ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής

2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Ασθενής 76 ετών µεταφέρεται στο ΤΕΠ λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης ιλίγγου περιστροφικού τύπου µε συνοδούς εµέτους από 12ώρου. Αναφέρει επίσης άλγος στα δάκτυλα των ποδιών ιδίως κατά τη βάδιση από ολίγων εβδοµάδων σταδιακά επιδεινούµενο. ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ Αρτηριακή υπέρταση υπό ιρβεσαρτάνη (Aprovel) 150mg 1 Χ 1, Σακχαρώδης διαβήτης υπό βιλδαγλιπτίνη+µετφορµίνη (Eucreas) (50+850)mg 1 Χ 2, Πρώην καπνίστρια 100packyears (διακοπή προ 2ετίας-έκτοτε 2τσιγάρα/ηµερ), Παχυσαρκία (ΒΜΙ=33) µειωµένη κινητικότητα, Νοσηλεία προ 2µήνουσε πνευµονολογική κλινική λόγω µαζικής πνευµονικής εµβολής υπό ασενοκουµαρόλη (Sintrom) 3/4 Χ 1

3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Αιµοδυναµικάσταθερή µε: ΑΠ=150/80, sat 94% (21%) σφ=75/min Αυξηµένο ΒΜΙ=33 Αναπνευστικό ψιθύρισµα: ρεγχάζοντες άµφω/υποτρίζοντες δεξιάς βάσης S1S2 ρυθµικοί Κοιλιά µαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, διατεταµένη λόγω σωµατότυπου, εντ.ήχοι παρόντες ΑΝΕ: οριζοντιοκυκλικός οριζόντιος νυσταγµός µε ταχεία φάση στα δεξιά / λοιπά κφ Μειωµένη ακοή αριστερά Απουσία σφύξεωνστις ιγνυακές, οπίσθιες κνηµιαίεςκαι ραχιαίες αρτηρίες καθώς και εικόνα δικτυωτής πελίωσηςκαι κυάνωσης των δακτύλων των κάτω άκρων µε προεξάρχουσα αυτήν του µικρού δακτύλου δεξιά

4

5 Νοσηλεία Π/Ν κλινική Νοσηλεία Ε Π κλινική 14/3/14 24/3/14 8/5/14 9/5/14 14/5/14 17/5/14 21/5/14 WBC 14,080 10,500 7,790 7,800 8,790 7,450 8,590 NEUT% 85,9 75,3 79,7 62,8 65,6 60,7 66,6 LYM% 8,7 13,9 13,1 20,9 12,7 17,3 16,3 MONO% 4,8 7,9 4,5 8,3 9,0 6,7 5,8 EOS% 0,3 2,4 2,2 7,1 12,2 14,9 (#1110) HCT/Hb 42,3/13,5 42,7/13,6 34,6/11,2 33,5/10,5 32,2/10,3 31,6/10,2 32,7/10,3 MCV 89,1 87,9 86,1 85,7 84,7 84,0 84,7 MCH 28,4 28,0 27,9 26,9 27,1 27,1 26,7 PLT 184, , , , , , ,000 TKE ,7

6 Νοσηλεία Π/Ν κλινική Νοσηλεία Ε Π κλινική 14/3/14 24/3/14 8/5/14 9/5/14 14/5/14 17/5/14 19/5/14 21/5/14 GLU UREA CREAT 1,25 1,18 1,9 1,81 3,02 3,25 3,66 3,37 NA/K 137/6,3 140/4,6 138/6,4 140/4,5 134/4,6 133/4,7 136/5,43 135/5,1 SGOT/SGPT 28/36 11/11 34/12 18/8 17/15 TP/ALB 7,5/3,8 8,13/3,9 7,1/3,7 CHOL 214 HDL/LDL 39/130 TG 227 LDH CRP 2,8 3,7 1,7 0,9 3,7 2,5 1,1 INR 1,13 3,08 5,45 2,72 1,56 4,04 2,34

7 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ HbA1c= 7,1% (από 10,1% στην προηγούµενη νοσηλεία της) Γενική ούρων: ΕΒ 1017, PH=6,5 λεύκωµα (+) νιτρικά (-) γλυκόζη (-) νιτρικά (-) Ηb (+++++) πυοσφαίρια σπάνια (3-4 κοπ) ερυθρά αρκετα (40-50 κοπ) C3= 157 (63-158mg/dL) C4= 42,8 (14-33mg/mL) ANA Anti-dsDNA Έναντι P-ANCA Έναντι C-ANCA αρνητικά

8 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β2 µικροσφαιρίνηορού= 7578,3 (<1900µg/L) CEA= 3,34 (<5ng/L) AFP= 2,06 (<15ng/L) CA 15-3= 24,4 (<31U/mL) CA125= 66,8 (<35U/mL) CA19-9= 6,77 (<37U/mL) NSE= 10,53 (<16,3ng.mL) IgG Ανοσοσφαιρίνη= 1270 ( mg/dl) IgΑΑνοσοσφαιρίνη= 389 ( mg/dl) IgΜΑνοσοσφαιρίνη= 95,4 ( mg/dl) Ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων: ALBUMIN=46,4 ( %) A1=6,0 ( %) A2=16,1 ( %) BETA=14,2 ( %) GAMA=17,3 ( %) Έλεγχος κρυοσφαιρινών: αρνητικός

9 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (από προηγούµενη νοσηλεία της) CTθώρακος: πνευµονικό διήθηµα στο έξω τµήµα ΚΛ, παρουσία ελλειµάτων πλήρωσης στους κεντρικούς κλάδους των πνευµονικών αρτηριών άµφω, στους κατιόντεςκλάδους αυτών καθώς και στον ανιόντα κλάδο της Ε πνευµονικής αρτηρίας, ευρήµατα ως επί πνευµονικής εµβολής, µικρό υπουπεζωκοτικό οζίδιο ολίγων χιλιοστών στο πρόσθιο τµήµα του ΚΛ Triplex φλεβών κάτω άκρων: θρόµβωση παρουσιάζει η δεξιά ιγνυακή φλέβα και το κάτω τριτηµόριο της µηριαίας στον πόρο των προσαγωγών ECHO καρδιάς: διάταση δεξιών κοιλοτήτων µε παράδοξη κίνηση µεσοκοιλιακούδιαφράγµατος, αριστερή κοιλία φυσιολογικών διαστάσεων και συσπαστικότητας U/S άνω κάτω κοιλίας (εξωτ): ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής διαµέτρου 49mm, νεφροί µε φυσιολογικό µέγεθος και πάχος παρεγχύµατος χωρίς εικόνα ΠΚΣ διάτασης.

10 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: CT εγκεφάλου: βαθµός διεύρυνσης περιφερικών υπαραχνοειδώνχώρων και κοιλιακού συστήµατος, σχετικά υπόπυκνηαπεικόνιση στην περικοιλιακήκαι την υποφλοιώδηµοίρα της λευκής ουσίας δδ µικροισχαιµικές αλλοιώσεις Triplex αρτηριών κάτω άκρων: η Ε κοινή µηριαία αρτηρία αναδεικνύεται µε µονοφασική ροή µε χαµηλές ταχύτητες, ως επί µετρίου βαθµού στενώσεως. Η Ε ιγνυακή αρτηρία καθώς και η σύστοιχη πρόσθια και οπίσθια κνηµιαίααρτηρία ελέγχονται µε κυµατόµορφη tardus parvus (ως επί κεντρικότερης σηµαντικού βαθµού στενώσεως) µε χαµηλή ταχύτητα ροής. Ωστόσο παρατηρείται ροή στις αρτηρίες του άκρου ποδός. Στην ΑΡ µηριαία και ιγνυακή παρατηρείται οριακά µονοφασικό φάσµα ροής µε ικανοποιητικές ταχύτητες ενώ η σύστοιχη οπίσθια κνηµιαίαελέγχεται µε κυµατοµορφή tardus parvus. Στην πρόσθια κνηµιαίααρτηρία αναδεικνύεται µονοφασικού τύπου ροή, ως επί σηµαντικού βαθµού στενώσεως. Triplex καρωτίδων-σπονδυλικών αρτηριών:ήπιες αποτιτανωµένες αθηρωµατικέςαλλοιώσεις στην έσω ΑΡ καρωτίδα και εντονότερες στον βολβό της Ε έσω καρωτίδας. εν παρατηρήθηκε αιµοδυναµική διαταραχή. Η στένωση των έσω καρωτίδων είναι µικρότερη του 49%. Σπονδυλικές αρτηρίες βατές µε ορθόδροµη ροή. U/S άνω κάτω κοιλίας:η κοιλιακή αορτή ελέγχεται βατή, µε παρουσία ανευρύσµατος στο επίπεδο περίπου έκφυσηςτων νεφρικών αρτηριών,µεµέγιστη προσθιοπίσθιαδιάµετρο 5,0εκ και παρουσία τοιχωµατικού θρόµβου (βατός αυλός διαµέτρου 1,9εκ)

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΚΕ: 120 (n:4), CRP: 2.02 mg/dl (n:7) Ηωσινοφιλίααπό 130 (n:5, 14-24/03/14) σε 910 (n:11, 08-21/05/ 14) σε 7 εβδοµάδες Πτώση του Hct: 40.53% (n:6) 32.71% (n:11) Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίαςαπό Cr:0.90 (n:6, 14-24/03/14) σε 2.94 (n:12, 08-21/05/ 14) σε 7 εβδοµάδες Triplex αρτηριών κάτω άκρων πολλαπλές διάχυτες αθηροσκληρωτικέςαλλοιώσειςµε ροή, πάντως, στις αρτηρίες των άκρων ποδών. U/S ΑΚΚ ανεύρυσµα κοιλιακής αορτήςστο ύψος έκφυσηςτων νεφρικών αρτηριών 5,0εκ. µε παρουσία τοιχωµατικού θρόµβου

12 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. ΙΛΙΓΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΝΥΣΤΑΓΜΟΣ (ΤΑΧΕΙΑ ΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΙΑ) Αξονική εγκεφάλου µε ισχαιµική λευκοεγκεφαλοπάθεια (έγινε επανάληψη αυτής 4 ηµέρες µετά την πρώτη) Από κλινική εξέταση µειωµένη ακοή αριστερά Τα συµπτώµατα παρήλθαν µε χορήγηση διµενυδράτης (Vertigo-Vomex).µάλλον περιφερικού τύπου.. 2. ΚΥΑΝΩΣΗ ΑΚΤΥΛΩΝ ΑΚΡΩΝ ΠΟ ΩΝ εδοµένα: Εκτεταµένη αθηροσκλήρυνση Σταδιακή νεφρική επιδείνωση Ηωσινοφιλία ( /mm 3 ) Λήψη ασενοκουµαρόλης ικτυωτή πελίωση και κυάνωση άκρων ποδών

13

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης Επαμεινώνδας Α. Τριανταφύλλου, Αντώνιος Σ. Μανώλης Α Καρδιολογική κλινική Νοσοκομείο Ευαγγελισμός «Πρωτοδιαγνωσθείσα καρδιακή ανεπάρκεια σε γυναίκα ασθενή με αναιμία, ηωσινοφιλία, αιμωδίες και αδυναμία κάτω άκρων» Churg Strauss Syndrome (CSS)- a case report Αθανάσιος Ι. Τριανταφύλλου, Ιωάννης Ε. Καπελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού ιαφορική διάγνωση Καραγκούνη Ιωάννα Γ Παθολογική κλινική Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» Ατοµικό Αντικειµενική Mετεµµηνοπαυσιακή αναµνηστικό εξέτασηγυναίκα ηλικίας 76 ετών Ίλιγγος Προ

Διαβάστε περισσότερα

Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2013

Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2013 Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Μάιος 2013 Παρούσα νόσος Άνδρας 67 ετών Αδυναμία Καταβολή Ανορεξία Απώλεια Βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ B ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΟΣ : 216 Ο ασθενής μας (1 η νοσηλεία) 26 ετών Εισαγωγή: 22 / 07 / 12 Αιτία: κοιλιακό άλγος + διαρροϊκές κενώσεις ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 7 ημέρου Κωλικοειδές κοιλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Συγκέτρωση της Επιστηµονικής Ένωσης Παρουσίαση Περιστατικού Θέµα:Ασθενής 66 ετών µε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και καταπληξία Σ. ηµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης

Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Οκτώβριος 2013 Παρούσα νόσος 1 έτος πριν Άνδρας 47 ετών απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού

Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος: Ασθενής ηλικίας 58 ετών προσήλθε σε μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη

Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθύντρια: Ε. Σιούλα Μηνιγγίτιδα σε άνδρα 34 ετών με ασυνήθη εξέλιξη Παρουσίαση περίπτωσης: QumsiyehNizar, Παρουσίαση περίπτωσης: QumsiyehNizar, ειδικευόμενος Ιατρός, Α παθολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 18 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 18 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 18 o ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΎ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΙΚΤΕΡΟΣ. Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. * Associate editor, reviewer. Βρέφος θήλυ 40 ημερών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Εβδ.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/79 Εβδ.6 Σκοπός της κυκλοφορίας: Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλους τους ιστούς Χωρίζεται σε 1.Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία 2.Πνευµονική ή Μικρή κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού υναίκα με καταβολή, ίκτερο, εξάνθημα και λκηστοματικούβλεννογόνου ΟΜΑΔΑ Ε' ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ - ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑς ΣΧΟΛΙΑςΜΟς: ΑΙΚ. ΛΑςΚΑΡΗ - ΕΠΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Φαιoχρωμοκύττωμα & εγκυμοσύνη. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ.

Παρουσίαση περιστατικού Φαιoχρωμοκύττωμα & εγκυμοσύνη. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Παρουσίαση περιστατικού Φαιoχρωμοκύττωμα & εγκυμοσύνη Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος: Ασθενής ηλικίας 34 ετών που διανύει την 9 η εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου

Χαιρετισμός Προέδρου 1 Χαιρετισμός Προέδρου Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) συστάθηκε για να συντονίσει τις προσπάθειες όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και παραϊατρικών εξειδικεύσεων που εμπλέκονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα των αναπνευστικών οργάνων

Νοσήματα των αναπνευστικών οργάνων ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ Νοσήματα των αναπνευστικών οργάνων Στις 3 Δεκεμβρίου 1976 στη βάση του Κεντρικού Νοσοκομείου της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ διεξήχθη η συνδιάσκεψη επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ. Πιέρος Γεωργίου, Δρ. Ανδρέας Χριστοδούλου, Καρδιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Γυναίκα ασθενής ετών 60, παχύσαρκη (106kg) και ύψος 1,65cm προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 24 - Τεύχος 3. Vol. 24 - Issue 3 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 27 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ

Τόμος 24 - Τεύχος 3. Vol. 24 - Issue 3 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 27 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 27 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ABSTRACTS OF THE 27 TH NATIONAL NEUROLOGY CONFERENCE Τόμος 24 - Τεύχος 3 Vol. 24 - Issue 3 Μάιος - Ιούνιος 2015 / May - June 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Κλινικό Φροντιστήριο

Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Κλινικό Φροντιστήριο Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικό Φροντιστήριο Θεματική Ενότητα :Καρδιολογία Clinical Expert : Γιαννακοπούλου Βασιλική Παρουσίαση : Αργυρίου Γιώργος Συντονισμός : Καλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα