 αθα 㰗嘇 㫧埗 θέ 㰷嚇 η 㮷嗧 㫧埗 ξη 㰧嗇 πε 㰗嘇 ι 㳇堷 㭇堗 ο 㱗囧 ( 31 㧇匇 㨷叧 3 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㮧喧 αι 31 㧇匇 㨷叧 3 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 5 α 㯗喇 㱇噧 ί 㰷嚇 㱇噧 ιχα 㱗囧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 533 㧇匇 97 㨷叧,1 㨷叧 㨷叧 5 㧇匇 31 㨷叧 㧇匇 845, 㨷叧 㨷叧

7 1 㧇匇 4 㨷叧 㱇噧 οιχεία 㮧喧 α 㱇噧 ά 㰷嚇 㱇噧 α 㰷嚇 η 㰧嗇 㱇噧 αµεια 㮧喧 ώ 㯗喇 㰗嘇 οώ 㯗喇 ( έµµε 㰷嚇 η µέθο 㭇堗 ο 㰧嗇 㱗囧 㨷叧 ΤΟΙΧ 㥗刧 Ι 㤗則 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥷劇 㨷叧 Τ 㤗則 㧇匇 㥗刧 Ι 㤗則 㦧劧 ΩΝ 㨗剧 ΟΩΝ Λει 㱇噧 ο 㱗囧 㰗嘇 㬷噇 ι 㮧喧 έ 㰧嗇 㭇堗 㰗嘇 α 㰷嚇 㱇噧 η 㰗嘇 ι 㳇堷 㱇噧 η 㱇噧 ε 㰧嗇 㨷叧 1/ 㨷叧 1/ 㨷叧 㨷叧 㫧埗 31/ 㨷叧 3/ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 1/ 㨷叧 1/ 㨷叧 5 㫧埗 31/ 㨷叧 3/ 㨷叧 5 㦧垗 㫗噇 㰗劗 δη 㬧圇 ζηµ 㫷劷 㭗剷 ς 㬧圇 µ 㭗剷 㱇嚇 㫇嚧 α 㰇噧 㳇囧 φ 㳇囧 㰗劗 ο 㱗勗 ς , ,28 㨇唷 㮷嗧 έο 㯗喇 (µείο 㯗喇 㱗囧 π 㰗嘇 ο 㰷嚇 α 㰗嘇 µο 㬷噇 έ 㰧嗇 㬷噇 ιά: Α 㰇噧 ο 㰷則 㬧圇 㫗噇 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς , ,20 Χ 㰗劗 㭗剷 ω 㰷則 㱇嚇 㮗嘧 κο 㫷劷 㱇嚇 㳇囧 κο 㮗嘧 κα 㮗嘧 㰷則 㱗勗 ναφ 㫧卷 㫗噇 㯧堇 οδα , ,03 㨇均 㰗劗 ο 㬧圇 㮷厷 㫗噇 㲇埧 㭗剷 㮗嘧 ς , ,50 㨷叧 㳗嚷 㯗喇 ο 㮷嗧 ο ει 㰷嚇 㰗嘇 οώ 㯗喇 (ε 㮧喧 㰗嘇 οώ 㯗喇 㱗囧 㮷嗧 ει 㱇噧 ο 㱗囧 㰗嘇 㧇匇 㭇堗 㰗嘇 α 㰷嚇 㱇噧 η 㰗嘇 㧇匇 π 㰗嘇 㳇堷 µε 㱇噧 αβο 㮷嗧 ώ 㯗喇 㰷嚇 㱇噧 ο 㮧喧 ε 㱧嘧 ά 㮷嗧 αιο 㮧喧 ί 㯗喇 η 㰷嚇 η 㰧嗇 㨇唷 㮷嗧 έο 㯗喇 (µείο 㯗喇 㱗囧 π 㰗嘇 ο 㰷嚇 α 㰗嘇 µο 㬷噇 έ 㰧嗇 㬷噇 ιά 㮧喧 ε 㱧嘧 ά 㮷嗧 αιο 㮧喧 ί 㯗喇 η 㰷嚇 η 㰧嗇 : 1 㧇匇 185 㧇匇 38 㨷叧,94 1 㧇匇 㨷叧 38 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧,45 㧇呇 㭗剷 㫷劷 ω 㰷則 η 㬧圇 αύ 㯧堇 η 㰷則 η 㬧圇 α 㰇噧 οθ 㭗剷 µ 㫇嚧 㱇嚇 ων , ,27 㧇呇 㭗剷 㫷劷 ω 㰷則 η 㬧圇 αύ 㯧堇 η 㰷則 η 㬧圇 α 㰇噧 α 㮗嘧 㱇嚇 㫧卷 㰷則 㭗剷 ων , ,56 㬧圇 㧇呇 㭗剷 㫷劷 ω 㰷則 η 㬧圇 αύ 㯧堇 η 㰷則 η 㱗勗 㰇噧 ο 㱷囇 㰗劗 㭗剷 ώ 㰷則 㭗剷 ων , ,21 Χ 㰗劗 㭗剷 ω 㰷則 㱇嚇 㮗嘧 κο 㫷劷 㱇嚇 㳇囧 κο 㮗嘧 κα 㮗嘧 㰷則 㱗勗 ναφ 㫧卷 㫗噇 㯧堇 οδα κα 㱇嚇 α 㬧圇 㭗剷 㬧圇 㮷厷 ηµ 㫗噇 να , ,03 㨷叧 㳗嚷 㯗喇 ο 㮷嗧 ο ει 㰷嚇 㰗嘇 οώ 㯗喇 (ε 㮧喧 㰗嘇 οώ 㯗喇 㱗囧 απ 㳇堷 㮷嗧 ει 㱇噧 ο 㱗囧 㰗嘇 㬷噇 ι 㮧喧 έ 㰧嗇 㭇堗 㰗嘇 α 㰷嚇 㱇噧 η 㰗嘇 ι 㳇堷 㱇噧 η 㱇噧 ε 㰧嗇 (α 㱗囧 1 㧇匇 㨷叧 㨷叧 3 㧇匇 3 㨷叧 8,7 㨷叧 1 㧇匇 㨷叧 㨷叧 9 㧇匇 7 㨷叧 7,5 㨷叧 㥗刧 πε 㯗喇 㭇堗 㱗囧 㱇噧 ι 㮧喧 έ 㰧嗇 㭇堗 㰗嘇 α 㰷嚇 㱇噧 η 㰗嘇 ι 㳇堷 㱇噧 η 㱇噧 ε 㰧嗇 Αγο 㰗劗 㫇嚧 㭗剷 ν 㰷則 ώµα 㱇嚇 ων 㰇噧 αγ 㫷劷 ων , ,73 㨷叧 㳗嚷 㯗喇 ο 㮷嗧 ο ει 㰷嚇 㰗嘇 οώ 㯗喇 (ε 㮧喧 㰗嘇 οώ 㯗喇 㱗囧 απ 㳇堷 επε 㯗喇 㭇堗 㱗囧 㱇噧 ι 㮧喧 έ 㰧嗇 㭇堗 㰗嘇 α 㰷嚇 㱇噧 η 㰗嘇 ι 㳇堷 㱇噧 η 㱇噧 ε 㰧嗇 (β 㱗囧 㫧埗 㨷叧 9 㨷叧 㧇匇 5 㨷叧 7,3 㨷叧 㫧埗 81 㧇匇 47 㨷叧,73 㦧劧 αθα 㰗嘇 㫧埗 α 㳗嚷 ξη 㰷嚇 η (µεί 㲗垧 㰷嚇 η 㱗囧 㰷嚇 㱇噧 α 㱇噧 αµεια 㮧喧 ά 㭇堗 ιαθέ 㰷嚇 ιµα 㮧喧 αι ι 㰷嚇 ο 㭇堗 㳗嚷 㯗喇 αµα πε 㰗嘇 ι 㳇堷 㭇堗 ο 㱗囧 (α 㱗囧 㫧埗 (β 㱗囧 㫧埗 ( 㬷噇 㱗囧 93 㨷叧 㧇匇 8 㨷叧 1,44 1 㧇匇 548 㧇匇 㨷叧 94,77 Ταµεια 㮧喧 ά 㭇堗 ιαθέ 㰷嚇 ιµα 㮧喧 αι ι 㰷嚇 ο 㭇堗 㳗嚷 㯗喇 αµα έ 㯗喇 α 㰗嘇 ξη 㰧嗇 πε 㰗嘇 ι 㳇堷 㭇堗 ο 㱗囧 11 㧇匇 844 㧇匇 㨷叧 99,33 8 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 181, 㨷叧 8 Ταµεια 㮧喧 ά 㭇堗 ιαθέ 㰷嚇 ιµα 㮧喧 αι ι 㰷嚇 ο 㭇堗 㳗嚷 㯗喇 αµα 㮷嗧 㫧埗 ξη 㰧嗇 πε 㰗嘇 ι 㳇堷 㭇堗 ο 㱗囧 1 㨷叧 㧇匇 777 㧇匇 1 㨷叧 㨷叧,77 9 㧇匇 574 㧇匇 47 㨷叧,45

8 㨷叧 㧇匇 㨇唷 㰗嘇 㳇堷 㰷嚇 θε 㱇噧 α 㰷嚇 㱇噧 οιχεία 㮧喧 αι π 㮷嗧 η 㰗嘇 ο 㱧嘧 ο 㰗嘇 ίε 㰧嗇 㰷嚇 χε 㱇噧 ι 㮧喧 ά µε 㱇噧 ι 㰧嗇 οι 㮧喧 ο 㯗喇 οµι 㮧喧 έ 㰧嗇 㮧喧 α 㱇噧 α 㰷嚇 㱇噧 ά 㰷嚇 ει 㰧嗇 㱇噧 η 㰧嗇 31 η 㰧嗇 㧇匇 α 㰗嘇 㱇噧 ίο 㱗囧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 1 㧇匇 Γ 㮗嘧 α 㱇嚇 ην 㭗剷 㯧堇 α 㰷則 φ 㫇嚧 㮷厷 㮗嘧 㰷則 η 㱇嚇 㰗劗 α 㰇噧 㭗剷 ζ 㮗嘧 κών 㱗勗 㰇噧 ο 㱷囇 㰗劗 㭗剷 ώ 㰷則 㭗剷 ων ύ 㲇埧 ο 㱗勗 ς ,00 㱗勗 φ 㫷劷 㰷則 㱇嚇 αν 㱇嚇 α 㮗嘧 㭗剷 µ 㰇噧 㰗劗 㫇嚧 γµα 㱇嚇 α 㬧圇 㫇嚧 㰗劗 η 㭗剷 㰇噧 㫷劷 㱇嚇 ων ακ 㮗嘧 ν 㫧卷 㱇嚇 ων 㱇嚇 ης 㭗剷 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 ας 㰇噧 ο 㰷則 ού ,00. 㨷叧 㧇匇 㩇厗 ο 㰷則 ύνο 㮷厷 ο 㱇嚇 ο 㱗勗 㰇噧 㰗劗 ο 㰷則 ω 㰇噧 㮗嘧 κού κα 㱇嚇 㫇嚧 㱇嚇 ην αν 㫧卷 㰗劗 㱷囇 㭗剷 㱇嚇 ο 㰷則 㭗剷 487 㫇嚧 㱇嚇 οµα 㭗剷 νώ κα 㱇嚇 㫇嚧 㱇嚇 ην αν 㫧卷 㰗劗 㱷囇 㭗剷 㱇嚇 ο 㰷則 㭗剷 473 㫇嚧 㱇嚇 οµα. 3 㧇匇 㥷咷 㭗剷 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 α δ 㭗剷 ν 㫗噇 㱷囇 㭗剷 㮗嘧 㭗剷 㮷厷 㭗剷 γ 㱷囇 θ 㭗剷 㫷劷 φο 㰗劗 ο 㮷厷 ογ 㮗嘧 κ 㫇嚧 γ 㮗嘧 α 㱇嚇 㮗嘧 ς 㱷囇 㰗劗 㫧卷 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς 2003, 2004 κα 㮗嘧 2005 κα 㮗嘧 ως 㭗剷 κ 㱇嚇 ού 㱇嚇 ο 㱗勗 ο 㮗嘧 φο 㰗劗 ο 㮷厷 ογ 㮗嘧 κ 㫗噇 ς 㱇嚇 ης 㱗勗 㰇噧 ο 㱷囇 㰗劗 㭗剷 ώ 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς δ 㭗剷 ν 㫗噇 㱷囇 ο 㱗勗 ν κα 㱇嚇 α 㰷則 㱇嚇 㭗剷 㫷劷 ο 㰗劗 㮗嘧 㰷則 㱇嚇 㮗嘧 κ 㫗噇 ς γ 㮗嘧 α 㱇嚇 㮗嘧 ς 㱷囇 㰗劗 㫧卷 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς α 㱗勗 㱇嚇 㫗噇 ς. 4 㧇匇 㭗剷 ν 㱗勗 㰇噧 㫇嚧 㰗劗 㱷囇 ο 㱗勗 ν 㰷則 ηµαν 㱇嚇 㮗嘧 κ 㫗噇 ς 㭗剷 㰇噧 㫷劷 δ 㮗嘧 κ 㭗剷 ς 㫧卷 α 㰇噧 㳇囧 δ 㮗嘧 α 㮗嘧 㱇嚇 η 㰷則 㫷劷 α δ 㮗嘧 αφο 㰗劗 㫗噇 ς 㰇噧 ο 㱗勗 να 㫗噇 㱷囇 ο 㱗勗 ν ο 㱗勗 㰷則 㮗嘧 α 㰷則 㱇嚇 㮗嘧 κ 㫧卷 㭗剷 㰇噧 㫷劷 㰇噧 㱇嚇 ω 㰷則 η 㰷則 㱇嚇 ην ο 㮗嘧 κονοµ 㮗嘧 κ 㫧卷 κα 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㱇嚇 α 㰷則 η 㱇嚇 ης 㥗咗 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㫷劷 ας. 5 㧇匇 Σ 㱇嚇 ο κονδύ 㮷厷 㮗嘧 㱇嚇 ο 㱗勗 㥗咗 ν 㭗剷 㰗劗 γη 㱇嚇 㮗嘧 κού 堇Σ 㱗勗 µµ 㭗剷 㱇嚇 ο 㱷囇 㫗噇 ς 㰷則 㭗剷 㭗剷 㰇噧 㮗嘧 㱷囇 㭗剷 㮗嘧 㰗劗 㫧卷 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς 堇 㰇噧 㭗剷 㰗劗 㮗嘧 㮷厷 αµ 㬧圇 㫇嚧 ν 㭗剷 㱇嚇 α 㮗嘧 㰇噧 ο 㰷則 㳇囧 㥗咗 㱗勗 㰗劗 ώ 㰇噧 ο 㱗勗 αφο 㰗劗 㫇嚧 㱇嚇 ο κ 㳇囧 㰷則 㱇嚇 ος κ 㱇嚇 㫧卷 㰷則 ης 㰷則 㱗勗 µµ 㭗剷 㱇嚇 ο 㱷囇 㫧卷 ς 㰷則 㱇嚇 ην 㥗咗 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 α 堇 㧇呇 㭗剷 γ 㫇嚧 㮷厷 η 㤧刧 㰗劗 㭗剷 㱇嚇 ανν 㫷劷 α 㥗咗. 㨇均. 㥗咗. 堇 㨷叧 㧇匇 㥷咷 㥗咗 㱇嚇 α 㮗嘧 㰗劗 㭗剷 㫷劷 α δηµο 㰷則 㮗嘧 㭗剷 ύ 㭗剷 㮗嘧 ο 㮗嘧 κονοµ 㮗嘧 κ 㫗噇 ς κα 㱇嚇 α 㰷則 㱇嚇 㫇嚧 㰷則 㭗剷 㮗嘧 ς ο 㮗嘧 ο 㰇噧 ο 㫷劷 㭗剷 ς 㰷則 㱗勗 ν 㱇嚇 㫇嚧 㱷囇 θηκαν µ 㭗剷 㬧圇 㫇嚧 㰷則 η 㱇嚇 α. 㨇均.Χ. 㨇均. α 㰇噧 㳇囧

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα