«ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ»"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ» Δέσποινα Π. Καραδήμου Γιώργος Μ. Σταυρακάκης Νίκoς-Χρήστος Μαρκάτος Υ.Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ MSc Υπολογιστική Μηχανική ΕΜΠ Υ.Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ MSc Υπολογιστική Μηχανική ΕΜΠ Καθηγητής ΕΜΠ τ.πρύτανης Ε. Μ. Πολυτεχνείου Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται αριθμητική προσομοίωση της ροής αέρα εντός και εκτός κτηρίου φοιτητικής εστίας. Σκοπός είναι η μελέτη του μονόπλευρου φυσικού αερισμού (single-sided natural ventilation) σε ένα τυπικό φοιτητικό δωμάτιο στο ισόγειο της εστίας. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις: δύο ανοίγματα, και ένα άνοιγμα, στην ανάντη πλευρά του δωματίου. Στο εσωτερικό του δωματίου υπάρχουν έπιπλα και τρεις θερμικές πηγές (άνθρωπος, τηλεόραση, Η/Υ). Η τυρβώδης ροή προσομοιώνεται με χρήση δύο μαθηματικών μοντέλων ειδικά τροποποιημένων για να λαμβάνουν υπόψη την επίδραση της άνωσης. Εξετάζονται δύο διαφορετικοί μηχανισμοί φυσικού αερισμού: α) φυσικός αερισμός εκτόπισης (δύο ανοίγματα) και β) φυσικός αερισμός ανάμειξης (ένα άνοιγμα). Τα αριθμητικά αποτελέσματα επαληθεύονται με σύγκριση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από πιστοποιημένα εμπειρικά μοντέλα, τα οποία αφορούν το ρυθμό και την ταχύτητα εισροής, καθώς και το ύψος μηδενισμού της μέσης ταχύτητας στην περίπτωση μοναδικού ανοίγματος. Τελικά, το προτεινόμενο αριθμητικό μοντέλο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των συνθηκών θερμικής άνεσης του δωματίου, και διαπιστώνεται ότι, τουλάχιστον για σχετικά μεγάλης ταχύτητας εξωτερικό άνεμο, ο καλύτερος σχεδιασμός είναι η περίπτωση με τα δύο ανοίγματα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο φυσικός αερισμός αποτελεί μία αποδοτική εναλλακτική λύση για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια με ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης και καλής ποιότητας εσωτερικό αέρα. Τυπικά το ενεργειακό κόστος ενός φυσικά αεριζόμενου κτηρίου είναι 40% μικρότερο από εκείνο ενός κλιματιζόμενου κτηρίου [1]. Ο φυσικός αερισμός αξιοποιεί τις εξωτερικές συνθήκες Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: ανέμου και ηλιακής ακτινοβολίας. Γενικά, η κίνηση του αέρα σε ένα φυσικά αεριζόμενο κτήριο είναι αποτέλεσμα διαφορών πίεσης λόγω δυνάμεων ανέμου και άνωσης. Οι δυνάμεις του ανέμου είναι αποτέλεσμα της εξωτερικής τυρβώδους ροής γύρω από το κτήριο (ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα), ενώ οι δυνάμεις της άνωσης προκαλούνται από τη μεταβολή της πυκνότητας του αέρα ως συνέπεια των θερμοκρασιακών διαφορών ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Διαφορές στην πίεση λόγω των διαφορετικών δυνάμεων του ανέμου στις διαφορετικές πλευρές του κτηρίου ή/και λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του κτηρίου προκαλούν την ανταλλαγή αέρα ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του κτηρίου. Ανάλογα με τη θέση των ανοιγμάτων οι δυνάμεις της άνωσης συνεισφέρουν ή αντιτίθενται στη ροή λόγω του ανέμου και επηρεάζουν το ρυθμό ροής του αέρα μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και τον τρόπο διείσδυσης και εξάπλωσής του στον εσωτερικό χώρο [2]. Οι σχεδιαστικοί τύποι του φυσικού αερισμού είναι: (βλ. σχήμα 1) [3,4]: α) εγκάρσιος αερισμός (cross ventilation): αερισμός που πραγματοποιείται με ανοίγματα που βρίσκονται σε διαφορετικές όψεις του κτηρίου, β) μονόπλευρος αερισμός (single-sided ventilation): αερισμός που πραγματοποιείται με ανοίγματα που βρίσκονται στην ίδια όψη του κτηρίου. Περίπτωση Α Περίπτωση Β Περίπτωση Γ Σχήμα 1: Τύποι φυσικού αερισμού: α) εγκάρσιος αερισμός (Περίπτωση Α) β) μονόπλευρος αερισμός (Περιπτώσεις Β, Γ). Figure 1. Natural ventilation designs: Cross Ventilation (Case A), and Single-sided ventilation (Cases B and C).

2 156 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 Με βάση το σχεδιασμό των ανοιγμάτων, ο μηχανισμός αερισμού που επιτυγχάνεται μπορεί να είναι είτε αερισμός με εκτοπισμό είτε αερισμός με ανάμειξη. Συγκεκριμένα, αερισμός εκτόπισης είναι ο αερισμός που πραγματοποιείται με εκτόπιση του εσωτερικού θερμού αέρα από τον εξωτερικό ψυχρό αέρα (περιπτώσεις Α και Β), και αερισμός ανάμειξης είναι ο αερισμός που πραγματοποιείται με ανάμειξη του εσωτερικού θερμού αέρα με τον εξωτερικό ψυχρό αέρα (περίπτωση Γ). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μοντέλου Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics, CFD) στην περίπτωση του φυσικού αερισμού σε διαμέρισμα κτηρίου πραγματικής κλίμακας που βρίσκεται στην βιβλιογραφία [3], και η διερεύνηση της συμφωνίας των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου μοντέλου με τα αποτελέσματα υφιστάμενων εμπειρικών μοντέλων πρόβλεψης της ταχύτητας εισροής και του ύψους του σημείου μηδενισμού της μέσης ταχύτητας στο ένα άνοιγμα (βλ. εξισώσεις (3.1) και (3.2)). Στη συνέχεια, τα αριθμητικά αποτελέσματα του μοντέλου υπολογιστικής ρευστοδυναμικής αξιοποιούνται για την αξιολόγηση της θερμικής άνεσης και γίνεται συζήτηση για τη συμβολή της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής στην πρόβλεψη της θερμικής δυσφορίας σε ρεαλιστικές κτηριακές γεωμετρίες. 2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Πίνακας 1 - Συμβολισμοί Αγγλικά σύμβολα Ελληνικά σύμβολα C 1 Συντελεστής ταχύτητας εμπειρικού μοντέλου Γ Συντελεστής διάχυσης στην εξίσωση διατήρησης C 2 Συντελεστής άνωσης εμπειρικού μοντέλου ε Ρυθμός απορρόφησης της κινητικής ενέργειας της τύρβης C 3 Συντελεστής τύρβης εμπειρικού ΔΡ Διαφορά εσωτερικής και εξωτερι- μοντέλου κής πίεσης στο ύψος του ουδέτερου σημείου g Επιτάχυνση της βαρύτητας m/s 2 ΔΤ Διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος H Ύψος ανοίγματος m φ Εξαρτημένη μεταβλητή, Μεταφερόμενη ποσότητα h Αυθαίρετο ύψος κατά μήκος m του κατακόρυφου άξονα m 2 /s 3 Pa K h e Ενθαλπία J/kg k Κινητική ενέργεια της τύρβης m 2 /s 2 Δείκτες P Πίεση Pa eff Ενεργός ταχύτητα εισροής ρ Πυκνότητα kg/m 3 h Αυθαίρετο ύψος κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα Sφ Πηγή ή καταβόθρα της μεταβλητής met Μετεωρολογικός σταθμός φ T Θερμοκρασία K u Διάνυσμα ταχύτητας u, v, w Συνιστώσες της ταχύτητας m/s στις διευθύνσεις x, y, z v eff Ταχύτητα εισροής από εμπειρικό m/s μοντέλο V h Ταχύτητα επερχόμενης ροής m/s σε ύψος h V met Ταχύτητα μετεωρολογικού m/s σταθμού Z Ύψος ουδέτερου σημείου m m

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 3.1 Εμπειρικό μοντέλο των Phaff και de Gids Οι Phaff και de Gids [5] μελέτησαν την αλληλεπίδραση ανέμου και άνωσης και ανέπτυξαν ένα εμπειρικό μοντέλο υπολογισμού της ταχύτητας εισόδου στο μέσο της επιφάνειας εισροής, διαμέσου μοναδικού ανοίγματος, σύμφωνα με την ακόλουθη αναλυτική σχέση: 2 v eff ( C1Vmet C2 C3 ) (3.1) Όπου C 1 =0,001, C 2 =0,0035 και C 3 =0,01. διαστάσεις 4,7m μήκος, 2,9m πλάτος και 2,8m ύψος, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου [7]. Εξετάζονται δύο περιπτώσεις: α) δύο άνω και κάτω ανοίγματα στην ανάντη πλευρά του δωματίου με διαστάσεις 0,6m πλάτος, 0,8m ύψος και 0,15m πάχος το καθένα, β) ένα άνω άνοιγμα στην ανάντη πλευρά του δωματίου με διαστάσεις 0,6m πλάτος, 1,08m ύψος και 0,15m πάχος [7]. Η διάταξη των ανοιγμάτων και η εσωτερική γεωμετρία του δωματίου απεικονίζονται στο σχήμα 3. 4,7 m 2,9 m 3.2 Ουδέτερο σημείο 0,8 m 2,8m Το ουδέτερο σημείο σε ένα άνοιγμα αντιστοιχεί στο ύψος, στο οποίο η πίεση μέσα στο δωμάτιο είναι ίση με την πίεση του εξωτερικού πεδίου ροής, οπότε η μέση ταχύτητα του αέρα μηδενίζεται. Η μεγαλύτερη εσωτερική πίεση πάνω από αυτό το ύψος έχει ως αποτέλεσμα την εκροή αέρα και η χαμηλότερη εσωτερική πίεση κάτω από αυτό το ύψος την εισροή αέρα (βλ. σχήμα 2) [6]. Για ταχύτητες αέρα κοντά στο μηδέν το ύψος του ουδέτερου σημείου δίνεται από την παρακάτω εξίσωση [6, 7]: P Z = H (3.2) g 0,6m 0,8 m 0,6m / y z x / 4,7m 2,9m 2,8m 1,08m 0,6m / / Σχήμα 2: Ροή αέρα διαμέσου ενός ανοίγματος Figure 2: Bi-directional flow through a single vent 4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στην παρούσα εργασία γίνεται αριθμητική επίλυση της ροής αέρα εντός και εκτός κτηρίου φοιτητικής εστίας [3] με διαστάσεις 8,4m ύψος, 11,7m πλάτος και 25,9m μήκος. Μελετάται το φαινόμενο του μονόπλευρου φυσικού αερισμού (single-sided natural ventilation) σε ένα δωμάτιο με y z x Σχήμα 3: Δωμάτιο με: α) δύο άνω και κάτω ανοίγματα,και β) με ένα άνω άνοιγμα, στην ανάντη πλευρά του κτηρίου. Figure 3: Room with: (a) two openings, and (b) one opening, located at the windward faηade of the building. Η επίπλωση στο εσωτερικό του δωματίου απαρτίζεται από ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι (τραπέζι Η/Υ) πάνω στο οποίο βρίσκεται ηλεκτρονικός υπολογιστής (300W), μία ντουλάπα και ένα τραπέζι (τραπέζι τηλεόρασης) με τηλεόραση

4 158 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 (300W). Ο άνθρωπος (100W, θερμική πηγή ως αποτέλεσμα του ρυθμού μεταβολισμού) αντιπροσωπεύεται με ένα εξάεδρο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, θεωρείται καθιστός και βρίσκεται στο κέντρο περίπου του δωματίου. Τα εσωτερικά αντικείμενα προσομοιώνονται ως συμπαγή εμπόδια, ενώ η επίδραση του κάθε εμποδίου ορίζεται από τη θέση του, τη γεωμετρία του και το ποσό της θερμότητας που εκλύει. Οι τοίχοι του δωματίου θεωρούνται αδιαβατικοί. Το ποσό θερμότητας που εκλύεται από τις θερμικές πηγές θεωρείται ότι μεταφέρεται εξ ολοκλήρου με συναγωγή προς το δωμάτιο. Η αρχική θερμοκρασία σε όλο το υπολογιστικό πεδίο είναι ίση με 25,5 ο C. 5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Για τη μαθηματική περιγραφή του προβλήματος γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: Μόνιμη, ασυμπίεστη ροή νευτωνικού ρευστού, Αδιαβατικά τοιχώματα (εκτός από τις θερμικές πηγές), (γ) Οι φυσικές ιδιότητες του αέρα λαμβάνονται σταθερές στη θερμοκρασία 25,5 ο C, (δ) Η μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία και αγωγή θεωρείται αμελητέα, και (ε) Ουδέτερη κατάσταση της ατμόσφαιρας. Για τη μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος εφαρμόζονται οι εξισώσεις διατήρησης της ορμής (Navier- Stokes), της συνέχειας, και της ενέργειας για τυρβώδη ροή στον τρισδιάστατο χώρο. Η γενική μορφή της εξίσωσης διατήρησης για μόνιμη ροή είναι [8, 9]: div u grad ) S ( (5.1) όπου φ είναι 1,u, v, w, h e : φ= 1 για την εξίσωση της συνέχειας = u, v, w για τις τρεις συνιστώσες της ταχύτητας στις εξισώσεις ορμής = h e ενθαλπία στην εξίσωση της θερμικής ενέργειας Η τυρβώδης ροή προσομοιώνεται με τη χρήση δύο μαθηματικών μοντέλων μεταφοράς της τύρβης, το πρότυπο k-ε [10, 11] και το RNG k-ε μοντέλο [12], τροποποιημένα για την επίδραση της άνωσης [13], η οποία μοντελοποιείται με την προσέγγιση Boussinesq. Η αριθμητική μέθοδος που εφαρμόζεται για την επίλυση του μαθηματικού προβλήματος είναι η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων ελέγχου [8, 9]. Η αριθμητική επίλυση πραγματοποιείται με χρήση του λογισμικού FLUENT version Ο χρόνος επίλυσης εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου και το μαθηματικό μοντέλο τύρβης που εφαρμόζεται. Για ταχύτητες ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού 2 10 m/secη επίλυση του προβλήματος της παρούσας εργασίας σε υπολογιστή με επεξεργαστή δύο πυρήνων 1,66 GHz και μνήμη (Random Access Memory, RAM) 1 GB σε λειτουργικό σύστημα Windows xp διαρκεί από 12 έως 24 ώρες. Η ροή του αέρα εντός και εκτός του κτηρίου ακολουθεί τη θεωρία ροής γύρω από συμπαγές εμπόδιο, οπότε το υπολογιστικό πεδίο επεκτείνεται γύρω από το κτήριο σύμφωνα με προτεινόμενες τεχνικές που βρίσκονται στη βιβλιογραφία [14, 15] (βλ. σχήμα 4). Συνεπώς, η είσοδος τοποθετείται 5 ύψη ανάντη του κτηρίου, η έξοδος 12 ύψη κατάντη του κτηρίου, οι συνθήκες συμμετρίας τοποθετούνται 5 ύψη του κτηρίου πλευρικά και πάνω από αυτό. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρης ανάπτυξη της ροής του ανέμου γύρω από το κτήριο χωρίς να περιορίζεται από τις οριακές συνθήκες συμμετρίας πλευρικά και άνω του κτηρίου, καθώς και από τις οριακές συνθήκες εισόδου και εξόδου ανάντη και κατάντη του κτηρίου αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την ορθή επίλυση της κατανομής των εξαρτημένων μεταβλητών (u, v, w, k, ε, P, T) τόσο διαμέσου των ανοιγμάτων όσο και στον εσωτερικό χώρο του δωματίου. y z x 50,4 m 5 H 5 H 154,5m 5 H =8,4 m ( ) 12 H 109,9 m Σχήμα 4: Υπολογιστικό πεδίο. Όπου Η είναι το ύψος του κτηρίου. Fiqure 4: Computational domain. H is the height of the building Η αριθμητική επίλυση του προβλήματος πραγματοποιείται για διάφορες ταχύτητες ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού V met [2,10] m/sec. Η ταχύτητα του επερχόμενου ανέμου ακολουθεί παραβολικό προφίλ και, για αστική περιοχή, υπακούει στην παρακάτω εξίσωση [3], η οποία τίθεται ως οριακή συνθήκη στην έδρα εισόδου: V 0,25 h 0,35 Vmet h (5.2) 5.1 Βέλτιστη χωρική διακριτοποίηση Πραγματοποιείται χωρική διακριτοποίηση με εφαρμογή δομημένου ανομοιόμορφου πλέγματος πολλαπλών υποχωρίων. Το πρώτο πλέγμα αποτελείται από κελιά και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ορθότητας των παραδοχών και γενικά του μαθηματικού μοντέλου. Το δεύτερο πλέγμα αποτελείται από κελιά. Για να διαπιστωθεί αν μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά το φαινόμενο γίνεται περαιτέρω πύκνωση γύρω από τις κρίσιμες περιοχές (θερμικές πηγές και ανοίγματα) [16] και προκύπτει ένα τρίτο πλέγμα με κελιά (βλ. σχήμα 5). Ενδεικτικές περιοχές στις οποίες γίνεται πύκνωση του πλέγματος φαίνονται στο σχήμα 5. Οι κατανομές καθ ύψος δύο εξαρτημένων μεταβλητών (συνιστώσα της ταχύτητας στη x-διεύθυνση και θερμοκρασία) στις κρίσιμες περιοχές απεικονίζονται στο

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No σχήμα 6. (γ) Σχήμα 5: Πύκνωση του πλέγματος στην περιοχή: του ανθρώπινου μοντέλου, της τηλεόρασης, και (γ) του Η/Υ. Figure 5: Grid refinement around the: (a) human model, (b) the TV, and (c) the PC. Στο σχήμα 6 παρατηρείται ότι η λύση στις περιοχές υψηλών βαθμίδων δεν παρουσιάζει μεταβολή με περαιτέρω πύκνωση άνω των κελιών, οπότε το δεύτερο πλέγμα, με κελιά, δίνει ανεξαρτησία λύσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μαθηματική επίλυση του αριθμητικού προβλήματος. (δ) Σχήμα 6: Κατακόρυφη χ-συνιστώσα ταχύτητας στην περιοχή: του Η/Υ, και της τηλεόρασης. Κατανομή της θερμοκρασίας στην περιοχή: (γ) των δύο ανοιγμάτων, και (δ) του ανθρώπινου μοντέλου. Figure 6: Vertical x-velocity distribution in the area of: (a) the PC, and (b) the TV. Vertical temperature distribution in the area of: (a) the openings, and (d) the human model. Το βέλτιστο πλέγμα επίλυσης παρουσιάζεται στο σχήμα 7. (γ) Σχήμα 7: Βέλτιστη χωρική διακριτοποίηση: Εξωτερικού πεδίου ροής, και δωματίου με: δύο ανοίγματα και (γ) ένα άνοιγμα. Figure 7: Optimum spatial discretization: (a) External domain, and internal domain with (b) two openings, and (c) one opening. 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6.1 Σύγκριση με το εμπειρικό μοντέλο των Phaff και de Gids (γ) Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύγκριση της αριθμητικής λύσης της ταχύτητας εισόδου σε διαφορετικές ταχύτη-

6 160 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 τες ανέμου, η οποία προκύπτει με εφαρμογή του πρότυπου k-ε και του RNG k-ε μοντέλου για την περίπτωση του ενός ανοίγματος, με τις αντίστοιχες εμπειρικές τιμές που προκύπτουν με εφαρμογή του εμπειρικού μοντέλου των Phaff και de Gids. Η αριθμητική λύση για την περίπτωση των δύο ανοιγμάτων δε συγκρίνεται με το εμπειρικό μοντέλο των Phaff και de Gids [5], αλλά παριστάνεται στο ίδιο σύστημα αξόνων για λόγους απεικόνισης της διαφοροποίησης της τιμής της ταχύτητας εισόδου (σχήμα 8). Η μέση απόλυτη σχετική διαφορά της αριθμητικής από την εμπειρική τιμή για διαφορετικές ταχύτητες ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού V met [2,10] m/sec είναι 18,6% και 41,4% με εφαρμογή του πρότυπου k-ε μοντέλου και του RNG k-ε μοντέλου, αντίστοιχα. 6.2 Υπολογισμός του ύψους του ουδέτερου σημείου- Σύγκριση με την αναλυτική λύση Στο σχήμα 9 παριστάνεται η μεταβολή του ύψους του ουδέτερου σημείου σε διαφορετικές ταχύτητες ανέμου με V met [2,10] m/sec. Παρατηρείται μείωση του ύψους του ουδέτερου σημείου με αύξηση της ταχύτητας του ανέμου. Σχήμα 8: Αριθμητικά αποτελέσματα των τιμών της ταχύτητας εισόδου και αντίστοιχα αποτελέσματα της εφαρμογής του εμπειρικού μοντέλου των Phaff και de Gids εξ.(3.1) σε διαφορετικές ταχύτητες ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού με εφαρμογή α) του πρότυπου k-ε μοντέλου β) RNG k-ε μοντέλου Figure 8: Results obtained by the CFD model for the cases of one and two openings (windows) on the windward faηade using the: (a) standard k-ε, and (b) RNG k-ε model, in comparison with the results from eqn. (3.1), for various V met values. Σχήμα 9: Υψος του ουδέτερου σημείου σε διαφορετικές ταχύτητες ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού με εφαρμογή α) του πρότυπου k-ε μοντέλου β) του RNG k-ε μοντέλου Figure 9: Neutral level height calculated by: (a) the standard k-ε model, and (b) the RNG k-ε model. Στο σχήμα 10 γίνεται σύγκριση της αριθμητικής με την αναλυτική λύση, που προκύπτει από την εξίσωση (3.2) για τον υπολογισμό του ύψους του ουδέτερου σημείου. Η μέση απόλυτη σχετική διαφορά της αριθμητικής λύσης από την αναλυτική λύση για διαφορετικές τιμές ταχύτητας ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού προκύπτει μικρότερη με την εφαρμογή του μοντέλου RNG k-ε και ίση με 14,2%, ενώ με την εφαρμογή του πρότυπου k-ε προκύπτει ίση με 15,2% σε αντίθεση με την περίπτωση του μέτρου της ταχύτητας εισροής, όπου το πρότυπο k-ε μοντέλο δίνει τη μικρότερη διαφορά.

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Σχήμα 10: Σύγκριση αριθμητικής και αναλυτικής λύσης για τον υπολογισμό του ουδέτερου σημείου με εφαρμογή α) του πρότυπου k-ε μοντέλου β) του RNG k-ε μοντέλου Figure 10: Comparison of the numerical and analytical solution for the neutral level height calculated by: (a) the standard k-ε model, and (b) the RNG k-ε model. 6.3 Πεδίο ροής-κατανομή της θερμοκρασίας Σχήμα 11: Διανύσματα ταχύτητας σε διαμήκη τομή στη θέση του ανθρώπινου μοντέλου για ταχύτητα ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού V met =2 m/sec, στην περίπτωση: α) δύο ανοιγμάτων, και β) ενός ανοίγματος. Figure 11: Velocity vectors at the longitudinal plane of the domain for a room with: (a) one opening, and (b) two openings, at weather station speed V met =2 m/sec. Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν με εφαρμογή του πρότυπου k-ε μοντέλου τύρβης διότι υπολογίζει την ταχύτητα εισροής με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, η απόκλιση του ουδέτερου σημείου είναι μικρή, ενώ η πρόβλεψη του πεδίου ροής δεν εμφανίζει σημαντική διαφορά από το ποιοτικό συμπέρασμα που προκύπτει με εφαρμογή του RNG k-ε μοντέλου. Στο σχήμα 11 απεικονίζεται η ροή σε διαμήκη τομή, όπως επιλύεται από το αριθμητικό μοντέλο με όρους διανυσμάτων ταχύτητας. Στην περίπτωση δύο ανοιγμάτων παρατηρείται το φαινόμενο του φυσικού αερισμού με εκτοπισμό (βλ. σχήμα 11), ενώ στην περίπτωση ενός ανοίγματος επιτυγχάνεται αερισμός ανάμειξης (βλ. σχήμα 11). Στο σχήμα 12 παριστάνεται η κατανομή θερμοκρασίας σε διαμήκη τομή του δωματίου με δύο ανοίγματα και με ένα άνοιγμα στη θέση του ανθρώπινου μοντέλου. Παρατηρείται η δημιουργία ενός άνω θερμού στρώματος αέρα στα υψηλότερα τμήματα της ροής. Συγκεκριμένα, στο δωμάτιο με δύο ανοίγματα παρατηρούνται χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας και ίσες με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στα χαμηλότερα στρώματα (αερισμός εκτόπισης) (βλ. σχήμα 12). Αντίθετα στο δωμάτιο με ένα άνοιγμα παρατηρούνται, όπως είναι αναμενόμενο, υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας και σε πιο ομοιόμορφη κατανομή (αερισμός ανάμειξης) (βλ. σχήμα 12).

8 162 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 7. ΘΕΡΜΙΚΗ ΆΝΕΣΗ Η αξιολόγηση της θερμικής άνεσης πραγματοποιείται με την εφαρμογή δύο κριτηρίων από το Αμερικάνικο Εθνικό Πρότυπο της ASHRAE [18]. Στο πρότυπο προσδιορίζονται οι συνθήκες, στις οποίες τουλάχιστον 80% των ανθρώπων σε έναν εσωτερικό χώρο νιώθουν θερμική άνεση στο χώρο αυτό. 1ο Κριτήριο: Η διαφορά θερμοκρασίας στο κατακόρυφο επίπεδο σε ύψος από 0,1 έως 1,7m (ύψος κατειλλημένης ζώνης) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 o C. Σχήμα 12: Κατανομή της θερμοκρασίας ( K) σε διαμήκη τομή στη θέση του ανθρώπινου μοντέλου για ταχύτητα ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού V met =2 m/sec, στην περίπτωση: α) δύο ανοιγμάτων, και β) ενός ανοίγματος. Figure 12: Temperature contours ( K) at the longitudinal plane of the domain for a room with: (a) one opening, and (b) two openings at weather station speed V met =2 m/sec. Στο σχήμα 13, όπου παριστάνεται η κάτοψη του πεδίου ροής γύρω από το κτήριο, παρατηρείται: α) η απόκλιση των ροϊκών γραμμών λόγω του φυσικού εμποδίου (κτήριο) β) ο αναμενόμενος σχηματισμός «πεταλοειδούς δίνης» ανάντη και πλευρικά του κτηρίου γ) ο σχηματισμός δύο στροβίλων κατάντη του κτηρίου και η επανακόλληση της ροής [17]. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΡΟΗΣ Σχήμα 13: Διανύσματα της ταχύτητας στο επίπεδο Y-X (κάτοψη) του εξωτερικού πεδίου ροής για ταχύτητα ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού V met =2 m/sec. Figure 13: Formation of the horse-shoe vortex around the building at weather station speed V met =2 m/sec. Σχήμα 14: Διαφορά θερμοκρασίας στο κατακόρυφο επίπεδο στο ύψος της κατειλλημένης ζώνης με εφαρμογή α) του πρότυπου k-ε μοντέλου και β) του RNG k-ε μοντέλου, σε ταχύτητες ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού 2-10m/sec. Διακρίνονται: i) Μέγιστο όριο τιμής διαφοράς θερμοκρασίας για επίτευξη θερμικής άνεσης (3 o C) ii) Αριθμητικά αποτελέσματα δωματίου με ένα άνοιγμα iii) Αριθμητικά αποτελέσματα δωματίου με δύο ανοίγματα Figure 14: Vertical temperature difference in the occupied zone in both cases studied, using: (a) the standard k-ε model, and (b) the RNG k-ε model. The barrier for thermal comfort ΔΤ=3 0 C is also presented. Στο σχήμα 14 παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα της κατακόρυφης μεταβολής της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του δωματίου στην περίπτωση με δύο ανοίγματα, και στην περίπτωση με ένα άνοιγμα για διάφορες ταχύτητες

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No εξωτερικού ανέμου, V met [2,10] m/sec. Προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) Στην περίπτωση του δωματίου με δύο ανοίγματα το 1 o κριτήριο ικανοποιείται στις μεγαλύτερες ταχύτητες εξωτερικού ανέμου, όπου V met [6,10] m/sec. Σε μικρότερες ταχύτητες ανέμου, V met [2,4] m/sec ο εισερχόμενος αέρας λόγω μικρότερης ταχύτητας δεν καταφέρνει να εκτοπίσει τα θερμότερα στρώματα αέρα σε μεγαλύτερο ύψος από 1,7m προς το άνω άνοιγμα (displacement ventilation), με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα θερμά στρώματα αέρα χαμηλά. β) Στην περίπτωση του δωματίου με ένα άνοιγμα το 1 ο κριτήριο ικανοποιείται μόνο στη μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου, όπου V met =10 m/sec. Σε αυτή την ταχύτητα το ενεργό βάθος [19] του εισερχόμενου αέρα στο δωμάτιο είναι μεγαλύτερο, με συνέπεια να επιτυγχάνεται καλύτερη ανάμειξη του εσωτερικού θερμού αέρα του δωματίου με τον εξωτερικό ψυχρό αέρα και να δημιουργούνται συνθήκες θερμικής άνεσης για τον άνθρωπο. 2 ο Κριτήριο: Για ανθρώπους με συνήθη υποδήματα η θερμοκρασία της επιφάνειας του πατώματος πρέπει να είναι από 18 o C έως 29 o C. Για ανθρώπους που περπατούν με γυμνά πόδια, η επιθυμητή θερμοκρασία εξαρτάται από το είδος του πατώματος. α) Στην περίπτωση του δωματίου με δύο ανοίγματα το 2 ο κριτήριο ικανοποιείται πλήρως, αφού η θερμοκρασία των κατώτερων στρωμάτων της ροής, για όλες τις ταχύτητες ανέμου, όπου V met [2,10] m/sec με εφαρμογή και των δύο μοντέλων τύρβης, υπολογίζεται εντός των περιορισμών του παραπάνω κριτηρίου (βλ. σχήμα 12). β) Στην περίπτωση του δωματίου με ένα άνοιγμα το 2 ο κριτήριο δεν ικανοποιείται, διότι η μέση θερμοκρασία κοντά στο δάπεδο υπερβαίνει τους 29 0 C (βλέπε σχήμα 12 ). Συμπεραίνεται ότι ο φυσικός αερισμός με εκτοπισμό (δωμάτιο με δύο ανοίγματα) ικανοποιεί και τα δύο κριτήρια και διασφαλίζει συνθήκες θερμικής άνεσης στις περισσότερες περιπτώσεις. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με το συμπέρασμα και άλλων ερευνητών [20, 21], ότι ο αερισμός με εκτοπισμό διασφαλίζει καλύτερη θερμική άνεση. Διαπιστώνεται επίσης ότι και οι δύο μηχανισμοί μονόπλευρου φυσικού αερισμού (φυσικός αερισμός με εκτοπισμό, φυσικός αερισμός με ανάμειξη) αποδίδουν καλύτερα και εξασφαλίζουν συνθήκες θερμικής άνεσης στις μεγαλύτερες ταχύτητες εισερχόμενου αέρα. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται ως εξής: Το προτεινόμενο μοντέλο υπολογιστικής ρευστοδυναμικής είναι αξιόπιστο. Με εφαρμογή του πρότυπου k-ε μοντέλου τύρβης η μέση τιμή απόκλισης από τα αποτελέσματα της εφαρμογής δύο εμπειρικών μοντέλων είναι αποδεκτή (18,6% μέση απόλυτη σχετική διαφορά στον υπολογισμό της ταχύτητας εισόδου, 15,2% μέση απόλυτη σχετική διαφορά στον υπολογισμό του ύψους του ουδέτερου σημείου). Στην περίπτωση του δωματίου με δύο (άνω και κάτω) ανοίγματα πραγματοποιείται αερισμός εκτόπισης (displacement ventilation). Η μέση τιμή θερμοκρασίας του δωματίου είναι χαμηλότερη από την περίπτωση με ένα άνοιγμα. Στην περίπτωση του ενός (άνω) ανοίγματος πραγματοποιείται αερισμός ανάμειξης (mixing ventilation). Το ύψος του ουδέτερου σημείου στο άνοιγμα μειώνεται, καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του εισερχόμενου αέρα. Επίσης, όσο μειώνεται το ύψος του ουδέτερου σημείου αυξάνεται το ενεργό βάθος του εισερχόμενου εξωτερικού αέρα. Η μέση τιμή θερμοκρασίας του δωματίου είναι υψηλότερη σε σχέση με την περίπτωση με δύο ανοίγματα. Για την αξιολόγηση του αισθήματος θερμικής άνεσης χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια που περιγράφονται στην ενότητα 7. Στον αερισμό εκτόπισης (δωμάτιο με δύο ανοίγματα) το πρώτο κριτήριο ικανοποιείται και το όριο της θερμικής άνεσης υπερβαίνεται μόνο στις χαμηλές ταχύτητες ανέμου του μετεωρολογικού σταθμού, όπου ο εισερχόμενος αέρας λόγω μικρότερης ταχύτητας δεν καταφέρνει να εκτοπίσει τα θερμότερα στρώματα αέρα ψηλότερα από τον άνθρωπο. Το δεύτερο κριτήριο ικανοποιείται πλήρως. Στον αερισμό ανάμειξης (δωμάτιο με ένα άνω άνοιγμα) το πρώτο κριτήριο ικανοποιείται μόνο στη μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου, όπου V met = 10 m/sec. Στην περίπτωση αυτή, το ενεργό βάθος του εισερχόμενου αέρα είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα την καλύτερη ανάμειξή του με τον εσωτερικό αέρα του δωματίου. Το δεύτερο κριτήριο δεν ικανοποιείται, καθώς σε καμία από τις εξεταζόμενες ταχύτητες ο αερισμός με ένα άνοιγμα κοντά στην οροφή του δωματίου δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας κοντά στο δάπεδο. Διαπιστώνεται ότι: α) ο μονόπλευρος φυσικός αερισμός δε συμβάλλει στη διαμόρφωση συνθηκών θερμικής άνεσης σε χαμηλές ταχύτητες αέρα (V met =2.4 m/sec), και β) σε μεγαλύτερες ταχύτητες αέρα (V met = [6,10] m/sec) o φυσικός αερισμός εκτόπισης (δύο ανοίγματα) υπερτερεί έναντι του φυσικού αερισμού ανάμειξης (ένα άνοιγμα), γιατί διασφαλίζει συνθήκες θερμικής άνεσης στο σύνολο των περιπτώσεων. Συμπεραίνεται ότι σε φυσικά αεριζόμενα κτήρια, που εγκαθίστανται σε περιοχές σχετικά έντονων ανέμων, η κατασκευή περισσότερων του ενός ανοιγμάτων σε θέσεις τόσο ψηλά όσο και χαμηλά επί της μίας πλευράς του κτηριακού κελύφους, δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για τη βέλτιστη ροή του αέρα προς και από τους εσωτερικούς χώρους, με αποτέλεσμα την κατάλληλη στρωματοποίηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό περιβάλλον και τη διαμόρφωση συνθηκών θερμικής άνεσης. Τέλος επιβεβαιώνεται ότι η πρόβλεψη της ροής του αέρα

10 164 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 ως αποτέλεσμα εξωτερικών και εσωτερικών επιδράσεων είναι δυνατή με χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Η αριθμητική προσομοίωση μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά την κατανομή των ιδιοτήτων της ροής σε κτηριακούς χώρους πραγματικής κλίμακας. Οι κατανομές αυτές μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν προς υπολογισμό της θερμικής άνεσης ενός συγκεκριμένου κτηρίου που εκτίθεται σε επικρατούντες ανέμους της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, παρέχεται ορθά η πληροφορία της εσωτερικής ροής αέρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βελτίωση των συνθηκών τοπικής θερμικής άνεσης πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός κτηρίου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Energy Consumption Guide 19, Energy efficiency in offices, Energy Efficiency Office/HMSO, London, G. R. Hunt and P. F. Linden, Displacement and mixing ventilation driven by opposing wind and buoyancy, J. Fluid Mech. (2004), Cambridge University Press, vol. 527, pp C. Allocca, Q. Chen, L. R. Glicksman, Design analysis of single-sided natural ventilation, Energy and Buildings 35 (8) (2003) G. M. Stavrakakis, M. K. Koukou, M. Gr. Vrachopoulos, N. C. Markatos, Natural Cross-Ventilation in Buildings: Buildingscale Experiments, Numerical Simulation and Thermal Comfort Evaluation, Energy and Buildings 40 (9) (2008) J. C. Phaff, W. F. de Gids, J. A. Ton, D. V. van der Ree, L. L. M. Schijndel, The ventilation of buildings: Investigation of the consequences of opening one window on the internal climate of a room, Report C 448, TNO Institute for Environmental Hygiene and Health Technology (IMG-TNO), Delft, Netherlands, March P. F. Linden, The Fluid Mechanics of Natural Ventilation, Annu. Rev. Fluid Mechanics (1999) 31: Δ.Π. Καραδήμου, «Προσομοίωση Φυσικού Αερισμού σε γεωμετρία κτηριακής κλίμακας με τεχνικές υπολογιστικής ρευστοδυναμικής», Μεταπτυχιακή εργασία, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα, Ν. Χ. Μαρκάτος, Δ. Ασημακόπουλος, «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική», Παπασωτηρίου, Αθήνα, H. K. Versteeg & W. Malalasekera, «An Introduction to Computational Fluid Dynamics», The Finite Volume Method, Longman, N. C. Markatos, «The mathematical modelling of turbulent flows», Applied Mathematical Modelling, Volume 10 (1986), June. 11 B.E Launder, D.B. Spalding, Mathematical models of turbulence, 1972, Academic Press. 12 Α. Yakhot, S.Orzag, Renormalisation group analysis of turbulence: I. Basic Theory, Journal of Scientific Computing 1 (1) (1986) N.C. Markatos, G. Cox, M.R. Malin, Mathematical modeling of buoyancy-induced smoke flow in enclosures, Int.J. Heat and Mass Transfer 25 (1) (1982) J.H. Ferziger, M. Peric, Computational methods for fluid dynamics, 3 rd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York George M. Stavrakakis, Anastasios I. Stamou, Nicolas C. Markatos, Evaluation of thermal comfort in indoor environments using Computational Fluid Dynamics (CFD), accepted in the Edited Collection Ιndoor Work and living Environments: Health, Safety and Performance, Nova Science Publishers Inc. (2009) pp , ISBN: P. J. Jones, G. E. Whittle, Computational Fluid Dynamics for Building Air Flow Prediction-Current Status and Capabilities, Building and Environment, Vol 27, No.3, pp , J.H. Ferziger, M. Peric, Computational methods for fluid dynamics, 3 rd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Thermal environmental conditions for human occupancy, ANSI/ASHRAE 55, G. Gan, Effective depth of fresh air distribution in rooms with single-sided natural ventilation, Energy and Buildings 31 (2000) Z. Lin, T.T. Chow, K.F. Fong, Q. Wang, Y. Li, Comparison of performances of displacement and mixing ventilations. Part I: thermal comfort, International Journal of Refrigeration 28 (2005) Q. Chen, Using computational tools to factor wind into architectural environment design, Energy and buildings 36 (12) (2004) Δέσποινα Π. Καραδήμου, Υ.Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υπολογιστική Μηχανική ΕΜΠ, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Γιώργος Μ. Σταυρακάκης, Υ.Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υπολογιστική Μηχανική ΕΜΠ, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Αθήνα Νίκος-Χρήστος Μαρκάτος, Καθηγητής ΕΜΠ, DIC, PhD, C. Eng, τ. Πρύτανης ΕΜΠ, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Αθήνα

11 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No Extended Summary NUMERICAL SIMULATION OF NATURAL VENTILATION IN A BUILDING-SCALE GEOMETRY FOR THE EVALUATION OF THERMAL COMFORT CONDITIONS Despoina P. Karadimou George M. Stavrakakis Nikos-Christos Markatos Chemical Engineer NTUA MSc in Computational Mechanics NTUA, Phd Candidate Chemical Engineer NTUA MSc in Computational Mechanics, Phd Candidate Professor NTUA former Rector NTUA Abstract The present study investigates the airflow in and around a naturally ventilated building, which represents a student dormitory, using computational fluid dynamics (CFD) techniques. Turbulence flow is simulated applying the standard k-ε and the RNG k-ε models, both modified to account for wind and buoyancy forces. The focus is to study single-sided natural ventilation in a typical room situated on the ground floor of the student dormitory. Two cases are investigated: a) two openings, and b) one opening, on the windward side of the room. Internal furnishings and three thermal sources (occupant, TV, PC) are taken into account. Two different mechanisms of natural ventilation are examined: a) displacement ventilation (two openings) and b) mixing ventilation (one opening). The numerical results are compared with those obtained by two empirical models related to the effective velocity of incoming air and to the height of neutral level in the case of one opening. It is concluded that the numerical results are in acceptable agreement with those obtained by the empirical models, especially when the standard k-ε model is used. Finally, the mathematical model described is used to evaluate thermal comfort inside the room and the outcome is that the best design is the case with two openings on the windward side of the room. 1. INTRODUCTION Natural ventilation is an efficient alternative method to reduce the energy use in buildings. Generally, air-flow in a naturally ventilated building is the result of pressure differences produced by wind and buoyancy forces [1]. Depending on the location of the openings, the buoyancy forces may assist or oppose the wind-driven flow. Furthermore, the opening location strongly affects the air-exchange rate and the temperature stratification in the interior of the building [2]. Submitted: Dec. 19, 2008 Accepted: Jan. 11, 2010 The two major types of natural ventilation are (see figure 1) [3, 4]: a) cross ventilation: ventilation through openings located on different sides of the building, b) single-sided ventilation: ventilation through openings located on the same side of the building. According to the openings design, the expected airflow may be displacement, where the incoming cold air tends to drive out and to displace the indoor warm air (cases A and B, fig.1), and mixing, where the incoming cold air spreads out and tends to mix with the interior warm air (case C, fig.1). The objective of the present study is the application of a CFD model to investigate natural ventilation in a part of a building of real-scale geometry, such as that found in [3]. The cases considered are: a) one opening and b) two (low and high) openings on the windward façade of the building. Turbulence flow is modelled using two well-known turbulence models. Additionally, two well-known empirical models [5, 6] are applied, which predict the inlet velocity and the height of neutral level (in the case of one opening), for validation purposes. Finally, the mathematical model described is used for thermal comfort predictions, for both cases studied. 2. EMPIRICAL MODELS a) Empirical model of Phaff and de Gids Phaff and de Gids [5] studied the effects of both wind and buoyancy forces and developed an empirical model to predict the inlet velocity, through one opening using the equation (3.1).

12 166 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 b) Neutral level The neutral level in a single opening is defined as the height where the interior pressure equals the ambient pressure, and thus the mean air velocity becomes zero. For low values of airspeed, the neutral level can be calculated through equation (3.2) [6, 7]. 3. MATHEMATICAL MODELLING Mathematical modelling consists of the Navier-Stokes (N-S), the continuity and the energy equations, for a 3D turbulent fluid flow. The general form of all the governing conservation equations, for steady-state conditions, is that of equation (5.1) [8, 9]. The assumptions made for the problem are the following: a) steady-state incompressible flow of a Newtonian fluid, b) adiabatic walls (except for heat sources), c) constant airproperties at Κ, d) heat transfer at the walls by either conduction or radiation is neglected, e) neutral atmospheric conditions of the incoming wind. The temperature of the external environment is 25.5 C. Turbulence flow is simulated using two Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) mathematical models, standard k-ε [10, 11] and RNG k-ε [12] model, both modified to account for buoyancy effects due to density differences [13]. The numerical procedure followed is based on the Finite Volume Method (FVM) [8, 9] provided by a general CFD code, i.e. Fluent (version ). The computational domain is extended around the building (see figure 4.1), in order to account for external flow phenomena (stagnation, separation, reattachment) correctly, hence to obtain reliable solutions to the distribution of depended variables (u, v, w, k, ε, P, T) through the openings, as well as in the internal space of interest [14, 15]. Numerical simulations were performed for different values of wind speed reported by the weather station [3], in the range of 2-10 m/s. The incoming wind velocity profile, for an urban terrain, is given by equation (5.2) [3], and is applied on the windward side of the computational domain as a boundary condition. For the numerical solution, a multi-block structured grid for each of the two cases studied is used (see figure 8). Grid independency is tested by repeating the simulation for a gradually increased grid-cell density. For this reason, the embedded grid method is applied, according to which the grid is locally refined around critical areas, such as the thermal sources and the opening area (see fig. 5). Three grid sizes are tested and as revealed in figure 6, the optimum spatial discretization is that of 792,520 cells. The optimum grid for the problem is presented in figure RESULTS Comparing with the results obtained by the empirical model of Phaff and de Gids, the numerical results of the inlet velocity deviate by approximately 18.6% and 41.4%, in terms of mean absolute relative error, using the standard k-ε and the RNG k-ε model, respectively, for a wind speed range V met [2,10] m/sec (see figure 8). As far as the height of neutral level is concerned, the mean discrepancy of the predicted value, compared to that obtained by the empirical model (equation 3.2) is approximately 14.2% and 15.2% using the RNG and the standard k-ε model, respectively. In figure 10 a decrease of the predicted neutral level height is observed as the wind speed increases The predicted flow field, in terms of temperature and velocity distributions, is depicted in figures 11, 12 for both cases considered, using the standard k-ε model. The expected mean flow around the structure is illustrated in figure 13, where separation and reattachment zones on the windward and leeward sides, respectively, are shown. 5. THERMAL COMFORT Evaluation of internal thermal conditions is based on two criteria recommended by the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) Standard [18] for thermal comfort. 1 st Criterion: Vertical air temperature difference within the occupied zone, measured at the 0.1m and 1.7m levels shall not exceed 3 C. 2 nd Criterion: The surface temperature of the floor for people wearing typical indoor footwear shall be between 18 C and 29 C. It is observed that in the case of the room with two openings (displacement ventilation) the first recommendation is satisfied at most of the examined wind speeds (see figure 14), with the exception of lower values of wind speed (V met [2,4] m/sec). Additionally, the second criterion is satisfied at all wind speeds studied. In the case of the room with one opening (mixing ventilation) the first criterion is satisfied only at the highest value of external wind speed (V met 10 m/sec), while the second criterion is not met at any wind speed studied. 6. CONCLUSIONS The proposed CFD model, especially using the standard k-ε turbulence model, is considered satisfactory, as it provides acceptable agreement with the results obtained by well-known empirical models, i.e. discrepancies of only

13 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No about 18.6% and 15.2%, referring to the inlet velocity and the height of neutral level, respectively. As far as the openings design is concerned, it is observed that single-sided natural ventilation does not contribute to the creation of thermal comfort conditions at low wind speeds (V met [2,4] m/sec for both cases studied, while at higher wind speeds (V met [6,10] m/sec displacement ventilation (two openings) performs better than mixing ventilation (one opening), because it creates thermal comfort conditions in most cases. Finally, it is concluded that a residential building consisting of more than one opening located at the lower and the upper heights of the windward facade may prove to be a valuable design idea, as it provides an optimum air-flow path into and out of the inside of the indoor space and meets thermal comfort recommendations, especially in areas of relatively high wind speeds. Despoina P. Karadimou, Chemical Engineer NTUA, MSc in Computational Mechanics NTUA, Phd Candidate, Computational Fluid Dynamics Unit, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Zografou Campus, Athens George M. Stavrakakis, Chemical Engineer NTUA, MSc in Computational Mechanics NTUA, Phd Candidate, Computational Fluid Dynamics Unit, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Zografou Campus, Athens Nikos-Christos Markatos, Professor NTUA, DIC, PhD, C. Eng, former Rector NTUA, Computational Fluid Dynamics Unit, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Zografou Campus, Iroon Polytechniou 9, 15780, Athens

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β.1 Διερεύνηση μέσω CFD της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων και Συστημάτων Καύσης Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια Δ. Κοντογεώργος, Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος 2011 Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος Εργαστήριο Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Χριστίνα A. Κωνσταντινίδου, Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

παθητικός δροσισµός - αερισµός

παθητικός δροσισµός - αερισµός παθητικός δροσισµός - αερισµός Πηγή : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_11/06/2005_1284166 Παθητικά και Υβριδικά Συστήµατα Ψύξης 01 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Actual

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1 Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 17 Μαρτίου 2008 Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» Περίπτερο 8 - Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - HELEXPO Διοργάνωση Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον Dimitris Poursanidis a, Giorgos Kochilakis a, Nektarios Chrysoulakis a, Vassiliki Varella

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA Λάμπρος Μανασής, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (ΟΜΗ ΕΠΕ, Κάκαρη 3, 11221 Ν. Φιλοθέη, τηλ. 210-6921587,

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Διάλεξη 15: O αλγόριθμος SIMPLE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Διάλεξη 15: O αλγόριθμος SIMPLE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Διάλεξη 15: O αλγόριθμος SIMPLE Χειμερινό εξάμηνο 2008 Προηγούμενη παρουσίαση... Εξετάσαμε τις θέσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ)

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 9 O COMECAP 2008, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 2008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Π. Θ. ΝΑΣΤΟΣ 1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ.Ι. Ασσαέλ, Κ.Ε. Κακοσίμος, Α. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτητων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ. Μπαξεβάνου 1, Δ. Φείδαρος 1, Δ. Παπαναστασίου 1 Θ. Μπαρτζάνας 1, Κ. Κίττας 1,2 1 Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: 3/5/2012 Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Σταυρίδου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο Ο ΡΗΓΙΛΛΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO:

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών National Technical University of Athens School of Civil Engineering ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ της ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ και της ΑΝΩ ΟΜΗΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre

Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre The Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region (acronym:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Χασάπης Δημήτριος Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ Τμήμα Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων - Κ.Α.Π.Ε Ενεργειακή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ Γιάννης Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμοί σε χώρους IT. 31 / 05 / 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ PRECISION VS COMFORT

Διαβάστε περισσότερα