ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos toy Frangou) Ltd από την εταιρεία Iperi Properties Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Iperi Properties Ltd με κοινοποίησή της προς την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε συμφωνία για την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd. Η Iperi Properties Ltd είναι νεοσύστατη εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και δεν ασκεί επί του παρόντος οποιεσδήποτε δραστηριότητες. O όμιλος της Τράπεζας Κύπρου στον οποίο ανήκει η Iperi Properties Ltd δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς και με την ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείων. Η Aphrodite Holdings Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει θυγατρικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: ανάπτυξη έκτασης γης στο τουριστικό θέρετρο Aphrodite Hills Resort, ανάπτυξη και πώληση ακινήτων συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων, επαύλεων, διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, λειτουργία γηπέδου γκολφ και λέσχης, λειτουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων, λειτουργία ακαδημίας τένις και σπα υγείας, παροχή υπηρεσιών καθαρισμού λυμάτων και ασφάλειας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Aphrodite Hills Resort, παροχή άλλων υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες ακινήτων συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης ακινήτων, διαχείρισης κατά τη διάρκεια των περιόδων που ο ιδιοκτήτης απουσιάζει, και τη διευκόλυνση της υπενοικίασης και μεταπώλησης ακινήτων και τέλος λειτουργία άλλων σωρών ψυχαγωγίας. Η Aphrodite Hills (Lakkos tou Frangou) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κύριες δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας είναι η ανάπτυξη γκολφ και άλλων συναφών εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού γης σε οικόπεδα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου Αρ. 83(I)/2014.

2 4700 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4467 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 36/2014 Αρ. Φακέλου: Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της GCS Holding B.V. από την Ingenico S.A. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 8 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 16 Ιουλίου 2014, από την εταιρεία Ingenico S.A. (στο εξής η «Ingenico»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10(2) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της GCS Holding B.V. (στο εξής η «GCS») από την Ingenico. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Ingenico S.A. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Ingenico. Ο εν λόγω όμιλος παρέχει αξιόπιστες και εξασφαλισμένες λύσεις πληρωμών για την ενδυνάμωση του εμπορίου σε όλα τα δίκτυα καταστημάτων, μέσω του διαδικτύου (e-payment provider) και κινητών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές πεδίο. Ο Όμιλος Ingenico, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δραστηριοποιείται κυρίως στο σχεδιασμό και τη διανομή διαφόρων λύσεων πληρωμών και τερματικών. Τα τερματικά πληρωμής είναι συσκευές που αποτελούνται από εξαρτήματα (components) πληρωμής, ηλεκτρονική μονάδα που ενσωματώνει το λογισμικό και το (firmware) που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας προπληρωμένης συναλλαγής (χρεωστικής/ πιστωτικής), μέσω είτε άμεσης σύνδεσης ή χωρίς σύνδεση, όπως για παράδειγμα ασφαλή πληκτρολόγια, αναγνώστες καρτών, ασύνδετους αναγνώστες και ασφαλείς οθόνες και ένα μηχανικό περίβλημα που χρησιμοποιείται για τη λήψη και την επεξεργασία μιας πράξης πληρωμής. Η GCS Holding B.V. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και μέσω των θυγατρικών της εταιρειών παρέχει υπηρεσίες πληρωμών για τους διεθνείς εμπόρους μέσω του διαδικτύου (epayment provider). Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία μέσω των θυγατρικών της, αποτελεί τον μεσάζων μεταξύ εμπόρων του διαδικτύου και παροχείς μεθόδων πληρωμής και επιτρέπει στους εμπόρους μέσω του διαδικτύου να αποδέχονται πληρωμές από διάφορες μεθόδους πληρωμής (τραπεζικά εμβάσματα, υπηρεσίες όπως Paypal, κ.ά.). Στις 22 Ιουλίου 2014, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. Στην 1η Αυγούστου 2014, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόμου. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 6/08/2014, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 2014 αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Μνημονίου Συμφωνίας (στο εξής το «Μνημόνιο»), ημερομηνίας 2 Ιουλίου Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Ingenico έχει προβεί σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τις GlobalCollect Luxco S.C.A. και Stichting Administratiekantoor GCS Holding και τον κ. Thomas Staudt, (στο εξής «οι Πωλητές») για την αγορά του μετοχικού κεφαλαίου της GCS. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής προβλέπονται στο προσχέδιο Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»). Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της GCS από την Ingenico. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η Συμφωνία που θα υπογραφτεί δεν θα διαφέρει όσον αφορά το θέμα μεταβολής του ελέγχου από το προσχέδιο της Συμφωνίας που έχει υποβληθεί με την παρούσα κοινοποίηση. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της GCS από την Ingenico. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, για το 2013 ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ingenico ανήλθε στα 1,3 δισεκατομμύρια και ο ενοποιημένος συνολικός κύκλος εργασιών της GCS για το ίδιο έτος ανήλθε στα [..] 1. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η Ingenico όσο και η GCS μέσω των θυγατρικών τους εταιριών δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών της Ingenico στην Κύπρο για το 2013 ανήλθε περίπου στα [..] ( [..] από πληρωμές μέσω διαδικτύου και τα υπόλοιπα από την προμήθεια τερματικών πληρωμής), ενώ ο κύκλος εργασιών της GCS και των θυγατρικών της στην Κύπρο ανήλθε στα [..]. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η Ingenico δραστηριοποιείται κυρίως στο σχεδιασμό και τη διανομή διαφόρων λύσεων πληρωμών και τερματικών. Η GCS, μέσω των θυγατρικών της, παρέχει υπηρεσίες πληρωμών για τους διεθνείς εμπόρους μέσω του διαδικτύου. Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η αγορά παροχής υπηρεσιών πληρωμών μέσω διαδικτύου χωρίς περαιτέρω διαχωρισμό. Ως γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην υπό εξέταση υπόθεση, τόσο η Ingenico όσο και η GCS δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σχετική αγορά πληρωμών μέσω του διαδικτύου και ως εκ τούτου στην παρούσα πράξη υφίσταται μια οριζόντια σχέση. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της Ingenico στην Κύπρο για το 2013 προέρχεται κυρίως από την κύρια της δραστηριότητα, δηλαδή την προμήθεια των τερματικών πληρωμής και μόνο [..], από τον εν λόγω κύκλο εργασιών, προέρχονται από υπηρεσίες πληρωμών μέσω διαδικτύου. Επομένως, η αύξηση του μεριδίου αγοράς στη σχετική αγορά ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης είναι αμελητέα. Επίσης, δεν υπάρχουν αξιοσημείωτοι φραγμοί εισόδου στην αγορά και σκοπός του Ομίλου Ingenico με την προτεινόμενη συναλλαγή είναι να ισορροπήσει τη γεωγραφική παρουσία του στην αγορά της Βόρειας Αμερικής και να ενισχύσει την πρόσβασή του στην Ασία και Ειρηνικό και στις πολύ αναπτυγμένες αγορές της Λατινικής Αμερικής. Τέλος, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους στη σχετική αγορά στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ελάχιστο και εν πάση περιπτώσει, κατώτερο από 15%. Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αλλά ούτε υφίστανται και άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη πράξη. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

4 4702 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4468 ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΟΕΜΒΡΗΣ) 2014 ΛΗΞΗΣ 2020 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά πρόσωπα οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Απριλίου 2014 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Συνολική ονομαστική αξία: Μέχρι ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 2. Διάρκεια: Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια. 3. Τόκος: Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου: 4. Καταβολή Τόκου: Χρόνος κατοχής του ομολόγου 0-24 μήνες 2,75% μήνες 3,50% μήνες 4,50% μήνες 5,50% μήνες 5,75% Ετήσιο επιτόκιο Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, την 1 η Νοεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται την 1 η Νοεμβρίου Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 5. Αποπληρωμή: Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία την 1 η Νοεμβρίου Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας. 8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου Σημαντική Διευκρίνιση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια. Ούτε το έγγραφο αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη.

5 Αριθμός 4469 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 854,30 (οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα σέντ) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 280 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 4470 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Μετοχές του Εκδότη Trophy Resort Nyrt. Αριθμός 4471 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 Αναθεώρηση Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης με βάση το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης εκπονείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες εκπέμπουν οι αδειούχοι οργανισμοί και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το Διευθυντή ως σημαντικές. Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος είκοσι οκτώ ημερών για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντά του. Η ένσταση κατά της Αναθεώρησης του Σχεδίου υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τ.Θ , 1302 Λευκωσία και παρέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Η πιο κάτω αναθεώρηση αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού Λάρνακας με την εκχώρηση της πιο κάτω συχνότητας: Σημείο Εκπομπής Λάρνακα (Κοινό Σημείο Εκπομπής) Συχνότητα Εκπομπής 93.0 MHz Αριθμός 4472 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα η πιο κάτω έκδοση: The Certain Aspects of Mediation in Civil Matters Law, 2012 (English translation) - ΓΕΝ(Α) - L.119. Αυτή διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

6 4704 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4473 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 41 Διάλυση Συσταθέντος Ιδρύματος Ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων γνωστοποιεί τη διάλυση του Αγαθοεργού Ιδρύματος «Children of Lebanon» το οποίο συστάθηκε δυνάμει διατάξεων του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου Κεφ. 41, με την Κ.Δ.Π. 73/90 η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 2495 και ημερομηνία 6/4/90. Η διάλυση προκύπτει από το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στην αίτηση με αριθμό 17/2013 σύμφωνα με το οποίο ο σκοπός του Ιδρύματος «Children of Lebanon» εξεπληρώθη ή απέβη ανέφικτος και/ή άνευ αντικειμένου λόγω αλλαγής περιστάσεων. (Υ.Ε ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ Ι ΔΗΣ, Aν. Γενικός Διευθυντής, Υπουργείου Εσωτερικών, Εφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων. Αριθμός 4474 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με τη METINVEST B.V., από Ρότερνταμ, Ολλανδία (η «Αποκτώσα Εταιρεία»), Αναφορικά με τη METALUKR HOLDING LIMITED, από τη Λευκωσία, Κύπρος (η «Αποκτώμενη Εταιρεία»), και και και Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όπως έχει τροποποιηθεί και του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα (Netherlands Civil Code) (όπως έχουν τροποποιηθεί). (Α) (Β) (Γ) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) METINVEST B.V. (i) (ii) (iii) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Όνομα: Metinvest B.V. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Alexanderstraat 23, 2514JM s-gravenhage, the Netherlands (β) METALUKR HOLDING LIMITED (α) (β) (α) (β) (γ) (iv) (v) (vi) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Όνομα: Metalukr Holding Limited. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Θεμιστοκλή Δέρβη 3, JULIA HOUSE, 1066 Λευκωσία, Κύπρος. Μητρώο/ώα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί και Στην περίπτωση της Αποκτώσας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ) το Γραφείο Εφόρου Εμπορίου της Ολλανδίας. Στην περίπτωση της Αποκτώμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής Η.Ε ) το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Μέτοχοι μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών Αναφορικά με πιστωτές, η Αποκτώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Αποκτώμενη Εταιρεία. Καθώς η Αποκτώσα Εταιρεία είναι η μοναδική μέτοχος της Αποκτώμενης Εταιρείας, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση των τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων μετόχων μειοψηφίας. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων τεκμηρίων και/ή παραρτημάτων που αναφέρονται στο σχέδιο συγχώνευσης) οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο εγγεγραμμένο γραφείο της Αποκτώμενης Εταιρείας στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ COMMON DRAFT TERMS OF MERGER OF THE PROPOSED CROSS-BORDER BETWEEN METALURK HOLDING LIMITED AND METINVEST B.V. 1. Introduction 1.1 The board of directors of: (a) METINVEST B.V., a private limited liability company duly incorporated under and subject to the laws of Netherlands (registration number: ), having its statutory seat at Rotterdam, the Netherlands, and its registered office at Alexanderstraat 23, 2514JM s-greavenhage, the Netherlands, and registered with the Chamber of Commerce in the Netherlands, hereinafter referred to as: the "Transferee Company"; and (b) METALUKR HOLDING LIMITED, a private company limited by shares duly incorporated in Cyprus under the Cyprus Companies Law, Cap. 113 with registration number HE , having its registered office at Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus; and registered with the Registrar of Companies with address Makariou and Karpenisiou Ave. Xenios Building, 1427, Nicosia, Cyprus, hereinafter referred to as: the " Transferor Company"; (the Transferee Company and the Transferor Company are hereinafter jointly referred to as: the "Cross-Border Merger Companies"), propose that a cross-border merger of the Transferor Company and the Transferee Company (the Merger ) be effected pursuant to, in the Netherlands, Title 7 of Book 2 of the Netherlands Civil Code (hereinafter the Dutch Laws and, in Cyprus, the Companies Law Cap.113 as amended (hereinafter "Cap 113") which implement Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the European Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the "Directive"). This document sets out the draft terms of merger (the "Cross-Border Merger Plan") for the purposes of Article 333c in conjunction with Article 309 and seq. of Book 2 of the Netherlands Civil Code and section 201IB of Cap 113, implementing Article 5 of the Directive. 2. Information on the Transferor Company 2.1 The Transferor Company, MetalUkr Holding Limited is a private company limited by shares, incorporated in Cyprus under Cap.113 and registered with the Registrar of Companies in Cyprus with registration number , having its registered office at Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus. 2.2 In respect of the Transferor Company no resolution for voluntary winding up has been passed and no court order for compulsory winding up, and no application for suspension of payments ("surséance van betaling") has been made. 2.3 The authorised share capital of the Transferor Company is USD 45, divided into ordinary shares of nominal value USD 1.00 each. The issued share capital of the Transferor Company is USD 45, divided into ordinary shares of nominal value USD 1.00 each, all of which are held by the Transferee Company which is the sole shareholder of the Transferor Company. 2.4 The shares in the issued share capital of the Transferor Company are paid up in full; no depository receipts have been issued for any of the shares and none of the shares is encumbered with any pledge or in any other way. 3. Information on the Transferee Company 3.1 The Transferee Company, Metinvest B.V., is a private limited liability company duly incorporated and existing under the laws of the Netherlands (registration number: ), having its registered address at Alexanderstraat 23, 2514JM s-gravenhage, the Netherlands. 3.2 In respect of the Transferee Company no resolution for voluntary winding up has been passed and no court order for compulsory winding up, and no application for suspension of payments ("surséance van betaling") has been made. 3.3 The issued share capital of the Transferee Company is EUR 94, divided into ordinary shares Class A, ordinary shares Class B and 474 ordinary shares Class C of nominal value EUR each. 3.4 The shares in the capital of the Transferee Company are paid up in full; no depository receipts have been issued for any of the shares and none of the shares is encumbered with any pledge or in any other way. 3.5 The current memorandum and articles of association of the Transferee Company is attached hereon as Annex 1 and will not be amended as a result of the Merger. 4. The Merger 4.1 The Merger is intended to be a merger by absorption as a result of which: a) all the assets and liabilities as well as rights and obligations under all its contracts of the Transferor Company will be transferred to the Transferee Company (which is its sole shareholder) by universal succession; and b) the Transferor Company will be dissolved without liquidation and will cease to have a separate existence in law. 4.2 The Transferor Company is a direct fully owned subsidiary of the Transferee Company and therefore the Cross- Border Merger Companies form part of the same group of companies. As a result, simplified formalities will be applied to this Merger in accordance with the provisions of section 201ΚΒ of Cap.113, Articles 311 in conjunction with Article 333 paragraph 1 of Book 2 of the Netherlands Civil Code and Article 15 of the Directive, the provisions of Articles of Book 2 of the Netherlands Civil Code are not applicable and no compensation proposal in accordance with Article 333h of Book 2 of the netherlands Civil Code shall be made. 4.3 The Merger does not constitute a notifiable concentration in the terms of the Council Regulation (EC) No.139/2004 (as amended), Control of Concentrations between Enterprises Law 22(I)/99 of Cyprus or Article 34 and seq. of the Mededingingswet of the Netherlands.

8 4706 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ The business and economic rationale behind the Merger relates to the implementation of a group-wide restructuring process aimed at achieving the optimisation of intra-group cash flows as well as simplification of legal and compliance requirements, including through the integration of the Transferor Company into the Transferee Company. 4.5 The proposed Merger shall have no influence on the goodwill or the distributable reserves of the Transferee Company. 4.6 Therefore, the proposed Merger is supported by grounds of efficiency, rationalisation and utilisation of synergies between the different group companies. The Transferee Company shall continue the whole of the business of the Transferor Company. 4.7 As the Transferee Company is the sole shareholder of the Transferor Company, holding 100% of its issued shares, the Merger can be performed without granting a merger consideration and executing a capital increase in the Transferee Company in order to incorporate the equity of the Transferor Company, the foregoing being in accordance with Article 311 in conjunction with Article 333 paragraph 1 of Book 2 of the Netherlands Civil Code. Thus no merger consideration is granted and no cash payments are made in connection with the Merger. The capital of the Transferee Company is not increased in connection with the Merger and the shares in the capital of the Transferor Company shall be cancelled. 5. Effect of the Cross-Border Merger on the employment of the employees of the Transferor Company and the Transferee Company (in accordance with section 201ΙΒ(δ) of Cap.113) 5.1 The Merger will not have any impact on the employment rights or conditions of the employees of the Cross-Border Merger Companies as both the Transferor Company and the Transferee Company have no employees and thus no employees will be transferred to the Transferee Company in connection with the Merger. 6. The dates of the accounts of the Cross-Border Merger Companies which were used for the purposes of the Merger (in accordance with section 201ΙΒ(ιβ) of Cap.113). 6.1 The financial statements of the Transferor Company and of the Transferee Company as of 30 June 2014 were used for the purpose of preparing the Cross-Border Merger Plan. The balance sheets have been prepared in accordance with the Cross-Border Merger Companies respective laws and generally accepted accounting principles and practice. 7. Legal effective date 7.1 Subject to the requirements set out in paragraph 17 below, the Merger shall be completed and become legally effective on the day following the day of the execution of the deed of merger by a Civil Law Notary in the Netherlands (the Legal Effective Date ). 8. Accounting effective date (in accordance with section 201ΙΒ(στ) of Cap.113) 8.1 The date from which the transactions of the Transferor Company will be treated for accounting purposes as being those of the Transferee Company shall be the day following the day of the execution of the deed of merger by a Civil Law Notary in the Netherlands (the Accounting Effective Date ). 9. Information on the evaluation of the assets and liabilities which are transferred to the Transferee Company 9.1 The Merger shall be accomplished applying the acquisition cost method. 10. The rights conferred by the company resulting from the cross-border merger on members enjoying special rights or on holders of securities other than shares representing the company capital, or the measures proposed concerning them (in accordance with section 201ΙΒ(ζ) of Cap.113) and Article 320 of Book 2 of the Netherlands Civil Code 10.1 There are no owners of special rights or holders of titles other than those representing the registered issued share capital in the Transferor Company, therefore no special share rights are to be conferred in the Transferee Company or issued as a result of this Merger. 11. Any special advantages granted to the experts who examine the draft terms of the cross-border merger or to members of the administrative, management, supervisory or controlling organs of the merging companies (in accordance with section 201ΙΒ(η) of Cap.113) 11.1 No special advantages shall be granted to any experts or to members of any administrative, management, supervisory or controlling organ and no expert report is required in accordance with section 201IE(5) of Cap Information on the procedures by which arrangements for the involvement of employees in the definition of their rights to participation in the company resulting from the cross-border merger are determined pursuant to section 201ΚΓ of Cap.113 (in accordance with section 201ΙΒ(ι) of Cap.113) and Article 333k of Book 2 of the Netherlands Civil Code 12.1 The Transferor Company and the Transferee Company have no employees, hence no Works Council has been instituted and the provisions of the mentioned sections are not applicable. 13. Merger Report of the board of directors of the Transferor Company and the board of directors of the Transferee Company 13.1 The Board of Directors of the Transferor Company and the Board of Directors of the Transferee Company will draw up a Merger Report, pursuant to Article 7 of the Directive, Article 313 of Book 2 of the Netherlands Civil Code of the Dutch Laws and Section 201ΙΔ of Cap. 113, in relation to the Merger, inter alia, explaining and justifying the Merger from a legal and economic perspective.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ The Merger Report will be kept available to the shareholders and creditors of the Cross-Border Merger Companies at their registered offices/addresses as of the registration of the Merger Plan in the trade registers of the home countries of the Cross-Border Merger Companies until the Legal Effective Date of the Merger. 14. Composition Board of Directors and the Supervisory Board of the Transferee Company 14.1 After completion of the Merger the Board of Directors of the Transferee Company shall remain unchanged and consisting of: - Yuriy Ryzhenkov (born at Donetsk, Ukraine on 8 August 1976), Director A; and - ITPS (Netherlands) B.V., Director B After completion of the Merger the Supervisory Board of the Transferee Company shall remain unchanged and consisting of: - Amir Aisautov, Chairman, A-Member; - Damir Akhmetov, A-Member; - Christiaan Michiel Norval, A-Member; - Stewart Ian Pettifor, A-Member; - Oleg Popov, A-Member; - Yaroslav Simonov, A-Member; - Igor Syry, A-Member; - Alexey Pertin, Deputy Chairman, B-Member; - Gregory Mason, B-Member; - Gerhart Frank Rieger, B-Member. 15. Approval of the Cross-Border Merger Plan 15.1 Τhe Cross-Border Merger Plan will be presented before the Board of Directors of the Cross-Border Merger Companies and the Supervisory Board of the Transferee Company for their approval. 16. Completion of the Cross-Border Merger 16.1 Completion of the Merger is conditional upon the following requirements being satisfied: (i) pursuant to Article 317 of Book 2 of the Netherlands Civil Code, the General Meeting of the Transferee Company having approved the Cross-Border Merger Plan and the implementation of the Merger. (ii) pursuant to section 201IZ of Cap 113, an order having been made in the District Court of Nicosia (the premerger certificate), that the Transferor Company has completed properly the pre-merger acts and formalities; (iii) the Transferee Company has completed properly the pre-merger acts and formalities. 17. Filing of merger documents 17.1 This Merger Proposal of the Boards of Directors as well as Annex 1 hereto and the other documents as required by law shall be filed at the office of the Commercial Register of the Chamber of Commerce in the Netherlands and the Department of Registrar of Companies and Official Receiver of Cyprus. These documents, together with the Merger Report shall be deposited at the registered offices of the Companies. Notice thereof for the Netherlands shall be published in "Trouw", a national daily newspaper, and the Dutch national gazette ('Staatscourant') and in Cyprus, in the Official Gazette of Cyprus, stating in as far as necessary the Commercial Registers and registered offices of the Companies at which these documents will be filed. 18. Provisions 18.1 The Cross-Border Merger Companies will comply with the requirements of Cap. 113 and the Dutch Laws as appropriate, relating to the depositing, filing and publication of any documents. MetalUkr Holding Limited By: Yuriy Ryzhenkov By: Emilios Kallenos Title: Director Title: Director Date: 2014 Date: 2014 By: Michalakis Hadjimichael Title: Director Date: 2014

10 4708 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Metinvest B.V. By: Yuriy Ryzhenkov By: ITPS (Netherlands) B.V. Title: Director A Title: Director B By: John Willekes Macdonald Date: 2014 Date: 2014 By: Amir Aisautov By: Damir Akhmetov Title: Chairman, A-Member of Supervisory Board Title: A-Member of Supervisory Board Date: 2014 Date: 2014 By: Christiaan Michiel Norval By: Stewart Ian Pettifor Title: A-Member of Supervisory Board Title: A-Member of Supervisory Board Date: 2014 Date: 2014 By: Oleg Popov By: Yaroslav Simonov Title: A-Member of Supervisory Board Title: A-Member of Supervisory Board Date: 2014 Date: 2014 By: Igor Syry By: Alexey Pertin Title: A-Member of Supervisory Board Title: Deputy Chairman, B-Member of Supervisory Board Date: 2014 Date: 2014 By: Gregory Mason By: Gerhart Frank Rieger Title: B-Member of Supervisory Board Title: B-Member of Supervisory Board Date: 2014 Date: 2014

11 Αριθμός 4475 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 119 Η Εταιρεία Family Assurance Friendly Society Limited, που βρίσκεται στο West Street, Μπράιτον, East Sussex BN1 2RL, Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώνει ότι έχει υποβάλει αίτηση για επιβεβαίωση από την Prudential Regulation Authority, της Αγγλίας, για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της από ή στο πλαίσιο της πολιτικής του τμήματος POIS στην Foresters Friendly Society Limited, που βρίσκεται στο Foresters House, 29/33 Shirley Road, Southampton, SO15 3EW, Ηνωμένο Βασίλειο. Η μερική μεταφορά των δεσμεύσεων πρόκειται να λάβει χώρα στις ή γύρω στις 26 Σεπτεμβρίου «Family Investments» είναι η εμπορική επωνυμία του «Family Friendly Assurance Society Limited», η οποία είναι μια Incorporated Friendly Society (Ενσωματωμένη Φιλική Εταιρεία) (Αριθμός Μητρώου 939F) και είναι εξουσιοδοτημένη από την «Prudential Regulation Authority» και εποπτεύεται από την «Financial Conduct Authority» και την «Prudential Regulation Authority» (Αριθμός Μητρώου ). «Foresters Friendly Society» είναι η εμπορική επωνυμία της «The Ancient Order of Foresters Friendly Society Limited», η οποία είναι μια Incorporated Friendly Society (Αριθμός Μητρώου 511F) και είναι εξουσιοδοτημένη από την «Prudential Regulation Authority» και εποπτεύεται από την «Financial Conduct Authority» και την «Prudential Regulation Authority» (Αριθμός Μητρώου ). Αριθμός 4476 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Δημητρίου αγνώστου διεύθυνσης και διαμονής. Δηλοποιείται η κατάσχεση 1 (ενός) κινητού τηλεφώνου μάρκας SAMSUNG, μαύρου χρώματος, αγνώστου αριθμού ΙΜΕΙ, αγνώστου μοντέλου, με ραγισμένη οθόνη, το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι) / Επειδή: Ι. Το πιο πάνω αναφερόμενο κινητό παραδόθηκε στο Τελωνείου Λεμεσού στις 18/6/2014 από τον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας. ΙΙ. Το πιο πάνω κινητό παρέμεινε αζήτητο και μεταφέρθηκε στο χώρο φύλαξης τεκμηρίων του Κλάδου Διερευνήσεων του Τελωνείου Λεμεσού. ΙΙΙ. Το πιο πάνω κινητό κατασχέθηκε σαν υποκείμενο σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004. ΙV. Δεν κατέστη δυνατόν να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης στον Παναγιώτη Δημητρίου, επειδή δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε διεύθυνσή του. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λεμεσού αρ. 80/14. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Αν. Διευθυντής Τελωνείων. Αριθμός 4477 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με την εταιρεία KALOXE MERCHANTS LTD αγνώστου διεύθυνσης. Δηλοποιείται η κατάσχεση 34 (τριάντα τεσσάρων) κιβωτίων με γυναικείες τσάντες, 8 (οκτώ) κιβωτίων με βαλίτσες ταξιδίου και 1 (ενός) κιβωτίου με πορτοφόλια, τα οποία υπόκεινται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004. Επειδή: Ι. Τα πιο πάνω αναφερόμενα εμπορεύματα ήταν μέρος του φορτίου του εμπορευματοκιβώτιου BSIU233550/4, το οποίο αφίχθηκε στο λιμάνι Λεμεσού στις 23 Ιουλίου 2013 από τον Πειραιά. ΙΙ. Το πιο πάνω εμπορευματοκιβώτιο παρέμεινε αζήτητο και μεταφέρθηκε στη Αποθήκη Δημοσίου σαν υπερήμερο εμπόρευμα. ΙΙΙ. Τα πιο πάνω εμπορεύματα ήταν επιπλέον των δηλωθέντων και κατασχεθήκαν σαν υποκείμενα σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004. ΙV. Δεν κατέστη δυνατόν να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης στην εταιρεία KALOXE MERCHANTS LTD, επειδή δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε διεύθυνσή της. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λεμεσού αρ. 197/13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Αν. Διευθυντής Τελωνείων.

12 4710 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4478 Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης Εναντίον των πιο κάτω Εταιρειών εκδόθηκε Διάταγμα Εκκαθάρισης και ο Επίσημος Παραλήπτης διορίστηκε Προσωρινός Ειδοποιούνται όλοι οι χρεώστες των πιο κάτω Εταιρειών να διευθετήσουν τους λογαριασμούς τους απευθείας με το Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Επίσης όλοι οι πιστωτές παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη στη διεύθυνση Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Αριθμός Φακέλου Αρ. Αίτησης Δικαστήριο Όνομα Εταιρείας Αρ. Εγγραφής (Η.Ε.) Ημερομηνία Καταχώρησης Αίτησης Ημερ. Διατάγματος Εκκαθάρισης Ε /13-Λ/κα TOP MIX CONCRETE LTD Ε /14-Λ/σός SKYCORE GROUP LTD Ε /13-Λ/σία CONSTANTRIA DEVELOPERS LTD Ε /13-Λ/σία C. ZANNETTOU (DO IT ALL) LTD Ε3497 7/14-Α/στος G.M.P. MIRROR HOMES LTD Ε /14-Πάφος NEOFYTOS MICHAELIDES INFORMATION CO LTD Ε /14-Πάφος MUMBAI BRASSERIES INDIAN RESTAURANT LTD Ε /14 -Λ/σός RIALAN TRAVEL LIMITED Ε /13-Α/στος LANE HOMES LIMITED E /14-Λ/σός PA.NI (FURNITURE & TRADING) CO LTD Ε3503 E /12-Λ/σία MICHALIS K. LOIZOU CONSTRUCTIONS & RENOVATIONS LTD /13-Λ/σία VELUTO TRADING LTD Ημερομηνία: 18 Σεπτεμβρίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4479 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 Ειδοποίηση Διατάγματος Απαλλαγής Εκκαθαριστή Για τις πιο κάτω εταιρείες εκδόθηκε Διάταγμα Απαλλαγής Επίσημου Παραλήπτη ως Εκκαθαριστή της περιουσίας τους. Αριθμός Φακέλου Αρ. Αίτησης/ Δικαστήριο Όνομα Εταιρείας Αρ. Εγγραφής (Η.Ε.) Ημερ. Διατάγματος Απαλλαγής Εκκαθαριστή Ε /99-Λ/σία NORRIS M. ORATE GAMES LTD Ε /99-Πάφος ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ E /00-Πάφος MARIAN CARPENTRY LIMITED E /01-Λ/σός PANMETRIX LIMITED E /01-Λ/σός C.G. CHIC BODY SLIMMING CENTRE LIMITED Ε /01-Λ/σός ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ Ε /01-Λ/σός Χ & Μ & ΥΙΟΙ ΕΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΛΤΔ E /01-Λ/σός SAVVAS A. SAVVA ENTERPRISES LTD E /01-Λ/σός DINERITE CO LIMITED E /01-Λ/σός FRONTIS TRADING ENTERPRISES LTD E /01-Λ/σός ACRYTEXO MANUFACTURERS CO LTD E /01-Λ/σός N.K. GEORGALLIS FASHION LTD E /01-Λ/σός M.G. NIKOLAOU BAKERIES LTD

14 4712 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός Φακέλου Αρ. Αίτησης/ Δικαστήριο Όνομα Εταιρείας Αρ. Εγγραφής (Η.Ε.) Ημερ. Διατάγματος Απαλλαγής Εκκαθαριστή Ε /01-Λ/σός ΛΕΥΚΗΣ ΕΣΤΕΪΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Ε /01-Λ/σός ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ E /01-Λ/σός PANAYI ISAIAS CONSTRUCTIONS LTD E /01-Λ/σός C.J. & P. PLASTERS CO LTD E /01-Λ/σός DIONYSOS BROS LEATHERS CO LTD E /01-Λ/σός ΠΙΤΣΑΡΙΑ FAME LIMITED E /01-Λ/σός CYAUST ENTERPRISES LTD Ε /01-Λ/σός ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ E /01-Λ/σός A.G. & G.T. RESTAURANTS LIMITED E /01-Λ/σός WATAR GUTS MANUFACTURING LIMITED E /01-Λ/σός WELFIT SERVICES LIMITED Ε /01-Λ/σός Μ. ΓΛΥΚΗΣ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΛΤΔ E /99-Πάφος S. LAZAROU FURNISHINGS LIMITED Ημερομηνία: 18 Σεπτεμβρίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίσημος Παραλήπτης. Αριθμός 4480 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ TASSOS G. ANASTASIOU DEVELOPMENTS LTD Στις 12/9/2014, με βάση τις πρόνοιες Ομολόγων Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης, που εκδόθηκαν από την πιο πάνω εταιρεία, με ημερομηνία 13/5/2008 και 12/7/2010, αντίστοιχα, η εταιρεία TASSOS G. ANASTASIOU DEVELOPMENTS LTD, έχει τεθεί υπό Διαχείριση και έχω διοριστεί Παραλήπτης και Διαχειριστής αυτής. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής, ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μου, να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μου, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 232, Apollo Court, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Τ.Θ , 3820 Λεμεσός, τηλέφωνο , επισυνάπτοντας συμβόλαια, έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές με την εταιρεία, ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της ιδίας, για τους σκοπούς της διαχείρισης. Επίσης χρεώστες της εταιρείας, καλούνται όπως προβαίνουν σε εξόφληση των υποχρεώσεών τους απευθείας στον Παραλήπτη και Διαχειριστή, στην πιο πάνω διεύθυνση. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Παραλήπτης και Διαχειριστής TASSOS G. ANASTASIOU DEVELOPMENTS LTD.

15 Αριθμός 4481 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ G. ANASTASIOU & SONS LTD Στις 12/9/2014, με βάση τις πρόνοιες Ομολόγων Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης, που εκδόθηκαν από την πιο πάνω εταιρεία, με ημερομηνία 12/7/2010 και 21/9/2012, αντίστοιχα, η εταιρεία G. ANASTASIOU & SONS LTD, έχει τεθεί υπό Διαχείριση και έχω διοριστεί Παραλήπτης και Διαχειριστής αυτής. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής, ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μου, να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μου, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 232, Apollo Court, 4 ος όροφος, Γραφείο 402, Τ.Θ , 3820 Λεμεσός, τηλέφωνο , επισυνάπτοντας συμβόλαια, έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές με την εταιρεία, ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της ιδίας, για τους σκοπούς της διαχείρισης. Επίσης χρεώστες της εταιρείας, καλούνται όπως προβαίνουν σε εξόφληση των υποχρεώσεών τους απευθείας στον Παραλήπτη και Διαχειριστή, στην πιο πάνω διεύθυνση. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Παραλήπτης και Διαχειριστής G. ANASTASIOU & SONS LTD. Αριθμός 4482 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία EPINEFELOS LIMITED. και Αρ. Αίτησης 569/2014. Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 16/10/2014 και ώρα 9.00 π.μ. για την ακρόαση αίτησης της Εταιρείας EPINEFELOS LIMITED διά της οποίας αιτείται ως ακολούθως:- (α) Όπως εγκριθεί από το Σεβαστό Δικαστήριο το Ειδικό Ψήφισμα ημερομηνίας 4/7/2014 το οποίο λήφθηκε με ειδική απόφαση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας για μείωση του Εκδοθέντος Κεφαλαίου (Issued Share Capital) αντίγραφο του οποίου θα επισυναφθεί και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αιτούμενου διατάγματος. (β) Όπως εγκριθεί από το Σεβαστό Δικαστήριο το ακόλουθο πρακτικό: (1) «Όπως το Εκδοθέν Κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από ΕΥΡΩ ,00 διαιρεμένο σε μετοχές από ΕΥΡΩ 1.000,00 η καθεμιά σε ΕΥΡΩ 1.000,00 διαιρεμένο σε 1 μετοχή ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.000,00. (2) Όπως το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ,00 το οποίο αντιπροσωπεύει τη μείωση του κεφαλαίου επιστραφεί στο μόνο μέλος της Εταιρείας σε μετρητά». (γ) Έκδοση Διατάγματος για την κατάθεση και εγγραφή του Διατάγματος με τον Έφορο Εταιρειών εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του εν λόγω διατάγματος. (δ) Έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος το οποίο το Σεβαστό Δικαστήριο θεωρεί ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις. Η αίτηση βασίζεται στα άρθρα 57, 64(1) και (2), 65, 66 και 67 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και στους περί Εταιρειών Κανονισμούς Δ.5(α) και Δ8. Η παρούσα αίτηση έγινε από τους Δικηγόρους της Αιτήτριας Εταιρείας, Δρ Κ. Χρυσοστομίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Διεύθυνση Επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο των Δρ Κ. Χρυσοστομίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., οδός Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία, Θυρ. Δικ. 104, τηλ Τα γεγονότα επί των οποίων βασίζεται η παρούσα αίτηση εκτίθενται στην επισυνημμένη στην αίτηση ένορκη δήλωση της κας Ευδοκίας Θεοχαρίδου, από τη Λευκωσία. Καταχωρήθηκε την 24/7/2014 Ορίσθηκε την 16/10/2014 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Δρ Κ. Χρυσοστομίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Προς: Έφορο Εταιρειών Λευκωσία

16 4714 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4483 Eπαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία PROTEAS PRODUCTIONS & MEDIA LTD, από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρείων Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 211, 212, 213, 220 και 227, και και Αρ. Αίτησης 662/13. Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT (Cyprus) Ltd, από τη Λευκωσία για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT (Cyprus) Ltd από τη Λευκωσία, καταχώρισαν στις 23/9/2013 μέσω των δικηγόρων Γλαύκος Ν. Ραφαήλ & Σία Δ.Ε.Π.Ε. από τη Λευκωσία, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για οδηγίες στις 29/10/2014 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον κ. Μιχάλη Ραφαήλ, Δικηγόρο, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΓΛΑΥΚΟΣ Ν. ΡΑΦΑΗΛ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόρο αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά τη δικάσιμο της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στο Δικηγορικό Γραφείο Γλαύκος Ν. Ραφαήλ & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Ομήρου 20, 1097 Λευκωσία, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή να ταχυδρομηθεί και αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους Γλαύκος Ν. Ραφαήλ & Σία Δ.Ε.Π.Ε., όχι πιο αργά από τη 1 μ.μ. της 27 ης Οκτωβρίου Αριθμός 4484 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την εταιρεία DEPANNEUR HOLDINGS LIMITED (HE ), από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αρ. Αιτήσεως 530/2014. Αναφορικά με την αίτηση της DEPANNEUR HOLDINGS LIMITED από τη Λευκωσία για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι DEPANNEUR HOLDINGS LIMITED, από τη Λευκωσία καταχώρισαν στις 2 Ιουλίου 2014 μέσω των Δικηγόρων Νάσος Α. Κυριακίδης & Συνεταίροι ΔΕΠΕ στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτούνται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της εταιρείας τους από το Δικαστήριο. Δίδεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 4 Νοεμβρίου 2014 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους κ.κ. Νάσος Α. Κυριακίδης & Συνεταίροι ΔΕΠΕ, Δικηγόρους, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΝΑΣΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΕΠΕ, Δικηγόροι αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανισθεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους κ.κ. Νάσος Α. Κυριακίδης & Συνεταίροι ΔΕΠΕ, Δικηγόρους αιτητών, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 67, KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, 4003 Λεμεσός, γραπτή ειδοποίηση για τη πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραλειφθεί από τους κ.κ. Νάσος Α. Κυριακίδης & Συνεταίροι ΔΕΠΕ, όχι πιο αργά από τη 1μ.μ. της 3 ης Νοεμβρίου 2014.