Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/ / EL Εγχειρίδιο

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές επισημάνσεις Επεξήγηση συμβόλων Αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Επισήμανση τεκμηρίωσης Υποχρέωση εγγύησης Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Απόρριψη Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα συστήματα διαύλων Μεταφορά / αποθήκευση Τοποθέτηση / συναρμολόγηση Έναρξη λειτουργίας / λειτουργία Εισαγωγή Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου Πρόσθετα έγγραφα Ιδιότητες MOVDRVE, MOVTRAC B και PROFBUS Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες Κυκλική και μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω του PROFBUS DP Μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω του PROFBUS DP-V Διαμόρφωση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας PROFBUS Λειτουργίες παρακολούθησης Διάγνωση Σύστημα παρακολούθησης fieldbus Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVDRVE MDX61B Πριν αρχίσετε Εγκατάσταση και απεγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVTRAC B Σύνδεση SBus Σύνδεση διαύλου συστήματος Τοποθέτηση και εγκατάσταση του περιβλήματος πύλης UOH11B Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B Αντιστοίχηση βύσματος Σύνδεση MOVDRVE / MOVTRAC B / PROFBUS Ρυθμοί Baud μεγαλύτεροι από 1.5 MBaud Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου Απόληξη διαύλου Ρύθμιση της διεύθυνσης μονάδας Ενδείξεις λειτουργίας της πρόσθετης δυνατότητας DFP21B PROFBUS LED Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 3

4 Περιεχόμενα 5 Διαμόρφωση και εκκίνηση Εγκυρότητα των αρχείων GSD για την κάρτα DFP21B Διαμόρφωση της κύριας μονάδας DP με το αρχείο GSD του MOVDRVE Αρχείο GSD για PROFBUS DP Αρχείο GSD για PROFBUS DP-V Διαδικασία διαμόρφωσης Διαμόρφωση DP για MOVDRVE MDX61B (SEWA63.GSD) Εξωτερική διάγνωση MOVDRVE MDX61B Διαμόρφωση κύριας μονάδας DP με MOVTRAC ή με το αρχείο GSD για την πύλη Αρχεία GSD για τη λειτουργία στο MOVTRAC B και το περίβλημα πύλης UOH11B Έναρξη λειτουργίας της κύριας μονάδας PROFBUS DP Διαμόρφωση της διεπαφής PROFBUS DP Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης Ρύθμιση του μετατροπέα MOVDRVE MDX61B Ρύθμιση του μετατροπέα συχνότητας MOVTRAC Συμπεριφορά λειτουργίας στο PROFBUS DP Έλεγχος του μετατροπέα MOVDRVE MDX61B Παράδειγμα ελέγχου SMATC S7 με MOVDRVE MDX61B PROFBUS DP Timeout (MOVDRVE MDX61B) Αντίδραση Fieldbus Timeout (MOVDRVE MDX61B) Έλεγχος του μετατροπέα MOVTRAC B (πύλη) Παράδειγμα ελέγχου SMATC S7 με MOVTRAC B (πύλη) SBus timeout Σφάλμα μονάδας Χρονική υπέρβαση fieldbus του DFP21B στη λειτουργία πύλης Παραμετροποίηση μέσω του PROFBUS DP Δομή του καναλιού παραμέτρων 8 byte MOVLNK Ανάγνωση παραμέτρου με το PROFBUS DP (Read) Εγγραφή παραμέτρου με το PROFBUS DP (Write) Διαδικασία παραμετροποίησης στο PROFBUS-DP Φορμά δεδομένων παραμέτρων Παράδειγμα προγράμματος SMATC STEP Κωδικοί επιστροφής της παραμετροποίησης Στοιχεία Κατηγορία σφάλματος (Error-Class) Κωδικός σφάλματος (Error-Code) Πρόσθετος κωδικός (Additional-Code) Ειδικές περιπτώσεις Ειδικοί κωδικοί επιστροφής Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

5 Περιεχόμενα 7 Λειτουργίες του PROFBUS DP-V Εισαγωγή PROFBUS DP-V Κύρια μονάδα κατηγορίας 1 (Κύρια μονάδα C1) Κύρια μονάδα κατηγορίας 2 (Κύρια μονάδα C2) Σετ δεδομένων Υπηρεσίες του DP-V Χειρισμός συναγερμών DP-V Χαρακτηριστικά των μετατροπέων συχνότητας SEW Δομή του καναλιού παραμέτρων DP-V Διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων μέσω σετ δεδομένων Σειρά επεξεργασίας κύριας μονάδας DP-V Διευθυνσιοδότηση συνδεδεμένου μετατροπέα συχνότητας Εντολές παραμέτρων MOVLNK Σειρές παραμέτρων PROFdrive Διαμόρφωση για μια κύρια μονάδα C Τρόπος λειτουργίας (λειτουργία DP-V1) Παράδειγμα προγράμματος για SMATC S Τεχνικά στοιχεία του DP-V1 για το MOVDRVE DFP Τεχνικά στοιχεία του DP-V1 για τη λειτουργία πύλης και MOVTRAC Κωδικοί σφαλμάτων των υπηρεσιών DP-V Λειτουργία του MOVTOOLS -MotionStudio μέσω του PROFBUS Εισαγωγή Απαιτούμενο υλικό Απαιτούμενο λογισμικό Εγκατάσταση Διαμόρφωση του SMATC NET Διαμόρφωση του διακομιστή επικοινωνίας SEW Δομή επικοινωνίας Διαδικασία Αυτόματη αναζήτηση των συνδεδεμένων συσκευών (ανίχνευση συσκευών) Ενεργοποίηση της λειτουργίας online Γνωστά προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του MOVTOOLS -MotionStudio Διάγνωση σφαλμάτων Διαδικασίες διάγνωσης Κατάλογος σφαλμάτων Τεχνικά στοιχεία Πρόσθετη δυνατότητα DFP21B για το MOVDRVE MDX61B Πρόσθετη δυνατότητα DFP21B για MOVTRAC B και περίβλημα πύλης UOH11B Ευρετήριο Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 5

6 1 Σημαντικές επισημάνσεις Επεξήγηση συμβόλων 1 Σημαντικές επισημάνσεις 1.1 Επεξήγηση συμβόλων Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος από το ρεύμα. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Άμεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυματισμοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζημιά στον εξοπλισμό ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συμβουλές για τις εφαρμογές και χρήσιμες πληροφορίες. 1.2 Αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διεπαφής fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 και περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. 1.3 Επισήμανση τεκμηρίωσης Η τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου αποτελεί προϋπόθεση για: τη λειτουργία χωρίς διακοπές την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης. Μελετήστε για το λόγο αυτό προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας των μετατροπέων με την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFP21B PROFBUS. Για να κατανοήσετε αυτό εδώ το εγχειρίδιο θα πρέπει να έχετε ήδη μελετήσει τα εγχειρίδια του MOVDRVE και του MOVTRAC, και ιδιαίτερα τα εγχειρίδια συστήματος των MOVDRVE MDX6B/61B και MOVTRAC B. 6 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

7 Σημαντικές επισημάνσεις Υποχρέωση εγγύησης Υποχρέωση εγγύησης Οι λανθασμένες ενέργειες και οι λοιποί χειρισμοί που δεν γίνονται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο, επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες του μειωτήρα στροφών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της υποχρέωσης της εταιρίας SEW-EURODRVE GmbH & Co KG για παροχή κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης. 1.5 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 1.6 Απόρριψη Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί! Αν χρειάζεται, κατά την απόσυρση ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήματα ανάλογα τα υλικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς π.χ. σαν: σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων πλαστικό λαμαρίνες χαλκό κλπ. Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 Υποδείξεις ασφαλείας Η εγκατάσταση και η έναρξη της λειτουργίας της διεπαφής fieldbus DFP21B επιτρέπεται να γίνεται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις οδηγίες λειτουργίας MOVDRVE MDX6B/61B και MOVTRAC B! 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται στη χρήση της διεπαφής fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στις επί μέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Δεν επιτρέπεται ποτέ να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία κατεστραμμένα προϊόντα. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα συστήματα διαύλων Αυτό το σύστημα επικοινωνίας σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με μεγάλη ακρίβεια το μετατροπέα συχνότητας MOVDRVE στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Όπως συμβαίνει σε όλα τα συστήματα διαύλων, υπάρχει ο κίνδυνος μη ορατών, εξωτερικών (σε ότι αφορά το μετατροπέα συχνότητας) τροποποιήσεων των παραμέτρων, γεγονός που επιφέρει μεταβολές στη συμπεριφορά του μετατροπέα συχνότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη (όχι ανεξέλεγκτη) συμπεριφορά του συστήματος. 2.3 Μεταφορά / αποθήκευση Ελέγξτε τον αγωγό για τυχόν ζημιές αμέσως μετά την παραλαβή. Ενημερώστε αμέσως τη μεταφορική εταιρία. Σε περίπτωση ζημιάς δεν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα μεταφοράς ανάλογων διαστάσεων εάν χρειάζεται. Ενδεχόμενες ζημιές από λανθασμένη αποθήκευση! Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή αμέσως, αποθηκεύστε την σε ένα ξηρό και καθαρό από σκόνες χώρο. 8 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

9 Υποδείξεις ασφαλείας Τοποθέτηση / συναρμολόγηση Τοποθέτηση / συναρμολόγηση Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 4, "Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης". 2.5 Έναρξη λειτουργίας / λειτουργία Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 5, "Διαμόρφωση και εκκίνηση". Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 9

10 3 Εισαγωγή Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου 3 Εισαγωγή 3.1 Περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιγράφει: την τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας PROFBUS DFP21B στο μετατροπέα MOVDRVE MDX61B. τη χρήση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας PROFBUS DFP21B στον μετατροπέα συχνότητας MOVTRAC B και στο περίβλημα της πύλης UOH11B. την έναρξη λειτουργίας του MOVDRVE στο σύστημα fieldbus PROFBUS. την έναρξη λειτουργίας του MOVTRAC B στην πύλη PROFBUS. τη διαμόρφωση του PROFBUS μέσω αρχείων GSD τη λειτουργία του MOVTOOLS -MotionStudio μέσω του PROFBUS. 3.2 Πρόσθετα έγγραφα Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύκολης και αποτελεσματικής σύνδεσης του MOVDRVE με το σύστημα PROFBUS fieldbus, εκτός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης σχετικά με την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων PROFBUS, θα πρέπει να αναζητήσετε και την ακόλουθη τεχνική έκδοση σχετικά με την τεχνολογία fieldbus: Εγχειρίδιο για το προφίλ μονάδας fieldbus MOVDRVE Εγχειρίδιο συστήματος για το MOVTRAC B Στο εγχειρίδιο για το προφίλ μονάδας fieldbus MOVDRVE και στο εγχειρίδιο συστήματος MOVTRAC B αναφέρονται, εκτός από την περιγραφή των παραμέτρων του fieldbus και την κωδικοποίηση αυτών, και τα διάφορα συστήματα ελέγχου και οι δυνατότητες εφαρμογής με τη μορφή μικρών παραδειγμάτων. Το εγχειρίδιο "Προφίλ μονάδας fieldbus" MOVDRVE περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του μετατροπέα, οι οποίες διαβάζονται ή γράφονται από τις διάφορες διεπαφές επικοινωνίας όπως είναι π.χ. ο δίαυλος συστήματος, η διεπαφή RS-485 αλλά και από τη διεπαφή fieldbus. 3.3 Ιδιότητες Ο μετατροπέας συχνοτήτων MOVDRVE MDX61B και ο μετατροπέας συχνότητας MOVTRAC B σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B για να συνδέετε τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές υψηλότερου επιπέδου μέσω PROFBUS, χάρη στη δυνατή, γενικής χρήσης διεπαφή fieldbus MOVDRVE, MOVTRAC B και PROFBUS Η συμπεριφορά της μονάδας του μετατροπέα συχνοτήτων, η οποία διαμορφώνει τη βάση της λειτουργίας PROFBUS και αναφέρεται ως προφίλ μονάδας, είναι ανεξάρτητη από το fieldbus και επομένως ενιαία. Σε εσάς, το χρήστη, προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξετε εφαρμογές ηλεκτρομειωτήρων ανεξάρτητα από το fieldbus. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ ευκολότερη τη μετάβαση σε άλλα συστήματα διαύλου, όπως το DeviceNet (πρόσθετη δυνατότητα DFD). 1 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

11 Εισαγωγή Ιδιότητες Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες Με τη διεπαφή PROFBUS το MOVDRVE MDX61B σας προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε όλες τις παραμέτρους και λειτουργίες του μετατροπέα συχνοτήτων. Ο μετατροπέας συχνοτήτων ελέγχεται μέσω των υψηλής ταχύτητας κυκλικών δεδομένων διεργασίας. Μέσω αυτού του καναλιού δεδομένων διεργασίας, έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής τιμών ρύθμισης, όπως οι τιμές ρύθμισης του αριθμού στροφών, του χρόνου παραγωγής ράμπας επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης, κλπ., αλλά και άμεσης ενεργοποίησης διάφορων λειτουργιών όπως ενεργοποίηση, αναστολή ελέγχου, κανονική διακοπή, ταχεία διακοπή, κλπ. Ωστόσο, ταυτόχρονα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το κανάλι για την ανάγνωση πραγματικών τιμών από το μετατροπέα συχνοτήτων, όπως του πραγματικού αριθμού στροφών, του ρεύματος, της κατάστασης της μονάδας, του αριθμού σφάλματος και των σημάτων αναφοράς Κυκλική και μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω του PROFBUS DP Ενώ η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας συνήθως γίνεται κυκλικά, η μη κυκλική ανάγνωση και εγγραφή των παραμέτρων του μετατροπέα συχνοτήτων είναι δυνατή μέσω λειτουργιών όπως οι READ και WRTE ή μέσω του καναλιού παραμέτρων MOVLNK. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας σας επιτρέπει να υλοποιείτε εφαρμογές, στις οποίες όλες οι σημαντικές παράμετροι του μετατροπέα συχνοτήτων αποθηκεύονται στον προγραμματιζόμενο ελεγκτή, ώστε να μην απαιτούνται παραμετροποιήσεις στον ίδιο το μετατροπέα συχνοτήτων Μη κυκλική ανταλλαγή δεδομένων μέσω του PROFBUS DP-V1 Η προδιαγραφή PROFBUS-DP-V1 παρουσίασε νέες υπηρεσίες μη κυκλικής ανάγνωσης/εγγραφής (READ/WRTE) στα πλαίσια των επεκτάσεων PROFBUS-DP. Αυτές οι μη κυκλικές υπηρεσίες εισάγονται σε ειδικά τηλεγραφήματα κατά την κυκλική λειτουργία του διαύλου κι επομένως εξασφαλίζουν συμβατότητα μεταξύ του PROFBUS DP και του PROFBUS DPV1. Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 11

12 EURODRVE 3 Εισαγωγή Ιδιότητες Διαμόρφωση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας PROFBUS Σε γενικές γραμμές, η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων PROFBUS σχεδιάστηκε ώστε όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το fieldbus, όπως η διεύθυνση σταθμού και η προεπιλεγμένη παράμετρος διαύλου, να είναι δυνατές χρησιμοποιώντας το διακόπτη της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων. Αυτή η χειροκίνητη ρύθμιση σημαίνει ότι ο μετατροπέας συχνοτήτων μπορεί σε πολύ σύντομο χρόνο να ενσωματωθεί στο περιβάλλον PROFBUS και να ενεργοποιηθεί. [1] PROFBUS Master MOVTRAC B Digital /O Analog /O MOVDRVE B MOVDRVE B PROFBUS Εικόνα 1: PROFBUS με MOVDRVE 58687AXX [1] Οπτικοποίηση Λειτουργίες παρακολούθησης Η χρήση ενός συστήματος fieldbus απαιτεί πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης στη σχεδίαση του μετατροπέα συχνοτήτων, όπως για παράδειγμα, η χρονική παρακολούθηση του fieldbus (χρονική υπέρβαση fieldbus) ή των αρχών ταχείας διακοπής. Μπορείτε για παράδειγμα να προσαρμόσετε τις λειτουργίες παρακολούθησης του MOVDRVE /MOVTRAC ειδικά στη δική σας εφαρμογή. Μπορείτε να καθορίσετε π.χ. τις αποκρίσεις σφάλματος του μετατροπέα συχνοτήτων που θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε περίπτωση σφάλματος του διαύλου. Μια καλή λύση για πολλές εφαρμογές είναι η ταχεία διακοπή, αν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με "πάγωμα" των τελευταίων τιμών ρύθμισης, ώστε ο μετατροπέας συχνοτήτων να εξακολουθεί να λειτουργεί με τις τελευταίες, έγκυρες τιμές ρύθμισης (για παράδειγμα, μεταφορική ταινία). Εφόσον η σειρά λειτουργιών των ακροδεκτών ελέγχου εξασφαλίζεται και σε λειτουργία fieldbus, μπορείτε να συνεχίσετε να υλοποιείτε αρχές ταχείας διακοπής, ανεξάρτητα από το fieldbus, χρησιμοποιώντας τα βύσματα του μετατροπέα συχνοτήτων. 12 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

13 Εισαγωγή Ιδιότητες Διάγνωση Για τη θέση σε λειτουργία και το σέρβις ο μετατροπέας συχνοτήτων MOVDRVE και των μετατροπέων συχνοτήτων MOVTRAC B σας προσφέρει πολλές δυνατότητες διάγνωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης fieldbus για να ελέγχετε τόσο τις τιμές ρύθμισης που αποστέλλονται από την κύρια μονάδα ελέγχου, όσο και τις πραγματικές τιμές Σύστημα παρακολούθησης fieldbus Επιπλέον, σας παρέχεται ένας αριθμός πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας fieldbus. Η λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης fieldbus σε συνδυασμό με το λογισμικό για PC MOVTOOLS - MotionStudio, σας προσφέρει ένα εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων του μετατροπέα συχνοτήτων (συμπεριλαμβανόμενων των παραμέτρων fieldbus), όπως και τη λεπτομερή απεικόνιση των πληροφοριών κατάστασης fieldbus και συσκευής. Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 13

14 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVDRVE MDX61B 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Σ' αυτό το κεφάλαιο θα λάβετε υποδείξεις και οδηγίες για την τοποθέτηση και εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVDRVE MDX61B, MOVTRAC B και στο περίβλημα της πύλης UOH11B. 4.1 Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVDRVE MDX61B Μόνο τεχνικοί της SEW-EURODRVE μπορούν να εγκαθιστούν ή να απεγκαθιστούν κάρτες πρόσθετης δυνατότητας για MOVDRVE MDX61B μεγέθους. Η τοποθέτηση ή αφαίρεση καρτών πρόσθετης δυνατότητας από το χρήστη είναι εφικτή μόνο στα MOVDRVE MDX61B μεγέθους 1 έως Πριν αρχίσετε Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή fieldbus. Πριν την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση μιας κάρτας πρόσθετης δυνατότητας, τηρήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες: Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. Διακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση δικτύου. Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας από ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιμοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιμα παπούτσια, κλπ.) πριν την αγγίξετε. Προτού εγκαταστήσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, αφαιρέστε το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη. Μετά την εγκατάσταση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας, τοποθετήστε πάλι το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη. Μην αφαιρείτε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας από τη συσκευασία μέχρι τη στιγμή που θα είστε έτοιμος να την εγκαταστήσετε. Κρατήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας μόνο από τα άκρα της. Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήματα της κάρτας. 14 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

15 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVDRVE MDX61B Εγκατάσταση και απεγκατάσταση της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων Εικόνα 2: Τοποθέτηση μίας κάρτας πρόσθετης δυνατότητας σε MOVDRVE MDX61B μεγέθους AXX 1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τη βάση συγκράτησης της κάρτας. Τραβήξτε ομοιόμορφα τη βάση συγκράτησης της κάρτας από την υποδοχή (προσέξτε να μην τη στρεβλώσετε!). 2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες συγκράτησης του μαύρου καλύμματος από το μπρακέτο συγκράτησης της κάρτας. Αφαιρέστε το μαύρο κάλυμμα. 3. Τοποθετήστε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, έτσι ώστε οι 3 βίδες συγκράτησης να χωρέσουν στις αντίστοιχες οπές του μπρακέτου συγκράτησης κάρτας. 4. Εισάγετε το μπρακέτο συγκράτησης με εγκατεστημένη την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας μέσα στην εγκοπή υποδοχής, με μέτρια πίεση. Ασφαλίστε το μπρακέτο συγκράτησης κάρτας χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες συγκράτησης. 5. Για να αφαιρέσετε την κάρτα πρόσθετης δυνατότητας, εφαρμόστε τις παραπάνω οδηγίες με την αντίστροφη σειρά. Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 15

16 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVTRAC B 4.2 Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVTRAC B Το MOVTRAC B δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού. Μόνο η SEW-EURODRVE επιτρέπεται να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά τις κάρτες πρόσθετης δυνατότητας για το MOVTRAC B Σύνδεση SBus MOVTRAC B [1] S1 S2 ON OFF X44 DFP21B RUN BUS FAULT 9 5 FSC11B 6 1 X45 X46 HL X AS ADDRESS H1 H2 X V = 24V O GND X X AXX [1] Αντίσταση απόληξης ενεργοποιημένη, S1 = ON Το DFP21B διαθέτει μία ενσωματωμένη αντίσταση απόληξης SBus και πρέπει επομένως να εγκατασταθεί στην αρχή της σύνδεσης SBus. Το DFP21B έχει πάντα τη διεύθυνση. X46 X26 X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X46:7 X26:7 DC 24 V X12 X12:8 Είσοδος +24V X12:9 Δυναμικό αναφοράς GND των δυαδικών εισόδων 16 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

17 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVTRAC B 4 Για την εύκολη καλωδίωση, το DFP21B μπορεί να τροφοδοτηθεί με συνεχή τάση 24 V από το X46.7 του MOVTRAC προς το X26.7. Στην τροφοδοσία του DFP21B από το MOVTRAC θα πρέπει το MOVTRAC να τροφοδοτείται με συνεχή τάση 24 V στους ακροδέκτες X12.8 και X Σύνδεση διαύλου συστήματος MOVTRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 MOVTRAC B MOVTRAC B S1 S2 S1 S2 + 24V = - 24V O GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ^ HL ^ Εικόνα 3: Διασύνδεση διαύλου συστήματος 59186AXX DFP GND SC11 SC12 = Δυναμικό αναφοράς (γείωση) = διαύλου συστήματος = Δίαυλος συστήματος, υψηλής τάσης = Δίαυλος συστήματος, χαμηλής τάσης MOVTRAC B GND = Δυναμικό αναφοράς (γείωση) διαύλου συστήματος SC22 = Δίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, χαμηλής τάσης SC21 = Δίαυλος συστήματος, εξερχόμενος, υψηλής τάσης SC12 = Δίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, χαμηλής τάσης SC11 = Δίαυλος συστήματος, εισερχόμενος, υψηλής τάσης S12 = Αντίσταση απόληξης διαύλου συστήματος Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 17

18 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Τοποθέτηση της κάρτας πρόσθετης δυνατότητας DFP21B στο MOVTRAC B Παρακαλούμε σημειώστε: Χρησιμοποιήστε συνεστραμμένο και θωρακισμένο χάλκινο καλώδιο διπλού πυρήνα (καλώδιο μετάδοσης δεδομένων με θωράκιση από χάλκινη πλεξούδα). Τοποθετήστε τη θωράκιση στην επιφάνεια των δύο πλευρών του ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του MOVTRAC και συνδέστε τα άκρα της θωράκισης στο GND. Το καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές: Εγκάρσια διατομή πυρήνα,75 mm 2 (AWG18) Αντίσταση καλωδίου 12 Ω σε συχνότητα 1 MHz Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους Â 4 pf/m (12 pf/ft) σε συχνότητα 1 khz Το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος καλωδίου εξαρτάται από τη ρύθμιση του ρυθμού baud του SBus: 25 kbaud: 16 m 5 kbaud: 8 m 1 kbaud: 4 m (132 ft) Συνδέστε την αντίσταση τερματισμού του διαύλου συστήματος (S1 = ON) στο τέλος του διαύλου συστήματος. Απενεργοποιήστε στις υπόλοιπες μονάδες την αντίσταση απόληξης (S1 = OFF). Η πύλη DFP21B πρέπει πάντοτε να συνδέεται είτε στην αρχή είτε στο τέλος της σύνδεσης του διαύλου συστήματος και να διαθέτει μια μόνιμα εγκατεστημένη αντίσταση τερματισμού. Δεν πρέπει να εμφανίζεται καμία μετακίνηση δυναμικού μεταξύ των συσκευών που συνδέονται με το SBus. Αποτρέψτε τις μετακινήσεις δυναμικού λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ., συνδέοντας τη γείωση της συσκευής χρησιμοποιώντας ξεχωριστό αγωγό. Η καλωδίωση υπό μορφή "αστέρα" δεν επιτρέπεται. 18 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

19 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Τοποθέτηση και εγκατάσταση του περιβλήματος πύλης UOH11B Τοποθέτηση και εγκατάσταση του περιβλήματος πύλης UOH11B UOH11B DFP21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 Systembus +, CAN high SC12 Systembus -, CAN low GND, CAN GND + 24 V GND 58121BXX X26 X26:1 SC11 Systembus +, CAN high X26:2 SC12 Systembus, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:6 GND, CAN GND X26:7 DC 24 V Το περίβλημα πύλης έχει μία τροφοδοσία τάσης DC 24 V, η οποία συνδέεται με το X26. Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 19

20 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B 4.4 Σύνδεση και περιγραφή ακροδεκτών της κάρτας πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B Κωδικός αριθμός Κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων διεπαφής PROFBUS τύπος DFP21B: Η πρόσθετη δυνατότητα "Διεπαφή PROFBUS Τύπος DFP21B" είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με το MOVDRVE MDX61B και όχι με το MDX6B. Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B πρέπει να τοποθετηθεί στην υποδοχή fieldbus. Πρόσοψη της DFP21B Περιγραφή Μικροδιακόπτης Ακροδέκτης Λειτουργία DFP21B RUN: Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας PROFBUS (πράσινη) Υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά του διαύλου λειτουργούν σωστά. RUN BUS FAULT X AS ADDRESS BUS FAULT: Ενδεικτική λυχνία LED σφάλματος PROFBUS (κόκκινη) ADDRESS: Μικροδιακόπτης για καθορισμό της διεύθυνσης σταθμού PROFBUS AS X3: Σύνδεση PROFBUS X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3:9 Δείχνει ένα σφάλμα στο PROFBUS DP. Βαρύτητα: 1 Βαρύτητα: 2 Βαρύτητα: 4 Βαρύτητα: 8 Βαρύτητα: 16 Βαρύτητα: 32 Βαρύτητα: 64 Αυτόματη εγκατάσταση για τη λειτουργία πύλης N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N DGND (M5V) 5911AXX Πρόσοψη MOVTRAC B, DFP21B και UOH11B H1 H2 X24 Περιγραφή LED H1 (κόκκινο) LED H2 (πράσινο) Τερματικό Χ X24 Λειτουργία Σφάλμα συστήματος (μόνο για τη λειτουργία πύλης) Δεσμευμένο Διεπαφή RS-485 για τη διάγνωση μέσω υπολογιστή και MOVTOOLS -MotionStudio (ισχύει μόνο για το MOVTRAC B) 58129axx 2 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

21 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Αντιστοίχηση βύσματος Αντιστοίχηση βύσματος Η σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο PROFBUS γίνεται με βύσμα sub D, 9 ακίδων, κατά το πρότυπο EC Η σύνδεση T-bus πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση βύσματος με την αντίστοιχη διαμόρφωση. [2] RxD/TxD-P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) DGND (M5V) [3] [1] 6227AXX Εικόνα 4: Αντιστοίχηση ακίδων βύσματος sub D, 9 ακίδων, σύμφωνα με το πρότυπο EC [1] Βύσμα Sub-D, 9-πολικό [2] Καλώδιο σήματος, συνεστραμμένο [3] Απαιτείται αγώγιμη σύνδεση ευρείας επιφάνειας μεταξύ του περιβλήματος του βύσματος και της θωράκισης Σύνδεση MOVDRVE / MOVTRAC B/PROFBUS Κατά κανόνα, η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B συνδέεται με το σύστημα PROFBUS, χρησιμοποιώντας θωρακισμένο καλώδιο με συνεστραμμένο ζεύγος αγωγών. Λάβετε υπόψη σας το μέγιστο υποστηριζόμενο ρυθμό μετάδοσης, όταν επιλέγετε το συνδετήρα διαύλου. Το καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους συνδέεται με το βύσμα σύνδεσης του PROFBUS χρησιμοποιώντας την ακίδα 3 (RxD/TxD-P) και την ακίδα 8 (RxD/TxD-N). Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω αυτών των δύο επαφών. Οι ακροδέκτες σημάτων RxD/TxD-P και RxD/TxD-N του RS-485 πρέπει να συνδέονται στις ίδιες επαφές, σε όλους τους σταθμούς του PROFBUS. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω του μέσου του διαύλου. Η διεπαφή PROFBUS εκπέμπει ένα σήμα ελέγχου TTL για έναν αναμεταδότη ή προσαρμογέα οπτικών ινών (αναφορά = ακίδα 9) μέσω της ακίδας 4 (CNTR-P) Ρυθμοί Baud μεγαλύτεροι από 1.5 MBaud Η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B με ρυθμούς baud > 1.5 MBaud μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ειδικά βύσματα σύνδεσης 12 MBaud PROFBUS. Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 21

22 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου 4.6 Θωράκιση και τοποθέτηση των καλωδίων του διαύλου Η διεπαφή PROFBUS υποστηρίζει τεχνολογία μετάδοσης RS-485 και απαιτεί καλώδιο τύπου A, κατά το πρότυπο EC 61158, το οποίο ορίζεται ως το φυσικό μέσο επικοινωνίας του PROFBUS. Αυτό το καλώδιο πρέπει να είναι ένα θωρακισμένο καλώδιο, συνεστραμμένου ζεύγους αγωγών. Η επαγγελματική θωράκιση των καλωδίων του διαύλου εξασθενίζει τις ηλεκτρικές παρεμβολές που μπορεί να παρουσιαστούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Τα ακόλουθα μέτρα θα σας δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης των βέλτιστων ιδιοτήτων θωράκισης: Σφίξτε καλά τις βίδες στερέωσης των βυσμάτων, των μονάδων και των αγωγών της σύνδεσης εξισορρόπησης δυναμικού με το χέρι. Χρησιμοποιήστε συνδετήρες με μεταλλικό ή επιμεταλλωμένο κάλυμμα. Συνδέστε τη θωράκιση του βύσματος με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια επαφής. Συνδέστε τη θωράκιση του αγωγού του διαύλου και στις δύο πλευρές. Μην περάσετε τα καλώδια σημάτων και τα καλώδια του διαύλου παράλληλα με τα καλώδια τροφοδοσίας (αγωγοί ηλεκτροκινητήρα). Πρέπει να περαστούν σε ξεχωριστούς αγωγούς καλωδίων. Χρησιμοποιήστε μεταλλικές, γειωμένες βάσεις στήριξης καλωδίων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Περάστε το καλώδιο σημάτων και το αντίστοιχο καλώδιο αντιστάθμισης δυναμικού, πολύ κοντά το ένα με το άλλο ακολουθώντας τη συντομότερη δυνατή διαδρομή. Αποφύγετε την προέκταση των αγωγών διαύλου κάνοντας χρήση βυσματικών συνδέσμων. Περάστε τα καλώδια διαύλου πολύ κοντά και κατά μήκος των υπάρχουσων επιφανειών γείωσης. Στην περίπτωση διακυμάνσεων του δυναμικού της γείωσης, είναι πιθανόν ένα ρεύμα αντιστάθμισης να διαρρεύσει τη θωράκιση, η οποία είναι συνδεδεμένη αμφίπλευρα αλλά και με το δυναμικό της γείωσης (PE). Σ' αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασφαλίσει επαρκή εξισορρόπηση δυναμικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις VDE. 4.7 Απόληξη διαύλου Για την απλή έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαύλου και τον περιορισμό των πηγών σφαλμάτων κατά την εγκατάσταση η κάρτα πρόσθετης δυνατότητας DFP21B δεν διαθέτει αντιστάσεις απόληξης διαύλου. Χρησιμοποιήστε συνδετήρα με ενσωματωμένη τερματική αντίσταση διαύλου εάν η κάρτα πρόσθετων δυνατοτήτων DFP21B βρίσκεται στην αρχή ή το τέλος ενός τμήματος PROFBUS και μόνο ένα καλώδιο PROFBUS καταλήγει στην κάρτα DFP21B. Ενεργοποιήστε τις αντιστάσεις απόληξης διαύλου σε αυτό το βύσμα PROFBUS. 22 Εγχειρίδιο Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1

Έκδοση. ιασύνδεση Fieldbus MOVIDRIVE MDX61B DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004. Εγχειρίδιο / EL

Έκδοση. ιασύνδεση Fieldbus MOVIDRIVE MDX61B DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2004. Εγχειρίδιο / EL ιασύνδεση Fieldbus MOVIDRIVE MDX61B DFP21B PROFIBUS DP (12 MBaud) Έκδοση 3/24 Εγχειρίδιο 1125 78 / EL SEW-EURODRIVE 1 Σηµαντικές Σηµειώσεις... 4 2 Εισαγωγή... 5 3 Σηµειώσεις συναρµολόγησης / εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFE32B PROFINET IO. Έκδοση 09/ / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFE32B PROFINET IO. Έκδοση 09/ / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFE32B PROFINET IO Έκδοση 09/2007 11614404 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστηµα ελέγχου MOVI-PLC basic DHP11B.. Έκδοση 06/2006 FA37A100 11427604 / EL

Εγχειρίδιο. Σύστηµα ελέγχου MOVI-PLC basic DHP11B.. Έκδοση 06/2006 FA37A100 11427604 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύστηµα ελέγχου MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Έκδοση 6/6 4764 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.4B Έκδοση 4/7 497599 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B. Έκδοση 09/2005 FA / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B. Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA36151 Έκδοση 9/25 113593 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet. Έκδοση 10/ / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet. Έκδοση 10/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFD11B DeviceNet Έκδοση 1/27 11637218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα I/O για MOVI-PLC. Έκδοση 07/2007 11617209 / EL

Εγχειρίδιο. Σύστημα I/O για MOVI-PLC. Έκδοση 07/2007 11617209 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Σύστημα I/O για MOVI-PLC Έκδοση 0/00 0 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή διαύλου πεδίου DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe. Έκδοση 04/2008 11616407 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή διαύλου πεδίου DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe. Έκδοση 04/2008 11616407 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή διαύλου πεδίου DFS22B PROFINET IO µε PROFIsafe Έκδοση 04/2008 11616407 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 01/2005 FA363000 11320907 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες FA363000 Έκδοση 01/2005 11320907 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών A5.J25 Έκδοση 04/2004 11264209 /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Έκδοση 11/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Έκδοση 11/ / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE compact MCH4_A Έκδοση 11/2006 11535601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή διαύλου πεδίου DFI11B INTERBUS

MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή διαύλου πεδίου DFI11B INTERBUS MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή διαύλου πεδίου DFI11B INTERBUS Έκδοση 03/2004 Εγχειρίδιο 1126 3903 / EL SEW-EURODRIVE 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις... 4 2 Εισαγωγή... 5 3 Οδηγίες συναρµολόγησης / εγκατάστασης... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO Έκδοση 07/2006 11419601 / EL FA361755 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus. Έκδοση 07/2006 11401206 / EL

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus. Έκδοση 07/2006 11401206 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2 Γρήγορη έναρξη Powerline 1000 Μοντέλο PL1000v2 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ MODBUS UTY-VMGX ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9708438030 Η ονομασία είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Schneider Electric SA. Το LONWORKS είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Echelon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων PROFIBUS. Έκδοση 07/2006 P R O F I B U S

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων PROFIBUS. Έκδοση 07/2006 P R O F I B U S Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" Έκδοση 04/2005 FA362820 11335300 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Εφαρµογή Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου Έκδοση 04/2005 FA362820 11335300 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDXB Εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" Έκδοση 04/200 33300 / EL FA32820

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605..

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605.. Οδηγίες χρήσης Πληκτρολόγιο Κωδικού 605.. Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής... 4 Παρουσίαση συσκευής... 5 Πεδία εφαρμογής... 6 Χειρισμός... 8 Σήματα επιβεβαίωσης... 10 Διαδικασία έναρξης λειτουργίας... 11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 09/2010 17019818 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *17099404_1014* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή λογισµικού MOVIVISION. Έκδοση 07/2005 FE / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή λογισµικού MOVIVISION. Έκδοση 07/2005 FE / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες ιεπαφή λογισµικού MOVIVISION FE320000 Έκδοση 07/2005 11362901 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικός μετατροπέας MOVITRANS TPS10A. Έκδοση 08/2007 11491604 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικός μετατροπέας MOVITRANS TPS10A. Έκδοση 08/2007 11491604 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Στατική τροφοδοσία ενέργειας Στατικός μετατροπέας MOVITRANS TPS10A Έκδοση 08/2007 11491604 / EL

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα

EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα EOS FP- 200 Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα Οδηγίες Λειτουργίας Εισαγωγή Ο αυτόνομος αναγνώστης EOS FP- 200 είναι απλός και εύχρηστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL

USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index ελληνικός p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 5/26 114244 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Εγχειρίδιο MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση10/2013 20225946 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2011 19396600 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P)

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFD11B DeviceNet. Έκδοση 11/2004 FA361530 11284609 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFD11B DeviceNet. Έκδοση 11/2004 FA361530 11284609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFD11B DeviceNet Έκδοση 11/2004 11284609 / EL FA361530 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα