ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ"

Transcript

1 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ Η Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ( ΡΚ, radionuclide angiography η equilibrium radionuclide ventriculography η gated blood pool imaging) αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1970 και έκτοτε παραμένει σε κλινική εφαρμογή για την εκτίμηση της τμηματικής και συνολικής λειτουργικότητας κυρίως της αριστεράς αλλά και της δεξιάς κοιλίας καρδιάς. Κατά την τεχνική αυτή το ηλεκτρικαρδιογραφικό σήμα παρεμβαίνει στη διαδικασία απεικόνισης ως μηχανισμός διεγέρσεως και ελέγχου της χρονικής συνέχειας της συλλογής των πληροφοριών κάθε καρδιακού κύκλου του εξεταζομένου ασθενούς. Το διάστημα R-R του ΗΚΓ χωρίζεται σε ίσα τμήματα, με βάση το χρόνο και τη κορυφή του πρώτου R. Δεδομένα από αντίστοιχα τμήματα, πολλών καρδιακών κύκλων αθροίζονται και παράγουν μία συνολική εικόνα. Τελικά, σε καθένα από τα παραπάνω τμήματα αντιστοιχεί και μια εικόνα (σχ.1). Όταν αναλυθουν οι κρούσεις των παραπάνω διαδοχικών τμημάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος της αριστερής κοιλίας, σχηματίζεται μία καμπύλη πού ονομάζεται καμπύλη ογκου της αριστερής κοιλιας (σχ. 2). Το ραδιοφάρμακο πού χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της ΡΚ είναι το τεχνήτιο 99m με το οποίο επισημαίνονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια του ασθενούς in vivo, in vitro η in vivtro. Με την ίn νiνο τεχνική χορηγείται αρχικά 2,5 mgr stαnnουs pyrοphοsphαte ενδοφλέβια και μετά από και από άλλη φλέβα χορηγείται mcί Tc-99m, λεπτά αργότερα. Η σύνδεση του Tc-99m με την σφαιρίνη των ΕΑ είναι ταχεία και πλήρης κατά 90%. Με την in vitro τεχνική η σήμανση γίνεται έξω από τον ασθενή και με τον τρόπο αυτό ελαττώνουν το Tc 99m από την 7 στοιβάδα σε χαμηλότερη και έτσι πετυχαίνουν τη σύνδεσή του με την β-αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης. Η προσθήκη του Ρertechnetαte διευκολύνει τη διαπερατότητα του από την κυτταρική μεμβράνη. Με την in νίνtrο τεχνική χορηγείται αρχικά 500 μgr stαnnουs pyrοphοsphαte. Μετά από 15 λεπτά 8 ml του αίματος ασθενούς ηπαρινισμένο, έχοντας επωασθεί στα ιόντα stαnnουs pyrοphοsphαte, φυγοκεντρείται και το λεύκωμα του ορού αφαιρείται. Προστίθεται 20 mcί Tc-99m και τοποθετείται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο. Αφού επωασθεί σε θερμοκρασία δωματίου επί 15 λεπτά ενίεται ενδοφλέβια. Οι συνήθεις προβολές από τις οποίες λαμβάνονται εικόνες είναι η πρόσθια 10 η πρόσθια λοξή αριστερά από την οποία εξάγεται το κλάσμα εξώθησης λόγω του καλού διαχωρισμού αριστερής και δεξιάς κοιλίας και τέλος η αριστερή πλαγία (Εικόνα1) Επειδή οι κρούσεις πού ανιχνεύονται εξωτερικά είναι ανάλογες του ενδοαγγειακού όγκου, μέτρηση της αλλαγής των κρούσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της αλλαγής του όγκου του αίματος της κοιλότητας και με τον γνωστό τύπο ΚΕ= Τελοδιαστολικός όγκος-τελοσυστολικός όγκο χ κρούσεις του περιβάλλοντος χ100 Τελοδιαστολικός όγκος χ κρούσεις περιβάλλοντος

2 Εξάγεται το συνολικό αλλά και περιοχικό κλάσμα εξώθησης της αριστερής και δεξιάς κοιλιάς. Τιμές πάνω από 50% θεωρούνται φυσιολογικές. Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας είναι η αυτόματη μέθοδος καθορισμού του περιγράμματος της αρ. κοιλίας με ειδικά φυσικά προγράμματα, χρησιμοποιωντας την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο, με πολύ καλή συσχέτιση με τη προηγούμενη μέθοδο. (Εικόνα 2) Η εκτίμηση της τμηματικής λειτουργικότητας γίνεται με την μελέτη της συστολικής πάχυνσης και της κινητικότητας των τοιχωμάτων των κοιλιών στην οθόνη του υπολογιστή με την αιματική δεξαμενή σε συνεχή κίνηση. Τα διάφορα τμήματα της καρδιάς αντιπροσωπεύονται όπως και στην κλασσική κοιλιογραφία αντίθεσης του καρδιακού καθετηριασμού. Κοιλιογραφία πρώτnς διόδου (first Ραss) Χρησιμοποιεί την ταχεία λήψη εικόνων όπου στο ένα πλαίσιο εικόνας αποτυπώνεται ένας συγκεκριμένος όγκος Tc-99m καθώς προωθείται δια μέσου του φλεβικού συστήματος στον δεξιό κόλπο, δεξιά κοιλία, πνευμονική αρτηρία, πνεύμονες, αριστερό κόλπο, αριστερή κοιλία και αορτή. Επειδή ο ρυθμός επιλογής των εικόνων είναι βραχύς σχετιζόμενος με το διάστημα είναι δυνατή η συνεχής συλλογή εικόνων στη διάρκεια πολλών καρδιακών κύκλων καθώς το ραδιοφάρμακο κινείται από τις δεξιές στις αριστερές καρδιακές κοιλότnτες. Προσδιορίζοντας τη μεταβολή της ακτινοβολίας σε σχέση με το χρόνο την καμπύλη χρόνου-κρούσεων εξάγεται το κλάσμα εξώθησης και άλλοι δείκτες της αριστερής και της δεξιάς κοιλίας. Είναι δυνατή επίσης η μέτρηση όγκων τελοδιαστολικός τελοσυστολικός και ο έλεγχος της κινnτικότητας των τοιχωμάτων. Επίσης είναι η καλύτερη τεχνική για τnν διερεύνηση και ποσοτικοποίηση διαφυγών (Shυnt) μεταξύ καρδιακών κοιλοτήτων και τον έλεγχο της δεξιάς καρδιακής λειτουργίας. Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία κόπωσης Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία λαμβάνεται και σε κόπωση σε LΑΟ 45 0 με τον άρρωστο να υποβάλλεται σε κόπωση σε κατακεκλιμένη θέση με εργομετρικό ποδήλατο. Εκτός από τις παραπάνω παραμέτρους ειδικά προγράμματα παρέχουν εκτίμηση της χρονικής αλληλουχίας συσπάσεων τοιχωμάτων των διαφόρων κοιλοτήτων και του πλάτους σύσπασης ( ανάλυση φάσεως και πλάτους) με την οποία ελέγχονται ασθενείς με διαταραχές αγωγιμότητας ή περιοχές με παράδοξη κινητικότητα ( ανεύρυσμα). Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ισορροπίας χρησιμοποιείται ευρύτερα διότι παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα : 1. Πολλαπλές μελέτες είναι εφικτές με μία μόνο δόσn 2.Ανάλυση της τμηματικής κινητικότητας γίνεται από πολλές προβολές 3. Διαδοχικά δεδομένα από διάφορες καταστάσεις του ασθενούς (ηρεμία, κόπωση, φαρμακολογικές παρεμβάσεις μπορούν να ληφθούν 4. Αξιοπιστία της στατιστικής του βαθμού της υψηλής συγκέντρωσης κρούσεων με την κοιλιογραφία ισορροπίας υπερέχει της πρώτnς διόδου

3 Τομογραφική κοιλιογραφία(gated SPECT) Πρόοδο επίσης στη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας αποτέλεσε η χρήση των συμπλόκων του Τεχνήτιου σε συνδυασμό με την τεχνική της τομογραφικής απεικόνισης. Η μέθοδος αυτή περιγράφτηκε για πρώτn φορά από τους Gίll και συν. και προσφέρει πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής μεθόδου διότι: α) όλα τα τμήματα του συστελλόμενου μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας μπορούν να μελετηθούν και να συγκριθούν με το στεφανιαίο αγγείο που κατά τεκμήριο είναι υπεύθυνο της τμηματικής κατανομής β) είναι δυνατή η τρισδιάστατη ανακατασκευή της αριστερής κοιλίας μετά από υπολογιστική επεξεργασία που επιτρέπει την μελέτη της κινητικότητας ολόκληρης της κοιλότητας στον χώρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται κλινικές μελέτες για τη διαδοχική απεικόνιση με τομογραφική κοιλιογραφία και τομογραφική μελέτη αιμάτωσης σε μια συνεδρία με μία μόνη χορήγηση του φαρμάκου. Η δική μας εμπειρία σε μια επιλεγμένη ομάδα χρησιμοποιώντας Tετροφοσμίνn έδειξε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η αρχή της στηρίζεται στην κατανομή των δεδομένων των κρούσεων που συλλέγονται από την κάθε προβολή της καρδιάς, μεταξύ 8 ισόχρονων διαστημάτων που διαιρείται ο καρδιακός κύκλος με βάσει το έπαρμα R του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Το σύνολο των δεδομένων που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή του καρδιακού κύκλου συλλέγονται σε ξεχωριστά πλαίσια εικόνων ( frames) για κάθε μία από τις 64 προβολές της καρδιάς που λαμβάνονται από την γ-camera κατά την περιστροφή της κατά πέριξ του σώματος (στάση και λήψη εικόνος ανά 3 0, διάρκειας 30s/στάση). Τo πλαίσιο εικόνας κάθε προβολής ανασυντίθεται σε τρόπο ώστε να αποτελούν ξεχωριστές ολοκληρωμένες τομογραφικές μελέτες. Με το Gated SPECT πέραν των πληροφοριών της αιμάτωσης του μυοκαρδίου είναι δυνατή η εκτίμηση της κινητικότητας και της συστολικής πάχυνσης των τοιχωμάτων. (Εικόνα 3) Εκτός των παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών παραμέτρων της λειτουργικότητας της αρ. κοιλίας στις οποίες περιλαμβάνονται οι όγκοι και το κλάσμα εξώθησης. Από τις προβολές κατά τον οριζόντιο και κάθετο επιμήκη άξονα της καρδιάς και από τις τομές της μεγίστης διαμέτρου της κοιλότητας της αρ. κοιλίας αποτυπώνονται αυτόματα ή από τον χειριστή τα όρια του ενδοκαρδίου κατά την τελοδιαστολή και την τελοσυστολή. Από την ιχνογράφηση λαμβάνονται μέσω του προγράμματος οι οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις της κοιλότητας από την κορυφή έως την βάση. Μετά την αυτόματη διόρθωσή τους από το πρόγραμμα για σκεδασμό και διακριτικότητα στον χώρο λαμβάνονται ο τελοδιαστολικός και ο τελοσυστολικός όγκος εκ των οποίων προκύπτει και το κλάσμα εξώθησης. Τεχνικά τούτο μπορεί να επιτευχθεί είτε με την μέθοδο Gated-SPECΤ είτε με την μέθοδο της κοιλιογραφίας πρώτης διόδου.

4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ SPECT 1. Κινητικότητα και συστολική πάχυνση τοιχωμάτων Η κινητικότητα των τοιχωμάτων ελέγχεται με την προς τα έσω διαδρομή του ενδοκαρδίου με ποιοτική ανάλυση. Η συστολική πάχυνση των τοιχωμάτων που μετράται από την πάχυνση του τοιχώματος κατά την συστολή όπως γίνεται με την περίπτωση του τοιχώματος, διότι η διάκριση του τοιχώματος δεν είναι όλες τις φορές εφικτή με το SPECT. Αντ αυτού μετράται η ένταση της φωτεινότητας-αύξηση των κρούσεων-ως δείκτης συστολικής πάχυνσης. Στηρίζεται στην αρχή του ότι το SPECT εμφανίζει περιορισμένη διακριτική ικανότητα στο χώρο και η φωτεινότητα ενός αντικειμένου είναι ανάλογη του μεγέθους του. Έτσι η μεταβολή του μεγέθους ενός αντικειμένου (τοίχωμα μυοκαρδίου) επιφέρει μεταβολή στη συγκέντρωση της ραδιενέργειας όταν το μέγεθος του αντικειμένου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το διπλάσιο της διακριτικής ικανότητας της γ-camera (~1cm). 2. Κλάσμα εξώθησης Η εξαγωγή του κλάσματος εξώθησης βασίζεται σε σύγχρονα εμπειρικά προγράμματα λογισμού που εξάγουν με αιτιατό τρόπο τη τιμή του κλάσματος εξώθησης. Τέτοια προγράμματα είναι το QGS του Guido Germano και το CSMC Los Angeles. Με το δεύτερο καθορίζονται οι τιμές VLA & HLA με τις μέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις και ορίζονται δύο ελλειψοειδή. Αυτό με το μεγαλύτερο όγκο αντιστοιχεί στην τελοδιαστολή και αυτό με τον ελάχιστο στη τελοσυστολή. Όγκοι υπολογίζονται με την περιγραφή περιοχής ενδιαφέροντος στο εσωτερικό των δύο ελλειψοειδών και το Κ.Ε. εξάγεται από τη σχέση Κρούσεις Τ.Δ. Κρούσεις Τ.Σ. x 100 Κρούσεις Τελοδιαστολής Με τη QGS μέθοδο το Κ.Ε. υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο αλγόριθμο ο οποίος λειτουργεί σε τρισδιάστατη εικόνα και χρησιμοποιεί τις διαστολικές και συστολικές εικόνες του βραχέως άξονα. Υπολογίζει και αποτυπώνει το περίγραμμα του ενδοκαρδίου και του επικαρδίου, μετρά τους όγκους και τελικά εξάγει το Κ.Ε. (Εικόνα 4) 3. Παροδική εξ ισχαιμίας διάταση της Αρ. κοιλίας (TID) Αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αναγνώριση της βαρύτητας και της έντασης της στεφανιαίας νόσου. Τα αναφερθέντα πλήρως αυτοματοποιημένα προγράμματα ποσοτικής ανάλυσης μπορούν να εφαρμοσθούν και στις εικόνες αιμάτωσης και να εξαγάγουν όγκους εκ των οποίων μπορεί να υπολογισθεί ο βαθμός της παροδικής ισχαιμικής διάτασης. Οι Mazzanti και συν. JACC 96 έχουν καταλήξει ότι η μέθοδος είναι μετρίως ευαίσθητη αλλά έχει υψηλή ειδικότητα για την αναγνώριση ασθενών με σοβαρή και εκτεταμένη στεφανιαία νόσο.

5 4. Προστιθέμενη αξία επί της ευαισθησίας Το g-spect συχνά χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν σταθερά ελλείμματα σε περιοχές που δημιουργούν artifacts (π.χ. από το ημιδιάφραγμα ή το στήθος) είναι πράγματι artifacts ή πραγματικά ελλείμματα. Εάν είναι ψευδή τότε στην μελέτη λειτουργικότητας η κινητικότητα παραμένει φυσιολογική, εάν όμως και η κινητικότητα παρουσιάζεται επηρεασμένη τότε εκ του ασφαλούς μπορεί να αποδοθεί σε παθολογικό εύρημα. 5. Διαστρωμάτωση επικινδυνότητας Με την δυνατότητα εξαγωγής του κλάσματος εξώθησης από μια μελέτη αιμάτωσης παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του g-spect σε μια σειρά παθήσεων όπου η δυσλειτουργία της Αρ. κοιλίας συνυπάρχει ή προέχει των ελλειμμάτων αιμάτωσης. Όπως: α. Παθήσεις των μικρών αγγείων (διαβητικός ή νόσος κολλαγόνου) όπου προκαλείται μείωση της λειτουργικότητας χωρίς νά πάσχουν τα μεγάλα επικάρδια αγγεία. β. Σε μυοκαρδιοπάθεια (υπερτασικοί-νεφροπαθείς-εκ φαρμάκων) που παραπέμπονται για διερεύνηση προκαρδίου άλγους. γ. Σε ασθενείς με πολλαπλά ελλείμματα εάν προκαλούν έκπτωση της λειτουργικότητας της Αρ. κοιλίας. δ. Εκτίμηση βιωσιμότητας επί παρουσίας μετρίου προς σοβαρού βαθμού ελλειμμάτων στιες εικόνες μετά κόπωση το g-spect στην μελέτη λειτουργικότητας μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη κινητικότητας και εκ τούτου την παρουσία την παρουσία βιώσιμου ιστού. Σε περιπτώσεις όμως σοβαρού βαθμού ελλειμμάτων μπορεί να είναι δύσκολος η διάκριση της ύπαρξης ή μη κινητικότητας, θα πρέπει να εκτελείται και η μελέτη ηρεμίας έτσι ώστε να διαφοροδιαγνώσκεται η απουσία κινητικότητας από ουλώδη ιστό από αυτή που οφείλεται σε λαθροβιούν μυοκάρδιο. 6. Κοιλιογραφία πρώτης διόδου μετά κόπωση Όταν εξακολουθεί παρά τα αποτελέσματα του g-spect να παραμένει ενδιάμεση πιθανότητα στην διάγνωση και στην πρόγνωση τότε εφαρμόζεται και η κοιλιογραφία πρώτης διόδου. Αμέσως πριν την διακοπή της κόπωσης (με ποδήλατο σε κατακεκλιμένη θέση η μετά χορήγηση Ντομπουταμίνης) χορηγείται το ρ/φ και λαμβάνονται με το ειδικό πρόγραμμα εικόνες πρώτης διόδου απ όπου και εξάγονται συμπεράσματα για την κινητικότητα και το Κ.Ε. κατά την κόπωση σε αντίθεση με όσα εξάγονται με το σύνηθες g-spect που αποτελούν μετρήσεις ηρεμίας. Απαιτείται κατευθυντήρας Low energy high resolution, έγχυση σε κεντρική φλέβα και κατάλληλο λογισμικό.

6 Περιπατητική ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία Τελευταία μεγάλn έμφαση δίνεται στα παροδικά σιωπηρά ισχαιμικά επεισόδια που επισυμβαίνουν στην διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων του 24ώρου, διότι εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τα συμπτωματικά και διότι είναι προγνωστικά ενός αυξημένου κινδύνου για μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάματα όπως στηθάγχη και το έμφραγμα. Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία με τη συσκευή συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας (VΕST) Cαρίntec έχει τη δυνατότητα να καταγράφει παροδικά επεισόδια δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε συνδυασμό με συνεχή καταγραφή του ΗΚΓ και να τεκμnριώνει την ύπαρξη σιωπηρής ισχαιμίας. Με τον τρόπο αυτό σε σειρά ασθενών μας με στεφανιαία νόσο αποδείξαμε ότι 52% παρουσίαν συμπτωματικά επεισόδια ισχαιμίας σε συνήθεις δραστηριότητες, λήψη φαγητού, ούρηση,πνευματική καταπόνηση κτλ. Η συσκευή (nuclear VEST) (Εικόνα 5) αποτελείται από δύο ανιχνευτές ραδιοισοτοπικής δραστηριότητας που συγκρατούνται πάνω από την αριστερή κοιλία και τον πνεύμονα με πλαστική θήκη που μοιάζει με ανδρικό γιλέκο (VEST). Ο καρδιακός ανιχνευτής χρησιμοποιεί κρύσταλλο νατρίου-ιωδίου διαμέτρου 6,5mm με κατευθυντήρα παραλλήλων οπών για τη μεγιστοποίηση της ευαισθησίας. Ο πνευμονικός ανιχνευτής χρησιμοποιεί κρύσταλλο καδμίου τελλουρίου με επίπεδο κατευθυντήρα για την ελαχιστοποίηση του βάρους. Τα δεδομένα καταγράφονται σε τροποποιημένη συσκευή καταγραφής Holter με προσαρμοσμένο πλήκτρο σήμανσης συμβαμάτων, χρονόμετρο και κιτίο συσσωρευτών τοποθετημένα σε φερόμενη θήκη. Ο καρδιακός ανιχνευτής τοποθετείται στον ασθενή υπό άμεση επισκόπηση σε οθόνη γ-κάμερας έτσι ώστε να καλύπτει τα κάτω δύο τρίτα της αριστερής κοιλίας σε αριστερή πλάγια προβολή 40º. Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης οι εξεταζόμενοι φέρουν φορητή συσκευή συνεχούς καταγραφής των μεταβολών της αρτηριακή πίεσης και της καρδιακής συχνότητας, ενώ με την ενσωματωμένη στο VEST HΚΓ συσκευή καταγράφονται συνεχώς η απαγωγή ΙΙ και η τροποποιημένη V5. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και ανάλυση σε μικροϋπολογιστή και οι αιμοδυναμικές παράμετροι λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας (κλάσμα εξώθησης, τελοσυστολικός και τελοδιαστολικός όγκος, όγκος παλμού, καρδιακός δείκτης, βαθμός και χρόνος μέγιστης διαστολικής πλήρωσης), μαζί με τις ταυτόχρονες καταγραφές του ΗΚΓ και της αρτηριακής πίεσης εκτυπώνονται αριθμητικά και με τη μορφή γραφήματος. Ως δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας οριζόταν η πτώση του κλάσματος εξώθησης κατά >5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την τιμή ηρεμίας που διαρκούσε περισσότερο από 1 λεπτό.

7 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου ( ΡΕΤ) Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονιου διενεργείται με τη βοήθεια της συσκευής (ΡΕΤ-cαmerα) πού αποτελείται από ένα σύστημα από βήματα γύρω από το απεικονιζόμενο όργανο και λαμβάνει, επεξεργάζεται και παρέχει εικόνες με μηχανισμό όμοιο με το SΡECT. Για την απεικόνιση χρησιμοποιούνται βραχύβια ισότοπα (2-10min χρόνο ημιζωής), που εκπέμπουν ποζιτρόνια τα οποία μετά από αντίδραση εξαΰλωσης παράγουν υψηλής ενέργειας φωτόνια (511 kev) με αντίθετη κατεύθυνση. Η ικανότnτα του ΡΕΤ να ανιχνεύει δύο διαδοχικά παραγόμενα φωτόνια (cοίncidence detectiοn) προσδίδει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναγνώρισης και εντόπισης αληθών γεγονότων και την απόρριψη μεμονωμένων φωτονίων που προέρχονται από σκεδασμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον μη επηρεασμό τnς εικόνας από την των κρούσεων λόγω παρεμβολής ιόντων, μειονέκτημα που παρουσιάζει η SPECT εκτίμηση. Οι ιχνηθέτες της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων έχουν χρnσιμοποιηθεί για την εκτίμηση της τμηματική μυοκαρδιακής ροής (αιμάτωσης) του ελέγχου της μεταβολικής λειτουργίας της κατανάλωσης οξυγόνου και δραστηριότnτας των υποδοχέων και της λειτουργίας της κυτταρικής μεμβράνης. Βιωσιμότητα μυοκαρδίου Η σημαντικότερη προσφορά της μεθόδου στην Καρδιολογία είναι η ανίχνευση της βιωσιμότητας στο μυοκαρδίου. Η αναγνώριση περιοχών του μυοκαρδίου που αναλαμβάνουν μετά από οξεία (Stυnned myοcαrdίυm), ή παρατεταμένη ισχαιμία (Ηybernαting myοcαrdίυm) που εμφανίζουν έκπτωση της λειτουργικότητας αλλά διατήρηση της βιωσιμότητάς τους, βρίσκεται στις ημέρες μας σε ύψιστο κλινικό ενδιαφέρον. Και τούτο διότι η θεραπευτική επεμβατική τακτική που θα ακολουθηθεί έχει θέση μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις διάσωσης και διαφύλαξης της λειτουργικότητας. Ομοίως είναι δυνατόν να καθοριστούν οι περιοχές τμηματικής ασυνέργειας που θα αναλάβουν μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη η αγγειοπλαστική. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) επιτρέπει την αναίμακτη εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου με τη μελέτη του μεταβολισμού και της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Χρησιμοποιεί βραχύβια ισότοπα (Rb-82, Ν-13-αμμωνία) για τις μελέτες αιμάτωσης σε ηρεμία ή μετά χορήγηση Διπυριδαμόλης και F18 - ή C-11 φθοριοδεοξυγλυκόζη FDG για τις μελέτες του μεταβολισμού. Στο φυσιολογικό μυοκάρδιο η αιματική ροή και η κατανάλωση γλυκόζης πορεύονται παράλληλα, διότι και τα δύο εξαρτώνται από τις απαιτήσεις του βιώσιμου μυοκαρδίου. Σε ισχαιμικά τμήματα του μυοκαρδίου η αιματική ροή περιορίζεται και η οξείδωση των λιπαρών οξέων, που είναι η κυρία πηγή ενέργειας για την αναερόβια καύση, ελαττώνεται. Η υπολειμματική άρδευση των ιστών επιτρέπει την συνέχιση της αερόβιας ή αναερόβιας γλυκόλυσης και με τον τρόπο αυξάνει την χρησιμοποίηση γλυκόζης από το μυοκάρδιο σε αντίστροφη σχέση προς την περιορισμένη άρδευση αυτών των περιοχών αναντιστοιχία ευρημάτων αιμάτωσης μεταβολισμού γλυκόζης ομοιόμορφη μείωση. Σε αντίθεση νεκρωμένες περιοχές εμφανίζουν αντιστοιχία ευρημάτων- matching pattern. (Εικόνα 8)

8 Εκτός από τις μελέτες μεταβολισμού και ροής η ΡΕΤ χρησιμοποιήθηκε και για την μελέτη της έκτασης του εμφράγματος όπως επίσης και για τη μελέτη λειτουργικότητας (Εικόνα 6). Η μέθοδος παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τα νεκροτομικά ευρήματα και με την ενζυμική μέθοδο υπολογισμού της έκτασης του εμφράγματος. α) Στην εκτίμηση της βαρύτητας και της έκτασης της νόσου β) Στον επηρεασμό λήψης κλινικής απόφασης με σκοπό τον διαχωρισμό ασθενών που θα λάβουν την πιο κατάλληλη και οικονομικά σuμφερότερη θεραπευτική λύση. γ) Στην ρύθμιση της σχέσης κινδύνου/οφέλους από την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου. Κλινική εκτίμηση της λειτουργικότητας της καρδιάς με την ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία Η θέση της ραδιοισοτοπικής κοιλιογραφίας με Tc-99m στη διάγνωση ασθενών με στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες είναι δεδομένη. Εκτίμηση της λειτουργικότητας της καρδιάς στην ηρεμία Η μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής και της δεξιάς κοιλίας στην ηρεμία αποτελούν την κυριότερη ένδειξη της κοιλιογραφίας. Ιδιαίτερα για τους ασθενείς με δύσπνοια μπορεί να γίνει γρήγορος διαχωρισμός αν οφείλεται σε καρδιακή, πνευμονική ή άλλη πάθηση. Επίσnς ο προσδιορισμός του κλάσματος εξώθησης είναι απαραίτητος για την προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών. Επίσης η ύπαρξη συστολικής ή διαστολικής δυσλειτουργίας της αρ.κοιλίας και η αύξηση των διαστάσεων που μαρτυράει την συνύπαρξη ή παρουσία βαλβιδικής πάθησης συγκαταλέγονται στις ενδείξεις εφαρμογής. Εκτίμηση του συνολικού ισχαιμικού φορτίου (Total ischemic burden) Ειδικότερα για τους ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια η εκτίμηση της τμηματικής και σφαιρικής λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας τόσο στην ηρεμία όσο και κατά την κόπωση αποτελεί ευαίσθητο δείκτη εκτίμησης της βαρύτnτας και πρόγνωσης αυτών των ασθενών. Δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας μπορεί να συμβεί σε ασθενείς χωρίς να έχουν συμπτώματα είτε στη διάρκεια της κόπωσης είτε στις καθημερινές συνήθεις δραστηριότητες έτσι ώστε έχει καθιερωθεί πλέον διεθνώς ο όρος της ολικής ισχαιμικής επιβάρυνσης (Total ischemic burden) που εκφράζει το σύνολαo των συμπτωματικών και σιωπηρών ισχαιμικών επεισοδίων του 24ώρου. Στο κεφάλαιο της ολικής ισχαιμικής επιβάρυνσης η κλασσική ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία κόπωσης και η περιπατητική κοιλιογραφία με τη συσκευή Nuclear VEST, έχουν μεγάλη συμμετοχή στην εκτίμησή της. Διαστολική λειτουργία Για τη μελέτη της διαστολικής λειτουργίας της αρ.κοιλίας έχουν χρησιμοποιηθεί δείκτες ραδιοισοτοπικής κοιλιογραφίας όπως : 0 μέγιστος ρυθμός πλήρωσης (peαk fίllίng rαte PFR), χρόνος μέχρι τον μέγιστο ρυθμό πλήρωσnς (Time tο peαk fίllίng rαte TΡFR). Η εκτίμηση της διαστολικής λειτουργίας απέκτησε σημαντική αξία στην πρώιμη κλινική

9 αναγνώριση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας με φυσιολογική συστολική λειτουργία, όπως υπερτροφίας τnς αρ.κοιλίας, στεφανιαίας νόσου και περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας (Σχήμα 4). 1. Στεφανιαία Νόσος Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία βρήκε την ευρύτερη κλινική εφαρμογή της στην στεφανιαία νόσο. Η εκτίμηση του κλάσματος εξώθησης ηρεμίας αποτέλεσε τον κύριο προγνωστικό δείκτη επιβίωσης των ασθενών. Επίσης ο έλεγχος της κινητικότητας των τοιχωμάτων, η ανεύρεση ανευρύσματος και ο διαχωρισμός ψευδοανευρύσματος από το αληθές ανεύρυσμα ήταν η απόλυτη ένδειξη για την εφαρμογή της μεθόδου. Η διερεύνηση της ισχαιμίας με την κοιλιογραφία κόπωσnς έχει εφαρμοσθεί σε ασθενείς με υποψία στεφανιαίας νόσου. Η κόπωση διενεργείται σε καθιστή ή κατακεκλιμένη θέση με τον ασθενή κάτω από την γ-κάμερα. Στο μέγιστο της κόπωσης γίνεται η λήψη των εικόνων. Η φυσιολογική απόκριση στην κόπωση απαιτεί την αύξηση του κλάσματος εξώθησης ηρεμίας > 5%. Ασθενείς με στεφανιαία νόσο και παθολογική εφεδρεία λειτουργικότητας αρ.κοιλίας αδυνατούν να αυξήσουν το κλάσμα εξώθησης. Πτώση του κλάσματος εξώθησης >5% συνοδεύεται από πτωχή πρόγνωση. Η λειτουργική απόκριση στην κόπωση έχει χρnσιμοποιηθεί ακόμη και για τον έλεγχο της φαρμακευτικής θεραπεία της στεφανιαίας νόσου. Έχει βρεθεί ότι το κλάσμα εξώθησης ηρεμίας είναι χαμηλότερο του φυσιολογικού στο 96% των περιπτώσεων προσθίων διατοιχωματικών εμφραγμάτων και σε ποσοστό 60% στα κατώτερα. Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία είναι χρήσιμη τεχνική στην οξεία φάση του εμφράγματος. Στην ΜΕΠ, η εντός 1 λεπτού λήψη μίας αριστερής πρόσθιας λοξής προβολής με την τεχνική της πρώτnς διόδου με την κινητή τροχήλατη γ-cαmerα μπορεί να ανακαλύψει μεγάλη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και να επιβεβαιώνει την αιτία του καρδιογενούς shοck, ενώ δυσπραγία της δεξιάς κοιλίας με ικανοποιητική λειτουργικότητα της αριστερής θα στρέψει τον ιατρό στην διάγνωση της χαμηλής πίεσης πλήρωσης που πολύ συχνά διαλανθάνει για να επέμβει θεαματικά με την χορήγηση υγρών. Ο προσδιορισμός του κλάσματος εξώθησης εκτός της διαγνωστικής του αξίας χρησιμεύει και σαν δείκτης έκτασης του εμφράγματος συσχετιζόμενος καλά με την ενζυμική μέθοδο είναι δε χρήσιμος δείκτης για την πρόγνωσηn του πρωίμου μετεμφραγματικού σταδίου. Στο στάδιο αυτό η ελάττωση του κλάσματος εξώθησης της αριστεράς κοιλίας και οι σημαντικού βαθμού διαταραχές της κινnτικότητας των τοιχωμάτων συνοδεύονται από αύξηση της θνητότητας και θνησιμότητας στο 1 ο χρόνο. 2. Βαλβιδοπάθειες Η εκτίμηση ασθενών με βαλβιδοπάθεια με ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία έχει σκοπό την διαπίστωση της λειτουργικής καταστάσεως του Μυοκαρδίου. Ιδιαίτερα για την ανεπάρκεια της αορτής, η αύξηση των όγκων της αριστερής κοιλίας, η πτώση του κλάσματος εξώθησης >5% επί ηρεμίας και ο δείκτης παλινδρόμησης - τελοδιαστολικόςτελοσυστολικός όγκος αρ.κοιλίας /τελοδιαστολικός- τελοσυστολικός όγκος δεξιάς κοιλίας αποτελούν ισχυρές ενδείξεις χειρουργικής αντικατάστασης της βαλβίδας.

10 3. Μυοκαρδιοπάθειες Διατακτική προσδιορισμός των διαστάσεων και της λειτουργικότητας με την ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση της παθήσεως. Αν και η αμφικοιλιακή δυσλειτουργία είναι συχνή, η δυσλειτουργία της αρ.κοιλίας είναι πιο προχωρημένη. Στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης με Θάλλιο 201 απεικονίζεται ως ανομοιογενής πρόσληψη του ραδιοϊσοτόπου που δnμιουργεί σταθερά ελλείμματα. Υπερτροφική Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μπορεί να συνεισφέρει στη διάγνωση με την διαπίστωση καλής συστολικής λειτουργικότητας της αρ.κοιλίας με φυσιολογικές διαστάσεις και επnρεασμένους δείκτες διαστολικής λειτουργίας. 4. Συγγενείς Kκαρδιοπάθειες 5. Παρακολούθηση ασθενών με μεταμόσχευση Από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην πρώιμη φάση της μεταμόσχευσης καρδιάς σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της αρ. και δ.κοιλίας, τη διαδικασία απόρριψης και τη στεφανιαία αρτnριοπάθεια. Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία έχει χρησιμοποιηθεί συχνά για τον έλεγχο αυτών των ασθενών. Ο έλεγχος της διαδικασίας απόρριψης με τα αντισώματα αντιμυοσίνnς επισημασμένα με In-111 παρουσιάζει υψηλού βαθμού συσχέτιση (80%) με τα ευρήματα της βιοψίας. Επίσης ο αυξημένος λόγος κρούσεων πνεύμονος/μυοκαρδίου > 0.50 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο απόρριψης. Η ελάττωση του λόγου μετά τον πρώτο χρόνο της μεταμόσχευσης σχετίζεται με μείωσn του κινδύνου. 6. Έλεγχoς της καρδιοτοξικότητας της Ντοξορουμπικίνης: Σε ασθενείς με νόσο που υποβάλλονται σε χnμειοθεραπεία με καρδιοτοξικά φάρμακα όπως η ντοξορουμπικίνη Καρδιομυοπάθεια. Παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας με διαδοχικές Ραδιοισοτοπικές κοιλιογραφίες αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της κυρίως θεραπείας. Οι κατευθυντήριες οδnγίες για τους υποβαλλόμενους σε χημειοθεραπεία με Ντοξυρουμπικίνη είναι: Βασικός έλεγχος ραδιοισοτοπικής κοιλιογραφίας στην ηρεμία πριν την χορήγηση της δόσης των 100mg/m2 Ροx. α. Ασθενείς με φυσιολογικό ΚΕ(>50%). Διενέργεια δεύτερης κοιλιογραφίας στα 250 με 300 mg/m 2. Επανάληψη της μελέτης μετά τα 400 mg/m 2 σε ασθενείς με γνωστή καρδιοπάθεια, έκθεση σε ακτινοβολία, παθολογικό ΗΚΓ, ή θεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη. Επί απουσίας αυτών επανάληψη μελέτης μετά τα 450 mg/m 2. Εν συνεχεία η κοιλιογραφία πρέπει να προηγείται κάθε συνεδρίας. Επίπτώση του ΚΕ 10% σε επίπεδο <5Ο% διακοπή της θεραπείας. β. Ασθενείς με μειωμένο ΚΕ ( <50%) Δεν χορηγείται Ντοξορουμπικίνη όταν το ΚΕ ηρεμίας είναι <30%. Σε ασθενείς μεταξύ 30-50% διενεργείται κοιλιογραφία πριν από

11 κάθε δόση. Κάθε θεραπεία με Δοξορουμπικίνη διακόπτεται όταν παρατηρηθεί μείωση <10% του βασικού κλάσματος εξώθησης ή ΚΕ<30%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Tη τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μία έκρηξη στο πεδίο της απεικόνισης της καρδιάς που συνεισέφερε τα μέγιστα αφ ενός στην κατανόηση των παθήσεων ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου αφ ετέρου στην βελτίωση της ποιότητας της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Οι Ραδιοισοτοπικές τεχνικές συγκαταλέγονται στις πρώτες αναίμακτες απεικονιστικές τεχνικές που έχουν συμμετοχή στην πρόοδο αυτή και που το οφείλουν στην βελτίωση των συσκευών στην ανακάλυψη νέων ραδιοϊσοτόπων και στην επέκταση των κλινικών εφαρμογών Στις συσκευές σταθμό απετέλεσε η τομογραφία εκπομπής φωτονίων (SΡΕCT) η κάμερα τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) και η φορητή γ-κάμερα (VΕST). Τα νεώτερα ραδιοφάρμακα περιλαμβάνουν στις τάξεις τους παράγωγα του Tc- 99m για μελέτες αιμάτωσης, ραδιοϊσότοπα εκπέμπονται ποζιτρόνια όπως το Ρουβίδιο-82, ή Αμμωνία -13, Άνθρακας-11 και το Οξυγόνο 15 και παράγοντες που απεικονίζουν την νέκρωση όπως το Iνδιο-111 που επισημαίνουν Μονοκλωνικά αντισώματα. Τέλος εκτός από την συμβατική κόπωση σε όρθια ή κατακεκλιμένη θέση, με εργομετρικό ποδήλατο η κυλιόμενο τάπητα εφαρμόζεται όλο και περισσότερο η φαρμακευτική κόπωση με Διπυριδαμόλη ή Αδενοσίνη, Δοβουταμίνη και Αρμπουταμίνη.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ. ΚΟΙΛΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ. ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ. ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΙΦΕΝΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ. ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ RNV G-SPECT G-PET ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ RADIONUCLIDE VENTRICULOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 1. Ιστορικό 2. Κλινική εξέταση 3. Εργαστηριακός έλεγχος Αιματολογικός Απεικονιστικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργοσπιρομετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Εργοσπιρομετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εργοσπιρομετρία Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως (ΚΑΔΚ) διερευνά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογική Κλινική Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Πέμπτη 9-11πμ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς Συμφορητική καρδιακή νόσος: - Ορισμός, σχόλια για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ( Η.Κ.Γ ), ως απλή και εύχρηστος εργαστηριακή μέθοδος, είναι βοηθητικό και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ Επίπεδα MiR-21 και mir-133 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou Σπινθηρομαστογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική.

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική. Η χρησιμότητα του TDI TEI INDEX στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την αιμοκάθαρση. Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιστορικό εργαστηριακό προφίλ! Αθλητής, 17 ετών από 4ηµέρου αναφέρει εµπύρετο, οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ακτινογραφία θώρακος Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής εξέτασης του θώρακα Φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της

Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της Εκτίμηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας από τη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας κατά τον επιμήκη άξονά της Σ. Λαγουδάκου, Φ. Φιλίππου, Κ. Βιντζηλαίος, Ε. Κοματάνου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 82 ετών προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Συν/της ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Συν/της ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Συν/της ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ Ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων Ορισμός Μυοκαρδιακή νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική αντικατάσταση του μυοκαρδίου της

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΜΗΤΕΡΑ Η εξέλιξη στην υπερηχογραφική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ Καρδιακή Ανεπάρκεια δεν είναι νόσος είναι σύνδρομο που προκαλείται από πολλές αιτίες συγκλίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 42 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η Ποζιτρονιακή τομογραφία (PET) είναι μια μοριακή τομογραφική τεχνική η οποία μελετά με τη βοήθεια ειδικών ραδιοφαρμάκων που εκπέμπουν ποζιτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΙΣΟΟΓΚΩΤΙΚΗ ΧΑΛΑΣΗ-ΤΑΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ S.C.D. V.A. C.A.D. Καταστάσεις που προδιαθέτουν σε εμφάνιση αρρυθμιών με την άσκηση. Υγιή άτομα Στεφανιαία νόσο Πρόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση { Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Το νοσηλευτικό έργο στις ΜΤΝ Σκοπός της η παροχή εξειδικευµένης φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομική υπολογιστική τομογραφία

Μέθοδοι απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομική υπολογιστική τομογραφία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομική υπολογιστική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 ΕΚΕ Πανελλήνια Σεµινάρια Οµάδων Εργασίας 25 27 Φεβρουραρίου 2016 Hotel Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 Μαρία Κιάφφα Παιδίατρος Παιδοκαρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 8.7.2016 L 183/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1106 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο αμφιβληστροειδούς (EuRetina 2014) στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια νέα απεικονιστική μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ www.cyprusbiology.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O 2 και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση CO 2 και

Διαβάστε περισσότερα

22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ. Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη Διευθυντής: Ιωάννης Τσιτουρίδης 22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Πυρηνική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Πυρηνική Απεικόνιση Πυρηνική Ιατρική Ακόμα ένας τρόπος για να βλέπουμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα Χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος,

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών, Ηχωκαρδιογραφικό Τμήμα Εισαγωγή Η δυναμική ηχωκαρδιογραφία εισήχθη στην κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών. Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν»

Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών. Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν» Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν» Περίπτωση 1 Άνδρας 26ετ Οξύ προκάρδιο άλγος Αύξηση τροπονίνης (400ng/ml) ΗΚΓ ανωμαλίες Ελεύθερο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2. Η.Κ.Γ. 3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ...23 1. Περιγραφή της δοκιμασίας... 23 1.1 Προετοιμασία του ασθενή πριν από τη δοκιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ Σαατσόγλου Βασιλική Ειδικευόμενη καρδιολογίας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Η παρουσίαση περιστατικού μη αποφρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Stress Echo σε ιαβητικούς Ασθενείς Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η επίδραση του βαθμού της στένωσης στη βασική στεφανιαία ροή

Διαβάστε περισσότερα