Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών."

Transcript

1

2 Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι. Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Αντικατάσταση του απαρχαιωμένου συστήματος LMR με χρήση 30 αντιεκρηκτικών κινητών τηλεφώνων και 25 δορυφορικών τηλεφώνων στα Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης τύπου INMARSAT. Ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας κατηγοριοποιήθηκε βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ως εγκατάσταση Carbon Leakage. Συνέντευξη Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ. Γ. Παπαρσένου στο Euractiv.gr Ε ξ ώ φ υ λ λ ο : Τ ε ρ μ α τ ι κ ό ς Σ τ α θ μ ό ς Υ γ ρ ο π ο ι η μ έ ν ο υ Φ υ σ ι κ ο ύ Α ε ρ ί ο υ

3 Φωτογραφία Συμπιεστών Νέας Μεσήμβριας Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Δραστηριότητα Στρατηγικής Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων 6 Δραστηριότητα Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης 12 Δραστηριότητα Διαχείρισης Έργων 34 Δραστηριότητα Διοικητικών Υπηρεσιών 46 Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας Ποιότητας & Περιβάλλοντος 56 Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία 60 Γραφείο Τύπου

4 Δρ. Π. Δ. Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Δ.Σ. Δρ. Γ. Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος Αγαπητοί εργαζόμενοι, η εταιρεία μας ήδη ξεφυλλίζει μία νέα σελίδα στην ιστορία της, αυτήν που ανοίγει το κεφάλαιο «ιδιωτικοποίηση». Αποτελώντας μία από τις πλέον εύρωστες οικονομικά εταιρείες του δημόσιου τομέα και αξιολογημένη σε κορυφαίο επίπεδο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικής λειτουργίας, ο ΔΕΣΦΑ συνιστά μία ελκυστική περίπτωση τοποθέτησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα. Εξ ου και η επιλογή με την οποία δόθηκε χρονική προτεραιότητα στην υλοποίηση της διαδικασίας που σχετίζεται με τον ΔΕΣΦΑ, του οποίου η επιτυχής ιδιωτικοποίηση θα είναι ένα σημάδι εμπιστοσύνης ότι η χώρα μας μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και να προχωρήσει σε αναπτυξιακή προοπτική. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού μετοχών της εταιρείας μας και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί πρόδηλη ευκαιρία για μία νέα αφετηρία στην πορεία του ΔΕΣΦΑ προς το μέλλον καθώς και στην περαιτέρω εξέλιξη των εργαζομένων του, οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά ώστε ο ΔΕΣΦΑ να θεωρείται μια εξαιρετική ελληνική επιχείρηση.

5 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Ο ΔΕΣΦΑ έως σήμερα έχει συμβάλει τόσο στον απρόσκοπτο εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς με φυσικό αέριο όσο και στην εγκαθίδρυση και πανθομολουμένως άψογη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στην χώρα μας. Η ανεξάρτητη λειτουργία του ΔΕΣΦΑ ως διαχειριστή του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, διέπεται - ανεξάρτητα από ιδιοκτησιακό καθεστώς - από σαφές και εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας μπορεί να συνδράμει, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της, στην ακόμη πιο αποτελεσματική λειτουργία της, προσφέροντας στους εργαζόμενους ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης. Σήμερα, μπορούμε όλοι να γίνουμε ένα κομμάτι αυτής της δυναμικής εξέλιξης της εταιρείας μας και να αδράξουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Αυτό που χρειάζεται είναι αφοσίωση στο έργο μας, αγάπη για την εταιρεία και αγαστή συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάνος-Δημήτριος Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Δ.Σ. Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος 5

6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤ ΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δραστηριότητα Στρατηγικής Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμ Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ Σε συνέχεια της έκδοσης του Κανονισμού Τιμολόγησης, ο ΔΕΣΦΑ υ- πέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο τιμολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ (εφεξής «Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ») το οποίο ενεκρίθη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2385/ αριθμ. αποφ. 722/2012. Με βάση το ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης, τα τιμολόγια θα τεθούν σε εφαρμογή την 01 η Στο μεταξύ, ισχύουν οι χρεώσεις χρήσης ΕΣΦΑ που έχουν θεσπισθεί με την Υ.Α. 4955/06 όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι το νέο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, το οποίο καταρτίστηκε βάσει των τιμών των παραμέτρων που καθορίστηκαν στον Κανονισμό Τιμολόγησης για την πρώτη εφαρμογή του, είναι κατά περίπου 15% μειωμένο σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σήμερα.

7 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο άτων Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Στα πλαίσια της διαδικασίας που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση καταλόγου έργων, υποψηφίων για τον χαρακτηρισμό ως έργων κοινού ενδιαφέροντος, η ΔΡΣΑΡΘ παρακολούθησε τις εργασίες διαμόρφωσης του σχετικού ερωτηματολογίου και υπέβαλε τις αρχικές δηλώσεις, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τρίτους εμπλεκόμενους σε έργα του ΔΕΣΦΑ (ΔΕΠΑ, Bulgartransgaz). Αναλυτικά ερωτηματολόγια, τα οποία θα επιτρέψουν στην Ε. Επιτροπή να αξιολογήσει τις προτάσεις, υπεβλήθησαν στις Το Σεπτέμβριο 2012 παρουσιάστηκαν από τον Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης επί των οποίων διατυπώθηκαν, μέσω του ΥΠΕ- ΚΑ, σχόλια. Σχόλια διατυπώθηκαν επίσης και επί του σχεδίου Κανονισμού για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος. Ο ΔΕΣΦΑ τηρώντας τις διατάξεις του αρ. 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει, κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη Σε αυτό παρουσιάζονται οι επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ για την προσεχή δεκαετία. Έπειτα α- πό την λήξη της διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων, το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης υποβλήθηκε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προς έγκριση. Ταυτόχρονα συντάχθηκε και υποβλήθηκε στην ΡΑΕ έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής του ισχύοντος Προγράμματος Ανάπτυξης

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤ ΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΣΦΑ Εγκρίθηκε στις το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΔΕΣΦΑ. Κατά την κατάρτισή του ελήφθησαν υπόψη ο νέος Κανονισμός Τιμολόγησης, το ταμειακό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ για τα έτη καθώς και οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα που επηρεάζουν την ελληνική αγορά φυσικού αερίου και αποτυπώνονται στη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Σημειώνεται ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΔΕΣΦΑ και οι παραδοχές του συζητήθηκαν εκτενώς, βελτιστοποιήθηκαν και επικυρώθηκαν από τους Συμβούλους Α- ποκρατικοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί τη βάση για τις μελλοντικές εκτιμήσεις οικονομικές αποδόσεις της εταιρείας. ροντος (ΥΓΟΣ) τον Ιούλιο του 2012 θα πρέπει να θεωρηθούν ως «συμβατή με την εσωτερική αγορά κρατική ενίσχυση» και να εξεταστούν υπό το πρίσμα αυτό. Ο ΔΕΣΦΑ ανταποκρινόμενος στο αίτημα της ΕΕ, και λαμβάνοντας τη γνωμοδότηση των εμπλεκόμενων φορέων των ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑ- ΝΥΠ, Οικονομίας και του νομικού του συμβούλου Clifford Chance LLP, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της εταιρείας, υποβάλει εντός του Οκτωβρίου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ του Υ- πουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τις σχετικές κοινοποιήσεις για 6 έργα. Λοιπή Χρηματοδότηση ΔΕΣΦΑ Κοινοτικές Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, εξέφρασε την άποψη ότι τα έργα του ΔΕ- ΣΦΑ τα οποία υποβλήθηκαν προς έγκριση ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέ- Σε συνέχεια του αιτήματος του ΔΕΣΦΑ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χορήγηση δανείου για το έργο της 2 ης Αναβάθμισης της Ρεβυθούσας, στις ο ΔΕ- ΣΦΑ έλαβε εκτενές ερωτηματολόγιο από την Ε.Τ.Επ σχετικά με την επικείμενη χρηματοδότηση του έργου. Η ΔΡ.ΣΑΡΘ συντόνισε τη

9 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 διαδικασία απάντησης του ερωτηματολογίου και σε συνεργασία με τη ΔΡ.ΔΕ. συνέταξαν τις σχετικές απαντήσεις. Το τελικό κείμενο εστάλη στην Ε.Τ.Επ. στις Επίσης η ΔΡ.ΣΑΡΘ συμμετέχει στις συζητήσεις για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού (bridge financing). Θέματα Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της απόφασης 594/2012 της ΡΑΕ περί Έκδοσης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 2093/ ), η ΔΡΣΑ&ΡΘ ανέπτυξε τις παρεμβάσεις και τις προσθήκες επί του υφιστάμενου Κώδικα Διαχείρισης, ώστε να υποβληθεί στην ΡΑΕ η συνακόλουθη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ. Τα κυριότερα σημεία, σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα, παρουσιάζονται στην συνέχεια: Εισάγεται η δυνατότητα των Χρηστών Μεταφοράς για ανεξάρτητη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας (ΜΙ) σε Ση- μεία Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ χωρίς την υποχρέωση ικανοποίησης συνθηκών μεταξύ των δεσμεύσεων αυτών (entry-exit capacity booking system), σε συμφωνία με τον εγκριθέντα Κανονισμό Τιμολόγησης. Για την συμβατότητα μεταξύ της δυνατότητας ανεξάρτητης δέσμευσης ΜΙ σε Σημεία Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ και της παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς, προτείνεται η εισαγωγή του Εικονικού Σημείου Δηλώσεων (ΕΣΔ). Εισάγεται η διαδικασία και οι όροι διάθεσης Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, πλην του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, είτε κατά την κυριαρχούσα κατεύθυνση ροής (σε Μηνιαία και Ημερήσια Βάση) είτε κατά την αντίθετη αυτής μέσω εικονικής διεργασίας (Εικονική Ανάστροφη Ροή) σε Μηνιαία Βάση (ως Εικονικών Σημείων Εξόδου). Προτείνονται τροποποιήσεις που αφορούν στην δυνατότητα μεταβολής της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής. 9

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤ ΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ειδικότερα, η μεταβολή Δεσμευμένης ΜΙ να αφορά μόνο στην διαδικασία της Εκχώρησης, καθόσον η υφιστάμενη διάταξη περί μεταβολής της Δεσμευμένης ΜΙ, έχει οδηγήσει στον εκφυλισμό της χρέωσης βραχυχρόνιας χρήσης του Ε- ΣΜΦΑ να τιμολογείται, δυνάμει αυτής, με χαρακτηριστικά μακροχρόνιας χρήσης. Επιπρόσθετα, προτείνεται η απαλοιφή των άρθρων περί αποδέσμευσης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης ΜΙ Παράδοσης/Παραλαβής, κατόπιν αιτήματος Χρήστη Μεταφοράς, σε συνδυασμό με την παροχή της δυνατότητας στους Χρήστες Μεταφοράς για τροποποίηση των μεγεθών Δεσμευμένης ΜΙ στο διάστημα προσαρμογής των υφιστάμενων Συμβάσεων Μεταφοράς. Τέλος, όσον αφορά στην αποδέσμευση μη χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης ΜΙ Παράδοσης/Παραλαβής με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, υιοθετείται το κριτήριο που τίθεται στις διατάξεις περί διαχείρισης συμβατικής συμφόρησης του Κανονισμού 715/2009. Προτείνεται όπως η διάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου (Π.Α.Χ.) να γίνεται έναντι τιμήματος ώστε να υπάρχει εξορθολογισμός των αιτημάτων σε σχέση με τις ανάγκες των Χρηστών ΥΦΑ. Σε συνέχεια της αρχικής πρότασης, διαμορφώθηκε η εισήγηση για την πραγματοποίηση Διαγωνιστικής Διαδικασίας διάθεσης Π.Α.Χ. στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης ως προς την ζήτηση του χώρου. Αλλαγές οι οποίες προέκυψαν από την ε- φαρμογή του Κώδικα Μελέτη επέκτασης του ΕΣΦΑ στην Πελοπόννησο Στο τέλος Σεπτεμβρίου παραδόθηκε στη ΔΡΣΑΡΘ η εκτίμηση επενδυτικού κόστους για την επέκταση του ΕΣΦΑ στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και άρχισε η σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας του Έργου η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2012.

11 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Συμμετοχή ΔΕΣΦΑ στην απάντηση του ENTSOG στη Δημόσια Διαβούλευση των Framework Guidelines on rules regarding harmonized transmission tariff structures for gas του Agency for the Cooperation of Energy (ACER) Στις τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το κείμενο του ACER Draft Framework Guidelines on rules regarding harmonized transmission tariff structures for gas που στοχεύει στην καθιέρωση κοινών κανόνων θέσπισης ταριφών στα σημεία διασύνδεσης. Ταυτόχρονα ο ACER έθεσε προς απάντηση ερωτηματολόγιο βασισμένο στα άρθρα του προαναφερθέντος κειμένου. Σε συνέχεια της ενεργής συμμετοχής της ΔΡ.ΣΑΡΘ στην ομάδα εργασίας Tariff Working Area του ENTSOG συντάχθηκε απαντητική επιστολή που εστάλη στο Δ.Σ του ENTSOG για έγκριση στις

12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση ΥΦΑ Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της Λειτουργίας & Συντήρησης των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης ΥΦΑ: Ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου βελτίωσης του συστήματος χρωματογράφων με την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος Δειγματοληψίας & Ανάλυσης ΦΑ, που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Χρήστες της εγκατάστασης, αυξάνοντας την αξιοπιστία των ποιοτικών χαρακτηριστικών και μετρήσεων των διακινούμενων ποσοτήτων ΥΦΑ. Η διαχείριση της σύμβασης, καθώς επίσης και το Project Management του εν λόγω έργου εκτελείται από τον Τομέα Διεργασιών της Διεύθυνσης ΥΦΑ. Βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τη μέριμνα του Τμήματος Λειτουργίας ΥΦΑ, η συμμετοχή του Σταθμού ΥΦΑ στο Πρόγραμμα Συγκριτικής Αξιολόγησης Ευρωπαϊκών Σταθμών ΥΦΑ που διενεργεί το Ινστιτούτο JURAN με έδρα την Ολλανδία. Οι στόχοι της μελέτης της συγκριτικής αξιολόγησης είναι να εντοπιστούν οι βέλτιστες επιδόσεις, να επιτευχθεί υπολογισμός των α- ποκλίσεων απόδοσης μεταξύ των συγκρινόμενων εγκαταστάσεων ΥΦΑ καθώς επίσης και να θεσπιστεί μηχανισμός μεταφοράς γνώσεων και μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων. Η Έκθεση Αξιολόγησης θα παραδοθεί ως αναφορά αναλύοντας τους δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για όλα τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των Σταθμών που συμμετέχουν ανά την Ευρώπη.

13 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Συντήρησης- Επισκευής της Κρυογενικής Αντλίας Υψηλής Πίεσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Οι κρυογενικές αντλίες υψηλής πίεσης αποτελούν κρίσιμο εξοπλισμό των εγκαταστάσεων ΥΦΑ και η διαθεσιμότητά τους συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας και αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων. Είναι η πρώτη φορά στα 13 χρόνια λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, που χρειάστηκε το Τμήμα Συντήρησης ΥΦΑ, να αναλάβει και να φέρει εις πέρας μια εξειδικευμένη και δύσκολη εργασία συντήρησης που αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Η Δοκιμαστική λειτουργία της αντλίας ήταν απόλυτα επιτυχής και πλέον είναι διαθέσιμη για τις ανάγκες διάθεσης Φυσικού Αερίου του Ε- θνικού Συστήματος Μεταφοράς. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου της οικονομικής επιθεώρησης (Economist), καθοδήγηση ξενάγηση των επισκεπτών στην εγκατάσταση από κλιμάκιο ενημέρωσης της Εγκατάστασης. Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Παροχή Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, η Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών: εξέτασε δεκατέσσερα (14) αιτήματα για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και προχώρησε στη σύναψη ισάριθμων νέων Συμβάσεων για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς προχώρησε σε τριάντα μία (31) αναθεωρήσεις Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των Συμβάσεων που υπεγράφησαν για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και ο αριθμός των αναθεωρήσεων Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ καταγράφεται αυξημένος. 13

14 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος Έτους, στα Σημεία Εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ σε ότι αφορά στο Σημείο Εισόδου Αγ. Τριάδα παρουσίασε μεν μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενο Έτους, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται ο αντίστοιχος μέσος όρος.

15 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο Διαχείριση και Τιμολόγηση Συμβάσεων Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι ε- μπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης παρακολούθησαν την ομαλή εκτέλεση των Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ενημερώνοντας τους Χρήστες σχετικά με την παραβίαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και επιβάλλοντας πρόστιμα, όταν κάτι τέτοιο κρίθηκε α- ναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο των οριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Στο πλαίσιο των οριζομένων του Κανονισμού Μετρήσεων ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες για Βαθμονομήσεις των Μετρητικών Συστημάτων Σταθμών και τους Κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αυτών. θμιστικού πλαισίου της αγοράς Φυσικού Αερίου και να απαντηθούν σχετικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων. Εκπονήθηκε μελέτη και πραγματοποιήθηκε σχετική παρουσίαση, αναφορικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής του Νέου Κανονισμού Τιμολόγησης στα έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας Μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ως case study, έγινε εκτίμηση των θεωρητικών εσόδων του ΔΕΣΦΑ με υποθετική εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα στην τιμολόγηση του Έτους Πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με δυνητικούς Χρήστες του ΕΣΦΑ, προκειμένου να εξηγηθεί η εφαρμογή του ισχύοντος ρυ- 15

16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Συνεργασία της ΔΕΡΥ με τις ΔΔΡΑ & ΔΠ&Ε για την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΕΣΦΑ (Σύμβαση 446/11 με την εταιρία KEMA International B.V.) Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Η ΔΕΡΥ ζήτησε την συμβολή των ΔΔΡΑ & ΔΠ&Ε, για τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις / προσθήκες, στα τεύχη δημοπράτησης του ο- λοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΕΣΦΑ, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Σύμβασης 446/11 με την εταιρία KEMA International B.V. με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Εικόνα 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Σε συνέχεια του σχεδιασμού του Συστήματος Συναλλαγών από το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και

17 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο ΕΣΦΑ. Το Σύστημα πρόκειται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του προσωπικού της ΔΕΡΥ για δοκιμαστική λειτουργία. Σημειώνεται ότι για να τεθεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου σε λειτουργία στους χρήστες απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάρτιση από τον ΔΕΣΦΑ, η έγκριση από τη ΡΑΕ και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου. Κατάρτιση Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, ικανοποιώντας την απαίτηση του Νόμου 4001/2011, προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών, με τη συμβολή του προσωπικού όλων των τμημάτων της ΔΕΡΥ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος Έτους. Εικόνα 2: Καταχώριση Προσφοράς 17

18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων (συνέχεια...) Αίτημα για δημιουργία Server Development για το Πληροφοριακό Σύστημα Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών. Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών και την ασφάλεια των παρεχόμενων πληροφοριών στους Χρήστες του Συστήματος ζήτησε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής τη δημιουργία ενός Server που θα λειτουργεί ως development server για το Πληροφοριακό Σύστημα Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών. Προσαρμοζόμενο στις συνεχείς τροποποιήσεις των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, φροντίζει για την άμεση υλοποίηση νέων εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα.

19 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου Τριμηνιαία έκθεση Παραδόσεων / Παραλαβών Φυσικού Αερίου Οι συνολικές Παραλαβές Φυσικού Αερίου κατά το 3 ο Τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε ΜWh (μείωση κατά 15,42 % σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του έτους 2012). Παρακάτω παρουσιάζονται τα μερίδια Παραλαβών Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών για το 3 ο Τρίμηνο των Ετών 2011 και Oι συνολικές Παραδόσεις Φυσικού Αερίου κατά το 3 ο Τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε ΜWh (μείωση κατά 15,21 % σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του Έτους 2011). Παρακάτω παρουσιάζονται οι Παραδόσεις Φυσικού Αερίου για το 3 ο Τρίμηνο των Ετών 2011 και

20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές Ποσότητες των Χρηστών ΥΦΑ κατά το 3 ο Τρίμηνο του 2012 κυμάνθηκαν στο επίπεδο των ΜWh (αύξηση κατά 6,43% σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2011). Λοιπές Δραστηριότητες... Σημείωση: Τα ανωτέρω ποσοστά και σύνολα έχουν υπολογιστεί από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία που διατηρεί το Σύστημα Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισμού (SCADA) για το Μήνα Σεπτέμβριο. Στα πλαίσια των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης του ΕΣΜΦΑ και του Σταθμού Υ- ΦΑ Ρεβυθούσας για το Έτος Η σύνταξη του προγράμματος ολοκληρώθηκε μετά από τη στενή συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του ΔΕΣΦΑ Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου εκπόνησε και δημοσίευσε στον ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ την Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 68 του Νόμου 4001/2011.

21 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 ( ). Πραγματοποιήθηκαν δύ- Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης ο συναντήσεις. Η πρώτη αφορούσε της αποδοτικότητας των διαδικασιών στην παρουσίαση του Small Scale και πρακτικών συντήρησης, ο ΔΕΣΦΑ LNG και η δεύτερη στην συμπλήρωση συμμετέχει σε Σύστημα Συγκριτικής του GLE Transparency Template. Αξιολόγησης (Benchmarking), το οποί- Στο πλαίσιο της προσπάθειας διασύνδε- ο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ju- σης του ΔΕΣΦΑ με το θεσμό της εκπαί- ran με τη συμμετοχή πολλών Ευρωπαϊ- δευσης, η εταιρεία παρείχε τη δυνατό- κών Διαχειριστών Μεταφοράς Φυσι- τητα σε ένα (1) φοιτητή από το εξωτερι- κού Αερίου. Η Διεύθυνση Διαχείρισης κό να πραγματοποιήσει την πρακτική Ροής Αερίου, μαζί με άλλες Διευθύν- του άσκηση σε διάφορες οργανωτικές σεις του ΔΕΣΦΑ, συμμετείχε ενεργά μονάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης στην ομάδα εργασίας με σκοπό την Ροής Αερίου και να αναπτύξει νέες δε- συλλογή και καταγραφή πληροφο- ξιότητες. ριών. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση συμμετείχε σε συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στο benchmarking για τη διαχείριση συναγερμών σε Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου μαζί με άλλες Διευθύνσεις του ΔΕΣΦΑ συμμετείχε ενεργά στην ομάδα εργασίας που συστήθηκε με σκοπό την 2η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε ενεργά στην Oμάδα Εργασίας Διαφάνειας της GLE Στο πλαίσιο της παροχής νέων μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου : 21

22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου 1. εκπόνησε τον Σεπτέμβριο 2012 περιληπτικό επιχειρηματικό σχέδιο για την προώθηση της ευρυζωνικότητας και την οικονομική εκμετάλλευση του καλωδίου οπτικών ινών ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ, και 2. ολοκλήρωσε τη σύνδεση του σταθμού AdG Ι με το Εργοστάσιο Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΑΛΟΥΜΙΝΙ- ΟΝ στα Αντίκυρα Βοιωτίας για την online μετάδοση ποιοτικών δεδομένων Φυσικού Αερίου στο Εργοστάσιο. Τον Αύγουστο 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ξεκίνησε η on-line ανταλλαγή λειτουργικών δεδομένων μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του ΔΕΣΦΑ και της τουρκικής εταιρείας BOTAS. Στα πλαίσια του Έργου του «Σταθμού Συμπίεσης Νέας Μεσήμβριας», προσωπικό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε ενεργά στην εκτέλεση του Site Acceptance Test (SAT) και του Pre-commissioning της διασύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισμού (SCADA) του ΕΣΜΦΑ. Στα πλαίσιο της συνεργασίας με τον Διαχειριστή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας (BULGARTRANSGAZ), η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, προέβη σε αξιολόγηση και σχολιασμό της Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της BULGARTRANSGAZ σχετικά με το Σ η μ ε ί ο Δ ι α σ ύ ν δ ε σ η ς Κ ο ύ λ α / Σιδηρόκαστρο που προτάθηκε από την BULGARTRANSGAZ. Την περίοδο αναφοράς ξεκίνησε η εκπόνηση μελέτης καθορισμού των τεχνικών απαιτήσεων για την αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστήματος τιμολόγησης και εξοπλισμού SCADA στους σταθμούς M/R κατασκευής , σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Ε.Σ.Μ.Φ.Α. Τον Ιούλιο 2012 πραγματοποιήθηκε επάνδρωση και λειτουργία του Εφεδρικού Κέντρου Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου στη Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης άσκησης βάσει της Οδηγίας Εργασίας ΟΕ Η άσκηση απέδειξε την άριστη κατάσταση του Εφεδρικού Κέντρου Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου.

23 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο Στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του διαπιστευμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2005 Εργαστήριου Πίεσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου, λειτουργεί δοκιμαστικά νέο πρότυπο σύστημα ζυγού διακρίβωσης πίεσης υψηλής ακρίβειας, DHI PG 7601 (φωτογραφία). Το νέο σύστημα θα ενταχθεί στις διαδικασίες του ISO ως πρωτεύων όργανο, για τη διακρίβωση δευτερευόντων οργάνων, που θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεα σε διακριβώσεις οργάνων πεδίου, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα διακριβώσεων με βέλτιστη αβεβαιότητα στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ και σε εξωτερικούς πελάτες. Για την ανάπτυξη των διαδικασιών λειτουργίας και προσδιορισμού της αβεβαιότητας μετρήσεων, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συνεργάζεται με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) ως προς την παροχή υ- πηρεσιών συμβουλευτικής μετρολογικής υποστήριξης με χρήση του νέου προτύπου οργάνου. Την περίοδο της αναφοράς προσωπικό της Διεύθυνσης επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάστηκε η λειτουργία προτύπου ζυγού διακρίβωσης. 23

24 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου Προσωπικό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετέχει αντιπροσωπευτικά σε ορισμένες βαθμονομήσεις Σταθμών του ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων 2012, ώστε να διασφαλίζεται η κοινή μεθοδολογία των μετρολογικών εργασιών. Κατά το τρίμηνο της αναφοράς, προσωπικό της Διεύθυνσης συμμετείχε στις βαθμονομήσεις των Σταθμών Κομοτηνής, Λαυρίου, Δράμας και Σερρών. Επίσης η Διεύθυνση συμμετείχε στη πρώτη βαθμονόμηση του προσωρινού Σταθμού του Αλιβερίου, ιδιοκτησίας ΔΕΗ. Στο πλαίσιο παροχής Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, προσωπικό της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου, διενήργησε πιστοποιήσεις εξοπλισμού μέτρησης π ο ι ό τ η τ α ς φ υ σ ι κ ο ύ α ε ρ ί ο υ (χρωματογράφοι) στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της Elpedison στη Θίσβη Βοιωτίας, ΗΡΩΝ στη Θήβα, Korinthos Power στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στα Αντίκυρα Βοιωτίας και ΔΕΗ στο Κερατσίνι. Η πιστοποίηση χρωματογράφων αερίου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (EU-ETS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περίοδο αναφοράς συνεχίστηκε η διερεύνηση των δυνατοτήτων διαπίστευσης εργαστηρίου ποιοτικής ανάλυσης στον ΔΕΣΦΑ, με τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης ποιότητας και λειτουργικής απόδοσης χρωματογράφων.

25 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Έργα προστασίας του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΚΑΦΑ) στη περιοχή των Τεμπών. Συνεχίζονται τα έργα για την προστασία του ΚΑΦΑ από τη διέλευση νέου τμήματος της ΠΑ- ΘΕ στην περιοχή του Ευαγγελισμού πριν την είσοδο αυτής στις υπό κατασκευή σήραγγες που παρακάμπτουν την κοιλάδα. Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή φρεατοπασάλων, για τη θεμελίωση τεχνικού συνολικού μήκους περίπου 500 μέτρων και ύψους 6 μέτρων. Επί πλέον προβλέπεται ανάρτηση του αγωγού από την οροφή του τεχνικού. 25

26 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Έργο προστασίας του αγωγού Υψηλής Πίεσης στον ποταμό Κόσσυνθο της Ξάνθης. Επισκευή συρματοκιβωτίων προστασίας του αγωγού 24 ιντσών Υψηλής Πίεσης ο οποίος διέρχεται από τον Κόσσυνθο ποταμό της Ξάνθης και τοποθέτηση λιθορήπης ανάντι και κατάντι του αγωγού. Οι εργασίες ξεκίνησαν Ιούλιο 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθούν Οκτώβριο Το πλάτος επέμβασης είναι 72 μέτρα και 20 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού. Εφαρμογή νέας πολιτικής για τις κινητές επικοινωνίες στο ΕΣΦΑ Συσκευές Κινητών Επικοινωνιών- Ειδικός εξοπλισμός. Tα Τμήματα Λ&Σ ΕΣΜΦΑ το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου παρέλαβαν προς χρήση τριάντα κινητά τηλέφωνα αντιεκρηκτικού τύπου για διαβαθμισμένες περιοχές και είκοσι δυο δορυφορικά κινητά για ειδικές συνθήκες [σεισμοί, θεομηνίες κ.λ.π]. Η παράδοση παραλαβή και η σχετική ενημέρωση του προσωπικού από το Διευθυντή Πληροφορικής κ Π. Θεοδωράκη έγινε στα πλαίσια εφαρμογής της νέας πολιτικής για τις κινητές επικοινωνίες στο ΕΣΜΦΑ, που αποφάσισε η Διοίκηση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων & Επικοινωνιών. Ίδρυση Τμήματος Λ & Σ Πελοποννήσου Με την απόφαση Διοίκησης αρ.143/ ιδρύθηκε το τμήμα Λ & Σ Πελοποννήσου και προσδιορίστηκαν τα όρια ευθύνης. Σε αυτή την φάση αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η οργάνωση και εφαρμογή όλων των διαδικασιών για την εγκατάσταση των υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης στην Πελοπόννησο.

27 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο Εκ παραλλήλου έχει άμεση επαφή με τους υ- πεύθυνους επίβλεψης και κατασκευής του έργου ώστε να υπάρχει πληροφόρηση για την πορεία του έργου αλλά και άμεση επαφή με το πεδίο κατασκευής. Με μεγάλη επιτυχία από άποψη συμμετοχής και περιεχομένου πραγματοποιήθηκε η ποδηλατοπορεία και η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ που διοργάνωσαν οι ΕΝΕΡ- ΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ στις εγκαταστάσεις του ΚΛΣ Αμπελιάς Φαρσάλων. Περισσότεροι από 100 ποδηλάτες κάθε ηλικίας και σε πλειοψηφία μαθητές με τη συνοδεία μελών του Δ.Σ και μελών του Συλλόγου Ε- ΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ επισκέφτηκαν το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης του Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων, φιλοξενήθηκαν με προσφορά χυμών, γλυκισμάτων και αναμνηστικών και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του από τον Προϊστάμενο του Τμήματος κ Βασιλό Δημήτριο. Εκπαιδευτική επίσκεψη με ποδηλατοπορεία του συλλόγου ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ στις ε- γκαταστάσεις του ΚΛΣ Αμπελιάς Φαρσάλων 27

28 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Σύνδεση με το δίκτυο Χαμηλής Πίεσης ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής των καινούργιων εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας ΒΕΤΑ-ΡΟΤΟ. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε σύνδεση με το δίκτυο Χαμηλής Πίεσης ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής των καινούργιων εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας ΒΕΤΑ-ΡΟΤΟ. STANDARD & ADVANCED, WINDOWS MICROCOFT, OUTLOOK MICROSOFT OF- FICE, INTERNET στις εγκαταστάσεις των τμημάτων. Εκπαιδευτής ήταν ο συνάδελφος Σωτήρης Γκιώνης της Δ/νσης Πληροφορικής. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης θα πιστοποιηθούν με εξετάσεις τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο 2012 στα πιστοποιημένα εξεταστικά Τεχνικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε στελέχη της ΔΛΣ Στις 24-25/09 στελέχη της ΔΛΣ από όλα τα Τμήματα Λειτουργίας & Συντήρησης παρακολούθησαν Τεχνικό Σεμινάριο με τους παρακάτω βασικούς θεματικούς άξονες: Εκπαιδεύσεις προσωπικού της ΔΛΣ και των περιφερειακών μονάδων σε όλη την Ελλάδα σε Προγράμματα Πληροφορικής. Πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2012 η εκπαίδευση εργαζομένων διοικητικών και τεχνικών της Διεύθυνσής μας στα προγράμματα WORD STANDARD & ADVANCED, EXCEL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΑ / ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΠΕΛΑΤΗ / ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑ- ΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΗ & ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

29 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Υγιεινή & Ασφάλεια - QHSSE Σκοπός του Σεμιναρίου η μεταφορά τεχνογνωσίας σε ειδικευμένο προσωπικό της περιφέρειας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Το σεμινάριο επιμελήθηκε η Δ/νση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Ανάπτυξη των Υπαρχόντων Υπηρεσιών & Προώθηση Νέων Υπογραφή Συμβάσεων Τιμολόγηση Η Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υ- πηρεσιών στο πλαίσιο των προβλεπομένων από το Νόμο 3428/2005 και τον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), συνεχίζοντας το έργο και εντείνοντας την προσπάθειά της για την προώθηση νέων υπηρεσιών και την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων, προχώρησε : Αναλυτικότερα αναφορικά με τη διαχείριση και την τιμολόγηση Συμβάσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής: Πραγματοποιήθηκαν οι τιμολογήσεις για τις ενεργές Συμβάσεις μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων εταιρειών και του ΔΕΣΦΑ. 29

30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Υπεγράφη Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τη ΔΕΠΑ Α.Ε, το οποίο αφορά την Πώληση Χαλύβδινων Σωληναγωγών και πραγματοποιήθηκε η Εντολή Έκδοσης Τιμολογίου στις (SLA 0063). Υπεγράφη με την εταιρεία Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε, Προσάρτημα Νο 2, στην από Σύμβαση και του από Προσαρτήματος Νο1, που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστημάτων Μέτρησης Ποιότητας Φ.Α (SLA 0019/09) Υπεγράφη με την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε Σύμβαση Μελέτης Δικτύου Διανομής σε νομούς της Πελοποννήσου.

31 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Παρακολούθηση (monitoring) περιοχών γεωτεχνικής αστάθειας και προστασία συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου. Η γεωλογική πολυπλοκότητα και η γεωτεχνική αστάθεια πολλών περιοχών διέλευσης του για την έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας και την αποφυγή αστοχιών. ΑΦΑ υπέβαλε στη Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης του ΔΕΣΦΑ την κατάρτιση σχεδίου συστηματικής παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, παρακολουθούνται οι περιοχές γεωτεχνικής αστάθειας μέσω του συντονισμού Γεώτρηση του προγράμματος παρακολούθησης 12 περιοχών και περισσότερων από 50 εγκατεστημένων οργάνων (βλ. Πίνακα), παρέχοντας συνεχή ενημέρωση στη Διεύθυνση και τεχνική υποστήριξη στα κατά τόπους ΤΛΣ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη δομική ακεραιότητα του ΑΦΑ. Η επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών που παράγουν για κάθε όργανο γραφήματα (βλ. Εικόνα). Σε κάθε περιοχή παρακολούθησης συσχετίζονται και συναξιολογούνται τα αποτελέσματα και δεδομένα των μετρήσεων όλων των οργάνων και λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις Αποκλισιο -μετρικός σωλήνας Επιφάνεια Ολίσθησης Μετακίνηση σε βάθος 24.5m 31

32 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Φθιώτιδα ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΑ/ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ ΣΚΑΜΝΟΣ - ΜΠΡΑΛΟΣ 6 Αποκλ., 2 Πιεζ. 2 μήνες ΜΠΡΑΛΟΣ 2 Αποκλ., 2 Πιεζ. 2 μήνες ΑΝΤΙΝΙΤΣΑ 16 Μόν. Αποκλ., 1 VW Πιεζ., 21 SG (7 διατ.) Αυτόματη Καθημερινά Λάρισα Πιερία Ανατ. Αττική Ν. Σερρών ΑΙΓΑΝΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 4 Αποκλ., 2 Πιεζ. 13 SG (5 διατ.) 2 Αποκλ.,9 SG (2 διατ.) 2 μήνες 6 μήνες ΚΙΤΡΟΣ 1 Αποκλ., 1 Πιεζ. 2 μήνες ΚΛΑΔΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ 1 1 Αποκλ., 4 Πιεζ. 6 μήνες ΛΑΥΡΙΟ 2 2 Αποκλ., 1 Πιεζ. 6 μήνες ΛΑΥΡΙΟ 3 3 Αποκλ., 2 Πιεζ. 6 μήνες ΛΑΥΡΙΟ 4 2 Αποκλ., 1 Πιεζ. 6 μήνες ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 2 1 Αποκλ., 2 Πιεζ. 6 μήνες ΚΑΒΑΛΑ 3 1 Αποκλ., 3 Πιεζ. 6 μήνες Όπου Αποκλ: Αποκλισιόμετρο, Πιεζ: Πιεζόμετρο, SG: Strain Gauges στην επιφ. του ΑΦΑ σε επιλεγμένες διατομές

33 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Έργο προστασίας Α.Φ.Α. στην περιοχή κατολίσθησης στο Κίτρος Πιερίας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων προστασίας και αποκατάστασης στο Κίτρος Πιερίας, με την υλοποίηση των μέτρων αντιστήριξης του Α.Φ.Α.. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε πέτασμα προστασίας με μικροπασσάλους για την προστασία του αγωγού από μικρομετακινήσεις και την προενίσχυση του εδάφους. Επίσης, στην ανάντη περιοχή λήφθηκαν μέτρα ανάσχεσης της επιφανειακής απορροής με την κατασκευή αναχώματος που εκτρέπει τα επιφανειακά νερά εκτός της ζώνης αστάθειας. Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δραστηριότητας Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης & Μεταφορά Τεχνογνωσίας. Η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών, στο πλαίσιο της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εσωτερικά στην εταιρεία αποτελεί για την Δ/νση Δραστηριότητας Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης απόλυτη δέσμευση προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική γνώση σε κάθε επιχειρησιακή και τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι διοργανώθηκε Εσωτερική Εκπαίδευση Ενημέρωση του Τεχνικού Προσωπικού της Λειτουργίας & Συντήρησης με κεντρικό θέμα : «Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Βιομηχανικών Καταναλωτών & Δίκτυα Διανομής» Εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό δήλωσε παρών στην προσπάθεια αυτή είτε από την πλευρά των εισηγητών είτε από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, σε μία κοινή προσπάθεια επιμόρφωσης αλλά και ανταλλαγής απόψεων, με ένθερμη την συμμετοχή του προσωπικού κυρίως στα τεχνικά θέματα. Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας της εκπαίδευσης τη διαχείριση και την υποστήριξη του έργου, την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επίβλεψη, έχει ως αποτέλεσμα το όφελος της εταιρίας με άμεση την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας επίσης και την θεμιτή ανταγωνιστικότητα εσωτερικά της Δραστηριότητας Μ&Ε. Η εσωτερική εκπαίδευση που υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πατήματος, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Δ/νσης Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης, της Δ/νσης Λειτουργίας & Συντήρησης, του Τμήματος Καθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας, της Συν/ κής Δ/νσης Ασφάλειας Υγείας Ποιότητας & Περιβάλλοντος καθώς και της Δ/νσης Επιθεώρησης & Πιστοποιήσεων. Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό της Εταιρίας για την υποστήριξη και την συμμετοχή του. 33

34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι. Το κρίσιμης σημασίας έργο, της επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού αερίου προς το Αλιβέρι, ολοκληρώθηκε Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός διαμέτρου 20 θα τροφοδοτήσεις με φυσικό αέριο τον υπό κατασκευή σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στο Αλιβέρι ο οποίος θα αντικαταστήσει την παλαιά μονάδα παραγωγής με καύσιμο μαζούτ. Το έργο αυτό θα ενισχύσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτίου Ελλάδας. Σημαντική επιτυχία για την ε- ταιρεία μας αποτελεί η μηχανική ολοκλήρωση του έργου πρωθύστερα από την καταληκτική ημερομηνία. Το τμήμα 1 (Section 1) του χερσαίου τμήματος ολοκληρώθηκε μηχανικά στις 18/05/2012. Ωστόσο λόγω ανάγκης επίσπευσης των εργασιών αποφασίστηκε η επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής στο Τμήμα 2 (Section 2) με επιτευχθείσα τελικά μηχανική ολοκλήρωση την 3/08/2012 καθώς επίσης και του Υποθαλάσσιου τμήματος με επιτευχθείσα τελικά μηχανική ολοκλήρωση επίσης την 3/08/2012. Ήδη έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Παραλαβής προς χρήση και για τα δύο τμήματα του Αγωγού (χερσαίο και υποθαλάσσιο) και αναμένεται η κατάσταση ετοιμότητας της ΔΕΗ Α- λιβερίου προς παραλαβή φυσικού αερίου. Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ.

35 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης Σταθμός Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η θέση σε λειτουργία του σταθμού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του 4ου τριμήνου Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη Σκοπός της κατασκευής του Έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία του θερμοηλεκτρικού Σταθμού ισχύος περίπου 820MW της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης). Ο υπό κατασκευή αγωγός υψηλής πίεσης, συνολικού μήκους 159 Km, θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Στις 7 Φεβρουαρίου 2012, υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο για την κατασκευή του έργου και στο τέλος Μαΐου έγινε η πλήρης εργοστασιακή εγκατάσταση του Αναδόχου. Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού όλου του Έργου και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής στην περιοχή της Αρκαδίας (διάνοιξη ζώνης εργασίας, διασπορά σωλήνων, συγκολλήσεις και μονώσεις αγωγού). Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2013 και να τεθεί σε λειτουργία εντός του 3ου τριμήνου O ΔΕΣΦΑ είχε αιτηθεί χρηματοδότηση 35% από το ΕΣΠΑ, και στις 15 Μαρτίου 2012 εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης του Έργου του Αγωγού προς Μεγαλόπολη από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΕΠΑΝ). Τ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 820MW MW ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 35

36 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Εγκατάσταση του επί ελληνικού εδάφους Συστήματος Μεταφοράς του Ελληνοϊταλικού Αγωγού. Ο Ελληνοιταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκτασή του προς όλες τις όμορες της όδευσης περιοχές για αστική και βιομηχανική χρήση με προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το Χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Στο κύριο λειτουργικό του σενάριο προβλέπεται η εισαγωγή 9 bcm Φυσικού Αερίου από το Σταθμό των Κήπων στα Ελληνοτουρκικά σύνορα και εξαγωγή προς Ιταλία της ίδιας ποσότητας. Κατά το Σχεδιασμό λήφθηκε υπόψη η μελλοντική αναβάθμιση του Συστήματος για εξαγωγή προς Ιταλία μέχρι 12 bcm. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του Βασικού Σχεδιασμού του αγωγού πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΣΦΑ/Μελετητή/Ανεξάρτητου Συμβούλου, η μελέτη HAZOP (Αναγνώριση κινδύνων κατά τη λειτουργία όλων των συστημάτων του έργου του IGI) και η μελέτη SIL AS- SESSMENT STUDY {Προσδιορισμός του επιπέδου ασφαλείας (Safety Integrity Level)} των συστημάτων και του εξοπλισμού του έργου του IGI. Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας. Η σύμβαση της Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού του αγωγού ολοκληρώθηκε και η πρώτη έκδοση του ΒΕΡ στάλθηκε στις 21 Φεβρουαρίου Τέλος Απριλίου 2012 μας παραδόθηκε το τελικό πακέτο Βασικού Σχεδιασμού (Final Basic Engineering Package) και εντός Ιουνίου παραδόθηκε η Έκθεση Αποπεράτωσης των υπηρεσιών (Close Out Report). Η 2η Φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας περιλαμβάνει μία επιπλέον δεξαμενή χωρητικότητας m3 (λόγω αυτής της αύξησης του αποθηκευτικού χώρου προβλέπεται παράλληλα και η επέκταση των λιμενικών ε- γκαταστάσεων για να μπορούν να δέχονται

37 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 πλοία μεγαλύτερα έως m3 Υ.Φ.Α.) και την αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ από σε m3 LNG/h. Την 1 η Μαρτίου προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός για τη «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3 ης Δεξαμενής» και στις 19 Ιουνίου 2012 έληξε η παραλαβή των προσφορών μετά από παρατάσεις. Εντός του Οκτωβρίου 2012 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου Β. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 υπεγράφη προσάρτημα (Amendment) στην ήδη υπάρχουσα Σύμβαση με την KELLOGG για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου κατά την αξιολόγηση του φακέλου Β της υποβληθείσας προσφοράς. Παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την προκήρυξη των Διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών Επίβλεψης και Επιθεώρησης. Τέλος, στις 22/6/2012 ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης του Βασικού σχεδιασμού της αναβάθμισης της αεριοποίησης από m 3 LNG/h σε m 3 LNG/h και στις 20/09/2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία Φακέλου Γ. 37

38 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ Ο σκοπός του έργου σύνδεσης και τροφοδότησης με Φ.Α. των μελλοντικών μονάδων της Η- ΡΩΝ V AE στο Μαντούδι Εύβοιας, (προϋπολογισμού Ευρώ) είναι να τροφοδοτήσει μετά την ολοκλήρωσή του δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αεριοστροβιλικού συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1160 ΜW, που πρόκειται να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΗΡΩΝ V Α.Ε. στην θέση Φούρνοι του Δ.Δ. Μαντουδίου Ευβοίας και Η επένδυση του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει τα εξής: Εγκατάσταση αγωγού Υψηλής πίεσης (80 bar), διαμέτρου 20 και μήκους 72 περίπου χιλιομέτρων από το Μαυρομάτι Βοιωτίας έ ω ς τ ο Μ α ν τ ο ύ δ ι Ε υ β ο ί α ς (συμπεριλαμβάνεται και κλάδος 1 χλμ. προς ΛΑΡΚΟ). Από το παραπάνω μήκος τα 62 περ. χλμ. ακολουθούν χερσαία διαδρομή και τα 10 περ. χλμ. υποθαλάσσια. Εγκατάσταση δύο (2) σταθμών ξεστροπαγίδων στο L/V-SCR Βάγια (Launcher) και στο L/V-SCR Μαντούδι (Receiver). μία θερμική μονάδα ονομαστικής ισχύος 440 ΜW και μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 360 ΜW Εγκατάσταση δύο (2) Μετρητικών Σταθμών, στον χώρο της ΗΡΩΝ V στο Μαντούδι και δύο (2) Μετρητικών Σταθμών, στον χώρο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα, από τους οποίους ο ένας είναι πιθανόν να είναι και ρυθμιστικός.

39 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012 Εγκατάσταση τριών (3) Βαλβιδοστασίων, στις θέσεις Λάρυμνα, Γαλατάκι, και Μαντούδι ολοκληρώθηκε από το ΔΕΣΦΑ η παροχή υπηρεσιών που προβλέπονταν από το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Σε όλο το μήκος του χερσαίου αγωγού έχει θεωρηθεί ότι θα τοποθετηθεί αγωγός ΗDPE Φ40 και θα εγκατασταθεί 48 core οπτική ίνα. Η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος τηλεπικοινωνιών (PDH), έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέοι σταθμοί θα ληφθεί υπόψη καθώς επίσης και η επέκταση του συστήματος SCADA. Σε ότι αφορά στη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο ακτών του υποθαλασσίου τμήματος θα εγκατασταθεί διπλή ασύρματη ζεύξη σε συνδυασμό με σταθερή τηλεφωνική γραμμή (back up). Έως σήμερα έχει οριστικοποιηθεί η διαδρομή του αγωγού στην χαρτογραφική κλίμακα 1: Η Προκαταρκτική Χωροθέτηση των Υπέργειων Εγκαταστάσεων καθώς και η προκαταρκτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκαν. Τον Απρίλιο 2012 υπεβλήθη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Με την υποβολή της 39

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Τεύχος 13ο Με μια ματιά... Ε ξ ώ φ υ λ λ ο : Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο α π ό τ ο ν Τ ε ρ μ α τ ι κ ό Σ τ α θ μ ό Υ γ ρ ο π ο ι η μ έ ν ο υ Φ υ σ ι κ ο ύ Α

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Σελ. 1 από 95 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013 2022 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013-2022... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ετήσιο Δελτίο Απολογισμού2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα Προέδρου του ΔΕΣΦΑ...4 Σημείωμα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ...5 Πρώτη Ενότητα ΔΕΣΦΑ : Πρωταγωνιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο0Φ-Ζ2Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ο0Φ-Ζ2Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις, οριακή, σωστή λειτουργία) Κλιματική αλλαγή (κόστος, ΑΠΕ, διασυνδέσεις)

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις, οριακή, σωστή λειτουργία) Κλιματική αλλαγή (κόστος, ΑΠΕ, διασυνδέσεις) ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (επενδύσεις, οριακή, σωστή λειτουργία) Συμπαραγωγή (Κώδικες) Φυσικό αέριο (στρατηγικό καύσιμο) Κλιματική αλλαγή (κόστος, ΑΠΕ, διασυνδέσεις) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GASTRADE A.E. Δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ανάπτυξη & λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ο Συνέδριο ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέµβριος 2010 ρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων, Ενεργειακός Οικονοµολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δημήτρης Κουσκουρίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. & Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Ενεργειακός Σύμβουλος Θεματικές Ενότητες Α. Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα