Workshop: Common European Heritage: Museums, Borders and Cultural Understanding. Village of Tsamantas, Thesprotia, Epirus, Greece (September 2005)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Workshop: Common European Heritage: Museums, Borders and Cultural Understanding. Village of Tsamantas, Thesprotia, Epirus, Greece (September 2005)"

Transcript

1 Workshop: Common European Heritage: Museums, Borders and Cultural Understanding Village of Tsamantas, Thesprotia, Epirus, Greece (September 2005) The Centre for European Studies (CES) of the University of the West of England (UWE), Bristol wishes to establish a forum for exchanging ideas and to create a cooperation network for exploring the use of museums in border areas for the promotion of cultural understanding. The aim is to organise a roundtable workshop, building on the CES on-going activities on the socioeconomic evolution of regional agglomerations at the micro level (Dimitrios Konstadakopulos), European ethnology and cultural policy (Sarah Blowen and Ullrich Kockel), European culture project management (Alan Kilday) and cross-border co-operation (Ann Kennard). The workshop will be designed to facilitate dialogue and understanding around specific cultural aspects of economic regeneration policies for border areas within a broader social, economic, political and cultural context. The main aims of the workshop are to: carry out a fact-finding mission to the Folklore Museum of Tsamantas on a consultation basis explore the use of museums in border areas for promoting local economic development, cultural understanding and, in some circumstances, to facilitate conflict resolution assess how cross-border museums could reinforce their presence in contemporary society and examine the way how new information and communication technologies (ICTs) could link them with diasporic communities bring together partners (museum staff and other stakeholders) from Europe to discuss issues of exploiting cultural heritage establish best practice which can be used in other similar cultural institutions in border areas produce a report which makes recommendations of the economic and cultural development of the village and the wider region. This dialogue will therefore include experts on local/regional development and museum development. The small, distinguished group will comprise museum staff, policymakers, cultural development specialists, European scholars, journalists and local administrators including officials from neighbouring south Albania. Among these will be Hugues de Varine, an internationally-respected curator, writer and cultural administrator who now runs ASDIC conseils et services en développement local, France; representatives from museums which work in cross border settings including the Musée sans Frontières network on the Franco- German border and the Frauenau Glass museum on the borders of Germany and the Czech republic. The workshop (15-20 participants) will be organised jointly by the CES with the support of the Municipality of Filiates, the Community of Tsamantas, the St. George s Hellenic Benefit Society of Tsamantas Inc. (Worcester, MA) and the Folklore Museum of Tsamantas (and with collaboration with the Universities of Ioannina and/or Aegean). The main two day sessions will take place in the grounds of the Folklore Museum of Tsamantas in September

2 Background At a time of opening of borders throughout Europe, and given the future extension of Europe s external boundaries, many political, economic and cultural changes are set to affect the societies and communities living in border areas. Often this has led to conflict when, for example, cheap labour is imported from one side of a former closed border to the other. These current tensions and preoccupations often occur despite the fact that communities on both side of the border share a common heritage of tradition and pattern of everyday life, or indeed come from the same people group. Age-old communalities have disappeared under the weight of divided histories, political propaganda or collective forgetting. Cultural institutions have become central to economic development in many regions where tourism is increasingly replacing industrial or agricultural activity. Often the economic benefits of exploiting the local or regional cultural heritage have been brought to the fore in such development, which, in some cases, has only served to exacerbate pre-existing cross-border tensions or rivalries. Museums are cultural institutions which increasingly have a remit to explain and communicate not only the past, but also the present and the future. They are therefore ideally placed to promote cultural understanding: not only through their displays, but also through their management style, theoretical underpinning and finance and administration. It is against such a backdrop that this workshop hopes to work with the Greek village community of Tsamantas to explore the role for their museum in the future development of the region. The village of Tsamantas is situated on the Greek-Albanian border in the mountainous region of Epirus, in the prefecture of Thesprotia, Greece, and in many ways its history is that of the Balkans, but also of Europe as well. Inaccessibility has been a factor in the creation of the village s micro-economy, which is based around its ethnic grouping. Its remoteness has also helped it preserve its strong cultural identity to the present day. Epirus has the unenviable task of being at the bottom of European Union regions ranking, delaying the region s integration into the European economy. Nevertheless, the fall of communism, and the transition to democracy and free market capitalism of neighbouring Albanian in the 1990s, has created waves of inward migration to the region as in the rest of Greece which is creating a new set of problems. The increased migration of labour from neighbouring Albania to Epirus in general and in the prefecture of Thesprotia in particular, is creating new and changing labour hierarchies that undermine the integration of the region into the nation-state configuration. The Albanian workers that fill the unskilled positions in the agricultural and service sectors in Epirus and in the rest of Greece, send their remittances back to Albania that has helped that country s balance of payment and has averted economic collapse. In turn, the regional economy of Epirus is improving by drawing from the neighbouring local population of cheap labour. It is also integrating with the rest of the Balkans and this is reinforced by the process of modernisation that takes place in the wider regions as well as by capitalist expansion in the form of cross-border investment. It can be seen that, in the early years of the 21 st century, the old historical circumstances and transnational processes are shaping the political economy of South-eastern Europe in general, and that of Epirus in particular, in a dramatic way. After decades of separation these mountain communities on both sides of the border are having to deal with new realities which bring the possibility of closer contact but also conflict and rivalry. There is therefore a need for a more detailed study on the regional and micro level perspective that could reveal the 2

3 emerging social, cultural and economic relations necessary for building a bigger picture on the economic trajectory of Southeast Europe. The Folklore Museum of Tsamantas (http://www.uwe.ac.uk/hlss/languages/research/staff/dk/english1.html; The museum was established in 1983 by the folklorist, writer and poet Kostas Zoulas (winner of an Athens Academy award). It contains a collection of traditional tools, instruments, costumes, documents and other items used by the villagers. The museum is housed within a traditional building that was once the village s primary school. The museum plays an important role in relation to maintaining, preserving and promoting folkloric traditions and culture. It has also developed an educational role, providing students, researchers and scholars with a valuable insight into the evolution of the region s cultural heritage. It has contributed to many national and international exhibitions, seminars and other cultural events, thereby promoting its rich legacy. Constitutionally, the museum is a non-profit-making organisation (recognised as a museum by the Greek Ministry of Culture). However, the Ministry s funding meets only a very small part of its needs. This lack of resources as well as expertise has also constrained promotion of the museum and precluded its further development. Nevertheless, the Cultural Association of Tsamantas has created a website and is establishing, through the Internet, links with village s diasporic community in Greece, rest of Europe, United States (Worcester Mass) and Australia (Melbourne). Any financial support for realising this round table workshop would be valuable and timely. This proposal was prepared by Dimitrios Konstadakopulos and Sarah Blowen of CES, University of the West of England, Bristol. 3

4 Πρόταση για συνέδριο: Κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά: Μουσεία, Σύνορα και Πολιτιστική αντίληψη Kοινότητα Τσαµαντά, Θεσπρωτίας, Ηπείρου, Ελλάδα (Σεπτέµβριος 2005) Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών (KEΣ) του Πανεπιστηµίου West of England ( υτικής Αγγλίας, (UWE) ) στο Μπρίστολ, επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα φόρουµ ανταλλαγής ιδεών καθώς και ένα δίκτυο συνεργασίας για την διερεύνηση της λειτουργίας των µουσείων στις παραµεθόριες περιοχές και για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σκοπός είναι να οργανωθεί µια διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης, βασιζόµενη στις συνεχείς δραστηριότητες του ΚΕΣ στην κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη των συσσωρεύσεων της περιφέρειας σε µικροεπίπεδο ( ηµήτριος Kωνσταντακόπουλoς), Ευρωπαϊκή εθνολογία και πολιτιστική πολιτική (Sarah Blowen and Ullrich Kockel), διαχείριση σχεδίου για τον Ευρωπαϊκό πολιτισµό (Alan Kilday) και διακρατική συνεργασία (Ann Kennard). Το συνέδριο θα σχεδιαστεί ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος καθώς και η κατανόηση ειδικών πολιτιστικών θεµάτων για πολιτικές οικονοµικής αναγέννησης στις παραµεθόριες περιοχές µέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Οι κύριες προσδοκίες του συνεδρίου είναι οι εξής: να πραγµατοποιήσει µια αποστολή πραγµατογνωµοσύνης στο Μουσείο Λαογραφίας του Τσαµαντά µε συµβουλευτικό-νουθετικό χαρακτήρα να ερευνήσει την λειτουργία των µουσείων στις παραµεθόριες περιοχές για την προβολή της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, την πολιτιστική αντίληψη, και σε µερικές περιπτώσεις, να διευκολύνει την εύρεση λύσεων στις διαφωνίες να εκτιµήσει πως τα µουσεία της παραµεθορίου θα µπορούσαν να ενισχύσουν την παρουσία τους στη σύγχρονη κοινωνία και εξετάσει πως οι καινούριες τεχνολογίες ενηµέρωσης και τηλεπικοινωνιών θα µπορούσαν να τα συνδέσουν µε τις κοινωνίες της διασποράς να φέρει µαζί συνεργάτες (ειδικούς µουσείων και άλλους) από την Ευρώπη και να συζητήσουν θέµατα αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονοµιάς να προτείνει όσο το δυνατόν καλύτερες µεθόδους που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και σε άλλα παρόµοια πολιτιστικά ιδρύµατα στις παραµεθόριες περιοχές να συντάξει µια έκθεση η οποία θα υποβάλλει συστάσεις-εισηγήσεις για την πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού και της ευρύτερης περιοχής Εποµένως, σε αυτόν το διάλογο θα συµµετάσχουν ειδικοί στην τοπική/ περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των µουσείων. Η µικρή, διακεκριµένη οµάδα θα περιλαµβάνει ειδικούς µουσείων, σχεδιαστές πολιτικής, ειδικούς στην πολιτιστική ανάπτυξη, ακαδηµαϊκούς Ευρωπαϊκών Σπουδών, δηµοσιογράφους, και τοπικούς διοικητικούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και παραγόντων από την γειτονική Αλβανία. Μεταξύ αυτών θα είναι ο Hugues de Varine, ένας διεθνώς αναγνωρισµένο έφορο αρχαιοτήτων, συγγραφέα και πολιτιστικό διευθυντή ο οποίος διευθύνει το ASDIC conseils et services en développement local, στην Γαλλία; εκπροσώπους µουσείων που εργάζονται πάνω στις διακρατικές ρυθµίσεις όπως είναι το δίκτυο µουσείων χωρίς σύνορα (Musée sans Frontières) στα γάλλο-γερµανικά σύνορα και από το µουσείο Frauenau Glass στα σύνορα Γερµανίας και Τσεχίας. Η διάσκεψη (15-20 συµµετέχοντες) θα οργανωθεί από κοινού από το ΚΕΣ µε την υποστήριξη του δήµου Φιλιατών, της κοινότητας Τσαµαντά, της Αδελφότητας Τσαµαντιωτών Αγ. Γεώργιος του Worcester, MA, Αµερικής, και το Μουσείο Λαογραφίας του Τσαµαντά (και σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια Ιωαννίνων και/ή Αιγαίου). Οι κύριες σύνοδοι δύο (2) ηµερών θα 4

5 πραγµατοποιηθούν στους χώρους του Μουσείου Λαογραφίας του Τσαµαντά τον τον Σεπτέµβριο του Ιστορικόν Ευρισκόµεθα σε µια περίοδο εις την οποίαν το άνοιγµα των συνόρων στην Ευρώπη και η µελλοντική διεύρυνσή τους, καθώς και οι πολλές αλλαγές στον πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό τοµέα επηρεάζουν τις κοινωνίες και τις κοινότητες που διαβιώνουν στις παραµεθόριες περιοχές. Τα γεγονότα αυτά συχνά οδηγούν σε σύγκρουση και έντονο ανταγωνισµό παραδείγµατος χάριν, όταν φτηνά εργατικά χέρια «εισάγονται» από πρώην κλειστά γειτονικά σύνορα. Αυτές οι σηµερινές πιέσεις και ανησυχίες δηµιουργούνται συχνά παρά το γεγονός ότι οι κοινότητες στις δύο µεριές των συνόρων έχουν κοινή παράδοση και τρόπο ζωής ή ότι ανήκουν στην ίδια φυλετική οµογένεια. Κοινά αισθήµατα αλληλεγγύης, του παρελθόντος, έχουν εξαφανιστεί κάτω από την επιρροή της διαιρούµενης ιστορίας, της πολιτικής προπαγάνδας και της γενικότερης λήθης. Τα πολιτιστικά ιδρύµατα παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη πολλών περιοχών, των οποίων ο τουρισµός αντικαθιστά, µε αύξοντα ρυθµό, τη βιοµηχανική και αγροτική απασχόληση. Συχνά τα οικονοµικά οφέλη από την εκµετάλλευση της τοπικής ή περιφερειακής πολιτιστικής κληρονοµιάς που εµφανίζονται στο προσκήνιο από την προαναφερθείσα ανάπτυξη, σε µερικές περιπτώσεις, εξυπηρετούν µόνο στην επιδείνωση των προϋπάρχουσων εντάσεων και διαµαχών. Τα µουσεία είναι πολιτιστικά ιδρύµατα στα οποία ανατίθεται όλο και περισσότερο η αποστολή να εξηγήσουν και να επικοινωνήσουν όχι µόνο µε το παρελθόν, αλλά και το παρόν και το µέλλον. Εποµένως θεωρούνται ιδανικά για να προωθήσουν την πολιτιστική κατανόηση: όχι µόνο µέσω των επιδείξεών τους, αλλά και µέσω του διοικητικού ύφους, της θεωρητικής υποστήριξης, της χρηµατοδότησης και της διοίκησής τους. Με βάση αυτό το διαλογισµό το συνέδριο ετούτο ελπίζει να συνεργαστεί µε την ελληνική αρχή του χωριού Τσαµαντά για να ερευνήσει το ρόλο του µουσείου τους στην µελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Το χωριό Τσαµαντάς είναι τοποθετηµένο στα ελληνο-αλβανικά σύνορα στην ορεινή περιοχή της Ηπείρου, στο νοµαρχιακό διαµέρισµα της Θεσπρωτίας στης Ελλάδα και από πολλές απόψεις η ιστορία του είναι µέρος αυτής των Βαλκανίων, αλλά και της Ευρώπης επίσης. Το απρόσιτο είναι ένας παράγοντας για την δηµιουργία της µικροοικονοµίας του χωριού, η οποία είναι βασισµένη γύρω από την εθνική οµαδοποίησή του. Επίσης, η απόµακρη τοποθεσία του το έχει βοηθήσει να συντηρήσει την ισχυρή πολιτιστική του ταυτότητα µέχρι σήµερα. Η Ήπειρος είχε την τύχη να βρίσκεται στο κατώτατο σηµείο της ταξινόµησης των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε συνέπεια την καθυστέρηση της ένταξης της περιοχής στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Εντούτοις η πτώση του κοµµουνισµού, ο εκδηµοκρατισµός και η υιοθέτηση της καπιταλιστικής ελεύθερης αγοράς από την γειτονική Αλβανία τη δεκαετία του 90, δηµιούργησαν τα κύµατα εσωτερικής µετανάστευσης τόσο στην περιοχή όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός το οποίο δηµιουργεί ένα νέο σύνολο προβληµάτων. Η αυξανόµενη µετανάστευση της εργασίας από τη γειτονική Αλβανία στην Ήπειρο και στη νοµαρχία της Θεσπρωτίας ειδικότερα, δηµιουργεί νέες και µεταβαλλόµενες ιεραρχίες στον εργασιακό τοµέα οι οποίες υποσκάπτουν την ενσωµάτωση της περιοχής στον εθνοκρατικό σχηµατισµό. Οι Αλβανoί εργαζόµενοι που κατέχουν τις ανειδίκευτες θέσεις στους τοµείς της γεωργίας και των υπηρεσιών στην Ήπειρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στέλνουν τα εµβάσµατά τους πίσω στην Αλβανία φαινόµενο που έχει βοηθήσει το ισοζύγιο πληρωµών της χώρας και έχει αποτρέψει την 5

6 οικονοµική κατάρρευση. Παράλληλα η τοπική οικονοµία της Ηπείρου βελτιώνεται µε την χρήση φτηνών εργατικών χεριών από τον γειτονικό πληθυσµό. Ενσωµατώνεται επίσης στα υπόλοιπα Βαλκάνια και αυτό ενισχύεται µε τη διαδικασία του εκσυγχρονισµού που πραγµατοποιείται στις ευρύτερες περιοχές καθώς επίσης και από την κεφαλαιοκρατική επέκταση υπό µορφή διασυνοριακής επένδυσης. Είναι εµφανές ότι, κατά τα πρώτα έτη του 21 ου αιώνα, οι παλαιές ιστορικές περιστάσεις και οι διεθνής διαδικασίες διαµορφώνουν την πολιτική οικονοµία της νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικά, και της Ηπείρου ειδικότερα, µε έναν δραµατικό τρόπο. Μετά από τις δεκαετίες διαχωρισµού οι ορεινές αυτές κοινωνίες και στις δύο πλευρές των συνόρων πρέπει να αντιµετωπίσουν τη νέα πραγµατικότητα που φέρνει µεν τη δυνατότητα µιας πιο στενής επαφής αλλά µπορεί και να δηµιουργήσει σύγκρουση και αντιπαλότητα. Υπάρχει εποµένως ανάγκη για µια πιο λεπτοµερή έρευνα για την περιφερειακή και µικρο-επιπέδου προοπτική που θα µπορούσε να αποκαλύψει τις αναδυόµενες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονοµικές σχέσεις, απαραίτητες για να χτίζοντας µια καλύτερη εικόνα στην οικονοµική τροχιά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Λαογραφικό Μουσείο του Τσαµαντά (http://www.uwe.ac.uk/hlss/languages/research/staff/dk/english1.html Το µουσείο ιδρύθηκε το 1983 από τον λαογράφο, συγγραφέα και ποιητή Κώστα Ζουλά (νικητής ενός βραβείου της Ακαδηµίας της Αθήνας). Περιέχει µια συλλογή των παραδοσιακών εργαλείων, των οργάνων, των κοστουµιών, των εγγράφων και άλλων στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν από τους χωρικούς. Το µουσείο στεγάζεται µέσα σε ένα παραδοσιακό κτίριο που ήταν κάποτε το δηµοτικό σχολείο του χωριού. Το µουσείο διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο σε σχέση µε τη διατήρηση, τη συντήρηση και την προώθηση των λαογραφικών παραδόσεων και του πολιτισµού. Έχει αναπτύξει επίσης έναν εκπαιδευτικό ρόλο, παρέχοντας στους σπουδαστές, τους ερευνητές και τους ακαδηµαϊκούς µια πολύτιµη γνώση για την εξέλιξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής. Έχει συµβάλει σε πολλές εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, σεµινάρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, προάγοντας µε αυτόν τον τρόπο την πλούσια κληρονοµιά της. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το µουσείο είναι ένας κοινοφελής, µη κερδοσκοπικός οργανισµός (αναγνωρισµένος από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού). Εντούτοις, η χρηµατοδότηση του Υπουργείου ικανοποιεί µόνο ένα πολύ µικρό µέρος των αναγκών του. Αυτή η έλλειψη πόρων καθώς και ειδίκευσης περιορίζουν την προβολή και την περαιτέρω ανάπτυξη του µουσείου. Ωστόσο, ο πολιτιστικός σύλλογος του Τσαµαντά έχει δηµιουργήσει έναν ιστοχώρο στο ιαδύκτιο, ώστε να καταστήσει εφικτή τη σύνδεση του χωριού µε την διασπορά στην Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, τις Ηνωµένες Πολιτείες (Worcester Mass) και την Αυστραλία (Μελβούρνη). Οποιαδήποτε οικονοµική ενίσχυση για την πραγµατοποίηση αυτού του συνεδρίου στρογγυλής τραπέζης θα ήταν πολύ χρήσιµη και επίκαιρη. Αυτή η πρόταση εκπονήθηκε από τον ηµήτριο Κωνσταντακόπουλο και την Sarah Blowen του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστηµίου West of England, Μπρίστολ (Απόδοση στα ελληνικά από τον Παναγιώτη Πετρή). 6

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ Ταυτότητα Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

performativity intermediality sound art visual arts

performativity intermediality sound art visual arts architecture cyborgs hybridity 21st century performativity intermediality sound art bio-art expanded field new technologies neuroscience second life visual arts ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο Performer στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα