Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών

2 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ 㧷咧 Υ 㥇哇 㧇則 ΕΓΑ 㦷叇 Η 㤧哷 ΡΕΤΑΝΝΙΑ 㤧哷 㤧哷. 㨷吗 ΥΓ 㦧咇 ΡΙΤΙ 㦧咇 Α 㧇則 ΕΓΕ 㦇唷 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 㨷吗 ΠΡ 㧷咧 㦧咇 ΑΙ 㧇則 ΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η 㦇唷. 㤧哷 Α 㨷吗 Ι 㦧咇 Α 㧇則 ΕΓΕ 㦇唷 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ 㧷咧 Υ 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷. 㧷咧 Ι 㦧咇 㧷咧 Ν 㧷咧 㧇則 Ι 㦧咇 Α ΑΠ 㧷咧 ΤΕ 㦷叇 Ε 㨷吗 㧇則 ΑΤΑ 㦷叇 Α 㧇則 㪇叧 Α Α.Ε. 200 㦇唷 㦇唷 200 㦇唷 6. Η 㦷叇 Α 㧇則 㪇叧 Α 㨷吗 Τ 㧷咧 ΧΡΗ 㧇則 ΑΤΙ 㨷吗 ΤΗΡΙ 㧷咧 㦇唷. ΑΝΑΠΤΥ 㧧厇 Η 㦇唷 ΠΡ 㧷咧 㧷咧 ΠΤΙ 㦧咇 Ε 㨷吗 2

3 Ει 㰷勇 㬗劧 γ 㲗勧 γή 㤷北 ενικ 㫇匷 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Η αν 㫗噧 γε 㰗匇 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 㱇勧 ι 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 ξε 㮧卧 㫷匧 ν 㭷升 㰷嚇 ε 㱇勧 ο 㱇勧 ον 㥇哇 ανό 㦇唷 εό 㱧囷 ιλο Χ 㫇呧 ν 㰷嚇 εν. 㰷嚇 㦇唷 2 ω 㰧嚷 οι 㮧卧 㫷匧 α 㱇勧 ο 㱗劇 εµ 㰇囗 ό 㰗匇 ο 㱗劇 Αν 㱇勧 ων 㫷匧 ο 㱗劇 㥇哇 㭷升 µ 㭷升 㱇勧 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 µε α 㰗匇 㱷厧 ι 㱇勧 㫗噧 㮧卧 㱇勧 ονα Η µε 㱇勧 α 㱇勧 㰗匇 ο 㰇囗 ή 㱇勧 ο 㱗劇 㰷嚇 ε ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο µε 㱇勧 㭷升 ν ονοµα 㰷嚇 㫷匧 α 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 㫗噧 γινε 㱇勧 ο 㮧卧 αι 㱇勧 ον 㨷吗 㱇勧 㫇呧 θ 㭷升 㦷叇 㫇呧 µ 㲇埗 α. 㰷嚇 㦇唷 㰷嚇 α 㰇囗 ό 㱇勧 ον 㨷吗 㫇呧 㬧垷 㬧垷 α 㦧咇 㫗噧 ν 㱇勧 㰗匇 ο Το 㰷嚇 6 α 㰇囗 㫗噧 㮧卧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 ε 㰇囗 αγ 㮧卧 ό 㰷嚇 µια 㱧囷 ήµ 㭷升 㱧囷 ιλοξενών 㱇勧 α 㰧嚷 όλο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 ξ 㫗噧 νο 㱗劇 㰧嚷 αθλ 㭷升 㱇勧 㫗噧 㰧嚷 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 ν 㥇哇 ιεθνή Ε 㰇囗 ι 㱇勧 㰗匇 ο 㰇囗 ή 㱇勧 ων 㧷咧 λ 㱗劇 µ 㰇囗 ια 㮧卧 ών Aγώνων. 㧇則 ε 㱇勧 αξύ 㱇勧 ο 㱗劇 2 㦇唷 㮧卧 αι 㤧哷 0 㱇勧 ο ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο ε 㰇囗 ε 㮧卧 㱇勧 㫇呧 θ 㭷升 㮧卧 ε 㮧卧 αι α 㰇囗 㫗噧 㮧卧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 ε 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 㱇勧 㫗噧 㰗匇 㱗劇 γα 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㤧哷 ο 㱗劇 㮧卧 ο 㱗劇 㰗匇 ε 㰷嚇 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇, ε 㰇囗 ι 㰇囗 λ 㫗噧 ον ο 㰗匇 ό 㱧囷 ο 㱗劇 㰧嚷 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 ν ι 㰷嚇 㱇勧 ο 㰗匇 ι 㮧卧 ή α 㫷匧 θο 㱗劇 㰷嚇 α ε 㮧卧 δ 㭷升 λώ 㰷嚇 εων 㦇唷 囷 㲇埗 㲇埗 囷 囷 囷 㲇埗 㦇唷 囷 囷 囷 㲇埗. 㦧咇 α 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν δι 㫇呧 㰗匇 㮧卧 εια 㱇勧 ο 㱗劇 㥇哇 ε 㱗劇 㱇勧 㫗噧 㰗匇 ο 㱗劇 Παγ 㮧卧 ο 㰷嚇 µ 㫷匧 ο 㱗劇 Πολ 㫗噧 µο 㱗劇 㱗劇 㰇囗 ή 㰗匇 ξε 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㰷嚇 ει 㰗匇 㫇呧, Α 㰗匇 㱷厧 㭷升 γε 㫷匧 ο 㱇勧 ο 㱗劇 Ελλ 㭷升 νι 㮧卧 ού 㨷吗 㱇勧 㰗匇 α 㱇勧 ού, Α 㰗匇 㱷厧 㭷升 γε 㫷匧 ο 㱇勧 ων 㡧堧 γγλων 㰷嚇 㱗劇 µµ 㫇呧 㱷厧 ων 㮧卧 αι Α 㰗匇 㱷厧 㭷升 γε 㫷匧 ο 㱇勧 ο 㱗劇 Γε 㰗匇 µανι 㮧卧 ού 㰷嚇 㱇勧 㰗匇 α 㱇勧 ού 㮧卧 α 㱇勧 ο 㱷厧 ή 㰧嚷. Το 㮧卧 㱇勧 㫷匧 㰗匇 ιο ε 㰇囗 ι 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 㫇呧 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㮧卧 ε 㰷嚇 㱗劇 νολι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 ο 㰇囗 ή 㰗匇 ε 㱇勧 㭷升 ν 㱇勧 ελι 㮧卧 ή 㱇勧 ο 㱗劇 µο 㰗匇 㱧囷 ή 㱇勧 ο 6 㤧哷. 㦇唷 6 㮧卧 αι µε 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 θή 㮧卧 㭷升 㱇勧 ε 㰷嚇 㰷嚇 㫇呧 㰗匇 ων ε 㰇囗 ι 㰇囗 λ 㫗噧 ον ο 㰗匇 ό 㱧囷 ων, Το Νο 㫗噧 µ 㬧垷 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200 㱇勧 ο 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο αν 㫗噧 㰷嚇 㱇勧 ειλε 㱇勧 㭷升 λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 αι οι 㮧卧 ύ 㰗匇 ιοι µ 㫗噧 㱇勧 ο 㱷厧 οι 㦇唷 㧷咧 ι 㮧卧 ογ 㫗噧 νεια 㦷叇 α 㰷嚇 㮧卧 α 㰗匇 㫷匧 δ 㭷升 㦇唷 㰇囗 㰗匇 ο 㫗噧 㬧垷 㭷升 㰷嚇 αν 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 λή 㰗匇 㭷升 ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 ή 㱇勧 ο 㱗劇, 㰷嚇 㱗劇 νολι 㮧卧 ού 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 㰷嚇 2 ε 㮧卧 α 㱇勧 οµµ 㱗劇 㰗匇 㫷匧 ων Ε 㱗劇 㰗匇 ώ. 㤧哷

4 Αν 㬗劧 κ 㬗劧 㫷卷 νι 㰷勇 㭷厗 Το 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㤧哷 㰗匇 ε 㱇勧 ανν 㫷匧 α 㫇呧 νοιξε 㰇囗 㫇呧 λι 㱇勧 ι 㰧嚷 㰇囗 ό 㰗匇 㱇勧 ε 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 㦇唷 㧇則 α 㰗匇 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇 200 㤧哷. Το 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㫗噧 㱷厧 ει ω 㰧嚷 εξή 㰧嚷 : 㦧咇 α 㱇勧 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 α 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ό 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷 㦇唷 㦇唷. 㦇唷.000 㦧咇 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷 εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού 㦇唷.2 㦇唷.000 Έξοδα 㥇哇 ιοι 㮧卧 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㦷叇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㰧嚷 㰷嚇. 㦇唷 Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 οοι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ό 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷.2 㦇唷.000 Η ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 ολο 㮧卧 λ 㭷升 㰗匇 ώθ 㭷升 㮧卧 ε 㱇勧 ον 㨷吗 ε 㰇囗 㱇勧 㫗噧 µ 㬧垷 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200 㤧哷 µε 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 α 㰗匇 㫇呧 δο 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων δωµα 㱇勧 㫷匧 ων 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 㱇勧 㫗噧 㰗匇 㱗劇 γα 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㤧哷 ο 㱗劇 㮧卧 ο 㱗劇 㰗匇 ε 㰷嚇 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇, 㱇勧 ο 㱗劇 㦇唷 囷 㦇唷 㡧堧 㡧堧 㡧堧 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷, 㱇勧 㭷升 㰧嚷 εξω 㱇勧 ε 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㰇囗 ι 㰷嚇 㫷匧 να 㰧嚷, 㱇勧 ο 㱗劇 㦇唷 㡧堧 囷 㮧卧 αθώ 㰧嚷 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 α 㫷匧 θο 㱗劇 㰷嚇 α 㰧嚷 㦇唷 㡧堧 㲇埗 囷 囷 囷 㦇唷 㡧堧 㡧堧 㡧堧. Το 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㤧哷 㰗匇 ε 㱇勧 ανν 㫷匧 α διαθ 㫗噧 㱇勧 ει 㰷嚇 ήµε 㰗匇 α: 㤧哷 2 δωµ 㫇呧 㱇勧 ια 㮧卧 αι 㰷嚇 ο 㱗劇 㫷匧 㱇勧 ε 㰧嚷 Π 㰗匇 οεδ 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㮧卧 αι 㤧哷 α 㰷嚇 ιλι 㮧卧 ή 㰷嚇 ο 㱗劇 㫷匧 㱇勧 α 000 㱇勧 µ 㱷厧 ώ 㰗匇 ο 㱗劇 㰧嚷 ε 㮧卧 δ 㭷升 λώ 㰷嚇 εων 㦇唷 㡧堧 囷 㱗劇 㲇埗 㭷升 λών 㰇囗 㰗匇 οδιαγ 㰗匇 α 㱧囷 ών Τα ε 㰷嚇 㱇勧 ια 㱇勧 ό 㰗匇 ια 㡧堧 µ 㰇囗 α 㰗匇 㦇唷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷, 㦇唷 囷 㦇唷 㡧堧 㡧堧 㡧堧 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷, 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷, A 㲇埗 囷 㡧堧 囷 囷 囷 囷 囷 㲇埗 Εξω 㱇勧 ε 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㰇囗 ι 㰷嚇 㫷匧 να µε 㱇勧 ο 堧 㡧堧 㡧堧 㲇埗 堧 囷 囷 㦇唷

5 ι 㬗劧 㱷剧 ε 㫷卷 㰗則 ι 㰷勇 㭷厗 㱇南 ο 㱗厷 Ξενο 㭇受 ο 㱷剧 ε 㫷卷 ο 㱗厷 Η Ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㮧卧 αι 㭷升 㡧堧 㡧堧 囷 囷 堧 囷 㲇埗 㲇埗 囷 㲇埗 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α Α.Ε., θ 㱗劇 γα 㱇勧 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㦇唷 囷 囷 囷 堧 㡧堧 㡧堧 囷 堧 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㲇埗 囷 囷 囷 㦇唷 囷 㲇埗 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㡧堧 㡧堧 囷 㲇埗 囷 堧 㡧堧 囷 囷 㦇唷 囷 堧, 㱗劇 㰇囗 㫗噧 γ 㰗匇 α 㲇埗 αν 㰷嚇 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㥇哇 ια 㱷厧 ε 㫷匧 㰗匇 ι 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㮧卧 αι 㦷叇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 㱇勧 ον 㥇哇 ε 㮧卧 㫗噧 µ 㬧垷 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200. 㨷吗 ύµ 㱧囷 ωνα µε 㱇勧 㭷升 ν 㰷嚇 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㭷升 Ε 㮧卧 δό 㱇勧 㰗匇 ια Ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α αναλαµ 㬧垷 㫇呧 νει µε δι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㫗噧 ξοδα να ανα 㮧卧 αιν 㫷匧 㰷嚇 ει 㮧卧 αι να εξο 㰇囗 λ 㫷匧 㰷嚇 ει 㱇勧 ο ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㰷嚇 㱗劇 γ 㮧卧 ε 㮧卧 㰗匇 ιµ 㫗噧 νων 㰇囗 㰗匇 οδιαγ 㰗匇 α 㱧囷 ών. Η 㡧堧 㡧堧 囷 囷 堧 囷 㲇埗 㲇埗 囷 㲇埗 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α Α.Ε. θα 㫗噧 㱷厧 ει 㱇勧 ον λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γι 㮧卧 ό 㫗噧 λεγ 㱷厧 ο 㱇勧 㭷升 㰧嚷 λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 αι θα ε 㫷匧 ναι 㱗劇 㰇囗 εύθ 㱗劇 ν 㭷升 ώ 㰷嚇 㱇勧 ε να λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γε 㫷匧 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㱇勧 ων 㰇囗 㰗匇 οδιαγ 㰗匇 α 㱧囷 ών 㰇囗 ο 㱗劇 ι 㰷嚇 㱷厧 ύο 㱗劇 ν για όλα 㱇勧 α ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷 αν 㫇呧 㱇勧 ον 㮧卧 ό 㰷嚇 µο, 㰇囗 㫇呧 ν 㱇勧 α 㰷嚇 ύµ 㱧囷 ωνα µε 㱇勧 㭷升 ν νοµοθε 㰷嚇 㫷匧 α 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㱷厧 ώ 㰗匇 α 㰧嚷. Η δι 㫇呧 㰗匇 㮧卧 εια 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㨷吗 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㥇哇 ια 㱷厧 ε 㫷匧 㰗匇 ι 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 ε 㫷匧 ναι α 㰗匇 㱷厧 ι 㮧卧 㫇呧 ει 㮧卧 ο 㰷嚇 ι 㰇囗 εν 㱇勧 αε 㱇勧 ή 㰧嚷 㦇唷 2 㦇唷 ε 㱇勧 ών 㦇唷, µε δι 㮧卧 α 㫷匧 ωµα 㰇囗 α 㰗匇 㫇呧 㱇勧 α 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 για 㫇呧 λλα 2 㦇唷 㫗噧 㱇勧 㭷升. Η 㰷嚇 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㰇囗 㰗匇 ο 㬧垷 λ 㫗噧 㰇囗 ει αµοι 㬧垷 ή 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 堧 囷 㲇埗 㲇埗 囷 㲇埗 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α Α.Ε. 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㦇唷 堧 囷 囷 囷 囷 㡧堧 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㦇唷 囷 堧 㰷嚇 ε 㰇囗 ο 㰷嚇 ο 㰷嚇 㱇勧 ό 㤧哷 堧 㱇勧 ο 㱗劇 㱇勧 㭧奷 㫷匧 㰗匇 ο 㱗劇 㮧卧 αι 0 堧 㱇勧 ων µι 㮧卧 㱇勧 ών 㮧卧 ε 㰗匇 δών ε 㮧卧 µε 㱇勧 㫇呧 λλε 㱗劇 㰷嚇 㭷升 㰧嚷. Το 㥇哇 ιοι 㮧卧 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ό 㨷吗 㱗劇 µ 㬧垷 ούλιο 㬧垷 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㮧卧 ε 㱇勧 αι 㰷嚇 ε 㰷嚇 㱗劇 νε 㱷厧 ή 㰷嚇 㱗劇 νε 㰗匇 γα 㰷嚇 㫷匧 α µε 㱇勧 㭷升 ν ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰇囗 ο 㱗劇 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㫷匧 㱇勧 ο 㡧堧 囷 囷 囷 囷 囷 㡧堧 囷 囷 囷 㱇勧 ό 㰷嚇 ο για 㱇勧 ον 㫗噧 λεγ 㱷厧 ο 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰷嚇 ω 㰷嚇 㱇勧 ή 㰧嚷 㮧卧 αι εύ 㰗匇 㱗劇 θµ 㭷升 㰧嚷 α 㰷嚇 㮧卧 ή 㰷嚇 εω 㰧嚷 ό 㰷嚇 ο 㮧卧 αι για 㱇勧 㭷升 ν εν 㫇呧 㰷嚇 㮧卧 㭷升 㰷嚇 㭷升 όλων 㱇勧 ων α 㰗匇 µοδιο 㱇勧 ή 㱇勧 ων 㱇勧 ο 㱗劇 㥇哇 ιοι 㮧卧 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ού 㨷吗 㱗劇 µ 㬧垷 ο 㱗劇 λ 㫷匧 ο 㱗劇. 㦇唷

6 Σ 㱗厷 γκ 㰗則 ι 㱇南 ικ 㫇匷 Μεγ 㫗号 θ 㭷厗 Π 㰗匇 ιν 㦇唷 㧇則 ε 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν Ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 000 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 005 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 ι 㰷勇 ο 㮷嗗 ογι 㰷勇 㯇劇 ού 㬧嗷 㫇匷 㰷勇 ει 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 Ε 㱗厷 㰗則 ώ Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 ι 㰷勇 ο 㮷嗗 ογι 㰷勇 㯇劇 ού 㬧嗷 㫇匷 㰷勇 ει IFRS Ε 㱗厷 㰗則 ώ Α 㩗喗 Ξ 㥷哇 Σ 㥷哇 㨇刧 Α 㤷北 ΙΑ ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㫗号 0 㫗号 6 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ Ε 㧗唇 ΕΡ 㤷北 㥷哇 ΤΙ 㦧咧 Ο 㩗喗 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 5 㫗号 56 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΑ 㦧咧 ΡΟ 㨇刧 ΡΟΘΕΣΜΕΣ 㩗喗 㨇刧 Ο 㩷喷 ΡΕΩΣΕΙΣ 0 㫗号 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 ΜΕΤΟ 㩷喷 Ι 㦧咧 Ο 㦧咧 Ε 㩧哧 ΑΛΑΙΟ 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 500 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㦧咧 ΑΘΑΡ 㥷哇 Σ ΘΕΣ 㥷哇 Σ 5 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 67 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㦧咧 㩗喗 㦧咧 ΛΟΣ ΕΡ 㤷北 ΑΣΙΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 565 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 66 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΙ 㦧咧 ΤΑ 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 7 㫗号 㫗号 6 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 & Α 㨇刧 ΟΣ 㤧啷 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 67 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 76 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 & ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 5 㫗号 50 㫗号 㫗号 66 㫗号 75 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6

7 Σ 㱗厷 γκ 㰗則 ι 㱇南 ικ 㫇匷 Μεγ 㫗号 θ 㭷厗 Π 㰗匇 ιν 㦇唷 㧇則 ε 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν Ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 0,000 㰷嚇 0,000 㦇唷 0,000 60,000 㦇唷 0,000 㦇唷 0,000 㤧哷 0,000 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 2000 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 200 㦇唷 20,000 0,000 0 ΠΑΓΙΑ 㨷吗 Τ 㧷咧 ΙΧΕΙΑ Ι 㥇哇 ΙΑ 㦧咇 ΕΦΑ 㦷叇 ΑΙΑ 㧇則 Ι 㦧咇 ΤΑ 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η ΠΡ 㧷咧 Φ 㧷咧 Ρ 㪗吷 Ν 㦇唷

8 Αν 㫇匷 㮷嗗 㱗厷 㰷勇 㭷厗 㤧啷 ε 㮷嗗 㱇南 㫷卷 㲗勧 㰷勇 㭷厗 㰧囗 Μεγεθών 㯇劇 ε 㱇南 㫇匷 㱇南 㭷厗 ν 㬗劧 ν 㬗劧 κ 㬗劧 㫷卷 νι 㰷勇 㭷厗 㱇南 ο 㱗厷 Ξενο 㭇受 ο 㱷剧 ε 㫷卷 ο 㱗厷 㨇刧 㫇匷 γι 㬗劧 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Π 㰗匇 ό 㰷嚇 θε 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 ανα 㮧卧 α 㱇勧 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 ή 㰧嚷, µ 㭷升 㱷厧 ανολογι 㮧卧 ού 㮧卧 αι 㭷升 λε 㮧卧 㱇勧 㰗匇 ολογι 㮧卧 ού εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού, ε 㰇囗 㫷匧 㰇囗 λων 㮧卧 αι λοι 㰇囗 ού εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού. Λοιπ 㫇匷 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Ενε 㰗則 γ 㭷厗 㱇南 ικού 㨷吗 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㬧垷 ελ 㱇勧 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㱇勧 αµεια 㮧卧 ών διαθε 㰷嚇 㫷匧 µων λόγω 㱇勧 ο 㱗劇 α 㱗劇 ξ 㭷升 µ 㫗噧 νο 㱗劇 㮧卧 ύ 㮧卧 λο 㱗劇 ε 㰗匇 γα 㰷嚇 ιών 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 㭷升 µ 㫗噧 ν 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ι 㰷嚇 㱇勧 ω 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㰇囗 ολι 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷. Με 㱇南 ο 㱷剧 ικό 㦧咧 ε 㱧囷 㫇匷 㮷嗗 㬗劧 ιο κ 㬗劧 ι 㦧咧 㬗劧 θ 㬗劧 㰗則 ή Θ 㫗号 㰷勇 㭷厗 Ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 ή 㰧嚷 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 㱇勧 ον Φε 㬧垷 㰗匇 ο 㱗劇 㫇呧 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㦇唷 㦇唷 ε 㮧卧 α 㱇勧. 㦧咧 ύκ 㮷嗗 ο 㰧囗 ε 㰗則 γ 㬗劧 㰷勇 ιών α 㦇唷 㥇哇 ι 㰇囗 λα 㰷嚇 ια 㰷嚇 µό 㰧嚷 㦇唷 㰇囗 ε 㰗匇 㫷匧 㰇囗 ο 㱗劇 㦇唷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 µ 㫗噧 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㱇勧 ιµή 㰧嚷 δωµα 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇 µε 㱇勧 α 㱗劇 㱇勧 ό 㱷厧 㰗匇 ον 㭷升 ελα 㱧囷 㰗匇 㫇呧 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 λ 㭷升 㰗匇 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷. 㬧垷 㦇唷 㥇哇 ι 㰇囗 λα 㰷嚇 ια 㰷嚇 µό 㰧嚷 㦇唷 㰇囗 ε 㰗匇 㫷匧 㰇囗 ο 㱗劇 㦇唷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 µ 㫗噧 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㱇勧 ιµή 㰧嚷 αν 㫇呧 㰇囗 ελ 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 㱇勧 α ε 㰇囗 ι 㰷嚇 ι 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 µήµα 㱇勧 α µε 㱇勧 α 㱗劇 㱇勧 ό 㱷厧 㰗匇 ον 㭷升 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 堧 㡧堧 㭧奷 囷 囷 㲇埗. γ 㦇唷 㦷叇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α ν 㫗噧 ων 㱇勧 µ 㭷升 µ 㫇呧 㱇勧 ων 㦇唷 囷 㡧堧 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷 囷 囷, 㲇埗 㡧堧 囷 㮧卧 λ 㰇囗 㦇唷 㦧咧 㫗号 㰗則 㭇受 㭷厗 π 㰗則 ο 㱧囷 ό 㰗則 㲗勧 ν α 㦇唷 Αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㰇囗 ε 㰗匇 ιθω 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δο 㱗劇 㰧嚷 㰷嚇 ε όλα 㱇勧 α λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 µήµα 㱇勧 α µε 㱇勧 α 㱗劇 㱇勧 ό 㱷厧 㰗匇 ον 㭷升 㰷嚇 㱗劇 γ 㮧卧 㰗匇 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㰷嚇 㱇勧 αθε 㰗匇 ών εξόδων. 㬧垷 㦇唷 㧇則 ειωµ 㫗噧 ν 㭷升 㱗劇 㰇囗 ο 㱷厧 㰗匇 㫗噧 ω 㰷嚇 㭷升 διεν 㫗噧 㰗匇 γεια 㰧嚷 㰇囗 㰗匇 ο 㬧垷 λ 㫗噧 㲇埗 εων. 㰷嚇

9 㤧啷 㬗劧 㰷勇 ικ 㫇匷 Οικονο 㯇劇 ικ 㫇匷 Μεγ 㫗号 θ 㭷厗 㫗号 000 㫗号 005 Α 㩗喗 Ξ 㥷哇 Σ 㥷哇 㨇刧 Λ 㥷哇 ΡΟΤ 㥷哇 ΤΑ 65 㫗号 0 㫗号 㫗号 67 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 㫗号 ΜΕΣ 㥷哇 ΤΙΜ 㥷哇 ΩΜΑΤΙΟ 㩗喗 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 06 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 REV PAR 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 50 㫗号 㫗号 0 㫗号 0 㫗号 66 㫗号 COVERS 㫗号 㫗号 7 㫗号 55 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΕΣ 㥷哇 ΑΞΙΑ 㤷北 Ε 㩗喗 ΜΑΤΟΣ 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 Key Figures 2 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 Π 㦷叇 ΗΡ 㧷咧 ΤΗΤΑ 㧇則 Ε 㨷吗 Η ΤΙ 㧇則 Η 㥇哇 㪗吷 㧇則 ΑΤΙ 㧷咧 Υ 㦇唷 㦇唷 㭧奷 堧A 㦇唷 㧇則 Ε 㨷吗 Η Α 㧧厇 ΙΑ ΓΕΥ 㧇則 ΑΤ 㧷咧 㨷吗

10 Οικονο 㯇劇 ικ 㫇匷 Απο 㱇南 ε 㮷嗗 㫗号 㰷勇 㯇劇 㬗劧 㱇南 㬗劧 㫗号 005 ΛΑΜΨΑ ΑΕ 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 005 Ε 㱗厷 㰗則 ώ 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 00 㫗号 Ε 㱗厷 㰗則 ώ Α 㩗喗 Ξ 㥷哇 Σ 㥷哇 㨇刧 Α 㤷北 ΙΑ ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㱧囷 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ Ε 㧗唇 ΕΡ 㤷北 㥷哇 ΤΙ 㦧咧 Ο 㩗喗 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 5 㫗号 㫗号 6 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 05 㫗号 ΜΑ 㦧咧 ΡΟ 㨇刧 ΡΟΘΕΣΜΕΣ 㩗喗 㨇刧 Ο 㩷喷 ΡΕΩΣΕΙΣ 㫗号 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΕΤΟ 㩷喷 Ι 㦧咧 Ο 㦧咧 Ε 㩧哧 ΑΛΑΙΟ 㫗号 㫗号 㫗号 500 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㱧囷 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㦧咧 ΑΘΑΡ 㥷哇 Σ ΘΕΣ 㥷哇 Σ 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 0 㫗号 㫗号 㦧咧 㩗喗 㦧咧 ΛΟΣ ΕΡ 㤷北 ΑΣΙΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 65 㫗号 ΜΙ 㦧咧 ΤΑ 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 67 㫗号 㱧囷 5 㫗号 70 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 & Α 㨇刧 ΟΣ 㤧啷 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㱧囷 㫗号 㫗号 00 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 & ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 5 㫗号 50 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㱧囷 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 0 㫗号 㦧咧 㫗号 㰗則 㭇受 㭷厗 㯇劇 ε 㱇南 㫇匷 㬗劧 πό 㱧囷 ό 㰗則 ο 㱗厷 㰧囗 㬗劧 ν 㫇匷 Με 㱇南 ο 㱷剧 ή 0 㫗号 㫗号 6 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㨇刧 㰗則 ο 㱇南 εινό 㯇劇 㫗号 㯇劇 㫗号 㰗則 ι 㰷勇 㯇劇 㬗劧 㬗劧 ν 㫇匷 Με 㱇南 ο 㱷剧 ή 0 㫗号 㫗号 0 㫗号 7 6 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 0

11 Οικονο 㯇劇 ικ 㫇匷 Απο 㱇南 ε 㮷嗗 㫗号 㰷勇 㯇劇 㬗劧 㱇南 㬗劧 㫗号 005 ΛΑΜΨΑ ΑΕ 㦇唷 㦇唷,000 㦇唷 0,000 㤧哷 㦇唷,000 㤧哷 0,000 2 㦇唷,000 20,000 㦇唷,000 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 200 㦇唷 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 200 㦇唷 0,000 㦇唷,000 0 㦷叇 㧷咧 ΙΠΑ 㨷吗 Τ 㧷咧 ΙΧΕΙΑ 㦧咇 Α 㦇唷 ΑΡΗ 㨷吗 㦇唷 Ε 㨷吗 Η 㨷吗 㦧咇 Υ 㦧咇 㦷叇 㧷咧 㨷吗 ΕΡΓΑ 㨷吗 Ι 㪗吷 Ν 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η ΠΡ 㧷咧 Φ 㧷咧 Ρ 㪗吷 Ν,Τ 㧷咧 㦧咇 㪗吷 Ν 㦇唷 ΑΠ 㧷咧 㨷吗 㤧哷. 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η ΠΡ 㧷咧 Φ 㧷咧 Ρ 㪗吷 Ν

12 Αν 㫇匷 㮷嗗 㱗厷 㰷勇 㭷厗 ι 㬗劧 㱧囷 ο 㰗則 ών Μεγεθών Ι 㰷勇 ο 㮷嗗 ογι 㰷勇 㯇劇 ού 㫗号 005 κ 㬗劧 ι 㫗号 00 㫗号 㨇刧 㫇匷 γι 㬗劧 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 㧇則 ε 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 λόγω α 㱗劇 ξ 㭷升 µ 㫗噧 νων α 㰇囗 ο 㰷嚇 㬧垷 㫗噧 㰷嚇 εων 㰇囗 ο 㱗劇 㱗劇 㰇囗 ε 㰗匇 㮧卧 αλύ 㰇囗 㱇勧 ο 㱗劇 ν 㱇勧 ι 㰧嚷 ε 㰇囗 ενδύ 㰷嚇 ει 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㱷厧 㰗匇 ή 㰷嚇 㭷升 㰧嚷. Λοιπ 㫇匷 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Ενε 㰗則 γ 㭷厗 㱇南 ικού 㨷吗 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㬧垷 ελ 㱇勧 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㱇勧 αµεια 㮧卧 ών διαθε 㰷嚇 㫷匧 µων λόγω 㱇勧 ο 㱗劇 α 㱗劇 ξ 㭷升 µ 㫗噧 νο 㱗劇 㮧卧 ύ 㮧卧 λο 㱗劇 ε 㰗匇 γα 㰷嚇 ιών 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 㭷升 µ 㫗噧 ν 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ι 㰷嚇 㱇勧 ω 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㰇囗 ολι 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷. Με 㱇南 ο 㱷剧 ικό 㦧咧 ε 㱧囷 㫇匷 㮷嗗 㬗劧 ιο 㧇則 ε 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧. 㦇唷 㦇唷. 㦇唷 㰷嚇 0 㮧卧 αι ε 㰇囗 ι 㰷嚇 㱇勧 㰗匇 ο 㱧囷 ή 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 µε 㱇勧 ό 㱷厧 ο 㱗劇 㰧嚷 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν δι 㫇呧 㰗匇 㮧卧 εια 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷. 㦧咧 㬗劧 θ 㬗劧 㰗則 ή Θ 㫗号 㰷勇 㭷厗 Α 㰇囗 ο 㱇勧 ελ 㫗噧 㰷嚇 µα 㱇勧 α ει 㰧嚷 ν 㫗噧 ον µ 㭷升 διανεµόµενα 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δ 㭷升 ύ 㲇埗 ο 㱗劇 㰧嚷 2. 㤧哷 㦇唷 㦧咧 ύκ 㮷嗗 ο 㰧囗 ε 㰗則 γ 㬗劧 㰷勇 ιών α 㦇唷 Ελα 㱧囷 㰗匇 㫇呧 㱗劇 㰷嚇 㱇勧 㫗噧 㰗匇 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων ε 㰷嚇 όδων α 㰇囗 ό δωµ 㫇呧 㱇勧 ια 㦇唷 㦇唷 堧 㦇唷 λόγω 㱇勧 ων 㧷咧 λ 㱗劇 µ 㰇囗 ια 㮧卧 ών Αγώνων 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷. 㬧垷 㦇唷 Αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㦇唷 堧 㱇勧 ων ε 㰷嚇 όδων α 㰇囗 ό 㱇勧 α ε 㰇囗 ι 㰷嚇 ι 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 µήµα 㱇勧 α. γ 㦇唷 㨷吗 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων λοι 㰇囗 ών ε 㰷嚇 όδων 㦇唷 㲇埗 㡧堧 囷, ενο 㫷匧 㮧卧 ια, 㱇勧 㭷升 λ 㫗噧 㱧囷 ωνα 㮧卧 λ 㰇囗 㦇唷. 㦧咧 㫗号 㰗則 㭇受 㭷厗 π 㰗則 ο 㱧囷 ό 㰗則 㲗勧 ν α 㦇唷 Ελα 㱧囷 㰗匇 㫇呧 µειωµ 㫗噧 να 㱇勧 α λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γι 㮧卧 㫇呧 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δ 㭷升 λόγω 㱇勧 ο 㱗劇 㱗劇 㲇埗 㭷升 λό 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗劇 㰇囗 ε 㰗匇 ιθω 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 Α 㱗劇 γού 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷. 㬧垷 㦇唷 㧇則 ειωµ 㫗噧 νοι 㱇勧 㰗匇 α 㰇囗 ε 㭧奷 ι 㮧卧 ο 㫷匧 㱇勧 ό 㮧卧 οι λόγω µε 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 α 㰇囗 ο 㰇囗 λ 㭷升 㰗匇 ωµή 㰧嚷 㱇勧 ων δανεια 㮧卧 ών 㱗劇 㰇囗 ο 㱷厧 㰗匇 εώ 㰷嚇 εων. 2

13 㥷哇 Λ 㫇匷 㯇劇 㲇堗 㬗劧 Α 㫗号 Ε 㫗号 㰷勇 㱇南 ο 㩷喷 㰗則 㭷厗 㯇劇 㬗劧 㱇南 ι 㰷勇 㱇南 ή 㰗則 ιο Αξιών Αθ 㭷厗 νών. Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α ει 㰷嚇 ή 㱷厧 θ 㭷升 㰷嚇 㱇勧 ο Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 ή 㰗匇 ιο Αξιών Αθ 㭷升 νών 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 2 㧇則 α 㲧妷 ο 㱗劇 㦇唷 㦇唷. 2. Υ 㰇囗 ό 㮧卧 ει 㱇勧 αι 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 δια 㱇勧 㫇呧 ξει 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 ια 㮧卧 ή 㰧嚷 νοµοθε 㰷嚇 㫷匧 α 㰧嚷 㮧卧 αι ελ 㫗噧 γ 㱷厧 ε 㱇勧 αι α 㰇囗 ό 㱇勧 㭷升 ν Ε 㰇囗 ι 㱇勧 㰗匇 ο 㰇囗 ή 㦧咇 ε 㱧囷 αλαιαγο 㰗匇 㫇呧 㰧嚷. 㤧哷. 㦧咇 α 㱇勧 α 㱇勧 㫇呧 㰷嚇 㰷嚇 ε 㱇勧 αι 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 µον 㱇勧 㫗噧 λο 㱗劇 㮧卧 λαδι 㮧卧 ή 㰧嚷 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㱇勧 αξ 㭷升 㰧嚷 㦇唷 T 㦇唷 㦇唷 D 㡧堧 堧 J 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㦇唷 囷 囷u 㲇埗 囷 囷y 㡧堧 㲇埗 囷 㲇埗 㲇埗 㡧堧 㡧堧 㡧堧 堧 囷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷 堧 堧 㡧堧 囷 囷k 㦇唷 㦇唷 㡧堧 囷 㦇唷 㰷嚇 㱇勧 ον 㥇哇 ε 㫷匧 㮧卧 㱇勧 㭷升 㦇唷 T 㦇唷 㦇唷 㡧堧 Χ.Α. Ταξ 㫷匧 δια 㦇唷 Ανα 㲇埗 㱗劇 㱷厧 ή 㮧卧 αι 㰷嚇 㱇勧 ον 㮧卧 λ 㫇呧 δο 㧷咧 ι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ή 㰧嚷 㥇哇 㰗匇 α 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 ιό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷 㲇堗 Ξενο 㭇受 ο 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 㲇堗 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 e 㬧嗷 s 㲇堗 㲇堗 㰷嚇 㱇勧 ον ο 㰇囗 ο 㫷匧 ο 㰷嚇 㱗劇 µ 㰇囗 ε 㰗匇 ιλαµ 㬧垷 㫇呧 νον 㱇勧 αι 㮧卧 αι 㫇呧 λλε 㰧嚷 㱇勧 㫗噧 㰷嚇 㰷嚇 ε 㰗匇 ει 㰧嚷 ει 㰷嚇 㭷升 γµ 㫗噧 νε 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 ε 㰧嚷. 㦇唷. 㨷吗 㱗劇 µµε 㱇勧 㫗噧 㱷厧 ει ε 㰇囗 㫷匧 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 εξή 㰧嚷 δε 㫷匧 㮧卧 㱇勧 ε 㰧嚷 : α 㦇唷 㲇堗 Eur 㬧嗷 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 㲇堗 㲇堗 i 㲇堗 C 㬧嗷 㬧嗷 Pri 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 e Se 㬧嗷 㲇堗 㬧嗷 r 50 I 㲇堗 㲇堗 e 㲇堗 㲇堗 㬧垷 㦇唷 㲇堗 㩷喷 㫗号 Α 㫗号 I 㲇堗 㲇堗 er 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 i 㬧嗷 㲇堗 㬧嗷 㬧嗷 㲇堗 γ 㦇唷 㲇堗 㩷喷 㫗号 Α 㫗号 㫗号 㫗号 0 㲇堗 㦇唷. Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㫗噧 㱷厧 ει εν 㱇勧 α 㱷厧 θε 㫷匧 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν 㮧卧 α 㱇勧 㭷升 γο 㰗匇 㫷匧 α 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㰧嚷 㦧咇 ε 㱧囷 αλαιο 㰇囗 ο 㫷匧 㭷升 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㮧卧 αι 㰷嚇 㱗劇 µµο 㰗匇 㱧囷 ώνε 㱇勧 αι 㰇囗 㰗匇 ο 㰧嚷 㱇勧 ι 㰧嚷 ειδι 㮧卧 㫗噧 㰧嚷 㱗劇 㰇囗 ο 㱷厧 㰗匇 εώ 㰷嚇 ει 㰧嚷 㰇囗 ο 㱗劇 α 㰇囗 ο 㰗匇 㰗匇 㫗噧 ο 㱗劇 ν α 㰇囗 ό 㱇勧 㭷升 ν 㫗噧 ν 㱇勧 αξ 㭷升, 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 ν 㫗噧 ο 㱗劇 㮧卧 ανονι 㰷嚇 µού 㱇勧 ο 㱗劇 Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇. 㤧哷

14 㦇唷 㨇刧 ο 㰗則 ε 㫷卷 㬗劧 Με 㱇南 ο 㱷剧 ή 㰧囗

15 Αν 㫇匷 π 㱇南 㱗厷 ξ 㭷厗 㱧囷 㨇刧 㰗則 οοπ 㱇南 ικ 㫗号 㰧囗 Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α ολο 㮧卧 λή 㰗匇 ω 㰷嚇 ε 㱇勧 ο 200 㤧哷 㱗劇 㲇埗 㭷升 λό 㱇勧 α 㱇勧 㭷升 ε 㰇囗 㫗噧 νδ 㱗劇 㰷嚇 㭷升 ύ 㲇埗 ο 㱗劇 㰧嚷 㰷嚇 2 ε 㮧卧 α 㱇勧 οµµ 㱗劇 㰗匇 㫷匧 ων Ε 㱗劇 㰗匇 ώ, 㰇囗 㰗匇 αγµα 㱇勧 ο 㰇囗 οιών 㱇勧 α 㰧嚷 㰗匇 ι 㭧奷 ι 㮧卧 ή ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 αι 㮧卧 αθι 㰷嚇 㱇勧 ών 㱇勧 α 㰧嚷 㱇勧 ο, α 㰇囗 όλ 㱗劇 㱇勧 ο 㮧卧 㱗劇 㰗匇 㫷匧 α 㰗匇 㱷厧 ο 㰷嚇 ε 㰇囗 οιό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㮧卧 α 㱇勧 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 ή 㰧嚷, εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού 㮧卧 αι 㰇囗 α 㰗匇 ε 㱷厧 όµενων 㱗劇 㰇囗 㭷升 㰗匇 ε 㰷嚇 ιών 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν ξενοδο 㱷厧 εια 㮧卧 ή αγο 㰗匇 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰧嚷 Ελλ 㫇呧 δα 㰧嚷 㮧卧 αι 㫗噧 να α 㰇囗 ό 㱇勧 α 㮧卧 αλύ 㱇勧 ε 㰗匇 α α 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν Ε 㱗劇 㰗匇 ώ 㰇囗 㭷升. 㧇則 ε 㱇勧 㭷升 ν ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 㭷升 µ 㫗噧 ν 㭷升 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 ύ 㲇埗 ο 㱗劇 㰧嚷 㦇唷 㦇唷 ε 㮧卧 α 㱇勧 οµµ 㱗劇 㰗匇 㫷匧 ων ε 㱗劇 㰗匇 ώ 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 α 㰗匇 㱷厧 㫗噧 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷, 㱇勧 㫗噧 θ 㭷升 㮧卧 αν οι 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㰧嚷 οι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ή 㰧嚷 ε 㱗劇 㰗匇 ω 㰷嚇 㱇勧 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷, 㭷升 ο 㰇囗 ο 㫷匧 α 㰇囗 㫗噧 㰗匇 α 㰷嚇 ε 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν 㮧卧 ε 㰗匇 δο 㱧囷 ο 㰗匇 㫷匧 α 㮧卧 αι δι 㫗噧 νειµε µ 㫗噧 㰗匇 ι 㰷嚇 µα 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 µε 㱇勧 ό 㱷厧 ο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 για 㰇囗 㰗匇 ώ 㱇勧 㭷升 㱧囷 ο 㰗匇 㫇呧 µε 㱇勧 㫇呧 α 㰇囗 ό 㦇唷 㫗噧 㱇勧 㭷升. Το 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㥇哇 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㤧哷 㰗匇 ε 㱇勧 ανν 㫷匧 α 㤧哷 㫗噧 㱷厧 ει ανα 㰇囗 㱇勧 ύξει 㰷嚇 㱇勧 ον µ 㫗噧 γι 㰷嚇 㱇勧 ο 㬧垷 αθµό 㱇勧 㭷升 ν λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㱇勧 ων ε 㰇囗 ιµ 㫗噧 㰗匇 ο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 µ 㭷升 µ 㫇呧 㱇勧 ων 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 αι 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 λαµ 㬧垷 㫇呧 νει α 㰇囗 ό α 㱗劇 㱇勧 㫇呧 㱇勧 α ε 㰇囗 ιθ 㱗劇 µ 㭷升 㱇勧 㫇呧 㰇囗 ε 㰗匇 ιθώ 㰗匇 ια 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δο 㱗劇 㰧嚷. Τα 㱗劇 㱇勧 ο 㱷厧 㰗匇 όνω 㰧嚷 ε 㰇囗 ε 㮧卧 㱇勧 ε 㫷匧 νει 㮧卧 αι δια 㱧囷 ο 㰗匇 ο 㰇囗 οιε 㫷匧 㱇勧 ο 㱷厧 α 㰗匇 㱇勧 ο 㱧囷 㱗劇 λ 㫇呧 㮧卧 ιο 㱇勧 ων 㱗劇 㰇囗 㭷升 㰗匇 ε 㰷嚇 ιών, 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 㱧囷 㫗噧 㰗匇 ον 㱇勧 α 㰧嚷 㰇囗 οιο 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 㮧卧 αι 㮧卧 αινο 㱇勧 όµα 㰇囗 㰗匇 ογ 㰗匇 㫇呧 µµα 㱇勧 α 㱧囷 ιλοξεν 㫷匧 α 㰧嚷, ε 㮧卧 㰇囗 αιδεύει 㮧卧 αι αξιο 㰇囗 οιε 㫷匧 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 λλ 㭷升 λα 㱇勧 ι 㰧嚷 δ 㱗劇 να 㱇勧 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 ε 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 ανθ 㰗匇 ώ 㰇囗 ινο 㱗劇 δ 㱗劇 ναµι 㮧卧 ού, µε α 㰇囗 ο 㱇勧 㫗噧 λε 㰷嚇 µα 㱇勧 㭷升 ν δια 㰗匇 㮧卧 ή 㮧卧 αι 㰷嚇 㱗劇 νε 㰇囗 ή αν 㱇勧 α 㰇囗 όδο 㰷嚇 㭷升 ο 㱗劇 㰷嚇 ια 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 αξ 㫷匧 α 㰧嚷 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 µε 㱇勧 ό 㱷厧 ο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷. Η 㬧垷 ελ 㱇勧 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων µα 㮧卧 㰗匇 οοι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ών µεγεθών 㱇勧 㭷升 㰧嚷 Ελλ 㭷升 νι 㮧卧 ή 㰧嚷 㧷咧 ι 㮧卧 ονοµ 㫷匧 α 㰧嚷, 㭷升 㰷嚇 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή αν 㫇呧 㰇囗 㱇勧 㱗劇 ξ 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ού 㰇囗 㰗匇 ο 㲧妷 όν 㱇勧 ο 㰧嚷 µε 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν 㱇勧 㫗噧 λε 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㧷咧 λ 㱗劇 µ 㰇囗 ια 㮧卧 ών Αγώνων 㮧卧 αι 㭷升 εν γ 㫗噧 νει 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 δο 㮧卧 ώµεν 㭷升 ανα 㰇囗 㱇勧 㱗劇 ξια 㮧卧 ή δ 㰗匇 α 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 ιό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ε 㰗匇 ιο 㱷厧 ή 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 㰗匇 ω 㱇勧 εύο 㱗劇 㰷嚇 α 㰧嚷, δ 㭷升 µιο 㱗劇 㰗匇 γούν 㱇勧 ι 㰧嚷 㰇囗 㰗匇 οϋ 㰇囗 οθ 㫗噧 㰷嚇 ει 㰧嚷 για ι 㮧卧 ανο 㰇囗 οι 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ή αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 ύ 㮧卧 λο 㱗劇 ε 㰗匇 γα 㰷嚇 ιών 㮧卧 αι 㮧卧 ε 㰗匇 δο 㱧囷 ό 㰗匇 α 㰇囗 ο 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰷嚇 㱇勧 ο µ 㫗噧 λλον. Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α διε 㰗匇 ε 㱗劇 ν 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν δ 㱗劇 να 㱇勧 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α αν 㫇呧 㰇囗 㱇勧 㱗劇 ξ 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ε 㰗匇 αι 㱇勧 㫗噧 㰗匇 ω ε 㰇囗 ενδ 㱗劇 㱇勧 ι 㮧卧 ών δ 㰗匇 㫇呧 㰷嚇 εων 㰷嚇 㱇勧 ον 㱇勧 οµ 㫗噧 α 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ών 㮧卧 α 㱇勧 αλ 㱗劇 µ 㫇呧 㱇勧 ων 㰇囗 ολ 㱗劇 㱇勧 ελε 㫷匧 α 㰧嚷 㰷嚇 㱗劇 νε 㱷厧 ού 㰧嚷 λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫇呧 㰧嚷, 㱇勧 ό 㰷嚇 ο 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν Ελλ 㫇呧 δα ό 㰷嚇 ο 㮧卧 αι 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν ε 㱗劇 㰗匇 ύ 㱇勧 ε 㰗匇 㭷升 γεωγ 㰗匇 α 㱧囷 ι 㮧卧 ή 㰇囗 ε 㰗匇 ιο 㱷厧 ή. 㦇唷

16 Αν 㫇匷 π 㱇南 㱗厷 ξ 㭷厗 㱧囷 㨇刧 㰗則 οοπ 㱇南 ικ 㫗号 㰧囗 Η 㥇哇 Ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α Ελλ 㭷升 νι 㮧卧 ών 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ων 㦷叇 㫇呧 µ 㲇埗 α Α.Ε. 㤧哷 ανα 㮧卧 ο 㫷匧 νω 㰷嚇 ε 㱷厧 θε 㰧嚷 Π 㫗噧 µ 㰇囗 㱇勧 㭷升 㰷嚇 㧇則 α 㫷匧 ο 㱗劇 2006 ό 㱇勧 ι 㬧垷 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㮧卧 ε 㱇勧 αι 㰷嚇 ε 㱇勧 ελι 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 㫇呧 διο α 㰇囗 ο 㮧卧 λει 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ών δια 㰇囗 㰗匇 αγµα 㱇勧 εύ 㰷嚇 εων για 㱇勧 㭷升 ν αγο 㰗匇 㫇呧 㱇勧 ο 㱗劇 㰇囗 ενήν 㱇勧 α 㫗噧 να 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㱇勧 οι 㰧嚷 ε 㮧卧 α 㱇勧 ό 㱇勧 ων µε 㱇勧 ο 㱷厧 ών 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷 囷 㦇唷 㲧妷 㦇唷 㦇唷 AD 㦇唷 㦇唷 㲧妷 㲧妷 㦇唷 ᘇ婗 㲧妷 㭧奷 㦇唷 T 㲧妷 堧 㦇唷 㦇唷 D 㦇唷 Z 㦇唷 Ć 㦇唷 A.D. 囷 㦇唷 㲧妷 㦇唷 㦇唷 AD, ιδιο 㮧卧 㱇勧 ή 㱇勧 㰗匇 ια 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 堧y 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 堧y 㤧哷 ελιγ 㰗匇 αδ 㫷匧 ο 㱗劇. Το εν λόγω ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο ε 㫷匧 ναι δ 㱗劇 ναµι 㮧卧 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷 㱇勧 㰗匇 ια 㮧卧 ο 㰷嚇 㫷匧 ων ο 㮧卧 㱇勧 ώ 㦇唷 㤧哷 0 㰷嚇 㦇唷 δωµα 㱇勧 㫷匧 ων 㮧卧 αι 㰷嚇 ο 㱗劇 ι 㱇勧 ών 㮧卧 αι διαθ 㫗噧 㱇勧 ει 㰷嚇 ει 㰗匇 㫇呧 㰷嚇 㱗劇 νοδε 㱗劇 㱇勧 ι 㮧卧 ών εγ 㮧卧 α 㱇勧 α 㰷嚇 㱇勧 㫇呧 㰷嚇 εων 㦇唷 δύο ε 㰷嚇 㱇勧 ια 㱇勧 ό 㰗匇 ια, 㱇勧 㰗匇 㫷匧 α µ 㰇囗 α 㰗匇, 㰷嚇 㱗劇 νεδ 㰗匇 ια 㮧卧 㫗噧 㰧嚷 α 㫷匧 θο 㱗劇 㰷嚇 ε 㰧嚷, αθλ 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ό 㮧卧 㫗噧 ν 㱇勧 㰗匇 ο 㦇唷, 㬧垷 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㮧卧 ε 㱇勧 αι δε 㰷嚇 ε ιδια 㫷匧 㱇勧 ε 㰗匇 α 㮧卧 οµ 㬧垷 ι 㮧卧 ό 㰷嚇 㭷升 µε 㫷匧 ο 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ν 㫗噧 α 㰧嚷 㰇囗 όλ 㭷升 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㤧哷 ελιγ 㰗匇 αδ 㫷匧 ο 㱗劇. Το 堧y 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 堧y 㤧哷 ελιγ 㰗匇 αδ 㫷匧 ο 㱗劇 ε 㫷匧 ναι 㱇勧 ο µόνο ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㰇囗 ολ 㱗劇 㱇勧 ελε 㫷匧 α 㰧嚷 㦇唷 㦇唷 α 㰷嚇 㱇勧 㫗噧 㰗匇 ων 㦇唷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 όλ 㭷升 㰧嚷, λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γε 㫷匧 µε 㱗劇 㲇埗 㭷升 λού 㰧嚷 δε 㫷匧 㮧卧 㱇勧 ε 㰧嚷 㰇囗 λ 㭷升 㰗匇 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷 㮧卧 αι 㱗劇 㲇埗 㭷升 λή 㮧卧 ε 㰗匇 δο 㱧囷 ο 㰗匇 㫷匧 α. Η 堧y 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 㲇埗 θα 㰇囗 α 㰗匇 αµε 㫷匧 νει δια 㱷厧 ει 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㱇勧 㰗匇 ια 㱇勧 ού ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 για 㱇勧 α ε 㰇囗 όµενα ε 㫷匧 㮧卧 ο 㰷嚇 ι 㱇勧 㰗匇 㫷匧 α 㦇唷 2 㤧哷 㦇唷 㫗噧 㱇勧 㭷升. 6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα