Παρουσίαση περιστατικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση περιστατικού"

Transcript

1 Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής με εμπύρετο, πλευροδυνία και συνοδό δύσπνοια Πεντάζος Γιώργος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας ΑΠΠΚ Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια Ρευματολογίας ΑΠΠΚ

2 Παρούσα νόσος Άνδρας 38 ετών με εμπύρετο από 7ημέρου έως 37.9 οc κυρίως τις απογευματινές ώρες, χωρίς συνοδά φρίκια, που υφίεται με απλά αναλγητικά Νυκτερινές εφιδρώσεις Άλγος κατωτέρων πλευρών δεξιά που επιδεινώνεται με τις κινήσεις και την βαθιά εισπνοή Συνυπάρχει αίσθημα δύσπνοιας Ήπιος μη παραγωγικός βήχας

3 Στοιχεία ασθενούς Ελληνικής καταγωγής Διαμένει μόνιμα στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας Οδηγός επαγγελματικού οχήματος σε λατομεία βωξίτη και βιομηχανία κατασκευής αλουμινίου Διαζευγμένος, με μία κόρη Όχι σε σταθερή σχέση Συνήθειες Καπνιστής 25 pack-years Κοινωνικός πότης Καταναλώνει γαλακτοκομικά προϊόντα Δεν έχει κατοικίδια Δεν αναφέρει ταξίδι στο εξωτερικό τα τελευταία έτη

4 Ατομικό αναμνηστικό Ετερόζυγος β-μεσογειακή αναιμία Πλευρίτιδα αριστερά προ 4ετίας (ηωσινοφιλική αιμορραγική υπεζωκοτική συλλογή πλευροδεσία) Οξεία περικαρδίτιδα προ 2ετίας (ιογενής αιτία;) Πρόσθια ραγοειδίτιδα άμφω προ έτους (per-os κορτικοστεροειδή) Φαρμακευτική αγωγή Ουδεμία τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή Κληρονομικό ιστορικό Πατέρας: ΑΥ Μητέρα: αυχενικό σύνδρομο

5 Ανασκόπηση συστημάτων Δεν αναφέρεται κάτι άλλο πέραν όσων αναφέρονται στη παρούσα νόσο

6 Φυσική εξέταση (1) Όψη και θρέψη καλή, Θ:36.9 οc, ΑΠ:120/60mmHg, σφύξεις: 80/min, SatO2: 98%, αναπνοές: 18/min Κεφαλή: κυανοί σκληροί, χαλάζιο βλεφάρου Αναπνευστικό: ήπια μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος και ήχος τριβής στη δεξιά πλευροδιαφραγματική γωνία, επικρουστικώς ουδέν Καρδιαγγειακό: S1,S2 ευκρινείς, ρυθμικοί, χωρίς φυσήματα, περιφερικές σφύξεις ομότιμα ψηλαφητές, καρωτίδες, λοιπές αρτηρίες χωρίς φυσήματα

7 Φυσική εξέταση (2) Κοιλία: μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, εντερικοί ήχοι παρόντες, ήπαρ/σπλην αψηλάφητα Λεμφαδένες: (-) Δέρμα/Βλενογόνοι: χωρίς εξάνθημα, ενάνθημα, παρίσθμια χωρίς ερυθρότητα, γλώσσα καλά επιθηλιωμένη Μυοσκελετικό: αρθρώσεις χωρίς οίδημα ή ευαισθησία στη πίεση, απουσία τενοντίτιδας ή περιαρθρίτιδας, μυική ισχύς 5/5 ομότιμα άνωκάτω άκρων Νευρικό: αδρή νευρολογική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα

8 Εργαστηριακός έλεγχος (1) Γενική αίματος: WBCs:12.460/μl (Poly:71%, Lym:15%, Mono:8%, Eos:6% ), Hct:36.2%, Hb:11.3g/dl, MCV:57.3f, ΜCH:17.9pg, RBCs:6.32x106/μl, PLTs /μl Βιοχημικός έλεγχος: Γλυκόζη:108mg/dl, Ουρία:24mg/dl, Κρεατινίνη:0.59mg/dl, Ουρικό οξύ:4.4mg/dl, AST:9U/I, ALT:7U/I, γgt:32u/i, ALP:74U/I, Ολική χολερυθρίνη:0.44 mg/dl, Άμεση χολερυθρίνη :0.14mg/dl, Αμυλάση 44U/I, CPK:35U/I, LDH:118U/I, Τρoπονίνη 0.10pg/ml, Na:139mmol/l, K:4,7mmol/l, Ca:9.8mg/dl, P:3.8mg/dl, Cl:99mmol/l, Mg:2mg/dl, Ολικά λευκώματα.:8.8gr/dl, αλβουμίνη:4.4gr/dl, Χοληστερόλη 195mg/dl, HDL 26mg/dl, LDL146mg/dl, Τριγλυκερίδια 113mg/dl

9 Εργαστηριακός έλεγχος (2) φλεγμονής: CRP:99.4mg/L, TKE:45mm Δείκτες Ηλεκτροφόρηση IgG πρωτεϊνών: 1652mg/dl, IgM 187mg/dl, IgA 259mg/dl, IgE 150mg/dl

10 Εργαστηριακός έλεγχος (3) Fe 41μg/dl, φερριτίνη 184ng/ml, B12 425pg/ml, φυλλικό οξύ 4.3ng/ml INR 1.2, aptt 35sec, D-D 1655μg/l Γενική ούρων: EB 1014, ph 7.0, WBCs 0-1 κοπ, RBCs 1-2 κοπ, λεύκωμα (-) ABGs: ph 7.45, po2 80mmHg, pco2 35mmHg, HCO3-22mEq/l, SatO2 98%

11 Ηλεκτροκαρδιογράφημα SR, μιτροειδικό P, αριστερός άξονας, αριστερός πρόσθιος ημισκελικός αποκλεισμός, (-) Τ V1-V3, χωρίς έκτακτες συστολές

12 Ακτινογραφία θώρακα Χωρίς παθολογικές σκιάσεις, ανύψωση αριστερού ημιδιαφράγματος

13 Σπιρομέτρηση Ήπια περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθεια

14 Υπέρηχος καρδιάς LV φυσιολογικών διαστάσεων και καλή συστολική λειτουργία, EF 50% RV φυσιολογικών διαστάσεων και καλή συστολική απόδοση Βαλβίδες χωρίς δομικές αλλοιώσεις, Doppler εφο Περικάρδιο ελεύθερο Απεικονίζεται ευμεγέθης μάζα εξωκαρδιακά η οποία πιέζει τη δεξιά κοιλία χωρίς να προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια

15 ΜRI θώρακος (1) Μικρή υπεζωκοτική συλλογή δεξιά και παχυπλευριτικές αλλοιώσεις στη κατώτερη περιφέρεια το δεξιού πνεύμονα. Μάζα μαλακών μορίων που επεκτείνεται ενδοθωρακικά (4x3 cm) με διήθηση του τοιχώματος του υπεζωκότα και πιεστικά φαινόμενα επί του προσθίου τμήματος του δεξιού άνω πνευμονικού λοβού και εστιακή περιοχή παθολογικής έντασης σήματος στο έξω πλάγιο τμήμα του άνω λοβού του δεξιού πνεύμονα. Πλευριτική αλλοίωση 3,2x1,5 cm στο οπίσθιο κάτω ημιθωράκιο αριστερά. Οι βλάβες εμφανίζουν σκιαγραφική ενίσχυση.

16 MRI θώρακος (2) Αλλοίωση πυκνότητας μαλακών μορίων, περιβάλλει την ανιούσα θωρακική αορτή μήκους 10cm, το στέλεχος και το δεξιό κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας και προσλαμβάνει σκιαγραφικό. Επεκτείνεται στο χώρο του αορτοπνευμονικού παράθυρου, καθώς και στο άνω μεσοθωράκιο προσθίως της δεξιάς κοιλίας και προκαλεί ήπια πιεστικά φαινόμενα επί αυτής (max 4,3x1,8 cm). Στη περιφέρεια του ελεύθερου τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας και κατά τη δεξιά κολποκοιλιακή αύλακα ελέγχεται αλλοίωση παθολογικού μαγνητικού σήματος που προσλαμβάνει σκιαγραφικό, μη σαφώς διαχωριζόμενη από το τοίχωμα της δεξιάς κοιλίας

17 Οφθαλμολογική εξέταση Αρνητική για φλεγμονώδη ευρήματα (βυθοσκόπηση, σχισμοειδής λυχνία, ενστάλαξη κολλύριου φαινυλεφρίνης)

18 Λόγω απουσίας σαφών κλινικών ενδείξεων λοίμωξης δε χορηγήθηκε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή κατά την εισαγωγή. Χορηγήθηκε μόνο αντιπυρετική-αναλγητική αγωγή με παρακεταμόλη. Αιμοκαλλιέργειες (κοινά και B-koch) και ουροκαλλιέργειες Εστάλησαν. Ορολογικός έλεγχος για πιθανές λοιμώξεις (Mycoplasma, EBV, CMV, HSV, VZV, Coxsackie, VDRL, HIV) Έγινε Mantoux, εστάλη Quantiferon, PCR γαστρικού για TBC Ag legionella και πνευμονιοκόκκου στα ούρα Aνοσολογικός έλεγχος (ANA, anti-dsdna, anti-ena{ro, La, Sm, RNP, Jo1,scl70}, anti-β2gpi, acl, canca, panca, RF, C3, C4, CH100, anti-tg, anti-tpo) Ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων Θυρεοειδικός έλεγχος (TSH, ft3, ft4) SACE ορού

19 Έγινε διαγνωστική εξέταση...?????

20 Έγινε διαγνωστική εξέταση... Βιοψία μάζας μεσοθωρακίου

21 Ποσοτικός προσδιορισμός υποτύπων IgG IgG1 633 mg/dl ( ) IgG2 730 mg/dl ( ) IgG3 55 mg/dl (20-110) IgG4 234 mg/dl (8-140) Ο έλεγχος για πιθανές λοιμώξεις, ανοσολογικός έλεγχος, ανοσοκαθήλωση ορού/ούρων, SACE ορού απέβη αρνητικός.

22 MRI κοιλίας Αλλοίωση πυκνότητας μαλακών μορίων στο δεξιό ανώτερο παρααορτικό χώρο ισοϋψώς της έκφυσης της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Ιστός πυκνότητας μαλακών μορίων στον προϊερό χώρο 7,2 x 8,5 εκ. Όμοια αλλοίωση δεξιά παρασπονδυλικά στο επίπεδο των Ο2Ο4 με επέκταση δια του σύστοιχου μεσοσπονδύλιου τρήματος εντός του σπονδυλικού σωλήνα.

23 Διάγνωση IgG4-related syndrome Προσβολή πνεύμονα (πλευριτική και παρεγχυματική) Καρδιάς (περιμυοκαρδίτιδα, προσβολή ερεθισματαγωγού συστήματος;) Περιαορτίτιδα Κοιλιακές μάζες Παλαιότερη προσβολή οφθαλμών

24 Θεραπευτική προσέγγιση Χορηγήθηκε από του στόματος μεθυλπρεδνιζολόνη σε δόση 0.70mg/kg ΣΒ (30mg/day) μαζί με γαστροπροστασία (ομεπραζόλη 20mg/day) και ασβέστιο 1000mg/βιταμίνη D 800iu/day. Έλαβε 1gr Rituximab προ εβδομάδος και προγραμματίστηκε επαναληπτική δόση 1gr σε δύο εβδομάδες.

25 Πορεία νόσου Ο ασθενής εμφάνισε βελτίωση της κλινικής του εικόνας με υποχώρηση του εμπύρετου, ύφεση της πλευροδυνίας και της δύσπνοιας εντός ολίγων ημερών. Εργαστηριακή βελτίωση με πλήρη υποχώρηση των δεικτών φλεγμονής και της υπεργαμμασφαιριναιμίας ένα μήνα μετά την έναρξη της θεραπείας. Θα γίνει νέος απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική θώρακα-κοιλίας 6 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας.

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού υναίκα με καταβολή, ίκτερο, εξάνθημα και λκηστοματικούβλεννογόνου ΟΜΑΔΑ Ε' ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ - ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑς ΣΧΟΛΙΑςΜΟς: ΑΙΚ. ΛΑςΚΑΡΗ - ΕΠΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 2 η ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2014 2015 Παθολογική Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού 216. Παπαγιάννη Γεωργία Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 28 Ιανουαρίου 2013

Παρουσίαση περιστατικού 216. Παπαγιάννη Γεωργία Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 28 Ιανουαρίου 2013 Παρουσίαση περιστατικού 216 Παπαγιάννη Γεωργία Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 28 Ιανουαρίου 2013 Παρούσα Νόσος Άνδρας,, 70 ετών Μυική αδυναμία & έντονη μυαλγία ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός «Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια σε γυναίκα ασθενή με αναιμία, ηωσινοφιλία, αιμωδίες και αδυναμία κάτω άκρων» Churg Strauss Syndrome (CSS)- a case report Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Εμμ. Τζαμπαρλής Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Άνδρας,

Διαβάστε περισσότερα

Μπουτάρη Χρυσούλα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Μπουτάρη Χρυσούλα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Μπουτάρη Χρυσούλα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Γυναίκα, 75 ετών, προσκομίσθηκε στις 31/12 σε ημέρα γενικής εφημερίας, με αναφερόμενο αμφοτερόπλευρο οίδημα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12)

Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12) Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12) Άνδρας- 37 ετών- με κνησμό & ίκτερο Θεώνη Κανελλοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας 26 Νοεμβρίου 2008 Αιτία εισόδου Κνησμός Ίκτερος από 5ημέρου Παρούσα νόσος Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού. Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2012

Παρουσίαση περιστατικού. Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2012 Παρουσίαση περιστατικού Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2012 - Άνδρας 30 ετών προσέρχεται αιτιώμενος από 2μήνου Ζάλη Αδυναμία-Καταβολή Αστάθεια κατά τη βάδιση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού

Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος: Ασθενής ηλικίας 58 ετών προσήλθε σε μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Γεωργαλής Άρης Νεφρολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΑιτίαΕισόδου 27 ετών Πλευριτικού τύπου άλγος αριστερά Οιδήµατα βλεφάρων και κάτω άκρων ΠαρούσαΝόσος Ασθενής άρρεν, 27 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Τρανσαμινασαιμία

Παρουσίαση περιστατικού Τρανσαμινασαιμία Παρουσίαση περιστατικού Τρανσαμινασαιμία Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος: Ασθενής ηλικίας 29 ετών προσήλθε σε μέρα γενικής εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιάννη Γεωργία Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Παπαγιάννη Γεωργία Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 Παπαγιάννη Γεωργία Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 66 ετών Αδυναμία με μυαλγίες κάτω άκρων από 20ημέρου Σταδιακά επιδεινούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με κεφαλαλγία, ζάλη και αναφερόμενο εμπύρετο

Ασθενής με κεφαλαλγία, ζάλη και αναφερόμενο εμπύρετο Ασθενής με κεφαλαλγία, ζάλη και αναφερόμενο εμπύρετο Τσιλιγγίρης Δημήτριος Ειδικευόμενος Παθολογίας Α ΠΠΚ Ψυχογυιού Μήνα Λέκτορας Παθολογίας Λοιμωξιολογίας Α ΠΠΚ Ασθενής Άνδρας 37 ετών Καταγωγή από Ουγκάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ

ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 Ο ασθενής μας (1 η νοσηλεία) 26 ετών Εισαγωγή: 22 / 07 / 12 Αιτία: κοιλιακό άλγος + διαρροϊκές κενώσεις ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 7 ημέρου Κωλικοειδές κοιλιακό

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Ασθενής 76 ετών µεταφέρεται στο ΤΕΠ λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης ιλίγγου περιστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Φαιoχρωμοκύττωμα & εγκυμοσύνη. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ.

Παρουσίαση περιστατικού Φαιoχρωμοκύττωμα & εγκυμοσύνη. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Παρουσίαση περιστατικού Φαιoχρωμοκύττωμα & εγκυμοσύνη Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος: Ασθενής ηλικίας 34 ετών που διανύει την 9 η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ

Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20 Αρθρίτιδα ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟΝ Άσκηση 20η Γυναίκα, 50 ετών, υπάλληλος τράπεζας. Αιτία εισόδου: Διόγκωση μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων άκρας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Στοιχεία ταυτότητος Άνδρας ελληνικής καταγωγής 71 ετών Κρεοπώλης Κάτοικος Αθηνών Αιτία εισόδου Διακομίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα Γ.Ν.Α. ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Άνδρας 62 ετών µε επώδυνη διόγκωση άκρων ποδών και εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθυντής: Χ. Σφοντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία διάμεση πνευμονοπάθεια σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Οξεία διάμεση πνευμονοπάθεια σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Οξεία διάμεση πνευμονοπάθεια σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Ευαγγελία Φούκα 2, Πηνελόπη Στεφανοπούλου 2, Βασιλική Δράμπα 1,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Νοέμβριος 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Νοέμβριος 2011 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β Προπαιδευτική Παθολογική Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Νοέμβριος 2011 ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Ασθενής 76 ετών παρουσιάζεται στα ΤΕΠ αιτιώμενος άλγος από 3μέρου δεξιού άκρου

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Εμπύρετο και οζώδης αλλοίωση δεξιάς πύλης σε νέο άνδρα Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα λαγονοψοΐτη μυός και φυματιώδης σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενή με Ρευματοειδή

Απόστημα λαγονοψοΐτη μυός και φυματιώδης σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενή με Ρευματοειδή Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(2):139-149 Απόστημα λαγονοψοΐτη μυός και φυματιώδης σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενή με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα μετά την έναρξη αγωγής με anti-tnf

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία

Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία Παρουσίαση: Σοφία Αθανασοπούλου Παναγιώτα Πέτσα Σχολιασµός: Παναγιώτης Παναγιωτίδης Ασθενής O Άνδρας O 83 ετών O Μόνιµος κάτοικος Ικαρίας O Aγρότης Αιτία Εισόδου O Παραπέµπεται

Διαβάστε περισσότερα