ΘΕΜΑ: «Μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων»"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ TΜΗΜΑ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Αρ. Πρ.: 388/14087 ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Κτηνιατρικής- Περιφέρειες χώρας 2.Περιφερειακές Ενότητες χώρας Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήματα Κτηνιατρικής- Έδρες τους Ταχ. /νση Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας Αθήνα Πληροφορίες. Παπανικολάου Β. Πλόσκα Τηλέφωνο TeleFAX ΘΕΜΑ: «Μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων» Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται προσπάθεια συγκεντρωτικής αποτύπωσης του συνόλου των διευκρινήσεων/κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν δοθεί σε προηγούµενες εγκυκλίους αλλά και έκδοσης νέων διευκρινήσεων σε θέµατα µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων (εφεξής ΖΥΠ) που προέκυψαν στην πορεία από την εφαρµογή των διατάξεων της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. Οι εγκύκλιοι µε αρ. πρωτ / , / , 239/7275/ , 1625/46788 / και 992/160163/ και το έντυπο ελέγχου οχηµάτων της εγκυκλίου µε αρ.πρωτ.4940/131223/ , καταργούνται. Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου, νοείται ως «µεταφορέας» κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του µεταφορικό/ά µέσο/α για τη µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων. 1.Έγκριση οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου Τα οχήµατα/εµπορευµατοκιβώτια που µεταφέρουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφέρειας / 1

2 Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα του µεταφορέα και να διαθέτουν τον ειδικό κωδικό αριθµό έγκρισης. Ο ενδιαφερόµενος µεταφορέας οφείλει να υποβάλλει αίτηση για την έγκριση του οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου, στην αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή της έδρας του, µε επισυναπτόµενα τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α) νοµική οντότητα του µεταφορέα, β) άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, γ) Υπεύθυνη δήλωση του µεταφορέα ή βεβαίωση από τον κατασκευαστή για την καταλληλότητα του οχήµατος, σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο Παράρτηµα VIII του Καν.142/2011/ΕΕ και δ) τεχνική περιγραφή του οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου. Η έγκριση χορηγείται µε Απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηνιατρικής Αρχής, µετά από επιτόπιο έλεγχο του οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου, για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π 211/2006, του Καν.1069/2009/ΕΚ και του Παραρτήµατος VIII του Καν.142/2011/ΕΕ. Η «Απόφαση έγκρισης οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων» εκδίδεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1 και µε αυτήν χορηγείται ο ειδικός κωδικός αριθµός έγκρισης του οχήµατος ή του εµπορευµατοκιβωτίου. Στην περίπτωση έγκρισης εµπορευµατοκιβωτίου, αυτό θα πρέπει να διαθέτει κάποιο µόνιµο διακριτικό αριθµό και να εξασφαλίζει τις απαιτούµενες, από την κείµενη νοµοθεσία των ΖΥΠ, τεχνικές προδιαγραφές. Ο ειδικός κωδικός αριθµός έγκρισης είναι ένας γραµµατοαριθµός που έχει την εξής µορφή «EL 00 (αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος) Υ(123) 000» όπου EL = Ελλάδα 00 = κωδικός αριθµός Περιφερειακής Ενότητας (νοµού) Υ = κατηγορία υλικών που θα µεταφέρονται (Υ1/Υ2/Υ3) 000 = αύξων αριθµός κατά Περιφερειακή Ενότητα Οι αρµόδιες αδειοδοτούσες Κτηνιατρικές Αρχές καταχωρούν τα εγκεκριµένα οχήµατα στο µητρώο εγκεκριµένων οχηµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων. Η έγκριση ανανεώνεται κάθε 3 έτη και έχει ισχύ για όλη τη Χώρα και για µεταφορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην περίπτωση αυτή εκδίδεται δίγλωσση Απόφαση έγκρισης κατόπιν αιτήσεως του µεταφορέα). 1.1 Ειδικές περιπτώσεις έγκρισης Στην περίπτωση που το υπό έγκριση όχηµα, δεν µπορεί να µεταβεί στην έδρα του µεταφορέα για να ελεγχθεί, λόγω αντικειµενικών δυσκολιών, τότε ο µεταφορέας αιτείται την έγκριση του οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου στην αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή, όπου βρίσκεται µόνιµα εγκατεστηµένο το όχηµα. Στην αίτηση αναγράφεται µεταξύ άλλων, η διεύθυνση της εγκατάστασης παραµονής/στάθµευσης του οχήµατος, όπου τηρείται και το σχετικό αρχείο του µεταφορέα για το συγκεκριµένο όχηµα καθώς και η διεύθυνση της έδρας του µεταφορέα. Η ανωτέρω αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή χορηγεί την «Απόφαση έγκρισης οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων», την κοινοποιεί στην Κτηνιατρική Αρχή της έδρας του µεταφορέα και καταχωρεί το όχηµα στο σχετικό µητρώο της. 2

3 Στην περίπτωση εγκεκριµένου οχήµατος µεταφοράς τροφίµων ζωικής προέλευσης που χρησιµοποιείται και για τη µεταφορά ΖΥΠ (πρώην τρόφιµα, τυρόγαλα), δεν απαιτείται χορήγηση ξεχωριστής έγκρισης, αλλά η δραστηριότητα αυτή αναγράφεται στη σχετική άδεια µεταφοράς τροφίµων του οχήµατος. Όταν δε, πρόκειται για δίχωρα ή πολύχωρα οχήµατα/βυτία, θα καθορίζονται επιπλέον στην προαναφερόµενη άδεια, τα διαµερίσµατα που µεταφέρουν προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα διαµερίσµατα που µεταφέρουν ζωικά υποπροϊόντα. Τα ανωτέρω οχήµατα καταχωρούνται επίσης στο σχετικό µητρώο της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που πρόκειται για µεταφορά παράγωγων προϊόντων που εµπίπτουν στο Νόµο 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α ) (άρθρο 36, παράγραφος 4 και άρθρο 57, παράγραφος 3) και τα οχήµατα διαθέτουν άδεια διαχείρισης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων από τη /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας, όπως απαιτείται, τότε αυτά πρέπει να εγκρίνονται και από την αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή. Οχήµατα που δραστηριοποιούνται στις απόµερες περιοχές, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση της έγκρισης. 2. Υγειονοµικές απαιτήσεις µεταφοράς 2.1 Γενικές απαιτήσεις Ο µεταφορέας οφείλει να : αποστέλλει ζωικά υποπροϊόντα σε εγκεκριµένες/καταχωρηµένες µονάδες διαχείρισης. λαµβάνει και αποστέλλει παράγωγα προϊόντα από/σε εγκεκριµένες/καταχωρηµένες µονάδες. λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποτροπή της επιµόλυνσης και της µετάδοσης νόσων στα ζώα και στον άνθρωπο. λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι αποστολές να παραµένουν χωριστές και ταυτοποιήσιµες κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. διαθέτει εγκεκριµένα οχήµατα/εµπορευµατοκιβώτια καλυµµένα, αδιάβροχα, στεγανά µε λείες εσωτερικές επιφάνειες για εύκολο καθαρισµό και απολύµανση. διασφαλίζει την καθαριότητα και απολύµανση του οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου, των περιεκτών και όλων των επαναχρησιµοποιούµενων στοιχείων του εξοπλισµού ή των συσκευών που έρχονται σε επαφή µε ΖΥΠ, µετά την πλήρη εκφόρτωσή του και πριν την αποχώρησή του από τον τελικό παραλήπτη. Ο µεταφορέας ανάλογα µε το/τα εγκεκριµένο/α όχηµα/οχήµατα που διαθέτει και για την κατηγορία που έχει εγκριθεί είναι υπεύθυνος µόνο για το µεταφορικό έργο. Απαγορεύεται ο µεταφορέας να συµβληθεί µε παραγωγό ζωικών υποπροϊόντων για τη συνολική διαχείριση των υλικών που µεταφέρει. Τα οχήµατα που φέρουν ψυκτικό µηχάνηµα, να διαθέτουν σύστηµα που να εξασφαλίζει τη διατήρηση κατάλληλης θερµοκρασίας καθ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς, καθώς και σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής της θερµοκρασίας. Τα µεταφερόµενα ΖΥΠ να παραµένουν στο όχηµα/εµπορευµατοκιβώτιο για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η αποστολή. 3

4 εν επιτρέπεται η διαλογή των ζωικών υποπροϊόντων µέσα στα οχήµατα η µεταφόρτωση ΖΥΠ σε άλλα οχήµατα ή εµπορευµατοκιβώτια εκτός εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί ή καταχωρηθεί σύµφωνα µε τον Καν.1069/2009/ΕΚ και το Π 211/ Μεταφορά ΖΥΠ σε περιέκτες Τα οχήµατα ή τα εµπορευµατοκιβώτια µπορούν να εγκρίνονται για τη µεταφορά µιας ή και περισσότερων κατηγοριών ζωικών υποπροϊόντων. Όταν εγκρίνονται για τη µεταφορά υλικών µιας κατηγορίας ΖΥΠ, οφείλουν να µεταφέρουν τα υλικά : α) είτε σε νέες αχρησιµοποίητες συσκευασίες µιας χρήσης (κάδοι, κιβώτια, σακούλες/σάκοι πλαστικές/οί κλπ) και το υλικό συσκευασίας απορρίπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία ή β) σε στεγανούς, επαναχρησιµοποιούµενους, αποκλειστικής χρήσης περιέκτες. Όταν εγκρίνονται για τη µεταφορά περισσότερων της µιας κατηγορίας ΖΥΠ, οφείλουν να µεταφέρουν τα υλικά - ταυτόχρονα ή σε διαφορετικό χρόνο- µέσα σε στεγανούς, επαναχρησιµοποιούµενους, κλειστούς µε καπάκι, αποκλειστικής χρήσης για κάθε κατηγορία ΖΥΠ, περιέκτες, τους οποίους διαθέτει το όχηµα. Οι περιέκτες αυτοί φέρουν ανεξίτηλη ετικέτα ταυτοποίησης, σύµφωνα µε τον χρωµατικό κώδικα. εν επιτρέπεται να µεταφέρονται ταυτόχρονα ζωικά υποπροϊόντα (αµεταποίητα) και παράγωγα προϊόντα (µεταποιηµένα) µεταποιηµένη ζωϊκή πρωτεΐνη που προέρχεται από µη µηρυκαστικά και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για τη διατροφή ιχθύων υδατοκαλλιέργειας, µε µεταποιηµένη ζωϊκή πρωτεΐνη που προέρχεται από µηρυκαστικά 2.3 Μεταφορά ZYΠ χύδην Τα οχήµατα/εµπορευµατοκιβώτια που µεταφέρουν ΖΥΠ χύδην εγκρίνονται για τη µεταφορά αποκλειστικά µίας συγκεκριµένης κατηγορίας ΖΥΠ και συγκεκριµένου είδους (π.χ µόνο για κοπριά ή µόνο για δέρµατα ή µόνο για νεκρά ζώα, κ.α.). Το ίδιο ισχύει και για τα βυτία µεταφοράς υγρών ΖΥΠ (π.χ. µόνο για µεταποιηµένα λίπη κατηγορίας 2 ή µόνο για µεταποιηµένα λίπη κατηγορίας 3). 3.Ειδικές περιπτώσεις µεταφοράς 3.1 Μεταφορά προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο µε πρώην τρόφιµα Τα οχήµατα/εµπορευµατοκιβώτια που µεταφέρουν προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο δύναται να χρησιµοποιούνται και για τη µεταφορά πρώην τροφίµων ζωικής προέλευσης (Καν.(ΕΚ)1069/2009, άρθρο 10, στοιχείο στ), στις ακόλουθες περιπτώσεις : - Σε περίπτωση ταυτόχρονης µεταφοράς, δίχωρα ή πολύχωρα οχήµατα/βυτία, τα οποία φέρουν χωριστά διαµερίσµατα για τρόφιµα και χωριστά για ΖΥΠ, τα οποία καθορίζονται στην άδεια µεταφοράς τροφίµων του οχήµατος. Τα οχήµατα αυτά διαθέτουν εσωτερικό και στεγανό σύστηµα διαχωρισµού και δεύτερο σηµείο 4

5 πρόσβασης, όπου τα ΖΥΠ και τα τρόφιµα δεν έρχονται σε καµιά επαφή µεταξύ τους. Σε περίπτωση µεταφοράς σε µεταγενέστερο χρόνο, τα υλικά ΖΥΠ παραλαµβάνονται σε συσκευασίες και τοποθετούνται σε περιέκτες, µόνιµα ταυτοποιηµένους µε ανεξίτηλη χρωστική, σύµφωνα µε το χρωµατικό κώδικα. - Βυτία µεταφοράς γάλακτος δύνανται να µεταφέρουν τυρόγαλα (ΖΥΠ κατηγορίας 3), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ζωικό υποπροϊόν, εφόσον έχει υποστεί µεταποίηση σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, σύµφωνα µε τον Καν.853/2004/ΕΚ, σε µεταγενέστερο χρόνο. Μετά την εκφόρτωση του τυρογάλακτος ακολουθεί καθαρισµός και απολύµανση του βυτίου. - Επιστροφές συσκευασµένων προϊόντων, γάλακτος, προϊόντων µε βάση το γάλα και παράγωγων του γάλακτος, από τα καταστήµατα-πελάτες (λιανικής πώλησης, ψυκτικές αποθήκες) προς τις αρχικές επιχειρήσεις µεταποίησης γάλακτος που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν.(ΕΚ)853/ Μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 3 για συγκεκριµένες χρήσεις Απαιτούνται ειδικές συνθήκες µεταφοράς για περιπτώσεις ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 3 που προορίζονται για : παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών ή ωµών τροφών για ζώα συντροφιάς α) η µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε καµία µορφή επεξεργασίας, όπως κρέας και προϊόντα κρέατος ή αλιεύµατα ή γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα ή παράγωγα γάλακτος, προϊόντα αίµατος, προϊόντα αυγών, παράγωγα λίπους, ιλύς από συσκευή φυγοκέντρησης ή διαχωρισµού κλπ (υλικά που περιλαµβάνονται στις πρώτες ύλες ζωοτροφών -σηµείο 3, Παράρτηµα Ι, Καν 142/2011/ΕΕ- και ώµων τροφών για ζώα συντροφιάς -σηµείο 21, Παράρτηµα Ι, Καν 142/2011/ΕΕ), πραγµατοποιείται υπό κατάψυξη ή ψύξη τουλάχιστον 7 o C. β) το όχηµα/εµπορευµατοκιβώτιο µεταφέρει αποκλειστικά υλικά κατηγορίας 3 και δεν επιτρέπεται να υπάρχει ταυτόχρονα άλλη κατηγορία υλικών σίτιση εκτρεφόµενων ζώων (χοιρινών) α) η µεταφορά γάλατος, προϊόντων µε βάση το γάλα, παράγωγων γάλακτος, αυγών, προϊόντων αυγών (υλικά που περιλαµβάνονται στα επιτρεπόµενα για τη σίτιση εκτρεφόµενων ζώων, όπως αναφέρονται στο Τµήµα 10, Μέρος ΙΙΙ, Παρ/µα Χ του καν. 142/2011/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 294/2013/ΕΕ και ισχύει), τα οποία δεν έχουν έλθει σε επαφή µε άλλα υλικά κατηγορίας 3 και τα οποία έχουν ήδη υποστεί µεταποίηση σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον Καν.853/2004/ΕΚ ή τον Καν.142/2011/ΕΕ, πραγµατοποιείται υπό ψύξη τουλάχιστον 7 o C. Κατά παρέκκλιση, δύναται να χρησιµοποιηθούν ισοθερµικοί περιέκτες (δοχεία ή δεξαµενές), αν η µεταφορά ολοκληρωθεί εντός τριών ωρών από την παραλαβή τους. β) το όχηµα/εµπορευµατοκιβώτιο µεταφέρει αποκλειστικά τα συγκεκριµένα υλικά κατηγορίας 3 και δεν επιτρέπεται να υπάρχει ταυτόχρονα άλλο υλικό παραγωγή µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης Τα µη µεταποιηµένα υλικά κατηγορίας 3 µεταφέρονται υπό κατάψυξη ή ψύξη τουλάχιστον 7 o C. Κατά παρέκκλιση α) δεν απαιτείται ψύξη κατά τη µεταφορά µη µεταποιηµένων υλικών, τα οποία πρόκειται να µεταποιηθούν εντός 24 ωρών από την παραγωγή τους, 5

6 β) δεν απαιτείται ψύξη αλλά διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας κατά τη µεταφορά, όταν αυτά έχουν παραχθεί και αποθηκευθεί υπό ψύξη ή κατάψυξη στη µονάδα παραγωγής τους και τα οποία πρόκειται να µεταποιηθούν εντός 24 ωρών από το τέλος της αποθήκευσης τους. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η µεταφορά των υλικών να γίνει µε ισοθερµικά οχήµατα για αποστάσεις έως τριών ωρών. Επισηµαίνεται δε ότι, για τα µη µεταποιηµένα υλικά κατηγορίας 3 που προορίζονται για µεταποίηση και που έχουν αποθηκευθεί υπό ψύξη (και όχι κατάψυξη) στη µονάδα παραγωγής τους, θα πρέπει το χρονικό διάστηµα από την παραγωγή τους έως τη µεταποίησή τους, να µην υπερβαίνει τις 7 ηµέρες. 3.3 Παράταση χρόνου µεταφοράς ΖΥΠ Τα µεταφερόµενα ΖΥΠ δύναται να παραµείνουν στο εγκεκριµένο όχηµα, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτεί η πλήρωση του οχήµατος βάση της χωρητικότητάς του και η άφιξή του σε εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης. Στην περίπτωση που το χρονικό αυτό διάστηµα υπερβαίνει τις 24 ώρες (συλλογή και παράδοση) µε ανώτερο διάστηµα παραµονής των ΖΥΠ εντός του οχήµατος τις 7 ηµέρες, τότε η µεταφορά των ΖΥΠ πραγµατοποιείται υποχρεωτικά σε συνθήκες κατάψυξης και το εγκεκριµένο όχηµα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες ειδικές και τεχνικές προδιαγραφές: α) πιστοποιηµένο αυτοδύναµο µηχανισµό ψύξης (0 έως -20 C), β) καταγραφικό µηχάνηµα θερµοκρασίας µε δυνατότητα εκτύπωσης ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των απαιτούµενων συνθηκών θερµοκρασίας, γ) στεγανότητα ψυκτικού θαλάµου, δ) χρήση κατάλληλων στεγανών περιεκτών και ορθή τοποθέτηση τους σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να µπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας ανάµεσά τους. ε) όχηµα αποκλειστικής χρήσεως για τη µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων Ο µεταφορέας που διαθέτει αντίστοιχα µεταφορικά µέσα και επιθυµεί να κάνει χρήση του ανωτέρω διαστήµατος παραµονής των ΖΥΠ εντός του εγκεκριµένου οχήµατος, αιτείται σχετικά στην αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα του. Η αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή, µετά από έλεγχο του οχήµατος και διαπίστωσης της τήρησης των προαναφερόµενων προδιαγραφών, συµπληρώνει στην Απόφαση έγκρισης οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου τη δυνατότητα «παραµονής των ΖΥΠ εντός του οχήµατος άνω των 24 ωρών». Επισηµαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν συνεπάγεται και δυνατότητα διαλογής των ΖΥΠ εντός οχήµατος ή µεταφόρτωσης των ΖΥΠ σε άλλο όχηµα. Ο µεταφορέας υποχρεούται για κάθε διαδροµή, να καταγράφει αναλυτικά, τις στάσεις και τις παραλαµβανόµενες ποσότητες και να τηρεί σχετικό αρχείο µε τα καταγραφικά θερµοκρασίας του οχήµατος και τα σχετικά εµπορικά έγγραφα που συνοδεύουν την κάθε αποστολή. 6

7 4. Ταυτοποίηση - Επισήµανση 4.1 Σήµανση οχήµατος/εµπορευµατοκιβωτίου Τα εγκεκριµένα οχήµατα/εµπορευµατοκιβώτια ταυτοποιούνται µέσω µιας µόνιµης πινακίδας από µέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, στην οποία αναγράφεται ο χορηγούµενος ειδικός κωδικός αριθµός έγκρισης (ελάχιστο ύψος χαρακτήρων 5 cm). Η µόνιµη πινακίδα στο όχηµα/εµπορευµατοκιβώτιο δεν είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για οχήµατα που µεταφέρουν προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και πρώην τρόφιµα. 4.2 Σήµανση φορτίου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς Οι αποστολές ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων είναι ταυτοποιήσιµες και παραµένουν χωριστές και ταυτοποιήσιµες κατά τη συλλογή από τους χώρους από τους οποίους προέρχονται και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, οι περιέκτες είναι ταυτοποιηµένοι και επισηµαίνονται µε ταµπέλα/ετικέτα, η οποία έχει πλάτος τουλάχιστον 15cm και στην οποία αναγράφονται ευκρινώς: α) η κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων, µε ανεξίτηλη χρωστική ουσία, χρησιµοποιώντας για την παρουσίαση των πληροφοριών, τον ακόλουθο χρωµατικό κώδικα, για : - υλικά της κατηγορίας 1, χρησιµοποιείται µαύρο χρώµα - υλικά της κατηγορίας 2 (εκτός της κόπρου και του περιεχοµένου του πεπτικού συστήµατος), χρησιµοποιείται κίτρινο χρώµα - υλικά της κατηγορίας 3, χρησιµοποιείται πράσινο χρώµα (µε µεγάλη περιεκτικότητα σε µπλε, ώστε να ξεχωρίζει σαφώς από τα άλλα χρώµατα) β) η ακόλουθη ένδειξη, σύµφωνα µε τον Καν.142/2011/ΕΕ, Παρ.VIII, Κεφ.ΙΙ παρ.2, κατά περίπτωση : ΥΛΙΚΑ ΖΥΠ κατηγορίας 3 ΖΥΠ κατηγορίας 2 (εκτός της κόπρου και του περιεχοµένου του πεπτικού συστήµατος) ΖΥΠ κατηγορίας 2 µε προορισµό τη σίτιση ζώων (Καν.(ΕΚ)1069/2009, άρθρο 18, παρ.1) ΖΥΠ κατηγορίας 1 µε προορισµό την απόρριψη ΖΥΠ κατηγορίας 1 µε προορισµό την παρασκευή παράγωγου προϊόντος (Καν.(ΕΚ)1069/2009, άρθρο 36) γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα ή παράγωγα του γάλακτος 5 ζελατίνη που παράγεται από υλικά κατηγορίας 3 κολλαγόνο που παράγεται από υλικά κατηγορίας 3 ωµές τροφές για ζώα συντροφιάς ιχθυάλευρο από µη εκτρεφόµενα ψάρια 1 ιχθυάλευρο από εκτρεφόµενα ψάρια 1 ΕΝ ΕΙΞΗ «Ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο» «Ακατάλληλα για κατανάλωση από ζώα» «Για τη σίτιση» (ζώων ζωολογικού κήπων ή ζώων τσίρκων ή ερπετών και αρπακτικών πτηνών ή γουνοφόρων ζώων ή αγρίων ζώων, σκύλων κυνοτροφείων, σκύλων και γατών καταφυγίου, σκωλήκων και γαιοσκωλήκων) «Μόνο για απόρριψη» «Μόνο για την παρασκευή παράγωγων προϊόντων. Ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα ή για διασπορά στο έδαφος» «Ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο» «Ζελατίνη κατάλληλη για κατανάλωση από τον άνθρωπο» «Κολλαγόνο κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο» «Μόνο ως τροφή για ζώα συντροφιάς» «Περιέχουν µόνο µη εκτρεφόµενα ψάρια Επιτρέπεται η χρήση τους για τη σίτιση εκτρεφόµενων ψαριών όλων των ειδών» «Περιέχουν µόνο ιχθυάλευρο από εκτρεφόµενα ψάρια του 7

8 ιχθυάλευρο από εκτρεφόµενα και µη εκτρεφόµενα ψάρια 1 προϊόντα αίµατος από ιπποειδή που προορίζονται για σκοπούς άλλους από τη σίτιση κέρατα, χηλές και άλλα υλικά µε προορισµό για την παρασκευή οργανικών λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους (Καν.142/2011/ΕΕ, Παρ.ΧΙV, Κεφ.ΙΙ, Τµ.2) οργανικά λιπάσµατα και βελτιωτικά εδάφους 4 υλικά που χρησιµοποιούνται για τη σίτιση 2 (Καν.142/2011/ΕΕ, Παρ. VI, Κεφ.IΙ, Τµήµα 1) κόπρος και περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος 3 κόπρος που έχει υποβληθεί στην επεξεργασία µε άσβεστο (Καν.142/2011/ΕΕ, Παρ.IV, Κεφ.IV, Τµήµα 2, σηµείο I) µεταποιηµένη κόπρος που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία (Καν.142/2011/ΕΕ, Παρ. XI, Κεφ.I, Τµ.2, στοιχείο β) & γ) ενδιάµεσα προϊόντα ερευνητικά και διαγνωστικά δείγµατα εµπορικά δείγµατα εκθέµατα Ιχθυέλαιο που χρησιµοποιείται για την παρασκευή φαρµάκων (Καν.142/2011/ΕΕ, Παρ. XIII, Κεφ.XIII) είδους [ ] Επιτρέπεται η χρήση τους για τη σίτιση µόνο εκτρεφόµενων ψαριών άλλων ειδών ψαριών» «Περιέχουν ιχθυάλευρο από µη εκτρεφόµενα ψάρια και εκτρεφόµενα ψάρια του είδους [ ] Επιτρέπεται η χρήση τους για τη σίτιση µόνο εκτρεφόµενων ψαριών όλων των ειδών» «Αίµα και προϊόντα αίµατος από ιπποειδή. Ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα» «Ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα» «Οργανικά λιπάσµατα ή βελτιωτικά εδάφους / εν επιτρέπεται η βόσκηση εκτρεφόµενων ζώων ή η χρήση καλλιεργειών ως κτηνοτροφικού χόρτου κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 21 ηµερών µετά τη διασπορά» «Ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο» «Κόπρος» «Μείγµα κόπρου-ασβέστου» «Μεταποιηµένη κόπρος» «Μόνο για φάρµακα /κτηνιατρικά φάρµακα /ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα/ ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα /ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro /αντιδραστήρια εργαστηρίου» «Για ερευνητικούς και διαγνωστικούς σκοπούς» «Εµπορικό δείγµα ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο» «Έκθεµα ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο» «Ιχθυέλαιο που χρησιµοποιείται για την παρασκευή φαρµάκων» 1 στην περίπτωση ψαριών και παράγωγων προϊόντων από ψάρια τα οποία προορίζονται για ιχθυοτροφές και υποβάλλονται σε επεξεργασία και συσκευάζονται πριν από τη διανοµή, φέρουν επιπλέον εµφανώς και ευκρινώς το όνοµα και τη διεύθυνση της εγκατάστασης παρασκευής ζωοτροφών από την οποία προέρχονται 2 στην περίπτωση υλικών που χρησιµοποιούνται για τη σίτιση σύµφωνα µε τον Καν.142/2011/ΕΕ, Παράρτηµα VI, Κεφάλαιο ΙΙ, Τµήµα 1, φέρουν επιπλέον, το όνοµα και τη διεύθυνση του κέντρου συλλογής 3 δεν απαιτείται η ταυτοποίηση και επισήµανση της κόπρου που µεταφέρεται µεταξύ δύο σηµείων που βρίσκονται στο ίδιο αγρόκτηµα ή µεταξύ αγροκτηµάτων και χρηστών στην ίδια Περιφέρεια ή σε όµορες Περιφερειακές Ενότητες 4 δεν απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης για τα ακόλουθα οργανικά λιπάσµατα και βελτιωτικά εδάφους : α) σε έτοιµες προς πώληση συσκευασίες, το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 50 kg, προς χρήση από τον τελικό καταναλωτή ή β) σε µεγάλους σάκους το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα kg, µε τον όρο ότι οι µονάδες παραγωγής τους έχουν εγκριθεί από την αρµόδια Κτηνιατρική αρχή. Στις εν λόγω συσκευασίες ή σάκους επισηµαίνεται µόνο ότι «δεν προορίζονται για διασπορά στο έδαφος στο οποίο έχουν πρόσβαση εκτρεφόµενα ζώα». 5 δεν απαιτείται ταυτοποίηση υλικού της κατηγορίας 3 πουπεριλαµβάνει γάλα, προϊόντα µε βάση το γάλα και παράγωγα του γάλακτος από υπεύθυνους επιχειρήσεων µεταποίησης γάλακτοςπου έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, όταν λαµβάνονται ως επιστροφές από καταστήµατα λιανικής πώλησης. γ) επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση των υλικών, όπως : - επωνυµία και διεύθυνση εγκατάστασης προέλευσης, για ζωικά υποπροϊόντα ή - ηµεροµηνία παραγωγής, αριθµός παρτίδας, ειδικός κωδικός αριθµός έγκρισης της µονάδας διαχείρισης, για παράγωγα προϊόντα. 8

9 Οι πληροφορίες των σηµείων α), β) και γ) αναγράφονται στις επιµέρους συσκευασίες, όπως παραλαµβάνονται από τη µονάδα προέλευσης. Στους περιέκτες του µεταφορέα αναγράφονται κατ ελάχιστο οι πληροφορίες του σηµείου α). Σε περίπτωση µεταφοράς χύδην ή σε βυτίο, αναγράφονται οι πληροφορίες των σηµείων α) και β) και η ταµπέλα τοποθετείται σε εµφανές σηµείο του οχήµατος. εν απαιτείται ταυτοποίηση και επισήµανση στις σύνθετες ζωοτροφές (άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η) του Καν.(ΕΚ)767/2009), οι οποίες έχουν παρασκευαστεί από ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα και οι οποίες συσκευάζονται και διατίθενται στην αγορά ως ζωοτροφή (άρθρο 4 του Καν.(ΕΚ)767/2009). 5. Τήρηση αρχείων-ιχνηλασιµότητα Η κάθε αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας α) τηρεί ενηµερωµένο Μητρώο καταχώρησης των οχηµάτων που έχει εγκρίνει σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 β) ενηµερώνει εγγράφως τον µεταφορέα για τα αρχεία που οφείλει να τηρεί, για το εµπορικό έγγραφο που οφείλει να συνυπογράφει σε κάθε αποστολή καθώς και για τα Υποδείγµατα που οφείλει να συµπληρώνει (Μητρώο Αποστολών, βεβαιώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις καθαρισµού και απολύµανσης οχήµατος) Ο µεταφορέας οφείλει να : συνυπογράφει το εµπορικό έγγραφο (Υπόδειγµα 4) που συνοδεύει τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα παράγωγα προϊόντα, κατά τη µεταφορά, και να φυλάσσει αντίγραφο του εµπορικού εγγράφου στο αρχείο του. τηρεί πλήρη αρχεία στην έδρα του, για κάθε εγκεκριµένο όχηµα, για τουλάχιστον τρία έτη και συγκεκριµένα : α) Μητρώο Αποστολών Ζωικών Υποπροϊόντων Μεταφορέα σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 3. Το µητρώο τηρείται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Η καταχώρηση στο µητρώο πρέπει να γίνεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ολοκλήρωση της µεταφοράς. β) αρχείο µε τα συνοδευτικά έγγραφα (εµπορικά έγγραφα και υγειονοµικά πιστοποιητικά όπου απαιτούνται) για κάθε µεταφορά. γ) αρχείο µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις καθαρισµού και απολύµανσης (Υπόδειγµα 6) συνυπογεγραµµένες και από τον υπεύθυνο της µονάδας προορισµού, όπου αναγράφεται η ώρα και ηµεροµηνία των εργασιών πλύσης και απολύµανσης καθώς και τα χρησιµοποιούµενα απολυµαντικά. Στην περίπτωση που ο µεταφορέας διαθέτει εγκεκριµένη µονάδα αποθήκευσης ή ενδιάµεσου χειρισµού µε ειδικό χώρο απολύµανσης και µπορεί να πραγµατοποιεί εκεί τις απολυµάνσεις, τότε υπογράφει µόνο αυτός. δ) αρχείο µε τα καταγραφικά θερµοκρασίας του οχήµατος, όπου αυτό απαιτείται. ε) αρχείο µε τα αποδεικτικά πραγµατοποίησης των δροµολογίων (εισιτήρια πλοίων, διόδια) ώστε να γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος για το χρόνο και τη διάρκεια της µεταφοράς στ) στην ειδική περίπτωση παραµονής µέσα στο όχηµα για χρόνο µεγαλύτερο των 24 ωρών να τηρείται αρχείο µε καταγραφή για κάθε διαδροµή όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι στάσεις και οι παραληφθείσες ποσότητες. 9

10 επιδεικνύει όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπει στους αρµόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την ελεύθερη πρόσβαση στο όχηµα, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ενδελεχής έλεγχος του εµπορεύµατος. εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των λοιπών υπευθύνων επιχειρήσεων µε τους οποίους συναλλάσσεται και εξασφαλίζει την παραλαβή, µεταφορά και άφιξη των ζωικών υποπροϊόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ. 5.1 Εµπορικό έγγραφο 1. Κατά τη µεταφορά, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από εµπορικό έγγραφο σύµφωνα µε το υπόδειγµα 4, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου : τα παράγωγα προϊόντα από υλικό της κατηγορίας 3, καθώς και τα οργανικά λιπάσµατα και τα βελτιωτικά εδάφους, τα οποία προµηθεύονται οι τελικοί χρήστες (εκτός των υπευθύνων επιχειρήσεων) από εµπόρους λιανικής πώλησης το γάλα, τα προϊόντα µε βάση το γάλα και τα παράγωγα του γάλακτος που αποτελούν υλικά της κατηγορίας 3, συλλέγονται και επιστρέφονται στους υπευθύνους επιχειρήσεων µεταποίησης γάλακτος, που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, από τους πελάτες τους οι σύνθετες ζωοτροφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, οι οποίες έχουν παρασκευαστεί από ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα, διατίθενται στην αγορά συσκευασµένες και επισηµασµένες σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 767/ Το εµπορικό έγγραφο συντάσσεται από τον αποστολέα και συνυπογράφεται από το µεταφορέα. Το πρωτότυπο εµπορικό έγγραφο συνοδεύει την αποστολή µέχρι τον τελικό προορισµό της, όπου υπογράφεται και φυλάσσεται σε αρχείο από τον παραλήπτη. Ο αποστολέας και ο µεταφορέας φυλάσσουν από ένα αντίγραφο, ο καθένας. 6. Επίσηµος έλεγχος Οι αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων πραγµατοποιούν επίσηµους τακτικούς, έκτακτους (κατόπιν υποψίας ή καταγγελίας) και διασταυρωτικούς επισήµους ελέγχους στους µεταφορείς και τα οχήµατα/εµπορευµατοκιβώτια, ελέγχοντας : α) την καταλληλότητα των οχηµάτων/εµπορευµατοκιβωτίων β) την τήρηση των υγειονοµικών απαιτήσεων και γ) την τήρηση των εγγράφων και αρχείων του µεταφορέα Οι επίσηµοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται µε βάση την εκτίµηση κινδύνου, κατ ελάχιστο - µια φορά το χρόνο στα οχήµατα που εκτελούν µεταφορές για τρίτους - κάθε τρία χρόνια στα οχήµατα που εκτελούν µεταφορές για ιδία χρήση (συµπίπτει µε την ανανέωση) Κατά τον επίσηµο έλεγχο χρησιµοποιείται το «Έντυπο ελέγχου οχήµατος» σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 5. Μετά τη διενέργεια του επισήµου ελέγχου, συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εάν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση ορίζονται τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα, καθώς και το 10

11 χρονικό διάστηµα εντός του οποίου θα πρέπει αυτά να ληφθούν από τον ενδιαφερόµενο, το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. 6.1 Ειδικές περιπτώσεις Σε περίπτωση τακτικών ελέγχων οχηµάτων που βρίσκονται µόνιµα εγκατεστηµένα σε διαφορετικές περιοχές Κτηνιατρικής αρµοδιότητας από αυτή της έδρας του µεταφορέα, τότε η αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή που έχει εκδώσει την απόφαση έγκρισης, διενεργεί και τον έλεγχο. Στην περίπτωση εκτάκτων ή διασταυρωτικών ελέγχων τότε οποιαδήποτε Κτηνιατρική Αρχή µπορεί να υλοποιήσει επίσηµο έλεγχο σε όλα τα οχήµατα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρµοδιότητάς της, ενηµερώνοντας σχετικά την αδειοδοτούσα Κτηνιατρική Αρχή. Στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις ενηµερώνεται σχετικά και η αρµόδια κτηνιατρική αρχή της έδρας του µεταφορέα. 7. Κυρώσεις Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας εγκυκλίου ή των Κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 1069/2009 και 142/2011 ως προς προϋποθέσεις έγκρισης των οχηµάτων και των εµπορευµατοκιβωτίων για τη µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων και της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων και των σχετικών αρχείων από τους µεταφορείς, επιβάλλονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της και το µέγεθος της επιχείρησης, ιοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32). 8. Υποχρεώσεις ενηµέρωσης 1. Οι αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, αποστέλλουν άµεσα στο Τµήµα Ζωικών Υποπροϊόντων της /νσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης της Γενικής /νσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, τα ακόλουθα έγγραφα : α) τις αποφάσεις έγκρισης των οχηµάτων/εµπορευµατοκιβωτίων καθώς και τις άδειες µεταφοράς τροφίµων των οχηµάτων που µεταφέρουν τρόφιµα και ζωικά υποπροϊόντα, β) τις εκθέσεις ελέγχου και τα µέτρα επιβολής συµµόρφωσης, για τις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνονται µη συµµορφώσεις. 2. Οι αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως τους µεταφορείς για τις υποχρεώσεις τους. 3. Το Τµήµα Ζωικών Υποπροϊόντων της /νσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης της Γενικής /νσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής ενηµερώνει τον επίσηµο κατάλογο των εγκεκριµένων οχηµάτων µεταφοράς ΖΥΠ, ο οποίος αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου. 11

12 Το Παράρτηµα που ακολουθεί µε τα υποδείγµατα εντύπων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εγκυκλίου. Τα έντυπα εφαρµόζονται στις νέες εγκρίσεις οχηµάτων. Οι νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών σε συνεργασία µε τις νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε την παραλαβή της συγκεκριµένης εγκυκλίου, προχωρούν στις ακόλουθες ενέργειες : α) ενηµερώνουν άµεσα όλους τους µεταφορείς αρµοδιότητας τους β) προγραµµατίζουν επισήµους ελέγχους µέχρι 15/3/2015, µε βάση την ανάλυση κινδύνου (αριθµός οχηµάτων, είδος και κατηγορία υλικών, τελική χρήση, έγκριση για περισσότερες από µια κατηγορίες) και αποστέλλουν τον προγραµµατισµό στο αρµόδιο Τµήµα ΖΥΠ γ) υλοποιούν τους επισήµους ελέγχους στα οχήµατα της περιοχής τους ως προς την εφαρµογή της συγκεκριµένης εγκυκλίου έως 15/6/2015. Με τη λήξη της συγκεκριµένης προθεσµίας, η νση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας, αποστέλλει στο Τµήµα ζωικών υποπροϊόντων, το επικαιροποιηµένο Μητρώο καταχώρησης εγκεκριµένων οχηµάτων (Υπόδειγµα 2) καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα, πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 : Αριθµός οχηµάτων που πραγµατοποιήθηκε έλεγχος Αριθµός οχηµάτων µε µη συµµορφώσεις Αριθµός οχηµάτων που επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ 12

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1069/2012/ΕΚ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1069/2012/ΕΚ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1069/2012/ΕΚ Περιφέρεια. /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.. Αρθ.Πρωτ Ηµεροµ... (Συµπληρώνεται από την

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn ιάθεσηζωικών ζωικώναποβλήτων ΑδειοδότησηΈργων Βιοαερίουστην στηνελλάδα ΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ρ Αθανάσιος Γκουντέλας Παναγιώτης Τσιαµπαλής ΛΑΡΙΣΑ 10-04 04-2012 ΚτηνιατρικήΆδεια ΜονάδωνΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : 2. Γενική /νση ασών

ΠΡΟΣ : 2. Γενική /νση ασών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/ 04 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1568/45937 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ Κ..Υ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526 Πληρ. : Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 210 6971564 Φαξ : 210 6971629 e-mail : avakalopoulos@efet.gr Αθήνα, 08-03-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γραφείο Περιβάλλοντος ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή»

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ A. Μορφή του διαβατηρίου: Η µορφή του διαβατηρίου είναι ενιαίου τύπου και οι διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-1ΙΨ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18 / 2 /2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-1ΙΨ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18 / 2 /2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18 / 2 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.23862 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για την έγκριση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων που υπόκειται σε έγκριση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 Μέρος 1 Στοιχεία εγκατάστασης Εµπορικό όνοµα Ταχυδροµική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ Χαλάνδρι, Ιουλίου 2016 Α.Π: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /νση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Τηλ: 210 6017054, 2106017056 Φαξ: 210 6017091 Email: prosxolag@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση»

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 17898/22-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.6.2014 L 165/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 592/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΜ: Υγειονοµική Μονάδα ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας

Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας Αξιοποίηση υποπροϊόντωνζωικής προέλευσης κτηνιατρική άδειαλειτουργίας Αυγέρης Ιωάννης, /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Τροφογενείςκρίσεις ιοξίνες το 1999 Κλασική Πανώλη των χοίρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002

Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 Συντάχθηκε από τη Μονάδα Βιολογικών Κινδύνων της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ)

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.05.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 1869/57761 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣ : 1) Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα