Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών

2 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ 㧷咧 Υ 㥇哇 㧇則 ΕΓΑ 㦷叇 Η 㤧哷 ΡΕΤΑΝΝΙΑ 㤧哷 㤧哷. 㨷吗 ΥΓ 㦧咇 ΡΙΤΙ 㦧咇 Α 㧇則 ΕΓΕ 㦇唷 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 㨷吗 ΠΡ 㧷咧 㦧咇 ΑΙ 㧇則 ΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η 㦇唷. 㤧哷 Α 㨷吗 Ι 㦧咇 Α 㧇則 ΕΓΕ 㦇唷 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ 㧷咧 Υ 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷. 㧷咧 Ι 㦧咇 㧷咧 Ν 㧷咧 㧇則 Ι 㦧咇 Α ΑΠ 㧷咧 ΤΕ 㦷叇 Ε 㨷吗 㧇則 ΑΤΑ 㦷叇 Α 㧇則 㪇叧 Α Α.Ε. 200 㦇唷 㦇唷 200 㦇唷 6. Η 㦷叇 Α 㧇則 㪇叧 Α 㨷吗 Τ 㧷咧 ΧΡΗ 㧇則 ΑΤΙ 㨷吗 ΤΗΡΙ 㧷咧 㦇唷. ΑΝΑΠΤΥ 㧧厇 Η 㦇唷 ΠΡ 㧷咧 㧷咧 ΠΤΙ 㦧咇 Ε 㨷吗 2

3 Ει 㰷勇 㬗劧 γ 㲗勧 γή 㤷北 ενικ 㫇匷 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Η αν 㫗噧 γε 㰗匇 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 㱇勧 ι 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 ξε 㮧卧 㫷匧 ν 㭷升 㰷嚇 ε 㱇勧 ο 㱇勧 ον 㥇哇 ανό 㦇唷 εό 㱧囷 ιλο Χ 㫇呧 ν 㰷嚇 εν. 㰷嚇 㦇唷 2 ω 㰧嚷 οι 㮧卧 㫷匧 α 㱇勧 ο 㱗劇 εµ 㰇囗 ό 㰗匇 ο 㱗劇 Αν 㱇勧 ων 㫷匧 ο 㱗劇 㥇哇 㭷升 µ 㭷升 㱇勧 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 µε α 㰗匇 㱷厧 ι 㱇勧 㫗噧 㮧卧 㱇勧 ονα Η µε 㱇勧 α 㱇勧 㰗匇 ο 㰇囗 ή 㱇勧 ο 㱗劇 㰷嚇 ε ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο µε 㱇勧 㭷升 ν ονοµα 㰷嚇 㫷匧 α 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 㫗噧 γινε 㱇勧 ο 㮧卧 αι 㱇勧 ον 㨷吗 㱇勧 㫇呧 θ 㭷升 㦷叇 㫇呧 µ 㲇埗 α. 㰷嚇 㦇唷 㰷嚇 α 㰇囗 ό 㱇勧 ον 㨷吗 㫇呧 㬧垷 㬧垷 α 㦧咇 㫗噧 ν 㱇勧 㰗匇 ο Το 㰷嚇 6 α 㰇囗 㫗噧 㮧卧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 ε 㰇囗 αγ 㮧卧 ό 㰷嚇 µια 㱧囷 ήµ 㭷升 㱧囷 ιλοξενών 㱇勧 α 㰧嚷 όλο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 ξ 㫗噧 νο 㱗劇 㰧嚷 αθλ 㭷升 㱇勧 㫗噧 㰧嚷 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 ν 㥇哇 ιεθνή Ε 㰇囗 ι 㱇勧 㰗匇 ο 㰇囗 ή 㱇勧 ων 㧷咧 λ 㱗劇 µ 㰇囗 ια 㮧卧 ών Aγώνων. 㧇則 ε 㱇勧 αξύ 㱇勧 ο 㱗劇 2 㦇唷 㮧卧 αι 㤧哷 0 㱇勧 ο ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο ε 㰇囗 ε 㮧卧 㱇勧 㫇呧 θ 㭷升 㮧卧 ε 㮧卧 αι α 㰇囗 㫗噧 㮧卧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 ε 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 㱇勧 㫗噧 㰗匇 㱗劇 γα 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㤧哷 ο 㱗劇 㮧卧 ο 㱗劇 㰗匇 ε 㰷嚇 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇, ε 㰇囗 ι 㰇囗 λ 㫗噧 ον ο 㰗匇 ό 㱧囷 ο 㱗劇 㰧嚷 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 ν ι 㰷嚇 㱇勧 ο 㰗匇 ι 㮧卧 ή α 㫷匧 θο 㱗劇 㰷嚇 α ε 㮧卧 δ 㭷升 λώ 㰷嚇 εων 㦇唷 囷 㲇埗 㲇埗 囷 囷 囷 㲇埗 㦇唷 囷 囷 囷 㲇埗. 㦧咇 α 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν δι 㫇呧 㰗匇 㮧卧 εια 㱇勧 ο 㱗劇 㥇哇 ε 㱗劇 㱇勧 㫗噧 㰗匇 ο 㱗劇 Παγ 㮧卧 ο 㰷嚇 µ 㫷匧 ο 㱗劇 Πολ 㫗噧 µο 㱗劇 㱗劇 㰇囗 ή 㰗匇 ξε 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㰷嚇 ει 㰗匇 㫇呧, Α 㰗匇 㱷厧 㭷升 γε 㫷匧 ο 㱇勧 ο 㱗劇 Ελλ 㭷升 νι 㮧卧 ού 㨷吗 㱇勧 㰗匇 α 㱇勧 ού, Α 㰗匇 㱷厧 㭷升 γε 㫷匧 ο 㱇勧 ων 㡧堧 γγλων 㰷嚇 㱗劇 µµ 㫇呧 㱷厧 ων 㮧卧 αι Α 㰗匇 㱷厧 㭷升 γε 㫷匧 ο 㱇勧 ο 㱗劇 Γε 㰗匇 µανι 㮧卧 ού 㰷嚇 㱇勧 㰗匇 α 㱇勧 ού 㮧卧 α 㱇勧 ο 㱷厧 ή 㰧嚷. Το 㮧卧 㱇勧 㫷匧 㰗匇 ιο ε 㰇囗 ι 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 㫇呧 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㮧卧 ε 㰷嚇 㱗劇 νολι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 ο 㰇囗 ή 㰗匇 ε 㱇勧 㭷升 ν 㱇勧 ελι 㮧卧 ή 㱇勧 ο 㱗劇 µο 㰗匇 㱧囷 ή 㱇勧 ο 6 㤧哷. 㦇唷 6 㮧卧 αι µε 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 θή 㮧卧 㭷升 㱇勧 ε 㰷嚇 㰷嚇 㫇呧 㰗匇 ων ε 㰇囗 ι 㰇囗 λ 㫗噧 ον ο 㰗匇 ό 㱧囷 ων, Το Νο 㫗噧 µ 㬧垷 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200 㱇勧 ο 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο αν 㫗噧 㰷嚇 㱇勧 ειλε 㱇勧 㭷升 λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 αι οι 㮧卧 ύ 㰗匇 ιοι µ 㫗噧 㱇勧 ο 㱷厧 οι 㦇唷 㧷咧 ι 㮧卧 ογ 㫗噧 νεια 㦷叇 α 㰷嚇 㮧卧 α 㰗匇 㫷匧 δ 㭷升 㦇唷 㰇囗 㰗匇 ο 㫗噧 㬧垷 㭷升 㰷嚇 αν 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 λή 㰗匇 㭷升 ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 ή 㱇勧 ο 㱗劇, 㰷嚇 㱗劇 νολι 㮧卧 ού 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 㰷嚇 2 ε 㮧卧 α 㱇勧 οµµ 㱗劇 㰗匇 㫷匧 ων Ε 㱗劇 㰗匇 ώ. 㤧哷

4 Αν 㬗劧 κ 㬗劧 㫷卷 νι 㰷勇 㭷厗 Το 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㤧哷 㰗匇 ε 㱇勧 ανν 㫷匧 α 㫇呧 νοιξε 㰇囗 㫇呧 λι 㱇勧 ι 㰧嚷 㰇囗 ό 㰗匇 㱇勧 ε 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 㦇唷 㧇則 α 㰗匇 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇 200 㤧哷. Το 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㫗噧 㱷厧 ει ω 㰧嚷 εξή 㰧嚷 : 㦧咇 α 㱇勧 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 α 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ό 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷 㦇唷 㦇唷. 㦇唷.000 㦧咇 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷 εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού 㦇唷.2 㦇唷.000 Έξοδα 㥇哇 ιοι 㮧卧 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㦷叇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㰧嚷 㰷嚇. 㦇唷 Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 οοι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ό 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㰧嚷.2 㦇唷.000 Η ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 ολο 㮧卧 λ 㭷升 㰗匇 ώθ 㭷升 㮧卧 ε 㱇勧 ον 㨷吗 ε 㰇囗 㱇勧 㫗噧 µ 㬧垷 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200 㤧哷 µε 㱇勧 㭷升 ν 㰇囗 α 㰗匇 㫇呧 δο 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων δωµα 㱇勧 㫷匧 ων 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 㱇勧 㫗噧 㰗匇 㱗劇 γα 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㤧哷 ο 㱗劇 㮧卧 ο 㱗劇 㰗匇 ε 㰷嚇 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇, 㱇勧 ο 㱗劇 㦇唷 囷 㦇唷 㡧堧 㡧堧 㡧堧 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷, 㱇勧 㭷升 㰧嚷 εξω 㱇勧 ε 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㰇囗 ι 㰷嚇 㫷匧 να 㰧嚷, 㱇勧 ο 㱗劇 㦇唷 㡧堧 囷 㮧卧 αθώ 㰧嚷 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 α 㫷匧 θο 㱗劇 㰷嚇 α 㰧嚷 㦇唷 㡧堧 㲇埗 囷 囷 囷 㦇唷 㡧堧 㡧堧 㡧堧. Το 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㤧哷 㰗匇 ε 㱇勧 ανν 㫷匧 α διαθ 㫗噧 㱇勧 ει 㰷嚇 ήµε 㰗匇 α: 㤧哷 2 δωµ 㫇呧 㱇勧 ια 㮧卧 αι 㰷嚇 ο 㱗劇 㫷匧 㱇勧 ε 㰧嚷 Π 㰗匇 οεδ 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㮧卧 αι 㤧哷 α 㰷嚇 ιλι 㮧卧 ή 㰷嚇 ο 㱗劇 㫷匧 㱇勧 α 000 㱇勧 µ 㱷厧 ώ 㰗匇 ο 㱗劇 㰧嚷 ε 㮧卧 δ 㭷升 λώ 㰷嚇 εων 㦇唷 㡧堧 囷 㱗劇 㲇埗 㭷升 λών 㰇囗 㰗匇 οδιαγ 㰗匇 α 㱧囷 ών Τα ε 㰷嚇 㱇勧 ια 㱇勧 ό 㰗匇 ια 㡧堧 µ 㰇囗 α 㰗匇 㦇唷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷, 㦇唷 囷 㦇唷 㡧堧 㡧堧 㡧堧 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷, 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷, A 㲇埗 囷 㡧堧 囷 囷 囷 囷 囷 㲇埗 Εξω 㱇勧 ε 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㰇囗 ι 㰷嚇 㫷匧 να µε 㱇勧 ο 堧 㡧堧 㡧堧 㲇埗 堧 囷 囷 㦇唷

5 ι 㬗劧 㱷剧 ε 㫷卷 㰗則 ι 㰷勇 㭷厗 㱇南 ο 㱗厷 Ξενο 㭇受 ο 㱷剧 ε 㫷卷 ο 㱗厷 Η Ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㮧卧 αι 㭷升 㡧堧 㡧堧 囷 囷 堧 囷 㲇埗 㲇埗 囷 㲇埗 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α Α.Ε., θ 㱗劇 γα 㱇勧 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㦇唷 囷 囷 囷 堧 㡧堧 㡧堧 囷 堧 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㲇埗 囷 囷 囷 㦇唷 囷 㲇埗 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㡧堧 㡧堧 囷 㲇埗 囷 堧 㡧堧 囷 囷 㦇唷 囷 堧, 㱗劇 㰇囗 㫗噧 γ 㰗匇 α 㲇埗 αν 㰷嚇 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㥇哇 ια 㱷厧 ε 㫷匧 㰗匇 ι 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㮧卧 αι 㦷叇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 㱇勧 ον 㥇哇 ε 㮧卧 㫗噧 µ 㬧垷 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200. 㨷吗 ύµ 㱧囷 ωνα µε 㱇勧 㭷升 ν 㰷嚇 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㭷升 Ε 㮧卧 δό 㱇勧 㰗匇 ια Ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α αναλαµ 㬧垷 㫇呧 νει µε δι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㫗噧 ξοδα να ανα 㮧卧 αιν 㫷匧 㰷嚇 ει 㮧卧 αι να εξο 㰇囗 λ 㫷匧 㰷嚇 ει 㱇勧 ο ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㰷嚇 㱗劇 γ 㮧卧 ε 㮧卧 㰗匇 ιµ 㫗噧 νων 㰇囗 㰗匇 οδιαγ 㰗匇 α 㱧囷 ών. Η 㡧堧 㡧堧 囷 囷 堧 囷 㲇埗 㲇埗 囷 㲇埗 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α Α.Ε. θα 㫗噧 㱷厧 ει 㱇勧 ον λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γι 㮧卧 ό 㫗噧 λεγ 㱷厧 ο 㱇勧 㭷升 㰧嚷 λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 αι θα ε 㫷匧 ναι 㱗劇 㰇囗 εύθ 㱗劇 ν 㭷升 ώ 㰷嚇 㱇勧 ε να λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γε 㫷匧 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㱇勧 ων 㰇囗 㰗匇 οδιαγ 㰗匇 α 㱧囷 ών 㰇囗 ο 㱗劇 ι 㰷嚇 㱷厧 ύο 㱗劇 ν για όλα 㱇勧 α ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷 αν 㫇呧 㱇勧 ον 㮧卧 ό 㰷嚇 µο, 㰇囗 㫇呧 ν 㱇勧 α 㰷嚇 ύµ 㱧囷 ωνα µε 㱇勧 㭷升 ν νοµοθε 㰷嚇 㫷匧 α 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㱷厧 ώ 㰗匇 α 㰧嚷. Η δι 㫇呧 㰗匇 㮧卧 εια 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㨷吗 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㥇哇 ια 㱷厧 ε 㫷匧 㰗匇 ι 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 ε 㫷匧 ναι α 㰗匇 㱷厧 ι 㮧卧 㫇呧 ει 㮧卧 ο 㰷嚇 ι 㰇囗 εν 㱇勧 αε 㱇勧 ή 㰧嚷 㦇唷 2 㦇唷 ε 㱇勧 ών 㦇唷, µε δι 㮧卧 α 㫷匧 ωµα 㰇囗 α 㰗匇 㫇呧 㱇勧 α 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 για 㫇呧 λλα 2 㦇唷 㫗噧 㱇勧 㭷升. Η 㰷嚇 ύµ 㬧垷 α 㰷嚇 㭷升 㰇囗 㰗匇 ο 㬧垷 λ 㫗噧 㰇囗 ει αµοι 㬧垷 ή 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 堧 囷 㲇埗 㲇埗 囷 㲇埗 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α Α.Ε. 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㦇唷 堧 囷 囷 囷 囷 㡧堧 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㦇唷 囷 堧 㰷嚇 ε 㰇囗 ο 㰷嚇 ο 㰷嚇 㱇勧 ό 㤧哷 堧 㱇勧 ο 㱗劇 㱇勧 㭧奷 㫷匧 㰗匇 ο 㱗劇 㮧卧 αι 0 堧 㱇勧 ων µι 㮧卧 㱇勧 ών 㮧卧 ε 㰗匇 δών ε 㮧卧 µε 㱇勧 㫇呧 λλε 㱗劇 㰷嚇 㭷升 㰧嚷. Το 㥇哇 ιοι 㮧卧 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ό 㨷吗 㱗劇 µ 㬧垷 ούλιο 㬧垷 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㮧卧 ε 㱇勧 αι 㰷嚇 ε 㰷嚇 㱗劇 νε 㱷厧 ή 㰷嚇 㱗劇 νε 㰗匇 γα 㰷嚇 㫷匧 α µε 㱇勧 㭷升 ν ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰇囗 ο 㱗劇 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㫷匧 㱇勧 ο 㡧堧 囷 囷 囷 囷 囷 㡧堧 囷 囷 囷 㱇勧 ό 㰷嚇 ο για 㱇勧 ον 㫗噧 λεγ 㱷厧 ο 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰷嚇 ω 㰷嚇 㱇勧 ή 㰧嚷 㮧卧 αι εύ 㰗匇 㱗劇 θµ 㭷升 㰧嚷 α 㰷嚇 㮧卧 ή 㰷嚇 εω 㰧嚷 ό 㰷嚇 ο 㮧卧 αι για 㱇勧 㭷升 ν εν 㫇呧 㰷嚇 㮧卧 㭷升 㰷嚇 㭷升 όλων 㱇勧 ων α 㰗匇 µοδιο 㱇勧 ή 㱇勧 ων 㱇勧 ο 㱗劇 㥇哇 ιοι 㮧卧 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ού 㨷吗 㱗劇 µ 㬧垷 ο 㱗劇 λ 㫷匧 ο 㱗劇. 㦇唷

6 Σ 㱗厷 γκ 㰗則 ι 㱇南 ικ 㫇匷 Μεγ 㫗号 θ 㭷厗 Π 㰗匇 ιν 㦇唷 㧇則 ε 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν Ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 000 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 005 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 ι 㰷勇 ο 㮷嗗 ογι 㰷勇 㯇劇 ού 㬧嗷 㫇匷 㰷勇 ει 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 㬧嗷 Ε 㱗厷 㰗則 ώ Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 ι 㰷勇 ο 㮷嗗 ογι 㰷勇 㯇劇 ού 㬧嗷 㫇匷 㰷勇 ει IFRS Ε 㱗厷 㰗則 ώ Α 㩗喗 Ξ 㥷哇 Σ 㥷哇 㨇刧 Α 㤷北 ΙΑ ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㫗号 0 㫗号 6 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ Ε 㧗唇 ΕΡ 㤷北 㥷哇 ΤΙ 㦧咧 Ο 㩗喗 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 5 㫗号 56 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΑ 㦧咧 ΡΟ 㨇刧 ΡΟΘΕΣΜΕΣ 㩗喗 㨇刧 Ο 㩷喷 ΡΕΩΣΕΙΣ 0 㫗号 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 ΜΕΤΟ 㩷喷 Ι 㦧咧 Ο 㦧咧 Ε 㩧哧 ΑΛΑΙΟ 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 500 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㦧咧 ΑΘΑΡ 㥷哇 Σ ΘΕΣ 㥷哇 Σ 5 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 67 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㦧咧 㩗喗 㦧咧 ΛΟΣ ΕΡ 㤷北 ΑΣΙΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 565 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 66 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΙ 㦧咧 ΤΑ 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 7 㫗号 㫗号 6 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 & Α 㨇刧 ΟΣ 㤧啷 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 67 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 76 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 & ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 5 㫗号 50 㫗号 㫗号 66 㫗号 75 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6

7 Σ 㱗厷 γκ 㰗則 ι 㱇南 ικ 㫇匷 Μεγ 㫗号 θ 㭷厗 Π 㰗匇 ιν 㦇唷 㧇則 ε 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν Ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 0,000 㰷嚇 0,000 㦇唷 0,000 60,000 㦇唷 0,000 㦇唷 0,000 㤧哷 0,000 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 2000 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 200 㦇唷 20,000 0,000 0 ΠΑΓΙΑ 㨷吗 Τ 㧷咧 ΙΧΕΙΑ Ι 㥇哇 ΙΑ 㦧咇 ΕΦΑ 㦷叇 ΑΙΑ 㧇則 Ι 㦧咇 ΤΑ 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η ΠΡ 㧷咧 Φ 㧷咧 Ρ 㪗吷 Ν 㦇唷

8 Αν 㫇匷 㮷嗗 㱗厷 㰷勇 㭷厗 㤧啷 ε 㮷嗗 㱇南 㫷卷 㲗勧 㰷勇 㭷厗 㰧囗 Μεγεθών 㯇劇 ε 㱇南 㫇匷 㱇南 㭷厗 ν 㬗劧 ν 㬗劧 κ 㬗劧 㫷卷 νι 㰷勇 㭷厗 㱇南 ο 㱗厷 Ξενο 㭇受 ο 㱷剧 ε 㫷卷 ο 㱗厷 㨇刧 㫇匷 γι 㬗劧 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Π 㰗匇 ό 㰷嚇 θε 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 ανα 㮧卧 α 㱇勧 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 ή 㰧嚷, µ 㭷升 㱷厧 ανολογι 㮧卧 ού 㮧卧 αι 㭷升 λε 㮧卧 㱇勧 㰗匇 ολογι 㮧卧 ού εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού, ε 㰇囗 㫷匧 㰇囗 λων 㮧卧 αι λοι 㰇囗 ού εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού. Λοιπ 㫇匷 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Ενε 㰗則 γ 㭷厗 㱇南 ικού 㨷吗 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㬧垷 ελ 㱇勧 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㱇勧 αµεια 㮧卧 ών διαθε 㰷嚇 㫷匧 µων λόγω 㱇勧 ο 㱗劇 α 㱗劇 ξ 㭷升 µ 㫗噧 νο 㱗劇 㮧卧 ύ 㮧卧 λο 㱗劇 ε 㰗匇 γα 㰷嚇 ιών 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 㭷升 µ 㫗噧 ν 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ι 㰷嚇 㱇勧 ω 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㰇囗 ολι 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷. Με 㱇南 ο 㱷剧 ικό 㦧咧 ε 㱧囷 㫇匷 㮷嗗 㬗劧 ιο κ 㬗劧 ι 㦧咧 㬗劧 θ 㬗劧 㰗則 ή Θ 㫗号 㰷勇 㭷厗 Ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 ή 㰧嚷 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 㱇勧 ον Φε 㬧垷 㰗匇 ο 㱗劇 㫇呧 㰗匇 ιο 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㦇唷 㦇唷 ε 㮧卧 α 㱇勧. 㦧咧 ύκ 㮷嗗 ο 㰧囗 ε 㰗則 γ 㬗劧 㰷勇 ιών α 㦇唷 㥇哇 ι 㰇囗 λα 㰷嚇 ια 㰷嚇 µό 㰧嚷 㦇唷 㰇囗 ε 㰗匇 㫷匧 㰇囗 ο 㱗劇 㦇唷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 µ 㫗噧 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㱇勧 ιµή 㰧嚷 δωµα 㱇勧 㫷匧 ο 㱗劇 µε 㱇勧 α 㱗劇 㱇勧 ό 㱷厧 㰗匇 ον 㭷升 ελα 㱧囷 㰗匇 㫇呧 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 λ 㭷升 㰗匇 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷. 㬧垷 㦇唷 㥇哇 ι 㰇囗 λα 㰷嚇 ια 㰷嚇 µό 㰧嚷 㦇唷 㰇囗 ε 㰗匇 㫷匧 㰇囗 ο 㱗劇 㦇唷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 µ 㫗噧 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㱇勧 ιµή 㰧嚷 αν 㫇呧 㰇囗 ελ 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 㱇勧 α ε 㰇囗 ι 㰷嚇 ι 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 µήµα 㱇勧 α µε 㱇勧 α 㱗劇 㱇勧 ό 㱷厧 㰗匇 ον 㭷升 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 堧 㡧堧 㭧奷 囷 囷 㲇埗. γ 㦇唷 㦷叇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α ν 㫗噧 ων 㱇勧 µ 㭷升 µ 㫇呧 㱇勧 ων 㦇唷 囷 㡧堧 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷 囷 囷, 㲇埗 㡧堧 囷 㮧卧 λ 㰇囗 㦇唷 㦧咧 㫗号 㰗則 㭇受 㭷厗 π 㰗則 ο 㱧囷 ό 㰗則 㲗勧 ν α 㦇唷 Αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㰇囗 ε 㰗匇 ιθω 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δο 㱗劇 㰧嚷 㰷嚇 ε όλα 㱇勧 α λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 µήµα 㱇勧 α µε 㱇勧 α 㱗劇 㱇勧 ό 㱷厧 㰗匇 ον 㭷升 㰷嚇 㱗劇 γ 㮧卧 㰗匇 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㰷嚇 㱇勧 αθε 㰗匇 ών εξόδων. 㬧垷 㦇唷 㧇則 ειωµ 㫗噧 ν 㭷升 㱗劇 㰇囗 ο 㱷厧 㰗匇 㫗噧 ω 㰷嚇 㭷升 διεν 㫗噧 㰗匇 γεια 㰧嚷 㰇囗 㰗匇 ο 㬧垷 λ 㫗噧 㲇埗 εων. 㰷嚇

9 㤧啷 㬗劧 㰷勇 ικ 㫇匷 Οικονο 㯇劇 ικ 㫇匷 Μεγ 㫗号 θ 㭷厗 㫗号 000 㫗号 005 Α 㩗喗 Ξ 㥷哇 Σ 㥷哇 㨇刧 Λ 㥷哇 ΡΟΤ 㥷哇 ΤΑ 65 㫗号 0 㫗号 㫗号 67 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 㫗号 ΜΕΣ 㥷哇 ΤΙΜ 㥷哇 ΩΜΑΤΙΟ 㩗喗 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 06 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 REV PAR 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 50 㫗号 㫗号 0 㫗号 0 㫗号 66 㫗号 COVERS 㫗号 㫗号 7 㫗号 55 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΕΣ 㥷哇 ΑΞΙΑ 㤷北 Ε 㩗喗 ΜΑΤΟΣ 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 Key Figures 2 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㦇唷 Π 㦷叇 ΗΡ 㧷咧 ΤΗΤΑ 㧇則 Ε 㨷吗 Η ΤΙ 㧇則 Η 㥇哇 㪗吷 㧇則 ΑΤΙ 㧷咧 Υ 㦇唷 㦇唷 㭧奷 堧A 㦇唷 㧇則 Ε 㨷吗 Η Α 㧧厇 ΙΑ ΓΕΥ 㧇則 ΑΤ 㧷咧 㨷吗

10 Οικονο 㯇劇 ικ 㫇匷 Απο 㱇南 ε 㮷嗗 㫗号 㰷勇 㯇劇 㬗劧 㱇南 㬗劧 㫗号 005 ΛΑΜΨΑ ΑΕ 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 005 Ε 㱗厷 㰗則 ώ 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 㫗号 㬧嗷 㫗号 00 㫗号 Ε 㱗厷 㰗則 ώ Α 㩗喗 Ξ 㥷哇 Σ 㥷哇 㨇刧 Α 㤷北 ΙΑ ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㱧囷 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ Ε 㧗唇 ΕΡ 㤷北 㥷哇 ΤΙ 㦧咧 Ο 㩗喗 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 5 㫗号 㫗号 6 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 05 㫗号 ΜΑ 㦧咧 ΡΟ 㨇刧 ΡΟΘΕΣΜΕΣ 㩗喗 㨇刧 Ο 㩷喷 ΡΕΩΣΕΙΣ 㫗号 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 7 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΜΕΤΟ 㩷喷 Ι 㦧咧 Ο 㦧咧 Ε 㩧哧 ΑΛΑΙΟ 㫗号 㫗号 㫗号 500 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㱧囷 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 ΛΟΙ 㨇刧 Α ΣΤΟΙ 㩷喷 ΕΙΑ 㦧咧 ΑΘΑΡ 㥷哇 Σ ΘΕΣ 㥷哇 Σ 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 7 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 6 㫗号 0 㫗号 㫗号 㦧咧 㩗喗 㦧咧 ΛΟΣ ΕΡ 㤷北 ΑΣΙΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 65 㫗号 ΜΙ 㦧咧 ΤΑ 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㫗号 㫗号 㫗号 00 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 67 㫗号 㱧囷 5 㫗号 70 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 & Α 㨇刧 ΟΣ 㤧啷 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 5 㫗号 㫗号 㱧囷 㫗号 㫗号 00 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 & ΤΟ 㦧咧 Ω 㧗唇 5 㫗号 50 㫗号 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㱧囷 5 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㦧咧 ΕΡ 㥷哇 㨇刧 ΡΟ 㩧哧 ΟΡΩ 㧗唇 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 0 㫗号 㦧咧 㫗号 㰗則 㭇受 㭷厗 㯇劇 ε 㱇南 㫇匷 㬗劧 πό 㱧囷 ό 㰗則 ο 㱗厷 㰧囗 㬗劧 ν 㫇匷 Με 㱇南 ο 㱷剧 ή 0 㫗号 㫗号 6 㫗号 0 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 㨇刧 㰗則 ο 㱇南 εινό 㯇劇 㫗号 㯇劇 㫗号 㰗則 ι 㰷勇 㯇劇 㬗劧 㬗劧 ν 㫇匷 Με 㱇南 ο 㱷剧 ή 0 㫗号 㫗号 0 㫗号 7 6 㫗号 㫗号 㫗号 㫗号 0

11 Οικονο 㯇劇 ικ 㫇匷 Απο 㱇南 ε 㮷嗗 㫗号 㰷勇 㯇劇 㬗劧 㱇南 㬗劧 㫗号 005 ΛΑΜΨΑ ΑΕ 㦇唷 㦇唷,000 㦇唷 0,000 㤧哷 㦇唷,000 㤧哷 0,000 2 㦇唷,000 20,000 㦇唷,000 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 200 㦇唷 㤧哷 㡧堧 2 㡧堧 200 㦇唷 0,000 㦇唷,000 0 㦷叇 㧷咧 ΙΠΑ 㨷吗 Τ 㧷咧 ΙΧΕΙΑ 㦧咇 Α 㦇唷 ΑΡΗ 㨷吗 㦇唷 Ε 㨷吗 Η 㨷吗 㦧咇 Υ 㦧咇 㦷叇 㧷咧 㨷吗 ΕΡΓΑ 㨷吗 Ι 㪗吷 Ν 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η ΠΡ 㧷咧 Φ 㧷咧 Ρ 㪗吷 Ν,Τ 㧷咧 㦧咇 㪗吷 Ν 㦇唷 ΑΠ 㧷咧 㨷吗 㤧哷. 㦧咇 ΕΡ 㥇哇 Η ΠΡ 㧷咧 Φ 㧷咧 Ρ 㪗吷 Ν

12 Αν 㫇匷 㮷嗗 㱗厷 㰷勇 㭷厗 ι 㬗劧 㱧囷 ο 㰗則 ών Μεγεθών Ι 㰷勇 ο 㮷嗗 ογι 㰷勇 㯇劇 ού 㫗号 005 κ 㬗劧 ι 㫗号 00 㫗号 㨇刧 㫇匷 γι 㬗劧 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 㧇則 ε 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 λόγω α 㱗劇 ξ 㭷升 µ 㫗噧 νων α 㰇囗 ο 㰷嚇 㬧垷 㫗噧 㰷嚇 εων 㰇囗 ο 㱗劇 㱗劇 㰇囗 ε 㰗匇 㮧卧 αλύ 㰇囗 㱇勧 ο 㱗劇 ν 㱇勧 ι 㰧嚷 ε 㰇囗 ενδύ 㰷嚇 ει 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㱷厧 㰗匇 ή 㰷嚇 㭷升 㰧嚷. Λοιπ 㫇匷 Σ 㱇南 οι 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 Ενε 㰗則 γ 㭷厗 㱇南 ικού 㨷吗 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㬧垷 ελ 㱇勧 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㱇勧 αµεια 㮧卧 ών διαθε 㰷嚇 㫷匧 µων λόγω 㱇勧 ο 㱗劇 α 㱗劇 ξ 㭷升 µ 㫗噧 νο 㱗劇 㮧卧 ύ 㮧卧 λο 㱗劇 ε 㰗匇 γα 㰷嚇 ιών 㮧卧 αι 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 㭷升 µ 㫗噧 ν 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ι 㰷嚇 㱇勧 ω 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 㰇囗 ολι 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷. Με 㱇南 ο 㱷剧 ικό 㦧咧 ε 㱧囷 㫇匷 㮷嗗 㬗劧 ιο 㧇則 ε 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧. 㦇唷 㦇唷. 㦇唷 㰷嚇 0 㮧卧 αι ε 㰇囗 ι 㰷嚇 㱇勧 㰗匇 ο 㱧囷 ή 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 µε 㱇勧 ό 㱷厧 ο 㱗劇 㰧嚷 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν δι 㫇呧 㰗匇 㮧卧 εια 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷. 㦧咧 㬗劧 θ 㬗劧 㰗則 ή Θ 㫗号 㰷勇 㭷厗 Α 㰇囗 ο 㱇勧 ελ 㫗噧 㰷嚇 µα 㱇勧 α ει 㰧嚷 ν 㫗噧 ον µ 㭷升 διανεµόµενα 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δ 㭷升 ύ 㲇埗 ο 㱗劇 㰧嚷 2. 㤧哷 㦇唷 㦧咧 ύκ 㮷嗗 ο 㰧囗 ε 㰗則 γ 㬗劧 㰷勇 ιών α 㦇唷 Ελα 㱧囷 㰗匇 㫇呧 㱗劇 㰷嚇 㱇勧 㫗噧 㰗匇 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων ε 㰷嚇 όδων α 㰇囗 ό δωµ 㫇呧 㱇勧 ια 㦇唷 㦇唷 堧 㦇唷 λόγω 㱇勧 ων 㧷咧 λ 㱗劇 µ 㰇囗 ια 㮧卧 ών Αγώνων 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷. 㬧垷 㦇唷 Αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㦇唷 堧 㱇勧 ων ε 㰷嚇 όδων α 㰇囗 ό 㱇勧 α ε 㰇囗 ι 㰷嚇 ι 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 㱇勧 µήµα 㱇勧 α. γ 㦇唷 㨷吗 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων λοι 㰇囗 ών ε 㰷嚇 όδων 㦇唷 㲇埗 㡧堧 囷, ενο 㫷匧 㮧卧 ια, 㱇勧 㭷升 λ 㫗噧 㱧囷 ωνα 㮧卧 λ 㰇囗 㦇唷. 㦧咧 㫗号 㰗則 㭇受 㭷厗 π 㰗則 ο 㱧囷 ό 㰗則 㲗勧 ν α 㦇唷 Ελα 㱧囷 㰗匇 㫇呧 µειωµ 㫗噧 να 㱇勧 α λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γι 㮧卧 㫇呧 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δ 㭷升 λόγω 㱇勧 ο 㱗劇 㱗劇 㲇埗 㭷升 λό 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗劇 㰇囗 ε 㰗匇 ιθω 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 Α 㱗劇 γού 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷. 㬧垷 㦇唷 㧇則 ειωµ 㫗噧 νοι 㱇勧 㰗匇 α 㰇囗 ε 㭧奷 ι 㮧卧 ο 㫷匧 㱇勧 ό 㮧卧 οι λόγω µε 㰗匇 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 α 㰇囗 ο 㰇囗 λ 㭷升 㰗匇 ωµή 㰧嚷 㱇勧 ων δανεια 㮧卧 ών 㱗劇 㰇囗 ο 㱷厧 㰗匇 εώ 㰷嚇 εων. 2

13 㥷哇 Λ 㫇匷 㯇劇 㲇堗 㬗劧 Α 㫗号 Ε 㫗号 㰷勇 㱇南 ο 㩷喷 㰗則 㭷厗 㯇劇 㬗劧 㱇南 ι 㰷勇 㱇南 ή 㰗則 ιο Αξιών Αθ 㭷厗 νών. Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α ει 㰷嚇 ή 㱷厧 θ 㭷升 㰷嚇 㱇勧 ο Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 ή 㰗匇 ιο Αξιών Αθ 㭷升 νών 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 2 㧇則 α 㲧妷 ο 㱗劇 㦇唷 㦇唷. 2. Υ 㰇囗 ό 㮧卧 ει 㱇勧 αι 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 δια 㱇勧 㫇呧 ξει 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 ια 㮧卧 ή 㰧嚷 νοµοθε 㰷嚇 㫷匧 α 㰧嚷 㮧卧 αι ελ 㫗噧 γ 㱷厧 ε 㱇勧 αι α 㰇囗 ό 㱇勧 㭷升 ν Ε 㰇囗 ι 㱇勧 㰗匇 ο 㰇囗 ή 㦧咇 ε 㱧囷 αλαιαγο 㰗匇 㫇呧 㰧嚷. 㤧哷. 㦧咇 α 㱇勧 α 㱇勧 㫇呧 㰷嚇 㰷嚇 ε 㱇勧 αι 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 µον 㱇勧 㫗噧 λο 㱗劇 㮧卧 λαδι 㮧卧 ή 㰧嚷 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 㱇勧 αξ 㭷升 㰧嚷 㦇唷 T 㦇唷 㦇唷 D 㡧堧 堧 J 㡧堧 囷 囷 㲇埗 㦇唷 囷 囷u 㲇埗 囷 囷y 㡧堧 㲇埗 囷 㲇埗 㲇埗 㡧堧 㡧堧 㡧堧 堧 囷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 囷 囷 堧 堧 㡧堧 囷 囷k 㦇唷 㦇唷 㡧堧 囷 㦇唷 㰷嚇 㱇勧 ον 㥇哇 ε 㫷匧 㮧卧 㱇勧 㭷升 㦇唷 T 㦇唷 㦇唷 㡧堧 Χ.Α. Ταξ 㫷匧 δια 㦇唷 Ανα 㲇埗 㱗劇 㱷厧 ή 㮧卧 αι 㰷嚇 㱇勧 ον 㮧卧 λ 㫇呧 δο 㧷咧 ι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ή 㰧嚷 㥇哇 㰗匇 α 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 ιό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷 㲇堗 Ξενο 㭇受 ο 㱷剧 ε 㫷卷 㬗劧 㲇堗 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 e 㬧嗷 s 㲇堗 㲇堗 㰷嚇 㱇勧 ον ο 㰇囗 ο 㫷匧 ο 㰷嚇 㱗劇 µ 㰇囗 ε 㰗匇 ιλαµ 㬧垷 㫇呧 νον 㱇勧 αι 㮧卧 αι 㫇呧 λλε 㰧嚷 㱇勧 㫗噧 㰷嚇 㰷嚇 ε 㰗匇 ει 㰧嚷 ει 㰷嚇 㭷升 γµ 㫗噧 νε 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 ε 㰧嚷. 㦇唷. 㨷吗 㱗劇 µµε 㱇勧 㫗噧 㱷厧 ει ε 㰇囗 㫷匧 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 εξή 㰧嚷 δε 㫷匧 㮧卧 㱇勧 ε 㰧嚷 : α 㦇唷 㲇堗 Eur 㬧嗷 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 㲇堗 㲇堗 i 㲇堗 C 㬧嗷 㬧嗷 Pri 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 e Se 㬧嗷 㲇堗 㬧嗷 r 50 I 㲇堗 㲇堗 e 㲇堗 㲇堗 㬧垷 㦇唷 㲇堗 㩷喷 㫗号 Α 㫗号 I 㲇堗 㲇堗 er 㲇堗 㬧嗷 㲇堗 i 㬧嗷 㲇堗 㬧嗷 㬧嗷 㲇堗 γ 㦇唷 㲇堗 㩷喷 㫗号 Α 㫗号 㫗号 㫗号 0 㲇堗 㦇唷. Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㫗噧 㱷厧 ει εν 㱇勧 α 㱷厧 θε 㫷匧 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν 㮧卧 α 㱇勧 㭷升 γο 㰗匇 㫷匧 α 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㰧嚷 㦧咇 ε 㱧囷 αλαιο 㰇囗 ο 㫷匧 㭷升 㰷嚇 㭷升 㰧嚷 㮧卧 αι 㰷嚇 㱗劇 µµο 㰗匇 㱧囷 ώνε 㱇勧 αι 㰇囗 㰗匇 ο 㰧嚷 㱇勧 ι 㰧嚷 ειδι 㮧卧 㫗噧 㰧嚷 㱗劇 㰇囗 ο 㱷厧 㰗匇 εώ 㰷嚇 ει 㰧嚷 㰇囗 ο 㱗劇 α 㰇囗 ο 㰗匇 㰗匇 㫗噧 ο 㱗劇 ν α 㰇囗 ό 㱇勧 㭷升 ν 㫗噧 ν 㱇勧 αξ 㭷升, 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㱇勧 ο 㱗劇 ν 㫗噧 ο 㱗劇 㮧卧 ανονι 㰷嚇 µού 㱇勧 ο 㱗劇 Χ 㰗匇 㭷升 µα 㱇勧 ι 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 㫷匧 ο 㱗劇. 㤧哷

14 㦇唷 㨇刧 ο 㰗則 ε 㫷卷 㬗劧 Με 㱇南 ο 㱷剧 ή 㰧囗

15 Αν 㫇匷 π 㱇南 㱗厷 ξ 㭷厗 㱧囷 㨇刧 㰗則 οοπ 㱇南 ικ 㫗号 㰧囗 Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α ολο 㮧卧 λή 㰗匇 ω 㰷嚇 ε 㱇勧 ο 200 㤧哷 㱗劇 㲇埗 㭷升 λό 㱇勧 α 㱇勧 㭷升 ε 㰇囗 㫗噧 νδ 㱗劇 㰷嚇 㭷升 ύ 㲇埗 ο 㱗劇 㰧嚷 㰷嚇 2 ε 㮧卧 α 㱇勧 οµµ 㱗劇 㰗匇 㫷匧 ων Ε 㱗劇 㰗匇 ώ, 㰇囗 㰗匇 αγµα 㱇勧 ο 㰇囗 οιών 㱇勧 α 㰧嚷 㰗匇 ι 㭧奷 ι 㮧卧 ή ανα 㮧卧 α 㫷匧 νι 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 㮧卧 αι 㮧卧 αθι 㰷嚇 㱇勧 ών 㱇勧 α 㰧嚷 㱇勧 ο, α 㰇囗 όλ 㱗劇 㱇勧 ο 㮧卧 㱗劇 㰗匇 㫷匧 α 㰗匇 㱷厧 ο 㰷嚇 ε 㰇囗 οιό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㮧卧 α 㱇勧 α 㰷嚇 㮧卧 ε 㱗劇 ή 㰧嚷, εξο 㰇囗 λι 㰷嚇 µού 㮧卧 αι 㰇囗 α 㰗匇 ε 㱷厧 όµενων 㱗劇 㰇囗 㭷升 㰗匇 ε 㰷嚇 ιών 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν ξενοδο 㱷厧 εια 㮧卧 ή αγο 㰗匇 㫇呧 㱇勧 㭷升 㰧嚷 Ελλ 㫇呧 δα 㰧嚷 㮧卧 αι 㫗噧 να α 㰇囗 ό 㱇勧 α 㮧卧 αλύ 㱇勧 ε 㰗匇 α α 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 α 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν Ε 㱗劇 㰗匇 ώ 㰇囗 㭷升. 㧇則 ε 㱇勧 㭷升 ν ε 㰇囗 ι 㱇勧 㱗劇 㱷厧 㭷升 µ 㫗噧 ν 㭷升 αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㮧卧 ε 㱧囷 αλα 㫷匧 ο 㱗劇 ύ 㲇埗 ο 㱗劇 㰧嚷 㦇唷 㦇唷 ε 㮧卧 α 㱇勧 οµµ 㱗劇 㰗匇 㫷匧 ων ε 㱗劇 㰗匇 ώ 㰷嚇 㱇勧 ι 㰧嚷 α 㰗匇 㱷厧 㫗噧 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 200 㦇唷, 㱇勧 㫗噧 θ 㭷升 㮧卧 αν οι 㬧垷 㫇呧 㰷嚇 ει 㰧嚷 οι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ή 㰧嚷 ε 㱗劇 㰗匇 ω 㰷嚇 㱇勧 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷, 㭷升 ο 㰇囗 ο 㫷匧 α 㰇囗 㫗噧 㰗匇 α 㰷嚇 ε 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν 㮧卧 ε 㰗匇 δο 㱧囷 ο 㰗匇 㫷匧 α 㮧卧 αι δι 㫗噧 νειµε µ 㫗噧 㰗匇 ι 㰷嚇 µα 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 µε 㱇勧 ό 㱷厧 ο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 για 㰇囗 㰗匇 ώ 㱇勧 㭷升 㱧囷 ο 㰗匇 㫇呧 µε 㱇勧 㫇呧 α 㰇囗 ό 㦇唷 㫗噧 㱇勧 㭷升. Το 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㥇哇 㧇則 εγ 㫇呧 λ 㭷升 㤧哷 㰗匇 ε 㱇勧 ανν 㫷匧 α 㤧哷 㫗噧 㱷厧 ει ανα 㰇囗 㱇勧 ύξει 㰷嚇 㱇勧 ον µ 㫗噧 γι 㰷嚇 㱇勧 ο 㬧垷 αθµό 㱇勧 㭷升 ν λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫷匧 α 㱇勧 ων ε 㰇囗 ιµ 㫗噧 㰗匇 ο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 µ 㭷升 µ 㫇呧 㱇勧 ων 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 αι 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 λαµ 㬧垷 㫇呧 νει α 㰇囗 ό α 㱗劇 㱇勧 㫇呧 㱇勧 α ε 㰇囗 ιθ 㱗劇 µ 㭷升 㱇勧 㫇呧 㰇囗 ε 㰗匇 ιθώ 㰗匇 ια 㮧卧 㫗噧 㰗匇 δο 㱗劇 㰧嚷. Τα 㱗劇 㱇勧 ο 㱷厧 㰗匇 όνω 㰧嚷 ε 㰇囗 ε 㮧卧 㱇勧 ε 㫷匧 νει 㮧卧 αι δια 㱧囷 ο 㰗匇 ο 㰇囗 οιε 㫷匧 㱇勧 ο 㱷厧 α 㰗匇 㱇勧 ο 㱧囷 㱗劇 λ 㫇呧 㮧卧 ιο 㱇勧 ων 㱗劇 㰇囗 㭷升 㰗匇 ε 㰷嚇 ιών, 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 㱧囷 㫗噧 㰗匇 ον 㱇勧 α 㰧嚷 㰇囗 οιο 㱇勧 ι 㮧卧 㫇呧 㮧卧 αι 㮧卧 αινο 㱇勧 όµα 㰇囗 㰗匇 ογ 㰗匇 㫇呧 µµα 㱇勧 α 㱧囷 ιλοξεν 㫷匧 α 㰧嚷, ε 㮧卧 㰇囗 αιδεύει 㮧卧 αι αξιο 㰇囗 οιε 㫷匧 㮧卧 α 㱇勧 㫇呧 λλ 㭷升 λα 㱇勧 ι 㰧嚷 δ 㱗劇 να 㱇勧 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 ε 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 ανθ 㰗匇 ώ 㰇囗 ινο 㱗劇 δ 㱗劇 ναµι 㮧卧 ού, µε α 㰇囗 ο 㱇勧 㫗噧 λε 㰷嚇 µα 㱇勧 㭷升 ν δια 㰗匇 㮧卧 ή 㮧卧 αι 㰷嚇 㱗劇 νε 㰇囗 ή αν 㱇勧 α 㰇囗 όδο 㰷嚇 㭷升 ο 㱗劇 㰷嚇 ια 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ή 㰧嚷 αξ 㫷匧 α 㰧嚷 㰷嚇 㱇勧 ο 㱗劇 㰧嚷 µε 㱇勧 ό 㱷厧 ο 㱗劇 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷. Η 㬧垷 ελ 㱇勧 㫷匧 ω 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων µα 㮧卧 㰗匇 οοι 㮧卧 ονοµι 㮧卧 ών µεγεθών 㱇勧 㭷升 㰧嚷 Ελλ 㭷升 νι 㮧卧 ή 㰧嚷 㧷咧 ι 㮧卧 ονοµ 㫷匧 α 㰧嚷, 㭷升 㰷嚇 㭷升 µαν 㱇勧 ι 㮧卧 ή αν 㫇呧 㰇囗 㱇勧 㱗劇 ξ 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ού 㰇囗 㰗匇 ο 㲧妷 όν 㱇勧 ο 㰧嚷 µε 㱇勧 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν 㱇勧 㫗噧 λε 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ων 㧷咧 λ 㱗劇 µ 㰇囗 ια 㮧卧 ών Αγώνων 㮧卧 αι 㭷升 εν γ 㫗噧 νει 㰇囗 㰗匇 ο 㰷嚇 δο 㮧卧 ώµεν 㭷升 ανα 㰇囗 㱇勧 㱗劇 ξια 㮧卧 ή δ 㰗匇 α 㰷嚇 㱇勧 㭷升 㰗匇 ιό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ε 㰗匇 ιο 㱷厧 ή 㰧嚷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 㰗匇 ω 㱇勧 εύο 㱗劇 㰷嚇 α 㰧嚷, δ 㭷升 µιο 㱗劇 㰗匇 γούν 㱇勧 ι 㰧嚷 㰇囗 㰗匇 οϋ 㰇囗 οθ 㫗噧 㰷嚇 ει 㰧嚷 για ι 㮧卧 ανο 㰇囗 οι 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ή αύξ 㭷升 㰷嚇 㭷升 㱇勧 ο 㱗劇 㮧卧 ύ 㮧卧 λο 㱗劇 ε 㰗匇 γα 㰷嚇 ιών 㮧卧 αι 㮧卧 ε 㰗匇 δο 㱧囷 ό 㰗匇 α 㰇囗 ο 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰷嚇 㱇勧 ο µ 㫗噧 λλον. Η ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α διε 㰗匇 ε 㱗劇 ν 㫇呧 㱇勧 㭷升 ν δ 㱗劇 να 㱇勧 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α αν 㫇呧 㰇囗 㱇勧 㱗劇 ξ 㭷升 㰧嚷 㰇囗 ε 㰗匇 αι 㱇勧 㫗噧 㰗匇 ω ε 㰇囗 ενδ 㱗劇 㱇勧 ι 㮧卧 ών δ 㰗匇 㫇呧 㰷嚇 εων 㰷嚇 㱇勧 ον 㱇勧 οµ 㫗噧 α 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 ι 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ών 㮧卧 α 㱇勧 αλ 㱗劇 µ 㫇呧 㱇勧 ων 㰇囗 ολ 㱗劇 㱇勧 ελε 㫷匧 α 㰧嚷 㰷嚇 㱗劇 νε 㱷厧 ού 㰧嚷 λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γ 㫇呧 㰧嚷, 㱇勧 ό 㰷嚇 ο 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν Ελλ 㫇呧 δα ό 㰷嚇 ο 㮧卧 αι 㰷嚇 㱇勧 㭷升 ν ε 㱗劇 㰗匇 ύ 㱇勧 ε 㰗匇 㭷升 γεωγ 㰗匇 α 㱧囷 ι 㮧卧 ή 㰇囗 ε 㰗匇 ιο 㱷厧 ή. 㦇唷

16 Αν 㫇匷 π 㱇南 㱗厷 ξ 㭷厗 㱧囷 㨇刧 㰗則 οοπ 㱇南 ικ 㫗号 㰧囗 Η 㥇哇 Ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α Ελλ 㭷升 νι 㮧卧 ών 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ων 㦷叇 㫇呧 µ 㲇埗 α Α.Ε. 㤧哷 ανα 㮧卧 ο 㫷匧 νω 㰷嚇 ε 㱷厧 θε 㰧嚷 Π 㫗噧 µ 㰇囗 㱇勧 㭷升 㰷嚇 㧇則 α 㫷匧 ο 㱗劇 2006 ό 㱇勧 ι 㬧垷 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㮧卧 ε 㱇勧 αι 㰷嚇 ε 㱇勧 ελι 㮧卧 ό 㰷嚇 㱇勧 㫇呧 διο α 㰇囗 ο 㮧卧 λει 㰷嚇 㱇勧 ι 㮧卧 ών δια 㰇囗 㰗匇 αγµα 㱇勧 εύ 㰷嚇 εων για 㱇勧 㭷升 ν αγο 㰗匇 㫇呧 㱇勧 ο 㱗劇 㰇囗 ενήν 㱇勧 α 㫗噧 να 㦇唷 㦇唷 㦇唷 㱇勧 οι 㰧嚷 ε 㮧卧 α 㱇勧 ό 㱇勧 ων µε 㱇勧 ο 㱷厧 ών 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷 囷 㦇唷 㲧妷 㦇唷 㦇唷 AD 㦇唷 㦇唷 㲧妷 㲧妷 㦇唷 ᘇ婗 㲧妷 㭧奷 㦇唷 T 㲧妷 堧 㦇唷 㦇唷 D 㦇唷 Z 㦇唷 Ć 㦇唷 A.D. 囷 㦇唷 㲧妷 㦇唷 㦇唷 AD, ιδιο 㮧卧 㱇勧 ή 㱇勧 㰗匇 ια 㰧嚷 ε 㱇勧 αι 㰗匇 ε 㫷匧 α 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㧧厇 ενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 堧y 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 堧y 㤧哷 ελιγ 㰗匇 αδ 㫷匧 ο 㱗劇. Το εν λόγω ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο ε 㫷匧 ναι δ 㱗劇 ναµι 㮧卧 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷 㱇勧 㰗匇 ια 㮧卧 ο 㰷嚇 㫷匧 ων ο 㮧卧 㱇勧 ώ 㦇唷 㤧哷 0 㰷嚇 㦇唷 δωµα 㱇勧 㫷匧 ων 㮧卧 αι 㰷嚇 ο 㱗劇 ι 㱇勧 ών 㮧卧 αι διαθ 㫗噧 㱇勧 ει 㰷嚇 ει 㰗匇 㫇呧 㰷嚇 㱗劇 νοδε 㱗劇 㱇勧 ι 㮧卧 ών εγ 㮧卧 α 㱇勧 α 㰷嚇 㱇勧 㫇呧 㰷嚇 εων 㦇唷 δύο ε 㰷嚇 㱇勧 ια 㱇勧 ό 㰗匇 ια, 㱇勧 㰗匇 㫷匧 α µ 㰇囗 α 㰗匇, 㰷嚇 㱗劇 νεδ 㰗匇 ια 㮧卧 㫗噧 㰧嚷 α 㫷匧 θο 㱗劇 㰷嚇 ε 㰧嚷, αθλ 㭷升 㱇勧 ι 㮧卧 ό 㮧卧 㫗噧 ν 㱇勧 㰗匇 ο 㦇唷, 㬧垷 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㮧卧 ε 㱇勧 αι δε 㰷嚇 ε ιδια 㫷匧 㱇勧 ε 㰗匇 α 㮧卧 οµ 㬧垷 ι 㮧卧 ό 㰷嚇 㭷升 µε 㫷匧 ο 㱇勧 㭷升 㰧嚷 ν 㫗噧 α 㰧嚷 㰇囗 όλ 㭷升 㰧嚷 㱇勧 ο 㱗劇 㤧哷 ελιγ 㰗匇 αδ 㫷匧 ο 㱗劇. Το 堧y 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 堧y 㤧哷 ελιγ 㰗匇 αδ 㫷匧 ο 㱗劇 ε 㫷匧 ναι 㱇勧 ο µόνο ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㰇囗 ολ 㱗劇 㱇勧 ελε 㫷匧 α 㰧嚷 㦇唷 㦇唷 α 㰷嚇 㱇勧 㫗噧 㰗匇 ων 㦇唷 㱇勧 㭷升 㰧嚷 㰇囗 όλ 㭷升 㰧嚷, λει 㱇勧 ο 㱗劇 㰗匇 γε 㫷匧 µε 㱗劇 㲇埗 㭷升 λού 㰧嚷 δε 㫷匧 㮧卧 㱇勧 ε 㰧嚷 㰇囗 λ 㭷升 㰗匇 ό 㱇勧 㭷升 㱇勧 α 㰧嚷 㮧卧 αι 㱗劇 㲇埗 㭷升 λή 㮧卧 ε 㰗匇 δο 㱧囷 ο 㰗匇 㫷匧 α. Η 堧y 囷 囷 囷 㦇唷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 囷 㡧堧 㡧堧 囷 囷 㲇埗 θα 㰇囗 α 㰗匇 αµε 㫷匧 νει δια 㱷厧 ει 㰗匇 㫷匧 㰷嚇 㱇勧 㰗匇 ια 㱇勧 ού ξενοδο 㱷厧 ε 㫷匧 ο 㱗劇 για 㱇勧 α ε 㰇囗 όµενα ε 㫷匧 㮧卧 ο 㰷嚇 ι 㱇勧 㰗匇 㫷匧 α 㦇唷 2 㤧哷 㦇唷 㫗噧 㱇勧 㭷升. 6

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα